22.08.2022 Views

Programma Dienstencentrum "Aan de Statie" 2022-2023

Vormingen en activiteiten

Vormingen en activiteiten

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

COMPUTER / ICT<br />

Computer voor gevor<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n (WINDOWS)<br />

Lesgever:<br />

Johan Van Bostraeten<br />

Vanaf maandag,<br />

12/9/<strong>2022</strong> -<br />

(8 lessen) -<br />

10u00 tot 12u30<br />

Prijs: 50€ - SVT 9€<br />

Computer voor beginners (WINDOWS)<br />

Lesgever: Johan Van Bostraeten<br />

Vanaf maandag, 9/1/<strong>2023</strong> - (8 lessen) - 10u00 tot 12u30<br />

Prijs: 50€ - SVT 9€<br />

iPad voor beginners<br />

Lesgever: Jos Vandormael<br />

Vanaf dinsdag,<br />

15/11/<strong>2022</strong> (5 lessen) -<br />

13u30 tot 16u00<br />

Prijs: 30€ - SVT 6€<br />

Cursus | Creatief met beeld en geluid<br />

Lesgever: Cursa Limburg<br />

Heb je veel foto’s, bvb. van je kleinkin<strong>de</strong>ren die je op een<br />

persoonlijke manier wilt bewerken? Wil je ze op een creatieve<br />

manier presenteren? Je leert o.a. ook hoe je een mooi filmpje<br />

of beeldmontage kan maken, bvb. met muziek erbij.<br />

Vanaf don<strong>de</strong>rdag, 9/2/<strong>2023</strong> (6 lessen) - 13u00 tot 16u00<br />

Prijs: 30€ - SVT 6€<br />

Cursus | Fotografie met <strong>de</strong> smartphone (en PC)<br />

Lesgever: Cursa Limburg<br />

Dagelijks maken we<br />

foto’s en filmpjes met<br />

onze smartphone. Wil<br />

je ook leren hoe je op<br />

een eenvoudige manier<br />

mooie foto’s en filmpjes<br />

met je smartphone maakt<br />

om <strong>de</strong>ze daarna ook te<br />

bewerken? Uiteraard trekken we ook naar buiten om leuke<br />

foto’s te maken (en te bewerken).<br />

Vanaf don<strong>de</strong>rdag, 22/9/<strong>2022</strong> (6 lessen) - 13u00 tot 16u00<br />

Prijs: 30€ - SVT 6€<br />

Cursus | Internet en sociale media<br />

Lesgever: Cursa Limburg<br />

Hoe aanmel<strong>de</strong>n op Facebook? Ooit gehoord van Snapchat,<br />

Tin<strong>de</strong>r, Skype of Whatsapp? Je leert in <strong>de</strong>ze cursus op een<br />

veilige en verantwoor<strong>de</strong> manier <strong>de</strong>ze social media actief te<br />

gebruiken. Deze module richt zich vooral op <strong>de</strong> domeinen<br />

‘informatie, communicatie en veiligheid’.<br />

Vanaf maandag, 7/11/<strong>2022</strong><br />

(6 lessen) - 13u00 tot 16u00<br />

Prijs: 30€ - SVT 6€<br />

Vorming | Met een gerust hart veilig online<br />

shoppen<br />

Lesgever:<br />

Johan Van Bostraeten<br />

Een internetshop is 24/7<br />

open. Je leert niet alleen<br />

hoe je veilig online je<br />

aankopen kan doen maar<br />

ook over retourvoorwaar<strong>de</strong>n,<br />

betalingsmogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

zoals PayPal,<br />

Visa… En hoe herken je<br />

een veilige webshop?<br />

Vanaf maandag, 17/4/<strong>2023</strong> (2 lessen) - 10u00 tot 12u30<br />

Prijs: 15€ - SVT 3€<br />

Cursus |<br />

Android (of tablet) voor (absolute)<br />

beginners<br />

Lesgever: Johan Van Bostraeten<br />

Android is een besturingssysteem dat je op veel gsm’s en<br />

tablets terugvindt. In <strong>de</strong>ze cursus oefenen we <strong>de</strong> basis zoals<br />

<strong>de</strong> knoppen, aansluitingen, instellingen, internetverbindingen,<br />

e-mail en internet.<br />

Dinsdag, 18/4/<strong>2023</strong> (7 lessen) - 10u00 tot 12u30<br />

Prijs: 40€ - SVT 8€<br />

22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!