22.08.2022 Views

Programma Dienstencentrum "Aan de Statie" 2022-2023

Vormingen en activiteiten

Vormingen en activiteiten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INFORMATIEF<br />

Lezing | ‘Dokter, je gaat mijn<br />

wagen toch niet afpakken?‘<br />

Maak rijgeschiktheid<br />

bespreekbaar!<br />

Lesgever: Arts-geriater Mark Lutin i.s.m. V.S.V.<br />

Ou<strong>de</strong>ren blijven langer mobiel. Maar wat<br />

als <strong>de</strong> rijvaardigheid in vraag wordt gesteld?<br />

Welke herkenningspunten zijn er? Wordt er<br />

medicatie gebruikt? Wat zijn knelpunten bij<br />

ou<strong>de</strong>ren op <strong>de</strong> weg en hoe voer je het gesprek<br />

met je va<strong>de</strong>r of moe<strong>de</strong>r? Maar wanneer kom<br />

je tot zelfbesef?<br />

Don<strong>de</strong>rdag, 24/11/<strong>2022</strong><br />

19u30 tot 21u30<br />

Prijs: Gratis<br />

Vorming | De verkeersregels in je<br />

buurt en verkeersquiz<br />

Lesgever: Autorijschool Wirix i.s.m. V.S.V.<br />

Wie heeft er nu voorrang op <strong>de</strong> T-splitsing<br />

van <strong>de</strong> Arkstraat en Pannestraat? En mag je<br />

fietsers voorbijsteken op <strong>de</strong> Stationsstraat?<br />

Wie heeft voorrang aan <strong>de</strong> roton<strong>de</strong> aan het<br />

politiekantoor? Fris je verkeerskennis op en<br />

bespreek <strong>de</strong> verkeerssituaties in je eigen<br />

Lanaken.<br />

Don<strong>de</strong>rdag, 26/1/<strong>2023</strong><br />

(verkeersregels in je buurt)<br />

Don<strong>de</strong>rdag, 2/2/<strong>2023</strong><br />

(verkeersquiz)<br />

13u30 tot 15u30<br />

Prijs: 10€ - SVT 2€<br />

Vorming | Over erfenis- en successierecht en<br />

schenkingen aan het goe<strong>de</strong> doel<br />

Lesgever: Greta Van <strong>de</strong>r<br />

Gracht (Stichting tegen<br />

kanker)<br />

Woensdag, 22/3/<strong>2023</strong><br />

13u30 tot 15u30<br />

Prijs: Gratis<br />

Vorming | De aanpassingspremie en an<strong>de</strong>re<br />

gemeentelijke premies voor in en rond je<br />

woning<br />

Lesgever: Erwin Van Bijlen – Huisvestingsambtenaar<br />

gemeente Lanaken<br />

Naast <strong>de</strong> vele Vlaamse premies heeft<br />

<strong>de</strong> gemeente Lanaken ook tal van<br />

(woon)premies. In <strong>de</strong>ze toelichting<br />

wordt er vooral gefocust op <strong>de</strong> aanpassingspremie<br />

die je als 65-plusser kan<br />

ontvangen als je je woning aanpast,<br />

o.a. het plaatsen van een traplift of het installeren van een inloopdouche.<br />

Komen ook aan bod, o.a. rentesubsidies, premies voor leegstaan<strong>de</strong><br />

en huurwoningen, aanleg van een geschei<strong>de</strong>n afvoersysteem,<br />

hemelwaterput, planten van een haag of bomen…<br />

Don<strong>de</strong>rdag, 30/3/<strong>2023</strong> - 13u30 tot 15u30<br />

Prijs: Gratis<br />

Proeven | Biertjes ‘Speciale Belge’<br />

Lesgever: Jasper Dijkers<br />

van Perron Bieren<br />

Wie heeft er nooit een<br />

Palm biertje of een<br />

Bolleke van De Koninck<br />

gedronken? Twee voorbeel<strong>de</strong>n<br />

van <strong>de</strong> bierstijl<br />

Speciale Belge. Jasper<br />

Dijkers van <strong>de</strong> lokale<br />

brouwerij Perron Bieren,<br />

neemt je terug mee naar<br />

het jaar 1900, niet alleen<br />

het ontstaan van <strong>de</strong>ze<br />

biertjes maar ook <strong>de</strong><br />

tijd van <strong>de</strong> industriële revolutie, <strong>de</strong> art nouveau en <strong>de</strong> eerste grote<br />

wereldtentoonstellingen. En proeven hoort daar uiteraard ook bij.<br />

Woensdag, 31/5/<strong>2023</strong> - 13u30 – 15u30<br />

Prijs: 10€ - SVT 2€<br />

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!