08.08.2022 Views

Componist 3 - 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

De Componist

Berichten uit De Bergermeer


De Componist aug/sept 2022 - 3 -

Jaargang 47 nr. 3


MUZIEK BIJ DE BUREN

Na een paar jaar stilte door u-weet-wel, kon het muziekfeest Muziek bij de buren op

25 juni weer georganiseerd worden. Waarom niet meer alleen Muziek bij de buren?

Dit jaar was ervoor gekozen om niet alleen aan de slag te gaan met huisconcerten,

maar ook andere activiteiten te organiseren. Daarover straks meer.

Op acht verschillende adressen kon geluisterd worden naar heel verschillende

soorten muziek.

Bij Joost Adams gaf onze vaste waarde Daisy Correia met Portugese fado’s een

zomerse sfeer aan de luisteraars.

Wendy Boots vormt met Irene Min het duo Weir-D en maakte het persoonlijk door

bij haar thuis op te treden.

Wie ook thuis optrad, was Jon Davies. Samen met Zan van Boggelen vormt hij het

duo Stonedog, met wie hij akoestische gitaarmuziek ten gehore bracht. Friestalige

tangomuziek werd gespeeld door Kay Sleking

bij Elly Bootsma. De gasten bleven nog lang

nagenieten.

Als de liefde niet bestond was het thema van

Erna Res en Leo van der Sande. Trudy Smeink

had haar huis opengesteld voor deze in?eme

voorstelling.

Jazzy en poppy klonk het bij Hilde en Jan Pieter

Aarnoutse, die

het duo Judith

Komen en Jan-

Simon de Wit

gastvrij

ontvingen.

De klassieke

muziek werd bij

Jenny Vrijer

vertegenwoordigd door liederen van onder andere Poulenc en Grieg, gezongen door

sopraan Sabine Kirsten en begeleid op piano door Ellen Verburgt.

De Componist aug/sept 2022 - 5 -

Jaargang 47 nr. 3


MUZIEK BIJ DE BUREN

De muziekvorm jazz werd

vertegenwoordigd door het Elma Nijhuis

Quartet bij de familie Luiyf.

Ook daar bleef het nog lang onrustig.

EN MEER DUS

Tegelijkertijd met de huisconcerten waren er

op het veld bij de Nicolaas Beetsschool en

De Rank luchtkussens voor de kinderen

neergezet. Verder was er een geweldige

grimeur.

Een draaiorgel reed

door de wijk.

Onze DJ Gino

verzorgde de muziek.

De Componist aug/sept 2022 - 7 -

Jaargang 47 nr. 3


MUZIEK BIJ DE BUREN

Tientallen bekers limonade werden uitgedeeld en er was nog wat te snoepen. De

kinderen hadden een heerlijke middag.

De periode tussen het middagprogramma en het avondprogramma werd ingevuld

met de opzwepende sambamuziek door percussionist Chris Colleye met de

slagwerkers van zijn eigen groep. Eerst bij de Vomar en later in het park.

Maar, waar de dag zonovergoten begon, pakten donkere wolken zich samen boven

het park De Oude Kwekerij. En dat niet alleen, halverwege het optreden van de

percussionisten kwamen er druppels uit

voornoemde wolken, eerst een beetje,

maar al heel snel werden de druppels

stortbuien. Een behoorlijke tegenvaller

dus. De trommels werden eerst

beschermd door een partytent, maar

dat was niet genoeg. Naar binnen. De

decibellen spoten daar je oren in.

Ondanks alles gingen we verder met

het programma.

Bewonderenswaardig was het doorzettingsvermogen van DJ Robbert Mosk. Ook hij

had de beschikking over een partytent, maar met de kostbare apparatuur en zijn

vinyl liep hij toch een risico. Er was weinig publiek, maar de mensen die er waren,

hebben heerlijk gedanst op de door Robbert uitgezochte muziek. Met dank aan de

familie en vrienden uit de Bergerhof.

Korter om: Veel variëteit met toch een behoorlijk aantal bezoekers. Ongeveer 250 keer is er

€ 2,= in de spaarpotjes gestopt. En nee, dat geld is niet voor een etentje voor de organisa?e,

zoals geopperd werd, maar dat is hard nodig om het een en

ander te bekos?gen. Maar met alle liefde gedaan en we willen

alle mensen die hun huis hebben opengesteld en alle musici

heel erg bedanken voor hun inzet.

Een gedenkwaardige dag dus.

Heel veel dank voor de hierboven genoemde mensen die

het middag- en avond-programma succesvol gemaakt

hebben. En natuurlijk alle mensen die meegeholpen

hebben.

Namens Elly Bootsma en Rita Hellemons,

Eefje Donkersloot-Groothuizen.

De Componist aug/sept 2022 - 9 -

Jaargang 47 nr. 3


Steun al onze activiteiten en word / blijf lid door minimaal € 7,50

over te maken op bankrekening NL75INGB0003583596 t.a.v.

Wijkvereniging Bergermeer.

Redactie: Hans Andela, Miente van Halen:

redactie@wijkverenigingbergermeer.nl
Inleverdatum kopij volgende Componist:

woensdag 16 november 2022 18:00 uur
De Componist aug/sept 2022 - 11 -

Jaargang 47 nr. 3


Wijkvereniging Bergermeer hee. dit kwartaal de

volgende evenementen nog in pe6o!!

Zaterdagmiddag 24 september:

- De BergermeerRun. Dit jaar

gaat de Run weer door, voor

de spor8evelingen onder ons.

Zaterdagmiddag 29 oktober:

- Halloween party. In parkgebouw De Oude

Kwekerij.

De Componist aug/sept 2022 - 13 -

Jaargang 47 nr. 3


De Componist aug/sept 2022 - 14 -

Jaargang 47 nr. 3


24 september,

BergermeerRun 2022

Het is inmiddels de vijfde keer dat wij deze ontzeWend leuke loop organiseren. Dwars

door de wijk en de directe omgeving. Daarbij mag natuurlijk Park D’ Oude Kwekerij

niet missen. En hoe leuk is om het om

ook eens over een stuk terrein te

lopen waar je normaliter niet komt?

We mogen ook dit jaar weer over het

terrein van de waterzuivering en

vandaar uit via de Gasfabriek weer

terug de wijk in te gaan. Via daar gaan

we naar de Atle?ekbaan waar we de

400 meter meepakken.

Uiteindelijk gaan we terug de wijk in

en komen we weer terug op het

sportveld. We hebben nu 5 km afgelegd. Voor degene die na 1 rondje het nog niet

genoeg vinden, die plakken er gewoon nog een ronde achteraan en lopen de 10 km.

De BergermeerRun zou de BergermeerRun niet zijn als er geen goed doel aan de loop

zou hangen. Ook dit jaar hebben wij besloten om een deel van de opbrengst weer

over te maken aan ’t Praethuys. ’t Praethuys is een laagdrempelige organisa?e waar

iedereen die direct of indirect met kanker te maken hee\ terecht kan. Niet alleen

voor volwassenen, maar juist ook voor kinderen!

Hoe meer mensen er dus meelopen, hoe hoger de opbrengst voor deze mooie

organisa?e. Nodig dus gerust ook vrienden, familie en kennissen uit om mee te

lopen!

Om dit jaar ook echt iedereen mee te laten doen, hebben we een handig en

eenvoudig schema opgesteld om jezelf voor te bereiden op de 5 km. Zo is het met dit

schema heel goed mogelijk om in maar 6 weken ?jd toch goed voorbereid de 5 km

hardlopend te doen (en af en toe een stukje wandelen en genieten van de mooie

Bergermeer is natuurlijk ook niet erg…. )!

De Componist aug/sept 2022 - 15 -

Jaargang 47 nr. 3


Sportclub Bergermeer begint het nieuwe seizoen op 7 september a.s.

Sport Club Bergermeer houdt je in conditie! Tot op hoge leeftijd fit blijven betekent

er nu al aan werken. We weten het allemaal: bewegen is gezond voor je hele

lichaam. Je conditie verbetert en het maakt je sterk. Gewoon een kwestie van doen!

Meld je aan bij Sport Club Bergermeer (SCB) en werk onder professionele

begeleiding aan je gezonde toekomst.

De club bestaat uit een leuke groep mensen van 40 jaar en ouder uit onder andere

de Bergermeer, Spoorbuurt, Blaeustraatkwartier, Rembrandtkwartier en Hoefplan.

In een ontspannen sfeer houd je bijna ongemerkt je conditie op peil, je spieren op

kracht, blijf je lenig en raak je je overtollige kilo´s kwijt bij onze club, die ruim

veertig jaar geleden is opgericht.

Mannen trainen iedere woensdagavond van 19.00-20.00 uur en dames van

20.00-21.00 uur. Het laatste kwartier is altijd gereserveerd voor een spel. Britt,

afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding, zorgt ervoor dat

iedereen naar vermogen zijn/haar grenzen verlegt.

Geloof je het niet, kom dan eerst voor een gratis proefles. Geloof je het wel, meld je

dan meteen aan. De eerste les is dan gratis!

Voor slechts € 100,- per jaar ben je al lid.

We sporten in de gymzaal aan het grasveld van de Beethovensingel 13 te Alkmaar,

t.o. de Chopinstraat.

Op woensdag 7 september aanstaande beginnen we met de trainingen.

Voor informatie, kun je contact opnemen met:

• Guus Heffelaar 06-31949971

• Jeannette Moning 06-39080288

e-mail: sportclubbergermeer@gmail.com

Tot ziens in de zaal!

De Componist aug/sept 2022 - 17 -

Jaargang 47 nr. 3


Publicaties van vergunningen

Velen van ons zijn wellicht nog gewend om in het plaatselijke Alkmaars Nieuwsblad te

kijken wat voor vergunningen er allemaal aangevraagd worden. Zoals we ook allemaal

weten, wordt dit plaatselijke nieuwsblad steeds slechter gelezen en is het vaak niet

meer rendabel voor zo’n krant om te blijven bestaan. Toch heeft “de burger” recht om

te weten wat er in zijn of haar omgeving allemaal gebeurt.

De overheid heeft hiervoor een website gemaakt, www.overheid.nl . Op deze site kunt

u als burger “gemakkelijk” achterhalen wat er in je omgeving gebeurt.

Er zijn verschillende manieren om de publicaties te bekijken. Als u eenmalig wilt

kijken wat er zich in uw omgeving afspeelt, kies dan de onderstaande optie….

1. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Het volgende venster komt

dan als het goed is in beeld.

2. Klik vervolgens op zoeken

en u krijgt alle publicaties

te zien (standaard van de

afgelopen 2 maanden).

Dit in het linker-menu

nog aanpasbaar. Ook is

het mogelijk om bepaalde

soorten vergunning te

selecteren.

Een andere mogelijkheid is om periodiek meldingen te krijgen op uw email. U hoe\

dan niet zelf naar de site van de overheid, u krijgt de berichten in uw mailbox.

Ga dan als volgt te werk:

1. Scroll op de pagina waar de publica?es staan helemaal naar beneden. Daar

staat het volgende

vak:

2. Vul uw emailadres

is en klik op

“aanmelden”. Er

komt een nieuw

scherm:

(zie volgende pag.)

De Componist aug/sept 2022 - 19 -

Jaargang 47 nr. 3


Publicaties van vergunningen

3. Voor hier uw postcode en huisnummer in en klik op de knop “adres ophalen”

4. Volg de verdere instruc?es

a. gebied waarover u de meldingen wilt ontvangen

b. soorten meldingen die u wilt ontvangen

De Componist aug/sept 2022 - 20 -

Jaargang 47 nr. 3


Publicaties van vergunningen

c. kies de overheden waarvan u berichten wilt ontvangen

d. klik op “meld mij aan voor de emailservice”

Bij uw email krijgt u tensloWe nog een bericht, als u in deze mail beves?gt dat uw

melding wilt ontvangen, krijgt u zodra de gemeente iets publiceert hiervan een mail.

Op deze manier kunt u gemakkelijk op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de

buurt.

Met vriendelijke groet,

Maik Passchier

De Componist aug/sept 2022 - 21 -

Jaargang 47 nr. 3


Alkmaars Uitwisselings Comité

Beste buurtbewoners,

Velen van jullie zullen ongetwijfeld het bord aan het begin van de Bergerweg hebben

zien staan waarop de 5 zustersteden van Alkmaar worden genoemd. Wat houdt zo’n

zusterstedenband nu eigenlijk in en welke zustersteden heeft Alkmaar eigenlijk ?

Om met de laatste vraag te beginnen: Al sinds 1945 heeft Alkmaar een stedenband

met Bath in Engeland. Het is de allereerste internationale stedenband en

Alkmaarder Eli Prins staat aan de basis hiervan. Op 15 mei 1940 sprong hij letterlijk

op het allerlaatste schip dat de haven van IJmuiden kon verlaten en vestigde zich in

Bath, waar zijn zus woonde. Gedurende de oorlog heeft hij Alkmaar dérmate onder

de aandacht van de bewoners van Bath gebracht, dat werd besloten om onze stad te

adopteren. Met behulp van een oud ‘barrel organ’ (straatorgeltje) werden geld en

goederen opgehaald. Vlak ná de oorlog werden de goederen naar Alkmaar

verscheept en werd een stedenband aangegaan. Ná de oorlog, in oktober 1945,

mochten 50 kinderen uit Alkmaar naar Bath reizen om daar aan te sterken. Het hele

verhaal over het ontstaan van deze zusterstedenband kunt u lezen in ‘Ontsnapping

naar Bath’, geschreven door Aletta Stevens.

Met een vertraging van 2 jaar werd afgelopen mei de 75-ste verjaardag van onze

zusterstedenband met Bath gevierd. Een delegatie uit Bath bezocht onze stad en

samen met burgemeester Anja Schouten werd bij de Bath-brug een plaquette

onthuld. De delegatie en de gemeente Alkmaar ontvingen een schildering van de

Bath-brug, gemaakt door Bart van Dam.

Maar naast Bath is Alkmaar ook een zusterstedenband aangegaan met Troyes

(Frankrijk) in 1958, met Darmstadt (Duitsland) in 1959, met Tata (Hongarije) in

1985 en met Bergama (Turkije) in 2004.

Het doel van een zusterstedenband is het samenbrengen van mensen, zodat men

elkaar leert kennen en meer te weten komt over elkaars cultuur en achtergrond.

Jaarlijks vinden er uitwisselingen plaats tussen verenigingen en organisaties op het

gebied van sport, cultuur, muziek en onderwijs met deze vijf steden en dan hebben

we het al snel over 1000 deelnemers. Het Alkmaars Uitwisselings Comité (AUC)

coördineert, stimuleert, ondersteunt en subsidieert deze uitwisselingen. Veel

Nederlandse steden hebben buitenlandse zustersteden, waardoor juist de contacten

tussen burgers onderling véél persoonlijker en vriendschappelijker worden.

Bent u lid van een vereniging, werkt u bij een organisatie of bent u leraar / lerares

bij een school binnen het voortgezet onderwijs en zou u best wel eens een

uitwisseling willen hebben met uw evenknie in één van de vijf zustersteden van

Alkmaar, neem dan gerust eens contact op via info@alkmaarauc.nl voor een

verkennend gesprek. Het AUC denkt graag met u mee aangaande mogelijkheden om

een uitwisseling te organiseren en te realiseren. Kijk ook eens op de website

www.alkmaarauc.nl

Elly Bootsma,

secretaris van het Alkmaars Uitwisselings Comité (AUC)

De Componist aug/sept 2022 - 23 -

Jaargang 47 nr. 3


Alkmaars Uitwisselings Comité

Burgemeester Anja

Schouten onthult samen

met Chris Davies van

BATA (Bath Alkmaar

Twinning Association) de

plaquette waarmee de 75-

jarige zusterstedenband

tussen Bath en Alkmaar

wordt gevierd.

Het Alkmaars

Uitwisselings Comité

(AUC) schonk een

schilderij van de

Bathbrug, gemaakt door

Bart van Dam (op de

foto rechts) aan zowel

Chris Davies uit Bath als

aan burgemeester Anja

Schouten van de

gemeente Alkmaar.

De Componist aug/sept 2022 - 25 -

Jaargang 47 nr. 3


Open Podia Park De Kwekerij zomer 2022

Tot en met september zijn er weer Open Podia in ons theater in het Park De Oude

Kwekerij. Op de zondagen 12 juni, 10 juli, 7 augustus, en 11 september bent u

tussen 14.00 en 16.00 uur van harte welkom.

11 september

• Dichtgroep Gerard Beentjes met een ode aan Paul van Ostaijen;

• Gaida orkest. Vijf muzikanten spelen wereldmuziek en klezmer;

• Zangeres Erna Res en zanger Guido Lamm treden beurtelings op.

Bij slecht weer zetten we een tent op of wijken uit naar De Villa, de kantine van het

park. Als het te warm is in het theater, zoeken we de schaduw op.

Tijdens de Open Podia is het terras van de Villa open.

Verdere informatie bij Petra van Rijn, mail petravanrijnalkmaar@live.nl, telefoon:

072-5154242.

U bent van harte welkom,

Werkgroep theater,

Petra van Rijn, Jaap Zwaag, Jos Res en Karel Beentjes.

De Componist aug/sept 2022 - 26 -

Jaargang 47 nr. 3


Burendag verbindt buren!

Burendag komt er weer aan, op zatedag 24 september.

Voor velen een gezellige dag met de buren. Buren zijn

belangrijk om prettig te kunnen wonen. We kennen

niet voor niets de uitspraak: “beter een goede buur

dan een verre vriend!”

Burendag is een dag waarop veel buren iets goeds

doen voor elkaar en de buurt. Want goede buren doen

ertoe. Op http://www.burendag.nl/ van de landelijke

initiatiefnemers het Oranje Fonds en Douwe Egberts,

vindt u allerlei tips en tools. Voor het houden van

spelletjesmiddagen tot samen klussen of samen eten. Ook is een simpel gebaar op

deze dag een fijne verrassing, zoals een kaartje in de brievenbus omdat u uw

burencontact zo waardeert.

Vier een toenadering

Een goede burenrelatie is niet altijd vanzelfsprekend. Is er een buur waar u minder

goed mee om kunt gaan? Dan is Burendag wellicht aanleiding om daar zelf iets aan

te veranderen. Een kleine toenadering kan al voldoende zijn om in een betere

burensfeer te komen.

Komt u er niet uit? Dan kunt u de hulp van buurtbemiddeling via De

Bemiddelingskamer inschakelen. De Bemiddelingskamer geeft u tips en advies of

helpt u om samen met uw buren tot oplossingen te komen via de inzet van vrijwillige

buurtbemiddelaars. Buurtbemiddeling leidt in veel gevallen tot een oplossing waar

beide buren achter staan. Dus mocht er iets spelen tussen u en uw buren, neem zelf

de regie en kom in actie!

We wensen alle buren en buurtgenoten een fijne en gezellige Burendag toe!

Buurtbemiddeling is gratis voor alle inwoners van de gemeente en wordt uitgevoerd

door De Bemiddelingskamer. Tips en informatie zijn te vinden op:

www.debemiddelingskamer.nl 06 - 24 368 153 info@debemiddelingskamer.nl

De Componist aug/sept 2022 - 27 -

Jaargang 47 nr. 3


Beste Buurtbewoner/parkbezoeker

Het is bijna weer zover! De Jol gaat bijna weer beginnen! Meer dan 200 kinderen

staan al ingeschreven en kunnen niet wachten om o.a. een eigen hut te gaan

bouwen.

Vereniging JOL-Bergerhof (www.jolbergerhof.nl) bestaat uit een groep enthousiaste

vrijwilligers, die voor dit verantwoordelijke werk belangeloos een deel van de eigen

vakantie beschikbaar stelt. Het thema van dit jaar is:

PIRATEN

Wij willen u duidelijk en volledig informeren over de duur van onze activiteiten, de

globale tijden waarop ze plaatsvinden en de persoon met wie u contact kunt

opnemen als u vragen heeft.

De JOL vindt plaats in het Park De Oude Kwekerij. Een deel van het park is daarom

afgesloten voor publiek. Maar het achterveld van het park is tijdens het programma

vrij toegankelijk, en de speeltoestellen bij de ingang kunnen ook gebruikt worden.

Het opbouwen duurt van di. 9 aug. t/m zondag 14 augustus.

De eerst week met kinderactiviteiten begint op maandag ochtend 15 augustus t/m

vrijdag avond 19 augustus. Dagelijks vanaf ongeveer 9.15 tot ca. 16.00 uur.

ln het tussenweekend op zaterdag 20 en 21 augustus zijn er geen kinderactiviteiten.

Op zaterdag 20 augustus geniet de leiding van een besloten feest.

De tweede week met kinderactiviteiten begint op maandag ochtend 22 augustus en

duurt t/m donderdag 25 aug. Dagelijks vanaf ongeveer 9.15 tot ca. 16.00 uur.

Het opruimen vindt plaats op vrijdag 26 augustus.

• Open avond is op vrijdag 19 aug. 19.00 - 21.00

• Slot avond 19.00 - 23.00 uur.

ALVAST HARTELIJK DANK VOOR UW BEGRIP

Het JOLteam.

Contact JOL-Bergerhof,

Lien Kroon (Project leider) of Rosalien van Reenen (Voorzitter)

06-33 69 77 97 (tijdens de JOL)

info@jolbergerhof.nl, www.jolbergerhof.nl.

De Componist aug/sept 2022 - 28 -

Jaargang 47 nr. 3


Zaterdag 27 augustus 2022 is er weer een Volleybal Toernooi. Het begint

om 12.00 en het duurt tot ca. 17.00 uur. Het Park Feest is én aansluitend met een

DJ en de live band Beejay & The Memphis Project en duurt tot ca. 22.30 uur.

Dit wil je niet missen!

Inschrijven voor het volleybal toernooi kan via www.feestinonspark.nl en kost € 10,-

per persoon maar je krijgt achteraf ook nog eens een heerlijke maaltijd!

De toegang tot het park en het Park Feest is gewoon gratis natuurlijk. Dus ook als

je niet gaat sporten ben je van harte welkom om te komen kijken en dansen!

Gezellig met famillie, vrienden, klasgenootjes en buren. Er is genoeg te doen en te

beleven.

De komende tijd zullen wij je meer vertellen over het evenement via onze website,

social media kanalen en de nieuwsbrief.

Benieuwd hoe dit evenement er de vorige jaren uitzag? Bekijk het hier op onze

website https://parkdeoudekwekerij.nl

De Componist aug/sept 2022 - 29 -

Jaargang 47 nr. 3


Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini was in zijn tijd een van

de belangrijkste componisten van de Italiaanse opera. Hij

werd geboren in 1801 in Catanina, Sicilië, in een familie

die al doordrenkt was van muziek; zijn vader en

grootvader waren allebei carrière-muzikanten. Hij begon te

componeren voordat hij enige formele muziekopleiding had

genoten. Bellini ontwikkelde een reputatie voor fijn

vakmanschap, vooral door de manier waarop hij een

ingewikkelde relatie smeedde tussen de muziek en het

libretto. Om een van zijn opera's uit te voeren, hadden

zangers extreem behendige stemmen nodig. Zijn

capaciteiten en talent leverden hem de bewondering op

van andere componisten, waaronder Berlioz, Chopin en

zelfs Wagner, en zijn vloeiende, prachtig gebeeldhouwde

zanglijnen vertegenwoordigen de belichaming van het belcanto-ideaal.

Naarmate Bellini ervaring en erkenning opdeed, vestigde hij zich in een werkwijze

die de nadruk legde op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Hij componeerde minder

opera's, waarvoor hij hogere prijzen oplegde. Hij was echter niet immuun voor de

druk van de productie. Zijn opera “Zaira” (1829), geschreven voor de inhuldiging

van het Teatro Ducale in Parma, werd haastig voltooid; de opera was een opmerkelijke

mislukking en werd nooit meer opgevoerd. Hij kaatste echter terug met

“I Capuleti e i Montecchi” (gebaseerd op Shakespeare's Romeo en Julia) in 1830.

Het jaar 1831 bleek het meest succesvol voor Bellini toen twee van zijn beroemdste

opera's, “La sonnambula” en “Norma”, werden geproduceerd. Hoewel “Norma”

niet enthousiast werd ontvangen, vonden veel critici en Bellini zelf het zijn mooiste

werk. Zijn aria “Casta diva” is een van de evergreens van het klassieke vocale

repertoire.

Bellini bracht de zomer van 1833 door in Londen om uitvoeringen van zijn opera's te

regisseren. Daarna verhuisde hij naar Parijs, waar hij zijn laatste opera, “I

puritani”, componeerde en produceerde, die op 24 januari 1835 in première ging.

Het libretto voor deze specifieke opera werd geschreven

door de verbannen Italiaanse dichter graaf Carlo Pepoli.

In tegenstelling tot Bellini's vorige twee opera's, werd “I

puritani” enthousiast ontvangen. Op het hoogtepunt van

zijn carrière, slechts 33 jaar oud, stierf Bellini op 23

september 1835 in een klein stadje in de buurt van Parijs

aan een chronische darmaandoening.

De QR-code verwijst naar een uitvoering van “Casta

Diva” door Maria Callas.

De Componist aug/sept 2022 - 32 -

Jaargang 47 nr. 3


Lat Dior Taylor, levenskunstenaar

“Kun je Lat Dior niet een keer interviewen?”, zei een buurtgenoot

eens tegen mij. Dat leek me wel wat, tenslotte was hij een

collega van mij op OSG Willem Blaeu en een aangenaam

persoon. Bovendien een wereldreiziger. Hij woont sinds een jaar

of tien zeer tot tevredenheid met zijn vrouw Nienke en hun drie

kinderen in de Bergermeer. Hij heeft heel veel verteld. Ik houd

het beperkt tot zijn geschiedenis en zijn daaruit voortvloeiende

levensvisie.

Vragen hoefden niet gesteld te worden, want hij had zoveel te

vertellen. Hij stelt zichzelf hieronder voor:

“Ik ben geboren in Senegal, een Franstalig gedeelte van West-Afrika,

een kolonie van Frankrijk. Mijn moeder komt daar ook vandaan, mijn vader komt uit Gambia. In

beide landen, die eigenlijk één land vormen, heb ik tot mijn negende/tiende mijn jeugd

doorgebracht. Maar ook in Gabon, meer Centraal Afrika. Mijn vader was hoogleraar in

wiskunde, natuurkunde, scheikunde en dat soort vakken. In verband met de werkgelegenheid

gingen wij naar Gabon. Wat hij heel belangrijk vond voor zijn kinderen was dat zij kind konden

zijn. Het motto was dat we veel moesten werken, leren dus, maar als het klaar was en het was

goed weer, dan moesten we naar buiten. Dat pas ik ook toe bij mijn eigen kinderen. Lekker

spelen en ze serieus nemen. Een ouder zijn is niet makkelijk. Er is geen handleiding voor, je

doet maar en gaandeweg leer je. Je hebt een paar aanknopingspunten, onder andere die je van

je ouders geleerd hebt.

Ik heb in Afrika zorgeloos geleefd, ondanks dat mijn ouders, toen ik ongeveer een jaar was, uit

elkaar zijn gegaan. Wij zijn bij mijn vader gebleven, want hij was er zeker van dat we het beter

zouden hebben bij hem. Mijn moeder was daar wel verdrietig over.

Er kwam een moment dat er een issue was tussen mijn vader en de regering. We zijn daarom

naar Engeland gegaan. Ik kan me dat nog goed herinneren. We verlieten ons huis met onze

spullen. Bij het vliegveld aangekomen mochten we opeens toch niet vertrekken. Mijn vader

stelde toen voor dat mijn broer en ik dan alleen naar Senegal zouden gaan, want daar zouden

we opgevangen worden. Wij wilden bij mijn vader blijven en een paar dagen later konden we

toch vertrekken met zijn drieën. Mijn vader besloot toen dat we naar Europa moesten gaan.

Daar zouden we het beter krijgen. Mijn oudste broer en zussen zaten al in Londen.”

De Componist aug/sept 2022 - 35 -

Jaargang 47 nr. 3


Lat Dior Taylor, levenskunstenaar, vervolg

—tussenvraagje: ’Hoeveel broers en zussen?’ ‘Vijf broers en zeven zussen. Mijn moeder is een

paar keer hertrouwd en mijn vader ook. Dus eigenlijk heb ik allemaal halfbroers en -zussen,

behalve mijn broer die in Amsterdam woont. Wij delen dezelfde vader en moeder.’—

“Wij hebben ongeveer een jaar in Londen gezeten. We waren vluchtelingen en daarom mocht

mijn vader niet werken en wij mochten niet naar school. Gelukkig kon mijn vader ons

thuisonderwijs geven. Daar heb ik gemerkt dat je heel veel leert door te leven, door dingen mee

te maken. Natuurlijk moesten we onze opdrachten wel maken, maar daarna gingen we naar

buiten en keken. Dan merk je dat het goed is om je kind kind te laten zijn en het te leren kijken.

Dan komen er vragen en die wekken de nieuwsgierigheid op. En die is onontbeerlijk om te

leren. Daarnaast lazen we veel en keken we Sesame street, zo leerde ik Engels.

Een vriendin van mijn vader woonde in Purmerend, bij haar hebben we een paar dagen

gelogeerd. In Engeland hadden we weinig mogelijkheden en daarom zijn we naar Nederland

verhuisd. De vriendin, die nu mijn stiefmoeder is, heeft ons daar met open armen ontvangen.

We konden naar school, maar het was niet altijd makkelijk. Één voorval is mij altijd bijgebleven.

Op een dag kwamen er twee politieagenten aan de deur. Zij wilden mijn vader spreken. Maar

alleen mijn broer en ik waren thuis. Zij zijn toen toch binnengekomen en hebben ons, twee

minderjarigen, ondervraagd. Iets dat totaal niet geoorloofd en ook beangstigend was. Mijn

vader heeft toen uiteraard een klacht ingediend en daarna zijn we wel met rust gelaten. Je voelt

je even niet echt welkom.

Op de basisschool werd ik fantastisch geholpen. Als jong kind leer je blijkbaar de taal best

snel. Het lesboek heette Taal, dat nam je mee naar huis en je deed je oefeningen. Klasgenoten

waren nieuwsgierig naar ons en die wilden met je spelen. Nogmaals, ervaring leert. Ik mocht de

mavo doen, niet geheel naar de wens van mijn vader. Hij wilde dat we het hoogst bereikbare

haalden, maar met de taalbarrière was dit wel de goede weg. Mijn vader overleed toen ik in

mijn eindexamenjaar van de mavo zat. Hij was in Gambia toen hij overleed. Ik was mijn

richtinggever kwijt, dus ik had het moeilijk. Mijn stiefmoeder was mijn grote steun. Zij was de

eerste stabiele moederfiguur. Ik was mijn vader gewend. Als hij zei wat je moest doen, dan

deed je dat gewoon. Ik voelde me ook schatplichtig aan mijn vader. Mijn stiefmoeder bracht

een andere dimensie. Zij vroeg mij wat ik wilde. Daar ben ik haar nog steeds heel dankbaar

voor.

Na de mavo naar de havo en naar het vwo. Daar raakte ik mijn motivatie kwijt, dus gestopt.

Wat certificaten was voldoende. In talen zocht ik de verdieping.

De Componist aug/sept 2022 - 36 -

Jaargang 47 nr. 3


Lat Dior Taylor, levenskunstenaar, slot

Ik wilde de wereld rondreizen, werken bij een ambassade of steward worden. Bij de EFA ben ik

Frans gaan studeren.

Ik ben een keertje tijdens een studiereis naar Strasbourg geweest om te leren hoe het is om

onderdeel van een delegatie van een land te zijn. Helaas, er werd veel gepraat, maar weinig

bereikt. Als dit politiek was, dan wilde ik dat niet.

Ik mocht ook stage lopen op een school en dat vond ik fantastisch. De ontwikkeling van

kinderen te zien, je bent eigen baas, het is niet saai, er zijn vakanties. Mijn vader was leraar,

mijn stiefmoeder zat ook in het onderwijs. Mooi vond ik dat. Als puber luisterde je natuurlijk niet

altijd. Zij zei dan:”Ok, ervaar het dan zelf maar.” Daar leerde ik veel van. Van mijn ervaringen

moest ik leren, dat was haar aanmoediging. Ook dat geef ik mijn kinderen en mijn leerlingen

door. Fouten maak je, dat is niet erg, daar leer je van.

Ik werd leraar, eerst in Amsterdam Zuidoost. Daar was je echt nodig. Ik heb daar ook

ondervonden dat mensen vaak in stereotypen denken. Ze vonden dat ik zo Nederlands sprak.

“Bent u dan echt wel zwart?” Je vertelt de leerlingen dat je je bewust moet zijn waar je bent,

met wie je bent en welk gedrag daarbij hoort. Dat vind ik heel belangrijk. De school is de plek

waar veiligheid heel belangrijk is, waar je alles kunt bespreken, zodat leerlingen weten hoe de

wereld in elkaar zit. Ik ben bang dat we langzaam maar zeker naar een systeem gaan waar

steeds minder besproken mag worden, want te gevoelig voor anderen. Terwijl je juist door

verschillende ideeën naast elkaar te leggen je tot nieuwe inzichten kunt komen. Ook op de

school waar ik nu werk, OSG Willem Blaeu, let ik op veiligheid, diversiteit en leren door ervaren.

Onze kinderen moesten uiteraard ook naar school. Wat wordt het: De Driemaster of Nicolaas

Beets? Nienke en ik hebben bewust gekozen voor de Nicolaas Beets, omdat we willen dat er

diversiteit komt in alle geledingen, dus hier konden we een bijdrage leveren. Natuurlijk was het

ook praktisch, lekker dichtbij. Oma past regelmatig op en zij woont ook in de Bergermeer, ze is

er een van Neijens. Klasgenootjes zijn altijd in de buurt. Verder is het behoorlijk internationaal in

de Bergermeer. Je hoort zoveel verschillende talen. Daar word ik blij van. Iedereen mag er zijn.

Mijn wens is dat men elkaar ziet, niet uitsluitend het uiterlijk, maar wat er in de persoon zit,

welke kwaliteiten die mens heeft. Dat proberen Nienke en ik ook te doen en het onze kinderen

bij te brengen. Ga het gesprek aan.”

Eefje Donkersloot-Groothuizen

De Componist aug/sept 2022 - 37 -

Jaargang 47 nr. 3


Verslag Open Podium 10 juli 2022

Op zondag 10 juli was alweer het vierde Open Podium van het seizoen in het

Openluchttheater van Park De oude Kwekerij met een zeer gevuld programma. Om

kwart voor twee zaten er zes toeschouwers op de stenen banken, maar gedurende

de middag nam hun aantal steeds verder toe.

Jos Res presenteerde de middag met flair en kon om te beginnen de korte speech

van Bartjan Freriks aankondigen. Hij noemde het ontstaan van het park en het werk

van alle vrijwilligers, maar hij bracht vooral het herstel van het kunstwerk op de

trappen van het amfitheater onder de aandacht.

Als eerste artiesten traden Ellis Freijser en haar broer Johan de Lange op met

zelfgeschreven, Engelstalige liedjes. Ellis speelde gitaar, Johan begeleidde op

basgitaar het aanstekelijke optreden. De country-achtige liedjes waren zonder

uitzondering opgewekt, hoewel het thema ‘ongelukkige liefde’ niet werd geschuwd.

Het duo werd opgevolgd door de band Blue Coat, die jazzy versies bracht van

bekende en minder bekende popsongs. Zo zong de zangeres een vertaling van

Perfect Day van Lou Reed (‘Dit is de mooiste dag’) en onder meer interpretaties van

Fragile van Sting en Sunny Afternoon van The Kinks. Dit alles met duidelijk plezier

in de middag en de muziek. Na hun optreden was er gelegenheid een drankje te

kopen bij barkeeper Hans Kaspers, die een tafel terzijde van het theater had

ingericht.

Daarna was het podium voor Small Affairs van Ed Braakman met zang en gitaar, Erik

Braakman op bas en met zang Liesbeth Haringsma en Simone Peper. Een echte

buurtband, de leden wonen allemaal dicht bij het park. Small Affairs speelde covers

van wat minder algemeen bekende popsongs waaronder een nummer van Paolo

Nutini. Dit viel ook goed in de smaak bij het publiek, dat bleef groeien en groeien.

Tenslotte was het tijd voor Popkoor Spot On onder leiding van dirigent Brenda Stolk.

Het koor was vijftig tot zestig man en vrouw sterk, en had een vierkoppige band

meegenomen. Ze maakten indruk met hun meerstemmige popsongs, waaronder

werk van Elton John. De dirigent bespeelde ook het publiek met een uitnodiging om

mee te bewegen en soms mee te zingen, en het eind van het optreden was het nog

niet het eind en ook daarna kwam nog een toegift, wat zeer gewaardeerd werd door

het in groten getale gekomen publiek. De

treden van het theater zaten vol, en

tegen de palissade bovenin stonden ook

belangstellenden. Ook achter het koor

zaten nog mensen te kijken.

Na het finale applaus bleven er nog velen

napraten en van de sfeer genieten.

Kortom, het was weer een geslaagde

aflevering van een Open Podium in het

Park De Oude Kwekerij.

Petra van Rijn

De Componist aug/sept 2022 - 38 -

Jaargang 47 nr. 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!