22.08.2022 Views

Programma Dienstencentrum "Aan de Statie" 2022-2023

Vormingen en activiteiten

Vormingen en activiteiten

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MUZIEK / DANSEN / ETEN / FILM / SPEL<br />

MUZIEK<br />

Gitaar spelen voor beginners | <strong>2022</strong><br />

Lesgever: Freddy Jans<br />

Vanaf dinsdag, 20/9/<strong>2022</strong> (10 lessen) -<br />

13u00 tot 14u00<br />

Prijs: 35€ - SVT 7€<br />

CD-voorstelling ‘Porto wèlle vèr’ van<br />

’t Volkskoer ‘Aon <strong>de</strong> Statie’<br />

Zondag, 9/10/<strong>2022</strong> - 11u00<br />

Cultuurcafé Lanaken.<br />

Prijs: Gratis<br />

(meer info zie pagina 6)<br />

Carnavalsfeest in het dienstencentrum!!!<br />

In polonaise door het dienstencentrum. Kom je<br />

mee karnaval vieren? Butcher Theo (Slager Theo<br />

Weustenraed) speelt gezellige carnavalsmuziek en<br />

tussendoor zijn er optre<strong>de</strong>ns van Maaszuiper Ivo en<br />

Mister Loco Loco (Jérôme Gelissen).<br />

Alaaf alaaf alaaf.<br />

Woensdag, 8/2/<strong>2023</strong> - 13u30 tot 15u30<br />

Prijs: 5,00€ - SVT 1€<br />

(incl. kop koffie, vlaai, slingers, plezier)<br />

ZANGNAMIDDAG: Samen zingen!<br />

Met optre<strong>de</strong>ns van zangkoren <strong>Dienstencentrum</strong> ‘Stockheim’<br />

en ’t Volkskoer ‘Aon <strong>de</strong> Statie’<br />

Woensdag, 19/10/<strong>2022</strong> - 13u30 tot 15u30<br />

Prijs: Gratis<br />

Gol<strong>de</strong>n Oldies Party met ‘Slager Theo’!<br />

Hup <strong>de</strong> beentjes los met top livemuziek van Theo<br />

Weustenraed, alias BUTCHER THEO! Theo brengt<br />

zijn ‘gol<strong>de</strong>n oldies’ toppers van weleer. Dansen op<br />

swingen<strong>de</strong> rock’n roll maar er is zeker ook ruimte<br />

voor een zwieren<strong>de</strong> wals of lekkere cha cha! Sweet<br />

Caroline… OH OH OH!!!<br />

Woensdag, 24/5/<strong>2023</strong> 13u30 tot 16u00.<br />

Prijs: 5,00€ (incl. koffie en vlaai) - SVT 1€<br />

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!