23.08.2022 Views

Vorsten editie 10-11 - 2022 - Inkijkexemplaar

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VORSTEN 10/11 2022

AL SINDS 1973 DÉ ‘HOFLEVERANCIER’

EXTRA

DIK!

50

148 PAG.

KATE

TRIOMF VAN

DE WINDSORS

Op weg naar

JAAR

VORSTEN

DE PRINS VAN

ORANJE AAN

HET WOORD

(IN 1997)

SPARKLING

TIARAS

AMALIA, ELISABETH

& INGRID ALEXANDRA

MÁXIMA

DANST

DIANA'S

LAATSTE

ZOMER


FOTO ANP


Justine

Marcella

We’ll meet again

Ze racen van hot naar her, en staan lang in persvakken om die ene foto te maken.

De royaltyfotografen van Nederland schrijven geschiedenis door letterlijk alles wat de

royals doen vast te leggen. Dank jullie wel!

Ze verslinden kilometers boeken en hebben binnen het koninklijke onderwerp ieder

een eigen expertise. Martijn Akkerman weet álles over juwelen, Paul Rem verbindt de

geschiedenis van de Oranjes met voorwerpen en kunst, Josine Droogendijk weet als

eerste wat Máxima aan heeft en Wim Dehandschutter is kind aan huis bij de Belgische

royals. Vorsten heeft zo veel freelancers die mooie en betrouwbare verhalen leveren.

Ik dank hen allen uit de grond van mijn hart dat ze met me wilden samenwerken.

Natuurlijk wil ik de royals zelf danken. Zij zijn niet alleen onderwerp in Vorsten, maar

werkten ook mee om u een inkijkje in hun leven te geven en hun opvattingen met u

te delen. Mijn interviews met hen zijn me zeer dierbaar, en het vertrouwen dat zij me

hebben gegeven, is voor mij mooier dan de glinstering van de Koh-i-Noor. De royals

volgen bracht me over de hele wereld.

En dan het vaste team! Toen koningin Beatrix haar abdicatie bekendmaakte, toen

koning Willem-Alexander werd ingehuldigd, toen prins Phillip overleed: we gingen aan

de slag! Ik wil hen danken voor de tien jaar dat ik hun hoofdredacteur mocht zijn. Ze

hebben me gesteund in mijn ambitie om Vorsten ‘dé hofleverancier’ te laten zijn.

Ik wil mijn dierbaren danken voor het begrip dat zij hadden voor mijn positie. Mijn dochter

vierde haar verjaardag, terwijl mamma achter de laptop tikte omdat prins Friso werd

begraven op die dag. Ze heeft niet geklaagd, integendeel, ze gaf me een lekker kopje

koffie. Mijn gezin heeft nooit geklaagd over het feit dat ik weg was, op reis vanwege

een staatsbezoek, of aan het werk op Koningsdag.

Maar bovenal wil ik u bedanken! Iedere dag wanneer mijn wekker ging, stond ik vol

enthousiasme op voor u. U hield mij enthousiast en energiek, wat er ook gebeurde.

Coronatijd heeft dit versterkt. Juist in een tijd dat contact met dierbaren lastig was,

wilde ik u blij maken met een mooie Vorsten! Ik genoot van de momenten dat ik u kon

ontmoeten, zoals op de vele lezersdagen de afgelopen tien jaar.

Ik wil iedereen danken die mijn leven, mijn werk zoveel glans heeft gegeven.

Ik neem afscheid van Vorsten. En dat doet best een beetje pijn, want u bent als familie

gaan voelen. Vorsten is tien jaar lang mijn kindje geweest, en, net als mijn andere twee

kinderen, gegroeid. Ik sla mijn vleugels uit en ga op avontuur. Het onderwerp Koninklijk

Huis zal ik niet verlaten. De kennis die ik de afgelopen 25 jaar heb opgedaan zal ik blijven

delen, op televisie en radio én online. Niet langer als hoofdredacteur van Vorsten, maar

als freelancer. U kunt mij vinden op Facebook, Instagram en YouTube, en ik heb zelfs

een eigen website (justinemarcella.com). Daarnaast wil ik mijn eigen bedrijfje laten

groeien en ga ik weer studeren.

Het was me een groot genoegen me uw hoofdredacteur te mogen noemen en …

We’ll meet again!

hoofdredacteur Vorsten

5


32

90

14

24

72

79

140

FOTO’S ANP (O.A. COVER), GETTYIMAGES, DEENSE HOF/JENS PETER ENGEDAL


NR. 10/11 - 2022inhoud

WIE DEED WAT?

24 België viert feest

Op de tribunes van de nationale feestdag

62

108 Twee nieuwe modeprinsessen

Leonor en Sofía kiezen eigen pad

140 Van journaliste tot koningin

Letizia 50 jaar

ACHTER DE PALEISDEUREN

14 Diana’s laatste zomer

25 jaar geleden overleed de geliefde prinses

32 Zomerlezen: vorstin & boeken

Vooruitblik op grote jubileumexpositie over koningin Juliana

54 Koninklijk Turijn

In de voetsporen van de Savoyes

60 Op weg naar 50 jaar Vorsten

1997: tv-interview met prins Willem-Alexander

62 De Vorsten Zomerquiz

Test uw kennis!

72 Waar is de Thaise koning?

Zijn verjaardag vierde hij in het buitenland

79 Zomerlezen: de triomftocht van de Windsors

Fragment uit De Palace Papers

88 Máxima danst

Als het even kan, swingt ze mee

90 Uit het paleis, verdwenen in de anonimiteit

Haya, Salma, Basmah en Latifa

98 Mode: de korte broek

Tijdens het sporten, op vakantie maar ook bij een werkbezoek

62

110 Hoezo familie?

Koninklijke lookalikes

120 Mysterie uit de middeleeuwen

Wat gebeurde er met Edward en Richard?

126 Vakantie!

Met familie onder de zon

130 Lang leve de traditie

Het cement van monarchieën

ELKE VORSTEN

8 Hofnieuws

22 Oranjenieuws

42 Wim Dehandschutter signaleert

Elisabeths eerste werkbezoeken alleen

44 Martijn Akkerman belicht diademen

van drie jonge prinsessen

50 Royal Catwalk: modenieuws van de

hoven

68 Paul Rem over het bezoek van Sisi aan het

Loo

96 Reinildis van Ditzhuyzen: de-lekker-enniet-lekker-lijst

118 Zien, lezen, doen – met extra’s voor

abonnees

146 Ten slotte: insigne van Emma

LEZERSSERVICE

31 Aanbieding: 3x Vorsten + kalender 2023

78 Colofon en service

139 Puzzel & win het boek 1572

102 Habsburg in de VS en Canada

Ex-keizerin Zita vond er een thuis

Bij dit artikel vindt u een video, podcast

of extra foto’s als u Vorsten digitaal leest.

7


14

Diana’s

LAATSTE ZOMER


Weet u nog waar u

was toen u hoorde

dat prinses Diana

was verongelukt?

Waarschijnlijk wel.

Haar overlijden maakte

diepe indruk en zorgde

voor een ongekend

rouwbetoon in de hele

wereld, vooral in het

Verenigd Koninkrijk.

De schok was des te

groter omdat Diana

na jaren van narigheid

haar leven weer op

de rails leek te krijgen.

Dit jaar is het alweer

25 jaar geleden dat

ze overleed.

TEKST KARLIJN HOFTIJZER

15


WEER ALS

VANOUDS

De Belgische koninklijke familie heeft voor het eerst in drie jaar

de nationale feestdag weer voluit kunnen vieren met de bevolking.

Tijdens de hoogdag van de monarchie waren alle ogen gericht op

publiekslieveling prinses Elisabeth. Ook prinses Delphine stal de

show in een opmerkelijke jurk met een vredesduif. Maar het was

prinses Claire die zich ontpopte tot het onverwachte middelpunt, door

zich niet uit het lood te laten slaan door het knorrige gedrag van haar

man prins Laurent. Op dat ene moment na. TEKST WIM DEHANDSCHUTTER

24


25


Juliana:

vorst in tu ssen

boeken en

schrijvers

In 2023 is het 75 jaar geleden dat Juliana Koningin der Nederlanden werd. Aan de

vooravond van dat jubileum toont De Nieuwe Kerk in Amsterdam de indrukwekkende

expositie De eeuw van Juliana, een koningin en haar idealen. Hierin reizen bezoekers

naar de koninklijke wereld van Juliana en langs belangrijke gebeurtenissen uit de

vaderlandse geschiedenis. De tentoonstelling opent op 15 oktober 2022, maar in

Vorsten leest u nu al een bijzonder verhaal uit de bijbehorende publicatie.

TEKST THERA COPPENS

32


Lekker lezen!

Koningin Juliana komt

aan op het Boekenbal

van 1965.

33


Helemaal

VAN NU

Voor drie toekomstige koninginnen was het galafeest

ter gelegenheid van de 18de verjaardag van de Noorse

prinses Ingrid Alexandra een historisch moment: daar

in Oslo verschenen de prinsessen voor het eerst in

gala, inclusief diadeem. En zo liet een nieuwe generatie

royals zien dat continuïteit in ieder geval wat betreft

het dragen van dit bijzondere juweel is verzekerd.

44


Alle aandacht voor de

Luxemburgse prins Charles.

Drie prinsessen dragen hun

eerste diadeem, prinses

Estelle een haarband die aan

een diadeem doet denken.

45


IN HET

VOETSPOOR

VAN DE

Savoyes

54


Turijn heeft een sterk industrieel imago, maar beschikt ook over

vele toeristische troeven. Dat dankt deze Noord-Italiaanse stad

vooral aan de machtige familie Savoye, die hier en in de omgeving

tal van paleizen en andere residenties liet bouwen. De Savoyes

leverden bovendien de eerste koning van Italië, en Turijn mocht zich

enkele jaren de hoofdstad van het nieuwe land noemen.

TEKST WIM DE MONT

55


Test

UW KENNIS!

Hoe aandachtig

leest en bekijkt u

Vorsten? Test uw

royalty-kennis! Alle

antwoorden op de

vragen van deze

zomerquiz zijn terug

te vinden in de

Vorsten-nummers

van de afgelopen

twaalf maanden.

TEKST KARLIJN HOFTIJZER

HOE DOET U MEE?

Beantwoord alle vragen en verzamel zo 17 letters. Zet alle letters op de juiste

plek in het schema op bladzijde 67. De zin die zo ontstaat, is de oplossing.

62


1

3.

Welke Japanse prinses vertrok na

haar huwelijk met haar echtgenoot

naar New York?

d. Mako

l. Kako

m. Aiko

4.

Hoeveel dochters en zonen heeft

hertogin Camilla?

f. Twee zoons, geen dochters

g. Twee dochters, geen zoons

e. Een zoon en een dochter

5

O

1.

Welke outfit droeg koningin

Máxima tijdens de meest recente

zomerse fotosessie?

R

2.

Wat is de Nederlandse benaming van

een reverence? Gebruik de eerste

letter van het antwoord.

2

5.

Prinses Amalia droeg dit jaar voor het

eerst een diadeem, op een verjaardagsgala

in Oslo. Bij welke gelegenheid

droeg Máxima hetzelfde diadeem voor

het eerst?

o. Een huwelijk in Oslo

l. Haar eigen huwelijk

u. Het huwelijk van Constantijn

en Laurentien

63


Lekker

lezen!

DE

TRIOMFTOCHT

VAN DE

Windsors

wNa haar veelgeprezen biografie van prinses Diana schreef de

Britse journaliste Tina Brown De Palace Papers, een 576 pagina’s dik

boek over de Windsors. Ze gaat hierin verder waar ze in haar vorige

boek gebleven was: de periode na het overlijden van de populaire prinses.

De keuze van prins Charles voor zijn Camilla, de verwijdering tussen

de broers prins William en prins Harry, het grote belang van hertogin

Catherine, het overlijden van prinses Margaret, de Queen Mum en prins

Philip: dit alles – en meer – komt aan bod in dit boek, dat gebaseerd

is op vele gesprekken met mensen uit de nabijheid van de royals.

In Vorsten een fragment uit hoofdstuk 16: ‘Gloriejaren’.

79


In Singapore brengen prins William en hertogin

Catherine een toost uit ter ere van het

diamanten jubileum van de Queen in 2012.

Wie in deze prille eenentwintigste eeuw naar

een gouden periode van de monarchie zoekt,

zal uitkomen bij de acht jaar tussen 2011 en

2019, de periode die begon met het huwelijk

van William en Kate. The Firm koesterde zich

in de behaaglijke warmte van de nationale

goodwill. De hertogin van Cambridge stelde

de troonopvolging veilig door met prins George

en prinses Charlotte twee onweerstaanbaar

fotogenieke kinderen op de wereld te zetten.

Harry groeide na een tweede succesvolle tour

in Afghanistan – ditmaal als Apachepiloot –

uit tot een nationale held. De opgewekte

Charles leek na zijn huwelijk met Camilla

ineens een nieuw mens. (‘Hij ziet er opgewekt

uit als hij de trap neemt naar zijn eigen

vertrekken in Clarence House, waar Camilla

hem hartelijk zal ontvangen,’ zo merkte

een van zijn vrienden tegen mij op.) En de

koningin genoot van dit serene hoogtij en

bleef de ultieme belichaming van ‘keep calm

and carry on’.

Eindelijk zaten de machinerie achter de

monarchie en de familie die deze monarchie

vertegenwoordigde op één lijn. Toen er in juni

2012 maar weer eens een nieuw jubileum op

stapel stond – het ‘Diamond Jubilee’, ter ere

van het feit dat de koningin zestig jaar op de

Britse troon zat – was er in het paleis niets

te bespeuren van de bezorgdheid die zo

kenmerkend was geweest voor de opmaat tot

het vorige jubileum. Uit een peiling van The

Guardian de dag voor het jubileum bleek dat

de persoonlijke populariteit van de koningin

Tussen 2011 en 2019 koesterde

The Firm zich in de behaaglijke

warmte van de nationale

goodwill

zich op een niveau bevond ‘waarvoor onze

versmade politici een moord zouden begaan’.

Een maand later begaf ‘Her Maj’ zich

stoutmoedig op onbekend terrein – namelijk

dat van heldin van de popcultuur – door

kortstondig op te duiken als haar uitgestreken

zelf in de James Bond-parodie van regisseur

Danny Boyle waarmee de Olympische Spelen

van Londen 2012 werden ingeluid.

Mede dankzij de vaste hand van een van

de uiterst capabele privésecretarissen van

de koningin, Sir Christopher Geidt, voer

Buckingham Palace soepel en geruisloos over

de doorgaans zo woelige baren van rivaliserende

koninklijke huishoudens. Ook Geidt was een

oud-geheim agent. Een paleiscollega beschreef

hem als ‘beminnelijk en charmant, onberispelijk

netjes en Brits met een “regimental” stropdas,

maar zeker ook met een toefje spion’.

[..]

Hij stelde een wekelijks overleg in tussen de

privésecretarissen van Buckingham Palace,

Clarence House en Kensington Palace, met als

bedoeling hen, die zich voorheen regelmatig

in onderlinge ruzies hadden verloren, op één

lijn te houden. Ook hield hij prins Charles van

alles op de hoogte, waarmee hij tegemoetkwam

aan diens steeds rustelozer wordende ambities.

Bovendien organiseerde hij samen met zijn

assistent Edward Young in mei 2011 het

memorabele – en vlekkeloos verlopen –

staatsbezoek van Elizabeth aan de Republiek

Ierland. Het historische en diplomatieke

belang van een staatsbezoek aan een plek

waar de rancune tegen de Britse monarchie

zo lang zo diep werd gevoeld, valt nauwelijks

te overschatten. De koningin was tegelijkertijd

ongerust en opgewonden over het vooruitzicht

80


De korte broek voelt zich prima

thuis op vakantie en tijdens

sportieve gelegenheden. En hij

is heel comfortabel, zoals ook

royals maar al te goed weten.

Om zo’n broek in het openbaar

te dragen, vraagt wel een

stevige portie zelfverzekerdheid.

TEKST JOSINE DROOGENDIJK

Kroonprinses Mary op

vakantie in Tasmanië.

&

ORT

KRACHTIG

98


Letizia op werkbezoek

aan een

voedselproducent.

Koningin Letizia tijdens

de jaarlijkse zomervakantie

op Mallorca.

Hertogin Catherine

op weg naar een

zeilrace op de

Bahama’s.

Koningin Máxima bij

een concert voor en

door kinderen.

99


Nieuwe

Keizerin in de

Wereld

Twee jaar slechts is Zita (1892-1989) keizerin van Oostenrijk-

Hongarije wanneer ze na de Eerste Wereldoorlog het land moet

verlaten, samen met haar man, voormalig keizer Karl, en hun

kinderen. Na een zwervend bestaan gaat Zita, inmiddels

weduwe, in 1929 in België wonen. Als in 1940 de Duitsers

het land bezetten, vlucht ze opnieuw en bouwt ze in de

Verenigde Staten en Canada een nieuw leven op.

TEKST TROND NORÉN ISAKSEN


Keizerin Zita in 1917,

een jaar voordat ze wordt

verbannen uit Oostenrijk.


LANG LEVE

DE TRADITIE!

Tradities zijn het cement van de

monarchie. Ze verbinden een

koninklijke familie met het

verleden en zorgen voor een

band met de bevolking.

Jongere vorstenhuizen grijpen

daarom dankbaar terug op

gebeurtenissen en gebruiken

uit de geschiedenis.

TEKST SIMONE LAMAIN


In koningin Letizia schuilt nog

altijd de journaalpresentatrice

van toen, de vrouw op wie

koning Felipe twintig jaar

geleden zo verliefd werd.

De bekroonde journaliste

wordt 15 september 50 jaar.

TEKST RICK EVERS

Mijlpaal

140


voor Letizia

141

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!