26.08.2022 Views

08 - 2022 | Europoort Kringen

Europoort Kringen juli 2022 - In deze editie: Fabian Dekker (Arbeidssocioloog Erasmus Universiteit Rotterdam); Tijd voor een nieuw elan - Praktijktesten buiten de fabriek - Shell Moerdijk: stapsgewijs vooruitgang - Haal meer uit bestaand en nieuw personeel en nog veel meer!

Europoort Kringen juli 2022 - In deze editie: Fabian Dekker (Arbeidssocioloog Erasmus Universiteit Rotterdam); Tijd voor een nieuw elan - Praktijktesten buiten de fabriek - Shell Moerdijk: stapsgewijs vooruitgang - Haal meer uit bestaand en nieuw personeel en nog veel meer!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

I N D U S T R I E E L M A N A G E M E N T M A G A Z I N E

THEMA: OPPERVLAKTEBEHANDELING,

CORROSIE & COATINGS

nr. 08 - augustus 2022, 61ste jaargang

FABIAN DEKKER (ARBEIDSSOCIOLOOG

ERASMUS UNIVERSITEIT

ROTTERDAM)

TIJD VOOR EEN

NIEUW ELAN

PRAKTIJKTESTEN

BUITEN DE FABRIEK

SHELL MOERDIJK:

STAPSGEWIJS VOORUITGANG


Import, verkoop en distributie van

persoonlijke beschermingsmiddelen

arm- en handbescherming ademhalingsbescherming werkkleding gehoorbescherming

President Safety legt zich toe op de import, verkoop en

distributie van Persoonlijke Beschermings Middelen.

Met 150 jaar ervaring en kennis, spelen we snel, flexibel

en klantgericht in op de vaak specifieke vragen uit de markt.

Wij staan onze klanten bij door op een goede, veilige en rendabele

manier de PBM vraagstukken in te vullen en op te lossen.

Ons assortiment bestaat uit een eigen lijn PBM artikelen

onder de naam PSP ® en een zorgvuldig gekozen en selectief

portfolio A-Merken.

Bezoek www.presidentsafety.nl of neem contact op met onze

afdeling Sales. Onze medewerkers staan voor u klaar!

wij leveren uitsluitend aan de wederverkoop

T +31 (0)181 878 000

E sales@presidentsafety.nl

0655904202 WA Business

WWW.PRESIDENTSAFETY.NL

Hoofdkantoor: President Building, 5e etage | Curieweg 19, 3208 KJ Spijkenisse

Postbus 100, 3220 AC Hellevoetsluis | Logistiek centrum: Marconiweg 16a, 3225 LV Hellevoetsluis


hoofdbescherming oog- en gelaatsbescherming valbeveiliging been- en voetbescherming

your supplier in safety

www.presidentsafety.nl


CORROSIE

KOST DE

INDUSTRIE

JAARLIJKS

VELE

MILJARDEN...

ENDURES IS HET EXPERTISECENTRUM VOOR CORROSIE,

ANTIFOULING, MIC EN SCHADEONDERZOEK EN HELPT MET

PREVENTIE, DETECTIE EN HERSTEL VAN CORROSIESCHADE.

ONZE DIENSTEN

ADVIES

INSPECTIES

ONDERZOEK

LEVENSDUUR-

VOORSPELLING

PROPER MATERIALS

BETTER PROTECTION

LOWER COSTS

www.endures.nl - info@endures.nl - +31(0)223 747 001 - Bevesierweg 1 DC002 - 1781 AT Den Helder - The Netherlands


I N D U S T R I E E L M A N A G E M E N T M A G A Z I N E

INHOUD

THEMA: OPPERVLAKTEBEHANDELING, CORROSIE & COATINGS

08 - augustus 2022

Tijd voor een nieuw elan

Het HRM-beleid van havenbedrijven moet anders, adviseert

arbeidssocioloog Fabian Dekker van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In gesprek met Europoort Kringen vertelt hij over de ontstane krapte op

de arbeidsmarkt, de ‘oude groef’ waar bedrijven in blijven hangen en de

voorkeuren van jongeren. “Misschien wil iemand wel per week worden

uitbetaald.”

11

Praktijktesten buiten de fabriek

Asset owners proberen nieuwe coating-, isolatie- of sensortechnieken

het liefst niet voor het eerst in de eigen fabriek uit. Door Corrosielabs

ontwikkelde testopstellingen bieden de mogelijkheid innovatieve

technologieën daar te testen voordat deze in de praktijk kunnen worden

toegepast. Rutger van der Male (KicMPi) geeft tekst en uitleg.

22

‘Stapsgewijs vooruitgang’

Shell Moerdijk - dat sinds vorige maand officieel Shell Chemicals Park

Moerdijk heet - kondigt een drietal duurzaamheidsmaatregelen aan. Het

investeert in de bouw van een pyrolyse-olie-upgrader, is bezig met plannen

voor een waterstoffabriek en wil binnen tien jaar naar netto nul CO2-

uitstoot. Zoveel duurzaamheidsinitiatieven; dit vraagt om een toelichting

van general manager Richard Zwinkels.

44


Rotating

Turbomachinery

Taking

engineered services

to the next level

A smart fit: Altijd de juiste oplossing voor uw machines

Gegarandeerd, dankzij onze unieke Smart Fit approach. Machineonderhoud vereist

vaak een snelle en efficiënte interventie tegen een aanvaardbare prijs. Lean & mean.

Soms loont het echter de moeite om dieper te graven en een beroep te doen op

gespecialiseerd maatwerk met een hoge toegevoegde waarde. Met een uitgebreide

analyse van de context waarin de machines zich bevinden.

Voor beide uitdagingen staat Howden Maintenance Partners

klaar met kwalitatieve oplossingen!

Leer meer

over onze

oplossingen

Tel: +32(0)3 541 71 40

info@maintenancepartners.com

www.maintenancepartners.com


I N D U S T R I E E L M A N A G E M E N T M A G A Z I N E

INHOUD

colofon

Multidisciplinaire expertise 18

‘Wij verkopen lucht’ 26

UITGEVER

Waterfront Media Concepten b.v.

BINK 36, Binckhorstlaan 36 unit C1 14-16

NL-2516 BE Den Haag

E-mail: info@waterfrontmedia.nl

REDACTIE

E-mail: redactie@europoortkringen.nl

Best practices voor de hele markt 28

Coatings ideaal besparingsmiddel 32

Vraag naar elektriciteit gaat sterk stijgen 34

SABA adhesives & sealants hecht

aan kwaliteit en duurzaamheid 38

Haal meer uit bestaand en nieuw personeel 42

HOOFDREDACTEUR

Jiří Hartog

jiri.hartog@europoortkringen.nl

Telefoon: 06 112 15 996

VASTE MEDEWERKERS REDACTIE

Nikki op ten Berg, Kim de Booij, Danny Cornelissen,

Pierre Crom, Mels Dees, Mai Elmar, Bart Kuipers, Connie

Lindhoud, Larissa van der Lugt, Rob Nijman, Saskia Petit,

Erik Stroosma, Jan van der Tempel, Pieter de Vries

ONTWERP & VORMGEVING

VormPro, René Peereboom

KLANTENSERVICE

E-mail: info@europoortkringen.nl

COVERFOTO EUROPOORT KRINGEN

Pierre Crom

RUBRIEKEN

Webnieuws 25

Productnieuws 30

Twitterij 47

Agenda 50

SmartPort 51

Mensen in Bedrijf 53

COLUMNS

Jan van der Tempel - Ontketende wind 17

Bart Kuipers - Nieuw industrieel elan! 37

Mai Elmar & friends 55

DRUKWERK:

DrukwerkMax, Duiven

ADVERTENTIES

Remco Rooij, Sales Director

Telefoon: +31 (0)70 221 19 43

Mobiel: +31 (0)6 53 22 08 22

E-mail: remco.rooij@europoortkringen.nl

NIEUWE ABONNEMENTEN

Waterfront Media Concepten b.v.

E-mail: info@waterfrontmedia.nl

ABONNEMENTSPRIJS

€ 99,00 (incl btw). per jaar. Abonnementen worden na

afloop van de abonnementstermijn telkens stilzwijgend

verlengd met een periode van twaalf maanden tenzij de

afnemer het abonnement tenminste twee maanden vóór

het einde van de lopende abonnementstermijn schriftelijk

heeft opgezegd.

VERSCHIJNING

Europoort Kringen verschijnt 12 x per jaar.

ISSN 1568 - 881X

Copyright © 2022 Waterfront Media Concepten b.v.

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden

overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming

van de uitgever. Dit vakblad is uitsluitend gericht op

vakbeoefenaren en anderen die op grond van hun

professie belang hebben bij de in dit blad gepubliceerde

vakinformatie. Sinds eind 2011 is er een gewijzigde

abonnementenwet van kracht voor consumenten. Deze

is niet van toepassing

voor abonnementen op

vakinformatie, die uit

hoofde van beroep of

bedrijf zijn aangegaan.

ADVERTENTIELIJST

President Safety 2

Endures4

Howden Maintenance

Partners6

Gizom8

Muehlhan10

Europoort Industrie

Diensten16

Polygon Nederland 20

SABA Adhesives &

Sealants31

Mees van den Brink 40

Insulcon40

Xtra Materieel 47

Brand Energy &

Infrastructure Services 48

Outvie52

Travaini Pompen Benelux 54

Corro Paint 56

Van Meeuwen Lubrication 59

Metaalhandel Ketting 60


GIZOM: SPECIALIST

IN NON-FERRO

Gizom in Veendam heeft al meer

dan 120 jaar ervaring op het

gebied van non-ferro standaarden

maatwerk producten. We ont -

wik kelden ons van koperslager

tot toonaangevend leverancier

van de meest uit eenlopende

producten in cunifer, koper,

aluminium, brons, messing

en RVS plus toe be horen, zoals

flenzen en fittingen. Onze

producten worden gemaakt

volgens de door u gewenste

specificaties en kunnen desgewenst

geleverd worden met

certificaat. Gizom levert wereldwijd

aan bedrijven in onder

meer de apparatenbouw, de

scheeps- en jachtbouw, de

offshore, constructiewerk,

installatie techniek, (nucleaire)

energie en (petro)chemische

industrie. Daarvoor beschikken

we niet alleen over een zeer uitgebreid

leverings programma,

maar ook over een uit gekiend

logistiek systeem. Veelal kunnen

we direct uit voorraad leveren.

Kijk voor meer informatie op

www.gizom.nl of neem contact

op via (0598) 61 57 38 of

info@gizom.nl.

Transportweg 30

9645 KX Veendam

Telefoon: (0598) 61 57 38

Fax: (0598) 61 23 52

E-mail: info@gizom.nl

www.gizom.nl


EUROPOORT KRINGEN

augustus - 2022 9

ROESTIG

VOORWOORD

Corrosie is een verschijnsel waar menig asset owner in

het Rotterdamse havengebied jammer genoeg mee te

maken heeft. De zilte weersinvloeden zorgen ervoor dat

leidingwerk, equipment of delen van opslagtanks door corrosie

kunnen worden aangetast. Met als gevolg kosten vanwege

reparatiewerk die - als het echt tegenzit - behoorlijk kunnen

oplopen als een machine of tank voor dit herstel buiten gebruik

moet worden genomen.

Om dit te voorkomen, zou je een plant kunnen volhangen met

allerlei soorten sensoren. Het is alleen de vraag of de kosten

hierbij opwegen tegen de baten. Natuurlijk, je kunt corrosie hier

en daar opsporen en misschien zelfs voor zijn, maar je maakt

ook kosten voor fabrieksonderdelen die niet door corrosie zijn

of dreigen te worden aangetast. Daarom zie je dat dit nog maar

sporadisch gebeurt, want van onnodig geld uitgeven houdt

niemand.

Fabriekseigenaren staan in principe open voor nieuwe snufjes

om corrosie een halt toe te roepen, zegt Rutger van der Male

van KicMPi in dit nummer van Europoort Kringen. Maar ze staan

daarentegen niet te springen om gloednieuwe toepassingen

in hun eigen plant te testen. Daarom zijn ze in Zeeland met

Corrosielabs gestart, waar nieuwe technologieën in een

testomgeving buiten de fabriek kunnen worden uitgeprobeerd.

Vanaf pagina 22 kun je hier in deze editie van Europoort Kringen

meer over lezen.

JIRI HARTOG

Hoofdredacteur Europoort Kringen

jiri.hartog@europoortkringen.nl

Corrosie is een term die ook op de huidige arbeidsmarkt van

toepassing lijkt. Muurvast zit het mechanisme vastgeroest dat

mensen van, in en naar de arbeidsmarkt geleidt. Het probleem

zit hem vooral bij de instroom. Te weinig mensen kiezen voor een

technische opleiding, waarbij ook nog meespeelt dat werken in de

haven allesbehalve een droombaan voor jongeren lijkt. Ik sprak

hierover met arbeidssocioloog Fabian Dekker van de Erasmus

Universiteit Rotterdam. Het was een verfrissend gesprek, ook

omdat Fabian hier niet met een ‘havenbril’ naar kijkt en een

aantal verrassend concrete adviezen voor in de haven gevestigde

bedrijven heeft. Mijn advies aan jullie: ga het interview lezen; je

vindt het vanaf pagina 11 in Europoort Kringen!


EEN

MAN

EEN

MAN

EEN

WOORD

EEN

WOORD

Muehlhan belooft en maakt waar

Specialisten in staalconservering, steigerbouw en rope access

Interesse in een afspraak? Bel 010-4264960

www.muehlhan.nl

staalconservering – steigerbouw – rope access


EUROPOORT KRINGEN

augustus - 2022 11

Fabian Dekker (arbeidssocioloog, Erasmus Universiteit Rotterdam)

TIJD VOOR EEN

NIEUW ELAN

Foto’s: Pierre Crom

INTERVEIW

Het HRM-beleid van havenbedrijven moet anders, adviseert arbeidssocioloog

Fabian Dekker van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In gesprek met Europoort

Kringen vertelt hij over de ontstane krapte op de arbeidsmarkt, de ‘oude groef’

waar bedrijven in blijven hangen en de voorkeuren van jongeren. “Misschien wil

iemand wel per week worden uitbetaald.”


12

EUROPOORT KRINGEN

augustus - 2022

Je bent arbeidssocioloog. Kun je kort uitleggen

wat dat is?

“Arbeidssociologen doen onderzoek naar de werking van

de arbeidsmarkt, hoe dat als systeem werkt. Dat doen

wij in iedere sector. Het verschil met economen is dat zij

wat individueler, rationeel-instrumenteler naar de wereld

kijken. Sociologen hebben meer aandacht voor de

collectiviteiten: wat gebeurt er bijvoorbeeld als wet- en

regelgeving of de factor cultuur binnen een organisatie

verandert?”

Hoe ontwrichtend is het dat er gewoonweg te

weinig mensen zijn voor het werk dat er is?

“Het wordt pas echt ontwrichtend als het de publieke

en semi-publieke sector raakt. Dan heb je het over de

maatschappelijke dienstverlening: het onderwijs, de

zorg, openbaar vervoer, politie en het havengebied

schaar ik daar ook onder. Voor een deel is het dus

ontwrichtend. Voor de minder primaire taken van de

economie - denk aan de detailhandel en boodschappendiensten

- vind ik het minder problematisch.”

Hoe lang doe je dit werk al?

“Ik ben in 2004 begonnen, dus al zeventien jaar.”

Wat spreekt je aan in het vak dat je dit al zo lang

doet?

“Mijn tweede keus was journalistiek. En goede onderzoeker

is iemand die met verwondering naar de wereld

kijkt, die beter wil begrijpen. Dat is een journalist ook.

Die stelt vragen en is op zoek naar antwoorden. Er

wordt altijd gesproken over de ‘sociologische verwondering’

in ons vak. Dat spreekt me aan.”

Het CBS meldde vorige maand dat er voor het

eerst meer vacatures dan werkzoekenden zijn. Wat

zegt dat jou?

“Het is een negatief record. Er zijn 133 vacatures op 100

werkzoekenden. Dat is nog nooit gemeten. Dat betekent

dat we een deels een grote mismatch hebben op de

arbeidsmarkt en dat we personeel tekort komen. Nu en

in de toekomst. Voor havenbedrijven betekent dat een

verstoring in de logistieke keten. Ook heeft dit concreet

omzetverlies tot gevolg. Op microniveau betekent dit

heel praktisch dat we langer op onze spullen moeten

wachten.”

Hoe heeft dat zover kunnen komen? Hebben we te

maken met een demografische ontwikkeling waar

niet zo veel aan te doen valt?

“Deels is het demografie. In 2008 was het al door de

Commissie Bakker voorspeld, dus we zagen het al van

ver aankomen. Er is sprake van een natuurlijke ontwikkeling:

je hebt vergrijzing en er zijn minder jongeren.

Maar ook is het een stuk conjunctuur. Na twee moeilijke

Covid-jaren zijn we nu een inhaalslag aan het maken en

neemt de vraag toe. Verder heeft de overheid twee jaar

de boel gaande gehouden toen we in lockdown gingen.

Dat betekent dat zij een deel natuurlijke allocatie uit

de markt heeft gehaald. Heel simpel gezegd zagen we

minder faillissementen. Door die faillissementen eruit te

halen ben je een stuk natuurlijk aanpassingsvermogen

kwijt.”

Valt de overheid daarin iets te verwijten?

“Nee, dat denk ik niet. Ze kon niet anders. Ik zeg alleen

dat je twee jaar stil hebt gestaan als je puur kijkt naar

vraag- en aanbodtransities op de arbeidsmarkt. Uit

diezelfde CBS-cijfers blijkt dat we nog nooit zo weinig

faillissementen hebben gezien. Ook daarom piept en

kraakt het, zowel op Schiphol, bij de NS als in het

havengebied.”

Is het probleem hier groter dan in andere landen?

“Ik heb daarover geen cijfers paraat, maar ik denk wel

dat de problemen hier wat groter zijn. We hebben op het

moment namelijk een sterk oplopend vergrijzingspad.

Veel ondernemers hebben de neiging om arbeidsmigranten

naar Nederland te halen, dus dat betekent dat daar

nog potentieel zit.”

In de haven van Rotterdam zijn er 8.000 vacatures.

Is de krapte er erger dan in andere sectoren?

“Ook Schiphol heeft te maken met grote personeelstekorten.

Het afgelopen weekend heb ik van nabij mogen

meemaken wat materieel- en personeelstekort met de

dienstverlening op het spoor doen. Je kunt moeilijk een

ranglijstje maken van waar de grootste problemen zitten.

Je kan hooguit zeggen dat bepaalde sectoren bovengemiddeld

worden geraakt, en de haven is daar een van.”

Hoe verklaar je dat?

“Middelbare scholieren, mbo’ers en vmbo’ers staan niet

te trappelen om het havengebied in te stappen. Het is

natuurlijk een extra groot probleem dat je als sector een

niet erg aansprekend imago onder jonge mensen hebt.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren het beeld hebben van

een sector waar het nog steeds hard en vies werken

is, die slecht bereikbaar is en ze hebben het idee dat

het niet bovengemiddeld goed betaalt. Dat maakt de

instroom een specifiek probleem. Een imagoprobleem,

los van de bereikbaarheid. Ik vind het onbegrijpelijk dat

dat niet is opgelost.”

Komt dit door onwetendheid bij jongeren?

“Nou ja, onwetendheid. Laat ik wat vertellen over waar

ik zelf vandaan kom. Ik woon in Krimpen aan den IJssel.

Mijn grootvaders van beide kanten werkten bij de uit

de negentiende eeuw daterende scheepswerf Van

der Giessen-de Noord, die later is opgegaan in Royal

IHC. Bedrijfskundigen noemden zulke familiebedrijven

waardegedreven organisaties. Als je daar werkte, werd

er een woning voor je gezocht. Ook werden vakanties

voor je geregeld. Het was de baan waar je oud mee kon

worden, je was onderdeel van een werkgemeenschap.

Toen werkte meer dan vijftig procent van de mannen

uit Krimpen aan den IJssel op de scheepswerf. Vraag

jongeren nu eens waarom ze in een krappe tijd bij een

havenbedrijf zouden moeten gaan werken. Als je kijkt

naar de belangrijkste punten waar jongeren nu voor

kiezen, dan staat salaris op één. Dat is niet veranderd,

dat was vijftig jaar geleden ook zo. Maar op twee staat

zingeving: het werk moet er maatschappelijk toe doen.


EUROPOORT KRINGEN

augustus - 2022 13

“Vraag jongeren nu eens waarom ze in een krappe

tijd bij een havenbedrijf zouden moeten gaan werken”

Op drie staat persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.

Dat geldt op alle onderwijsniveaus, hoewel er wel wat

verschil zit tussen theoretisch en praktisch geschoolden.

Ik denk dat bedrijven in het havengebied een beetje vergeten

zijn om uit te dragen waarom jongeren er zouden

moeten werken. Ze werven vrij instrumenteel en ouderwets.

Het keuzegedrag van jongeren gaat via-via en niet

via campagnes of stages. Ze kijken YouTube, TikTok of

kennen iemand die ergens is gaan werken. Ik vraag mij

af of havenbedrijven nog op de juiste manier aansluiten

op de leefwereld van jonge mensen.”

Maar hoe kunnen bedrijven dan via-via jongeren

benaderen?

“Misschien moeten zij heel basaal eens aan jonge

mensen gaan vragen wat zij er zoeken. Wat moeten ze

doen om het leven voor jou er aantrekkelijk te maken?

Misschien wil iemand wel per week worden uitbetaald.

Als hij een week heeft gewerkt, wil hij naar de kroeg,

dus hij heeft het geld dan nodig. Waarom zou je dat

niet doen? Technisch is dat makkelijk. Ga jongeren dit

gewoon vragen. Ik ken die onderzoeken niet. Vaak wordt

gekozen voor de klassieke weg, met posters, bedrijfsbezoeken

en beurzen.”

Zijn werkgevers te kritisch?

“Ja, skills-gericht werven zou meer moeten worden

toegepast. Daarbij kijk je naar competenties in plaats

van naar diploma’s. Misschien heeft een sollicitant

niet dat specifieke technische diploma, maar wel drie

of vier competenties op basis waarvan je verder kunt

bouwen. Zo iemand kun je aannemen, al dan niet in

een leer-werktraject. Je werft op basis van vertrouwen

in plaats van wantrouwen. Er zijn havenbedrijven die

dat doen, maar er is nog echt een slag in te maken.

Daarmee raak je een belangrijk punt. In het Rijnmondgebied

zijn 45.000 mensen die we niet benutten. De

meeste kleuren zitten daarin: de deeltijders die meer

uren kunnen werken tot en met de langdurige en kortdurende

werkzoekenden. Plat gezegd zijn het allemaal

mensen die niet zijn afgekeurd en hebben aangegeven

te willen en kunnen werken. Het is toch raar dat we

8.000 vacatures hebben en dat er een potentieel van

45.000 mensen in het Rijnmondgebied is? Een jaar

geleden hebben wij onderzoek gedaan naar divers en

inclusief beleid in het havengebied. Minder dan de

helft van de bedrijven zei vrouwen, mensen met een

migratieachtergrond en mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt bovenaan het prioriteitenlijstje te hebben

staan. Als je kostengedreven blijft denken en op zoek

blijft naar het direct inzetbare schaap met de vijf poten,

dan blijf je in die oude groef zitten. Dat hou je niet

vol. Uiteindelijk concurreer je jezelf zo kapot. Ook Van

der Giessen-de Noord is uiteindelijk van reorganisatie

op reorganisatie gegaan, want je kunt niet blijven

concurreren op loonkosten. Je kunt veel beter uitgaan

van kwaliteit. Wat is je unique selling point en waarom

ben je de ideale werkgever? Je merkt, ik ben voorstander

van een ander HRM-beleid bij de havenbedrijven.

Het is tijd voor een nieuw elan. Er zijn zeker koplopers,

maar mijn verhaal gaat over het gemiddelde bedrijf in

het havengebied.”


14

EUROPOORT KRINGEN

augustus - 2022

“Ik heb grote twijfels of generieke

akkoorden, zoals een Leerwerkakkoord,

het grote verschil gaan maken”


Neem nu een abonnement

en krijg toegang tot

het volledige magazine

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!