16.07.2022 Views

Binnendijks 2022 27-28, Zomer editie

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Maandag 25 juli<br />

en dinsdag 26 juli zijn<br />

wij gesloten.<br />

Woensdag t/m vrijdag zijn wij<br />

geopend van 10.00 - 18.00 uur.<br />

Zaterdag van 9.00 - 17.00 uur.<br />

Medewerkers van<br />

Novalux wensen u een<br />

gezellige kermisweek!<br />

EEN GROOT ASSORTIMENT PRODUCTEN EN DIENSTEN ONDER<br />

EEN DAK IN UW EIGEN REGIO.<br />

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR.<br />

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN + SPEELGOED + KANTOORARTIKELEN<br />

+ WENSKAARTEN + BOEKEN + TIJDSCHRIFTEN + WOONDECORATIE<br />

+ CADEAUARTIKELEN + SCHOEN ONDERHOUD ARTIKELEN +<br />

POSTZEGELS + STOMERIJDEPOT + TABAK + LOTTO + STAATSLOTERIJ<br />

U VINDT NOVALUX OP HET PARKEERTERREIN BIJ DEEN SUPERMARKT<br />

OPENINGSTIJDEN: MA. 09.30-18.00 UUR<br />

DI. T/M VRIJ. 9.00-18.00 UUR - ZA. 08.30-17.00 UUR<br />

TEL: 0299 684198<br />

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI <strong>2022</strong> 55<br />

Oude brandweerauto uit 1924<br />

op Beemster Fair<br />

Tijdens de Beemster Fair op de eerste zondag van de Beemster<br />

Feestweek, 24 juli, zal de Stichting Historisch Brandweermaterieel<br />

aanwezig zijn met de T Ford uit 1924. De aankoop van deze<br />

brandweerauto was het moment waarop de Vrijwillige Brandweer<br />

Beemster werd opgericht.<br />

Ongeveer 30 jaar terug hebben we de hand kunnen leggen op de<br />

T Ford zoals die verschillende branden in de Beemster heeft<br />

geblust. Vele uren zijn er door een aantal vrijwilligers gestoken in<br />

de restauratie van dit brandweervoertuig. Onlangs zijn alle<br />

gemeentelijke brandweerkorpsen opgegaan in de VRZW (Veiligheidsregio<br />

Zaanstreek Waterland) en omdat het behoud van de T<br />

Ford hierdoor onzeker werd is de hierboven genoemde stichting<br />

opgericht. Maar, het zal u duidelijk zijn, om het historisch brandweermateriaal<br />

te behoeden voor verval, hebben we vrienden<br />

nodig die door middel van een kleine financiële bijdrage kunnen<br />

zorgen dat de T Ford, maar ook de oude handspuit uit 1875, op<br />

een goede manier behouden zullen worden voor het nageslacht.<br />

Als tegenprestatie kan een beroep gedaan worden op de Stichting<br />

om eventueel je eigen feestje op te luisteren met een ritje op<br />

de T Ford. Meld u vooral aan als “Vriend van het Historisch<br />

Brandweermaterieel”.<br />

WE ZIEN U GRAAG! DE T FORD STAAT NAAST DE KRAAM<br />

VAN HET HISTORISCH GENOOTSCHAP BEEMSTER.<br />

Op de (aangeleverde) foto’s: toen en nu.<br />

Eerste kennismaking<br />

met nieuwe basisschool<br />

De Wilgenhoek<br />

Op donderdag 30 juni waren de leerlingen die op 29 augustus het schooljaar beginnen,<br />

uitgenodigd op de nieuwe basisschool De Wilgenhoek samen met hun ouders en<br />

verzorgers.<br />

Daar konden ze kennismaken met de juffen Lisanne, Mariëlle, Sjoukje en Janneke. De<br />

kinderen, die het best wel spannend vonden, gingen met hun juf en hun nieuwe klasgenoten<br />

naar hun lokaal, waar ze al snel waren gewend. Intussen heette schoolleider<br />

Nancy Dijkstra de ouders, wethouder onderwijs Thijs Kroese en Saskia de Vries, beleidsmedewerker<br />

onderwijs van de gemeente, van harte welkom. In kleine discussiegroepen<br />

werd besproken hoe de school er over een jaar uit zou kunnen zien. Dat je nu al zou<br />

kunnen kijken naar dingen die ongetwijfeld op ons pad gaan komen. De verschillende<br />

suggesties en meningen werden in een symbolische boom gehangen. Met lekkere<br />

hapjes en drankjes werd de gezellige middag afgesloten. Een goede voorbereiding op<br />

het nieuwe schooljaar op een nieuwe school. (foto aangeleverd)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!