22.08.2022 Views

Programma Dienstencentrum "Aan de Statie" 2022-2023

Vormingen en activiteiten

Vormingen en activiteiten

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CC Lanaken<br />

Seniorenvoorstellingen<br />

najaar <strong>2022</strong><br />

MATINEEFILM Spencer<br />

Dinsdag 27 september <strong>2022</strong> | 14u00<br />

Een fabel gebaseerd op een waargebeur<strong>de</strong><br />

tragedie, zo beschrijft <strong>de</strong> Chileense regisseur Pablo<br />

Larraín zijn nieuwe film over prinses Diana.<br />

Inkom: 6,00 euro incl. koffie en gebak<br />

DANSMATINEE MET THE CHACHAS<br />

Dans met mij tot morgenvroeg<br />

Don<strong>de</strong>rdag 24 november <strong>2022</strong> | 14u00<br />

Met ‘The Chachas’ is het<br />

balorkest weer helemaal<br />

terug. Of het nu een<br />

nummer van Tom Jones,<br />

Will Tura, ABBA of Jerry<br />

Lee Lewis is, ze spelen<br />

<strong>de</strong> pannen van het dak<br />

en <strong>de</strong> dansvloer vol<br />

krijgen is <strong>de</strong> boodschap.<br />

Inkom: 16€ (kassa) | VVK 14,50€<br />

MATINEEFILM West Si<strong>de</strong> Story<br />

Don<strong>de</strong>rdag 12 januari <strong>2023</strong> | 14u00<br />

Steven Spielbergs versie van <strong>de</strong> wereldbeken<strong>de</strong><br />

musical ‘West Si<strong>de</strong> Story’ is een verfilming van <strong>de</strong><br />

Broadwaymusical uit 1957.<br />

Participatief theater…<br />

Ook voor senioren!<br />

Participatief theater is een samenwerking tussen dienst<br />

welzijn-diversiteit van <strong>de</strong> gemeente Lanaken, <strong>de</strong> kunstkoepel<br />

(Aca<strong>de</strong>mie voor Muziek en Theater) in Lanaken en<br />

Avansa Limburg. Het is een vorm van theater waarin alle <strong>de</strong>elnemers<br />

samen in interactie gaan. Je hoeft er zelf geen acteur<br />

voor te zijn.<br />

Dit project zet in op ontmoeting en verbinding, wil op een<br />

leuke manier mensen samenbrengen en geeft je <strong>de</strong> kans om<br />

om te gaan met mensen die je an<strong>de</strong>rs waarschijnlijk niet snel<br />

zou leren kennen.<br />

Zin om samen een theaterstuk te maken? Doe dan mee aan<br />

‘participatief theater’.<br />

We zoeken an<strong>de</strong>rstaligen, Ne<strong>de</strong>rlandstaligen, mensen met een<br />

diverse achtergrond, Belg, niet-Belg,… Ie<strong>de</strong>reen vanaf 18 jaar,<br />

die veel goesting heeft om eens op <strong>de</strong> toneelplanken te staan<br />

en interesse heeft in an<strong>de</strong>re culturen, is welkom. Theaterervaring<br />

is niet nodig. Deelnemen is gratis.<br />

Repetities: Elke vrijdagavond (19 sessies), vanaf vrijdag 2<br />

september, telkens van 19u00 tot 20u00 in <strong>de</strong> Aca<strong>de</strong>mie voor<br />

Muziek en Theater in Gellik-Lanaken.<br />

De eindvoorstelling vindt plaats op 31 januari <strong>2023</strong> in Cultureel<br />

Centrum van Lanaken.<br />

Meer informatie en inschrijven via Avansa Limburg:<br />

N +32 11 560 100<br />

Inkom: € 6,00 incl. koffie en gebak<br />

Wil jij graag meer bewegen?<br />

Bewegen op verwijzen<br />

Wil je meer bewegen maar je weet niet hoe er aan te beginnen? Geen<br />

goesting? Geen tijd? Je huisarts kan je doorverwijzen naar <strong>de</strong> bewegingscoach.<br />

Hij stelt samen met jou een beweegplan op maat op. De bewegingscoach<br />

helpt je op weg en motiveert je om meer te kunnen bewegen.<br />

D www.bewegenopverwijzing.be | Pieter: N 0477 247 209<br />

E lanaken@bewegenopverwijzing.be<br />

“Dankzij het<br />

bewegingsplan<br />

van Pieter<br />

- bewegingscoach -<br />

blijven we fit”<br />

www.bewegenopverwijzing.be<br />

Pieter: 0477 247 209<br />

lanaken@bewegenopverwijzing.be<br />

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!