31.08.2022 Views

2022/5 september/oktober

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2022

5

BMW Clubjournaal

september-oktober

Verantw. uitg. Guy Timmerman, Molenbergstraat 8A b3 - 9340 Lede

37 ste jaargang, verschijnt tweemaandelijks -Erkenningsnr. P 908010

1


VERZEKERJEMOTO.COM

> De meest uitgebreide bescherming!

078 70 90 23

info@verzekerje.be

www.verzekerjemoto.com

Een valpartij, een aanrijding, diefstal, vandalisme, een lekke band... Niets hoeft jouw

mototrip te vergallen met de motoverzekering van verzekerjemoto.com.

Door onze uitgebreide omniumverzekering worden jouw motor en toebehoren optimaal

beschermd.

En met de opties uitrusting bestuurder (motokledij, helm, laarzen), rechtsbijstand, bijstand/

assistance en bestuurdersverzekering kun je kiezen voor totaal zorgeloze ritten.

> Sterke punten van VerzekerJeMoto.com zijn oa.:

2BMW ClubJournaal 3/2022

• Stand-alone dekking: je hoeft geen andere verzekeringen (bv. autoverzekering)

verplicht mee af te sluiten

• Scherpe tarieven specifiek voor BMW-motors

• Vaste bonusmalus (geen attest schadeverleden voor te leggen)

• Unieke eigen voorwaarden

• Meest uitgebreide dekking mogelijk: BA. + Full-omnium (m.i.v. toebehoren zoals

koffers en GPS) + Dekking uitrusting (Motorkledij) + Bijstand personen en moto +

Rechtsbijstand + Bestuurdersverzekering

• Keuze uit 3 formules omnium: 12, 24 of 36 maanden dekking in nieuwwaarde

• Specialist in motorverzekeringen

• Bereken je tarief in minder dan 1 minuut op www.verzekerjemoto.com

Verzekerjemoto is een product van Concordia nv.

Sassevaartstraat 46/301 - 9000 Gent

IJzerlaan 11 – 2060 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0427.391.205


SECRETARIAAT Ronny Blomme

Molenbergstraat 8A bus 3

9340 Lede

Tel : 053-80 8158

E-mail:

secretariaat@bmw-mc-vl.be

Clubsite :

www.bmw-mc-vl.be

BTW Nr : BE 0430.423.939

BNParibas Fortis : IBAN : BE 80 0011 9684 2277

BIC :

GEBABEBB

Bestuur :

Voorzitter* Guy Timmerman GSM: 0475 54 47 53

E-mail: voorzitter@bmw-mc-vl.be

Secretaris* Jürgen Vande Velde GSM: 0477 84 03 70

E-mail: secretaris@bmw-mc-vl.be

Penningmeester* Luc De Wolf GSM: 0479 53 75 13

E-mail: penningmeester@bmw-mc-vl.be

Clubactiviteiten* Luc Puttaert Tel : 053 66 01 79 of

E-mail: activiteiten@bmw-mc-vl.be GSM: 0492 74 64 00

Toerisme* Peter Bosmans GSM: 0475 67 79 89

E-mail : toerisme@bmw-mc-vl.be

Webmaster & IT* Marc De Cock GSM: 0475 34 16 89

E-mail: webmaster@bmwmcvl.be

E-mail: it@bmw-mc-vl.be

Administratie, onthaal* Paul Grumiau GSM: 0478 46 16 31

& cursussen a.i.

E-mail: onthaal@bmw-mc-vl.be

Secretariaat* Ronny Blomme GSM: 0468 32 01 83

E-mail: secretariaat@bmw-mc-vl.be

BMW Clubjournaal Philip Van Raemdonck GSM: 0495 64 03 49

Eindredacteur

E-mail: clubjournaal@bmw-mc-vl.be

Regio- & Eventcoördinator Wim Jacobs GSM: 0474 37 61 78

E-mail: events@bmw-mc-vl.be

Publiciteit BMW Clubjournaal Paul Grumiau GSM: 0478 46 16 31

E-mail: pub@bmw-mc-vl.be

Heritage Jo De Paepe GSM: 0475 58 07 97

E-mail: heritage@bmw-mc-vl.be

GS Crew* Marc Thone GSM: 0491 59 46 07

E-mail: gs@bmw-mc-vl.be

* Lid Raad van Bestuur

BMW CLUBJOURNAAL M.Z. : B-9340 Lede Id.n° BelStBld : 476/86

Verantwoordelijke uitgever : Guy Timmerman. Redactie, realisatie : BMW MOTORCLUB VLAANDEREN, vereniging zonder winstoogmerk.

© Overname van artikels of publicitaire inlassingen uitsluitend mits schriftelijke toestemming. Iedere medewerker is hoofdelijk verantwoordelijk

voor zijn inbreng en BMW MC VLAANDEREN hoeft niet steeds akkoord te gaan met meningen verwoord in de gepubliceerde teksten.

1


Tweetakt R 10

genekt door de R 25

Hoofdontwerper

Alfred Böning

2BMW ClubJournaal 3/2022

In dit nummer

Terzake!

Het woord van onze voorzitter 4

Clubpraat

Guy Timmerman houdt ons op

de hoogte van wat er beweegt

binnen de club 9

Secretariaatssprokkels

Werking secretariaat wordt aangepast

14

Clubleven

Nieuwe leden, overlijdens,

club team, opleidingen,

ontmoetingsavonden 15

Mail uw VAKANTIEFOTO’S

in een link gegroepeerd, naar

foto@bmw-mc-vl.be

zodat we de voorbereiding van de

presentatie van de reizen,

begin 2023,

nu al kunnen

starten !

Toerkalenders

Activiteitenkalender,

BMW Club Europa,

BMB kalender, oldtimerritten 18


Blik over de schouder

BMW Motorrad Days Berlin 2022

43

Techniek

R 75 met aangedreven zijspanwiel

64

BMW Info

2023 komt er aan ! 50

BMW Motorrad R 18 Magnifica 60

BMW Group Belux:

Alexander Wehr aan het hoofd 62

BMW Motorrad 2022

Ondanks alles goede eerste semester

62

Lego Technic bouwt BMW M 1000 RR

65

Geschiedenis

BMW tweetakt??? 66

Verkeershoekje

Na de hitte 75

Lego Technic

Redactioneel

Het BMW Clubjournaal komt tot stand dankzij de inzendingen van de leden en de inzet

van het redactieteam.

Zend ook jouw teksten & illustraties naar clubjournaal@bmw-mc-vl.be.

De zoekertjes (Te koop, Gezocht, enz.) kunnen tevens naar dit adres gestuurd worden.

Info over clubactiviteiten rechtstreeks naar Luc Puttaert : activiteiten@bmw-mc-vl.be

De redactie behoudt zich het recht voor teksten aan te passen of te weigeren.

Kaftfoto: BMW Motorrad Days Berlin 2022

Coördinatie & eindredactie Philip Van Raemdonck

Verantwoordelijke uitgever Guy Timmerman

Volgend BMW Clubjournaal november 2022 - Deadline copy op 2 oktober 2022

3


Terzake !

Intro

Toen ik voor het eerst kennismaakte met de MOA, de Motorcycle Owners

of America, was deze nog piepjong – net als ik. Inmiddels kan de MOA 50

kaarsjes uitblazen. Tijd om even stil te staan bij hoe het allemaal gelopen is.

In jongere jaren reisde ik vaak lang. Deze reis – meer dan 6 maanden USA en

Canada – deed ik met eigen BMW. Ik genoot van de Appalachian Mountains.

De zichten waren fenomenaal. Ik stopte op een kleine parking om rustig aan

te genieten van de mooie natuur en de stilte, op het ruisen van de bladeren

na.

Terwijl ik een kleine snack aan het eten was, hoorde ik een gebrom van

boxermotoren aanzwellen, niet luid, maar wel onmiskenbaar BMW’s. Op

deze plaats had ik eerder Harley’s verwacht, want ik bevond me op de Blue

Ridge Parkway. Dit is een prachtige weg ten zuidoosten van Washington

DC, die de toppen van de Appalachian Mountains met elkaar verbindt. De

bochten volgen er elkaar in snel tempo op. En voor alle zekerheid mag je

die aan maximum 25 mph. nemen, iets wat eigenlijk snel genoeg is voor de

meeste Amerikanen. Aangezien ik toch eerder aan het cruisen dan aan het

racen was, beviel dit me uitstekend.

BMW ClubJournaal 3/2022

4

De 3 BMW-boxers draaiden de parking op en zonder te letten op het

magnifieke uitzicht verzamelden ze zich aan de achterzijde van mijn R100RT.

Er werd cool afgestapt en de jethelmpjes werden netjes over de spiegels

gehangen. Daarna kwamen de lederen handschoenen aan de beurt, die van

de vingers afgestroopt werden. Toen het ritueel voltooid was, richtten ze zich

als één man tot mij, en in onmiskenbaar Yankee English hoorde ik: “Hi man,

where are you from?” wijzend op mijn Belgische nummerplaat. Het was de

start van een boeiende conversatie tussen Beemer-rijders. Zij waren, langs

een omwegje, op weg naar de Choo Choo BMW rally, waarbij Choo Choo

staat voor Chattanooga, een mooi stadje dat bekend is als een kruispunt van

spoorwegen, waardoor ‘Choo Choo’ een bijkomende betekenis krijgt.

Het was mijn eerste contact met de Amerikaanse ‘bikers’ en met de

Amerikaanse BMW-club, waar dit drietal lid van was. Ik wist helemaal niet


5


dat er zo’n club bestond, laat staan dat er leden waren verspreid over gans Amerika.

Toen was het een leuk stopje, waar ik op dat moment niet verder bij stilstond. Ik zette

mijn rit verder naar het plaatselijke Cherokee-indianenreservaat en bezocht nadien

ook de Choo Choo BMW-rally. Wat ik me toen niet realiseerde, is dat deze toevallige

ontmoeting een belangrijke rol zou spelen in de volgende 35 jaar van mijn leven en

zelfs enigszins in het jouwe!

De naamloze BMW-vriend op de Bleu Ridge Parkway had me iets gegeven: zijn

BMW Motorcycle Owners of America ‘Anonymous Book’, een boekje dat vanzelf past

in een binnenzak, maar waar wel duizenden telefoonnummers in staan van BMWclubleden

die willen helpen wanneer je in nood bent of gewoon een babbeltje wilt

slaan met een van hen. Daarnaast stond er veel info in over de BMW MOA, inclusief

alle BMW-rally’s en MOA Ambassadors (vergelijkbaar met ons ‘Onthaal’). Tijdens

de volgende maanden van mijn dwars door Amerika-trip belde ik vaak iemand op bij

het binnenrijden van een stadje en steeds kreeg ik een warm welkom. Vaak wist de

BMW-rijder reeds dat ik er aan kwam. Het bleek dat de duizenden BMW-rijders een

netwerk vormen en als een familie met elkaar verbonden zijn. Nu, meer dan 30 jaar

later is dit nog zo!

Dankzij de BMW MOA had ik een schitterende reis, niet alleen wat de prachtige

natuur betreft, maar ook de prachtige mensen binnen de BMW-club – die overigens

mijn beeld over Amerikanen drastisch veranderde.

Na mijn meer dan zes maanden lange reis had ik het moeilijk om me terug aan te

passen aan het kleine motorwereldje in Europa. Althans, dat was de ervaring. De

visie op hoe een motorclub werkt, was er anders dan bij ons het geval was. Ik was

jaren lid geweest van een plaatselijke motorclub en kende wel de Duitse BMW-clubs,

waar er vaak een sterke hiërarchie heerst. Niet zo in de Amerikaanse club en in de

Scandinavische BMW-clubs.

BMW ClubJournaal 3/2022

6

In de Amerikaanse-Scandinavische clubs heerste – en heerst nog steeds – een

openheid die kenmerkend was. Iedereen was overal welkom – ook op bestuursvergaderingen

- en niets werd opgelegd. Hulp werd in dank aanvaard, maar niemand

drong je zijn visie op. Er stond ook geen ‘opperhoofd’ aan de top van de club. De

‘President’ nam zelden een beslissing, maar coördineerde en modereerde. Door

de openheid, de ‘alles kan’-mentaliteit en het respect voor elkaars visie kon een

club groeien op basis van vriendschapsbanden die de kleine groep van ingewijden

oversteeg.

Terug thuis werd ik lid van de BMW Club GB en trok ik vaak naar Scandinavië. In

België was het BMW-clublandschap immers kaal. Automatisch zocht ik vrienden op

die gelijkgestemd waren. Op een bepaald moment zaten we met 7 samen in een

gezellig cafeetje, Den Bonten Os in Lede, en van het ene kwam het andere ...


Zes maanden later werd BMW Motor Club Vlaanderen opgericht, met een visie die

respect heeft voor het individu in al zijn verscheidenheid, met een openheid en een

vrijheid om zijn ding te doen met respect voor ieders visie. Natuurlijk kozen we ook

voor kwaliteit en een goede organisatie. Deze combinatie bleek een juiste keuze,

want vele BMW-motorrijders voelden zich geroepen om zich in te zetten voor hun

club, waardoor die steeds verder kon groeien. En de rest is historie.

Waarom ik dit verhaal uit de oude doos haal? Door de 50 ste verjaardag van ‘mijn’ club

– de MOA, – waar ik nog steeds lid van ben en als Ambassador ook deel uitmaak van

het onthaal, word ik herinnerd aan de belangrijke zaken.

Ik vind het belangrijk om de roots van onze BMW-club te belichten en waarvoor ze

staat! Het is misschien een vreemde toevalskronkel hoe het allemaal gelopen is. Hoe

een Europese BMW-club een Angelsaksisch / Scandinavisch model heeft. Doch, het

blijkt te werken. In Duitsland zijn er honderden kleine BMW-clubjes die het door hun

hiërarchisch systeem tot weinig brengen. Waar wij als BMW-club voor staan heeft het

mogelijk gemaakt dat in het kleine Vlaanderen de veruit grootste club binnen BMW

Club Europa gegroeid is. Enkel in Scandinavië zijn er nog grotere clubs. Wellicht geen

toeval: deze zijn op dezelfde manier als wij georganiseerd. In al die jaren zijn we

trouw gebleven aan onze filosofie en – op het aantal leden na en de komst van de

online communities – is er op dat gebied weinig veranderd.

Je hebt nu de wellicht langste introductie gelezen die ik ooit geschreven heb. Want

er is wel wat veranderd: wij. De mens. De leden. In een snel veranderende en harde

wereld hebben we ons aangepast en weerbaar gemaakt. Harder. Zonder er bij stil te

staan heeft Covid ervoor gezorgd dat wat heel normaal was – samen erop uit trekken

en voor elkaar klaarstaan – plots niet meer zo normaal is. We vormen te vaak een

eilandje op onszelf.

Het is daarom belangrijk dat we allen onze roots terugvinden. We streven naar

samenhorigheid, gezelligheid en vriendschap tussen diegenen die een passie delen.

Positieve zaken! Gezien de heropleving na Covid zijn we goed op weg.

En BMW Motorrad in dit verhaal? Toen we de club oprichtten was het niet ons eerste

doel een BMW-club op te richten. We wilden een club, waarin de leden een bepaalde

instelling hadden. Laten we het ‘wijsheid’ en ‘levensvisie’ noemen. De vraag was:

hoe bereiken we deze motorrijders? Het antwoord was snel gevonden. Het bleek

dat we, alle zeven, met een BMW reden en deze levensvisie deelden en aangezien

iemand de motor kiest die bij zijn persoonlijkheid past, draaiden we het gegeven

gewoon om. Door te kiezen voor een BMW-club, zouden we ook het juiste type leden

bereiken. Dat we daarbij onze passie voor BMW-motoren deelden, was natuurlijk

meer dan meegenomen. Net zoals BMW streven we immers naar een kwaliteitsvol,

innovatief ‘product’ dat onze leden geestdriftig maakt.

7


Sinds november 1984 delen we een passie. In oktober 1985 vonden we dat we dat

best samen konden vieren.

Het Jaarfeest was geboren!

Een traditie die we nog steeds koesteren. Op 15 oktober 2022 is het opnieuw zover.

We vieren onze verjaardag met een volledig nieuw concept. We moesten immers twee

strekkingen samenbrengen: het Oktoberfest-idee (zoals vorig jaar) en het klassieke

Jaarfeest, zoals voor Covid. De helft van de club was voorstander van het ene en de

andere helft van het andere. Wat doe je dan?

Een werkgroep vormen en brainstormen bij pot en pint hoe je die twee strekkingen

kunt laten trouwen. Ik denk dat we erin geslaagd zijn! Zie verderop in dit BMW

Clubjournaal en ontdek Jaarfeest 2022 Rock-’n-Roll. Ik kijk er alvast naar uit om

samen te vieren!

Tot binnenkort!

Guy Timmerman

Voorzitter

8


Clubpraat

Clubnieuws

Je e-mailadres

We werken sinds een paar jaar ‘in the cloud’ en de belangrijkste vorm van

communicatie is je e-mailadres. We merken dat nog heel wat leden hun profiel

in de ledenzone niet bijgewerkt hebben. Zeker bij onze passagiers/bijkomende

piloten ontbreekt vaak het e-mailadres.

Dat kan een probleem zijn als je aan een activiteit wil deelnemen. Hij / zij zal

dan geen bevestiging ontvangen. Overigens ook geen nieuwsbrief of andere

communicatie. Zelfs een aankoop in de BMW Clubboetiek zal niet bevestigd

worden (of eigenlijk wel maar enkel online te zien)

Maw. je communicatielijn met de BMW-club werkt niet.

Ter info =

• Ieder lid (piloot, passagier of jeugd) moet zijn/haar eigen persoonlijk

e-mailadres in het profiel inbrengen.

• Eén e-mailadres voor de hele familie is niet mogelijk: voorbeeld = iedereen

krijgt een persoonlijke bevestiging op zijn eigen e-mailadres.

2. Lidmaatschap 2023

Najaarsregeling lidmaatschap voor nieuwe leden

Ook in 2023 ben je voor € 3,33 per maand lid van je BMW-club, inclusief een

abonnement op het BMW Clubjournaal, een internationale lidkaart, een uitgebreide

digitale portfolio, rijopleiding advanced korting en tal van (gratis) events!

Onze BMW-club groeit steeds verder. Einde 2021 noteerden we voor het eerst meer dan 2000

leden. Bij navraag blijkt dat de belangrijkste bron voor nieuwe leden te danken is aan onze

bestaande leden, die hun BMW-club promoten!

Op zich is het aantal leden niet belangrijk, behalve op twee punten:

1. Samen sterk! Hoe groter het aantal leden, hoe beter we de BMW-motorrijders kunnen

vertegenwoordigen.

2. Ander voordeel is de schaalvergroting: de kosten worden door meer leden gedeeld en dus

wordt het lidgeld relatief goedkoper.

Het meest voordelige moment om lid te worden is nu! Onze BMW-club kent immers een

najaarspromotie.

9


Tijdens de maanden september, oktober, november kennen we de najaars regeling

van het lidmaatschap voor nieuwe leden. Mits een kleine toeslag ben je meteen lid

tot eind januari 2024!

Piloot: € 40 + € 10 = € 50

Passagier of bijkomende piloot : € 20 + € 5 = € 25

Jeugd (tot en met 17 jaar) € 10 + € 2 = € 12

Piloten ontvangen het BMW Clubjournaal vanaf het september/oktobernummer.

Buitenlandse leden-piloten betalen een toeslag van € 10 voor de extra verzen dingskosten.

De BMW-motorrijders die ingaan op de najaarsregeling ontvangen geen

lidkaart meer van 2022, maar meteen deze van 2023, die dan wereldwijd geldig is

tot eind januari 2024.

2. Reisverzekering

VAB geeft geen korting meer voor bestaande contracten!

Nieuw: speciaal aanbod via onze BMW-bad Concordia reisverzekering

Sommige leden onder jullie hebben het al ervaren, de voorwaarden bij onze

partner VAB zijn sinds 1 mei 2022 aangepast.

Er is nu slechts een éénmalige korting van 10% geldig op jaarcontracten van

de VAB-Pechbijstand, VAB-Motorbijstand, VAB-Fietsbijstand en het VAB-

Bijstandspakket en VAB-Vakantiepakket. Achter deze link www.vab.be/korting/

BMW staan steeds de juiste tarieven. Lopende contracten genieten niet meer

van de 10% korting.

Opgelet: wie niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden van de VAB

(dus geen korting meer voor bestaande contracten MOET onmiddellijk actie

ondernemen en zijn contract schriftelijk opzeggen. Anders riskeer je dat VAB

aandringt om het contract (zonder korting) te betalen!

Maar, niet getreurd, we vinden nu eenmaal voor alles een oplossing!

BMW ClubJournaal 3/2022

10

Onze partner Concordia heeft speciaal voor alle clubleden een mooi voorstel

uitgewerkt, inhoudelijk vergelijkbaar met VAB, doch aan veel scherpere

voorwaarden. Eerstdaags verschijnt er een gepersonaliseerde link op onze

ledenzone waar je de nieuwe en verbeterde voorwaarden van Concordia kan

raadplegen. Kom je er niet uit, geen probleem, een medewerker staat steeds tot

je dienst.

Ondertussen kan je al kennismaken met het aanbod van Concordia via deze link:

https://verzekerje.be/ Je vindt daar onder andere de motor-omnium-verzekering

aan uiterst gunstige voorwaarden voor BMW-rijders.

We hopen dat we jullie hiermee en waardig alternatief kunnen aanbieden.


met twee races, die allemaal worden

gehouden als onderdeel van het ondersteuningsprogramma

van het British

Superbike Championship (BSB), dat wil

zeggen exclusief tijdens Britse races.

3. Intermot

’s Werelds groot motorbeurs gaat

opnieuw door in Keulen, van 4 tot 9

oktober (voor pers en handelaars 4-5

oktober). Daarmee kunnen we terug

vooruitkijken naar alles wat rond de

motor draait. BMW Motorrad zal er

aanwezig zijn!

Een dagticket kost € 20, een tweedaags

ticket € 26

Intermot gaat digitaal.

Toegang via app.

Info vanuit BMW AG:

https://www.bmw-motorrad.de/de/

experience/events/intermot-2022.html

4. F 900 Cup race

enkel in Groot-Brittannië

BMW Motorrad plant een nieuwe

race-cup voor 2023, dit keer met de

BMW F 900 R. Spijtig genoeg enkel

in het VK, als onderdeel van een

ondersteuningsprogramma voor het

BSC.

Voor het raceseizoen 2023 zijn 40 startposities

gepland in de nieuwe BMW

Brand Cup. Er zijn acht racedata, elk

Deze nieuwe BMW-cup race maakt

gebruik van de F 900 R, waarvan de

inline-tweecilindermotor ongewijzigd

blijft. Er zal minimaal 105 pk piekvermogen

beschikbaar zijn. De Cupbikes

zijn vrij te koop bij alle BMWmotorfietsdealers

in het Verenigd

Koninkrijk (VK). Inbegrepen is een

gespecificeerde racekit, die bestaat uit:

Quickshifter, uitlaatsysteem van Arrow,

schokdemper en vork internals van

K-Tech, evenals achterste voetsteunen

en verschillende sierdelen. Ook zullen

er voor elk raceweekend twee sets

Pirelli-banden beschikbaar zijn voor

Cup-coureurs, Diablo Supercorsa SC en

Diablo Rain, afhankelijk van het weer.

Velen zullen hiervan dromen… Een

betaalbare en beheersbare BMW motorbike

om te racen op onze circuits.

5. Electric

een eindeloos verhaal

De Europese Commissie wil vanaf

2035 de verkoop van voertuigen met

een verbrandingsmotor verbieden. De

politieke realiteit kan de Commissie

echter dwingen om een compromis te

aanvaarden dat het mogelijk maakt

dat voertuigen, naast elektriciteit,

ook op alternatieve brandstof mogen

rijden. Hoewel veel persberichten van

milieuorganisaties je anders zouden

kunnen doen geloven heeft de Raad

van de Europese Unie voor na 2035

wat ruimte gelaten voor voertuigen met

verbrandingsmotoren die op fossielvrije

11


BMW ClubJournaal 3/2022

12

brandstoffen rijden. De Raad van de

Europese Unie kwam – na een lange

discussie tot in de nacht van 29 juni

2022 – ook tot een compromis. Het

compromis is de invoering van een

CO2-heffing voor de verwarming van

huizen en andere gebouwen en voor

brandstoffen voor auto’s. Dit moet vanaf

2028 ook particuliere huishoudens en

personen raken.

De oplossing kwam in de vorm van

een aanvullende zin: “Verschillende

technologieën zijn en blijven beschikbaar

om de doelstelling voor de gehele

vloot met nulemissie te bereiken. Nulemissievoertuigen

omvatten mo menteel

batterij-elektrische voer tuigen,

brandstofcel- en andere water stofaan

gedreven voertuigen, en de technologische

innovaties gaan door. Nog

een aanvullende clausule, 9a: “Na

overleg met belanghebbenden zal

de Commissie een voorstel doen om

na 2035 voertuigen te registreren die

uitsluitend op CO2-neutrale brandstoffen

rijden in overeenstemming met de EUwetgeving

en in overeenstemming met

de klimaat neutraliteitsdoelstelling.”

Wat betekent dit nu allemaal voor de

motorrijders?

Motorfietsen worden nog steeds niet

genoemd door de Commissie, het

Parlement of de Raad van de EU en

vallen buiten het toepassingsgebied.

De reden waarom we kijken naar wat er

met auto’s en bestelwagens gebeurt, is

dat de geschiedenis heeft geleerd dat

vroeg of laat hetzelfde zal gebeuren met

motorfietsen en dat het dan misschien

niet mogelijk is om te ontsnappen aan

het lot dat auto’s en bestelwagens treft.

Er komt een dag dat de Commissie

met een voorstel komt voor een nieuwe

verordening van type goedkeuring waarin

de clau sule is opgenomen die inhoudt

dat moto rfietsen ook nul CO2-uitstoot

moeten hebben.

We zien reeds elektrische motorfietsen.

Ze worden nog niet veel verkocht en

de markt voor elektrisch aangedreven

tweewielers bestaat vooral uit bromfietsen

en kleine, stadsgerichte motoren.

Er zijn ook grote, denk aan Energica,

Zero, Livewire, maar deze zijn duur en

bieden toch op zijn best een middelmatig

bereik. Actieradius en kosten zijn de

belangrijkste reden dat er nog niet veel

grotere elektrische motorfietsen worden

verkocht.

De technologie gaat echter met rasse

schreden vooruit. Daarom de belangrijkste

opmerking: motoren gaan, mede

door lagere kilometerstanden per jaar,

erg lang mee, veel langer dan auto’s. De

overgangsperiode zal voor motorfietsen

erg lang zijn vanwege hun langere

levensduur. Als u de CO2-uitstoot wilt

verlagen, is het beter om een propere

brandstof te hebben dan te wachten tot

Belgische elektrische moto: Saroléa


het einde van deze overgangsperiode.

En die brandstof bestaat.

De motorindustrie mag niet worden

gedwongen om in 2035 volledig over

te schakelen op elektrisch; er zijn nog

te veel onopgeloste problemen om alle

inspanningen op één techniek te richten.

Dit gezegd zijnde, hebben de Japanse big

four motorfabrikanten al aangekondigd

dat vanwege de milieuwetgeving in

Japan veel bestaande modellen na dit

jaar niet meer gemaakt zullen worden,

zelfs de iconische Honda Gold Wing

en de Yamaha FJR1300 zullen niet

meer verkocht worden. Ze hebben ook

aangekondigd dat ze zullen overstappen

op elektrisch. Honda schakelt vanaf

2040 volledig over op elektrisch, Yamaha

zal tegen 2050 90% van de nieuwe

voertuigen plug-ins maken.

Besluit: voor veel motorrijders kunnen

elektrische motoren een goede oplossing

zijn, maar niet voor iedereen.

Met het oog op bovengenoemde zaken

zou de motorindustrie, nog meer dan

de auto-industrie, niet genoodzaakt

moeten zijn om in 2035 al volledig over

te stappen op elektrisch, ook al lijken

sommige fabrikanten die keuze zelf te

hebben gemaakt.

Er zijn nog te veel onopgeloste problemen

om alle inspanningen op

één techniek te richten. Gezien het

kleine aantal motoren en het potentieel

om zeer brandstofzuinige en

schone motorfietsen met een verbrandingsmotor

te bouwen op basis

van een klimaatneutrale brandstof,

is het zowel vanuit economisch als

milieuoogpunt effectiever om voor een

meervoudige aanpak te gaan.

Bron: Fema.

6. In Frankrijk 90 km/u

Mogelijk onterecht geflitst

In Frankrijk zijn heel wat departementen

teruggekomen op de strikte 80 km/

uur policy en je mag op heel wat

plaatsen tegenwoordig sneller rijden

dan tot voor kort. In niet minder dan 45

departementen bedraagt maximumsnelheid

op D-wegen voortaan 90 in de

plaats van 80 km/u. Dat maakt het veel

aangenamer reizen.

Volgens de Franse pers wordt bestuurders

echter vaak een onterechte

boete aangesmeerd, omdat de flitspalen

nog niet aangepast zijn. Je kan dan de

boete aanvechten (of betalen) via deze

site: https://www.antai.gouv.fr/nl/

Jawel hoor, zelfs in het Nederlands. Als

dat geen service is.

7. Duel of the giants

Op 11 september

gaat de 17 de

Antwerp Concours

d’Elégance door.

Ieder jaar kiest de organisator een

thema. Dit jaar is dit het ‘duel of the

giants’, oftewel BMW tegen Mercedes.

Plaats van het gebeuren = Kasteel

Belvédère in Wijnegem.

Info (en tickets):

https://www.antwerpconcours.be

GT

13


Secretariaatssprokkels

Ondanks het feit dat het nog volop (en misschien nog voor een tijdje) zomer is, willen

wij binnen net secretariaat al eens denken aan de voorbereiding voor volgend jaar.

Belangrijk om weten is het feit dat er vanaf 1 september een najaarsregeling geldt:

wie dan wil lid worden kan mits betaling van 10 euro extra voor een piloot of 5 euro

voor een passagier op het huidige lidgeld, lid worden voor het resterende deel van dit

jaar en voor 2023 ( dus 50 euro voor een piloot of 25 euro voor een passagier).

Voor 2023 worden een aantal wijzigingen uitgevoerd voor de betaling van het lidgeld

en voor de inschrijving van de reizen en activiteiten. Dit betekent dat leden enkel

via de website hun lidmaatschap kunnen verlengen of inschrijven voor een reis of

andere activiteit. Deze werkwijze maakt het zeker voor de organisatoren van reizen

en het secretariaat gemakkelijker en duidelijker om te zien wie zich voor welke reis

en voor welke formule heeft ingeschreven (bvb. samen met een partner in een

meerpersoonskamer, alleen in een meerpersoonskamer of alleen in een single

kamer).

Wanneer je (ieder voor zichzelf) via de website een bestelling van een reis of andere

activiteit (bvb. een motoropleiding) plaatst, krijg je onmiddellijk een bevestigingsmail

dat jouw bestelling is geregistreerd (als je passagier meegaat, is het belangrijk

dat je ook haar gegevens invult op de bestelling). Je kan dan verder via de website

rechtstreeks betalen met bancontact of zelf via jouw bank een overschrijving doen.

Je moet dan niet zoals vroeger een code van de reis vermelden maar wel het

nummer van jouw bestelling vermelden bij de betaling. De datum van de bestelling

zal bepalend zijn voor de volgorde van de inschrijvingen; het heeft dus geen zin om

al een betaling te doen voor een reis of activiteit als je nog geen bestelling op de

website hebt geplaatst (het bedrag zal teruggestort worden). Je zal dus ook niet voor

andere piloten kunnen inschrijven of betalen.

Dit lijkt misschien een grote verandering maar hierdoor zal onze investering in een

degelijke website zijn nut hebben om een vlotte dienstverlening aan onze leden te

kunnen blijven bieden.

BMW ClubJournaal 3/2022

14

Wij zullen je in de komende maanden nog verder herhalen en verduidelijken hoe

alles voor volgend jaar in zijn werk gaat. Je kan ook via telefoon of mail om verdere

uitleg vragen en wij voorzien zelfs een speciale hulplijn om je bij te staan in de drukke

periode van de inschrijvingen voor de reizen (dit jaar tussen 800 en 900 in de dagen

na de publicatie van de reizen).

Geniet ondertussen nog van de reizen en activiteiten die wij voor dit jaar nog voorzien

hebben.

GT


Deel 1

Clubleven

Wij heten volgende nieuwe leden van harte welkom !

Geert Loomans Asse R1250GSA

Nele Lecluse

Asse

Alain Dobbelaere Assenede R1250GSA

Axel Denie Bellegem R1200GS

Steven Tackaert Berlare R1200GSA

Filip Van Hauwermeiren Berlare R1100S

Lorenzo Buzza Beverlo R1250RT

PeterDe Vleeshouwer Brasschaat R1250GSA

Davy Volcke Bredene R1200RT

Nathalie Bliek Cadzand - Bad R1200GSA

Freddy De Geest Deinze R1250GSA

Kristof Bracke Diksmuide R1250GS

Danny Van der Steen Ekeren R1200RT

Alain Buyens Elversele R1200GS

Conny Cole

Elversele

Wim Neels Ename R1250GSA

Alain Van Hoecke Evergem R1200GS

Freddy Buyse Galmaarden R1250RT

Dimitri Megens Gierle R1200RT

Kristien Vercammen Heist-op-de-berg S1000XR

Frank Van den Bossche Herstelt F900XR

Patrick Beels Kruishoutem R1250RT

Lupe Jaya

Lanaken

Johan De Smet Lebbeke R1150GS

Martin Van Gool Lier R1200R

Raf Boven Meerhout R1250RT

15


Paul Van den Broecke Melle R1250GSA

Didier Vanden Abeele Menen R1150RT

Mark Geelen Nieuwerkerken R1200GSA

Ferdi Devue Oud-Turnhout K1600Bagger

Pascal Destercke Oudenaarde R1250GSA

Hans Coppens Peer F650GS

Bart Neefs Sint-Andries R1200GSA R80RT

Eddy Claessens Sint-Job-in-‘t-Goor K1600Bagger

Ivan Bauwmans Sint-Niklaas R1250GSA

Pascal De Pauw Wetteren R1250GSA / K1

Wim Grietens Wimmertingen R1250GSA

William De Vos Zaffelare nineT Urban GS

Serge Woestad Zandvliet R1200GS

Guido Claeys Zedelgem R1200RT

Jo Gosseye Zottegem K1600GT

Rudy Tondeleir Zottegem R1250GS

Bernadette Machtelinckx

Zottegem

Centrum Motoropleiding Dirk

- Meer dan 20 jaar ervaring in het geven

van doorgedreven motoropleidingen

- Professioneel team van

gepassioneerde en ervaren

instructeurs

- Uitgebreid aanbod voor beginner en

expert

- Focus op juiste technieken en veilig

motorrijden

- Voor iedere motorrijder een uitdagende

opleiding op maat

- Aangename en ontspannen sfeer

BMW ClubJournaal 3/2022

16

Contacteer ons via:

www.motoropleiding.be

info@motoropleiding.be

0475 73 85 93

en volg ons op Facebook en Instagram

voor al onze updates:

Motoropleiding Dirk

Centrummotoropleidingdirk


Ontmoetingsavonden

Zowat overal in Vlaanderen gaan, steeds op een vrijdag of zaterdag, onze Ontmoetingsavonden

door. Aanvang rond 19u.30. Iedereen welkom !

Voor de meest actuele informatie en eventueel wijzigingen van locatie, zie Toerisme –

BMW Motor Club Vlaanderen @ Facebook en onze website.

Elke eerste vrijdag

Brasserie Afrit 26

Rest.-tearoom ’t Oosthof

Elke tweede vrijdag

Brasserie Rubbens

Taverne Mauritz

Elke derde vrijdag

Brasserie Het Elzenhof

Elke vierde vrijdag

Brasserie De Witte Molen

Millenium Café

Ontmoetingsavond

GS rijders

Ringlaan 69, 3560 Lummen

Oostmoerstraat 1, 8490 Snellegem - Jabbeke

Bohemen 101, 9260 Wichelen

Spoorstraat 1, 8710 Wielsbeke (naast Mabbe)

Kerkplein 3, 2650 Edegem

Gladiolenstraat 2, 9100 Sint-Niklaas

Assesteenweg 236, 1750 Lennik.

op een wisselende locatie en wisselend tijdstip.

Zie Facebook GS Rijders BMW Motor Club Vlaanderen

De leden kunnen eveneens voor INFORMATIE op het SECRETARIAAT te Lede

terecht iedere woensdagvoormiddag : tel 053-80 81 58.

Brasserie Afrit 26

Ringlaan 69

3560 Lummen

Elke eerste vrijdag

Rest.- tearoom ’t Oosthof

Oostmoerstraat 1

8490 Snellegem - Jabbeke

Elke eerste vrijdag

Brasserie Rubbens

Bohemen 101

9260 Wichelen

Elke tweede vrijdag

Brasserie Mauritz

Spoorstraat 1

8710 Wielsbeke

Elke tweede vrijdag

Millenium Café

Lennik - Eizeringen

Elke vierde vrijdag

Brasserie Het Elzenhof

Kerkplein 3

2650 Edegem

Elke derde vrijdag

Brasserie De Witte Molen

Gladiolenstraat 2

9100 Sint-Niklaas

Elke vierde vrijdag

De locatie beschikt, naast een

gezellige bar, ook over een

overdekt en verwarmd terras, een

parking (achteraan) en we mogen

het zaaltje (ca 25 personen)

steeds gebruiken. Bij eventueel

vertrek van een toerrit of ander

event doet hij speciaal open.

17


Toerkalender

1

2

3

4

5

6

Opendeuravonden in het clublokaal,

data regionale ontmoetingsavonden,

onthaalmedewerkers, nieuwe leden

Je vindt hier uitgebreid alle trips

en activiteiten die plaats hebben in de

komende drie maanden

Activiteiten later op het jaar die

‘TOP’ zijn of die een voorinschrijving

vereisen

Onze GS afdeling organiseert verschillende

activiteiten. Wij zetten ze even

op een rijtje

BMW Club Europakalender biedt je

alle informatie op internationaal gebied

waarover wij beschikken

In de BMB-kalender geven we alle

BMB, FIM motorconcentraties die

gepland zijn

Clubleven

Actuele kalender

15

19

Projectkalender 36

GS kalender

37

BMW Club Europa

BMB kalender

40

41

BMW ClubJournaal 3/2022

18


Deel 2

Actuele kalender 2022

Alles onder voorbehoud CORONA maatregelen.

Verklaring van de tekens

C = Cursus, infodag, enz. D) = Activiteit door derden, bv BMW-dealer

O = Socio-culturele activiteit TOP = Topactiviteit

T = Toerrit of zoektocht R = Clubreis

WK = Weekend ET = Europees treffen met groepsdeelname

CRV = Clubraadsvergadering E&D = Eten & drinken

ALV = Actieve ledenvergadering ? = Project (al dan niet verder uit te werken)

TH = Toerrit Heritage * = Activiteit met wijziging van datum mogelijk

GS-O = Ontmoetingsavond GS T-H = Toerrit Heritage

GS C D) = Rijopleiding GS

R - GS = Reis voor GS

GS-T* = GS toerrit voor alle GSsen - geen noppenbanden nodig

GS-T** = GS toerrit GSsen - met voorkeur noppenbanden

GS-T*** = GS toerrit Off road - noppenbanden vereist

september

3-10 R 22e Septemberreis Morzine - Peter & Nancy & Steven & Nancy

17-19 WK Wallonia Ride - GS rijders

18 T Een zondagsritje - Ludo De Busscher

25 T Far West - Jan Vanhaverbeke & Inge Cosaert & Fran

oktober

2 T Couleurs d’ Automne - Luc Degruyter & Caroline Plyson

8 GS-T* Kempenrit all road - Karel Linten

9 T De parking rit 2022 - Patrick & Rosa & Danny & Gerdje

15 *TOP Jaarfeest Oktober Rock ‘n Roll - Bestuur

23 T Baanrit - Koen Wuyts (vervangt All-roadrit Sarah & Michele)

29 T Ontmoetingsavond - GS rijders

november

6 T Invriesrit - Roger Segers & Gustaaf Patteaux

11 GS-T* Doe hem nog niet op stal rit - Marc Thone

13 *CRV Clubraadsvergadering - Bestuur

20 *ALV Projectkalender 2023 - Luc Puttaert & Peter Bosmans

19


3-10

september

22 e Septembertrip

Morzine – Haute-Savoie - Frankrijk

Last Minute

Voor eventueel vrije plaatsen, contacteer de organisatoren.

Info

Peter Bosmans – Nancy Rose

GSM: 0475/67 79 89

E-mail: toerisme@bmwmcvl.be

reizen@bimerbosse.be

17-19

september

Wallonia Ride

Oudestraat, Lummen

(volg de pijlen BMW MC VL)

N:51.017004

E:005.207395

Zaterdag tot maandag

Samenkomst

8u30 samenkomen, koffie & koffiekoek !!

Tips

All-road rit o.l.v. Noël Engelen

All-road best zonder zijkoffers (soft luggage)

Lunchpakket meenemen !!

Degene die liever niet all-road rijden kunnen best

individueel of in groepje naar de kampplaats rijden.

Kampplaats

Camping “Auberge Francopole”

Route de la ferme Harze 390, 4970 Stavelot

N: 51.27’10.4’’ E: 5.59’54.2’’

(Vogelvlucht 300m circuit Spa-Francorchamps)

https://www.camping-auberge-francopole.be/

BMW ClubJournaal 3/2022

20


Overnachting

Tent of Auberge met eigen slaapzak

Bedlinnen daar te verkrijgen aan 7€

Kamers van 2, 3 & 5 bedden

Maaltijden

Avondeten zaterdag: BBQ

Ontbijt zondag

Avondeten zondag:

Buffet van stoofvlees, goulash, vidé, met sla & friet

Ontbijt maandag

Programma

Off-roadrit zondag wordt georganiseerd door Forest

Event, zij zorgen voor de track !!

Voor de niet off-roadrijders voorzien

we een baanrit in de streek.

Maandag na het ontbijt pakken we in, dan kan er in groep

of individueel naar huis gereden worden.

Prijzen

Eigen tent: 105€

Bed in auberge: 120€

Deelname off-road rit: 35€

Inschrijven via Website BMW MC Vlaanderen

GS

Info

Marc Thone: E-mail: gs@bmw-mc-vl.be

GSM: +32 491/59 46 07

Wim Jacobs: E-mail: wim.jacobs.cardon@telenet.be

GSM: +32 474/37 61 78

Noël Engelen: E-mail: noelengelen@hotmail.com

GSM: +32 475/76 91 12

21


18

september

zondag

Een Zondagsritje

XIII

Tea-room ’t Eikenhof,

Brieversweg 22,

8340 Moerkerke

Tel 050/35 57 86

Samenkomst

Tussen 9u30 en 10u30, vertrek na een gezellig babbeltje

met al dan niet een koffietje.

Programma

Na vijfmaal De Tolroute, nu reeds voor de dertiende keer

‘Een Zondagsritje’. Hopelijk brengt het getal dertien ons

geen onheil.

Door het enthousiasme en blijvend succes opnieuw een

ritje van ± 190 km, ouwe getrouwen weten wat hen te

wachten staat.

Eten en drinken als vanouds “on the road”. Hopelijk blijven

we van covidmaatregelen gespaard en hebben we het

weer terug aan onze kant.

GPS route daags voordien te downloaden via de ledenzone.

Eindstop

Millennium café, Assesteenweg 236, Lennik.

GSM: 0477/72 25 12.

Afstand ± 190 km.

Info

Ludo De Busscher

GSM: 0494/35 84 37

E-mail: ludo.de.busscher@telenet.be

BMW ClubJournaal 3/2022

22

T toerrit


25 september

zondag

Far West rit

Café Bockor,

Lauweplaats 10,

8930 Lauwe - Menen

Samenkomst

9u; vertrek tussen 9u30 en 10u.

Programma

Een nieuwe rit met het gekende stramien .

We rijden terug Frankrijk binnen waar het verkeersluw is

en ons een variatie aan verschillende wegen wacht.

We kunnen onderweg eveneens genieten van enkele

mooie panoramazichten.

Middagstop

Vrij naar keuze.

Eindstop

Terug in Lauwe.

Info

Jan Vanhaverbeke GSM: 0496/30 76 28

E-mail: jan.vanhaverbeke@telenet.be

Inge Cosaert GSM: 0479/25 00 29

Fran Vanhaverbeke GSM: 0456/07 21 64

T toerrit

23


2 oktober

zondag

5 e Couleurs

d’automne

Aan het tankstation

Aische-en-Refail

E411 Brussel-Namen

Samenkomst

Vanaf 9u; vertrek 9u30.

Programma

Daar de weergoden ons bij de vorige editie niet zo goed

gezind waren en de rit letterlijk zonder deelnemers in

het water viel opteerden we ervoor de 4 e editie opnieuw

voor te stellen. Zoals vorige edities rijden we op gekende

en minder gekende vlottere banen in onze nog steeds

prachtige Ardennen. Duimen voor goed weer is een must!

Dit rit zal ongeveer een 300 km bedragen, dus vertrek

op tijd!

Onderweg gelegenheden voor een koffiestop, een

picknick plaatsje of een maaltijd.(afhankelijk van de regelgeving

ivm corona op dit tijdstip).

Geen georganiseerde middagstop voorzien.

Rit te downloaden op zaterdag via de ledenzone.

Eindstop

IJssalon Le Mont Blanc, Avenue de Namur 59a, Ciney.

Afstand ± 300km.

BMW ClubJournaal 3/2022

24

T toerrit

Info

Luc Degruyter

E-mail: luc.degruyter@telenet.be

GSM: 0475/52 59 68

Caroline Plyson E-mail: c.plyson@telenet.be

GSM: 0475/20 05 49 (enkel 's avonds)


8 oktober

zaterdag

De Stofrit

all-, off-Roadrit

Meeusen Motoren

Kempen

GST* gs-toerrit

Samenkomst

8u30, vertrek rit 9u15.

Totale afstand

± 200 km all-, off-roadrit.

Programma

Rit wordt in systeem D gereden

GEEN koffers, GEEN baanbanden !

Maximum

26 deelnemers.

Info

Karel Linten, e-mail: linten.karel@telenet.be

9 oktober

zondag

De Parking Rit

2022

Café Trapke Op

Vaartdijk 16, 2960 Brecht

Samenkomst

vanaf 9u; vertrek tot 10u30.

Programma

Een ritje door de Antwerpse Kempen met mooie vlotte

wegen doorheen het landschap richting Haspengouw

en Waals-Brabant met als eindpunt Steenokkerzeel in

Vlaams-Brabant.

Op deze rit passeren we enkele mooie locaties die zeker

de moeite waard zijn.

GPS daags voordien op ledenzone.

25


Afstand 230 km.

Eindstop

Brasserie Van Humelgem

Gorislaan 64, 1820 Steenokkerzeel

Info

Patrick en Rosa GSM: 0475/59 62 64

E-mail: patrick.vde@gmail.com

Danny en Gerdje GSM: 0473/24 11 51

E-mail: danny.schreurs3@telenet.be

T toerrit

BMW ClubJournaal 3/2022

26

Gistelsteenweg 492 - Jabbeke

✆ 050/81.58.00

www.wheelservicemaertens.be


T O P A C T I V I T E I T

T O P A C T I V I T E I T

JAARFEEST

2 0 2 2

15 oktober

We zijn inmiddels aan de 37 ste editie van onze meest

traditierijk activiteit toe. Onze BMW-motorclub is

immers opgericht in oktober 1984 en de eerste editie

van het Jaarfeest vond plaats in 1985. Inmiddels zijn

we bijna 40 jaar verder en de geest van de club is

springlevend!

Na de korte onderbreking door je weet wel wat,

nemen we de draad terug op. Doch, de formule is

volledig vernieuwd met de nadruk op ‘ambiance’.

Inderdaad! We hebben geluisterd naar allen. De enen

vonden het Oktoberfest – zoals we vorig jaar gehad

hebben de max. - we zijn immers een motorclub - de

anderen misten het gezellige avond- en dansfeest.

We dachten zo. Waarom geven we niet iedereen wat

hij of zij wil? Bij pot en pint op een terraske – hoe

kan dat anders – prakkedachten we om de formule

uit te dokteren. En we zijn fier op het resultaat.

Leve de

ambiance !

We creëren een sfeer die iedereen zal aanspreken

– de echte motorrijders onder ons, de

lekkerbekken en de dansfanaten. Het start al

door de aankleding van de zaal en de manier van

verwelkomen.

Natuurlijk gooien we niet de zo gesmaakte

elementen van het traditioneel Jaarfeest weg.

Integendeel.

27


JAARFEEST

2022

Een “Live Cooking” buffet wacht op jou, na een uitgebreid Cava-aperitief.

Tijdens de gangen door brengen we je terug naar een fantastisch clubjaar 2022, toen

de grenzen weer opengingen. Nooit eerder trokken we er immers met zovelen op uit

naar zoveel bestemmingen.

Om de ambiance er het diner nog meer in te brengen nodigen we Rock ‘n Roll groepje

uit. Zij tonen alvast hoe het moet. Aan jou om ze in de schaduw te stellen!

Een klasse DJ brengt je door de nacht! Weest gerust, niet alleen Rock ’n Roll. ‘Plakkers’

zullen er ook gedraaid worden en nog veel meer.

Waarom kiezen als je het allemaal kan hebben?

Bij aankomst word je welkom geheten door de parkinggastheren.

We zijn BMW-motorvrienden die een

passie delen. Hartelijk terugvinden van

onze vrienden maakt deel uit van ons clubleven.

Genieten op het terras & “lounge”

maakt dan ook deel uit van het Jaarfeest.

Je mag dan ook gerust wat vroeger komen.

Om 19 uur beginnen we echt!

Je wordt van harte uitgenodigd op het

Cava-aperitief! Natuurlijk zijn alvast enkele

lekkere ‘fingerfoodgerechtje’ voor zien.

20 uur, de feestavond gaat echt van start!

Je ontdekt de supergezellige feestzaal van Van der Valk Beveren met zijn sterrenhemel

– dansvloer. Het decor is in aangekleed in “Rock ’n Roll” stijl. Terug naar de

jaren vijftig en zestig.

De Fons uit “Happy Days” zou zich er thuis voelen! “Grease” is alom tegenwoordig.

Feestmaal Van der Valk Beveren biedt ons het “Live Cooking” buffet.

Deze unieke formule is precies wat het zegt. De chefs bereiden voor jou “live” een

aantal lekkere gerechten en de bediening staat klaar bij de buffetten.

BMW ClubJournaal 3/2022

28


Voorgerechtenbuffet

Het voorgerechtenbuffet brengt ons onder andere een

assortiment van gerookte vissoorten, carpaccio, keuze uit

verschillende soorten charcuterie & brood, verse soepen

Hoofdbuffet

Uitgebreide saladebar

met diverse salades en dressings

Keuze uit verschillende wokken

die de koks ter plaatse bereiden

Het beste van het land en de zee

live klaargemaakt op de lavagrill

De huischefs roken de beste stukken biefstuk

en andere specialiteiten

live vanuit de “Bolle Ben” smoker

Warme gerechten zoals onder andere

puree, rijst, frietjes, warme groenten, pastasoorten,

huisbereide stoofpotjes, ...

Dessertenbuffet

Een dessertbuffet met fruit, allerlei taarten

& zoveel meer!

Koffie of thee.

Deze formule is vanzelfsprekend inclusief dranken

(waters, frisdranken, huiswijnen, tapbier,…)

tot na het diner.

29


JAARFEEST

2022

Praktische informatie

Plaats: Hotel Van der Valk**** Beveren

Gentseweg 280, B-9120 Beveren

03/775 86 23

https://www.hotelbeveren.be

Geniet van het kader, de ideale ligging in een groene omgeving…

BMW ClubJournaal 3/2022

30


Voorprogramma

Vanaf 15u. Genieten op terras en lounges. Gezellig samenzijn en clubbabbel.

Voor hen die een kamer nemen, mogelijkheid tot wellness

Programma

19u. Deuren & Aperitief

20u: Aan tafel voor het “Live Cooking” buffet en andere programma -

punten.

23u: Start van een spetterende feestnacht

Deelnamekost

Zoals gebruikelijk is de formule van het Jaarfeest ‘all-in’, dus inclusief het

avondprogramma, cava-aperitiefuurtje met hapjes, het uitgebreide Live

Cooking buffet, waters, bier, wijn tot na het diner.

Deelname

Voor onze leden: € 79

Toeslag niet-leden: + € 20 = € 99

Nota: dit is de reële kostprijs.

Inschrijven

via de webshop op www.bmw-mc-vl.be

Uiterste inschrijvingsdatum

Maximum

Extra

25 september 2022

De maximumcapaciteit is 250 deelnemers.

Basis volgorde: datum van inschrijving.

Overnachten in het **** Van der Valk Beveren

Wie echt wil feesten moet ‘Bob’ kennen, of ter plaatse overnachten. Daarom hebben

we een optie genomen op een aantal kamers. Je overnacht in het **** hotel Van der

Valk Beveren.

Laat je verwennen in viersterrencomfort en geniet van een copieus ontbijt. Van der

Valk Hotel Beveren beschikt over verschillende gratis faciliteiten. Zo kan je genieten

van de zon op het zonneterras of neem een heerlijke duik in het zwembad. Mits een

kleine toeslag – € 15,50 – kan je je laten verwennen in het wellness center. Zie: www.

hotelbeveren.be Leden van BMWMCVL genieten van een korting (via een code). Je

boekt je kamer rechtstreeks bij het hotel. Inchecken kan vanaf 15 uur.

31


JAARFEEST

2022

Prijzen

Info

Covid

Er kan gereserveerd worden via onderstaande link met vermelding van de

kortingscode BEV-GF28953. https://www.valkverrast.nl/acties

Deze code kan gebruikt worden voor alle kamertypes en junior suites, behalve

de suites.

Er kan met deze code gereserveerd worden tot 7 oktober.

Gustaaf Patteaux E-mail: gustaaf.patteaux@skynet.be

GSM: 0474/66 77 98

Roger Segers E-mail: roger.segers@skynet.be

GSM: 0476/27 76 89

Guy Timmerman E-mail: voorzitter@bmw-mc-vl.be

GSM: 0475/54 47 53

Hopelijk hoor je er niets meer over. Doch, voel je je niet lekker – doe een test. Bij

positief kom je niet (maar verwittig ons aub).

Club in beeld

BMW ClubJournaal 3/2022

32

Tijdens het jaarfeest tonen we beelden & filmpjes die dit jaar opgenomen zijn

tijdens clubactiviteiten.

Dit is dan ook een kleine oproep = stuur ons maximaal 3 foto’s of een korte clip

van een moment tijdens een clubactiviteit. Dat kan een specifiek beeld zijn van

iemand, of van een motor of een uniek landschap. Een beeld dat je bijblijft. Laat

iedereen meegenieten.


Kledijcode

die is er niet... maar: durf je het aan om in rock ’n rollstijl te

verschijnen? We nodigen je uit om mee te doen aan de

ambiance. Welke heer, of dame, of koppel komt echt in stijl?

5, 10, 15, 20, 25, 30 & 35 jaar lid

Traditioneel ontvangen leden om de 5 jaar een erepin. Sinds

enkele jaren worden die opgestuurd omtrent de tijd dat het

Jaarfeest doorgaat. De speciale pins voor 5, 10, 15, 20, 25

jaar lidmaatschap worden dus niet ter plaatse uitgereikt, met

uitzondering van diegenen die 30 jaar of meer lid zijn.

Wie er al een heeft, wordt wel verzocht die te dragen!

Wij hopen iedereen – en zeker de erepinhouders – in groten getale te mogen

begroeten met als motto,

“hoe meer zielen, hoe meer vreugd”.

203 kamers & suites I wellness & zwembad I

4 restaurants I 2 escaperooms I

14 event- en vergaderzalen

www.hotelbeveren.be

33


23 oktober

zondag

Baanrit

Koen Wuyts

Velohofke,

Hamtstraat 12,

3700 Tongeren (Widooie)

Deze rit ter vervanging All-road rit Sarah & Michele

Samenkomst

8u30.

Programma

Een Colake in Marcourt, pittige rit langs kleine en zeer

kleine baantjes.

Deel 1 Widooie - Marcourt

Middagstop in Marcourt

Deel 2 Marcourt – Genoelselderen

Eindpunt

Snackbar De Pauze, Maastrichtersteenweg 470,

3700 Tongeren (Op- & Afrit complex E313).

Zie beeld hiernaast.

Info

Koen Wuyts, E-mail: wuyts.koen@gmail.com

T toerrit

29 oktober

zaterdag

Ontmoetingsavond

GS rijders

Café ‘t Bierhuis,

Pieter Vanhoudtstraat 64,

3582 Koersel

Samenkomst

Samenkomst vanaf 19u30 tot ...

Info

Danny Van Houtven

E-mail: dannyvanhoutven@gmail.com

34

GS socio


6 november

zondag

Invriesrit

Onthaalpunt Pajottenland

Millenium Café,

Assesteenweg 236,

Sint-Kwintens-Lennik

Samenkomst

12u30; vertrek vanaf 13 u.

Programma

Hallo, hier zijn we al terug met de volgende editie van

de invriesrit die steevast de winter aankondigt. Voor de

oudgedienden, opgelet: er is een nieuw vertrekpunt, nl.

het onthaalpunt regio Pajottenland dat ons dadelijk op

de landelijke en pittoreske wegen van Vlaams-Brabant

en Henegouwen brengt.

GPS file daags tevoren af te halen van de ledenzone.

Te bereiken

E40 Brussel-Oostende afrit 20 Ternat. Links richt.

Edingen. Aan derde lichten (Ford Garage) rechtdoor, na

50 m.

Afstand Totaal ± 130 km.

Eindstop Idem vertrek.

Info

Gustaaf Patteaux Tel: 02/582 20 14

E-mail: gustaaf.patteaux @skynet.be

Roger Segers Tel: 02/582 44 68

E-mail: roger.segers@skynet.be

T toerrit

35


11 november

vrijdag

Doe Hem Nog

Niet Op Stal rit

Esso, Heverlee Zuid,

richting Luik

Meer info

Informatie volgt later !!!

GST* gs-toerrit

Organisatie

Marc Thone GSM, +32 491/59 46 07

Deel 3

Projectkalender 2022

BMW ClubJournaal 3/2022

36

Verklaring van de tekens

C = Cursus, infodag, enz. D) = Activiteit door derden, bv BMW-dealer

O = Socio-culturele activiteit TOP = Topactiviteit

T = Toerrit of zoektocht R = Clubreis

WK = Weekend ET = Europees treffen met groepsdeelname

CRV = Clubraadsvergadering E&D = Eten & drinken

ALV = Actieve ledenvergadering ? = Project (al dan niet verder uit te werken)

TH = Toerrit Heritage * = Activiteit met wijziging van datum mogelijk

GS-O = Ontmoetingsavond GS T-H = Toerrit Heritage

GS C D) = Rijopleiding GS

R - GS = Reis voor GS

GS-T* = GS toerrit voor alle GSsen - geen noppenbanden nodig

GS-T** = GS toerrit GSsen - met voorkeur noppenbanden

GS-T*** = GS toerrit Off road - noppenbanden vereist

december

11 *OHV Onthaalvergadering & Bowling - Wim Jacobs

18 *O Winterwandeling - Luc & Bianca

31 O Ontmoetingsavond (ov)- GS rijders


AVONTUURLIJKE OFFROAD REIZEN

BASIS EN DOORGEDREVEN OFFROAD TRAININGEN

BUSH MECHANICS WORKSHOPS

___________

www.backtrail.be

Agenda GS Rijders BMW MC Vlaanderen - 2022 Deel 4

17-19 september Wallonia Ride, Kampeerweekend

Camping Francopole, Stavelot

8 oktober Kempenrit all-, off-road rit

Karel Linten

29 oktober Ontmoetingsavond

Café ‘t Bierhuis, Pieter Vanhoudtstraat 64, 3582 Koersel

11 november Doe Hem Nog Niet Op Stal rit,

Marc Thone & Wim Jacobs

31 december Ontmoetingsavond (Onder voorbehoud !)

37


WHATEVER YOU NEED

WHEREVER YOU GO

PERFECT GEPAKT EN GEZAKT MET DE

BMW MOTORRAD ADVENTURE COLLECTION

Trek je eropuit? De BMW Motorrad Adventure Collection is er helemaal klaar voor.

‘t Maakt niet uit met welke motorfiets je rijdt, deze ‘soft’ tassen beschermen je spullen

tijdens elke rit. Ze zijn tot in het kleinste detail goed doordacht.

Ontwikkeld door motorrijders voor motorrijders, dat merk je meteen.

Precies wat je nodig hebt, zowel on- als offroad.

Snel naar je BMW Motorrad concessiehouder of scan de QR code voor meer info.

BMW ClubJournaal 3/2022

38

BM CENTER

8020 Oostkamp/Ruddervoorde

www.bmcenter.be

M&M INGHELBRECHT

8400 Oostende

www.motos-inghelbrecht.be

LOUYET MOTOR BRUSSELS

1140 Brussel

www.louyetmotor.be

MOTORSPORT MABBE

8710 Wielsbeke

www.mabbe.be

GREGOIR

MOTORBIKES

1090 Jette

www.gregoirmotorbikes.be

PETER D’HAESE

GENT

9831 Deurle (Gent)

www.dhaese.bmw.be


LUDWIG MOTORS

9100 Sint-Niklaas

www.ludwigmotors.bmw.be

MEEUSEN MOTOREN

ANTWERPEN

2110 Wijnegen

www.meeusenmotoren.be

MEEUSEN MOTOREN

KEMPEN

2440 Geel

www.meeusenmotoren.be

PETER D’HAESE

ZOTTEGEM

9620 Zottegem

www.dhaese.bmw.be

PETER MOTOR WORKS

3600 Genk

www.petermotorworks.be

WINGE MOTORS

3100 Rotselaar

www.wingemotors.be

39


Deel 5

Toerkalender 2022

INTERNATIONALE EVENT KALENDER • KALENDER BMW CLUBS EUROPA

Deze internationale event kalender wordt volgens beschikbaarheid van info verder aangevuld.

Voor last minute wijzigingen gelieve de online kalender te raadplegen.

BMW ClubJournaal 3/2022

40

SEPTEMBER

9-10-11 BMW Club de Motos Espana - weekend SABIÑÁNIGO

https://clubdemotosbmw.es/event/bmw-motorrad-days-2022-sabinanigo/

Club@clubdemotosbmw.es Na twee jaar zonder de BMW Motorrad-dagen

in Spanje te hebben kunnen vieren, ontmoeten we in Sabiñánigo. De bijeenkomst

start, net als voorgaande keren, op vrijdag 9 september vanaf 15.00

uur tot zondag 11 september om 14 uur. Voorinschrijving: zie site.

17-18 Bassano del Grappa

Brescia, Italia info@bmwmcbrescia.it Programma: Visita alla città di Bassano

del Grappa, Marostica ed Asiago. www.bmw-motorrad-federclub.it/eventi/

icalrepeat.detail/2022/09/17/631/8/bassano-del-grappa.html

20-24 FIM Mototour of Nations

Waar? Kavala – Griekenland

23-25 Irish hotel weekend

In the ‘far west’ of Ireland. €134.50 per person op twwepers. Kamer voor 2

nachtenl. Single + €20.00 per night. Waar? Erris Coast Hotel, Gweesalia Co

Mayo F26H6C2 irish.membership@bmwclubuk.net Sarah

29-30-1/10 International Boxer meeting – BMW Club de Motos Espana

Waar? Benasque, Huesca, Spanje De III International Boxer Meeting is net als

voorgaande edities een meeting van twee dagen (2 nachten) maar voor dit

jaar hebben we de mogelijkheid toegevoegd om drie nachten te blijven (donderdag

29-09-22) en dus op vrijdag een cirkelvormige route door de havens

van de Pyreneeën. https://clubdemotosbmw.es/event/iii-encuentro-internacional-boxer-99-aniversario/

NOVEMBER

4-6/10 Early Winter Get Together The BMW Club, Scottish section

Deelname op aanvraag: info: Judy 01592 874592 Een herfstbijeenkomst in

een prachtig deel van Schotland. Schitterende wegen veel bezienswaardigheden,

goede wandelingen. 2 nachten d b&b £104 pp inclusief zaterdag Tribute

night single sup £12 pn. £ 20 p.p. borg . Saldo 4 weken voor aankomst.

Boek direct op 01877 382245 offerte BMW Club


BMW Financial Services

GO

FOR SWITCH

BMW MOTORRAD SWITCH de weg naar de toekomst,

op 2 wielen en met maximale flexibiliteit.

BMW Motorrad Switch is dé oplossing voor motorfans

die maximale flexibiliteit willen. Wilt u als professionele klant

uw motorfiets regelmatig vervangen of rijden

met het allernieuwste model?

Wat de reden ook is, BMW Motorrad Switch is de oplossing

voor uw droommotorfiets.

MEER WETEN?

SCAN DE QR-CODE

De wereld verandert snel, zo ook Financial Services.

MAKE LIFE A RIDE

41


www.fmb-bmb.be

Deel 6

BMB Toerkalender

Motorsport Vlaanderen

NATIONALE KALENDER BELGISCHE MOTORRIJDERSBOND

Contactpersoon voor BMB: Michel Van den Borre michel.vandenborre1@gmail.com 0497 /22 17 58

SEPTEMBER

3-4 MTC WELKENRAEDT Tour des 3 Frontières

Lontzen - www.facebook.com/mtcbelgien/

4 Royal CINEY MC La Condruzienne

www.fmb-bmb.be/nl/content/next-events

10-11 AMC HOPPELAND 38 e Hoppelandtreffen

Poperinge - www.amchoppelandpoperinge.be

11 MC DINANT La Copère

www.dinant-moto-club.be/

17-18 MTC AMIGO’S 5 de Nazomertreffen

https://mtc-amigos.be/

18 VIROINVAL Motorsport Balade des Ardennes

www.viroinvalmotorsport.be/

25 KAMSC Leieland Wervik Eikeltreffen

PA West-Vlaandren

25 MC HOESELT / PA Limburg Ronde van Limburg

www.mckoersel.be

OKTOBER

1-2 MTC TOERVRIENDEN 28 ste Hersfsttoer

www.toervrienden.be Rit : 180 km Waar? Wuustwezel

8-9 afgelast MC DÜREN Amitiés sans Frontières

23 MC L’Equipe 28 ème balade de l’equipe

http://motoclublequipe.com/

30 Butz Bikers95 Balade Hennuyère

Waar ? Ecaussineswww.mckoersel.be

BMW ClubJournaal 3/2022

42

NOVEMBER

1 KAMC KOERSEL 19 e Allerheiligentreffen

http://www.mckoersel.be/

6 BUTZ BIKERS 95 27 ème Ronde des Butz Bikers

Waar ? Ecaussines Ronde Garmin ca. 170 km

11 MC MOLIGNARD Ronde de l’Armistice

http://www.mcmolignard.be/


Verhaal 1

Blik over de schouder

BMW Motorrad Days Berlin

Voor het eerst gingen de BMW Motorrad-

Days door in Berlijn, na 18 edities in

Garmisch-Partenkirchen. Daarmee verkaste

‘s werelds grootste BMW Motorradevenement

met enige vertraging naar

Berlijn. De vraag was of de trouwe deelnemers

zouden volgen.

Laten we direct de vinger in de wonde

leggen = niet allemaal! Uiteindelijk

waren er ongeveer 17 000 deelnemers in

Berlijn, tegenover 40 000 in Garmisch-

Partenkirchen.

Nochtans had BMW Motorrad niets aan

het toeval overgelaten. De locatie – de

Sommergarten – is subliem en leende

zich perfect om in de grote hallen alles

rondom BMW Motorrad te presenteren:

het volledige gamma, de toeleveranciers,

de reizen en alle sfeerelementen, zoals de

getunede bikes.

Alles, gewoon alles was er te vinden en

te zien. Met inbegrip van de mooie BMW

R1250GS Trophy – een wereldprimeur.

Buiten vond je de tenten met de foodstands,

de deelnemende landen, nog meer

specialisten van omgebouwde BMWmotoren

(echte juweeltjes!).

Tot slot waren er uitstekende muziekgroepen

die het beste van hun eigen

uitschreeuwden of zongen, al naargelang

van het genre waar je naar luisterde.

En zo kan ik, als deelnemer aan de

2022 BMW Motorrad Days meteen mijn

conclusie toevoegen = de BMW Motorrad

Days in Berlijn zijn niet beter of slechter

dan die in Garmisch-Partenkichen. Ze zijn

gewoon totaal anders. Beiden hebben

hun reden tot bestaan. De vraag is

alleen: waarheen wil BMW Motorrad in

de toekomst?

43


BMW ClubJournaal 3/2022

44


Er waren immers toch grote verschillen.

Het grootse verschil was dat het geen

motortreffen was. Er was geen plaats om

te kamperen, zelfs weinig motorparking.

Best deed je zoals wij, de BMW in het hotel

laten en met het openbaar vervoer naar de

Sommergarten sporen.

Maar ik loop vooruit op het verhaal. Eind

vorig jaar bleek dus dat BMW Motorrad zijn

“ Days” definitief in Berlijn zou organiseren.

We wisten ook dat vele leden graag in

de Alpen rondtoeren en genieten van

hotel Edelweiss in Lermoos. Als BMWclub

konden we niet anders dan ‘Berlijn’

aan te bieden en tot slot werden beide

bestemmingen aangeboden. Voor ieder

wat wils.

De details waren nog niet bekend en

we werkten met een systeem van

vooraanmelden. Zo ook onze vrienden

van BMW Moto Club Wallonie. Het bleek

al snel dat de interresse in een citytrip

Berlijn gering was. We besloten samen te

reizen. En dat bleek een goede beslissing

te zijn, want we hebben ons uitstekend

geamuseerd onder elkaar.

Dus, donderdag 30 juni werd de K1300GT

gestart in Gooik en 9 uur later parkeerde

ik voor de Holiday Inn in Berlijn. Al snel

vonden we elkaar terug. We hadden

immers afgesproken om 19 uur aan

de bar. We kozen een typisch Duits

restaurantje uit en bij grote pinten bier

werd er verbroederd.

We hadden 2 ‘vrije’ dagen en met ons

groepje – 12 personen uit 2 clubs –

verkenden we Berlijn. Alle tourist traps,

zoals Checkpoint Charlie en de ‘muur’

moesten eraan geloven. Lang geleden dat

ik zoveel gestapt heb...

’s Avonds stond het Pure&Crafted (muziek)

Festival op het programma. Voor mij

persoonlijk teveel decibels, maar ik heb

nadien gehoord dat het goed was.

45


BMW ClubJournaal 3/2022

46


Toen was het tijd voor de echte BMW

Motorrad Days, bij ons dus beperkt tot

één superlange dag. Het duurde niet

lang of iedereen was iedereen kwijt,

maar geen nood: zoiets bezoek je toch

beter alleen. Bij toeval ontmoette ik

internationale vrienden in Frankrijk – het

Franse paviljoen. Er zo groeide er een

tof groepke van vrienden van overal uit

Europa, nadien aangevuld door onze

clubleden. ’t Werd gezellig en ik moet een

pluim geven aan BMW Motorrad France

voor het hartelijk onthaal. Uiteindelijk

begon de Sommergarten leeg te lopen en

met pijnlijke voeten en doodop bereikten

we ons hotel. Een fantastisch dag!

Maar het was nog niet gedaan. Op

zondag stond onze tweede vrije dag

op het programma. Nu eentje met de

motor. Op het programma een rit –

eigenlijk de herneming van een rit van

de BMW Promotietrip van enkele jaren

geleden – die ons via de Schiffshebewerke

Brandenburg naar Polen zou leiden.

We verkenden het binnenland van Polen

en ‘genoten’ van de slechtste weg die we

konden vinden om dan via de raderferry de

Oder terug over te steken. Een geslaagde

dag. En iedereeen snel in bed: we waren

gewoon kapot.

De terugweg naar Gooik verliep een

stuk langzamer. Even halt houden om

de schotel te bestellen die ik bij iedere

reis naar Duitsland één keer bestel:

‘Wienerschnitzel’ ! Tja, moet kunnen. En

10.50 uur na vertrek reed ik onze oprit op.

Einde verhaal.

GT

Verbroedering van de Belgische BMW Clubs.

47


BMW ClubJournaal 3/2022

48

Van Polen naar Duitsland – de zondagsrit.


OM UW MOTOREN VEILIG OP EEN

AANHANGWAGEN TE VERVOEREN

Diverse modellen te huur - TEMPO 100 gekeurd

Elke aanhangwagen is voorzien van verstelbare motorsteunen, om 1 tot 6 motoren veilig te plaatsen.

26 (on)geremde aanhangwagens

PROFESSIONEEL TRANSPORT VAN

UW MOTOR EN AUTO

Meer info? Contacteer ons: Pascal Verspeek - +32 (0)473 214 900 - Info@VSC.BE

WWW.VSC.BE

Bij weekverhuur en op vertoon van de lidkaart krijgen leden 10% korting.

Moto Adventure Store, de one-stop shop voor al je bagage, accessoires en kledij.

Tamelbroekstraat 2d, 9660 Everbeek (Brakel) www.Motoadventurestore.be

Openingsuren: op afspraak. 10% korting voor clubleden + extra gratis T-shirt

49


BMW INFO

DE RUBRIEK MET INFORMATIE OVER HET BMW-PRODUCT

Voor modeljaar 2023 worden opnieuw verschillende modelonderhouds

maatregelen opgenomen in het BMW Motorradassortiment.

De modellen kunnen vanaf augustus 2022 in de

nieuwe configuraties worden besteld bij alle BMW Motorradpartners.

New Style Sport

Polarwit/Racingblauw metallic

BMW ClubJournaal 3/2022

50

BMW G310GS

• Nieuwe versie Basic Cosmic black 3.

Polar white niet meer leverbaar.

• New Style Sport Polarwit/Racingblauw

metallic. Stijl Triple Black niet meer

beschikbaar.

• New Style Rallye Kalamata donker goud

metallic. Cyaanblauw metallic niet meer

leverbaar. Basic Cosmic black 3


BMW G310R

• Nieuwe stijl Passion Racing

rood. Kyanietblauw metallic

niet meer leverbaar.

• New Style Sport Polarwit/Racingblauw

metallic.

Kalksteen metallic niet meer leverbaar.

G310R Passion Racing rood

BMW R nineT

• Optie 719: Mineraalwit metallic/

Aurum vanaf september niet

meer leverbaar.

BMW R nineT Puur

• Uitvoering Basic: Tealblue metallic

mat niet meer leverbaar.

• Optie 719: Nieuwe kleur Underground

uni/Lightwhite uni.

Blackstorm metallic/Racing

rood niet meer leverbaar.

• Optie 719: Nieuwe kleur Pollux

metallic/Lightwhite uni. Kosmisch

blauw metallic/Lichtwit

niet meer leverbaar

R nineT Puur underground uni/Lightwhite uni

51


BMW R nineT Urban GS

• Optie 719: Nieuwe kleur Underground

uni/Lightwhite uni.

Blackstorm metallic/Racingred

niet meer leverbaar.

R nineT Urban GS underground uni/Lightwhite uni

BMW R nineT Scrambler

• Versie Basic: Nieuwe kleur

Manhattan metallic mat. Kalamata

metallic mat niet meer leverbaar.

• Optie 719: Nieuwe kleur Underground

uni/Lightwhite uni.

Blackstorm metallic/Racing

rood niet meer leverbaar.

• Optie 719: Nieuwe kleur Pollux

metallic/Lightwhite uni. Kosmisch

blauw metallic/Lichtwit

niet meer leverbaar.

R nineT Scrambler underground uni/Lightwhite uni

BMW R 18 / R 18 Klassiek

• RDC wereldwijd beschikbaar (alle

voertuigen met Keyless Ride).

• Optie 719: Nieuwe kleur Mineraalwit

metallic.

R 18 Klassiek

R 18

BMW ClubJournaal 3/2022

52


BMW R 18 B / R 18

Transcontinentaal

• De comfort-richtingaanwijzer

kan worden uitgeschakeld in

het menu van het instrumentenpaneel.

• Versie Basic: Nieuwe kleur

Gravity blue metallic.

• Optie 719: Nieuwe kleur Mineraalwit

metallic.

• R18 Transcontinental: achteruitversnelling

als standaarduitrusting.

R 18 B / R 18 Transcontinentaal mineraalwit metallic

BMW R1250GS

• De comfort-richtingaanwijzer kan uitgeschakeld

in menu van het instrumentenpaneel.

• RDC alleen met Keyless Ride (RDC-functie

in Keyless-Ride-Control unit geïntegreerd,

2e wielset mogelijk).

• RDC is inhoud van comfortpakket.

• Nieuw: GS Trophy in Gravity blue metallic

met Cross-spoke wielen, Rally zadel, Sport

windscherm, radiatorbeschermers, framebeschermers,

Enduro voetsteunen. Editie

“40 YEARS GS“ Blackstorm metallic niet

meer leverbaar.

BMW R 1250 GS Adventure

• Comfort-richtingaanwijzer kan uitgeschakeld

in menu van het instrumentenpaneel.

• RDC alleen met Keyless Ride (RDC-functie

in Keyless-Ride-Control unit geïntegreerd,

2e wielset mogelijk).

• RDC is inhoud van comfortpakket.

• Nieuw: GS Trophy in Gravity blue metallic

met kruisspaakwielen, Rally zadel,

Sport windscherm, radiateurbeschermers,

framebeschermers, End uro voetsteunen

en meer. Editie “40 YEARS GS“ Blackstorm

metallic niet meer leverbaar.

GS Trophy in gravity blue

53


BMW R1250RT

• De comfort-richtingaanwijzer

kan worden uitgeschakeld in

het menu van het instrumentenpaneel.

• RDC alleen met Keyless Ride

(RDC-functie in Keyless-Ride-Control

unit geïntegreerd,

2e wielset mogelijk).

• Optie 719: Mineraalwit metallic

BMW S1000XR

• De comfort-richtingaanwijzer kan

worden uitgeschakeld in het menu

van het instrumentenpaneel.

• RDC alleen met Keyless Ride

(RDC-functie in Keyless-Ride-

Control unit geïntegreerd, 2e wielset

mogelijk).

• RDC en Keyless Ride zijn inhoud

van het toerpakket.

54

Style Sport Bluestone metallic

BMW S1000R

• De comfort-richtingaanwijzer kan worden

uitgeschakeld in het menu van het

instrumentenpaneel.

• RDC alleen met Keyless Ride

(RDC-functie in Keyless-Ride-Control

unit geïntegreerd, 2e wielset mogelijk).

• RDC en Keyless Ride is inhoud comfortpakket

+ Hockenheim zilver metallic.

• Nieuwe Style Basic Blackstorm metallic,

nieuwe Style Sport Bluestone metallic.

Racing rood niet meer leverbaar.


BMW F750GS

• De comfort-richtingaanwijzer kan

worden uitgeschakeld in het menu

van het instrumentenpaneel.

• RDC alleen met Keyless Ride

(RDC-functie in Keyless-Ride-Control

unit geïntegreerd, 2e wielset

mogelijk).

• M Endurance Chain is inhoud van

het comfortpakket (niet voor BR).

• New Style Sport in Lightwhite uni/

Racing blauw metallic/Racing rood.

San Marino Blauw metallic niet

meer leverbaar.

F750GS lightwhite uni/racing blauw metallic

BMW F850GS

• De comfort-richtingaanwijzer kan worden

uitgeschakeld in het menu van het instrumentenpaneel.

• RDC alleen met Keyless Ride (RDC-functie

in Keyless-Ride-Control unit geïntegreerd,

2e wielset mogelijk).

• M Endurance Chain is inhoud van het comfortpakket

(niet voor BR).

• Nieuw: GS Trophy in Gravity blue metallic

met windscherm Tour, voetsteunen Enduro,

navigatievoorbereiding en meer. Racing

blue metallic niet meer leverbaar.

BMW F 850 ​GS Adventure

• De comfort-richtingaanwijzer kan worden

uitgeschakeld in het menu van het instrumentenpaneel.

• RDC alleen met Keyless Ride (RDC-functie

in Keyless-Ride-Control unit geïntegreerd,

2e wielset mogelijk).

• M Endurance Chain is inhoud van het comfortpakket

(niet voor BR).

• New Style Rallye Kalamata metallic matt 2

met Tape kleur wit en radiatorbeschermer

Mineraalgrijs metallic mat. Kalamata metallic

mat niet meer leverbaar.

55


F900XR Sport Racing blauw metallic

BMW F900XR

• Comfort richtingaanwijzer kan

worden uitgeschakeld in het

menu van het instrumentenpaneel.

• RDC alleen met Keyless Ride

(RDC-functie in Keyless-Ride-Control

unit geïntegreerd, 2e

wielset mogelijk).

• M Endurance Chain is inhoud van

het comfortpakket (niet voor BR).

• New Style Sport Racing blauw

metallic met motorspoiler. Racing

rood niet meer leverbaar.

BMW F900R

• De comfort-richtingaanwijzer

kan worden uitgeschakeld in

het menu van het instrumentenpaneel.

• RDC alleen met Keyless Ride

(RDC-functie in Keyless-Ride-Control

unit geïntegreerd,

2e wielset mogelijk).

• M Endurance Chain is inhoud

van het comfortpakket (niet

voor BR).

BMW ClubJournaal 3/2022

56

BMW K 1600 GT en K 1600 GTL

• De comfort-richtingaanwijzer

kan worden uitgeschakeld in

het menu van het instrumentenpaneel.

• RDC alleen met Keyless Ride

(RDC-functie in Keyless-Ride-Control

unit geïntegreerd,

2e wielset mogelijk).

• Standaard nieuw: Keyless

Ride.

• Optie 719: Mineraalwit metallic.

K 1600 GTL metreoric dust metallic


BMW K 1600 GT

57


C400X Sport

BMW ClubJournaal 3/2022

58


BMW CE04

• De comfort-richtingaanwijzer

kan worden uitgeschakeld in

het menu van het instrumentenpaneel.

C400X Sport Alpine White

BMW C400X

• De comfort-richtingaanwijzer

kan worden uitgeschakeld in

het menu van het instrumentenpaneel.

• New Style Passion Granietgrijs

metallic met nieuwe kleur

tapes en gouden remklauwen

voor.

• New Style Sport Alpine White

met blauwe wielen. Blackstorm

metallic/Racing blue metallic 2

mat niet meer leverbaar.

BMW C400GT

• De comfort-richtingaanwijzer

kan worden uitgeschakeld in

het menu van het instrumentenpaneel.

• New Style Exclusive Callisto

grijs metallic met gouden remklauwen

voor.

Exclusive Callisto grijs metallic

59


BMW ClubJournaal 3/2022

60

BMW Motorrad R 18 Magnifica


BMW Motorrad R 18 Magnifica

De exclusieve Top Marques show in Monaco (MC) was het perfecte podium om het nieuwe

BMW R 18 customised project van Radikal Chopper te presenteren.

De R 18 Magnifica werd op 8 juni tijdens de première van de Monaco show onthuld: een

extreme herinterpretatie van de Duitse maxi cruiser waarbij luxe, vakmanschap en de

adel van de gebruikte materialen samenkomen in deze unieke en fascinerende motorfiets.

De ontwikkeling van dit project in opdracht van Officine Riunite Milanesi werd toevertrouwd

aan het genie en de kunst van Andrea Radaelli van Radikal Chopper: een gelukkige

unie die met dit eerste gezamenlijke project geboorte gaf aan Radikal Design.

61


Alexander

Wehr neemt

nu de rol aan

het hoofd van

de BMW Group

Be lux over van

Eddy Haesendonck.

Na een carrière

van 25 jaar

waarin hij zowel

voor BMW

Motorrad, MINI

als BMW werkte, besloot hij zijn carrière

een nieuwe wending te geven. Eddy geeft

de fakkel door op een historisch hoogtepunt:

zowel bij de motorfietsen als bij de

auto’s werd BMW onder zijn leiderschap

marktleider in België.

BMW Motorrad 2022 - het eerste semester

Na de talloze topjaren moest BMW Motorrad

iets inbinden. Niet dat er minder belangstelling

was voor de BMW-motoren, wel dat

er voor sommige populaire modellen leveringsproblemen

waren. Het gekende euvel

van ontbrekende onderdelen in de automotive

sector trof immers ook ons huismerk.

Daarbij werden de onderdelen duurder,

zonder dat deze meerkosten in zijn geheel

doorgerekend werden.

Tijdens de eerste zes maanden werden

107,555 motoren afgeleverd (in ’21 =

107,610). Dit zorgde voor een cashflow van

864 miljoen, nauwelijks 5 % minder dan

in ’21.

Nog een cijfer: de BMW Group spendeerde

bijna 3 miljard euro in research en development

.

GT

DÉ VLAAMSE SPECIALIST IN MOTORREIZEN

UNIEKE MOTORREIS

ZUID-AFRIKA

3 tot 15 november 2023

BMW ClubJournaal 3/2022

62

GRATIS

INFOAVOND

22/11 om 19u30

BIZNIS HOTEL LOKEREN

Onze Zuidafrikaanse gids

Ronel Vermaak zal aanwezig zijn

om je vragen te beantwoorden

SCHRIJF JE NU IN VIA: WWW.NETWORKONWHEELS.BE


THE ROAD

IS

YOURS.

JUST RIDE.

NIEUW

ROADSMART IV.

EVEN STRONGER FOR LONGER.

Met de nieuwe RoadSmart IV is de weg van

jou - niks houdt jouw toertocht meer tegen.

Het geoptimaliseerde loopvlakpatroon en de

geavanceerde rubbersamenstelling helpen je

vol vertrouwen de weg te beheersen, zelfs op

nat wegdek. Ride stronger, ride longer.

Volg ons...

/DunlopMoto

@DunlopMoto

@DunlopMoto

Meer informatie

of ga naar Dunlop.eu

63


TECHNIEK

R75 met aangedreven zijspanwiel

BMW was met de R75 vele stappen verder

dan gelijk welke andere constructeur

van legermotoren.De aandrijving van het

zijspanwiel was uniek.

Een speciaal uitgedokterd differentieel

bracht 70% van het vermogen over op

her achterwiel van de motorfiets en 30%

naar het zijspanwiel. Bovendien kon het

differentieel ‘gespett’ worden waardoor

beide wielen even krachtig werden aangedreven.

In gewoon bedrijf mocht dit

niet ingeschakeld worden, want dan kon

je niet meer sturen !

De R75 had vier versnellingen vooruit en

één achteruit. Met een reductie kon je de

snelheid verlagen. In heel moeilijk terrein

was dat een groot voordeel.

De combinatie ging dan wel traag vooruit,

maar was beresterk!

BMW ClubJournaal 3/2022

64

Uit ‘Het Motorvolkje’, naar Ir. E. Duchateau


BMW Motorrad presenteerde de LEGO Technic BMW M 1000 RR.

Een tijdje geleden onthulde BMW Motorrad en de LEGO Group de LEGO® Technic de

M RR. Deze ingewikkelde set brengt de ultieme racetechnologie van de 156 kW (212 pk)

superbike, die is ontworpen om te voldoen aan de hoogste prestatie-eisen in de autosport

en op de weg, naar de woonkamer van mensen.

Het recordaantal van 1.920 afzonderlijke onderdelen en de indrukwekkende schaal van 1:5

geven aan dat de 45,5 cm lange BMW M 1000 RR een modelmotorfiets in een klasse apart

is. Naast nauwgezette aandacht voor technische details, biedt de modelversie van de M

RR een aantal functies die zowel modelbouw- als motorliefhebbers zullen aanspreken.

Deze omvatten volledig functionele componenten zoals de drieversnellingsbak, de upsidedown

voorvork en de achterbrug met vering, evenals het dashboard met drie verschillende

weergaveopties en de goudkleurige aandrijfketting. De meegeleverde paddockstand en

pitboard zorgen ook voor authentieke raceflair.

Ralf Rodepeter, hoofd van Marketing & Product Management bij BMW Motorrad: “Toen

het management van BMW Motorrad het eerste M-model op twee wielen aankondigde,

de BMW M 1000 RR, wist iedereen dat het iets bijzonder zou worden. Op dezelfde manier

realiseerde het LEGO Technic-team zich dat ze met iets ongekend moesten komen

om hulde te brengen aan de M RR. Het resultaat is een

motorfiets en een technisch model die elk de stand van de

techniek op hun vakgebied vertegenwoordigen.”

Met de LEGO Technic BMW M 1000 RR zetten BMW

Motorrad en LEGO hun succesvolle samenwerking voort

en krijgen fans de kans om het eerste model M-motorfiets

van BMW Motorrad te bouwen die, net als zijn echte

tegenhanger, staat voor technische uitmuntendheid en

aandacht voor detail.

1:5 schaalmodel M 1000 RR

65


GESCHIEDENIS

BMW tweetakt ???!

De 500 R32 staat bekend

als de eerste BMW,

maar eigenlijk had de fabriek

al in 1921 (voordat

zij BMW heette) de Flink

op de markt gebracht,

een kleine 148 cm 3 waarvan

de tweetaktmotor te

danken was aan de Berlijnse

ingenieur C. Hanfland.

Zesentwintig jaar later dacht BMW opnieuw aan tweetaktmotoren.

BMW ClubJournaal 3/2022

66

Flink 1920


De osmose van ontwerpbureaus

De ontwerpbureaus van BMW hebben

altijd een medeplichtigheid gehad en

luchtvaarttechnologie heeft vaak het

concept van auto- of motorfietsmotoren

beïnvloed. In 1925 kreeg de eerste

BMW-tumbler aangedreven dus een cilinderkop

afgeleid van vliegtuigmotoren

en hetzelfde ontwerp gebruikt voor de

tweelitermotoren van de 326 en 328 auto’s.

In 1939, op het prototype van de 250

R39 was de ciliderkop aangepast van die

van de Pratt & Whitneyvliegtuigmotoren

waarvoor BMW de licentie verkreeg.

Riedels tweetakt twinmotor

Volgens dezelfde benadering nam ingenieur

Alfred Bonings in 1947 als model

een 270 cc tweetakt platte twin ontworpen

door Riedel (die overigens van de

motorfietsafdeling kwam) en werd gebruikt

als starter op de BMW 003-straalvliegtuigen

uit 1941.

Ontwerp de R10

Dit zeer originele model, bij de start aangedreven

door een 120cc flat twin, heeft

zijn cilinders achter de voetsteunen.

Een eerste versie heeft een open buizenframe

en geen achtervering die snel

wordt vervangen door een meer conventioneel

fietsonderdeel met 16” banden,

speciaal gemaakt door Metzeler.

Slechts twee prototypes

In 1947-1948, maakt BMW met de R10

een tweede tweetaktmotor waarin de

kracht van een idee getoond wordt.

In die tijd, met zijn 5 pk, zou de R10 erg

duur zijn geweest om te produceren

(twin block, acateen transmissie, volledige

vering) ondanks zijn vereenvoudigde

vork met een enkele externe veer voor de

stuurkolom. Er waren talloze tekeningen

en modellen, maar er werden slechts

twee prototypes gemaakt, waarvan er

één beenbeschermers had die tot aan

de bovenkant van de tank reikten.

De R 10 is echter een echte BMW, gemaakt

in 1947-1948. Destijds was het voedsel

voor de mensen schaars, woonden ze in

overvolle huizen die gedeeltelijk in puin

lagen en dreven ze maar moeizaam de

productie van essentiële producten op.

Maar voor het witblauwe team was het

duidelijk dat een BMW een heel bijzondere

motorfiets moest zijn en blijven.

De hoofdfabriek in Milbertshofen, München,

had de oorlog relatief goed overleefd.

Ruim een ​derde ervan was door bommen

verwoest, maar technisch directeur Kurt

Donath had het bevel om de fabriek totaal

plat te leggen, niet opgevolgd.

Over het algemeen was de Duitse industrie

lang niet zo zwaar beschadigd als

eerst werd gedacht: slechts 10 procent

van de metaalindustrie en 15 à 30 procent

van de machinebouw was vernietigd.

De grootste zorg voor de toekomst waren

de verzoeken om herstelbetalingen. Vooral

grote industriële installaties moesten

worden ontmanteld en verdeeld onder

67


de zegevierende mogendheden, wat dan

ook op grote schaal gebeurde.

Het langetermijnplan was om de Duitse

productie op 50 procent van het niveau

van 1936 te houden en deze te concentreren

op de interne behoeften van het

land, voornamelijk ten behoeve van de

landbouw.

Voor motorfietsen was een verplaatsingslimiet

(cilinderinhoud) van 60 cm 3 voorzien.

Erwin Tragatsch, die (bijna) alles weet

over de geschiedenis van motorfietsen,

schreef ooit dat er net zo weinig viertakt

DKW’s waren als tweetakt BMW’s. Maar

dat was een van de zeldzame gevallen

waarin onze vriend Tragatsch het bij

het verkeerde eind had. Want bij DKW

waren er eigenlijk ooit viertaktmodellen

– voor een korte tijd – op een moment

dat resterende voorraden van

de overgenomen stortgoedproductie

werden geleverd met het

DKW-kenmerk op de tank.

En er was wel degelijk ook

nog een tweetakt BMW.

Net zo weinigen weten ervan als van het

bestaan ​van de eerder genoemde DKW.

het was al jaren geweten, maar niemand

deed ooit de moeite een kijkje te nemen

in Müchen waar er nog een exemplaar

stond. Dat is wat uiteindelijk dr. Simsa

deed en hij schreef zijn indrukken en gedachten

op.

Zijn indruk: dit ontwerp is gemaakt in

tijden van nood na de Tweede Wereldoorlog,

maar het was niet bedoeld als

noodoplossing. Deze BMW is gemaakt

als documentatie van een onwankelbare

wil om te bouwen, een uitdrukking van

idealisme waarvoor de traditionele lijn

heilig was. Dat er niets van de R

10 kwam, was zeker geen historisch

ongeluk.

BMW had tijdens de oorlog

alleen vliegtuigmotoren

gebouwd en stond

op nummer 2 op de

demontagelijst. Ongeveer

30 mannen

onder Kurt Donath

mochten in de fabriek

blijven om de machines

te verzorgen en

BMW ClubJournaal 3/2022

68

Hoofdontwerper Alfred Böning, die verantwoordelijk is voor BMW-motorfietsontwerpen tot hij de

pensioengerechtigde leeftijd bereikte, met de eerste naoorlogse creatie uit München, de tweetakt

BMW R 10.


transportklaar te maken. Alfred Böning

hield van buitenaf contact, als hoofdontwerper,

want er werden meteen weer

plannen gemaakt.

Het was mogelijk om een reparatiewerkplaats

voor Amerikaanse militaire voertuigen

op te starten en de productie van

landbouw machines voor te bereiden.

Kapitaal werd in moeizame onderhandelingen

overgeheveld – vlak voor het einde

van de oorlog had Donath 60 miljoen

Reichsmark op de rekeningen kunnen

storten.

Alle inspanningen leken tevergeefs toen

de hele faciliteit eind 1945 werd ontmanteld

en het bedrijf werd geliquideerd. In

1946 was het echter mogelijk om de massa’s

achtergebleven zuigers van vliegtuigmotoren

te verwerken tot lichtmetalen

kookpotten en bouwbeslag en om in bescheiden

aantallen andere producten te

leveren.

Er waren fietsen nodig, en oorspronkelijk

moest het zelfs een BMW-fiets zijn, trouw

aan het principe: met cardan en twee versnellingen,

schakelen door met de hiel op

een hendel te slaan.

Er stond ook een lichtmetalen aanhanger

op de planning, maar uiteindelijk waren

de productiekosten te hoog en traden de

motoren al snel weer op de voorgrond.

Begin juni 1946 kreeg Böning de opdracht

om stilletjes de 245 cc vooroorlogse machine

R 23 te ontwikkelen dat nieuwe toekomstperspectieven

zou bieden.

De door de militaire regering vastgestelde

cilinderinhoud verbood dit, maarBMW

verwachtte wel een geleidelijke versoepeling

van de beperking, wat niet kon uitblijven.

Halverwege 1947 had Böning de R 24 afgemaakt,

in maart 1948 werd hij op het

Autosalon van Genève gepresenteerd

– zonder krukas en tandwielen. Maar ze

bracht bestellingen en ging in serieproductie.

Het was de tijd dat NSU vertrouwde op

een kleine krachtige viertaktmotor vanwege

de 60 cm 3 , die toen met 100 cm 3 verscheen

in de vorm van de Fox. Bij Adler

werd een M 60 prototype de M 100, het

concept van Riedels Imme met eenzijdige

wiel- en (oorspronkelijk ook) krukaslagers.

BMW zou zich nu ook moeten gaan bemoeien

met de veelgevraagde lichte klasse.

Zo is de R 10 ontstaan.

Dit BMW-model moet een zo glad mogelijk

oppervlakte hebben, daarom bevond de

carburateur zich onder een gedeelde motorkap

- op een spruitstuk en een lang inlaatkanaal

dat in de behuizing was gegoten, dat via het

carter van vers mengsel werd voorzien. De

enige beschikbare DC-ontstekingsunit van Noris

staatop de voorkant van de behuizing.

Er was geen vorig model voor de R 10. Het

werd ingebouwd in de 120cc-competitie in

de 125cc-klasse, waar BMW nooit in geïnteresseerd

was geweest. Als maatstaf

voor gewicht en prestaties werd de DKW

RT 125 erkend als de beste in zijn klasse,

maar voor het overige hield hij vast aan

zijn eigen ontwerpideeën.

Cardan was dan ook een vanzelfsprekendheid,

evenals achterwielophanging

gebaseerd op het model van de laatste

69


grote BMW vooroorlogse modellen (R 66).

Qua motor zou de kleine BMW een hele

fijne moeten zijn, met tweecilinder boxer

en eigentijdse tweetaktmotor. Het was

niet alleen de motor waardoor de R 10 eruitzag

als een zwaardere machine.

Met dikke banden op kleine wielen, 3.25-

16, zag het er veel omvangrijker uit dan de

concurrenten op de steevast gebruikelijke

2.50 of 2.75-19. Pas als iemand erop gaat

zitten of er dichtbij staat, wordt duidelijk

hoe klein de R 10 is.

De R 10 is ontworpen door Böning met

Behringer, en de naam Biefang wordt

specifiek genoemd voor de tweetaktmotor.

In tegenstelling tot NSU, die de

kleine cilinderinhoud als een uitdaging

beschouwde voor de ontwikkeling van

de high-performance viertaktmotor (6

pk bij 6500 tpm van 98 cc), nam BMW

de tweetaktmotor als vanzelfsprekend

aan en overwoog niet eens een viertaktuitvoering,

vooral omdat de kosten voor

de kleppentrein bij de boxer een verdubbeling

zou betekenen. Maar het was een

bijzondere tweetakt: inlaat roterende klep

(plaat op krukas), Bing carburateur op een

gegoten lange neerwaartse luchtstroominlaatpijp.

Aangezien BMW geen enkele cilinder had

gepland voor de aanvankelijke 60 cm 3 -

limiet, is Boenings herinnering dat de 60

cm 3 per cilinder het gevolg was van bestaande

zuigers waarschijnlijk correct. De

cilinders zelf zijn blijkbaar een in-house

ontwikkeling. Waarschijnlijk had BMW

geen tweetaktspecialist in huis, maar

daar kon je wel over lezen en meten hoe

je zoiets doet. De startmotor van Riedel

voor de gasturbines die BMW tijdens de

oorlog produceerde, was waarschijnlijk

ook de inspiratie – het was een 270 cm 3

tweetaktboxer met 10,5 pk.

*

✔ LOKALISEER UW MOTO IN “REALTIME”

✔ VERWITTIGING IN GEVAL VAN DIEFSTAL/ONGEVAL

BMW ClubJournaal 3/2022

✔ ASSISTENTIE BIJ DIEFSTAL VIA EEN ERKENDE ALARMCENTRALE 24/7 *

✔ VERWITTIGING BIJ OMVALLEN MOTOR

✔ BEWAAR & DEEL UW MOOISTE RITTEN

Lees meer

✔ OPTIONELE MONTAGE VAN EEN GELUIDSALARM MOGELIJK www.metasystem.be

70

MOTO ALARMEN – CONNECTED GPS TRACKERS – TERUGVINDSYSTEMEN


De voetbediende transmissie,

voorzien van een huisstijl

kickstarter, werd boven de

motorbehuizing gemonteerd.

De cilinders zaten achter de

voetsteunen.

Tweetaktboxers waren en zijn een zeldzaamheid

gebleven, alleen de IFA BK 350

(1954) maakte er een noemenswaardige

serie van.

De boxer kan niet spinnen zoals de parallelle

tweeling, omdat de tegenoverliggende

zuigers tegelijkertijd in het bovenste

dode punt staan, en de BK 350 liep teleurstellend

hard omdat zelfs vullen nauwelijks

mogelijk is vanwege symmetrische

inlaatpaden en er was waarschijnlijk een

gebrek aan vliegwielmassa. In het geval

van de kleine R10-motor moeten het contragewicht

van de boxer en de gebruikelijke

BMW vliegwielmassa voor een soepele

werking hebben gezorgd.

Maar de R 10 kon geen raket zijn. Er werd

5 pk bij 4500 tpm opgegeven, wat destijds

normaal was voor de cilinderinhoud. Een

indicatie van een interessant effect van de

roterende sluis zou de extra specificatie

van 5,2 pk bij 7000 tpm kunnen zijn, maar

men zou eerder hebben gestreefd naar

elasticiteit dan naar een toen zo ongebruikelijk

toerentalbereik en waarschijnlijk

niets anders kunnen bereiken met het

enorm lang inlaatkanaal. De circa 100 kg

zware machine kan niet harder hebben

gelopen dan circa 75 km/u; men was daar

destijds helemaal tevreden mee.

Toen NSU in 1951 de tweetakt Fox (125

cm 3 ) op de markt bracht, had deze 5 pk

bij 5000 tpm; de ILO MG 125 ES had bij

6500 al 7,5 pk bereikt, de trend ging al

snel naar meer cilinderinhoud. Hier bleef

BMW een race bespaard die het letterlijk

verwrongen motorontwerp nauwelijks

aankon.

Zelfs met veel betere voorwaarden voor

cilinderopstelling, verbrandingskamer en

inlaattrajectontwerp, kost de prestatieverhoging

– ten koste van positieve tweetakteigenschappen,

gestimuleerd door

de superieure NSU-viertaktmotoren veel

geld en zenuwen bij de BMW ingenieurs

in de jaren vijftig.

En het was niet te vermijden om al snel

vier versnellingen in de strak gedimensioneerde

behuizing op te nemen. Het zo

ver mogelijk naar achteren concentreren

van de motor was het resultaat van een

bewuste inspanning om een optimale

rijstabiliteit te bereiken, net als de kleine

wielen (laag zwaartepunt), die zeker ook

over de BMW-passende figuur van de R

10 hingen.

71


BMW ClubJournaal 3/2022

72


Tot dan toe hadden alleen de Wehrmacht-modellen

van BMW en Zündapp

16-inch modellen. De manier waarop velgen

en wielen voor de R 10 werden aangeschaft,

is typerend voor de energie waarmee

mensen – niet alleen bij BMW – hun

ideeën destijds realiseerden. Kronprinz

wilde de velgen niet maken omdat alleen

BMW erom vroeg, zonder garantie van het

aantal stuks, en geld was niet veel waard.

Maar Böning had koper in huis, Kronprinz

had koper nodig en dus kreeg BMW de

velgen voor 350-450 kg van het langverwachte

non-ferrometaal. De bandbreedte

3,25 was het resultaat van het luchtvolume

dat overeenkomt met 2,75-19, en omdat

Metzeler na de oorlog met technische

BMW-ondersteuning als bandenfabrikant

naar de Seine was gekomen, werd daar

de nieuwe bandenmaat gemaakt.

Later werd het overgenomen door Adler

en Mars.

Ook de telescopische vork van de R 10

verdient een nadere beschouwing: op de

poten zitten schokbrekerzuigers, maar

de veer is gecentreerd voor het balhoofd,

waarin zich een keurig gemonteerde mechanische

stuurdemper bevindt.

Dit alles was niet goedkoop, de R 10 had

in ieder geval meer moeten kosten dan de

concurrentie, maar ook toen was het wat

duurder om een ​speciale smaak te hebben.

Als we anticiperen op de voorzienbare

ontwikkeling, had BMW in 1951 de 250

gehad. R 25 (R 24 met achterwielophanging)

voor 2000 DM en de R 10 voor ca.

1200-1300 DM (NSU viertakt Fox 1135 DM)

stonden goed.

Maar al in het voorjaar van 1948 werd de

ontwikkeling van de R 10 stopgezet. DKWbaas

Dr. Bruhn had Donath voorgesteld

om hun krachten te bundelen.

BMW verwachtte hier niets van, maar ze

kwamen wel tot een belangenafbakening:

tweetakt voor Auto Union, viertakt voor

BMW, en omdat de militaire regering net

de weg vrij had gemaakt voor de R 24 met

de release van 250 cm 3 , belandde de R

10 in de zwijnenstal. Er werden vijf of zes

experimentele machines gebouwd, één

bleef over.

Productierijp was hij nog niet, en ook de

montage van de boxercilinders in de slipstream

van de bestuurdersvoeten is niet

erg overtuigend te noemen. Het feit dat

de positie van de voetsteunen ten opzichte

van de voetbediening niet klopte had

waarschijnlijk verholpen kunnen worden,

er was waarschijnlijk een goedkopere oplossing

gevonden voor de gereedschapsen

accubak en het feit dat de cilinders als

voetverwarmer gebruikt kunnen worden

is niet onaantrekkelijk. Maar het frame

ziet eruit alsof het bedoeld was voor een

grotere motor en de hoogtijdagen van

de 125-klasse waren snel voorbij. Het is

vrijwel zeker dat op een dag een verticale

viertaktcilinder het frame zou hebben

gevuld – en er zou een nieuwe, kleine

BMW-generatie kunnen zijn ontstaan...

Het mocht niet zijn zo.

73


BMW ClubJournaal 3/2022

74

Boven: zo zag het algemene ontwerp van de R 10 eruit, gebaseerd op een bewaard

gebleven origineel - het had ongetwijfeld elegante lijnen en was absoluut in BMW-stijl.

De harde realiteit van het prototype (hieronder) liet een ruw beeld zien, dat zeker

verfijnd zou zijn als de ontwikkeling was doorgegaan.


Verkeershoekje

Na de hitte

De zomermaanden zijn achter de rug,

we hebben het warm gehad, vaak veel

te warm om met de motor te rijden. Een

aangepast doorwaaipak kwam deze

zomer goed van pas, dit in combinatie

met een koelvestje. Op tijd stoppen en

iets fris (zonder alcohol) drinken was de

boodschap. Op die manier was het net

vol te houden.

Het drinken is noodzakelijk omdat we

ongezien veel vocht verliezen door de

warmte. We transpireren en verdampen

veel vocht als we op de motor zitten.

Dus moeten we ons vochtgehalte op peil

houden, willen we alert blijven tijdens het

rijden.

Nu de grote warmte voorbij is, moeten we

ons klaar maken voor het regenseizoen.

Met de herfst voor de deur, gaan de

temperaturen plots zakken en komt er

weer regen.

De eerste regen gaat ongetwijfeld zorgen

voor gladde wegen. Het vuil dat zich

tijdens de droge periode heeft opgehoopt

zal plots een film vormen. Een film van

stof, olie, brandstoffen enz. die gemengd

met de regen over het asfalt gaat spoelen.

Dit zorgt ongetwijfeld voor gevaarlijke

situaties. Wees dus op je hoede bij de

eerste regenval.

Gelukkig zijn de meeste van onze

BMW- motoren uitgerust met de nodige

elektronische hulpmiddeltjes, gaande van

ABS naar tractiecontrole en verschillende

instelbare rij-modi. Je motor in de “rainmodus

“ zetten is bij deze een verstandige

keuze. Het komt er op neer dat je motorfiets

minder “nerveus” zal reageren wanneer je

het gas opentrekt. De oudjes onder ons (en

dan bedoel ik de motoren) hebben deze

hulpmiddelen niet (altijd). Daar is het dan

een kwestie van nog omzichtiger om te

springen met de gashendel en de remmen

gedoseerd te gebruiken.

Een goed motorrijder gaan niet onvoorbereid

de baan op. Zoals we dit doen door

het volgen van een behendigheidscursus

of bochtenstage, kunnen we dit ook doen

door het volgen van een slipcursus. Een

slipcursus houdt in dat je leert werken met

de ABS, je leert perfect te remmen op een

nat wegdek, zonder onderuit te gaan. Dit

doe je uiteraard niet met je eigen motor.

De motoren die we hiervoor gebruiken zijn

uitgerust met “ zijwieltjes”, zodoende alles

veilig te kunnen laten verlopen. Ga maar

eens kijken op de site van één van onze

partners “CMD”, tal van leden hebben daar

al de nodige cursussen gevolgd en hun

rijvaardigheden hiermee naar een hoger

niveau gebracht.

Het volgen van een cursus geeft ons geen

garantie op 100% veiligheid. Het helpt

ons vooruit om te kunnen anticiperen op

situaties die zich al dan niet onverwacht

voordoen tijdens onze motorrit.

75


- natte koude handen? Stop

aan een benzinestation

en trek van die wegwerp

handschoenen aan en dan

je motorhandschoenen er

over. (werkt ook in de winter

bij koude)

- nat bovenlichaam? Zoek een

vuilniszak maak er 3 gaten

in en trek dit aan over je

bovenlichaam en doe dan je

motorjas terug aan.

BMW ClubJournaal 3/2022

76

Vooruit denken is ook van groot belang.

Het vooruitdenken kunnen we op twee

manieren bekijken:

- door in te schatten wat er op ons afkomt,

tegenliggend verkeer, spelende

kinderen op straat, wegenwerken enz.

- maar ook door het weer op voorhand

in te schatten.

Niets is zo vervelend dan te beginnen aan

een mooie rit en plots overvallen te worden

door een stevige regenbui. Voorzie je op

voorhand van een regenpak wanneer

je met je doorwaaipak de weg op gaat.

Doorgaans kunnen we nog genieten

van een mooi najaar. Maar wanneer we

door een stevige regenbui doornat zijn

geworden, is de fun er snel af.

We zullen dan kou krijgen en verliezen

hierdoor weer onze concentratie. Heb je

je regenpak vergeten en ben je onderweg

doornat geworden, dan kan je best het

volgende onthouden:

- natte voeten, trek je sokken uit en rij

zonder in je motorlaarzen. Dit is altijd

warmer dan met natte sokken.

Weet dat een goed voorbereid

motorrijder meer geniet van

zijn ritje ook bij minder goede

weersomstandigheden.

Hou het veilig. H.


ONTDEK DE NIEUWE

COLLECTIE RUKKA 2022

*Kunnen enkel verrekend worden bij het afrekenen en op vertoon van geldige lidkaart

EXTRA VOORDELEN*

voor leden

BMW MOTORCLUB

VLAANDEREN

77


ONZE PASSIE. JOUW RIJPLEZIER.

Hét geheim achter het ontwerp, de functionaliteit en de kwaliteit van onze hoogwaardige,

innovatieve componenten voor BMW motorfietsen? Dat ze stuk voor stuk ontsproten zijn

aan het brein van gepassioneerde mensen die houden van motoren en motorrijden.

Kortom, mensen zoals jij.

BMW ClubJournaal 3/2022

78

wunderlich.de/en

MORE INFO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!