02.09.2022 Views

VVP 4-22

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

80 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR<br />

<strong>VVP</strong>BIJNA<br />

JAARGANG 79 • NUMMER 4 • SEPTEMBER 20<strong>22</strong><br />

Ivo Valkenburg<br />

In memoriam<br />

Vakkatern Digitale Revolutie<br />

Word geen robot!<br />

Monique van den Hoorn<br />

Mooier dan dit wordt het niet<br />

Be the change!<br />

<strong>VVP</strong> Innovatie Event


BE THE CHANGE!<br />

VOORWOORD<br />

M eer mens<br />

Omarm automatisering, ontwikkel jezelf.<br />

Dit zei digitale innovatie-expert<br />

Jarno Duursma in zijn key-note op het<br />

eerste VIP Innovatie Congres in Leusden<br />

dat <strong>VVP</strong> samen met de Contactgroep<br />

Automatisering organiseerde en dat ruim 600<br />

deelnemers trok.<br />

Duursma gaf een aantal adembenemende voorbeelden<br />

van verregaande AI-toepassingen die duidelijk<br />

maakten dat de scheidslijn tussen echt en deepfake<br />

steeds dunner wordt. Een deepfake van hemzelf was al<br />

absoluut niet meer te onderscheiden van de Duursma<br />

van vlees en bloed.<br />

Volgens Duursma kunnen AI-toepassingen het werk<br />

van de financieel adviseur lichter maken. Niemand<br />

hoeft bang te zijn dat robots het werk van mensen zullen<br />

overnemen, wel creëer je door de inzet van digitale<br />

middelen meer tijd voor het echte advieswerk. Software<br />

zal nooit menselijke eigenschappen als empathie, intuïtie,<br />

overzicht en inzicht kunnen overnemen van de<br />

mens. Wie een huisrobot heeft en vraagt om het eten<br />

voor vanavond alvast klaar te maken, moet niet raar opkijken<br />

als de robot de kat vilt, kruidt en in de oven gaar<br />

laat bakken en deze kat dan ’s avonds serveert aan vader<br />

en moeder en de kinderen die zich afvragen waar<br />

hun Pluisje toch is gebleven.<br />

Het was toch ook bemoedigend en geruststellend<br />

om van iemand uit de digitale frontlinie te horen dat<br />

software tot heel veel in staat is, maar nooit de mens<br />

kan vervangen. “Virtual reality maakt bijna alles mogelijk,<br />

maar er gaat niets boven een wandeling of fietstocht<br />

in de natuur. Voel de echte wind in je haren, ruik<br />

de geur van bloemen, word bewust van je ademhaling,<br />

voel de zonnestralen en ervaar de ruimte om je heen.<br />

Daar kan geen fake-ervaring tegenop. Ontwikkel juist<br />

wat je van een robot onderscheidt: je intuïtie, je empathie.<br />

Ga de natuur in, ga mediteren en word simpelweg<br />

meer mens. Daarmee maak je altijd het verschil.<br />

En gebruik ondertussen ict om je leven makkelijker te<br />

maken.”<br />

Op het VIP-event kregen adviseurs tientallen digitale<br />

innovaties voorgeschoteld, direct toepasbaar in<br />

de adviespraktijk. Omdat dit onderwerp zo belangrijk<br />

is, verwijs ik ook graag naar de recent verschenen <strong>VVP</strong><br />

Special Digitale Innovaties in de adviespraktijk, zie de<br />

site van <strong>VVP</strong>. Tenslotte is in het vakkatern Digitale Revolutie<br />

in deze <strong>VVP</strong> ook volop aandacht voor digitale<br />

ontwikkelingen die adviseurs van dienst zijn om nog<br />

beter hun vak uit te oefenen, een vak dat draait om<br />

mensen.<br />

Niet voor niets zei zelfs robot Robby, die het <strong>VVP</strong> Innovatie<br />

Congres opende: “Adviseren is mensenwerk.”<br />

Veel inspiratie en leesplezier. n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl<br />

‘Adviseren is<br />

mensenwerk’<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 3


COLOFON<br />

<strong>VVP</strong>, Kennis- en inspiratiemagazine<br />

voor financieel adviseurs<br />

Uitgave van <strong>VVP</strong> Nederland<br />

Negenenzeventigste jaargang<br />

I<br />

nhoud<br />

verantwoording coverfoto<br />

De foto op de cover is van Willard Wigan, een<br />

Britse kunstenaar die met zijn eigen handen<br />

de kleinste kunstwerken ter wereld maakt.<br />

Zie ook de zomereditie 2021 van het New<br />

Financial Magazine.<br />

uitgever en hoofdredacteur<br />

Willem Vreeswijk 06-10630149,<br />

willem@vvponline.nl<br />

(eind)redacteur<br />

Toon Berendsen 06-12907930,<br />

toon@vvponline.nl<br />

persberichten, reacties, ideeën<br />

vvp@vvponline.nl<br />

redactie-adres<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DL Utrecht<br />

senior accountmanager/traffic<br />

Arjan Cornelisse, 06-10628564,<br />

arjan@vvponline.nl<br />

abonnementenservice<br />

abonneeservice@vvponline.nl<br />

website www.vvponline.nl<br />

abonnementsprijs 20<strong>22</strong> (excl. btw)<br />

Binnenland en België 172 euro. Financieel<br />

onafhankelijk adviseurs met een AFMinschrijving<br />

komen in aanmerking voor<br />

het gereduceerde tarief van 56 euro.<br />

Aanvragen voor dit tarief via<br />

abonneeservice@vvponline.nl.<br />

Abonnementen gelden voor één jaar en<br />

worden – zonder tegenbericht – automatisch<br />

verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk<br />

twee maanden voor het aflopen van<br />

de abonnementsperiode te geschieden.<br />

Opzeggen kan schriftelijk (per e-mail) of<br />

telefonisch (06-10628564).<br />

Advertentieplaatsingen worden uitgevoerd<br />

overeenkomstig ‘De Regelen 20<strong>22</strong> Stichting<br />

ROTA’<br />

copyright <strong>VVP</strong> Nederland, 20<strong>22</strong><br />

vormgeving/prepress<br />

Peter Beemsterboer, Beemsfoto<br />

druk<br />

Veldhuis Media BV, Raalte. Deze uitgave is<br />

gedrukt op FSC-papier<br />

ISSN: 1388-2724<br />

6 12 <strong>22</strong> 26<br />

6 IN MEMORIAM Ivo Valkenburg<br />

8 ADVIES AWARD 20<strong>22</strong> En de categoriewinnaars zijn...<br />

12 EEN FRISSE BLIK Nieuwkomers en doorstromers in de<br />

adviesbranche. Dit keer Anja Roo-Dragt van AskAnj@.<br />

14 PURPOSE Hergen Dutrieux (Viisi Hypotheken)<br />

16 HET VUUR VAN... Monique van den Hoorn<br />

20 SAMEN BETROKKEN Tom Senders (rechts) en Dré van Balsfoort<br />

van Senders & van Balsfoort Advies<br />

<strong>22</strong> DUURZAAM BELEGGEN Hubrien Meijaard: ‘Van greenwashing<br />

naar grey bashing...’<br />

26 CULTUUR Faisal Setoe (HDI Global Specialty): ‘Eerst begrijpen,<br />

dan begrepen worden’<br />

28 <strong>VVP</strong> ONDERNEMERSNETWERK Click, call, face...<br />

31 KATERN DIGITALE TRANSFORMATIE Met bijdragen van<br />

Advieskeuze.nl, Avéro Achmea, Centraal Beheer, ING, Onesurance<br />

en met veel aandacht voor het <strong>VVP</strong> Innovatie Event van 5 juli 20<strong>22</strong><br />

53 KEN JE VAK! Katern met need-to-know-informatie voor adviseurs,<br />

met onder meer de rubrieken Leren van Kifid-uitspraken,<br />

Compliance, Klantgerichtheid, Inkomen, Permanent Actueel en<br />

Duurzaamheid<br />

64 TRAINING Roy van den Anker: ‘De sleutel tot waardegedreven<br />

werken’<br />

66 MONEYVIEW Pepijn van Kleef<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 5


IN MEMORIAM<br />

Ivo Valkenburg<br />

OP 23 JULI VAN DIT JAAR OVERLEED OP 55-JARIGE LEEFTIJD MIJN DIERBARE<br />

VRIEND IVO VALKENBURG, OMRINGD DOOR ZIJN GELIEFDEN IN ZIJN HUIS<br />

IN DE BERGEN VAN TRANSSYLVANIË. IK BEN 26 JAAR BEVRIEND MET HEM<br />

GEWEEST. VRIENDSCHAP IS MISSCHIEN NIET EENS HET JUISTE WOORD.<br />

WE WAREN INNIG VERBONDEN IN ONZE KIJK OP HET LEVEN.<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK<br />

Ivo was diep verbonden met zowel <strong>VVP</strong> als de stichting<br />

New Financial Forum. Zijn inzet, passie, lef en<br />

organisatievermogen waren ongekend. Er zijn zoveel<br />

herinneringen. Ik deel er een paar.<br />

In 1996 belde Ivo mij voor het eerst op. Hij had<br />

een idee voor <strong>VVP</strong> en wilde dat graag bespreken.<br />

Een week later stond een boomlange, enthousiaste en<br />

wat nerveuze man voor mij. Nerveus omdat hij mij iets<br />

ging vragen en niet zeker wist of ik er ‘ja’ tegen zou zeggen.<br />

Ivo was de spil van een netwerk van experts voor<br />

financieel adviseurs en vroeg zich af of het zinvol zou<br />

zijn om in <strong>VVP</strong> hun kennis te delen. Uiteraard zei ik di-<br />

6 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


IN MEMORIAM<br />

rect ’ja’. Maar Ivo viel van zijn stoel en kon niet geloven<br />

dat ik geen proeve van bekwaamheid hoefde te<br />

zien, geen afspraken vastlegde en direct al de deadlines<br />

doorgaf. Een jarenlange vriendschap was bezegeld. En<br />

deze hooggewaardeerde kennisrubriek bleek ook nog<br />

eens de voorloper te zijn van de kennisbank van MoneyView.<br />

Ivo behoorde, samen met zijn broer en actuaris Falco<br />

Valkenburg, in de jaren negentig tot de eersten die<br />

uitgebreid onderzoek deden naar de markt van beleggingsverzekeringen.<br />

Ze waarschuwden voor het gesjoemel<br />

met cijfers en deden aanbevelingen om de verkooppraktijk<br />

van beleggingsverzekeringen te verbeteren.<br />

De rapporten kregen veel (media)aandacht. Ikzelf<br />

herinner me de persconferenties nog goed. Terwijl Ivo<br />

en Falco nog aan het woord waren, strooiden belanghebbenden<br />

uit de financiële sector al met persberichten<br />

om twijfel te zaaien over de inhoud van hun rapporten.<br />

Het deed hen pijn dat de sector niet in gesprek<br />

wilde gaan over noodzakelijke verbeteringen om een<br />

schandaal te voorkomen. We weten allemaal hoe het<br />

verder is gegaan: dat schandaal kwam er, de woekerpolisaffaire.<br />

In 2007 en 2008 organiseerden Ivo en ik de lezingencyclus<br />

Meet the Masters, een platform van een internationaal<br />

invloedrijk netwerk van mensen en ideeën,<br />

inspiratie en praktische oplossingen voor de ontwikkeling<br />

van een nieuw paradigma van zakendoen. De lezingen,<br />

mede mogelijk gemaakt door Allianz en Money-<br />

View, werden bezocht door gemiddeld zo’n 200 financieel<br />

dienstverleners.<br />

En wat te denken van de dialoogsessie die Ivo samen<br />

met Gerard van der Made en Jan Willem Kirpestein<br />

organiseerde in 2008? Ruim 500 financieel dienstverleners<br />

kwamen bijeen en spraken over wat de sector<br />

zou willen en kunnen bijdragen aan de samenleving.<br />

Zowel verzekeraars als adviseurs gaven aan dat meer<br />

bewustwording over financiën onder jongeren van cruciaal<br />

belang is voor een gezondere samenleving. Op die<br />

dag ontstond het idee voor de stichting LEF.<br />

In 2010 organiseerden we samen de bijeenkomst<br />

New Financial Forum, met ruim 500 deelnemers, zestien<br />

workshops en keynote sprekers als Satish Kumar<br />

en Mark Anielski, twee wereldberoemde mensen met<br />

een missie om de wereld samen met anderen iedere<br />

dag een beetje mooier te maken. Dit was ook het fundament<br />

van de stichting New Financial Forum.<br />

En dan de legendarische events in 2011 en 2012 in<br />

het stadje Heusden. Bijna alle inwoners van dit stadje<br />

waren hierbij betrokken. Zij stelden hun huizen open<br />

voor workshops over een nieuwe economie, gingen ook<br />

zelf de dialoog aan met de experts uit de financiële wereld<br />

en waren bijna boos dat we na 2012 niet terugkeerden,<br />

zo belangrijk vonden ze het samen bouwen aan<br />

een nieuwe economie.<br />

De allermooiste zakelijke dingen hebben we samen<br />

gedaan, ook al was de samenwerking volstrekt onorthodox.<br />

We vergaderden nooit, legden niets vast en de<br />

puzzelstukjes pasten altijd. Ivo zei A, ik voegde B toe<br />

en uiteindelijk bleek C het resultaat. We hebben maar<br />

twee keer in ons leven proberen samen te werken zoals<br />

het hoort: met actieplannen, vergaderingen, notulen en<br />

afvinklijstjes. Daar is nooit wat van terecht gekomen.<br />

Ivo deed en kon zoveel meer. Hij gaf vele lezingen<br />

en workshops. Zijn boeken Spirit in Finance, Louter Leven<br />

en Niet gezwicht voor de wereld waren diep, wijs,<br />

vol liefde en ongenadig eerlijk naar zichzelf toe. En in<br />

Roemenië, waar hij sinds 2013 woonde, richtte hij samen<br />

met zijn vrouw Lili het Transilvania Retreat Center<br />

op, toegewijd aan mensen en bedrijven die een nieuwe<br />

toekomst willen creëren, duurzaam, menselijk en betekenisvol.<br />

Wie bij Ivo en Lili was geweest, werd rijker van<br />

binnen.<br />

Ik mis je enorm, zal altijd van je houden en zal me<br />

altijd laten inspireren door de grootsheid van je hart. n<br />

EERBETOON AAN IVO<br />

De herfsteditie van het New Financial<br />

Magazine, die tegelijk met deze editie<br />

van <strong>VVP</strong> verschijnt, is volledig gewijd<br />

aan werk en leven van Ivo Valkenburg,<br />

zie www.newfinancialforum.nl/<br />

magazine/herfst-20<strong>22</strong><br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 7


<strong>VVP</strong> ADVIES AWARD<br />

Winnaar categorie Particulier Advies: Geerts. Tomas<br />

Geerts en team nemen de award in ontvangst uit handen<br />

van jurylid Edwin Bosma (BHB Dullemond).<br />

Winnaar categorie Zakelijk Advies: L&B Groep. Bertjan<br />

Scheepbouwer neemt, geflankeerd door Kees Boer en Rogier<br />

Jonkman, de award in ontvangst uit handen van jurylid<br />

Bob Klijn (Söderberg & Partners).<br />

Winnaar categorie Niche: Expat Mortgage. Henk Jansen<br />

neemt de award in ontvangst uit handen van jurylid Robin<br />

van Beem (Polis Advocaten). Rechts de Bulgaarse Elitsa Zalevska<br />

die als klant bij Expat Mortgages aanklopte en er inmiddels<br />

als marketeer werkzaam is.<br />

Winnaar categorie Pensioen Advies: Pensioen-Coaching.<br />

Johan van Gisteren neemt, samen met Jeanette de Jong en<br />

Paul Vriends, de award in ontvangst uit handen van jurylid<br />

Jack Vos (Onesurance).<br />

8 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


<strong>VVP</strong> ADVIES AWARD<br />

GEERTS (PARTICULIER), L&B GROEP (ZAKELIJK), JÄNIG + TER BRAAK (HYPOTHEKEN),<br />

PENSIOEN-COACHING (PENSIOEN), FINENZO DEVENTER (DIGITALE INNOVATIE), EXPAT<br />

MORTGAGES (NICHE) ZIJN DE CATEGORIEWINNAARS VAN DE <strong>VVP</strong> ADVIES AWARD 20<strong>22</strong>. ZIJ<br />

GAAN ALLEMAAL DOOR NAAR DE HALVE FINALE IN SEPTEMBER. JUFFROUW POLIS IS DE<br />

EERSTE OVERALL WINNAAR. ZIJ IS DE WINNAAR VAN DE APARTE CATEGORIE STARTERS.<br />

En de categoriewinnaars<br />

zijn...<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK<br />

De jury – bestaande uit voorzitter Richard<br />

Meinders (SVC Groep), Marieke<br />

van Zuien (BNP Paribas Cardif), Robin<br />

van Beem (Polis Advocaten), Edwin Bosma<br />

(BHB Dullemond), Bob Klijn (Söderberg<br />

& Partners) en Jack Vos (Onesurance)<br />

– heeft de keuze gemaakt op basis van de input<br />

van 32 spotters (specialisten in de haarvaten van de<br />

financiële adviessector) en de presentaties van de 21<br />

genomineerden zelf. Aan alle genomineerden is onder<br />

meer gevraagd het geheim van de A(dvies)-factor te<br />

delen, voorbeelden van innige klantrelaties te geven,<br />

inzicht te geven in hoe klantgerichtheid op het kantoor<br />

wordt verzilverd en hoe het kantoor het imago van het<br />

adviesvak een positieve boost heeft weten te geven. De<br />

meeste presentaties waren in de vorm van een film.<br />

Uit vorige edities van de <strong>VVP</strong> Advies Award kwam<br />

naar voren dat dit aspect alle genomineerden veel<br />

heeft opgeleverd. Het maken van een film over je eigen<br />

kantoor dwingt je om met het team te kijken waar je<br />

staat en waar je wilt staan.<br />

De <strong>VVP</strong> Advies Award is in het leven geroepen om<br />

het maatschappelijk enorm belangrijke adviesvak in<br />

het zonnetje te zetten en de trots op het eigen vak te<br />

versterken én gezamenlijk meer uit te dragen. In 2019<br />

ging de award naar Robbe Financiële Raadgevers, in<br />

2020 naar Assurantiekantoor Keijzerwaard en in 2021<br />

naar Adviesgroep De Vogel.<br />

U BEPAALT DE WINNAAR!<br />

De (online) finale vindt plaats op 6 oktober van 16.00<br />

uur tot 17.15 uur in de spectaculaire studio’s van First Impression<br />

in Tilburg. De finale, die u via een livestream<br />

kunt bijwonen, wordt gespeeld tussen drie advieskantoren.<br />

Tevens zal Ilse Broekhuizen-Bosland, de winnaar<br />

van de categorie Starters, haar verhaal vertellen.<br />

Ondernemer, strateeg en auteur Floris Venneman<br />

van onder meer Bureau Vijftig geeft de finaleronde extra<br />

glans. Hij geeft tips en adviezen hoe je als (advies)<br />

ondernemer je klantgerichtheid verder kunt verbeteren.<br />

Een ideale opwarmer voor de bekendmaking van<br />

het meest excellente advieskantoor van 20<strong>22</strong>.<br />

Uiteindelijk bepaalt het online publiek op 6 oktober<br />

20<strong>22</strong> wie zich een jaar lang het meest klantgerichte<br />

advieskantoor van Nederland mag noemen. Reserveer<br />

6 oktober van 16.00 uur tot 17.15 uur alvast in je agenda<br />

en bepaal wie de winnaar van de Advies Award 20<strong>22</strong><br />

wordt!<br />

Meer informatie over de Advies Award op:<br />

www.adviesawards.nl.<br />

De <strong>VVP</strong> Advies Award 20<strong>22</strong> wordt mede mogelijk gemaakt<br />

door: AnsvarIdéa, Avéro Achmea, AEGON, ARAG,<br />

AS Support, Florius, De Goudse, Klaverblad, Lindenhaeghe,<br />

Nationale-Nederlanden, Nedasco, Nh1816, NNEK, Obvion,<br />

Scildon, SVC Groep, VKG, Voogd & Voogd.<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 9


<strong>VVP</strong> ADVIES AWARD<br />

Juryrapporten<br />

GEERTS FINANCIËLE DIENSTVERLENERS<br />

“Geerts Financiële Dienstverleners is een traditioneel<br />

familiekantoor – dat al meer dan 70 jaar bestaat<br />

– in een modern jasje. Zij zijn gevestigd in het hartje<br />

van Oosterhout in een prachtig nieuw pand. Zij hebben<br />

een zeer professionele uitstraling en staan met<br />

twee benen in het heden. Zij zijn op meerdere manieren<br />

te benaderen doordat zij innovatief zijn en<br />

veel digitaal werken. Geerts heeft oprechte interesse<br />

in haar klanten, zij zijn betrouwbaar en ondersteunen<br />

de klanten op professionele wijze. Deze punten<br />

maken dat Geerts Financiële Dienstverleners volgens<br />

de jury de terechte winnaar is van de categorie<br />

particulier.”<br />

L&B GROEP<br />

“Natuurlijk, bij de L&B Groep werken ze efficiënt,<br />

met de meest recente software en nieuwste vormen<br />

van kunstmatige intelligentie. Maar dat wordt door<br />

henzelf beschouwd als pure hygiënefactoren rond<br />

de advisering richting hun klanten. De échte innovatie<br />

zit hem in de manier waarop ze het werkgeverschap<br />

willen invullen voor hun eigen medewerkers.<br />

Medewerkers die in staat zijn om te snappen<br />

wat er zich daadwerkelijk bij hun klant afspeelt. En<br />

daarmee een invulling geven aan de missie van de<br />

L&B Groep: iets kunnen bijdragen aan het succes<br />

van hun klanten. Dat maakt de L&B Groep volgens<br />

de jury de terechte winnaar in de categorie Zakelijk<br />

advies.”<br />

JÄHNIG + TER BRAAK<br />

“Jähnig + Ter Braak ziet hypotheekadvies als een<br />

dienst die weliswaar impactvol en belangrijk is,<br />

maar daarom niet zwaar of formeel hoeft te zijn.<br />

Klanten worden op een toegankelijke, persoonlijke<br />

manier begeleid en krijgen daarbij op een<br />

indrukwekkend laagdrempelige, eigentijdse manier<br />

toegang tot de kennis en ervaring van Jahnig<br />

+ Ter Braak. De jury vindt de frisse, professionele<br />

uitstraling van het kantoor een voorbeeld voor<br />

de branche en is onder de indruk van de moderne,<br />

no-nonsense aanpak. Dit maakt Jahnig + Ter Braak<br />

volgens jury de terechte winnaar in de categorie<br />

Hypotheken.”<br />

PENSIOEN COACHING<br />

“Pensioen Coaching kijkt samen met haar klanten<br />

vooruit naar de toekomst van hun klanten. Professioneel<br />

pensioenadvies is een ambacht, dat bij Pensioen<br />

Coaching in goede handen is. Klanten wordt<br />

complexe materie op een eenvoudige manier uitgelegd,<br />

zodat zij volledig worden ontzorgd. Korte lijnen<br />

en vaste aanspreekpunten maken voor hun klanten<br />

Pensioen Coaching tot een vertrouwde partner.<br />

Pensioen Coaching heeft oprechte interesse in haar<br />

klanten en kijkt niet alleen vooruit, maar ook vooral<br />

uit. Dat maakt Alfred van den Dobbelsteen met zijn<br />

team volgens de jury de terechte winnaar in de categorie<br />

Pensioenadvies.”<br />

FINENZO DEVENTER<br />

“Finenzo is een coöperatie met vestigingen door heel<br />

Nederland. Finenzo Deventer wordt gerund door Jan<br />

Willem Smit, een ondernemer pur sang die al jaren<br />

lang continu op zoek is naar mogelijkheden om<br />

zijn hypotheekklanten op de best mogelijke manier<br />

te bedienen. Hierbij speelt een soepele automatisering<br />

een belangrijke rol. Jan Willem stond zo aan de<br />

basis van de veelgebruikte workflow software Accelerate<br />

en is, recenter, één van de founding fathers<br />

van de nieuwste hypotheekadviessoftware DocDigi.<br />

Kortom, een echte vernieuwer in hypotheekland en<br />

volgens de jury de terechte winnaar in de categorie<br />

digitale innovatie.”<br />

EXPAT MORTAGES<br />

“Expat Mortgages richt zich bewust uitsluitend op<br />

de doelgroep van expats die zich in Nederland willen<br />

vestigen. Een doelgroep die het land (nog) niet<br />

kent, de gewoontes niet kent en de woningmarkt<br />

niet kent. Expat Mortgages neemt hen alle zorgen<br />

uit handen bij hun verhuizing naar Nederland. Dat<br />

doet zij met persoonlijke aandacht, met voorlichting<br />

(zoals de housing seminars), met begeleiding<br />

tijdens het gehele aankooptraject, met een moderne<br />

bedrijfsvoering en met een betrokken team. Daarbij<br />

valt op dat het kantoor de medewerkers de kans<br />

biedt om zich als mede-eigenaar aan het kantoor te<br />

verbinden. Dat maakt Expat Mortgages volgens de<br />

jury de terechte winnaar in de categorie Niche.”<br />

10 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


<strong>VVP</strong> ADVIES AWARD<br />

Insurancer wint<br />

startersprijs<br />

De eerste echte prijs heeft de jury inmiddels al<br />

vergeven. De startersprijs 20<strong>22</strong> is gegaan naar<br />

Juffrouw Polis. Ilse Broekhuizen-Bosland neemt de<br />

award in ontvangst uit handen van jurylid Bob Klijn<br />

(Söderberg & Partners). De startersprijs is een aanmoediging<br />

voor een adviesorganisatie die recent van<br />

start is gegaan en zich nu al onderscheidend ontwikkelt.<br />

Winnaar categorie Digitale Innovatie: Finenzo Deventer.<br />

Jan Willem Smit neemt de award in ontvangst uit<br />

handen van jurylid Edwin Bosma (BHB Dullemond).<br />

Winnaar categorie Hypotheek Advies: Jähnig + Ter<br />

Braak. Tim Jähnig, Mike ter Braak en Marcia Berfelo nemen<br />

de award in ontvangst uit handen van jurylid Marieke<br />

van Zuien (BNP Paribas Cardif).<br />

Juffrouw Polis trots op de <strong>VVP</strong> Advies Award 20<strong>22</strong>.<br />

Het juryrapport leest: “Ilse Broekhuizen, oftewel Juffrouw<br />

Polis, is een nieuw en verfrissend gezicht in<br />

verzekeringsland! Zij communiceert op een toegankelijke<br />

manier via social media, waarmee ze laat zien<br />

dat verzekeren leuk is en probeert om de branche<br />

wat meer kleur te geven. Ze heeft er zelfs een nieuw<br />

woord voor bedacht: Ilse is een insurancer. Daarnaast<br />

staat Ilse bekend als een kundige dame, met kennis<br />

van zaken. Tijdens een adviesgesprek weet zij op een<br />

andere manier de aandacht te pakken, van zowel<br />

vrouwelijke als mannelijke klanten. Hierdoor komt<br />

ze tot het beste advies. Kortom, een zeer welkome<br />

aanvulling en volgens de jury de terechte winnaar in<br />

de categorie Starters.” n<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 11


NIEUWKOMERS EN DOORSTROMERS<br />

Anja Roo-Dragt:<br />

‘Juist nog heel veel<br />

behoefte aan<br />

persoonlijk contact’<br />

Een frisse blik<br />

op het adviesvak<br />

IN DE RUBRIEK NIEUWKOMERS (EN DAT KUNNEN OOK ERVARINGSDESKUNDIGEN ZIJN<br />

DIE EEN NIEUWE START MAKEN) BESTEEDT <strong>VVP</strong> AANDACHT AAN ADVIESBEDRIJVEN<br />

DIE (VRIJ) RECENT ZIJN GESTART. DIT OM HUN VISIE OP DE MARKT TE LEREN KENNEN<br />

EN MEER TE WETEN OVER HUN ONDERNEMERSCHAP. BOVENDIEN WILLEN WE DE<br />

VERNIEUWING/DE ANDERE KIJK OP ADVISEREN, MEER AAN HET WOORD LATEN,<br />

JUIST OM TE LATEN ZIEN HOE AANTREKKELIJK ONZE BEDRIJFSTAK KAN ZIJN.<br />

DIT KEER ASKANJ@ HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN UIT WOLVEGA.<br />

SAMENSTELLING WILLEM VREESWIJK<br />

12 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


NIEUWKOMERS EN DOORSTROMERS<br />

De deur staat altijd open!<br />

“Over vijf jaar willen wij ons als bedrijf hebben gestabiliseerd,<br />

zo doorgaan als een klein persoonlijk advieskantoor.<br />

Wij willen dat AskAnj@ een begrip in de omgeving<br />

wordt en in de genen van onze klanten gaat zitten.”<br />

Aldus Anja Roo-Dragt van AskAnj@.<br />

Ik zit ruim 25 jaar in het vak, onder andere Friesland<br />

Bank en later bij Rabobank als Financieel Adviseur. In<br />

juni 2020 de sprong gewaagd en gestart met een eigen<br />

onderneming, AskAnj@ hypotheken & verzekeringen.<br />

Een van mijn missies is al mijn klanten voorzien van<br />

een onafhankelijk advies met een persoonlijke touch.<br />

De deur staat altijd open! Ik ben alleen gestart en inmiddels<br />

uitgebreid met drie personeelsleden. We zijn<br />

een zeer persoonlijk advieskantoor zonder geiten-wollen-sokken-cultuur.<br />

Ik miste het persoonlijke contact, een band opbouwen<br />

met de klant. In het begin kwam ik bij veel klanten<br />

thuis, aan de keukentafel met een lekker bakkie<br />

koffie. Persoonlijke gesprekken, hoe gaat het met de<br />

klant? Wat beweegt de klant om over te stappen, etcetera.<br />

De kansen om mij te onderscheiden van de grotere<br />

maatschappijen waren in de coronatijd voor mij juist<br />

voordelig,de keukentafelgesprekken konden gewoon<br />

plaatsvinden.<br />

soms wel af maar de kunst is om hier de ruimte in op te<br />

zoeken en te ondernemen.<br />

Ik zou wel graag willen dat bijvoorbeeld instanties<br />

zoals Belastingdienst, wetgever en geldvertrekkers<br />

meer op elkaar ingespeeld zijn. Om als voorbeeld<br />

te noemen: een samengesteld gezin koopt een nieuwe<br />

woning. Beide partners hebben een hypotheekverleden<br />

met allebei leningdelen met ‘oud’ recht. Je zou de klanten<br />

tekortdoen door dit oude recht te laten vervallen als<br />

ze dit niet willen. De verdeling volgens een draagplichtovereenkomst<br />

komt uit op acht leningdelen. Helaas kan<br />

de gekozen geldverstrekker maar zes leningdelen kwijt<br />

waardoor er gekozen moet worden voor een andere verdeling<br />

die niet wenselijk is.<br />

SAMENWERKINGEN<br />

In de afgelopen twee jaar ben ik wel een aantal samenwerkingen<br />

aangegaan. Voor bedrijfsmatige financieringen<br />

kan men ook bij ons terecht, we trekken hiervoor<br />

op met een collega advieskantoor dat zakelijke financieringen<br />

als expertise heeft. Prettig om soms op elkaar terug<br />

te vallen en informatie uit te wisselen.<br />

We bevinden ons vooral op de particuliere markt<br />

maar ook voor bedrijven kunnen we wat betekenen, zoals<br />

hierboven al besproken werken wij samen met een collega<br />

advieskantoor dat financieringen als expertise heeft.<br />

Onze uitdagingen als kantoor liggen onder andere<br />

in het stroomlijnen van processen om meer richting geven<br />

aan de toekomst. Hiervoor gebruiken we software<br />

die ons ondersteunt. Door de software goed in te zetten<br />

worden we steeds meer een geoliede machine. Ook<br />

omdat we zelf openstaan voor nieuwe ideeën werkt dit<br />

wel prettig en blijven wij vernieuwen.<br />

DE RUIMTE OPZOEKEN<br />

Wetgeving speelt in onze branche een grote rol, de teugels<br />

worden hier wel aangetrokken en dat remt ons<br />

Het team van AskAnj@.<br />

Ons doel is om het voor onze klant zo gemakkelijk mogelijk<br />

te maken en de klant mee te nemen in de digitale<br />

wereld. Wij laten onze klant graag voelen dat hij/<br />

zij onze enige klant is door de klant veel aandacht te<br />

geven. De ene klant heeft meer tijd en aandacht nodig<br />

dan de andere, het is aan ons om dit goed aan te voelen<br />

en hierop in te spelen.<br />

Een deel van onze klanten heeft de pensioenleeftijd<br />

bereikt, we nodigen ze dan ook bij ons uit op kantoor<br />

om dit samen door te nemen. Door de digitalisering kan<br />

dit zowel op afstand als aan de spreektafel.<br />

Mijn indruk van deze sector, en eigenlijk geldt dit<br />

ook voor andere sectoren, is dat het persoonlijke contact<br />

langzaam wegebt terwijl iedereen daar juist nog<br />

heel veel behoefte aan heeft. Wij van AskAnj@ willen<br />

ons daarin onderscheiden en wij krijgen daar veel positieve<br />

reacties op. n<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 13


PURPOSE<br />

TEVREDEN KLANTEN, WIE WIL ZE NIET.<br />

MAAR HOE DOE JE DAT? IK VIND DAT<br />

DE AMERIKAANSE SCHOENEN- EN<br />

KLEDINGVERKOPER ZAPPOS ER IN<br />

POSITIEVE ZIN UITSPRINGT. ‘ALS DE<br />

KLANT ER MAAR BLIJ VAN WORDT’, IS<br />

HET MOTTO VAN HET BEDRIJF. SINDS DE<br />

OPRICHTING EIND JAREN ’90 KAN ZAPPOS<br />

BOGEN OP EEN BEDRIJFSCULTUUR<br />

MET KERNWAARDEN ALS FEEDBACK<br />

GEVEN, OPENHEID EN LEREN. DAT LEIDT<br />

ONHERROEPELIJK TOT GELUKKIGE<br />

MEDEWERKERS.<br />

TEKST HERGEN DUTRIEUX, VIISI HYPOTHEKEN<br />

Geschreven op persoonlijke titel<br />

‘Klanten kun je<br />

alleen tevreden<br />

stellen als je zelf<br />

lekker in je vel zit’<br />

Een mooi voorbeeld vind ik dat ze bij Zappos<br />

jaarlijks ongecensureerd mogen opschrijven<br />

wat ze van het bedrijf vinden<br />

in The Culture Book. In dit openbare boek<br />

kan iedereen lezen wat er goed gaat, wat<br />

bijzonder is en wat er beter kan. Vervolgens<br />

wordt daar ook wat mee gedaan<br />

door zowel het management als de medewerkers. Die<br />

pakken de problemen op en geven zo elkaar het goede<br />

voorbeeld. Daarvan worden ze niet alleen zelf gelukkiger,<br />

maar het helpt bij het blij maken van klanten.<br />

Een bekend voorbeeld gaat over een team dat direct<br />

contact met klanten heeft. Daar mogen de medewerkers<br />

zelf beslissen hoe lang ze met klanten praten<br />

en waarover het gesprek gaat. Ze hebben dus zelf<br />

veel invloed op die gesprekken, dat is beslist een factor<br />

voor geluk op de werkvloer. Het langste gesprek duurde<br />

maar liefst 8,5 uur.<br />

Bij Viisi Hypotheken zetten we doelbewust onze<br />

medewerkers op nummer één, gevolgd door de klanten<br />

en als laatste de aandeelhouders. Want klanten kun je<br />

14 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


PURPOSE<br />

Duimpjes omhooog<br />

alleen tevreden stellen als je zelf lekker in je vel zit. Dat<br />

kan in onze ogen niet als de winst van de aandeelhouders<br />

centraal staat. Want dat stimuleert medewerkers<br />

in termen van winstmaximalisatie te denken, wat juist<br />

ten koste gaat van de klanttevredenheid.<br />

FOUT<br />

Nu hebben we als hypotheekadviseur niet alleen met<br />

klanten te maken, maar ook met geldverstrekkers. Zo’n<br />

positie als ‘man in the middle’ is soms lastig als er problemen<br />

ontstaan tussen de klant en de geldverstrekker.<br />

Gelukkig komen we er in de meeste gevallen wel uit,<br />

maar heel af en toe blijkt dat helaas niet mogelijk.<br />

Bij mij schieten meteen een paar recente casussen<br />

door mijn hoofd. Ik heb overwogen om de namen van<br />

geldverstrekkers te noemen. Het gaat me echter niet<br />

om het namen & shamen van bedrijven, maar om voorbeelden<br />

van hoe het helemaal fout kan gaan of juist<br />

heel erg goed.<br />

In het eerste geval draaide het om de herfinanciering<br />

van een woning. Als onze klanten vanaf dag één<br />

extra geld hadden meegeleend voor een ruime verbouwing,<br />

was het proces soepel verlopen. Maar in dit geval<br />

werd er kort na passeren een aanvullende aanvraag gedaan.<br />

Deze nieuwe aanvraag werd door de geldverstrekker<br />

stilzwijgend afgelegd. Geen telefoontje of verzoek<br />

om toelichting.<br />

We merkten dit op en navraag leerde dat ze de verhoging<br />

(onterecht) niet haalbaar achten. Inmiddels<br />

waren de rentes net gestegen en moest de aanvraag<br />

opnieuw worden ingediend. Daardoor waren de voorwaarden<br />

waaronder dit geld kon worden geleend opeens<br />

veel ongunstiger. Met andere woorden: onze klanten<br />

zouden er flink bij inschieten.<br />

We deden een beroep op coulance. Waar de meeste<br />

hypotheekverstrekkers in dit soort gevallen flexibiliteit<br />

betrachten, hield deze partij voet bij stuk. We hebben<br />

het helaas niet kunnen oplossen. De klanten hebben<br />

aangegeven de juridische route te bewandelen. Zeg<br />

maar de slechtst mogelijke uitkomst.<br />

GOED<br />

Hoe anders ging het bij een andere hypotheekverstrekker.<br />

Klanten vragen via ons eind januari financiering<br />

voor een woning aan bij deze hypotheekverstrekker,<br />

maar na een aantal weken verandert de inkomenssituatie.<br />

Er is nu sprake van een vaste arbeidsovereenkomst<br />

en er kan flink meer worden geleend.<br />

Na telefonisch overleg met met de geldverstrekker<br />

wordt besloten dat er 250.000 euro extra aangevraagd<br />

kan worden. De hypotheekverstrekker zegt dat de lagere<br />

rentestand van eind januari voor dit extra bedrag<br />

van toepassing is! Wow, dat is niet gebruikelijk, maar<br />

wel heel klantvriendelijk! Onze adviseur vraagt de medewerker<br />

dit nog eens extra checken en krijgt wederom<br />

een positieve bevestiging.<br />

Hierna loopt het in eerste instantie toch verkeerd.<br />

De extra verhoging blijkt niet opgepakt te zijn en als dit<br />

na enige tijd aan het licht komt, krabbelt de hypotheekverstrekker<br />

terug. Eerst wordt beweerd dat er nooit over<br />

een verhoging is gesproken. En als dit wordt weerlegd<br />

dan kan opeens niet de besproken lagere rente meer<br />

worden aangeboden.<br />

Na enige tijd, uitvoerig overleg en beraad doet de<br />

geldverstrekker uiteindelijk toch het juiste. Ze bieden<br />

deze klanten aan wat er is beloofd, namelijk de lagere<br />

rente.<br />

AANDACHT EN HULPVAARDIGHEID<br />

Dat brengt me weer terug bij Zappos, waar een cultuur<br />

heerst van openheid en feedback geven. De aandacht<br />

en hulpvaardigheid van Zappos wordt door klanten geprezen.<br />

Zo’n 75 procent van hen keert terug als klant.<br />

Dat is nou precies wat je wilt bereiken. Duimpjes omhoog<br />

dus voor alle financiële dienstverleners die klanten<br />

écht willen begrijpen. n<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 15


NIEUWE HET VUUR RISICO’S VAN...<br />

HET VUUR VAN...<br />

16 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


HET VUUR VAN...<br />

ER ZIJN VEEL PRACHTIGE MENSEN IN<br />

ONZE SECTOR DIE ELKE DAG HET BESTE<br />

GEVEN WAT IN HEN ZIT. IN ‘HET VUUR VAN’<br />

ZET <strong>VVP</strong> DEZE MENSEN OP EEN VOETSTUK.<br />

TEKST MONIQUE VAN DEN HOOR<br />

BEELD PETER BEEMSTERBOER<br />

Ik heb de diagnose ALS vorig jaar juni gehad, maar<br />

in 2018/2019 ontstonden de eerste klachten. Ik<br />

werkte op dat moment met heel veel plezier en<br />

passie als hypotheekadviseur bij Zeevat Hypotheken<br />

en Verzekeringen. Het heeft bij mij enkele<br />

dagen geduurd voordat de eerste emoties er waren,<br />

voordat ik überhaupt iets voelde. Ik ben zelfs<br />

nog dezelfde dag gaan werken. Ik had ’s avonds een afspraak<br />

staan die ik echt niet wilde missen. Onze eettafel<br />

zat vol met familie en vrienden, maar ik heb m’n<br />

laptoptas gepakt en ben de auto ingestapt. Ik ging doen<br />

waar ik goed in was/ben.<br />

Mijn man Maurice en ik zaten laatst in een kroegje<br />

en naast ons ging een stel zitten. Ik ving het een en ander<br />

op en begreep hieruit dat ze zojuist een hypotheekgesprek<br />

hadden gehad. Een gesprek waar ze niet veel<br />

van hadden begrepen en allebei andere dingen in hadden<br />

gehoord. Ik heb me omgedraaid, me voorgesteld en<br />

gevraagd of ik me even kort mocht mengen in hun gesprek<br />

om ze het een en ander uit te leggen. Het gesprek<br />

was gezellig, de mensen blij. Ik heb ze mijn visitekaartje<br />

meegegeven, deze draag ik nog steeds elke dag bij<br />

me. Dan is daar wel even de pijnlijke realiteit wanneer<br />

ik mijn nummer moet wijzigen in dat van mijn collega<br />

Edward Zeevat. Maar ik ben en blijf hypotheekadviseur,<br />

dat zal nooit anders worden.<br />

NOG LANG NIET KLAAR<br />

Gevoelsmatig stond mijn ‘carrière’ nog in de kinderschoentjes.<br />

Ik had nog zoveel ideeën, plannen en wensen…<br />

ik was simpelweg nog lang niet klaar!<br />

Het grootste compliment dat je in ons vak kunt krijgen,<br />

is dat klanten je aanbevelen bij hun familie, vrienden<br />

en kennissen. Wanneer ik een belletje kreeg van<br />

een onbekend nummer, begon ik vaak al te stralen,<br />

want ik wist: dit wordt weer een afspraak. Dat eerste<br />

belletje zorgde bij mij al voor magie, laat staan de afspraak<br />

zelf. Je klanten op een ontspannen en gezellige<br />

manier leren kennen, om zo tot een goed en passend<br />

advies te komen.<br />

Veel klanten, met name starters, zijn vaak gespannen,<br />

nerveus en vinden een (eerste) huis kopen en een<br />

hypotheek eng, complex en lastig. Hoe mooi is het,<br />

wanneer je dat in één gesprek kan weghalen bij mensen.<br />

Daar was ik het meest trots op, wanneer me dat<br />

lukte. Niet zozeer dat ik de hypotheek voor ze mocht<br />

doen, maar het plezier kon ‘terugtoveren’ van een eerste<br />

woning kopen. Want je eerste huis, dat vergeet je<br />

nooit meer en daar heb jij als adviseur een hele belangrijke<br />

rol in gehad. En dat gevoel is fantastisch!<br />

ONBETAALBAAR<br />

En wat dan de kers op de taart is… na de overdracht<br />

langsgaan met een grote bos bloemen! Met trots wordt<br />

de voordeur opengedaan en die blik van je klant, die is<br />

onbetaalbaar…daar heb je het voor gedaan!<br />

Door mijn ziekte is alles intenser. Verdriet, boosheid,<br />

wanhoop… in elke cel van je lijf zit het. Helaas zijn deze<br />

momenten er en je er tegen verzetten heeft geen zin.<br />

Doe ik ook niet meer, het mag er zijn en ik maak er het<br />

beste van met mijn iets te ‘zwarte humor’. Maar… geluk,<br />

blijdschap, plezier en liefde… ik sta er volledig voor<br />

open! Het is soms overweldigend en ik prijs mezelf echt<br />

gelukkig. Zou ik niets aan de situatie willen veranderen,<br />

want mooier dan dit wordt het niet! n<br />

POWERED BY ANTOINETTE KALKMAN<br />

MONIQUE VAN<br />

DEN HOORN<br />

HYPOTHEEK-<br />

ADVISEUR<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 17


PARTNER IN KENNIS<br />

JACK VAN LIER, EIGENAAR VAN JACK VAN LIER ASSURANTIE AD-<br />

VIES CENTRUM TE LOON OP ZAND, VINDT HET BELANGRIJK OM<br />

MET AL ZIJN KLANTEN OP ENIG MOMENT IN GESPREK TE GAAN<br />

OVER HET BELANG VAN EEN ORV. EEN RECENT OVERLIJDEN IN<br />

ZIJN VRIENDENKRING STERKT HEM IN ZIJN OVERTUIGING.<br />

Scildon geeft het woord aan Jack van Lier<br />

Bij een ORV past<br />

geen wantrouwen<br />

TEKST SCILDON<br />

Het zijn vooral mannen met wie<br />

het lastig is om te praten over<br />

het belang van de ORV. Te vaak<br />

hoor ik als reactie opmerkingen<br />

in de trant van “jullie zetten mij dan<br />

maar bij de container als het zover is”.<br />

Grappig bedoeld, maar daar gaat het dus<br />

niet om. Ik probeer dit soort gesprekken<br />

dan ook altijd te voeren met de partner<br />

erbij. Ik probeer dan duidelijk te maken<br />

dat het de vraag is hoe je wilt dat je<br />

partner financieel achterblijft. Het valt<br />

me op, dat de partners in kwestie daar<br />

dan serieuzer op reageren. Op deze wijze<br />

komt er dan toch een gesprek dat het belang<br />

van de klanten dient.<br />

DOELSTELLINGEN VASTLEGGEN<br />

Wat ik essentieel vind is dat de doelstelling<br />

van het afsluiten van de ORV goed<br />

wordt besproken en vastgelegd. Soms<br />

verandert het leven van de consument<br />

gedurende de looptijd van de verzekering<br />

zodanig dat de ORV in de afgesloten<br />

vorm niet meer nodig is. Ook na het<br />

overlijden vind ik het belangrijk om samen<br />

met de nabestaanden die doelstelling<br />

weer centraal te stellen. Voor de nabestaanden<br />

gaat het om een groot kapitaal<br />

dat opeens beschikbaar komt. Het<br />

kan dan verleidelijk zijn om die mega<br />

dure auto te kopen of de hypotheek af te<br />

lossen. Uiteraard zijn de nabestaanden<br />

vrij in wat ze met het kapitaal gaan doen.<br />

Maar ik vind het mijn taak om in die situatie<br />

met hen om tafel te gaan zitten.<br />

Daarbij herinner ik hen eraan wat destijds<br />

ook weer de doelstelling van het afsluiten<br />

van de verzekering was. Bijna altijd<br />

zie ik dat de nabestaanden dan toch<br />

weer de uitkering gaan aanwenden voor<br />

dit oorspronkelijke doel.<br />

WANTROUWEN PAST NIET<br />

Ik zit al de nodige jaren in het vak. Over<br />

de wijze waarop veel verzekeraars mel-<br />

HET KAN ZO MAAR GEBEUREN<br />

Ik kende het echtpaar al langere tijd. Op enig moment kwam de ORV aan de orde.<br />

Besloten werd die op elkaars leven af te sluiten. Alles verliep prima. Een paar<br />

maanden nadat de verzekering was afgesloten voelde mevrouw zich niet helemaal<br />

goed en ging naar de huisarts. In eerste instantie leek er niets aan de hand.<br />

Maar kort daarna bleek het ernstig. Mevrouw kwam te overlijden. Ik betrapte mijzelf<br />

erop dat ik toen dacht: de verzekeraar in kwestie zal toch niet denken dat...<br />

Het is hartstikke verkeerd dat die gevoelens opkomen en je als adviseur bang bent<br />

verdacht te worden dat je onder een hoedje hebt gespeeld met de klant. Ik heb<br />

het overlijden gemeld en de afhandeling van de verzekering begeleid. Op geen enkel<br />

moment hebben de mensen van Scildon mij het gevoel gegeven dat ze achterdocht<br />

hadden tegenover mijn klanten of mij. Ik weet het. Zo hoort het. Maar groot,<br />

groter, grootst en menselijk vertrouwen lijken steeds minder samen te gaan.<br />

18 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


SCILDON<br />

dingen van overlijden in behandeling nemen,<br />

ben ik niet positief. In toenemende<br />

mate ervaar ik achterdocht en wantrouwen.<br />

De behandelaars lijken vooral<br />

op zoek naar de vraag of zij iets kunnen<br />

vinden waardoor de maatschappij niet<br />

hoeft uit te keren. Voor mij is dat reden<br />

geweest om een aantal malen van primaire<br />

aanbieder te wisselen. Het gaat<br />

hier om een verzekering waarbij je te maken<br />

krijgt met mensen in een emotioneel<br />

moeilijke situatie. Daar past geen ontvangst<br />

gebaseerd op wantrouwen bij. Bij<br />

Scildon ervaar ik nu juist dat er gewerkt<br />

wordt binnen de menselijke verhoudingen.<br />

Men heeft aandacht voor de situatie<br />

van de nabestaanden. Ook merk ik dat<br />

het uitgangspunt anders is: de klant is te<br />

vertrouwen, tenzij het tegendeel blijkt.<br />

GEZONDHEID<br />

Zo eenzelfde ontwikkeling zie ik bij de<br />

gezondheidsverklaring. Veel aanbieders<br />

Jack van Lier: ‘Fijn om samen te<br />

werken met een aanbieder die<br />

naar de toekomst kijkt.’<br />

fixeren zich op de gebeurtenissen rondom<br />

de gezondheid die zich bij de kandidaat<br />

verzekerde in het verleden hebben<br />

voorgedaan. Vooral bij aanbieders met<br />

zogenaamd de laagste premie wordt<br />

elke ‘oneffenheid’ gebruikt om te komen<br />

tot verhogingen van de premie of tot uitsluitingen.<br />

Ook hier vind ik het fijn om<br />

samen te werken met een aanbieder die<br />

juist naar de toekomst kijkt en eigenlijk<br />

alleen interesse heeft wat, gegeven de<br />

gebeurtenis in het verleden, het gezondheidsperspectief<br />

is in de komende jaren.<br />

Dat is een andere mentaliteit en doet<br />

meer recht aan waar het echt om gaat:<br />

risico’s inschatten.<br />

Vroeger kwam het in ons vak wel<br />

eens voor dat wij als adviseurs zelf de<br />

gezondheidsverklaring voor de klant invulden.<br />

Die was ‘dus’ altijd kerngezond.<br />

Nu is dat traject terecht gescheiden. Ook<br />

daarbij zie ik verschillen tussen aanbieders.<br />

De goede aanbieder pakt niet meteen<br />

zijn rode potlood, maar gaat bij bepaalde<br />

antwoorden in gesprek met de<br />

klant om door te vragen. Zo hoort het en<br />

dan heeft de klant ook meer begrip voor<br />

de uitkomst van zo een proces. n<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 19


SAMEN BETROKKEN<br />

Financieel adviseurs staan midden in de samenleving.<br />

Deze Local Hero’s zijn een vraagbaak voor<br />

verzekeringen, hypotheken en andere geldzaken,<br />

plaatsen hun klanten op nummer één en zijn<br />

maatschappelijk betrokken in hun omgeving. <strong>VVP</strong> zet<br />

samen met Nh1816 verzekeringen het advieskantoor<br />

in de schijnwerpers. Dit keer Senders & van Balsfoort<br />

Advies. Samen betrokken bij de samenleving.<br />

TEKST MARTIN NEYT | BEELD MARCO MAGIELSE<br />

Het Wiel van Rosmalen, ook wel het Wiel van<br />

de kunstenaar Armando genoemd, staat als<br />

een herkenningspunt op de zandverstuiving<br />

bij de A59. Iedereen die de weg verlaat en afslaat<br />

naar Rosmalen, ziet het kunstwerk. Het<br />

is daarmee ook een soort toegangspoort tot de plaats<br />

waar we wonen en werken. De Rosmalenaar is Bourgondisch,<br />

gezellig en staat voor een ander klaar.<br />

We zijn, zoals veel Brabanders, ook ondernemend. Al<br />

tijdens de opleiding Bank en Verzekeringen aan het Koning<br />

Willem I College in ’s-Hertogenbosch hadden we<br />

het idee om een eigen onderneming te runnen. Dat is<br />

uiteindelijk ons advieskantoor in Rosmalen geworden,<br />

een bedrijf dat Toms vader in 2004 startte en waar onze<br />

wegen elkaar weer kruisten.<br />

Ons kantoor bestaat nu uit zes medewerkers. Onlangs<br />

hebben we een nieuwe collega aangenomen voor<br />

het beheer en de uitbreiding van de verzekeringsportefeuille.<br />

Wekelijks melden zich nieuwe klanten, dat merken<br />

we ook wel aan de werkdruk. Onze persoonlijke<br />

service en betrokkenheid slaan kennelijk aan. ‘Persoonlijk<br />

en betrokken’ is voor ons gewoon bij mensen aan de<br />

keukentafel zitten, in plaats van digitaal contact. En we<br />

‘pamperen’ onze relaties met extra service, aandacht en<br />

snelle standby. We werken ook met allerlei lokale partners,<br />

van makelaar tot notaris, zodat we klanten altijd<br />

kunnen doorverwijzen. Overigens zijn we ook extreem<br />

digitaal, als klanten daar prijs op stellen. We passen<br />

brondata toe bij hypotheekaanvragen en beperken hypotheektrajecten<br />

desgewenst tot drie of vier gesprekken.<br />

Daarnaast kunnen we de verzekeringsaanvraag<br />

compleet digitaal behandelen. Klanten kunnen alles via<br />

mail, chat of telefoon doen. Wat ze zelf willen. De digitale<br />

infrastructuur is hier aanwezig als mensen daarom<br />

vragen.<br />

Goed advies begint met inlevingsvermogen in je<br />

klant. Vervolgens moet je complexe materie toegankelijk<br />

en inzichtelijk maken. Goed advies betekent niet alles<br />

verzekeren, maar ook risico’s in beeld brengen die de<br />

klant zelf goed kan dragen. We willen de klant positief<br />

verrassen. Nét dat ene stapje extra zetten, zodat hij of<br />

zij zegt: dit is geweldig! Die persoonlijke service kun je<br />

volgens ons niet meer optimaal verlenen met een kantoor<br />

waar veertig man werkt. We willen daarom alleen<br />

kwalitatief uitbreiden. Geen extra vestiging, maar wel<br />

in de toekomst een aantal goede medewerkers erbij. Sowieso<br />

willen we vanuit Rosmalen blijven werken. Door<br />

de consolidatieslag en de terugtrekkende banken vallen<br />

mensen tussen wal en schip. Wij kunnen voor deze<br />

groep een mooie (verzekerings)oplossing bieden.<br />

Het prachtige ‘s-Hertogenbosch bevindt zich op een<br />

steenworp afstand, maar we hebben hier in Rosmalen<br />

nog wel het betrokken dorpse karakter. We genieten<br />

ook van het lokale verenigingsleven. Zo zijn we onder<br />

meer lid van de businessclub van voetbalclub OJC Rosmalen<br />

- we hebben zelf altijd gevoetbald - en sponsoren<br />

diverse verenigingen, zoals de motorcross en de tennisclub.<br />

In coronatijd is er veel gecanceld, zo ook ons maatschappelijk<br />

project met Nh1816. Het staat nu op de rol<br />

voor aankomend jaar. Het wordt zeker een mooie combinatie<br />

met een sportactiviteit, want sport verbindt.<br />

Nh1816 past bij ons omdat ze oplossingsgericht is, dichtbij<br />

de klant staat, meedenkt en iets teruggeeft aan de<br />

maatschappij. Het is ook een verzekeraar die naast het<br />

intermediair staat. Daar houden we van.<br />

Opmerkelijke vragen van klanten komen regelmatig<br />

voorbij, maar een mooie die de tijdgeest ademt: kan<br />

ik de premie betalen in cryptovaluta? We zouden niet<br />

eens weten wat we ermee moeten, hahaha, dus we hebben<br />

dat aanbod vriendelijk afgeslagen. n<br />

Tom Senders (rechts) en Dré van Balsfoort bij het<br />

beroemde Wiel van Rosmalen<br />

20 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


SAMEN BETROKKEN<br />

TROTS<br />

OP WELKE SCHADE-AFHANDELING KIJK JE MET TROTS TERUG?<br />

Een brand verwoestte de keuken van klanten in Rosmalen en door<br />

de rookontwikkeling was hun woning onbewoonbaar. Waar moesten<br />

die mensen naartoe? We konden mede door efficiënt schakelen<br />

met Nh1816 snel een tijdelijk onderkomen voor deze klanten vinden.<br />

Na twee á drie weken konden ze alweer terug naar hun huis,<br />

dat specialistisch was gereinigd, en binnen tweeënhalve maand was<br />

de schade volledig afgehandeld. De snelheid en korte lijnen zorgen<br />

ervoor, dat er bij zo’n impactvolle schade weinig frustratie heerst<br />

en de schade spoedig is opgelost. Hun verwachtingen werden ruimschoots<br />

overtroffen. We hebben nu een klant voor het leven.<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 21


DUURZAAM BELEGGEN<br />

EU-wetgeving duurzaam beleggen:<br />

Van greenwashing<br />

naar grey bashing…<br />

DIT ARTIKEL IS BESTEMD VOOR ADVISEURS DIE KLANTEN WILLEN BLIJVEN HELPEN<br />

MET BELEGGEN, WEL OF NIET DUURZAAM. ZO, DOELGROEP DUIDELIJK BEPAALD.<br />

TEKST HUBRIEN MEIJAARD<br />

Mensen die serieus bezig zijn met<br />

duurzaam beleggen weten dat<br />

sinds een paar jaar de EU-duurzaamheids-regelgevingtrein<br />

op<br />

stoom is gekomen. En net als bij<br />

de NS: soms rijdt de trein op tijd.<br />

Vaker is er vertraging. Soms is er onduidelijkheid over<br />

de beste route om op de eindbestemming te komen…<br />

Maar de trein rijdt wel!<br />

De meeste adviseurs zijn iedere dag druk bezig om<br />

hun klanten zo goed mogelijk te helpen. En dat betekent<br />

vaak dat ze zich met ontwikkelingen in de weten<br />

regelgeving pas bezighouden als het echt gewoon<br />

moet. Geldt dat ook voor jou? Dan zou ik echt even<br />

doorlezen, want dit is zo’n ‘moetje’. En niet zo’n kleintje<br />

ook…<br />

Even kort terug in de tijd. Voor jou als adviseur was<br />

10 maart 2021 een belangrijk moment. Vanaf die datum<br />

moet je jouw klanten, zowel op de website als in je advies,<br />

vertellen wat jij wel of niet doet met duurzame beleggingen.<br />

Veel ingewikkelder was het voor jou als adviseur<br />

niet. In <strong>VVP</strong> 9 van 2021 heb ik je daar uitgebreid<br />

<strong>22</strong> | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


DUURZAAM BELEGGEN<br />

over verteld. En ja, de PDF van dat artikel is uiteraard op<br />

aanvraag beschikbaar. Hier nog even heel in het kort<br />

hoe volgens de ‘SFDR’ EU-wetgeving sindsdien beleggingen<br />

worden ingedeeld:<br />

Bij iedere nieuwe beleggingsklant bepaal je altijd het<br />

beleggingsprofiel. Of risicoprofiel, geschiktheidsprofiel:<br />

welke naam jij eraan geeft, je begrijpt wat ik bedoel. Je<br />

vraagt mensen dus naar onder meer hun beleggingsdoel,<br />

beleggingshorizon en risicobereidheid. En daar komen<br />

nu verplicht vragen bij: wat hun duurzaamheidsvoorkeuren<br />

zijn. Deze vragen zijn aanvullend op het<br />

bestaande beleggingsprofiel: je bepaalt dus eerst zoals<br />

altijd het profiel. Daarna ga je samen met je klant kijken<br />

wat zijn of haar duurzaamheidsvoorkeuren zijn. En<br />

- niet onbelangrijk - of jij die producten kan aanbieden!<br />

Want kun je dat niet, dan mag je de klant gewoon niet<br />

(meer) helpen.<br />

NB: Bijna alle problemen die er momenteel zijn – en<br />

nog gaan komen – met greenwashing zitten bij de lichtgroene<br />

artikel 8 fondsen. Maar dat is een ander verhaal!<br />

GEMISTE KANS<br />

Al langer ben ik actief met duurzaam beleggen en de<br />

afgelopen jaren heb ik veel adviseurs gesproken en ook<br />

een beetje mogen opleiden. Daarnaast bezoek ik regelmatig<br />

websites van adviseurs die actief zijn met beleggen.<br />

Ik denk dat echt niet meer dan vijf tot tien procent<br />

momenteel iets doet met deze wettelijke verplichting.<br />

En dat is heel jammer. Niet eens zozeer omdat je daarmee<br />

de wet overtreedt. Maar meer omdat je gigantische<br />

kansen mist om serieuze beleggingsklanten binnen te<br />

halen. Waarom dat zo is? Vertel ik verderop in dit artikel;<br />

Ik wil namelijk heel graag dat je deze belangrijke<br />

informatie blijft lezen!<br />

BELANGRIJK<br />

Dit jaar – om precies te zijn op 2 augustus –, is een ander<br />

belangrijk onderwerp voor adviseurs door de EU ingevoerd.<br />

Voor de liefhebbers: een wijziging in Mifid 2.<br />

Vanaf deze datum moet je namelijk aan alle beleggingsklanten<br />

vragen of en hoe ze duurzaamheid in hun<br />

portefeuilles verwerkt willen hebben. Dit geldt dus zowel<br />

voor nieuwe als voor bestaande klanten. Waarbij je<br />

aan bestaande klanten die nieuwe duurzaamheidsvragen<br />

moet stellen zodra je ze spreekt vanaf 2 augustus.<br />

Nou, klinkt op zich simpel, toch: vragen of en hoe<br />

je klanten duurzaam willen beleggen? Helaas. De regelmakers<br />

van de EU zijn er namelijk in geslaagd om<br />

dit onderdeel toch serieus ingewikkeld te maken. Heel<br />

jammer, maar het is zoals het is. Hieronder ga ik je proberen<br />

uit te leggen wat er is veranderd.<br />

HOE KNAP IS DAT!<br />

Nou hoor ik je al sputteren: ja hallo, maar jij weet toch<br />

ook wel dat je tegenwoordig met de term ‘duurzaam<br />

beleggen’ alle kanten op kunt? Klopt. En om wat voor<br />

‘duurzaamheidsvoorkeuren’ gaat dat dan? Moet ik dat<br />

allemaal weten? Jazeker. En het bijzondere is: je gaat<br />

die voorkeuren leren en bepalen aan de hand van lijsten,<br />

die de EU nog niet eens heeft ingevoerd: hoe knap<br />

is dat?!<br />

Zullen we samen maar even een schema maken? En<br />

Ik weet zeker, ergens onderweg haak je af. Honderd procent<br />

zeker, dat had ik ook toen ik me er de eerste keer in<br />

verdiepte. En eerlijk gezegd ook de tweede keer…<br />

NB: Dit geldt dus zowel voor klanten die nieuw zijn,<br />

als voor bestaande klanten waar je komend jaar weer<br />

contact mee hebt.<br />

Leg aan je klant uit wat duurzaamheidsvoorkeuren inhouden.<br />

Volgens de nieuwe wetgeving zijn dit de volgende<br />

drie mogelijkheden:<br />

1. Duurzame beleggingen zoals bepaald onder de SF-<br />

DR-wetgeving: dat zijn dus die grijze, lichtgroene of<br />

donkergroene fondsen. Hier spreek je dus over ‘ESG’.<br />

In welke mate zaken als Environmental (milieu),<br />

Social (maatschappelijk) en Governance (goed bestuur)<br />

worden meegenomen in de keuze van bedrijven<br />

waarin belegd wordt.<br />

‘Niet meer dan tien procent<br />

van de adviseurs doet<br />

momenteel iets met deze<br />

wettelijke verplichting’<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 23


DUURZAAM BELEGGEN<br />

2. Ecologisch duurzame beleggingen. In normaal Nederlands:<br />

Taxonomy-aligned beleggingen. In nog<br />

normaler Nederlands: beleggen in sectoren die op<br />

de ‘Taxonomie’ staan: een lijst van -door de EU bepaalde-<br />

‘groene’ en ‘sociale’ sectoren. Prima, en waar<br />

vind ik die lijst? Euh, nog nergens…hij had er natuurlijk<br />

al moeten zijn, maar – je raadt het al – politiek<br />

gedoe heeft gezorgd voor uitstel tot 1 januari<br />

2023. Kun je ook een boek over schrijven trouwens…<br />

3. Beleggingen die rekening houden met de belangrijkste<br />

nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren.<br />

Vakterm: de PAI’s – Principle Adverse Impact. Hierbij<br />

kun je denken aan klimaat, CO2-uitstoot en milieurisico’s.<br />

Maar ook bijvoorbeeld corruptie, mensenrechten<br />

en arbeidsomstandigheden.<br />

‘Het is duidelijk dat duurzaam<br />

beleggen vaak een<br />

beter rendement – ook na<br />

kosten – heeft dan andere<br />

beleggingen’<br />

Daarna vraag aan je klant of hij/zij duurzaamheidsvoorkeuren<br />

heeft. Je hoeft nog niet te vragen welke, alleen<br />

of je klant voorkeuren heeft. Mogelijke antwoorden:<br />

• NEE. Dat is eerlijk gezegd het makkelijkste antwoord.<br />

Je klant heeft dan een “ESG-neutraal” profiel.<br />

En dat betekent dat je alle producten op je schap<br />

mag adviseren. Denk je nu: mooi, daar stuur ik mijn<br />

klanten wel naar toe: in de regels en de toelichting<br />

is duidelijk opgenomen dat je dit moet vragen op<br />

“neutrale en onbevooroordeelde toon”.<br />

• JA. Dan ga je verder vragen:<br />

– heeft de klant specifieke voorkeuren voor een<br />

of meer van de drie genoemde mogelijkheden<br />

hiervoor? Prima, maar dan moet je onder andere<br />

gaan vragen (bij 1 en 2) voor welk percentage<br />

hij/zij duurzaam wil beleggen. En bij punt 3: op<br />

basis van welke “kwalitatieve en kwantitatieve<br />

elementen”. En dan moet je gaan kijken welke<br />

van de door jou aangeboden beleggingen matchen<br />

met de voorkeuren van je klant. Want geen<br />

match= geen klant…Nou, ga er maar aanstaan….<br />

Gelukkig is er nog een mogelijkheid:<br />

– Je klant heeft GEEN specifieke duurzaamheidsvoorkeuren.<br />

Dan mag je klant alle - meer of minder<br />

duurzame - fondsen in zijn portfolio opnemen<br />

die jij aanbiedt. Natuurlijk is dat - zeker tot<br />

2023 - de meest eenvoudige optie. Maar let op:<br />

ook hier geldt: je mag de klant hier niet bewust<br />

naar sturen!<br />

INGEWIKKELD<br />

Behoorlijk ingewikkeld dus als je even niet oplet…<br />

Jazeker. Ik weet dat nu heel wat lezers in de weerstandmodus<br />

zitten. Snap ik. Is een volstrekt natuurlijke<br />

reactie. Toch raad ik je aan om – als je even rustig adem<br />

hebt gehaald – hier zo snel mogelijk wat mee te doen.<br />

Natuurlijk omdat de wet- en regelgeving dit nu eenmaal<br />

voorschrijft. Maar eigenlijk vooral omdat het zoveel<br />

gaat opleveren als je dat goed en actief oppakt met<br />

je klanten.<br />

Waarom? Het is 20<strong>22</strong>: het overgrote deel van beleggers<br />

wil minimaal “iets met duurzaamheid” doen. De<br />

meeste mensen zien nu echt wel dat we allemaal aan<br />

de bak moeten om straks nog een enigszins leefbare<br />

aarde voor onze (klein)kinderen achter te laten.Zeer recent<br />

is weer een onderzoek gedaan waarin staat dat het<br />

veel consumenten heel graag serieus duurzaam wil beleggen.<br />

Maar gewoon niet weet hoe dit op te pakken. En<br />

er dus dringend goed advies nodig is. Van jou dus! Dat<br />

is het maatschappelijke deel, zie: www.duurzaam-beleggen.nl/20<strong>22</strong>/06/30/nederlandse-belegger-geen-vertrouwen-dat-eigen-portefeuille-duurzaamheidswensen-weerspiegelt/.<br />

Financieel gezien is het ondertussen ook wel duidelijk<br />

dat duurzaam beleggen minimaal hetzelfde, maar<br />

vaker nog een beter rendement – ook na kosten – heeft<br />

dan andere beleggingen. Zeker niet onbelangrijk voor<br />

de wat minder diehard geitenwollensokken klant!<br />

BIJZONDER WAARDEVOL<br />

En als jij in staat om hierin je klanten met deskundigheid<br />

en enthousiasme te adviseren, ze mee te nemen in deze<br />

nieuwe en nog veranderende wetgeving, ben je echt bijzonder<br />

waardevol voor heel veel bestaande en potentiële<br />

klanten. Zij weten namelijk zeker dat ze het meest geschikte<br />

product krijgen van jou. Geloof me: hier spreekt<br />

ervaring. Even niet bedoeld als reclame, maar klanten<br />

van Stan&Wende, en klanten van adviseurs die met<br />

Stan&Wende samenwerken, zijn zonder uitzondering<br />

heel tevreden en gerustgesteld. En die geven dat goede<br />

gevoel weer door aan veel anderen in hun netwerk!<br />

Wat ook heel belangrijk voor ze is, is dat ze niet<br />

bang hoeven te zijn voor greenwashing. Tenminste…<br />

als jij je ook hierover goed hebt laten voorlichten. Want<br />

greenwashing is echt wel een serieuze hobbel, misschien<br />

nog wel meer dan de nieuwe wetgeving en alles<br />

wat daarbij komt kijken, nu en de komende jaren.<br />

24 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


DUURZAAM BELEGGEN<br />

Hubrien Meijaard:<br />

“Mooi vak, ons vak.”<br />

GREENWASHING<br />

Door de sterk toegenomen belangstelling voor duurzaam<br />

beleggen heeft een aantal partijen – en zeker niet<br />

de minsten – hun marketingafdelingen aan het werk<br />

gezet om hun producten te vergroenen. En echt, dat betekent<br />

soms alleen maar dat in de fondsnaam iets met<br />

ESG, sustainability of een andere duurzame term wordt<br />

toegevoegd.<br />

Hierboven schreef ik al dat greenwashing bijna zonder<br />

uitzondering in de lichtgroene ‘artikel 8 fondsen’<br />

voorkomt. Waarom? Omdat je momenteel nog ‘lichtgroen’<br />

mag noemen als je op één of andere manier<br />

duurzaamheid ‘promoot’ in je fonds. Nou, dat is makkelijk<br />

geregeld hebben veel leveranciers bedacht… Kom<br />

maar op met die lichtgroene sticker. Beetje kort door de<br />

bocht misschien, maar uitstekend vergelijkbaar met de<br />

1-ster ‘beter leven’ producten in het vleesschap van de<br />

supermarkt…<br />

HUBRIEN MEIJAARD<br />

Hubrien Meijaard is financieel lifeplanner en duurzaam vermogensadviseur.<br />

Samen met Wouter van Leusen is hij partner<br />

van Stan&Wende-duurzaam beleggen.<br />

Het gaat goedkomen, om twee redenen:<br />

• De toezichthouders blijken hier bovenop te zitten.<br />

Er zijn zelfs al behoorlijk wat boetes uitgedeeld (bijvoorbeeld<br />

DWS met zelfs een inval), dus je mag ervan<br />

uit gaan dat er langzamerhand iets zorgvuldiger<br />

met deze lichtgroene kwalificatie wordt omgegaan<br />

door aanbieders.<br />

• De EU-wetgeving, die hier vorig jaar dus met hele<br />

lichte en open normen de ruimte voor gaf. Maar nu<br />

met steeds meer aanvullende regels komt, waardoor<br />

je straks echt niet zomaar meer het predicaat<br />

‘lichtgroen’ kunt krijgen.<br />

Wil je geen gedoe hebben hierover met je klant? Dan<br />

kun je momenteel het beste kiezen voor donkergroene<br />

‘artikel 9’ fondsen. Geef je oprecht het beste advies op<br />

alle fronten.<br />

NB: hier komt ook de titel van dit artikel vandaan,<br />

maar dat had je waarschijnlijk al begrepen…<br />

OK, volgens mij kun je weer verder! Heb je hulp nodig?<br />

Er is gelukkig een aantal partijen die je hier goed<br />

bij kunnen helpen. Uiteraard ook ‘wij van Stan&Wende’.<br />

Maar we kunnen je natuurlijk ook in contact brengen<br />

met clubs die jouw specifieke vragen kunnen beantwoorden.<br />

Mooi vak, ons vak. n<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 25


CULTUUR<br />

HET IS EEN BROEIERIGE EN ONSTUIMIGE<br />

ZOMER MERK IK. HET KLIMAAT IS OP<br />

ALLE FRONTEN ZOEKENDE. OF HET NOU<br />

HET POLITIEKE KLIMAAT OF HET ‘ECHTE’<br />

KLIMAAT IS, VOORSPELBAARHEID IS NIET<br />

MEER VAN TOEPASSING.<br />

TEKST FAISAL SETOE<br />

BEELD BETTINA TRAAS<br />

Faisal Setoe: ‘Laten<br />

we streven naar<br />

een constructieve<br />

houding.’<br />

We rollen na twee jaar COVID-19<br />

wereldwijd regelrecht in het<br />

volgende ellendige evenement.<br />

We zijn de economische<br />

gevolgen van die pandemie<br />

nog niet te boven of de oorlog<br />

ligt alweer bovenop alle voorspellingen<br />

van toekomstige economische ontwikkeling.<br />

Met op dit moment alle gevolgen van dien. Levertijden<br />

die niet gehaald worden, energieprijzen die stijgen,<br />

de inflatie die op alle vlakken impact heeft en het<br />

klimaat dat zucht en steunt onder onze menselijke<br />

behoeften en groeidrift. Dit alles in een blijvende context<br />

van een sluimerend virus en virussen. Tel daarbij<br />

ook nog op dat we met een sterk vergrijzende populatie<br />

te maken hebben en het voelt soms als een ‘perfecte<br />

storm’ waar we op af stevenen met elkaar.<br />

IMPACT<br />

Een onvermijdelijke samenkomst van een hoop omstandigheden<br />

die tezamen enorme impact op ons huidige<br />

leven kunnen hebben. Als verzekeraar is deze onvoorspelbaarheid<br />

natuurlijk enorm uitdagend, omdat<br />

je tegelijkertijd een baken van zekerheid wil blijven<br />

voor alle medewerkers, klanten en adviseurs. Maar het<br />

kan niet anders dan dat deze omstandigheden impact<br />

op ons allemaal hebben en nog gaan hebben en om die<br />

26 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


CULTUUR<br />

Eerst begrijpen, dan<br />

begrepen worden<br />

reden kunnen we maar beter zorgen voor een vooruitziende<br />

blik en ook zo handelen.<br />

Een voorbeeld is bijvoorbeeld de stikstofcrisis met<br />

onze boeren aan het front. De boer is een minderheid<br />

in Nederland; er zijn ongeveer 53.000 boeren op een<br />

werkzame beroepsbevolking van ongeveer negen miljoen<br />

Nederlanders. Deze minderheid ziet zich beroofd<br />

van alle toekomst en komt in opstand. Minderheden en<br />

Nederland zijn in de geschiedenis geen goede combinatie<br />

gebleken en helaas ook hier zagen we weer hoe het<br />

liep. Niet gehoord worden, daardoor escalaties (die ik<br />

zeker niet goedpraat) en een volstrekt ontbrekend leiderschap<br />

in Nederland om hier wat aan te gaan doen.<br />

Uiteindelijk zie je een minderheid van de minderheid<br />

het ‘Groenboerenplan’ aanbieden, waarin oplossingen<br />

worden geboden naar de toekomst. Hopelijk een mogelijk<br />

begin van de dialoog.<br />

en micro met elkaar doorstaan. Eerst begrijpen, dan begrepen<br />

worden. En tja, toch ook je fatsoen houden, hoe<br />

gefrustreerd je ook bent. Mits de dialoog maar aan de<br />

gang blijft en we streven naar vrede. In de definitie van<br />

Ronald Reagan is vrede niet de afwezigheid van conflicten,<br />

maar de mogelijkheid om conflicten met vreedzame<br />

middelen op te lossen. We krijgen straks een Nederland<br />

met meer ouderen en meer migranten, daarmee<br />

nog meer minderheden en kans op nog vele conflicten<br />

met alle genoemde ontwikkelingen. Laten we daarom<br />

streven naar een constructieve houding en daarmee samen<br />

blijven bouwen aan een mooie toekomst met hopelijk<br />

een weer wat minder onstuimig klimaat in alle<br />

opzichten. n<br />

Faisal Setoe is Managing Director van HDI Global<br />

Specialty SE, the Netherlands in Rotterdam.<br />

BEGRIP<br />

Maar de dialoog zou mijns inziens niet moeten beginnen<br />

bij de oplossing, maar eerst bij het begrijpen van de<br />

pijn van de ander. Waarom is er zoveel frustratie, hebben<br />

we dat echt doorleefd en begrepen met elkaar? En<br />

hebben we ook helder waarom er urgentie is om te veranderen<br />

en zijn we bereid daar allen wat aan te gaan<br />

doen en te geven en te nemen? Daar zou ik zo graag<br />

voor willen pleiten bij crises die we met elkaar macro<br />

CULTUUR<br />

In de <strong>VVP</strong>-rubriek Cultuur geven Faisal Setoe (HDI Global Specialty),<br />

Diana Zandbergen (WIFS) en Indra Frishert (Dazure)<br />

afwisselend hun visie op de cultuur(verandering) in de financiële<br />

sector.<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 27


<strong>VVP</strong> ONDERNEMERSNETWERK<br />

HOE ZORG JE BINNEN JE ADVIESKANTOOR VOOR EEN EFFICIËNTERE<br />

KLANTBEDIENING ZODAT ADVISEURS DE JUISTE KLANTEN KUNNEN<br />

ADVISEREN? ZORG ERVOOR DAT KLANTEN ZOVEEL MOGELIJK<br />

DIGITAAL DOEN, BIEDT TELEFONISCH HULP ALS KLANTEN ER<br />

NIET UITKOMEN EN SCHAKEL PAS DAARNA EEN ADVISEUR IN.<br />

EFFICIËNTERE KLANTBEDIENING WAS HET ONDERWERP VAN DE<br />

TWEEDE EDITIE VAN HET <strong>VVP</strong> ONDERNEMERSNETWERK DAT <strong>VVP</strong> IN<br />

SAMENWERKING MET C-PROFILE ORGANISEERT.<br />

Click, call, face….<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK<br />

Na tijdens de eerste sessie het bedrijfsmodel<br />

van het financieel adviesbedrijf<br />

inzichtelijk te hebben<br />

gemaakt aan de hand van het Business<br />

Canvas Model ging het in de<br />

tweede sessie over het efficiënt bedienen<br />

van verschillende klantsegmenten.<br />

De meeste advieskantoren maken wel onderscheid<br />

in verschillende klantgroepen (bijvoorbeeld<br />

brons, zilver, goud, diamant), maar maken vervolgens<br />

onvoldoende onderscheid in de bediening van deze<br />

klanten. Zo komt het regelmatig voor dat de minst<br />

rendabele klanten de meest aandacht vragen én krijgen.<br />

Dat is niet efficiënt, juist omdat personeelskosten<br />

gemiddeld circa zestig procent van de totale kosten<br />

van een advieskantoor uitmaken. Urjan Claassen van<br />

C-Profile zette een aantal retailtrends op een rijtje en<br />

liet zien dat de financiële adviessector op het gebied<br />

van omnichannel nog een inhaalslag heeft te maken.<br />

Bij omnichannel communiceren alle kanalen (click,<br />

call, face) met elkaar in beide richtingen en is de bediening<br />

afgestemd op de behoefte van de klant. Ook<br />

gaf hij aan hoe je als financieel adviseur hier daadwerkelijk<br />

mee aan de slag kunt gaan.<br />

Volgens Claassen ontkomen advieskantoren er niet<br />

aan om goed over hun dienstverleningsprocessen na te<br />

denken, zeker als verdiensten terug gaan lopen. Hoewel<br />

klanten vaak kiezen voor de makkelijkste weg – telefoneren<br />

of mailen – zijn klanten wel degelijk op een subtiele<br />

manier te sturen naar het meest efficiënte kanaal.<br />

Je kunt de klant bijvoorbeeld proactief wijzen op alternatieve<br />

kanalen die hem op eenvoudige wijze gepersonifieerde<br />

informatie bieden. Dat lukt uiteraard het beste<br />

bij simpele vragen over simpele producten. Toch zal<br />

er altijd een spanningsveld blijven tussen efficiency en<br />

optimale klantbeleving.<br />

HAMVRAAG<br />

Veel kantoren maken in hun particuliere verzekeringsportefeuille<br />

onderscheid tussen bronzen klanten (één<br />

polis), zilveren klanten (twee tot drie polissen), gou-<br />

28 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


<strong>VVP</strong> ONDERNEMERSNETWERK<br />

den klanten (vier tot vijf polissen) en diamanten klanten<br />

(totaalklanten). Een dergelijk onderscheid kun je<br />

uiteraard ook maken op basis van provisie-inkomsten.<br />

Ook voor zakelijke verzekeringen kun je een segmentatie<br />

maken. De hamvraag bij klantbeheer is: wie krijgt<br />

welke aandacht? Daartoe zul je als advieskantoor normen<br />

moeten opstellen. En voordat je dit kunt doen, zul<br />

je inzicht moeten hebben welke klant uit welk segment<br />

op welke manier hoeveel aandacht krijgt. Advieskantoren<br />

hebben hier vaak een ander beeld bij dan de feitelijke<br />

cijfers uit hun eigen adviespraktijk. Advieskantoren<br />

schatten onder meer het aantal contactmomenten vaak<br />

veel te laag in. Een praktijkvoorbeeld.<br />

Maar liefst 75 procent van de klanten bevindt zich in<br />

het bronzen segment en het aantal mails dat moet worden<br />

verhoogd, is aanzienlijk hoger dan veel kantoren<br />

inschatten. In feite kan dit er bedrijfsmatig niet uit en<br />

dus is er actie nodig. Door helder te maken welke klanten<br />

door welke kanalen bediend worden, krijg je de disbalans<br />

in beeld en kun je gaan bijsturen.<br />

STAPPENPLAN<br />

Vervolgens breng je in beeld waar telefoontjes over<br />

gaan. Hoeveel van de vragen gaan over simpele producten<br />

en hoeveel over complexe producten? Aan de hand<br />

hiervan kun je klanten proactief sturen naar een kanaal<br />

dat past bij het type vraag en het type klant, zonder dat<br />

de klantbeleving er onder te leiden heeft.<br />

Om ‘click, call, face’ juist te implementeren, kunnen<br />

advieskantoren te werk gaan met een vierstappenplan.<br />

• Klantsegmentatie (bijvoorbeeld onderscheid in diamant,<br />

goud, zilver, brons) en bepaal de normen per<br />

kanaal en zoek uit wat de randvoorwaarden zijn om<br />

klanten te bereiken.<br />

• Klant digitaal activeren (inlog geven voor een online<br />

mijn-omgeving, persoonlijke digitale informatie<br />

verstrekken en onderzoeken wat de (door)click<br />

ratio’s zijn. Onderzoek ook of de klant wel blij wordt<br />

van de aangeboden mogelijkheid.<br />

Urjan Claassen: ‘Meer<br />

ruimte in de eigen agenda’.<br />

• Analyse van klantbediening. Onderzoek aan de<br />

hand van de kantoornormen in hoeverre type klanten<br />

via de juiste kanalen worden bediend/<br />

• Breng verbeterpunten aan en/of stel de kantoornormen<br />

bij.<br />

Claassen benadrukte dat dit inzicht advieskantoren<br />

veel kan opleveren. Niet alleen een beter business model,<br />

maar ook meer tijd en ruimte in de eigen agenda. n<br />

MEEDOEN?<br />

Voor 20<strong>22</strong> zijn er nog twee bijeenkomsten gepland voor het<br />

<strong>VVP</strong> Ondernemersnetwerk in het Microlab in Eindhoven. Op<br />

28 september staat het thema ‘zorgplicht’ centraal en op 30<br />

november het thema ‘nieuwe verdienmodellen’. Elke bijeenkomst<br />

start om 16.00 en eindigt om 19.00 uur.<br />

Kosten bedragen voor dit jaar 995 euro, inclusief documentatie,<br />

diner en een exemplaar van het boek De toekomst<br />

van Particulier Advies van Urjan Claassen. Er zijn nog plaatsen<br />

beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Arjan<br />

Cornelissen (arjan@vvp-online.nl)<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 29


<strong>VVP</strong> Advies<br />

Awards<br />

20<strong>22</strong><br />

Onderstrepen van het maatschappelijk belang van het professionele<br />

adviesvak als geheel, het vergroten van de trots op het adviesvak<br />

zelf en die trots ook gezamenlijk uitstralen. Dat is ook in 20<strong>22</strong><br />

de opzet van de <strong>VVP</strong> Advies Award.<br />

Elk jaar doet de jury een beroep op een groep marktexperts die<br />

de jury voorziet van een voorselectie van excellente advieskantoren.<br />

Dit jaar zijn 32 spotters op zoek gegaan naar de meest<br />

klantgerichte advieskantoren van Nederland. De spotters hebben<br />

voor de editie in 20<strong>22</strong> maar liefst 150 kantoren met de A(advies)-factor<br />

aangedragen.<br />

De jury – bestaande uit voorzitter Richard Meinders (SVC Groep),<br />

Marieke van Zuien (BNP Paribas Cardif), Bob Klijn (Söderberg & Partners),<br />

Edwin Bosma (BHB Dullemond), Jack Vos (Building Blocks) en<br />

Robin van Beem (Polis Advocaten) – koos dit jaar niet voor provinciale<br />

voorronden, maar vroeg de spotters op zoek te gaan naar de pareltjes<br />

in de brede markt van financieel advies. Hiertoe heeft de jury<br />

zes categorieën in het leven geroepen: Particulier Advies, Zakelijk<br />

Advies, Hypotheek Advies, Pensioen Advies, Digitale Innovatie en<br />

Nichemarkt. Als aparte categorie is toegevoegd de Startersprijs.<br />

Na het bepalen van de genomineerden per categorie worden in<br />

juni de categoriewinnaars bekend gemaakt. Na de halve finale in<br />

september – waar zes advieskantoren aan mee zullen doen – vindt<br />

de landelijke finale plaats op 6 oktober in de professionele studio’s<br />

van First Impression onder leiding van dagvoorzitter Maureen du<br />

Toit. Het online publiek bepaald de winnaar. Vorig jaar werd er online<br />

meer dan 4600 unieke stemmen uitgebracht. Meer informatie:<br />

www.adviesawards.nl.<br />

EERDERE WINNAARS:<br />

2019: Robbe Financiële Raadgevers<br />

2020: Assurantiekantoor Keijzerwaard<br />

2021: Adviesgroep De Vogel<br />

De <strong>VVP</strong> Advies Award 20<strong>22</strong> wordt mede mogelijk gemaakt door:<br />

AnsvarIdéa, Avéro Achmea, AEGON, ARAG, AS Support, DAS, Florius,<br />

De Goudse, Klaverblad, Lindenhaeghe, Movir, Nationale-Nederlanden,<br />

Nedasco, Nh1816, NNEK, Obvion, Scildon, SVC Groep, VKG, Voogd & Voogd


DIGITALE REVOLUTIE<br />

Digitale<br />

revolutie<br />

De digitale revolutie raast voort. Als financieel<br />

adviseur kun je gewoon niet meer om digitalisering<br />

heen. In dit <strong>VVP</strong>-katern geeft de redactie<br />

weer tal van voorbeelden en praktijktips. Doe<br />

er uw voordeel mee. Maar vergeet ondertussen<br />

niet: alles draait om verbinding. Letterlijk,<br />

want in dit digitale tijdperk zijn we als vanzelf<br />

24/7 verbonden. Maar een technische verbinding<br />

maakt nog geen verbondenheid. Dat blijft (gelukkig)<br />

toch echt mensenwerk. Betreed als financieel<br />

adviseur dus vooral het digitale tijdperk,<br />

maar word geen robot!<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 31


DIGITALE REVOLUTIE<br />

Waar blijft<br />

realtime<br />

premiebepaling?<br />

DE DIGITALE REVOLUTIE GAAT NIET PER SE GEPAARD MET EEN<br />

VERZEKERINGSREVOLUTIE. EN WAAR BLIJFT DE REALTIME PREMIEBEPALING?<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Vergeet alles wat je weet over verzekeringen.<br />

Zo opent de website van<br />

menige insurtech, die daarna schrijft<br />

wél de polis van de eenentwintigste<br />

eeuw te bieden. De ‘vernieuwing’<br />

blijkt bij nadere beschouwing vaak<br />

te zitten in vlot opgeschreven polisvoorwaarden,<br />

productinhoudelijk is er weinig nieuws<br />

onder de zon. Wat insurtechs vooral doen, is hun verzekeringsproducten<br />

zo eenvoudig mogelijk houden. Dat is<br />

logisch, want dan laten de verzekeringen zich makkelijker<br />

aanbieden in een app (het wonderwapen van de insurtech).<br />

En er is minder discussie bij schade, waardoor<br />

claims geautomatiseerd kunnen worden afgehandeld.<br />

Overigens maakt geen enkele insurtech inzichtelijk<br />

hoeveel claims werkelijk met behulp van robottechnologie<br />

worden afgehandeld.<br />

Lemonade is sinds enige tijd ook in Nederland actief.<br />

Het aanbod bestaat uit inboedel en AVP. Bij inboedel<br />

wordt de vervangingswaarde verzekerd. Dat is inte-<br />

32 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


DIGITALE REVOLUTIE<br />

ressant, maar de meeste mensen hebben meer te verzekeren<br />

dan alleen hun inboedel. Het optimum van al je<br />

verzekeringen in één app biedt Lemonade dus nog niet.<br />

Insurtechs spelen vaak een rol bij embedded insurance.<br />

Embedded wil zeggen dat het verzekeringsaanbod<br />

is ingebed in het overige aanbod. Zo biedt de online<br />

bank Knab sinds kort embedded rechtsbijstanddekking<br />

aan van DAS. Het wordt de klant dus eigenlijk makkelijk<br />

gemaakt om zich meteen ook te verzekeren. Nieuw<br />

is dat natuurlijk niet. Ook is de dekking niet speciaal<br />

vernieuwend, als er al een poging wordt gedaan tot innovatie.<br />

Risk-sharing is ook zo’n begrip in de ‘nieuwe verzekeringswereld’.<br />

Maar dit heeft meer te maken met een<br />

andere tariefsbenadering dan productvernieuwing.<br />

Laka bijvoorbeeld richt zich op fietsers. Laka’s collectieve<br />

dekking houdt in dat de kosten van de claims in<br />

het collectief maandelijks worden verdeeld onder alle<br />

fietsers. “Je maximale bijdrage is je persoonlijke limiet.<br />

Deze bijdrage is het maximum van wat je in een maand<br />

moet betalen – het is een vast bedrag, gebaseerd op de<br />

waarde en het soort fiets en accessoires die je wilt verzekeren.”<br />

MINIMAAL BEGIN<br />

De Goudse Verzekeringen introduceerde onlangs een<br />

doorlopende reisverzekering waarvoor de gebruikers alleen<br />

betalen als zij daadwerkelijk op reis zijn. De Goudse<br />

Reis App houdt bij waar de consument is en start de<br />

dekking uitsluitend wanneer hij of zij de grens naar het<br />

buitenland passeert. De dekking stopt ook weer vanzelf<br />

bij terugkeer in Nederland. De klant ontvangt alleen<br />

een rekening voor de dagen dat de reis duurt.<br />

Het is een minimaal begin van een polis die wellicht<br />

ook eens realtime premiebepaling zal kennen. Want<br />

waarom zou je niet veel meer data betrekken dan alleen<br />

de grensoverschrijding? Insurtechs werken ook<br />

al zo, maar dat is niet hetzelfde als dat ze al realtime<br />

premies hanteren. Veel voorbeelden hebben wij in ieder<br />

geval niet kunnen vinden. Ook niet internationaal.<br />

We roepen lezers van dit artikel graag op om eventuele<br />

voorbeelden te melden (vvp@vvponline.nl).<br />

DIGITALE BRUG TE VER<br />

Realtime premiebepaling met inzet van veel data? Het<br />

is nog een digitale brug te ver, in ieder geval in Nederland.<br />

Pay As You Drive? Voor zover dat in Nederland al<br />

echt een succes mag worden genoemd, heeft dit niks te<br />

maken met realtime premiebepaling. Er is gewoon een<br />

tariefstructuur en degene die volgens het kastje in de<br />

auto of de app netjes rijdt, wordt beloond (of niet gestraft).<br />

Het is niet zo dat de premie meebeweegt met de<br />

rijstijl van dat moment.<br />

‘Insurtechs beloven<br />

meer verzekeringsinnovatie<br />

dan zij waarmaken’<br />

Alicia integreert “passende, flexibele verzekeringen<br />

in de online platformen die zzp’ers gebruiken”. Op de<br />

website staat een interessant usage-based voorbeeld.<br />

Alicia: “Temper – het grootste gig platform van Nederland<br />

– is een online verzamelplaats voor giggers, ook<br />

wel FreeFlexers genoemd. Bedrijven plaatsen opdrachten<br />

voor FreeFlexers op dit online prikbord. Deze groep<br />

heeft vaak zelf geen zakelijke verzekeringen geregeld.<br />

Om de drempels te verlagen hebben Temper en Alicia<br />

een usage-based oplossing geïntroduceerd, die paste<br />

bij de behoeften en gewoontes van FreeFlexers. Er werd<br />

een nieuw onderdeel toegevoegd binnen het Temper<br />

platform: verzekeringen. Hier konden FreeFlexers meer<br />

informatie vinden over de beschikbare verzekeringen<br />

en ze binnen een paar clicks afsluiten. Om meer bewustzijn<br />

over het belang van verzekeringen te promoten,<br />

werd er een pop-up ingebouwd die een FreeFlexer<br />

waarschuwde als ze onverzekerd een gig wilden oppakken.<br />

Met een druk op de knop werd de FreeFlexer naar<br />

een white label pagina gebracht, in de huisstijl van<br />

Temper. Hier konden ze in een oogopslag meer lezen<br />

over hoe ze wel goed verzekerd naar hun shift konden,<br />

en gelijk hun eigen verzekering activeren. Eenmaal geactiveerd<br />

waren FreeFlexers meteen verzekerd, en kregen<br />

zij op hun profiel een icoontje van een schild. Zo<br />

konden ook opdrachtgevers zien dat de FreeFlexer verzekerd<br />

was.<br />

“Dankzij een zorgvuldig gekozen selectie aan data<br />

die Temper deelde met Alicia, kon ervoor worden gezorgd<br />

dat FreeFlexers altijd goed verzekerd waren zonder<br />

dat ze er teveel voor betaalden. Zo werden de dekking<br />

en de premie automatisch aangepast op het type<br />

gig. Verder zorgde data over de start- en eindtijd van<br />

een gig ervoor dat FreeFlexers per minuut voor hun verzekeringen<br />

betaalden. Daar zat een maximum op, zodat<br />

ze nooit meer dan een bepaald bedrag aan premie per<br />

maand betaalden. Daarnaast hadden FreeFlexers altijd<br />

de controle zelf in handen, en konden ze met een aanuit<br />

schuifje in de instellingen makkelijk hun verzekeringen<br />

beheren.”<br />

In april 20<strong>22</strong> heeft Temper de switch gemaakt naar<br />

de collectieve Alicia Benefits oplossing, maar wellicht is<br />

dit toch de opmaat naar meer. n<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 33


PARTNER IN KENNIS<br />

IS ER WEL SPRAKE VAN EEN DIGITALE REVOLUTIE, ZOALS DE TITEL<br />

VAN DIT <strong>VVP</strong>-KATERN SUGGEREERT? OF IS ER EERDER SPRAKE<br />

VAN EEN EVOLUTIE? HOE DAN OOK, VOLGENS HIDDE COEBERGH<br />

(DIRECTEUR WONEN ING) EN JACQUES SCHRAM (SENIOR MANAGER<br />

AANVRAAG EN ACCEPTATIE HYPOTHEKEN ING) IS VERDERGAANDE<br />

DIGITALISERING JUIST EEN KANS VOOR DE ADVISEUR. “DE DIGITALE<br />

(R)EVOLUTIE IS DÉ KANS OM NOG MEER EN SNELLER INZICHT TE<br />

GEVEN IN EEN WERELD DIE CONTINU VERANDERT. EN DAARMEE<br />

MAAK JE ALS ADVISEUR HÉT VERSCHIL.”<br />

Adviseurs maken<br />

hét verschil met<br />

digitalisering<br />

TEKST ING<br />

staat voor een snelle<br />

radicale verandering met<br />

blijvende impact, stelt Hidde<br />

‘Revolutie’<br />

Coebergh. “Dat digitalisering<br />

de wereld radicaal verandert met blijvende<br />

impact is een feit. De snelheid<br />

hiervan is indrukwekkend; of dit genoeg<br />

is om over een ‘revolutie’ te spreken of<br />

dat ‘evolutie‘ beter past, laat ruimte<br />

voor discussie. Evolutie of revolutie?<br />

Klantgedrag – ook in onze branche – verandert<br />

fundamenteel, gedreven door<br />

digitale ontwikkelingen en mogelijkheden.<br />

Vergeleken met tien jaar geleden<br />

kan de consument nu overal op internet<br />

zelf hypotheekberekeningen maken om<br />

vervolgens, vaak met weinig kennis van<br />

wet- en regelgeving en eigen financiële<br />

mogelijkheden, bevestiging te zoeken.<br />

Dat vraagt van de adviseur andere<br />

gespreksvaardigheden en overtuigingskracht.<br />

Dat geldt ook voor klantverwachtingen.<br />

Je ziet de klant denken: als een<br />

nieuwe wasmachine dezelfde dag wordt<br />

bezorgd, waarom is de financiering van<br />

mijn huis dan zo’n tijdrovend proces?<br />

Tegelijkertijd hebben klanten – terecht<br />

– nog steeds een enorme behoefte aan<br />

persoonlijk advies bij het financieren van<br />

een huis. Dat zal ondanks digitalisering<br />

niet verdwijnen; wel veranderen.”<br />

Jacques Schram: “We zien steeds<br />

meer resultaten van digitalisering. Hidde<br />

noemde net al de middelen die een klant<br />

zelf gebruikt voor een adviesgesprek.<br />

Maar ook het proces daarna is door digitale<br />

mogelijkheden behoorlijk veranderd,<br />

wat de adviseur, geldverstrekker en klant<br />

tijd scheelt. Dat is het einddoel: de klant<br />

zo snel mogelijk uitsluitsel geven en helpen<br />

met een verantwoorde financiering.”<br />

Jacques: “Klanten kunnen documenten<br />

uploaden naar hun adviseur, of maken in<br />

toenemende mate gebruik van dataleveranciers<br />

om informatie digitaal aan te leveren.<br />

Met early validation kunnen adviseurs<br />

voor verzending van een aanvraag<br />

zekerheid krijgen of deze past binnen<br />

het beleid van een verstrekker. De Inkomensbepaling<br />

Loondienst (IBL) maakt de<br />

werkgeversverklaring overbodig en dit<br />

najaar is ING launching partner van OcktoID<br />

als vervanger van het kopie identiteitsbewijs.<br />

Tegelijkertijd twijfel ik ook<br />

over het woord ‘revolutie‘ want iedereen<br />

in onze sector weet dat veranderingen<br />

tijd nodig hebben en niet direct voor elke<br />

klant van toepassing zijn. Ook moet de<br />

sector wennen aan deze veranderingen.<br />

Die tijd moeten we nemen, ook om te<br />

leren en te verbeteren. Ik vind IBL daarvan<br />

een goed voorbeeld: de situatie begin<br />

vorig jaar heeft alle betrokken par-<br />

34 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


ING<br />

Jacques Schram: ‘Samen versnellen<br />

we de digitale (r)evolutie.’<br />

Hidde Coebergh: ‘Persoonlijk<br />

advies zal veranderen.’<br />

tijen laten zien hoe de processen rondom<br />

brondata beter op elkaar moeten worden<br />

afgestemd en door daarvan te leren<br />

zijn we daarin geslaagd. Daarom is het<br />

woord ‘evolutie’, oftewel een geleidelijke<br />

verandering, denk ik meer op zijn plaats.<br />

Tegelijk ben ik ervan overtuigd dat de<br />

noodzaak tot digitalisering groot is en<br />

veel kan brengen.”<br />

Laten we het op een “(r)evolutie”<br />

houden. Wat brengt die ons?<br />

“De voorbeelden van Jacques bieden gemak<br />

aan klant én adviseur. En ja, dat is<br />

natuurlijk even wennen. Tegelijkertijd<br />

kan digitalisering de adviseur veel brengen.<br />

Meer gemak, snelheid en een voorspelbare<br />

uitkomst van het aanvraagtraject<br />

bij de hypotheekverstrekker. Minder<br />

tijd voor administratieve rompslomp<br />

leidt tot meer efficiency. Dit geeft de adviseur<br />

meer tijd voor klanten: om nóg beter<br />

te duiden wat de gevolgen zijn van financiële<br />

keuzes, nóg beter financiële scenario’s<br />

in de volle breedte van hypotheek<br />

tot pensioen tot verzekeringen in kaart<br />

te brengen en ruimte te creëren voor belangrijke<br />

actuele thema’s als duurzaamheid<br />

en verduurzaming”, aldus Hidde.<br />

“De doorlooptijden bij vrijwel alle<br />

hypotheekverstrekkers als gevolg van de<br />

exceptionele marktomstandigheden begin<br />

dit jaar maken duidelijk dat het huidige<br />

aanvraagproces niet meer van deze<br />

tijd is. Digitalisering is hierop hét antwoord<br />

en ING wil daarin écht vooroplopen<br />

in de keten. Daarom investeren wij<br />

flink in de ontwikkeling en het gebruik<br />

van digitale middelen. Ook zoeken wij<br />

actief samenwerking met verschillende<br />

partijen zoals andere hypotheekverstrekkers,<br />

HDN, NHG, software ontwikkelaars<br />

en intermediaire organisaties die<br />

óók voorop durven te lopen. Adviseurs<br />

en klanten hebben behoefte aan middelen<br />

die breed inzetbaar zijn en dat vereist<br />

dat je soms over je eigen schaduw heen<br />

durft te stappen. De manier waarop wij<br />

samenwerken bij IBL is een mooi voorbeeld<br />

voor de toekomst. Er sluiten steeds<br />

meer partijen aan bij die beweging en zij<br />

die dat nog niet hebben gedaan, roep ik<br />

van harte op dat ook te doen. Samen versnellen<br />

we de digitale revolutie”, aldus<br />

Jacques.<br />

Jacques, welke nieuwe mogelijkheden<br />

zie je als je vooruitkijkt?<br />

“Er staat veel te gebeuren en onze ambitie<br />

is groot. Een mooie volgende stap<br />

is dat ING OcktoID in gaat zetten in het<br />

aanvraagproces. Hiermee komt het opvragen<br />

van een kopie paspoort of IDkaart<br />

nog dit jaar te vervallen. Tegelijkertijd<br />

voorkomen we zo dat er geen ongewenste<br />

BSN-nummers aangeleverd worden.<br />

Dit proces wordt zo nog makkelijker<br />

voor de klant, en zorgt voor minder werk<br />

met het verwerken van identiteitsbewijzen.<br />

Als je de ontwikkelingen zoals<br />

OcktoID, IBL, digitale taxatierapporten<br />

en early validation optelt, dan komt een<br />

snelle, ‘documentarme’ hypotheekaanvraag<br />

in zicht. Dat is geen doel op zich,<br />

maar een noodzakelijke ontwikkeling om<br />

betrouwbare en hoogwaardige dienstverlening<br />

aan klanten en intermediairs<br />

te leveren.”<br />

Hidde, is de digitale (r)evolutie ook<br />

een bedreiging voor het intermediair?<br />

“Juist niet! Er is online een ongekende<br />

hoeveelheid informatie te vinden. De<br />

eerste vraag van veel klanten blijft:<br />

“Hoeveel geld kan ik lenen voor een<br />

huis?” Als je dat intikt op Google dan<br />

krijg je binnen een paar seconden bijna<br />

2 miljoen hits. Maar meer informatie<br />

leidt tot meer onzekerheid. Dan is er<br />

een gids nodig die helpt met het maken<br />

van de juiste keuzes bij misschien wel<br />

de belangrijkste financiële beslissing in<br />

een mensenleven. Oftewel: een onafhankelijk<br />

adviseur. Welke hypotheek? Welke<br />

rente? Hoe zit het met pensioen? Kan ik<br />

verduurzamen? En ga zo maar door. Het<br />

intermediair vertaalt emotie en wensen<br />

van klanten in een op ratio gebaseerd<br />

persoonlijk relevant advies. Als je daarbij<br />

optelt wat digitalisering het intermediair<br />

kan brengen in de dagelijkse praktijk<br />

qua efficiency en gemak dan is dat zeker<br />

geen bedreiging. Vanuit ING helpen we<br />

daar graag bij. De digitale (r)evolutie is<br />

dé kans om nog meer en sneller inzicht<br />

te geven in een wereld die continu verandert.<br />

En daarmee maak jij als adviseur<br />

het verschil.” n<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 35


DIGITALE REVOLUTIE<br />

DE RUIMTEVAART HEEFT MIJ VAN KINDS AF AAN AL BIJZONDER GEBOEID.<br />

TOEN IN DECEMBER 2021 DE JAMES WEBB TELESCOOP OP ZIJN REIS NAAR HET<br />

‘LAGRANGEPUNT 2’ VERTROK, HEB IK DAT MET GROTE INTERESSE GEVOLGD.<br />

EEN ABSOLUUT WONDER DER TECHNIEK, WAAR MENSEN VAN OVER DE HELE<br />

WERELD AAN HEBBEN GEWERKT, WERD NA 25 JAAR VANUIT EEN REGENWOUD<br />

IN FRANS-GUINEA GELANCEERD. HET WAS DE EERSTE LANCERING DIE IK LIVE<br />

VOLGDE. DOOR DE ICONISCHE BEELDEN IN COMBINATIE MET HET FRANSTALIGE<br />

COMMENTAAR WERD DIT EEN MEMORABELE LANCERING.<br />

Geïnspireerd door<br />

James Webb<br />

TEKST KEES HAVERKAMP | BEELD CHRISTIAN KEIJSERS<br />

‘Succesvol en intensief<br />

samenwerken haalt het allerbeste<br />

in mensen naar boven’<br />

De James Webb is op weg naar een plek<br />

ongeveer 1,4 miljoen kilometer hier<br />

vandaan waar verschillende krachtvelden<br />

van de aarde en de zon elkaar<br />

opheffen, zodat hij daar stabiel zal<br />

blijven hangen. Samen met nog enkele<br />

andere sondes cirkelt de telescoop<br />

in een baan rondom dit veld, zodanig dat hij voldoende<br />

zonlicht op kan vangen om in de schaduw infraroodgolven<br />

op te vangen en om te zetten naar informatie. Alleen<br />

al het fenomeen Lagrangepunt spreekt mij bijzonder<br />

tot de verbeelding. Voor het eerst berekend rond het<br />

jaar 1800 door de gelijknamige wiskundige die de baan<br />

in dit krachtenveld ontdekte. Dat mensen voor elkaar<br />

hebben gekregen om meerdere sondes succesvol te laten<br />

functioneren op basis van deze principes, geeft mij<br />

een ongelooflijk gevoel van nietigheid en nederigheid.<br />

En het bijzondere is dat ook de betrokken mensen, die<br />

aan dit soort projecten meewerken, diezelfde nederigheid<br />

hebben. Het credo van sterrenkundige Bruno Ernst<br />

‘Ik weet niets maar ben nieuwsgierig naar alles’ is niet<br />

voor niets beroemd. Ik vind dat nederigheid een waardevolle<br />

eigenschap is, die in onze huidige maatschappij<br />

ten onrechte (te) weinig gewaardeerd wordt.<br />

NIEUWSGIERIGHEID<br />

Doel van dit wonder der techniek is om vanuit een donkere<br />

plek in de ruimte op basis van infraroodsensoren<br />

terug te kijken in de tijd om zodoende het ontstaan van<br />

het heelal beter te begrijpen. Licht dat miljoenen jaren<br />

onderweg is, wordt opgevangen en in de telescoop<br />

zichtbaar gemaakt. Voordat wij iets met deze informatie<br />

kunnen doen, moet deze data natuurlijk ook weer teruggestuurd<br />

worden naar de aarde. Wetenschappelijk gezien,<br />

is dit één van de grootste prestaties uit de geschiedenis<br />

van de mensheid. Dit alles hebben we gedaan omdat<br />

we willen blijven leren, gedreven door de nieuwsgierigheid<br />

naar het onbekende. De nieuwsgierigheid<br />

van de mensen die aan dit project hebben samenge-<br />

36 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


DIGITALE REVOLUTIE<br />

werkt, laat zien dat we in staat zijn om ontwikkelingen<br />

te realiseren die alle verbeelding te boven gaat.<br />

PASSIE<br />

Wat ik vooral zo bijzonder vind is de mate waarin wij<br />

als mensen het voor elkaar krijgen om wereldwijd met<br />

een team specialisten gepassioneerd samen te werken<br />

aan een innovatie, die door niemand ter wereld in<br />

zijn geheel te bevatten valt. Hoewel het grootste gedeelte<br />

van het project op conto van de NASA, de CSA<br />

en de ESA staan, is het wel heel gaaf om te zien dat één<br />

van de belangrijkste wetenschappelijke sensoren aan<br />

boord uit de koker van de vooraanstaande Leidse wetenschapper<br />

Ewine van Dishoeck is gekomen. Al in<br />

1997 werd door haar en haar team het idee ingebracht<br />

om een hypergevoelige infraroodsensor aan boord mee<br />

te nemen. Dit idee heeft uiteindelijk geresulteerd in de<br />

ontwikkeling van de MIRI-sensor, waarvan in Nederland<br />

een belangrijk deel van de optica is ontwikkeld.<br />

Wereldwijd hebben volgens de website van de NASA<br />

maar liefst 308 organisaties meegewerkt, waarvan er<br />

zeven uit Nederland.<br />

SAMENWERKEN<br />

Nieuwe manieren van denken zoals creativiteit en flexibiliteit,<br />

maar met name de bereidheid en vaardigheden<br />

om constructief samen te werken met andere mensen,<br />

ook als ze elkaar niet kenden, hebben ervoor gezorgd<br />

dat we als mensen al duizenden jaren bovenaan de<br />

voedselketen staan. Hoe beter men leerde samenwerken,<br />

des te veiliger, gezonder, effectiever en innovatiever<br />

men werd. Met een steeds breder ontwikkelende<br />

taal als gemeenschappelijke deler konden mensen vanuit<br />

de hele wereld toch efficiënt informatie uitwisselen<br />

en samenwerken.<br />

Ondanks dat we voor het eerst in de historie in een<br />

maatschappij leven waarin individualisering succesvol<br />

lijkt te floreren, bewijst het James Webb project voor<br />

mij dat succesvol en intensief samenwerken echt het allerbeste<br />

in mensen naar boven haalt.<br />

SAMENWERKEN 2.0<br />

Ik ben al jaren geïntrigeerd en geïnspireerd door de immense<br />

invloed van digitalisering op onze maatschappij.<br />

Online platforms zorgen voor een sociale revolutie die<br />

zijn weerga niet kent en creëren onderweg een exponentieel<br />

groeiende hoeveelheid data. Zodanig veel dat<br />

er steeds slimmere technieken nodig zijn om deze data<br />

te interpreteren en er vervolgens logische acties uit te<br />

kunnen extraheren. Aangezien financiële producten<br />

ondertussen volledig afhankelijk zijn van, of bestaan<br />

uit dit soort systemen, zal de vraag naar technische<br />

kennis bijzonder snel blijven groeien. Tel daarbij op dat<br />

KEES HAVERKAMP<br />

Kees Haverkamp is oprichter van diverse innovatieve fintechondernemingen<br />

waarmee hij meer dan vijftien jaar consument-<br />

en datagedreven toepassingen ontwikkelt voor en binnen<br />

de financiële sector. Kees is onlangs toegetreden bij Advieskeuze.nl,<br />

het onafhankelijke platform dat samenwerkingen<br />

binnen de sector wilt stimuleren. Als CTO van de Yes We Can<br />

Healthcare group is hij verantwoordelijk voor het ontwerpen<br />

en ontwikkelen van innovatieve toepassingen binnen de zorg.<br />

ons financiële systeem ook steeds complexer aan het<br />

worden is. Dan kunnen we eigenlijk niet anders dan tot<br />

de conclusie komen dat strategische samenwerkingen<br />

binnen de sector essentieel zullen worden voor het creëren<br />

van succesvolle en toekomstvaste ondernemingen.<br />

Laten we hierbij samen leren van de eerder beschreven<br />

nederigheid, nieuwsgierigheid en passie zoals we die<br />

gezien hebben bij het James Webb project. n<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 37


PARTNER IN KENNIS<br />

CENTRAAL BEHEER STAAT HOOG AANGESCHREVEN ALS HET<br />

OM KLANTCONTACT GAAT. ‘EVEN APELDOORN BELLEN’ IS EEN<br />

BEGRIP. WAT BETEKENT DE DIGITALE REVOLUTIE VOOR HET<br />

KLANTCONTACT EN VOOR DE ADVISEUR? WE SPRAKEN MET<br />

PIETER FRANSSEN VAN CENTRAAL BEHEER.<br />

Een digitale toekomst kan<br />

niet zonder klantrelaties<br />

TEKST MARCEL VAN DOMMELEN<br />

‘U<br />

bepaalt hoe u informatie tot<br />

u neemt. Dit artikel leest u<br />

waarschijnlijk digitaal. Vanaf<br />

uw computer, tablet of telefoon.<br />

Of misschien bent u net degene die<br />

het gedrukt leest. In alle gevallen bepaalt<br />

u zelf waar u iets leest. En hoe u uw zaken<br />

regelt. Dat gebeurt steeds meer digitaal,<br />

zo merkt ook Centraal Beheer. De<br />

afgelopen jaren is er binnen de financiële<br />

dienstverlening een enorme digitale<br />

transitie geweest.”<br />

Klantverwachtingen nemen toe<br />

Aan het woord is Pieter Franssen, manager<br />

blije klanten bij Financiële Diensten.<br />

“Ons doel is om de meest geliefde<br />

dienstverlener van Nederland te worden.<br />

We willen daarom zo goed mogelijk inspelen<br />

op de wensen en behoeften van<br />

onze klanten. Uit klantonderzoeken en<br />

onze klantarena’s zien we dat de klantverwachtingen<br />

steeds hoger komen te<br />

liggen. Zij zien bijvoorbeeld dat flitsbezorgers<br />

binnen tien minuten boodschappen<br />

komen brengen. Dan is een dag<br />

wachten op een reactie van een dienstverlener<br />

ineens erg lang. Klanten verwachten<br />

ook van financiële dienstverleners<br />

dat zij meegaan in de digitalisering.<br />

Wij willen het onze klanten ook online zo<br />

gemakkelijk mogelijk maken. Dus bieden<br />

we steeds meer mogelijkheden, via onze<br />

digitale klantomgeving Mijn Centraal Beheer<br />

en onze app.”<br />

Het meest schaarse goed van onze<br />

klant is tijd<br />

“Dus daar wil je zorgvuldig mee omgaan,”<br />

vervolgt Pieter. “Een klant vindt<br />

het niet erg om voor bepaalde zaken<br />

met ons te bellen. Maar het wijzigen van<br />

bijvoorbeeld een e-mailadres wil hij gewoon<br />

zelf kunnen doen. We willen dan<br />

ook niet dat een klant ons hoeft te bellen<br />

voor zaken die hij zelf kan regelen. Dus<br />

investeren we in een persoonlijke omgeving<br />

waar dit mogelijk is. Daarnaast blijft<br />

er altijd de mogelijkheid tot direct contact<br />

met een medewerker van Centraal<br />

Beheer. We zijn tenslotte bekend van<br />

Even Apeldoorn bellen.”<br />

Even Apeldoorn bellen kan altijd<br />

“Mensen kunnen prima een product online<br />

afsluiten, maar ervaring leert dat ze<br />

vaak de behoefte hebben om even een<br />

stem te horen, of de bevestiging te krijgen<br />

dat alles klopt”, gaat Pieter verder.<br />

“We mogen voor financiële producten<br />

uiteraard niet adviseren. Dat is voorbehouden<br />

aan het intermediair. Maar we<br />

kunnen luisteren, doorvragen en meedenken.<br />

De bevlogenheid van onze medewerkers<br />

aan de telefoon blijkt uit elk<br />

klantonderzoek opnieuw het verschil te<br />

maken. Dat is waarom klanten voor ons<br />

kiezen. Omdat ze altijd even Apeldoorn<br />

kunnen bellen en omdat onze medewerkers<br />

net even een stapje verder willen<br />

gaan. Dat zit in ons DNA.”<br />

Centraal Beheer verbetert op basis<br />

van klantwensen<br />

Pieter noemt een aantal voorbeelden van<br />

digitalisering die voortkomen uit klantwensen.<br />

Te beginnen met beeldbellen,<br />

dat vanwege corona een extra versnelling<br />

kreeg. “Daarnaast zijn we continu<br />

bezig met de persoonlijke klantomgeving<br />

Mijn Centraal Beheer en onze app.<br />

Klanten kunnen daarin gemakkelijk en<br />

veilig digitaal zelf hun zaken regelen. Zoals<br />

schade melden, maar bijvoorbeeld<br />

ook een rekening voor hun bouwdepot<br />

uploaden. Op basis van klantwensen<br />

zijn we dagelijks bezig met het ontwik-<br />

38 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


CENTRAAL BEHEER<br />

kelen van nieuwe functionaliteiten die<br />

het onze klanten makkelijker maken. De<br />

klant heeft steeds beter inzicht en overzicht<br />

en kan steeds meer zelf doen.”<br />

Digitalisering helpt ook adviseurs<br />

“We bieden gratis onze online Hypotheek<br />

Academie aan. Daarmee kunnen<br />

klanten zich goed voorbereiden op een<br />

gesprek met een adviseur over hun hypotheek”,<br />

vertelt Pieter. “En bestaande klanten<br />

kunnen binnenkort online de hypotheekcheck<br />

doen om te kijken of hun hypotheek<br />

in de toekomst betaalbaar blijft.<br />

Het rapport kunnen ze dan weer met<br />

hun adviseur bespreken. Handig voor<br />

de klant en hiermee openen we de weg<br />

naar de adviseur voor mensen die dat op<br />

prijs stellen. Een goede relatie met de adviseur<br />

is belangrijk. Tussen klant en adviseur,<br />

maar ook van adviseurs met ons.<br />

Niet voor niets hebben we speciaal voor<br />

hen een aantal diensten, zoals onze renteservice,<br />

digitale nieuwsbrieven en onze<br />

Advies Academie.”<br />

Samenwerking met digitale partners<br />

levert voordelen op<br />

Zoals veel dienstverleners, maakt Centraal<br />

Beheer bij het afsluiten van financiële<br />

producten ook gebruik van veilige<br />

digitale oplossingen, zoals iDIN. “Dat<br />

biedt klanten gemak, zodat ze zich niet<br />

nog eens apart hoeven te identificeren”,<br />

aldus Pieter. “Voor hypotheken maken<br />

we gebruik van Ockto, waarmee gegevens<br />

vanuit de overheid digitaal worden<br />

aangeleverd. En voor de waardebepaling<br />

van een woning bieden we de Centraal<br />

Beheer Calcasa Desktoptaxatie aan. Dat<br />

scheelt klanten bovendien geld omdat<br />

er geen taxateur over de vloer hoeft te<br />

komen.”<br />

Digitalisering en de menselijke maat<br />

Pieter vervolgt: “Digitalisering is een continu<br />

proces. We zijn dagelijks bezig om<br />

het onze klant én adviseur online makkelijker<br />

te maken. In de ideale wereld gaan<br />

sales, behoud en service in alle kanalen<br />

naadloos in elkaar over. Maar de meest<br />

geliefde dienstverlener word je alleen<br />

als je bij digitalisering oog houdt voor<br />

de menselijke maat. Dus koesteren we<br />

onze mensen die het verschil maken en<br />

die het hart van de klant en de adviseur<br />

veroveren.”<br />

Pieter Franssen.<br />

‘De kunst is om de optimale<br />

mix te vinden tussen digitaal<br />

en persoonlijk contact’<br />

Verbondenheid<br />

“Een digitale revolutie kan niet slagen<br />

zonder relaties op te bouwen en te onderhouden<br />

met mensen. De kunst is om<br />

de optimale mix te vinden tussen digitaal<br />

en persoonlijk contact”, besluit Pieter.<br />

“De verschuiving van telefoon naar andere<br />

kanalen zoals app, e-mail en website<br />

zet door: op dit moment is 61 procent van<br />

onze contacten digitaal en dit percentage<br />

stijgt jaarlijks. De grote uitdaging voor<br />

ons is om ook in deze kanalen onze bevlogenheid<br />

en ons groene hart te tonen.<br />

Zodat adviseurs en klanten zich met ons<br />

verbonden blijven voelen.” n<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 39


DIGITALE REVOLUTIE<br />

“INNOVATIE IS EEN DUIDELIJK WAARNEEMBARE SPRONG VAN<br />

VERNIEUWING. HET BESTAANDE WORDT DUS OPGESCHUD. DAARVAN<br />

IS IN DE NEDERLANDSE VERZEKERINGSMARKT NAUWELIJKS SPRAKE.”<br />

ALDUS DENNIE VAN DEN BIGGELAAR EN JACK VOS, DIE ZIJN GESTART<br />

MET ONESURANCE EN INNOVATIE WILLEN AANJAGEN.<br />

Harder lopen bij<br />

innovatie<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Jack Vos, voormalig eigenaar van een financieel<br />

advieskantoor, is sedert twee jaar<br />

werkzaam als business innovator voor<br />

Building Blocks. Dit is een datascience bedrijf<br />

dat high tech artificial intelligence solutions<br />

levert voor klanten zoals Samsung,<br />

Corendon, Coca-Cola of Basic Fit. Vos ziet<br />

volop kansen om deze technologie ook in de verzekeringsbranche<br />

toe te passen, maar voorlopig blijft de<br />

échte innovatie uit. Vos: “De branche heeft al jaren een<br />

sterke interne focus, waarbij men druk is met overnames,<br />

consolidatie en wijzigingen in wet- en regelgeving.<br />

Innovatie bestaat voornamelijk uit digitalisering<br />

met als doel het ordentelijk houden en compliant krijgen<br />

van de administratie, waarbij men ook nog blijft<br />

werken met verouderde legacy systemen.<br />

“In het Nederlandse verzekeringsbedrijf kan men<br />

kennelijk vrij comfortabel alles bij het oude houden,<br />

terwijl andere branches, zoals retail en travel, flink op<br />

de schop zijn gegaan door sterke competitie. De provisies<br />

op verzekeringen zijn nog erg goed, verzekeringen<br />

is een low interest product en klanten stappen nog beperkt<br />

over. Mede daarom probeert men in Nederland<br />

krampachtig de trend van transparantie tegen te houden,<br />

dit is echter een mission impossible. Enkele koplopers<br />

uitgezonderd, voelt men eenvoudigweg geen<br />

noodzaak om te investeren in innovatie.<br />

“Volgens een recent innovatieonderzoek uitgevoerd<br />

in de assurantiebranche verwacht men wel dat er ‘iets’<br />

aan komt en dat iets zal een flinke disruptie zijn voor de<br />

branche, zeker in de particuliere markt. Vergeten wordt<br />

dat innovatieve partijen in andere landen de zaken al<br />

flink opschudden. Zoals Wefox, een online verzekeringsplatform<br />

dat in sneltreinvaart Europa verovert. Of de Indiase<br />

insurtech Acko, waar Amazon in deelneemt. Acko<br />

had in korte tijd al 70 miljoen klanten. Zowel Wefox als<br />

Acko worden overigens gebackt door Munich Re, dat is<br />

niet voor niets.”<br />

GEMISTE KANS<br />

Van den Biggelaar: “Ik was tien jaar geleden de eerste<br />

medewerker van Building Blocks en heb jarenlang de<br />

technologie actief mee ontwikkeld. Er ligt zo veel potentieel<br />

om met artificial intelligence je klanten beter<br />

én schaalbaar te bedienen. Het is een enorme gemiste<br />

kans als verzekeraars, gevolmachtigden, serviceproviders<br />

en adviseurs hier niets mee doen. Als financieel<br />

dienstverlener zit het tenslotte in je genen om het beste<br />

voor de klant te willen. Met Onesurance begeleiden wij<br />

die dienstverleners die deze ambities willen waarmaken.<br />

Dit doen we met een team van onafhankelijke en<br />

ervaren business innovators op het gebied van data, artificial<br />

intelligence, mobile, ICT, marketing en verandermanagement.<br />

“Door digitalisering en de combi van het inzetten<br />

van data en kunstmatige intelligentie zijn retailers al<br />

jaren bezig om elke klant één op één te bedienen. Die<br />

retailers hadden wél urgentie, want de marges waren<br />

daar flinterdun geworden. Hetzelfde geldt voor de reiswereld.<br />

Ik ben ervan overtuigd dat nu de verzekerings-<br />

40 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


DIGITALE REVOLUTIE<br />

branche aan de beurt is om deze reeds bewezen en beschikbare<br />

technologie in te zetten en klanten beter van<br />

dienst te zijn. Maar dat betekent wel dat dat we door<br />

bestaande verhoudingen en processen heen moeten<br />

kijken.”<br />

MEER EN BETERE DATA<br />

Van den Biggelaar gelooft heilig in AI, hoewel er voor<br />

succes meer (innovatie) nodig is dan kunstmatige intelligentie<br />

alleen. Van den Biggelaar: “Mobile bijvoorbeeld<br />

is ook zo’n ontwikkeling waar het verzekeringsbedrijf<br />

veel meer op moet inspelen. Vooral de Generatie<br />

Z-consumenten hebben een voorkeur voor het gebruik<br />

van technologie en in het bijzonder apps. Uit onderzoek<br />

blijkt dat twee derde graag een app zou gebruiken<br />

die gepersonaliseerde inzichten biedt en een beter<br />

beeld geeft van hun financiële producten. We zijn altijd<br />

op zoek naar hoe iets makkelijker, eenvoudiger, sneller<br />

kan. Gemak is immers een oeroude menselijke drijfveer.<br />

Waarom zou je je klanten dat dan niet bieden, als<br />

de mogelijkheden er gewoon zijn?<br />

“Mijn motto is al jaren: ‘AI to the people’. Ik geloof<br />

dat mensen een beter, gemakkelijker en zelfs gelukkiger<br />

leven kunnen hebben door de inzet van een revolutionaire<br />

technologie als AI. In andere branches is dit al<br />

deels ingelost. De laatste jaren zijn kwaliteit en beschikbaarheid<br />

van data sterk verbeterd in verzekeringsland.<br />

Juist dát is een belangrijke voorwaarde om AI succesvol<br />

in te kunnen zetten. Maar ook zonder het perfecte databestand<br />

kun - of moet - je al beginnen. Wij horen vaak<br />

het argument: mijn data is nog niet op orde, maar dat<br />

is een drogreden. Met alleen je polis- en claimadministratie<br />

zijn er al legio kansen. Daarnaast zijn er experts,<br />

zoals InsuranceData, die verzekeringsbedrijven helpen<br />

om hun data te structureren en wanneer nodig op te<br />

schonen. Daarmee leg je een stevige basis om je klantbediening<br />

schaalbaar te verbeteren met AI.”<br />

Dennie van den<br />

Biggelaar (links) en<br />

Jack Vos: ‘Met inzet<br />

van AI digitale<br />

vlinders creëren.’<br />

KEURMERK<br />

Een concreet voorbeeld van AI zijn peer-to-peer algoritmes.<br />

Vos: “Je zegt dan tegen de klant: in uw situatie kiezen<br />

de meeste mensen voor dit product of deze dienst.<br />

Dit is heel goed in te zetten bijvoorbeeld bij de hervorming<br />

van het pensioenstelsel. Pensioenuitvoerders zijn<br />

straks verplicht deelnemers keuzebegeleiding te bieden.<br />

Het wordt nog een hele uitdaging om dat voor iedere<br />

deelnemer individueel te doen. Maar met behulp<br />

van AI kun je bepalen wat de meest gemaakte keuzes<br />

in vergelijkbare gevallen zijn. En die kun je dan als suggestie<br />

aan de deelnemer meegeven. Er mag daarbij natuurlijk<br />

nooit sprake zijn van sturing. De AFM noemt dit<br />

(evil) nudging. Vandaar dat wij pleiten voor een keurmerk.”<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 41


DIGITALE REVOLUTIE<br />

Sommige bedrijven hikken aan tegen AI vanwege de<br />

ethische aspecten. Het Verbond van Verzekeraars heeft<br />

zelfs een ethisch kader voor data gedreven toepassingen<br />

opgesteld. Vos: “Prima natuurlijk. Er kan veel bereikt<br />

worden qua ethiek zo lang we niet differentiëren<br />

op zaken waar mensen geen of maar beperkte invloed<br />

op hebben. Wij werken ook met een partij die bezig is<br />

met responsible AI, die biedt software die algoritmes<br />

kan checken of alles wel ethisch is ingericht. Laat AI alsjeblieft<br />

niet doodslaan op discussie over ongewenste<br />

neveneffecten, want die laten zich elimineren.”<br />

‘Als verzekeringsbranche<br />

over eigen<br />

muren kijken’<br />

BETONNEN ZWEMVESTEN<br />

Vos: “In de Nederlandse verzekeringsmarkt is meestal<br />

sprake van ‘continu verbeteren’, waarbij men voortbouwt<br />

op oude systemen en probeert papieren stromen<br />

te digitaliseren. McKinsey & Company noemt dat incremental<br />

digitization”.<br />

“De verzekeringsbranche is van nature risicomijdend,<br />

innovatie vindt men nog niet echt noodzakelijk<br />

(lees: mag weinig kosten) en daarom kiezen veel managers<br />

voor een veilige innovatiestrategie van vergelijken<br />

en kopiëren. Iedereen kijkt dus naar elkaar. Innovatie<br />

is daardoor welhaast een collectieve branche aangelegenheid<br />

geworden, waarin men - overigens wel heel<br />

efficiënt – betonnen zwemvesten aan het bouwen is.<br />

Op betonnen zwemvesten zit de klant natuurlijk niet<br />

te wachten. Het gevaar van een marktparadigma ligt<br />

op de loer, waarbij uiteindelijk, alle ongedifferentieerde<br />

concurrenten irrelevant worden en de markt kans loopt<br />

te imploderen.<br />

“Het goede nieuws? Hoe meer ongedifferentieerde<br />

concurrenten, hoe meer innovatieruimte voor baanbrekende<br />

visionairs. Anders gezegd: wat hebben Apple,<br />

Cirque de Soleil, Lego en André Rieu gemeen? Dit<br />

zijn strategische innovators, die in staat zijn geweest de<br />

regels in een markt te doorbreken met een oorspronkelijke<br />

visie.”<br />

Van den Biggelaar: “Elke commerciële organisatie<br />

zal aangeven dat de klant centraal de nummer één reden<br />

is om te innoveren. Onze branche is volgens onderzoek<br />

hierop geen uitzondering: 96 procent noemt het<br />

invullen van klantenbehoeften als één van de belangrijkste<br />

drivers om te blijven innoveren. Het drukken<br />

van de kosten en het groeiende besef van de waarde<br />

van data worden ook opvallend vaak genoemd als reden<br />

om te innoveren.<br />

“Innovatie volgt altijd een herkenbare sequentie.<br />

Van product, naar diensten, naar oplossingen, naar beleving,<br />

naar transformatie op basis van strategische<br />

innovatie. Bij transformatie wordt de rups een vlinder.<br />

Daarom is het een goed idee om met je MT eens in een<br />

cocon te gaan zitten en allereerst een heldere, eigenwijze<br />

innovatiestrategie te formuleren. Doe dit liefst<br />

samen met mensen die in staat zijn over de eigen muren<br />

heen te kijken, anders krijg je slechts een rups met<br />

sportschoenen.” n<br />

42 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


PARTNER IN KENNIS<br />

AVÉRO ACHMEA<br />

VEEL INKOMENSCONTRACTEN LOPEN DIT NAJAAR AF. DAAROM<br />

IS HET NU HET MOMENT OM ALS FINANCIEEL ADVISEUR EEN<br />

AFSPRAAK MET ZAKELIJKE KLANTEN IN TE PLANNEN.<br />

Verlenging inkomenscontracten komt eraan<br />

Momentum voor een<br />

afspraak is nu<br />

TEKST MARTIN NEYT<br />

Een groot deel van deze collectieve<br />

inkomensverzekeringen<br />

zijn drie jaar geleden afgesloten.<br />

Destijds was corona nog een<br />

onbekend fenomeen, maar de pandemie<br />

heeft werkgevers wakker geschud.<br />

Steeds meer ondernemers onderschrijven<br />

het belang van een verzuimverzekering.<br />

Daarnaast kunnen zij zich in deze<br />

krappe arbeidsmarkt onderscheiden met<br />

een WIA Aanvullingsverzekering.<br />

Werkgevers krijgen bij ziekte van een<br />

werknemer plotseling veel extra taken<br />

op hun bord. Ze moeten vervanging regelen,<br />

werken aan re-integratie en de<br />

vinger aan de pols houden bij UWV. In<br />

de tussentijd moet het loon van de zieke<br />

medewerker worden doorbetaald. “Kleinere<br />

ondernemingen hebben vaak niet<br />

de mankracht om het hele verzuim- en<br />

re-integratietraject zorgvuldig op te pakken”,<br />

zegt Ron Knaken, propositiemanager<br />

Inkomensverzekeringen bij Avéro<br />

Achmea. “Op het moment dat veel mensen<br />

tegelijk uitvallen, wordt de situatie<br />

nijpend.”<br />

ONTZORGEN WERKGEVER<br />

Door de covid-periode is de MKB Verzuim<br />

ontzorg-verzekering van Avéro Achmea<br />

nu extra interessant. Deze verzekering,<br />

samen met MKB Nederland ontwikkeld,<br />

neemt werkgevers veel werk uit handen.<br />

Avéro Achmea heeft meteen vanaf<br />

de eerste verzuimdag contact met werkgever<br />

en werknemer. “Het is een ontzorgende<br />

oplossing voor het MKB. Werkgevers<br />

kunnen ook gebruik maken van ons<br />

meldloket, waarmee ze onder meer zieken<br />

herstelmeldingen kunnen verrichten<br />

en kunnen aansluiten op de loonadministratie.<br />

Bedrijven hebben zo alles op een<br />

centrale plek bij de hand.”<br />

WAARDE OPNIEUW BEWIJZEN<br />

Financieel adviseurs zijn de drijvende<br />

krachten achter het hernieuwen van de<br />

inkomenscontracten van hun zakelijke<br />

klanten. Zij kunnen heel goed inschatten<br />

of de verzekeringen nog passen. Wellicht<br />

is er inmiddels een beter aanbod voorhanden.<br />

“Het is een mooi moment om<br />

de banden met zakelijke klanten verder<br />

aan te halen en de waarde van advies<br />

opnieuw te bewijzen”, stelt Knaken. “Wij<br />

kunnen daar met een volledig palet aan<br />

oplossingen aan bijdragen.”<br />

Als extra service biedt Avéro Achmea<br />

de unieke SUAG Service. SUAG staat voor<br />

Status Uitkering Arbeidsgeschiktheid. Dit<br />

is de gegevensdienst van UWV. Belandt<br />

een werknemer in de WIA? Dan hoeft de<br />

werkgever maar een keer de arbeidsongeschiktheidsmelding<br />

door te geven. Wijzigingen<br />

in het arbeidsongeschiktheidspercentage<br />

worden daarna automatisch<br />

door UWV bij ons aangeleverd. “Op deze<br />

manier kunnen wij altijd de juiste WIAvergoeding<br />

bepalen. En de werkgever<br />

heeft er geen omkijken meer naar.”<br />

WIA-AANVULLING<br />

In deze krappe arbeidsmarkt is de WIAaanvulling<br />

bij uitstek een verzekering<br />

waarmee werkgevers zich kunnen onderscheiden.<br />

Als werknemers in de WIA belanden,<br />

houden ze vaak een bescheiden<br />

percentage van hun laatstverdiende loon<br />

over. Sommige werknemers hebben een<br />

aanvulling via de CAO, maar die is veelal<br />

minimaal. “Een kwalitatieve WIA-aanvulling<br />

kan het laatstverdiende loon voor<br />

werknemers upgraden naar 70 of 75 procent.<br />

Dan is er veel meer financiële armslag.<br />

De WIA-aanvulling is een aantrekkelijke<br />

arbeidsvoorwaarde. Financieel adviseurs<br />

kunnen hun zakelijke relaties daarop<br />

wijzen. Een goede WIA-aanvulling is<br />

een pré, dus werkgever, draag het uit.” n<br />

Neem voor meer informatie contact<br />

op met de accountmanager van Avéro<br />

Achmea. www.averoachmea.nl<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 43


PARTNER IN KENNIS<br />

NADAT DE RENTE JARENLANG HISTORISCH LAAG WAS,<br />

HEEFT DEZE DE AFGELOPEN MAANDEN EEN SPURT OMHOOG<br />

GEMAAKT. WAT GEBEURT ER DAN ACHTER DE SCHERMEN BIJ<br />

EEN HYPOTHEEKVERSTREKKER? VRAAGJE: WAAROM MOET<br />

DE HYPOTHEEKRENTE OMHOOG TERWIJL SPAARDERS NOG<br />

STEEDS GEEN RENTE KRIJGEN?<br />

Hoogspanning achter<br />

de schermen over<br />

hypotheekrente<br />

TEKST AB AKHNIKH, HEAD OF TREASURY LLOYDS BANK<br />

De afdeling Treasury is eigenlijk<br />

de bank binnen de bank.<br />

Lloyds Bank kent verschillende<br />

activiteiten. Bij de ene activiteit<br />

vloeit er geld de bank uit. Denk bijvoorbeeld<br />

aan hypothecair krediet en<br />

consumptief krediet. Maar er komt ook<br />

geld binnen. Bij hypotheken bijvoorbeeld<br />

door oversluitingen, (vervroegde) aflossingen<br />

en natuurlijk spaargeld. Treasury<br />

zorgt ervoor dat die geldstromen permanent<br />

in evenwicht zijn. Heb je meer geld<br />

in kas dan je nodig hebt, dan kost dat de<br />

bank veel geld. Heb je te weinig geld, dan<br />

moet je “nee” verkopen bij het uitzetten<br />

van bijvoorbeeld hypotheken. Dat wil<br />

je allemaal niet. Dit betekent dat je van<br />

dag tot dag moet zorgen voor evenwicht.<br />

Eenvoudig samengevat is dat wat de Treasury<br />

afdeling doet.<br />

BONNETJE<br />

In de markt leeft wel eens het misverstand<br />

dat de Treasury afdeling bepaalt<br />

welke hypotheken tegen welke voorwaarden<br />

en tarieven worden geaccepteerd.<br />

Dit beeld is verkeerd. Onze productmanagers<br />

ontwikkelen een concept<br />

en overleggen dat met ons, wij maken<br />

dan een risicoanalyse. Wij rekenen vervolgens<br />

uit wat het gaat kosten om dat<br />

geld voor die nieuwe propositie beschikbaar<br />

te krijgen. Wij laten als het ware het<br />

“bonnetje” zien. Als de propositie dan<br />

nog steeds winstgevend is en het product<br />

wordt gelanceerd, dan is het aan<br />

ons ervoor te zorgen dat het geld er ook<br />

daadwerkelijk is op het moment dat de<br />

overeenkomsten worden afgesloten.<br />

HEDGING<br />

Als Lloyds Bank realiseren wij onze funding<br />

in hoofdzaak langs drie kanalen:<br />

via spaargeld dat onze klanten ons toevertrouwen,<br />

via securisaties en via de<br />

geldstromen die binnen de groepsmaatschappijen<br />

plaatsvinden. Daarbij moeten<br />

wij er niet alleen op toezien dat de vraag<br />

naar en de beschikbaarheid van liquiditeiten<br />

op dagbasis in evenwicht is. Ook<br />

zorgen wij op langere termijnen voor balans.<br />

Tegenover het geld dat wij bijvoorbeeld<br />

voor 30 jaar tegen een bepaalde<br />

rente uitlenen, moeten wij voor die periode<br />

geld inkopen tegen een rente die<br />

leidt tot een marge voor de bank. Het afdekken<br />

van het risico van de rente die wij<br />

ontvangen en de rente die wij moeten<br />

betalen, noemen wij hedging. Dit vergt<br />

permanente analyses van wat er in de<br />

markt en binnen onze bank gebeurt.<br />

HECTISCH<br />

Bij onze analyses werken wij met modellen<br />

die zijn gebaseerd op ervaringen uit<br />

het verleden. Bij plotselinge, relevante<br />

marktveranderingen is het altijd spannend<br />

of de modellen die voor een groot<br />

44 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


LLOYDS BANK<br />

deel zijn gebaseerd op het verleden voldoende<br />

robuust zijn voor de actuele ontwikkelingen.<br />

In de afgelopen maanden<br />

waren er onverwachte, grote veranderingen.<br />

Stijgende rente, stijgende energieprijzen,<br />

stijgende inflatie, oorlog in Oekraïne.<br />

In zo’n situatie ben je als Treasury<br />

extra scherp op de vraag of de modellen<br />

deze situatie ook goed opvangen.<br />

WIJZE VAN FUNDING<br />

De wijze waarop een geldverstrekker het<br />

geld voor een hypothecaire lening financiert,<br />

is van belang voor de klant en de<br />

adviseur. Geldverstrekkers die hun funding<br />

krijgen via investeerders hebben<br />

vaak te maken met slots waarbij er funding<br />

is voor specifieke doelgroepen en<br />

termijnen. Is die slot “vol”? Dan gaat de<br />

kassa dicht. Ook zie je dat bij wijziging<br />

van het rentelandschap investeerders<br />

hun aandacht kunnen verleggen.<br />

Een hypotheek ga je als klant meestal<br />

aan voor een periode van 30 jaar. De<br />

kans is best groot dat een consument<br />

binnen die 30 jaar een wijziging in de<br />

leningsovereenkomst aan wil brengen.<br />

Heeft de betreffende investeerder op dat<br />

moment minder interesse om nog actief<br />

te zijn in de Nederlandse markt? Dan kan<br />

dat leiden tot voor de klant minder aantrekkelijke<br />

voorstellen.<br />

Bij een bank als Lloyds Bank ligt dit<br />

anders. Allereerst is het de strategie van<br />

Lloyds Banking Group om nadrukkelijk<br />

ook op lange termijn in Nederland actief<br />

te blijven en ons marktaandeel te vergroten.<br />

Daarnaast is het juist de taak van<br />

de Treasury afdeling om op elk moment<br />

voor elke propositie voldoende funding<br />

te hebben. Ik zie het niet snel gebeuren<br />

dat bij een bank op enig moment het loket<br />

dicht moet omdat het uit te zetten<br />

geld op is.<br />

Ab Akhnikh: ‘In dit vak moet<br />

je een beetje diplomaat zijn.’<br />

DIPLOMAAT<br />

Bij een bank werken mensen vanuit allerlei<br />

disciplines. Juristen, economen, marketeers,<br />

ICT-deskundigen. Ik heb zelf een<br />

wiskundige achtergrond. Wij zijn binnen<br />

de Treasury afdeling de hele dag bezig<br />

met het maken van analyses en het verfijnen<br />

van modellen.<br />

Daarmee bewaken we zo goed mogelijk<br />

het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven<br />

inclusief de noodzakelijke reserveringen.<br />

Maar als hoofd Treasury moet je<br />

niet alleen met cijfers kunnen omgaan,<br />

maar ook met mensen. Want in dit vak<br />

heb je te maken met een groot aantal<br />

stakeholders die van alles willen weten<br />

of willen kunnen. Je moet daarom in dit<br />

werk ook een beetje diplomaat zijn. n<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 45


VIP INNOVATIE CONGRES<br />

Ruim 600 branchegenoten op<br />

eerste VIP Innovatie Event.<br />

Michael Mackaaij: ‘Keten is zo<br />

sterk als zijn zwakste schakel.’<br />

46 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


VIP INNOVATIE CONGRES<br />

MARKTPARTIJEN HEBBEN IEDER HUN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID<br />

OM TE VERNIEUWEN, MAAR SAMENWERKING TUSSEN DE VERSCHILLENDE<br />

KETENPARTNERS IS CRUCIAAL. EN DAAR IS NOG TE WINNEN. DAT<br />

BLEEK TIJDENS HET EERSTE VIP INNOVATIE CONGRES VAN <strong>VVP</strong> EN<br />

CONTACTGROEP AUTOMATISERING (CGA) IN HET NIEUWE AFAS-THEATER<br />

IN LEUSDEN EN MET BOUDEWIJN VAN UDEN (A.S.R.) ALS DAGVOORZITTER.<br />

Vernieuwen<br />

doe je samen<br />

TEKST TOON BERENDSEN | BEELD RODNEY KERSTEN<br />

Michael Mackaaij, CGA-voorzitter,<br />

stak de hand in eigen boezem.<br />

“Er zijn tal van prachtige<br />

nieuwe ict-oplossingen beschikbaar.<br />

De CGA-deelnemers,<br />

momenteel 35 in getal, dragen<br />

deze oplossingen ook actief uit.<br />

Onder meer door zich te presenteren op dit event. Toch<br />

lijken de oplossingen nog niet altijd te landen. Terwijl<br />

een keten zo sterk is als zijn zwakste schakel.”<br />

Die keten, of beter het stroomlijnen van de keten, is<br />

al heel lang een issue in de intermediaire verzekeringsbranche.<br />

Het gouden ei voor ketenintegratie werd ook<br />

tijdens de paneldiscussie op het event niet gelegd. Maar<br />

absoluut positief is dat de ketenpartners zich volop bereid<br />

tonen om samen te werken en dat ook steeds meer<br />

doen (voor zover de mededingingsregels en het aangescherpte<br />

toezicht bij (onder)uitbesteding het toelaten).<br />

En het is natuurlijk ook weer niet zo dat er inzake<br />

ketenintegratie helemaal niets is bereikt. Zo zijn relevante<br />

standaarden ontwikkeld. Toepassing daarvan zou<br />

wat Mackaaij betreft soms wel wat dwingender mogen<br />

worden nagestreefd.<br />

ROBOT ROBBY<br />

De deelnemers aan het door deelnemers en CGA-leden<br />

alom geprezen event werden welkom geheten door de<br />

robot Robby, die je nog als een gadget zou kunnen zien.<br />

Maar in de inleiding door Jarno Duursma, expert digitale<br />

technologie, erna werd duidelijk dat kunstmatige<br />

intelligentie inmiddels wel degelijk levensecht kan<br />

zijn. Duursma: “De scheidslijn tussen echt en deepfake<br />

wordt steeds dunner.”<br />

Duursma gaf een groot aantal voorbeelden die lieten<br />

zien dat bijvoorbeeld iemands spraak door software akelig<br />

dicht kan worden benaderd. Voice cloning is volgens<br />

Duursma ook realiteit. Duursma liet een niet van echt te<br />

onderscheiden deepfake van hemzelf zien en horen.<br />

Maken deze technieken nou het verschil als financieel<br />

adviseur? Als ze op de juiste manier worden ingezet.<br />

Innoveer niet om innoveren. Duursma: “Schakel steeds<br />

weer terug naar de vraag: welk probleem lost dit nou<br />

echt op?”<br />

Bovendien, aldus Duursma, mist software menselijke<br />

eigenschappen als empathie en intuïtie, die ook belangrijk<br />

zijn. Informatietechnologie weet zich ook geen raad<br />

met ongebruikelijke situaties. Duursma gaf het voorbeeld<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 47


VIP INNOVATIE CONGRES<br />

Jarno Duursma: ‘Omarm automatisering, omarm jezelf.<br />

van de Tesla die steeds remt voor stoplichten die worden<br />

vervoerd op een vrachtauto iets verder op de weg.<br />

Duursma daagde deelnemers uit te kijken welke taken<br />

in hun werk geautomatiseerd kunnen worden. Verder<br />

riep hij de deelnemers op “meer mens te worden. Juist de<br />

menselijke aspecten moet je ontwikkelen, bijvoorbeeld<br />

door zelfreflectie. Ontwikkel het zachte, het persoonlijke.<br />

Omarm automatisering, maar omarm ook jezelf.”<br />

Zelfs robot Robby sloot af met: “Adviseren is mensenwerk.”<br />

ONDERZOEK<br />

Voorafgaand aan het event onderzochten Adfiz en CGA<br />

waar volgens adviseurs de digitale ondersteuning beter<br />

kan. Dit blijkt vooral het geval bij het primaire proces.<br />

‘Data Exchange<br />

Kennisbank: branchebrede<br />

set van afspraken<br />

én voorlichting’<br />

Verbetering van ondersteuning voor het verzamelen<br />

van klantgegevens, inventariseren van risico’s en analyse<br />

en advies hebben bij de meeste kantoren prioriteit.<br />

Andere uitkomsten: de investeringen in digitalisering<br />

verschillen en het vinden van de juiste tool en gebrekkige<br />

koppeling aan andere systemen zijn uitdagingen.<br />

De uitkomsten werden vertaald in stellingen, die<br />

werden voorgelegd aan een panel bestaande uit Mackaaij,<br />

Adfiz-directeur Enno Wiertsema, NVGA-voorzitter<br />

Ron Gardenier en algemeen directeur Richard Weurding<br />

van het Verbond van Verzekeraars. De discussie<br />

onderstreepte het belang om als ketenpartijen samen<br />

te werken bij innovatie, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid.<br />

Wiertsema: “Het is aan de it-leverancier<br />

om de financieel adviseur mee te nemen, het is aan de<br />

adviseur om daarvoor open te staan.”<br />

OP ACHTERSTAND?<br />

De eerste stelling luidde: ‘Het onafhankelijk advieskanaal<br />

komt op achterstand door gebrekkige IT-ondersteuning’.<br />

Weurding vond de stelling een beetje te ‘definitief’,<br />

constateerde dat financieel adviseurs zich wel degelijk<br />

bewust zijn van de uitdagingen op ict-gebied. Belangrijke<br />

uitdagingen, want het gaat om een strategische belangrijk<br />

distributiekanaal; 60 procent van de complexe<br />

producten, aldus Weurding, loopt via de adviseur.<br />

48 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


VIP INNOVATIE CONGRES<br />

De anderen waren het met de stelling eens. Gardenier<br />

merkte op dat ook verouderde systemen een rol spelen.<br />

“De legacy uit het verleden is een enorme hurdle.”<br />

GEMISTE KANS<br />

Stelling twee: ‘Bewustwording van de adviseur van bestaande<br />

digitale mogelijkheden is de verantwoordelijkheid<br />

van de IT-leveranciers’. In de eerste plaats, vond<br />

het panel, is de ondernemer zelf verantwoordelijk voor<br />

adequate it-ondersteuning. Maar de kennispartners<br />

moeten hun waar dus wel goed in beeld brengen bij de<br />

adviseur (of in ruimere zin financieel dienstverlener).<br />

Mackaaij sprak van “een gedeelde verantwoordelijkheid.<br />

Toch krijgt it – ook bij grotere kantoren – niet altijd<br />

de aandacht die het verdient. Automatisering wordt<br />

nog te vaak als een kostenpost gezien. Een gemiste<br />

kans”.<br />

DELTAPLAN PROVINCIAAL<br />

Stelling drie: ‘Het ontwikkelen van bruikbare koppelingen<br />

kunnen we overlaten aan de markt’. Op zich kon<br />

het panel zich in deze stelling wel vinden. Als marktpartijen<br />

concurreren, versterkt dat immers de innovatie<br />

en snelheid van implementeren. Maar adequate koppelingen<br />

– of beter de standaarden die daarvoor nodig<br />

zijn - zijn te belangrijk om ze niet als markt aan te sturen.<br />

Niet voor niets dat SIVI bestaat, dat door de markt<br />

gedragen standaarden ontwikkelt. Wat dan weer niet<br />

hetzelfde is als dat standaarden altijd snel worden toegepast.<br />

Adfiz meent dat het Verbond zijn leden wat dit<br />

betreft harder mag pushen. Weurding verwees naar het<br />

Deltaplan Provinciaal dat er aan komt. Het is zaak, aldus<br />

Weurding, de bewustwording te blijven voeden.<br />

DRIJFVEREN<br />

De vierde stelling was: ‘Schaalvoordelen in automatisering<br />

vormen een drijfveer voor consolidatie in alle delen<br />

van de keten’. De panelleden zeiden dit wel te herkennen,<br />

maar dat er zeker meer drijfveren zijn. Overnames<br />

kunnen bijvoorbeeld ook zijn ingegeven door<br />

marktstrategische overwegingen. Gardenier: “Ik wil ook<br />

de compliance-eisen noemen, die steeds zwaarder worden.”<br />

Volgens Mackaaij heeft “automatisering zien als<br />

een kostenpost niets te maken met het op lange termijn<br />

bouwen aan een succesvol bedrijf”.<br />

NOG RUIMTE<br />

De laatste stelling: ‘Het gebrek aan IT-kennis en -vaardigheden<br />

is een continuïteitsrisico voor de advieskantoren’.<br />

Deze stelling was mede ingegeven door de onderzoeksuitkomst<br />

dat 79 procent van de kantoren met<br />

elf tot 50 fte geen of slechts één it-medewerker heeft.<br />

Panelleden Richard Weurding, Ron Gardenier, Enno Wiertsema<br />

en Michael Mackaaij: ‘Samenwerking geen issue.’<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 49


VIP INNOVATIE CONGRES<br />

Justin Schlee: ‘Bundeling én delen van kennis.’<br />

Mackaaij meende dat er zeker bij de grotere kantoren in<br />

deze categorie nog ruimte is voor meer personeelsinzet<br />

op it. Maar het is aan kantoren zelf om die handschoen<br />

op te pakken. “Dit hoort toch echt tot het ondernemerschap”,<br />

aldus het panel.<br />

KENNISBANK DATA EXCHANGE<br />

Justin Schlee (CGA) en Peter Mols (SIVI) presenteerden<br />

de nieuwe Data Exchange Kennisbank, die eind september,<br />

begin oktober live gaat. De kennisbank bundelt<br />

Wrap up van dagvoorziter Boudewijn<br />

van Uden en Michael Mackaaij.<br />

kennis op het gebied uitwisseling van data, een volgens<br />

de Contactgroep zeer belangrijk thema dat schreeuwde<br />

om een branchebrede set van afspraken én voorlichting<br />

met betrekking tot data exchange.<br />

DIVERSITEIT, GELIJKHEID EN INCLUSIE<br />

Indra Frishert (Dazure) organiseerde samen met Loes de<br />

Boer (DL Network Analytics) de inspiratiesessie Diversiteit,<br />

Gelijkheid en Inclusie. De sessie liet zien deze onderwerpen<br />

meetbaar te maken door middel van organisatorische<br />

netwerkanalyse. Waarbij het uitgangspunt<br />

is dat verandering ontstaat door cultuurverandering.<br />

Het bureau hanteert bepaalde cultuurfactoren, liefst in<br />

samenhang. Maar de verhalen van deelnemers aan de<br />

sessie, waarnaar werd gevraagd, waren ook reuze-interessant.<br />

Ze lieten zien dat iedereen zo zijn of haar eigen<br />

(levens)ervaringen heeft. En daar zit misschien meteen<br />

ook wel de grootste uitdaging bij automatisering, om<br />

recht te doen aan die individuele ervaringen. Want zelfs<br />

al is een robot nog zo goed, mensen willen niet als een<br />

robot worden behandeld.<br />

Noteer vast 4 juli 2023 in uw agenda voor de tweede<br />

editie van dit nieuwe event. Meer lezen over innovatie?<br />

Lees dan de recent verschenen <strong>VVP</strong> Special Innovatie<br />

die tijdens het event werd uitgedeeld: www.vvponline.<br />

nl/specialinnovatie20<strong>22</strong> n<br />

50 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


VIP INNOVATIE CONGRES<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 51


Het praktijkgerichte katern Ken je vak! vormt het hart van iedere <strong>VVP</strong>-editie en<br />

biedt need to know-informatie voor iedere adviseur. Met onder meer de vertaling<br />

van belangrijke Kifid-uitspraken op het gebied van leven, schade en hypotheken<br />

naar de dagelijkse adviespraktijk, de rubriek Permanent Actueel en informatie<br />

en tips met betrekking tot Innovatie, Compliance, Marketing & Sales, Inkomen,<br />

Purpose en Duurzaamheid.<br />

FOTO PETER BEEMSTERBOER<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 53


LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN<br />

Ook eisen aan oriëntatiegesprek<br />

HYPOTHEKEN – Tijdens een oriëntatiegesprek maakt de adviseur een handgeschreven<br />

notitie met onder meer de volgende zin: ”Volgend jaar extra aan belasting<br />

teruggave +/- 5.000 euro.” De consument sluit een bestaande hypothecaire<br />

geldlening hierop over. De consumenten blijken echter geen recht te<br />

hebben op deze belastingteruggave.<br />

De Geschillencommissie formuleert hierop de volgende algemene norm:<br />

“Hoewel het op zichzelf juist is dat de consumenten aan de handgeschreven<br />

notitie niet direct rechten kunnen ontlenen en deze ook niet als toezegging<br />

kwalificeert, ligt het wel op de weg van de adviseur om de consumenten duidelijke<br />

informatie te verstrekken over een mogelijke belastingteruggave. De<br />

adviseur had dus in ieder geval duidelijk moeten maken aan de consumenten<br />

dat het slechts om een verwachting ging en dat zij niet kon beoordelen of<br />

de consumenten ook daadwerkelijk recht hadden op een belastingteruggave,<br />

omdat zij de fiscale situatie van de consumenten niet kende. Niet gesteld en<br />

ook niet gebleken is dat de adviseur de consumenten hierover duidelijk heeft<br />

geïnformeerd. Door dit na te laten heeft de adviseur verkeerde verwachtingen<br />

gewekt bij de consumenten. Dit had zij kunnen en moeten voorkomen<br />

door duidelijk naar de consumenten toe te communiceren dat zij onvoldoende<br />

informatie tot haar beschikking had om te kunnen beoordelen of de consumenten<br />

ook daadwerkelijk recht hadden op de genoemde belastingteruggave.<br />

Nu de adviseur dit niet heeft gedaan, is zij naar het oordeel van de commissie<br />

tekortgeschoten in de op haar rustende verplichting om de consumenten<br />

juist en volledig te informeren.” – Uitspraak GC 20<strong>22</strong>-0543<br />

Kosten rekenen voor een<br />

onhaalbare financiering?<br />

HYPOTHEKEN – Mag je bemiddelingskosten rekenen wanneer je als financieel<br />

adviseur vooraf al (behoort) te weten dat de aanvraag zal worden afgewezen?<br />

Nee, zegt de Geschillencommissie: “Hoewel de adviseur op zichzelf terecht<br />

stelt dat sprake is van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting,<br />

ligt het wel op de weg van de adviseur om de consumenten juist<br />

in te lichten en om geen werkzaamheden te verrichten waarvan kennelijk op<br />

voorhand al duidelijk is dat deze tot niets leiden.” – Uitspraak GC 20<strong>22</strong>-0370<br />

Leren van Kifid-uitspraken<br />

De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel<br />

adviseurs en verzekeraars. In elk nummer vat <strong>VVP</strong> een aantal relevante<br />

uitspraken samen.<br />

Weigeren toestemming<br />

verhuur woning<br />

HYPOTHEKEN – In veel situaties verbieden geldverstrekkers<br />

het verhuren van de woning die als<br />

onderpand dient voor de hypothecaire geldlening,<br />

tenzij de consument verzoekt om verhuur toe te<br />

staan en de geldverstrekker deze toestemming<br />

verleent. De vraag is dan onder welke voorwaarden<br />

een geldverstrekker een dergelijk verzoek van<br />

een consument mag afwijzen.<br />

De Geschillencommissie geeft hierop het volgende<br />

antwoord: “Vast staat dat in artikel 30 sub<br />

a van de algemene voorwaarden is opgenomen<br />

dat het voor de consumenten niet toegestaan is<br />

de woning zonder schriftelijke toestemming van<br />

de geldverstrekker te verhuren. Daarnaast is in het<br />

Indicatief Kredietvoorstel en in het Kredietaanbod<br />

opgenomen dat het onderpand uitsluitend<br />

voor eigen bewoning mag worden gebruikt. Of de<br />

geldverstrekker toch toestemming voor verhuur<br />

verleent, is een kwestie van beleidsvrijheid. Zij kan<br />

de toestemming dan ook weigeren.<br />

“Dit kan echter anders zijn indien zij van deze<br />

beleidsvrijheid gebruik maakt op een wijze die in<br />

de gegeven omstandigheden naar maatstaven<br />

van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou<br />

zijn. Dat volgt uit artikel 6:248 lid 2 van het Burgerlijk<br />

Wetboek. Vanwege de aard van het artikel<br />

dient terughoudendheid te worden betracht bij<br />

het toepassen daarvan.” – Uitspraak GC 20<strong>22</strong>-0509<br />

De samenvatting Hypotheken<br />

wordt u aangeboden door de<br />

54 | <strong>VVP</strong> NR SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN<br />

Benzine in plaats van diesel<br />

CAMPERVERZEKERING – De consument heeft verkeerde brandstof getankt<br />

waardoor schade is ontstaan aan de motor van de kampeerauto. Partijen verschillen<br />

van mening of de schade is ontstaan als gevolg van een plotseling en<br />

van buiten komend onheil. De Geschillencommissie oordeelt dat de schade is<br />

gedekt. De beslissende gebeurtenis is het tanken geweest. Dit is een plotselinge<br />

gebeurtenis. Het toevoegen van de verkeerde brandstof is een van bui-<br />

ten komend onheil. Vordering – 10.715 euro - toegewezen.<br />

De commissie: “De beslissende gebeurtenis<br />

voor het ontstaan van de schade is het ongemerkt<br />

tanken van de verkeerde brandstof geweest. Deze<br />

gebeurtenis is naar het oordeel van de commissie<br />

plotseling omdat de tijdspanne van het tanken<br />

gering is. Partijen verschillen er niet over van mening<br />

dat het toevoegen van de verkeerde brandstof<br />

van buiten komend is. Dit brengt mee dat<br />

sprake is van een plotseling van buiten komend<br />

onheil. Hieraan doet niet af dat de schade aan de<br />

motor feitelijk niet direct is ontstaan maar pas<br />

nadat enkele kilometers met de kampeerauto is<br />

gereden.<br />

“De oorzaak is niet, zoals de verzekeraar betoogt,<br />

gelegen in een proces. In het geheel is het<br />

tanken van de verkeerde brandstof de beslissende<br />

factor. Voor dekking onder artikel 2 van de voorwaarden<br />

is niet vereist dat de schade plotseling<br />

is ontstaan maar dat het gaat om een plotseling<br />

van buiten komend onheil. Ook het argument van<br />

de verzekeraar dat het moet gaat om een onheil<br />

passend in het rijtje van de in artikel 2 genoemde<br />

gebeurtenissen, gaat niet op. Die lezing volgt niet<br />

uit de betreffende bepaling.” – Uitspraak GC 20<strong>22</strong>-<br />

0600<br />

Ongelukkige samenloop<br />

AVP – De consument heeft zijn schoondochter geholpen met verhuizen. De<br />

consument heeft per abuis zakken met spullen die moesten worden meeverhuisd,<br />

naar de stort gebracht. De consument klaagt dat de gevolmachtigde<br />

heeft geweigerd de schade te vergoeden. De Geschillencommissie is van oordeel<br />

dat de consument niet aansprakelijk is voor de door de benadeelde geleden<br />

schade en dat de gevolmachtigde niet gehouden is om de schade te vergoeden.<br />

De vordering (944,04 euro) wordt afgewezen.<br />

De commissie: “De criteria voor aansprakelijkheid op basis van onrechtmatige<br />

daad zijn: een onrechtmatige daad, toerekenbaarheid, schade en causaal<br />

verband. Uit artikel 6:162 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijkt dat een<br />

onrechtmatige daad kan bestaan uit een inbreuk op een recht en een doen of<br />

nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven<br />

recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. In de onderhavige kwestie<br />

is er geen sprake van een inbreuk door de consument op een recht van de<br />

benadeelde en de consument heeft niet in strijd gehandeld met een wettelijke<br />

plicht.<br />

“Dan resteert nog de vraag of de consument in strijd met een ongeschreven<br />

zorgvuldigheidsnorm heeft gehandeld richting de benadeelde. De commissie<br />

overweegt dat een gedraging niet onrechtmatig wordt alleen omdat<br />

met de gedraging schade is veroorzaakt. Een gedraging<br />

is onrechtmatig wanneer de schade als<br />

gevolg van het gedrag zo waarschijnlijk is, dat de<br />

dader zich op basis van zorgvuldigheid van dat<br />

gedrag had moeten weerhouden. De commissie<br />

is van oordeel dat in onderhavig geval de schade<br />

lijkt te zijn veroorzaakt door een ongelukkige samenloop<br />

van omstandigheden, namelijk dat zowel<br />

de spullen die meeverhuisd moesten worden,<br />

als de spullen die naar de stort moesten in zakken<br />

zaten en niet onderscheidend (genoeg) waren.<br />

Niet (voldoende) gesteld of gebleken is dat de<br />

schade ook zou zijn ontstaan als spullen op duidelijk<br />

wijze van elkaar waren gescheiden. De commissie<br />

neemt dan ook niet aan dat de mate van<br />

waarschijnlijkheid van schade zo groot was dat<br />

de consument zich had moeten onthouden van<br />

het wegbrengen van de zakken naar de stort. De<br />

conclusie is dat de consument niet aansprakelijk<br />

is voor de door de benadeelde geleden schade en<br />

dat de gevolmachtigde niet gehouden is om de<br />

schade te vergoeden.” – Uitspraak GC 20<strong>22</strong>-0572<br />

NR NR 4 SEPTEMBER 1 FEBRUARI 2019 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 55


Het simpele feit dat men waarschuwt<br />

voor mogelijke aansprakelijkheid,<br />

heft die aansprakelijkheid niet op. Die<br />

is namelijk gebaseerd op de wet en<br />

niet op hetgeen iemand zomaar zegt<br />

of roept.<br />

Wft Schade Particulier<br />

Rechtsregels over aansprakelijkheid<br />

Je gaat naar een restaurant en daar hangt in de garderobe een bordje<br />

met de tekst: “De directie stelt zichzelf niet aansprakelijk voor schade<br />

aan of vermissing van uw eigendommen.” Hoewel tekstueel wel<br />

wat op deze uiting is af te dingen, is de boodschap duidelijk: Het bedrijf<br />

probeert op deze wijze onder eventuele aansprakelijkheid uit te komen.<br />

Wat is de waarde van een degelijke waarschuwing?<br />

Het uitgangspunt voor de rechtsregels over aansprakelijkheid vinden we<br />

in de wet. In dit geval in het Burgerlijk Wetboek (BW), om nog exacter te zijn<br />

in deel 6 (ook wel boek 6 genoemd). Zo wordt het algemene artikel over de<br />

onrechtmatige daad aangeduid met 6:162 BW. Artikelnummer 162 van het<br />

zesde boek van het BW. Het BW onderscheidt wettelijke aansprakelijkheid<br />

(WA) en contractuele aansprakelijkheid (CA).<br />

PERMANENT ACTUEEL. OMDAT HET MOET.<br />

Heeft u inhoudelijk klantcontact? Dan heeft u ook de verplichting om<br />

Permanent Actueel te zijn. Met de rubriek ‘Permanent Actueel’ in <strong>VVP</strong><br />

helpen wij u op weg. Wij brengen verschillende actualiteiten onder de<br />

aandacht. Wat zijn de ontwikkelingen in de branche, toegespitst op uw<br />

vakgebied? Aan bod komen wetswijzigingen, nieuwe regelingen en aandachtspunten<br />

binnen het Wft-vakbekwaamheidsstelsel. Even lezen en<br />

u bent weer op de hoogte. De rubriek wordt verzorgd door de Vakredactie<br />

van Lindenhaeghe. Wilt u op een van de onderwerpen reageren? Mail<br />

uw reactie naar contact@lindenhaeghe.nl.<br />

Powered by<br />

WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID<br />

Wettelijke aansprakelijkheid vloeit voort uit de wet en deze aansprakelijkheid<br />

kunnen we onderverdelen in schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid.<br />

Schuldaansprakelijkheid ziet alleen toe op hetgeen je zelf doet of hetgeen<br />

je nalaat. Het wordt in de praktijk aangeduid met de aansprakelijkheid<br />

uit onrechtmatige daad. Het is geregeld in artikel 6:162 BW en het komt erop<br />

neer dat de benadeelde vijf dingen moet aantonen ten opzichte van de vermeende<br />

veroorzaker. Dat zijn onrechtmatige daad,<br />

toerekening, schade en causaal verband tussen<br />

de daad en de schade. Het vijfde punt, relativiteit,<br />

staat in artikel 6:163 BW. De relativiteitseis houdt<br />

in dat de geschonden norm moet strekken tot bescherming<br />

tegen de schade zoals die zich heeft<br />

voorgedaan.<br />

Risicoaansprakelijkheid houdt in dat een persoon<br />

aansprakelijk is voor schade die hij of zij<br />

niet zelf veroorzaakt heeft, maar waarvoor hij of<br />

zijn wel aansprakelijk gehouden kan worden. Het<br />

maakt niet uit of de persoon schuld heeft aan de<br />

schade. Ouders zijn bijvoorbeeld aansprakelijk<br />

voor kinderen jonger dan zestien jaar, en een dierenbezitter<br />

is risicoaansprakelijk als het dier uit eigen<br />

beweging schade toebrengt aan derden.<br />

CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID<br />

Contractuele aansprakelijkheid kan voortvloeien<br />

uit een overeenkomst, geregeld in artikel 6:85 BW<br />

en verder. Stel dat persoon A een auto koopt van<br />

persoon B. Ze zijn het eens geworden en het is<br />

zelfs op papier gezet. Op de afgesproken dag komt<br />

persoon B echter niet opdagen en laat hij ook niks<br />

meer van zich horen. Is hij dan aansprakelijk voor<br />

de eventuele schade die persoon A daardoor lijdt?<br />

Dat is afhankelijk van de reden waarom persoon<br />

B niet is komen opdagen. Wellicht is er sprake van<br />

een omstandigheid die hem niet is toe te rekenen.<br />

Persoon B zal dit moeten aantonen. Zodra er sprake<br />

blijkt te zijn van een wanprestatie, kan persoon<br />

A in sommige gevallen ontbinding eisen van de<br />

overeenkomst, alsnog nakoming eisen en in beide<br />

gevallen schadevergoeding. n<br />

56 | <strong>VVP</strong> NR SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


PERMANENT ACTUEEL<br />

Wft Inkomen<br />

Verplichte AOV: waar staan we?<br />

Het is al jaren een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt:<br />

de verplichte AOV voor zelfstandigen. Tijd voor een<br />

update over dit onderwerp.<br />

Uit een onderzoek van ZZP Nederland blijkt dat 81 procent van alle<br />

zelfstandigen tegen een verplichte AOV is. Toch komt de verplichte<br />

AOV voor zelfstandigen eraan.<br />

Het verplichten van een AOV aan zzp’ers heeft twee belangrijke<br />

redenen. Overlegpartijen geven als eerste reden dat het niet redelijk is<br />

dat kosten en risico’s van onverzekerden door de samenleving worden gedragen.<br />

Immers, als een zzp’er geen inkomen meer heeft door arbeidsongeschiktheid<br />

en hij is niet verzekerd, dan valt hij terug op sociale verzekeringen.<br />

Slechts een op de vijf zzp’ers verzekert zich nu tegen arbeidsongeschiktheid.<br />

De reden ligt in het feit dat verzekeraars nu geen acceptatieplicht hebben.<br />

Dus zelfstandigen kunnen worden geweigerd op medische gronden. Maar er<br />

is voornamelijk een drempel vanwege de hoge premie. Veel zzp’ers kiezen er<br />

daardoor bewust voor om onverzekerd te blijven.<br />

Als tweede reden geeft de overheid aan dat ze schijnzelfstandigheid wil<br />

voorkomen. Door een AOV voor zzp’ers verplicht te stellen, wordt een oneerlijke<br />

concurrentiepositie voorkomen. De kans op schijnzelfstandigheid neemt<br />

af. Het loont namelijk niet meer om zzp’er te worden als je slechts één opdrachtgever<br />

hebt en ook nog een verplichte AOV<br />

moet betalen. Dan kun je beter in loondienst blijven,<br />

zo is de gedachte.<br />

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de verplichte<br />

verzekering eruit gaat zien. Als je het aan<br />

ZZP Nederland vraagt, dan bestaat de verzekering<br />

uit een collectieve basisvoorziening voor alle werkenden.<br />

Dus ook voor niet-zzp’ers. ZZP Nederland<br />

ziet het voor zich als een basisuitkering met een<br />

‘Kabinet komt<br />

volgend jaar<br />

met invulling’<br />

wachttijd van twee jaar en een uitkering tot de<br />

AOW-leeftijd. Er zou dan sprake moeten zijn van<br />

volledige acceptatie en geen uitsluitingen.<br />

NOG VEEL VRAGEN<br />

De vraag is natuurlijk wat er gaat gebeuren met<br />

de verplichte AOV. Als die er komt in de vorm die<br />

Stichting van de Arbeid vormgeeft, dan heeft dit<br />

gevolgen voor dergelijke nieuwe initiatieven, maar<br />

ook voor de bestaande verzekeringsmarkt. Want<br />

komt er een overgangsregeling of kunnen bestaande<br />

verzekeringsvormen blijven bestaan? En<br />

wat gebeurt er met zzp’ers met een hoog inkomen?<br />

Kunnen zij zich dan vrijwillig bijverzekeren?<br />

De Stichting van de Arbeid geeft wel aan dat er<br />

ruimte moet zijn voor dergelijke eigen keuzes. Nu<br />

afwachten wat de daadwerkelijke invulling van de<br />

overheid wordt op deze aangekondigde maatregel.<br />

Aanvulling redactie: inmiddels heeft het kabinet<br />

aangekondigd het komende jaar te komen<br />

met een invulling van een arbeidsongeschiktheidsverzekering<br />

voor zelfstandigen. Die verzekering<br />

wordt op zijn vroegst in 2027 ingevoerd.<br />

Er dient nog verdere uitwerking plaats te vinden<br />

op twee onderdelen (opt-out en Onderling Waarborgfonds).<br />

Minister Van Gennip denkt wel al dat<br />

de de kring van verzekerden kan worden verruimd:<br />

“Ook resultaatgenieters, meewerkend partners en<br />

directeur-grootaandeelhouders kunnen worden<br />

opgenomen in de kring van verzekerden, conform<br />

het advies van de Stichting van de Arbeid.” n<br />

NR NR 4 SEPTEMBER 1 FEBRUARI 2019 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 57


ADFIZ<br />

Klanten en stakeholders kijken steeds vaker naar adviseurs als belangrijke<br />

speler om hen beter voor te bereiden op klimaatrisico’s. Dat is ook hard nodig,<br />

want veel klanten zijn zich niet volledig bewust van klimaatrisico’s, hoe goed<br />

ze ertegen verzekerd zijn en wat zelf kunnen doen om risico’s te verkleinen.<br />

Kennis delen over klimaatrisico’s<br />

TEKST ADFIZ<br />

We krijgen steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden.<br />

De ijshagel van 2016 in Brabant, de overstromingsramp<br />

in Limburg van 2021 en de extreme drielingstormen<br />

Dudley, Eunice en Franklin van 20<strong>22</strong> zijn recente voorbeelden<br />

van (zeer) extreem weer. Dat vraagt om aandacht voor en advies over deze<br />

risico’s. Om adviseurs te helpen hun klanten te adviseren over klimaatrisico’s<br />

lanceerde Adfiz een kennisportaal Klimaatrisico’s.<br />

In Limburg sprong de overheid na de overstromingsramp nog bij door<br />

ruimhartig te zijn. Ook bij schade aan zaken die (sinds kort) wel verzekerbaar<br />

waren, maar waarvan de huidige verzekeringsmogelijkheden niet algemeen<br />

bekend waren konden particulieren en bedrijven in aanmerking komen voor<br />

een tegemoetkoming in de geleden schade en de gemaakte kosten als gevolg<br />

van de ramp. Het kabinet waarschuwde echter ook dat in de toekomst<br />

bij dergelijke rampen verzekerbare schades niet opnieuw onder de Wet tegemoetkoming<br />

schade bij rampen (Wts) zullen vallen.<br />

VIER ROLLEN<br />

De adviseur speelt een belangrijke rol bij het delen van kennis over klimaatrisico’s.<br />

In het kennisportaal Klimaatrisico’s worden onder andere vier rollen die<br />

de adviseur kan vervullen om kennis te delen over klimaatrisico’s verder uitgewerkt<br />

en worden tools en andere hulpmiddelen die daarbij kunnen helpen<br />

onder de aandacht gebracht:<br />

1. Bewustwording<br />

In het portaal worden de belangrijkste klimaatrisico’s (bliksem, droogte, hagel,<br />

overstroming, sneeuw, vorst en ijzel, regen en overstroming) beschreven<br />

en wordt de impact daarvan benoemd. Omdat deze klimaatrisico’s<br />

pas echt gaan leven als ze op de persoonlijke klantsituatie zijn toegepast,<br />

wordt ook de Klimaateffectatlas onder de aandacht<br />

gebracht. Met deze tool is het mogelijk<br />

om tot op adresniveau in te zoomen en de verschillende<br />

klimaatrisico’s in kaart te brengen.<br />

2. Verzekerbare risico’s verzekeren<br />

Het belangrijkste onderdeel van het kennisportaal<br />

Klimaatrisico’s is de vergelijking van polisvoorwaarden<br />

van particuliere en zakelijke schadeverzekeringen,<br />

die in opdracht van Adfiz voor<br />

‘Advies over<br />

klimaatrisico’s<br />

gevraagd’<br />

haar leden is gemaakt door Poliskraker. Deze<br />

tool biedt:<br />

– een diepgaande analyse van de voorwaarden<br />

van particuliere en zakelijke opstalverzekeringen;<br />

– een verschilanalyse voor de zakelijke inventaris-<br />

en goederenverzekering en bedrijfsschadeverzekering<br />

en voor de particuliere inboedelverzekering;<br />

– kleurcodes die in één oogopslag aangeven<br />

hoe volledig een verzekering dekking geeft<br />

voor een specifiek klimaatrisico.<br />

3. Preventie en klimaatadaptatie<br />

Zowel verzekeraars als toezichthouders wijzen<br />

op het belang van preventie. Niet alle klimaatschade<br />

is verzekerbaar. Sowieso is het voorkomen<br />

van schade beter dan herstellen: het<br />

scheelt de klant veel leed, maar het kan ook nodig<br />

zijn om het verzekeren van klimaatschades<br />

betaalbaar te houden nu de risico’s toenemen.<br />

Het kennisportaal biedt een overzicht van preventietips<br />

bij verschillende klimaatrisico’s.<br />

4. Financiële planning<br />

Sommige klimaatrisico’s zijn nog niet of juist<br />

niet meer verzekerbaar. Hier ligt een uitdaging<br />

voor de sector en overheid om oplossingen te<br />

realiseren. Tot die tijd is het in ieder geval van<br />

belang dat klanten in hoog risicogebieden zich<br />

ook van niet-verzekerbare risico’s bewust zijn en<br />

de keuze hebben hier maatregelen tegen te nemen.<br />

Een sprekend voorbeeld zijn verzakkingen<br />

door langdurige droogte die intussen niet meer<br />

verzekerbaar zijn. n<br />

Het kennisportaal Klimaatrisico’s is te vinden op de<br />

website van Adfiz: adfiz.nl/dossiers/klimaatrisicos<br />

58 | <strong>VVP</strong> NR SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


INKOMEN<br />

De vraag van de relatie is of het<br />

eigenrisicodragerschap Ziektewet<br />

interessant is, voornamelijk om de<br />

financiële schade te dempen.<br />

Ken je klant<br />

TEKST ANGELO WIEGMANS<br />

Een werkgever belt eind december 2021 op,<br />

omdat de Ziektewetpremie is gestegen<br />

van 0,41 naar 2,31 procent. De beschikking<br />

loonheffingen gedifferentieerde premie<br />

Werkhervattingskas laat zien dat er twee jaar<br />

daarvoor een financiële schade is ontstaan van<br />

ruim 48.000 euro. Snel doorgerekend kost dit de<br />

werkgever liefst 83.000 euro.<br />

Bij de inventarisatie vragen wij bij deze relatie<br />

wie zijn assurantieadviseur is om offertes op te vragen voor het eigenrisicodragerschap<br />

Ziektewet. De relatie vertelt dat voor zijn organisatie er twee assurantiekantoren<br />

zijn. Een regelt alle zakelijke schadeverzekeringen en de ander<br />

regelt alles op het gebied van pensioen. We kiezen ervoor om offertes aan<br />

te vragen bij het kantoor dat het pensioen regelt voor deze relatie.<br />

De werkgever is in de afgelopen jaren flink in de totale loonsom flink gegroeid.<br />

De loonsom is in vijf jaar tijd gestegen van 1,5 miljoen naar ruim 3,7<br />

miljoen euro, waardoor deze relatie van middelgrote werkgever naar grote<br />

werkgever is opgeklommen. Daardoor kan de Ziektewetpremie ook harder<br />

stijgen, zodra er werknemers ziek uit dienst zijn gegaan.<br />

NIET GOED OP DE HOOGTE<br />

Aangezien het pensioen van het personeel ook bij het assurantiekantoor geregeld<br />

is en het personeelsbestand flink gestegen is, is het opvallend dat de<br />

werkgever niet goed op de hoogte is van de Wet beperking ziekteverzuim en<br />

arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa). Ik vraag me hardop af waarom<br />

de werkgever niet geïnformeerd is over de risico’s van Ziektewet en WGA. Immers<br />

zijn er veel meer werknemers bijgekomen voor de pensioenregeling en<br />

zijn er ook werknemers ziek uit dienst gegaan en dit is ook gemeld voor de<br />

pensioenregeling bij het assurantiekantoor. Je zou denken dat er geregeld<br />

een gesprek plaats vindt ook over de ontwikkelingen welke relevant zijn voor<br />

deze relatie, zoals de Wet BeZaVa.<br />

SNELLER EEN VAST CONTRACT<br />

We hebben een analyse eigenrisicodragerschap Ziektewet uitgevoerd. Werkgever<br />

heeft ervoor gekozen om per 1 juli 20<strong>22</strong> eigenrisicodrager te worden.<br />

In dit geval is gekozen voor een uitvoerder in de Ziektewet en niet voor een<br />

verzekeringsoplossing. De belangrijkste vraag was in dit geval: hoe voorkom<br />

je eigenlijk instroom in de Ziektewet? Dat kan door een tijdelijk contract te<br />

verlengen van een zieke werknemer, als binnen afzienbare<br />

tijd herstel van de werknemer alsnog zou<br />

ontstaan. Wel dient dit in overleg te gaan met de<br />

verzuimverzekeraar, indien er een verzuimverzekering<br />

loopt.<br />

Andere mogelijkheden om het ziektewetrisico<br />

te verminderen is om sneller een vast contract aan<br />

te bieden. Werkgevers mogen in drie jaar tijd drie<br />

keer een tijdelijk contract aanbieden. Het voordeel<br />

voor een vast contract is minder Ziektewetrisico<br />

en lagere WW-premie. Bovendien, met de<br />

krapte op de arbeidsmarkt is het ook een middel<br />

om de werknemer aan je bedrijf te binden. Deze<br />

werkgever gaat na een tijdelijk contract van één<br />

jaar, voortaan direct een vast contract aanbieden.<br />

Mocht een werknemer ziek uit dienst gaan, hebben<br />

ze voortaan zelf grip door het eigenrisicodragerschap<br />

Ziektewet. n<br />

Angelo Wiegmans is raadgever voor werkgevers<br />

en specialist op het gebied van verzuim.<br />

Vanuit Bedrijf Plus helpt hij werkgevers bij<br />

problemen in verzuimdossiers, organisatievraagstukken,<br />

bezwaarprocedures UWV, WGAherbeoordelingen<br />

en het maken van de afweging<br />

ERD WGA en Ziektewet.<br />

NR NR 4 SEPTEMBER 1 FEBRUARI 2019 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 59


KLANTGERICHTHEID<br />

Hoe kunnen we een klantgerichte houding verwachten als<br />

we niet in klanttaal communiceren? Wat is klanttaal en<br />

hoe kan dat verschil maken voor jouw bedrijf?<br />

Klanttaal maakt<br />

hét verschil<br />

TEKST SONJA STALFOORT, PUURKLANT<br />

We vinden het niet heel raar dat we weinig respons krijgen als<br />

we Nederlands tegen een Fransman praten. Daarom passen we<br />

onze communicatie aan. We proberen een paar woordjes Frans<br />

en gebaren en een lach doen de rest. Toch verwachten wij van<br />

onze collega’s, medewerkers en directie dat ze klantgericht in actie komen<br />

als we communiceren over kpi’s, omzet, acquisitie, royementscijfers, retentie<br />

en NPS.<br />

Met verbazing heb ik afgelopen maanden de berichtgeving rondom<br />

Schiphol gelezen. De communicatie ging, vooral in het begin, over het<br />

schrappen van vele vluchten. Als dat de wijze is waarop ook intern met elkaar<br />

gesproken wordt, dan is er heel weinig gevoel voor de klant aanwezig.<br />

Op het moment dat je in deze situatie met elkaar communiceert over het<br />

aantal mensen dat je hun vakantie ontneemt, komt daar al een ander gevoel<br />

en besef van impact bij kijken. En als je dan ook heel duidelijk is, dat<br />

het niet alleen om het ontnemen van de vakantie gaat, maar ook het ontnemen<br />

van het geld om een nieuwe vakantie te boeken, dan snap je pas echt<br />

wat je aan doen bent. Wellicht komen er dan ook andere keuzes. Dit is voor<br />

de verzekeringsbranche niet anders. Op het moment dat je communiceert<br />

in een royementscijfer, dan gebeurt er niet zo veel bij medewerkers. Op het<br />

moment dat je vertelt dat er 100 klanten deze week hun polis hebben opgezegd,<br />

omdat ze niet tevreden waren, heeft dat veel meer impact. Melden<br />

dat de schadelast 100.000 euro was deze week, nemen medewerkers ter<br />

kennisgeving aan. Vertellen dat we 100 klanten hebben kunnen helpen met<br />

schade aan hun woning die gemiddeld 1.000 euro bedroeg, maakt ons een<br />

beetje trots.<br />

ONDERDEEL VAN CULTUUR<br />

Tijdens een training bij een verzekeraar vertrouwde<br />

een van de deelnemers mij toe dat de organisatie<br />

helemaal niet klantgericht bezig was en alleen<br />

maar gefocust was op kostenbesparing. Dit demotiveerde<br />

enorm. Toen ik vertelde dat deze kostenbesparing<br />

in klanttaal “het betaalbaar en toegankelijk<br />

houden van, in dit geval, autoverzekeringen”<br />

‘Verander<br />

je taal in<br />

klanttaal’<br />

was, gebeurde er iets in de energie. Hier wilden iedereen<br />

graag aan meewerken. Een voorbeeld hoe<br />

communiceren in klanttaal motiveert en inspireert<br />

om aan de slag te gaan met oplossingen.<br />

Taal, de woorden die je kiest, speelt een belangrijke<br />

rol bij de cultuur. Als bedrijven de klantcultuur<br />

willen vergroten, dan is het veranderen<br />

van de taal een relatief eenvoudige, maar doeltreffende<br />

actie. En in een tijd waarin authenticiteit<br />

en customer experience belangrijke begrippen<br />

zijn, geen overbodige luxe. Is het daadwerkelijk<br />

helpen van klanten niet uiteindelijke wat we allemaal<br />

willen doen? Laten we dan onze taal veranderen<br />

in klanttaal en alle medewerkers op deze<br />

wijze het signaal geven dat de klant écht centraal<br />

staat. n<br />

Sonja Stalfoort is expert in klantbeleving en auteur<br />

van het boek ‘De klant-energieke organisatie’.<br />

60 | <strong>VVP</strong> NR SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


BOUWSTENEN VOOR SUCCES<br />

Jouw bedrijf is continu in beweging.<br />

De wereld om je heen verandert. Je<br />

wilt handvatten om te sturen. Dan<br />

heb je een beeld nodig van de strategie<br />

van jouw financieel advieskantoor.<br />

Nu en in de toekomst.<br />

TEKST JELLE BARTELS, NEXT STEP FACTORY<br />

De verandering de baas<br />

Je hebt wel al een voordeel: ondanks de<br />

veranderingen in het verleden besta je<br />

nog steeds! Dat geeft vertrouwen voor de<br />

toekomst. Advies blijft altijd nodig. Met<br />

jouw antwoord op onderstaande zes thema’s vergroot<br />

je de kans om ook in de toekomst relevant<br />

te blijven.<br />

MARKT EN PORTFOLIO<br />

Welke markt wil je (blijven) bedienen en wat<br />

neemt deze markt bij je af? Hoe ziet dit er idealiter<br />

uit? Denk hierbij niet alleen aan ‘particulier en<br />

zakelijk’. Maak een verdiepingsslag. Ook jouw bedrijf<br />

maakt onderscheid. Als je weet wie je bedient<br />

en wat je daar werkelijk levert, kun je gerichter ondernemen.<br />

En dat scheelt weer in de (marketing)<br />

portemonnee.<br />

INNOVATIE EN VERNIEUWING<br />

Verandering is er altijd. Of je nu wilt of niet. Wat<br />

zijn de vernieuwingen waarmee je jouw kantoor<br />

naar het volgende plan brengt? Hoe zorg jij voor<br />

het excellente advies? Welke nieuwe manieren ga<br />

je daarvoor inzetten? Wat moet je vernieuwen en<br />

wat is leuk om te doen?<br />

WINSTGEVENDHEID EN MIDDELEN<br />

Hoe is het gesteld met je winstgevendheid? Nu én<br />

in de toekomst? Wat is je ideale en gezonde marge?<br />

Wat wil je investeren? Wat moet je investeren?<br />

Welke middelen heb je minimaal nodig?<br />

CULTUUR EN GEDRAG<br />

De tevredenheid van je klanten is voor het grootste deel afhankelijk van de<br />

cultuur binnen je bedrijf en het gedrag dat daarmee gepaard gaat. Hoe gaat<br />

het nu? Ben je tevreden? Is het een 10+? Wat moet je doen om het te krijgen?<br />

En wat moet je doen om het te behouden?<br />

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN MEESTERSCHAP<br />

Waar moeten jouw mensen meester in worden/zijn voor de ideale klantgroep?<br />

Wat moeten ze daarvoor ontwikkelen? Hoe is het nu en hoe ziet het<br />

eruit als het ideaal is? Wat verwacht de klant? Kijk niet alleen vakinhoudelijk,<br />

maar zeker ook naar vaardigheden.<br />

INZETBAARHEID EN PRODUCTIVITEIT<br />

Hoeveel van je tijd besteed je waaraan en hoe zou dat ideaal zijn? Waar ben<br />

je de hele dag mee bezig en draagt dat bij aan de beleving van de klant? Wat<br />

wil je blijven doen en wat moet vooral niet meer?. Tijd is de meest kostbare<br />

factor van mensen. Wees zuinig op je tijd, eenmaal gegeven kun je het nooit<br />

meer terug krijgen.<br />

‘Ondanks alle<br />

veranderingen<br />

besta je nog<br />

steeds!’<br />

Als je een antwoord formuleert op deze zes thema’s zal je zien dat het antwoord<br />

van het ene thema direct een ander thema raakt. Daarom is het goed<br />

om ze allemaal in beeld te hebben. Stel je besluit een (nieuw) CRM-systeem<br />

aan te schaffen. Dan heeft dit direct consequenties<br />

voor onder andere je winst, meesterschap (opnieuw<br />

opleiden), en productiviteit (want tijdverlies<br />

door het nieuwe systeem). Breng je strategie<br />

op deze manier in kaart. Je begint met hoe het nu<br />

is en maakt dan een stap naar hoe je het wilt hebben.<br />

Op deze manier krijg je snel de projecten voor<br />

de toekomst in zicht. Zo hou je grip op je bedrijf.<br />

Ook als je te maken krijgt met omstandigheden<br />

die buiten jezelf liggen. n<br />

NR NR 4 SEPTEMBER 1 FEBRUARI 2019 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 61


DUURZAAMHEID<br />

Regelgeving, gedragscodes en theoretisch<br />

onderbouwde motivaties<br />

waarom je je als financieel adviseur<br />

moet gaan bezighouden met duurzaamheid.<br />

Naast alle andere veranderingen<br />

waaraan je moet voldoen.<br />

Tja, het is een hele berg en voelt<br />

daardoor niet echt als ‘lekker aan de<br />

gang gaan’.<br />

TEKST PAUL BURGER,<br />

ANSVARIDÉA/IDEËLE VERZEKERINGEN<br />

Groene handjes en voetjes<br />

Hoe pak je het aan, hoe geef je duurzaamheid<br />

handjes en voetjes, losstaand van<br />

alle compliance? Dus wat wil jouw klant<br />

eigenlijk en hoe kan je daarin voorzien?<br />

Om die vraag te beantwoorden zou je eens een<br />

uurtje voor je uit moeten staren, voeten op het<br />

bureau en nadenken over wat jij zelf zou willen als<br />

je klant zou zijn bij jezelf.<br />

Klanten willen veel, zonder hier veel tijd aan te<br />

besteden en het liefst lekker goedkoop. Gewoon<br />

lekker jouw adviezen opvolgen omdat ze begrijpen<br />

dat dit goed zit, tekenen en… vervolgens lekker<br />

doorleven. Morgen, zoals het gisteren was.<br />

Herkenbaar?<br />

Leg ze uit en reken ze voor dat duurzaam sparen,<br />

beleggen en hypothecair financieren goed<br />

is voor de samenleving maar ook voor hun eigen<br />

portemonnee. Dat isoleren en zelf energie opwekken<br />

zich bijna altijd terugverdient en dat de hoogte<br />

van de energielasten anders steeds meer in de<br />

buurt komt van de hypotheeklasten. Dat daarom<br />

eigen energie opwekken duurzaam is maar ook<br />

beter rendeert dan beleggen en dat wat langer<br />

douchen van de puberende dochter dan niet zozeer<br />

veel slechter is voor het milieu maar de terugverdientijd<br />

van de zonneboiler of warmte<br />

pomp wat meer verlengt.<br />

DEELGEBRUIK<br />

Dat je met een inboedelverzekering waarop deelgebruik<br />

is meeverzekerd niet alleen minder kwijt bent qua aanschaf van gereedschappen<br />

die je voortaan deelt met je buren maar dat je daardoor ook<br />

minder kast- of schuurruimte nodig hebt. Dat je dan je buren vaker spreekt,<br />

elkaar bij het klussen vaker helpt en als er dan toch iets fout gaat, schade bij<br />

vriendendiensten gewoon is meeverzekerd op je particuliere aansprakelijkheidsverzekering.<br />

Net als schade aan geleende én gehuurde zaken. En dat je<br />

als vrijwilliger die deelneemt in een stichtingsbestuur voortaan ook verzekerd<br />

bent voor schades op je AVP waarvoor je tot voor kort een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering<br />

nodig had.<br />

Dat preventie om schade te voorkomen niet alleen fijn is om praktische<br />

rompslomp en heftiger schade te voorkomen, maar ook voordeliger is en bovendien<br />

beter voor het milieu. Dat elektrisch rijden qua aanschaf misschien<br />

wat duurder is maar dat een volle accu aanzienlijk goedkoper is dan een volle<br />

tank. Dat een sedumdak niet alleen goed is voor de biodiversiteit maar in de<br />

zomer ook de woning koelt. Dat carpoolen voordelig is maar ook nog gezelliger.<br />

Dat weggooien en vervangen niet alleen slechter is voor het milieu dan<br />

repareren maar uiteindelijk ook de hoogte van de premie opstuwt.<br />

Kortom, dat duurzaam leven en handelen leuk en gerieflijk kan zijn. Geen<br />

last maar een lust, geen onkostenpost maar een renderende investering. n<br />

‘Duurzaam<br />

leven geen last<br />

maar een lust’<br />

KANSEN BIJ VERDUURZAMING<br />

In de rubriek ‘Duurzaamheid’ onderzoeken<br />

Björn Jalving en Paul Burger van Turien & Co./<br />

AnsvarIdéa kansen voor financieel adviseurs<br />

bij verduurzaming. Reacties zijn welkom op<br />

bjalving@turien.nl.<br />

62 | <strong>VVP</strong> NR SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


INKOMEN<br />

Voorkomen beter dan genezen<br />

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering doet meer dan uitkeren.<br />

Iedere serieuze verzekeraar biedt preventiediensten<br />

aan, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. Ondernemers<br />

voelen zich niet aangesproken of kloppen met een<br />

hulpvraag liever niet bij hun verzekeraar aan. Dat is echter<br />

onterecht. De adviseur speelt hierbij een belangrijke rol. Jij<br />

kent de klant immers en weet beter wat er speelt.<br />

TEKST ANNEMIEKE POSTEMA, AOVDOKTER.NL<br />

Heeft jouw klant iets anders nodig, overleg dan<br />

met de verzekeraar of maatwerk mogelijk is. Doe<br />

dit wel vooraf, en niet als jouw klant zelf al een<br />

hulpverlener heeft uitgezocht. Verzekeraars betalen<br />

immers alleen voor diensten die voldoen aan<br />

hun kwaliteitsnormen en werken daarom samen<br />

met vaste ‘providers’.<br />

Programma’s die vitaliteit en een gezonde leefstijl<br />

belonen worden voornamelijk gevolgd door<br />

mensen die al bewust bewegen. Maar voor klanten<br />

die een premietoeslag vanwege hun BMI oneerlijk<br />

vinden, kan dit een aantrekkelijke stimulans zijn.<br />

Vraag je tijdens onderhoudsgesprekken wel eens hoe het écht met je<br />

klant gaat? Met de partner, kinderen, ouders? Met de onderneming,<br />

de compagnons, de medewerkers? Vaak krijg je signalen dat een<br />

klant wel wat ondersteuning kan gebruiken. Bij een echtscheiding of<br />

een ziek familielid is dit overduidelijk. Maar wees ook alert als een klant vertelt<br />

dat haar kind wordt gepest, dat zijn ouders hulpbehoevend worden, dat<br />

zij haar eerste medewerker gaat aannemen of dat hij slecht slaapt. Bedenk<br />

dat zelfs een verhuizing stressvol kan zijn, nog los van de reden hiervan. Dient<br />

een ondernemer een claim in bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar? Dan is<br />

niet alleen juridische en financiële hulp geboden, maar kan jouw klant ook<br />

wel wat persoonlijke aandacht gebruiken. Hetzelfde geldt bij een rechtsbijstandsverzoek.<br />

PREVENTIE-AANBOD<br />

Verzekeraars bieden uiteenlopende preventieve diensten aan. Coaching, leefstijladvies<br />

en werkplekonderzoek zijn het meest bekend. Maar je komt ook<br />

hulp bij afvallen, gezondheidschecks, wachtlijstbemiddeling, ondernemers- of<br />

bedrijfsscans, speciale programma’s voor zwangeren of jonge ouders tegen.<br />

Het zou mij niet verbazen als budgetcoaching binnenkort aan het assortiment<br />

wordt toegevoegd. Sommige intermediairs zouden graag een juridische<br />

helpdesk zien. Actuele problemen zoals kostenstijgingen, leveringsproblemen<br />

en personeelstekorten vragen ook om aangepaste (branchegerichte)<br />

programma’s.<br />

JOUW TOEGEVOEGDE WAARDE<br />

Valt een ondernemer uit, besteed dan eveneens<br />

aandacht aan de compagnons of vennoten. Overleg<br />

met hun verzekeraar wat er mogelijk is. Wist<br />

je dat veel coachingsprogramma’s tevens openstaan<br />

voor gezinsleden? De spelregels verschillen<br />

weliswaar per verzekeraar, maar je bewijst je klant<br />

een dienst door hier in voorkomende gevallen op<br />

te wijzen. Wat niet iedere klant weet, is dat men<br />

ook beroep kan doen op een coach als psychische<br />

klachten zijn uitgesloten van de verzekeringsdekking.<br />

Verder kun je klanten erop wijzen dat anonimiteit<br />

is gewaarborgd: de verzekeraar krijgt geen<br />

bericht over de klachten of de geboden hulp.<br />

Maak van preventie een vast onderwerp in je<br />

AOV-beheer. Haal het uit de taboesfeer en breng<br />

het positief: iedere ondernemer verdient een goede<br />

coach om het ondernemerschap nog leuker te<br />

maken. Dus wijs ook startende ondernemers op<br />

de mogelijkheden.<br />

En vergeet tenslotte jezelf niet! Probeer het<br />

eens, zodat je daarna jouw klanten kunt overtuigen<br />

van het nut van preventie. Het is in ieders belang.<br />

n<br />

NR NR 4 SEPTEMBER 1 FEBRUARI 2019 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 63


TRAINING<br />

De sleutel tot<br />

waardegedreven<br />

werken<br />

EEN NIEUWE ECONOMIE GEBOUWD OP ANDERE DRIJFVEREN. DRIJFVEREN DIE<br />

DIENSTBAAR ZIJN AAN DE SAMENLEVING IN PLAATS VAN AAN HET NASTREVEN VAN<br />

PERSOONLIJKE WINST. WE HEBBEN ER ONZE MOND VOL VAN. EN TOCH KOST HET ONS<br />

VEEL MOEITE OM HET DAADWERKELIJK TOE TE PASSEN.<br />

TEKST ROY VAN DEN ANKER, HOW COMPANY<br />

Waar ligt de sleutel tot waardegedreven<br />

werken als de omgeving<br />

nog prestatiegericht<br />

is? Dat was het thema van de<br />

training die de stichting New<br />

Financial Forum samen met<br />

How Company aanbood in<br />

huis bij het Verbond van Verzekeraars.<br />

Voor het antwoord werd een aantal onderwerpen belicht<br />

met een hoog pragmatisch gehalte. Voortdurend<br />

stond de vraag centraal: wat kun je na deze training,<br />

morgen, op je eigen vierkante meter, anders doen om<br />

andere resultaten te bereiken? Een kort overzicht van<br />

de belangrijkste onderwerpen die de revue passeerden:<br />

Hoe waardegedreven ben je werkelijk? Deelnemers beoordeelden<br />

zichzelf op hun commitment op hun waar-<br />

64 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


TRAINING<br />

den. Ga je daadwerkelijk voor hetgeen waar je voor<br />

staat of neem je genoegen met minder? Wanneer doe je<br />

concessies en ben je je daar bewust van? En welke verhalen<br />

vertel je jezelf om dat goed te praten?<br />

Hoe onbevangen ben je naar je omgeving? De wereld is<br />

voortdurend in beweging. Het lijkt soms sneller te gaan<br />

dan ooit tevoren. Hoeveel moeite nemen we om in verbinding<br />

te blijven met de mensen om ons heen? Waarderen<br />

we nog wat de collega’s inbrengen of nemen we<br />

het voor lief? Letten we op de verschillen die verstorend<br />

werken of benutten we de verschillen om samen<br />

het beste te bereiken? Zijn we nog in staat om onbevangen<br />

te kijken of laten we ons leiden door de waan van<br />

de dag?<br />

Durf je de automatische piloot los te laten? Het is verleidelijk<br />

om de hectiek van alledag te volgen. Vaak voelt<br />

het niet als een keuze en worden we meegezogen in<br />

een automatisme, volgen we regels waarvan we eigenlijk<br />

niet meer weten welk doel die dienen en bewegen<br />

we in cirkels zonder echt vooruit te komen? Om dan als<br />

eerste en enige die automatische piloot los te laten kan<br />

oncomfortabel aanvoelen. Of zijn we daarmee juist het<br />

voorbeeld waar iedereen op zit te wachten?<br />

Neem je de verantwoording voor de uitkomst? Verantwoording<br />

nemen voor de uitkomst lijkt vaak te gaan<br />

om (achteraf) verantwoording afleggen. Niets is minder<br />

waar. Wanneer je je verantwoordelijk voelt, uit zich dat<br />

in de actie die je onderneemt om het beoogde resultaat<br />

te realiseren. Wat kan ik vandaag doen om mijn omgeving<br />

te faciliteren richting het gewenste resultaat?<br />

Wat kan ik doen om verwachtingen helder te maken en<br />

daarmee teleurstelling te voorkomen? Wat kan ik doen<br />

om mijn communicatie wél te laten werken?<br />

ERVAREN<br />

Deze en nog een aantal onderwerpen werden gedurende<br />

de dag actief doorgenomen. Voor een klein deel<br />

door het delen van theorie en voor het overgrote deel<br />

door met elkaar te ervaren hoe dit pragmatisch werkt.<br />

Met als conclusie dat bewust zijn van je eigen keuzes en<br />

handelen een directe en enorme impact hebben op je<br />

eigen resultaten en die van je omgeving. Dan wordt het<br />

werken vanuit waarden dé manier om je echte doelen<br />

te bereiken. Het was een waardevolle training! n<br />

‘Wees bewust van je<br />

eigen keuzes’<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 65


COLUMN<br />

NAAR AANLEIDING VAN EEN PRESENTATIE DIE WIJ<br />

MOESTEN GEVEN OP HET MEDE DOOR <strong>VVP</strong> GEORGA-<br />

NISEERDE VIP INNOVATIE CONGRES DOKEN WIJ DE<br />

ARCHIEVEN IN EN DOLVEN DAAR ZOWAAR HET AL-<br />

LEREERSTE RAPPORT OP VAN MONEYVIEW OVER DE<br />

MARKT VOOR BELEGGINGSVERZEKERINGEN: ‘REN-<br />

DEMENT OP VERTROUWEN OF VERTROUWEN OP<br />

RENDEMENT?’. DIT RAPPORT - GESCHREVEN IN SA-<br />

MENWERKING MET TEUWEN FINANCIAL MARKETING<br />

- VERSCHEEN IN 1996, NOG AAN DE VOORAVOND<br />

VAN DE GROTE DOORBRAAK VAN DE BELEGGINGS-<br />

VERZEKERINGEN OP DE NEDERLANDSE MARKT EN<br />

VERGELEEK DE SITUATIE ALHIER MET DIE IN EN-<br />

GELAND, WAAR DEZE PRODUCTEN TOEN EEN VEEL<br />

GROTER MARKTAANDEEL HADDEN.<br />

TEKST PEPIJN VAN KLEEF, MONEYVIEW<br />

Het was al met al een lijvig boekwerkje en<br />

het gaat te ver om hier alles te bespreken<br />

dat we destijds boven water haalden,<br />

maar één aanbeveling uit dat rapport,<br />

uit 1996 dus (!), wil ik er even toch<br />

uitlichten:De concurrentie op het gebied<br />

van kosten, kenmerken en voorwaarden moet niet vermeden<br />

worden. Anticipeer op een open kostenstructuur.<br />

We weten allemaal wat er met deze aanbeveling gedaan<br />

is. Namelijk niets. De concurrentie werd weliswaar<br />

aangegaan en fel ook. Alleen werd die concurrentie niet<br />

bedreven op basis van een open kostenstructuur, maar<br />

juist door zoveel mogelijk kosten te verbergen. En als gevolg<br />

daarvan werden aan de klant gouden bergen beloofd<br />

die nooit waargemaakt zouden kunnen worden.<br />

Twaalf jaar later, in 2008, publiceerde MoneyView<br />

onder auspiciën van de AFM haar voorlopig laatste rapport<br />

over de markt voor beleggingsverzekeringen. Het<br />

ging hierbij om de weerslag van het ‘Feitenonderzoek<br />

beleggingsverzekeringen’ dat in opdracht van de Tweede<br />

Kamer bij de AFM was uitgezet door het ministerie<br />

van Financiën en waarvan MoneyView dus een groot<br />

deel van de uitvoering voor haar rekening nam. Niet zo<br />

66 | <strong>VVP</strong> NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong>


MONEYVIEW<br />

Rendement op<br />

vertrouwen of<br />

vertrouwen op<br />

rendement?<br />

heel lang daarna was de markt voor beleggingsverzekeringen<br />

zo dood als een pier en daalden de miljardenclaims<br />

neer op de verzekeraars. We kennen het<br />

verhaal.<br />

BEST WEL HEEL VEEL KOSTEN<br />

Maar waarom nu, hier en op deze plek deze oude<br />

koeien weer uit de sloot gehaald? Nou, omdat er tot<br />

op de dag van vandaag te weinig gedaan wordt met<br />

die aanbeveling uit dat rapport (dat inmiddels meer<br />

dan 25 jaar oud is!). We zijn jaren van schandalen en<br />

miljarden aan claims verder en nog steeds moet je<br />

die open kostenstructuren zoeken met een lampje.<br />

En nog steeds vind je deze verschmerzpraktijken in<br />

de hoek van de beleggingsproducten. Het zijn tegenwoordig<br />

op een enkele uitzondering na dan wel geen<br />

aan verzekeringen verbonden beleggingen meer, omdat<br />

die producten nu eenmaal de markt uitgewoekerd<br />

zijn, maar dat maakt voor het principe niet uit.<br />

Nog steeds is het niet te achterhalen wat nou de<br />

totale ingehouden kosten zijn op een belegging. Vaak<br />

zit er een hele keten achter jouw investering in een beleggingsfonds<br />

en elk schakeltje van die keten moet er<br />

– uiteraard wat aan over houden. Maar probeer maar<br />

eens te achterhalen hoeveel kosten er bij welke schakeltje<br />

in rekening worden gebracht. Lukt je niet! Ja,<br />

achteraf. Achteraf wordt duidelijk, net als bij de woekerpolisaffaire,<br />

dat er echt best wel heel veel kosten in<br />

rekening gebracht kunnen worden. Maar dan is het te<br />

laat. Dit soort dingen wil je juist vóóraf al weten.<br />

Tot op de dag van vandaag zijn er instellingen die<br />

klanten lokken met de leuze dat beleggen bij hen gratis<br />

is. Gratis? M’n zolen! Gratis bestáát niet. En toch,<br />

‘Gratis? M’n zolen!<br />

Gratis bestáát niet’<br />

ondanks alle toezichthouders en ondanks alle regels<br />

en alle wetten regeren dus nog steeds het opportunisme<br />

en het grijpgrage graaien.<br />

Ik grijp in deze toch nog even terug naar de titel<br />

van dat rapport uit 1996. Het tweede deel van de rapporttitel<br />

gaat over de klant: die moet vertrouwen kunnen<br />

hebben in zijn rendement. Bij aanbieders gaat<br />

het juist om het éérste deel van de titel van ons rapport.<br />

Hún rendement zit in het vertrouwen dat zij<br />

moeten verdienen bij hun klanten. Zou fijn zijn als<br />

dat eens een keer door zou dringen. n<br />

NR 4 SEPTEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 67

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!