22.08.2022 Views

Programma Dienstencentrum "Aan de Statie" 2022-2023

Vormingen en activiteiten

Vormingen en activiteiten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dienstverlening:<br />

Zitdag MS-Liga Vlaan<strong>de</strong>ren vzw<br />

Multiple Sclerose of MS is een ongeneeslijke, chronische<br />

aandoening van het centraal zenuwstelsel waarbij een<br />

ontsteking leidt tot scha<strong>de</strong> aan zenuwbanen. De ziekte leidt tot<br />

verschillen<strong>de</strong> (on)zichtbare symptomen en het ziekteverloop is<br />

divers en onvoorspelbaar.<br />

Voor informatie i.v.m. MS:<br />

Elke eerste en <strong>de</strong>r<strong>de</strong> dinsdag van <strong>de</strong> maand van 9u30 tot 12u30<br />

Vooraf afspraak maken via<br />

N 078 48 20 82<br />

E socialedienst@ms-vlaan<strong>de</strong>ren.be<br />

Pedicurebehan<strong>de</strong>ling in<br />

<strong>Dienstencentrum</strong> ‘<strong>Aan</strong> <strong>de</strong> Statie’<br />

Repair Cafe Lanaken<br />

Heeft jouw fiets een kleine herstelbeurt nodig?<br />

Zitten er gaatjes in je trui? Hoogste tijd voor een<br />

bezoek aan het Repair Café. Dé plek waar vrijwilligers je<br />

gratis helpen om o.a. kledij, elektrische apparaten, speelgoed,<br />

computers en fietsen te herstellen. De gemeente<br />

Lanaken en <strong>de</strong> Kringwinkel Maasland stellen het nodige<br />

gereedschap en materiaal ter beschikking, uiteraard<br />

samen met een kopje koffie.<br />

Helpen<strong>de</strong> han<strong>de</strong>n gezocht<br />

Een Repair Café zon<strong>de</strong>r vrijwillige klussers is net zoals<br />

een café zon<strong>de</strong>r bier. We zijn op zoek naar mensen<br />

die ervaring hebben met herstellingen en zich hiervoor<br />

1 keer per maand vrijwillig willen inzetten. Ruil<br />

je kennis en handigheid voor een glimlach op het<br />

gezicht van je dorpsgenoten. Interesse? Meld je bij<br />

<strong>de</strong> dienst duurzaamheid op N +32 89 73 07 30 of via<br />

E leefmilieu@lanaken.be<br />

Openingsuren:<br />

Elke <strong>de</strong>r<strong>de</strong> don<strong>de</strong>rdag van <strong>de</strong> maand<br />

<strong>Dienstencentrum</strong> ‘<strong>Aan</strong> <strong>de</strong> Statie’ | 19u30 tot 21u30<br />

Medisch pedicure Miranda Gid<strong>de</strong>lo<br />

Elke maandag van 9u30 tot 16u45<br />

Prijzen:<br />

• Voetverzorging: €25,00<br />

• Lakken van nagels: €8,00<br />

Reserveren via<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

N 32 89 730061<br />

VRIJE TIJD<br />

NIEUW!<br />

Start to Chess<br />

Vanaf maandag, 12/9/<strong>2022</strong><br />

13u30 (10 lessen) | Gratis<br />

Start to chess (leer schaken)!<br />

Zin om te leren schaken? Of wil je je schaakkennis nog verbeteren?<br />

Vanaf maandag 12 september start het schaakclubje van <strong>Dienstencentrum</strong><br />

‘<strong>Aan</strong> <strong>de</strong> Statie’ met een ‘Start to Chess’ (10 lessen).<br />

Het clubje wil zich vooral richten naar actieve senioren die hel<strong>de</strong>r van<br />

geest zijn om dit spelletje on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> knie te krijgen en om nadien eventueel<br />

actief lid te wor<strong>de</strong>n van het schaakclubje. Een basiskennis is niet<br />

vereist, integen<strong>de</strong>el... Gaan<strong>de</strong>weg wor<strong>de</strong>n je <strong>de</strong> regels aangeleerd en <strong>de</strong><br />

eerste stappen om je tegenstan<strong>de</strong>r ‘schaakmat’ te kunnen zetten.<br />

Het schaken gaat wekelijks door in het <strong>Dienstencentrum</strong> ‘<strong>Aan</strong> <strong>de</strong> Statie’<br />

Europaplein 33 te Lanaken, ie<strong>de</strong>re maandag vanaf 13u30. Deelname<br />

is gratis. Wel vooraf aanmel<strong>de</strong>n aub. Dat kan via N +32 89 730061 of<br />

E dienstencentrum@lanaken.be.<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!