16.07.2022 Views

Binnendijks 2022 27-28, Zomer editie

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ontdek de Beemster deze zomer!<br />

Klim naar de top<br />

van de Keyserkerk!<br />

Bezoek de tentoonstelling<br />

‘Dineren bij Betje’<br />

Ontdek ‘Het Geheim<br />

van de Beemster Molens’<br />

Bewonder de<br />

‘Ode aan de Beemstervrouw’<br />

Kijk voor meer informatie op www.visitbeemster.nl<br />

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI <strong>2022</strong> 61<br />

Ieder kind op zwemles<br />

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland helpt al jaren kinderen<br />

om hun zwemdiploma(‘s) te halen. Zwemles is namelijk<br />

ontzettend duur. Voor sommige mensen niet te betalen, daarom<br />

zet het Jeugdfonds zich hier actief voor in. Want elk kind in<br />

Nederland moet veilig zijn voor al het water in ons land.<br />

Achterstand zwemlessen<br />

Jarenlang daalde het aantal kinderen dat verdronk jaarlijks, door<br />

zwemlessen en maatregelen bij zwemplassen. Van een daling is<br />

sinds een paar jaar helaas geen sprake meer: kinderartsen zijn zelfs<br />

bang voor een stijging, omdat kinderen door corona achterlopen<br />

met zwemlessen (Bron: NH Nieuws, 20 juli 2021). En juist kinderen<br />

uit gezinnen met een laag inkomen hebben minder vaak een zwemdiploma.<br />

Ouders lopen aan tegen de hoge kosten van zwemles en<br />

Ouder&Kind-<br />

Bushcraft cursus<br />

Wie heeft er niet ooit gefantaseerd over het overleven op een<br />

onbewoond eiland? Welke vaardigheden, kennis en primaire<br />

behoeften heb je daarvoor eigenlijk nodig? Wie ooit een aflevering<br />

van Exp<strong>editie</strong> Robinson gezien heeft, weet dat voedsel,<br />

drinkwater, onderdak en vuur onontbeerlijk zijn. Naast een<br />

zekere mentale weerbaarheid.<br />

Wie dat in het klein wil beleven, kan van 23 op 24 juli, 6 op 7<br />

augustus of 20 op 21 augustus (twee dagen, één nacht) terecht<br />

bij Fort Spijkerboor. Bedoeld voor één ouder met kind(eren) van 6<br />

tot 14 jaar. Daar wordt een basiskamp opgebouwd waarbij het<br />

fort als veilige uitvalsbasis zal fungeren. Deze training vereist<br />

een goede gezondheid. Plus het meenemen van een slaapzak en<br />

matje. Alle overige benodigdheden worden verzorgd.<br />

Leven in een natuurlijke omgeving staat centraal. Dus telefoons<br />

e.d. worden voor even opgeborgen in een locker. Samen wordt<br />

gewerkt aan het opbouwen van een onderkomen (hoe, waar en<br />

waarmee), het vergaren en bereiden van voedsel (uit de directe<br />

omgeving) en het bouwen van een vuur. Hier mag je op een functionele<br />

en veilige manier een mes gebruiken. Hier leer je wat je<br />

allemaal met een touw kan bereiken. Maar ook hoe je je kunt<br />

oriënteren met kompas en kaart. Een fikse uitdaging voor beide<br />

generaties. Met recht een survivalcursus. Waarbij veiligheid en<br />

dus ook het goed handelen bij kleine ongevallen voorop staat.<br />

De training start om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Kosten: €<br />

249,= voor 1 ouder met kind. Voor een extra kind moet € 99,=<br />

betaald worden. Leden van Natuurmonumenten krijgen € 49,=<br />

korting. Informatie en contact: events@4tress.co. Opgave:<br />

www.4tress.co/ouder-kind-bushcraft-cursus/.<br />

de vergoedingen vanuit gemeenten zijn niet altijd voldoende om al<br />

het lesgeld te betalen (Bron: Mulier Instituut, juni <strong>2022</strong>).<br />

Ieder kind een zwemdiploma<br />

Omdat ieder kind veilig moet kunnen leren zwemmen, is het<br />

Jeugdfonds dit jaar gestart met het project ‘Alle kinderen een<br />

zwemdiploma!’. Dit betekent dat het fonds nog meer mogelijkheden<br />

heeft dan normaal om kinderen financieel te helpen om<br />

op zwemles te gaan, met als doel om hun diploma(‘s) te halen.<br />

Doe een aanvraag Kortom, heb of ken jij een kind dat door financiële<br />

omstandighe,den niet op zwemles kan of heeft moeten<br />

stoppen met zwemles? Doe een aanvraag bij het Jeugdfonds of<br />

laat ouders weten dat zij kunnen helpen. Kijk voor meer informatie<br />

op: www.jeugdfondssportencultuur.nl/noord-holland.<br />

Anna<br />

uit Kiev<br />

De fotografe Anna uit Kiev wilde deze foto graag gepubliceerd zien<br />

in <strong>Binnendijks</strong>. Om zo haar waardering uit te drukken over de gastvrijheid<br />

in de Beemster en omgeving. Op bezoek bij Tiny en René aan<br />

de Zuiddijk voelde ze zich met René en zijn klompen gelijk thuis.<br />

Toen ze een kastanjeboom zag, vertelde ze over de ‘stad met de<br />

kastanjebomen’. Kiev is naast hoofdstad van Oekraïne ook een van<br />

de grootste oudste steden van Europa. Volgens de legendes<br />

gebouwd door de gebroeders Kiy, Schenk, Horyv en de zus Lybid.<br />

Anna heeft verschillende wandelingen en fietstochten gemaakt in<br />

onze omgeving. Haar zoon is topsporter in Oekraïne en heeft hier<br />

zijn trainingen weer kunnen hervatten. Dankzij Google translate kan<br />

zij hier werken, Nederlandse les volgen, sporten en nieuwe mensen<br />

ontmoeten. Tijdens het bezoek kreeg Anna uitgebreide informatie<br />

over de groentetuin met rijke oogst waarvan ook een smakelijke<br />

lunch werd bereid. Uiteraard kreeg ze ook klompen aan en wilde ze<br />

graag onder de kastanjeboom zitten. Ze wil tenslotte graag haar<br />

dank uitspreken voor de ervaren gastvrijheiden geduld. Op de foto<br />

vlnr Anna, Daniella, René en Tiny.<br />

DANIELLA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!