26.08.2022 Views

Binnendijks 2022 33-34

Binnendijks van 26 augustus 2022

Binnendijks van 26 augustus 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6 BINNENDIJKS <strong>33</strong>/<strong>34</strong> 26 augustus <strong>2022</strong><br />

Lezing Waterlands Archief<br />

in Westerhem<br />

Op zaterdag 10 september aanstaande<br />

zal het Waterlands Archief in het<br />

Agrarisch Museum Westerhem een<br />

lezing geven over de ontsluiting van<br />

bouwaanvragen die in hun archief zijn<br />

opgeslagen.<br />

Dit wordt mede gedaan aan de hand van<br />

een voorbeeld van een bouwaanvraag voor<br />

een boerderij in de Beemster. Dit voorbeeld<br />

wordt met een video toegelicht. Deze<br />

toelichting kan ook prima gebruikt worden<br />

om andere onderdelen in het Waterlands<br />

Archief op te zoeken. De lezing is in het kader<br />

van het Open Monumentenweekend dat<br />

op 10 en 11 september landelijk gehouden<br />

wordt. De toegangsprijs voor het museum<br />

is in dit weekend gratis. Na 1 september zal<br />

het tijdstip van deze lezing bekend zijn. U<br />

kunt hiervoor contact opnemen via info@<br />

historischgenootschapbeemster.nl of<br />

telefonisch via het museum, 0299-684388<br />

(tijdens openingstijden van woensdag t/m<br />

zondag van 13.30-17.00 uur).<br />

De Algemene Begraafplaats<br />

in Middenbeemster,<br />

een bijzondere plek<br />

Een kleine werkgroep heeft twee<br />

jaar geleden het initiatief genomen<br />

om het achterste (oude) deel van de<br />

algemene begraafplaats ‘nieuw leven<br />

in te blazen’.<br />

Steeds meer graven kregen te weinig<br />

verzorging omdat er geen rechthebbenden<br />

meer zijn en de algehele aanblik ging daardoor<br />

zienderogen achteruit. Bovendien is het in<br />

veel gevallen technisch niet goed mogelijk<br />

om graven individueel te ruimen. Dat heeft er<br />

toe geleid dat dit deel van de begraafplaats<br />

nog de verstilde sfeer heeft van wat een oude<br />

begraafplaats zo bijzonder maakt.<br />

Van de gemeente kreeg de werkgroep alle<br />

medewerking om graven te mogen herstellen<br />

en zodoende te kunnen werken aan het<br />

behoud van dit stukje Beemster geschiedenis.<br />

Voor de benodigde technische kennis en<br />

vaardigheden werd ook aangeklopt bij de<br />

Stichting Oude Begraafplaats Purmerend.<br />

Veel graven hebben bijzondere details, ze<br />

willen iets zeggen over de overledenen.<br />

Naast eenvoudige graven zijn er ook<br />

indrukwekkende graven. Feitelijk ligt ook hier<br />

een belangrijk deel van de Beemsterlingen<br />

die de Beemster hebben gemaakt tot wat het<br />

nu is. En ook nu al is de hele begraafplaats<br />

een prachtige plek in het dorp om eens een<br />

wandelingetje te maken.<br />

Meer dan de helft van de graven heeft<br />

inmiddels de nodige aandacht gekregen; zo<br />

werden ontbrekende schakelkettingen en<br />

ophangogen met het originele lood opnieuw<br />

bevestigd. Grind werd geschoond. Meerdere<br />

afgebroken stenen zuiltjes werden hersteld<br />

en weer geplaatst. Van enkele graven werd de<br />

tekst weer leesbaar gemaakt. En zelfs werden<br />

er enkele heesters aangeplant.<br />

De werkzaamheden worden eenmaal in de<br />

week uitgevoerd, meestal een paar uurtjes<br />

op de woensdagmiddag. Maar het is nog<br />

lang niet klaar en helemaal klaar is het<br />

waarschijnlijk nooit.<br />

Over de begraafplaats zelf en haar ‘bewoners’<br />

wil de werkgroep meer informatie verzamelen<br />

en dat te zijner tijd toegankelijk maken voor<br />

belangstellenden.<br />

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren<br />

heeft de werkgroep nog behoefte aan enkele<br />

plezierige collega’s die het leuk zouden vinden<br />

om op gezette tijden de letters van graven bij<br />

te verven, vaak met verbluffend resultaat.<br />

Ook is er licht herstel- en onderhoudswerk<br />

aan de graven zelf en ook de grond er omheen<br />

willen we graag meenemen in het opknappen.<br />

Allemaal leuk om samen uit te voeren. Neem<br />

gerust even contact op. pieterbeemsterboer@<br />

gmail.com. tel.: 06 54373964<br />

OP DE (AANGELEVERDE) FOTO:<br />

ENRICO CARDIAS, PIETER BEEMSTERBOER,<br />

ANJA HULSEGGE, HENK STRIJKER<br />

WWW.BINNENDIJKS.NU<br />

Zálig! Zingen!<br />

‘Ik dacht dat dat ik gelukkig was, maar<br />

zingen maakt pas echt gelukkig’, dit<br />

voel ik elke keer als we weer staan te<br />

zingen met ons koor: Zangvereniging<br />

Harmonie, de oudste culturele<br />

vereniging van de Beemster.<br />

Met elkaar een mooi muziekstuk instuderen is<br />

fascinerend. Je begint met niks, per stempartij<br />

wordt de muziek ingestudeerd. Er is altijd<br />

een moment dat je denkt, gaat dit ooit wat<br />

worden? Maar als dan de verschillende<br />

stempartijen samengevoegd worden,<br />

klinkt er muziek en voel je je opgenomen in<br />

een groter geheel. Onderdeel worden van<br />

die prachtige muziek is iedere keer weer<br />

gelukkigmakend.<br />

Zangcollega Carla benoemt het anders: ‘Ik<br />

hoef niet in therapie, want ik zing in een koor!’.<br />

Zo heeft ieder zijn beleving, maar samen zijn<br />

we éen. Wil jij ervaren wat zingen voor jou<br />

betekent? Kom dan gerust sfeerproeven op<br />

ons koor. Schroom niet, kom een kijkje nemen<br />

op dinsdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur<br />

tijdens een koorrepetitie in de foyer van de<br />

Keyserkerk. Alle stempartijen zijn welkom. Je<br />

mag vier keer gratis meezingen.<br />

Kijk voor meer informatie op onze website<br />

www.zangverenigingharmonie.nl en op<br />

Instagram en Facebook.<br />

Monumentenweekend<br />

FOTO-ONDERSCHRIFT: KERSTCONCERT 2019,<br />

CARLA EN ANNEKE ZINGEN HET AMEN.<br />

FOTO: JAAP BOS<br />

Op zaterdag 10 en zondag 11 september doet de Gemeente Purmerend<br />

(Purmerend en Beemster) actief mee aan het traditionele Monumentenweekend.<br />

Het thema dit jaar is ‘Duurzaam duurt het langst’.<br />

Op een groot aantal plaatsen in de stad en de<br />

droogmakerij openen monumentale panden<br />

hun deuren en/of zijn activiteiten te bezoeken<br />

die te maken hebben met het thema. Soms<br />

op beide dagen. Soms uitsluitend op een<br />

van beide dagen. Meer specifieke informatie<br />

daarover in de volgende <strong>Binnendijks</strong>. In de<br />

Beemster doen de volgende locaties mee:<br />

Agrarisch Museum Westerhem<br />

(openstelling beide dagen en<br />

activiteiten omtrent gedigitaliseerde<br />

bouwvergunningen en papierrestauratie<br />

op zondag).<br />

Betje Wolff museum (openstelling beide<br />

dagen).<br />

Beemster Arboretum (openstelling beide<br />

dagen)<br />

Korenmolen de Nachtegaal (openstelling<br />

zaterdag)<br />

Het Historisch Genootschap Beemster (HGB)<br />

heeft als doelstelling het opwekken van de<br />

belangstelling voor dit Beemster verleden.<br />

Een bezoek aan één van onze musea wordt<br />

een echte kennismaking met een stuk<br />

geschiedenis van onze polder. En wel op<br />

een moderne en speelse wijze. Wellicht<br />

bent u voor uw vereniging op zoek naar een<br />

leuke verenigingsactiviteit. Een bezoek<br />

aan het Betje Wolff Museum en/of aan het<br />

Agrarisch Museum Westerhem is zo geregeld<br />

en ontzettend interessant. De nieuwe<br />

tentoonstellingen zijn meer dan de moeite<br />

waard om te zien.<br />

Een combinatiebezoek op één middag is<br />

heel goed mogelijk, de musea liggen immers<br />

Fort Spijkerboor (openstelling zondag)<br />

Keyserkerk en torenklim (openstelling<br />

zaterdag en zondag)<br />

Doopsgezinde Vermaning (openstelling<br />

zondag 11 september)<br />

Rondleiding over de Buurt (zondag 11<br />

september start 12.00 en 14.00 uur vanaf<br />

Keyserkerk)<br />

Tuin Jisperweg 142 (openstelling zondag 11<br />

september 10.00-17.00 uur).<br />

Op diverse locaties (waaronder<br />

Bezoekerscentrum Beemster) zijn een<br />

wandelroute (5 kilometer langs diverse<br />

deelnemende panden in Purmerend) en<br />

Fietsroute (25 kilometer langs vooral objecten<br />

in de Beemster) verkrijgbaar.<br />

Uitgebreide (actuele) informatie:<br />

www.openmonumentendag.nl/purmerend<br />

Aan de besturen van de Buurtverenigingen,<br />

Wonen in de Beemster betekent voor u en ons<br />

wonen in een polder met historie.<br />

schuin tegenover elkaar. Dit kan individueel<br />

maar ook in groepsverband. Zo mogelijk met<br />

een rondleiding door een gids.<br />

De afstand kan geen belemmering zijn en een<br />

contact om de mogelijkheden te bespreken is<br />

zo gelegd. Neem een kijkje op onze website:<br />

www.historischgenootschapbeemster.nl of<br />

neem telefonisch contact op met mevrouw M.<br />

Boots van het Betje Wolff Museum (tel. 0299-<br />

681948) of de heer J. Jobsis van het Agrarisch<br />

Museum Westerhem (tel. 0299-683507).<br />

Even mailen kan ook:<br />

info@historischgenootschapbeemster.nl<br />

Graag tot ziens, onze deuren staan voor u open!<br />

AGRARISCH MUSEUM WESTERHEM /<br />

BETJE WOLFF MUSEUM MIDDENBEEMSTER<br />

Informatierubriek<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-<br />

427661, e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.<br />

buurthuiszuidoostbeemster.nl, facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenarts Purmerend, moderne zorg voor uw huisdier. Consulten<br />

en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. 24 uur per dag<br />

voor spoedeisende zaken bereikbaar. Kleine huisdieren: Kraggeveenstraat<br />

5 Purmerend en voor Paarden: Middenweg 82 Middenbeemster.<br />

www.dierenartspurmerend.nl.<br />

Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker<br />

leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend.<br />

06.58878588 www.info@droom-kracht.nl<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige<br />

vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: 06 12444674<br />

www.shmpurmerend.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

25 T/M 28 AUGUSTUS<br />

Westbeemsterkermis<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462 ZG Middenbeemster,<br />

telefoon: 0299 621826, e-mail: info@visitbeemster.nl<br />

www.visitbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.<br />

0616116203, email: hle.appelo@ziggo.nl<br />

Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie<br />

Middenbeemster tel: 0299 690712<br />

Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina.<br />

Podologie Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure<br />

praktijk: Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: 0640743743<br />

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 49 69 59<br />

Carla Bleesing uitvaartbegeleiding verzorgt en begeleid uitvaarten<br />

op de haar zo kenmerkende wijze: persoonlijk, warm en liefdevol.<br />

Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij overlijden of voor<br />

een uitvaartwensengesprek met 06 19<strong>33</strong> 6162.<br />

Tromp Garantiemakelaars, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster,<br />

tel. 0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 452 555.<br />

U kunt ook mailen naar; loketwmo@purmerend.nl.<br />

WonenPlus (RSWP) Beemster WonenPlus biedt praktische diensten<br />

en persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken,<br />

mensen met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend. Bereikbaar van<br />

maandag t/m vrijdag 0299-426364.<br />

Zangvereniging Harmonie repeteert elke dinsdagavond van 20.00<br />

tot 22.00 uur in de Beemster Keyser/foyer. Zingen is gezond! Interesse?<br />

Bel met Carla Bleesing 06-37479301 of Anneke Goede 06-4<strong>34</strong>61839.<br />

Kijk voor meer informatie op www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zang studio Daphne Beemster! mail: daphne.zing@gmail.com,<br />

tel:0629182001, www.zangstudiodaphne.com Laat je stem horen!<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

We hebben weer een mooi programma in elkaar gesleuteld en hopen er samen<br />

met jullie, De Kerckhaen en WBSV een geweldige kermis van te maken! Kijk voor<br />

meer info op onze Facebook pagina. Programma in het kort:<br />

Donderdag 25 augustus: 20.00 uur - Klaverjassen/Keezen De Kerckhaen.<br />

Vrijdag 26 augustus: 18.45 uur – Steenwerpen Het Kerkplein<br />

Zaterdag 27 augustus: 13.00 uur - VEEstdag De Kerckhaen / Koezicht Beemster<br />

Zondag 28 augustus: 13.30 uur - Stappen & Ontsnappen De Kerckhaen<br />

Zondag 28 augustus: 15.00 uur – Viswedstrijd Jisperwegsloot (het Buurtje).<br />

De wekelijkse sportieve<br />

beweegactiviteiten voor 55plussers<br />

van Spurd gaan weer van start in de<br />

week van maandag 29 augustus.<br />

Nieuw zijn dit seizoen Gymgroep in<br />

Middenbeemster en Fit op Muziek in De<br />

Gors. In alle lessen voor 55plussers is plaats<br />

voor nieuwe deelnemers. Binnen en Buiten.<br />

Zie: spurd.nl/sport-aanbod/senioren/spurdsenioren-sport/.<br />

Voor vragen of als men een<br />

les wil bijwonen, dan is contact via info@<br />

spurd.nl of telefonisch maandag tot en met<br />

vrijdag van 08.30 uur tot 15.30 uur via 0299<br />

- 418100 mogelijk. Voor wie voor het eerst wil<br />

Senioren Sport<br />

weer van start<br />

komen is aanmelden gewenst, dan kan Spurd<br />

rekening houden met het aantal deelnemers<br />

aan de les.<br />

Gymgroep in Middenbeemster:<br />

De gymlessen in Middenbeemster zijn in<br />

woonzorgcentrum Middelwijck, Prinses<br />

Beatrixpark 54. De deelnemers doen de<br />

oefeningen staand achter of zittend op een<br />

stoel. Tijdens de oefeningen gebruikt men<br />

het eigen lichaamsgewicht en verschillende<br />

spelmaterialen. De les is vooral gericht op<br />

plezier door samen te werken aan behoud<br />

en/of verbetering van kracht, lenigheid en<br />

conditie. De prijs van een les is € 4,85.<br />

WILT U ADVERTEREN of heeft u nieuws<br />

mail naar redactie@binnendijks.nu<br />

Sonnet<br />

HET WAS DE LAATSTE<br />

APPELBOOM, EEN KLEINE,<br />

die nog veel rijker, groter groeien kon.<br />

Door wat ook moest het fruitbedrijf verdwijnen<br />

en alle appelbomen moesten om.<br />

De boomgaard ligt nu vlak en onontgonnen,<br />

voor tarwe heel geschikt of voor een wei.<br />

Want jongen piepen niet wat ouden zongen,<br />

de tijd die bloost van appels is voorbij.<br />

Alleen de kleine boom kent goede tijden –<br />

die staat nu in een stadstuin, en groeit mals,<br />

met appeltjes te gaaf om in te bijten,<br />

tot iemand er toch ééntje plukken zal.<br />

Daarnaast zit in de zon een stel t’ontbijten:<br />

Adam en Eva – vòòr de zondeval.<br />

Jan Duin<br />

Colofon<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.<br />

ADVERTENTIES<br />

Peter Leek. 0299 - 6902<strong>33</strong> of 06 - 830 850 81<br />

e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens & Carolien van den Berg, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-<strong>33</strong>1020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-<strong>33</strong>1020.<br />

www.Rodimedia.nl/contact/bezorgklacht<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

OPLAGE: 5000 exemplaren<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 2<strong>33</strong><br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Kerkdiensten<br />

ZONDAG 28 AUGUSTUS<br />

DOOPSGEZINDE VERMANING:<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER:<br />

Om 10.00 uur “Keyserkerk” Feestelijk<br />

zomerdienst met als thema: ‘Midden in de<br />

wereld’ met Ds. Nico Schroevers, solozang van<br />

Femke Leek<br />

JOANNES DE DOPER:<br />

10.00 uur viering met voorganger Jac. Noé<br />

ZONDAG 4 SEPTEMBER<br />

DOOPSGEZINDE VERMANING:<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER:<br />

Om 10.00 uur “Keyserkerk” Feestelijke<br />

zomerdienst et als thema: ‘Een markt vol<br />

mogelijkheden’ met Ds. Nico Schroevers,<br />

solozang van Femke Leek<br />

RK JOANNES DE DOPER:<br />

Om 10.00 uur viering met voorganger M. Momot,<br />

koorzang<br />

NICOLAASKERK<br />

ZATERDAG 27 AUGUSTUS:<br />

geen viering. (vakantieperiode)<br />

ZONDAG 28 AUGUSTUS:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Padre Luis Weel;<br />

mmv samenzang.<br />

ZATERDAG 03 SEPTEMBER:<br />

geen viering (vakantieperiode )<br />

ZONDAG 04 SEPTEMBER:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; pastor Henk<br />

Versteeg; mmv het Pauluskoor

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!