26.08.2022 Views

Binnendijks 2022 33-34

Binnendijks van 26 augustus 2022

Binnendijks van 26 augustus 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

70e JAARGANG BINNENDIJKS <strong>33</strong>/<strong>34</strong> 26 augustus <strong>2022</strong><br />

1952 - 70 jaar - <strong>2022</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 9 september <strong>2022</strong>. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 2 september <strong>2022</strong> vóór 12.00 uur!<br />

B E E M S T E R F E E S T W E E K 2 0 2 2<br />

D E BG WIL GRAAG ALLE VRIJWILLIGERS,<br />

SPONSOREN, EXPLOITANTEN EN BETROKKENEN<br />

BEDANKEN VOOR EEN FANTASTISCHE WEEK<br />

De Beemster polder<br />

staat in bloei<br />

Op donderdag 18 augustus werden<br />

bij Melkveebedrijf Duijn de<br />

bloemenranden van het initiatief ‘Zet<br />

de polder in bloei’ officieel geopend<br />

door wethouder Hegger (van o.a.<br />

agrarische zaken).<br />

‘Zet de polder in bloei’ is een van de projecten<br />

van de Beemsterling, een platform waar<br />

boeren en burgers elkaar kunnen ontmoeten<br />

en die allerlei activiteiten ontwikkelen om het<br />

verhaal achter biodiversiteit, duurzaamheid en<br />

Beemsterproducten te vertellen. Dit project is<br />

in samenwerking met Water, Land en Dijken,<br />

de gemeente Purmerend, Cono en agrariërs<br />

tot stand gekomen. Een crowdfundingsactie<br />

zorgde voor de nodige middelen.<br />

Astrid Francis heette iedereen welkom. Ze<br />

legde de nadruk op de verbondenheid bij de<br />

realisatie van dit project. Zij meldde dat er meer<br />

dan 20 kilometer bloemenlint in de Beemster<br />

lag. Dat lint is goed te zien tijdens twee<br />

uitgezette fietstochten. Deze zijn te vinden op<br />

de website van de Beemsterling. Zij liet ook<br />

de gastheer van die middag aan het woord:<br />

William Duijn. Op de vraag: Waarom doe je<br />

mee? Was zijn antwoord: “Waarom niet? Er<br />

zijn eigenlijk alleen maar voordelen. Je toont<br />

hiermee je maatschappelijke betrokkenheid.<br />

Biodiversiteit is belangrijk voor je bedrijf en de<br />

burger ziet graag akkerranden.”<br />

Kom dat zien!!!!!<br />

Hierna volgde een wandeling door het<br />

maisveld. Speciaal voor genodigden was<br />

een pad vrij gemaakt. Bij een welig bloeiend<br />

bloemenlint vond de officiële opening plaats<br />

door Mario Hegger en Boertje Bram door het<br />

verbinden van een bloemenlint in plaats van<br />

het door te knippen. Dit bloemenlint bestond<br />

uit bloemen uit het Beemster bloemenlint.<br />

Hegger: “Ik zie veel overeenkomsten tussen<br />

stad en platteland: beiden willen we met elkaar<br />

iets verbeteren en duurzamer maken. De stad<br />

heeft ook ecologische zones, net als hier.”<br />

Hij complimenteerde het burgerinitiatief en<br />

beloofde dat de gemeente ondersteuning zal<br />

blijven bieden. Jan Knook gaf tot slot uitleg over<br />

het waarom van de bijenlinten en de zoektocht<br />

naar een goed evenwichtig zadenmengsel.<br />

“Dat is nog een hele ‘zoekerij’. Onze wens:<br />

een mengsel dat meer gericht is op inheemse<br />

soorten. Dat is beter voor de insecten.”<br />

Een blik naar de toekomst: verder met<br />

uitbreiding van het bijenlint, excursies<br />

en educatieve programma’s ontwikkelen<br />

om duidelijk te maken dat biodiversiteit<br />

belangrijk is voor ons allemaal. Nog een tip<br />

van wethouder Hegger: na een wespensteek<br />

bij of in de keel veel melk drinken. Hierdoor<br />

neemt de zwelling af.<br />

Belangstelling voor dit project kijk dan op<br />

www.debeemsterling.com<br />

CAROLIEN<br />

Speciaal voor de zondagsmarkt gaat Ranonkel arrangeurs een bijzondere<br />

kijkdoos maken. Geen schoenendoos formaat, ff groter. Deze zal te bewonderen<br />

zijn buiten bij de winkel. Maar in welke sfeer… KOM KIJKEN!!!<br />

BEDANKT!<br />

Onmisbaar!<br />

Mede dankzij de inzet van deze groep vrijwillige verkeersregelaars konden veel mensen beter<br />

genieten van de activiteiten in de Feestweek. Donderdagavond 18 augustus kwamen ze bij elkaar<br />

om de Beemster Gemeenschap te voorzien van nuttige suggesties om de veiligheid van henzelf, de<br />

deelnemers en bezoekers aan de evenementen nog veiliger te laten verlopen. Wil je bij dit enthousiaste<br />

team gaan horen? Neem contact op met de coördinator Willem Netel: vkrbeemster@gmail.com.


2 BINNENDIJKS <strong>33</strong>/<strong>34</strong> 26 augustus <strong>2022</strong> BINNENDIJKS <strong>33</strong>/<strong>34</strong> 26 augustus <strong>2022</strong> 3<br />

Inschrijven<br />

festival<br />

2FightCancer<br />

nu al mogelijk<br />

Zaterdag 17 september is er<br />

het Festival2FightCancer in<br />

Middenbeemster en in het<br />

Leeghwaterpark en Leeghwaterbad in<br />

Purmerend. Met sportieve activiteiten<br />

als wandelen, spinning/fietsen en<br />

banenzwemmen kunnen deelnemers<br />

geld ophalen voor kankeronderzoek.<br />

Vooral wandelen en banenzwemmen<br />

zijn ook prima geschikt voor kinderen.<br />

Inschrijven voor de sportieve activiteiten<br />

kan tot en met zondag 11 september. Het<br />

Festival2FightCancer start 17 september<br />

’s ochtends in sporthal De Kloek in<br />

Middenbeemster. Sportievelingen die<br />

begaan zijn met kankeronderzoek kunnen<br />

daar hun beste sportieve spinning beentje<br />

voorzetten en naast het inschrijfgeld via<br />

hun donateurs geld ophalen. Er zijn twee<br />

wandelroutes uitgezet, een van nog geen 1,5<br />

kilometer in het Leeghwaterpark en een van<br />

14 kilometer met start in het Leeghwaterpark<br />

en een wandeling door Zuidoostbeemster<br />

en Purmerend. De korte route is prima<br />

VISIT BEEMSTER<br />

Evenementenkalender<br />

Beemster Vlonderconcert<br />

Buiten bij Keyserin<br />

Landbouwvakdagen<br />

Fam. Helder Hobrederweg<br />

Open Weekend Collectie boomgaard<br />

POMologische Vereniging<br />

Zondagmarkt<br />

Centrum Middenbeemster<br />

Het geheim van de Beemster molens<br />

Agrarisch Museum Westerhem<br />

Keyserklim<br />

Keyserkerk<br />

Zie voor meer informatie van<br />

Alle evenementen en de programma’s<br />

van Onder de Linden en<br />

Keyserkerk & Keyserin<br />

visitbeemster.nl/evenementen<br />

te doen door kinderen, maar wel mét<br />

begeleiding. De korte route is ook voor<br />

mensen die geen 14 kilometer kunnen lopen<br />

in maximaal vier uur. Het banenzwemmen<br />

in het Leeghwaterbad is ook voor kinderen<br />

- overigens mét zwemdiploma - een leuke,<br />

sportieve uitdaging. Het zwemmen is vanaf<br />

12.00 uur en de lange wandeling 12.30 uur.<br />

Het inschrijfgeld voor de korte wandeling<br />

is € 10,00 en voor de lange wandeling,<br />

spinning/fietsen en banenzwemmen is dat<br />

€ 20,00 per persoon. festivalsfeer Het team<br />

vrijwilligers is druk geweest en nog bezig met<br />

de voorbereidingen van het programma. In<br />

het Leeghwaterpark is een heuse festivalsfeer<br />

voorzien met live muziek en foodtrucks.<br />

Wie meer informatie wil over inschrijven voor<br />

het Festival2FightCancer gaat naar https://<br />

www.fightcancer.nl/event/sportief-festival-<br />

2-fight-cancer. In verband met de indeling<br />

van de deelnemers is de laatste dag van<br />

inschrijving zondag 11 september.<br />

De zomervakantie loopt ten einde maar heeft nog een rijk gevulde agenda voor leuke buitenevenementen.<br />

Zoals in de open lucht genieten van het 2de Beemster Vlonderconcert van o.a. Daphne<br />

Becka en de Landbouwvakdagen bij de familie Helder tot het Open Weekend Collectieboomgaard<br />

van de POMologische Vereniging Noord-Holland en de Zondagmarkt in Middenbeemster. Meer<br />

informatie over de evenementen is te vinden op www.visitbeemster.nl/evenementen.<br />

Je kunt september nog gebruiken om een klim naar de trans van de Keyserkerk te maken met de<br />

Keyserklim; van bovenaf zien waar je woont en genieten van het bijzondere uitzicht. De tentoonstelling<br />

‘Dineren bij Betje’ is nog te bewonderen en je kunt ‘Het geheim van de Beemster molens’<br />

ontdekken in het Agrarisch Museum Westerhem en de bijbehorende tour door de Beemster maken.<br />

Zie voor deze tips www.visitbeemster.nl/actueel.<br />

BEEMSTER NIEUWS<br />

Of bewonder de volle pracht van de bloemenranden in de Beemster in het kader van ‘Zet de polder<br />

in bloei’. Voor wie wil genieten van dit bijzondere, kleurige lint: De Beemsterling heeft op haar website<br />

een mooie fietsroute uitgezet langs de inmiddels 20 kilometer aan bloemenrand. Wacht niet<br />

te lang; de randen zijn op hun hoogtepunt en verliezen hun pracht in september. Je kunt natuurlijk<br />

ook de VISIT Beemster Twizy huren en maak een leuke combinatie met bezoek aan onze horeca. Zie<br />

www.visitbeemster.nl/evenementen/fietsen-langs-de-bloemenranden/<br />

Vind je het niet alleen mooi om te zien, maar wil je ook meehelpen aan het vergroten van de biodiversiteit<br />

in de Beemster en volgend jaar van nog meer bloemenranden genieten, dan kun je jouw<br />

bijdrage leveren. Zie hiervoor ‘Zet de polder in bloei’ op www.debeemsterling.com.<br />

WWW.VISITBEEMSTER.NL<br />

Stichting Wonen en Zorg<br />

Purmerend continueert<br />

prestigieus Prezokeurmerk<br />

In april j.l. is er bij de Stichting Wonen en<br />

Zorg, waar onder meer De Rusthoeve,<br />

De Tien Gemeenten en Heel Europa<br />

deel van uitmaken, een zogenaamde<br />

audit gehouden door Perspekt, het<br />

kwaliteitsinstituut in de Zorg.<br />

Prezo en Prezocare zijn kwaliteitsmodellen<br />

die draaien om de daadwerkelijke ervaringen<br />

van mensen met een zorgbehoefte. Er<br />

wordt gelet op persoonlijke benadering en<br />

samenwerking met cliënten, gecombineerd<br />

met deskundigheid en professionaliteit. Met<br />

grote vreugde ontving de Stichting, die zich<br />

de leukste zorginstelling van Purmerend<br />

noemt, voor de volgende drie jaar weer het<br />

PrezoCare keurmerk.<br />

Het onderzoek werd uitgevoerd bij<br />

verschillende teams in de binnen-en<br />

buitendienst, en de dagbesteding van<br />

De Rusthoeve, De Tien Gemeenten en<br />

Heel Europa. Hierbij werden ‘cases’<br />

uit de alledaagse praktijk toegelicht.<br />

Cliënten, naasten, zorgprofessionals, het<br />

behandelteam, cliëntenraad, leerlingen,<br />

managers, ondersteunende diensten en<br />

bestuurders werden hierbij betrokken.<br />

Uit de rapportage over de kwaliteit in<br />

onze organisatie blijkt dat zij veilige<br />

en persoonsgerichte zorg leveren, met<br />

oog voor waarden, regels, dilemma’s<br />

en risico’s. Centraal staat dat iedereen<br />

werkt aan het resultaat voor de cliënten.<br />

Leren en reflecteren wordt op alle niveaus<br />

gestimuleerd.<br />

Een compliment aan de medewerkers die dit<br />

elke dag weer mogelijk maken is dan ook op<br />

zijn plaats!<br />

(AANGELEVERDE) FOTO: VREUGDE ALOM<br />

BEZOEKERSCENTRUM<br />

Bezoekerscentrum Beemster<br />

Geopend van dinsdag t/m zondag<br />

van 11.00 uur tot 14.00 uur<br />

Onze webshop is altijd open!<br />

www.visitbeemster.nl/shop<br />

Blijf op de hoogte van alle acties,<br />

activiteiten en evenementen door je<br />

aan te melden op onze nieuwsbrief.<br />

Zie hiervoor www.visitbeemster.nl.<br />

Volg VISIT Beemster op:<br />

Beemster Gemeenschap<br />

75 jaar<br />

……en dan krijg je zomaar een<br />

uitnodiging voor een feestje.<br />

Oftewel een feest want de Beemster<br />

Gemeenschap bestaat elk jaar uit<br />

een hoofdbestuur, sectie welzijn<br />

en sectie sport. Zij zijn het hele jaar<br />

actief maar met name de Beemster<br />

feestweek wordt volledig door hen<br />

georganiseerd.<br />

De voorbereiding beginnen eigenlijk al<br />

na de feestweek door een evaluatie en<br />

daarna in januari het contracteren van de<br />

kermisklanten, want inderdaad: alles is in<br />

handen van de BG. En dat al 75 jaar lang en<br />

dat betekende dat op het 75 jarig feest zo’n<br />

180 mensen waren uitgenodigd<br />

Dinsdag 20 september<br />

Daphne Bečka: muzikale energie in de Beemster<br />

Sommige mensen stralen zoveel<br />

energie uit, dat je zelf meteen ook<br />

meer energie gaat voelen. Zo’n mens<br />

is Daphne Bečka (dat spreek je uit als:<br />

Betzjka).<br />

De mezzosopraan van half Hongaarse<br />

afkomst vestigde zich in oktober 2019<br />

in Middenbeemster. Ze had toen al een<br />

indrukwekkende carrière als operazangers<br />

achter de rug. Eerst 20 jaar als solist. Maar<br />

daarna sloot ze zich aan bij de Nationale<br />

Finse Opera in Helsinki. Ze vond het een<br />

interessante uitdaging om de dynamiek van<br />

het zingen in een koor mee te maken. Na 10<br />

jaar in het Finse Opera koor had ze gedacht<br />

in de Middenbeemster vooral zangles te<br />

geven. En workshops: voor particulieren<br />

maar ook voor bedrijven als bedrijfsuitje<br />

of teambuilding. Haar interesse ging<br />

verder uit naar het werken met ouderen. Ze<br />

volgde daarvoor aan het conservatorium<br />

in Amsterdam een speciale opleiding. Daar<br />

leerde ze hoe je moet omgaan met licht<br />

dementerende ouderen en hoe je met muziek<br />

het geheugen, de motoriek en beweging<br />

kunt stimuleren. Het is dus een interactieve<br />

methode en Daphne kan ervan genieten als<br />

ze ziet hoe de ouderen helemaal losgaan op<br />

de “Can Can” van Offenbach. Maar al snel<br />

bleef het niet bij “alleen maar” zangles en<br />

Allemaal vrijwilligers die alles gegeven<br />

hebben maar net als ondergetekende ook<br />

veel gekregen hebben. Het werd een feest<br />

van herkenning en eindelijk weer lekker een<br />

biertje met elkaar drinken en dan al die “o, ja<br />

momenten”. Vooral de laatste zondagavond<br />

van de kermis met de Ruud Janssen band. Al<br />

het werk was dan gedaan (en dat was en is<br />

heel wat) en ging de hele ploeg uit zijn dak in<br />

het pannenkoekenhuis. Een feest met wel 180<br />

sterren en voor herhaling vatbaar. Dit jaar was<br />

de feestweek anders dan vorige jaren maar<br />

verandering kan heel goed wezen terwijl we<br />

de oude vrolijkheid moeten bewaren. Dit<br />

hebben we in elk geval weer meegemaakt<br />

✹ ZONNETJE VAN TREES<br />

in Zuiderhof, Zuidoostbeemster<br />

Onze vrijwilligers staan weer voor u klaar. Van 9.30 tot 11.30 uur repareren zij uw stofzuiger,<br />

schemerlamp, broodrooster, koffiezetapparaat, föhn, naaimachine, ... (bijna) alles wat het niet<br />

meer doet. En terwijl zij de spullen repareren kunt u genieten van een lekker kopje koffie of thee<br />

en een gezellig praatje. Door te repareren leveren we samen een bijdrage aan het verkleinen<br />

van de afvalberg. Locatie: Zuiderhof, grote zaal. De reparaties zijn gratis, eventuele materialen<br />

moet u wel vergoeden. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld om zo nieuw gereedschap<br />

te kunnen kopen.<br />

Donderdag 13 oktober <strong>2022</strong> is het Repair Café weer in Middelwijck, Middenbeemster.<br />

workshops. Van het een kwam het ander. Ze<br />

organiseerde Sing Along avonden; avonden<br />

waarbij bekende liedjes uit alle genres (pop,<br />

musical, gospel, smartlappen) worden<br />

gezongen. Iedereen mag zich laten horen en<br />

zangervaring is niet nodig. De Sing Alongs<br />

werden druk bezocht en mensen voelden de<br />

verbinding die ontstaat bij het samen zingen.<br />

Vanuit de Sing Along kwam de vraag of<br />

Daphne niet een koor wilde oprichten. En zo<br />

ontstond het nieuwe vrouwenkoor “Beemster<br />

Beckie’s” met Daphne als dirigent. Het koor is<br />

een aanvulling op de koren die al bestonden,<br />

want het koor zingt een breed repertoire. Een<br />

beetje pop, volksliedjes, liedjes uit musicals<br />

en films, maar ook (licht) klassiek zoals<br />

Pie Jesu. Op 12 juni had het koor een eerste<br />

concert in de Keyser kerk. Aanvullend op het<br />

koor start in het najaar nog een kerst project.<br />

Er worden Carols ingestudeerd en het project<br />

wordt afgesloten met een uitvoering. In dit<br />

project zijn er nog wat plaatsen vrij. Anders<br />

dan ze gedacht had, bleef Daphne zelf ook<br />

volop zingen. Ze geeft regelmatig concerten.<br />

Haar uitdaging is om opera weer toegankelijk<br />

te maken voor een breed publiek: ook voor<br />

kinderen. Van oudsher is opera namelijk niet<br />

elitair, duur en chique. De opera was vroeger<br />

wat het popconcert of festival nu is. Voor de<br />

gewone man. Je hoeft niet opgedoft in een<br />

concertzaal te zitten. Vanuit die gedachte<br />

BOEKEN BIJ BETJE:<br />

Machteld Siegmann<br />

Op vrijdagavond 9 september<br />

ontvangt Boeken bij Betje Machteld<br />

Siegmann in Onder de Linden in<br />

Middenbeemster. Alexander Reeuwijk<br />

zal met haar in gesprek gaan. De avond<br />

wordt georganiseerd door het Betje<br />

Wolff Museum in samenwerking met<br />

José Ferdinandus.<br />

Machteld Siegmann is neerlandica en werkt<br />

als redacteur en tekstschrijver. Zij debuteerde<br />

in 2019 met ‘De kaalvreter’, een prachtige<br />

roman over herinnering en afkomst, die<br />

werd bekroond met zowel de jury- als de<br />

publieksprijs van de Bronzen Uil.<br />

Haar nieuwe roman ‘Wachter op de morgen’<br />

verscheen in februari <strong>2022</strong> en werd goed<br />

ontvangen in de pers. Na afloop is er tijd om boeken te bekijken en/of te kopen en de schrijver en<br />

Alexander Reeuwijk te spreken. Vrijdag 9 september. Inloop 19.30 uur. Programma 20.00-21.30<br />

uur. Onder de Linden Middenbeemster. Entree € 12,= inclusief koffie/thee met Betje bonbon.<br />

Betalen aan de kassa met pin of contant. Eventueel drankje naafloop bij de bar voor eigen<br />

rekening. Reserveren via de mail: boekenbijbetje@gmail.com.<br />

Volksdansvereniging FDP<br />

Volksdansvereniging FDP start woensdag 7 september van 19.30-20.30 uur in Wijkplein<br />

Where, Triton73, Purmerend met een cursus volksdansen voor echte beginners.<br />

Dus ook als je nog nooit hebt gedanst, kan je uitproberen of volksdansen iets voor jou is. Volksdansen<br />

is plezier, beweging en gezelligheid! Je leert gevarieerde dansen uit verschillende landen op<br />

aanstekelijke muziek. Een proefles is gratis! Op vrijdagmiddag is er ook een beginnersgroep, start<br />

9 september 13.15-14.45 uur. Kijk voor onze andere lessen op www.folkloredans.nl of bel Thea<br />

Okhuijsen, tel. 06-3754 4718. Wij doen ook mee aan het Sport’in sportfestival op zaterdag 24<br />

september op de Koemarkt. Daar kan je vanaf 13.00 uur gratis meedoen aan 2 workshops.<br />

werd “Opera op gympen” georganiseerd.<br />

Heerlijk in de openlucht in een tuin in de<br />

Beemster; met een wijntje en een hapje<br />

erbij. En niet te vergeten het Beemster<br />

Vlonderconcert. Een concert met een knipoog<br />

naar het beroemde Prinsengracht Concert.<br />

Op de vlonder aan de tuin van het huis van<br />

Daphne: aan het water bij de Keyserkerk.<br />

Het publiek kan plaatsnemen (met eigen<br />

stoeltje of kleedje) op het grasveld rond de<br />

Keyserkerk. Met dank aan Nico Schoevers,<br />

die altijd openstaat voor nieuwe initiatieven.<br />

Wegens groot succes vorig jaar wordt ook<br />

dit jaar nog een Beemster Vlonderconcert<br />

gegeven: op 27 augustus. Uiteraard zingt<br />

Daphne zelf. Maar ook de dochter van Daphne<br />

komt popsongs zingen. Verder is er nog een<br />

tenor en een violiste. Carla Braan verzorgt<br />

dit jaar eveneens weer de begeleiding op<br />

de piano. Het belooft mooi weer te worden,<br />

maar bij slecht weer wordt het concert in de<br />

kerk gehouden.<br />

Heeft u nog geen kaartje? Er zijn nog wat<br />

plaatsen vrij. Het concert begint om 16.00<br />

uur (inloop 15.30). Tot 2 uur voor aanvang<br />

zijn kaarten te bestellen via: daphne.zing@<br />

gmail.com. Mocht u last minute nog zin en<br />

tijd krijgen om lekker met een picknickmandje<br />

naar mooie muziek te luisteren, dan kunt u<br />

aan de poort nog tickets kopen. Via daphne.<br />

zing@gmail.com kunt u ook informatie<br />

krijgen over zangles, (bedrijfs)workshops of<br />

het kerst project.<br />

LIESBETH


4 BINNENDIJKS <strong>33</strong>/<strong>34</strong> 26 augustus <strong>2022</strong> BINNENDIJKS <strong>33</strong>/<strong>34</strong> 26 augustus <strong>2022</strong> 5<br />

Obstakelrun Vreugdegaard<br />

Als knallende afsluiting van de zomervakantie organiseert SPURD dit jaar de obstakelrun in<br />

Speeltuin de Vreugdegaard op zaterdag 27 augustus van 15.00 - 17.00 uur voor alle kinderen<br />

van 6 t/m 12 jaar. Trek oude kleren aan want je kunt nat worden tijdens het deelnemen.<br />

Aanmelden is niet nodig.<br />

Zonnebloem<br />

De verkoop van loten van de<br />

zonnebloemloterij loopt alweer bijna<br />

ten einde. Tot 1 september kunnen<br />

de vrijwilligers nog bij u aan de deur<br />

komen. Van elk verkocht lot ontvangt<br />

onze afdeling € 1,50.<br />

Heeft u onze vrijwilligers gemist: online kunt<br />

u nog loten kopen op www.zonnebloem.nl/<br />

loten/p/a00836 tot 1 oktober. Tot 1 september<br />

loopt onze aktie: wie 5 loten of meer koopt,<br />

komt op een lijst (max 25, dan nieuwe lijst)<br />

en maakt kans op een taartje. In onze julivergadering<br />

hebben onder de eerste 2 lijsten<br />

een winnaar getrokken: fam. Tuijp en Mevr.<br />

de Wolf, zij hebben inmiddels hun taartje<br />

ontvangen. Zondag 4 september staan we op<br />

FOTO AANGELEVERD<br />

Herfsttentoonstellingen<br />

VVV Purmerends Museum<br />

5 sept – 3 okt:<br />

KORRIE VAN OOSTROM. Glas leeft! Aldus<br />

Korrie van Oostrom. Zij wordt geïnspireerd<br />

door de wereld om haar heen. De<br />

watervogels die ze ziet vanaf haar woonark,<br />

kleuren, en vooral ook mensen. Die diversiteit<br />

is ook terug te vinden in haar werk. Glas is<br />

voor haar fantastisch om mee te werken. Ze<br />

kan er al haar ideeën en creativiteit in kwijt.<br />

Als een object af is zie je hoe mooi het licht<br />

erdoorheen valt. Zo komt het tot leven.<br />

3 okt – 7 nov:<br />

TINEKE VAN DER STRUIK. Schilderkunst<br />

en ruimtelijke beelden komen samen in<br />

het bijzondere driedimensionale werk van<br />

kunstenares Tineke van der Struik. Van oudsher<br />

is Tineke portretschilder, maar tegenwoordig<br />

houdt ze zich vooral bezig met het maken van<br />

ruimtelijk werk. Dat zijn zowel beelden als<br />

schilderijen waarbij de afbeelding letterlijk het<br />

doek uit komt. Het 3D werk wordt gemaakt<br />

de dagmarkt met een eigen enveloppenloterij<br />

met vele leuke prijsjes. Van harte aanbevolen.<br />

Mede met deze opbrengsten kunnen we leuke<br />

uitjes organiseren, een attentie met Pasen<br />

en kerst, een bloemetje met ziekendag etc.<br />

We hebben binnenkort een busuitje naar Urk<br />

met een vaartocht en een muziekmiddag in<br />

de Taborkerk. Zonnebloem Beemster doet<br />

ook mee met de RaboClupSupport. Leden<br />

van de Rabobank kunnen stemmen op hun<br />

favoriete verenigingen. Hiermee willen we<br />

graag wat extra’s doen met de kerst voor<br />

onze medemensen met een beperking. De<br />

stemperiode is van 5 t/m 27 sept.<br />

Het zou fijn als u bij het stemmen<br />

aan de Zonnebloem Beemster denkt!<br />

Bij voorbaat dank.<br />

met verschillende materialen, zoals papiermaché,<br />

kralen, glas en stof, waarna het voor<br />

de afwerking wordt beschilderd met acryl verf.<br />

Tineke is een intuïtief kunstenaar en al jaren<br />

actief lid van de Kunstcollectief Purmerend.<br />

Ook won zij twee keer de eerste prijs van de<br />

schilderwedstrijd van de Stichting Marktstad<br />

Purmerend.<br />

7 nov – 5 dec ROB REUREKAS.<br />

Rob Reurekas schildert bij voorkeur vanaf<br />

vakantiefoto's waar hij een mooie herinnering<br />

aan heeft. Ook schildert hij graag en-plein-air.<br />

Daarnaast houdt hij zich bezig met<br />

portretschilderen, tekenen en etsen. Rob werkt<br />

in verschillende technieken, zoals olieverf,<br />

acrylverf, siberisch krijt, inkt, gewassen<br />

tekeningen en etsen. Bij Famous Artists School<br />

volgde hij een teken- en schildercursus en bij<br />

Cultuurhuis Wherelant de cursus etsen. Zijn<br />

eigen indruk en sfeer in het werk brengen is<br />

steeds weer een uitdaging.<br />

Bijzonder: muziek mét dansers<br />

van het Internationaal<br />

Danstheater in Grote Kerk De Rijp<br />

Het theaterprogramma <strong>2022</strong> – 2023<br />

begint Cartouche op zaterdag 3<br />

september met een verrassende<br />

voorstelling.<br />

Voor het eerst is een professionele<br />

dansvoorstelling te zien in de Grote Kerk! Drie<br />

musici van het ensemble Música Extrema<br />

en twee dansers van Het Internationaal<br />

Danstheater (Monik en Dante Dominguez)<br />

durfden het aan om werk van Bach als<br />

uitgangspunt te nemen en hiermee een eigen<br />

artistieke weg in te slaan. In de muziektheatervoorstelling<br />

‘Partita’ worden onder meer twee<br />

bewerkte ‘Partita’s’ van Bach samengevoegd<br />

Paardenpaadjes<br />

in de Beemster<br />

Zoekend naar foto's van<br />

paardenpaadjes kwam ik<br />

onderstaande foto tegen op de<br />

beeldbank van het Nationaal Archief.<br />

Het bijschrift vermeldde dat de foto in<br />

de Beemster was genomen.<br />

De fruitkisten dragen het beeldmerk van<br />

B.P&O – dat veilingbedrijf werd in 1896<br />

opgericht – dus de foto is waarschijnlijk<br />

genomen in de eerste helft van de vorige<br />

LEZERSFOTO<br />

Coupeuse Hetta van der Schraaf<br />

en Nancy Bakker hebben de rode<br />

zakdoekenrokken in de Beemster in de<br />

Beemsterproduktenverkoop gestart.<br />

Danielle Ernsting/Middenbeemster<br />

HEEFT U EEN LEZERSFOTO?<br />

STUUR DEZE NAAR<br />

REDACTIE@BINNENDIJKS.NU<br />

met tango door het danskoppel. De<br />

choreografie hebben de uit Brussel afkomstige<br />

dansers zelf ontworpen. Het zijn tangodansen<br />

waarbij de voorgeschreven choreografieën<br />

niet slaafs worden gevolgd en waarin zij<br />

elkaar aantrekken en afstoten. Zij loopt<br />

weg - hij gaat er achteraan. Tango met een<br />

vleugje acrobatiek. De voorstelling begint op<br />

3 september om 20.30 uur. Kaarten kosten<br />

€16,-- In de voorverkoop zijn deze verkrijgbaar<br />

bij DA-drogist Rijkes en via de website<br />

cartouche-graftderijp.nl. Kaarten zijn ook te<br />

reserveren met email aan kaarten@cartouchegraftderijp.nl<br />

en op 3 september vanaf 20.00<br />

uur bij de kassa in de Grote Kerk van De Rijp.<br />

eeuw en waarschijnlijk ergens langs de<br />

Nekkerweg. Maar locatie en datum werden<br />

niet vermeld.<br />

OPROEP:<br />

zijn er bewoners die de fruitplukkers<br />

herkennen of de kinderen die het plukken<br />

vanaf het paardenpad bekijken? Wie weet<br />

waar en wanneer deze foto genomen is?<br />

Reacties: redactie@binnendijks.nu.<br />

GER ERNSTING<br />

Open Dagen Collectieboomgaard<br />

Beemster:<br />

3 en 4 september<br />

Sinds maart 2020 is er veel veranderd<br />

in het dagelijks leven van vele mensen.<br />

Door de alles overheersende corona<br />

speelde het leven voor veel mensen<br />

zich noodgedwongen thuis af. Het<br />

eigen plekje thuis werd belangrijker.<br />

Ook de tuin van mensen profiteerde van<br />

de extra aandacht. In de tuin werken mocht<br />

wel. Planten en bomen groeiden gelukkig<br />

gewoon door. De tuin bracht toentertijd rust<br />

in een woelige, onrustige wereld. Het gevolg<br />

was dat nieuwe planten en bomen niet aan<br />

te slepen waren. Voor de POMologische<br />

Vereniging NH (POM) betekende het dat de<br />

vraag naar onze fruitbomen sterk toenam.<br />

Voor veel rassen was de belangstelling de<br />

afgelopen twee jaar zo groot dat bepaalde<br />

rassen zelfs helemaal niet meer beschikbaar<br />

waren bij boomkwekers.<br />

De in corona-tijd aangeschafte fruitbomen<br />

moeten net als al eerder geplante bomen<br />

goed verzorgd worden willen ze opgroeien<br />

tot mooie, goed vruchtdragende fruitbomen.<br />

Tijdens de open dagen van 3 en 4 september<br />

kan een kijkje in de keuken worden genomen<br />

in de Collectieboomgaard van de POM.<br />

De werkers in de boomgaard en andere<br />

deskundigen zijn aanwezig om alle vragen<br />

over de verzorging van fruitbomen te<br />

beantwoorden hoe een fruitboom gezond<br />

oud kan worden. Wie zelf meer kennis<br />

over fruitbomen wil vergaren kan zich op<br />

die dagen opgeven voor een cursus zoals<br />

snoeien, ziekten en plagen of enten. Op<br />

zaterdag wordt er een demonstratie enten<br />

van fruitbomen gegeven in de boomgaard.<br />

Jennifer Schot<br />

in Onder de Linden<br />

Tijdens de open dagen kunnen fruitbomen<br />

besteld worden die later in het jaar afgeleverd<br />

worden. Alle ruim 360 verschillende rassen<br />

appel-, peer- of pruimenbomen die in de<br />

collectietuin staan kunnen in principe besteld<br />

worden als hoog-, halfstam of in spilvorm. De<br />

bomen die in boomgaard staan zijn nu 20 jaar<br />

oud. Met eigen ogen is waar te nemen wat van<br />

de nu jong aangeschafte boom de komende<br />

tijd te verwachten valt. Alle bezoekers<br />

kunnen dat weekend vrij rond kuieren door<br />

de boomgaard. Dit kan alleen maar ook onder<br />

begeleiding van een deskundige. Zonder<br />

corona kan, na twee jaar ook weer ieder uur<br />

plaatsgenomen worden aan een smaaktafel.<br />

Aan de smaaktafel kan het op dat moment<br />

rijpe fruit geproefd en beoordeeld worden..<br />

Het keukenfruit wordt bereid aangeboden<br />

in een kraam van de POM. Wie rijp fruit<br />

heeft maar de naam niet weet kan op zoek<br />

gaan naar de naam in de boomgaard of vijf<br />

stuks meenemen en de vraag voorleggen<br />

aan de aanwezige determineerders. Om het<br />

geheel nog aantrekkelijker te maken staan<br />

in de boomgaard kramen met verschillende<br />

hobby-producten o.a. sierraden, tekenen<br />

schilderwerk, kunstvoorwerpen maar<br />

ook bijenproducten en informatie over het<br />

versappen van eigen fruit.<br />

Wie belangstelling heeft voor een gratis dagje<br />

uit voor het hele gezin, duurzaam bezig wil<br />

zijn, informatie nodig heeft over fruitbomen<br />

en veilig verblijven in de buitenlucht is<br />

welkom in de Collectieboomgaard aan de<br />

Volgerweg 26, 1462HR Middenbeemster van<br />

10.00 uur tot 16.00 uur. De boomgaard is<br />

prima bereikbaar met de bus.<br />

Jennifer Schot (1969), beeldend kunstenaar<br />

uit de Zuidoostbeemster exposeert in<br />

september en oktober in Onder de Linden.<br />

Wat opvalt aan haar schilderijen zijn de<br />

losse toets en de gemengde materialen die<br />

ze combineert, zoals acrylverf en houtskool<br />

of inkt met pastelkrijt. Haar werk straalt een<br />

mediterrane sfeer uit.<br />

Korenmolen<br />

“De Nachtegaal”<br />

Ook dit jaar doen wij weer mee met<br />

Rabo Clubsupport. Stem op ons van<br />

5 september t/m 27 september. Als u<br />

zich gratis aangemeld heeft als lid en<br />

aangesloten bent bij Rabo Waterland en<br />

omstreken, vragen wij u om op ons te<br />

stemmen. Voor elke stem ontvangen wij<br />

van de Rabobank een nader te bepalen<br />

bedrag om ons doel te bereiken.<br />

Wij willen graag presentatiematerialen<br />

aankopen om bij rondleidingen en<br />

presentaties buiten de molen, onze molen<br />

beter te kunnen laten zien.<br />

Wat gaf het weer een goed gevoel<br />

afgelopen Hemelvaartsdag.<br />

De traditionele Open Dag werd weer in ere<br />

hersteld. We konden in de hele Beemster weer<br />

op bezoek gaan bij de aangegeven adressen<br />

in de nu gratis ter beschikking gestelde Open<br />

Dag Krant. Dit mede door de actie van RABO<br />

Club Support in 2021. Velen zijn inderdaad op<br />

pad gegaan, de zon verhoogde de stemming<br />

door gedurende de dag volop te schijnen. We<br />

hopen dat mede door de leden van de RABO<br />

Onze ervaring is dat juist kinderen vaak heel<br />

enthousiast zijn bij het zien van de molen<br />

en tijdens een rondleiding in de molen. Het<br />

proces van “graan tot brood” en zeker ook<br />

de oude technieken zijn leerzaam en boeiend<br />

en misschien mag je dan de molenaar ook<br />

even helpen om de molen op te starten of<br />

te kruien. Inmiddels is ons assortiment in de<br />

molenwinkel uitgebreid met havermout.<br />

Wij zijn open op woensdag 13.00-16.00 uur<br />

en zaterdag 10.00-16.00 uur.<br />

WWW. NACHTEGAALBEEMSTER.NL<br />

INFO@NACHTEGAALBEEMSTER.NL<br />

RABO Club Support <strong>2022</strong><br />

Stichting Open Dag Beemster<br />

ook de zon volop kan gaan schijnen voor het<br />

project dat de Stichting Open Dag Beemster dit<br />

jaar voor ogen heeft. De kerstmiddagvieringen<br />

voor ouderen door het vriendschappelijk<br />

huisbezoek Beemster. Ook dit jaar krijgen<br />

de leden van de RABO bank weer de kans<br />

om maximaal 3 verenigingen, stichtingen of<br />

andere samenwerkende culturele instellingen<br />

met hun stem financieel te ondersteunen.<br />

Vanaf 5 september kunnen de leden hun stem<br />

uitspreken. De Stichting Open Dag Beemster<br />

ziet uw stem graag tegemoet.


6 BINNENDIJKS <strong>33</strong>/<strong>34</strong> 26 augustus <strong>2022</strong><br />

Lezing Waterlands Archief<br />

in Westerhem<br />

Op zaterdag 10 september aanstaande<br />

zal het Waterlands Archief in het<br />

Agrarisch Museum Westerhem een<br />

lezing geven over de ontsluiting van<br />

bouwaanvragen die in hun archief zijn<br />

opgeslagen.<br />

Dit wordt mede gedaan aan de hand van<br />

een voorbeeld van een bouwaanvraag voor<br />

een boerderij in de Beemster. Dit voorbeeld<br />

wordt met een video toegelicht. Deze<br />

toelichting kan ook prima gebruikt worden<br />

om andere onderdelen in het Waterlands<br />

Archief op te zoeken. De lezing is in het kader<br />

van het Open Monumentenweekend dat<br />

op 10 en 11 september landelijk gehouden<br />

wordt. De toegangsprijs voor het museum<br />

is in dit weekend gratis. Na 1 september zal<br />

het tijdstip van deze lezing bekend zijn. U<br />

kunt hiervoor contact opnemen via info@<br />

historischgenootschapbeemster.nl of<br />

telefonisch via het museum, 0299-684388<br />

(tijdens openingstijden van woensdag t/m<br />

zondag van 13.30-17.00 uur).<br />

De Algemene Begraafplaats<br />

in Middenbeemster,<br />

een bijzondere plek<br />

Een kleine werkgroep heeft twee<br />

jaar geleden het initiatief genomen<br />

om het achterste (oude) deel van de<br />

algemene begraafplaats ‘nieuw leven<br />

in te blazen’.<br />

Steeds meer graven kregen te weinig<br />

verzorging omdat er geen rechthebbenden<br />

meer zijn en de algehele aanblik ging daardoor<br />

zienderogen achteruit. Bovendien is het in<br />

veel gevallen technisch niet goed mogelijk<br />

om graven individueel te ruimen. Dat heeft er<br />

toe geleid dat dit deel van de begraafplaats<br />

nog de verstilde sfeer heeft van wat een oude<br />

begraafplaats zo bijzonder maakt.<br />

Van de gemeente kreeg de werkgroep alle<br />

medewerking om graven te mogen herstellen<br />

en zodoende te kunnen werken aan het<br />

behoud van dit stukje Beemster geschiedenis.<br />

Voor de benodigde technische kennis en<br />

vaardigheden werd ook aangeklopt bij de<br />

Stichting Oude Begraafplaats Purmerend.<br />

Veel graven hebben bijzondere details, ze<br />

willen iets zeggen over de overledenen.<br />

Naast eenvoudige graven zijn er ook<br />

indrukwekkende graven. Feitelijk ligt ook hier<br />

een belangrijk deel van de Beemsterlingen<br />

die de Beemster hebben gemaakt tot wat het<br />

nu is. En ook nu al is de hele begraafplaats<br />

een prachtige plek in het dorp om eens een<br />

wandelingetje te maken.<br />

Meer dan de helft van de graven heeft<br />

inmiddels de nodige aandacht gekregen; zo<br />

werden ontbrekende schakelkettingen en<br />

ophangogen met het originele lood opnieuw<br />

bevestigd. Grind werd geschoond. Meerdere<br />

afgebroken stenen zuiltjes werden hersteld<br />

en weer geplaatst. Van enkele graven werd de<br />

tekst weer leesbaar gemaakt. En zelfs werden<br />

er enkele heesters aangeplant.<br />

De werkzaamheden worden eenmaal in de<br />

week uitgevoerd, meestal een paar uurtjes<br />

op de woensdagmiddag. Maar het is nog<br />

lang niet klaar en helemaal klaar is het<br />

waarschijnlijk nooit.<br />

Over de begraafplaats zelf en haar ‘bewoners’<br />

wil de werkgroep meer informatie verzamelen<br />

en dat te zijner tijd toegankelijk maken voor<br />

belangstellenden.<br />

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren<br />

heeft de werkgroep nog behoefte aan enkele<br />

plezierige collega’s die het leuk zouden vinden<br />

om op gezette tijden de letters van graven bij<br />

te verven, vaak met verbluffend resultaat.<br />

Ook is er licht herstel- en onderhoudswerk<br />

aan de graven zelf en ook de grond er omheen<br />

willen we graag meenemen in het opknappen.<br />

Allemaal leuk om samen uit te voeren. Neem<br />

gerust even contact op. pieterbeemsterboer@<br />

gmail.com. tel.: 06 54373964<br />

OP DE (AANGELEVERDE) FOTO:<br />

ENRICO CARDIAS, PIETER BEEMSTERBOER,<br />

ANJA HULSEGGE, HENK STRIJKER<br />

WWW.BINNENDIJKS.NU<br />

Zálig! Zingen!<br />

‘Ik dacht dat dat ik gelukkig was, maar<br />

zingen maakt pas echt gelukkig’, dit<br />

voel ik elke keer als we weer staan te<br />

zingen met ons koor: Zangvereniging<br />

Harmonie, de oudste culturele<br />

vereniging van de Beemster.<br />

Met elkaar een mooi muziekstuk instuderen is<br />

fascinerend. Je begint met niks, per stempartij<br />

wordt de muziek ingestudeerd. Er is altijd<br />

een moment dat je denkt, gaat dit ooit wat<br />

worden? Maar als dan de verschillende<br />

stempartijen samengevoegd worden,<br />

klinkt er muziek en voel je je opgenomen in<br />

een groter geheel. Onderdeel worden van<br />

die prachtige muziek is iedere keer weer<br />

gelukkigmakend.<br />

Zangcollega Carla benoemt het anders: ‘Ik<br />

hoef niet in therapie, want ik zing in een koor!’.<br />

Zo heeft ieder zijn beleving, maar samen zijn<br />

we éen. Wil jij ervaren wat zingen voor jou<br />

betekent? Kom dan gerust sfeerproeven op<br />

ons koor. Schroom niet, kom een kijkje nemen<br />

op dinsdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur<br />

tijdens een koorrepetitie in de foyer van de<br />

Keyserkerk. Alle stempartijen zijn welkom. Je<br />

mag vier keer gratis meezingen.<br />

Kijk voor meer informatie op onze website<br />

www.zangverenigingharmonie.nl en op<br />

Instagram en Facebook.<br />

Monumentenweekend<br />

FOTO-ONDERSCHRIFT: KERSTCONCERT 2019,<br />

CARLA EN ANNEKE ZINGEN HET AMEN.<br />

FOTO: JAAP BOS<br />

Op zaterdag 10 en zondag 11 september doet de Gemeente Purmerend<br />

(Purmerend en Beemster) actief mee aan het traditionele Monumentenweekend.<br />

Het thema dit jaar is ‘Duurzaam duurt het langst’.<br />

Op een groot aantal plaatsen in de stad en de<br />

droogmakerij openen monumentale panden<br />

hun deuren en/of zijn activiteiten te bezoeken<br />

die te maken hebben met het thema. Soms<br />

op beide dagen. Soms uitsluitend op een<br />

van beide dagen. Meer specifieke informatie<br />

daarover in de volgende <strong>Binnendijks</strong>. In de<br />

Beemster doen de volgende locaties mee:<br />

Agrarisch Museum Westerhem<br />

(openstelling beide dagen en<br />

activiteiten omtrent gedigitaliseerde<br />

bouwvergunningen en papierrestauratie<br />

op zondag).<br />

Betje Wolff museum (openstelling beide<br />

dagen).<br />

Beemster Arboretum (openstelling beide<br />

dagen)<br />

Korenmolen de Nachtegaal (openstelling<br />

zaterdag)<br />

Het Historisch Genootschap Beemster (HGB)<br />

heeft als doelstelling het opwekken van de<br />

belangstelling voor dit Beemster verleden.<br />

Een bezoek aan één van onze musea wordt<br />

een echte kennismaking met een stuk<br />

geschiedenis van onze polder. En wel op<br />

een moderne en speelse wijze. Wellicht<br />

bent u voor uw vereniging op zoek naar een<br />

leuke verenigingsactiviteit. Een bezoek<br />

aan het Betje Wolff Museum en/of aan het<br />

Agrarisch Museum Westerhem is zo geregeld<br />

en ontzettend interessant. De nieuwe<br />

tentoonstellingen zijn meer dan de moeite<br />

waard om te zien.<br />

Een combinatiebezoek op één middag is<br />

heel goed mogelijk, de musea liggen immers<br />

Fort Spijkerboor (openstelling zondag)<br />

Keyserkerk en torenklim (openstelling<br />

zaterdag en zondag)<br />

Doopsgezinde Vermaning (openstelling<br />

zondag 11 september)<br />

Rondleiding over de Buurt (zondag 11<br />

september start 12.00 en 14.00 uur vanaf<br />

Keyserkerk)<br />

Tuin Jisperweg 142 (openstelling zondag 11<br />

september 10.00-17.00 uur).<br />

Op diverse locaties (waaronder<br />

Bezoekerscentrum Beemster) zijn een<br />

wandelroute (5 kilometer langs diverse<br />

deelnemende panden in Purmerend) en<br />

Fietsroute (25 kilometer langs vooral objecten<br />

in de Beemster) verkrijgbaar.<br />

Uitgebreide (actuele) informatie:<br />

www.openmonumentendag.nl/purmerend<br />

Aan de besturen van de Buurtverenigingen,<br />

Wonen in de Beemster betekent voor u en ons<br />

wonen in een polder met historie.<br />

schuin tegenover elkaar. Dit kan individueel<br />

maar ook in groepsverband. Zo mogelijk met<br />

een rondleiding door een gids.<br />

De afstand kan geen belemmering zijn en een<br />

contact om de mogelijkheden te bespreken is<br />

zo gelegd. Neem een kijkje op onze website:<br />

www.historischgenootschapbeemster.nl of<br />

neem telefonisch contact op met mevrouw M.<br />

Boots van het Betje Wolff Museum (tel. 0299-<br />

681948) of de heer J. Jobsis van het Agrarisch<br />

Museum Westerhem (tel. 0299-683507).<br />

Even mailen kan ook:<br />

info@historischgenootschapbeemster.nl<br />

Graag tot ziens, onze deuren staan voor u open!<br />

AGRARISCH MUSEUM WESTERHEM /<br />

BETJE WOLFF MUSEUM MIDDENBEEMSTER<br />

Informatierubriek<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-<br />

427661, e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.<br />

buurthuiszuidoostbeemster.nl, facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenarts Purmerend, moderne zorg voor uw huisdier. Consulten<br />

en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. 24 uur per dag<br />

voor spoedeisende zaken bereikbaar. Kleine huisdieren: Kraggeveenstraat<br />

5 Purmerend en voor Paarden: Middenweg 82 Middenbeemster.<br />

www.dierenartspurmerend.nl.<br />

Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker<br />

leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend.<br />

06.58878588 www.info@droom-kracht.nl<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige<br />

vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: 06 12444674<br />

www.shmpurmerend.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

25 T/M 28 AUGUSTUS<br />

Westbeemsterkermis<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462 ZG Middenbeemster,<br />

telefoon: 0299 621826, e-mail: info@visitbeemster.nl<br />

www.visitbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.<br />

0616116203, email: hle.appelo@ziggo.nl<br />

Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie<br />

Middenbeemster tel: 0299 690712<br />

Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina.<br />

Podologie Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure<br />

praktijk: Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: 0640743743<br />

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 49 69 59<br />

Carla Bleesing uitvaartbegeleiding verzorgt en begeleid uitvaarten<br />

op de haar zo kenmerkende wijze: persoonlijk, warm en liefdevol.<br />

Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij overlijden of voor<br />

een uitvaartwensengesprek met 06 19<strong>33</strong> 6162.<br />

Tromp Garantiemakelaars, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster,<br />

tel. 0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 452 555.<br />

U kunt ook mailen naar; loketwmo@purmerend.nl.<br />

WonenPlus (RSWP) Beemster WonenPlus biedt praktische diensten<br />

en persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken,<br />

mensen met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend. Bereikbaar van<br />

maandag t/m vrijdag 0299-426364.<br />

Zangvereniging Harmonie repeteert elke dinsdagavond van 20.00<br />

tot 22.00 uur in de Beemster Keyser/foyer. Zingen is gezond! Interesse?<br />

Bel met Carla Bleesing 06-37479301 of Anneke Goede 06-4<strong>34</strong>61839.<br />

Kijk voor meer informatie op www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zang studio Daphne Beemster! mail: daphne.zing@gmail.com,<br />

tel:0629182001, www.zangstudiodaphne.com Laat je stem horen!<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

We hebben weer een mooi programma in elkaar gesleuteld en hopen er samen<br />

met jullie, De Kerckhaen en WBSV een geweldige kermis van te maken! Kijk voor<br />

meer info op onze Facebook pagina. Programma in het kort:<br />

Donderdag 25 augustus: 20.00 uur - Klaverjassen/Keezen De Kerckhaen.<br />

Vrijdag 26 augustus: 18.45 uur – Steenwerpen Het Kerkplein<br />

Zaterdag 27 augustus: 13.00 uur - VEEstdag De Kerckhaen / Koezicht Beemster<br />

Zondag 28 augustus: 13.30 uur - Stappen & Ontsnappen De Kerckhaen<br />

Zondag 28 augustus: 15.00 uur – Viswedstrijd Jisperwegsloot (het Buurtje).<br />

De wekelijkse sportieve<br />

beweegactiviteiten voor 55plussers<br />

van Spurd gaan weer van start in de<br />

week van maandag 29 augustus.<br />

Nieuw zijn dit seizoen Gymgroep in<br />

Middenbeemster en Fit op Muziek in De<br />

Gors. In alle lessen voor 55plussers is plaats<br />

voor nieuwe deelnemers. Binnen en Buiten.<br />

Zie: spurd.nl/sport-aanbod/senioren/spurdsenioren-sport/.<br />

Voor vragen of als men een<br />

les wil bijwonen, dan is contact via info@<br />

spurd.nl of telefonisch maandag tot en met<br />

vrijdag van 08.30 uur tot 15.30 uur via 0299<br />

- 418100 mogelijk. Voor wie voor het eerst wil<br />

Senioren Sport<br />

weer van start<br />

komen is aanmelden gewenst, dan kan Spurd<br />

rekening houden met het aantal deelnemers<br />

aan de les.<br />

Gymgroep in Middenbeemster:<br />

De gymlessen in Middenbeemster zijn in<br />

woonzorgcentrum Middelwijck, Prinses<br />

Beatrixpark 54. De deelnemers doen de<br />

oefeningen staand achter of zittend op een<br />

stoel. Tijdens de oefeningen gebruikt men<br />

het eigen lichaamsgewicht en verschillende<br />

spelmaterialen. De les is vooral gericht op<br />

plezier door samen te werken aan behoud<br />

en/of verbetering van kracht, lenigheid en<br />

conditie. De prijs van een les is € 4,85.<br />

WILT U ADVERTEREN of heeft u nieuws<br />

mail naar redactie@binnendijks.nu<br />

Sonnet<br />

HET WAS DE LAATSTE<br />

APPELBOOM, EEN KLEINE,<br />

die nog veel rijker, groter groeien kon.<br />

Door wat ook moest het fruitbedrijf verdwijnen<br />

en alle appelbomen moesten om.<br />

De boomgaard ligt nu vlak en onontgonnen,<br />

voor tarwe heel geschikt of voor een wei.<br />

Want jongen piepen niet wat ouden zongen,<br />

de tijd die bloost van appels is voorbij.<br />

Alleen de kleine boom kent goede tijden –<br />

die staat nu in een stadstuin, en groeit mals,<br />

met appeltjes te gaaf om in te bijten,<br />

tot iemand er toch ééntje plukken zal.<br />

Daarnaast zit in de zon een stel t’ontbijten:<br />

Adam en Eva – vòòr de zondeval.<br />

Jan Duin<br />

Colofon<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.<br />

ADVERTENTIES<br />

Peter Leek. 0299 - 6902<strong>33</strong> of 06 - 830 850 81<br />

e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens & Carolien van den Berg, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-<strong>33</strong>1020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-<strong>33</strong>1020.<br />

www.Rodimedia.nl/contact/bezorgklacht<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

OPLAGE: 5000 exemplaren<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 2<strong>33</strong><br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Kerkdiensten<br />

ZONDAG 28 AUGUSTUS<br />

DOOPSGEZINDE VERMANING:<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER:<br />

Om 10.00 uur “Keyserkerk” Feestelijk<br />

zomerdienst met als thema: ‘Midden in de<br />

wereld’ met Ds. Nico Schroevers, solozang van<br />

Femke Leek<br />

JOANNES DE DOPER:<br />

10.00 uur viering met voorganger Jac. Noé<br />

ZONDAG 4 SEPTEMBER<br />

DOOPSGEZINDE VERMANING:<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER:<br />

Om 10.00 uur “Keyserkerk” Feestelijke<br />

zomerdienst et als thema: ‘Een markt vol<br />

mogelijkheden’ met Ds. Nico Schroevers,<br />

solozang van Femke Leek<br />

RK JOANNES DE DOPER:<br />

Om 10.00 uur viering met voorganger M. Momot,<br />

koorzang<br />

NICOLAASKERK<br />

ZATERDAG 27 AUGUSTUS:<br />

geen viering. (vakantieperiode)<br />

ZONDAG 28 AUGUSTUS:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Padre Luis Weel;<br />

mmv samenzang.<br />

ZATERDAG 03 SEPTEMBER:<br />

geen viering (vakantieperiode )<br />

ZONDAG 04 SEPTEMBER:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; pastor Henk<br />

Versteeg; mmv het Pauluskoor


VAKANTIE VOORBIJ:<br />

XT Luis once; doodt hoofdluis<br />

in één behandeling<br />

Drogisterij Jonker Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Telefoon (0299) 68 17 25<br />

www.fortekinderopvang.nl<br />

WELKOM<br />

Kinderdagopvang<br />

Buitenschoolse opvang<br />

Peuteropvang<br />

laat je groeien<br />

Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

Wilt u<br />

adverteren?<br />

Kijk op onze website<br />

of mail naar<br />

info@binnendijks.nu<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat<br />

Trots!<br />

Op uw drukwerk.<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon zaterdag 06- 4548 74 39.<br />

Overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Al ruim 80 jaar leveren wij drukwerk in de<br />

regio. Daar zijn wij trots op. Waarom? Wij houden<br />

van papier en inkt. Maar vooral trots omdat wij<br />

uw vertrouwen kregen. Een productcatalogus,<br />

jubileumboek, verpakkingen én de <strong>Binnendijks</strong>.<br />

Nog altijd zeggen wij dan vol trots:<br />

“Hé, die hebben wij gedrukt!”<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684<strong>34</strong>6 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

dag & nacht bereikbaar: 0299 - 68 39 45<br />

Bel bij een overlijden of voor een kosteloze voorbespreking<br />

pakket budget<br />

crematie dekker<br />

pakketprijs €1.995,-<br />

Voor al uw elektrawerk<br />

Advisering en levering van energiezuinige<br />

verlichting (led) en zonnepanelen.<br />

Bamestraweg 1,1462 VM Middenbeemster, tel. 0299-681680, www.electro2000.nl<br />

www.binnendijks.nu<br />

www.uitvaartpurmerend.nl<br />

pakket all-in<br />

crematie dekker<br />

pakketprijs €3995,-<br />

pakket crematorium<br />

purmerend<br />

pakketprijs €5200,-<br />

een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!