22.07.2022 Views

EK Fashion ESG Jaarverslag 2021

EK Fashion ESG Jaarverslag 2021

EK Fashion ESG Jaarverslag 2021

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ESG JAARVERSLAG 2021

samen maken we retail toekomstbestendig


VOORWOORD

Beste lezer,

Voor je ligt alweer de tweede editie van het ESG-jaarverslag van

EK Fashion. Een belangrijke mijlpaal voor ons team en onze

organisatie, omdat wij samen met onze partners geslaagd zijn

in het voortzetten van de reis naar een duurzamere modesector.

De uitdagingen rondom duurzaamheid zijn in de afgelopen tijd

zeker niet minder geworden. De hele keten staat door de

pandemie en de logistieke problemen nog meer onder druk.

Dit toont hoe kwetsbaar de productie en verkoop van kleding is.

Alleen als wij samen voor een meer transparante, eerlijke en

kwalitatieve branche zorgen, kunnen wij ook in de toekomst

succesvol zijn.

In de eerste fase van onze ESG-reis lag de aandacht vooral op

educatie en inzicht, zoals de EK Fashion Academy. Daar komen

nu concrete activiteiten bij zoals de GreenChange Pop-up in

Duitsland en het integreren van duurzaamheid in onze services

voor retailers. Zo zal onze focus voor de komende periode

liggen op het ontwikkelen van een tool om merken en retailers

te helpen hun assortiment te verduurzamen.

Tot slot wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd

aan de totstandkoming van onze plannen en resultaten, zowel

intern als extern. Veel leesplezier met deze tweede editie!

Jan Bongers

Directeur EK Fashion

2 3


EK FASHION 2021

in een notendop

Ca 900

gecontracteerde merkleveranciers

in Nederland

Ca 1100

aangesloten winkels

in Nederland

Ca 100

aangesloten winkels

in Oostenrijk

66 medewerkers

in Nederland en Duitsland

2 medewerkers

in het ESG-team

Ca 250

gecontracteerde merkleveranciers

in Duitsland

Ca 600

aangesloten winkels

in Duitsland

100%

van de tier 1 producenten

van de Heren

zijn bekend

Gecertificeerd voor:

GOTS

26

trainingen uitgevoerd bij

producenten in India

100%

van alle tier 1/2/3 producenten

van Babyface zijn bekend

39

QR-codes

‘op producten’

online

Lid van:

Better Cotton

Lid van:

Amfori BSCI

Babyface:

33%

duurzamere

materialen

Dames:

24%

Heren:

Gecertificeerd voor:

GRS

Launch

EK FASHION

ACADEMY

in Nederland

13%

9

lesmodules live

€363

miljoen omzet

-2,9%

omzet 2021 t.o.v. 2020

4 5


DUURZAME

REIS

2017 2018 2019 2020

2021

Het tekenen van het Convenant

voor Duurzame Kleding

en Textiel

In 2017 zijn wij gestart om EK

Fashion te verduurzamen door

het tekenen van het

Convenant voor Duurzame

Kleding en Textiel voor het

merk Babyface. De mensen

achter het Convenant

ondersteunden ons bij het

inzichtelijk maken van onze

toeleveringsketen en bij het

ontdekken en aanpakken van

de risico’s in de keten.

Intern draagvlak creëren en

opstellen beleid

2018 stond in het teken van het

creëren van intern draagvlak,

mensen aanstellen en budget

vrijmaken om onze duurzame taak

goed te kunnen uitvoeren. We

hebben advies gevraagd aan

verschillende duurzaamheidsexperts

om meer kennis te

vergaren en een eerste aanzet

te geven tot het opstellen van het

ESG-beleid.

Focus op private labels

In 2019 zijn we actief gestart om

de private labels te verduurzamen.

We hebben nieuwe

gedragscodes (Responsible

Business Conduct) opgesteld

en deze besproken met de

fabrieken die produceren voor

de herenlabels en Babyface.

Ook hebben we voor Babyface

een risicoanalyse uitgevoerd om

inzichtelijk te maken waar de

hoogste risico’s zich bevinden in

onze productieketen. Vervolgens

hebben we hieruit vijf hoofddoelen

geformuleerd.

Eerste gerealiseerde doelstellingen en

start communicatie naar retailers

In 2020 zijn de eerste doelstellingen

gerealiseerd voor de private labels op

onder andere duurzamere materialen,

ketentransparantie en werkomstandigheden

in de keten. Ook heeft

EK Fashion dit jaar het ESG-beleid

gepresenteerd aan retailers en zijn de

eerste duurzaamheidsservices voor

retailers opgezet.

Professionalisering en uitbereiding

duurzaamheidservices

In 2021 zijn de eerste stappen gezet

om ESG te integreren in alle teams van

EK Fashion door het opstellen van

SMART-doelen. Ook zijn de bestaande

duurzaamheidservices voor de retailers

verder geprofessionaliseerd en zijn er

nieuwe services opgezet. Daarnaast is

het verduurzamen van de private labels

een continu proces van verbetering,

waarbij in 2021 de eerste stappen zijn

gezet op het gebied van circulariteit en

chemicaliënmanagement.

6 7


Inhoudsopgave

Voorwoord3

EK Fashion 2021 in een notendop 4


1. EK Fashion: samen maken we retail toekomstbestendig 10

EK 12

EK Nederland 13

EK Fashion 13


2. Het speelveld van EK Fashion 16

Stakeholders 18

Sustainable Development Goals 20

Interview Alexandra Clot van tex.tracer 22

3. Duurzame ambitie EK Fashion 24

4. Deep Dive: Doelen, Realisatie, Vervolgstappen 28

Buy Smarter 30

Waste Less 50

Empower Local Heroes 56

Bijlage: 62

Responsible Business Conduct

8 9


01

EK FASHION: SAMEN MAKEN WE

RETAIL TOEKOMSTBESTENDIG

10 11


Hoofdstuk 1

EK FASHION: SAMEN MAKEN WE RETAIL

TOEKOMSTBESTENDIG

Al sinds 2015 is Euretco B.V. onderdeel van EK, een retail-serviceorganisatie actief in meer

dan tien landen en gevestigd in Bielefeld, Duitsland. Om in staat te zijn de internationale

krachten nog meer te bundelen, is sinds 19 april 2022 de naam Euretco overgegaan

in EK Nederland. De vertrouwde naam Euretco vervalt, de centrumpositie als grootste

retail-serviceorganisatie van Nederland blijft.

EK

EK ondersteunt zo’n 4.200 retailers uit verschillende Europese

landen, met een breed aanbod aan back-office services.

EK levert diensten aan lokale retailers en is een inkooporganisatie,

marketingorganisatie en competentienetwerk

in één.

Het bedrijfsmodel van de EK Groep wordt gekenmerkt door

de focus op zes strategische bedrijfssegmenten: EK Home,

EK Fashion, EK Living, EK DIY, EK Sport en EK Books.

Circa 650 medewerkers stellen alles in het werk om retailpartners

zo goed mogelijk te ondersteunen. Als serviceverlener

voor de zelfstandige kleine- en middelgrote retail,

gespecialiseerde markten en warenhuizen is het een van

EK’s belangrijkste taken om de lokale zelfstandige retailers

naar de digitale toekomst te leiden.

In 2021 is er een start gemaakt om ESG een integraal

onderdeel te maken van de huidige groepsstrategie. Hierbij

heeft ESG een hoge prioriteit gekregen op de directie-agenda.

Samen met PricewaterhouseCoopers (PwC) loopt er momenteel

een project om met een brede afvaardiging van de

organisatie duurzaamheid te integreren in alles wat we doen.

Deze groep bestaat uit directie, management en ESG-verantwoordelijken

vanuit alle businessunits. In fase twee wordt

de scope verbreed van groepsniveau naar alle commerciële

businessunits en in fase drie bouwen we aan het verder

uitrollen van ESG-dienstverlening voor retailers.

EK NEDERLAND

Op de Nederlandse markt is EK actief met de divisies

EK Fashion, EK Living, EK DIY, EK Sport en EK Books.

EK Nederland werkt samen met ongeveer 1.500 zelfstandige

retailers en franchisenemers. In totaal runnen zij bijna

2.200 winkels in de branches wonen, mode, sport,

doe-het-zelf en boeken.

Onze kernactiviteiten zijn retailservices, franchise, groothandel

en financiële dienstverlening aan zelfstandig retailers.

Bij EK Nederland zetten zo’n 300 mensen zich met veel

passie in om de retailpartners van EK zoveel mogelijk werk

uit handen te nemen, zowel in hun winkels als online.

Tot de winkelformules en vloerconcepten behoren onder

andere INTERSPORT, Runnersworld, The Athlete’s Foot,

Hubo, Decorette, Topform en Libris/Blz.

EK FASHION

Daarnaast beschikt EK via haar fashiondivisie met onder

meer Babyface, Born with Appetite, Marco Manzini,

Supply & Co., St.Barth en in shape over internationale

topmerken in het dames-, heren-, baby- en kinderkledingsegment.

EK Fashion omvat circa 1100 aangesloten winkels

Nederland, 600 aangesloten winkels in Duitsland en 100

aangesloten winkels in Oostenrijk. EK Fashion ondersteunt

hen met datagedreven adviezen, educatie, actuele marktinformatie,

inkoop private label en meer.

Door fashion retailers te bundelen in groepen, is EK Fashion

samen met de retailers in staat om een gelijkwaardige en

vertrouwelijke samenwerking te creëren waarin alle partijen

elkaar versterken. We geloven in een hechte relatie met onze

aangesloten retailers en merken om zo een toekomstbestendige

retail te creëren die is gebaseerd op niet meer,

maar beter. Zelfstandig fashion retailers hebben in deze

toekomstbestendige retail de perfecte positie door het

opbouwen van persoonlijke klantrelaties en het aanbieden

van hoge kwaliteit producten.

MERKWAARDEN

Omzetaandelen per productafdeling 2021

Dames private labels

Wij begrijpen ons vak en zijn er goed in. Ons

totaalaanbod maakt ons uniek. Onze diversiteit

maakt ons tot een sterke internationale partner.

Geen enkel ander bedrijf kan de toegevoegde

waarde van onze multibranche coöperatie bieden.

Wij zijn een ... Ervaren Voordeel Creator

Wij stellen de klant en zijn behoeften centraal in

ons handelen. Naast concurrerende prijzen krijgen

retailers diensten die hen laten aansluiten op hun

eigen toekomst. Wij onderhouden een persoonlijke

en nauwe band met onze leden. Wij zijn een ...

Inspirerende Partner

Babyface

37,13%

Dames private label

24,45%

Heren private labels

Met onze jarenlange ervaring, kennis en onze

inter nationale structuur zijn wij een stabiele en

betrouwbare partner. Onze gedrevenheid om onze

multibranche verder te ontwikkelen, in combinatie

met onze positie in de markt, maakt ons een

geschikte partner voor de lange termijn. Wij

zijn een ... Veilige Haven

Wij zijn gemotiveerd en hebben een servicegerichte

mindset. Onze leden staan centraal

in ons bedrijf. We zijn een ... Gepassioneerde

Service Partner

Heren private label

38,42%

Babyface

12 13


TEAMS VAN EK FASHION

De verschillende teams van EK Fashion werken nauw samen om

een divers scala aan services te bieden aan retailers en merken.

Product

Gedurende het jaar leveren wij exclusieve collecties dames-,

kinder- en herenkleding, zodat het assortiment van de

retailer opvalt en uniek is ten opzichte van de concurrentie.

Business Intelligence

Door winkeldata over de branche te analyseren, verschaffen

wij waardevolle inzichten en prognoses met betrekking tot

trends en consumentengedrag. In combinatie met onze

unieke stijl-matrix voorzien wij retailers en merken van

pragmatische oplossingen en assortimentsadvies.

Marketing

EK Fashion ondersteunt retailers in de vormgeving,

productie en verspreiding van online en offline marketingberichten.

Een van de nieuwste marketingservices is het

marketingsegmentatiemodel genaamd RFM.

Omnichannel

Voor efficiënte omnichannel retail (OCR) moeten alle

partners samenwerken op het gebied van data-uitwisseling.

EK Fashion vormt de schakel tussen merken en retailers.

Wij digitaliseren en stroomlijnen het proces zo goed mogelijk

door een standaard te creëren die in de gehele markt

gebruikt kan worden. Door middel van deze samenwerkingen

met partners op het gebied van dataverzameling,

-verrijking én -distributie verbeteren wij het retaillandschap

en de keten op zoveel mogelijk plekken.

Environmental Social Governance

Om de duurzame ambities te verwezenlijken en duurzaamheid

te integreren in de dagelijkse werkzaamheden van alle

medewerkers binnen EK Fashion is er een ESG-team van

1,1 FTE actief en heeft elk bovengenoemd team één

ESG-verantwoordelijke.

14 15


02

SPEELVELD VAN EK FASHION

16 17


Hoofdstuk 2

HET SPEELVELD VAN EK FASHION

Als EK Fashion staan wij in nauw contact met al onze stakeholders met wie wij samen fashion retail

toekomstbestendig willen maken. Ook zijn wij ons bewust van de mondiale verantwoordelijkheid die

wij dragen als internationaal bedrijf met een internationale waardeketen. Daarom committeren wij

ons aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) waarover je aan het einde van dit hoofdstuk

meer kan lezen.

Retailers

MERKEN

Circa 900 gecontracteerde merkleveranciers in Nederland

en circa 250 gecontracteerde merkleveranciers in Duitsland

werken met ons samen met als doel om retailers zo goed

mogelijk in hun kracht te laten staan. De basis van de

samenwerking is het centraal betalingsverkeer, waarbij

EK Fashion de betalingen verzorgt voor retailers aan merken.

EK Fashion staat garant voor de betalingen van de retailer

aan het merk. Voor de retailer is dit een groot gemak en

tijdsbesparing. Het merk is verzekerd van betaling binnen

de afgesproken betalingstermijn. Ook informeren we merken

over hun KPI-score bij onze retailers om zodoende de

NGO’s & Instituties

Merken

STAKEHOLDERS

Tex.tracer

Agenten & Producenten

collecties te verbeteren. Daarnaast adviseren we over

merken tijdens assortimentsadvies bij retailers en bespreken

marktontwikkelingen.

AGENTEN EN PRODUCENTEN

Voor het tot stand brengen van de private label collecties

doen we wereldwijd zaken met producenten en agenten

die allen onderdeel zijn van de productieketen. Door de

jarenlange samenwerkingen is er een vertrouwensband

ontstaan die ons helpt om de duurzame ambities te

kunnen realiseren.

TEX.TRACER

Met tex.tracer werken we actief aan het traceren en

transparant maken van onze toeleveringsketen. Door een

blockchain-aangedreven platform en de gegevens die

producenten invullen, krijgt EK Fashion steeds meer inzicht

in de gehele keten. Daardoor kunnen wij weloverwogen

beslissingen nemen om verder te verduurzamen.

NGO’S & INSTITUTEN

Amfori is een wereldwijde vereniging voor bedrijven ter

bevordering van open en duurzame handel. Amfori stelt

2.400 bedrijven in staat om als succesvolle, duurzame

bedrijven te opereren door hen te helpen de sociale en

ecologische prestaties van hun toeleveringsketen te bewaken

en te verbeteren. Via Amfori voert EK Fashion sociale

audits uit in de fabrieken waar wij onze kleding produceren

met als doel om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Arisa is een onafhankelijke niet-gouvernementele mensenrechtenorganisatie

die zich sinds 1976 inzet voor de

verdediging van mensenrechten in Zuid-Azië. Arisa doet

dit door pleitbezorging en beleidsbeïnvloeding bij politiek en

bedrijven, onderzoek, kritische dialoog en maatschappelijke

bewustwording van mensenrechtenschendingen. Met

andere kledingbedrijven, Arisa en SAVE zet EK Fashion

zich in om arbeidsomstandigheden in fabrieken in India

te verbeteren.

Social Awareness and Voluntary Education (SAVE) is een

non-profitorganisatie opgericht in 1933. SAVE voert verschillende

ontwikkelingsprogramma’s uit om kinderarbeid uit te

bannen, vrouwen en jongeren te ondersteunen en eerlijke

arbeidsomstandigheden te bevorderen. Met andere kledingbedrijven,

Arisa en SAVE zet EK Fashion zich in om arbeidsomstandigheden

in fabrieken in India te verbeteren.

Modint is de brancheorganisatie voor fabrikanten, importeurs,

agenten en groothandelaren in (bedrijfs)kleding,

modeaccessoires, tapijt en (interieur)textiel. Samen met ruim

400 leden bouwt Modint aan een waardevolle toekomst voor

onze sector door op een positieve wijze bij te dragen aan de

aanpak van relevante en maatschappelijke thema’s en door

het vernieuwen en vergroten van de markt. EK Fashion is lid

van Modint en wordt ondersteund op onderwerpen als

chemicaliën, impactmeting en duurzamere materiaalkeuzes.

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) liep van

2015 tot en met 31 december 2021. Een brede coalitie van

bedrijven en andere organisaties, waaronder Babyface

vanaf 2018, zijn samen aan de slag gegaan om misstanden

zoals uitbuiting, dierenleed en milieuschade te voorkomen.

RETAILERS

De circa 1100 aangesloten winkels Nederland, 600 aangesloten

winkels in Duitsland en 100 aangesloten winkels in

Oostenrijk staan centraal in alles wat we doen. Retailers

kunnen op verschillende niveaus met ons en ons netwerk

samenwerken. Dit varieert van samenwerken puur en alleen

op het betalingsverkeer tot zeer intensieve samenwerking in

een van de retailersgroepen.. Afgestemd op de wensen en de

behoeften van de retailer leveren wij voor iedereen maatwerk.

18 19


SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien doelen om van de

wereld een betere plek te maken vóór 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor

uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. De doelen zijn in 2015

opgesteld door de Verenigde Naties als vervolg op de Millenniumdoelen.

EK Fashion wil bijdragen aan het behalen van de SDG’s met een focus op

SDG 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 en 17.

Doel 1 gaat over het uitbannen van alle vormen

van (extreme) armoede. EK Fashion draagt

hieraan bij door zich in te zetten voor een leefbaar

loon en een veilige werkplek, onder andere in delen van de

wereld waar extreme armoede levens sterk beïnvloedt.

Lees hierover meer op pagina 40.

Doel 3 gaat over goede gezondheid en welzijn

voor iedereen. EK Fashion draagt specifiek bij

aan target 3.9 door producenten te stimuleren het

gebruik van schadelijke chemicaliën te verminderen en

gebruikt water te zuiveren. Lees hierover meer op pagina 44.

Doel 4 omvat inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief

onderwijs voor iedereen. EK Fashion draagt

hieraan bij met onze EK Fashion Academy

waarmee we retailers kennis bijbrengen over duurzaam

ondernemen. Lees hierover meer op pagina 56.

Doel 6 omvat schoon water en sanitaire voorzieningen

voor iedereen. EK Fashion draagt hieraan

bij door producenten te stimuleren het gebruik

van schadelijke chemicaliën te verminderen en gebruikt

water te zuiveren. Lees hierover meer op pagina 44.

Doel 7 gaat over toegang tot betaalbare en

duurzame energie voor iedereen. EK Fashion

draagt hieraan bij door onze aangesloten retailers

te stimuleren over te stappen op hernieuwbare energiebronnen

en efficiënter met energie om te gaan. Uiteraard is EK Fashion

ook bezig om haar eigen processen energie-efficiënter te

maken.

Doel 8 omvat inclusieve, economische groei,

werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor

iedereen. EK Fashion draagt hieraan bij door

werkgelegenheid te creëren voor de mensen die onze

kleding maken. Hierin streven we naar het uitbetalen van

een leefbaar loon, het verzekeren van een veilige werkplek

en gelijke kansen. Lees hierover meer op pagina 40.

Doel 10 omvat het verminderen van ongelijkheid

binnen en tussen landen. EK Fashion draagt

hieraan bij door discriminatie op basis van

godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,

geslacht of op welke grond dan ook niet toe te staan bij

de businesspartners met wie wij werken. Lees hierover

meer op pagina 40.

Doel 12 gaat over duurzame consumptie en

productie. EK Fashion draagt hieraan bij door

hoge kwaliteit kleding te maken waar consumenten

lang plezier van kunnen hebben. Ook werken we met

duurzamere materialen zoals biologisch katoen en Better

Cotton. Deze materialen hebben minder negatieve impact

op het milieu dan conventioneel katoen. Lees hierover meer

op pagina 34.

Doel 13 gaat over de aanpak klimaatverandering.

EK Fashion draagt hieraan bij door zich in te

zetten voor processen met minder CO 2

-uitstoot en

water-, energie- en chemicaliënverbruik. Een voorbeeld

hiervan is onze Restricted Substances List, een lijst met

chemicaliën die wij niet willen aantreffen in onze kleding.

Daarnaast werken we met duurzamere materialen met een

kleinere footprint dan conventionele materialen. Lees meer

over onze volgende stappen op pagina 34 en 44.

Doel 17 omvat het versterken van het mondiaal

partnerschap om doelen te bereiken. EK Fashion

draagt hieraan bij door de samenwerkingen met

stakeholders zoals Arisa en SAVE waarmee we projecten

uitvoeren in India over thema’s zoals gedwongen arbeid,

discriminatie & gender, kinderarbeid, vrijheid van vakvereniging,

leefbaar loon en veiligheid en gezondheid op de

werkvloer. Lees hierover meer op pagina 40.

20 21


Interview

Alexandra Clot

Kan je de samenwerking tussen tex.tracer en Babyface

omschrijven?

Babyface is bij ons als een launching customer aangesloten,

echt sinds de start van tex.tracer. De samenwerking nu is dat

wij door ons platform Babyface ondersteunen in het transparant

krijgen van de hele toeleveringsketen en waardoor jullie

als Babyface ten eerste meer inzicht krijgen en ten tweede

daarop actie kunnen ondernemen. Het platform ondersteunt

je daarnaast ook met de compliance modules, dus het

reduceert jullie workload.

Wat is de kracht van onze samenwerking?

Een heel goed voorbeeld van de kracht is dat we met

Babyface echt grote stappen hebben gezet en dat komt

denk ik doordat we hetzelfde doel hebben en dezelfde

motivatie hebben. De neuzen staan dezelfde kant op en we

willen echt dat de industrie verbetert. tex.tracer kan als

middel gebruikt worden om dat te doen. Dus ik denk dat bij

Babyface jullie daar ook echt in geloven en we daardoor

echt vooruitgang hebben geboekt. Ook communiceren we

heel open en eerlijk naar elkaar. Dus als er bij tex.tracer nog

iets niet goed genoeg is, dan zeggen jullie dat ook eerlijk.

Jullie feedback is voor ons ontzettend waardevol.

Welke kansen en obstakels zie je rondom het transparanter

maken van de waardeketen van Babyface?

Er zijn verschillende obstakel in het meekrijgen van alle

leveranciers in de waardeketen. Bijvoorbeeld de taalbarrière,

maar ook de angst die leveranciers hebben om fouten te

maken en daardoor klanten te verliezen. Dit soort obstakels

heb je natuurlijk ook bij andere aspecten van duurzaamheid

zoals het verkrijgen van een GOTS-certificaat voor de

hele keten.

En qua kansen, dan moet je echt kijken naar de slagkracht

van alle retailers bij elkaar. Als zij ook allemaal meer

transparantie eisen, dan heb je nog meer kracht in de

toeleveringsketen en veel potentie voor nieuwe samenwerkingen.Om

zulke samenwerkingen te realiseren moet

de mindset van de hele industrie veranderen, want nu is

het vooral dat iedereen voor zichzelf vecht. Maar ik denk

juist dat wanneer je weet waar een concullega afneemt of

produceert, dat het niet je vijand is, maar dat het een

goede bondgenoot kan zijn.

Wat betekent duurzaamheid voor jou?

Het is natuurlijk een heel breed begrip. Voor mijzelf persoonlijk

draait het echt om betere keuzes maken, met het oog op

de toekomst, maar ook op nu. Voor het betere keuzes maken

in de mode heb ik voor mezelf een aantal regels opgesteld:

ik koop weinig, ik koop eigenlijk alleen maar dingen die ik

“echt” nodig heb. Dan kan je jezelf altijd afvragen: heb je dat

T-shirtje echt nodig? En als ik dan iets koop is het meestal

tweedehands. Als ik iets nieuws koop moet het een hoge

kwaliteit hebben en een tijdloos design zijn. Op deze manier

heb ik er over tien jaar, bij wijze van spreken, nog steeds

evenveel plezier van als nu. En dan doe ik van tevoren

ook nog even research of er bepaalde standaarden

voor materialen en werkomstandigheden aanwezig zijn

bij het merk.

En als je die research hebt gedaan en er komen meerdere

goede merken uit, welk element van duurzaamheid geeft

voor jou dan de doorslag?

Design en kwaliteit, want ik denk dat als je een bloesje of

een broek koopt die heel goed gemaakt is van echt goede

materialen en die tien jaar mee kan, dan heb je langer profijt

van een product. En hoe langer die mee kan gaan, des te

minder snel je weer iets nieuws nodig hebt. De levensduur

vind ik dus heel erg belangrijk.

22 23


03

DUURZAME AMBITIE EK FASHION

24 25


Hoofdstuk 3

DUURZAME AMBITIE EK FASHION

STRATEGISCHE PIJLERS

Bij EK Fashion hebben we in 2019 ons ESG-beleid

gestructureerd aan de hand van drie strategische pijlers.

Hierbij staat de toekomstige generatie retailers centraal,

verminderen we onze negatieve impact op het milieu en

vergroten we onze positieve sociale impact.

Buy Smarter

Door samenwerkingen streven we naar het creëren van

betere producten die minder schadelijk zijn voor het milieu

en meer bijdragen aan het welzijn van de mens. Hierbij

focussen we ons op vijf thema’s:

1. Transparantie in de keten.

2. Meer duurzamere materialen in de private label

collecties.

3. Verbeteren van de werkomstandigheden voor de

fabrieksarbeiders die onze private labels maken.

4. Respect voor het milieu door het verminderen van water,

energie en chemicaliën.

Waste Less

Wij zetten ons in om onze footprint te reduceren door minder

afval te produceren via co-creatie en data-uitwisseling, het

stimuleren van recycling en het verlengen van de levensduur

van producten. Hierbij focussen we ons op drie thema’s:

6. Produceren op vraag.

7. Circulair ondernemen.

8. Efficiency in transport en verpakkingen.

Wij dragen hiermee bij aan de volgende SDG's:

Empower Local Heroes

Retailers maken het verschil in de transformatie naar een

duurzame en welvarende fashion business. Wij geven hen,

en ook merken en onze medewerkers, volledig support om

succesvol te zijn. Hierbij focussen we op drie thema’s:

9. Verhogen kennisniveau.

10. Belonen duurzame innovaties.

11. Verhogen vitaliteit medewerkers.

Wij dragen hiermee bij aan de volgende SDG's:

5. Retailers en merken helpen om bewustere inkoopkeuzes

te maken door inzicht te geven in de prestaties op ESG.

Wij dragen hiermee bij aan de volgende SDG's:

26 27


04

DEEP DIVE: DOELEN, REALISATIE,

VERVOLGSTAPPEN

28 29


Hoofdstuk 4

DEEP DIVE: DOELEN, REALISATIE,

VERVOLGSTAPPEN

READY-MADE GARMENT PRODUCENTEN

Myanmar

7,6%

Heren

Bangladesh

3,3%

BUY SMARTER

Bij de strategische pijler Buy Smarter leggen we de nadruk op kledingstukken

die op een duurzamere manier geproduceerd zijn. Een belangrijke, en tevens

eerste stap, voor EK Fashion was het starten met het verduurzamen van haar

eigen private labels en Babyface. Elke afdeling, dames, heren, Babyface heeft

haar eigen tempo en doelen.

1. TRANSPARANTIE IN DE KETEN

Om een merk te verduurzamen moet je eerst inzichtelijk hebben waar de producten

worden gemaakt. Als je weet waar je producten worden gemaakt, dan kan je de

mogelijke risico’s in je toeleveringsketen in kaart brengen en weet je wat je kan

verbeteren als bedrijf. Daarom streeft EK Fashion ernaar om alle schakels van de

keten te doorgronden.

Helaas zijn er nog geen internationale standaarden om

transparantie en traceerbaarheid meetbaar te maken en te

rapporteren. Daarom heeft EK Fashion samen met tex.tracer

standaarden opgesteld die wij gebruiken om over traceerbaarheid

en transparantie te rapporteren. Deze standaarden

bestaan uit drie levels van traceerbaarheid en transparantie

(afgekort T.T levels) en een duidelijke verdeling van

productieprocessen in tiers. Het vastleggen van productieprocessen

in tiers blijft complex door de diverse soorten

toeleveringsketens. Desalniettemin helpen de vastgestelde

tiers om duidelijke doelen te stellen.

T.T Levels

- T.T Level 1: de partner in de toeleveringsketen is bij EK

Fashion bekend, maar heeft zich nog niet aangemeld

bij tex.tracer.

- T.T Level 2: de partner in de toeleveringsketen heeft

een tex.tracer-account aangemaakt. Dit account omvat

informatie zoals de naam, contactinformatie, adres,

handelsregisternummer, productgroepen van de

partner.

- T.T Level 3: de partner in de toeleveringsketen heeft

order informatie geüpload en geverifieerd.

India

76,8%

Babyface

Duitsland

0,3%

China

89,1%

China

22,9%

Dames

Transparency Pledge

Door het tekenen van de Transparency

Pledge voor Babyface in februari 2021,

laat EK Fashion zien dat wij streven

naar meer transparantie van onze

toeleveringsketen. Sinds mei 2021

staan de Babyface-productielocaties

openbaar op de website van Babyface

en van Open Apparel Registry.

Wanneer wij bij de heren en dames

private label afdelingen de ondergrens

van 60% transparantie in tier 1 en 2

hebben bereikt, zullen wij deze

productielocaties ook openbaar

maken.

Tex.tracer

Voor het inzichtelijk krijgen van onze

toeleveringsketen zijn we in april 2020

gestart met samenwerken met tex.

tracer. Van elk ingevoerd artikel zien wij

de productiedetails: van het inkopen

van de grondstof (bijvoorbeeld katoen)

tot aan de levering aan onze klanten.

Alle ketenpartners vullen zelf de

gevraagde informatie in, zoals bedrijfsinformatie,

certificaten en orderdata.

Deze informatie wordt vervolgens

geverifieerd via geolocatie data,

tijdstempels, digitale bevestiging

tussen de verschillende schakels en

geautomatiseerde controles. Bij

afwijkende input accepteert het

systeem geen gegevensinvoer. De

gegevens worden opgeslagen in een

gedecentraliseerde database.

Over tex.tracer

Met tex.tracer werken we actief

aan het traceren en transparant

maken van onze toeleveringsketen.

Door een blockchain-aangedreven

platform en de gegevens die (toe)

leveranciers invullen krijgt het

team van EK Fashion steeds

meer inzicht in de gehele keten,

waardoor wij weloverwogen

beslissingen kunnen nemen om

verder te verduurzamen.

Tiers

- Tier 0: logistiek (transport/importeurs/opslag), agenten.

- Tier 1: assemblagefaciliteiten: snijden, naaien,

assembleren en verpakken voor verzending.

- Tier 2: verwerkingsfaciliteiten: stoffenproductie:

bedrukken, verven, wassen/wassen, borduren.

- Tier 3: verwerkingsfaciliteiten: garenspinnerijen en

vezelverwerkende bedrijven: spinnen, breien en weven.

- Tier 4: grondstofleveranciers: katoenteelt, boerderijen,

veehouderijen.

Ready-Made Garments (RMG)

producenten leveren afgewerkte textielproducten die in

de winkel of online kunnen worden gekocht en klaar zijn

om te dragen.

Italië

54,6%

Macedonië

0,3%

India

3,6%

China

24,9%

Turkije

14,4%

Bangladesh

2,1%

Griekenland

0,2%

30 31


DOELEN & REALISATIE

Op deze pagina vind je een overzicht van de doelen die

EK Fashion heeft gesteld om onze toeleveringsketen te

traceren. Per segment, per tier en per T.T level is een doel

vastgesteld in de vorm van een percentage van transparantie.

Elk jaar willen we een hoger percentage transparantie

bereiken. Met terugwerkende kracht hebben we voor 2021

doelen opgesteld die in lijn zijn met de hiervoor uitgelegde

standaarden.

DOELEN

2021

2022

2023

2025

BABYFACE

DAMES

In 2021 hebben we al onze logistieke partners en agenten in

beeld en hebben zij allemaal een account aangemaakt voor

tex.tracer. Daarom is tier 0 niet opgenomen in dit overzicht.

Voor tier 4, producenten van grondstoffen, is het traceren

erg lastig door de grote hoeveelheid producenten.

Daarom hebben wij voor tier 4 vóór 2025 nog geen concrete

doelen gesteld.

TIER 1 TIER 2 TIER 3

Level 1: 100% ✓

Level 2: 100% ✗

Level 1: 100% ✗

Level 2: 100%

Level 1: 100% ✓

Level 1: 100% ✗

HEREN Level 1: 100% ✓ Level 1: 100% ✗

BABYFACE

DAMES

HEREN

BABYFACE

DAMES

HEREN

BABYFACE

DAMES

HEREN

Level 1: 100% ✓

Level 2: 100%

Level 1: 100%

Level 2: 33%

Level 1: 100% ✓

Level 2: 75%

Level 1: 100% ✓

Level 2: 100%

Level 1: 100%

Level 2: 50%

Level 1: 100% ✓

Level 2: 100%

Level 1: 100% ✓

Level 2: 100%

Level 1: 100%

Level 2: 50%

Level 1: 100% ✓

Level 2: 100%

Level 1: 100% ✓

Level 1: 100% ✓

Level 1: 100% ✓

Level 1: 50% Level 1: 50%

Level 1: 50% Level 1: 50%

Level 1: 100% ✓

Level 2: 10%

Level 1: 75%

Level 2: 10%

Level 1: 75%

Level 2: 10%

Level 1: 100% ✓

Level 2: 33%

Level 1: 100%

Level 2: 33%

Level 1: 100%

Level 2: 33%

Level 1: 100% ✓

Level 2: 10%

Level 1: 75%

Level 2: 10%

Level 1: 75%

Level 2: 10%

Level 1: 100% ✓

Level 2: 33%

Level 1: 100%

Level 2: 33%

Level 1: 100%

Level 2: 33%

Babyface

Zoals te zien is in het overzicht hierboven, heeft Babyface de

meeste doelstellingen bereikt. Het behalen van deze doelen

is met name succesvol door de medewerking van onze

agenten in India en China. Daarnaast is persoonlijk contact

met onze producenten erg belangrijk, omdat we daarin de

toegevoegde waarde van traceerbaarheid toelichten.

Het is nog niet gelukt om alle tier 1 producenten een

tex.tracer-account aan te laten maken, omdat sommige

producenten het veel werk vinden om een account aan

te maken of bang zijn hun goede positie in de markt te

verliezen. Vooral in onzekere tijden door de COVID-19-

pandemie merkten we dat producenten nog meer

afwachtend waren om samen te werken op het

tex.tracer-platform.

Dames

In 2021 zijn we gestart met het toelichten en benadrukken

van onze ESG-doelstellingen bij onze producenten. Inmiddels

hebben twee importeurs en één agent in Griekenland

een account aangemaakt voor tex.tracer. De doelstelling om

het aantal productielocaties met 25% te reduceren verwachten

wij in plaats van in 2021 nu in 2022 te realiseren. Dit

kwam mede door de COVID-19 beperkingen die reizen

vrijwel onmogelijk maakte, waardoor persoonlijk contact en

het bezoeken van nieuwe producenten niet mogelijk was.

Heren

De heren private label afdeling heeft het doel voor 2021 voor

tier 1 wel behaald, voor tier 2 niet. Dit komt met name door

de onwetendheid van producenten en de hoeveelheid

informatie die ze zonder uitleg niet begrijpen of waarvan ze

schrikken.

VERVOLGSTAPPEN

Babyface

De vervolgstappen voor Babyface in 2022 omvatten

voornamelijk het stimuleren van de tier 1 producenten die

geen account hebben aangemaakt voor tex.tracer om dit wel

te doen. Dit zijn nog vijf producenten. Daarnaast willen we in

2022 opnieuw alle producenten die we in beeld hebben,

analyseren op mogelijke sociale risico’s. Dit doen we aan de

hand van sociale audits waarover je meer kan lezen onder

punt drie “verbeteren van de werkomstandigheden voor de

fabrieksarbeiders die onze private labels maken”.

Ook gaan we ons inzetten voor het verhogen van het aantal

QR-codes op de producten, zodat meer consumenten in

staat worden gesteld om de oorsprong van het product

te achterhalen. We hebben als doel om vanaf de

2022-collecties alle artikelen van Babyface in tex.tracer

te hebben geregistreerd.

Dames

De dames private label afdeling produceert haar labels bij

fabrieken, waarbij onze belangen vaak behartigd worden

door een agent ter plaatse. Deze agent zorgt voor de

optimalisering van het hele inkoop- en productieproces.

Hiernaast wordt ook gebruikgemaakt van importeurs. Deze

tussenpersonen bemoeilijken het traceren van producenten.

Het reduceren van het aantal producenten is, net als het

stimuleren van producenten om een tex.tracer-account aan

te maken, een belangrijke doelstelling. Er zijn in 2021 al

stappen gezet om duurzamer te produceren door in andere

productielanden samenwerking aan te gaan met producenten

die verantwoord kunnen produceren. Zij voldoen aan

onze ESG-voorwaarden. We verwachten dat zij ook aan

tex.tracer zullen deelnemen.

Daarnaast zullen wij bij het bezoeken van productielocaties

het belang van tex.tracer aankaarten en ons best doen

om weerstanden die worden opgeworpen (zoals privacywetgeving)

te overwinnen. Hiervoor is het met name

belangrijk nauw contact te onderhouden met onze agent

in Italië.

REALISATIE

De voor 2021 opgestelde doelen op het gebied van traceerbaarheid

voor alle productieafdelingen zijn voor de helft

bereikt. Eén van de redenen dat niet alle doelen zijn bereikt,

is de impact van COVID-19 op de producenten. Een groot

deel van de producenten had er veel moeite mee het hoofd

boven water te houden tijdens de pandemie. Daardoor

hadden innovatie en nieuwe taken zoals het werken met tex.

tracer minder prioriteit.

QR-codes

In 2020 zijn we gestart om een aantal producten te voorzien

van QR-codes die gekoppeld zijn aan data van tex.tracer.

Deze codes zaten aan producten van de merken: Babyface,

in shape (dameslabel) en heren private labels. Als de

consument de QR-code scant, ziet hij de hele reis die het

artikel heeft afgelegd: van het katoenveld tot aan het

magazijn. Zo bieden wij ook de consument 100%

transparantie. Op het moment van rapporteren zijn er

39 QR-codes online.

BEREIKT IN 2021

100%

van alle tier 1/2/3 suppliers van Babyface zijn bekend.

100%

van de tier 1 leveranciers van de Heren zijn bekend.

39

QR-Codes online.

Heren

De belangrijkste stap voor de heren private label afdeling in

samenwerking met het ESG-team is het online individueel

afspreken met producenten om het belang van tex.tracer

nogmaals toe te lichten. Bij de eerste afspraken met elke

producent zullen alleen EK Fashion-medewerkers aanwezig

zijn. Bij de tweede ronde afspraken zal ook onze contactpersoon

bij tex.tracer aanwezig zijn om de producenten te

begeleiden door het platform en het aanmeldproces. Zodra

producenten een account hebben aangemaakt, zullen zij

gestimuleerd worden om hun toeleveranciers (tier 2/3/4) aan

te geven in het platform.

32 33


2. MEER DUURZAMERE MATERIALEN IN DE PRIVATE LABEL COLLECTIES

Een heel belangrijk element van environmental, social en governance bij EK Fashion zijn duurzamere

materialen. De keuze van materialen bepaalt voor een groot deel de impact op mens en milieu. Het

gebruik van meer duurzamere materialen is voor elke productafdeling binnen EK Fashion een hoofddoel.

Het is een stap die wij vrij snel kunnen nemen door een hoge mate van directe invloed.

Om te bepalen welke materialen wij als duurzamer beschouwen, maken we gebruik van de Modint

Fibre Matrix. Alle materialen in de kolom vanaf ‘voorkeur’ beschouwen wij als duurzamer.

Katoen

Kunstmatige

cellulosevezels

MODINT MATERIALEN MATRIX

BEST BETER VOORKEUR CONVENTIONEEL

gerecycled katoen

(GOTS)

Lyocell met gerecyclede

content

RefibraTM

Biologisch katoen (GOTS)

Lenzing Autria

Livaeco by Birla

Cellulose TM

Ecovero TM

Better Cotton (BCI)

Cotton made in Africa

(CmiA)

Katoen in conversie

Lyocell

Tencel TM

Wol Gerecycled wol (GRS) Biologisch wol (GOTS) Responsible Wool (RWS) Virgin wol

Polyester

Polyamide

Mechanisch gerecycled

polyester (GRS)

Mechanisch gerecycled

polyamide

Gerecycled polyester van

PET (GRS)

REPREVE ®

Chemisch gerecycled

polyamide (GRS)

ECONYL ®

(gedeeltelijk) Biobased

polyester

Sorona ®

(gedeeltelijk) Biobased

polyamide

Sorona ®

Linnen Biologisch linnen (GOTS) Linnen

Hennep

© Copyright Modint 2021 - the MFM cannot be circulated, printed, copied or used in any other way without

reference to Modint and use of Modint lay-out and logo. Visit www.modint.nl for more information

Biologisch hennep

(GOTS)

Hennep

https://modint.nl/thema/buying-production/documenten/149-modint-fiber-matrix

Conventioneel katoen

Conventioneel viscose

Virgin polyester

Virgin polyamide

GOTS-gecertificeerd katoen

GOTS is een keurmerk dat aantoont dat een artikel

gemaakt is van minstens 70% biologische stoffen. Als

het keurmerk op het eindproduct aanwezig is, toont het

aan dat alle schakels in de toeleveringsketen die

hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het

artikel, voldoen aan hun gestelde sociale en ecologische

voorwaarden. GOTS is hiermee één van de meest

toonaangevende en complete keurmerken. In 2020 is

Babyface GOTS-gecertificeerd. Dit betekent dat wij het

GOTS-logo mogen gebruiken op onze artikelen, als alle

schakels in de keten ook GOTS-gecertificeerd zijn. Het

kan ook voorkomen dat niet alle schakels in de keten

het GOTS-certificaat hebben, bijvoorbeeld omdat dit

van de fabriek ook om een investering vraagt. Dan

gebruiken we het logo niet op de artikelen, maar

kunnen we wel met trots zeggen dat onze artikelen

gemaakt zijn van biologisch katoen.

Verduurzamen van andere materialen

Naast katoen gebruiken we ook veel polyester, viscose en

wol in de collecties. Dit doen we aan de hand van

SMART-doelstellingen en de Modint Fibre Matrix waardoor

onze inkopers en stylisten van onze merken in een oogopslag

zien wat de duurzamere varianten zijn per materiaalsoort.

Een voorbeeld hiervan is onder andere het inkopen

van TENCEL TM van Lenzing door onze dames private label

afdeling voor de 2021-collecties en het aansluiten bij de

Lenzing E-Branding Service.

Better Cotton

Better Cotton is een non-profitorganisatie die tot doel

heeft om katoenproducerende gemeenschappen te

helpen bloeien en groeien waarbij het milieu wordt

beschermd en hersteld. Via Better Cotton en zijn

partners krijgen de boeren opleiding over efficiënt

watergebruik, zorg voor de gezondheid van de bodem

en de natuurlijke leefomgeving, vermindering van het

gebruik van de schadelijkste chemicaliën en toepassing

van de principes van menswaardige arbeid. Boeren die

dit systeem toepassen, krijgen een licentie om betere

katoen te verkopen. Better Cotton is afkomstig van een

systeem van massabalans en is niet fysiek traceerbaar

tot eindproducten. Zie bettercotton.org/massbalance

voor details.

Lenzing E-branding Service

De E-Branding Service beschermt het Lenzing-merkportfolio

en hun valide partners. Het versterkt communicatie

en interactie tussen partners in de waardeketen.

Ook geeft het toegang tot ondersteuning van certificeringen

en identificatie van producten en richtlijnen voor

marketing van producten met materialen van Lenzing.

Op dit moment wordt er het meest Better Cotton en biologisch

katoen ingekocht door EK Fashion, waardoor meer

boeren worden ondersteund in het bedrijven van landbouw

op een duurzamere manier (zie tekstvakken voor meer uitleg).

34 35


In het jaar 2021 is er in alle collecties van EK Fashion

een dip in de hoeveelheid duurzamere materialen te

herkennen. In 2020 bestonden de collecties voor

gemiddeld 28% uit duurzamere materialen, terwijl dat

voor 2021 gemiddeld over de labels 23% is. Zo geldt

specifiek voor de herencollecties dat in 2020 de

wintercollectie bestond uit 30% duurzamere materialen,

terwijl de wintercollectie 2021 helaas helemaal geen

duurzamere materialen bevatte.

DOELEN

De geformuleerde doelstellingen voor het gebruik van

duurzamere materialen hebben we moeten bijstellen door

het wereldwijde tekort aan biologisch katoen. Lees hierover

meer onder ‘realisatie’.

REALISATIE

Babyface

De Babyface-collecties van 2021 bestonden voor 33% uit

duurzamere materialen, waarvan 17% Better Cotton en

16% biologisch katoen.

Dames

De dames private label collecties bestonden gezamenlijk

voor 24% uit duurzamere materialen, waarvan 18% linnen,

3% Better Cotton, 2% biologisch katoen en 1% uit TENCEL .

Heren

De herencollecties van 2021 bestond voor 13% uit duurzamere

materialen, namelijk biologisch katoen.

Duurzamere materialen

2022 Babyface

Dames

Heren

2023 Babyface

Dames

Heren

2024 Babyface

Dames

Heren

50%

30%

20%

65%

40%

30%

75%

50%

40%

Acryl

Conventioneel Katoen

Better Cotton

Biologisch Katoen

Elastaan

Polyamide

Polyester

Viscose

Overige 1

0,25 50,83 17,51 15,73 3,36 0,04 11,68 0,59 0,88

Acryl

Conventioneel Katoen

Better cotton

Biologisch Katoen

Linnen

Polyamide

Polyester

Viscose

Wol 2

Overig 3

Conventioneel Katoen

Biologisch Katoen

Polyester

Viscose

Schapenwol

Overig 4

7,40 6,49 3,12 2,00 18,15 9,95 36,54 8,43 4,86 3,07 48,10 13,44 23,56 7,32 4,41 3,16

2025 Babyface

Dames

Heren

80%

60%

50%

1

0,59% Viscose, 0,25% Acryl, 0,04% Polyamide

2

0,29% Alpaca, 0,03% Cashmere, 0,01% Mohair, 0,63% Merino, 3,9% Schaap

3

1,30% Polyurethaan (PU), 1,06% TENCEL, 0,27% Modal, 0,25% Metaal, 0,13% Elastaan, 0,05% Acetaat, 0,01% Lurex

4

1,38% Elasthaan, 0,85% Nylon, 0,93% Polyurethaan (PU)

36 37


VERVOLGSTAPPEN

Tekort biologisch katoen

Een van de oorzaken hiervan is dat we begin 2021 werden

geïnformeerd door onze producent dat wij voor de wintercollecties

geen biologisch katoen met het GOTS-certificaat

en ook geen biologisch katoen zonder keurmerk konden

kopen.

De vraag naar biologische stoffen is wereldwijd sterk

gestegen en het duurt voor een katoenboer gemiddeld drie

jaar om over te gaan naar biologische teelt. Dit betekent dat

het lang kan duren voordat er weer voldoende biologisch

katoen beschikbaar is. Een bijkomend probleem is dat er in

het najaar van 2020 door Global Organic Textile Standard

(GOTS) een grootschalige fraude is ontdekt met nep

biologisch katoen uit India. GOTS heeft na een onderzoek

20.000 ton katoen geïdentificeerd die ten onrechte als

biologisch was gecertificeerd. Met het wegvallen van de

beschikbaarheid van biologisch katoen met het keurmerk

GOTS worden de uitdagingen om de sociale omstandigheden

in de toeleveringsketen te waarborgen groter.

Het GOTS-certificaat controleert namelijk niet alleen de

hoeveelheid biologische vezels, maar ook de goede

arbeidsomstandigheden in alle schakels van het

productieproces.

Better Cotton

Wij blijven investeren in meer duurzamere materialen voor de

dames-, heren- en kidscollecties. EK Fashion zet niet in op

het vechten voor het laatste beschikbare bolletje katoen en

tegen torenhoge marktprijzen, maar investeert in de transitie

naar een duurzamere katoenteelt. Daarom zijn we als EK in

2021 lid geworden van Better Cotton en hebben we Better

Cotton als onze minimumeis gesteld voor toekomstige

collecties van Babyface en later ook voor de heren- en

damescollecties.

Biologisch katoen uit China

We hebben in 2021 ook gezocht naar partners die ons

kunnen helpen aan meer biologisch katoen. Zo hebben we

gesprekken gehad met diverse stakeholder zoals het

Convenant Duurzame Kleding en Textiel, de Organic Cotton

Accelerator en Raddis Cotton. Vooralsnog hebben de

gesprekken niet geleid tot verdere acties omdat alle organisaties

zich richten op katoen uit India. Voor onze producties

in India kopen wij momenteel weer biologisch katoen, onze

schaarste is echter voornamelijk in China.

Babyface

In 2021 hebben wij een forse groei kunnen realiseren in

meer duurzamere materialen voor de Babyface-collecties

van 2022. Zo hebben we voor onze New Born Capsule ‘Tiny

Story’ weer biologisch katoen kunnen inkopen. Ook hebben

we voor al onze jerseys en sweats die zijn geproduceerd in

India, alle conventionele katoen overgezet naar Better

Cotton. Door Better Cotton worden dan meer boeren

ondersteund in het bedrijven van landbouw op een

duurzamere manier. Uit een berekening op basis van het

aantal stuks, en dus niet op basis van specifiek gewicht,

komen we voor 2022 uit op 52% duurzamere materialen.

Daar zijn we trots op!

Ook hebben we duurzamere keuzes gemaakt voor ons

polyesterverbruik. Samen met een producent die voor ons

jassen maakt, hebben we een deel van onze polyester

jassen kunnen laten maken van gerecycled polyester voor

de collecties van 2022.

Dames

Voor 2022 blijft de focus om zoveel mogelijk duurzame

materialen te verwerken in de producten. Omdat grondstoffen

zoals biologisch katoen soms niet beschikbaar zijn, is dit

een grotere uitdaging. Dit neemt niet weg dat het een

prioriteit is dat, naast het verantwoord produceren, ook de

gebruikte materialen aan onze eisen zullen moeten voldoen.

Heren

Voor de heren private label afdeling is het van belang om

volledige duidelijkheid te krijgen of Better Cotton ingekocht

kan worden. Hierover is al meerdere keren contact

opgenomen met Better Cotton, maar door de complexiteit

van het eigenaarschap van de diverse heren private labels

is hier nog geen eenduidig antwoord op gekomen.

Daarnaast zal er verder onderzoek gedaan moeten worden

naar andere bronnen voor duurzamer katoen uit China. Het

tekort aan biologisch katoen met het GOTS-certificaat zorgt

voor de heren private label afdeling namelijk nog steeds voor

moeilijkheden om duurzamere materialen in te kopen. Ook

de stijging in grondstofprijzen heeft een sterke negatieve

invloed op het vinden van betaalbare duurzamere opties.

Gerecyclede Materialen

Een concrete vervolgstap in het verhogen van het percentage

gerecyclede materialen in de Babyface, dames private label

en heren private label collecties is onze samenwerking met

Drop & Loop en Wolkat. Hierover is meer te lezen onder het

onderwerp ‘Circulair ondernemen’.

BEREIKT IN 2021

Babyface:

33% duurzamere materialen.

Dames:

24% duurzamere materialen.

Heren:

13% duurzamere materialen.

38 39


nutsvoorzieningen

voedsel

huisvesting

Leefbaar Loon

Een leefbaar loon voor een werknemer

en haar familie voorziet in:

sparen

gezondheidszorg

vervoer

onderwijs

kleding

3. VERBETEREN VAN DE WERKOMSTANDIGHEDEN VOOR DE

FABRIEKSARBEIDERS DIE ONZE PRIVATE LABELS MAKEN

EK Fashion streeft ernaar dat alle mensen die aan onze producten werken een fijne werkplek hebben.

De volgende thema’s zijn belangrijk bij het verzekeren van deze fijne werkplek: geen kinderarbeid, geen

gedwongen arbeid, geen seksuele intimidatie, geen geweld, geen discriminatie, geen omkoping, geen

corruptie en de aanwezigheid van een leefbaar loon en een veilige en gezonde werkplek, redelijke

werktijden, vrijheid van vakvereniging en een klachtenmechanisme.

DOELEN

Voor 2021 zijn er alleen doelen gesteld voor Babyface. In

2023 stellen wij ook doelen voor de heren- en dameslabels,

wanneer we meer inzicht hebben in de productiefaciliteiten

van deze labels.

Responsible Business Conduct

Onder andere deze criteria zijn opgenomen in onze

Responsible Business Conduct (RBC, zie bijlage). De RBC is

een gedragscode die duidelijk de normen en waarden

beschrijft voor de partners in de productieketen. Producenten

worden gevraagd een verklaring te ondertekenen en retourneren

waarin zij bevestigen kennisgenomen te hebben van deze

gedragscode en de intentie te hebben onze standaarden te

volgen. Wij onderhouden de dialoog met de producenten over

onze normen en waarden en bespreken welke verbeterpunten

we gezamenlijk kunnen realiseren. De producent geeft hierbij

ook aan of het handelen van EK Fashion het naleven van de

normen en waarden in de weg staat.

Amfori BSCI

Daarnaast is EK Fashion lid van Amfori BSCI. Via Amfori

voeren wij sociale audits uit in de fabrieken waar wij onze

kleding produceren met als doel om de arbeidsomstandigheden

te verbeteren. Het is de verantwoordelijkheid van

EK Fashion om audits uit te laten voeren door lokale auditors.

Door het jaar heen analyseren wij deze rapporten en gaan

hierover de dialoog aan met onze producenten om te komen

tot structurele verbeteringen.

Opleidingsprogramma’s en leefbaar loon

In oktober 2020 zijn we met Babyface gestart met twee

projecten om de arbeidsomstandigheden te verbeteren in

de fabrieken in de regio Tamil Nadu in India. Wij werken

hierin samen met mensenrechtenorganisatie Arisa, lokale

organisatie SAVE, FNV en de merken Fabienne Chapot,

HEMA, O’Neill, Prénatal, The Sting en WE Fashion en onze

vier producenten in India.

Factory Support Programme

Eén project is het driejarige Factory Support Programme

waarin producenten trainingen krijgen over diverse sociale

thema’s waaronder discriminatie en gender, kinderarbeid,

gedwongen arbeid, vrijheid van vakvereniging, leefbaar loon

en veiligheid en gezondheid op de werkplek. Met deze opleidingsprogramma’s

worden producenten ondersteund om

goed functionerende overlegcomités tussen arbeiders en

management van de grond te krijgen, die klachten in

behandeling kunnen nemen en preventieve maatregelen

ontwikkelen rond mogelijke risico’s in fabrieken. Een doel is

ook om de kennis bij arbeiders te vergroten over arbeidswetgeving,

zodat zij beter kunnen opkomen voor hun rechten.

Leefbaar loon pilot in Tamil Nadu, India

Momenteel volgen de fabrieksarbeiders van de vier

producenten in India de trainingen van Arisa en SAVE.

Wij ontvangen veel informatie over deze fabrieken, zoals het

aantal tijdelijke, maar ook vaste werknemers en of er veel

verloop is onder de arbeiders. Deze informatie is nodig voor

het opzetten van het leefbaar loon pilotproject. Daarom

willen we met één van de vier fabrieken het leefbaar loon

pilotproject starten in 2023.

Factory Support Programme & Leefbaar Loon Pilot

2021 Babyface Bij 4 tier 1 producenten is een onderzoek naar leefbaar loon uitgevoerd. ✗

2022 Babyface 4 tier 1 producenten hebben het opleidingsprogramma gevolgd.

2023 Babyface 1 tier 2 producent heeft het opleidingsprogramma gevolg.

1 tier 1 producent is gestart met een leefbaar loon project.

2025 Babyface 1 tier 1 producent betaalt een leefbaar loon aan arbeiders.

REALISATIE

Factory Support Programme in Tamil Nadu India

Half februari 2021 hebben we bij het Babyface-agentschap

Top Notch in India het Factory Support Programme geïntroduceerd.

Na een aantal kritische vragen, werd er direct een

afspraak gemaakt voor een bezoek aan onze vier producenten

samen met SAVE om het programma te introduceren.

Alle producenten hebben hierop positief gereageerd en hun

medewerking toegezegd.

Fabriek

Aantal traingingen voor hoger- en

middenmanagement

Aantal trainingen voor

fabrieksarbeiders

Aantal trainingen voor

worker committees

Milestone 3 2 6

Geethalaya 2 1 8

Coral Knitwear 3 1 -

Greyfield 2 - -

40 41


Tot en met april 2022 hebben bij de vier geselecteerde

producenten trainingen voor het hoger- en middenmanagement

plaatsgevonden. De eerste trainingen zijn goed

ontvangen. Zo hebben we van Arisa en SAVE te horen

gekregen dat dergelijke trainingen voor de producenten

nieuw waren en daardoor erg waardevol. Het management

van de producenten heeft geleerd over het belang van een

goede planning en het aanpassen van de planning en

leiderschap op individuele arbeiders op de werkvloer. Niet

iedere persoon kan immers even hard werken. Hierdoor is

de stress bij de arbeiders in de fabriek afgenomen.

Ook zijn er trainingen aan fabrieksarbeiders en opgerichte

worker committees gegeven. Het belang van dergelijke

committees is duidelijk toegelicht en onderwerpen als

grensoverschrijdend gedrag, verzorgd sanitair en het zorgen

voor een goede werktemperatuur zijn aan de orde gekomen.

Tot slot hebben de getrainde producenten aangegeven dat

de training veel informatie bevat, dus dat herhaling van de

informatie belangrijk is.

Met de laatste van de vier producenten is het contact wat

moeizamer verlopen en zijn er geen stappen gezet richting

trainingen voor de fabrieksarbeiders en het opzetten van

worker committees. Helaas heeft het bezoek van deze

laatste producent aan SAVE niet gezorgd voor verdere

ontwikkelingen.

Worker Committee

Een worker commitee is een groep verkozen werknemersvertegenwoordigers

die niet is aangesloten bij

een van de geregistreerde vakbonden in de sector en

die zich bezighoudt met de rechten van werknemers en

de arbeidsomstandigheden (zie ILO-conventie 135 voor

een gedetailleerde definitie).

Het uitvoeren van de trainingen verloopt trager dan in

eerste instantie gehoopt, dit is mede veroorzaakt door de

COVID-19-pandemie die in 2021 hard heeft toegeslagen in

India. De agent van Babyface houdt ons op de hoogte van

de huidige situatie en het effect hiervan op de fabrieken en

hun werknemers. Vanuit onze kant probeerden wij de

producenten niet te veel te belasten met vragen naar

informatie die nodig is om een start te maken met de

trainingen binnen het Factory Support Programme en het

onderzoek voor het leefbaar loon project.

Leefbaar loon pilot in Tamil Nadu India

In 2020 zijn we van start gegaan met de pilot door in

gesprek te gaan met onze agent en de desbetreffende

fabriek over het opstarten van een leefbaar loon pilotproject.

De fabriek is goed georganiseerd en middelgroot qua aantal

werknemers, hierdoor is het behapbaar om te starten met de

pilot en hier optimaal van te leren. We hebben in 2020 in

samenwerking met Modint het verschil tussen het werkelijk

uitbetaalde salaris en het leefbaar loon berekend in de

fabriek (zie afbeelding). Deze berekening is uitgevoerd op

basis van gemiddelde prijzen voor stof, afwerking, marges,

verpakking en arbeidstijd. De uitkomst van de berekening is

dat er € 0,50 meer betaald moet worden per artikel aan de

producent om de fabrieksarbeiders een leefbaar loon uit te

kunnen betalen.

LOONLADDER

Living Wage WI:

Lower bound

typical family

Minimum

Wage (SER):

Leefbaar loon (bron: WageIndicator)

Minimum loon (bron: SER)

Laagst uitbetaalde loon in fabriek (BSCI audit)

Lowest paid

Wage factory

(BSCI)

Voor 2021 was het de bedoeling om bij vier tier 1 producenten

onderzoek te doen voor het uitrollen van een leefbaar loon.

Hieronder viel onder andere hoe wij het verschil van € 0,50

per artikel zouden gaan overbruggen en het verzekeren dat

dit extra geld terecht zou komen bij de fabrieksarbeiders.

Ook zouden wij in 2021 contact opnemen met de overige

drie producenten om het gesprek aan te gaan over leefbaar

loon als een eerste stap in het uitbreiden van de pilot.

Helaas is het niet gelukt om de stappen voor 2021 uit te

voeren. Zoals ook aangegeven bij het hiervoor genoemde

project is de hoofdoorzaak van het niet behalen van de

doelen de COVID-19-pandemie. Producenten in India

hadden het erg zwaar met de crisis waardoor veel projectactiviteiten

zijn afgelast, wat de uitrol van de leefbaar loon

pilot vertraagde. Als er projectactiviteiten doorgingen, werd

er prioriteit gegeven aan de opleidingsprogramma’s om

arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Daarnaast is het contact met de geselecteerde producent

voor het leefbaar loon project in 2021 moeizamer verlopen.

Waar er in het begin veel enthousiasme was voor het project,

is dat enthousiasme in de tweede helft van 2021 afgenomen.

Een gedeeltelijke verklaring is weer de impact van de

COVID-19-pandemie, waardoor het stand houden als bedrijf

belangrijker is geworden dan het leefbaar loon project.

Vervolgstappen

De agent van Babyface in India doet er alles aan om op

gepaste wijze het contact met de producenten over het

Factory Support Programme en het leefbaar loon project te

onderhouden. Ook praat Babyface regelmatig bij met SAVE,

Arisa en Top Notch om op de hoogte te blijven van de

ontwikkelingen van beide projecten en te ontdekken waar

Babyface alle partijen zo goed mogelijk kan ondersteunen.

Hierbij is de balans tussen stimuleren en niet overvragen erg

belangrijk. Op deze manier hopen we ons doel te halen om

in 2022 alle vier de producenten het opleidingsprogramma

te hebben laten volgen.

Voor het verhogen van het aantal geldige sociale audits is

het van belang dat de dames-, heren- en Babyface-teams

producenten stimuleren om de uitnodigingen van Amfori

BSCI te accepteren. Hiervoor moeten wij via onze agenten

de urgentie overbrengen aan de producenten. Ook moeten

de teams in samenwerking met het ESG-team in de gaten

blijven houden wanneer audits verlopen en wanneer

fabrieken van producenten weer opengaan om auditors te

ontvangen.

BEREIKT IN 2021

8

trainingen voor hoger- en middenmanagement.

4

trainingen voor fabrieksarbeiders.

14

trainingen voor worker committees.

42 43


DOELEN

Voor het verminderen van water-, energie- en chemicaliëngebruik

zijn voor alle productieteams gemeenschappelijke

doelen opgesteld.

Chemical Testing

2022 Van elke tier 1 fabrikant zijn minimaal twee

shipment samples getest.

Overkoepelende doelen

2023 Meerjarenbeleid voor natte processen en chemicaliëngebruik en

Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) zijn opgesteld.

2024 Er komen geen schadelijke chemicaliën voor in onze eindproducten.

2025 CO 2

-neutraal in transport en verpakkingen.

4. RESPECT VOOR HET MILIEU DOOR HET VERMINDEREN VAN WATER,

ENERGIE EN CHEMICALIËN

EK Fashion wil zorgdragen voor een duurzame planeet. Het klimaat op aarde verandert door de overmatige

uitstoot van broeikasgassen, gebruik van water en chemicaliën door samenlevingen. Zo worden voor de

productie van kleding veel water, energie en chemicaliën verbruikt. Het verven en afwerken van textiel

zorgt namelijk voor 17% tot 20% van alle industriële waterverontreiniging (bron: globalfashionagenda.com).

Ook voor het verbouwen van katoen is veel water nodig.

EK Fashion heeft de eerste stappen gezet in het verminderen

van chemicaliën door het opstellen van een Restricted

Substances List (RSL) in 2019. Een RSL is een lijst met

chemicaliën die wij niet willen aantreffen in kleding. Om dit

te verzekeren voor de allerkwetsbaarsten, voldoen de

babyartikelen van Babyface aan de Oeko-tex en

REACH- standaarden.

REACH

REACH (EC 1907/2006) heeft als doel om de

bescherming van mens en milieu te verbeteren door de

chemische stoffen accurater en eerder te identificeren.

Zo kunnen we verzekeren dat producten vrij zijn van

schadelijke stoffen die een gezondheidsrisico vormen.

Oeko-tex standard 100

Producten met dit certificaat zijn vrij van gevaarlijke

stoffen. De stoffen waarop getest wordt zijn: illegale

substanties, wettelijk gereguleerde stoffen, bekende

schadelijke stoffen en parameters voor de gezondheidszorg.

REALISATIE

Ondanks dat we geen doelen hebben gesteld voor 2021

voor het verminderen van CO 2

, water, energie en chemicaliën,

hebben we natuurlijk niet stilgezeten. Zo heeft de nieuwe

ESG-specialist van EK Fashion een introductietraining

gevolgd over ‘Wet Processing and Chemical Management’

bij Modint. Daarnaast hebben we contact gelegd met Modint

om te inventariseren hoe het testen van shipment samples in

zijn werk gaat.

Bovendien hebben we de RSL uit 2019 geüpdatet in 2021,

zodat nieuwe inzichten over chemicaliën zijn verwerkt.

Vervolgstappen

Begin mei 2022 zal EK Fashion samen met Modint de

shipment samples van Babyface analyseren op risico’s op

aanwezigheid van schadelijke chemicaliën. Per producent

zullen we een aantal hoogrisicoproducten selecteren en

laten testen. Het doel is om dit ook uit te voeren voor de

heren- en de damescollecties in 2022.

Daarnaast zullen we met Modint een meerjarenplan opstellen

hoe wij de natte processen en het chemicaliëngebruik bij

het produceren van onze kleding samen met de producent

kunnen verbeteren. Een onderdeel hiervan zal het opstellen

van een MRSL zijn.

Naast water, energie en chemicaliën hebben ook emissies

een negatieve impact op het milieu. Momenteel zijn we in

gesprek met verschillende organisaties die ons kunnen

helpen met het berekenen van de CO 2

-uitstoot van onze

panden, ons wagenpark en de producten (door de gehele

toeleveringsketen). Deze nulmeting zal ons helpen om

prioriteiten te stellen voor het verminderen van de uitstoot en

om SMART-doelen te stellen.

We zijn ons ervan bewust dat we veel vragen van onze

producenten, vooral van Babyface-producenten in het kader

van onze twee sociale projecten met Arisa en SAVE. Vervolgstappen

voor het verminderen van CO 2

, water, energie en

chemicaliën waarbij we onze producenten veel nodig

hebben, pakken we op na het afronden van deze projecten.

Wij hebben hiervoor gekozen zodat we realistisch blijven in

wat wij van onze producenten en onszelf kunnen verwachten

qua werkdruk.

Een Manufacturing Restricted Substances List richt

zich op alle chemische stoffen die worden gebruikt in

het maakproces van een kledingstuk.

Een Restricted Substances List houdt alleen rekening

met de chemische stoffen die op het afgewerkte

kledingstuk terechtkomen.

BEREIKT IN 2021

Updatet Restricted

Manufacturing List.

44 45


5. RETAILERS EN MERKEN HELPEN OM BEWUSTERE KEUZES TE MAKEN DOOR

INZICHT TE GEVEN IN DE PRESTATIES OP ESG

ACHT CRITERIA

Naast de diensten die EK Fashion aanbiedt aan haar retailers op het gebied van private labels en

Babyface, wil EK Fashion ook van toegevoegde waarde zijn voor merken en retailers om hun business

te verduurzamen en dus toekomstbestendig te maken.

Sustainability Movement Monitor (SMM)

Om retailers en merken te helpen meer bewustere keuzes te

maken, zijn wij in december 2020 een samenwerking gestart

met Cube Retail en Bureau Brems. Wij hebben in de eerste

maanden van 2021 een pilotversie van een tool ontwikkeld

voor de multibrand fashion retail om de inzet, mate en

voortgang van ESG van merken te meten en te communiceren.

De Sustainability Movement Monitor heeft als doel om

retailers en merken een betrouwbaar overzicht te geven van

zowel de mate als de voortgang van inspanningen van

merken op ESG. Dit doen we met een brede set meetbare

criteria en doelstellingen volgens de wetenschappelijke en

internationale industriestandaard, zoals de Higg Index, het

afgelopen Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel,

Good on You en Life Cycle Assessment methodes. Jaarlijks

vullen merken de Sustainability Movement Monitor vragenlijst

in die wordt vertaald naar acht criteria. We slaan deze

informatie op in een database en leveranciers ontvangen

hun eigen ESG-voortgangsprofiel in vergelijking met het

gemiddelde in de branche. Het doel is om retailers de

komende jaren inzicht te geven in de duurzaamheid van hun

assortiment en mogelijkheden om dit te verbeteren.

ESG-informatie toevoegen webshops

We willen retailers en hun klanten helpen betere keuzes te

maken door informatie op hun webshops te verschaffen over

materiaalsamenstelling van producten en ESG-onderwerpen

van producten zoals arbeidsomstandigheden en

CO 2

-emissie. Op basis van deze informatie kan een product

op een webshop een label ‘duurzamer’ krijgen. Daarnaast

willen we vanaf 2023 een pilot draaien waarin een klant

duurzamere alternatieven krijgt voorgesteld als hij een

product bekijkt in een webshop. Als een klant bijvoorbeeld

een T-shirt bekijkt dat gemaakt is van conventioneel katoen,

krijgt de consument een T-shirt van biologisch katoen

voorgesteld op de webshop. Het uiteindelijke doel is dat

door machine learning dit duurzamere alternatief steeds

accurater wordt en automatisch getoond gaat worden op de

webshop.

Machine learning is een vorm van kunstmatige

intelligentie die gericht is op het bouwen van systemen

die van de verwerkte data kunnen leren of data

gebruiken om beter te presteren. Het doel van

Machine Learning is om ervoor te zorgen dat de

machine steeds betere voorspellingen doet.

Beleid &

organisatie

Processen

Materialen

Dierenwelzijn

Transparantie

Sociale

verantwoordelijkheid

Transport &

verpakkingen

Circulariteit

46 47


DOELEN

Aangesloten Merken SMM Aangesloten Retailers SMM

2022 50 -

2023 150 50

2025 500 200

Alle producten op de webshops bevatten:

info over materiaalsamenstelling info over ESG voorgesteld duurzamer alternatief

2022 50% 10% -

2023 70% 30% 5%

2025 100% 60% 30%

REALISATIE

Sustainability Movement Monitor (SMM)

In juni 2021 zijn de eerste 50 merken aangeschreven via een

e-mail om deel te nemen aan de pilot. Helaas hebben hier

maar zes merken op gereageerd door de vragenlijst in te

vullen. Hieruit hebben we geleerd dat het belangrijk is om

persoonlijk contact te zoeken met merken om het belang en

de werking van de SMM toe te lichten. In samenwerking met

het ESG-team van EK Fashion, speelt het accountmanagement

team hierin een essentiële rol. Ook hebben we geprobeerd

de drempel voor het invullen van de vragenlijst te

verlagen door de vragenlijst over te zetten van een Excelsheet

naar een online vragenlijst.

Na overeenstemming te hebben bereikt met Cube Retail en

Bureau Brems, werd EK Fashion in de zomer van 2022

eigenaar van de SMM. Desalniettemin is de samenwerking

met Cube Retail en Bureau Brems van enorm groot belang

bij het verder ontwikkelen van de vragenlijst en bijbehorende

scoring in Q4 2021 tot Q2 2022. Bij het verder ontwikkelen

van de vragenlijst hebben we ook stakeholder feedback

gevraagd van onder andere TOMO, Rainbow Collection,

Modint, Amfori, het afgelopen Convenant Duurzame Kleding

en Textiel en Vier Voeters Nederland.

ESG-informatie toevoegen webshops

De grootste uitdaging voor het toevoegen van informatie over

materiaalsamenstelling en ESG is de toegankelijkheid van de

informatie. Merken moeten deze informatie toevoegen aan

databases zoals Fashion Cloud, zodat EK Fashion deze

informatie kan ophalen. Twee medewerkers (1.9 FTE) van EK

Fashion zijn wekelijks bezig om productinformatie compleet

te maken, omdat merken productinformatie niet compleet

aanleveren. Het zal dus nog een hele uitdaging worden om

naast de reguliere informatie als maat en kleur extra en

complexere informatie over ESG beschikbaar te krijgen.

VERVOLGSTAPPEN

Sustainability Movement Monitor

De nodige vervolgstappen zijn het vaststellen van gebruikersvoorwaarden

van de SMM voor met name de merken

waarin wordt aangegeven hoe er met de gedeelde informatie

wordt omgegaan. Daarbij is het van belang dat er een

handleiding wordt opgesteld voor merken met hulpmiddelen

en instructies voor het invullen van de vragenlijst. Ook zijn

het Business Intelligence team en het Omnichannel team

hard bezig met het omrekenmodel voor de opgehaalde data

en een visualisatie in een dashboard. Voor het kunnen

combineren van diverse data die EK Fashion verzamelt uit

diverse bronnen, is EK Fashion overgestapt van het opslaan

van data in ‘silo’s’ naar het opslaan van data in een ‘lake’

(meer). Deze technische ontwikkeling is niet alleen veelbelovend

voor de SMM maar ook voor andere datagedreven

diensten zoals het vraaggestuurd produceren waarover

meer te lezen is onder de volgende pijler.

Naast de technische aspecten van de SMM is EK Fashion

aan het analyseren wat de bereidheid is van merken om de

vragenlijst in te vullen. Het belang van persoonlijk contact

met de merken over de SMM is duidelijk geworden in de

pilot en zal meegenomen worden in het benaderen van de

merken. Tot slot is het natuurlijk een van de belangrijkste

vervolgstappen om ingevulde vragenlijsten te realiseren om

de target van 50 merken in 2022 te behalen.

ESG-informatie toevoegen webshops

Doordat steeds meer (online) retailers vragen om ESGinformatie,

denk aan de Bijenkorf en Zalando, verwachten

we dat deze informatie makkelijker beschikbaar komt.

Daarnaast speelt EK Fashion ook een rol in het uitoefenen

van druk op merken om deze informatie aan te leveren.

EK Fashion is ook actief bezig met het toepassen van

kunstmatige intelligentie om productinformatie automatisch

te onttrekken aan foto’s van producten. Het doel is om met

deze toepassing in ieder geval materiaalsamenstelling te

achterhalen, wat weer een hoop manuren vrijmaakt om

andere complexere ESG-informatie bij merken vrij te spelen.

48 49


WASTE LESS

Een van de grote problemen in de kledingindustrie is

het enorme kledingoverschot. Als we in dit tempo

blijven produceren, komen we op het punt dat er niet

genoeg hulpbronnen zijn om aan de vraag te voldoen.

De lineaire economie, met het ‘take-make-waste’

systeem moet plaatsmaken voor een

circulaire economie.

6. PRODUCEREN OP VRAAG

EK Fashion wil onze ontwikkelingen op het gebied van datamanagement inzetten om nog beter te kunnen

gaan voorspellen welke vraag er komt voor bepaalde producten. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om

vraag en aanbod nog verder op elkaar af te stemmen, wat overproductie tegengaat. Produceren op vraag

is een van onze hoofddoelen voor de komende jaren.

DOELEN

2022 Nieuwe samenwerking met 2 productielocaties in Europa die voldoen aan onze minimale ESG-standaarden.

2023 Reduceren sample collecties private labels met 20%.

REALISATIE

Nieuwe productielocaties

In 2020 is de afdeling dames private label afdeling van

EK/Euretco Fashion een onderzoek gestart om nieuwe

productiekanalen te zoeken die:

1. met korte productietijden kunnen produceren in

voornamelijk Europa;

2. op een kwalitatief hoogwaardig niveau produceren

(om langere levensduur mogelijk te maken);

3. volgens onze duurzame productiestandaarden kunnen

werken (zoals beschreven in de RBC).

Momenteel zijn we in gesprek met verschillende producenten

in Portugal, Griekenland, Marokko en Nederland en

hebben we een aantal van deze producenten bezocht. Ook

hebben we met de dames private label afdeling de huidige

producenten gecategoriseerd op basis van toekomstbestendigheid

van onze samenwerking met hen. Hierbij zijn

sommige producenten gecategoriseerd als veel belovend

om met hen het ESG-pad te bewandelen en andere als

minder potentieel. Voor de minder potentiëlen zien we

mogelijkheden om productie te verplaatsen naar de nieuwe

producenten.

Sample Collecties

Voor het reduceren van de sample collecties waren er eerst

doelen gesteld voor 2021. In het ESG-verslag van 2020 werd

al aangegeven dat deze doelen niet gehaald zouden worden

binnen de target. Dit is inderdaad zo gebleken. Door groei

van de private labels, wat zich uit in meer samenwerkingen

en uitbereiding van collecties, zijn de sample collecties van

de heren, dames en kids ook gegroeid. Voor Babyface gaat

dit specifiek om een toename van 3,6% in stuks in 2021 ten

opzichte van 2020.

Met andere woorden, doordat EK Fashion de reductie van

sample collecties op een absolute manier berekent is het

een extra grote uitdaging om de doelen te behalen. Als we

het aantal samples op een relatieve manier zouden berekenen,

namelijk het aantal samples in verhouding tot het aantal

styles in een collectie, zou het mogelijk zijn dat we de

gestelde doelen wel al hadden gehaald. Echter, wij als EK

Fashion willen echt gaan voor het reduceren van het

absolute aantal sample collecties en hebben daarom

gekozen om het doel vooruit te schuiven in plaats van het

doel aan te passen aan een relatieve manier van meten.

VERVOLGSTAPPEN

Sample collecties

Voor het reduceren van het aantal samples zijn de damesen

herenafdeling in samenwerking met studenten van TMO

aan het onderzoeken hoe wij met 3D-samples zouden

kunnen gaan werken. De techniek voor 3D-sampling is

binnen de mode al een feit, maar wordt nog maar op kleine

schaal toegepast. Voor EK Fashion zal het dus nog een flinke

ontwikkeling vergen om dit op grotere schaal toe te gaan

passen om de sample collecties te reduceren.

Nieuwe productielocaties

De vervolgstappen voor de dames private label afdeling in

samenwerking met het ESG-team bestaat allereerst uit het

reduceren van het aantal producenten. Parallel daaraan zal

productie verplaatst moeten worden van productielocaties

die minder belangrijk zijn voor de damesproductie naar

nieuwe locaties in Europa.

50 51


7. CIRCULAIR ONDERNEMEN

Wij geloven dat het transformeren van het huidige businessmodel in de mode-industrie naar een circulair

model alleen bereikt kan worden door intensieve samenwerking in de gehele toeleveringsketen.

In december 2020 hebben we daarmee de eerste start gemaakt. We onderzoeken mogelijkheden om

afval van de Nederlandse textielafvalberg te verwerken in de private labelcollecties van de dames- en

herenafdeling. Vanwege de tijdelijke winkelsluitingen eind december door COVID-19 hebben wij op dat

moment besloten om het aantal stijlen in de collecties voor winter 2021 te verlagen. De mogelijke capsule

collectie met gerecycled materiaal van de Nederlandse textielafvalberg is hiermee verschoven.

DOELEN

2021 Elke ESG-verantwoordelijke heeft een cursus

over circulair design en/of circulaire

businessmodellen gevolgd.

2022 5% van materialen heren- en dames collectie

bestaat uit gerecycled materiaal.

10% van het polyester gebruikt in de Babyface

jassencollectie is gerecycled PET.

10 retailers hebben een textiel inzamelautomaat

of -box en verkopen producten

van gerecycled materialen.

2023 10% van materialen heren- en dames collectie

bestaat uit gerecycled materiaal.

50% van het polyester gebruikt in de Babyface

jassencollectie is gerecycled PET.

50 retailers hebben een textiel inzamelautomaat

of -box en verkopen

producten van gerecycled materialen.

2025 Een circulair businessmodel is geïntegreerd

naast het huidige (lineaire) businessmodel.

100 retailers hebben een textiel inzamelautomaat

of -box en verkopen

producten van gerecycled materialen.

REALISATIE

Het doel voor 2021 was om alle ESG-verantwoordelijken

binnen de productieafdelingen een cursus over circulair

design en/of circulaire businessmodellen te laten volgen.

Twee medewerkers van Babyface hebben inderdaad in juni

2021 een driedaagse training gevolgd. De andere twee

MVO-verantwoordelijken hebben dit nog niet gedaan.

Als een van de eerste stappen om de percentages

gerecyclede materialen in de herencollectie, damescollectie

en Babyface-collecties te realiseren is EK Fashion sinds

januari 2022 gecertificeerd voor de Global Recycled Standard.

Ook hebben wij contact opgenomen met Drop & Loop en

Wolkat die gezamenlijk in staat zijn om de volledige keten

van recycling en productie te faciliteren voor de private

labels en Babyface. Na de eerste gesprekken zijn we erg

enthousiast over een mogelijke samenwerking!

Green Deal circulair textiel

ESG Manager van EK, Mariska Schennink, is in 2021

toegetreden tot de stuurgroep van de Green Deal circulair

textiel. De Green Deal circulair textiel is in 2020 ondertekend

door ruim 40 bedrijven. Daarmee spreken ze af dat de

Amsterdam Economic Board in samenwerking met

Gemeente Amsterdam, het Metropoolregio Amsterdam

Bureau en de ondertekenaars de komende drie jaar gaan

werken aan het circulair maken van textiel. EK Fashion gaat

een bijdrage leveren aan de beschreven ambities door haar

aangesloten retailers onderdeel te maken van de circulaire

uitdagingen en de kansen voor de retailers op dit vlak

zichtbaar te maken.

Business intelligence

EK Fashion helpt de retailer met een uitgebalanceerde

inkoopbudgettering die samen met de retailer op maat wordt

samengesteld. Wij gebruiken hiervoor de data uit de

EK Retail Monitor (ERM). Onder andere de verhouding

tussen voorinkoop en ‘open-to-buy’ budget en spreiding van

leveringen worden geanalyseerd en met de retailer besproken.

Op het ERM-dashboard zijn individuele prestaties op

merk-, artikelgroep- en lifestylesegmentniveau wekelijks te

volgen en te benchmarken. Zo kan de retailer weloverwogen

keuzes maken en de juiste artikelen op het juiste moment

laten leveren en te verkopen aan de consument. Deze tools

dragen bij aan een hoger rendement voor de retailer en

minimaliseert overproducties.

VERVOLGSTAPPEN

Een vervolgstap voor de productieteams is het inkopen van

producten met hogere percentages gerecyclede materialen

zoals gerecycled wol, polyester en katoen.

Samenwerking Drop & Loop en Wolkat

Daarnaast zullen we met Drop & Loop en Wolkat verder

in gesprek gaan over het ontwikkelen van producten

van gerecycled materiaal voor de private label en

Babyface-collecties. In samenwerking met Drop & Loop en

Wolkat hebben we twee ‘sporen’ geconcretiseerd waarop

we gaan samenwerken op productniveau. Aan de ene kant

nemen productieafdelingen van EK Fashion producten af

uit de huidige catalogus van Wolkat, denk aan fashion- en

woonaccessoires. Deze producten vormen echter niet de

kern van de collecties van de productieafdelingen, maar zijn

eerder bijzondere toevoegingen op kleine schaal of om weg

te geven als relatiegeschenk. Aan de andere kant is de

commitment uitgesproken om gezamenlijk kleding te gaan

ontwikkelen die onderdeel wordt van de kern van de

collecties van de private labels en Babyface. De expertise

van EK Fashion over fashion design en de behoefte van

retailers en de expertise van Wolkat in het ontwikkelen van

gerecyclede stoffen komen hierin samen.

Een derde onderdeel van deze samenwerking omvat het

stimuleren van retailers die aangesloten zijn bij EK-verkopen

om een inzamelautomaat of inzamelbox in de winkel te

plaatsen. Op het EK Fashion festival in 2022 zal hier speciaal

aandacht aan worden besteed en na het evenement zullen

de inzamelautomaat en inzamelbox van Drop & Loop

worden getoond in de Showrooms van EK Fashion. Op deze

manier wil EK Fashion retailers enthousiasmeren voor het

inzamelen van textiel en verkopen van producten van

gerecycled textiel in hun eigen winkels met de inzamelautomaat

of -box van Drop & Loop en Wolkat. Op deze manier

zet EK Fashion zich concreet in om de recyclingloop

compleet te maken.

Het Global Recycled Standard (GRS) is een internationale, vrijwillige norm die eisen stelt aan

de certificering van gerecyclede grondstoffen en de chain of custody door een derde partij.

GRS omvat de volgende doelen:

• Afstemming van gerecyclede definities over meerdere toepassingen.

• Verifiëren van gerecyclede inhoud in producten.

• Consumenten (zowel merken als eindgebruikers) een hulpmiddel bieden om weloverwogen beslissingen te nemen.

• De schadelijke impact van de productie op mens en milieu verminderen.

• De zekerheid bieden dat producten op een duurzamere manier worden verwerkt.

• Stimuleren van hogere percentages gerecycled materiaal in producten.

52 53


8. EFFICIENCY IN TRANSPORT EN VERPAKKINGEN

De collecties van EK Fashion worden voornamelijk in Azië geproduceerd. Er moet dus een lange weg

afgelegd worden om de items naar Nederland te transporteren. Daarnaast is er natuurlijk ook transport

richting verkooppunten. Om producten te beschermen tijdens transport worden bij veel artikelen plastic

zakken (polybags) en dozen om de producten gedaan. EK Fashion wil zich inzetten voor het verminderen

van de negatieve impact van deze processen.

In mei 2022 is EK Fashion overgestapt naar Hartevelt als nieuwe logistieke partner. We zijn enthousiast over

de samenwerking, omdat Hartevelt duurzaamheid ook hoog op de agenda heeft staan.

DOELEN

REALISATIE

VERVOLGSTAPPEN

2021 Opstellen duurzaam logistiek beleid.

80% van de polybags van Babyface is van

gerecycled plastic.

10% reductie in CO 2

-emissies van transport.

2023 100% van de polybags van Babyface is van

gerecycled plastic.

10% vermindering van impact van

verpakkingsmateriaal private labels.

Mede doordat onze prioriteit bij de materialen van de

producten lag en EK Fashion een nieuwe logistieke partner

heeft, is er nog niet veel gerealiseerd op dit vlak. Wel is

EK Fashion bezig geweest met diverse pilots en hebben we

advies aan externe stakeholders gevraagd om ook op

transport en verpakkingen stappen te kunnen zetten.

Verpakkingen private labels en Babyface

De heren private label afdeling heeft in 2021 een test

gedaan om te onderzoeken of er alternatieve materialen

voor plastic geschikt zijn als verpakkingsmateriaal. Bij deze

eerste test zijn papieren zakken gebruikt in plaats van

polybags en dit is als positief ervaren! Daarnaast heeft

Babyface voor de collecties in 2022 gedeeltelijk polybags

ingekocht van gerecycled plastic. Ook heeft het ESG-team

advies gevraagd aan Modint over verpakkingsmateriaal.

Duurzaam logistiek beleid

In 2022 wil EK Fashion samen met onze nieuwe logistieke

partner Hartevelt en andere stakeholders een plan opstellen

hoe EK Fashion het transport van producten kan verduurzamen.

Modint is ook hiervoor een belangrijke stakeholder voor

ons, omdat Modint meer informatie kan geven over de

footprint van producten met hun nieuw gelanceerde samenwerking

met bAwear. EK Fashion heeft hierover met Modint

de eerste gesprekken gevoerd en is van plan om in 2022

een pilot uit te voeren met minstens één product.

Een onderdeel van het logistieke beleid zal het meten van de

huidige emissies omvatten. Hartevelt heeft al diverse

stappen gezet om de impact van logistieke processen in

kaart te brengen. EK Fashion wil dan ook met Hartevelt in

gesprek gaan over hoe wij onze impact in kaart kunnen

brengen en kunnen reduceren.

Verpakkingen private labels en Babyface

Het doel voor de heren private label afdeling is het opschalen

van het gebruik van papier in plaats van plastic als

verpakkingsmateriaal. Ook Babyface zal opschalen met het

gebruik van gerecyclede polybags. In dit proces kan

Hartevelt een rol spelen als het mogelijk is dat in hun

processen ook polybags en/of hangers van gerecyceld

materiaal gebruikt kunnen worden. Uiteraard streven we

ernaar om de bevindingen van pilots en opschalen te delen

tussen productieafdelingen.

54 55


EMPOWER LOCAL HEROES

EK Fashion gelooft in de kracht van de zelfstandig mode-retailers die hun

expertise inzetten en met persoonlijke aandacht en oog voor kwaliteit de

consument helpt om bewuste keuzes te maken: niet meer, maar beter. Met de

onderscheidende positie van de zelfstandig retailer, is de retailer in staat om een

belangrijke bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de mode-industrie.

Wij geven hem volledige support om succesvol te zijn.

9. VERHOGEN KENNISNIVEAU

Het creëren van bewustwording is de eerste stap om mensen te mobiliseren om te verduurzamen.

Vervolgens bieden we handvatten om over te gaan tot actie. Dit wil EK Fashion op twee manieren doen:

de EK Fashion Academy en het aanbieden van POS-materiaal voor de bewustwording van consumenten.

In 2020 hebben we de EK Fashion Academy (EFA) opgericht. De EK Fashion Academy biedt fysieke

trainingen en een website met zowel online lesmodules als een kennisbank voor de vakgebieden duurzaamheid,

marketing en business intelligence. De academie is bedoeld voor retail-eigenaren, inkopers,

mode-adviseurs op de winkelvloer en onze eigen medewerkers.

Daarnaast geven accountmanagers in hun contact met merken en retailers persoonlijk advies over

duurzaamheid en verwijzen accountmanagers door naar het ESG-team van EK Fashion of externe partners

van EK Fashion.

Specifiek hebben de volgende sessies plaatsgevonden:

ESG-beleid opstellen met de eigenaren van Van

Tilburg en Berden in samenwerking met Rainbow

Collection en EK Fashion.

Met de gezamenlijke fysieke eerste sessie is de basis

gelegd voor het ESG-beleid van Van Tilburg en het

ESG-beleid van Berden. In een online sessie hebben

beide bedrijven de kans gekregen om nog eens

feedback te krijgen over hun plannen vanuit Rainbow

Collection en EK Fashion. De finale sessie waarin beide

bedrijven hun ESG-beleid pitchen zal plaatsvinden in

Q2 van 2022.

• Twee fysieke trainingen bij Van Tilburg met twaalf

inkopers over duurzamer inkopen onder begeleiding

van Rethink Rebels en EK Fashion.

De inkopers hebben meer geleerd over wat duurzaamheid

in kleding betekent, welke vragen zij kunnen stellen

aan merken over duurzaamheid en wat de belangrijkste

duurzaamheidskeurmerken zijn voor kleding.

• Diverse bewustwordingssessies bij EK Fashion

retailersgroepen.

Het ESG-team van EK Fashion is bij vijf retailersgroepen

langs geweest in 2021 om een introductiepresentatie te

geven over duurzaamheid en in gesprek te gaan met

retailers waarvoor zij zich zouden willen inzetten omtrent

verduurzaming. Door COVID-19 was het voor het

ESG-team niet mogelijk om meer presentaties te

houden.

DOELEN

2022 25 retailers hebben vanuit de EFA een

online of offline training gevolgd.

2023 100 retailers hebben vanuit de EFA een

online of offline training gevolgd.

30 retailers nemen POS-materiaal af voor

bewustwording van consumenten.

2025 200 retailers hebben vanuit de EFA een

online of offline training gevolgd.

100 retailers nemen POS-materiaal af voor

bewustwording van consumenten.

REALISATIE

Sinds de lancering van de EK Fashion Academy zijn er rond

de tien externe deelnemers en rond de tachtig interne

EK Fashion-medewerkers lid geworden. De lancering

bevatte vijf lessen over duurzaamheid en daar is in 2021 een

nieuwe les over circulaire businessmodellen bijgekomen.

Ook is het Duitse deel van EK Fashion in 2021 begonnen

met het opbouwen van een Duitse versie van de EFA. Hierbij

is de huidige aanwezige content als uitgangspunt genomen

en zijn de Duitse collega’s een samenwerking aangegaan

met Staff Solutions om de EFA naar een nog hoger niveau

te tillen.

Naast de activiteiten van de online Academy zijn er diverse

fysieke bijeenkomsten geweest om bewustwording te creëren

binnen retailersgroepen, te werken aan het ESG-beleid van

retailers en het opleiden van winkelpersoneel.

Al met al heeft het ESG-team zich in 2021 voornamelijk

gerealiseerd dat bewustwording bij veel retailers nog

ontbreekt, waardoor onder andere de EK Fashion

Academy nog weinig in gebruik wordt genomen.

Daarnaast zou de COVID-19-pandemie ook bijgedragen

kunnen hebben aan het summiere gebruik van de EFA;

retailers prioriteerden het overleven van deze korte

termijn crisis boven verduurzaming.

VERVOLGSTAPPEN

Eén van de belangrijkste vervolgstappen voor EK Fashion is

het aanbieden van fysieke trainingssessies aan retailers die

interesse hebben getoond naar aanleiding van de bewustwordingssessies.

Hierover is een van de accountmanagers

in contact met diverse retailers. Bovendien zal op de website

van de EK Fashion Academy per maand één nieuwe

lesmodule of één kennisbank item worden gepubliceerd.

Het promoten van de volle breedte van de EFA zal worden

opgepakt door het accountmanagement en marketingteam.

Hierbij zullen alle kanalen worden ingezet, zoals Instagram,

Facebook, LinkedIn, nieuwbrieven en persoonlijk contact.

POS-materiaal

Het marketingteam van EK Fashion zal POS-materiaal

moeten ontwikkelen, waarbij er ruimte blijft voor het verwerken

van de branding van de retailers. In 2021 zijn er al een

aantal verzoeken geweest van retailers om POS-materiaal

te ontwikkelen voor ESG-initiatieven in hun bedrijven.

Het marketingteam kan daarop voortbouwen.

56 57


10. BELONEN DUURZAME INNOVATIES

Om een beweging van verduurzaming te stimuleren in het Nederlandse retaillandschap kan het helpen om

frontrunners in ESG in de spotlight te zetten. Daarom willen we vanaf 2023 elke maand een retailer en een

merk uitlichten en belonen op de sociale kanalen van EK Fashion.

Ook willen we ESG volledig integreren in alle communicatie-uitingen en events van EK Fashion, zowel

in Nederland als in Duitsland. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwe standaardrubriek in een

nieuwsbrief en het uitnodigen van duurzamere merken op beurzen. Specifiek voor de Brand Guide van

EK Fashion geldt dat we per stijlsegment duurzamere merken willen integreren. De Sustainable Movement

Monitor kan helpen om te bepalen wat deze duurzamere merken zijn.

REALISATIE

GreenChange Pop-up

De eerste GreenChange Pop-up is geopend bij May

Fashion. Merken als Greenbomb, Alma&Lovis en Feuervogl

zijn in deze pop-up te vinden. Ook bij Kaufhaus Sämann in

Vaihingen is een GreenChange Pop-up geopend en heeft

het verkooppersoneel bovendien een training ontvangen

over het duurzame verhaal van deze merken en producten

in de pop-up. In de filialen van Kaufhaus Woha zijn er zelfs

twee pop-ups geopend! Over de GreenChange Pop-up

is een mooi artikel verschenen in het Duitse tijdschrift

Textilwirtschaft. Zeker het lezen waard! (lees hier de

Engelstalige versie).

VERVOLGSTAPPEN

De marketingteams in Nederland en Duitsland zullen in

samenwerking met het ESG-team marketingcontent moeten

creëren om in staat te zijn retailers uit te lichten en te belonen.

Hiervoor zullen bezoeken aan retailers en interviews met

retailers moeten plaatsvinden. Daarnaast zullen de accountmanagers

de relaties met duurzamere merken weer meer

moeten aanhalen en eventueel nieuwe duurzamere merken

moeten opnemen in het merkenportfolio van EK Fashion.

Naast de geformuleerde doelen voor het uitbreiden van het

aantal duurzamere merken in het merkenportfolio van

EK Fashion, zullen er in 2022 nog concretere doelen worden

gesteld voor het uitlichten van duurzamere merken.

GreenChange Pop-up

Eén van de meest concrete vormen van het uitlichten van

merken is de GreenChange Pop-up store, gerealiseerd door

EK Fashion Duitsland. Het shop-in-shop concept met een

oppervlakte van 25m2 biedt duurzamere merken een

afgebakend en opvallend podium in de winkel.

Samen met KOHLSCHEIN uit Viersen, Duitsland, werd een

kartonnen modulair pop-up concept gecreëerd. Als de

module niet langer nodig is, kan het in de normale papierrecyclingcyclus

worden teruggebracht.

Voor de kleerhangers werd volledig afgezien van nieuw

plastic. Er werden grashangers van de firma Cortec uit

Wald-Michelbach gebruikt. De hangers zijn gemaakt van

regionale grasvezels en gerecycled plastic dat grotendeels

afkomstig is van oude kleerhangers. Dit vermindert de

CO 2

-voetafdruk met wel 64% en de grashangers kunnen

gerecycleerd worden bij Cortec zelf. Dit recyclingproces

resulteert in granulaat waarmee nieuwe hangers gemaakt

kunnen worden De metalen onderdelen worden apart

gerecycled door een recycler en ook weer teruggebracht

in het metaalproductieproces. Ook hiervoor is er weer

nagedacht over een perfecte recycling cyclus.

DOELEN

2022 1 retailer uitlichten en belonen om duurzame

prestatie.

1 merk uitlichten en belonen om duurzame

prestatie.

5 duurzamere merken toegevoegd aan het

merken portfolio.

5 GreenChange Pop-up stores gerealiseerd.

2023 12 retailers uitlichten en belonen om duurzame

prestatie.

12 merken uitlichten en belonen om duurzame

prestatie.

5 duurzamere merken toegevoegd aan het

merken-portfolio.

12 GreenChange Pop-up stores gerealiseerd.

2025 12 retailer uitlichten en belonen om duurzame

prestatie.

12 merken uitlichten en belonen om duurzame

prestatie.

5 duurzamere merken toegevoegd aan het

merken-portfolio.

23 GreenChange Pop-up stores gerealiseerd.

58 59


11. VERHOGEN VITALITEIT MEDEWERKERS

Als onze medewerkers met plezier naar het werk gaan, heeft dat een positieve invloed op onze klanten.

Wij vinden het belangrijk dat elke medewerker goed in zijn vel zit, zowel fysiek als mentaal. Dat een baan

veilig en comfortabel voelt, maar ook voldoende uitdaging biedt om de medewerker en de organisatie

door te laten ontwikkelen.

REALISATIE

In mei 2021 hebben we een eerst stap gezet richting een

beleid voor duurzame inzetbaarheid voor de divisie Fashion.

Uit een enquête onder alle Fashion-medewerkers is gebleken

dat werk-privébalans en doorgroeimogelijkheden gezien

worden als de belangrijkste pijlers waar medewerker en

werkgever gezamenlijk verantwoordelijkheid voor zijn.

Fysieke gezondheid wordt door de medewerkers ervaren

als een meer eigen verantwoordelijkheid.

VERVOLGSTAPPEN

Binnen de afdeling HR zijn er verschillende plannen om

duurzame inzetbaarheid als pijler te maken voor heel EK.

Daarmee kan EK Fashion meeliften op de gezamenlijke

activiteiten. In 2022 worden er doelen gesteld voor duurzame

inzetbaarheid.

In 2021 hebben de medewerkers veel thuisgewerkt,

vanwege de maatregelen tijdens COVID-19. De balans

tussen werk en privé is hiermee nog meer in de spotlight

komen te staan. Sommige medewerkers ervaren de

werk-privébalans door het thuiswerken als beter en andere

als slechter. Nu we momenteel weer meer op kantoor

werken, is er een plan gemaakt voor hybride werken om

structuur en samenwerking te bevorderen. Daarnaast wordt

in de komende weken de werkruimte in Hoevelaken grondig

gerestyled om samenwerking te verbeteren, creativiteit te

bevorderen en de kantoorruimtes aan te passen aan de

verschillende activiteiten van de dag.

60 61


Bijlage: Responsible Business Conduct EK Fashion

Bijlage: Responsible Business Conduct EK Fashion

EK Fashion, May 2021

As a major retail service organisation in

Europe, it’s our job to pursue a profitable

and sustainable retail industry. We care for

our collections, the materials and the full

supply chain related to our carefully

selected garments. We aim for long term

relations with our business partners to

co-create the most beautiful product, but

also to take care of the people involved. We

want to get insight in the social and

environmental impact of our products and

work on improvement where needed.

Transparency of production places and

circumstances are of great importance.

EK Fashion has a responsible purchasing

policy based on social and environmental

criteria for the supply chain based on

international standards, conventions and

guidelines. Working in compliance with all

applicable laws and regulations on human

rights, the environment and product safety

is of great importance, but international

standards are leading if they are more

stringent.

We ask all our suppliers and

subcontractors, from raw material to end

product, to support us in our corporate

responsibility program and to work

according the standards below.

1. Our common responsibility – Due

diligence

Under the UNGPs 1 and OECD Guidelines 2 ,

enterprises bear a responsibility for

preventing and reducing any adverse

impact on people and the environment by

their own operation or business

relationships in the production or supply

chain. This means acting in an ethical and

transparent way that contributes to the

health and welfare of society. This is the

baseline for our Due Diligence policy

integrated in our corporate responsibility

program.

EK Fashion supports the Conventions of

the International Labour Organisation (ILO)

and expects suppliers to act in accordance

with the conventions of the ILO. These

conventions are, along with the relevant UN

Declarations and the OECD guidelines, the

basis for our responsible business conduct.

We have identified nine specific themes by

mutual agreement and in discussion with

stakeholders which currently merit the

priority attention of enterprises in the

garment and textile sector operating in the

Netherlands in terms of international

responsible business conduct (RBC).

These themes are, in no particular order:

1. Discrimination and gender;

2. Child labour;

3. Forced labour;

4. Freedom of association;

5. Living wage;

6. Safety and health in the workplace;

7. Raw materials;

8. Water pollution and use of chemicals,

water and energy;

9. Animal welfare.

We added, based on the ILO and OECD

guidelines for the garment and footwear

industry:

• Working hours

• Ethical trade, no bribery and corruption

• No Sexual harassment and sexual and

gender-based violence (SGBV) in the

workplace

• Grievance mechanism

We will do our due diligence and give

particular attention on these themes and we

expect this as well from our suppliers. This

means that, with regard to these themes,

suppliers will identify any possible adverse

impact in the supply chain, set specific

objectives and take measures which are

suitable in the light of the insights resulting

from their due diligence process.

We ask you to inform us about any possible

risk regarding human rights violation, animal

abuse and environmental hazards related to

our products to cooperate to minimizing

these risks. To identify these risks, we

prepared a questionnaire and kindly ask

you to fill out and send back to us.

Our buying behaviour

We are part of the value chain and

therefore we want to take our responsibility

regarding sourcing and buying. It is very

important to inform us when our buying

behaviour does not support the

international social and environmental

standards set below. We work according to

the following buying strategy:

Forecasting:

We will particularly ask for long-term

contracts to increase predictability and

stability. This will also enable suppliers to

plan for investments in machinery,

equipment and human resources.

We will:

• work on a stable planning.

• Share forecast and purchasing plan

with our supplier and, if possible book,

capacity.

• Allow to start production early for

NOOS styles

• Communicate changes in your forecast/

purchasing plan on time.

Product development:

• provide clear technical specs and

requirements

• Ask our supplier for feedback on new

developments

• Review our sampling process with

efficiency in mind

• Work with photo’s/online video when

possible or consider virtual prototyping

• Supply a target price for the product

Price negotiation:

• Get insight in price calculations and the

production process

• Calculate in cooperation with our

supplier and getting help to get the

best quality for the best price.

• Consider material cost, labour,

transport, testing, audits and the profit

for the supplier

Payment conditions:

• Pay on time

• Pay what we agreed on Order

placement, production, lead time

• We have a time & action plan with

1

The UN Guiding Principles on Business and Human Rights are a set of guidelines for States and companies to prevent, address and remedy human rights

abuses committed in business operations. http://www.ungpreporting.org/

2

The OECD Guidelines for Multinational Enterprises are recommendations addressed by governments to multinational enterprises operating in or from

adhering countries. They provide non-binding principles and standards for responsible business conduct in a global context consistent with applicable laws

and internationally recognized standards. http://www.oecd.org/corporate/mne/

deadlines for all contributors (buyer and

supplier)

• We agree on realistic lead time

• We make an agreement on late style/

order changes

• We work on understanding the local

and cultural differences

2. Social & Environmental Compliancy

The responsible business conduct aims to

attain compliance with certain standards.

Supplier companies, in addition, must

ensure that the responsible business

conduct is also observed by subcontractors

involved in production processes of final

manufacturing stages. Within the scope of

options for action and appropriate

measures, supplier companies have to aim

at the implementation and reporting of the

following criteria in a development

approach. EK Fashion declares that we will

only work directly with subcontractors 3 that

are prequalified through the same rigorous

processes to those used for direct

contractors. Approved subcontracts may

be reviewed on a semi-regular (e.g. annual)

basis to remain approved. Workers of those

sub-contractors should have access to

grievance mechanisms, similar to those of

direct contractors. We ask for transparency

to know where our products are made and

to be able to ask questions regarding social

and environmental conditions.

2.1 Social Compliancy

Below written the most important ILO

conventions related to human rights at the

work floor.

Prohibition Child Labour and working

conditions of young workers ILO

Conventions 10, 79, 138, 142 and 182 and

Recommendation 146.

There shall be no use of child labour. “The

age for admission to employment shall not

be less than the age of completion of

compulsory schooling and, in any case, not

less than 15 years.” “There shall be no

forms of slavery or practices similar to

slavery, such as the sale and trafficking of

children, debt bondage and serfdom and

forced or compulsory labour. [...] Young

workers [in the age of 15-18] shall not

perform work which, by its nature or the

circumstances in which it is carried out, is

likely to harm their health, safety or morals.”

Children and young persons under 18 shall

not be employed at night or in hazardous

conditions.

Where young workers are employed,

business partners should ensure that the

kind of work is not likely to be harmful to

their health or development; their working

hours do not prejudice their attendance at

school, their participation in vocational

orientation approved by the competent

authority or their capacity to benefit from

training or instruction programs.

Business partners shall set the necessary

mechanisms to prevent, identify and

mitigate harm to young workers; with

special attention to the access young

workers shall have to effective grievance

mechanisms and to Occupational Health

and Safety trainings schemes and

programmes.

Child Labour Due Diligence Bill

By signing this RBC you take part in our

Due Diligence Policy and you approve that

you will do anything you can to identify,

prevent and if necessary address the issue

of child labour in our supply chain.

We need to comply with the Dutch Law on

Child labour Due Diligence on combating

child labour in global supply chains, that

comes into force as of January 2020. Dutch

companies and their supply chain business

partners will have to declare that they have

addressed the issue of child labour in their

supply chains. This law requires companies

to identify, prevent and if necessary

address the issue of child labour in their

supply chains. We ask our suppliers to

cooperate and be transparent about subcontractors

and sub-suppliers and possible

risks within the supply chain of our products

so we can cooperate in combating child

labour. Risk studies show that the severe

risks are mainly at cotton farming and wet

processing (like spinning mill) stage.

EK Fashion’s ESG Manager, needs to be

informed in high risk situations, for example

when cotton comes from countries or

facilities where forced labour is required

and so the risks on child labour occurs. Ask

your suppliers about their social

management systems, latest audit reports

or certifications like WRAP, SA 8000, Fair

Trade, GOTS, Better Cotton or Organic

Content Standard, or any other standard

that entails Child labour.

Prohibition of Forced and compulsory

Labour and Disciplinary Measures ILO

Conventions 29 and 105.

There shall be no use of forced, including

bonded or prison, labour. All forms of

forced labour, such as lodging deposits or

the retention of identity documents from

personnel upon commencing employment,

are forbidden as is prisoner labour that

violates basic human rights.

Prohibition of Discrimination ILO

Conventions 100, 111, 143, 158, 159, 169

and 183.

No discrimination shall be tolerated in hiring,

remuneration, access to training, promotion,

termination or retirement based on gender,

age, religion, race, caste, birth, social

background, disability, ethnic and national

origin, nationality, membership in workers’

organisations including unions, political

affiliation or opinions, sexual orientation,

family responsibilities, marital status, or any

other condition that could give rise to

discrimination.

No Sexual harassment and sexual and

gender-based violence (SGBV) in the

workplace

Our business partners are encouraged to

adopt a zero-tolerance policy on sexual and

gender-based violence and strict measures

against sexual harassment in its own

operations. The enterprise should articulate

its expectations of suppliers and other

business partners to likewise adopt a policy

3

Subcontracting to third parties is a fairly common practice at many stages of the garment supply chain. Subcontracting enables an enterprise to respond

quickly to short lead times and changes in orders, to specialize in certain tasks. Outsourcing, however, can also decrease transparency in the supply chain

and has been demonstrated to increase the risk of human rights and labour abuses and environmental impacts in higher-risk contexts. Therefore the due

diligence measures that EK Fashion should take to mitigate these risks should be increased. Source: OECD due diligence guide

62 63


Bijlage: Responsible Business Conduct EK Fashion

on sexual harassment and sexual and

gender-based violence. Enterprises are

encouraged to include the following in their

internal policies

• a commitment to foster an environment

at work free from harassment, bullying

and violence

• clear consequences for breaking the

enterprise’s standards

• a commitment to hear grievances, to

provide a “reprisal-free” complaints

mechanism (e.g. operational-levelgrievance

mechanism) and to maintain

the confidentiality of workers or

employees who raise complaints

Freedom of Association and the Right to

Collective Bargaining ILO Conventions 11,

87, 98, 135 and 154

The right of all workers to form and join

trade unions and bargain collectively shall

be recognised. The company shall, in those

situations in which the right to freedom of

association and collective bargaining are

restricted under law, facilitate parallel

means of independent and free association

and bargaining for all workers. Workers’

representatives shall not be the subject of

discrimination and shall have access to all

workplaces necessary to carry out their

representation functions.

Payment of a living wage ILO Conventions

26 and 131

Wages and benefits paid for a standard

working week shall meet at least legal or

industry minimum standards and always be

sufficient to meet basic needs of workers

and their families and to provide some

discretionary income. Deductions from

wages for disciplinary measures shall not

be permitted nor shall any deductions from

wages not provided for by national law be

permitted. Deductions shall never constitute

an amount that will lead the employee to

receive less than the minimum wage.

Employees shall be adequately and clearly

informed about the specifications of their

wages including wage rates and pay period.

EK Fashion works with its suppliers to make

salaries transparent and to establish living

wages that are paid to employees to provide

for the basic needs of the employee and his

family. Together, we formulate measurable

goals and draw up an action plan.

Working Hours ILO Conventions 1 and 14

and ILO Recommendation 116.

Hours of work shall comply with applicable

laws and industry standards. In any event,

workers shall not on a regular basis be

required to work in excess of 48 hours per

week and shall be provided with at least

one day off for every seven-day period.

Overtime shall be voluntary, shall not

exceed 12 hours per week, shall not be

demanded on a regular basis and shall

always be compensated at a premium rate.

Safe and healthy working conditions ILO

Convention 155

A safe and hygienic working environment

shall be provided, and best occupational

health and safety practice shall be

promoted, bearing in mind the prevailing

knowledge of the industry and of any

specific hazards. Appropriate attention shall

be paid to occupational hazards specific to

this branch of the industry and assure that

a safe and hygienic work environment is

provided for. Effective regulations shall be

implemented to prevent accidents and

minimise health risks as much as possible.

Physical abuse, threats of physical abuse,

unusual punishments or discipline, sexual

and other harassment, and intimidation by

the employer is strictly prohibited.

No Sandblasting

EK Fashion does not accept the sandblasting

process being used for our products, since

this is affecting the health of workers.

Legally binding employment relations

Obligations to employees under labour or

social security laws and regulations arising

from the regular employment relationship

shall not be avoided through the use of

labour-only contracting arrangements, or

through apprenticeship schemes where

there is no real intent to impart skills or

provide regular employment. Younger

workers shall be given the opportunity to

participate in education and training

programmes.

Ethical trade: no bribery and corruption

Enterprises should consider the good

practices put forth in the OECD Good

Practice Guidance on Internal Controls,

Ethics and Compliance, which includes:

• Strong, explicit and visible support and

commitment from senior management

to the company’s internal controls,

ethics and compliance programmes or

measures for preventing and detecting

bribery, including the bribery of foreign

public officials;

• A clearly articulated and visible

corporate policy prohibiting bribery,

including the bribery of foreign public

officials; and

• Oversight of ethics and compliance

programmes or measures regarding

bribery, including the bribery of foreign

public officials, including the authority to

report matters directly to independent

monitoring bodies such as internal audit

committees of boards of directors or of

supervisory boards, is the duty of one

or more senior corporate officers, with

an adequate level of autonomy from

management, resources and authority.

Grievance mechanism

EK Fashion needs a commitment to hear

grievances from workers, to provide a

“reprisal-free” complaints mechanism (e.g.

operational-level-grievance mechanism)

and to maintain the confidentiality of

workers or employees who raise complaints.

For example Amfori has an online grievance

mechanism at their website. It provides a

platform for individuals and organizations to

submit a grievance if they feel they have

been negatively affected by amfori’s

activities. The amfori secretariat will review

the External Grievance Mechanism process

where necessary to continuously improve

the grievance handling procedure. We ask

Amfori to remind workers of their rights and

this online grievance mechanism. 4

2.2 Environmental Responsibility

Suppliers should assess significant

environmental impact of operations and

establish effective policies and procedures

that reflect their environmental responsibility.

They will see to implement adequate

measures to prevent or minimise adverse

effects on the community, natural resources

and the overall environment.

EK Fashion asks suppliers to have

procedures and standards for the use of

water and energy, handling and disposure

of chemicals and other dangerous

materials, waste management, emissions

and effluent treatment. The procedures and

standards must meet at least the minimum

legal requirements.

No use of energy of non-renewable

sources and minimizing Green house Gas

(GHG) emissions

Suppliers shall keep records of the current

energy sources and emissions and reduce

the use of energy of non-renewable

sources. Targets will be set to work with

green energy sources and thus reduce

emissions to air.

The consumption of energy of nonrenewable

origin is one of the main causes

of greenhouse gas emissions. The

production of textile and garments is an

energy intensive process. Measuring GHG

emissions is a critical first step to reducing

the carbon footprint of an enterprise’s

activities. It helps an enterprise to assess its

impact on the climate and to design

cost-effective emission reduction plans.

• Establish an energy management plan

at the site-level that includes companywide

coordinated measures for energy

management. We ask our suppliers to

measure, report and minimize their

energy consumption and GHG

wherever possible.

• Also, we do encourage our suppliers to

make use of renewable energy sources

like wind- and solar energy. We ask our

supplier to research and use

technologies which use less energy, like

LED lightning.

• Implement best available techniques

(BAT) as defined by Best Available

Techniques Reference Documents for

the sector or sub-sector 3 5 .

Implement energy efficiency measures (e.g.

energy conservation technology,

optimization of steam generation and

pressurized air, waste heat recovery

from waste water and waste gas,

process optimization, etc.)

• Implement energy conservation

measures (e.g. implementation of

energy saving through improvements in

the process and reaction conditions)

• Increase efficiencies and quality so as

to reduce need for re-processing due

to failures

• Install and operate accurate meters

and/or measuring software as a

fundamental step to benchmarking

performance and to initiating efficiency

improvement

Limitations to water use and clean waste

water

The supplier shall measure water use and

determine whether it can source from water

stressed areas responsibly – for example,

by promoting water efficiency and/or

reducing process dependence on fresh

water amongst its suppliers. Waste water

must be treated and tested before releasing

to the environment. The supplier shall

comply to national waste water legislation.

Throughout the production of textiles, a lot

of water is used. In general, most water is

used for cotton cultivation (2/3 or more of

the total volume). Textile processing uses

far less water but causes most water

pollution. This puts great pressure on the

availability and the quality of water in areas

where cultivation and processing take

place. Water use, the source and waste

water in the wet processing also deserves

serious attention, because of the local

pollution impact.

• We ask our suppliers to deliver a

(waste) water policy, testing procedure

and/or a copy of one of the standards.

We ask our suppliers to provide, (LCA)

data on water, energy and chemicals

and emissions. Use the ZDHC (Waste

Water) guidelines and the Unido water

calculator: https://watercalculator.dnvgl.

com/Home/Form.

• We want to be informed about the water

source (rain, groundwater, lake, etc)

• We would like to offer suppliers more

information on a cleaner production

process through the ZDHC, OECD

guidance or MODINT Factsheets which

we could provide to you.

No hazardous Chemicals

No hazardous chemicals shall be used in

processing stage and released in water or

air. Employees shall be protected and

equipped with the right safety measures

and appropriate training. Chemicals shall

be stored and labeled accurately.

Chemicals are used everywhere in the

production of goods. Apart from the

pesticides and fertilizers in the natural fiber

production, the ‘big’ issue, mainly in the

textile chain, is the use of chemicals in

bleaching, dyeing, printing and finishing

and how it effects workers, water and air

effluents.

• Design phase: The base of the use of

chemicals use lies in the design choices.

We ask our business partners to inform

us if any design decision leads to the

use of hazardous chemicals.

• Manage and report production phase:

From there it is important for our

company to know which specific

chemicals are used (chemical

inventory) and how they are used in the

processing. The use of harmful chemicals

during these stages of production

could be harmful for the environment

and the workers and may leave traces

in the final product and thus appear to

the consumer.

• Make a Chemical Risk assessment: An

environmental or human health risk

assessment includes hazard

identification, hazard characterization,

exposure assessment and risk

characterization.

The first two steps are regarded as the

process of hazard assessment. The

methodology of the environmental risk

assessment should align with OECD

guidance. See OECD Environmental

Risk Assessment Toolkit 6 .

The methodology of the health risk

assessment should align with the World

Health Organization guidance. See

International Programme on Chemical

Safety, WHO Human Health Risk

Assessment Toolkit: Chemical Hazards 7 .

Health risks are also addressed in Module 5,

Occupational Health and Safety.

4

https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori%20External%20Grievance%20Mechanism%20policy-.pdf

5

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

64 65


Bijlage: Responsible Business Conduct EK Fashion

Restricted Substances List (RSL)/

Manufacturing Restricted Substances List

(MRSL)

The restricted substances list (RSL) in annex

1 is intended to inform our suppliers on

international (upcoming) regulations

restricting or banning the use of chemicals

in apparel products including accessories

attached to garments for example zip

fasteners, buttons, etc. and packaging

materials. The RSL takes most of the world’s

regulations into account (incl. REACH, POP),

as well as harmful chemicals listed by NGO’s.

• We ask our suppliers to purchase

materials without harmful substances.

Please inform your fabric- or yarn

supplier about the RSL and risk matrix

where chemicals are related to certain

raw materials and processing steps

and inform EK Fashion about test

results based on risk assessments.

• If the supplier buys directly from

chemical agencies make sure it are

firms with a CR management system.

• Make use of the (ZDHC)MRSL (https://

www.roadmaptozero.com/mrsl_online).

It is there to provide suppliers with a

harmonized approach to managing

chemicals during the processing of raw

materials into the readymade fabric

within our supply chain. The MRSL

achieves this by providing a clear list of

priority chemicals and specifying the

maximum concentration limit of each

substance within commercial chemical

formulations.

• We ask our suppliers to inform us about

wet processing management (of sub

suppliers) to eliminate hazardous

chemicals from our products, to keep a

chemical inventory and to work with

Material Safety Data Sheets for workers.

Inform us when you/sub suppliers

cooperates with ZDHC, SAC (Higg

Index) or Amfori BEPI.

• Implement best available techniques

(BAT) as defined by Best Available

Techniques Reference Documents for

the sector or subsector. See Integrated

Pollution Prevention and Control, Best

Available Techniques Reference

Document for the Textiles Industry,

2003) 8 .

Valid Processing standards

A valid health OEKO-TEX® Standard 100

product certificate covers most of legal

requirements of this RSL. Processing

standards are of higher value, like: GOTS,

Blue Sign or Step (or similar). These

standards, in the annex, make sure that

that no harmful chemicals are used in

processing.

• When commercially acceptable, we ask

our suppliers to work as much as

possible with one of the following or

similar standards and to provide us with

a copy of the scope and transaction

certificates.

• It is important to work with accredited

audit organisations ( e.g. by textile

exchange.)

Raw Material Policy

EK Fashion wants to lower the impact of her

raw materials. Cotton is one of the most

polluting fibres and very important for our

collections, therefore we want to work with

the better, low impact options.

• We ask our suppliers to keep records

on the content and source of our raw

materials

• To source for sustainable or preferred

raw materials (indicated in annex 3) and

offer alternatives to conventional

materials.

• It is important to measure, reduce and

reuse material waste where possible.

In annex 4 we listed standards and

certifications, related to sustainable raw

materials like organic- or recycled cotton,

which aims to reduce the impact during

cultivation and/or processing of textile

fibres. The standards and certifications

cover the fibre production phase which

impacts water-, chemical- and energy use,

effluents and possibly labour conditions.

They do not cover the finishing substances

used, e.g. dyes that are included in the

processing standards.

• We ask our suppliers to offer available

sustainable raw materials and to use/

ask for one of the following or similar

standards and to provide us with a copy

of the scope and transaction

certificates or other proof of compliancy.

Valid raw material certifications

In annex 4 we listed standards and

certifications, related to sustainable raw

materials like organic cotton, aim to reduce

the impact during cultivation and

processing of textile fibres. The standards

and certifications cover the fibre production

phase that has impact on water, chemical

and energy use and labour conditions. They

do not cover the finishing substances used,

e.g. dyes that are included in the

processing standards.

• We ask our suppliers to use one of the

following or similar standards and to

provide us with a copy of the scopeand

transaction certificates.

Animal welfare

We ask suppliers of wool, silk, leather,

down and feathers and any other animal

derived fibre:

• To prevent, reduce and eradicate

animal suffering in the production or

supply chain.

• To provide animal welfare guarantees

when products of animal origin are

used.

• To follow below provision guidelines

where animals are concerned in our

supply chain:

1. Freedom from Hunger and Thirst - by

ready access to fresh water and a diet

to maintain full health and vigour.

2. Freedom from Discomfort - by providing

an appropriate environment including

shelter and a comfortable resting area.

3. Freedom from Pain, Injury or Disease -

by prevention or rapid diagnosis and

treatment.

4. Freedom to Express Normal Behaviour -

by providing sufficient space, proper

facilities and company of the animal’s

own kind.

5. Freedom from Fear and Distress - by

ensuring conditions and treatment

which avoid mental suffering.

Endangered Species Policy

EK Fashion does not accept any raw

materials from any endangered species as

listed on the IUCN Red List 9 , as critical

endangered, near threatened, endangered,

extinct in the wild, or vulnerable on the

IUCN Red List. Therefore, suppliers must

provide animal welfare guarantees when

products of animal origin are used.

EK Fashion does not accept Real exotic

animal skins (incl. snake, alligator, crocodile,

lizard and ostrich).

Fur -EK Fashion does not accept animal fur

Silk - EK Fashion does not accept silk from

moth that have been boiled alive.

Animal hair (e.g. Cashmere, Angora,

Mohair) - EK Fashion does NOT permit that

hairs are collected from animals in an

animal-unfriendly manner (see guideline

above).

• We ask our suppliers to provide a third

party certificate that proofs good

animal husbandry.

Leather - Real leather and suede from

sheep, pigs, goats and cattle reared for

meat production & synthetic leather are

accepted. All other leather variations are

NOT permitted!

• We prefer leather processed through

facilities rate by Gold, Silver, Bronze by

the Leather Working Group or facilities

STeP by OEKO-TEX certified.

Down Feathers Policy - EK Fashion does

not accept Down/Feathers from live-plucked

birds and from force fed birds. EK Fashion

only accepts Down/Feathers from meat

production and prefers Down/Feathers that

are certified to the Textile Exchange

Responsible Down Standard.

• Our business partners must submit a

declaration or certificate guarantee that

all Down filled garment/items are

Non-live plucked down.

Wool & Mulesing Policy - We endorse the

IWTO- standards for animal welfare and

demand that the Five Freedoms for Animal

Welfare must be respected. Mulesing is a

surgical procedure carried out on (mainly

Merino) sheep to prevent flystrike.

EK Fashion only accepts wool from

sheep that have not been mulesed and

prefers wool that is certified to the textile

Exchange Responsible Wool Standard.

Recycled wool, certified according to

the recycled wool standard could be a

solution to prevent mulesing.

Man-made Cellulosic Fibres Policy - EK

Fashion does not accept products (Viscose,

Rayon, Modal and Lyocell) deriving from

illegally logged sources, ancient and

endangered forests, as listed in the IUCN

Red list as critical endangered, near

threatened, endangered, extinct in the wild,

or vulnerable. EK Fashion prefers

sustainably certified wood products (e.g.

FSC)

Packaging - Since plastic is nonbiodegradable,

recycling is a part of

global efforts to reduce plastic in the waste

stream, especially the approximately eight

million metric tonnes of waste plastic that

enter the earth’s ocean every year. Soft

Plastics are also recycled such as

polyethylene film and bags.

• We ask our supplier to actively research

and offer options which are a better

choice for the environment: Reusable,

recycled and/or reduction of packing

materials.

Plastic - We ask our suppliers to use

preferred plastics for our products and

packaging like recycled plastics and

biodegradable plastics (see GRS

certification) of e.g. PLA (corn sugars).

Cardboard - We ask our suppliers to use

recycled or FSC/PEFC certified cardboard.

We aim to only use cardboard and paper

packaging which consists of 100%

recycled paper fibre.

Waste reduction - We ask our suppliers to

reduce (raw) material wase as much as

possible and preferably join a recycling

program (packaging waste, material cutting

waste etc.)

3. Management System, Monitoring,

documentation, verification

The supplier company shall define and

implement a management system to ensure

that the requirements of the Responsible

Business Conduct can be met.

Management is responsible for the correct

implementation and continuous

improvement by taking corrective measures,

as well as the communication of the

requirements of the RBC to all employees

and subcontractors. It shall also address

employees’ concerns of non-compliance

with this Code of Conduct. EK Fashion will

be informed about non-compliances and

follow up.

• If the buying behaviour of EK Fashion

impacts the compliancy to this RBC we

will be informed immediately.

In our accompanied questionnaire we will

ask you to provide us with sufficient

information to prove the origin and

sustainability of our products. If you have

any questions please let us know.

The requirements in the Responsible

Business Conduct are requirements that we

want to achieve together. These are our

common goals. We are open for discussion

if suppliers are not capable to meet these

requirements. We are certain that many of

our suppliers have even higher demands of

themselves. Therefore, we want you to

provide us with the relevant certifications

and reports to confirm this. By signing this

RBC statement, you commit yourself to it.

The undersigned hereby confirms that:

We have read the Responsible Business

Conduct (RBC) and accept the terms

required of us as suppliers and will inform

and cooperate with our subcontractors and

sub suppliers working on products of EK

Fashion. We will inform EK Fashion and

discuss non- compliances and the issues

involved in their product’s supply chain.

6

https://www.oecd.org/env/ehs/risk-assessment/environmental-risk-assessment-toolkit.htm 7 https://www.who.int/ipcs/methods/harmonization/areas/ra_toolkit/en/

8

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/txt_bref_0703.pdf

9

IUCN Red List: Union for Conservation of Nature’s Red List of Threatened Species has evolved to become the world’s most comprehensive information source on

the global conservation status of animal, fungi and plant species. See https://www.iucnredlist.org/

66 67


EK Fashion wil transparant zijn in de duurzame stappen die wij zetten

en hoe dit ons vergaat. Wij hopen hier met dit jaarverslag een bijdrage

aan te leveren. Wil je meer informatie over de dienstverlening van

Euretco Fashion en onze reis naar duurzaam ondernemen, dan kan je

natuurlijk contact met ons opnemen.

EK Fashion

Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken, Nederland

Contact: sustainability@ek-retail.com

EK Fashion is een handelsnaam van Euretco B.V.

Copyright. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van fotokopie of film of op welke andere wijze dan

ook zonder voorafgaande toestemming van EK Fashion. EK Fashion is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in dit verslag.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!