25.08.2022 Views

Keukenbouw 04 2022

Platform over design en techniek in de keukenbranche

Platform over design en techniek in de keukenbranche

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nummer 4 Jaargang 5 augustus - september 2022

PLATFORM OVER DESIGN EN TECHNIEK IN DE KEUKENBRANCHE

keukenbouw.be

Op naar

Küchenmeile en Area30

Stijlvolle en

speelse werkplek

Nieuwe speler op

de Belgische markt

Werkbladen

van papier


NOVY

PURELINE FRAME

Modulaire dampkap

waarvan je zelf de look bepaalt

Novy Pureline Frame is de nieuwste innovatie van het Belgische Novy. Een zwartmetalen

frame wordt mooi gematcht met de look van elke keuken. In het frame passen namelijk

legplanken in om het even welke stijl, kleur of materiaal. Ideaal om het design van de

keukenkasten door te trekken naar de dampkap en tegelijk ook een meerwaarde aan

ruimte te creëren. novy.com


Bijna te mooi

om gesloten

te houden.

Liebherr is tijdloos en elegant dankzij

minimalistische ontwerpen, innovatieve

verlichtingsconcepten en hoogwaardige

glas- en RVS componenten. Een echt

esthetisch hoogtepunt in uw keuken, elke

keer dat deze wordt geopend. Ontdek onze

nieuwe toestellen op liebherr.be

Koelen en vriezen


Voorwoord

Zomers plezier

Zomervakantie. En wat voor één. Ik schrijf deze woorden op mijn terras,

verstopt onder de parasol, met mijn zonnebril op de neus en voldoende water

bij de hand om de tropische temperaturen door te komen. Want wat voor een

hittepiek hebben we gekregen. De kinderen spelen in het zwembad, factor 50

over het hele lijf en een petje op het hoofd. Het plezier druipt er letterlijk en

figuurlijk af.

Toegegeven, in deze omstandigheden geconcentreerd werken is ook voor mij

niet echt weggelegd. Pauzes moeten er zijn en die zijn er ook. En die durven

al wel eens in het zwembad plaatsvinden en langer uitlopen dan gepland.

Een beetje ontspanning mag en moet er zijn, toch?

Normaliter werk ik aan de keukentafel, ik ben niet gezegend met een home

office, jammer genoeg. En ook daar zou het deze dagen niet echt comfortabel

werken zijn. Hoe leuk het ook is het zonnetje zo hard zijn best te zien doen,

geef mij maar een dikke 25 graden Celcius en voldoende afkoeling ’s nachts.

Want er gaat niets boven een degelijke nachtrust.

Tegelijkertijd blikken we al vooruit naar wat het najaar brengen zal. Jammer

genoeg geen Biënnale Interieur. Net voor de zomervakantie trok de organisatie

de stekker uit de editie dit jaar. “De talrijke verschuivingen in de kalender van de

interieur- en designbeurzen als gevolg van de pandemie laten zich tot op vandaag

voelen”, klinkt het in de mededeling. “De impact blijft enorm groot waardoor de

organisatie van een event als de Biënnale een te grote uitdaging blijkt.”

En toch zijn we positief gestemd voor de Küchenmeile A30. We gaan toch niet

weer een editie mislopen door het virus dat maar wild om zich heen blijft slaan?

We zakken toch met z’n allen naar Löhne en omstreken om een flinke portie

keukenlekkers te verorberen? Het moet, om onze niet aflatende keukenhonger

te stillen. Zien we elkaar daar?

Veel leesplezier gewenst!


Tom Rampelbergh


PLATFORM OVER DESIGN EN

TECHNIEK IN DE KEUKENBRANCHE

keukenbouw.be

Jaargang 5 • nummer 4 • 2022

Verschijnt 5 x per jaar

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Stephanie Demasure

REDACTIETEAM

Johan Debaere, Tom Rampelbergh,

Anastasia Verleysen

PROJECTMANAGEMENT

Freddy Fierens

f.fierens@louwersmediagroep.be

Pieter-Jan Vansteelandt

p.vansteelandt@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

Een hoge resolutie PDF moet worden

aangeleverd via de AdPortal. Mocht u

nog geen uploadlink hebben ontvangen,

stuur een email naar

traffic@louwersmediagroep.be

SECRETARIAAT

Riana Holley, Elke Kina, Virginie Waelkens

ABONNEMENTSPRIJS

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW

ING

IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep BVBA

o.v.v. Keukenbouw.

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken

voor verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken

van de abonnementsperiode geen schriftelijk

bericht van opzegging is ontvangen,

wordt het abonnement automatisch met

een jaar verlengd.

DOELGROEP

Keukenbouw is een on/offline communicatieplatform

dat als abonnement, in controlled

circulation en online wordt verspreid onder:

Keukenspeciaalzaken, kookstudio’s, professionele

keukenbouwers, interieurarchitecten,

advies- en ontwerpbureaus, fabrikanten,

importeurs en toeleveranciers.

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.be

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming

van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is

samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid

van de informatie. Zij aan-vaarden dan ook geen

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen

die gebaseerd zijn op deze informatie.

8 Een stijlvolle en speelse werkplek

10 Karakter en moderne elegantie

in de Belgische keuken

12 Zo uniek als je eigen huis

14 Een brede keukenwaaier

19 Renovation made easy,

for walls and floors

20 De Pen: Trefpunt voor de

keukenbranche erg in trek

Küchenmeile area30

24 “De grootste keukenvakbeurs

ter wereld”

26 “Het verschil zit hem in de details”

29 Natuurlijk Nolte.

30 Nieuwe helden op gebied

van duurzaamheid

32 Wegwijs in keukenapparatuur

36 Samenwerken in gekende setting

38 “Op maat en smaak voor jou gemaakt”

40 “Milieu-uitdagingen zijn reële

ontwikkelingsmogelijkheden”

44 Op recordkoers

48 Een Manifesto als leidraad

50 Personaliseren en connecteren

52 Architecturale toppers die afzuiging

en verlichting verenigen

56 De rekening is snel gemaakt

58 Innovatie in een dubbelpak

61 Perfect gesorteerd

62 Designverlichting die ieder

keukenontwerp naar een hoger niveau tilt

66 Closing the circle

08

12

24


inhoud

Cover

Excellence Line V-Zug

Beeld: V-Zug

Nummer 4 Jaargang 5 augustus - september 2022

keukenbouw

PLATFORM OVER DESIGN EN TECHNIEK IN DE KEUKENBRANCHE

keukenbouw.be

40

Platform over design en techniek in de keukenbranche | keukenbouw.be | | 2022

4

Op naar

Küchenmeile en Area30

Stijlvolle en

speelse werkplek

Nieuwe speler op

de Belgische markt

Werkbladen

van papier

50 62

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte

van het laatste nieuws. Volg ons op

social media en meld je aan voor onze

nieuwsbrief!

keukenbouw.be

70 Functionele wandmodule met

boven- en onderverlichting

72 Leg je keukengerei nooit meer verloren

74

74 Intelligent en creatief indelen

76 Maatwerk, ook voor marketing

80 Sterke en minder sterke

eigenschappen vergelijken

82

90

82 “De touch van een goede huisvader”

84 “Werkbladen van papier,

duurzaamheid ten top”

88 Creativiteit zonder grenzen

90 Snel en foutloos van

ontwerp naar realisatie

94 Keukenpartners


All-In vergroot effectief de werkruimte van de chef en creëert ook tijdens het koken orde en een goede flow.

EEN STIJLVOLLE EN

SPEELSE WERKPLEK

We willen uitpakken met een (nieuwe) keuken, ermee pronken bij familie en vrienden. Maar tegelijkertijd willen

we ook dat alle accessoires makkelijk bereikbaar zijn én zo compleet mogelijk. Franke pakt uit met een universele

set toebehoren die bij elke spoelbak past en langdurige zoektochten naar vermist materiaal wegneemt.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Franke

Een rommelige keuken willen we koste wat

het kost vermijden. We zien namelijk dat

keuken en leefruimte versmelten tot één

geheel en dan steekt chaos in de keuken

meteen de ogen uit. Een efficiënte inrichting

van de beschikbare kastruimte is dan

ook oplossing nummer één waarmee al een

pak problemen en bijbehorende stress worden

weggewerkt. “Een leuke kastinrichting

alleen lost uiteraard het probleem niet op”,

weet fabrikant Franke. “Wat we er allemaal

in stoppen en vooral hoe we dat doen, heeft

een wezenlijke impact. Want we kunnen nog

steeds de snijplank verloren leggen er te lang

naar moeten zoeken. Bij Franke lossen we

dit op met een universele set toebehoren die

bij elke spoelbak past en heel mooi alles bij

elkaar houdt.”

Goed georganiseerd koken

Acht handige accessoires vormen samen de

All-In toebehorenset waarmee Franke het

leven van de chef dat tikkeltje eenvoudiger

en leuker maakt. Franke: “Met die acht

accessoires vergroten we de werkruimte

van de chef aanzienlijk. Bovendien zijn alle

onderdelen voedselveilig, vaatwasbestendig

en Sanitized-behandeld. All-In heeft daar-

8 Keukenbouw.be


Zo kan het voorraadbakje tijdens het koken

dienstdoen als een vuilbakje maar kan je het

ook in de koelkast zetten om eten te bewaren.

Een perfect passend bamboe dekseltje mag

niet ontbreken, net als de handige grote bamboe

snijplank. Een groot afdruipbakje en een

mobiel plooibaar druipblad brengen eveneens

wat polyvalentie mee. Het druipblad is namelijk

hittebestendig zodat potten en pannen er

probleemloos op gezet kunnen worden.

De opbergdoos waarin alle accessoires mooi

een plekje vinden, past perfect in elke standaard

keukenkast. Met deze accessoires maken

we vijf sets, van een standaard tot een complete

uitvoering zodat steeds de set met het

gewenste toebehoren verkrijgbaar is.” •

De acht handige accessoires van All-In.

door nog een extra bescherming tegen bacteriën

en microben wat de hygiëne alleen

maar ten goede komt. We maakten het

bovendien mogelijk om alles mooi samen op

te bergen zonder al te veel plaats in de keukenkast

in te nemen. Deze set legt de focus

niet op de zoektocht naar vermist materiaal

maar wel op de voorbereidingen, het koken,

de afwas en het opbergen.”

“We gaan

all-in met

onze All-In.”

Verschillende sets

Franke: “Om te beginnen heb je een telescopische

brug met uitschuifbare rails en

duurzame handgrepen. Met die die verstelbare

rails past All-In op elke spoelbak tot

540 millimeter. Een klein afdruipbakje en een

klein voorraadbakje passen tussen deze rails

en brengen een handige polyvalentie mee.

Twee kleine multifunctionele bakjes passen perfect op de telescopische rails.

Alles past mooi in elkaar waardoor All-In na gebruik slechts weinig ruimte in de keukenkast inneemt.

Keukenbouw.be 9


‘Dit fornuis heeft uitgesproken

persoonlijkheid.’

Karakter en moderne elegantie

in de Belgische keuken

Het was lekker druk eind juni in Vinkeveen, zo net onder de rook van Amsterdam. Logisch, want in het Event

Centre werd de nieuwste generatie designfornuizen van Boretti gepresenteerd. In een vlotte introductie werden

de aanwezigen kort meegenomen in de geschiedenis van het Italiaanse moederbedrijf als opmaat naar het

moment waarop de Boretti Carrara het levenslicht zag. “De Boretti Carrara is het nieuwe culinaire focusproduct

in de keuken”, zegt CEO Jorg Kleijssen. “Ontworpen in Italië brengt Carrara karakter en moderne elegantie

terug naar het kloppende hart van iedere woning: la cucina.”

Tekst Jerry Helmers Beeld Boretti

En daar had Kleijssen zeker een punt want in de

toonzaal bleken de bezoekers, die ook uit België

naar Nederland waren gereden, er niet omheen

te kunnen om volop te complimenteren.

Jorg: “Het Boretti Carrara fornuis is een echte

blikvanger en voorziet de Belgische keuken

van een uitgesproken Italiaanse persoonlijkheid.

Dit stijlvolle ‘modern piece of art’ is het

nieuwste vlaggenschip in onze fornuizenlijn.

Carrara heeft een iconisch en kenmerkend

Italiaans design. Het fornuis is ontwikkeld

van kwalitatief hoogwaardig materiaal en

daarmee duurzaam bij langdurig gebruik.”

De Carrara in de toonzaal tijdens het event.

Geïnspireerd door Italië

De Carrara-fornuizenlijn beschikt over een

analoge designklok, geïnspireerd op het

karakteristieke klokje uit een Italiaanse klassieke

sportbolide. Ook de op maat gemaakte

ovenhendel, geïnspireerd op het Italiaanse

10 Keukenbouw.be


ambachtelijke stuurwiel, springt meteen in

het oog. “Precies daarom mag de Carrara

geschaard worden op het hoogwaardige

niveau van de andere kunststukken in het

interieur”, zo zei Jorg tijdens zijn bevlogen

presentatie op het podium.

Het Carrara-fornuis is verkrijgbaar in zowel

gas als inductie in de kleuren matzwart en

rvs. Met de flexibele gaskookplaat van de

Boretti Carrara heb je zes veelzijdige gaspitten

met een stijlvol ontwerp in zwart aluminium

ter beschikking. Er is zelfs een grote (26 centimeter)

wokbrander met twee ringen. Met

de flexibele inductiekookplaat van de Boretti

Carrara kan je de vijf inductiegroepen apart

gebruiken of ze combineren tot twee flexzones.

Elegante eyecatcher

De extra grote bakoven, die in beide typen

aanwezig is, heeft een inhoud van 91 liter

en negen ovenfuncties. “Dit biedt een

hoop ruimte voor de culinaire kunsten van

elke chef!” zo stelt Jorg. “De ovenroosters

rusten op een telescopisch railsysteem en zijn

eenvoudig en veilig in gebruik. Voor extra

comfort is de ovendeur uitgerust met een

softclose-mechanisme.”

wijze opvallende gracieuze eer aan. “Deze

opzienbarende en elegante eyecatcher is

daarmee het nieuwste prachtige pronkstuk,

wat mij betreft”, besluit Jorg. “Dit fornuis

past in iedere keukengelegenheid waar

schoonheid een vereiste is.”

OVER BORETTI

Al ruim 25 jaar brengt Boretti de Italiaanse

lifestyle naar Nederland. Boretti staat synoniem

voor hoogwaardige producten, Italiaans

design en passie in de keuken. Boretti past

bij iedereen met een grote voorliefde voor de

Italiaanse lifestyle.

De collecties van Boretti worden ontworpen

in Italië. Deze roots dragen bij aan Boretti’s

kwaliteitsbelofte. De smaak van de Italianen,

de passie waarmee ze in het leven staan en de

toonaangevende rol die kwalitatief Italiaans

design mondiaal speelt, zijn kernwaarden die

Boretti uitdraagt in al haar producten. •

Carrara verwijst naar de gelijknamige Italiaanse

streek, in het land dat wordt geroemd

om haar rijke geschiedenis en cultuur. Vroeger

werd deze regio veel bezocht door Italiaanse

beeldhouwkunstenaars voor het ontwerpen

van pronkstukken. Het nieuwe Carrarafornuis

doet haar Italiaanse roots op deze

De Carrara waar die hoort: in de keuken.

Jorg Kleijssen tijdens de lancering. “Wie houdt er niet van La Dolce Vita?”

Veel oog voor detail.

Keukenbouw.be 11


Een xeno-keuken met achteraan, mooi ‘verstopt’ achter de schuifdeuren, een handige bijkeuken.

ZO UNIEK ALS JE EIGEN HUIS

Met drie eigen merken, in combinatie met een omvangrijk dienstenaanbod en vele marketingconcepten,

ondersteunt MHK Belgium haar aangesloten handelspartners op weg naar een pak voordelen en de

bescherming van de marges. Van de eigen merken kwamen neola en Designo in vorige edities reeds aan bod,

vandaag leggen we xeno onder de loep.

Tekst Tom Rampelbergh

Beeld MHK Belgium

Met Black Edition heeft

xeno een pasklaar antwoord

op de trendkleur zwart.

12 Keukenbouw.be


Met de eigen merken wil MHK haar handelspartners

een extra duwtje in de rug geven

op weg naar hogere opbrengsten. “Met

een unieke marktpositie, uitgebreide marketingondersteuning

en de wetenschap dat

onze eigen merken geproduceerd worden bij

de grootste Duitse keukenfabrikanten geven

we hen alle tools om succes te boeken”,

legt Jeroen Geldhof van MHK Belgium uit.

“We lanceerden xeno begin dit jaar in ons

land en zijn blij met de evolutie tot vandaag

met maar liefst vier showrooms in opbouw.”

Waar voor hun geld

Geldhof: “Een duidelijke omschrijving qua

doelgroep helpt onze handelspartners een

bewuste keuze te maken. We richten ons

met xeno op de prijs- en prestatiegerichte

consumenten voor wie het allemaal wel wat

ondeugender mag zijn. ‘Xeno rocks’ en dat

past zeker bij wat de millenials of generation

Y wordt genoemd. Zij zijn prijsbewuste

consumenten, bereid tot compromissen, en

Geldhof: “Het mag zeker wat speelser en ondeugender bij xeno.”

“Xeno is een perfecte aanvulling

voor vele handelaren.”

gaan op zoek naar functionele woningen en

dito inrichting. Het uitgebreide assortiment

van xeno, dat verder gaat dan keukens alleen,

klinkt hen dus als muziek in de oren. Keukens,

woonkamers maar ook de bijkeukens en dressings

die aan populariteit winnen, het kan

allemaal in een xeno-jasje. We mikken met

MHK Belgium dan ook op de handelspartners

met dezelfde visie, de totaalinrichters, de

creatieve en flexibele handelaars die hun

inspiratie doortrekken naar de hele woning.”

Geslaagd allround pakket

Het is al veel gezegd en geschreven, keukens

en woongedeelte vloeien samen tot één

geheel met een esthetische samenhang. We

zien vandaag ook de groeiende populariteit

van een bijkeuken waar verschillende toestellen

komen te staan en waar het wat meer

chaotisch kan en mag zijn. Elders in het huis

merken we de regelmatige keuze voor een

dressing op. En daar speelt xeno met een

uitgebreid assortiment vlot op in. “Zo zijn er

een aantal schuifdeuren bij xeno beschikbaar

die mooi kunnen optreden als ‘room divider’

tussen de keuken en de bijkeuken”, merkt

Geldhof op. “De belangrijkste frontkleuren

zijn beschikbaar met ook een spiegelfront

erbij, handig voor die dressing. Kasten, planken

tot zelfs garderobemeubels toe. Of het nu

gaat om de keuken, de woonkamer, de hal

of de slaapkamer, met de meubels van xeno

komt gezelligheid in huis.”

Een uitgebreid meubelprogramma geeft creatieve handelaren de kans een totaalproject af te werken.

Black to impress

“Iedereen vindt wel zijn keuken bij xeno”,

klinkt het overtuigd bij Geldhof. “De Black

Edition is daarbij zeer opvallend. Zwart is

mooi, zwart is in en met Black Edition werd

een pasklaar antwoord uitgewerkt. Een helder

en lineair ontwerp wordt aangevuld

met inbouwapparatuur van onze gevestigde

merken, uiteraard ook leunend op zwart als

kleur. Zwarte fronten, schuifdeuren en een

kwartssteenplaat vormen een samenhangend

en harmonieus geheel.” •

Keukenbouw.be 13


EEN BREDE KEUKENWAAIER

De drukste plek in huis. Neen, het is niet de gang. Het is ook niet het toilet of de woonkamer. De drukste

plek in huis is de keuken, een essentieel middelpunt in elk huishouden. Woongedeelte, eetkamer en keuken

smelten bovendien hoe langer hoe meer samen tot één geheel wat leidt tot veranderende eisen voor al wat

in de keuken gebeurt. Keukenkranen en spoelbakken voorop. GROHE verbetert met innovatieve producten de

keukenbeleving van iedereen.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld GROHE

GROHE Blue, één druk op de knop volstaat om kraanwater te veranderen in gefilterd, gekoeld, plat, lichtbruisend of bruisend water.

14 Keukenbouw.be


GROHE Minta, een van de populairste keukenkranen in het assortiment.

“Een handige

keukenhulp in

een mooi jasje.”

Zin in een kopje thee? Met GROHE Red heb je steeds kokend water

bij de hand.

Kleine veranderingen, grote impact. Een

perfecte slogan om de watersystemen van

GROHE voor te stellen. “Onze watersystemen

zijn meer dan zomaar een keukenkraan”,

verduidelijkt GROHE. “Het zijn innovatieve

oplossingen die een duurzamere consumptie

en een meer bewuste levensstijl ondersteunen.

Denk maar aan gekoeld en gefilterd

plat, lichtbruisend of bruisend water meteen

uit de keukenkraan. Geen nood meer aan

(plastic) flessen.” GROHE Blue is zo’n watersysteem.

Met slechts één druk op de knop

transformeert deze ‘gewoon’ kraanwater in

gefilterd, gekoeld, plat, lichtbruisend of bruisend

water. Bovendien creëert elke liter water

van GROHE Blue tot 61 procent minder CO ²

-

uitstoot in vergelijking met gebotteld water.

En veel plaats neemt het hele systeem niet in.

De koeler past perfect onder de spoelbak in

elk standaard keukenkastje. Slechts 20 centimeter

breedte is nodig.

Lekkerder water

Wie niet-bruisend water verkiest, heeft met

GROHE Blue Pure de ideale oplossing gevonden.

GROHE: “Het 2-in-1-filtersysteem levert

natuurlijk, vers, gefilterd water voor pure

smaak en ongefilterd warm en koud water

voor dagelijks gebruik uit één enkele kraan.

GROHE Blue Pure verbetert de smaak van

het water met een actieve koolstoffilter die

substanties die de geur en smaak van het

water veranderen, elimineert.”

Veiligheid voorop

De kleur in de naam geeft het al aan. Met

het watersysteem GROHE Red komt er

met één druk op de knop kokend heet water

uit de kraan. “Op de waterkoker moet je even

wachten”, legt GROHE uit. “Met GROHE Red

hoeft dat niet meer. Dit mooi en betrouwbaar

systeem levert direct en veilig kokend heet

water. Wie kokend heet water zegt, zegt ook

de noodzaak aan ingebouwde veiligheid. Een

unieke kinderbeveiliging is dan ook aanwezig.

Voeg dat bij de andere voordelen, zoals het

verminderen van verspilling, de zuivere smaak

van het water en de ruimte die op het werkblad

vrijkomt doordat de waterkoker weg kan.”

Totale upgrade

Het populaire gamma GROHE Eurosmart is

gemoderniseerd. De kraanfamilie is er met

een U- en C-vormige lage, middelhoge en

hoge uitloop in twee afwerkingen (glanzend

chroom en mat supersteel). Ook een wandkraan

is beschikbaar. “Specifieke varianten

met duurzame kenmerken maken de keuken

klaar voor de toekomst”, voegt GROHE

toe. “Energie besparen lukt met de SilkMove

ES-technologie. De middenpositie van de

greep geeft geen gemengd maar alleen koud

water om onnodig warm watergebruik tegen

te gaan. ►

Keukenbouw.be 15


Jetstone

Caesarstone

Keller

Küppersbusch

Teka

Bauknecht

Grundig

Beko

Blanco

Kom langs en ontdek de nieuwste keukentrends

bij 8 topmerken

Wij nodigen u uit van 18 t/m 22 september 2022 tijdens de jaarlijkse

Küchenmeile op Landgoed Gut Böckel. De Nederlandse en Belgische

vertegenwoordiging staat klaar om u te informeren en enthousiasmeren

over de nieuwe keukentrends en ontwikkelingen. We hopen u te

mogen verwelkomen tijdens de Küchenmeile 2022.

Osnabrück

Rödinghausen

Gut Böckel

A30

A30

Melle

Bünde

Herford

A2

A33

Bielefeld

A2

Locatie: A30 Küchenmeile, GUT BÖCKEL

Rilkestraße 18, 32289 Rödinghausen


EcoJoy vermindert de watertoevoer, zonder

daarbij afbreuk te doen aan de prestaties. Het

oppervlak van de kraan is naadloos gesloten

zodat onzuiverheden niet binnendringen.

De aangepaste binnenleidingen houden het

water lood- en nikkelvrij. De binnenleidingen

en de kraan zelf maken nergens contact zodat

er een barrière ontstaat tussen het hete water

en het buitenoppervlak. Dit helpt brandwonden

voorkomen.” Het snelle montagesysteem

FastFixation Plus laat toe de Eurosmart-keukenkraan

te installeren in enkele eenvoudige

stappen wat de installateur tot wel 70 procent

aan winst qua montagetijd oplevert.

De stilste ooit

In en rond de spoelbak gebeurt het merendeel

van de keukentaken. Een spoelbak moet

dan ook functioneel en mooi zijn, zeker nu

keuken en woonkamer meer en meer fuseren

tot één geheel. Daarom komt GROHE nu

met composiet spoelbakken in twee kleuren

(granietzwart en granietgrijs) en vijf ontwerpen.

“Het oppervlak is uitzonderlijk sterk en

bestand tegen temperaturen tot 280 graden

Celcius”, aldus de fabrikant. “Tijdens het

bereiden van de maaltijd kan al wel eens,

per ongeluk uiteraard, met een mes gekrast

worden in de spoelbak. Geen probleem, de

krasvaste afwerking is hiertegen bestand. Het

grote formaat is mooi meegenomen voor, tijdens

en na het bereiden van de maaltijd en

de eenvoudige reiniging klinkt eveneens als

muziek in de oren. Voeg daarbij de geluidsreducerende

GROHE Whisper-isolatie die de

typische afwasgeluiden tot een minimum

beperkt en je hebt een winnaar over de hele

lijn.” De composiet spoelbakken zijn beschikbaar

in uitvoeringen met één, anderhalve of

twee wastafels, met of zonder afdruiprek.

“Een mooie aanvulling op de reeds bestaande

lijn spoelbakken van roestvrij staal”,

besluit GROHE. •

GROHE Blue en GROHE Red uitgelegd in één simpele visual.

De Eurosmart keukenkraan werd in een modern jasje gegoten. Eveneens op de foto: de nieuwe, ruime composiet spoelbak.

Keukenbouw.be 17


Kraan eruit,

Quooker erin

Wil jij een Quooker-kraan in je bestaande keuken? Dat kan heel eenvoudig!

Je huidige kraan wordt vervangen door een nieuwe Quooker-kraan

en het reservoir wordt in het keukenkastje geplaatst.

Meer weten? Kijk op onze website quooker.be


RENOVATION MADE EASY,

FOR WALLS AND FLOORS

Met ROXER kies je voor vloeren en wanden met levensechte decors. Tegelijk munten deze planken en tegels uit

in gebruiksgemak en duurzaamheid. “Het laat je toe snel een ruimte of volledige woning te upgraden tegen een

scherpe prijs”, klinkt het bij verdeler Vanca.

Tekst Stephanie Demasure Beeld Vanca

ROXER omvat SPC (stone polymer composite)

tegels in steen- en marmerdecors, en planken

in houtdecors. Ze zijn uitermate geschikt voor

residentiële projecten en voor commerciële

ruimtes. Ook de XXL-wandpanelen worden

gesmaakt. Vanca: “Met deze grote panelen

kan je heel mooie en stevige muurafwerkingen

maken. De realistische kleuren en levensechte

structuren zijn amper te onderscheiden

van de echte materialen. Vloeren in medium

en large formaat hebben dan weer een geïntegreerde

ondervloer en je plaatst ze veelal

bovenop de bestaande vloer. Bovendien heeft

ROXER de praktische voordelen van vinyl, zoals

een waterbestendig en slijtvast karakter.”

Snelle plaatsing met topafwerking

Niet enkel de eindgebruiker, maar ook jij – als

plaatser – verdient het beste. De slimme kliken

schuifsystemen minimaliseren de montagetijd

van de nieuwe vloer of wandbekleding.

Met bijpassende plinten en lijm heb je meteen

alle benodigdheden voor een piekfijne uitvoering.

“Hoe je de tegels het best plaatst,

zie je in onze instructievideo’s of -pdf. Op de

website vind je een korte en een uitgebreidere

handleiding. Sowieso bespaar je jezelf

breekwerken van een eventuele bestaande

vloer en maak je met de grote formaten erg

snel vooruitgang.”

Voor

Een geslaagde badkamerrenovatie

met XXL-panelen, wandtegels en

vloertegels in stone grey fog.

Na

De ruime collectie aan hoogwaardige realistische

decors geeft je een passende optie voor

elke klant. Zo combineer je een vloer in houtlook

bijvoorbeeld met een wand in marmerlook.

Of je trekt een decor eenvoudig door

van de vloer in de wand. •

De marble white frost

wandtegel en vloertegel

gaven dit toilet in no time

een stijlvolle make-over.

Voor

Na

“De ruime collectie aan hoogwaardige realistische

decors geeft je een passende optie voor elke klant”

Keukenbouw.be 19


De Pen

20 Keukenbouw.be


De Pen

Michael Rambach

Manager Trendfairs

Trefpunt voor de keukenbranche erg in trek

Van 17 tot 22 september is het weer zover. Dan openen in Löhne de deuren van area30. Samen met cube30

vormt deze vak- en orderbeurs van organisator Trendfairs het centrale trefpunt tijdens de Küchenmeile. Het

was nog nooit zo spannend voor ons team. De beurs is immers in trek als nooit tevoren. De elfde editie samen

met cube30 en de online-uitbreiding via het platform kuechenherbst.online wordt beter dan alle voorgaande.

De registraties overtreffen immers alle verwachtingen. Bezoekers uit Europa en daarbuiten krijgen er een

vitrine met meer dan 130 exposanten en merken. Dat zijn nieuwe deelnemers, maar ook talrijke bedrijven, die

op de vorige editie(s) aanwezig waren, zelfs verschillende exposanten die er al vanaf het eerste uur bij zijn.

Beeld Trendfairs

De area30 is de beurs bij uitstek voor keuken- en interieurbouwers, kleine zelfstandigen, vertegenwoordigers van bedrijven uit de

meubelindustrie en de elektro, de online handel en de bouwmarkten. De vele offertes voor de exposanten, de uitstekende stemming bij de

bezoekers en de grote interesse op alle vlakken, maar ook de optimale locatie van dit evenement voor de keukenbranche, de periode in het

jaar, de goede indeling, de perfecte services en de combinatie met het online platform maken area30 en cube30 tot een uniek event.

Het intelligente concept slaat aan bij exposanten en bezoekers en hoeft dan ook geen grote aanpassingen. Hier en daar een beetje finetunen

volstaat. We houden vast aan de talrijke services, want in een aangename sfeer worden de beste deals gesloten. Als een bezoeker zich goed

voelt, neemt de impact van de gedemonstreerde producten alleen maar toe. Die bezoeker kan tijdens dit event op een ontspannen, maar

ook geconcentreerde manier een veelvoud aan nieuwigheden uit alle mogelijke productsegmenten voor de moderne keuken ontdekken.

Waar nodig sturen we bij op het vlak van dienstverlening en indeling van de beursvloer. Voor deze editie zullen we het buitenterras van 600

vierkante meter volledig uitrusten met meubilair en muziek, een coole cateringdesk, zonwering en verwarming. Zo creëren we een stukje Italië

in Nordrhein-Westfalen en wordt het format van de vakbeurs area30 nog aantrekkelijker. Daarnaast krijgt ook de Catering Area, het geliefde

hart van de beurs voor communicatie en networking, een grondige relaunch.

Als we één segment op deze editie van area30 toch extra aandacht moeten geven, dan outdoor cooking met alle toebehoren. We kunnen namelijk

niet naast de groei van dit segment kijken. Speciaal voor deze producten hebben we een nieuwe, attractieve zone gecreëerd. En waar komen

dergelijke keukens het beste tot hun recht? Inderdaad, buiten, zoals de naam al prijsgeeft. Deze outdoor cooking zone wordt onderverdeeld in zes

lounges, waar telkens één product van een fabrikant gedemonstreerd zal worden.

Daarnaast is er nog de link met kuechenherbst.online, het allesomvattende digitale beursplatform van de keukenbranche. Dit format is sinds 2010

uitgegroeid tot hét medium voor presentatie, communicatie en networking. kuechenherbst.online is beschikbaar voor, tijdens en na de beurs.

Bezoekers krijgen al voor hun trip naar Löhne een preview van wat er getoond zal worden en kunnen zo hun bezoek beter plannen. Tijdens de

beurs kan men via de smartphone aanpassingen aan het schema uitvoeren of verdere contacten afwerken. Na de beurs kan men via dit online

platform eventuele gaten in het geheugen vullen, gedetailleerde informatie downloaden of de nieuwigheden tonen aan collega’s die in de firma

bleven en de beurs niet bezochten.

Ook voor deze editie worden de nodige maatregelen genomen om exposanten en bezoekers op een veilige manier met elkaar in contact

te brengen. We zijn goed voorbereid. Aangezien de hallen groter geworden zijn, werden ook aangepaste verwarmingssystemen en

klimaatinstallaties geïntegreerd. We weten dat ventilatie een heel belangrijk item is. We maken gebruik van een systeem met continue toevoer

van verse lucht. Voor de veiligheid van alle exposanten, bezoekers en medewerkers raden we toch aan jezelf regelmatig te testen en een

masker te dragen.

De organisatie van area30 is er klaar voor. Deze beurs is het ideale trefpunt voor gesprekken en deals. Verbeterde services dragen hun

steentje bij. Denk maar aan het eenvoudige Online-Check-in, waarmee bezoekers zich snel kunnen registreren of de gratis shuttle-service

vanaf de parking aan de Albert-Schweitzer-Straße 13 tot aan de ingang van het beursgebouw. De centrale ligging van area30 en cube30 zorgt

voor een comfortabele reis. Löhne ligt aan de A30 en vanaf uitrit 30 is men op minder dan een minuut aan de beurs in de Lübbecker Straße

29. Aan het beursterrein zijn 1.250 parkeerplaatsen – in het weekend zelfs tot 2.500. We staan alvast te trappelen om iedereen van 17 tot 22

september te mogen begroeten. •

Keukenbouw.be 21


Because service matters.

Engels Surfaces - Solid surface specialist

Exclusief invoerder en verdeler van AVONITE voor België en Luxemburg.

Tevens meer dan 100 kleuren, structuren en andere merken zoals GETACORE,

ENGELS SOLIDS, STUDIO en HI-MACS beschikbaar.

Ga voor volledige productinformatie naar www.engels-surfaces.be, of stuur een

aanvraag met vermelding ‘DOCU 1’ voor stalen en technische fiches naar

info@engels-surfaces.be.


Ervaar ook de derkreis.be

kracht van “DER KREIS * ”

* Leider op het gebied

van aankoop, marketing

en communicatie

voor keukenspecialisten

Zowat 3.500 zelfstandige ondernemers genieten van de talrijke voordelen van DER KREIS en blijven tegelijkertijd baas in eigen zaak.

Ook benieuwd naar wat DER KREIS voor u kan betekenen? Neem contact op met ons.

info@derkreis.be / 09 281 24 30


Küchenmeile area30

“DE GROOTSTE

KEUKENVAKBEURS

TER WERELD”

Gedurende één week per jaar ligt het epicentrum van de wereld in en om Löhne, langs een deeltje van

de autosnelweg A30 die zijn naam gaf aan het gebeuren. De Küchenmeile A30 komt langzaam weer

tevoorschijn aan de horizon. Maar liefst 27 keukenfabrikanten slaan de handen in elkaar en organiseren

opnieuw hun opendeurdagen. En tal van nevenactiviteiten serveren extra keukenlekkers. Op naar een

nieuwe editie van de Küchenmeile!

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Trendfairs, Gut Böckel

Het prachtige landgoed Gut Böckel

ontvangt tal van fabrikanten die in de

gerestaureerde gebouwen een ideale en

inspirerende setting vinden.

24 Keukenbouw.be


Küchenmeile area30

De Bundesautobahn 30, ook wel A30, is een

Duitse autosnelweg van 138 kilometer lang.

De snelweg begint bij de grensovergang Bad

Bentheim Autobahn, in het verlengde van

de Nederlandse A1, en gaat via Osnabrück

naar Bad Oeynhausen waar aansluiting wordt

gemaakt op de A2. Gedurende bijna het hele

jaar is deze A30 een autosnelweg net als alle

andere in Duitsland. Maar gedurende één

week in september, en bij uitbreiding even

ervoor en even erna, verandert deze autosnelweg

in een kolkende keukenmassa. Die

ene week in september is het uiteraard de

Küchenmeile A30 die, samen met een pak

events, de keukensector van Duitsland en

omliggende landen samenbrengt. De gezamenlijke

opendeurdagen van de keukenfabrikanten

rondom de A30 vinden plaats van

17 tot en met 23 september.

Eén regio, 27 fabrikanten

De Küchenmeile is een speciaal gevalletje

in de wereld van de vakbeurzen. Wie het

concept van een vakbeurs uitlegt aan een

leek, vertelt over één of meerdere beursgebouwen

die worden ingericht met tal van

beursstands. De ene al wat groter dan de

andere, de linkse met meer toeters en bellen

dan de rechtse. Moet je dan de Küchenmeile

uitleggen, dan kan je dit traditioneel

beeld overboord gooien. Het zijn immers

27 keukenfabrikanten die de handen in elkaar

hebben geslagen en een uniek partnerevent

deden ontstaan. Een geniaal idee weliswaar

om de jaarlijkse opendeurdagen op elkaar

af te stemmen en samen te organiseren. Zo

voorkom je dat geïnteresseerde bezoekers

de trip meerdere malen per jaar moeten

doen of, omdat ze dit wat overdreven vinden,

simpelweg de verplaatsing niet maken.

Eén week, 27 opendeurdagen, een strikte

planning en een massa keukenlekkers.

De club van 27

Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison,

Kurt Cobain en Amy Winehouse. Het

lijstje gaat nog een beetje langer door maar

dit zijn wel de meest bekende namen van de

notoire club van 27. Een ensemble waar je

eigenlijk geen deel van wil uitmaken. Het zijn

immers allemaal beroemde muzikanten die

jammer genoeg op 27-jarige leeftijd overleden.

De Küchenmeile is eveneens een club van 27,

maar dan eentje met een veel positievere weerklank.

Tot de Küchenmeile club 27 behoren

Artego, Ballerina Küchen, Bauformat, Burger,

Beckermann Küchen, Beeck Küchen, Brigitte

Küchen, Burnout, Naber, Express Küchen,

Häcker, Impuls Küchen, KH System Möbel,

Leicht, Menke Möbelwerke, Miele, Nobilia, Nolte

Küchen, Optifit, Pronorm, Rational, Rotpunkt

Küchen, Kuhlmann, Sachsen Küchen, Schröder

Küchen, Schüller en Warendorf. Op de website

van Küchenmeile A30 staan deze 27 adressen

mooi gegroepeerd met de mogelijkheid een

mooie en vooral haalbare route te creëren.

Paddenstoelen uit de grond

Het succes van de gezamenlijke opendeurdagen

bleef niet lang onopgemerkt. Fabrikanten zonder

vestiging in de buurt wilden maar wat graag ook

aanwezig zijn zodat bezoekers hun showroombezoeken

konden combineren met één of meerdere

bijkomende stops. De invulling van deze

extra events variëren, van een echte vakbeurs

(Area30) over samenwerkingen van fabrikanten

die (tijdelijke) showrooms samenbrachten.

Groeiende beurs

Beursorganisator Trendfairs richt in Löhne al

voor de elfde keer de beurs Area30 in. “Het

wordt de grootste tot nu toe”, klinkt het enkele

maanden voor de aftrap wordt gegeven.

“Meer exposanten, meer ruimte, meer productgroepen

dan voor de uitbraak van de

coronapandemie.” Met meer dan 130 zullen

ze zijn, de exposanten die de almaar groeiende

beursoppervlakte vullen. Dit jaar komt er weer

20 procent bij tot meer dan 12.000 vierkante

meter. Ook nieuw: een aantrekkelijke buitenzone

waar fabrikanten van buiten keukens en

producten die er thuishoren in hun natuurlijke

habitat hun ontwikkelingen tonen. Trendfairs

zorgt voor een dagelijkse update van de

exposantenlijst die online geraadpleegd kan

worden. Meer over Area30 lees je verderop in

deze editie van Keukenbouw.

Meer en meer extra stekjes

Ook het vermelden waard zijn House4Kitchen

waar Franke, Gaggenau, Neff, next125

en Schüller de handen in elkaar slaan, en

Architek turwerkstatt met Leicht, Liebherr,

V-ZUG, Inalco en GESSI. Net als Area30

vinden we deze gezamenlijke initiatieven

in Löhne, dat in september uitgroeit tot het

keuken epicentrum bij uitstek. En een kwartiertje

verderop, meer bepaald in het prachtige

landgoed Gut Böckel te Rödinghausen, staan

nog meer fabrikanten te trappelen om hun

nieuwste aanwinsten in het assortiment op

de bezoekers los te laten. Het belooft weer

de moeite waard te worden! •

Keukenbouw.be 25


Küchenmeile area30

“Het verschil zit hem in de details”

Met 27 zijn ze, de keukenfabrikanten die gelijktijdig hun opendeurdagen organiseren. Ze bevinden zich

allemaal in Löhne en omstreken. Beckermann vinden we net iets verder daarvandaan. Wie ongeveer een

100 kilometer rijdt naar Cappeln kan daar een bezoek brengen aan een van de oudste en dus meest ervaren

keukenfabrikanten ter wereld.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Beckermann

“Wij plannen een keuken

passend bij de individuele

wensen en ruimtelijke

omstandigheden.”

Een holistische aanpak voor een totale leefruimte? Het kan dankzij de

kwalitatieve eisen die Beckermann aanhoudt.

26 Keukenbouw.be


Küchenmeile area30

Cappeln, een rustige gemeente in de Duitse

deelstaat Nedersaksen met ongeveer 7.000

inwoners. Het is hier dat de tweede oudste

keukenfabrikant ter wereld zich heeft gevestigd

en ongeveer 18.000 keukens per jaar

produceert. Het is ook hier dat Beckermann

tijdens de Küchenmeile geïnteresseerden

van over de hele wereld ontvangt in de net

opgefriste showroom. “Het is een bewuste

keuze niet langer een stand in te richten op

Area30”, legt Luc Buys van Vialuc, invoerder

in België, ons uit. “We nodigen bezoekers

hier uit en weten op die manier dat het steeds

gaat om echt geïnteresseerden. We liggen

Zwart en hout matchen perfect.

wel een beetje uit de buurt van het epicentrum

van de Küchenmeile maar een bezoek is

zeker de moeite waard!”

Actieve voelsprieten

Beckermann draagt 127 jaar expertise en

vakkennis met zich mee. “Dit betekent

dat we weten waarover we praten”, aldus

Buys. “Bovendien spelen we constant in op

nieuwe trends en eisen van de consument.

Anders kom je simpelweg niet aan zoveel

jaren. Luisteren naar onze klanten is een van

de belangrijkste aspecten bij Beckermann en

dat bewijzen we nu opnieuw. We vervangen

namelijk alle ladevarianten die we nu

gebruiken (Antaro, Intivo, LegraBox) door de

MerivoBox van Blum. Eén systeem, een karakteristieke

look, heldere lijnvoering en een

unieke vormentaal. En de nieuwe ladehoogte

draagt bij tot een optimale benutting van de

beschikbare ruimte.”

Nieuwe stijlen en wensen

De voorbije twee jaren waren een beproeving

op alle gebied. We moesten terugplooien in

onze eigen woning. Wonen, werken, sociale

contacten, dit alles gebeurt nu meer dan

vroeger in de eigen thuis. Daaruit vloeien

hogere eisen voor de eigen woonomgeving

voort. “De keukensector heeft goed geboerd,

dat kunnen en mogen we niet ontkennen”,

bevestigt Buys. “Beckermann heeft tijdens

de coronapandemie fors geïnvesteerd in een

nieuwe productielijn. We krijgen nu wel meer

bestellingen binnen maar onze levertermijn

blijft identiek en wordt consequent behaald.

Onze werkwijze is onveranderd gebleven.

Een individueel geplande keuken betekent

heel veel maatwerk en daar zijn we zeer

sterk in. We beginnen dan ook steeds van

de plaat op zijn maximale afmeting om zo

tot de gewenste afmetingen in de keuken te

komen. Zo zijn kastdeuren van een lengte van

2,6 meter in één stuk bij ons zeker mogelijk.

Met 26 binnen- en buitenkleuren, steeds op

elkaar afgestemd, vindt iedereen ongetwijfeld

zijn smaak.”

Verder dan de keuken

De keuken en de rest van de woning versmelten

meer en meer tot één geheel. “Een holistische

oplossing voor de totale leefruimte is

dus nodig”, omschrijft Buys. “De consument

wil meer en meer een esthetisch geheel creëren

waarbij de stijl in de keuken doorgetrokken

wordt naar de leefruimte, de badkamer,

de slaapkamer, … De hele woning zeg maar.

Bij Beckermann voldoen de meubels aan de

hoogste eisen en daarom zijn ze ook geschikt

voor elke mogelijke toepassing in iedere

andere ruimte. De mogelijkheden hierrond

staan mooi opgesteld in de showroom in Cappeln.

Kom dus zeker een kijkje nemen!” •

Geen keuzestress voor lades, Beckermann

kiest resoluut voor MerivoBox.

Keukenbouw.be 27


NATUURLIJK

NOLTE

Ontdek nieuwe innovaties tijdens onze beurs

van 17. - 23. September 2022

nieuwe innovaties en de nieuwste keukentrends 2023.

Geïnspireerd door de natuur. Ontwikkeld door Nolte Keukens.

Reservering vooraf is gewenst.

Nolte Küchen GmbH & Co. KG

Anni-Nolte-Straße 4, 32584 Löhne

www.nolte-kuechen.com


Küchenmeile area30

NATUURLIJK

NOLTE.

Met een sterke partner aan uw zijde de

toekomst tegemoet.

„NATUURLIJK NOLTE“ luidt het motto van de huisbeurs die dit

jaar van 17 t/m 23 september plaatsvindt. De bezoekers van het

NOLTE FORUM in Löhne kunnen enerzijds op de natuur geïnspireerde

noviteiten verwachten, die komend jaar een gerichte aanvulling

op het assortiment vormen. Maar anderzijds is Nolte ook

een goede keuze als het om kwaliteit, service en ondersteuning

voor de handel gaat.

Verantwoordelijkheid nemen en visie tonen: dat geldt bij Nolte niet alleen

in crisistijd, maar altijd. Betrouwbaarheid, verkoopbaarheid en planningsveiligheid

zijn met het oog op de materiaaltekorten, stijgende prijzen en lange

levertijden belangrijker dan ooit. Dat is de reden dat Nolte het assortiment

voor komend seizoen gericht uitbreidt met producten die niet alleen in het

sfeervolle totaalconcept passen, maar ook een zo efficiënt mogelijk verkoopen

montageproces kunnen garanderen.

GEÏNSPIREERD DOOR DE NATUUR

Alle nieuwe artikelen van seizoen 2023 zijn geïnspireerd door de natuur.

Daarbij zijn natuurlijke kleuren en materialen niet alleen helemaal trendy,

maar deze passen tevens bij het thema duurzaamheid, dat ook voor Nolte

steeds belangrijker wordt. Nolte zal haar partners tijdens de huisbeurs in

september voor het eerst een kleine inkijk geven in het beleid van klimaat- en

milieubescherming, dat door het bedrijf niet alleen met keurmerken en certificaten

permanent gestimuleerd wordt.

INFORMATIE OMTRENT HET BEURSBEZOEK

De vakbeurs in het NOLTE FORUM is dagelijks geopend vanaf 9 uur. Het

bedrijf vraagt ook dit jaar om aanmelding vooraf, zodat de bezoekersstroom

gelijkmatig kan worden gespreid en alle bezoekers een ontspannen en veilig

beursbezoek kunnen ervaren. Voor het evenement gelden de eventueel actueel

van toepassing zijnde coronaregels.

Nolte Küchen GmbH & Co. KG | Anni-Nolte-Straße 4, 32584 Löhne

www.nolte-kuechen.com


Küchenmeile area30

Voedsel blijft langer vers door AeroFresh van Grundig.

NIEUWE HELDEN OP GEBIED

VAN DUURZAAMHEID

Net als vorig jaar is Grundig weer van de partij tijdens de Küchenmeile. In een van de mooi gerestaureerde

gebouwen van het prachtige landgoed Gut Böckel presenteert de fabrikant haar nieuwe designs en

technologieën die het implementeerde in zowel vrijstaande toestellen als in het inbouwassortiment.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Grundig

30 Keukenbouw.be


Küchenmeile area30

Grundig behoort tot een van de meest duurzame

bedrijven ter wereld wat betreft huishoudelijke

apparatuur. Het is een status die de

fabrikant hoog in het vaandel draagt en zeer

zeker wil behouden. Daarom wordt bij de ontwikkeling

en productie van nieuwe toestellen

de duurzaamheid nauwlettend in de gaten

gehouden, uiteraard zonder afbreuk te doen

aan de prestaties van de toestellen en het

comfort die ze brengen bij dagelijks gebruik.

Oude petflessen verwerken in wasmachines?

Grundig doet het. Bioplastics gebruiken om

de CO 2

-balans van koelkasten te optimaliseren?

Grundig doet het. Plastic verpakkingsafval

omvormen tot componenten voor

vaatwassers en oude visnetten opnemen in de

nieuwe ovens? Grundig doet het.

De dag nabootsen

Een groot internationaal keukenevent zoals

de Küchenmeile is het uitgelezen platform

om nieuwe of recente ontwikkelingen aan

een geïnteresseerd publiek voor te stellen. Zo

bouwt Grundig verder op de recente wetenschappelijke

ontdekking dat fruit en groenten

het meest voedingsrijk blijven als ze in een

natuurlijke leefomgeving met een authentieke

daglichtcyclus liggen. Grundig ontdekte dat

door het periodiek verlichten met RGB-ledlicht,

wat de natuurlijke cyclus van de zon simuleert,

de vitamines van het voedsel veel langer

bewaard blijven in vergelijking met normale

groentelades die langere periodes in het donker

staan. “Laat de innovatieve leefomgeving

van de VitaminZone je groentelades uit het

duister laden”, klinkt het bij Grundig.

Kraaknette vaat

Ook bij de vaatwassers staan twee recente

ontwikkelingen volop in the picture, Corner

Wash en DoorMatic. De Corner Wash is dusdanig

ontworpen zodat ook de meest afgelegen

plekjes en hoekjes in de vaatwasser

worden bereikt voor een grondigere reiniging.

Het ingenieuze ontwerp neemt de noodzaak

van een ideale opstelling van borden, potten

en pannen in de machine weg aangezien het

sproeiarmsysteem elke hoek van de vaatwasser

bedient.

De Grundig DoorMatic-vaatwassers gebruiken

de natuurlijke luchtstroom om tot een

glanzende vaat, sprankelend servies en kristalhelder

glaswerk te komen. Aan het einde

van elke vaatwascyclus opent de DoorMatictechnologie

automatisch de deur. Hierdoor

komt vocht vrij en kan koele lucht op natuurlijke

wijze door de vaat komen. Het resultaat

is een snellere en effectievere droging van wat

zich in de vaatwasser bevindt.

Trends en technologieën spotten

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen,

meer bepaald in Löhne en omgeving, trekt

gedurende één week in september keukenliefhebbers

en -professionals vanuit

heel Europa (en daarbuiten) aan. Het landgoed

Gut Böckel, gelegen in de gemeente

Rödinghausen, is één van de trekpleisters.

Van zondag 18 tot en met donderdag

22 september staat Grundig er voor je klaar

met haar vrijstaand en inbouwassortiment

keukenapparatuur •

Aan het einde van een vaatwascyclus opent de DoorMatic-technologie

zelf de deur om de vaat sneller en effectiever te drogen.

Geen donkere lade voor groenten en fruit, wel eentje waarbij de

verlichting de cyclus van de zon simuleert. Met de VitaminZone blijven

vitamines langer behouden.

Keukenbouw.be 31


Küchenmeile area30

WEGWIJS IN KEUKENAPPARATUUR

Elke consument heeft zijn droomkeuken voor ogen. Voor een leek is het niet vanzelfsprekend om de juiste

apparatuur te kiezen. De markt is namelijk uitgebreid en complex. Een beetje hulp van een vakman komt dan

ook van pas. Daarvoor doen ze een beroep op de kennis en ervaring van de keukenbouwer en de fabrikanten.

De specialisten van Miele staan klaar met raad en daad om voor iedere toepassing een gepaste oven, kookplaat

of koeling voor te stellen. Zij maken je wegwijs in keukenapparatuur.

Tekst Johan Debaere Beeld Miele

Mensen brengen veel tijd in hun keuken door. Experts van Miele

helpen de consument om de juiste keukentoestellen voor hun

droomkeuken te kiezen.

Een keuken vormt vandaag het hart van het huis, waar mensen een

groot deel van hun tijd doorbrengen. Alleen het beste is goed genoeg

en daarom helpen de experts van Miele de consument graag om ook de

juiste keukentoestellen te kiezen. “Een oven, kookplaat of koeling kies

je op basis van de specifieke behoeften. Voor jonge gezinnen met weinig

tijd moeten de apparaten vlot in gebruik zijn, een grote capaciteit

hebben en vooral ook gemakkelijk te onderhouden zijn”, stelt brand

marketingmanager Steven Maes. “Een designlover kiest voor apparaten

met een opvallend uitzicht en de nieuwste technische snufjes. Echte

foodies willen een oven, kookplaat en koelvriesinstallatie die gewoonweg

even veelzijdig en creatief zijn als zijzelf.”

Een combi-stoomoven uit de Generation 7000 van Miele.

Dankzij de DualSteam-technologie blijven smaken en

voedingsstoffen optimaal behouden.

Wegwijs in ovens

Een oven is onmisbaar in elke keuken. Bij Miele kan je kiezen uit een

reeks traditionele ovens, combi-stoom-microgolfovens en combi-stoomovens.

De traditionele pyrolyse-ovens met exclusieve anti-aanbaklaag

(PerfectClean) bevatten een aantal automatische programma’s en door

FlexiClips kan men gelijktijdig meerdere niveaus gebruiken. Opties als

WiFiConnect, TasteControl, FoodView of de spijzenthermometer breiden

de mogelijkheden verder uit. “Wie gezonder wil koken, kiest voor een

combi-stoom-microgolf- of combi-stoomoven. Ook bij deze varianten

zijn automatische programma’s beschikbaar en het 3-in-1-principe

32 Keukenbouw.be


Küchenmeile area30

garandeert maximale veelzijdigheid. Door de

DualSteam-technologie blijven smaken en

voedingsstoffen optimaal behouden”, vult

Maes aan. “Alle combi’s zijn ook uitgerust

met WiFiConnect. Wil je een volledig menu

in één bereidingsproces klaarstomen, dan kies

je voor een type met de functie ‘Automatisch

Menu Koken’. Ook een oven met vaste aanen

afvoer van water behoort tot de mogelijkheden.”

De KMDA 7476 FL inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer omvat twee extra grote

PowerFlex XL-kookzones.

“We willen consumenten

begeleiden om de juiste

toestellen voor hun specifieke

keuken te vinden.”

Miele biedt een ruim assortiment aan koelkasten en koel-vriescombinaties. Deze MasterCool koeldiepvriescombinatie

KF2902Vi is uitgerust met de WiFiConnect-functie.

Wegwijs in kookplaten

Ook de kookplaat mag niet ontbreken. Daar

trekt Miele volop de kaart van de inductie,

omdat deze kookplaten volgens hen veilig en

efficiënt zijn en de gebruiker tijdens de bereidingen

een perfecte controle garanderen.

Ook hier willen ze het leven van de gebruiker

vergemakkelijken met functies als PowerFlex

(Plus), FullSurface, Permanente of Intelligente

Panherkenning, TempControl, TwinBooster

en/of CookAssist. Als consument kies je

voor een gewone inductiekookplaat of een

installatie met een geïntegreerde, eenvoudig

bedienbare dampkap voorzien van een energiezuinige

motor en een roestvaststalen vetfilter.

Er zijn ook combisets met een teppanyaki

en/of wok, zelfs met een gasvuur.

Wegwijs in koeling

Tot slot mogen we ook de koelvriesinstallaties

niet vergeten. Miele biedt een ruim assortiment

aan koelkasten en koel-vriescombinaties,

vrijstaand of ingebouwd. Afhankelijk

van het type zijn deze producten uitgerust

met uiteenlopende functionaliteiten. Zo is het

door DynaCool niet meer belangrijk op welk

niveau je welke levensmiddelen bewaart,

want koude lucht circuleert gelijkmatig.

Daarnaast is er de PerfectFresh Pro-functie.

In de automatisch gecontroleerde temperatuurzones

blijven vlees, vis en andere soorten

zuivelproducten langer vers. De regeling van

de vochtigheidsgraad houdt ook fruit en

groenten tot vijf keer langer vers.

“Onze koelkasten uit de K 9000/10000/30000

series zijn uitgerust met ComfortCleanopbergvakken

in de binnendeur, die kras-,

chemicaliën- en temperatuurbestendig zijn

en gewoon in de vaatwasser mogen”, sluit

Steven Maes af. “De nieuwe glasplaatverlichting

FlexiLight, tot slot, schept een unieke

sfeer en kan ook flexibel op elk inschuifniveau

geplaatst worden om alles goed te verlichten.

Wat de consument ook voor ogen heeft,

we kunnen een gepaste oplossing bieden

op het vlak van koeling, kookplaat en oven.

Alle informatie vind je op onze website.” •

Keukenbouw.be 33


GROHE MINTA VELVET BLACK

STRAKKE EN ELEGANTE UITSTRALING

Maak een geraffineerd interieurstatement in de

keuken met de GROHE Minta-kraan in Velvet

Black. Intuïtief te gebruiken, een streling voor het

oog en een aanwinst in elke moderne keuken.

grohe.be


Creativiteit heeft ruimte nodig

berbel Downline Infinity

KOOKAFZUIGING

NIEUW BEDACHT

Hier koken

de topkoks

Michael Dyllong en

Pierre Beckerling.

Kookplaatafzuiging in perfectie.

Made in Germany.

De nieuwe berbel Downline Infinity met extra grote kookplaat,

intuïtieve bediening en een kookafzuiging die maatstaven stelt.

Genoeg ruimte, voor absolute vrijheid bij het koken.


Küchenmeile area30

Samenwerken in gekende setting

Goede tradities zijn er om in ere te houden. Tijdens de Küchenmeile werken Jetstone en Keller Keukens

daarom opnieuw samen. Het sfeervolle Haferhaus op het landgoed Gut Böckel doet dan dienst als

inspirerende showroom.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Jetstone

Het mysterieus donkere Darcrest.

36 Keukenbouw.be


Küchenmeile area30

Keller komt onder meer met een bijkeukenprogramma naar Gut Böckel.

De jaarlijkse Küchenmeile palmt de omgeving rond Löhne weer helemaal

in. Het prachtige landgoed Gut Böckel vervult opnieuw zijn rol

als trekpleister waar tal van fabrikanten hun beste beentje voorzetten.

In het Haferhaus, waar vroeger het haver werd verzameld en bewaard,

vinden we medio september een sfeervolle showroom van Jetstone

en Keller Keukens. Een hernieuwde samenwerking rond de nieuwste

trends in werkbladen (Jetstone, in samenwerking met composietmerk

Caesarstone) in combinatie met de keukeninnovaties van Keller voor

het komende seizoen.

De geslaagde samenwerking tussen Jetstone en Keller in 2021 krijgt dit

jaar een vervolg.

Nieuws op verschillende fronten

Een hele reeks introducties staat op het programma van Keller Keukens.

De keukenfabrikant uit Bergen op Zoom komt naar Rödinghausen

(waar Gut Böckel gelegen is) met vier verrassende keukenontwerpen

met daarin het nieuwe glaskastenprogramma. “Door een rijke keuze

uit helder glas, rookglas en fluted glas zijn deze kasten toe te passen

in diverse woonstijlen”, klinkt het bij Keller Keukens. Naast de nieuwe

keukenontwerpen introduceert Keller een bijkeukenprogramma;

een serie kasten en accessoires voor de inrichting van bijkeukens,

berg- en wasruimtes.

“Inspirerend,

sfeervol, samen.”

Natuur in de keuken

De nieuwe keukens van Keller worden getoond met de nieuwste

materialen van het toonaangevende composietmerk Caesarstone.

“De nadruk ligt daarbij op materialen met een uitgesproken natuurlijke

uitstraling”, licht werkbladenspecialist Jetstone toe. “Voorop

staat Darcrest, een mysterieus materiaal dat donkere aardse tinten

met nuances van geoxideerd materiaal combineert. Zo ontstaat een

kleurenpalet van zwart-, antraciet-, koper- en grijstinten in een weelderige

ton-sur-ton structuur.” De naam van een tweede collectie die

in het Haferhaus zal worden getoond, is perfect gekozen. Is de inspiratiebron

een kiezelsteen, mooi gladgestreken in rivieren en oceanen,

dan kom je automatisch bij Pebbles. “Deze serie combineert warme

tinten in offwhite, grijs en antraciet met een subtiele structuur”,

horen we bij Jetstone. “De kleuren belichamen het gevoel van kalmte

en sereniteit die de kiezelsteen symboliseert. In de hectische tijden van

vandaag creëren warme tonen en subtiele structuren een gevoel

van rust en geborgenheid.”

Wyndigo, uit de Pebbles-collectie van Caesarstone.

Showroom in Rödinghausen

Jetstone: “De teams van Jetstone en Keller kijken er nu al naar uit

om klanten, samenwerkingspartners en andere geïnteresseerden te

verwelkomen in het mooi gerestaureerde Haferhaus op het landgoed

Gut Böckel. Van 17 tot 22 september 2022 ontvangen we je graag.

Steeds welkom van van 9 tot 18 uur.” •

Keukenbouw.be 37


Küchenmeile area30

“OP MAAT EN

SMAAK VOOR

JOU GEMAAKT”

Een nieuwe speler betreedt de Belgische markt.

Keller Keukens komt naar België en brengt bijna

negentig jaar ervaring, een programma dat gestoeld

is op de Nederlandse en Belgische voorkeuren en

een ondersteuning van de handelaren op alle gebied

mee. Een kennismaking.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld DKG Groep

Het gloednieuwe DKG Inspiration Centre, compleet met gezellige meet

& greet-ruimte en verschillende keukenopstellingen. Op de foto een

landelijke keuken.

Keller Keukens komt naar België. De Nederlandse

fabrikant bestaat al sinds 1935. Toen

zette de zoon van een Rotterdamse meubelmaker

zijn eerste stapjes in de houthandel.

Parketvloeren meer bepaald. Net na de Tweede

Wereldoorlog krijgt Keller de opdracht om

duizend keukens te leveren die mee moeten

helpen het land weer op te bouwen. Keller

Keukens is geboren. Sinds 2010 maakt Keller

Keukens deel uit van de DKG Groep, maar het

merk blijft wel mooi zijn eigen koers varen.

En die brengt de fabrikant nu vanuit Bergen

Rob van Steen en Geert Van Bouchaute.

38 Keukenbouw.be


Küchenmeile area30

“Wij maken mooie keukens bereikbaar.”

op Zoom, net over de grens, naar België. Geert

Van Bouchaute, voor velen een bekend gezicht

in de Belgische keukenwereld, werd aangesteld

om dit in goede banen te leiden.

Klaar voor de stap

“We zijn aanwezig in Nederland met ruim

tachtig dealers, in Groot-Brittannië met

zeventig dealers en we kregen hoe langer

hoe meer vragen vanuit België naar

het programma van Keller”, schetst Rob

van Steen, directeur van Keller Keukens.

“Vandaag zijn we er als fabrikant en merk

volledig klaar voor om naar België te

komen. Dat moet meteen goed zijn, een

eerste indruk maak je per slot van rekening

maar één keer. We kiezen dan ook bewust

voor een volledig Belgisch team. Bij ons

geen Nederlanders die de grens oversteken

om te vertellen hoe het moet. Daarom

is onze klantendienst, zoals het hoort in

België, perfect tweetalig uitgebouwd. Onze

Franstalige collega heeft ook effectief Frans

als moedertaal. We zijn er van overtuigd

dat deze werking het best aansluit bij de

wensen van onze Belgische partners.”

Ondersteuning alom

“Onze handelaren kunnen ook terugvallen

op een ondersteuning om "u" tegen te zeggen”,

vervolgt Van Bouchaute. “We weten

allemaal dat de smaak van de Belgen en de

Nederlanders soms afwijkt van die van de

Duitsers. Die van Belgen en Nederlands vertoont

wel veel gelijkenissen en daar bouwen

we ons programma mee uit, mooi verdeeld in

duidelijk omschreven en herkenbare woonstijlen.

Zo biedt Keller betaalbaar maatwerk,

een grote diversiteit aan materialen en kleuren,

van melamine tot massief hout, en 2.050

lakkleuren. Een bezoek aan ons gloednieuw

DKG Inspiration Centre is uiteraard ook niet te

versmaden, voor een periodieke training van

keukenkennis tot montage of voor een rondleiding

doorheen deze verschillende woonstijlen.

En als kers op de taart bieden we onze

handelaren ook regiobescherming zodat er

nooit ‘vlak om de hoek’ nog een Keller-dealer

verschijnt. Ons twaalfkoppig marketingteam

werkt graag, uiteraard in samenspraak met de

dealers, campagnes uit op alle gebied: regionaal,

nationaal, online en/of offline, social media, organisatie

van events, ... Noem maar op.”

3 P’s

Keller Keukens zet hoog in wat betreft duurzaamheid.

Ze ontwikkelden hierrond al een

strategie nog voor duurzaamheid een populair

thema werd. “Daarom lopen we inmiddels

voorop wat betreft duurzame processen

en producten”, benadrukt Van Bouchaute.

“We koppelen onze ambities rond de 3 P’s

(people, planet, prosperity) aan de zeventien

duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en

werken bijvoorbeeld aan ‘de keuken van de

toekomst’ die Circo! werd genoemd. De thema’s

‘reduce, reuse en recycle’ zijn niet alleen

van toepassing op voedsel, water en energiegebruik

maar ook op de keuken zelf.” •

Keukenbouw.be 39


Küchenmeile area30

“Milieu-uitdagingen zijn reële

ontwikkelingsmogelijkheden”

Vorig jaar stelde Beko haar uitbreiding van het inbouwassortiment voor tijdens de Küchenmeile. Toen was Gut

Böckel, het prachtige landgoed in Rödinghausen, de uitverkoren locatie. Dat viel zo erg in de smaak dat Beko

ook dit jaar naar Gut Böckel trekt tijdens de Küchenmeile.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Beko

Een van de meest duurzame bedrijven ter

wereld in de huishoudelijke apparatuur promoot

een gezonde en actieve levensstijl.

Met Beko kan iedereen gezonder en actiever

leven, klinkt het duidelijk bij de fabrikant:

“Met onze technologieën en verschillende

handige functies op onze toestellen was dat

nog nooit zo makkelijk. Daarnaast helpen we

de natuur een handje door voornamelijk gerecyclede

en biologische materialen te gebruiken

voor verschillende onderdelen van onze

huishoudtoestellen.”

Langer vers

Wat betreft koeling schuift Beko twee interessante

functies naar voren die zowel qua duurzaamheid

als comfort hun strepen verdienen.

Zo bootst HarvestFresh de cyclus van de zon

na om vitamine C en A langer te behouden

in groenten en fruit. Deze twee zijn onze

belangrijkste bron van vitaminen maar door

ze in het donker te bewaren verliezen ze snel

hun vitaminen. De HarvestFresh-technologie

maakt gebruik van de drie primaire kleuren

(groen, blauw en rood) van het licht. De ledlampjes

in het fruit- en groentencompartiment

bootsen hiermee de zonnecyclus van 24

uur na, inclusief donkere periodes. Vitamine A

en C blijven daardoor langer bewaard.

Om de versheid en sappigheid van vers voedsel

langer te behouden, ontwikkelde Beko

de AeroFlow-technologie. Deze verdeelt de

temperatuur gelijkmatig in de koelruimte

en minimaliseert tegelijkertijd temperatuurschommelingen

waardoor uitdroging van vers

voedsel vermindert. “Bewaren van voedsel

was nog nooit zo eenvoudig”, aldus Beko.

Perfect eindresultaat

Door de handige features van de koelkasten

kan elke chef met verse ingrediënten

Groenten en fruit behouden langer vitamines A en C dankzij HarvestFresh.

40 Keukenbouw.be


Küchenmeile area30

De AeroFlow-technologie houdt voedsel langer vers door de temperatuur

gelijkmatig te regelen.

De ovens met SteamAid-functie injecteren stoom in de

oven tijdens de kookcyclus.

aan de slag. Daarom integreert Beko ook

bij de ovens innovatieve features om zo tot

een perfect eindresultaat te komen. Zo verliest

de AeroPerfect oven dankzij de nieuwe

binnenkant veel minder warmte tijdens het

koken en garen de bereidingen ook sneller

en perfect gelijkmatig. “We doen dit met een

krachtige ventilator die gebaseerd is op technologie

uit de luchtvaartindustrie”, horen we

van de fabrikant. “De bereidingen zijn met

AeroPerfect tot 27 procent sneller klaar en

tot 40 procent gelijkmatiger gegaard in vergelijking

met ons vorige assortiment ovens.”

Ook op vlak van stoom zijn er innovaties te

noteren. Zo injecteren Beko-ovens met de

SteamAid-functie tijdens de kookcyclus stoom

in de oven. Automatisch volgens de gekozen

presets of manueel (tot drie keer). “Nooit

meer een droge kalkoen of een taai gebraad

op tafel”, bevestigt Beko.

Alles weer kraaknet

Na het koken volgt onvermijdelijk de vaat. De

vaatwasser is snel een van de populairste toestellen

in de keuken geworden en met CornerIntense

wil Beko de laatste mogelijke ergernissen

wegwerken. De Beko CornerIntense-vaatwassers

bevatten een innovatieve sproeiarm die zo

ontworpen is dat de beweging ervan het water

en het wasmiddel op elke plaats in de vaatwasser

krijgt, dus ook in de moeilijker bereikbare

hoeken. Glazen en borden krijgen zo steeds

voldoende water en afwasmiddel, net als de

mandjes waar het bestek in terechtkomt. “Achterblijvende

etensresten of andere vlekken zijn

voltooid verleden tijd”, klinkt het vastberaden

bij Beko. •

“Iedereen kan gezonder

en actiever leven.”

De speciale Corner Intense sproeiarm brengt water en wasmiddel tot in de moeilijker bereikbare

hoeken van de vaatwasser.

Keukenbouw.be 41


17.09. –23.09.22

PREMIUM KITCHEN

MADE IN GERMANY

www.i-luminate.de

Showroom pronorm Einbauküchen GmbH | Höferfeld 5 –7 | 32602 Vlotho

Keukenbouw.indd 1 04.07.22 14:02

Alles inclusief in de keuken.

Goede ideeën inbegrepen.

Aan innovaties geven wij het liefst zelf vorm. Daarvoor

zetten wij in op ons creatief ontwikkelingsteam.

De door veelvuldig onderscheiden keukenaccessoires

geboden oplossingen spreken voor zich.

Keukenaccessoires

Product: Plate 3R LED

naber.com


®

LAATSTE NIEUWS

UIT CAPPELN.

NIEUWSGIERIG?

Na de succesvol verlopen beurs en positieve reacties

afgelopen jaar hebben wij weer met veel inzet nieuwe

producten ontwikkeld en tevens alle beproefde dingen

geoptimaliseerd en bijzonderheden verder ontwikkeld.

Wij nodigen u van harte uit.

BECKERMANN-HUISBEURS

17-9 t/m 22-9-2022 dagelijks van 9-18 uur.

Wij verheugen ons erop persoonlijk van gedachten

te kunnen wisselen met u.

Voor uw komst verzoeken wij u een persoonlijke tijd bij ons te reserveren. Mocht u vragen hebben, mag u altijd contact opnemen met ons.

E-mail: messe@beckermann.de / Telefoon: +49 (0) 4478 88 0

Beckermann Küchen GmbH

Tenstedter Straße 50 / D–49692 Cappeln / Telefoon: +49 (0) 4478 88 0 / info@beckermann.de / www.beckermann.de


Küchenmeile area30

OP RECORDKOERS

De elfde editie van de vakbeurs area30 overtreft de stoutste verwachtingen. Na de voorbije door corona

geteisterde edities is de wil om er bij te zijn, zowel bij exposanten als bezoekers, enorm groot. Een bewijs

hiervan is de groeiende beursoppervlakte. Tegenover de vorige editie komt er maar liefst twintig procent bij tot

een totaal van meer dan 12.000 vierkante meter.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Area30

Area30 verwacht deze editie een recordopkomst.

44 Keukenbouw.be


Küchenmeile area30

“Meer exposanten,

meer

productgroepen,

meer

beursoppervlakte.”

Löhne. Dit stadje in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen

telt ongeveer 40.000 inwoners.

Maar van 17 tot en met 22 september

loopt er ongetwijfeld een heel pak meer mensen

rond. Tijdelijk uiteraard, alle wegen leiden

dan voor even niet naar Rome maar wel naar

het epicentrum van de (Duitse) keukensector.

In en rond Löhne is er dan weer de Küchenmeile

A30 met in de regio een heel pak fabrikanten

die hun beste beentje voorzetten. Het

wordt de elfde editie van de beurs area30.

Een ideale setting voor die bedrijven actief

in de keukensector die elders in Duitsland,

Europa of de wereld gevestigd zijn. Het maakt

een bezoek aan de Küchenmeile nog meer de

moeite waard.

Nu organisator Trendfairs het segment ‘buitenkeukens’ aan de productgroepen van area30 toevoegt,

is het voor Volker Podendof van Belmento een must om deel te nemen als exposant.

Platform bij uitstek

Ondanks de blijvende aanwezigheid van

corona, hier en daar zelfs gepaard gaande

met stijgende cijfers, voelt organisator Trendfairs

de beurskoorts dag na dag toenemen.

De organisatie verwacht zelfs alle vorige

records te breken. Qua productgroepen, beursoppervlakte

en aantal exposanten staat dat

feit al vast, het bezoekersaantal volgt naar

alle waarschijnlijkheid dezelfde weg. “De

aantrekkingskracht van Area30 en de showroom

cube30 aan de overkant van de straat

is uniek”, horen we bij Trendfairs. En ook

bij de exposanten klinken positieve signalen.

“Area30 is al jaren de vakbeurs bij uitstek”,

zegt Karl von Bodelschwingh, CEO van berbel.

“Hier wisselen we van gedachten over innovaties,

trends en vereisten met een immens

aantal gespecialiseerde retailpartners.” ►

Sfeerbeelden van voorbije editie, toen mondmaskers verplicht waren. Best op voorhand de geldende maatregelen bekijken om onprettige

verrassingen te vermijden.

Keukenbouw.be 45


Küchenmeile area30

The heart of the kitchen industry

17 to 22 September 2022 in Löhne, Germany

The platform for innovations in the kitchen industry

Ook buiten

Organisator Trendfairs houdt heel sterk eventueel opkomende trends in de

gaten. Ze zijn er dan ook als de kippen bij om een hele nieuwe sectie toe te

voegen aan het groeiende aantal productgroepen. “Het hele segment buitenkeukens

inclusief accessoires kent een sterke groei aan populariteit”, aldus de

organisatie. “En waar beter om deze fabrikanten en hun oplossingen voor te

stellen dan buiten? We voorzien zes lounges waar oplossingen van fabrikanten

live beleefd kunnen worden. De ‘buitenkeuken’ is duidelijk geïdentificeerd als

een belangrijk topic voor de toekomst en als een duidelijke evolutiemogelijkheid

binnen de keukensector. Het was dan ook een must dit jaar een segment

rond buitenkeukens op te bouwen.”

Praktische informatie

Van 17 tot en met 22 september is het eindelijk weer zover. Area30

opent dan dagelijks de deuren van 9 tot 18 uur. De organisatie raadt

alle bezoekers aan om hun beursbezoek op voorhand goed te plannen.

Op de website vind je gemakkelijk de lijst met exposanten terug. Deze

wordt minutieus up-to-date gehouden. Je kan zoeken per productgroep

of op naam van een (mogelijke) exposant. •

The eleventh edition of area30 with over 130 exhibitors and

brands and the cube30 showroom, which opened successfully

for the first time in 2018, is the heart of the A30

kitchen mile, „the world‘s largest kitchen trade fair for

professionals from retail and industry.“*

Since its premiere in 2011, area30 has been the focus of

autumn‘s in-house and trade fair landscape for the kitchen

industry. It is the central trade and order fair for kitchen

studios, specialist kitchen retailers, associations, the large

area, as well as project planners and architects.

*Source: www.kuechenmeile.de

Online registration & free entry:

www.area-30.de/register

46 Keukenbouw.be


MHK BELGIUM, WAAR ELK

LID SPECIAAL IS.

Bij MHK Belgium bieden we als aankoop- en serviceorganisatie de sterkste

aankoopcondities, betrouwbare financiële en administratieve ondersteuning

en verrassende marketingoplossingen. Samen Succesvol.

Ontdek alle voordelen nu op www.mhk.be

of mail ons op info@mhk-belgium.be

WORD NU LID EN

GENIET VAN

HEEL WAT

VOORDELEN


Küchenmeile area30

Een Manifesto als leidraad

Om duidelijk te maken wie dampkappenfabrikant Falmec is en waar ze voor staan, schreven ze een Manifesto.

De Italiaanse fabrikant somt hierin de belangrijkste elementen op voor hun onderneming, zowel in de

bedrijfsvoering als bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Passie, (design)vrijheid, comfort, welzijn,

gezelligheid, functionaliteit, … Het staat allemaal duidelijk te lezen in het Manifesto van Falmec.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Cinem, Falmec

“Productontwikkeling

gebaseerd op een

duidelijke filosofie.”

Geometrie in de keuken met Matrix.

48 Keukenbouw.be


Küchenmeile area30

Voor een Italiaanse fabrikant van designdampkappen is Eurocucina het

belangrijkste event ter wereld. Iedereen bij Falmec was dan ook zeer

blij dat de beurs kon doorgaan, zij het op een later tijdstip dan traditioneel

het geval is. “Eurocucina is en blijft het uitgelezen platform

voor Falmec om nieuwe modellen voor te stellen”, weet ook Thibaut

Sohier van Cinem, invoerder van de dampkappen van Falmec in België.

“Met Shelf, Vogue, Matrix en Monolith zitten er vier met veel potentieel

in de productiepijplijn. Wie Eurocucina door omstandigheden niet kon

bijwonen, hoeft zeker niet te vrezen. Deze nieuwkomers komen mee naar

de Küchenmeile waar Falmec opnieuw een stand heeft op Area30.”

Stilistische harmonie

De bestaande collectie afzuigkappen met Circle.Tech-technologie krijgt

er met Vogue een elegante nieuwkomer bij. Door de harmonieuze ronde

vorm en zijn formaat speelt Vogue meteen de hoofdrol in elke keukensetting.

“En toch is Vogue niet schreeuwerig aanwezig”, voegt Sohier

toe. “Een eerder verfijnd model dat door zijn afwerking in twee kleuren

mooie contrasten creëert. Bovendien is de glazen koepel mooi verlicht

door een dynamisch licht. Maar naast het knappe design is ook de

technologie aanwezig. Alle toestellen met Circle.Tech beschikken

over een zeer compacte motor met een koolstof- en een zeolietfilter.

Vet, geurtjes en kookvocht worden niet alleen weggezogen, alles wordt

tegelijkertijd gefilterd.”

Pure geometrie

De exclusieve E.ion-technologie van Falmec laat toe om bepaalde atmosferische

ionen te creëren die op een natuurlijke wijze de onaangename

geuren en schadelijke stoffen in de keuken elimineren en zo bijdragen

Vogue is een eyecatcher in elke keuken.

aan een optimaal keukenwelzijn. Met Matrix voegt Falmec een nieuwe

model toe dat werd voorzien van deze technologie. Tegelijkertijd is

Matrix meer dan een dampkap alleen, het voegt een functioneel deel

toe aan elke keukenomgeving. Op de legplanken van rookglas kunnen

objecten mooi worden geplaatst en zijn ze makkelijk te pakken indien

nodig. De dampkap zelf bestaat uit een structuur van geanodiseerd

aluminium met een gesatineerd glasvolume dat het geheel een aangenaam

effect geeft.

Nieuwe horizonten

Met de Elements-collectie keert Falmec de traditionele dampkap de rug

toe en komt het met gloednieuwe producten met een geavanceerde

technologie die compleet verborgen zitten in modulaire elementen

met een unieke esthetiek. Met Monolith en Shelf pikken we er twee

nieuwkomers uit. Monolith is als het ware een multifunctionele box

die achter het kookveld komt te staan en die het afzuigkanaal bevat

maar ook ruimte biedt om allerlei keukenbenodigdheden op te bergen.

Denk maar aan pollepels, messen en snijplanken, of kruiden. Ook stopcontacten

integreren in deze box kan perfect. Bovendien is Monolith

voorzien van een verlichtingssysteem dat een aangenaam, diffuus licht

werpt waardoor het geheel lijkt te zweven.

Is het een legplank of een dampkap? Shelf is het allebei.

Shelf heeft zijn naam niet gestolen, het is namelijk een dunne

legplank waarin een nog dunner afzuigelement wordt geïntegreerd.

“Dit is mogelijk met de exclusieve Multi-Air-technologie”, legt Sohier

uit. “Shelf is slechts tien centimeter dik en kan worden voorzien van

een verwijderbare schoep om de afzuigcapaciteit te verhogen. Bovendien

zijn extra modules beschikbaar om van Shelf een veelzijdig systeem

aan de muur te maken.” •

Keukenbouw.be 49


Küchenmeile area30

Focus op de unieke levensstijl van de gebruiker:

Personaliseren en

connecteren

Bij de ontwikkeling van hun keukenapparatuur streeft Samsung ernaar om

het gebruikers zo gemakkelijk mogelijk te maken en aan te sluiten bij hun

dagelijkse gewoonten. Dat past perfect bij het #YouMake-platform dat de

fabrikant recent lanceerde, waarbij consumenten meer opties hebben op

het vlak van personalisatie en connectiviteit van de toestellen.

Zo genieten klanten van een uitgebreide keuze aan kleuren

en ontwerpopties, maar ook van gepersonaliseerde routines

op de apparaten, onder andere via de app SmartThings.

Tekst Johan Debaere Beeld Samsung Benelux

“Bij Samsung geloven we dat iedereen van

zijn toestellen moet genieten volgens zijn

eigen levensstijl. Door onze continue drang

naar innovatie creëren we producten, die in

de eerste plaats gericht zijn op persoonlijke

ervaringen. Zo spelen onze apparaten via

transparante technologie in op de specifieke

behoeften en gewoonten van de klanten”,

vertelt Maxime Parein, Head of Marketing

Home Appliances bij Samsung Benelux.

“Bovendien wordt connectiviteit in woningen

steeds essentiëler. Daarom kunnen verschillende

apparaten uit ons gamma ook via wifi

verbonden worden. Bij zo’n type koelkast kan

je bijvoorbeeld op een eenvoudige manier

boodschappenlijstjes opstellen. Je kan ook

een geïmproviseerd recept met de restjes in

de koelkast maken.”

Personaliseerbare koelkast

Samsung breidt het assortiment koelkasten

uit met de Bespoke-koelkast, die via het #You-

Make-platform volledig gepersonaliseerd kan

worden. De kenmerken vatten we in vier trefwoorden

samen: flexibiliteit, versheid, design

en innovatie. “Zo kan de eendeursvriezer uit

onze Bespoke-lijn bijvoorbeeld door flexibele

zones als koelkast of vriezer gebruikt worden.

De temperatuur en vochtigheid in de lades

laten zich aanpassen aan het type voedingswaren

– fruit of groenten, vlees of vis –

dat erin bewaard wordt. Onze vrijstaande

Bespoke-koelkasten zijn ook Full No Frost en

uitgerust met functies om het voedsel langer

te bewaren”, legt Maxime Parein uit. “Uiteraard

hechten we veel belang aan design.

Zo zijn de meeste van onze koelkasten voor-

De keukenapparatuur van Samsung speelt via transparante technologie in op de specifieke

behoeften en gewoonten van de klanten.

Beverage Center-modellen verbergen een

dispenser achter een dubbele deur en laten

toe om water, eventueel met kruiden- of

fruitinfusie, te serveren.

50 Keukenbouw.be


Küchenmeile area30

Samsung breidt het assortiment koelkasten uit met de Bespoke-koelkast, die via het #YouMake-platform volledig gepersonaliseerd kan worden.

zien van vlakke deuren en geïntegreerde

handgrepen zodat ze perfect in elk type

keuken passen. Met Vanilla en Peach voegen

we trouwens twee nieuwe kleuren aan

het Bespoke-assortiment toe. De Beverage

Center-modellen zijn sinds mei dit jaar ook in

het Side-by-Side-model geïntegreerd worden.

Die verbergen een dispenser achter een dubbele

deur en laten toe om water met de mogelijkheid

van kruiden- of fruitinfusie te serveren.

Ideaal om in de zomer of na een sportactiviteit

snel en eenvoudig de dorst te lessen.”

Dual Cook-technologie, waardoor twee

gerechten gelijktijdig op een verschillende

temperatuur bereid kunnen worden. Ook

de Dual Cook Steam-technologie, die 100

procent stomen en tegelijk bakken mogelijk

maakt, is voorzien”, zegt Maxime Parein nog.

“Daarnaast pakken we uit met een aantal

vernieuwende functies. Zo is er de Air sous

vide-modus voor fijnproevers die liefst op lage

temperatuur koken en de Air Fry-functie als

gezonder alternatief voor gefrituurde gerechten.

De ovens uit de 7-serie zijn zelfs uitgerust

met een rechtstreeks geïntegreerde camera,

waarmee men het kookproces in real time

kan volgen. Alle ovens worden standaard met

wifiverbinding geleverd, zodat het gemakkelijk

is om een recept via de smartphone en de

SmartThings-app te volgen.” •

Geconnecteerde ovens

De specialist stelt ook een nieuw gamma

geconnecteerde ovens voor met een strak

design en heel wat innovatieve elementen. Ze

zijn beschikbaar in een 4-, 5-, 6- en 7-serie met

vier verschillende afwerkings mogelijkheden:

Stainless Steel, Black Stainless Steel, Onyx

Black en Bespoke. Deze laatste is leverbaar in

twee trendy kleuren, met name Clean Navy

(serie 6) en Satin Beige (serie 7), die ook

beschikbaar zijn voor de vrijstaande koelkasten.

Zo realiseer je uniformiteit in de keuken.

“Er is meer dan de looks alleen. Het complete

assortiment ovens is uitgerust met de unieke

De specialist stelt ook een nieuw gamma geconnecteerde ovens voor met een strak design en heel

wat innovatieve elementen.

Keukenbouw.be 51


Küchenmeile area30

Meester in camouflage: Illusion.

Architecturale toppers die

afzuiging en verlichting verenigen

Plafonddampkappen zijn en blijven een populaire keuze in heel wat huishoudens. Je hebt er die prominent in

beeld zijn en mede door hun opvallende vormgeving de keuken opluisteren, je hebt er die heel discreet in het

plafond verdwijnen en daar hun topprestaties leveren. En wat dan met de ingebouwde verlichting die eveneens

een glansrol kan opeisen?

Tekst Tom Rampelbergh Beeld ELICA

De keuken als aparte ruimte behoort meer en

meer tot het verleden. Keukens en leefruimtes

smelten samen tot een geheel en dan gaat de

keuze voor de dampkap al snel naar een toestel

dat je niet ziet maar wel goed zijn werk doet.

Kookvelden met geïntegreerde afzuiging zijn

dan een mogelijke optie maar ook de plafondunits

die naadloos opgaan in de oppervlakken

waarop ze worden gemonteerd blijken een

populaire keuze. En dat is de Italiaanse producent

van dampkappen en kookvelden met

geïntegreerde afzuiging ELICA niet ontgaan.

Met Illusion, Skydome en Lullaby beschikken ze

over drie toppers die, naast de sterke afzuigkwaliteiten,

ook hun steentje bijdragen aan een

aangename lichtsituatie in de keuken.

Lullaby zweeft als het ware in de lucht.

Lang leve licht

Eerst en vooral is de keuken een werkplek

waar meerdere keren per dag een maaltijd

wordt bereid. Vandaag fungeert de keuken

ook als ontvangstruimte voor vrienden en

52 Keukenbouw.be


Küchenmeile area30

familie, als gespreksruimte waar de dag wordt

overlopen en ook als een soort home office

voor zij die geen aparte ruimte beschikbaar

hebben. Door ledverlichting te integreren in

de plafonddampkappen speelt ELICA in op

deze veranderende lichtwensen. “Licht speelt

een fundamentele rol binnen het architectonische

ontwerp van onze plafondunits”, aldus

ELICA. “Geen extraatje dus, wel een wezenlijk

deel van de toestellen.”

Krachtpatser in het plafond

Illusion is de meester in de camouflage.

Deze plafonddampkap kan namelijk worden

bekleed met een gipsplaat waardoor het

geheel perfect opgaat in de afwerking van

het plafond. “Kies je dezelfde afwerking,

dan is enkel de rand van Illusion zichtbaar”,

klinkt het bij ELICA. “Twee ledstrips van 14W

geven voldoende licht om de taak eronder

goed uit te voeren. Met de Dim Light-functie

kan de lichtsterkte worden aangepast aan de

behoefte van het moment. Zo zet je ze maximaal

tijdens het koken of gedimd tijdens het

tafelen. Met de Tune White-functie kies je

de lichtkleur.”

“Plafonddampkappen zijn

geen uitstervend ras.”

Skydome lijkt sterk op een helder dakraam,

maar is uiteraard een architectonische dampkap

die door het ledlichtpaneel van 28W een

gelijkmatige lichtspreiding geeft. “De integratie

van de geavanceerde verlichtingsfunctie in

deze toestellen nam onze aandacht niet weg

van de kwaliteit van de afzuiging”, benadrukt

ELICA. “Deze blijft performant, efficiënt en

geluidsarm. Meer zelfs, vanaf januari 2023

worden Illusion en Skydome verrijkt met de

Airmatic-functie die automatisch de hele dag

lang instaat voor de lucht in huis. En met

ELICA Connect, de wifi-connectiviteit, maken

we een makkelijke en veelzijdige interactie

mogelijk via de ELICA app, voice assistant of

een directe verbinding met de smartphone.”

Onopvallend zweven

Lullaby lijkt in de lucht te zweven. Het afzuigsysteem

zit dusdanig gepositioneerd dat het

niet zichtbaar is maar wel een sterke, efficiënte

en stille afzuiging aflevert. Het grote,

volledig verlichte ledpaneel in het midden

van het apparaat staat letterlijk en figuurlijk

centraal in het ontwerp. Lullaby komt in

twee afwerkingen: oude eik, ontworpen om

warmte te brengen, of zacht aanvoelend

wit gelakt hout. Op de bijgevoegde vlakken

zijn secundaire verlichtingspunten mogelijk.

De keuze bestaat dan uit door ELICA ontworpen

armaturen of naargelang de smaak van

de gebruiker. •

Skydome lijkt sterk op een helder dakraam.

Keukenbouw.be 53


Perfectie

wordt tastbaar.

De nieuwe Excellence Line van V-ZUG.

Meer over onze toestellen op vzug.com

Valerio Olgiati, Architect


Beyond beautiful

Beko’s new Beyond line

Dankzij de perfecte hetelucht

verspreiding worden uw maaltijden

perfect bereid. AeroPerfect verspreidt

constante en gelijke luchtstromen

doorheen de volledige oven om

temperatuurschommelingen te

vermijden om telkens opnieuw uw eten

met absolute perfectie te bereiden.

Beko.com/be-nl

BekoBelgium

Beko_Belgium


Küchenmeile area30

De rekening is snel gemaakt

Dat energie en water niet vanzelfsprekend zijn, horen we al langer dan vandaag. Nu ook de prijzen de hoogte in

schieten, komt de boodschap eens zo duidelijk aan. Op alle mogelijke vlakken gaan we op zoek naar manieren

om te besparen en dan is de investering in ‘de kraan die alles kan’ zeker het overwegen waard.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Quooker

Met de online bespaarcheck berekent iedereen perfect hoeveel hij kan besparen met een Quooker-kraan.

56 Keukenbouw.be


Küchenmeile area30

“Meteen water van de gewenste

temperatuur uit de kraan.”

In 1970 vindt Henri Peteri een kokendwateroplossing

uit, vandaag is de onderneming

uitgegroeid tot een groot bedrijf

met ongeveer 550 medewerkers die meer

dan 300.000 Quookers, want zo kennen

we de kraan ondertussen, produceren. Het

R&D-team werkt continu aan verbeteringen

aan bestaande oplossing, en aan nieuwe

toepassingen en ideeën om het leven van

iedereen die een kraan wil gebruiken makkelijker

te maken. Bovendien verliezen ze het

ontwerp van de kraan niet uit het oog want

“duurzaamheid en schoonheid gaan perfect

samen”. Maar hoe kan je nu energie en water

besparen met een Quooker?

Instant warm water

Een Quooker-systeem bewaart water boven

het kookpunt in een reservoir dat in de

keuken kast komt te staan. Met slechts 10 watt

verbruikt het reservoir heel weinig, te vergelijken

met een internetmodem. Een Quookerkraan

geeft dan ook meteen warm water.

Er is steeds warm water in het reservoir en dat

komt dan samen met de juiste hoeveelheid

koud water uit de kraan gestroomd. Wachten

tot het water warm is, of het nu met een

kraan of een waterkoker is, valt ook weg. Heb

je meerdere keren op een dag warm water

nodig, dan verbruikt de kraan duidelijk minder

dan diezelfde waterkoker. “En daar komt

nog eens bij dat je nooit te veel water tapt”,

voegt Quooker toe. “Je hebt voor zo veel handelingen

en bereidingen wel wat warm water

nodig. Wel, met een Quooker heb je steeds

de juiste hoeveelheid bij de hand. Meteen!”

Globaal succes

Quooker: “Foodies, designliefhebbers en

praktisch ingestelde consumenten weten nu

al welke voordelen een Quooker-kraan kan

bieden. En nu de prijzen zo hoog oplopen

komen de grotere besparingen daar nog eens

bovenop. Met vestigingen in veertien landen

verspreid over de hele wereld kunnen we dan

ook zeggen dat Quooker wereldwijd aanslaat.

We nemen ook graag deel aan nationale

en internationale beurzen. Denk maar

aan Batibouw bij ons en ook de komende

Küchenmeile in Duitsland waar we een stand

inrichten op Area30. Kom zeker langs om de

Quookers in levende lijve te beleven.” •

Quooker:

“Combineer je de

Quooker met een

CUBE, dan kan je

naast warm, koud

en kokend water

ook koel bruisend

en gefilterd water

tappen.”

Met kranen in verschillende vormen, formaten, afmetingen, kleuren en afwerkingen bewijst Quooker

dat design en functionaliteit perfect te combineren zijn.

Keukenbouw.be 57


Küchenmeile area30

INNOVATIE IN EEN DUBBELPAK

Voor de bereiding van de heerlijkste gerechten is een goede afzuiging in de keuken een must. Vandaag zien

we dat de inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging enorm geliefd is. De Duitse ventilatiespecialist berbel

beschikt met de Downline-familie over zo’n collectie.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld berbel

Geen dampkap aan de wand of aan het plafond

geeft de keukenontwerper meer vrijheid.

Bovendien is de aanwezigheid van een vlakke

kookplaat ook visueel een plaatje. Daarom

dat de inductiekookplaat met geïntegreerde

afzuiging zo’n belangrijke rol speelt binnen

de berbel-collectie. Met de Downline-familie

biedt berbel niet één maar drie modellen aan.

Downline Compact is het instapmodel, Downline

Performance de krachtigere grote broer.

Met de Downline Infinity complementeert

berbel nu de familie en dat is niet onopgemerkt

gebleven. In 2022 werd Downline Infinity

al viermaal met een award onderscheiden.

Waarom een berbel?

De afzuiging die berbel toepast in al haar

dampkappen is anders dan de andere. berbel

reinigt de lucht met de kracht van de

centrifuge in plaats van met een filter. Het

resultaat is een permanent hoge en constant

vetafscheiding. “De voordelen zijn duidelijk”,

horen we bij berbel. “De afzuigunit is

kinderlijk eenvoudig schoon te maken terwijl

deze ook jarenlang zijn vermogen behoudt.

De fluisterstille afzuiging is brandveilig en er

zijn simpelweg geen extra vervangingskosten

voor de consument in de toekomst.”

Waarom een Downline?

Een inductiekookplaat met geïntegreerde

afzuiging biedt meer bewegingsvrijheid tijdens

het koken en omdat de damp direct wordt

58 Keukenbouw.be


Küchenmeile area30

Downline Compact, het instapmodel van de reeks.

Downline Infinity, koken en afzuigen op

hoog niveau.

“Steeds de

juiste oplossing

met deze

familie.”

weggezogen, kan je ook koken met een dampvrij

zicht. Bovendien zijn de Downlines slank

gebouwd waardoor nog voldoende opbergruimte

onder het kookveld overblijft. Een

geluidsabsorberende coating met CERAN ® Still

Colors doet de pannen over het oppervlak glijden

en voorkomt daardoor materiaal slijtage.

“En voor wie de afzuiging wel eens vergeet

af te zetten, is er de AutoRun+ functie”,

voegt de fabrikant toe. “De afzuiging is hiermee

naar wens handmatig, semiautomatisch

of volautomatisch te bedienen. Alle Downlinemodellen

zijn beschikbaar met luchtafvoer,

recirculatie of permalyt ® -filter.”

Een hele familie

Wie voor het basismodel Downline Compact

kiest, kiest voor een inductiekookplaat met

geïntegreerde afzuiging met vier kookzones

van 210 op 210 millimeter. Alle bovenstaande

features zitten vervat in dit basismodel van de

familie, net als in de Downline Performance

die extra power voorziet ten opzichte van

het basismodel. Downline Performance biedt

de mogelijkheid om via een bridgefunctie

de linkse kookzones te schakelen waardoor

een groot kookvlak ontstaat. Deze is

ook inzetbaar als grillfunctie. Door de verschuifbare

Powermover naar rechts of links

te bewegen, wordt de luchtstroom aan die

kant extra versterkt. En koken op het hoogste

niveau, dat gebeurt met de Downline Infinity,

900 millimeter breed en maar liefst 550 millimeter

diep. “Alle vier de kookzones zijn

gelijktijdig bruikbaar”, benadrukt berbel. “De

linkerkant van de kookplaat heeft twee forse

vierkante spoelen met bridgefunctie terwijl

aan de rechterzijde twee dubbele ronde

spoelen een bijzondere feature hebben.

Deze zones herkennen het formaat van het

kookgerei en passen zich daarop aan. Optioneel

is Downline Infinity beschikbaar met vijf

draaiknoppen, de perfecte bediening voor de

designbewuste hobbykok.” •

De afzuigunit is zeer eenvoudig schoon te maken.

berbel: “De vijf draaiknoppen van Downline

Infinity, de perfecte bediening voor de

designbewuste hobbykok.”

Keukenbouw.be 59


Wij zouden

niet willen dat

u opgebrand

raakt …

Contacteer ons

vandaag nog!

info@royalcrown.be

… word daarom lid van de meest persoonlijke keukengroep van België!

Naast aankoopbemiddeling en softwareoplossingen op maat pakt Royal Crown ook

uw marketing-, en reclame vraagstukken aan. Zo kan u zich volop concentreren

op wat er écht toe doet: droomkeukens verkopen en plaatsen bij geweldige klanten.

Royal Crown, voor de Belgische keuken- en interieurvakman.

www.royalcrown.be

Lantmeetersweg 4-6, 3600 Genk


Küchenmeile area30

PERFECT

GESORTEERD

De beschikbare plaats in keukenkasten dient zo

goed mogelijk te worden benut. Daar zijn we het

allemaal over eens. Opbergruimte is nu eenmaal niet

onbeperkt aanwezig. Ruimtebesparende oplossingen

zijn dan ook meer dan welkom.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Naber

Een liftsysteem om ergonomisch en veilig alle hoger gelegen kasten te

kunnen gebruiken.

Een item dat je zoekt snel terugvinden, dat

blijft de hoofdzaak van een goede sortering.

De opbergsystemen van Naber scoren

daarnaast ook op bijkomende belangrijke

aandachtspunten als hygiëne, flexibiliteit en

eenvoud in planning, montage en gebruik.

Zo komen de hoogwaardige Cox ® Box-opbergboxen

voor de schuiflade-uittreksystemen

in onderkasten bijvoorbeeld met een deksel

zodat in het bijzonder de levensmiddelen

hygiënisch opgeborgen zijn. Box-sets voor

diverse kastbreedtes zijn beschikbaar om

keuken planners flexibiliteit qua planning aan

te reiken. En voor de moeilijk bereikbare hoekkast

ontwikkelde Naber een slimme oplossing

met uittrektechniek.

Boven schouderhoogte

De bovenkasten, al dan niet tot volledig

tegen het plafond, leveren ook een schat

aan opbergruimte op. Om deze bereikbaar

te maken voor iedereen is het mogelijk de

bovenste niveaus te voorzien van een uitgekiend

liftsysteem dat eenvoudig naar beneden

kan worden getrokken. “Met hoogwaardige

voorraadbakjes richt je ook deze opbergruimte

efficiënt in”, klinkt het bij Naber.

“Ook handig, de uittreksystemen die aan een

apothekerskast doen denken. Ze maximaliseren

de opbergruimte en geven je een uitstekend

overzicht van de gestapelde producten.

De geleiderails, frames en opbergelementen

kunnen ook aan draaideuren worden gemonteerd

zodat ze bij het openen van de deur

automatisch mee bewegen.

“Alles snel bij

de hand.”

Geen verloren hoekje dankzij de oplossing met uittrektechniek.

It’s fair time

Wie de gekende en nieuwe oplossingen van

Naber wil ontdekken, vindt hen zoals vanouds

op Area30 in Löhne. Van 17 tot en met

22 september is de specialist in keukenaccessoires

weer aanwezig als trouwe exposant. “Kom

er onze oplossingen ontdekken”, nodigt

Naber uit. “Naast onze opbergoplossingen

tonen we een primeur voor de COMPAIR ® -

luchtkanaalsystemen voor wasemkappen.” •

Keukenbouw.be 61


Küchenmeile area30

Designverlichting die

ieder keukenontwerp naar

een hoger niveau tilt

Consumenten willen hun droomkeuken gerealiseerd zien. Ze rekenen daarvoor op de vakkennis van de

keukenbouwer, die hun aanspreekpunt is voor een compleet pakket met meubilair, elektrische apparatuur, …

Steeds vaker hoort daar ook designverlichting bij. Functioneel licht in combinatie met sfeerverlichting creëert

namelijk een nog aangenamere beleving in onze hedendaagse woonkeuken. Met Wall, Pendant en Shelf -

van de hand van Jansen en de Bont – biedt Novy vanaf nu ook stijlvolle, energiezuinige verlichting met een

minimalistisch design en een unieke bediening met een eenvoudig handgebaar. Zo kunnen keukenverdelers nu

bij dezelfde partner terecht voor de afzuiging, kookplaat en verlichting.

Tekst Johan Debaere Beeld Novy

De Shelf sluit perfect aan bij de visie van

Novy om verschillende functies in een

product te combineren. Zo biedt deze

oplossing verlichting en opbergruimte.

62 Keukenbouw.be


Küchenmeile area30

De dampkappen van Novy worden gekenmerkt

door hun krachtige, maar stille werking

en hun minimalistisch, doordacht design,

waarin ook verlichting een steeds grotere rol

speelt. “Zelfs onze eerste modellen waren

uitgerust met een lamp als functionele verlichting

boven het fornuis. Vooral de laatste

jaren zetten we versterkt in op de ontwikkeling

van designverlichting als onderscheidend

element in onze producten. Onze Phantomeilanddampkap

springt er op dat vlak echt

uit: functionele, dimbare verlichting op het

kookeiland, strooilicht als sfeerelement naar

het plafond toe en zelfs interne verlichting die

de afzuiging als designelement in de keuken

accentueert”, vertelt director marketing Olivier

Lambert. “Alleen een werkbladafzuiging valt

moeilijker te combineren met geïntegreerde

verlichting. Daarom gingen we op zoek naar

een alternatief en kwamen zo uit bij de stijlvolle

verlichtingsoplossingen van Jansen en de

Bont, die door hun pure design elk keukenontwerp

naar een hoger niveau tillen.”

Wall, Pendant en Shelf: meer

dan verlichtingselementen

Matthijs Jansen en Jorg de Bont hebben

met veel gevoel voor design hun passie voor

verlichting omgezet naar verschillende innovatieve

oplossingen met een strakke vormgeving

en herkenbare stijlelementen. Deze

volledige recyclebare en energiezuinige

ledverlichtingsobjecten zijn vervaardigd uit

gestraald en zwart geanodiseerd aluminium,

waardoor ze een elegante matzwarte afwerking

hebben. Bovendien benadert het licht

met een Colour Rendering Index (CRI) van 95

procent zeer sterk het natuurlijke daglicht,

waardoor het eten tijdens het koken zijn ware

kleur behoudt. “De industrieel vormgevers

uit het Nederlandse Eindhoven ontwierpen

drie modellen: de Wall-wandverlichting, de

Pendant-hanglamp met boven- en onderverlichting

en de Shelf als een stijlvol planchet”,

licht een enthousiaste director marketing toe.

“Deze laatste sluit eigenlijk perfect aan bij

onze visie om verschillende functies in één

“Keukenverdelers kunnen hun klanten

nu ook designverlichting aanbieden.”

De bediening gebeurt via Gesture Control, met andere woorden: een simpel handgebaar

zonder iets aan te raken.

Met de Wall ontwikkelden de industrieel vormgevers een elegante wandverlichting.

product te combineren. Ze biedt niet alleen

de nodige verlichting op het werkblad, maar

doet met een draagvermogen van 30 kilogram

per meter ook dienst als extra opbergruimte

voor keukenbenodigdheden.”

Geen vette vingers door

Gesture Control

Deze producten zijn ook eenvoudig in gebruik,

wat in een keuken een niet te onderschatten

voordeel is. Hoe vaak gebeurt het niet dat je

de verlichting moet aanzetten, terwijl je bezig

bent met de bereiding van gerechten. Dan

heb je de keuze tussen tijd verliezen door je

handen te wassen of overal vuile, vette vingers

achterlaten. Met de nieuwste aanwinsten

van Novy is dat probleem verleden tijd.

De bediening gebeurt namelijk niet met een

schakelaar, draaiknop, afstandsbediening of

app, maar gewoon via Gesture Control. Door

de geïntegreerde sensor kan men met een

simpel handgebaar - zonder aanraking - de

verlichting aan- en uitschakelen of dimmen,

maar ook de kleur aanpassen, overschakelen

van functionele onder- naar sfeervolle bovenverlichting

en omgekeerd. Ja, zelfs de lichtbundel

mee laten bewegen en verplaatsen

naar elke gewenste locatie is mogelijk. “Al bij

de eerste contacten zagen we heel wat mogelijkheden

om deze producten versterkt in de

markt van de keukeninrichting te zetten, zelfs

wereldwijd via het netwerk van The Middleby

Corporation, waar wij sinds vorig jaar deel van

uitmaken. Zo kunnen keukenverdelers naast

de gebruikelijke maatkasten, kookplaten,

afzuigingen en andere elektrische apparatuur

ook eenvoudig installeerbare en bedienbare

designverlichting aanbieden.” •

Keukenbouw.be 63


OPEN SUITE

DE AFZUIGKAP DIE RUIMTE SCHEPT VOOR ONTELBARE

MOGELIJKHEDEN

+

CREËER EXTRA RUIMTE MET OPEN SUITE VAN ELICA, DE

MODULAIRE AFZUIGKAP VOOR MONTAGE AAN DE WAND OF BOVEN

KEUKENEILANDEN.

Stel uw ideale compositie samen met een willekeurig aantal 80 cm

brede modules. Personaliseer uw compositie met afzuigelementen,

verlichtingspanelen en glazen, metalen of houten legplanken. Regel het

afzuigvermogen, de lichtsterkte en de kleur van het licht met een eenvoudig

stembevel dankzij de stemassistent of met de App Elica Connect.

Open Suite | Design Fabrizio Crisà

Ontdek alle voordelen op elica.com


Maris Fragranit+ spoelbak. Ruim, duurzaam en hygiënisch.

SPECTACULARLY

BIG

Breng je veel tijd door in de keuken, dan is comfort een absolute must.

Net als voor onze Maris-spoelbak. Niet alleen overtuigt hij je meteen met

z’n indrukwekkend design, ook biedt hij extra veel ruimte en is hij uiterst duurzaam.

Meer zelfs, dankzij onze Sanitized®-behandeling hoef je je geen zorgen te maken

over de hygiëne.

Maris denkt groots. Met z’n spectaculaire grootte is koken, bereiden en

afwassen voortaan een kleine moeite. Meer plaats is meer efficiëntie.

En dat betekent: meer creativiteit in de keuken.

Maak kennis met onze Maris Fragranit-spoelbakken, www.franke.com/be


Küchenmeile area30

Combicooktop, de kookdampen

worden weggezogen daar

waar ze ontstaan.

CLOSING THE CIRCLE

Milaan is stilaan bekomen van een succesvolle en bruisende editie van Salone Del Mobile. Begin juni was ook

V-ZUG aanwezig met een opvallende stand tijdens Eurocucina en in een tot galerij omgebouwd appartement in

het centrum van de stad.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld V-ZUG

66 Keukenbouw.be


Küchenmeile area30

Precisie, design, materialen en duurzaamheid

staan al meer dan honderd jaar centraal bij

V-ZUG. De stand tijdens Eurocucina was een

ontwerp van de Siciliaanse architecte en ontwerpster

Elisa Ossino. Zij liet zich inspireren

door de vier genoemde pijlers en voegde er de

visie van V-ZUG op de circulaire economie aan

toe. Het resultaat was een groot, donker vierkant

met binnenin een ronde onthaalruimte,

een mooie knipoog naar de CircleSlider, de

nieuwe iconische bediening op het display van

de Excellence Line. Een installatie van artiest

Stefano Roveda en geluidsontwerper Stefano

Messina weerspiegelde de harmonieuze band

tussen technologie en de natuur. De toestellen

van V-ZUG werden rondom de onthaalruimte

als kunstwerken tentoongesteld.

afzuigkap. Elke kookzone is voorzien van vier

ZoneFlex-inductiespoelen. Deze detecteren

automatisch de grootte en de positie van

de kookpot en maken zelf een brug tussen

de verschillende zones.” Ook de koelapparaten

van de Supreme Line konden rekenen

op flink wat aandacht. “Gebruiksgemak en

design van de bovenste plank”, aldus de

fabrikant. “En voeg er zeker ook handige

features en uitmuntende technologie aan

toe. Eten en wijn bewaren doe je best met

onze Supreme Line.” •

Modern meets 18-de-eeuws

Een tripje naar het centrum van Milaan, meer

bepaald naar een 18-de-eeuws appartement

dat werd omgebouwd tot galerij, bracht ons

naar een nieuwe tentoonstelling van curatoren

Elisa Ossino en Josephine Akvama Hoffmeyer.

Zij selecteerden heel nauwkeurig de

kunstwerken en creaties en stelden deze op

tussen moderne voorwerpen en iconische

meubels en toestellen. V-ZUG: “In de keuken

lopen moderne technologie en traditioneel

vakmanschap naadloos in elkaar over.

Het perfecte decor voor onze chef-koks om

bezoekers elke dag zorgvuldig samengestelde

gerechten aan te bieden.”

Excellence en Supreme

V-ZUG zette op de stand in primeur de toestellen

van de Excellence en de Supreme Line

in de kijker. V-ZUG: “Onze Excellence Line,

vorig jaar gelanceerd, staat voor innovatief

en comfortabel stomen, bakken en koken.

We voegen dit jaar twee toestellen aan de

lijn toe. De nieuwe Combisteamer V6000

Grand, in Nederland en België pas beschikbaar

vanaf begin 2023 maar nu al in primeur

te bewonderen, combineert stijlvol design

met gebruiksgemak. Met zijn opmerkelijke

breedte van 90 centimeter bekoort hij niet

alleen designliefhebbers. De innovatieve

technologie verspreidt de stoom gelijkmatig

over de volledige ovenruimte. Bij de

Combisteamer V6000 Powersteam gebeurt

hetzelfde met stoom en microgolven. Het

resultaat zijn een heleboel nieuwe bereidingswijzen

die met dit ene toestel mogelijk

zijn. Stomen en bakken gaat sneller dan bij

een klassieke stoomoven en de ingrediënten

behouden hun textuur, smaak, kleur

en kwaliteit. Met de Combicooktop V4000

kies je voor een kookplaat met ingebouwde

Een bezoek aan de stand van V-ZUG

nodigde uit om na te denken over onder

andere de circulaire economie.

In primeur voorgesteld: de nieuwe Combisteamer V6000 Grand.

Een omgebouwd 18-de-eeuws appartement

met de hypermoderne toestellen van V-ZUG.

“Unieke toestellen als

kunstwerken voorgesteld.”

Keukenbouw.be 67


Distributed by

Anti-fingerprint

Zijdezachte touch

Extreem matte uitstraling

Zeer onderhoudsvriendelijk

Krassen thermisch herstelbaar

INNOVATIEF PLAATMATERIAAL

VOOR UW INTERIEUR & KEUKEN

Sudae huis Roeselare

Maatwerk: Kaster Keukens

FENIX ® NTM 0750 VERDE COMODORO

Exclusief bij VANCA Oostlaan 4 8560 Gullegem (Wevelgem) T. +32 (0)56 40 26 55 info@vanca.be www.vanca.be

®


REVEGO voor nieuwe

ruimteconcepten

REVEGO is dé oplossing voor flexibel ruimtegebruik die nieuwe

mogelijkheden schept in de interieurwereld. Met dit nieuwe

vouwschuifdeursysteem met volledig geïntegreerde techniek

is het mogelijk om in een handomdraai een thuiskantoor,

een keukenzone of zelfs een heel woongedeelte te laten

verdwijnen of verschijnen.

www.vanhoecke.nl/revego


Functionele wandmodule met

boven- en onderverlichting

Maatkasten, spoelbakken, kranen en elektrische apparatuur vormen dan misschien wel de kernobjecten van elk

keukenontwerp, het belang van een geschikte functionele verlichting met oog voor design is de laatste jaren

toegenomen. Bij Hera kies je uit een breed assortiment verlichtingsmodules, ook voor keukentoepassingen.

Met de Intero-Line ontwikkelde de Duitse specialist een wandverlichting met een strak, minimalistisch design,

die een diffuse sfeerverlichting naar boven combineert met een functionele verlichting naar onder, ideaal als

lichtbron boven het werkblad.

Tekst Johan Debaere Beeld Hera

De Intero-Line is een wandverlichting

met een behuizing uit mat geborsteld

aluminium in zwart of inoxlook, die

functioneel licht naar onder met

sfeerlicht naar boven combineert.

“Deze wandmodule

combineert functioneel

licht naar beneden met

sfeerverlichting naar boven.”

Deze verlichtingsmodule kan optioneel met een legplank van 20, 40 of 60 centimeter breed uitgerust worden. Die doet dan dienst als extra opbergruimte.

De naam Hera staat al jaren synoniem voor

gewone inbouw-, opbouw- en onderbouwarmaturen,

maar ook voor de meest uiteenlopende

ledstrips. Ze worden toegepast in

keukens, maar ook in badkamers, leefruimtes

en slaapkamers, bij winkelinrichtingen

of op beursstanden. De R&D-afdeling van

de firma uit Enger is dagelijks bezig met de

ontwikkeling van nieuwe verlichtingsmodules,

maar ook met de optimalisatie van

bestaande producten. De focus ligt daarbij

niet alleen op de technische aspecten,

maar de laatste jaren ook meer en meer op

het design.

Elegante wandverlichting

Zo valt de lineaire armatuur Intero-Line op

door het strakke, minimalistische design met

een robuuste behuizing uit hoogwaardig mat

geborsteld aluminium, leverbaar in zwart of

inox-look. Deze verlichtingsbron geeft niet

alleen functioneel licht boven het werkblad,

maar draagt met het diffuus sfeerlicht naar

boven ook nog eens haar steentje bij aan

de beleving in de keuken. De instellingen

van beide lichtbronnen kunnen afzonderlijk

geregeld worden, waardoor een universele

allrounder voor heel wat toepassingen

in woningen ontstaat. Toch is deze dubbele

functionaliteit vooral in keukens een belangrijke

troef. Tijdens het koken is een optimaal

verlicht werkblad namelijk uiterst belangrijk,

terwijl de consument tijdens het eten vooral

een aangename sfeer met warm wit licht in

de keuken wil.

De Intero-Line is leverbaar met een 24 V-aansluiting

voor afmetingen tussen 60 cm en

295 cm, of met een 230 V-aansluiting voor

elementen tussen 120 cm en 295 cm lang.

Optioneel kan ook een legplank van 20, 40

of 60 cm breed voorzien worden, die dan als

extra opbergruimte dienst kan doen. •

70 Keukenbouw.be


Brio Group

Magazijnenstraat 10

2235 Hulshout

info@brio-group.be

www.brio-group.be

BRIO LABEL

exciting craftmanship

Keukens Badkamers Totaalinterieur

Een kwaliteitslabel voor totaalinterieur,

toegekend aan onze partners

interieurbouwers van de bovenste plank!

Onze partners creëren totaalprojecten

op maat in keukens, badkamers en

totaalinterieur.

Wij geven jouw onderneming

het letterlijke duwtje in de rug

dat het nodig heeft om te

blijven groeien!

Brio groepeert succesvolle ondernemingen

die staan voor kwaliteit, vakmanschap en

een totaalaanpak! Door onze krachten te

bundelen, bieden we elkaar een meerwaarde

op elk niveau.

We streven ernaar om zelfstandige

ondernemers te ondersteunen door een

persoonlijke service aan te bieden. Samen

met onze partners willen we het verschil maken.

Brio Academy

Brio Branding Brio Collection Brio Label


LEG JE KEUKENGEREI

NOOIT MEER VERLOREN

Je hebt de toestellen, het werkblad, de spoelbak en de kraan gekozen. Maar daar blijft het niet bij. Want een

keuken betekent leven en werken, en vooral ook spullen die moeten opgeborgen worden in die gekozen kasten.

Ook daar bestaan een pak handige systemen voor die het gebruikers zo makkelijk mogelijk maken. Gelukkig maar.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Bermabru, Van Opstal, Häcker

“Een efficiënte

kastinrichting voor

een efficiënte flow

in de keuken.”

Zelfs voor de moeilijkst bereikbare stukjes

keukenkast bestaat een handige oplossing.

72 Keukenbouw.be


Geen boeltje in de keuken maar ook niet in de lades.

Een ordelijke keuken, dat willen we allemaal.

Zelfs al zijn het allemaal keukenbenodigdheden

en -accessoires, toch zoeken we er een

geschikt plekje voor zodat het toch maar niet

in het zicht zou staan. Dat verklaart wellicht de

populariteit van de bijkeuken waar het allemaal

wat meer chaos mag zijn. Daar nodig je namelijk

niet meteen mensen uit om een aperitiefje

te komen nuttigen. Maar wie die mogelijkheid

niet heeft en toch wat orde wil scheppen

in de (soms georganiseerde) chaos moet dus

zijn beschikbare kastruimte op zijn efficiëntst

benutten. Gelukkig zijn er oplossingen voor

elke type kast of lade zodat alle potten en pannen,

bestek, andere snufjes maar ook afvalbakjes

en voorraaddozen hun plekje vinden. Liefst

van al met ultieme flexibiliteit zodat ieder voor

zich een efficiënte flow kan creëren.

Efficiëntie to the rescue

De kolomkast is natuurlijk de voornaamste

kast waar veel spulletjes in terechtkomen. Met

tal van verstelbare legplanken kom je al een

eind om grotere en kleinere toestellen, accessoires

en ander keukengerei in de kolomkast

op te bergen. Maar de kans bestaat natuurlijk

dat het ene wat meer naar de voorgrond

komt of vaker gebruikt wordt en op die manier

andere zaken naar de achtergrond verdwijnen.

Letterlijk dan. Een oplossing die zowel orde

schept als ergonomisch is: een uittreksysteem

waarin je nog met onderverdelingen kan werken.

Vanop de begane grond zie je meteen wat

er allemaal op welke etage van het systeem zijn

plekje heeft gekregen. Meer zelfs, het opruimwerk

wordt een pak makkelijker want je ziet

meteen waar het naartoe moet.

Een handig uittreksysteem voor de kolomkast. Veel opbergruimte die efficiënt wordt gebruikt.

Vermijden van hoge bloeddruk

Ook de lades zijn wel eens een bron van

ergernis wanneer je niet kan vinden wat je

nodig hebt. Al zijn de lades misschien wat

kleiner, toch krijg je er best veel spullen in verstopt.

Ook hier komen de fabrikanten ons ter

hulp met flexibele lade-indelingen die bovendien

mooi afgewerkt worden in tal van trendy

kleuren en materialen. Natuurlijk blijft een

grote verantwoordelijkheid voor orde of wanorde

weggelegd voor de gebruiker die de discipline

moet hebben om de indeling te blijven

gebruiken zoals oorspronkelijk voorzien. Ook

het onnodig lang bijhouden van materiaal dat

eigenlijk niet meer nodig is, kan wel eens een

doorn in het oog worden. De lade-indelingen

brengen wel orde in de lades en voorkomen

op die manier langdurige zoektochten en stijgende

bloeddruk.

Ook de hoek is bruikbaar

Wie een keuken met een hoek heeft, kent

de situatie wel: wat doe je nu in hemelsnaam

met die ruimte in de hoek onder het werkblad?

Want dat is wel kastruimte, alleen is die

zo moeilijk bereikbaar en dus vaak een vergeten

plekje. Wie geen uittreksysteem installeert,

gebruikt dat vergeten hoekje voor die

spullen die eigenlijk nooit nodig zijn of plaatst

er misschien een vuilbakje. Al zijn daar ook

wel handige opbergsystemen voor. Maar de

oplossing is dus eigenlijk al genoemd. Met

een ergonomisch en handig uittreksysteem

bekom je extra opbergruimte die wel handig

is. Je trekt simpelweg de gewenste legplank

naar buiten om de spullen te pakken of terug

te zetten. Uiteraard zijn er nog liftsystemen

mogelijk waarbij het hoekgedeelte van het

werkblad naar boven komt om zo wat spullen

te pakken. Kortom, de hoek is geen overbodige

of onbruikbare ruimte. •

Keukenbouw.be 73


Intelligent en

creatief indelen

Waar vroeger de keuken een ruimte apart was, mooi voorzien van keukenkasten en legplanken,

zien we vandaag de samensmelting van keuken en leefruimte tot één geheel. Een kookeiland met

grote lades en brede hoge kasten langs de muur vormen vandaag de keuken. Om alle toestellen en

accessoires vakkundig op te bergen - want niemand wil chaos in de keuken – is een creatieve en

eigentijdse indeling mooi meegenomen. En dan verschijnt Bermabru op het toneel.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Bermabru

De duidelijke functies van de verschillende legplanken van Frame

scheppen een even duidelijke indeling van de beschikbare ruimte.

“Of het nu in de kast of in de

lade is, de beschikbare ruimte

gebruik je voortaan creatief.”

Bermabru: “Een lade-indeling voor de hogere lades nodig?

Kijk eens naar de mogelijkheden van Filo.”

74 Keukenbouw.be


De keuken van vandaag staat vol in beeld. Ze wordt vaak als eerste

getoond wanneer vrienden of familie op bezoek komen. Dan willen

we uiteraard niet dat het een boeltje is waar accessoires en toestellen

kriskras door elkaar staan. De kastruimte op een intelligente manier

gebruiken om alles mooi weg te stoppen en om het toch allemaal snel

terug te vinden, daar zet groothandel Bermabru fel op in, onder meer

met het Frame-systeem en de lade-indelingen Fit en Filo van de Italiaanse

ontwikkelaar Tecnoinox.

Legplanken met specifieke taak

De naam Frame is perfect gekozen. Het betreft namelijk een frame van

gelakt aluminium waarvoor een reeks van speciale legplanken zijn ontwikkeld.

Elke legplank, deels in zwart fineerhout en voorzien van een

speciale antikras-afwerking, kreeg van de ontwikkelaar een specifieke

functie. We ontdekken glazenhouders, keukenhulpsets, borden- en

flessenhouders, cocktail- en wijnsets, … “Frame is een flexibel systeem

in die zin dat de legplanken naar wens te positioneren zijn”, zegt Steven

Vanes van invoerder Bermabru. “Ook de beschikbaarheid van twee

verschillende dieptes en verschillende standaard korpusbreedtes, indien

gewenst in combinatie met geïntegreerde ledverlichting vooraan en

achteraan, geeft het systeem extra flexibiliteit. Ook stopcontacten en

USB-aansluitingen zijn mogelijk.” De lade-indelingen Fit en Filo zijn

perfect te combineren met Frame en komen bovendien in dezelfde

afwerking. Het resultaat is een mooi visueel geheel.

Een maatpak in de lade

De lade-indeling Fit past in de lade van elke keuken en geeft gebruikers

de volledige vrijheid deze in te richten en in te delen. Een precieze verticale

indeling van de lade voor de klassieke opberging van bestek of

voor de opberging van keukengerei neemt de stress weg van een langdurige

zoektocht naar die dingen die je nodig hebt. De verschillende

indelingen kunnen verder worden uitgebreid met tal van accessoires,

zoals opbergsystemen voor messen, kruiden, keukenfilm, koffiepads,

cocktail-, wijn- en pastasets.

Zijn de lades wat hoger, dan komt de Filo lade-indeling in het verhaal.

De mogelijkheden voor de opberging van meer volumineuze zaken,

zoals potten en pannen, borden, voorraaddozen en ook flessen vind je

in dit assortiment. Het systeem is bovendien modulair wat voor iedere

gebruiker de best mogelijke flow in de keuken zal opleveren. Fit en Filo

zijn ook in de breedte aanpasbaar zodat ze steeds in de meest gangbare

ladetypes passen. •

Geen ellenlange zoektocht naar verloren gelegd bestek,

met Fit vind je alles snel terug.

Keukenbouw.be 75


MAATWERK, OOK

VOOR MARKETING

Het mission statement van Royal Crown is duidelijk. De organisatie wil haar partners continu een voorsprong

geven en de toekomst van haar partners garanderen. Belangrijke pijlers daarin zijn het bekomen van gunstige

aankoopvoorwaarden bij de contractleveranciers, een uitgebreid arsenaal aan professionele diensten en een

doorgedreven marketingondersteuning.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Royal Crown

Het regelen van de betere aankoopcondities

bij de contractleveranciers is en blijft de

belangrijkste pijler binnen de werking van

Royal Crown. Maar de Genkse organisatie

gaat verder dan dat met een uitgebreid dienstenpakket

en een marketingondersteuning

die het op maat van een geïnteresseerd lid

uitwerkt. “Royal Crown is meer dan enkel een

aankooporganisatie”, aldus Frank Rombouts

van Royal Crown. “De term allesomvattend

servicecenter dekt beter het plaatje. En onze

marketingondersteuning is hierbij het neusje

van de zalm. Uitgewerkt op maat van een

lid, rekening houdend met zijn wensen en

doelen, maar ook met het type cliënteel en

de regio waarin ze gevestigd zijn. Steeds in

samenspraak met de keukenzaak in kwestie

maar wel met het gekende Royal Crownsausje.

En deze made-to-measure aanpak valt

in de smaak.”

Resultaatgericht traject

“Wie instapt in ons made-to-measure verhaal

begint aan een strategisch project”, legt

Rombouts uit. “Op basis van een diepgaand

intakegesprek werken we een visie uit die we,

uiteraard steeds in overeenstemming met de

klant, koppelen aan een concrete mediaplanning.

Website, social media, huis-aan-huis bladen,

radio en tv, events, sponsoring,… Noem

maar op. Klant per klant, binnen zijn specifieke

regio van een aantal kilometer rondom

zijn vestiging. We kijken naar de locatie, het

type klanten en de mensen die er in die regio

wonen en stemmen daar de marketing policy

op af. Voor wie dat wenst verzorgen we eveneens

de sociale media en houden we de website

up-to-date. Dit najaar volgt bijvoorbeeld

de update van de websites van een pak van

onze leden. Onze marketing politiek is heel

duidelijk. Het is steeds een gezamenlijk traject

volgens een uitgewerkt plan en visie. Enkel de

social mediakanalen vullen met content doen

we niet. Een marketingstrategie uitwerken,

waar ook sociale media in past, op weg naar

een bepaald rendement, dat doen we met

veel plezier en energie.”

Lokaal a-tot-z-verhaal

“We willen met Royal Crown toegevoegde

waarde creëren en dat gebeurt mede door

76 Keukenbouw.be


“Marketing op maat,

met een duidelijke visie.”

Social media is een onderdeel van het

marketingverhaal.

Royal Crown: “Gepersonaliseerde

huis-aan-huis bladen doen het nog

steeds goed.”

Een strategisch uitgekiend project

dat tot concrete resultaten leidt.

onze uitgekiende marketingpolitiek”, benadrukt

Rombouts. “Daarom gaan we zo grondig

te werk. De doelgroepen identificeren

doen we niet zomaar, wel om hen later specifiek

te benaderen. Elke doelgroep vereist

een ander type taalgebruik, andere foto’s tot

zelfs ander kanaal. Alles is mogelijk binnen

het traject dat we uitstippelen, van huis-aanhuis

bladen tot het organiseren van specifieke

events en alles ertussen. Het hangt natuurlijk

allemaal af van de wensen van de klant. Door

de coronapandemie gingen de gemaakte

mediaplannen de deur uit en zijn we ons meer

gaan richten op de lokale ondersteuning van

onze leden. Van daaruit is deze made-to-measure

politiek gegroeid. Wordt de marketing

van een lid met meerdere vestigingen nationaal

of zelfs internationaal geregeld, dan

nog creëren we met Royal Crown een toegevoegde

waarde. Wij voegen de lokale couche

toe door intensief samen te werken met de

vestiging in kwestie: lokale projecten, persoonlijke

touch.”

Meerwaarde voor alle partijen

De made-to-measure politiek qua marketing

is er niet louter voor de aangesloten keukenhandelaren.

Ook voor de contractleveranciers

werkt Royal Crown met plezier een uniek marketingverhaal

uit, in overleg met de leverancier

in kwestie. “Zowel keukenhandelaren als contractleveranciers

zijn onze partners”, benadrukt

Rombouts. “We houden van iedereen en willen

met iedereen goede resultaten boeken.” •

Keukenbouw.be 77


Uw specialist in keukenonderdelen

071/81.80.01

Rue des Fabriques 6, 6220 Fleurus

componenti@componenti.be

www.componenti.be

OPENDEURDAGEN 2022

12, 13 en 14 september (12u – 22u)

Reserveer een datum in uw agenda

en stuur ons een email naar

componenti@componenti.be


STERKE EN MINDER STERKE

EIGENSCHAPPEN VERGELIJKEN

Het gaat bij de opmaak van een nieuwe keuken echt niet alleen om de apparatuur. Ook het werkblad, de

keukenkraan, de spoelbak, de keukenkasten en hun -indeling. Alles moet worden gekozen. Welke materialen

het uiteindelijk worden, hangt af van een hele reeks factoren.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Batibouw, BLANCO, Schock

“De ene keuze beïnvloedt

rechtstreeks de volgende

te nemen beslissing.”

Tegels als spatwand, het lijkt

misschien wat ouderwets maar er

zijn zeker leuke resultaten mogelijk.

80 Keukenbouw.be


Afhankelijk van het werkblad wordt (de afwerking van) de

spoelbak gekozen.

Een stalenwand helpt een handje bij de keuze van materiaal en print.

Het werkblad is wellicht het eerste dat opvalt

wanneer je in de keuken stapt, of het nu eentje

in een aparte ruimte is of in het verlengde

van de leefruimte ligt. De keuze van materiaal,

structuur en kleur bepaalt dus voor een

groot stuk de uitstraling van de keuken en

heeft tegelijkertijd een invloed op alle andere

beslissingen. Hoe de mensen die er wonen de

keuken gaan gebruiken, heeft dan weer zijn

invloed op de materiaalkeuze. Want elk materiaal

heeft zijn eigen specifieke kenmerken.

Het ene kan beter tegen de warmte terwijl

het andere dan weer krasvaster is.

Sneeuwbaleffect

Over de verschillende materiaalsoorten

waaruit een werkblad kan bestaan, schrijven

we regelmatig in Keukenbouw. Je kent

uiteraard ook hun eigenschappen en weet

waarom ze zo goed in een keuken passen.

Ook de eventuele mindere karakteristieken

zijn geen onbekenden.

Welk werkblad er in de keuken komt, hangt

uiteraard af van de persoonlijke voorkeur

van de klant en aan welke eigenschappen

hij of zij de meeste waarde hecht. Ook het

budget speelt uiteraard zijn rol. Eens het

werkblad gekozen, dan volgen nog een

aantal zaken die beslist moeten worden en

rechtstreeks worden beïnvloed door materiaalkeuze

en afwerking van het werkblad.

Denk maar aan het type spoelbak waarvoor

iemand kiest en, als er spatwand komt,

welke dat dan zal zijn.

Matcht het of niet?

De spoelbak moet tegen een stootje kunnen

maar uiteraard ook mooi matchen

met de rest van de keuken. Voeg daar nog

een onderhoudsvriendelijk karakter aan

toe en je hebt meteen de drie belangrijkste

elementen die de keuze van de spoelbak

bepalen. De spoelbak is waarschijnlijk

het item in de keuken dat het meeste te

verduren krijgt. Van de voorbereidingen

voor het koken over het koken zelf tot de

afwas nadien, de spoelbak speelt altijd wel

zijn rol. Inox wint aan populariteit door de

cleane en moderne look, en zijn gemakkelijk

onderhoud. Maar past inox bij het

gekozen werkblad?

Spetters en spatten

Tijdens het koken krijg je onvermijdelijk te

maken met opspattend vet en water. Een

spatwand achter het werkblad is dan ook

onmisbaar. Ook hier zijn een aantal eigenschappen

noodzakelijk. Een spatwand moet

hygiënisch zijn, bestand tegen hitte en makkelijk

te reinigen. Qua spatwand zijn er een

pak mogelijkheden, gaande van de wand

achter het fornuis of kookveld schilderen in

een afwasbare hoogglansverf – deze is niet

poreus –, over het betegelen van de wand

tot het doortrekken van de afwerking van

de keukenkasten naar de muur. Een mooi en

uniform geheel is het resultaat maar doe het

enkel met water- en hittebestendig materiaal.

Klinkt logisch natuurlijk.

Een houten werkblad zie je niet meer elke dag.

Ook mogelijk, het materiaal van het werkblad

doortrekken. Dit kan naadloos voor

een strak en extra hygiënisch resultaat.

Maar ook hier zijn een aantal zaken goed

in het oog te houden. Zo is composiet krasen

hittegevoelig, net als natuursteen dat

bovendien geïmpregneerd moet worden.

Met een glazen spatwand beschik je over

een mooie eyecatcher maar denk er wel

aan te werken met gehard veiligheidsglas

voor de stootvastheid. •

Keukenbouw.be 81


“DE TOUCH VAN EEN

GOEDE HUISVADER”

Is de keuken meer en meer het epicentrum van de woning, dan is het

werkblad zeker het meest in het oog springend ‘toestel’ in die keuken.

Het is dan ook niet meer dan normaal dat bij de keuze van de keuken

veel aandacht wordt besteed aan welk werkblad het moet zijn, zowel

qua materiaal, kleur als afwerking. Maar ook na de plaatsing verdient

het werkblad alle aandacht.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Louis Culot

Dagelijks gebruik van de keuken betekent

dagelijks onderhoud van het werkblad.

Louis Culot: “Geef de juiste omschrijving van de materialen om later problemen te vermijden.”

Het werkblad is vaak het center piece in de

keuken. Het is dan ook een weloverwogen

beslissing die moet genomen worden. “Eentje

waarin we graag met raad en daad onze

klanten en de eindgebruikers bijstaan”,

aldus Tim Culot en Julie Calewaert van Louis

Culot. “Met een overvloed aan materialen,

elk met hun specifieke eigenschappen, is het

niet evident voor een keukenleek. We helpen

hen graag een handje bij de keuze van

het werkblad en geven ook tips qua onderhoud.

Want dat aspect mag je evenmin uit

het oog verliezen.”

Doeltreffend onderhoud

Dat er in een keuken hard wordt gewerkt,

staat als een paal boven water. Dat een

werkblad dan ook wel wat te verduren

heeft, is niet meer dan logisch. “Daarom

is het zo belangrijk om met de gebruikers

heel duidelijk te overlopen hoe ze hun

keuken zien en zullen gebruiken”, bevestigt

Calewaert. “Het is onze taak om van

elk materiaal de sterke en minder sterke

82 Keukenbouw.be


punten op te sommen en zo eventuele

misvattingen uit de wereld te helpen. En

ook over het onderhoud van de verschillende

materialen geven we duidelijke

informatie mee. Wie dagelijks de keuken

gebruikt, dient ook dagelijks het werkblad

te onderhouden. Dat staat als een paal

boven water. Voor de specifieke onderhoudsbeurten,

zoals het verwijderen van

bijvoorbeeld etensresten of vlekken, zijn

de juiste producten bij ons beschikbaar.

We bundelden alles in een handige gids

die we bij de plaatsing van het werkblad

steeds bezorgen.”

Misverstanden wegwerken

Het onderhoud van een keukenwerkblad is

uiteraard niet het enige aspect dat heel duidelijk

moet worden uitgelegd aan de consument.

Ook de specifieke eigenschappen van

elk materiaal moeten juist worden voorgesteld.

“We kennen allemaal de volgende situaties

wel”, schetst Calewaert. “Het is tijd om

naar school te gaan en de veters van de zoon

“Elk werkblad is perfect

als het maar gebruikt

wordt zoals het hoort.”

of dochter moeten worden gestrikt. Snel even

het kind op het werkblad laten zitten, veters

strikken en klaar. Of de filter van de dampkap

is aan vervanging toe. Deze is toch beter

bereikbaar als we (even) op het werkblad gaan

staan om de klus te klaren. Om nog maar te

zwijgen van het dansen op het werkblad bij

een leuk feestje thuis. Het lijken banale of vergezochte

voorbeelden maar ze gebeuren. En

ze kunnen wel eens minder leuke gevolgen

hebben voor het werkblad.”

Juiste informatie

“Bij het kiezen van een werkblad krijgt

de consument een heel brede waaier aan

mogelijkheden voorgesteld”, weet Calewaert.

“Om daar een keuze uit te maken,

gaat hij of zij uiteraard verder op de

omschrijving van de eigenschappen van elk

materiaal. Het is dan ook van ultiem belang

dat deze juist worden omschreven. Een keramisch

werkblad of eentje van Dekton is niet

‘onverwoestbaar’, al krijgt het soms wel

deze omschrijving. Hittebestendig betekent

evenmin dat een werkblad, welk materiaal

dan ook, tegen elke temperatuur kan. Het

materiaal afbreken is zeker niet nodig. Een

werkblad is namelijk perfect, op voorwaarde

dat het wordt gebruikt waarvoor het dient:

om op te koken.” •

Keukenbouw.be 83


“Werkbladen van papier,

duurzaamheid ten top”

Is het vandaag nog mogelijk om onze manier van denken en werken en vooral ook onze toekomst opnieuw

vorm te geven? Het antwoord op deze eerder filosofische vraag luidt volmondig ja, althans bij Engels Surfaces.

Paper Stone heet het resultaat van wat ze bij Engels Surfaces het ‘nieuw natuurlijk kapitalisme’ noemen.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Engels Group

Engels Group: “Iedereen vindt zeker zijn ding in

het Paper Stone-assortiment.”

84 Keukenbouw.be


Laten we meteen duidelijkheid scheppen.

Paper Stone is een nieuw ecologisch materiaal

dat zich uitstekend leent voor de productie

van meubels. “Maar ook voor interieurtoepassingen

en werkbladen van keukens is het

materiaal een topkeuze”, klinkt het bij Daniël

Floren, verantwoordelijk voor de divisie Engels

Surfaces van de Engels Group. “We zetten

ons op de kaart als solid surface specialist en

differentiëren graag met speciale en opvallende

materialen. Paper Stone past perfect

in onze visie, het is namelijk het eerste composietmateriaal

ter wereld dat wordt geproduceerd

met 100 procent FSC-gecertificeerd

gerecycleerd papier en karton.”

“We voorzien trouwens de nodige opleidingen

om met het materiaal te werken, al is

deze toch wel wat eenvoudiger dan het bij

ons al gekende solid surface materiaal. We

zijn er van overtuigd dat de beide materialen

elkaar mooi aanvullen en heten iedereen

welkom om dat te komen ontdekken in onze

showroom in Malle.” •

Technologisch hoogstaand

Floren vervolgt: “Paper Stone is een mooi,

natuurlijk materiaal maar het is evenzeer een

technologisch geavanceerd materiaal. In toepassingen

waar hoge prestaties essentieel zijn,

en dan denken we meteen aan de keukenwerkbladen

die dag in dag uit wat te verduren

krijgen, onthult Paper Stone zijn beste technische

en professionele eigenschappen. Het

is namelijk bestand tegen temperaturen tot

180 graden Celcius zonder daarbij oppervlakteveranderingen

te vertonen, het is perfect

waterafstotend wat meteen ook de eventuele

vorming van schimmels en bacteriën tegenhoudt

en is gecertificeerd als geschikt om in

contact te komen met voedingsmiddelen.”

“Volledig groen en geen afval

tijdens het productieproces.”

100 procent groen

Paper Stone is samengesteld uit gestapelde

laagjes papier die onder grote druk worden

samengeperst en dan worden verzadigd met

een gepigmenteerde hars genaamd PetroFree.

Deze gepatenteerde hars maakt gebruik van

een vervangende grondstof voor wat anders

een petroleumderivaat zou zijn. “Deze vervangende

grondstof is trouwens een bijproduct

van een ander productieproces”, legt Floren

uit. “Door het toe te passen bij de productie

van Paper Stone gaat het niet verloren of

komt het niet ongewild in de natuur terecht.

Geen enkel chemisch product wordt gebruikt,

alles is volledig natuurlijk. Daarom wordt ook

wel eens gesproken over The Earth’s Surface

wanneer het over Paper Stone gaat.”

Mooi kleuraanbod

De standaard afmetingen van Paper Stone

bladen zijn 3.658 op 1.530 millimeter met

beschikbare diktes tussen 2 en 32 millimeter.

Andere combinaties van lengtes en breedtes

zijn mogelijk op aanvraag. “Met dertien

beschikbare kleuren vindt iedereen zeker zijn

ding in het kleuraanbod”, voegt Floren toe.

Paper Stone is bestand tegen hoge temperaturen en is perfect vochtafstotend, ideaal voor

gebruik in de keuken.

Keukenbouw.be 85


A NEW TASTEFUL AND

CULINARY PIECE OF ART

IN EVERY INTERIOR

ONTDEK DE NIEUWE

GENERATIE DESIGN

FORNUIZEN VAN

BORETTI.

De Boretti Carrara is het nieuwe

culinaire statement piece in jouw

keuken. Ontworpen in Italië brengt

Carrara karakter en moderne elegantie

terug naar het kloppende hart van iedere

woning: la cucina.

Het Boretti Carrara fornuis is een echte

blikvanger en voorziet jouw keuken van

een uitgesproken Italiaanse personalitá.

Dit stijlvolle piece of art is het nieuwste

vlaggenschip van de vernieuwde

fornuizenlijn van Boretti. Carrara heeft

een iconisch en kenmerkend Italiaans

design. Dit moderne fornuis zit boordevol

Italiaanse design elementi waarmee iedere

kookliefhebber furore maakt.

Vanzelfsprekend laat je met de Carrara

jouw famiglia e amici voortreffelijk

genieten van een culinaire Italiaanse reis

op gastronomisch niveau. Verhef de kunst

van het koken met een Boretti Carrara

fornuis en serveer je eigen piatti op een

grande Bella Italia eettafel.

Shop here:

visit boretti.com


Edelfineer in alle diktes, maten en afwerkingen

Fineerfabriek PLACABOIS - placabois@placabois.be - www.placabois.be

Maatwerk: Tweepunteen I Architect Degraer

Fotografie Nick Cannaerts I Naturel eik gebeitst en vernist

adv-placabois-keukenbouw-2022-B197xH130-Tweepunteen.indd 1 6/07/2022 17:57:20

FIT & FILO

INNOVATIEVE

LADE-ORGANISERS

Richt uw keukenlades stijlvol in

naar eigen wens,

in volledige vrijheid!

FIT:

• Elegant en plaatsbesparend

• Alle elementen vervaardigd in een

kern van zwart MDF met fi neerhout

afgewerkt. De scheidingswanden zijn

gemaakt van massief hout of zwart

geanodiseerd aluminium

• Met antikrasafwerking

houders voor bestek, messen, folie,

kruiden, koffiecapsules, ...

FILO: houders voor borden, glazen,

flessen en accessoires

www.bermabru.be • www.bermadecor.com

UW SPECIALIST

IN INTERIEUR- &

MEUBELBESLAG


De flexibele montage en de mogelijkheid te werken met een enkele

of dubbele deur laten toe om heel creatieve ideeën uit te werken.

CREATIVITEIT ZONDER GRENZEN

Wie scharnieren, ladesystemen en klapdeursystemen zegt, zegt automatisch ook Blum. De Oostenrijkse

fabrikant voegt er met Revego vandaag ook pocketsystemen aan toe. “De toekomst op het vlak van flexibel

ruimtegebruik”, zo noemen Blum en verdeler Van Hoecke het nieuwe systeem.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Van Hoecke

Keukens en woonkamers smelten samen tot

één geheel, al dan niet van elkaar gescheiden

door een kookeiland. Het is een trend die al

enkele jaren zichtbaar is en ongetwijfeld nog

geruime tijd zal blijven bestaan. Door de coronapandemie

en de bijbehorende lockdowns

werden we met de neus op de feiten gedrukt

dat een tijdelijke verdeling van de ruimtes

toch wel handig kan zijn. Tijdens het koken

of erna, tijdens het werken of erna. De Oostenrijkse

fabrikant Blum komt nu met een

oplossing. Het vouwdeursysteem Revego kan

namelijk de keukenzone, een thuiskantoor of

zelfs een heel woongedeelte verstoppen. “Zo

creëer je de perfecte huiselijke sfeer in een

handomdraai”, aldus verdeler Van Hoecke.

Open en toe in een handomdraai

“Wie Blum zegt, zegt gebruiksgemak en dat

is ook bij Revego terug te vinden”, gaat Van

Hoecke verder. “Gebruikers ontdekken meteen

de aangename bediening van de grote fronten

die met de TIP-ON bewegingstechniek worden

geopend. Een lichte aanraking volstaat om

de kastdeuren te openen en ze volledig weg

te schuiven in de pockets naast de kast. Geen

grepen dus en dat plaveit de weg naar tal van

ontwerpmogelijkheden. De deuren verdwijnen

in een smal corpus, 100 millimeter bij de enkele

deur en 150 millimeter bij de dubbele deurtoepassing,

en de achterliggende ruimte is meteen

toegankelijk. Terug afsluiten gebeurt even eenvoudig.

Een lichte druk op de deur doet deze

uit de pocket schuiven om het hele meubel, de

achterliggende ruimte en de pockets naast de

kast helemaal te verstoppen.”

88 Keukenbouw.be


“Technisch

hoogstandje

voor een

flexibel ruimtegebruik.”

De technologie zit in de pocket.

Makkelijk monteren

Van Hoecke: “Laat leefruimtes samensmelten.

Maak van kleine ruimtes grote ruimtes.

Denk opnieuw over ruimte. Met Revego

bieden we nieuwe impulsen voor een multifunctionele

ruimtelijke ordening. De technologie

van Revego zit volledig geïntegreerd

in zijn eigen smalle corpus die we de pocket

noemen. Afzonderlijke onderdelen vervoeren

en bij de klant monteren hoeft niet met

Revego. De kast wordt heel makkelijk in de

eigen werkplaats in elkaar gezet. Gewoon

vervoeren naar de eindklant, de pockets opzetten,

uitlijnen en vastzetten, de fronten en geleidingsrails

monteren, het voegbeeld afstellen

en klaar.”

Veelzijdig toepasbaar

De keuken is het paradepaardje van de woning

geworden. Het is het kloppend hart waar meer

gebeurt dan enkel koken en eten. “Maak

van de keuken nog meer een blik vanger met

Revego”, geeft Van Hoecke als optie aan.

“Ruime werkvlakken kan je knap accentueren

en, indien nodig, weer verbergen met slechts

enkele handgrepen. Ook een eventuele bijkeuken

wordt zo aan het zicht onttrokken.

En wat dan te denken van een hoogwaardige

huisbar, compleet met ingebouwde wijnkast?

Zin in een glas wijn of een lekkere cocktail?

Met een simpele beweging opent de huisbar

zijn deuren en ligt de weg open naar een

lekker drankje.” •

De deur naar de bar en de wijnkast die de flessen op de juiste temperatuur bewaart, is snel geopend.

Keukenbouw.be 89


SNEL EN FOUTLOOS VAN

ONTWERP NAAR REALISATIE

Tot voor kort werkten veel kleine en middelgrote keukenbouwers en andere houtverwerkende bedrijven nog

met Excel en doordrukbladen. Digitalisatie van de bedrijfsprocessen maakt het leven echter gemakkelijker,

vermindert de foutenlast en verhoogt de efficiëntie en productiviteit. ECI Software Solutions verdeelt en

implementeert al decennialang ERP-producten en CAD/CAM-software specifiek voor kmo’s in de maakindustrie.

Met Proteus ERP en de CAD/CAM-software van imos en Alphacam richt het softwarehuis zich onder meer op de

keuken- en interieurbouwer. Het Gatewise-platform realiseert de connectie met leveranciers en andere partners,

terwijl Qlik Sense de oplossing is voor krachtige analyses van de processen.

Tekst Johan Debaere Beeld ECI Software Solutions

Met de Proteus ERP en de

softwarepakketten imos iX 3D en

Alphacam kunnen keukenbouwers

oplossingen op maat produceren en

hun bedrijfsprocessen optimaliseren.

90 Keukenbouw.be


ECI Software Solutions focust op kleine en

middelgrote productiebedrijven en biedt hen

geïntegreerde softwareoplossingen. Daaronder

vallen ERP-software, CAD/CAM-software,

Business Intelligence-oplossingen en mobiele

applicaties. Zo wil de specialist de processen

van de klanten optimaliseren, automatiseren

en digitaliseren. De softwarespecialisten kennen

hun markt door en door en stemmen de

producten perfect op de noden af. Alle oplossingen

zijn gegroeid uit een vraag van een

klant uit een bepaalde sector en ontwikkeld

in nauwe samenwerking met die branche.

Een pakket voor de houtindustrie zal dan ook

nooit geschikt zijn voor de metaalverwerkende

sector.

ERP-software

Proteus ERP is een softwareoplossing waarmee

keukenbouwers en andere houtverwerkers

eenvoudig hun producten ontwerpen,

construeren en visualiseren, maar ook werkdocumenten

en stuklijsten maken en eventueel

direct de CNC-machines aansturen. Zo

worden de processen van begin tot einde

geoptimaliseerd, inclusief de aansturing van

machines. Dit ERP-pakket omvat acht basisfunctionaliteiten:

relatie- en artikelbeheer,

verkoop en aankoop, calculatie, werkvoorbereiding,

urenregistratie en projectadministratie.

Daarnaast kan je nog zes optionele

modules toevoegen, waaronder oplossingen

voor e-facturatie en grafische planning

(Gantt) of programma’s voor zaagoptimalisatie

en het aanmaken en archiveren van de volledige

documentenstroom. Alle modules zijn

met elkaar verbonden. Als er een bestelling

ingevoerd wordt, worden de noodzakelijke

artikelen direct in de voorraad gereserveerd

of wordt er aangegeven dat die besteld moeten

worden. Bovendien garanderen slimme

calculatiemethodes een juiste berekening.

Met de Alphacam software kan men CNC-machines aansturen.

Proteus is een ERP-pakket specifiek ontwikkeld voor de houtindustrie.

“Een ERP-pakket is een eerste

stap, maar ook een 3D CAD/

CAM-software is belangrijk voor de

automatisering van de processen.”

De gegevens kunnen ook telkens weer

opnieuw gebruikt worden, waardoor geen

dubbele invoer meer nodig is.

CAD/CAM-integratie

De keuze voor een ERP-pakket als Proteus

is een eerste fase maar om de processen

verder te automatiseren moeten bedrijven

ook investeren in softwareprogramma’s

voor 3D-meubelontwerp en productie en de

aansturing van CNC-machines. Zo levert ECI

Software Solutions de CAD/CAM-software

van imos en Alphacam, maar is ook de integratie

mogelijk met oplossingen van andere

softwareontwikkelaars. Imos iX 3D, bijvoorbeeld,

ondersteunt een korte doorlooptijd

tussen ontwerp en productie. De ontwerptekeningen

zijn eveneens de technische

tekeningen en uit het 3D-model worden alle

technische details automatisch aangemaakt.

Als het model aangepast wordt, veranderen

ook alle technische details automatisch mee.

De machine-onafhankelijke Alphacam

software is gericht op de aansturing van

eenvoudige tot complexe 3-, 4- en 5-assige

bewerkingen op CNC-machines. Ook meerdere

machines kunnen centraal met deze

software aangestuurd worden.”

Gatewise en Qlik Sense

Er is nog meer, want het ERP-pakket kan ook

gekoppeld worden aan het Gatewise-platform

en Qlik Sense. Met Gatewise werkt een bedrijf

via één connectie samen met alle partners die

aangesloten zijn op het platform. Zo wisselen

deze bedrijven (afnemers en leveranciers)

informatie over bijvoorbeeld aankoop- en verkooporders,

orderbevestigingen, levertijden

en facturatie uit. De softwareontwikkelaars

van ECI Software Solutions zorgen ervoor dat

maakbedrijven die een ERP-systeem in gebruik

nemen op het platform aangesloten worden.

Qlik Sense biedt aanvullende functionaliteiten

bovenop de Business Intelligence tools, waardoor

bedrijven krachtige analyses kunnen

maken. Deze oplossing dient om query’s uit

te voeren, analyses te maken, rapportages te

bekijken en door middel van dashboards door

de processen te navigeren. •

Keukenbouw.be 91


Het beste uit de

keuken van Samsung

Samsung innoveert iedere dag. Dit doen we om de grenzen van wat mogelijk

lijkt te doorbreken en de allerbeste kwaliteit beschikbaar te maken voor

iedereen. De keuken is volgens ons dé plek waar design, innovatie en smaak

samenkomen.

Vanuit deze visie ontwikkelden we verschillende innovatieve productlijnen:

de Infinite Line ovens, waarin stomen en bakken tegelijkertijd kunnen

plaatsvinden in een strak & hedendaags design. En daarnaast ook de unieke

Bespoke koelkasten, waarbij design, kleur en stijl volledig gepersonaliseerd

kunnen worden.

Ontdek meer op www.samsung.com/be


PLATFORM OVER DESIGN EN TECHNIEK IN DE KEUKENBRANCHE

PARTNER WORDEN

VAN KEUKENBOUW?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op keukenbouw.be

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op keukenbouw.be verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +32 50 36 81 70

• Ga naar keukenbouw.be/adverteren

• Scan de QR code

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

MELD JE

GRATIS AAN

SCAN DE

QR CODE

keukenbouw.be


keukenpartners

Voor uitgebreide informatie over de keukenpartners,

scan deze QR code met uw smartphone

keukenbouw.be/bedrijven

COMPONENTI

BEKO (ASOGEM NV)

Schaliënhoevedreef 26

2800 MECHELEN

T +32 3 870 86 86

E asogem@asogem.eu

W www.asogem.eu

BRACHOT SURFACES

E3 laan 86

9800 DEINZE

T +32 9 381 81 81

E info@brachotsurfaces.com

6, Rue des fabriques

6220 FLEURUS

T +32 71 81 80 01

F +32 71 88 76 00

E componenti@componenti.be

W www.componenti.be

DER KREIS

Kloosterstraat 28-30

4700 EUPEN

T +32 9 281 24 30

W www.brachotsurfaces.com

E info@derkreis.be

W www.derkreis.be

BERMABRU NV

Maurice Herbettelaan 63

1070 BRUSSEL

T +32 2 529 50 50

F +32 2 524 22 24

E info@bermabru.be

W www.bermabru.be

BRIO-GROUP

Magazijnstraat 10

2135 HULSHOUT

ENGELS

AANKOOPORGANISATIE/

GROOTHANDEL

Paardenmarkt 83

2000 ANTWERPEN

DU PONT BVBA

Kleinheide 24G

2242 PULDERBOS

BERMADECOR NV

Joseph Cardijnstraat 33

9420 ERPE-MERE

T +32 53 80 48 15

T +32 1 522 82 09

E info@brio-group.be

W www.brio-group.be

T +32 3 231 88 84

F +32 3 231 01 74

E info@engels.be

W www.engels-electro.be

T +32 3 464 00 91

E info@du-pont.be

W www.du-pont.be

W www.bermadecor.com

BLANCO BELGIUM BV

Pleinstraat 33/A

3220 HOLSBEEK

T +32 16 44 11 40

E info@blanco.be

W www.blanco.be

CARESSI BV

Weteringstraat 8

7041 WG S HEERENBERG

T +31 314 37 83 16

E info@caressi.nl

W www.caressi.nl

DEKKER ZEVENHUIZEN

Postbus 11

2760 AA ZEVENHUIZEN

T +31 180 63 76 37

E info@dznet.nl

W www.dekkerzevenhuizen.nl

ECI SOFTWARE SOLUTIONS

Drukkerijstraat 11

9240 ZELE

T ++32 14 82 17 00

E belgium-info@ecisolutions.com

W www.ecisolutions.com

BOKMERK B.V.

Jac. P. Thijsseweg 9

2408 ER ALPHEN AAN DEN RIJN

T +31 172 205 332

W www.bokmerk.nl

CINEM N.V.

Preflexbaan 162-165

1740 TERNAT

T +32 2 456 00 39

E info@cinem.be

W www.liebherr.be / www.falmec.be

DELABIE BENELUX

Bergensesteenweg 106 A, bus 5

1600 SINT-PIETERS-LEEUW

T +32 2 520 16 76

F +32 2 520 19 78

E info@delabiebenelux.com

W www.delabiebenelux.com

ELICA

T +32 498 92 17 69

E j.demoor@elica.com

W www.elica.com

Keukenbouw.be 95


keukenpartners

Voor uitgebreide informatie over de keukenpartners,

scan deze QR code met uw smartphone

keukenbouw.be/bedrijven

ENGELS SURFACES

GRUNDIG (ASOGEM NV)

ILWA KEUKENS NV

LMC BENELUX NV

Paardenmarkt 83

2000 ANTWERPEN

T +32 3 202 88 21

F +32 3 231 01 74

E info@engels-surfaces.be

W www.engels-surfaces.be

Schaliënhoevedreef 26

2800 MECHELEN

T +32 3 870 86 86

E asogem@asogem.eu

W www.asogem.eu

Schoolstraat 9

2870 RUISBROEK

T +32 3 886 88 35

F +32 3 886 77 88

E info@ilwa.be

W www.ilwa.be

Toleindestraat 7/001

9080 BEERVELDE

T +32 9 261 03 70

E contact@lmcbenelux.com

W www.lmcstore.com

FRANKE NV

Ring-Oost 10

9400 NINOVE

T +32 54 31 01 11

E info@franke.com

W www.franke.com/be

HÄFELE BELGIUM N.V.

Lindestraat 5

9240 ZELE

T +32 5 245 01 14

F +32 5 245 01 51

E info@hafele.be

W www.hafele.be

JETSTONE BVBA

Florijn 9

5751 PC DEURNE

T +31 493 352063

E sales@jetstone.be

W www.jetstone.be

LOUIS.CULOT

Schoonmansveld 7 -

Industriezone Puurs 550

2870 PUURS

T +32 3 860 70 70

E info@culot.be

W www.culot.be

STOVES

Saturnus 8

8448 CC HEERENVEEN

T +31 513 65 65 00

F +31 513 65 65 01

E verkoop@glendimplex.eu

W www.glendimplex.nl

HERA GMBH & CO KG

Dieselstraße 9

32130 ENGER

T +49 5224 911 200

E info@hera-online.de

W www.hera-online.de

LIGNE PIERRE

Leuvensesteenweg 326

3190 BOORTMEERBEEK

T +32 1 550 97 00

F +32 1 550 97 01

E info@lignepierre.com

W www.lignepierre.com

MHK BELGIUM NV

Bahnhofstraat 35

4700 EUPEN

T +32 87 65 29 26

E info@mhk.be

W www.mhk-belgium.be

GRANDO KEUKENS

Gragtmansstraat 3

5145 RA WAALWIJK

ID PRODUCTS B.V.

Ingelanden 7

2411 WP BODEGRAVEN

T +31 172 788 122

LINUM EUROPE NV

Pieter Verhaeghestraat 20

8520 KUURNE

T +32 5 635 92 94

F +32 5 635 88 47

S.A. MIELE N.V.

Z.5. Mollem 480

1730 Mollem

T +32 2 451 15 00

T +31 499 72 49 20

E verkoop@rvskeuken.com

E info@linum.eu

E info@miele.be

W www.grando.be

W www.rvskeuken.com

W www.linum.eu

W www.miele.be

96 Keukenbouw.be


keukenpartners

Voor uitgebreide informatie over de keukenpartners,

scan deze QR code met uw smartphone

keukenbouw.be/bedrijven

NABER GMBH

PLASMAMADE

STEEL BENELUX B.V.

VAN OPSTAL & CO NV

Enschedestraße 24

48529 NORDHORN

Duitsland

T +49 5 921 70 40

F +49 5 921 70 41 40

E naber@naber.com

W www.naber.com

Postbus 162

7950 AD STAPHORST

T +31 522 46 80 71

E info@plasmamade.com

E www.plasmamade.nl

Eksterlaan 20

2261 EL LEIDSCHENDAM

T +31 70 753 76 41

M +31 6 154 608 39

E infonl@steel-cucine.com

W www.steel-cucine.com

Boomsesteenweg 34

2630 AARTSELAAR

T +32 3 887 40 48

F +32 3 887 76 06

E info@vanopstal.be

W www.vanopstal.be

QUOOKER BELGIUM BVBA

Ambachtsstraat 15

2390 MALLE

T +32 3 646 54 00

NOVY

Noordlaan 6

8520 KUURNE

T +32 56 36 51 00

E novy@novy.be

W www.novy.be

E info@quooker.be

W www.quooker.be

REGINOX BV

Noordermorssingel 2

7461 JN RIJSSEN

TOPSOLID BELGIUM

Ternatstraat 4

1742 TERNAT

T +32 2 582 72 64

E info@topsolid.be

W www.topsolid.be

VLECAD BVBA

Kanaalkom 36

3960 BREE

T +32 8 981 93 30

E info@vlecad.be

W www.vlecad.be

T +31 548 53 56 35

F +31 548 53 56 00

E sales@reginox.com

W www.reginox.be

OUREA KITCHENWARE

Hoevestraat 25

1755 GOOIK

T +32 53 22 02 20

E info@oureakitchenware.be

W www.oureakitchenware.be

D É K E U K E N S P E C I A L I S T E N

ROYAL CROWN VCBA

Lantmeetersweg 4

3600 GENK

T +32 8 950 07 00

VANCA

Oostlaan 4

8560 WEVELGEM - GULLEGEM

T +32 56 40 26 55

E info@vanca.be

W www.vanca.be

V-ZUG

Evolis 102

8530 HARELBEKE

T +32 5 661 60 00

F +32 5 661 60 10

E info.be@vzug.com

W www.vzug.com

E info@royalcrown.be

W www.royalcrown.be

PLACABOIS

Oostlaan 4

8560 GULLEGEM

T +32 5 660 21 12

LES SPÉCIALISTES EN CUISINES

SAMSUNG ELECTRONICS

BENELUX BV

Leonardo da Vincilaan 19E

1831 DIEGEM

VAN HOECKE NV

Europark Noord 9

9100 SINT-NIKLAAS

T +32 3 760 19 00

Hier uw logo?

Bel of mail voor alle informatie over

een vermelding in Keukenbouw met

Freddy Fierens

E placabois@placabois.be

T + 32 2 201 24 18

E nze@vanhoecke.be

+32 50 36 81 70

W www.placabois.be

W www.samsung.com/be

W www.vanhoecke.com

f.fierens@louwersmediagroep.be

Keukenbouw.be 97


BEZOEK ONS OP LANDGOED GUT BÖCKEL

Ook dit jaar presenteren Jetstone en Keller Keukens gezamenlijk de noviteiten op keukengebied en de

nieuwste trends in werkbladen, in samenwerking met composietmerk Caesarstone.

Bezoek onze inspirerende presentatie tijdens de Küchenmeile op het sfeervolle landgoed Gut Böckel !

wanneer | 17 - 22 september | 09.00 - 18.00u

waar | Gut Böckel | Rilkestraße 18 | 32289 Rödinghausen

JETSTONE

www.caesarstone.com www.jetstone.nl www.kellerkeukens.nl


ZIT HET ONDERNEMEN IN UW BLOED?

GRANDO BIEDT U

DE ULTIEME KANS.

Word

ondernemer

bij Grando

Keukens!

Bent u een dynamische professional?

Dan is Grando Keukens uw ultieme kans!

Wordt u onze nieuwe

franchiseondernemer?

Als zelfstandig Grando ondernemer kunt U rekenen op de stevige

en onderbouwde steun van een professionele organisatie. Grando

keukens is een sterk merk en heeft een weldoordacht vakkundig

concept. Zo ontzorgt Grando de klant van A tot Z, biedt vakmanschap

sinds 1965 en iedere klant geniet van een persoonlijke aanpak.

Grando Keukens is een grote organisatie die deel uitmaakt

van de grootste retailer van Europa op gebied van keuken- en

sanitair, de DMG Groep. DMG telt 250 filialen in Europa en is

zo ook één van de grootste en meest betrouwbare partners

binnen de branche.

Grando keukens is een professionele en sterk groeiende

franchising formule en telt momenteel zo’n 50 winkels in

Nederland en België. Bovendien is Grando Keukens in volle

expansie, het doel is in België jaarlijks twee tot vijf nieuwe

toonzalen in te huldigen.

Grando biedt u het beste van twee werelden:

Uw ondernemerscapaciteiten en onze ervaren organisatie, vormen

samen de sleutel tot succes. Als ondernemer heeft u passie

voor het vak en voor het eindresultaat. Bent U die enthousiaste,

klantgerichte ondernemer met een open mind? Heeft U gevoel

met, of interesse in de keukenbranche gaande van ontwerp/

trends tot techniek/montage? Dan bent U de geschikte kandidaat

waar wij naar op zoek zijn. Wij vragen geen extreme investeringen,

maar bieden u een correct en transparant partnership aan, volledig

ondersteund met opleidingen en begeleiding op het vlak van:

Zo heeft Grando Keukens onlangs een nieuwe toonzaal geopend

in Balen, (Steegstraat 49, België). Voorzien van de nieuwste

trends en opstellingen, maar zeker ook van de hedendaagse

comfort.

- administratie

- marketing

- verkoop

- inkoop

- logistiek

Interesse of wenst u meer informatie?

Neem dan contact op met de Heer: Jean Paul Hagen:

T. +31 6 20 09 91 31 of per mail: jp.hagen@grandoretail.nl

grando.be/franchisenemer-worden-bij-grando


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Kook in stijl met deze krachtige

kookplaat en dampkap in één

JOUW KEUKEN OP Z’N BEST

Comfortabeler koken dan ooit? Dat kan met onze

krachtigste gecombineerde inductiekookplaat en

dampkap. Met de Miele TwoInOne geniet je van

ultieme vrijheid en een fl exibele bediening. Op de

extra grote PowerFlex-kookzones kan je gemakkelijk

al je grote potten en pannen kwijt. Superhandig als

je graag experimenteert in de keuken of kookt voor

heel wat (grote) eters.

Ontdek nog

meer voordelen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!