22.08.2022 Views

Programma Dienstencentrum "Aan de Statie" 2022-2023

Vormingen en activiteiten

Vormingen en activiteiten

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ACTIVITEITEN<br />

in <strong>Dienstencentrum</strong> ‘<strong>Aan</strong> <strong>de</strong> Statie’<br />

WEKELIJKSE / MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN<br />

WANDELEN IN LANAKEN<br />

Vertrek en aankomst aan <strong>Dienstencentrum</strong> ‘<strong>Aan</strong> <strong>de</strong> Statie’:<br />

Wan<strong>de</strong>len met Senioren & Sport - 9u45<br />

• Maandag, 29/8/<strong>2022</strong> • Maandag, 15/5/<strong>2023</strong><br />

• Maandag, 7/11/<strong>2022</strong> • Maandag, 21/8/<strong>2023</strong><br />

• Maandag, 20/2/<strong>2023</strong><br />

Wan<strong>de</strong>len met Sportdienst Lanaken - 9u45<br />

• Maandag, 17/10/<strong>2022</strong><br />

• Maandag, 28/11/<strong>2022</strong><br />

Gezondheidswan<strong>de</strong>lingen<br />

Wan<strong>de</strong>l je gezondheid tegemoet!<br />

Voldoen<strong>de</strong> bewegen, blijft je gezond hou<strong>de</strong>n! Op tijd en stond<br />

wat bewegen, levert heel wat gezondheidsvoor<strong>de</strong>len op. Doe<br />

mee aan <strong>de</strong> gezondheidswan<strong>de</strong>lingen in Lanaken! Tij<strong>de</strong>ns een<br />

gezondheidswan<strong>de</strong>ling wan<strong>de</strong>lt ie<strong>de</strong>re <strong>de</strong>elnemer op zijn of<br />

haar eigen tempo een uitgestippeld parcours. Er is begeleiding<br />

via opgelei<strong>de</strong> vrijwilligers. De nadruk tij<strong>de</strong>ns een gezondheidswan<strong>de</strong>ling<br />

ligt gewoon op gezellig samenzijn met een<br />

fijne babbel terwijl je je lichaam wat beweging geeft! Vooraf<br />

inschrijven is nodig. Deelname is gratis<br />

Waar en Wanneer?<br />

Rekem<br />

Vertrekplaats: Parking ‘In <strong>de</strong> Engelse Hof’ (achter <strong>de</strong> basisschool<br />

in Rekem)<br />

Elke maandag, woensdag en vrijdag om 10u00.<br />

Gellik<br />

Vertrekplaats: Voetbalveld Gellik (Gellikerhei<strong>de</strong>)<br />

Elke maandag, woensdag en vrijdag om 10u00.<br />

Lanaken<br />

Vertrekplaats: Parking kin<strong>de</strong>rboer<strong>de</strong>rij<br />

Elke dinsdag en don<strong>de</strong>rdag om 9u30.<br />

MAANDAG:<br />

• Seniorenstretch van 9u45 tot 10u30<br />

Prijs: 1€ p.p. - 10-beurtenkaart: 8€ p.p. - SVT 2€<br />

• Seniorengym van 10u45 tot 11u30<br />

Prijs: 1€ p.p. - 10-beurtenkaart: 8€ p.p. - SVT 2€<br />

• Schaakclubje van 13u30 tot 16u00 - Gratis<br />

NIEUW: Vanaf 12/9/<strong>2022</strong>: Start to Chess<br />

(10 lessen) - Gratis<br />

• Vriend & Taal van 13u00 tot 15u00 - Gratis<br />

(vanaf 5/9/<strong>2022</strong>)<br />

DINSDAG:<br />

• Repetitie ’t Volkskoer ‘Aon <strong>de</strong> Statie’ van<br />

14u00 tot 15u30 – Gratis (vanaf 6/9/<strong>2022</strong>)<br />

WOENSDAG:<br />

• Snit- en naadgroepje van 9u30 tot 11u30 - Gratis<br />

• Scrabbleclub ‘ScrabLana’ van 9u30 tot 12u00 - Gratis<br />

DONDERDAG:<br />

• RUMMICUB (gezelschapsspelletjes) van 14u00<br />

tot 16u00 - Gratis<br />

• Repair Café: Elke 1ste en 3<strong>de</strong> don<strong>de</strong>rdag van <strong>de</strong><br />

maand van 19u30 tot 21u30<br />

• PC-Café om 13u30 (software - computerproblemen)<br />

- Elke 1ste en 3<strong>de</strong> don<strong>de</strong>rdag van <strong>de</strong><br />

maand - Gratis. Vooraf inschrijven via<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

VRIJDAG:<br />

• Scrabbleclub ‘ScrabLana’ van 13u30 tot 16u00 -<br />

Gratis<br />

• Kienen van 13u30 tot 15u30 - Elke laatste vrijdag<br />

van <strong>de</strong> maand.<br />

Prijs: €4,00 per kaart incl. 1 consumptie - SVT 1€<br />

Info: N +32 89 730 31 | E welzijn@lanaken.be<br />

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!