29.08.2022 Views

L-Magazine #11 september-oktober 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>#11</strong> • <strong>september</strong>-<strong>oktober</strong> <strong>2022</strong> • jg 2<br />

Zet het Oldtimertreffen,<br />

de Limburg Fiets4daagse<br />

en de Maasrun in je agenda!<br />

Klimaatweek met<br />

boshappening<br />

Project dode hoek<br />

5 x Fietsstraat


INHOUD<br />

Minerva AG 16Hp 2,2 cc van 1926<br />

In dit<br />

nummer:<br />

Nieuws uit Lanaken<br />

4-7<br />

Achter de schermen<br />

bij het Repair Café<br />

17<br />

CCL<br />

18-19<br />

2


In het Smeermazers:<br />

"De zomervekansie ès gedoon.<br />

Trük nao schaol. Schjoen leedchjes<br />

dore nit lang. "<br />

De zomervakantie is gedaan. Terug naar school.<br />

Mooie liedjes duren niet lang.<br />

Uit in Lanaken<br />

Pas gestart<br />

Jubilea<br />

#Visit Lanaken<br />

20-24<br />

26<br />

27-28<br />

29<br />

3


NIEUWS<br />

Ruimtelijk uitvoeringsplan<br />

omgeving Engelse Hof<br />

Start publieke raadpleging<br />

van 8 augustus t/m 6 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Op 30 juni <strong>2022</strong> heeft het college van burgemeester<br />

en schepenen de startnota over het gemeentelijk<br />

ruimtelijk uitvoeringsplan omgeving Engelse Hof goedgekeurd.<br />

Door de geplande verhuis en clustering van de scholengemeenschap<br />

op de site Montaignehof dringt zich een<br />

omvorming naar een nieuwe bestemming op.<br />

Tijdens de publieke raadpleging kan iedereen opmerkingen<br />

indienen op de startnota. De startnota<br />

omschrijft het opzet van het plan en de aanpak van<br />

het milieuonderzoek. Er is ook een procesnota, die<br />

omschrijft de procesaanpak in elke fase van het proces.<br />

E<br />

copower<br />

Infomarkt Windpark Lanaken<br />

Repowering<br />

en ENGIE plannen een omgevingsvergunning<br />

aan te vragen voor een<br />

windturbineproject op het industrieterrein<br />

Europark, ter vervanging van het bestaande<br />

windpark.<br />

Er wordt een infomarkt georganiseerd in kader van<br />

dit project. Deze gaat door op woensdag 28 <strong>september</strong> <strong>2022</strong> in het<br />

lokaal dienstencentrum ‘Aan de Statie’ – Europaplein 33 in Lanaken. Je<br />

kan er van 18u tot 21u doorlopend terecht voor al je vragen omtrent<br />

dit project en de mogelijkheid voor burgerparticipatie.<br />

Alle informatie kan je ook raadplegen via de websites<br />

D www.engie.be/lanaken-repowering en<br />

D www.ecopower.be/lanaken<br />

De startnota en procesnota zijn ter inzage:<br />

• op de website D www.lanaken.be/engelsehof<br />

• in het gemeentehuis bij de dienst omgevingsvergunningen.<br />

Op afspraak via N 089 730 760.<br />

Er wordt een participatiemoment georganiseerd op<br />

14 <strong>september</strong> <strong>2022</strong> om 19u, in de raadzaal van het<br />

gemeentehuis. De startnota wordt toegelicht en je kan<br />

vragen stellen aan de opstellers van het plan.<br />

Suggesties of opmerkingen over de startnota? Dit kan<br />

tijdens de periode van de raadpleging als volgt:<br />

• ofwel per brief gericht aan Gemeentebestuur<br />

Lanaken, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken<br />

• ofwel afgegeven op dienst omgevingsvergunningen,<br />

tegen ontvangstbewijs<br />

• ofwel per e-mail aan E ruimtelijke.ordening@lanaken.be<br />

© Velt, Swa De Heel<br />

Appelplukdag in Pietersheim<br />

Zelf appels plukken met de kinderen tijdens de 'fruitigste' dagen<br />

van het jaar? Dat kan! Kom op 17 <strong>september</strong> <strong>2022</strong> naar de boomgaard<br />

op Domein Pietersheim. Je kan tussen 14u en 17u, onder begeleiding<br />

van Velt, appels plukken.<br />

Op het domein staan heel wat fruitbomen. Om dit fruit niet verloren te<br />

laten gaan, nodigen het gemeentebestuur en vzw Toerisme Lanaken<br />

alle inwoners uit op de plukmiddag. Elk gezin mag een mandje fruit<br />

komen plukken. Om zo veel mogelijk mensen de kans te geven om<br />

mee te genieten van dit leuke gebeuren, is de hoeveelheid beschikbaar<br />

fruit beperkt tot 10 kg per gezin.<br />

We stellen enkele plukstokken ter beschikking om het hoger hangend<br />

fruit te plukken. Je mag ook gerust zelf een eigen plukstok meebrengen.<br />

Parkeren kan enkel op de parking aan de Waterstraat. Inschrijven is<br />

niet nodig.<br />

4


NIEUWS<br />

H<br />

et<br />

Trajectcontrole op 6 straten in zone 50<br />

vanaf 1 januari 2023<br />

gemeentebestuur van Lanaken installeert vanaf 1 januari 2023 in 6 straten trajectcontrole<br />

in samenwerking met de firma TaaS, Trajectcontrole as a Service. De straten behoren<br />

tot de zone 50 met veel doorgaand verkeer en er stellen zich problemen met betrekking tot<br />

de hoge rijsnelheid. Snelheidsovertredingen zullen worden gesanctioneerd met een GAS-boete<br />

tussen 53 en 163 euro.<br />

De 6 straten waar de rijsnelheid door middel van trajectcontrole geregistreerd wordt zijn de:<br />

• Dorpsstraat in Gellik, tussen de Zavelstraat en de Wijerdijk<br />

• Wijerdijk in Gellik<br />

• Industrieweg in Smeermaas, tussen Silmaco en de aansluiting met de Maastrichterweg<br />

• Heirbaan in Rekem en Neerharen, tussen de Rekemerstraat en de Keelhoffstraat (enkel<br />

gedeelte zone 50)<br />

• Koning Albertlaan in Lanaken, tussen de Europalaan en de Maastrichterweg<br />

• Volledige Groenstraat in Rekem<br />

De trajectcontrole wordt in dienst genomen op 1 januari 2023. Nadien wordt het systeem<br />

geëvalueerd waarna er mogelijks bijkomende straten worden uitgerust met trajectcontrole.<br />

De gemeenteraad gunde de opdracht aan de firma TaaS. Het betreft een concessieovereenkomst<br />

waarbij de firma verantwoordelijk is voor de installatie en het onderhoud van het systeem.<br />

Het college van burgemeester en schepenen selecteerde de trajecten.<br />

Bij de brandweer…<br />

Elke dag staan de brandweerlieden van Brandweerzone Oost-Limburg klaar<br />

om mensen in nood te helpen. Ook wij kunnen rekenen op de vrijwillige<br />

brandweerlieden van onze brandweerpost in Lanaken.<br />

Om de veiligheid in onze gemeente en omstreken te garanderen, is de brandweerzone<br />

op zoek naar extra brandweerlieden. Mensen met een passie om anderen te<br />

helpen, die sportief zijn, technisch inzicht hebben en houden van een uitdaging.<br />

Interesse? Solliciteer op de openstaande vacature van Brandweerzone<br />

Oost-Limburg vóór 3 <strong>oktober</strong>. Lees er meer over op D www.bwol.be/jobs<br />

Anoniempjes gezocht!<br />

Hulplijn Tele-Onthaal zoekt nieuwe vrijwilligers.<br />

Echt van betekenis zijn voor iemand anders?<br />

Dat is wat vrijwilligers bij Tele-Onthaal dag in<br />

dag uit doen, aan de telefoon of chat.<br />

Ook jij kan een anonieme vrijwilliger worden<br />

bij deze hulplijn. Stel je nu kandidaat-vrijwilliger<br />

bij Tele-Onthaal Limburg en volg<br />

de basisopleiding die start op zaterdag 8<br />

<strong>oktober</strong> <strong>2022</strong> - locatie: Hasselt.<br />

Meer info en aanmelden kan via<br />

D www.tele-onthaal.be/word-vrijwiliger<br />

5


Dienstencentrum ‘Aan de Statie’ | Europaplein 33 | 3620 Lanaken<br />

N +32 89 730 061 | E dienstencentrum@lanaken.be<br />

NIEUWS<br />

Wordt de Achtstammige Eik van Molenberg<br />

de Boom van het Jaar <strong>2022</strong>? Stem jij ook?<br />

De 'Baillet Latour Boom van het Jaar'-wedstrijd zet speciale bomen met een<br />

verhaal in de bloemetjes. Dit jaar werd de achtstammige eik van Molenberg<br />

door een professionele jury gekozen tot Limburgse laureaat.<br />

De zomereik staat op site van het voormalig Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning<br />

Molenberg (Kinderdorp). Het is een hakhoutstoof met een stamomtrek<br />

van circa 8,5 meter en een indrukwekkende hoogte van meer dan 30 meter.<br />

Bij hakhoutbeheer wordt een boom of struik afgezaagd. De boom of struik zal<br />

dan vanuit het overgebleven stamdeel nieuwe takken of stammen aanmaken.<br />

Hakhout werd in het verleden veel toegepast om brand- en geriefhout te produceren.<br />

Deze eikenstoof heeft 8 stammen waarvan de dikste, op 1,5 meter<br />

hoogte, een omtrek heeft van bijna 2,6 meter.<br />

Vanaf 1 <strong>september</strong> kun je stemmen op deze boom. De winnende Vlaamse<br />

boom wint een mooie prijs en vertegenwoordigt ons land op de Europese<br />

wedstrijd in 2023. Doe mee en stem op onze Lanakense boom op<br />

D www.lanaken.be/boomvanhetjaar<br />

Wij zoeken nog enkele<br />

huiswerkbegeleiders<br />

Voor de lagere scholen in Lanaken zijn we op zoek naar gemotiveerde<br />

vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen met het<br />

geven van huiswerkbegeleiding na school.<br />

In samenwerking met alle lagere scholen en het OCMW van Lanaken,<br />

kunnen leerlingen van het 1e tot en met het 6de leerjaar bij ons<br />

terecht. We richten ons vooral op kinderen waar het omwille van de<br />

thuissituatie moeilijker gaat om huiswerk thuis goed te kunnen maken.<br />

Wie graag werkt met kinderen, empatisch en luisterbereid is, oog heeft<br />

voor het welbevinden van kinderen en zich<br />

minstens 1 uur per week kan vrijmaken<br />

tussen 15u en 16u, past zeker in ons<br />

enthousiaste team. Wij bieden<br />

een vrijwilligersovereenkomst<br />

met bijhorende verzekering en<br />

vergoeding.<br />

Voel jij je aangesproken, neem<br />

dan contact op met Magda<br />

Vankan, verantwoordelijke<br />

Flankerend Onderwijsbeleid, via<br />

N 089 739 821 of stuur een mail<br />

naar E welzijn@lanaken.be<br />

Nieuwe programmafolder!<br />

De gloednieuwe programmafolder van Dienstencentrum<br />

'Aan de Statie' is klaar. Graag<br />

presenteren wij al onze vormingen en activiteiten<br />

voor het programmajaar <strong>2022</strong>-2023.<br />

Het is een aangenaam, leerrijk en gevarieerd<br />

programma geworden. Blader rustig de<br />

folder door en schrijf je tijdig in. Dat kan via<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum of aan het<br />

onthaal van het dienstencentrum.<br />

Dienstencentrum Aan de Statie<br />

PROGRAMMA<br />

Vormingen en activiteiten<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

<strong>2022</strong>|2023<br />

Lanaken_DCL_A4-Broch_22x23_2--T.indd 1 4/08/22 10:20<br />

6


NIEUWS<br />

Erfgoedboom in de kijker<br />

Herken je deze prachtige oude linde? Juist … aan de<br />

Kompveldstraat houdt deze statige lindeboom de<br />

wacht voor een oude hoeve. Deze boom staat er niet<br />

toevallig! Zoals gebruikelijk werd de boom op dichte afstand<br />

en aan de weerkant van het boerderijgebouw geplant, om<br />

zo het gebouw en de inwoners te beschermen. Zeker lindebomen,<br />

met hun zeer dicht bladerdek, hadden zo de meervoudige<br />

functie van parasol, paravent én paraplu.<br />

Maar er is meer… aan lindebomen schrijft men een religieus<br />

statuut toe dat teruggaat tot de pre-Romeinse tijd:<br />

toen geloofde men dat de linde een heilige boom was. Tot<br />

op vandaag zijn lindes de vaakst voorkomende bomen bij<br />

kapelletjes!<br />

Ook andere boomsoorten hebben maar al te vaak een<br />

symbolische, sociale of religieuze functie. Als oude bomen<br />

konden praten zouden ze dus héél wat te vertellen hebben!<br />

Ook in Lanaken gaan we op zoek naar zo’n ‘erfgoedbomen’.<br />

Scout je mee? Ken je nog zo’n boom? Laat het ons dan<br />

zeker weten! Stuur een mailtje met je naam, contactgegevens<br />

en de gegevens van de boom die jij wil nomineren naar<br />

E katelijne.beerten@lanaken.be van dienst erfgoed.<br />

Help ons deze bomen mee in kaart te brengen! Elke beeldbepalende<br />

boom die zichtbaar is vanop het openbaar domein<br />

kan genomineerd worden.<br />

Alle ingestuurde bomen worden opgelijst en uit deze longlist<br />

maakt een vakjury een top-drie. De winnende erfgoedboom<br />

krijgt een boomverzorging op maat én een infobord met<br />

meer uitleg. Je kan tot 23 <strong>september</strong> bomen nomineren!<br />

Meer info op D www.lanaken.be/erfgoedboom<br />

1<br />

2<br />

3<br />

3 VRAGEN<br />

?<br />

aan Ine Maes van<br />

Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

en Dienst Welzijn<br />

Ine, wat doe je bij Dienstencentrum 'Aan de<br />

Statie'?<br />

Mijn takenpakket is heel divers. Ik sta mee in voor de<br />

programmatie van de vormingen, cursussen en activiteiten.<br />

Weet je dat we in het nieuwe programmajaar<br />

meer dan 100 vormingen en cursussen organiseren? En<br />

dan vermeld ik nog niet onze wekelijkse activiteiten zoals<br />

het scrabbleclubje of de seniorengym. Midden augustus<br />

verscheen onze programmatiefolder in ieders brievenbus.<br />

Senioren schrijven massaal in, gelukkig maar!<br />

Wat doet Dienstencentrum 'Aan de Statie' nog<br />

allemaal?<br />

De opdracht van een dienstencentrum is om senioren<br />

zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. We<br />

zorgen vooral voor ontmoeting. Zo kan men bij ons 3x<br />

per week een gezonde maaltijd komen eten… Samen<br />

eten is altijd gezelliger, hè. We organiseren activiteiten<br />

en vormingen om mensen samen te brengen. Vanuit<br />

het dienstencentrum wordt ook het 'Team Belgezel'<br />

gecoördineerd. Vrijwilligers bellen jaarlijks alle 80-plussers<br />

op om te vragen hoe het met hen gaat. Bij hulpvragen<br />

worden ze doorverwezen naar de juiste dienstverlening<br />

of naar één van de maatschappelijk werkers van het<br />

Sociaal Huis. Ook leggen we de focus op buurtwerking<br />

en zijn we volop bezig met de uitwerking van de buurtanalyse<br />

van Smeermaas.<br />

Je werkt ook voor de Dienst Welzijn?<br />

Ja, hier werk ik vooral projectmatig en organiseer activiteiten<br />

die kaderen binnen preventieve gezondheid<br />

en gehandicaptenbeleid. Ik denk dan aan het bevolkingsonderzoek<br />

'Dikke darmkanker', de screening van<br />

‘borstkanker' of de griepcampagne in het najaar. Ook<br />

toegankelijkheid voor personen met een beperking is<br />

een terugkerend thema. Maar even goed werk ik mee<br />

aan een nieuw subsidiereglement en sta ik in voor de<br />

organisatie van de wekelijkse gezondheidswandelingen,<br />

de coördinatie van het project 'Bewegen op verwijzing'.<br />

Voldoende variatie dus.<br />

7


KLIMAATWEEK<br />

Van 10 tot 16 <strong>oktober</strong> organiseren wij de<br />

Klimaatweek <strong>2022</strong><br />

Jaar na jaar worden warmte- en droogterecords gebroken. De<br />

strijd tegen klimaatverandering komt op gang, maar schiet nog<br />

te kort. Deze verandering heeft gevolgen voor zowel mens als<br />

natuur. We hebben de kennis en de technologie om onze impact<br />

op het klimaat te verminderen en de druk op mens en natuur te<br />

verlichten. We moeten het gewoon NU gaan doen.<br />

In die optiek organiseert de gemeente van 10 tot 16 <strong>oktober</strong><br />

<strong>2022</strong> een klimaatweek. Je komt dan te weten hoe je door het<br />

investeren in energiezuinige maatregelen, door te vergroenen<br />

en het toepassen van energietips je steentje kan bijdragen. Bert<br />

en Bart van team leefomgeving vertellen ons wat er allemaal in<br />

de Klimaatweek te beleven valt:<br />

Bert:<br />

“Wie investeert in een energiezuinige<br />

woning, kan op verschillende manieren<br />

steun krijgen. Zo organiseren we in<br />

samenwerking met Stebo op maandag 10<br />

<strong>oktober</strong> een infoavond over de nieuwe 'Mijn Verbouwpremie'.<br />

Op deze avond geeft Silke van Stebo meer info<br />

over welke werken in aanmerking komen, welke bedragen<br />

je kan krijgen en hoe je de premie kan aanvragen”.<br />

“Op dinsdag 11 <strong>oktober</strong> komt Ignace Schops naar Lanaken<br />

met zijn lezing 'Het klimaat verandert. En wij?’ antwoorden<br />

op veel gestelde vragen over klimaatverandering en gaat hij<br />

dieper in op de problematiek ervan op de biodiversiteit”.<br />

Silke van Stebo<br />

Ignace Schops<br />

“In de interactieve lezing ‘Is biodiversiteit hot? Wat<br />

klimaatverandering doet met de natuur’ van Natuuracademie<br />

vzw (Natuurpunt) op woensdag 12 <strong>oktober</strong> staan<br />

klimaatverandering en de gevolgen ervan voor de natuur<br />

centraal. Je krijgt dan ook heel wat inspiratie mee om zelf<br />

klimaatrobuust te tuinieren.”<br />

Bart:<br />

“Hebben jouw spullen een herstelbeurt nodig?<br />

Hoogste tijd dan voor jouw bezoek aan het Repair<br />

Café op donderdag 13 <strong>oktober</strong>. In het dienstencentrum<br />

Aan de Statie zullen vrijwilligers je gratis helpen<br />

om spullen te herstellen. De gemeente en de Kringwinkel Maasland<br />

stellen het nodige gereedschap en materiaal ter beschikking.”<br />

“Op vrijdag 14 <strong>oktober</strong> organiseren we samen met Centrum Duurzaam<br />

Groen de infoavond ‘Klimaatboom zoekt tuin’, waarbij je na<br />

deelname een kortingsbon ontvangt ter waarde van 20 euro. Zo<br />

krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende<br />

handelaar in je buurt. Ook de premies van de gemeente<br />

zullen aan bod komen.”<br />

“Benieuwd hoe de gemeente en het Agentschap voor Natuur en Bos<br />

de bossen beheren? Kom dan naar de boshappening op zondag 16<br />

<strong>oktober</strong>. De activiteiten vinden dit jaar in de gemeentebossen van<br />

Rekem plaats.<br />

Er is een wandelparcours uitgestippeld van ongeveer 5 km waar je<br />

onderweg kan deelnemen aan verschillende workshops zoals knutselen<br />

met natuurlijke materialen, eetbare vruchten en leuke weetjes<br />

over struiken en bomen. Je krijgt dan ook meer uitleg over verantwoord<br />

bosbeheer. De boswachter staat je hierover graag te woord.<br />

Je kan tussen 13u en 15u vertrekken aan het opvangcentrum Ter<br />

Dennen. Inschrijven is niet nodig. Honden zijn toegelaten, maar<br />

enkel aan de leiband.<br />

Na de wandeling kan je aan het opvangcentrum nog genieten van<br />

een tas soep en een drankje.”<br />

8


KLIMAATWEEK<br />

GEMEENTE<br />

Lanaken<br />

KLIMAATGEZOND<br />

10/10 Infoavond ‘Mijn Verbouwpremie’<br />

20.00u tot 21.30u | Jeugdhuis Apollo<br />

11/10 Lezing ‘Het klimaat verandert. En wij?’<br />

20.00u tot 22.00u | Jeugdhuis Apollo<br />

12/10 Workshop ‘Is biodiversiteit hot?’<br />

20.00u tot 22.00u | CCL, lokaal 5<br />

13/10 Repair Café<br />

19.30u tot 21.30u | Dienstencentrum<br />

Aan de Statie<br />

14/10 Infoavond ‘Klimaatboom zoekt tuin’<br />

19.30u tot 21.00u | CCL, lokaal 5<br />

16/10 Boshappening<br />

13.00u tot 15.00u | Opvangcentrum<br />

Ter Dennen<br />

9


3 GROTE EVENEMENTEN<br />

In <strong>september</strong> staat<br />

Lanaken in het teken van<br />

3 grote<br />

evenementen<br />

Op 3 en 4 <strong>september</strong> zet het 4e Internationaal<br />

Oldtimertreffen Lanaken opnieuw op de<br />

kaart. Op 8, 9, 10 en 11 <strong>september</strong> kunnen<br />

de deelnemers van de fietsvierdaagse hun<br />

sportieve hartje ophalen. En voor de lopers is er<br />

op 25 <strong>september</strong> de ondertussen alombekende<br />

Maasrun. September brengt dus voor ieder<br />

wat wils. Niet enkel voor de Lanakenaren want<br />

deze evenementen trekken veel bezoekers uit<br />

onze streken maar ook ver daarbuiten over de<br />

landsgrenzen heen.<br />

4 e Internationaal Oldtimertreffen Lanaken<br />

10<br />

Wij vroegen aan Denis Geurts, die samen<br />

met de gemeente het 4e Internationaal<br />

Oldtimertreffen in Lanaken organiseert<br />

wat zo speciaal is aan het evenement:<br />

Denis: “De mensen<br />

komen ogen en oren<br />

tekort als ze op 3<br />

en 4 <strong>september</strong><br />

bij ons een kijkje<br />

komen nemen. Ze<br />

worden verwend<br />

met de grootste<br />

collectie van voor- en<br />

naoorlogse auto’s uit de<br />

Euregio. Ook worden er zeer<br />

exclusieve en gerenommeerde modellen<br />

getoond van merken zoals Triumph,<br />

Ferrari, Mercedes, Volkswagen, MG, Fiat,<br />

Bugatti, Minerva, Rolls Royce, Packard,<br />

Cadillac,… “<br />

Hoeveel Oldtimers kunnen de mensen<br />

komen bewonderen?<br />

Denis: Dat zullen, gezien de inschrijvingen<br />

die nu binnen komen, meer dan 300 auto’s<br />

zijn. Maar niet enkel Oldtimers hoor, er<br />

zullen ook youngtimers en specialcars<br />

te zien zijn. Aston Martin met Rallyrijder<br />

Freddy Loix, één van onze sponsoren,<br />

komt met nieuwe en een aantal oldtimer<br />

Aston Martins. Iedereen zal hier op het<br />

treffen zijn of haar hartje kunnen ophalen<br />

en veel mooie auto’s kunnen bewonderen.”<br />

Rijden deze auto’s nog?<br />

“Ja hoor”, lacht Denis. “Wij organiseren<br />

voor de eigenaren van de auto’s een heuse<br />

rally. Ze worden ingedeeld per autocategorie.<br />

De vooroorlogse auto’s tot jaren<br />

1940, de naoorlogse auto’s van 1940 tot<br />

1995. Bij de inschrijving krijgen ze een<br />

routeboek en rallybord. Wij zorgen ervoor<br />

dat ze tijdens de rally kunnen genieten<br />

Denis Geurts en Benny Massot<br />

van een goed uitgestippelde route in onze<br />

mooie Euregio.”<br />

En de Oldtimers die niet meerijden met de<br />

rally?<br />

“Dat zijn showauto’s”, zegt Denis. “Hier<br />

zetten de eigenaren hun auto liever in de<br />

kijker op een pronkplek waar ze kunnen<br />

bewonderd worden door het publiek.


3 GROTE EVENEMENTEN<br />

Trouwens de deelnemers aan de rally<br />

komen bij aankomst samen in de<br />

Stationsstraat om dan één voor één<br />

plaats te nemen op het 'Concours d’elegance',<br />

het podium op het Kerkplein in<br />

Lanaken. Zo kunnen ook zij bewonderd<br />

worden door het publiek.”<br />

De Limburg fietsvierdaagse<br />

Kom ik dat weekend enkel voor de<br />

Oldtimers naar Lanaken?<br />

Denis: “Neen hoor, helemaal niet, er is<br />

veel randanimatie voorzien. Zo komt er<br />

een dansclub en een orkest maar er is<br />

ook een onderdelenmarkt, een stand met<br />

miniatuurmodellen, stands van verschillende<br />

autoclubs,… Op zaterdagmiddag<br />

wordt er ook een heuse modeshow georganiseerd<br />

door de boetieks van Lanaken.<br />

Honger of dorst moet je ook niet hebben<br />

want je kan gezellig wat eten of drinken<br />

op de terrasjes in Lanaken.”<br />

Allen naar het 4 e Internationale<br />

Oldtimertreffen dus op 3 en 4 <strong>september</strong>!<br />

Denis: “Jazeker, kom zelf even kijken,<br />

het is echt de moeite en de inkom is<br />

gratis! Bij deze doe ik ook een oproep<br />

om je als bezoeker te kleden in kleding<br />

van de jaren ’20, dat past helemaal in de<br />

sfeer van de vooroorlogse auto’s, ik ben<br />

benieuwd wie de uitdaging aan wil gaan!”<br />

Op 8, 9, 10 en 11 <strong>september</strong> kan je weer lekker genieten op<br />

de fiets van de allermooiste fietsroutes tijdens de Limburg<br />

Fietsvierdaagse. Vier dagen lang toveren we Lanaken om<br />

tot 'the place to be' voor alle fietsfanaten. Bovendien is<br />

Lanaken gastheer voor de Belgian Cycling Happening.<br />

Fietsen door de heide, door het water en door de bomen,<br />

deze 3 blikvangers van 'Fietsen door Limburg' doorkruis<br />

je allemaal. Wielrenners, mountainbikers en de 'gewone'<br />

fietser. Iedereen kan zich naar hartenlust uitleven.<br />

Wij hadden een gesprek met Luc<br />

Prevaes. Hij is de man achter alle<br />

prachtige routes die je langs de mooiste<br />

parels van Lanaken en Limburg leiden.<br />

Na zijn jarenlange passie voor motorrijden,<br />

heeft hij in het fietsen een nieuwe<br />

liefde gevonden. Jaarlijks fietst hij zelf zo’n<br />

14.000 km door heel Limburg.<br />

Luc, je maakt al meer dan 3 jaar de fietsroutes<br />

voor de Limburg Fietsvierdaagse.<br />

Hoe begin je aan zo een route?<br />

“Na elke editie beginnen de voorbereidingen<br />

voor het jaar erna al redelijk snel.<br />

Meestal krijg ik rond <strong>oktober</strong> een briefing<br />

van de organisatie met de gebieden die<br />

voor de volgende editie op de planning<br />

staan. Vanuit dit startpunt vertrekt mijn<br />

tocht doorheen de Limburgse wegen.<br />

Doordat ik jaren diverse uren op de weg<br />

heb doorgebracht, zowel op de motor als<br />

op de fiets, ben ik goed bekend met het<br />

fiets- en wegennetwerk. In mijn hoofd<br />

ontstaat in grote lijnen de route die in mijn<br />

11


3 GROTE EVENEMENTEN<br />

beleving het beste lijkt. Dan begint het tekenwerk op de routeplanner.<br />

Ik moet niet alleen rekening houden met de wegen, maar<br />

ook met de bevoorradingsplekken en eventuele wegenwerken.”<br />

Hoeveel tijd neemt het ontwikkelen van een fietsroute in beslag?<br />

“Dat is moeilijk te zeggen. Per route moet je rekenen op tien uren<br />

werk. Mijn werk stopt niet bij het tekenen van de routes. Wanneer<br />

een bepaalde fietsroute vastligt, trek ik er zelf op uit met de fiets<br />

en het routeplan. Zo kan ik de kwaliteit van de route inschatten<br />

en onverwachte verrassingen uitsluiten. Het is vaker voorgevallen<br />

dat er ineens onderweg wegenwerken zijn, straten afgesloten zijn<br />

of fietsonvriendelijk blijken. Uiteraard ben ik hier niet altijd van op<br />

de hoogte, en biedt mij dit de mogelijkheid de route tijdig aan te<br />

passen waar nodig. Een soort dubbelcheck. Tegen de tijd dat de<br />

deelnemers aan de startlijn staan, moet alles in orde zijn.”<br />

Waarom moeten onze lezers deelnemen aan de Limburg Fietsvierdaagse?<br />

“Heel eenvoudig. Als eerste: de Limburgse sfeer en gezelligheid.<br />

Ten tweede: de mix tussen de verschillende routes en diverse fietsers<br />

(elektrische fietsers, recreanten, wielertoeristen, mountainbikers,<br />

…). Je komt niet alleen in contact met een grote diversiteit<br />

aan landschappen, maar ook aan deelnemers. Een meerwaarde<br />

voor de streek en voor de deelnemers als individu.”<br />

Katrijn Vrancken,<br />

organisatie Limburg Fietsvierdaagse:<br />

EVENEMENTEN<br />

“De organisatie van de Limburg Fietsvierdaagse, valt<br />

te vergelijken met het recept van een sterrenchef.<br />

De realisatie is enkel en alleen mogelijk als je bezit<br />

over alle ingrediënten: een zorgvuldige voorbereiding,<br />

een goede samenwerking van gemeentelijke<br />

diensten, het engagement van diverse partners en<br />

sponsoren en een leger aan vrijwilligers en verenigingen.<br />

Want zowel voor als achter de schermen<br />

slaan heel wat mensen de handen in elkaar om alles<br />

in goede banen te leiden. Dit evenement is DE manier<br />

om Lanaken toeristisch te profileren als de ideale<br />

uitvalsbasis voor een meerdaagse fietsvakantie. De<br />

Limburgse natuur, de uitgebreide fietsinfrastructuur<br />

en de Limburgse gastvrijheid vormt het perfecte<br />

driegangenmenu waar we tijdens de Limburg Fietsvierdaagse<br />

mee uitpakken.”<br />

12


3 GROTE EVENEMENTEN<br />

Maasrun Lanaken<br />

Zondag 25 <strong>september</strong> is het de beurt aan de<br />

19de editie van de Maasrun in Lanaken. De<br />

gemeente Lanaken staat samen met Atla in voor de<br />

organisatie. Meer dan 1800 lopers zullen dit jaar<br />

weer verschillende afstanden langs de Maas en door<br />

Pietersheim lopen. Kinderen kunnen deelnemen aan<br />

de Kidsrun van 1 km of je kan samen met je gezin de<br />

Familyrun van 2,5km lopen. Lekker sportief!<br />

Wij spraken met Joris Gaethofs<br />

van de dienst sport/jeugd,<br />

Daniel Bruggen, bestuurslid bij ATLA<br />

en Koen Stouten van dienst festiviteiten.<br />

Daniel, mensen komen niet alleen<br />

voor de 2,5 km geloof ik?<br />

Daniel lacht: “Neen hoor, de andere<br />

afstanden zijn de gekende 5 km of 10<br />

km en de 10 miles. Voor deze laatste<br />

is er een nieuw loopparcours voorzien<br />

dat zal starten aan de Maas en<br />

door Oud-Rekem zal lopen.”<br />

En de jonge sportievelingen Joris?<br />

Joris: “Leerlingen van de lagere<br />

scholen van Lanaken kunnen zich<br />

inschrijven via de turnleraar en leuke<br />

prijzen winnen met hun klas. Zo<br />

maken ze kans op sportmateriaal,<br />

een filmvoorstelling met de klas,<br />

springsessies bij Spacejump of een<br />

springkasteel op school. Lopen met<br />

zoveel mogelijk vriendjes uit de klas<br />

is dus de boodschap.”<br />

De 19 de editie is ook een speciale<br />

editie?<br />

Daniel: “Ja, de Maasrun is dit jaar<br />

ook gastheer voor het Limburgs<br />

kampioenschap 10km stratenloop.<br />

Dit kampioenschap wordt per jaar<br />

toegewezen aan één stratenloop.<br />

Daarnaast behoort vanaf dit jaar de<br />

Maasrun ook tot het regelmatigheidscriterium<br />

Isola Victors Cup. De<br />

Isola Victors Cup verenigt 9 stratenlopen<br />

van Limburg in de vorm<br />

van een regelmatigheidscriterium.<br />

Zonder dat lopers verplicht worden<br />

een heel seizoen eenzelfde afstand<br />

te kiezen wordt er een puntenklassement<br />

opgemaakt, mede op basis van<br />

het aantal deelnemers van gelopen<br />

afstand.”<br />

Joris Gaethofs, Daniel Bruggen, Koen Stouten<br />

Er is ook een prijzenpot Koen?<br />

“Ja hoor,” zegt Koen, “Voor de winnaars zijn er<br />

geldprijzen in alle categorieën. Er zijn op verschillende<br />

plaatsen naast het parcours optredens om er<br />

voor lopers en supporters een plezante sfeer van<br />

te maken. Op de terrasjes in de buurt en op het<br />

Kerkplein kan je gezellig iets drinken. Ook voorzien<br />

we weer een optreden van Knappe Koppen vanaf<br />

15u30.”<br />

De inschrijvingen zijn geopend! Wees er ook dit jaar<br />

op tijd bij want enkel de eerste 300 deelnemers van<br />

de 5 km, 10 km en 10 miles krijgen een exclusief<br />

lopers T-schirt!”<br />

Meer info over deze<br />

3 evenementen:<br />

D<br />

F<br />

www.lanaken.be/oldtimertreffen<br />

@internationaaloldtimertreffen<br />

D www.limburgfietsvierdaagse.be<br />

F I @Limburgfietsvierdaagse<br />

N 089 712 120<br />

E visit@lanaken.be<br />

D<br />

F<br />

www.maasrun.be<br />

@maasrun<br />

13


PROJECT DODE HOEK<br />

Project Dode Hoek bestaat 20 jaar!<br />

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat het project Dode Hoek<br />

is opgestart in Lanaken. Een mooie samenwerking tussen<br />

GOBO Transport & Logistics uit Lanaken en<br />

het Rode Kruis van Lanaken.<br />

Er gebeuren spijtig genoeg nog steeds<br />

veel dodehoekongevallen. Met het<br />

project Dode Hoek wil men de kinderen<br />

van het 3 e en 5 e leerjaar van alle Lanakense<br />

lagere scholen in de praktijk laten ervaren<br />

wat een 'dode hoek' nu precies is. Daarom<br />

geeft men met veel overgave informatie<br />

over al de mogelijke gevaren van de<br />

mysterieuze dode hoek.<br />

Het Rode Kruis geeft de 'veiligheidslessen'<br />

aan de kinderen terwijl GOBO de vrachtwagens<br />

en chauffeurs ter beschikking<br />

stelt.<br />

Een geslaagde samenwerking dus en dit<br />

ondertussen al 20 jaar. Wij vroegen aan<br />

Jurgen Gobyn en Daniella Schijns hoe<br />

de kinderen deze speciale lesnamiddag<br />

ervaren, wat de kinderen leren en wat er<br />

precies allemaal gaat gebeuren op de jubileumeditie<br />

op 22 en 23 <strong>september</strong>.<br />

14<br />

Jurgen, gebeuren er echt nog zoveel dodehoekongevallen?<br />

“Er gebeuren jammer genoeg steeds<br />

meer dodehoekongevallen. Dit komt op<br />

het moment vooral door de komst van<br />

de elektrische fietsen en steps. Door hun<br />

snelheid, naderen zij de vrachtwagen soms<br />

zeer snel en kan de chauffeur de fietser of<br />

stepper niet altijd zien aankomen. Als we<br />

met deze sessies aan de kinderen van de<br />

lagere scholen, één (kinder)leven kunnen<br />

sparen, is ons opzet geslaagd.”<br />

Hoe pakken jullie bij GOBO deze veiligheidssessies<br />

aan?<br />

"De instructeurs, Jean, Marleen, Lucien<br />

en Marida, personeel van GOBO, laten<br />

de kinderen in en rond de vrachtwagen<br />

ervaren wat een chauffeur kan zien als<br />

hij in zijn vrachtwagen rijdt en wat niet.<br />

De kinderen mogen op die dag allemaal<br />

plaatsnemen in de cabine. Dat vinden ze<br />

geweldig. Rond de vrachtwagens ligt een<br />

groot zeil op de grond om de dode hoek<br />

aan te duiden. Zo wordt het heel concreet<br />

voor hen waar precies de dode hoek is van<br />

de vrachtwagen. Rond de vrachtwagen<br />

staan ook bordjes met de 4 vuistregels.<br />

Deze worden eerst goed uitgelegd door de<br />

vrijwilligers van het Rode Kruis.<br />

Wij stellen voor dit event twee vrachtwagens<br />

ter beschikking, de zeilen om op de<br />

grond rond de vrachtwagen te plaatsen<br />

om de dode hoek aan te duiden, de bordjes<br />

met de 4 vuistregels, 4 instructeurs, de<br />

lesformulieren en niet onbelangrijk de<br />

diploma’s voor de kinderen als ze goed<br />

opgelet hebben in de les."<br />

Jurgen Gobyn


PROJECT DODE HOEK<br />

Daniella, hoe pakken jullie deze lesdag<br />

praktisch aan?<br />

“Het rode kruis geeft de theorielessen aan<br />

de kinderen. Aan de hand van een videofilm<br />

met ketnet-acteurs en het boegbeeld<br />

van de 'Veilig op Weg'-campagne, Marijn<br />

De Valk. Ook gekend als Balthasar Boma<br />

uit de TV-reeks De Kampioenen.<br />

We leggen aan de kinderen nog eens het<br />

belang uit van het dragen van een veiligheidsvestje.<br />

De juffrouw of meester krijgt<br />

nog een lesformulier mee voor in de<br />

klas en als de kinderen de 4 vuistregels<br />

onthouden hebben, krijgen ze een 'Veilig<br />

op Weg'-diploma en een fluo-armbandje<br />

mee naar huis.”<br />

Wat zijn de 4 vuistregels ,Daniella?<br />

1) Loop nooit voor of achter een vrachtwagen.<br />

2) Stop altijd voor de stopstreep.<br />

3) Slaat de vrachtwagen rechtsaf? Blijf<br />

rechts en er ruim achter.<br />

4) Zorg dat je de chauffeur ziet, dan kan<br />

hij jou ook zien.<br />

Hoeveel kinderen hebben jullie ondertussen<br />

al laten kennismaken met het<br />

project?<br />

Jurgen: “De afgelopen 19 jaar hebben al<br />

7.555 kinderen deze sessies gevolgd. Nu<br />

in <strong>2022</strong> met het jubileumjaar gaat de kaap<br />

van 8.000 kinderen overschreden worden.<br />

Lanaken is met dit project dan ook een<br />

voorbeeldgemeente in Vlaanderen. Hier<br />

zijn we allemaal heel trots op.”<br />

Daniella: “Daarom gaan we om deze 20<br />

jaar te vieren ook iets speciaals doen.<br />

Voor deze jubileum-editie wordt de sessie<br />

op vrijdag 23 <strong>september</strong> opengesteld<br />

voor het ruime publiek. De brandweer zal<br />

met een brandweerwagen en ambulance<br />

aanwezig zijn en bijgestaan worden door<br />

de politiediensten. Ouders, grootouders<br />

en andere geïnteresseerden kunnen het<br />

hele gebeuren komen observeren. Als de<br />

planning het toestaat komt minister Lydia<br />

Peeters, minister van mobiliteit ons zelfs<br />

een bezoekje brengen.”<br />

Kom dus gerust een kijkje nemen op<br />

vrijdag 23 <strong>september</strong> tussen 9u tot 15u en<br />

maak kennis met het project Dode Hoek.<br />

Daniella Schijns geeft uitleg aan de kinderen<br />

15


IN THE PICTURE<br />

Zoë Schoonbrood, groeide op tussen de penselen in de<br />

wasbak en de geur van terpentijn bij het ontbijt. Cultuur<br />

is haar thuis met de paplepel ingegeven. Haar ouders komen<br />

uit de kunstwereld, logisch dat Zoë dezelfde creatieve kant is<br />

opgegaan, zelf tekent en schildert ze op glas. Zoë werkt al tien<br />

jaar bij kunstcentrum GLO’ART in Neerharen als curator en art<br />

director. Met eigenaar Willy Gilissen stond ze destijds<br />

aan de wieg van het residentieprogramma om jonge<br />

talentvolle kunstenaars naar Lanaken te halen.<br />

Bij GLO’ART krijgen deze creatieve artiesten de<br />

kans om kunst te creëren. Inmiddels heeft Zoë<br />

meer dan 300 internationale kunstenaars uit<br />

64 verschillende landen begeleid.<br />

Op dit moment is ze druk bezig<br />

met de voorbereidingen voor<br />

de belangrijke najaar expo<br />

iNbetweeN IDENTITIES<br />

die van 10 <strong>september</strong><br />

tot 16 <strong>oktober</strong> bij<br />

GLO’ART plaatsvindt.<br />

De tentoonstelling<br />

reflecteert op thema’s<br />

zoals verbinding, geloof,<br />

gender, welzijn en identiteit,<br />

die spelen in de stedelijke<br />

en grootstedelijke cultuur.<br />

Tijdens deze tweede editie van<br />

iNbetweeN IDENTITIES is naast<br />

het werk van gevestigde namen in de<br />

kunstwereld ook werk te zien van een<br />

aantal talentvolle jongeren die net afgestudeerd<br />

zijn aan kunstacademies in<br />

België, Nederland en Duitsland.<br />

"Cultuur is me<br />

thuis met de paplepel<br />

ingegeven"<br />

Kom zelf gerust eens een kijkje nemen bij<br />

GLO’ART in de Van Kerckemstraat 24/2 in<br />

Neerharen.<br />

Je kan er terecht van maandag t.e.m.<br />

vrijdag en zondag van 12u tot 17u.<br />

Prijs: 15 euro pp.<br />

Tijdens iNbetweeN is GLO’ART ook<br />

geopend op zaterdag.<br />

Meer info: D www.gloart.be<br />

© Ljubica Denkovic<br />

16


ACHTER DE SCHERMEN<br />

Repair Café Lanaken:<br />

"Wij pakken samen de<br />

afvalberg aan!"<br />

Van links naar rechts: Lambert, Eddy, Elisabeth, Jos, Tom, Noël, Laura | Verontschuldigd: Frans en Donna<br />

We consumeren allemaal meer en gooien te snel spullen weg als<br />

ze kapot zijn. Vaak omdat de garantie verlopen is of omdat we<br />

niet weten hoe we ze moeten herstellen. Gelukkig zijn er de vrijwilligers<br />

van het Repair Café. Samen met jou herstellen Donna, Tom, Elisabeth,<br />

Laura, Frans, Eddy, Jos, Lambert en Noël je kapotte trui, computer of<br />

fiets. En dat doen ze gratis.<br />

“Door kapotte spullen te repareren pakken we samen de afvalberg aan.”<br />

(Noël)<br />

Je kan iedere derde donderdag van de maand<br />

naar Het Repair Café in het dienstencentrum<br />

'Aan de Statie'. Van 19u30 tot 21u30. Heb je<br />

interesse om deze leuke ploeg vrijwilligers aan<br />

te vullen? Meld je dan bij de milieudienst op<br />

N 089 730 730 of via E milieu@lanaken.be<br />

“Ook het sociale aspect is belangrijk. De mensen kunnen onder het genot<br />

van een drankje een babbeltje slaan terwijl wij hun spulletjes repareren.<br />

Het is altijd een erg gezellige bedoening.”<br />

(Elisabeth)<br />

“Het is ook erg leuk om onze kennis over te brengen aan de bezoekers.<br />

Vaak zitten ze op het puntje van hun stoel om mee te volgen hoe we iets<br />

maken. Het geeft ons veel voldoening als we de tevreden gezichten zien<br />

nadat we een kapot apparaat gemaakt hebben.”<br />

(Tom en Eddy)<br />

“We leren ook veel van mekaar. Ik kom uit Engeland en ik wil mensen<br />

uit Lanaken leren kennen en ook mijn Nederlands oefenen. Het Repair<br />

Café biedt een leuke kans om dit te doen.”<br />

(Donna)<br />

17


CULTUREEL CENTRUM LANAKEN<br />

klassiek<br />

Doré Quartet Aperitiefconcert<br />

Zondag 4 <strong>september</strong> <strong>2022</strong><br />

11u – Helena's Hof Veldwezelt<br />

Vier jonge, beloftevolle<br />

muzikanten uit Italië en<br />

Spanje vormen samen<br />

het Doré Quartet, genoemd naar de Franse<br />

kunstenaar Gustave Doré.<br />

7,00 euro inclusief aperitief<br />

matineefilm<br />

Spencer<br />

Dinsdag 27 <strong>september</strong> <strong>2022</strong><br />

14u – CCL<br />

Een fabel gebaseerd<br />

op een waargebeurde<br />

tragedie, zo beschrijft de<br />

Chileense regisseur Pablo<br />

Larraín zijn nieuwe film over prinses<br />

Diana.<br />

6,00 euro inclusief koffie en gebak<br />

theater – Openingsvoorstelling<br />

Loge 10<br />

De Dame in het Busje<br />

NIEUWE DATUM – Zaterdag 24 <strong>september</strong> <strong>2022</strong><br />

20u15 - CCL<br />

Een waargebeurd verhaal over een oude<br />

dame die in een busje lijkt te wonen in<br />

Camden Town, Londen. De dame in het busje is een mooie mix van<br />

menselijkheid en humor. Leah Thys, één van onze grootste actrices<br />

in België, wordt omringd door een prachtige cast en speelt de rol van<br />

haar leven: die van Miss Shepherd.<br />

KASSA 20,00 euro | VVK 18,50 euro | VRIEND 17,00 euro |<br />

-26 17,00 euro<br />

familiefilm<br />

Meneer Papier (+2j)<br />

Zondag 9 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

11u – CCL<br />

Met de allerkleinsten naar de film: deze<br />

guitige en vindingrijke stop-motion-filmpjes<br />

naar de boeken van Elvis Peeters en<br />

Gerda Dendooven zijn een pure ode aan<br />

de verbeelding.<br />

3,00 euro<br />

muziek<br />

Barbara Dex<br />

Thank God I'm a country girl<br />

Vrijdag 7 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

20u15 – CCL<br />

In ‘Thank God I’m a country girl’ plaatst<br />

Barbara countryzangeressen op een<br />

piëdestal. Ze koestert een enorme<br />

bewondering voor countrygrootheden<br />

als Dolly Parton, Emmylou Harris,<br />

Tammy Wynette, Patsy Cline, Loretta<br />

Lynn, Lucinda Williams, June Carter,<br />

Cindy Walker. In deze voorstelling trekt<br />

ze met haar band dan ook alle registers<br />

open om je te trakteren op een muzikale<br />

avond vol hartverwarmende countrymuziek,<br />

allemaal van vrouwen!<br />

KASSA 18,00 euro | VVK 16,50 euro<br />

VRIEND € 15,00 euro | -26 9,00 euro<br />

film<br />

Nomadland<br />

Donderdag 13 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

20u15 – CCL<br />

‘Nomadland’ is een wondermooie, verstillende<br />

film over overleven op karakter,<br />

omgaan met verlies en verdriet, en de<br />

schoonheid en kracht die daarachter<br />

schuilt. Ook de overweldigende natuur<br />

en de grootse landschappen spelen een<br />

hoofdrol in de film. ‘Nomadland’ won<br />

terecht de Oscars voor beste film, regie<br />

en vrouwelijke hoofdrol.<br />

KASSA 5,00 euro | VVK 4,00 euro<br />

18


22 23<br />

klassiek<br />

Duo Andaluza, viool en gitaar<br />

Ambos Mundos<br />

Zaterdag 15 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

20u15 – Museumkerk<br />

In ‘Ambos Mundos’ laat Duo Andaluza<br />

alle touwen los en gaat het samen met<br />

componisten uit de hele wereld op zoek<br />

naar de uitgebreide klankmogelijkheden<br />

van een viool- en gitaarduo. Laat je<br />

verrassen door de diversiteit van stijlen<br />

en verscheidenheid aan kleuren die deze<br />

combinatie kan brengen.<br />

KASSA 12,00 euro | VVK 10,50 euro |<br />

VRIEND 9,00 euro | -26 6,00 euro<br />

muziek<br />

VZW De Showmaekers<br />

La Femme Fatale<br />

Vrijdag 21 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

20u15 – CCL<br />

'La Femme Fatale’ vertelt het waargebeurde<br />

verhaal van de grootste seriemoordenaar die<br />

ons land ooit heeft gekend. Marie Alexandrine<br />

Petit-Jean vermoordde in de jaren ’30<br />

van de vorige eeuw twaalf onschuldigen in<br />

het centrum van Luik. Haar drijfveren waren<br />

geld en een onverzadigbaar lijfelijk verlangen. De rollen van haar slachtoffers<br />

worden in Lanaken gespeeld door lokale acteurs. Dit maakt deze<br />

musicalvoorstelling extra bijzonder. Zo brengen we lokale mensen met<br />

professionele musicalacteurs samen op ons podium.<br />

Muziek: Willem Claesen<br />

Idee, teksten en regie: Hubert Schoenmaekers<br />

KASSA 21,00 euro | VVK 19,50 euro | VRIEND 18,00 euro | -26 18,00 euro<br />

humor<br />

Jan Jaap Van Der Wal<br />

III-ième<br />

Vrijdag 28 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

20u15 – CCL<br />

Jan Jaap van der Wal<br />

ontdekte een tijdje<br />

geleden Vlaanderen<br />

en werd stapelverliefd.<br />

In zijn voorstelling<br />

‘De Nieuwe Belg’<br />

vertelde hij in geuren<br />

en kleuren over zijn<br />

crush op Vlaanderen.<br />

Hij leerde onze streekgerechten, gevarieerd<br />

landschap en onze typische Vlaamse<br />

gewoontes kennen. Hij bekeek alles met<br />

een roze bril en kon er maar niet genoeg<br />

van krijgen.<br />

KASSA 18,00 euro | VVK 16,50 euro |<br />

VRIEND 15,00 euro | -26 9,00 euro<br />

klassiek<br />

Festival Vocallis 'De kracht van<br />

muziek'<br />

Ensemble Canto Rinato en<br />

mannenkoor Darilo<br />

Zaterdag 29 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

14u30 – Museumkerk<br />

Ton Kropivšek selecteerde zangers uit Nederlands-Limburg en de Euregio<br />

om een zo hoog mogelijke kwaliteit te garanderen. Ensemble Canto Rinato<br />

was geboren. In 2019 kreeg Canto Rinato na afloop van de Limburgse Korendagen<br />

de titel ‘beste koor van 2019 in Nederlands-Limburg'.<br />

KASSA 12,00 euro | VVK 10,50 euro | VRIEND 9,00 euro | -26 6,00 euro<br />

i<br />

NIEUW! Onze abonnementsformule steekt dit jaar in een nieuw jasje. Je<br />

wordt Vriend van CC Lanaken wanneer je minstens drie voorstellingen uit<br />

ons aanbod kiest. Als Vriend van CC Lanaken geniet je tal van voordelen.<br />

Meer info en tickets via D cclanaken.be<br />

Vrijetijdsinfopunt<br />

Aan de Englse Hof 10/4 - 3620 Lanaken<br />

N +32 89 739 850 | D www.cclanaken.be | E cultuur@lanaken.be<br />

D www.facebook.com/cclanaken | I www.instagram.com/cclanaken<br />

19


Elke dinsdag in <strong>september</strong> <strong>2022</strong><br />

Zaterdag 3 <strong>september</strong> <strong>2022</strong><br />

Van 6 sept. <strong>2022</strong> tot december <strong>2022</strong><br />

Vintage Chroom Meeting Lanaken<br />

De gezelligste oldtimer meeting van de Benelux.<br />

De mooiste oldtimers, motoren en trucks.<br />

Locatie: Parking Cultureel Centrum<br />

Elke dinsdag van 18u tot 22u<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Addy`s Sixties<br />

D www.vintagechroommeetinglanaken.com<br />

Donderdag 1 <strong>september</strong>, maandag<br />

3 <strong>oktober</strong> en zondag 6 november <strong>2022</strong><br />

Meditatie geïnspireerd op het boeddhistisch<br />

gedachtengoed<br />

Tijdens de boeddhistische meditatie<br />

trachten we om de essentiële natuur van<br />

onze geest te ervaren. Dit kan je omschrijven<br />

als innerlijke rust en vredigheid.<br />

Locatie: Esther's Kidswing<br />

Prijs: € 10,00<br />

E johan.jacques@telenet.be<br />

N +32 474 796 256<br />

September <strong>2022</strong><br />

Kennismakingsmoment ‘Na de Bel’<br />

Met Na de Bel! Kunnen de kinderen<br />

van het lager onderwijs kiezen uit<br />

heel wat toffe en leerrijke activiteiten.<br />

Deze naschoolse activiteiten<br />

verbinden opvang en vrije tijd met<br />

elkaar, met oog voor de brede ontwikkeling<br />

van het kind. Op verschillende<br />

dagen in <strong>september</strong> organiseert Brede<br />

School Lanaken een infomoment.<br />

Locatie:<br />

• Basisschool ’t Bieske Gellik:<br />

vrijdag 2 <strong>september</strong><br />

• Basisschool De Bolster Neerharen:<br />

maandag 5 <strong>september</strong><br />

• Basisschool Aan de Basis Smeermaas:<br />

dinsdag 6 <strong>september</strong><br />

• Gemeentelijke basisschool Rekem:<br />

woensdag 7 <strong>september</strong><br />

• Basisschool ’t Wezeltje Veldwezelt:<br />

donderdag 8 <strong>september</strong><br />

• Basisschool Aan de Engelse Hof Lanaken:<br />

vrijdag 9 <strong>september</strong><br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Brede school Lanaken<br />

D www.lanaken.be/nadebel<br />

Golden Oldies Party<br />

Starlight drive in show draait: Hits van<br />

Toen, muziek van de jaren '60 - '70 - ' 80<br />

& '90.<br />

Locatie: OC Neerharen<br />

Prijs: € 5,00<br />

Zaterdag 3 <strong>september</strong> <strong>2022</strong><br />

Initiatiedag Tennis<br />

Maak kennis met tennis! Kom langs op TC<br />

Lanaken aan de vijver bij Pieterheim.<br />

Locatie: Domein Pietersheim<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: TC Lanaken<br />

N +32 89 717 457<br />

Zondag 4 <strong>september</strong> <strong>2022</strong><br />

Restaurantdag K.H. Weergalm der Maas<br />

De K.H. Weergalm der Maas Lanaken pikt<br />

een oude gewoonte weer op. We nodigen<br />

jullie van harte uit op onze jaarlijkse restaurantdag.<br />

Locatie: OC Jeugdpark Smeermaas<br />

Org.: K.H. Weergalm der Maas<br />

E secretariaat@weergalmdermaas.be<br />

Van 10 <strong>september</strong> tot en met<br />

16 <strong>oktober</strong><br />

Italiaans praten voor beginners &<br />

gevorderden (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 35,00 Kansentarief UiTpas € 7,00<br />

Org.: LDC Statie lokaal 2<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Van 12 <strong>september</strong> <strong>2022</strong> tot<br />

21 november <strong>2022</strong><br />

START TO CHESS - Leren schaken<br />

Zin om te leren schaken? Of wil je je<br />

schaakkennis nog verbeteren? Het schaakclubje<br />

wil zich vooral richten naar actieve<br />

senioren die helder van geest zijn om dit<br />

spelletje onder de knie te krijgen.<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Glo’Art iNbetween IDENTITIES<br />

De jaarlijkse tentoonstelling ‘iNbetweeN’ van<br />

Glo’Art centre voor Beeldende Kunst, Vormgeving<br />

en Cultuur in Lanaken, zal dit jaar onder<br />

de noemer iNbetweeN IDENTITIES van 10<br />

<strong>september</strong> tot en met 16 <strong>oktober</strong> plaatsvinden.<br />

De tentoonstelling iNbetweeN IDENTITIES,<br />

reflecteert op thema’s die spelen in de stedelijke<br />

en grootstedelijke cultuur.<br />

Ontdek een nieuwe unieke internationale kunstcollectie gepresenteerd in 7 galerieën<br />

en een prachtig kunstpark van 4 hectare waar meer dan 1000 werken van<br />

kunstenaars uit 60 landen getoond worden.<br />

Locatie en organisatie: Glo’Art, Van Kerckemstraat 24/2 Lanaken<br />

Open van maandag t/m zondag van 12u – 17u<br />

Prijs € 15,00 p.p. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang<br />

D www.gloart.be N +32 89 203 592<br />

20


Van maandag 12 <strong>september</strong> <strong>2022</strong> tot<br />

maandag 5 december <strong>2022</strong><br />

Cursus: Bridgen voor beginners<br />

(kaartspel) - 12 lessen<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 60,00 Kansentarief UiTpas: € 12,00<br />

Org.: LDC Statie lokaal 1<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Van maandag 12 <strong>september</strong> <strong>2022</strong><br />

tot maandag 7 november <strong>2022</strong><br />

Computer voor gevorderden (8 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 50,00 Kansentarief UiTpas: € 10,00<br />

Org.: LDC Statie lokaal 2<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 739 850<br />

Van maandag 12 <strong>september</strong> <strong>2022</strong> tot<br />

maandag 28 november <strong>2022</strong><br />

Linedance (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 40,00 Kansentarief UiTpas: € 8,00<br />

Org.: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Van woensdag 14 <strong>september</strong> <strong>2022</strong> tot<br />

woensdag 23 november <strong>2022</strong><br />

Spaans praten voor beginners - 1<br />

(10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 35,00 Kansentarief UiTpas: € 7,00<br />

Org.: LDC Statie lokaal 2<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Van woensdag 14 <strong>september</strong> <strong>2022</strong> tot<br />

woensdag 23 november <strong>2022</strong><br />

Engels praten - 7 (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 35,00 Kansentarief UiTpas: € 7,00<br />

Org.: LDC Statie lokaal 1<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Van woensdag 14 <strong>september</strong> <strong>2022</strong> tot woensdag 7 december <strong>2022</strong><br />

Snit & naad: Kleren maken voor de 4 reuzen van Lanaken<br />

Ben je wat creatief, wil je graag leren naaien en wil je graag deel uitmaken van een<br />

oer-Vlaamse traditie? Dat kan! In Lanaken huizen maar liefst 5 reuzen nl. Wuim &<br />

Teursel, Sjang & Sjo en Vincent Van Gogh jr. Echter, de 2<br />

reuzenkoppels zijn toe aan nieuwe kledij. En dus hebben<br />

ze jouw hulp nodig! Na de jaren tachtig geraakte de<br />

reuzencultuur in Lanaken in verval. Door de 4 reuzen in<br />

een nieuw kleedje te stoppen, hoopt de Dienst Cultureel<br />

Erfgoed de reuzencultuur in Lanaken in ere te herstellen.<br />

Wellicht volgend jaar zullen de goed geklede reuzen te<br />

bewonderen zijn in een heuse Lanakense reuzenparade.<br />

We kijken alvast uit naar de nieuwe outfits.<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: LDC Statie lokaal 2<br />

E dienstencentrum@lanaken.be N +32 89 730 061<br />

Van donderdag 15 <strong>september</strong> <strong>2022</strong> tot<br />

donderdag 24 november <strong>2022</strong><br />

Zumba Gold voor Senioren (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 35,00 Kansentarief UiTpas: € 7,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Van donderdag 15 <strong>september</strong> <strong>2022</strong> tot<br />

donderdag 24 november <strong>2022</strong><br />

Engels praten voor beginners - 3<br />

(10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 35,00 Kansentarief UiTpas: € 7,00<br />

Org.: LDC Statie lokaal 1<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Donderdag 15 <strong>september</strong> en 13 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Van vrijdag 16 <strong>september</strong> <strong>2022</strong> tot<br />

vrijdag 2 december <strong>2022</strong><br />

Frans praten - 3 (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 35,00 Kansentarief UiTpas: € 7,00<br />

Org.: LDC Statie lokaal 1<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Van vrijdag 16 <strong>september</strong> <strong>2022</strong> tot<br />

vrijdag 23 december <strong>2022</strong><br />

Anti-stress Yoga (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 30,00 Kansentarief UiTpas: € 6,00<br />

Org.: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Repair Café<br />

Het Repair Café is dé plek waar handige inwoners hun dorpsgenoten gratis helpen<br />

met het herstellen van kledij, elektrische apparaten,<br />

speelgoed, computers en fietsen. De gemeente Lanaken<br />

en Kringwinkel Maasland stellen het nodige gereedschap<br />

en materiaal ter beschikking.<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

E leefmilieu@lanaken.be N +32 89 730 730<br />

21


Zondag 18 <strong>september</strong> <strong>2022</strong><br />

Jazz Reckheim <strong>2022</strong><br />

Jazz Reckheim is terug voor een derde<br />

editie op zondag 18 <strong>september</strong> <strong>2022</strong>, met<br />

een goede mix van pure jazz, bossa nova,<br />

blues en lokaal talent.<br />

Locatie: Sint Pieter straat<br />

Prijs: € 14,00<br />

Org.: Jazz Reckheim<br />

D www.JazzReckheim.be<br />

Van 20 <strong>september</strong> <strong>2022</strong> tot<br />

30 november <strong>2022</strong><br />

Gitaar spelen voor beginners (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 35,00 Kansentarief UiTpas: € 7,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Woensdag 21 <strong>september</strong> <strong>2022</strong><br />

Boeklezing Jan en Wim Peumans<br />

Wim Peumans schreef een boek: 'De<br />

zachte Anarchist' van en over zijn vader<br />

Jan Peumans: Politicus in hart en nieren.<br />

Voormalig marxist en milieuactivist. Walloniëliefhebber<br />

en tegelijk Vlaams-nationalist.<br />

Notoir dwarsligger. Einzelgänger en<br />

loyaal partijsoldaat.<br />

Locatie: Parking Waterburcht<br />

Prijs: € 10,00<br />

Org.: Gezinsbond Lanaken<br />

E gezinsbondlanaken@gmail.com<br />

N +32 11 682 318<br />

Van 22 <strong>september</strong> <strong>2022</strong> tot<br />

27 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Cursus: Fotografie met de smartphone<br />

(en PC)<br />

Wil je ook leren hoe je op een eenvoudige<br />

manier mooie foto’s en filmpjes met je<br />

smartphone maakt om deze daarna ook te<br />

bewerken?<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 30,00 Kansentarief UiTpas: € 6,00<br />

Org.: LDC Statie lokaal 2<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Zondag 25 <strong>september</strong> <strong>2022</strong><br />

55ste Sparrentrip<br />

Mogelijke afstanden zijn: 4-6-8-12-<br />

20-30 km. Naargelang de afstanden,<br />

doorkruisen de wandelingen het<br />

landelijk gebied rondom Briegden,<br />

Veldwezelt, Kesselt en Vroenhoven.<br />

Aan de andere kant gaan ze ook door<br />

de bossen van Gellik en Lanaken. Dus<br />

voor elk wat wils.<br />

Locatie: OC 't Kloester<br />

Prijs: € 3,00<br />

Kansentarief UiTpas: € 0,60<br />

Org.: WSV De Sparrentrippers<br />

E deanna@scarlet.be<br />

N +32 496 058 120<br />

Dinsdag 27 <strong>september</strong> <strong>2022</strong><br />

Gezondheidszorg: hoe we er samen het<br />

beste van kunnen maken<br />

Vanuit OPZC Rekem wordt er gestreefd<br />

naar een samenwerking tussen zowel<br />

de zorgvrager, hulpverlener en familie<br />

(triade) waarbij alle partijen gelijkwaardig<br />

zijn. Tijdens dit infomoment gaat<br />

de externe ombudsvrouw dieper in op<br />

verscheidene onderwerpen.<br />

Locatie: OPZC Rekem<br />

Prijs: € 6,00<br />

Org.: Similes<br />

E louise.wolfs@similes.be<br />

N +32 16 244 204<br />

Van woensdag 21 <strong>september</strong> <strong>2022</strong> tot<br />

woensdag 12 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Vorming: Jezelf in herstel<br />

(De Herstelacademie)<br />

Iedereen wordt wel eens geconfronteerd<br />

met kwetsbaarheid door bepaalde gebeurtenissen<br />

in het leven. Vanuit je eigen<br />

verwachting rond herstel gaan we met<br />

jou onderweg in het vinden van hoop en<br />

doelen.<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Vrijdag 23 <strong>september</strong> <strong>2022</strong><br />

Cursus Bierbrouwen<br />

Na een 4-tal theorielessen en na onderlinge<br />

afspraak met de brouwmeester is er het praktijk<br />

gebeuren waar er op een installatie van 200<br />

of 100 liter bier gebrouwen wordt. Bijkomend<br />

leert men brouwen met een elektrische brouwketel. Na de vergisting zal men<br />

aansluitend leren bottelen.<br />

Locatie: OC 't Kloester Gellik<br />

Prijs: Gratis voor leden van de biergilde of € 35,00 (automatisch lid voor 1 jaar)<br />

Org.: Bier en wijngilde 'T Wijnvat Gellik Lanaken<br />

E alco2@telenet.be N +32 477 268 104<br />

22


Dinsdag 27 <strong>september</strong> <strong>2022</strong><br />

Blootvoets door Duitstalig België -<br />

Tim Peinen<br />

Locatie: Bibliotheek Lanaken<br />

Prijs: € 5,00 Kansentarief UiTpas: € 1,00<br />

E bibliotheek@lanaken.be<br />

N +32 89 716 029<br />

Woensdag 28 <strong>september</strong> <strong>2022</strong><br />

Museum: Bezoek aan de Nostalgie te<br />

Uikhoven<br />

Het museum 'De Nostalgie' neemt je terug<br />

mee naar het harde maar toch ook mooie<br />

boerenleven van vroeger. Oude tractoren,<br />

een oude handploeg… je vindt ze allemaal<br />

terug in het museum.<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 8,00 Kansentarief UiTpas: € 1,60<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Donderdag 29 <strong>september</strong> <strong>2022</strong><br />

Helpen bij huiswerk? Tips voor ouders<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Huis van het Kind Lanaken<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Donderdag 29 <strong>september</strong>, 6 en<br />

13 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Workshop: Van jezelf houden<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 75,00<br />

Contact: wevers_ilse@hotmail.com<br />

Zondag 2 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Beurs voor tweedehands baby- en<br />

kinderspullen<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Gratis<br />

E margriet.roemans@telenet.be<br />

N +32 89 716 575<br />

Van maandag 3 <strong>oktober</strong> t.e.m.<br />

19 december <strong>2022</strong><br />

Tai Chi Chuan<br />

Tai Chi is een Chinese bewegingskunst.<br />

Tai Chi wordt beoefend voor zijn gezondheidsbevorderende<br />

eigenschappen. Het<br />

is een opeenvolging van bewegingen die<br />

rustig, traag en continu worden uitgevoerd.<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 40,00 Kansentarief UiTpas: € 8,00<br />

E cultuur@lanaken.be<br />

N +32 89 739 850<br />

Van maandag 3 <strong>oktober</strong> tot<br />

24 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Haken voor starters<br />

Deze les is bedoeld voor mensen die (nog)<br />

niet kunnen haken. Je leert de basis van het<br />

haken zodat je daarna zelf met projecten<br />

aan de gang kunt.<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 20,00 Kansentarief UiTpas: € 4,00<br />

E cultuur@lanaken.be N +32 89 739 850<br />

Van dinsdag 4 <strong>oktober</strong> tot<br />

15 november <strong>2022</strong><br />

Tekenen en schilderen (vervolgcursus)<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 30,00 Kansentarief UiTpas: € 6,00<br />

Org.: LDC Statie lokaal 1<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Dinsdag 4 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Webinar 'Mijn leven als superheld'<br />

werken aan veerkracht met kinderen<br />

door Liv Leeman<br />

Locatie: online<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Huis van het Kind Lanaken<br />

E huisvanhetkind@lanaken.be<br />

Zondag 9 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Tentoonstelling schildersclub<br />

Locatie: OC Berenhof<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Amateur schildersclub Erco<br />

Zondag 9 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Gezondheidswandeling<br />

Dat een wandeling in de frisse buitenlucht<br />

gezond is, dat staat vast. Maar weet je<br />

ook precies wat zo goed voor je is als je op<br />

tocht bent? En welke effecten de natuur<br />

rondom jou op je gezondheid heeft? Met<br />

allerlei leuke wist-je-datjes zal Marjolijn<br />

jouw wandeling nog meer verrijken.<br />

Locatie: kruising Geulerweg en Kupweg<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Limburgs Landschap vzw<br />

E info@limburgs-landschap.be<br />

N +32 11 530 251<br />

Woensdag 12 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

EHBO - Reanimeren en het gebruik<br />

van een AED toestel<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

23


Woensdag 12 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Vorming : Gokken?! Omdat niet iedereen<br />

erbij wint...<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 15,00 Kansentarief UiTpas: € 3<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Dinsdag 18 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Slagveld Oekraïne i.s.m. Avansa<br />

Deze lezing helpt ons de huidige oorlog<br />

in Oekraïne beter te plaatsen. Observator<br />

internationale politiek Eddie Niesten<br />

vertelt ons over de achtergrond van deze<br />

oorlog en de relatie met de koude oorlog.<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 8,00 Kansentarief UiTpas:: € 1,80<br />

E cultuur@lanaken.be N +32 89 739 850<br />

Dinsdag 18 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Pannenkoeken bakken - 3 soorten<br />

(boekweit - tomaat/kaas - spinazie/brie)<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 15,00 Kansentarief UiTpas: € 3,00<br />

Org.: LDC Statie lokaal 1<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Woensdag 19 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Zangnamiddag: Samen zingen in<br />

Dienstencentrum Aan de Statie<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Dinsdag 25 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Als kleine kinderen groot worden: praten<br />

met je tiener over tabak, alcohol en drugs<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Huis van het Kind Lanaken<br />

E huisvanhetkind@lanaken.be<br />

Dinsdag 25 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Auteurslezing: Margot Vanderstraeten<br />

Locatie: Bibliotheek Lanaken<br />

Prijs: € 5,00 Kansentarief UiTpas: € 1,00<br />

E bibliotheek@lanaken.be<br />

Woensdag 26 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Creaworkshop: Acryl gieten op een<br />

schilderij<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 15,00 Kansentarief UiTpas: € 3,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Donderdag 27 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Verlies tijdens of na zwangerschap<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Gezinsbond Lanaken<br />

E bertstippelmans@telenet.be<br />

N +32 11 682 318<br />

Donderdag 27 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Bloemschikken thema Allerheiligen<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 5,00 Kansentarief UiTpas: € 1,00<br />

E cultuur@lanaken.be - N +32 89 739 850<br />

Vrijdag 28 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Twirlwedstrijd The Twirlstars <strong>2022</strong><br />

Locatie: Sporthal Rekem<br />

Prijs: € 5,00 Kansentarief UiTpas: € 1,00<br />

Org.: The Twirlstars<br />

D www.thetwirlstars.be<br />

Zaterdag 29 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Shownamiddag The Twirlstars Lanaken<br />

Locatie: Sporthal Rekem<br />

Prijs: € 2,00 Kansentarief UiTpas: € 0,40<br />

Org.: The Twirlstars<br />

D www.thetwirlstars.be<br />

Zaterdag 29 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Kinder Disco namiddag thema Halloween<br />

& Coverband Bougie<br />

Kinder Disco namiddag: 15u – 18u<br />

Coverband Bougie: 20u<br />

Locatie: Zaal de Helle Kesselt<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Kesselt Actief<br />

Zaterdag 29 <strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

John Williams Celebration concert<br />

De K.H. Weergalm der Maas Lanaken zit in<br />

haar 170ste jubileumjaar en wil dit graag<br />

vieren samen met jullie. Jurrassic Park, Star<br />

Wars, Superman, Harry Potter, Indiana<br />

Jones, tot de verbeelding sprekende films,<br />

en voor een groot deel is dit te danken aan<br />

de meesterlijke muziek van componist<br />

John Williams. Hij is 90 jaar geworden dit<br />

jaar en al decennia lang niet weg te denken<br />

uit de bioscoop, een ‘John Williams Celebration’<br />

concert is dus zeker op z’n plaats.<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 15,00<br />

Org.: K. H. Weergalm der Maas<br />

E secretariaat@weergalmdermaas.be<br />

i<br />

Met de UiTPAS spaar je punten of<br />

kan je op uitstap aan kansentarief.<br />

Meer info op www.uitpas.be<br />

Jouw activiteit ook in L-magazine? Zet dan zeker<br />

voor 1 <strong>oktober</strong> je activiteit in de uitdatabank<br />

(www.uitdatabank.be) Vergeet ook niet de postcode<br />

van Lanaken (3620) of Rekem (3621) te vermelden.<br />

De redactie is niet verantwoordelijk voor fout ingevoerde gegevens.<br />

24


VERENIGING IN DE KIJKER<br />

“De Zingende Mannen zorgen<br />

voor topambiance!”<br />

Waar de ober meer aandacht krijgt<br />

dan de dirigent en waar gezelligheid<br />

primeert op muzikaliteit… Dat zijn De<br />

Zingende Mannen uit Lanaken.<br />

Opgericht in 2019, nog voor coronatijd,<br />

repeteren nu 2-wekelijks welgeteld 23<br />

mannen tussen de 30 en 71 jaar. Mannenkoren<br />

zijn eerder schaars maar niet in<br />

Lanaken. Alhoewel de heren zo weinig<br />

mogelijk valse noten proberen te produceren,<br />

ligt de focus toch vooral op gezelligheid<br />

en vriendschap. In het repertoire<br />

dan ook alleen maar toffe, gezellige themamedleys…<br />

o.a. een drinkmedley, een schjroevelmedley,<br />

een Lalalamedley (tekst<br />

beperkt tot lalala) tot een Abbamedley.<br />

Dames, verwacht geen filmadonissen in<br />

strakke pakken maar eerder een groep toffe,<br />

jolige venten die u niet alleen aan het lachen<br />

brengen maar vooral… laten meezingen.<br />

De Zingende Mannen komen het best tot<br />

hun recht kortbij het publiek. Dat kan in<br />

een kleine zaal of café, tijdens een feest<br />

of gewoon op straat. Hun eerste optreden<br />

was dan ook tijdens het reuze-ontbijt in de<br />

Stationsstraat in Lanaken. Maar ook tijdens<br />

de Hasseltse Jeneverfeesten zorgden ze<br />

voor een topambiance.<br />

Wil je meezingen? De Zingende Mannen<br />

repeteren 2-wekelijks op woensdagavond in<br />

het Cultureel Centrum van Lanaken om 20u.<br />

Meer info: D www.dezingendemannen.be<br />

25


ONDERNEMEND LANAKEN<br />

PAS GESTART<br />

Domino’s Pizza<br />

Wereld’s grootste pizza bezorg- en<br />

afhaalbedrijf<br />

M Molenweideplein 6, 3620 Lanaken<br />

N 089 392 930<br />

Vakantiewoning<br />

‘Aan Wal’<br />

Sven Gerets<br />

Frituur Vanistendael<br />

Bij Kirsten<br />

Kirsten Leenders<br />

M Koning Albertlaan 144, 3620 Lanaken<br />

Voor frietjes of hamburgers groot en klein, moet<br />

je bij Kirsten zijn.<br />

M Walstraat 1, 3621 Rekem<br />

N 0499 357 661<br />

Vakantiewoning Aan Wal biedt een gemeenschappelijke lounge, een tuin<br />

en een terras.<br />

Sterk vastgoedmakelaars<br />

Willem Janssen & Yorick Merchiers<br />

M Kanaalstraat 11,<br />

3621 Rekem<br />

N 089 308 888<br />

Met een no-nonsense mentaliteit,<br />

persoonlijke aanpak,<br />

passie en nieuwe kijk op vastgoed<br />

helpen we kopers en<br />

verkopers met het vinden van<br />

de perfecte match.<br />

Vivida Hairdesign<br />

M Bessemerstraat 60,<br />

3620 Lanaken<br />

N 0470 546 531<br />

Daisy Miermans heet je welkom in<br />

haar salon, spring gerust binnen voor<br />

haaradvies.<br />

i<br />

Ben je onlangs gestart met je eigen zaak in Lanaken? Dan maken we in L-magazine graag promotie voor je.<br />

Contacteer ons via E economie@lanaken.be | Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter: 'Leuk in Lanaken'<br />

26


IN DE BLOEMETJES<br />

Jubilea<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Leonard Martens & Nelly Thijs<br />

Gellik<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Gerard Beckers & Godelieve Stouten<br />

Rekem<br />

60<br />

Diamanten Bruiloft<br />

Barthel Meers & Maria Jeurissen<br />

Gellik<br />

60<br />

50<br />

Diamanten Bruiloft<br />

Joseph Vandebeek & Maria Hanssen<br />

Lanaken<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Albert Stouten & Marie Louise Hamaekers<br />

Rekem<br />

Gouden bruiloft<br />

Fons Schoofs & Daniëlle Wijns<br />

Smeermaas<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Gerard Schepers & Rita Peeters<br />

Lanaken<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Tony Castermans & Catharina Schoups<br />

Lanaken<br />

60<br />

Diamanten Bruiloft<br />

Martin Meuris & Frieda De Loecker<br />

Gellik<br />

27


IN DE BLOEMETJES<br />

Jubilea<br />

60<br />

Diamanten Bruiloft<br />

Georges Roox & Marie Josée Jacobs<br />

Veldwezelt<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Pierre Molenbroeck & Ingrid Schubert<br />

Neerharen<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Constant Jans & Rina Wijnants<br />

Lanaken<br />

65 70<br />

Briljanten bruiloft<br />

Jacob Lang & Adèle Coox<br />

Lanaken<br />

60<br />

Diamanten Bruiloft<br />

Hugo Gilissen & Godelieve Schoofs<br />

Lanaken<br />

Platina Bruiloft<br />

André Cauberg & Bertha Coemans<br />

Lanaken<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Guido Schetters & Josephine Vervisch<br />

Neerharen<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Joseph Croux & Gilberte Vanderhallen<br />

Lanaken<br />

60<br />

Diamanten Bruiloft<br />

Joseph Mertens & Godelieve Gerets<br />

Lanaken<br />

28


#VISITLANAKEN<br />

#visitlanaken<br />

@nivad_on_trails Nationaal Park Hoge Kempen<br />

@shes_going_places_ kajak Maasland en Rafting<br />

@kidjemet Spoorwegbrug Gellik<br />

@paola_vecchio Lanaken<br />

@forever_walking_sieglinde_ Lanaken<br />

Jouw foto ook in L-magazine? Gebruik #visitlanaken op Instagram en wie weet staat jouw foto er de volgende editie in!<br />

29


5X TIPS<br />

5x<br />

Fietsstraat<br />

In Lanaken hebben we op dit moment<br />

2 fietsstraten, in de Stationsstraat en<br />

in de Onderwijsstraat. We zetten nog<br />

eventjes 5 belangrijke zaken over de<br />

verkeersregels in een fietsstraat voor<br />

je op een rij:<br />

1 Fietsers<br />

Fietsers mogen over de hele breedte van de rijbaan rijden, als de fietsstraat<br />

een éénrichtingsstraat is, of de volledige rechterrijstrook innemen als het<br />

om een straat met verkeer in beide richtingen gaat.<br />

2 Motorvoertuigen<br />

Bestuurders van motorvoertuigen zoals automobilisten en bromfietsen,<br />

mogen GEEN fietsers inhalen.<br />

3 Speedpedelecs<br />

Een speedpedelec mag wél andere fietsers inhalen in een fietsstraat.<br />

4 Voorrang<br />

Op kruispunten geldt de normale voorrangsregeling.<br />

• Op kruispunten zonder verkeerslichten, verkeersborden of politie-agent,<br />

geldt de voorrang van rechts.<br />

• Fietsers zijn ook 'bestuurders', zij moeten net als andere bestuurders<br />

altijd voorrang verlenen aan andere bestuurders zoals andere fietsers,<br />

automobilisten, bromfietsen, … die van rechts komen op kruispunten<br />

zonder lichten, borden of agent.<br />

5 Snelheid<br />

In een fietsstraat mogen motorvoertuigen zoals auto’s en bromfietsen<br />

maar ook speedpedelecs maximum 30km/u rijden.<br />

30


TEN SLOTTE<br />

In de boekentassen zitten nieuwe verse schriften en in de winkels liggen de herfst- en wintercollecties.<br />

Ik hoop dat iedereen op deugddoende maanden kan terugblikken. Het was een<br />

warme zomer. De ontelbare evenementen en samenkomsten konden onder de stralende zon<br />

doorgaan. Keerzijde van de medaille is dat de natuur het zeer zwaar had. Niemand, maar dan<br />

ook niemand met gezond verstand kan de wetenschap tegenspreken die stelt dat de gemiddelde<br />

temperatuur van de aarde toeneemt met als gevolg dat de weerstoestanden extremer<br />

worden. De overstromingen worden heviger, de hitteperiodes langer met meer pieken.<br />

Daarnaast kwam er de laatste decennia nooit een oorlog zo dichtbij. Het menselijk leed, de<br />

duizenden doden, de miljoenen vluchtelingen komen soms letterlijk onze gezinnen binnen. Ik<br />

wil trouwens mijn oprechte waardering en dank uitspreken voor die gezinnen die zich kandidaat<br />

stelden om de oorlogsvluchtelingen op te vangen.<br />

Het voelt eigenlijk ongemakkelijk om naast al dat leed bezorgd te zijn over de economische<br />

en financiële gevolgen die deze oorlog met zich meebrengt. De inflatie, de piekende energieprijzen,<br />

de problemen met de bevoorrading van materialen maken het leven er niet gemakkelijker<br />

op. We gaan een winter tegemoet waarin we met een ongerust hart de energieprijzen<br />

in de gaten houden.<br />

Vanuit de gemeente willen we ook ons steentje bijdragen om jullie te ondersteunen met<br />

woorden en daden. Daarom organiseren we in het najaar een klimaatweek. We bieden dan<br />

heel veel praktische informatie aan voor iedereen die zijn energiefactuur wil verminderen.<br />

Hierbij hoort zeker de informatieavond over de Vlaamse en gemeentelijke premies energiezuinige<br />

investeringen.<br />

We sluiten de klimaatweek af met een superleuke boshappening voor jong en oud. Ik hoop dat<br />

ik u daar kan ontmoeten.<br />

Christel Gorissen<br />

Schepen<br />

Gemeente Lanaken & OCMW Lanaken<br />

Sluitingsdagen:<br />

De zomervakantie<br />

zit er weer op!<br />

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op maandag 31 <strong>oktober</strong> (Brugdag) en 1 november<br />

(Allerheiligen).<br />

Wil je op de hoogte blijven van al het gemeentelijk nieuws in Lanaken?<br />

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op D www.lanaken.be/nieuwsbrief<br />

En volg ons op sociale media @gemeentelanaken of download de Lanaken app.<br />

Wachtdiensten<br />

Huisartsen<br />

T 089 75 75 75<br />

www.wachtpostmaasland.be<br />

Apotheken<br />

Van 9u tot 22u:<br />

www.apotheeklimburg.be<br />

Van 22u tot 9u: T 078 05 17 33<br />

Tandartsen<br />

T 090 33 99 69<br />

www.tandarts.be/wachtdienst<br />

www.lanaken.be/wachtdiensten<br />

Colofon<br />

Editie 11 • <strong>september</strong>-<strong>oktober</strong> <strong>2022</strong><br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

William Vancleynenbreugel,<br />

Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken<br />

Samenstelling en eindredactie<br />

Dienst communicatie<br />

info@lanaken.be<br />

Fotografie<br />

Valentin Jacobs<br />

Piet Paulissen<br />

Dienst communicatie<br />

Vormgeving<br />

Liebens Reclame, Mopertingen<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Pietermans, Lanaken<br />

D www.lanaken.be<br />

Gemeentehuis: N 089 730 730<br />

OCMW: N 089 730 060<br />

L-magazine wordt gedrukt door<br />

op papier van<br />

31


INTERNATIONAAL<br />

OLDTIMERTREFFEN<br />

3 & 4 <strong>september</strong><br />

www.lanaken.be/oldtimertreffen<br />

LIMBURG FIETSVIERDAAGSE<br />

8 | 9 | 10 | 11<br />

<strong>september</strong><br />

www.limburgfietsvierdaagse.be<br />

MAASRUN<br />

25 <strong>september</strong><br />

www.maasrun.be<br />

WERELDKAMPIOENSCHAP<br />

SPRINGPAARDEN Zangersheide<br />

21 t.e.m. 25 <strong>september</strong><br />

met op vrijdag 23 <strong>september</strong> de 'Dag van Lanaken'<br />

www.zangersheide.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!