05.09.2022 Views

Gevelbouw 04 2022

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN<br />

Jaargang 19 I nummer 4<br />

september - oktober<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

OP PAD IN ARCHITECTURAAL<br />

AMSTERDAM<br />

VIA DE GEVEL HET BINNENKLIMAAT<br />

IN BALANS BRENGEN<br />

RAMEN: DE SPIEGELS VAN HET VERLEDEN<br />

Jaargang 19 nummer 4 <strong>2022</strong><br />

FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

CONSTRUCTEURS<br />

In samenwerking met:


CREATING BRIGHT FUTURES<br />

Nesto, de nieuwe<br />

gevelbekleding van AluK<br />

Klasse. Eenvoud. Duurzaam.<br />

Het strakke design van Nesto met verticale belijning zorgt<br />

voor een unieke, esthetische toets aan elke type gebouw.<br />

Nesto is beschikbaar in twee designvarianten en is<br />

perfect combineerbaar met de raam- en (schuif)<br />

deursystemen van AluK.<br />

ALUK.BE | ALUK.NL


Petrarch<br />

De natuurlijke bekleding<br />

voor uw gevel<br />

Een mix van natuurlijke schoonheid,<br />

sterkte, duurzaamheid en niet te<br />

vergeten de enorme keuze aan<br />

kleuren en afwerkingen… Ons<br />

natuursteen granulaat paneel blijft<br />

de voorkeur van veel architecten<br />

Uniek en levendig<br />

Gemaakt van materialen zoals marmer,<br />

vuur- en leisteen, Petrarch biedt een<br />

keuze uit 1500 verschillende kleuren<br />

en diverse bijzondere texturen in groot<br />

formaat en nu ook in de Planx variant!<br />

“ De schoonheid van Petrarch<br />

ligt niet alleen in het uiterlijk<br />

– het biedt ook de charme<br />

van een modern materiaal,<br />

waardoor de architect alle<br />

ontwerpvrijheid heeft!”<br />

Michiel Traa<br />

Directeur<br />

Geïnteresseerd in een natuurlijke gevel? Neem contact met ons op!<br />

cfsnederland.nl | info@cfsnederland.nl | +31 (0) 162 452 086


Architecturale zonwering<br />

DucoSun Cubic<br />

Strakke rechthoekige<br />

lamelvorm<br />

Maximum aan<br />

diffuus daglicht<br />

Motorisch verstelbaar<br />

We inspire at www.duco.eu


Voorwoord<br />

Innoveren en inspireren<br />

De bouw een traditionele en conservatieve sector? Nou, dat tijdperk is al lang passé. Deze editie van<br />

<strong>Gevelbouw</strong> staat werkelijk boordevol innovaties, zowel op product- als op projectniveau. Een preview.<br />

Op de VMRG-pagina’s bezoeken we onder meer Valley en Amare. Superlatieven schieten tekort wanneer<br />

je oog in oog staat met Valley in Amsterdam. In het bijzondere ontwerp combineert Winy Maas<br />

van MVRDV een strakke glazen buitenschil met een uiterst grillige en getrapte gevel in natuursteen. Een<br />

prestigeproject voor alle betrokken partijen. Ook het nieuwe onderwijs- en cultuurcomplex Amare in hartje<br />

Den Haag is een opvallende verschijning. Achter de fraaie esthetische schil in een betonnen boomtakstructuur<br />

schuilt een vernuftig stukje geveltechniek, onder meer als antwoord op de extreme geluidseisen.<br />

Op productniveau vinden er ontzettend veel innovaties plaats. Ook in de gevel. Zelfs voor IoT is een rol<br />

weggelegd in de gevel, waarbij gebruik gemaakt wordt van het (veranderend) buitenklimaat om het binnenklimaat<br />

in balans te brengen. Alle ins en out verderop. Daar vindt u ook een mooi artikel over restauratieglas.<br />

Met de nieuwste technieken is het mogelijk om nieuw glas volgens de isolatie- en veiligheidseisen<br />

van de 21e eeuw te produceren, maar met respect voor het verleden.<br />

Verder laten we ons onderdompelen in de wereld van thermisch modificeren van hout, waarbij van nature<br />

minder duurzame houtsoorten, waaronder ook snelgroeiende, gemodificeerd worden tot hoogwaardig<br />

gekwalificeerde gevelproducten. Of wat te denken van een 100% circulair koudebrugvrij gevelmontagesysteem,<br />

waarmee gevelbouwers een hoger rendement kunnen behalen, zonder aan kwaliteit en duurzaamheid<br />

in te boeten? Op de volgende pagina’s meer.<br />

Behalve Valley en Amare belichten we in deze editie nog (veel) meer projecten. Zoals de markante uitbreiding<br />

van Museum W met zijn opvallende goudkleurige gevel die voor een bijna surreëel beeld zorgt<br />

in hartje Weert. Of wat te denken van het iconische kantoorgebouw Willemswerf aan de Boompjes in<br />

Rotterdam? Dertig jaar na dato is het 60 meter lange, glazen hellend dak eindelijk waterdicht gemaakt.<br />

Verderop alle details. Trouwens ook van de parametrisch ontworpen gevel van Gebouw 3 op de ASMLcampus.<br />

Met een ‘award-winning’ methodiek wist de gevelbouwer het gebouw in een zeer kort tijdsbestek<br />

wind- en waterdicht te maken.<br />

Dit en nog veel meer in deze editie van <strong>Gevelbouw</strong> boordevol innovatie. Alvast veel leesplezier gewenst!<br />

Roel van Gils,<br />

Eindredacteur.


Platform over gevels en daken<br />

Jaargang 19 | nummer 4<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN 1572-1310<br />

Uitgever<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

6002 ED Weert<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

Vestiging België<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Roel van Gils<br />

Redactie<br />

Roel van Gils, Johan Debaere, Susan Peek<br />

Projectmanagement<br />

Dirk Mulder<br />

d.mulder@louwersmediagroep.nl<br />

Secretariaat<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

Advertenties<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd<br />

via de AdPortal. Mocht u nog geen<br />

uploadlink hebben ontvangen, stuur een<br />

email naar: traffic@louwersmediagroep.nl<br />

Abonnementsprijs<br />

Nederland: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

ABN AMRO<br />

IBAN nr. NL78ABNA<strong>04</strong>90282067<br />

BIC ABNANL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Gevelbouw</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing<br />

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

auto matisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

GEVELBOUW is een onafhankelijk vakblad<br />

voor de bouw en is bestemd voor architecten,<br />

ingenieursbureaus, aannemers, opdrachtgevers,<br />

brancheorganisaties, gevelbouwers en toeleveranciers,<br />

(bouw)functionarissen in overheids- en<br />

semi-overheidsinstellingen en verwante organisaties.<br />

De VMRG is inhoudelijk verantwoordelijk<br />

voor haar eigen pagina’s.<br />

Vormgeving/Art Direction<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

In samenwerking met:<br />

Drukwerk:<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder<br />

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding.<br />

Hoewel dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld<br />

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid<br />

of volledig heid van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele<br />

aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van<br />

hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

10 32<br />

16 40<br />

Glazen Frans balkonsysteem: ‘plug and play’ 8<br />

Natuursteengranulaat in plaat of plank 10<br />

Markante uitbreiding voor Museum Weert 12<br />

VMRG 16<br />

Valley Amsterdam: Prestigeproject met twee ‘gezichten’ 16<br />

‘Extreme’ geluidseisen voor gevel groot cultuurpaleis 20<br />

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein 23<br />

“De VMRG cursussen zijn de basis voor onze medewerkers” 24<br />

Eeuwigdurend circulaire aluminium gevels 26<br />

Uitbreiding toepassingsgebied testresultaten SKG-IKOB 28<br />

Visitekaartjes 30<br />

Een compositie van natuurlijke contrasten 32<br />

Circular Inspirations 35<br />

Met deze verticale aluminium bekleding wordt<br />

elke gevel een trendy eyecatcher 36<br />

Architecturale zonwering als eyecatcher 40<br />

Totaalleverancier in sandwichpanelen zet<br />

nieuwe maatstaven op het gebied van brandwerendheid 42<br />

FAC ontdekt architecturaal Amsterdam 46<br />

Allround gevelbouwer verbreedt scope 50<br />

Ongekend aantal profileringen en kleuren 52<br />

Expert in gipspleisters en afbouwsystemen 54


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

CONSTRUCTEURS<br />

Jaargang 19 I nummer 4<br />

september - oktober<br />

In samenwerking met:<br />

TP - cover.indd 1 05-09-22 11:40<br />

Inhoud<br />

52<br />

60<br />

76<br />

82<br />

90<br />

Balustradefabrikant kiest voor volautomatische én<br />

onbemande productie van aluminium profielen 58<br />

Brandweerkazerne met ‘black box’ allures 60<br />

Hoogwaardige gevelbekleding uit restafval 62<br />

Slimme IoT-Ready geveloplossing draagt bij aan<br />

behalen klimaatdoelen van gebouwen 64<br />

Maatwerk of projectmatig werk: deze aluminium<br />

deurpanelenspecialist kan het allemaal! 70<br />

Het circulaire kozijn 73<br />

Kennis delen en gepatenteerde technologie toepassen<br />

om kwaliteit poedercoatings te borgen 74<br />

Flexibel deursysteem voor moderne woningen en bedrijfspanden 76<br />

Coverfoto:<br />

Nesto, verticale<br />

aluminium<br />

gevelbekleding<br />

beeld: Aluk Aluminium<br />

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN<br />

Duurzame gevelproducten uit snelgroeiende houtsoorten 78<br />

Restauratieglas: visueel authentiek versus hedendaags praktisch 82<br />

Circulair en koudebrugvrij gevelmontagesysteem 84<br />

Jaargang 19 nummer 4 <strong>2022</strong><br />

GEVELBOUW.INFO<br />

OP PAD IN ARCHITECTURAAL<br />

AMSTERDAM<br />

VIA DE GEVEL HET BINNENKLIMAAT<br />

IN BALANS BRENGEN<br />

RAMEN: DE SPIEGELS VAN HET VERLEDEN<br />

Glazen waterval na 30 jaar eindelijk waterdicht 88<br />

Duurzaam alternatief voor houten gevelbekleding 90<br />

FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

Van onsite naar offsite afdichtingsproducten 92<br />

Bijzonder gevelontwerp voor duurzame uitbreiding 94<br />

Parametrisch ontworpen gevel voor ASML Gebouw 3 98<br />

Van cybercriminaliteit tot brandwerendheid 102<br />

Slimme toegang, comfortabel op afstand 106<br />

Blijf gratis en eenvoudig<br />

op de hoogte van het<br />

laatste nieuws. Volg<br />

ons op social media en<br />

meld je aan voor onze<br />

nieuwsbrief!<br />

gevelbouw.info<br />

Partnerpagina's 110


Tekst: Roel van Gils Beeld: ONLEVEL<br />

Glazen Frans balkonsysteem:<br />

‘plug and play’<br />

Een Frans balkon wordt doorgaans uitgevoerd als een balustrade of spijlen hekwerk voor een verdiepingshoog<br />

raam. ONLEVEL, bekend van de glazen balustrades, heeft met SKYFORCE een transparant alternatief.<br />

Een nagenoeg onzichtbare systeemoplossing voor een Frans balkon die zowel elegant als transparant is en<br />

tegelijkertijd optimale veiligheid biedt voor de gebruiker.<br />

Onder het credo ‘all around glass’ heeft<br />

ONLEVEL een breed assortiment van aluminium<br />

profielen voor glazen balustrades,<br />

glazen schuifdeuren, glazen binnenwanden,<br />

privacyschermen, glasklemmen en<br />

glashouders. ONLEVEL is van origine een<br />

Duitse onderneming die intussen ook in de<br />

Benelux steeds meer bekendheid geniet.<br />

“We zijn bezig met het opzetten van een<br />

eigen divisie in de Benelux”, zegt verantwoordelijke<br />

Niels Wildschut. “Daarnaast<br />

werken we de laatste jaren aan een verdere<br />

verbreding van ons productassortiment.<br />

SKYFORCE is daarvan min of meer de eerste<br />

exponent.”<br />

Systeemoplossing<br />

SKYFORCE is de eerste systeemoplossing<br />

voor een Frans balkon op de markt. “Het<br />

systeem bestaat uit een set aluminium profielen<br />

die we volledig op maat aanleveren,<br />

in de juiste kleur gecoat, met alle gaten<br />

voorgeboord en de rubbers gemonteerd.<br />

Daarmee gaan we een stap verder dan de<br />

gevestigde orde. Op de bouw is het slechts<br />

een kwestie van de profielen links en rechts<br />

monteren en het glas erin klemmen”, legt<br />

Wildschut uit. “Omdat we volledig voorgemonteerde<br />

sets aanleveren, wordt per set<br />

tot wel 30 minuten aan montagetijd bespaard.<br />

We leveren SKYFORCE, inclusief<br />

alle bevestigingsmaterialen in twee varianten:<br />

voor montage in de dag of op de dag.<br />

De set voor montage op de dag is tevens in<br />

twee profielbreedtes beschikbaar: 50 of 37<br />

millimeter voor een nóg smaller aanzicht.”<br />

Online configureren en bestellen<br />

ONLEVEL beschikt over een grote voorraad<br />

standaard sets en kan in veel gevallen<br />

SKYFORCE binnen drie werkdagen<br />

leveren. “Ook maatwerk vormt geen enkel<br />

probleem”, zegt Wildschut. “Omdat wij<br />

over een eigen coatinglijn beschikken kunnen<br />

we afwijkende lengtes snel leveren,<br />

veelal binnen tien werkdagen. Via een handige<br />

productconfigurator op onze website<br />

kan men SKYFORCE volledig naar wens<br />

samenstellen. Na het selecteren van het<br />

gewenste model, de kleur, eventuele opties,<br />

zoals een handregel op het glas, en<br />

het invoeren van de afmetingen, wordt automatisch<br />

een 3D-model gegenereerd en<br />

de bijbehorende prijs getoond. Vervolgens<br />

kan met een druk op de knop de bestelling<br />

worden geplaatst. Veel eenvoudiger kunnen<br />

we het niet maken.”<br />

Een Frans balkon is initieel bedoeld als<br />

valbescherming. “In tegenstelling tot oplossingen<br />

met een balustrade of spijlen<br />

hekwerk zorgt SKYFORCE voor een optimaal<br />

doorzicht en een weids uitzicht door<br />

het verdiepingshoge raam naar buiten. Ook<br />

het gevelbeeld wordt nauwelijks verstoord.<br />

Veiligheid en esthetiek gaan hand in hand.<br />

SKYFORCE is uiteraard volledig getest en<br />

voldoet aan alle wettelijke normen en eisen”,<br />

zegt Wildschut tot besluit. ❚<br />

'Veiligheid en<br />

esthetiek gaan<br />

hand in hand'<br />

SKYFORCE is de eerste systeemoplossing voor een Frans balkon op de markt.<br />

8 GEVELBOUW.INFO


SKYFORCE zorgt voor<br />

een optimaal doorzicht<br />

en een weids uitzicht<br />

naar buiten.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

9


Tekst: Roel van Gils Beeld: CFS Nederland<br />

Natuursteengranulaat<br />

in plaat of plank<br />

Sinds 2008 importeert CFS Nederland de gevelpanelen van Petrarch op de Nederlandse markt. Het natuursteengranulaat<br />

is aanzienlijk lichter van gewicht dan zijn natuurstenen tegenhangers, beschikbaar in vele kleuren en<br />

leent zich uitstekend voor toepassing in een geventileerde gevelconstructie. Petrarch is tegenwoordig ook als<br />

Planx in plankprofiel beschikbaar en werd voor het eerst toegepast bij sportcomplex Het Baken in Zeewolde.<br />

Het politiebureau in Bergen op Zoom is uitgevoerd met Petrarch-gevelpanelen.<br />

10 GEVELBOUW.INFO


De gevel van Sportcomplex Het Baken in Zeewolde is uitgevoerd met Petrarch Planx.<br />

Petrarch leent zich ook uitstekend voor interieurtoepassingen, zoals in het<br />

Phoenixgebouw in Brussel.<br />

Petrarch is een glasvezelversterkt product<br />

op basis van natuurlijke mineralen, zoals<br />

marmer en graniet. “Het product biedt een<br />

ongekende ontwerpvrijheid omdat we in het<br />

productieproces kunnen variëren met additieven<br />

en pigmenten”, legt Michiel van CFS<br />

Nederland uit. “Ook kunnen er motieven of<br />

patronen in de mal worden aangebracht. De<br />

sky is the limit met Petrarch, zowel qua kleur<br />

als qua textuur en dat alles ook nog eens<br />

uitermate budgetvriendelijk. Het product is<br />

licht van gewicht, neemt geen vuil en vocht<br />

op en laat zich heel eenvoudig reinigen.”<br />

Kant-en-klaar gevelsysteem<br />

Petrarch is beschikbaar in diktes van 7 of<br />

10 millimeter en wordt doorgaans mechanisch<br />

bevestigd of verlijmd. “Wij leveren<br />

de complete gevelopbouw kant-en-klaar<br />

op maat, inclusief ontwerp, berekening én<br />

aluminium achterconstructie”, zegt Michiel.<br />

“Alles wordt georganiseerd vanuit het kantoor<br />

in Oosterhout en dat is voor gevelbouwers<br />

wel zo prettig.” Ook architecten weten<br />

de voordelen van Petrarch op waarde te<br />

schatten. “Recente projecten die met Petrarch-gevelpanelen<br />

zijn uitgevoerd, zijn het<br />

politiebureau in Bergen op Zoom en het Radisson<br />

Blu hotel in Brugge. Daarnaast leent<br />

Petrarch zich ook uitstekend voor interieurtoepassingen,<br />

zoals in het Phoenixgebouw<br />

in Brussel. De mogelijkheden zijn eindeloos,<br />

ook qua kleuren. Er is keuze uit 1.600 standaard<br />

kleuren en vanaf 400 m 2 wordt een<br />

maatwerkkleur kosteloos aangemaakt. Bij<br />

het politiebureau in Bergen op Zoom heeft<br />

Van Pelt architecten uit Cromvoirt bijvoorbeeld<br />

vier custom kleuren gecombineerd.”<br />

Planx plankprofiel<br />

Ook Slangen + Koenis Architecten is al vele<br />

jaren bekend met Petrarch en heeft met de<br />

gevel van Sportcomplex Het Baken in Zeewolde<br />

zelfs een wereldprimeur te pakken.<br />

“Het is de eerste gevel die is uitgevoerd met<br />

Petrarch Planx, in feite een restproduct van<br />

de productie van het plaatmateriaal. Afvalmateriaal,<br />

van de productie van de groot<br />

formaat panelen wordt verzaagd tot een<br />

standaard gevelplank, de Planx”, legt Michiel<br />

uit. “We vinden het belangrijk om goed<br />

om te gaan met de grondstoffen van onze<br />

planeet en zijn trots op deze duurzame manier<br />

van produceren.”<br />

Radisson Blu hotel in Brugge met Petrarch-panelen.<br />

Aanvankelijk was het idee om de plint van<br />

Het Baken in prefab beton uit te voeren,<br />

maar uiteindelijk is gekozen voor Petrarch<br />

Planx, een vele malen lichter en budgetvriendelijker<br />

alternatief. “Het voordeel is dat<br />

we de planken, net als het plaatmateriaal,<br />

in elke kleur en textuur kunnen produceren,<br />

zodat ook het uiterlijk van beton of baksteen<br />

benaderd kan worden. Dat is hier in<br />

Zeewolde dus gebeurd. De plankprofielen<br />

van slechts 7 millimeter dik zijn geleverd in<br />

drie tinten grijs en dat resulteert in een fraai<br />

en gevarieerd gevelbeeld.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

11


Het rijksmonument is deels<br />

voorzien van een opvallende<br />

goudkleurige gevel in de<br />

koperlegering TECU Gold.<br />

12 GEVELBOUW.INFO


Tekst: Roel van Gils Beeld: Ridder Skins for Buildings<br />

Markante uitbreiding<br />

voor Museum W<br />

Het gemeentemuseum in Weert heeft een grondige renovatie en herinrichting achter de rug. Het rijksmonument<br />

is deels voorzien van een opvallende goudkleurige gevel in de koperlegering TECU Gold.<br />

Een kolfje naar de hand van Ridder Skins for Buildings.<br />

Sinds 3 mei dit jaar is het gemeentemuseum<br />

Weert weer geopend voor publiek na een ingrijpende<br />

renovatie, restauratie en herinrichting.<br />

Onder de naam Museum W is het museum<br />

een nieuwe inhoudelijke koers ingeslagen met<br />

een vernieuwde opstelling van de vaste collectie<br />

en een tentoonstellingsprogramma met<br />

eigentijdse kunst en design. Het ontwerp van<br />

de nieuwe gevel, het nieuwe interieur en de<br />

inrichting is afkomstig van de Limburgse ontwerper<br />

Maurice Mentjens. Om de TECU Gold<br />

koperlegering op de juiste wijze te verwerken,<br />

werd Ridder Skins for Buildings ingevlogen,<br />

specialist in metalen dak- en gevelsystemen.<br />

Patina<br />

TECU Gold is een Duits fabricaat van de firma<br />

KME. “Het is een koperlegering waaraan wat<br />

zink is toegevoegd zodat het materiaal wat<br />

stijver wordt”, weet Dennis Reek van Ridder<br />

Skins for Buildings. “Het mooie is dat het product<br />

zijn kenmerkende kleur blijft behouden, al<br />

zal na verloop van tijd de patina iets doorzetten<br />

en de glans wat afnemen, maar dat is slechts<br />

minimaal. We hebben circa 360 m 2 aan TECU<br />

Gold verwerkt in het project. De gevel is uitgevoerd<br />

in een plankprofiel, een modulesysteem<br />

van gezette ‘planken’ die je in elkaar schuift en<br />

als een redelijk vlakke gevelbekleding kan verwerken.<br />

Daarnaast hebben we ook zeven gevelluiken<br />

bekleed met het systeem en diverse<br />

dagkanten, de entree, de gevel van de ontvangstruimte<br />

aan de binnenzijde en een aantal<br />

vitrinekasten in het interieur voorzien van zetwerk<br />

in dezelfde koperlegering, maar dan van<br />

0,70 mm dikte. Voor de interieurbekleding had<br />

de architect een custom made profiel bedacht<br />

dat we samen hebben opgepakt en uitgewerkt<br />

met een prachtig mooi resultaat.”<br />

Surreëel<br />

Het TECU Gold materiaal wordt door KME<br />

geproduceerd op coils (rollen) van circa 1.000<br />

kilogram. “Op onze productielocatie in Zwaag<br />

is het materiaal op een CNC-slitmachine op<br />

maat gesneden en vervolgens vierzijdig gezet<br />

tot modules in het gevraagde plankprofiel”,<br />

legt Reek uit. “In Weert hebben onze monteurs<br />

de geprefabriceerde modules opgehangen<br />

via stalen hoekankers aan een houten<br />

regelwerk. Een (klein) deel van de modules is<br />

voorzien van een perforatiepatroon. Deze zijn<br />

opgehangen aan een gecoate aluminium achterconstructie.<br />

Het eindresultaat mag er zijn,<br />

het is bijna surreëel zo in hartje Weert. De gevel<br />

steekt er echt uit tussen de monumentale<br />

gebouwen. De architect heeft uitermate zijn<br />

best gedaan om de materialisatie voor elkaar<br />

te krijgen en met succes. Voor ons ook absoluut<br />

weer een mooie referentie. We doen dit<br />

werk al meer dan 35 jaar, maar zijn nog steeds<br />

vereerd om met dit soort mooie materialen te<br />

mogen werken. Het is puur vakmanschap. En<br />

als een project dan uiteindelijk uit de steigers<br />

komt, is het echt wel een cadeautje.” ❚<br />

‘Het eindresultaat mag er zijn, het is bijna<br />

surreëel zo in hartje Weert'<br />

TECU Gold is een koperlegering waaraan wat zink is toegevoegd zodat het<br />

materiaal wat stijver wordt.<br />

Voor de interieurbekleding heeft Ridder Skins for Buildings een custom made<br />

profiel uitgewerkt.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

13


DUURZAME<br />

SAMENWERKING<br />

SNELLE EN EFFICIENTE<br />

PROCESSEN VOOR SUCCES<br />

Scholen vormen een bijzondere specialiteit waarbij ontwerp en bouw vragen om<br />

inzichten in social engagement en specifieke functionaliteiten.<br />

Samen met Aannemersbedrijf J.M. Putter hebben wij een aantal mooie scholenbouwprojecten<br />

gerealiseerd. Wederzijds vertrouwen en één op één met elkaar<br />

werken is daarbij altijd de basis.<br />

Het Rudolf Steiner College is<br />

één van de scholenbouwprojecten.<br />

Wij verzorgden de<br />

IT55 vliesgevels samen met de<br />

IT77 deurserie en de slanke<br />

IT77-RF kozijnen.<br />

Meer lezen over Intal?<br />

Check intal.nl<br />

MEER INFORMATIE OVER INTAL?<br />

GET CONNECTED! 0226 34 15 25 | CONNECT@INTAL.NL | INTAL.NL


Always get<br />

the job done<br />

Wie meer werk heeft dan mensen kan bouwen op<br />

Profimax. Wij hebben precies de professionals<br />

die u zoekt. Eén telefoontje volstaat<br />

voor vakmensen in dak & gevel,<br />

bouw & techniek en solar.<br />

Profimax matchgarantie<br />

Klikt het niet dan hebben we meteen<br />

een andere professional beschikbaar.<br />

Vakmensen op alle niveaus<br />

Van monteurs tot projectleiders.<br />

Per direct beschikbaar<br />

Altijd een flinke poule vakmensen.<br />

Gekwalificeerd en gemotiveerd<br />

Persoonlijke screening en opleiding.<br />

Zo bouwen we aan onverwoestbaar<br />

partnership. Wij staan klaar voor uw<br />

volgende klus en we hebben er zin in!<br />

profimax.nl


16 GEVELBOUW.INFO


Tekst: Roel van Gils Beeld: Blitta Gevelsystemen, fotograaf Marcel Steinbach en Solarlux Nederland, fotograaf Thea van den Heuvel​<br />

Valley Amsterdam:<br />

Prestigeproject met<br />

twee ‘gezichten’<br />

Superlatieven schieten tekort wanneer je oog in oog staat met Valley in Amsterdam. In het bijzondere ontwerp<br />

combineert Winy Maas van MVRDV een strakke glazen buitenschil met een uiterst grillige en getrapte gevel in natuursteen.<br />

Een prestigeproject voor alle betrokken partijen en in het bijzonder voor Blitta Gevelsystemen en Solarlux<br />

Nederland die alle zeilen hebben bijgezet om het schier onmogelijke mogelijk te maken.<br />

De gemeente Amsterdam heeft de<br />

ambitie om Zuidas te diversifiëren<br />

en te ontwikkelen tot een gemengde<br />

stadswijk voor wonen, werken en verblijf.<br />

Valley past perfect in dat plaatje.<br />

Vanaf de begane grond tot en met de<br />

zevende verdieping bevinden zich kantoren,<br />

ruimte voor cultuur, retail, horeca<br />

en de toegang tot de woontorens.<br />

Daarboven beginnen de woonlagen<br />

met in totaal 198 appartementen variërend<br />

in grootte van 55 tot 700 m 2 ,<br />

die vrijwel allemaal zijn bestemd voor<br />

de verhuur. Op de onderste lagen bevindt<br />

zich een binnentuin die via trappen<br />

met elkaar in verbinding staat en<br />

voor iedereen toegankelijk is. Ook op<br />

de verdiepingen is veel ruimte voor<br />

groen. Het idee achter het ontwerp is<br />

namelijk dat er uiteindelijk een groene<br />

vallei ontstaat. ›<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

17


Van vliesgevel naar<br />

elementengevel<br />

Blitta Gevelsystemen werd in 2017 door<br />

bouwcombinatie Valley Amsterdam ingeschakeld<br />

om het complexe project technisch<br />

en inhoudelijk onder de loep te nemen.<br />

“Architectenbureau MVRDV had een<br />

duidelijke visie voor ogen over het beoogde<br />

beeld en kwaliteitsniveau van de gevel”,<br />

zegt Tonny Cuppen, Hoofd Projectmanagement<br />

bij Blitta Gevelsystemen. “Aanvankelijk<br />

was de insteek om de strakke glazen<br />

gevel op traditionele wijze als vliesgevel te<br />

realiseren. Gezien de locatie, bouwhoogte<br />

en gewenste bouwsnelheid hebben we<br />

besloten om de gevel prefab als elementengevel<br />

uit te voeren. Deze mocht echter<br />

op geen enkele wijze visueel afwijken van<br />

het ontwerp. Gezamenlijk met systeemleverancier<br />

Schüco en met glasleverancier<br />

Scheuten Glas Nederland hebben we invulling<br />

gegeven aan deze complexe opgave<br />

en het ontwerp vertaald tot een maakbaar<br />

prefab product.”<br />

Profielen in verstek<br />

De belijning van de 12.000 m 2 (!) aan elementengevel<br />

is volledig afgestemd op het<br />

oorspronkelijke ontwerp van de architect,<br />

vervolgt Cuppen. “Zo zijn de profielen in<br />

verstek uitgevoerd en is het profiel voorzien<br />

van een voeg, waardoor het beeld<br />

van een omkadering rond elk glasvlak<br />

ontstaat. De elementen zijn in onze werkplaats<br />

in Venray volledig geprefabriceerd,<br />

voorzien van Schüco kozijnen, triple<br />

beglazing en geluidwerende balkonbeglazing<br />

van Solarlux ter plaatse van de<br />

loggia’s.” André Jansen, Accountmanager<br />

Projecten bij Solarlux Nederland vult aan:<br />

“Onze SL25 Modular ongeïsoleerde balkonbeglazing<br />

leent zich uitstekend voor<br />

prefabricage om vervolgens als totaalpakket<br />

naar de bouw te worden getransporteerd.<br />

In dit geval is gekozen voor het SL25<br />

Modular draai-schuifsysteem. Het volglas<br />

balkonsysteem biedt bescherming tegen<br />

geluidsoverlast en weersinvloeden en kan<br />

voor 100% worden geopend. In totaal zijn<br />

er 61 stuks van de SL25 Modular in de elementengevel<br />

toegepast.”<br />

Metalen frames<br />

De getrapte gevel aan de valleikant liet<br />

zich niet in een elementengevel ‘vangen’,<br />

noch in een HSB-constructie. Cuppen: “Dat<br />

laatste was overigens wel het oorspronkelijke<br />

plan, maar ook hiervoor hebben we in<br />

een brede samenwerking een alternatief<br />

bedacht.” Het alternatief is in de basis afkomstig<br />

uit Engeland, een metal framing<br />

van voestalpine Metsec. Een systeem dat<br />

in het Verenigd Koninkrijk vrij gebruikelijk<br />

is, maar op Nederlandse bodem maar zelden<br />

wordt toegepast. “Met de SFS-frames<br />

waren we perfect in staat om de grillige<br />

vormen aan de valleizijde te realiseren.”<br />

De verdiepingshoge stalen frames zijn op<br />

de bouwplaats door Metsec samengesteld<br />

en gemonteerd. Ze bestaan uit een stalen<br />

stijl- en regelwerk met aan de buitenzijde<br />

een cementgebonden beplating waaraan<br />

Kolen het Cenia Ducal natuursteen als esthetische<br />

schil heeft bevestigd. Blitta heeft<br />

op zijn beurt voor zo’n 5.000 m 2 aan de<br />

ramen en deuren op de bouwplaats aangeleverd<br />

en van binnenuit per verdieping<br />

gemonteerd.<br />

Maatwerk vouwwanden<br />

Voor maximaal wooncomfort is een<br />

groot deel van de woningen voorzien<br />

van een vouwwand. Solarlux Nederland<br />

werd al in het voortraject door MVRDV<br />

benaderd. “De eisen met betrekking tot<br />

de geveldichting en geluidswering waren<br />

zo hoog, niet in de laatste plaats<br />

vanwege de grillige vormen met onvoorspelbare<br />

windlasten, dat de architect<br />

de voorkeur uitsprak voor onze vouwwandsystemen”,<br />

zegt Jansen. “Daar zijn<br />

we met recht trots op. Architecten die<br />

met ons systeem hebben gewerkt en de<br />

kwaliteit hebben ervaren, doen bij een<br />

volgend project altijd weer een beroep op<br />

ons. We zijn misschien in aanschaf mis-<br />

18 GEVELBOUW.INFO


schien niet de goedkoopste, maar op de<br />

lange termijn betaalt zich die hoge kwaliteit<br />

dubbel en dwars terug. Het mooie<br />

van dit project is dat geen pui hetzelfde<br />

is en ook de bouwkundige aansluitingen<br />

waren allesbehalve standaard, los nog<br />

van de variabele hoekopstellingen en/<br />

of wegvouwbare hoeken. Juist daar ligt<br />

onze kracht: op architectenniveau meedenken<br />

en gezonde discussies voeren<br />

om met ons projectenteam tot werkbare<br />

en goede details te komen. Omdat we in<br />

eigen huis ontwikkelen, produceren én<br />

monteren zijn we in staat onze producten<br />

projectspecifiek aan te passen en dat<br />

was hier eerder regel dan uitzondering.”<br />

sen ten aanzien van geluidwering vanwege<br />

de nabijgelegen ringweg. De 35<br />

vouwwanden uit onze Ecoline/Highline-serie<br />

zijn tevens voorzien van specifiek<br />

reinigingsbeslag. Dankzij speciale<br />

reinigingsstiften in de scharnieren<br />

kunnen bewoners vanaf de binnenzijde<br />

het glas aan de buitenzijde schoonmaken.”<br />

Solarlux leverde daarnaast<br />

ook nog een aantal vouwwanden voor<br />

de winkelunits in de plint, waarvoor<br />

Blitta de vliesgevel heeft geëngineerd<br />

en gemonteerd, ook nog eens goed<br />

voor zo’n 2.000 m 2 . Cuppen: “Als kers<br />

op de taart hebben we ook de elementengevel<br />

voor de skybar gerealiseerd,<br />

wederom een custom made oplossing<br />

bestaande uit stalen elementen met<br />

overspanningen van maar liefst 7 meter<br />

bij een hoogte van 3,60 meter. Ook<br />

hier hebben we het schier onmogelijke<br />

mogelijk gemaakt.”<br />

Beide heren kijken dan ook terug op<br />

een spraakmakend project. “Valley is<br />

Kers op de taart<br />

De Solarlux-vouwwanden staan bekend<br />

om hun uitstekende naad- en<br />

kierdichting ook op grote hoogte.<br />

“Daarin zijn we toch redelijk uniek”,<br />

zegt Jansen in alle bescheidenheid. “In<br />

combinatie met geluidswerende beglazing<br />

konden we ook voldoen aan de eieen<br />

immens, complex en indrukwekkend<br />

project. Een groot compliment<br />

aan architect Winy Maas.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

VALLEY, AMSTERDAM<br />

OPDRACHTGEVER:<br />

EDGE Technologies<br />

ARCHITECT:<br />

MVRDV Architecten<br />

AANNEMER:<br />

Bouwcombinatie Valley Amsterdam vof<br />

GEVELBOUWER:<br />

Blitta Gevelsystemen<br />

SYSTEEMLEVERANCIER:<br />

Schüco Nederland<br />

LEVERANCIER VOUWWANDEN<br />

EN BALKONBEGLAZING:<br />

Solarlux Nederland<br />

LEVERANCIER GLAS:<br />

Scheuten Glas Nederland<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

19


Tekst: Roel van Gils Beeld: Alkondor Hengelo, fotograaf Laurens Kuipers Architectuurfotografie<br />

‘Extreme’ geluidseisen<br />

voor gevel groot<br />

cultuurpaleis<br />

Het nieuwe onderwijs- en cultuurcomplex Amare in hartje Den Haag is een opvallende verschijning met voorzetgevels<br />

in een betonnen ‘boomtak-structuur’. Achter deze fraaie esthetische schil schuilt een vernuftig stukje geveltechniek<br />

van Alkondor Hengelo, onder meer als antwoord op de ‘extreme’ geluidseisen.<br />

20 GEVELBOUW.INFO


Met een oppervlakte van 65.000 m² inclusief<br />

de tweelaagse kelder is Amare<br />

een groots cultuurpaleis met een viertal<br />

zalen en vele ruimten voor repetitie- onderwijs-,<br />

bijeenkomst-, kantoor- en winkelfuncties.<br />

Het nieuwe gebouw is namelijk<br />

het onderkomen van de stichting<br />

Dans- en Muziekcentrum Den Haag, het<br />

Nederlands Danstheater, het Residentie<br />

Orkest en het Koninklijk Conservatorium.<br />

Amare is een alzijdig gebouw met vier op<br />

elkaar lijkende gevels met herkenbare kolommen.<br />

Volgens zijn makers bedoeld om<br />

een sfeer van openheid te creëren.<br />

Geluidsbelasting<br />

Open is de thermische schil allerminst.<br />

“De specifieke gebruikersgroepen van<br />

Amare produceren nogal wat geluid.<br />

Qua geluidsbelasting op de gevel is hier<br />

dus sprake van de omgekeerde wereld.<br />

In plaats van buiten naar binnen, mag<br />

hier het geluid niet van binnen naar<br />

buiten treden”, zegt Jan Bergman, adjunct-directeur<br />

bij Alkondor Hengelo.<br />

“In de DO-fase in 2016 heeft bouwcombinatie<br />

Cadanz, bestaande uit Visser &<br />

'Ruimte op de bouwplaats was er niet.<br />

Dat zie je wel vaker in binnenstedelijke<br />

bouw, maar hier was het in het kwadraat'<br />

Smit Bouw en Boele & van Eesteren, een<br />

aantal marktpartijen uitgedaagd om<br />

met een passend plan van aanpak te<br />

komen voor de thermische (en akoestische)<br />

schil. Ons plan sloot het beste aan<br />

bij dat van de bouwcombinatie, waarna<br />

ons het project rond de zomer van datzelfde<br />

jaar werd gegund. Vervolgens zijn<br />

we in een heel intensief ontwerptraject<br />

beland waarbij we samen met de bouwcombinatie<br />

en alle gevelpartners, zoals<br />

de HSB-leverancier, de leverancier van<br />

de stucgevel en die van de betonnen elementen<br />

tot een gezamenlijk overeengekomen<br />

TO/UO zijn gekomen.”<br />

Complexe puzzel<br />

De geluidseisen op de gevel waren<br />

volgens Bergman op sommige posities<br />

zo extreem dat Alkondor Hengelo<br />

met standaard oplossingen niet<br />

uit de voeten kon. “In de speciale ‘geluidsbelaste’<br />

zones, waar onder meer<br />

het conservatorium actief is, was een<br />

dubbele gevel pure noodzaak. Dat wil<br />

zeggen, behalve een kozijn in de HSBconstructie,<br />

nog eens een extra kozijn<br />

erachter. Alleen op die manier konden<br />

we voldoen aan de extreme eisen, het<br />

geluid ver genoeg reduceren en daarbij<br />

de mogelijkheid tot spuien behouden.<br />

Die dubbele kozijnopstelling, die overigens<br />

vanaf de buitenzijde niet waarneembaar<br />

is, is in het voortraject uitvoerig<br />

getest. Grote delen van de gevel<br />

zijn nagebouwd in een fabriekshal in<br />

Rotterdam waar ze aan allerlei geluidstesten<br />

zijn onderworpen. ›<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

21


Hetgeen we theoretisch hadden bedacht,<br />

is hier proefondervindelijk vastgesteld<br />

door onafhankelijk onderzoek van LBP.”<br />

Complexe puzzel<br />

Het ontwerp- en engineeringstraject was<br />

al een behoorlijk complexe puzzel, de<br />

uitvoering in hartje Den Haag was zeker<br />

niet minder gecompliceerd, weet Bergman.<br />

“Ruimte op de bouwplaats was er<br />

niet, alles werd just-in-time aangeleverd.<br />

Dat zie je wel vaker in binnenstedelijke<br />

bouw, maar hier was het nog eens in het<br />

kwadraat. Ook was het voor ons een gefragmenteerd<br />

project. We waren soms op<br />

wel vier plekken tegelijk aan het monteren<br />

en dan was er op datzelfde moment<br />

ook nog een ploeg van ons aan het werk<br />

bij de HSB-fabriek van Frank van Roij in<br />

Goirle.” Wat wil je ook met een totaal van<br />

zo’n 5.000 m 2 aan kozijnen en meer dan<br />

3.000 m 2 aan vliesgevels? “We hebben ervoor<br />

gekozen om zowel de vliesgevel als<br />

de kozijnen uit te voeren met profielen<br />

van Kawneer, een beproefd systeem binnen<br />

onze organisatie en uitermate geschikt<br />

om invulling te geven aan de vele<br />

uitdagingen binnen dit project.”<br />

Uitdagingen waren er dus genoeg voor<br />

Alkonder Hengelo bij Amare. “Qua<br />

complexiteit mogen we dit project<br />

gerust als ‘hoog’ bestempelen”, blikt<br />

Bergman terug. “Los van de geluidsbelasting<br />

kent het gebouw ook nog heel<br />

veel verschillende gebruikers, die allemaal<br />

met speciale toegangstechniek<br />

het gebouw moeten kunnen betreden.<br />

Ook dat vroeg de nodige afstemming<br />

qua domotica, inbraak- en brandwerendheid.<br />

Ondanks dat ons vernuftig<br />

stukje geveltechniek vrijwel volledig<br />

wegvalt achter de esthetische schil, is<br />

Amare voor ons een prachtige referentie.<br />

Absoluut een project waar we onze<br />

vaardigheden goed in kwijt konden. En<br />

juist dat maakt ons vak zo mooi.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

AMARE, DEN HAAG<br />

OPDRACHTGEVER:<br />

Gemeente Den Haag<br />

ARCHITECT:<br />

NOAHH/JCAU<br />

AANNEMER:<br />

Bouwcombinatie Cadanz vof<br />

GEVELBOUWER:<br />

Alkondor Hengelo BV<br />

SYSTEEMLEVERANCIER:<br />

Kawneer<br />

22 GEVELBOUW.INFO


De afrekening<br />

In een scholengebouw zijn peuterwerk, kinderopvang, basisonderwijs en jeugdzorg<br />

bij elkaar ondergebracht. Er is bij de stichting behoefte aan vier extra lokalen.<br />

Nadat zij een aannemer gevonden heeft, is de aannemingsovereenkomst<br />

vlot tot stand gekomen. Net zo vlot als de overeenkomst tot stand gekomen is,<br />

is hij weer ‘íngetrokken’ zoals de bestuurder van de stichting aan de aannemer<br />

heeft laten weten. De reactie van de aannemer liet niet lang op zich wachten.<br />

MEESTERSTUK<br />

MR. BETTINA<br />

HERTSTEIN<br />

Wat speelde er? In de overeenkomst is<br />

opgenomen dat medio 1e kwartaal met<br />

de bouw moet worden gestart, zodat de<br />

lokalen vóór het nieuwe schooljaar klaar<br />

zijn. De UAV 2012 zijn door de stichting<br />

van toepassing verklaard op het werk.<br />

Nog geen twee maanden na de ondertekening<br />

ontvangt de aannemer een e-<br />

mail van de bestuurder van de stichting<br />

dat door onvoorziene omstandigheden<br />

de bouw niet door kan gaan en dat hij de<br />

opdracht wil intrekken.<br />

Het is een understatement dat deze mededeling<br />

niet in goede aarde valt bij de aannemer.<br />

Hij heeft de stichting laten weten<br />

dat wat al dan niet voor de stichting onvoorziene<br />

omstandigheden zijn, omstandigheden<br />

zijn die in de risicosfeer (blijven)<br />

liggen van de stichting. De stichting<br />

dient de overeenkomst na te komen. De<br />

aannemer kent zijn klassiekers. Hij wijst<br />

de stichting op paragraaf 14 van de UAV<br />

2012, waarin is bepaald dat de opdrachtgever<br />

bevoegd is om de aannemer op te<br />

dragen het werk in onvoltooide staat te<br />

beëindigen maar dat er wel moet worden<br />

afgerekend. De aannemer heeft recht op<br />

de aanneemsom vermeerderd met de kosten<br />

die hij als gevolg van de niet voltooiing<br />

heeft moeten maken en verminderd met<br />

de hem door de beëindiging bespaarde<br />

kosten. Zonder betaling door de stichting,<br />

kan de aannemer niet instemmen met de<br />

inhoud van de opzeggingsbrief.<br />

De bestuurder van de stichting heeft<br />

daarna nog gereageerd. Hij geeft aan dat<br />

de bouw wegens economische redenen<br />

niet door kan gaan maar dat hij nog in<br />

gesprek is met de gemeente. De aannemer<br />

is van mening dat dit los staat van<br />

de overeenkomst. Indien de stichting<br />

daartoe in het najaar besluit, zal hij alsnog<br />

aanvangen met de bouw. Hij zal in<br />

dat geval aangeven tot welke kostenverhoging<br />

het uitstel heeft geleid.<br />

Nadat de gemachtigde van de aannemer<br />

de stichting op de hoogte heeft gesteld<br />

van het bedrag dat de aannemer<br />

in het kader van de afrekening vordert,<br />

heeft de gemachtigde van de stichting<br />

aan de aannemer laten weten dat de<br />

stichting niet gebonden is aan de overeenkomst<br />

omdat de bestuurder nooit<br />

een volmacht heeft verleend.<br />

Door die mededeling was, naar de mening<br />

van de aannemer, het speelkwartier voor<br />

de stichting voorbij en is hij een procedure<br />

gestart bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen.<br />

Hij stelt dat, overeenkomstig<br />

paragraaf 14 UAV 2012 sprake is van beëindiging<br />

van het werk in onvoltooide staat en<br />

dat dienovereenkomstig moet worden afgerekend.<br />

Omdat hij klaar moest zijn met<br />

het werk vóór het nieuwe schooljaar, had<br />

hij zijn planning en zijn personeelsinzet<br />

voor de zomervakantie al rond. Zijn ploeg<br />

kon hij eind mei/begin juni niet meteen<br />

weer op een ander project inzetten. Ook<br />

was een deel van de materialen al geleverd<br />

en kon het andere deel niet meer (boetevrij)<br />

worden afbesteld. Zijn hoofdvordering<br />

is een bedrag van € 140.479,27 excl. btw.<br />

zijnde het verschil tussen de aanneemsom<br />

van € 630.000,- minus het bespaarde<br />

bedrag van € 489.520,73. De stichting concludeert<br />

tot afwijzing van de vordering(en)<br />

van de aannemer.<br />

De wijze les moet van de arbiters komen.<br />

Door hun priegel-, uitpluis- en peuterwerk<br />

is komen vast te staan dat er een wisseling<br />

in het bestuur van de stichting is geweest,<br />

waarbij het huidige bestuur een andere<br />

opvatting heeft ter zake de nieuwbouw<br />

van de lokalen en om die reden de vergunningsaanvraag<br />

heeft ingetrokken. Het<br />

bestuur heeft in overleg willen gaan met<br />

de gemeente over een alternatief maar dat<br />

plan is gestrand. Dit strookt geheel met<br />

de eerdere berichtgeving naar de aannemer<br />

over het intrekken van de opdracht<br />

Mr. Bettina Hertstein<br />

www.bouwrechtbedrijf.nl<br />

waarin geen enkele melding is gemaakt<br />

over eventuele (on)bevoegdheid van de ondertekenaar<br />

namens het destijdse bestuur.<br />

Onweersproken door de stichting is de<br />

bedoeling om vóór het nieuwe schooljaar<br />

de lokalen op te leveren. Dat de aannemer<br />

had moeten wachten tot de omgevingsvergunning<br />

was verkregen, zoals de<br />

stichting stelt, volgt niet uit (paragraaf 5<br />

lid 1 sub a van) de UAV 2012. Het tijdig<br />

verkrijgen van de benodigde vergunningen<br />

is een verplichting van de stichting.<br />

Daar komt bij dat de stichting zelf de<br />

vergunningsaanvraag heeft ingetrokken.<br />

Ook zetten arbiters een streep door de<br />

rekening van hetgeen de stichting nog<br />

aanvoert tegen de verschillende posten.<br />

De gevorderde algemene kosten en winst<br />

en risico zullen, zonder specifiek verweer<br />

van de stichting hiertegen, eveneens worden<br />

toegewezen. Het resultaat voor de<br />

stichting eindigde onder de streep met<br />

een negatief saldo. De aannemer kon niet<br />

anders dan tevreden zijn met het vonnis.<br />

En zoals een collega placht te zeggen tegen<br />

aannemers: “Er is geen mooier werk<br />

dan een werk dat je niet hoeft te bouwen!”<br />

Heeft u plannen die wel doorgang kunnen<br />

vinden? Reken dan op de expertise van de<br />

leden van de VMRG! ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

23


Beeld: De Groot & Visser<br />

“De VMRG cursussen<br />

zijn de basis voor<br />

onze medewerkers”<br />

Voor de kwaliteit in de gevelbouw is het belangrijk dat er naast de reguliere opleidingen cursussen beschikbaar<br />

zijn waarmee professionals zich kunnen specialiseren in de gevelbouw. De VMRG ontwikkelt daarom onder andere<br />

cursussen om de kennis van de verschillende facetten van geveltechniek en van de VMRG Kwaliteitseisen bij te<br />

brengen. Alle VMRG leden hebben het VMRG Keurmerk. Dat betekent dat zij van engineering tot en met montage<br />

gegarandeerde kwaliteit leveren conform de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. Dat kan alleen als de medewerkers<br />

op de hoogte zijn van de laatste eisen.<br />

Alle ins en outs van de gevelbouw bijbrengen<br />

aan je medewerkers, de kennis up-todate<br />

houden, en zorgen dat medewerkers<br />

de juiste kwaliteit leveren en op de hoogte<br />

zijn van alle eisen, hoe doen bedrijven in<br />

de gevelbranche dit? We spreken met Karin<br />

Grefhorst, HR manager bij gevelbouwer<br />

en VMRG lid De Groot & Visser.<br />

Hoe krijgen nieuwe medewerkers<br />

de juiste gevelbouw kennis?<br />

“Wij kijken natuurlijk bij mensen die<br />

wij aannemen die al uit de gevelbouw<br />

komen welke kennis zij al hebben en<br />

welke kennis ontbreekt. De ontbrekende<br />

kennis brengen wij op maat op het<br />

juiste niveau. Voor young professionals<br />

die van een hogeschool of universiteit<br />

afkomstig zijn en hun carrière bij ons<br />

starten, vinden wij het belangrijk dat<br />

ze de geveltechniek cursussen van de<br />

VMRG doorlopen, zoals statica, bouwfysica,<br />

constructie en materiaal. Wij vinden<br />

dat dit in ieder geval de basis moet<br />

zijn van nieuwe medewerkers.”<br />

Young professionals bij De Groot & Visser<br />

24 GEVELBOUW.INFO


Hoe bereik je als totale organisatie<br />

een hoog kennisniveau?<br />

“De Groot & Visser is een projectgestuurde<br />

organisatie. Wij werken met<br />

projectteams die bij ons bestaan uit<br />

één of meer projectleiders, engineers,<br />

werkvoorbereiders, uitvoerders en<br />

young professionals. Vorig jaar hebben<br />

wij het initiatief genomen om<br />

het gehele personeel in onze projectteams<br />

de VMRG cursussen op het<br />

gebied van geveltechniek en VMRG<br />

Kwaliteitseisen en Adviezen te laten<br />

doorlopen. Wij vinden dat wij als organisatie<br />

richting onze klanten over<br />

een hoog kwaliteitsniveau qua kennis<br />

moeten beschikken en daarvoor zijn<br />

de cursussen van de VMRG uitermate<br />

geschikt. Dit vinden wij het minimale<br />

dat onze medewerkers aan kennis in<br />

huis moeten hebben.”<br />

Hoe stimuleer je mensen om de e-<br />

learning cursus VMRG Kwaliteitseisen<br />

en Adviezen waarvoor ze een jaar<br />

de tijd hebben, tijdig af te ronden?<br />

“Alle projectteamleden hebben een login<br />

voor deze online cursus gekregen.<br />

Als stimulans kreeg het team dat met<br />

alle leden als eerste de cursus in zijn<br />

geheel doorlopen had, een grote slagroomtaart.<br />

De teamleden stimuleerden<br />

elkaar door elkaar te vertellen dat het<br />

prima te doen was en je er zeker geen<br />

dagen mee bezig bent. Tussendoor communiceerden<br />

wij de tussenstanden van<br />

de verschillende teams, waardoor er een<br />

stukje competitie ontstond. Ook mochten<br />

de medewerkers een deel van de<br />

cursus in werktijd doen. Daarnaast is<br />

opleiding een vast onderdeel van zowel<br />

de beoordelings- als functioneringsgesprekken,<br />

dus ook hier stimuleren wij<br />

medewerkers om opleidingen te volgen.<br />

Dit wordt ook uitgedragen door het management<br />

van De Groot & Visser.”<br />

Hoe kijk je terug op deze<br />

e-learning cursus?<br />

“Het is mooi dat je precies kan volgen<br />

wie hoe ver is met de cursus. Ook kan<br />

je zien op welke onderdelen iemand<br />

beter of juist minder scoort. Zo kunnen<br />

wij ook weer op maat adviseren<br />

in welke onderdelen iemand zich nog<br />

verder kan bekwamen. Leuk is dat<br />

wij terug horen dat ook zeer ervaren<br />

mensen toch nieuwe dingen geleerd<br />

hebben en het fijn vonden om hun<br />

kennis weer op te frissen. We zullen<br />

dan ook zeker herhalingen inbouwen<br />

in ons opleidingstraject, want kennis<br />

opfrissen en up-to-date houden blijft<br />

belangrijk. De young professionals die<br />

net een WO of HBO studie bouwkunde<br />

achter de rug hebben, vonden het af<br />

en toe best pittig. Maar met het gemiddelde<br />

van een 8,2 ben ik heel trots<br />

op onze medewerkers.<br />

Hoe wordt kennis binnen<br />

de organisatie gedeeld?<br />

“Eén van onze kernwaarden is: ‘Wij<br />

delen onze kennis en wij denken in<br />

oplossingen’. Dat doen we niet alleen<br />

door middel van opleidingen, maar we<br />

zijn ook bezig met het opzetten van<br />

een ‘GV Academy’. Hierin willen we<br />

onze kennis en ervaringen delen. De<br />

bedoeling is dat medewerkers bijvoorbeeld<br />

specifieke projectgelateerde<br />

oplossingen delen, waarvan ze denken<br />

dat dit nuttige informatie is voor<br />

andere projectteamleden. Op basis<br />

daarvan kunnen wij weer instructiefilmpjes<br />

maken en deze onder de aandacht<br />

brengen van de juiste personen.<br />

Zo blijven we ons kwaliteitsniveau in<br />

de gevelbouw doorontwikkelen. Onze<br />

young professionals vragen wij om<br />

feedback op onze doelstellingen voor<br />

de komende vijf jaar voor ons bedrijf.<br />

Ook motiveren wij hun door samen te<br />

werken aan een onderzoeksopdracht<br />

die los van de projecten staat. Hierin<br />

zie je dat jongeren hun ei kwijt kunnen<br />

als het om innoveren gaat en zij<br />

kunnen de kennis toepassen van de<br />

oudere generatie. Zo zie je dat jongeren<br />

ouderen nodig hebben en ouderen<br />

weer leren van de jongeren. Heel mooi<br />

om te zien!”<br />

Kijk voor VMRG cursussen op<br />

www.kenniscentrumgevelbouw.nl ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

25


Eeuwigdurend circulaire<br />

aluminium gevels<br />

Eeuwigdurend hoogwaardige circulaire aluminium gevels mogelijk maken, dat is de missie van het haalbaarheidsonderzoek<br />

PerpetuAL. De ambitie is dat dit leidt tot een halvering van CO 2<br />

binnen zeven jaar. De VMRG, de brancheorganisatie<br />

voor de metalen gevelbouw, krijgt samen met 17 innovatieve partners subsidie door RVO toegekend om<br />

dit haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.<br />

De deelnemende bedrijven vertegenwoordigen<br />

de volledige circulaire<br />

kringloop van gevelbouw, onderhoud,<br />

urban mining, demontage, hergebruik<br />

van geveldelen, inzameling en scheiding,<br />

her-smelten en extruderen tot<br />

circulair ontworpen gevelsystemen<br />

die weer terug de gevel in kunnen. Samen<br />

met kennisinstellingen en kennis-<br />

en ICT partners hebben alle ambitieuze<br />

plannen qua onderzoek en<br />

vervolgstappen. VMRG is penvoerder<br />

en coördineert samen met Real Capital<br />

Sytems dit project.<br />

Onderdelen onderzoek<br />

Binnen PerpetuAL toetsen de partners<br />

diverse circulaire oplossingen op<br />

technische en financiële haalbaarheid<br />

en impact op klimaat en circulariteit.<br />

Belangrijke vragen daarbij: Wat is het<br />

effect van een innovatie op andere delen<br />

van de kringloop? En kan circulariteit<br />

slimmer georganiseerd en ondersteund<br />

worden door een ICT platform<br />

voor informatie-uitwisseling? Kortom,<br />

kringloop optimalisatie door collectieve<br />

innovatie. Het onderzoek richt zich<br />

op drie onderdelen:<br />

1. Oplossingen om het percentage<br />

secundair in de kringloop te verhogen:<br />

Als gevolg van de energietransitie<br />

komen er de komende decennia<br />

immense hoeveelheden gevelmaterialen<br />

vrij, die in potentie herbruikbaar<br />

zijn. PerpetuAl onderzoekt een<br />

systeem dat, door ‘on site’ en/of ‘off<br />

site’ demonteren en vervolgstappen<br />

in de kringloop, leidt tot een nauwkeurig<br />

gedefinieerd herbruikbaar of<br />

recycliseerbaar gevelproduct.<br />

2. Circulaire gevelconcepten: Levensduurverlenging,<br />

hergebruik en recycling<br />

van nieuwe gevels, voor nieuwbouw<br />

of renovatie, wordt mogelijk<br />

door toepassing van verschillende innovatieve<br />

gevelconcepten.<br />

3. ICT- infrastructuur voor circulaire<br />

processen: het betreft een platform<br />

voor het beheer van data voor de gehele<br />

levenscyclus van gevels, dat alle<br />

schakels in de circulaire keten met<br />

elkaar verbindt, en de sector toegang<br />

geeft tot Industry 4.0 technologie. Informatie<br />

speelt een cruciale rol bij én<br />

‘façade (re)manufacturing’ én ‘design<br />

for disassembly and re-use’.<br />

Startbijeenkomst<br />

Met een bijeenkomst op 17 juni jl. is<br />

het project PerpetuAl vol uit de startblokken.<br />

Tijdens deze intensieve bijeenkomst<br />

is ingezet op het delen van<br />

kennis, methodisch innoveren, procesmodellering<br />

en verhogen van circulariteit.<br />

Tevens hebben de 18 deelnemende<br />

partijen de gelegenheid benut om elkaar<br />

te versterken in de onderdelen van<br />

het haalbaarheidsonderzoek innovaties<br />

met ‘zeepkist’ en ‘give and take’ sessies.<br />

Methodisch innoveren<br />

Om de circulariteit te verhogen binnen<br />

de aluminium kringloop worden<br />

methodieken ingezet die onderdeel<br />

uitmaken van methodisch innoveren.<br />

Belangrijkste doel daarvan is, samen<br />

met betrokken kennisinstellingen, te<br />

26 GEVELBOUW.INFO


komen tot werkwijzen om innovatie te<br />

versnellen en een langjarige structurele<br />

samenwerking.<br />

Procesmodellering<br />

Vooruitlopend op PerpetuAl was door<br />

meer dan 30 studenten van de Hogeschool<br />

Utrecht al een eerste aanzet<br />

voor procesmodellen van de gehele<br />

aluminium kringloop opgezet van de<br />

huidige situatie. Belangrijke vragen<br />

waarop een veel gedetailleerder antwoord<br />

wordt gegeven tijdens het haalbaarheidsonderzoek:<br />

Hoe lopen in detail<br />

materiaal- en productstromen en<br />

wat voor effect heeft dit op de kwaliteit?<br />

Hoe verlopen informatiestromen<br />

en digitalisering? Wat zijn de financiële<br />

mechanismen en mogelijkheden<br />

van risicobeheer? En hoe beïnvloeden<br />

de circulaire keuzes milieu en klimaat<br />

impact? En bovenal, hoe ziet dat er<br />

mogelijk uit na innovatie en welke verbeteringen<br />

en innovaties zijn kansrijk?<br />

Circulaire innovaties<br />

Partijen zijn samen in grotere en kleine<br />

verbanden de verschillende concrete<br />

circulaire innovaties en de haalbaarheid<br />

nader aan het uitwerken rond<br />

hergebruik van gevels, circulaire gevelconcepten,<br />

technologieën, oplossingen<br />

voor losmaakbaarheid en meer. De procesmodellen<br />

vormen daarbij een basis<br />

om witte vlekken in de ontwikkeling<br />

te voorkomen en te zorgen dat elke innovatie<br />

niet leidt tot een eenmalig project<br />

maar gaan leiden tot structurele<br />

opschaalbare oplossingen in de markt.<br />

Daarbij wordt juist de diversiteit aan<br />

oplossingsrichtingen omarmd.<br />

Zeepkist en Give and take<br />

Partijen hebben met elkaar gedeeld wat<br />

ze willen bereiken binnen PerpeutAl. Ieder<br />

heeft op de ‘zeepkist’ de ideeën gepresenteerd.<br />

Vervolgens hebben binnen<br />

de ‘Give and take’ alle partijen elkaar<br />

bevraagd en naar elkaar gedeeld: wat<br />

heb ik van anderen nodig om tot resultaat<br />

te komen? Wat kan ik anderen bieden<br />

om resultaat te bereiken? Alleen ga<br />

je sneller, samen kom je (veel) verder.<br />

Het komende jaar zijn alle partners<br />

PerpetuAl aan de slag. Afgesproken is<br />

in de samenwerkingsovereenkomst<br />

PerpetuAl dat generieke resultaten gedeeld<br />

worden naar de sector.<br />

Partners PerpetuAL<br />

VMRG, Real Capital Systems, Hydro<br />

Building Systems Netherlands, Kawneer<br />

Nederland, Scheldebouw, Alkondor<br />

Hengelo, Rollecate, GevelBeheer Nederland,<br />

Boverhoff Sloopwerken, New Horizon<br />

Urban Mining, HKS Metals, E-max,<br />

Schöck Nederland, ABT, Vereniging ION,<br />

Bakker&Spees, Hogeschool Utrecht en<br />

Technische Universiteit Delft. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

27


Uitbreiding<br />

toepassingsgebied<br />

testresultaten SKG-IKOB<br />

Nieuwe mogelijkheden voor testen in kader van UKCA-markering<br />

SKG-IKOB Certificatie beschikt over meerdere testopstellingen voor het beproeven van ramen, deuren en vliesgevels<br />

op lucht- en waterdichtheid, sterkte en stijfheid. De variatie aan testfaciliteiten zorgt ervoor dat er zowel<br />

op de bouwplaats, bij de fabriek als in het SKG-IKOB laboratorium getest kan worden. Het aantal verschillende<br />

Nationale, Europese en mondiale testnormen waarop beproefd kan worden is zeer uitgebreid.<br />

28 GEVELBOUW.INFO


Op de testwand in het SKG-IKOB laboratorium kan een gevelelement<br />

of vliesgevel in een laboratorium-omgeving op<br />

dezelfde criteria als op locatie worden getoetst. De testwand<br />

kan boven- en onderdruk leveren die sterk boven de normwaarden<br />

liggen, maximaal 6000 Pa. Hiermee kunnen, naast<br />

norm-beproevingen, ook op hogere boven- en onderdrukken<br />

beproevingen uitgevoerd worden, bijvoorbeeld om vervorming<br />

te meten bij deze extreme winddrukken.<br />

Beproeving op locatie<br />

Bij beproevingen op de bouw is de maatvoering van het element<br />

niet van belang, aangezien hierbij een maatwerk kast om het<br />

element wordt gebouwd waarmee de werkelijke ingebouwde situatie<br />

wordt beproefd. Met deze beproeving kan een bedrijf zijn<br />

klant overtuigen van de gerealiseerde kwaliteit, maar kunnen ook<br />

de oorzaken van lekkages in beeld gebracht worden. Ook kunt u<br />

ervoor kiezen om met de meetwagen op uw productielocatie beproevingen<br />

uit te voeren. De consequenties van voorbereidings- of<br />

productiefouten worden direct zichtbaar en door uw (productie)<br />

medewerkers te betrekken bij de beproeving en de resultaten zal<br />

het kwaliteitsbewustzijn en de eindkwaliteit toenemen.<br />

UKCA-markering<br />

Vanwege de BREXIT wordt vanaf 1 januari 2023 CE-markering<br />

niet langer geaccepteerd voor producten die in Groot-Brittannië<br />

op de markt worden gebracht. Vanaf deze deadline is<br />

UKCA- markering verplicht indien er ramen, deuren en vliesgevels<br />

in Groot-Brittannië op de markt gebracht worden. Voor<br />

de levering in de EU is en blijft CE-markering verplicht.<br />

Waarom beproeven?<br />

Met de beproeving van een product op winddruk en waterdichtheid<br />

overtuigt een bedrijf zijn klanten van het feit dat het product<br />

voldoet aan de meest recente en relevante normen en richtlijnen.<br />

Deze beproeving kan uitgevoerd worden voor het verkrijgen van<br />

een SKG-IKOB-KOMO attest of als initiële type test (ITT-test) in<br />

het kader van CE-markering. Beproevingen worden uitgevoerd<br />

volgens EN 1026, EN 1027, EN 12211 en EN 1873. De vaste testopstelling<br />

in Geldermalsen is bovendien in staat om vliesgevels, elementengevels,<br />

niet dragende geveldelen of afscheidingen tussen<br />

exterieur en interieur van een gebouw te beproeven volgens testnormen<br />

zoals EN 12153, EN 12155 en EN 12179.<br />

Drie laboratoria<br />

Naast de vaste testopstelling in het SKG-IKOB laboratorium<br />

zijn er twee mobiele laboratoria (aanhangwagen en meetwagen).<br />

Hiermee kunnen vergelijkbare beproevingen uitgevoerd<br />

worden op een bouw- of productielocatie. Onderstaande tabel<br />

geeft een overzicht van de specificaties van drie laboratoria.<br />

Om leveranciers van ramen, deuren en vliesgevelsystemen<br />

goed te kunnen bedienen, is SKG-IKOB een samenwerkingsovereenkomst<br />

aangegaan met een Notified Body die gevestigd<br />

is in de UK. Deze Notified Body is geaccrediteerd voor het uitvoeren<br />

van diverse ITT-testen in het kader van UKCA-markering<br />

en heeft als doel om de scope verder uit te breiden. ITTtestresultaten<br />

van SKG-IKOB worden door deze Notified Body<br />

erkend en kunnen daardoor gebruikt worden als onderbouwing<br />

van de prestaties in het kader van de UKCA-markering.<br />

Onafhankelijk<br />

SKG-IKOB voert deze beproevingen uit als geaccrediteerd testlaboratorium<br />

en Notified Body onder onafhankelijk toezicht<br />

van de Raad voor Accreditatie waardoor voor de diverse beproevingen<br />

de onafhankelijkheid en onpartijdigheid gegarandeerd<br />

en gewaarborgd is. Door continu te blijven ontwikkelen, weet<br />

SKG-IKOB de top van keuringsinstituten te blijven aanvoeren.<br />

SKG-IKOB heeft meer dan 50 jaar ervaring als keuringsinstituut<br />

en testlaboratorium voor bouw- en veiligheidsproducten.<br />

Opgericht door de industrie zelf om de prestaties en<br />

de veiligheid van producten en diensten voor de bouw- en<br />

vastgoedsector duurzaam op onafhankelijke en onpartijdige<br />

wijze te waarborgen. ❚<br />

Breedte x hoogte Maximale druk Waar?<br />

Aanhangwagen onbeperkt 3500 Pa Op iedere locatie<br />

Meetwagen 3950 x 2650 mm 4000 Pa Op iedere locatie<br />

SKG-IKOB laboratorium 5900 x 5800 mm 6000 Pa Geldermalsen<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

29


Brandweerkazerne<br />

Papendrecht<br />

Geïnspireerd op een black box, werden drie<br />

zijden van de energieneutrale brandweerkazerne<br />

in Papendrecht afgewerkt met aluminium<br />

Block 30 Linarte gevelprofielen van Renson.<br />

“Aangezien die individueel en schroefloos<br />

vastklikken, voldeden die helemaal aan de<br />

duurzaamheidseisen die de opdrachtgever<br />

stelde, onder meer ten aanzien van demonteerbaarheid<br />

en herbruikbaarheid”, verduidelijkt<br />

Chi-Hang Chim van RoosRos Architecten.<br />

“Met profielen op maat in één stuk tot 7 meter<br />

60 lang en netjes uitgedachte hoekstukken<br />

zijn nergens naden of bevestigingen te zien.<br />

Ook handig: het verticale design zorgt altijd<br />

voor een schoon geregende gevel.”<br />

(Beeld: Rick Bongers)<br />

Opdrachtgever:<br />

Architect:<br />

<strong>Gevelbouw</strong>er:<br />

Systeemleverancier:<br />

Brandweer Papendrecht<br />

RoosRos Architecten<br />

Van Iersel Geveltechniek<br />

Renson / Storax<br />

De Krook<br />

Gent<br />

De Krook is de nieuwe huisvesting van de stadsbibliotheek<br />

en een aantal faculteiten van de<br />

Universiteit Gent. GEZE heeft het gebouw voorzien<br />

van een betrouwbaar en veilig systeem<br />

voor rookwarmteafvoer door het plaatsen van<br />

40 parallel uitzetramen in combinatie met GEZE<br />

Slimchain kettingaandrijving. De Slimchain<br />

kan perfect geïntegreerd worden in elk geveldesign<br />

en is gecertificeerd als natuurlijke rooken<br />

warmteafvoerinstallatie (NRWG) conform<br />

EN12101-2. Met de GEZE raamsystemen heeft<br />

de gebruiker controle over de toevoer van frisse<br />

buitenlucht (natuurlijke ventilatie) wanneer in<br />

de binnenruimte de CO 2<br />

waarde of de temperatuur<br />

oploopt. Daarmee dragen ze ook bij aan het<br />

creëren van een gezond binnenklimaat.<br />

Opdrachtgever:<br />

Architect:<br />

Systeemleverancier:<br />

AB SOG Gent<br />

Coussée & Gorisé Architecten i.s.m. RCR Arquitectes<br />

GEZE<br />

30 GEVELBOUW.INFO


Pontkade<br />

Amsterdam<br />

Direct aan het IJ in Amsterdam, op de<br />

iconische NDSM-werf, is de Pontkade<br />

gerealiseerd. In dit project komen<br />

het rauwe en stoere karakter van de<br />

scheepswerf en de functionele architectuur<br />

die past bij de industrieel<br />

efficiënte logica van de plek samen.<br />

JAZO leverde en monteerde de deuren,<br />

ventilatieroosters voor de technische<br />

ruimten en aangrenzende schijnroosters<br />

als gevelbekleding. Dat is gedaan<br />

met een goed oog voor veiligheid,<br />

functionaliteit en uitstraling.<br />

Opdrachtgever:<br />

Architect:<br />

<strong>Gevelbouw</strong>ers:<br />

Systeemleverancier:<br />

Deuren/ventilatieroosters:<br />

Pontkade Ontwikkeling BV<br />

De Architecten Cie Amsterdam<br />

Alkondor Hengelo/Hermeta <strong>Gevelbouw</strong><br />

Schüco Nederland<br />

JAZO<br />

The Market<br />

Hotel by Westcord<br />

Groningen<br />

Het nieuwe The Market Hotel by Westcord<br />

aan de Grote Markt in Groningen<br />

kenmerkt zich door de volledig all-electric<br />

uitvoering, de aardbevingsbestendige<br />

bouw en de integratie van eigentijdse architectuur<br />

met klassieke trapgevels, een<br />

ontwerp dat mede gekozen is door de<br />

inwoners van Groningen. De vier entrees<br />

zijn door dormakaba geleverd en bestaan<br />

uit glazen sluizen uitgevoerd met moderne,<br />

zwart aluminium profielen. De sluizen<br />

zijn voorzien van dubbele automatische<br />

schuifdeuren voor een comfortabele, stijlvolle<br />

ontvangst van de hotelgasten.<br />

Opdrachtgever:<br />

Architect:<br />

Entree:<br />

WestCord Hotels<br />

Thomas Müller<br />

dormakaba<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

31


Beeld: Metaglas/fotograaf Denise Zwijnen<br />

Een compositie van<br />

natuurlijke contrasten<br />

Een ongekunsteld totaalconcept, zo laat de dijkwoning in Wamel, ontworpen<br />

door studio Kap+Berk zich het best omschrijven. Een woning waarin materialisatie<br />

en ontwerp een eenheid vormen, de architecten geen concessies hoefden<br />

te doen en op basis van intuïtie en onderzoek een beleving creëerden die<br />

verder gaat dan de verbinding tussen het huis en haar omgeving. De gevelelementen<br />

van Metaglas met bijna onzichtbare details, versterken die visie.<br />

“We denken niet in binnen en buiten,<br />

maar in beleving. Hier wordt in een rustige<br />

ambiance geleefd met de natuur”,<br />

leggen Mijntje van den Berk en Marjolein<br />

Kap uit, die een volledig ontwerp aan de<br />

eigenaar presenteerden. “Het exterieur,<br />

maar ook interieurelementen zoals de<br />

keuken en verlichting. Zelfs een basisontwerp<br />

voor de tuin is meegenomen in<br />

het plan. Een woning moet namelijk passen<br />

in zijn omgeving.”<br />

Kwaliteit materialen<br />

Kap+Berk besteedde veel aandacht aan<br />

hun ontwerp. “Een woning staat of valt<br />

met een goede plattegrond die voor de<br />

bewoners als vanzelfsprekend aanvoelt.<br />

Een huis moet logisch in elkaar zitten.<br />

De combinatie van de routing, lichtinval,<br />

ruimtelijkheid en praktisch gebruik<br />

maken dat het een prettige en comfortabele<br />

woonomgeving wordt. Maar ook<br />

de kwaliteit van de materialen en de<br />

minimalistische details dragen bij aan<br />

een rijke, rustige en prettige uitstraling.”<br />

Daardoor ervaar je dat een woning<br />

‘klopt’. “We zijn we erg precies in de detaillering<br />

en bij de keuze van materialen”<br />

zeggen de architecten. “We ontwerpen<br />

vanuit een totaalconcept waardoor<br />

een natuurlijke balans tussen bouwelementen<br />

en compositie ontstaat. Het<br />

zijn ook niet zozeer de contouren die<br />

de aandacht trekken, deze zijn redelijk<br />

traditioneel, maar de aandacht voor het<br />

geheel”, vertellen ze daarover.<br />

Authentiek karakter<br />

Van den Berk en Kap doen intensief<br />

onderzoek naar materialen die ze gebruiken.<br />

“Zoals voor de leien op het<br />

dak. Deze mochten niet te vlak zijn en<br />

- door de zilveren ondertoon – weerspiegelen<br />

ze het weer.” Maar ze roepen<br />

ook associaties op met de basaltblokken<br />

die gebruikt worden voor dijken.<br />

De aandacht voor de leien wordt versterkt<br />

doordat het volume als het ware<br />

op een sokkel is geplaatst. Vanaf de<br />

dijk is goed zichtbaar, hoe de ingetogen<br />

voet het karakter van de woning<br />

versterkt en de gevel uitnodigt om het<br />

gebouw vanuit alle windrichtingen te<br />

aanschouwen. “Bepalend voor de textuur<br />

en kleur van de stenen waren de<br />

leien. De gevelstenen hebben een eigen<br />

karakter en een lokale oorsprong. De<br />

klei komt uit de Waal en de stenen zijn<br />

gebakken in de oudste steenfabriek van<br />

Nederland die in Deest staat. Doordat<br />

bij de vervaardiging gebruikgemaakt is<br />

van oude technieken is iedere baksteen<br />

net even anders.”<br />

Levendige gevel<br />

Door de ‘historische’ bakstenen aan de<br />

zijkant te combineren met stucwerk en<br />

aluminium kozijnen ontstaat een contrast<br />

tussen strak en ruw. Maar ook de<br />

diepe neggen in de voorgevel verlevendigen<br />

de façade. Dat wordt extra geaccentueerd<br />

door de slankheid van de<br />

Metaglas-profielen.” ›<br />

32 GEVELBOUW.INFO


GEVELBOUW.INFO<br />

33


Terwijl aan achterzijde - waar de<br />

bewoners vanuit huis kunnen genieten<br />

van een panorama - de raampartijen<br />

de lijn van de gevel volgen.<br />

“Om het uitzicht te maximaliseren<br />

zijn de boven- en onderdorpels helemaal<br />

weggewerkt, verzonken in vloer<br />

en plafond.” Daarnaast zie je geen<br />

horizontale profielen en dragen de<br />

MethermoXL schuifpuien eraan bij<br />

dat de tuin onderdeel wordt van het<br />

interieur. Zelfs de bediening van de<br />

schuifdeuren is optisch bijna weggewerkt.<br />

Slechts een minimale stijl op<br />

het verticale profiel verraadt waar de<br />

deur bediend wordt.<br />

Verfijnd interieur<br />

In contrast met het stoere exterieur<br />

kozen de architecten voor verfijning<br />

in het interieur. “Buiten vraagt een<br />

andere schaal om het kloppend te<br />

maken. Maar ook hier zochten we<br />

naar contrasten die elkaar versterken.<br />

Slank naast stevig, transparant<br />

naast dicht, glad naast ruw. Niet<br />

overdadig, maar juist door de eenvoud<br />

en keuzes die we maakten vestigen<br />

elementen de aandacht op zich.”<br />

Zoals het gefineerde maatwerk dat<br />

is aangebracht rond de kern van de<br />

woning. Deze is sfeerbepalend, maar<br />

vormt tevens een natuurlijke achtergrond<br />

wanneer de blik van mensen<br />

naar de rivier wordt getrokken.<br />

Balustrade als kunstwerk<br />

Meer in het oog springend is de begrenzing<br />

van de vide die de architecten<br />

voor de woning ontwierpen. “De<br />

balustrade doorbreekt de symmetrie.<br />

Net als in het tuinhek zijn in de balustrade<br />

patronen van bloemen, zoals<br />

fluitenkruid, verwerkt die in rivierlandschappen<br />

en bermen voorkomen.”<br />

Een functioneel kunstwerk, waarin de<br />

hele visie van Kap+Berk lijkt samen<br />

te smelten. Herkenning, de verbinding<br />

tussen de mens en de natuur, de<br />

wijze waarop met subtiele contrasten<br />

een heel eigen beleving ontstaat en de<br />

relatie die de woning aangaat met<br />

haar bewoners. ❚<br />

Bouwinfo<br />

DIJKWONING, WAMEL<br />

OPDRACHTGEVER:<br />

particulier<br />

ARCHITECT:<br />

Bureau Kap + Berk<br />

AANNEMER:<br />

A.G. van Schaik & ZN B.V.<br />

GEVELBOUWER:<br />

Metaglas<br />

34 GEVELBOUW.INFO


Circular Inspirations<br />

Eindeloze<br />

column<br />

Cyclus<br />

(Beeld: Harry Tromp)<br />

Als mij wordt gevraagd naar mijn inzichten<br />

in circulair bouwen, dan moet<br />

ik aan Loesje denken: waarom afval produceren,<br />

als het toch wordt weggegooid?<br />

Zijn we met z’n allen in staat, om al het<br />

afval dat we produceren, weer te hergebruiken,<br />

klimaatneutraal, en dat in een<br />

eindeloze cyclus? Hoe mooi zou dat zijn?<br />

Denk eens aan de eindeloze voordelen,<br />

van het mogen blijven consumeren, het<br />

blijven produceren om te kunnen consumeren,<br />

het geld verdienen tijdens het<br />

produceren om te kunnen consumeren,<br />

het kunnen voorzien in ons levensonderhoud<br />

door het geld wat we verdienen<br />

tijdens het produceren om te kunnen<br />

consumeren, en ga zo maar door. Of zoals<br />

Loesje zegt: soms werkt het dus wel,<br />

om in kringetjes te denken.<br />

Zijn wij als gevelbouwers in staat, om<br />

een eindeloze cyclus op gang te brengen,<br />

waarbij al het afval dat wij produceren,<br />

niet meer wordt weggegooid? Maar ook<br />

de gevel aan het einde van zijn levensduur<br />

niet meer als afval wordt gezien?<br />

Natuurlijk! Natuurlijk is dat mogelijk,<br />

maar helaas ontbreekt het nog steeds<br />

aan de noodzaak. Helaas ontbreekt het<br />

nog steeds aan urgentie, om nu, vandaag,<br />

met elkaar het verschil te gaan maken.<br />

Zolang de gevelindustrie niet wordt gedwongen<br />

om vandaag stappen te maken,<br />

en het nog steeds ‘goedkoper’ is om een<br />

‘standaard’ gevel te verkopen, zal deze<br />

transitie veel en veel te langzaam gaan.<br />

Waarom wachten tot 2030 met 50% minder<br />

uitstoot? Waarom wachten tot 2050<br />

met Europa CO 2<br />

neutraal?<br />

Ik breek een lans om per 2030, ALLE gevels<br />

in Europa, 100% CO 2<br />

neutraal en<br />

circulair te bouwen. En laten we ontwikkelaars<br />

belonen die nu al CO 2<br />

neutraal<br />

en circulair willen ontwikkelen, en zo<br />

CO 2<br />

neutraal bouwen aantrekkelijker<br />

wordt dan standaard bouwen. We hebben<br />

gezien hoe snel de mens zich aan<br />

kan passen aan veranderende omstandigheden<br />

als gevolg van een pandemie<br />

of een dreigende wereldoorlog waarbij de<br />

gaskraan wordt dicht gedraaid. Zolang<br />

er maar sprake is van urgentie en noodzaak.<br />

Laten wij de urgentie en noodzaak<br />

maar zelf creëren, en Europese overheden<br />

ZELF gaan vragen om circulaire gevels<br />

verplicht te stellen. Denk maar aan<br />

de junk die zelf aanbelt bij de afkickkliniek.<br />

We zijn helaas allemaal verslaafd,<br />

maar zelf afkicken lukt ons gewoon niet.<br />

Alleen dan maken we het verschil! ❚<br />

Harry Tromp CEO – TGM<br />

In Circular Inspirations beschrijft een wisselende gastcolumnist zijn of haar visie op Circulariteit.<br />

Lees alle columns op www.vmrg.nl/circulair<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

35


Tekst: Johan Debaere Beeld: AluK<br />

Met deze verticale aluminium<br />

bekleding wordt elke gevel<br />

een trendy eyecatcher<br />

De gevel is het visitekaartje van een gebouw. Architecten, gevelbouwers en bouwheren trekken dan<br />

ook alle registers open om hun realisaties te laten opvallen. Ze kiezen steeds vaker voor alternatieven<br />

van de traditionele rode baksteen en gebruiken materialen als hout, crepi of aluminium. Met Nesto van<br />

AluK kunnen ze elke gevel naar een hoger niveau tillen. Deze aluminium gevelbekleding met verticale<br />

belijning biedt immers een esthetische meerwaarde aan elk type gebouw dat rekening houdt met de<br />

hedendaagse architectuur. Het strakke design sluit ook perfect aan bij de raam-, deur-, schuifdeur- en<br />

vliesgevelsystemen van AluK.<br />

Ontwerpvrijheid voor<br />

architect en gevelbouwer<br />

Al meer dan 70 jaar ontwikkelt, produceert<br />

en levert AluK aluminium profielen die voldoen<br />

aan de complexe technische vereisten,<br />

die vandaag in de bouwsector gelden.<br />

De firma, die sinds 2008 ook op de Belgische<br />

markt vertegenwoordigd is, bouwde<br />

een sterke reputatie uit als het gaat om<br />

aluminium raam-, deur-, schuifdeur- en<br />

vliesgevelsystemen voor nieuwbouw en<br />

renovatie bij commerciële - en industriële<br />

projecten, woningen en openbare gebouwen.<br />

Dit familiebedrijf beschikt vandaag<br />

over operationele en commerciële entiteiten<br />

in Europa, het Midden-Oosten en Azië<br />

en bedient zo een vijftigtal landen wereldwijd.<br />

Dankzij de continue investeringen in<br />

R&D blijven ze een pionier met steeds weer<br />

krachtige, duurzame oplossingen. Getuige<br />

daarvan is Nesto, een gevelbekleding op<br />

basis van verticale aluminium profielen.<br />

“Met onze nieuwste ontwikkeling creëer je<br />

een architecturaal accent met strakke lijnen<br />

op elke gevel. Nesto is beschikbaar in<br />

twee types verticale blokprofielen met een<br />

diepte van respectievelijk 20 mm en 35<br />

mm. Beide designvarianten kunnen ook in<br />

één project gecombineerd worden, waar-<br />

Dit systeem laat toe om verschillende ontwerpconstructies te maken, zelfs een gevelbekleding, die voor een raam doorloopt.<br />

36 GEVELBOUW.INFO


door een decoratief lijnenspel ontstaat”,<br />

legt men bij AluK uit. “Het uitgebreide<br />

gamma van aluminium basis- en afwerkingsprofielen<br />

laat toe om verschillende<br />

ontwerpconstructies te maken, zelfs een<br />

gevelbekleding die voor een raam doorloopt.<br />

Met behulp van L-profielen kunnen<br />

ook de hoeken netjes afgewerkt worden.”<br />

Oog voor eenvoudige<br />

montage, duurzaamheid en<br />

onderhoudsvriendelijkheid<br />

Naast de creatieve vrijheid springt vooral<br />

de eenvoudige fabricage en montage in<br />

het oog. De aluminium profielen kunnen<br />

op maat gezaagd worden, waarna de afwerkingsprofielen<br />

dankzij een uitgekiend<br />

kliksysteem eenvoudig en onzichtbaar op<br />

het basisprofiel bevestigd kunnen worden.<br />

“Met aluminium kies je voor een materiaal<br />

dat levenslang een ongeziene kwaliteit ga-<br />

randeert. Het duurzame karakter zorgt voor<br />

een solide gevelconstructie, die tegen de<br />

meest uiteenlopende weeromstandigheden<br />

bestand is. Deze gevelbekleding kan bovendien<br />

gemakkelijk gedemonteerd en vervangen<br />

worden, waarna de aluminium profielen<br />

volledig gerecycled worden. Dat betekent<br />

dat ze geschikt zijn voor de circulaire economie<br />

en een positieve impact hebben op<br />

de ecologische footprint”, voegt men bij<br />

AluK toe. “Uiteraard blijft goed onderhoud<br />

cruciaal om de constructie in een optimale<br />

toestand te behouden. Het komt erop aan<br />

vuil geen kans te geven om in te vreten. Aluminium<br />

heeft echter weinig onderhoud nodig.<br />

Daarnaast zorgt de poederlak met Qualicoat<br />

Seaside keurmerk voor een goede<br />

beschermlaag en behoud van de kleur, zelfs<br />

in extreme omstandigheden en agressieve<br />

omgevingen, zoals kuststreken, zones met<br />

zware industrie en stedelijke gebieden.” ❚<br />

'De aluminium profielen voor de esthetische<br />

bekleding van gevels sluiten perfect<br />

aan bij de ramen, deuren, schuifdeuren<br />

en vliesgevels'<br />

Nesto is beschikbaar in twee types verticale<br />

blokprofielen met een diepte van respectievelijk 20 mm<br />

en 35 mm, die ook gecombineerd kunnen worden.<br />

Nesto omvat een reeks hoogwaardige aluminium profielen voor de bekleding van gevels.<br />

Met behulp van L-profielen kunnen ook de hoeken<br />

netjes afgewerkt worden.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

37


Bezoekadres Noord<br />

De Marowijne 41<br />

1689 AR Zwaag<br />

Bezoekadres Zuid<br />

Beekerheide 22b<br />

5741HC Beek en Donk<br />

Postbus 4149<br />

1620 Hc Hoorn<br />

T +31(0)88-8111888<br />

MAKING<br />

BUILDINGS<br />

BEAUTIFUL<br />

www.skinsforbuildings.com<br />

Museum W in Weert<br />

Skin van KME TECU Gold<br />

UW SPECIALIST<br />

IN PERSONEEL<br />

VOOR<br />

DE GEVELBOUW<br />

WWW.GEVELPERSONEEL.NL<br />

Op zoek naar een<br />

flexibele oplossing van<br />

uw personeelsprobleem?<br />

Wij beschikken over<br />

ervaren monteurs en<br />

productiemedewerkers.<br />

Neem contact met ons op<br />

en ontdek hoe wij u<br />

verder kunnen helpen.<br />

GEVELPERSONEEL.NL<br />

CASTELLASTRAAT 26<br />

6512 EX NIJMEGEN<br />

T<br />

I<br />

E<br />

+31 (0)24 2<strong>04</strong> 95 81<br />

WWW.GEVELPERSONEEL.NL<br />

INFO@GEVELPERSONEEL.NL


Vertrouwen door<br />

certificering<br />

bezoekadres<br />

Poppenbouwing 56<br />

4191 NZ Geldermalsen<br />

postadres<br />

Postbus 202<br />

4190 CE Geldermalsen<br />

T +31 (0)88 244 01 00<br />

F +31 (0)88 244 01 01<br />

E info@skgikob.nl<br />

I www.skgikob.nl<br />

U heeft uitstekende producten, processen en systemen.<br />

Maar hoe overtuigt u uw klanten daarvan? Met de juiste<br />

certificering wint u het vertrouwen van uw klant.<br />

Tegen inbraak een klasse voor<br />

ramen en deuren volgens<br />

NEN 5096:<br />

SKG-IKOB test en certificeert<br />

• ontwerpen (attesten), zoals industriële ontwerpen en prototypen<br />

voor de gebouwschil;<br />

• bouwproducten, zoals gevelelementen;<br />

• bouwprocessen, zoals correcte montage van producten;<br />

• managementsystemen, zoals ISO 9001, ISO 14001 of VCA.<br />

Voor de kwaliteit van hang- en<br />

sluitwerk een ster-aanduiding<br />

volgens NEN 5089:<br />

SKG-IKOB biedt ‘one-stop-shopping’ op het gebied van kwaliteit. Zo<br />

kunt u ook voor ‘Bouwen aan MVO’, het MVO keurmerk voor de bouwsector,<br />

bij SKG-IKOB terecht. Evenals voor een conformiteitscertificaat<br />

voor CE-markering volgens NEN-EN 1090-1 of voor een inspectie op<br />

de bouwplaats. Natuurlijk met de zekerheid van onpartijdigheid en<br />

objectiviteit.<br />

Certificering van SKG-IKOB werkt!<br />

Meer weten? Kijk op www.skgikob.nl of bel 088 244 01 00<br />

Geaccrediteerd<br />

door de Raad<br />

voor Accreditatie<br />

Notified Body<br />

NB 0960<br />

European Organisation for<br />

Technical Assessment


Dankzij de DucoSun Cubic lamellen is de gevel een ware eyecatcher geworden.<br />

Tekst en beeld: DUCO<br />

Architecturale<br />

zonwering als eyecatcher<br />

Almax-EasyLab is wereldleider in de productie van hogedrukgereedschap en -oplossingen voor wetenschappelijk<br />

onderzoek. Het oorspronkelijke bedrijfsgebouw werd in 2003 in samenwerking met architechtenbureau<br />

SOM Architecten voor Almax industries opgericht in de vorm van een atelier met kantoor<br />

en woonhuis op de WVI terreinen in Diksmuide. Na een fusie in 2013 werd het gebouw al vlug te klein.<br />

Almax-Easylab had behoefte aan ruimere kantoren en een tweede productieruimte. Ze deden hiervoor<br />

opnieuw beroep op hetzelfde architectenbureau.<br />

Functioneel, strak en energiezuinig<br />

Om de nodige ruimte te creëren, werd beslist<br />

om het oude en het nieuwe gebouw met<br />

elkaar te verbinden door een kleinere tussenbouw<br />

met slechts één bouwlaag. Vanaf<br />

de ontwerpfase tot de uiteindelijk oplevering<br />

in april 2019 werd bijzondere aandacht besteed<br />

aan functionaliteit en energiezuinigheid<br />

van het gebouw. Zo werd overal vloerverwarming<br />

voorzien, een condenserende gasketel,<br />

PV-panelen, balansventilatie enz.<br />

Dezelfde energetische en functionele doelstellingen<br />

kan je terugvinden in de gevel.<br />

Voor de voorgevel werden op twee niveaus<br />

aluminium DucoSun Cubic lamellen geplaatst,<br />

die het gebouw een semi-transparant<br />

en eigentijds karakter geven. Architecturaal<br />

een ware streling voor het oog.<br />

Daarenboven fungeren de lamellen als camouflage,<br />

waardoor de raamindeling puur<br />

functioneel kon worden gehouden.<br />

Bert Laridon, architect bij SOM Architecten<br />

legt uit: “We werkten met DUCO reeds samen<br />

in verschillende projecten voor zowel<br />

particuliere woningen, appartementen als<br />

40 GEVELBOUW.INFO


De lamellen fungeren ook als camouflage, waardoor de raamindeling puur functioneel kon worden gehouden.<br />

uitwerking van de detaillering van de voorzetgevel,<br />

alsook het installeren van de nodige<br />

ventilatietechnieken.”<br />

Voor de voorgevel werden op twee niveaus<br />

aluminium DucoSun Cubic lamellen geplaatst.<br />

bedrijfsgebouwen, etc. Ook voor dit project<br />

werd niet lang getwijfeld om opnieuw met<br />

hen in zee te gaan voor het ontwerp en de<br />

Maximale privacy<br />

in een mooi design<br />

De keuze voor buitenzonwering werd ingegeven<br />

door twee vereisten: architecturaal<br />

design en maximale privacy. Naast het moderne<br />

design zorgen de aluminium lamellen<br />

ook voor een verminderde inkijk in de kantoren<br />

van het gebouw, wat de privacy van de<br />

kantoormedewerkers ten goede komt. Tegelijkertijd<br />

wordt natuurlijk daglicht voor de<br />

kantoormedewerkers behouden en zorgen<br />

de lamellen voor een mooie uitstraling van<br />

het gebouw in zijn totaliteit. Bert Laridon:<br />

“Het idee achter het design was een soort<br />

‘eenvoudige doos’ te creëren. Een functioneel<br />

en budgetvriendelijk gebouw dat tegelijkertijd<br />

architecturaal aantrekkelijk is. Door<br />

de samenwerking met DUCO slaagden we<br />

hier met verve in. Dankzij de DucoSun Cubic<br />

lamellen is de gevel een ware eyecatcher<br />

geworden. Tegelijkertijd zorgt de ventilatie in<br />

de gebouwen voor een optimaal binnenklimaat.<br />

De reacties die we kregen zijn dan<br />

ook zeer positief.” ❚<br />

Naast het moderne design zorgen de aluminium<br />

lamellen ook voor een verminderde inkijk in de<br />

kantoren van het gebouw, wat de privacy van de<br />

kantoormedewerkers ten goede komt.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

41


Tekst: Susan Peek Beeld: Cladding Point / Cammick.nl<br />

Totaalleverancier in<br />

sandwichpanelen zet nieuwe<br />

maatstaven op het gebied<br />

van brandwerendheid<br />

Al vanaf de start van Cladding Point in 2006 legt deze totaalleverancier van sandwichpanelen<br />

een enorme focus op brandwerendheid. “Daar zijn we groot mee geworden<br />

en het is nog altijd één van onze belangrijkste thema’s”, zegt Harry van der Veen,<br />

mede-eigenaar van Cladding Point.<br />

Bouwbedrijf Kreeft, Ede.<br />

42 GEVELBOUW.INFO


dc = 60 min.<br />

Gespiegeld bouwwerk<br />

60 min.<br />

(bin bui)<br />

x x<br />

Erfgrens<br />

h < 20 m<br />

dc = 60 min.<br />

60 min.<br />

(bin bui)<br />

dc = 60 min.<br />

Gespiegeld bouwwerk<br />

60 min.<br />

(bin bui)<br />

x x<br />

Voorbeeld: Invulling WBDBO 60 voor gevel o.b.v. spiegelsymmetrie<br />

Opmerking: In onderstaand voorbeeld is er geen rekening gehouden met eventuele afstandsbijdrage.<br />

Erfgrens<br />

h < 20 m<br />

60 min.<br />

(bin bui)<br />

dc = 60 min.<br />

Disclaimer:<br />

dc = 30 min.<br />

Gespiegeld bouwwerk<br />

30 min.<br />

(bin bui)<br />

30 min.<br />

(bui bin)<br />

x x<br />

Erfgrens<br />

30 min.<br />

(bui bin)<br />

Invu ling situatie 1 en 2<br />

h < 20 m<br />

dc = 30 min.<br />

claddingpoint.nl<br />

30 min.<br />

(bin bui)<br />

WBDBO & Brandwerendheid<br />

Gespiegeld bouwwerk<br />

dc = 30 min.<br />

30 min.<br />

(bin bui)<br />

30 min.<br />

(bui bin)<br />

x x<br />

Erfgrens<br />

30 min.<br />

(bui bin)<br />

h < 20 m<br />

30 min.<br />

(bin bui)<br />

dc = 30 min.<br />

Invulling WBDBO 60<br />

Brandwerende FX sandwichpanelen<br />

dc = 30 min.<br />

30 min.<br />

(bin bui)<br />

h < 20 m<br />

Erfgrens<br />

30 min.<br />

(bui bin)<br />

x<br />

30 min.<br />

(bui bin)<br />

x<br />

claddingpoint.nl<br />

WBDBO & Brandwerendheid<br />

De termen brandwerendheid en WBDBO worden vaak door elkaar gehaald.<br />

Dit is begrijpelijk omdat ze nauw verbonden zijn. Deze misvatting leidt vaak tot;<br />

1. ongewenste situaties waarbij of de veiligheid in gedrang komt of;<br />

2. juist zware eisen worden gesteld, terwijl dit volgens de regelgeving niet nodig is.<br />

Voor de duidelijkheid:<br />

De termen WBDBO en brandwerendheid betekenen expliciet NIET hetzelfde.<br />

Voorbeeld: Invulling WBDBO 60 voor gevel o.b.v. spiegelsymmetrie<br />

Opmerking: In onderstaand voorbeeld is er geen rekening gehouden met eventuele afstandsbijdrage.<br />

Situatie 1: 30 minuten<br />

(verhittingsrichting vanuit beide zijden)<br />

Dragende constructie: R 30<br />

Gespiegeld bouwwerk<br />

dc = 30 min.<br />

30 min.<br />

(bin bui)<br />

dc = 30 min.<br />

30 min.<br />

(bin bui)<br />

h < 20 m<br />

Invulling situatie 1 en 2<br />

Erfgrens<br />

30 min.<br />

(bui bin)<br />

x<br />

30 min.<br />

(bui bin)<br />

x<br />

Gespiegeld bouwwerk<br />

dc = 30 min.<br />

30 min.<br />

(bin bui)<br />

Situatie 2: 60 minuten<br />

(verrhittingsrichting vanaf binnen naar buitenzijde)<br />

Dragende constructie: R 60<br />

dc = 60 min.<br />

60 min.<br />

(bin bui)<br />

≥ 0,5 meter vanaf de perceelsgrens. Binnen naar buiten: EI 30 / Buiten naar binnen: EI 30. Let op! geen EI 30ef.<br />

Oplossing = ALPHA-AR FX 120 mm<br />

≤ 0,5 meter vanaf de perceelsgrens. Binnen naar buiten: EW 30 / Buiten naar binnen: EW 30ef<br />

Oplossing = ALPHA-AR FX 100 mm<br />

Op basis van spiegelsymmetrie heeft het pand van de buren dezelfde brandwerendheid,<br />

dus de WBO is ingevuld met 30 + 30 minuten vanuit beide zijden = WBDBO 60.<br />

h < 20 m<br />

Erfgrens<br />

x<br />

x<br />

Gespiegeld bouwwerk<br />

dc = 60 min.<br />

60 min.<br />

(bin bui)<br />

dc = 60 min.<br />

60 min.<br />

(bin bui)<br />

h < 20 m<br />

Erfgrens<br />

x<br />

60<br />

30<br />

20<br />

x<br />

60<br />

30<br />

20<br />

Gespiegeld bouwwerk<br />

dc = 60 min.<br />

60 min.<br />

(bin bui)<br />

Brandkla se<br />

EN 13502-1<br />

EN 13502-2<br />

W Warmte-straling Brandwerendheid betrokken warmte straling van de wand (dit is simpelweg de tijd<br />

simpelweg de tijd gedurende de scheiding in staat is de brand c.q vlammen tegen te houden)<br />

Maximale brandwerendheid 240 minuten (brandcriteria-afhankelijk).<br />

FX minerale wol (A2-s1-d0)<br />

Maximale brandwerendheid 90 minuten (brandcriteria-afhankelijk).<br />

FX hardschuim (B-s1-d0)<br />

Dit is een thermohardend isolatiemateriaal met een aantal essentiële voordelen. Denk daarbij aan<br />

zeer gunstige isolatiewaarden, vocht ongevoeligheid, duurzaamheid en drukvastheid. Daarnaast is<br />

het een lichtgewicht materiaal dat in de praktijk de nodige montagevoordelen biedt.<br />

De kracht van FX kernmateriaal<br />

DELTA-FX Zichtbaar Hellende daken<br />

BETA-FX Zichtbaar Gevel, scheidingswand en plafond<br />

Onze brandwerende FX producten<br />

20<br />

30<br />

60<br />

30<br />

60<br />

30<br />

60<br />

30<br />

60<br />

30<br />

CARRIER (GEVEL)<br />

Brandkla se<br />

EN 13502-1<br />

EN 13502-2<br />

Brandkla se<br />

EN 13502-1<br />

EN 13502-2<br />

*Betre<br />

Voor o<br />

Orïëntatie<br />

VGP, Oosterhout (Gld).<br />

Cladding Point Elst.<br />

In Nederland speelt passieve brandveiligheid een steeds grotere rol in de<br />

bouw. We zijn een relatief klein land, de grond is duur en dus bebouwen<br />

we tot het maximale. Dat betekent al snel dat er dicht tegen of op de<br />

erfgrens gebouwd wordt, waar vereisten zijn ten aanzien van de brandwerendheid<br />

van de toegepaste producten voor bijvoorbeeld gevels en daken.<br />

spant naar spant, waarbij de spanten meestal op zo’n 5 tot 5,5 meter van<br />

elkaar af staan. De brandwerende FX hardschuim sandwichpanelen zijn<br />

niet alleen dunner, maar zijn ook makkelijker te monteren én voordeliger<br />

in aanschaf dan de traditionele (minerale wol) sandwichpanelen die veelal<br />

gebruikt worden bij de bouw van distributiecentra.”<br />

Revolutionaire brandwerende oplossingen<br />

“Wij bieden een uitgebreid gamma aan revolutionaire brandwerende oplossingen<br />

met sandwichpanelen, die aan de laatst geldende Europese<br />

normeringen voldoen én specifiek aan de regelgeving zoals die in het Nederlandse<br />

Bouwbesluit zijn opgenomen.” Het brandwerend FX-gamma<br />

van Cladding Point is een brandconcept dat brandveiligheid combineert<br />

met hoogwaardige materialen op het gebied van design waarbij voldaan<br />

wordt aan de gestelde normen en eisen. Van der Veen: “Onze FX brandwerende<br />

sandwichpanelen hebben zich de afgelopen jaren zeker bewezen<br />

door Eenvoud en Zekerheid. Wij blijven continu innoveren, waardoor<br />

we onze voorsprong op het gebied van brandwerendheid behouden.”<br />

Uniek brandwerend carrierpaneelsysteem<br />

Van der Veen noemt enkele unieke producten die door Cladding Point<br />

zijn ontwikkeld. “We bieden brandwerende sandwichpanelen aan met<br />

een kern van FX-hardschuim of FX-minerale wol. Sinds kort hebben we<br />

-als eerste op de Nederlandse markt- een geheel brandwerend carrierpaneelsysteem<br />

ontwikkeld. Dit carrierpaneel kan als dragend element<br />

worden gebruikt, waarmee je de gevel gelijk isoleert en wind- en waterdicht<br />

zet. Vervolgens kun je hier een esthetische schil (voorzetgevel)<br />

tegenaan plaatsen.” Het Alpha-AR FX (120mm) carrier FX hardschuim<br />

sandwichpaneel is door ARpanel/Business line getest conform de<br />

meest recente Europese normen (EN13501-2), met als resultaat: EI30<br />

(van binnen naar buiten) op het complete systeem. “Voor een carrier<br />

sandwichpaneel is dat een uniek resultaat”, weet Van der Veen en hij<br />

is er duidelijk trots op dat Cladding Point dit haar klanten kan bieden.<br />

Onze brandwerende FX producten<br />

Benaming Bevestiging Toepassing<br />

ALPHA-FX Verdekt Gevel<br />

BETA-FX Zichtbaar Gevel, scheidingswand en plafond<br />

DELTA-FX Zichtbaar He lende daken<br />

De kracht van FX kernmateriaal<br />

FX hardschuim (B-s1-d0)<br />

Dit is een thermohardend isolatiemateri al met een antal e sentiële voordelen. Denk d arbij an<br />

zeer gunstige isolatiew arden, vocht ongevoeligheid, duurz amheid en drukvastheid. Daarnaast is<br />

het een lichtgewicht materi al dat in de praktijk de nodige montagevoordelen biedt.<br />

Unieke brandwerende horizontale overspanning<br />

“Verder hebben we een zichtbaar bevestigd Beta-PR FX hardschuim (100<br />

mm) sandwichpaneel tot een overspanning van maar liefst 7,5 meter in<br />

horizontale toepassing laten testen. Wij zijn de eerste en enige in Nederland<br />

die met een 100 mm paneel tot 7,5 meter kunnen overspannen met<br />

een brandwerendheid van EI30 (beide zijden). Dit product is dan ook ideaal<br />

voor distributiecentra. Hier wordt namelijk vaak horizontaal gebouwd van<br />

Maximale brandwerendheid 90 minuten (brandcriteria-afhankelijk).<br />

FX minerale wol (A2-s1-d0)<br />

Deze sandwichpanelen zijn voorzien en geclassificeerd als een ‘onbrandbaar’ kernmateri al, dat<br />

gedurende een lange tijd weerstand kan bieden tegen brand. Met name bij grote compartimenten,<br />

scheidingswanden en gebouwen.<br />

Maximale brandwerendheid 240 minuten (brandcriteria-afhankelijk).<br />

Wat is de betekenis van de classificaties brandweerstand?<br />

E Vlamdichtheid Brandwerendheid betrokken op de afdichting c.q vlamdichtheid van de wand (dit is<br />

simpelweg de tijd gedurende de scheiding in staat is de brand c.q vlammen tegen te houden)<br />

I Thermische isolatie Brandwerendheid betrokken op de gemeten temperatuur aan de niet met vuur<br />

blootgestelde zijde van de wand (dit is simpelweg de tijd gedurende de scheiding in staat is de hi te c.q<br />

vlammen tegen te houden)<br />

W Warmte-straling Brandwerendheid betrokken warmte straling van de wand (dit is simpelweg de tijd<br />

gedurende de scheiding in staat is de optredende warmte-straling tegen te houden)<br />

R Draagvermogen Weerstand tegen bezwijken bij brand; tijd tot bezwijken van bouwelement;<br />

R van Resistance loadbaring capacity, draagcapaciteit, stabiliteit, doorbuiging en vervorming. De R is<br />

uitsluitend van toepassing op dragende bouwelementen als koommen, balken, draagmuren en -vloeren<br />

(voor niet dragende wanden is R niet van toepassing)<br />

ef Verlaagde brandkromme Beproeving uitgevoerd met een lagere oventemperatuur (ca. 680°C) bij een<br />

verhittingsrichting van buiten naar binnen (o → i).<br />

• Wel toepasbaar voor gevels gepositioneerd ≥ 0,50 meter vanaf erfgrens.<br />

• Niet toepasbaar voor gevels gepositioneerd ≥ 0,50 meter tot erfgrens en binnenwanden.<br />

Direct contact?<br />

Bel +31 (0)26 - 365 06 30 of mail naar info@claddingpoint.nl<br />

Kies voor Eenvoud en Zekerheid<br />

≥ 0,5 meter vanaf de perceelsgrens. Binnen naar buiten: EI 30 / Buiten naar binnen: EI 30. Let op! geen EI 30ef.<br />

Oplossing = ALPHA-AR FX 120 mm<br />

≤ 0,5 meter vanaf de perceelsgrens. Binnen naar buiten: EW 30 / Buiten naar binnen: EW 30ef<br />

Oplossing = ALPHA-AR FX 100 mm<br />

Op basis van spiegelsymmetrie heeft het pand van de buren dezelfde brandwerendheid,<br />

dus de WBO is ingevuld met 30 + 30 minuten vanuit beide zijden = WBDBO 60.<br />

©<strong>2022</strong> Cladding Point<br />

A le rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag<br />

worden verv elvoudigd en/of openbaar gem akt, op<br />

welke manier dan ook, zonder voorafg ande schriftelijke<br />

toestemming van Cladding Point.<br />

Hoewel door Cladding Point uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Cladding Point<br />

g en aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in deze uitgave.<br />

Eerder gepublic erde documentatie komt hierbij te verva len.<br />

Benamingen en omschrijvingen kunnen gewijzigd zijn.<br />

Kijk op claddingpoint.nl voor de meest recente productinformatie.<br />

Situatie 1: 30 minuten<br />

(verhi tingsrichting vanuit beide zijden)<br />

Dragende constructie: R 30<br />

Unieke gevelpaneel met een invulling WBDBO60<br />

Het laatste geteste product dat Van der Veen noemt is het verdekt bevestigde<br />

brandwerende Alpha-AR FX 120 mm sandwichpaneel. “Deze<br />

is aan beide zijden getest met een standaard brandkromme. Ook met<br />

dit product zijn we uniek in Nederland: de 120 mm heeft een EI30 (beide<br />

zijden) als testresultaat. Hiermee kun je op basis van spiegelsymmetrie<br />

de eis van WBDBO60 invullen (< 0,5 meter vanaf de perceelgrens).”<br />

Nieuwe website en een Quickview FX Selector<br />

Om alle producten en bijbehorende informatie nóg duidelijker en overzichtelijker<br />

te maken is Cladding Point druk bezig met een nieuwe website.<br />

“Deze gaat in september live en zorgt ervoor dat je in minder stappen<br />

tot de juiste informatie komt. De site zal altijd up-to-date zijn, want<br />

de ontwikkelingen in de branche gaan snel”, zegt Van der Veen. “Naast<br />

de nieuwe site hebben we ook een Quick View FX Selector ontwikkeld.”<br />

Hierin is op een duidelijke en overzichtelijke manier te zien is waar de<br />

brandwerende gevels, scheidingswanden, daken en plafonds aan voldoen<br />

en welk FX sandwichpaneel voor uw situatie de beste keuze is. ❚<br />

claddingpoint.nl<br />

Brandwerende FX sandwichpanelen<br />

Disclaimer:<br />

Hoewel door Cladding Point uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Cladding Point<br />

geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in deze uitgave.<br />

Eerder gepubliceerde documentatie komt hierbij te vervallen.<br />

Benamingen en omschrijvingen kunnen gewijzigd zijn.<br />

Kijk op claddingpoint.nl voor de meest recente productinformatie.<br />

©<strong>2022</strong> Cladding Point<br />

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag<br />

worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op<br />

welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke<br />

toestemming van Cladding Point.<br />

Kies voor Eenvoud en Zekerheid<br />

Direct contact?<br />

Bel +31 (0)26 - 365 06 30 of mail naar info@claddingpoint.nl<br />

gedurende de scheiding in staat is de optredende warmte-straling tegen te houden)<br />

R Draagvermogen Weerstand tegen bezwijken bij brand; tijd tot bezwijken van bouwelement;<br />

R van Resistance loadbaring capacity, draagcapaciteit, stabiliteit, doorbuiging en vervorming. De R is<br />

uitsluitend van toepassing op dragende bouwelementen als koommen, balken, draagmuren en -vloeren<br />

(voor niet dragende wanden is R niet van toepassing)<br />

ef Verlaagde brandkromme Beproeving uitgevoerd met een lagere oventemperatuur (ca. 680°C) bij een<br />

verhittingsrichting van buiten naar binnen (o → i).<br />

• Wel toepasbaar voor gevels gepositioneerd ≥ 0,50 meter vanaf erfgrens.<br />

• Niet toepasbaar voor gevels gepositioneerd ≥ 0,50 meter tot erfgrens en binnenwanden.<br />

I Thermische isolatie Brandwerendheid betrokken op de gemeten temperatuur aan de niet met vuur<br />

blootgestelde zijde van de wand (dit is simpelweg de tijd gedurende de scheiding in staat is de hitte c.q<br />

vlammen tegen te houden)<br />

Quick View FX Selector van Cladding Point: op een duidelijke en overzichtelijke<br />

manier is te zien is waar de brandwerende gevels, scheidingswanden, daken en<br />

plafonds aan voldoen en welk FX sandwichpaneel voor uw situatie de beste keuze is.<br />

FX-Selector Quickview<br />

<strong>2022</strong><br />

FX-Selector Quickview<br />

<strong>2022</strong><br />

Invu ling WBDBO 60<br />

claddingpoint.nl<br />

HORIZONTAAL<br />

SCHEIDINGSWANDEN<br />

Onderstaande tabel geeft een brandcriteria EI weer (verhi tingsrichting vanuit beide zijden, i ↔ o)<br />

Brandcriteria Max. Overspanning<br />

Orïëntatie Minuten Product Dikte (mm) FX Kern<br />

(mm)*<br />

Busine s Line BETA-AR FX ≥ 80 mm PIR B-s1-d0 EI 20 4.000 uniek!<br />

VERTICAAL<br />

Busine s Line BETA-AR FX ≥ 100 mm PIR B-s1-d0 EI 20 7.500 uniek!<br />

Busine s Line ALPHA-AR FX ≥ 120 mm PIR B-s1-d0 EI 30 4.000 uniek!<br />

Busine s Line BETA-AR FX ≥ 100 mm PIR B-s1-d0 EI 30 4.000<br />

Busine s Line BETA-AR MW FX ≥ 80 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 30 7.500<br />

Business Line BETA-PR KV FX ≥ 200 mm PIR B-s1-d0 EI 60 4.000<br />

Busine s Line BETA-AR MW FX ≥ 80 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 60 4.000<br />

Busine s Line BETA-AR MW FX ≥ 100 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 60 7.500<br />

Brucha BETA-MW FX ≥ 120 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 60 8.000 uniek!<br />

Busine s Line BETA-AR FX ≥ 80 mm PIR B-s1-d0 EI 20 4.000 uniek!<br />

Busine s Line BETA-AR FX ≥ 100 mm PIR B-s1-d0 EI 20 7.500 uniek!<br />

Busine s Line BETA-PR FX ≥ 100 mm PIR B-s1-d0 EI 30 7.500 uniek!<br />

Busine s Line BETA-AR FX ≥ 100 mm PIR B-s1-d0 EI 30 4.000<br />

Business Line BETA-AR MW FX ≥ 80 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 30 7.500<br />

Busine s Line BETA-PR KV FX ≥ 200 mm PIR B-s1-d0 EI 60 4.000<br />

Brucha BETA-MW FX ≥ 80 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 60 7.500 uniek!<br />

Business Line BETA-AR MW FX ≥ 80 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 60 4.000<br />

Busine s Line BETA-AR MW FX ≥ 100 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 60 7.500<br />

Busine s Line BETA-AR MW FX ≥ 180 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 60 10.000 uniek!<br />

*Betreft max. brandwerende overspanningen. Statische overspanningen dienen separaa te worden getoetst.<br />

Voor overige informatie betreffende de weergegeven producten, zie claddingpoint.nl/producten<br />

Wat is de betekenis van de classificaties brandweerstand?<br />

E Vlamdichtheid Brandwerendheid betrokken op de afdichting c.q vlamdichtheid van de wand (dit is<br />

Deze sandwichpanelen zijn voorzien en geclassificeerd als een ‘onbrandbaar’ kernmateriaal, dat<br />

gedurende een lange tijd weerstand kan bieden tegen brand. Met name bij grote compartimenten,<br />

scheidingswanden en gebouwen.<br />

HORIZONTAAL<br />

HORIZONTAAL<br />

GEVELS<br />

Onderstaande tabel geeft de verhi tingsrichting van binnen naar buiten (i → o) weer.<br />

Brandcriteria<br />

Orïëntatie Minuten Product Dikte (mm) FX Kern<br />

Busine s Line ALPHA-AR FX ≥ 100 mm PIR B-s1-d0 EW 30 4.000<br />

VERTICAAL<br />

Business Line ALPHA-AR FX ≥ 120 mm PIR B-s1-d0 EI 30 4.000<br />

Brucha ALPHA-C FX ≥ 100 mm PIR B-s1-d0 EI 30 4.000<br />

Direct contact?<br />

Bel +31 (0)26 - 365 06 30 of mail naar info@claddingpoint.nl<br />

Max. Overspanning<br />

(mm)*<br />

Brucha ALPHA-C FX ≥ 120 mm PIR B-s1-d0 EI 30 7.500 uniek!<br />

Busine s Line BETA-AR MW FX ≥ 80 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 30 7.500<br />

Brucha ALPHA-C FX ≥ 160 mm PIR B-s1-d0 EI 60 3.000<br />

Brucha ALPHA-MW FX ≥ 80 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 60 4.000<br />

Busine s Line BETA-PR KV FX ≥ 200 mm PIR B-s1-d0 EI 60 4.000<br />

Busine s Line BETA-AR KV FX ≥ 200 mm PIR B-s1-d0 EW 60 6.000<br />

Business Line ALPHA-PR FX ≥ 120 mm PIR B-s1-d0 EI 30 7.500 uniek!<br />

Busine s Line BETA-PR FX ≥ 100 mm PIR B-s1-d0 EI 30 7.500 uniek!<br />

Busine s Line ALPHA-AR FX ≥ 100 mm PIR B-s1-d0 EW 30 3.000<br />

Busine s Line BETA-AR MW FX ≥ 80 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 30 7.500 uniek!<br />

Business Line BETA-PR KV FX ≥ 200 mm PIR B-s1-d0 EI 60 4.000<br />

Brucha BETA-MW FX ≥ 80 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 60 7.500 uniek!<br />

Busine s Line BETA-AR MW FX ≥ 80 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 60 4.000<br />

Busine s Line BETA-AR MW FX ≥ 100 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 60 7.500<br />

Busine s Line BETA-AR MW FX ≥ 100 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 60 10.000 uniek!<br />

*Betreft max. brandwerende overspanningen. Statische overspanningen dienen separ a te worden getoetst.<br />

Voor overige informatie betreffende de weergegeven producten, zie claddingpoint.nl/producten<br />

GEVELS<br />

Onderstaande tabel geeft de verhi tingsrichting van buiten naar binnen (o → i ) weer.<br />

Brandcriteria<br />

Orïëntatie Minuten Product Dikte (mm) FX Kern<br />

Busine s Line ALPHA-AR FX ≥ 100 mm PIR B-s1-d0 EW 30ef 7.500<br />

VERTICAAL<br />

Business Line ALPHA-AR FX ≥ 120 mm PIR B-s1-d0 EI 30 4.000 uniek!<br />

Busine s Line BETA-AR MW FX ≥ 80 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 30 7.500<br />

Max. Overspanning<br />

(mm)*<br />

Busine s Line ALPHA-AR FX ≥ 100 mm PIR B-s1-d0 EW 60ef 7.500 uniek!<br />

Brucha ALPHA-C FX ≥ 160 mm PIR B-s1-d0 EI 60 4.000<br />

Busine s Line BETA-AR MW FX ≥ 100 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 60 7.500<br />

Busine s Line ALPHA-PR FX ≥ 120 mm PIR B-s1-d0 5,74 7.500 uniek!<br />

Busine s Line BETA-PR FX ≥ 100 mm PIR B-s1-d0 9,97 7.500 uniek!<br />

Busine s Line BETA-AR MW FX ≥ 80 mm Minerale Wol A2-s1-d0 2,43 7.500<br />

Business Line ALPHA-PR FX ≥ 120 mm PIR B-s1-d0 EI 60 ef 6.000 uniek!<br />

Busine s Line BETA-PR KV FX ≥ 200 mm PIR B-s1-d0 EI 60 4.000<br />

HE LEND DAK<br />

*Betreft max. bra<br />

Voor overige info<br />

Cladding Point B<br />

Mocht de gewen<br />

in de handleiding<br />

In veel geva len k<br />

Cladding Point B.V<br />

Classificaties brand<br />

Brucha BETA-MW FX ≥ 80 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 60 7.500 uniek!<br />

Busine s Line BETA-AR MW FX ≥ 80 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 60 4.000<br />

Busine s Line BETA-AR MW FX ≥ 100 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 60 7.5000<br />

Situatie 2: 60 minuten<br />

(ve rhi tingsrichting vanaf binnen naar buitenzijde)<br />

Dragende constructie: R 60<br />

Benaming Bevestiging Toepassing<br />

ALPHA-FX Verdekt Gevel<br />

Busine s Line BETA-AR MW FX ≥ 180 mm Minerale Wol A2-s1-d0 EI 60 10.000 uniek!<br />

*Betreft max. brandwerende overspanningen. Statische overspanningen dienen separ a te worden getoetst.<br />

Voor overige informatie betreffende de weergegeven producten, zie claddingpoint.nl/producten<br />

De termen brandwerendheid en WBDBO worden vaak door elkaar gehaald.<br />

Dit is begrijpelijk omdat ze nauw verbonden zijn. Deze misva ting leidt vaak tot;<br />

1. ongewenste situaties waarbij of de veiligheid in gedrang komt of;<br />

2. juist zware eisen worden gesteld, terwijl dit volgens de regelgeving niet nodig is.<br />

Voor de duidelijkheid:<br />

De termen WBDBO en brandwerendheid betekenen expliciet NIET hetzelfde.<br />

Onderstaande tabel geeft de verhi tingsrichting van binnen naar buiten (i → o) weer.<br />

VERTICAAL<br />

Orïëntatie Minuten Product Dikte (mm) FX Kern<br />

Busine s Line ALPHA-AR<br />

CARRIER FX<br />

Busine s Line ALPHA-AR<br />

CARRIER FX<br />

Brandkla se<br />

EN 13502-1<br />

Brandcriteria<br />

EN 13502-2<br />

Max. Overspanning<br />

(mm)*<br />

≥ 100 mm PIR B-s1-d0 EI 20 4.000 uniek!<br />

*Betreft max. brandwerende overspanningen. Statische overspanningen dienen separ a te worden getoetst.<br />

Voor overige informatie betreffende de weergegeven producten, zie claddingpoint.nl/producten<br />

≥ 120 mm PIR B-s1-d0 EI 30 7.500 uniek!<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

43


Your design<br />

delivered.<br />

Wij leveren een nieuwe generatie sandwichpanelen waarbij<br />

intelligentie, eenvoud en zekerheid harmoniseren met<br />

geavanceerde vernieuwingen en up-to-date testresultaten.<br />

Een compleet prefab-assortiment voor daken en gevels,<br />

waarbij niet alleen onze kwaliteit maar ook het welzijn<br />

van mens, dier en onze aarde centraal staan.<br />

claddingpoint.nl


Uniek in deursluittechniek - sinds 1932<br />

fabrikant van geruisloze deursluitoplossingen<br />

Deuropeningbegrenzers, voor zowel<br />

het afremmen als begrenzen van uw deuren<br />

Als de deur snelheid dreigt te ontwikkelen door een windvlaag<br />

of door baldadigheid, dan zal de begrenzer ervoor zorgen dat<br />

de deur afgeremd en begrensd wordt.<br />

Het esthetisch fraaiere alternatief voor een stormketting<br />

Voor de meest voorkomende deursituaties zijn er diverse bevestigingsets<br />

Voorkomen schade aan mens en materiaal bij een storm of baldadigheid<br />

Uitvoeringen leverbaar tot maximaal 300 kg deurgewicht<br />

Naast gelakte uitvoeringen (zwart, wit, grijs of antraciet), ook in RVS type 3<strong>04</strong> of type 316<br />

Als optie ook met mechanische vastzetting op de eindpostie leverbaar<br />

DICTATOR Productie B.V. Emmeloord +31 (0)527 613456<br />

info@dictator.nl<br />

www.dictator.nl


De Pontsteiger.<br />

Tekst en beeld: FAC<br />

FAC ontdekt<br />

architecturaal<br />

Amsterdam<br />

De Federatie Aluminium Constructeurs<br />

(FAC) organiseerde op<br />

24 juni haar zesde architecturale<br />

uitstap. Doel: haar leden-aluminiumconstructeurs<br />

en partners-toeleveranciers<br />

samenbrengen om<br />

te netwerken terwijl ze bijzondere<br />

architectuur bewonderen alsook<br />

aluminiumprojecten ontdekken<br />

waaraan sommigen onder hen<br />

hebben meegewerkt. Na twee edities<br />

in België - Antwerpen in 2019<br />

en Hasselt in 2021 – viel de keuze<br />

voor de uitstap dit jaar op de verkenning<br />

van een stukje modern architecturaal<br />

Amsterdam, die – hoe<br />

kan het anders?- per fiets en per<br />

boot plaatsvond. Een twintigtal leden<br />

en partners tekenden present<br />

voor het bezoek. Een terugblik.<br />

Terwijl de laatste druppels van het onweer dat<br />

Amsterdam ’s nachts had overspoeld uit de<br />

hemel vallen, sijpelen de deelnemers binnen<br />

op de plaats van afspraak, het NH Hotel Zuid.<br />

Na een welkomstdrankje en de verdeling van<br />

de fietsen, vatten we onze fietstocht aan.<br />

'Bij het diner praten we na<br />

over de prachtige ontdekkingen<br />

van de dag en nemen we<br />

ons voor om er volgend jaar<br />

opnieuw bij te zijn'<br />

We rijden richting Zuidas, een wijk van bijna 245<br />

hectare waar sinds 1950 talrijke kantoorgebouwen<br />

en wooncomplexen zijn verrezen, het ene<br />

al imposanter dan het andere. Voor architectuurliefhebbers<br />

is dit een plek van pure be(ver)wondering.<br />

Tijdens het eerste deel van ons parcours<br />

spitsen we onze aandacht toe op een aantal<br />

gebouwen rond de Gustav Mahlerlaan.<br />

De vrolijke, opwaaiende jurk<br />

We houden halt bij The George en krijgen<br />

een woordje uitleg van Bas Aarts van FACpartner<br />

Kawneer die, net zoals voor diverse<br />

andere bouwprojecten in Amsterdam, de aluminium<br />

raamsystemen leverde. The George,<br />

46 GEVELBOUW.INFO


EMA hoofdkantoor - in de aanbestedingsfase werd<br />

VGV Façades bij het project betrokken om mee te<br />

denken in slimme geveloplossingen.<br />

die 47 appartementen en penthouses over elf<br />

bouwlagen telt, is een ware blikvanger. Bekeken<br />

vanop de De Boelelaan wordt duidelijk<br />

waarom architect Liesbeth van der Pol (DOK<br />

Architecten) het gebouw omschrijft als een<br />

‘vrolijke, opwaaiende zomerjurk’. De glazen<br />

zuidgevel vormt immers, met zijn getailleerde<br />

bovenkant en opwaaiende randen onderaan,<br />

een waterval van terrassen en veel groen, terwijl<br />

het patroon van de noord- en zijgevels is<br />

opgebouwd met vijf verschillende kleuren geglazuurde<br />

baksteen en evenveel voegkleuren.<br />

Een vleugje New York<br />

in Amsterdam<br />

Op 100 meter van The George trekken twee<br />

oranjerode wolkenkrabbers onze aandacht. De<br />

woon- en de kantoortoren van respectievelijk<br />

29 en 27 verdiepingen vormen een eenheid<br />

door de materiaalkeuze en het gevelraster.<br />

Door de toepassing van vijf afgestemde soorten<br />

baksteen ontstaat een kleureneffect dat<br />

van beneden naar boven van donker naar licht<br />

en van ruw naar glad verloopt. Het raampatroon<br />

dat in de gevels is aangebracht, is bij de<br />

woontoren dubbel zo breed als dat van de kantoortoren.<br />

Het patroon- en kleurenspel maakt<br />

van de torens een ware lust voor het oog.<br />

Eerste BREEAM<br />

Outstandingontwerpcertificaat in<br />

de Benelux<br />

We vervolgen ons parcours richting The Edge,<br />

het 40.000 m 2 grote, vijfhoekige hoofdkantoor<br />

van Deloitte/AKD. Het gebouw dat in mei<br />

2015 officieel werd geopend, maakt indruk<br />

door zijn vijftien verdiepingen hoge atrium en<br />

het schuine dak dat de skyline doorboort.<br />

The Edge ontving als eerste in de Benelux het<br />

BREEAM Outstandingontwerpcertificaat. Dit<br />

had het te danken aan het gebruik van actieve<br />

energieconcepten (warmte-koudeopslag,<br />

warmtepompsysteem met een aansluiting op<br />

stadsverwarming, PV-installatie, … ) in combinatie<br />

met de technisch innovatieve en optimale<br />

uitvoering van de schuine, geknikte gevel<br />

met Kawneer producten en oplossingen.<br />

Toekomstproof<br />

onderzoeksgebouw<br />

Schuin tegenover The Edge krijgt het nieuwe<br />

Onderzoeksgebouw van de Vrije Universiteit<br />

Amsterdam en waaraan FAC-constructeur<br />

Vorsselmans meewerkt, geleidelijk aan vorm.<br />

Het Onderzoeksgebouw zal onderdak bieden<br />

aan een breed scala aan functies en<br />

faciliteiten voor onderwijs en onderzoek naar<br />

maatschappelijke vraagstukken op het gebied<br />

van onder andere neurowetenschappen<br />

en oncologie. Het wordt uitgerust met<br />

onderzoekvoorzieningen zoals elektronenmicroscopie<br />

en trillingsvrije laserfaciliteiten. De<br />

oplevering is gepland eind 2023.<br />

Praktijkvoorbeeld van duurzaam<br />

en circulair ontwerpen<br />

We houden halt aan het Gustav Mahlerplein<br />

voor de lunch en een rondleiding in de Circl,<br />

een energiezuinig en volledig demontabel<br />

paviljoen dat volgens duurzame en circulaire<br />

principes in opdracht van ABN AMRO werd<br />

gebouwd en bedoeld is als inspirerende ontmoetingsplek.<br />

Binnenin het gebouw is er naast<br />

de vergader- en werkruimte, ook een ‘living lab’<br />

waar veelbelovende innovaties worden toegepast<br />

en getest. Een deel van de gevel is in samenwerking<br />

met de TU Delft geschikt gemaakt<br />

voor het toepassen van nieuwe materialen.<br />

Alle materialen, componenten en onderdelen<br />

van het gebouw zijn vastgelegd in het digitale<br />

LLMNT gebouwenpaspoort.<br />

Een nieuw kant-en-klaar profiel<br />

Van de Circl verplaatsen we ons naar het nieuwe<br />

kantoor van het Europees Geneesmiddelen<br />

Agentschap (EMA) dat in november 2019 werd<br />

opgeleverd, een waar bravourestuk aangezien<br />

EMA pas twee jaar eerder had beslist om van<br />

Londen naar Amsterdam te verhuizen. VGV Façades,<br />

een samenwerking tussen Vorsselmans<br />

en het Nederlandse De Groot & Visser, voorzag<br />

het gebouw van de imposante, transparante<br />

gevel. Dit vergde de engineering, productie en<br />

montage van zo’n 10.500 m² elementenge-<br />

vels met manuele spuiventilatie, bijna 4.800 m²<br />

vliesgevels en ongeveer 6.750 meter zetwerk<br />

voor de zonwerende vinnen. Voor de elementgevel<br />

werd in samenwerking met Schüco een<br />

nieuw profiel ontwikkeld dat kant-en-klaar en<br />

inclusief vinnen vanuit de fabriek snel en eenvoudig<br />

kon worden gemonteerd.<br />

Iconische architectuur<br />

langs het water<br />

Na de ontdekking van de imposante architecturale<br />

Zuidas bezoeken we kort Oostenburg,<br />

een van de oostelijke eilanden in het centrum<br />

van Amsterdam, om daarna in te schepen<br />

voor een boottocht langs de oevers van het<br />

IJ, waar industriegebieden de afgelopen decennia<br />

worden getransformeerd in wijken met<br />

een mix van werken, wonen en uitgaan.<br />

Vooral de Pontsteiger in de Houthavens maakt<br />

grote indruk. Dit spectaculaire wooncomplex,<br />

dat bestaat uit de constructie van een ‘brug’<br />

die twee 90 meter hoge torens met elkaar verbindt,<br />

werd opgeleverd in 2019. In de gevels<br />

wordt een speels raster van marmerwit beton<br />

afgezet met ambachtelijk geglazuurde bakstenen.<br />

De kameleontische tinten groen en brons<br />

creëren een gevel die verandert met het licht en<br />

het tijdstip van de dag, net als het oppervlak<br />

van het water dat het gebouw omringt.<br />

We sluiten onze uitstap van dit jaar af in de<br />

A’DAM Toren aan de IJ-oever in Amsterdam-<br />

Noord. Bij het diner praten we na over de prachtige<br />

ontdekkingen van de dag en nemen we ons<br />

voor om er volgend jaar opnieuw bij te zijn. ❚<br />

The George - Het project omvat onzichtbare technische<br />

snufjes zoals een zonne-energiecentrale, een<br />

wateropvang op het dak en een computergestuurd<br />

watergeefsysteem voor de planten op de terrassen.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

47


Lid of Partner van FAC worden?<br />

Het loont de moeite!<br />

FAC is een belangenvereniging die constructeurs<br />

ondersteunt voor het produceren en plaatsen van<br />

alu-schrijnwerk en -gevels van topkwaliteit.<br />

Je wordt lid van FAC na het behalen van het<br />

FAC-keurmerk. Dan geniet je voordelen zoals<br />

belangenbehartiging, kennisdeling, promotie van<br />

realisaties, opleidingen en workshops,<br />

bedrijfsbezoeken, juridische ondersteuning, ...<br />

We brengen onze leden regelmatig samen met<br />

onze partners - de toeleveranciers van de sector -<br />

om informatie uit te wisselen over nieuwe<br />

producten en trends.<br />

Interesse om lid of partner<br />

te worden? Contacteer ons<br />

vandaag nog.<br />

Villa Belsele, België - Ante Architecten - Beeld: Annick Vernimmen<br />

www.fac-belgium.eu<br />

SCAN ME<br />

FAC Adv <strong>Gevelbouw</strong> aug <strong>2022</strong>.indd 1 22/08/<strong>2022</strong> 07:19:56<br />

Gevel Totaal Concept (GTC) is een allround<br />

specialistisch dak- en gevelbedrijf<br />

(Complexere) gevels voor kleine- tot middelgrote bedrijfsgebouwen;<br />

Energietransities van de woningvoorraad van regionale corporaties;<br />

GTC levert een energiezuinige schil van dak- en gevel;<br />

Bij GTC gaat het om een mooi en duurzaam resultaat.<br />

Gevel Totaal Concept | Veerpolder 5K | 2361 KX Warmond<br />

www.geveltotaalconcept | info@geveltotaalconcept.com | tel: 071-529 1429


Geen enkel gebouw zal ooit nog hetzelfde zijn met de SKYFORCE-systeemoplossing voor Franse<br />

balkons van ONLEVEL. Dit is het eerste en enige systeem dat veiligheid, esthetiek en snelle<br />

montage samenbrengt. Door de smalle profielen en de toepassing van glas worden zichtlijnen<br />

niet onderbroken. Dankzij het unieke Plug & Play systeem bovendien razendsnel te monteren.<br />

Ontdek het zelf! Scan de QR-code en krijg via onze handige<br />

productconfigurator snel en eenvoudig inzicht in alle mogelijkheden<br />

en prijzen. Of laat je inspireren op WWW.ONLEVEL.COM.<br />

All around glass<br />

Budberger Straße 5<br />

46446 Emmerich am Rhein<br />

Duitsland<br />

+49 (0)2822 97514-0<br />

info@onlevel.com


Tekst: Roel van Gils Beeld: Gevel Totaal Concept<br />

Allround gevelbouwer<br />

verbreedt scope<br />

In een kleine tien jaar tijd is Gevel Totaal Concept uitgegroeid van een eenmansbedrijf tot een allround gevelbouwer.<br />

Het bedrijf, met een sterke focus op het energetisch en esthetisch verbeteren van de gebouwschil,<br />

heeft gevelverlijming tot een ware kunst verheven. Een gesprek met directeur Sander Plug.<br />

Gevel Totaal Concept is in staat om aannemers<br />

en andere opdrachtgevers volledig te<br />

ontzorgen op het gebied van de gebouwschil.<br />

“We denken mee in het ontwerp, de<br />

technische uitwerking en verzorgen vervolgens<br />

de prefabricage in onze werkplaats<br />

en uiteindelijk de montage op locatie”, legt<br />

Plug uit. “Momenteel werken we met een<br />

vakkundig team van ruim twintig personen<br />

aan de meest uiteenlopende projecten in<br />

de regio Zuid-Holland.” Als het aan Plug<br />

ligt wordt het werkgebied snel verder uitgebreid.<br />

“We maken steeds vaker ‘uitstapjes’<br />

buiten onze regio en zijn voornemens dat in<br />

de nabije toekomst verder door te zetten.”<br />

Materiaalonafhankelijk<br />

De specialisten van Gevel Totaal Concept kunnen<br />

overweg met vrijwel alle gevelmaterialen.<br />

“We zijn niet gebonden aan een bepaald type<br />

materiaal en daardoor breed inzetbaar”, zegt<br />

Plug. “Ook de isolatie pakken we doorgaans<br />

mee, vooral bij renovaties een belangrijk aspect.<br />

Daar ligt ook onze kracht: voor woningcorporaties,<br />

VvE’s of andere gebouweigenaren<br />

complete gevels seriematig renoveren en energetisch<br />

upgraden. Zo zijn we nu onder meer<br />

voor Hillen & Roosen bezig met de gevelrenovatie<br />

van 139 woningen in Leiden. In Rijswijk<br />

renoveren we voor Heembouw de gevel van<br />

een portiekflat en verfraaien we in Zandvoort<br />

een aantal woningen met architectonische aluminium<br />

kaders.” Het is slechts een greep uit de<br />

vele projecten waaraan Gevel Totaal Concept<br />

een bijdrage levert. De ambities liegen er dan<br />

ook niet om. “Met eigen mensen, een flexibele<br />

schil van vaste partners en een uitgebreid ‘machinepark’<br />

willen we uitgroeien tot het beste<br />

gevelbouwbedrijf op esthetisch en energetisch<br />

gebied”, zegt Plug stellig.<br />

Specialist in gevelverlijming<br />

Het vinden van de juiste vaklui, is voor Gevel<br />

Totaal Concept niet de grootste uitdaging anno<br />

<strong>2022</strong>. “Natuurlijk, we kunnen altijd goede vakmensen<br />

gebruiken, maar het materiaal op tijd<br />

Gevel Totaal Concept heeft gevelverlijming tot een ware kunst verheven.<br />

50 GEVELBOUW.INFO


De specialisten van Gevel Totaal Concept kunnen overweg met vrijwel alle gevelmaterialen.<br />

geleverd krijgen is een veel grotere uitdaging”,<br />

erkent Plug. “We hebben onze bedrijfsvoering<br />

dan ook omgedraaid en maken een planning<br />

op basis van het beschikbare materiaal. Dat<br />

gaat ons tot op heden redelijk goed af.” Wat<br />

het bedrijf uit Warmond ook goed afgaat, is het<br />

verlijmen van gevels. “Het is een vak apart en<br />

het luistert heel nauw. Wij hanteren de Bostikmethode<br />

en zolang je alle richtlijnen en parameters<br />

opvolgt, is een 100 procent hechting<br />

gegarandeerd en wordt de garantie ook overgenomen<br />

door de lijmleverancier, Bostik dus.<br />

Maar inderdaad, het vereist een ijzersterke<br />

discipline. Pas als alle parameters kloppen –<br />

luchtvochtigheid, dauwpuntberekening, temperatuur,<br />

enz. – gaan wij over tot verlijmen.”<br />

Gevel Totaal Concept zet tot slot ook steeds vaker<br />

de pet op van hoofdaannemer. “We hebben<br />

al diverse bedrijfspanden in hoofdaanneming gerealiseerd,<br />

vanaf de fundering tot aan de laatste<br />

nokkap. Een rol die ons ook wel past, dankzij de<br />

vele disciplines in eigen huis, en waar we de komende<br />

jaren verder op inzetten”, besluit Plug. ❚<br />

Gevel Totaal Concept is in staat om aannemers en andere opdrachtgevers volledig te ontzorgen op het<br />

gebied van de gebouwschil.<br />

‘Met eigen mensen, een flexibele schil van vaste partners en<br />

een uitgebreid ‘machinepark’ willen we uitgroeien tot het beste<br />

gevelbouwbedrijf op esthetisch en energetisch gebied'<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

51


Tekst: Susan Peek Beeld: Joris Ide<br />

Ongekend aantal<br />

profileringen en kleuren<br />

bieden eindeloos veel mogelijkheden voor creativiteit in architectuur<br />

Werkelijk alles kan gepersonaliseerd worden met het ruime assortiment aan gevelproducten van Joris Ide.<br />

Door te spelen met kleuren, afmetingen, motieven en profileringen ontstaan eindeloos veel mogelijkheden<br />

op het gebied van architectonische gevelcreaties. Een mooi voorbeeld daarvan is het nieuwe bedrijfsgebouw<br />

van Assink & Schipholt, producent van plaat- en constructiewerk, op een A-locatie aan de A1 in Hengelo (O).<br />

Willem van Rootselaar, Business Development<br />

Manager Benelux en Sales bij Joris Ide,<br />

toonaangevend producent van stalen dak- en<br />

wandbekleding: “Vanwege de sterke groei in<br />

constructiebouw wordt er voor deze firma een<br />

nieuwe fabriekshal gebouwd met een oppervlakte<br />

van maar liefst 4.000 m 2 en een hoogte<br />

van 12 meter. Het state-of-the-art gebouw -naar<br />

ontwerp van AvK Bouwpartners uit Goor- krijgt<br />

een unieke gepersonaliseerde gevel waar Joris<br />

Ide Façade profielen, gecombineerd met PIRsandwichpanelen<br />

van Joris Ide zijn toegepast.”<br />

Bij het state-of-the-art bedrijfsgebouw van Assink & Schipholt zijn Joris Ide Façade profielen, gecombineerd met PIR-sandwichpanelen toegepast, waardoor er een<br />

unieke gepersonaliseerde gevel is ontstaan.<br />

52 GEVELBOUW.INFO


De unieke profilering Breva 66.<br />

Horizontaal Breva 66 profiel met verticaal JI Wall 1000VB paneel.<br />

Uniek gezet profiel<br />

“Naast de verticaal georiënteerde, blind<br />

bevestigde sandwichpanelen in PIR, zijn<br />

er JI Breva 66 profielen toegepast in de<br />

gevelvlakken van het gebouw”, zegt Van<br />

Rootselaar. “Deze uniek gezette profielen<br />

in zwart zijn horizontaal georiënteerd en<br />

worden over de gevelpanelen heen gezet.<br />

De opdrachtgever heeft samen met de ontwerper<br />

gekozen voor het Breva profiel om<br />

het gebouw een eigen identiteit te geven.<br />

En vooral de combinatie met de sandwichpanelen<br />

in een lichte kleur zorgt voor een<br />

supermooie uitstraling.”<br />

Duurzaamheidsambities<br />

“Voor de nieuwbouw van dit pand is samengewerkt<br />

met een BENG commissie om<br />

gestalte te geven aan de ambities op het<br />

gebied van duurzaamheid”, weet Van Rootselaar.<br />

“Door te kiezen voor de Joris Ide<br />

sandwichpanelen JI Wall 1000VB 120mm<br />

voorzien van hoogwaardige isolatie met<br />

een Rc-waarde van 5,44 zijn onze panelen<br />

niet alleen esthetisch erg fraai, maar dragen<br />

ze ook positief bij aan de duurzaamheidsambities<br />

die gesteld zijn aan de bouw<br />

van dit pand.” Het gebouw wordt ook comfortabel<br />

voor de medewerkers: veel daglicht,<br />

wat nog eens benadrukt wordt door<br />

de witte binnenzijde van de sandwichpanelen,<br />

vloerverwarming en airco. Perfecte<br />

werkplekken in een bedrijfspand met een<br />

geweldige uitstraling zal eraan bijdragen<br />

dat medewerkers behouden kunnen worden<br />

en het aantrekken van nieuwe mensen<br />

makkelijker zal zijn, volgens de directeur<br />

van het bedrijf.<br />

Esthetisch effect<br />

Van Rootselaar constateert dat een gevelpaneel<br />

al steeds meer een commodity is<br />

geworden. “Ik zie echt een verandering in<br />

de markt: bedrijven zelf maar ook de vastgoedontwikkelaars<br />

gaan voor een eigen<br />

identiteit van het gebouw. Onze Façade<br />

producten zijn hier uitermate geschikt voor.<br />

Joris Ide biedt perfecte oplossingen om<br />

-zelfs tegen een gering budget- bij een<br />

renovatie de gevel een upgrade te geven<br />

en te personaliseren. Zelfs bij renovatie van<br />

gebouwen waarvan het sandwichpaneel<br />

goed is, wordt er soms toch nog een nieuwe<br />

buitenschil omheen gezet, puur voor<br />

het esthetische effect.”<br />

Façade Inspiration<br />

Het liefst sluit Joris Ide in de ontwerpfase<br />

al aan. “Dan kunnen we adviseren wat de<br />

beste toepassing is”, zegt Van Rootselaar<br />

en vult aan: “en vaak hebben ontwerpers<br />

geen idee van de eindeloze hoeveelheid<br />

mogelijkheden die er zijn.” Joris Ide geeft<br />

met de brochure ‘Façade Inspiration’ al en-<br />

'Het draait allemaal om kleuren, texturen,<br />

het mixen van materialen én de profilering'<br />

Met de gevelproducten van Joris Ide zijn er<br />

eindeloze nieuwe mogelijkheden voor architecturale<br />

creatie. Alles kan gepersonaliseerd worden: kleuren,<br />

afmetingen, motieven, concept: ontwikkel samen<br />

met ons uw volgende innovatieve ontwerp.<br />

kele voorbeelden ter inspiratie. “Het draait<br />

allemaal om kleuren, texturen en mixen van<br />

materialen. En doordat wij de profileringen<br />

zelf maken, is er zoveel meer mogelijk! Onze<br />

high-end façadeproducten bieden dan ook<br />

een ongekende ontwerpvrijheid en alles valt<br />

perfect te personaliseren.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

53


Tekst: Susan Peek Beeld: Monumentenfotograaf Léontine Lamers<br />

Expert in gipspleisters<br />

en afbouwsystemen<br />

draagt bij aan ecologische herbouw van een school in Loenen<br />

Als marktleider in gipspleisters en producent van innovatieve afbouwsystemen is Knauf wereldwijd bekend.<br />

Daar weten ze als geen ander dat het niet alleen om de buitenkant gaat, maar ook om wat er achter zit.<br />

En precies die expertise is volop ingezet bij de ecologische herbouw van de Aventurijn, een school in Loenen.<br />

Een gesprek met Marije Tibbe (Projectadviseur<br />

Aquapanel bij Knauf) en Michaël de<br />

Vos (Architect bij De Vos Architecten. Hij is<br />

tevens medeoprichter en medegebruiker van<br />

de school. “In 2017 is de school gedeeltelijk<br />

afgebrand en moest helaas twee derde<br />

afgebroken worden”, begint De Vos. “Bij het<br />

opnieuw opbouwen van de school hebben<br />

we heel bewust gekozen voor ecologische<br />

herbouw. Dat doe ik als architect altijd al,<br />

maar nu dus ook voor ‘mijn eigen’ school.”<br />

Gezond gebouw<br />

De Vos zet graag gezonde gebouwen neer,<br />

met materialen die ‘ademen’. “We hebben de<br />

oude fundering grotendeels kunnen hergebruiken.<br />

Deze is met schelpen gevuld en afgewerkt<br />

met een geïsoleerde zwevende dekvloer. Ook<br />

voor de schil van het gebouw werk ik het liefst<br />

met zoveel mogelijk damp-open en levensduur<br />

verlengend materiaal.” Dé reden dat De Vos<br />

voor Knauf koos. “Het hele isolatiepakket is<br />

damp-open. De natuurlijke vezel van het isolatiemateriaal<br />

neemt het vocht op, waardoor het<br />

naar buiten toe kan verdampen. Dit draagt bij<br />

aan een comfortabel binnenklimaat in het gebouw.<br />

Ook het sedum dak speelt daarin een<br />

rol. Zonder verder andere maatregelen is er een<br />

temperatuurverschil van zo’n 6 graden met het<br />

oude aangrenzende deel”, weet De Vos.<br />

Zeer bewuste materiaalkeuzes<br />

De basis van de school is opgebouwd uit<br />

houtskeletbouw en voor de afwerking aan<br />

Knauf expertise en producten volop ingezet bij de ecologische herbouw van een school in Loenen.<br />

54 GEVELBOUW.INFO


Michaël de Vos (architect en tevens medeoprichter en mede-gebruiker van de school) heeft zeer bewust de toegepaste materialen gekozen, zoals de houtskeletbouw,<br />

leemstuc aan de binnenzijde en het sedumdak.<br />

de binnenzijde is gebruik gemaakt van<br />

leemstuc. Voor de buitenzijde is er gekozen<br />

voor Aquapanel Cementboard Outdoor van<br />

Knauf, en een basismortel weefsellaag met<br />

Knauf Aquapanel Exterior Basecoat White.<br />

De eindafwerking met de Knauf Conni S<br />

sierpleister op siliconen basis in twee kleuren<br />

zorgt voor een extra speels effect. De houten<br />

kozijnen in de buitengevel hebben een aluminium<br />

deklijst. “Ik vind dat mooi”, zegt De<br />

Vos, “lekker warm blank hout van binnen dat<br />

aanraakbaar is, maar tegelijkertijd een solide<br />

regenjas aan de buitenzijde!”<br />

Aquapanel platen met<br />

sierpleister eindafwerking<br />

Marije Tibbe van Knauf licht toe waarom ze bij<br />

dit project de Aquapanel platen adviseerde.<br />

“De vezelcementplaten (met duurzaamheidscertificaat)<br />

zijn aan beide zijden voorzien van<br />

glasweefsel en zijn bij uitstek geschikt voor<br />

buitentoepassingen. Ze kennen een lange<br />

levensduur (minimaal 50 jaar). Bovendien zijn<br />

ze makkelijk te monteren en voldoen ze aan<br />

de Europese Brandklasse A1 (onbrandbaar).<br />

Daarnaast zijn ze getest in een houtskeletbouwopstelling<br />

met een brandwerendheid<br />

van 60 minuten.” Het Aquapanel Cement<br />

Board is slechts één van de onderdelen van<br />

het complete Knauf Aquapanel systeem.<br />

“Door het samen met de bijbehorende Aquapanel<br />

schroeven, voegmateriaal en pleis-<br />

terafwerking toe te passen, ontstaat een<br />

beproefd systeem dat in veel projecten zijn<br />

waarde en duurzaamheid inmiddels bewezen<br />

heeft.” De sierpleister is op kleur gemengd en<br />

vervolgens aangebracht. “Zo is de onderlaag<br />

van het stucwerk ook op kleur zodat kleine<br />

beschadigingen -die nu eenmaal ontstaan in<br />

een schoolomgeving- niet direct opvallen.”<br />

Adviserende rol<br />

De architect had al ervaring vanuit eerdere<br />

projecten met dit systeem en ook de aannemer<br />

was ermee bekend. “Toch hebben we tijdens<br />

de bouw nog diverse adviezen gegeven,<br />

met name over bepaalde detaillering en dilataties<br />

in de gevel”, zegt Tibbe. De Vos: “Het was<br />

mijn wens om niet-zichtbaar te dilateren. Dat<br />

kon in principe ook omdat er nergens gevellengten<br />

langer dan 15 meter zijn bij dit pand,<br />

maar er zaten wel wat spannende hoeken in<br />

het gebouw waardoor het soms niet anders<br />

kon. Daar dacht de firma Knauf, bij monde<br />

van Marije Tibbe, erg plezierig en vakkundig<br />

in mee. We zijn ondertussen twee jaar verder<br />

en ook op de meest kritische stukjes is geen<br />

scheurtje te zien!” Tibbe: “De dilataties die wij<br />

adviseerden zijn vakkundig weggewerkt en<br />

daardoor nauwelijks zichtbaar. Ook de constructie<br />

die er onder zit is zo zwaar uitgevoerd<br />

en draagt positief bij aan de stevigheid van het<br />

gebouw. Het is fijn om samen tot zo’n mooi<br />

eindresultaat te komen.” ❚<br />

‘Een avontuurlijke en<br />

gezonde leeromgeving’<br />

Voor de buitenzijde is er gekozen voor Knauf<br />

Aquapanel Cementboard Outdoor en een<br />

basismortel weefsellaag met Knauf Aquapanel<br />

Exterior Basecoat White. De eindafwerking met de<br />

Knauf Conni S sierpleister op siliconen basis in twee<br />

kleuren zorgt voor een extra speels effect.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

55


STALEN<br />

GEVELOPLOSSINGEN<br />

www.joriside.com · T.+32(0)51 61 07 77 · info@joriside.be


VORMRIJKE EN DUURZAME<br />

BUITENAFWERKING<br />

Veelzijdige gevelpartner met Knauf Aquapanel en Knauf Skin<br />

Op het gebied van buitengevels en -plafonds, biedt Knauf innovatieve<br />

systemen met Aquapanel Outdoor als nieuwe generatie buigbare cementplaat,<br />

en Knauf Skin voor het isoleren van nieuwe en bestaande gebouwen.<br />

Twee oplossingen die, vergeleken met traditionele bouwmethodes, voorzien in<br />

een lichtere en meer duurzame manier van bouwen. Met betere economischeen<br />

energie prestaties, maar vooral ook veel designvoordelen.<br />

Buigbare gevelplaten voor vormrijke buitenafwerking<br />

Overal ter wereld gebruiken architecten en aannemers Aquapanel Cement Board<br />

Outdoor voor hun geavanceerde vormrijke buitengevels. Aquapanel gevelplaten<br />

zijn makkelijk te buigen en aan de onderconstructie te bevestigen door middel<br />

van schroeven.<br />

Word een master<br />

in je vak!<br />

Bekijk alle instructievideo’s<br />

op knauf.nl/masters<br />

Werk je aan buitengevels?<br />

Bekijk dan onze Masters in de Bouw<br />

instructievideo’s op knauf.nl/masters<br />

Isolatie van warmte en geluid<br />

Met Knauf Skin wordt een geïsoleerde schil om het gebouw gecreëerd. Dit zorgt<br />

ervoor dat de warmteweerstand van het gebouw toeneemt en er aanzienlijk op<br />

energie kan worden bespaard. Daarnaast blijft het gebouw in de zomer heerlijk<br />

koel en biedt Knauf Skin extra leefcomfort doordat er minder hinder is van tocht<br />

en buitengeluiden.<br />

Innovatieve eindafwerking<br />

Bij Knauf Skin en Knauf Aquapanel kan de gevel op verschillende manieren worden<br />

afgewerkt. Knauf MineralAktiv is een innovatief afwerkingsproduct, dat uit een pleister<br />

en een verf bestaat. Dit hoogwaardige product is een doorbraak in geveltechnologie,<br />

vanwege de unieke vocht afvoerende eigenschappen. Daardoor blijft de gevel langer<br />

vrij van algen en schimmels. Daarnaast is Knauf MineralAktiv vrij van gifstoffen.<br />

Ook kan de gevel afgewerkt worden met steenstrips, voor een bakstenen - look en<br />

zijn er nog vele andere afwerkingen mogelijk.<br />

Kijk voor meer informatie op:<br />

www.knauf.nl/gevel<br />

25727 Knauf Aquapanel adv <strong>Gevelbouw</strong> 197x130.indd 1 16-08-<strong>2022</strong> 12:25<br />

Zweedse koolzaadolie als<br />

basis voor innovatieve daken<br />

en gevels<br />

50Jaar<br />

TECHNISCHE<br />

GARANTIE<br />

GreenCoat Pural BT<br />

Premium staal uit het Noorden voor duurzaam bouwen onder alle extreme<br />

weersomstandigheden<br />

Steel Service Center<br />

SSAB Swedish Steel BV<br />

IJzerwerf 3<br />

NL-6641 TK Beuningen<br />

T + 31 246790700<br />

greencoat.nl@ssab.com<br />

ssab.nl/GreenCoat<br />

• GreenCoat Pural BT is een premium biobased coating met een aanzienlijk bestanddeel Zweedse<br />

koolzaadolie in plaats van traditioneel gebruikte fossiele oliën.<br />

• GreenCoat Pural BT biedt maximale duurzaamheid en is onderscheidend door excellente UV<br />

stabiliteit (RUV5 classificatie volgens EN10169:<strong>2022</strong>), corrosiebestendigheid (RC5+ classificatie<br />

volgens EN10169: <strong>2022</strong>) en weerstand tegen mechanische belastingen.<br />

• GreenCoat ® colorcoat staalproducten voldoen aan de huidige REACH-regelgeving, zijn chromaat<br />

vrij, en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan moderne premium kleuren en afwerkingen,<br />

geselecteerd door architecten en bouwers.<br />

• Met HYBRIT technologie beoogd SSAB de eerste staalproducent ter wereld<br />

te worden die al in 2026 fossielvrij staal op de markt brengt. Doel is<br />

vervolgens om rond 2030 de emissie van koolstofdioxide op alle SSAB<br />

productie locaties vrijwel volledig te elimineren.


Tekst: Johan Debaere Beeld: Soenen Hendrik, Marc Wallican<br />

Beter rendement én grotere output dankzij doordachte investering<br />

Balustradefabrikant kiest voor<br />

volautomatische én onbemande<br />

productie van aluminium profielen<br />

Om nieuwe machines te kopen, moet je lang niet altijd naar het buitenland. De meeste geschikte oplossing is<br />

vaak gewoon in België te vinden, voor Lammertyn (Ardooie) zelfs om de hoek. De balustradefabrikant investeerde<br />

in een volautomatische productielijn van Soenen Hendrik (Izegem) en kan zo twee operatoren ‘uitsparen’<br />

om die dan op andere locaties in het productieproces in te schakelen. Vanaf nu moet men enkel de profielen op<br />

de invoertafel leggen, waarna deze snel en automatisch op dezelfde machine bewerkt worden. Aangezien er<br />

ook onbemand geproduceerd kan worden, nemen rendement én output bovendien aanzienlijk toe.<br />

58 GEVELBOUW.INFO


Pepijn Carlier van Soenen-Hendrik toont een afgewerkt profiel aan Krist<br />

Lammertyn en zijn vrouw Saskia.<br />

Balustradefabrikant Lammertyn investeerde in een geautomatiseerde productielijn<br />

van Soenen-Hendrik.<br />

Lammertyn is al bijna 35 jaar gespecialiseerd<br />

in de productie van voornamelijk balustrades<br />

voor professionele klanten. Zo hebben bijvoorbeeld<br />

bouwpromotoren keuze uit zowat<br />

15 standaardmodellen, maar is het ook mogelijk<br />

om maatwerk te leveren. “Alles gebeurt<br />

volledig in eigen huis, waardoor we flexibel<br />

kunnen schakelen. We hebben een intern studiebureau,<br />

een atelier met ervaren medewerkers<br />

en een modern machinepark én eigen<br />

montageteams", vertelt Krist Lammertyn, die<br />

samen met zijn vrouw Saskia het geesteskind<br />

van zijn vader Roger verder uitbouwt.<br />

“We blijven volop in mensen, machines en<br />

faciliteiten investeren. Zo bouwden we een<br />

profielmagazijn van 1300 m² met een hoogte<br />

van 16 m en installeerden een geautomatiseerd<br />

torenmagazijn om kleine onderdelen<br />

en onderhoudsmiddelen op te slaan. Om ons<br />

machinepark verder te optimaliseren, gingen<br />

we op zoek naar een nieuw bewerkingscentrum,<br />

dat voldeed aan onze wensen en eisen<br />

van vandaag en morgen.”<br />

Volautomatische productielijn,<br />

designed in Belgium<br />

Krist Lammertyn en zijn team gingen niet over<br />

één nacht ijs. Ze evalueerden verschillende<br />

mogelijkheden en trokken zelfs naar het buitenland<br />

voor demonstraties. Dat leverde niets<br />

op en uiteindelijk werd de geschikte oplossing<br />

gewoon in de eigen achtertuin gevonden. De<br />

zaakvoerder kwam immers in contact met de<br />

specialisten van Soenen Hendrik en raakte<br />

onder de indruk van de kwaliteit en performantie<br />

van de volautomatische productielijnen<br />

voor de bewerking van profielen.<br />

“Net zoals bij de andere projecten zijn we ook<br />

hier gestart vanuit een gesprek, waarbij we<br />

alle wensen van Krist en zijn team in kaart<br />

brachten. Daarna ontwikkelden onze ingenieurs<br />

een productielijn, die de aluminium<br />

profielen herkent en vervolgens alle noodzakelijke<br />

bewerkingen volautomatisch uitvoert:<br />

frezen, boren, zagen, tegenprofileren, sorteren<br />

en nog veel meer …", stelt sales representative<br />

Pepijn Carlier.<br />

“Onze systemen zijn gebaseerd op een basisconcept,<br />

maar voor ons zijn elke klant<br />

én zijn project uniek. Deze krijgt immers<br />

een oplossing op maat, perfect afgestemd<br />

op zijn noden en eisen. Zo hechtte men bij<br />

Lammertyn veel belang aan ‘tappen op de<br />

kop van het profiel’ en oplossingen voor het<br />

volautomatisch produceren van voetplakken<br />

met specifieke bewerkingen.”<br />

Onbemand, ook<br />

buiten de werkuren<br />

Deze productielijn wordt volledig vanuit een<br />

open source software gestuurd en door middel<br />

van camera’s gemonitord. Voldoet een<br />

gereedschap niet langer aan de gestelde eisen<br />

of treedt er een breuk op, dan wordt de<br />

bewerking automatisch overgenomen door<br />

andere beschikbare gereedschappen, waardoor<br />

elke machinestilstand vermeden wordt.<br />

Deze eigenschappen zorgen ervoor dat de<br />

Smart Machine van Soenen Hendrik volledig<br />

onbemand kan werken.<br />

“Dankzij deze intelligente oplossing moeten<br />

onze operatoren alleen nog de profielen op<br />

de invoertafel leggen. Daarna – en tijdens de<br />

bewerking van de profielen - kunnen ze op<br />

een andere plaats in het productieproces ingeschakeld<br />

worden. We kunnen nu zelfs na de<br />

werkuren blijven produceren. Op die manier<br />

breiden we de capaciteit uit en verhogen we de<br />

output, waardoor onze efficiëntie en rendement<br />

nu aanzienlijk hoger liggen", sluit Lammertyn af.<br />

Pepijn Carlier voegt nog toe: “Samen met de<br />

klant testen we bij Soenen Hendrik vooraf<br />

elke machine, de door de klant geselecteerde<br />

profielen en, indien nodig, alle bewerkingen.<br />

Dat gebeurt bij ons in de firma en samen<br />

met ons productieteam. Zo vertrekt er bij ons<br />

altijd een kant-en-klaar én volledig getest systeem.<br />

Daardoor kan de klant na installatie<br />

bijna onmiddellijk beginnen produceren.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

59


Tekst en beeld: Renson<br />

Brandweerkazerne met<br />

‘black box’ allures<br />

In mei 2021 nam de brandweer van Papendrecht z’n intrek in een gloednieuwe energie neutrale (ENG) kazerne.<br />

Daarmee past die perfect in het duurzaamheidsbeleid van de opdrachtgever/gemeente. Die schrijft onder<br />

andere ook voor dat alle gebouwelementen demonteerbaar en herbruikbaar moeten zijn. Zo komt het dat de<br />

architect uitkwam bij de verticale, aluminium Linarte profielen van Renson voor de opvallende gevelbekleding.<br />

Drie zijden van het gebouw – goed voor ruim 400 m² - werden afgewerkt<br />

met de Linarte gevelprofielen van de Belgische fabrikant Renson. Aangezien<br />

die individueel vastgeklikt worden in lamellenhouders op horizontale<br />

dragers, bleek dit de ideale gevelbekleding om te voldoen aan de duurzaamheidseisen<br />

(inclusief demonteerbaar- en herbruikbaarheid) van de<br />

opdrachtgever. “Onze missie is om gebouwen te creëren die gezond en<br />

toekomstgericht zijn”, verduidelijkt architect Chi-Hang Chim van RoosRos<br />

Architecten. “Kwestie van goed nadenken over wat wij achterlaten aan<br />

de volgende generaties. Hen willen we in ieder geval niet opzadelen met<br />

bouwafval. Daarom wilden we ook dit gebouw op alle mogelijke niveaus<br />

‘losmaakbaar’ maken. De vastklikbare Linarte profielen passen perfect<br />

binnen dat idee. En tegelijk is het mooi meegenomen dat van de bevestiging<br />

van de profielen uiteindelijk helemaal niets te zien is.” Naar ontwerp<br />

toe liet architect Chi-Hang Chim zich inspireren door een black box met<br />

groot kijkvenster. De keuze voor de zwarte Block 30 uitvoering van de<br />

Linarte profielen droeg er mede toe bij om dit in de praktijk om te zetten.<br />

“De architect kwam bij Storax als gevelbouwer terecht omdat hij voor<br />

de volledige hoogte (7,60 meter) van de kazernemuren op zoek was<br />

naar een verticale gevelbekleding die als één geheel geëxtrudeerd<br />

wordt”, blikt Fabian Greveling, technisch-commercieel manager bij<br />

Storax, terug. “Op onze beurt gingen wij daarvoor te rade bij onze<br />

leverancier Renson. Daar kregen we te horen dat het wel lukte om de<br />

Linarte profielen op die lengte te extruderen, maar dat coaten omwille<br />

van die lengte een stuk lastiger was. En dus werden de profielen voor<br />

dit project extern gepoederlakt door een gespecialiseerd bedrijf.”<br />

Dat Storax en Renson tijdens ontwerp- en uitvoeringsfase mee nadachten<br />

over de randaansluitingen én dat de hoekoplossingen voor Linarte<br />

Drie zijden van het gebouw, goed voor ruim 400 m²,<br />

werden afgewerkt met de Linarte gevelprofielen van de<br />

Belgische fabrikant Renson. (Beeld: Rick Bongers)<br />

60 GEVELBOUW.INFO


Het verticale design zorgt ervoor dat de aluminium gevelbekleding altijd ‘schoon<br />

geregend’ wordt.<br />

sowieso al tot in de puntjes uitgedacht waren, sloeg volgens Greveling<br />

ook al goed aan bij de architect. Het leverde volgens hem in ieder geval<br />

een buitengewoon resultaat op, met dit keer wel een duidelijke hoofdrol<br />

weggelegd voor Linarte, waar dit soort gevelbekleding anders heel vaak<br />

slechts als accent wordt gebruikt in combinatie met andere materialen.<br />

“Linarte ligt dit keer aan de basis van de look van dit gebouw, waar dat<br />

anders meer de kers op de taart is”, beschrijft hij het. “En ook mooi meegenomen:<br />

het verticale design zorgt ervoor dat de aluminium gevelbekleding<br />

altijd ‘schoon geregend’ wordt. Ook dát onderhoudsvriendelijke<br />

aspect speelde voor de architect een belangrijke rol.”<br />

Greveling: “De montage van de gevelbekleding verliep heel voorspoedig,<br />

al was het wel wat zoeken naar de juiste handeling om de extreem<br />

lange profielen in de lamellenhouders vastgeklikt te krijgen. Houten<br />

invullingen of led-verlichting werden hier niet in de lamellenwand geïntegreerd<br />

– al is dat perfect mogelijk met Linarte – maar we hebben<br />

wel verschillende wateraansluitingen en deuren op maat in de gevelbekleding<br />

ingewerkt. Een groot voordeel op het vlak van montage was<br />

hier ook dat we de horizontale dragers voor de lamellenhouders rechtstreeks<br />

op de drukvaste sandwichpanelen konden bevestigen, zonder<br />

extra onderliggende balkenstructuur. En zo waren wij als uitvoerder en<br />

Renson als leverancier al heel vroeg in het proces betrokken om dit<br />

project – van interessepeiling van de architect over advies en engineering<br />

tot oplevering – mee tot een goed einde te brengen.”<br />

“Linarte gevelbekleding geeft architecten niet alleen veel ontwerpmogelijkheden<br />

door de verschillende verticale aluminium gevelprofielen die gebruikt<br />

en gecombineerd kunnen worden”, besluit Greveling. “Maar ook<br />

de integratiemogelijkheden voor onder andere deuren, verlichting, logo’s,<br />

stopcontacten en blusvoorzieningen, maakt van dit systeem een gevelbekleding<br />

die tot in de puntjes personaliseerbaar en perfectioneerbaar is.” ❚<br />

LINARTE ®<br />

Een nieuwe dimensie in design<br />

gevelbekleding<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Duurzame seaside kwaliteit, hoogwaardig<br />

aluminium<br />

Strak Belgisch design, moderne en tijdloze<br />

look & feel voor buiten en binnen<br />

Eindeloos personaliseerbaar (ronde muren,<br />

kleur, mix van lamellen)<br />

Totaalconcept: perfecte integratie van<br />

poorten, stopcontacten, …<br />

www.renson.eu<br />

VENTILATION SUNPROTECTION OUTDOOR<br />

Storax heeft verschillende wateraansluitingen en deuren op maat in de<br />

gevelbekleding ingewerkt.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

61<br />

<strong>Gevelbouw</strong>_95x267_0721.indd 1 5/07/2021 14:29


Tekst: Roel van Gils Beeld: Innodeen<br />

Hoogwaardige<br />

gevelbekleding uit restafval<br />

Op GEVEL <strong>2022</strong> toonde Innodeen, bekend van de DTS-dorpel, een nieuw gevelproduct uit restafval aan het<br />

grote publiek, de DBP SIDING. De volledig circulaire biocomposiet gevelbekleding kon rekenen op grote<br />

belangstelling. Sterker nog, de eerste projecten zijn inmiddels al een feit. Een gesprek met Jos Beverborg,<br />

Technical Sales Engineer bij Innodeen, over dit nieuw product met KOMO-certificaat.<br />

Het bedrijf dat ruim 20 jaar geleden de bekende<br />

zwarte kunststof DTS-dorpel heeft<br />

ontwikkeld, die door heel bouwend Nederland<br />

wordt omarmd, komt nu met een nieuwe<br />

innovatie. “De DBP SIDING sluit perfect<br />

aan op de behoeften in de markt naar meer<br />

duurzame en circulaire oplossingen”, zegt<br />

Beverborg. “Het is ons gelukt om een circulaire<br />

gevelbekleding te ontwikkelen die<br />

wordt geproduceerd uit lokaal ingewonnen<br />

en verwerkte reststoffen. Met recht een<br />

win-win dus. We hebben een KOMO-certificaat<br />

ontvangen op DBP SIDING en zijn nu<br />

in de afrondende fase voor de MKI-waarde<br />

van ons product, die naar verwachting heel<br />

gunstig uitpakt.”<br />

Houtvezel en PP<br />

De biocomposiet gevelbekleding wordt<br />

door Innodeen geproduceerd uit Compodeen<br />

oftewel 100% restafval. “Het is<br />

een beproefd concept dat zijn oorsprong<br />

vindt ruim twintig jaar geleden en voor 72%<br />

bestaat uit houtvezel en 28% uit Polypropyleen<br />

(PP), één van de meest milieuvriendelijke<br />

kunststoffen die er bestaan”, legt<br />

Beverborg uit. “Het PP post consumer<br />

waste kunststof komt letterlijk uit de bekende<br />

oranje PMD-afvalbak of -zak. Het<br />

aandeel houtvezel is afkomstig van onder<br />

DBP SIDING is gecertificeerd volgens brandklasse D, voldoet aan duurzaamheidsklasse 1 en is daarmee vergelijkbaar met tropisch hardhout.<br />

62 GEVELBOUW.INFO


andere kapotte of oude pallets, verpakkingsmateriaal<br />

en ongelakt sloophout. Dat<br />

‘A-hout’ werd in het verleden vaak verbrand,<br />

maar na vermalen blijken de vezels<br />

uitermate geschikt voor toepassing in ons<br />

proces. We hebben vervolgens een unieke<br />

technologie ontwikkeld om uit Compodeen<br />

via een extrusieproces eindeloos gevelprofielen<br />

te kunnen produceren.”<br />

Geen afval<br />

DBP SIDING wordt door Innodeen volledig<br />

op maat voor een project geproduceerd.<br />

“Van afval is geen sprake meer op<br />

de bouw”, zegt Beverborg. “Overigens ook<br />

niet in onze fabriek, want het zaagverlies<br />

vermalen we en wordt terug ingezet in<br />

het productieproces. Het is dus met recht<br />

een circulair product met een consistente<br />

kwaliteit en met een technische levensduur<br />

van meer dan 50 jaar. DBP SIDING<br />

is gecertificeerd volgens brandklasse D,<br />

voldoet aan duurzaamheidsklasse 1 en is<br />

daarmee vergelijkbaar met tropisch hardhout.”<br />

Beverborg merkt, zeker na de officiële<br />

marktintroductie op GEVEL <strong>2022</strong>, dat<br />

er veel aandacht is voor DBP SIDING. “De<br />

monsters vliegen hier de deur uit”, lacht hij.<br />

“Vooral het circulaire gedachtegoed en de<br />

inzet van lokale ‘grondstoffen’ worden gewaardeerd.<br />

Los daarvan, ziet het product<br />

er ook gewoon goed uit.”<br />

DBP SIDING kan onbehandeld aan de<br />

gevel worden toegepast, gedraagt zich<br />

optisch zoals Red Cedar en gaat dus vergrijzen.<br />

Ook is het mogelijk om de profielen<br />

fabrieksmatig in te kleuren of met een<br />

hoogwaardige coating in elke gewenste<br />

RAL- of houtkleur te behandelen. ❚<br />

De biocomposiet gevelbekleding wordt door<br />

Innodeen geproduceerd uit Compodeen oftewel<br />

100% restafval.<br />

‘Het is ons gelukt om een circulaire gevelbekleding te<br />

ontwikkelen die wordt geproduceerd uit lokaal ingewonnen<br />

en verwerkte reststoffen'<br />

DBP SIDING<br />

CIRCULAIR BIOBASED<br />

HOUTVEZEL COMPOSIET<br />

Geupcycled uit 100% restafval<br />

permanent<br />

CO2<br />

storage<br />

Het geupcyclede biobased composiet Compodeen WFC bestaat uit 72% houtvezel en 28% polypropyleen (PP).<br />

De houtvezels zijn afkomstig uit o.a. ongelakt sloophout, einde levensduur pallets en PEFC gecertificeerde<br />

reststromen. Het aandeel PP komt uit het PMD restafval. Dankzij de biovezel kent Compodeen een natuurlijke<br />

vergrijzing net als hout zonder risico op degradatie.<br />

Vraag monsters aan op:<br />

INNODEEN.NL/DBPSIDING<br />

<br />

permanent<br />

CO2<br />

storage<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

63


Thema<br />

SENSE van PHYSEE is goed te combineren met Pilkington Insulight ScreenLine ® zonwering die geïntegreerd is in het isolatieglas. (Beeld: Pellini)<br />

Tekst: Susan Peek Beeld: PHYSEE – Tim Buiting & Colored Media<br />

Slimme IoT-Ready geveloplossing<br />

draagt bij aan behalen<br />

klimaatdoelen van gebouwen<br />

Pilkington Nederland is partner en distributeur van een door PHYSEE ontwikkelde slimme IoT-Ready<br />

geveloplossing, dat misschien wel één van de sleutels is tot het behalen van de klimaatdoelen van gebouwen.<br />

‘Smart and sustainable’ is tenslotte de nieuwe standaard voor gebouwen, weten zowel Martijn<br />

Rietveld (commercieel manager bij Pilkington Nederland) als Nietin Somaroe (business development<br />

manager bij PHYSEE Technologies).<br />

Innovatieve samenwerking<br />

PHYSEE is een in Delft gevestigd technologiebedrijf<br />

dat duurzame oplossingen voor<br />

vastgoed- en glastuinbouw ontwikkelt, zoals<br />

de baanbrekende sensortechnologie voor<br />

kantoren, SENSE. Combineer dat met de<br />

brede technische kennis en testmogelijkheden<br />

van Pilkington -onderdeel van NSG<br />

Group en één van ’s werelds toonaangevende<br />

leveranciers van glas- en beglazingssystemen<br />

op het gebied van Architectural,<br />

Automotive en Creative Technology- en<br />

je weet dat je een gouden combinatie te<br />

pakken hebt.<br />

Duurzaamheidsdoelstellingen<br />

“PHYSEE heeft net als Pilkington Nederland<br />

de groene lat heel hoog liggen”, zegt Somaroe.<br />

“Waar Pilkington Nederland met hun<br />

Cradle to Cradle ® certificaat verder vormgeeft<br />

aan de duurzaamheidsdoelstellingen binnen<br />

de glasbranche, zetten wij bij PHYSEE onze<br />

kennis en expertise op het gebied van technologieën<br />

in om een positieve impact te hebben<br />

op de duurzaamheidsdoelstellingen binnen<br />

de vastgoedbranche.” Rietveld vult aan:<br />

“Dit doen we al zeven jaar succesvol samen.<br />

De ontwikkelsnelheid bij de jonge scale-up<br />

PHYSEE is heel hoog, door de enorme expertise<br />

die zij in huis hebben.<br />

64 GEVELBOUW.INFO


Bij het gevestigde Pilkington Nederland kunnen<br />

we in onze labs en met ons R&D-team<br />

juist heel gedegen testen en doortesten,<br />

waardoor er een gezamenlijk eindproduct<br />

geleverd kan worden met de garanties die<br />

iedereen gewend is in de markt.”<br />

maken van (kantoor)gebouwen.” Somaroe:<br />

“Ik ben veel in gesprek met beleggers, ontwikkelaars<br />

en bouwfysische adviseurs om<br />

hen de meerwaarde te laten zien van deze<br />

slimme gevel, zodat er in een vroeg stadium<br />

nog veranderingen kunnen worden<br />

doorgevoerd om alles nóg beter te optimaliseren.<br />

Zo wordt een gebouw niet alleen<br />

duurzamer en comfortabeler, maar neemt<br />

ook de waarde ervan toe.” ›<br />

Toekomstbestendige en<br />

dynamische oplossingen<br />

De heren constateren dat de vastgoedmarkt<br />

vraagt om toekomstbestendige en dynamische<br />

oplossingen. “Gebouwen moeten immers<br />

duurzamer worden om emissies en<br />

energieverbruik te verminderen, om zo de<br />

footprint te verlagen. Het veranderende klimaat,<br />

allerlei wet- en regelgeving, maar ook<br />

de vraag naar een gezondere (werk)omgeving<br />

liggen hieraan ten grondslag.”<br />

‘Slimme gevel verbindt veranderend<br />

buitenklimaat met binnenklimaat om<br />

deze te optimaliseren’<br />

Slimme gevel<br />

SENSE is het eerste slimme gebouwbesturingssysteem<br />

waarbij gebruik gemaakt wordt<br />

van het buitenklimaat om het binnenklimaat<br />

in balans te brengen. “En daarmee een gezond<br />

en comfortabel gebouw te realiseren<br />

waar energie, geld en emissie wordt bespaard”,<br />

zegt Rietveld. Somaroe vervolgt:<br />

“De SENSE-modules worden in het isolatieglas<br />

van Pilkington Nederland geïntegreerd.<br />

Zo ontstaat de IoT-Ready gevel. Deze sensoren<br />

genereren data die gebruikt wordt door<br />

SENSE, het platform dat de gebouwbeheersystemen<br />

aanstuurt en voorziet van de juiste<br />

duurzaamheid strategieën. Deze strategieën<br />

zijn gebaseerd op bouwfysische simulaties<br />

die 24/7 op een Digital Twin van het gebouw<br />

worden toegepast. Met behulp van zelflerende<br />

algoritmes kan SENSE, aan de hand van<br />

de informatie over binnenkomende warmte<br />

en licht maar ook het huidige aantal gebruikers,<br />

de temperatuur en luchtkwaliteit van<br />

een ruimte, verschillende installaties proactief<br />

aansturen. Bijvoorbeeld: als je meet en dus<br />

weet dat de ruimte zal gaan opwarmen, kun<br />

je de zonwering aansturen of de koelinstallatie<br />

vast mee laten draaien. Zo voorkom je<br />

een piekbelasting, bespaar je energie (tot wel<br />

30%) en verhoog je het comfort.” SENSE van<br />

PHYSEE is goed te combineren met Pilkington<br />

Insulight ScreenLine ® zonwering die<br />

geïntegreerd is in het isolatieglas. Op die manier<br />

ontstaat een absolute meerwaarde door<br />

een optimale zon- en warmtewering.<br />

Certificeringen<br />

Rietveld: “Ik vind het belangrijk om te vermelden<br />

dat we met de IoT-Ready gevel<br />

bijdragen aan diverse certificeringen, zoals<br />

bij BENG-berekeningen, BREAAM-NL,<br />

WELL, Wired Score en het Paris-Proof<br />

De SENSE-modules worden in het isolatieglas van Pilkington Nederland geïntegreerd. Zo ontstaat de IoT-<br />

Ready gevel. (Beeld: PHYSEE)<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

65


4201E32329L30<br />

EVOLVEMENT<br />

Coral reef – Pulsating – Medusa Purple<br />

There is an answer to every surface. IGP FOR SURE<br />

igp-powder.com<br />

IGP Benelux BV | Dokter Klinkertweg 10 | NL-8025 BS Zwolle | Phone +31 38 4600695 | info.benelux@igp-powder.com


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

SENSE Window bevat sensoren die gegevens meten, zoals licht, luchtkwaliteit en temperatuur - informatie die wordt gebruikt om gebouwen optimaal te koelen,<br />

verwarmen en/of verlichten. (Beeld: PHYSEE – Tim Buiting & Colored Media)<br />

Belangrijke rol voor gevelbouwers<br />

Rietveld benadrukt de belangrijke rol van de<br />

gevelbouwers binnen de keten. “Zij kunnen hun<br />

verantwoordelijkheid nemen en nieuwe technologieën<br />

met betrekking tot de gevel richting<br />

de toekomst omarmen. Uiteraard helpen wij ze<br />

daarbij! Door zorgvuldig te adviseren en de juiste<br />

support te leveren, nemen we de eventuele twijfel<br />

en het risico weg bij de gevelbouwer, zodat<br />

zij ervan overtuigd zijn dat ons IoT-Ready gevelsysteem<br />

zonder problemen en met behoud van<br />

garantie geïntegreerd kan worden en een meerwaarde<br />

oplevert voor gebruiker en gebouweigenaar.”<br />

Rietveld tot slot: “Om deze ontwikkeling<br />

een boost te geven heeft Pilkington Nederland<br />

Europees breed geïnvesteerd in de sensoren<br />

waardoor de eerste projecten zonder extra investering<br />

IoT-ready gemaakt kunnen worden.<br />

Maar wel op basis van wie het eerst komt….”<br />

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten?<br />

Neem dan zeker contact met ons op zodat<br />

ook jij deze onderscheidende gevel aan<br />

kunt bieden bij jouw klanten! ❚<br />

V.l.n.r. Martijn Rietveld, Alderlan Vitalino, Noortje Jonkman, Sam Anders, na het tekenen van de Europese<br />

samenwerking tussen NSG Group en PHYSEE. (Beeld: PHYSEE)<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

67


Ontwerp Architectenzaak Steen GeoStylistix Lime Stone Yellow<br />

Snel leverbaar, gunstig geprijsd,<br />

keuze in formaat en kleur<br />

Afhankelijk van de kleur bedraagt de levertijd<br />

tussen de 8 en 14 weken. GeoStylistix heeft<br />

al een gunstige prijsstelling, maar dat verschil<br />

wordt elke maand groter. Door het duurzame<br />

uithardingsproces in klimaatkamers heeft<br />

GeoStylistix een lagere energietoeslag dan<br />

gebakken steen.<br />

Het langformaat is het meest toegepast.<br />

De steen is ook beschikbaar in het meer<br />

traditionele waalformaat, moduulformaat en<br />

geheel nieuw is de Medium7. De uitbreiding<br />

in formaten geeft nog meer mogelijkheden<br />

om deze steen in te zetten als alternatief<br />

bij bestaande bouwprojecten die vertraging<br />

dreigen op te lopen.<br />

GeoStylistix is onderscheidend in kleur, formaat en textuur.<br />

Dit originele langformaat met natuurlijke toplaag is ontworpen door MBI.<br />

Met 77 jaar ervaring een betrouwbare keuze.


GEOSTYLISTIX<br />

GeoStylistix biedt je de kans om een stijlvol gebouw te<br />

ontwerpen met de oogstrelende esthetische kenmerken<br />

van natuursteen. Door de lange, slanke afmeting<br />

ontstaat een prachtig lijnenspel. Deze steen is stijlvol,<br />

onderscheidend en modern.<br />

- Extra slanke gevelsteen<br />

- De uitstraling van natuursteen<br />

- Grote keuze uit kleuren<br />

- Zeer geschikt voor dunne voegen<br />

- Kleurecht en onderhoudsarm<br />

- Snelle levertijden<br />

- Gunstige prijsstelling<br />

- Ook als steenstrip verkrijgbaar<br />

- Bijpassende sierbestrating<br />

Steen GeoStylistix Shaded Grey<br />

www.geostylistix.nl | of vraag informatie aan via<br />

adviesteam@mbi.nl


Tekst: Susan Peek Beeld: WIPACO<br />

Maatwerk of projectmatig werk:<br />

deze aluminium deurpanelenspecialist<br />

kan het allemaal!<br />

Of het nou gaat om maatwerkspecials of om repetitief werk voor bijvoorbeeld de grote (sociale woningbouw)<br />

projecten: WIPACO heeft altijd een passende oplossing. “We denken graag mee met architecten of<br />

kozijnenproducenten, hoe we maximale prestaties kunnen behalen en aan wensen en eisen kunnen voldoen<br />

met onze voordeuren en panelen”, zegt Mitchel Weekers van WIPACO. “Want het gevoel van thuiskomen,<br />

begint bij de voordeur.”<br />

Met de schitterende aluminium deurpanelen van WIPACO kan elk<br />

gebouw de gewenste uitstraling krijgen. De panelen, vervaardigd<br />

uit hoogwaardig aluminium, hebben een lange levensduur en zijn<br />

nagenoeg onderhoudsvrij.<br />

Projectmatig en repetitief<br />

“Vanuit ons breed opgezette assortiment zijn wij erop ingesteld om<br />

projectmatig te werk te gaan. Op die manier kunnen wij probleemloos<br />

grote ordersessies verwerken. Vanuit het grote aantal modellijnen, va-<br />

Elk gebouw kan de gewenste uitstraling krijgen met de schitterende aluminium deurpanelen van WIPACO.<br />

70 GEVELBOUW.INFO


iërend van klassiek tot modern, kiest de klant de basis. Verder is er<br />

keuze in vorm, RAL-kleur en soort glas en kunnen we ook de bijbehorende<br />

aluminium grepen leveren. We zijn gek op maatwerk”, benadrukt<br />

Weekers. “Omdat onze productie efficiënt is ingericht kunnen we zowel<br />

grote als kleine orders produceren.”<br />

Klantspecifiek maatwerk<br />

“Op basis van 45 jaar ervaring adviseren wij architecten, gevelbouwers<br />

en kozijnenproducenten aan de hand van hun klantvraag over<br />

het design en de opbouw van het deurpaneel. Zo denken we mee op<br />

het gebied van esthetiek: welk model en welke kleur kies je en moeten<br />

er uitsparingen in komen voor de brievenbus of een spion? Er zijn<br />

diverse plaatwerkopties mogelijk, die voor een unieke uitstraling kunnen<br />

zorgen.” Weekers noemt als voorbeeld een gesublimeerde plaat<br />

(aluminium of staal). “Bij sublimeren kan er bijvoorbeeld een hout- of<br />

betonlook meegegeven worden aan de plaat. Eigenlijk is elk dessin<br />

mogelijk en kan iets volledig naar wens gemaakt worden”, zegt hij.<br />

“Bijkomend voordeel van sublimeren is dat het duurzamer is: het blijft<br />

langer mooi en is gunstig op het gebied van onderhoud. Maar anodiseren<br />

of coaten van aluminium platen kan ook.”<br />

Inbraakwerend en brandveilig<br />

“Naast de esthetische factor denken we ook mee op het gebied van<br />

inbraakwerendheid en brandveiligheid. Het doorontwikkelen van producten<br />

en processen zit in ons DNA”, zegt Weekers. “We doen er<br />

alles aan om de kwaliteit te borgen en te voldoen aan de wensen<br />

en eisen van de klant en de markt.” Het beste deurpaneel van Nederland<br />

maken kun je niet alleen roepen, dat moet je ook bewijzen,<br />

vindt Weekers. “Alle deurpanelen zijn uitgevoerd volgens de FAC- en<br />

VMRG-eisen, én we hebben diverse producten laten certificeren bij<br />

SKG – IKOB met als resultaat SKG** en SKG***.” Daarnaast beschikt<br />

het bedrijf over de certificeringen om de deurpanelen uit te voeren in<br />

Europese Brandklasse B én zelfs A2. “Insteekdeurpanelen kunnen<br />

brandwerend uitgevoerd worden tot wel 60 minuten”, vertelt Weekers.<br />

“Ook hebben we een unieke oplossing bedacht voor de uitwisselbaarheid<br />

van de beglazing in deurpanelen. Zo kunnen we bij de<br />

SKG** panelen een kapotte ruit vervangen zonder dat we de deur<br />

volledig opnieuw hoeven te maken.” WIPACO is ook gecertificeerd<br />

voor fysieke verlijming van het paneel op de deurvleugel.<br />

Innovatieve gerecyclede isolatie<br />

“Ook spelen zaken als isolatiewaarde en circulariteit een steeds grotere<br />

rol. Om de hoogst mogelijke isolatiewaarde te behalen, maken<br />

wij gebruik van een innovatief VIP-isolatiemateriaal. Door een deurpaneel<br />

uit te voeren met VIP-isolatie van 40 millimeter bereiken we een<br />

RC-waarde van 5,6 m 2 k/W en een U-waarde van 0,17. Waar voorheen<br />

de deur een zwakke schakel was, kan deze nu ook geïsoleerd<br />

worden conform de eisen van het Bouwbesluit.” WIPACO biedt ook<br />

de mogelijkheid om een deurpaneel volledig recyclebaar uit te voeren,<br />

wat betekent dat alle gebruikte materialen voor het deurpaneel,<br />

waaronder de innovatieve isolatie, volledig recyclebaar zijn. Het moge<br />

duidelijk zijn: het onderscheidend vermogen van WIPACO is het ontzorgen<br />

en adviseren van de klant aan de hand van jarenlange kennis<br />

en expertise, onderbouwd met certificeringen. ❚<br />

WIPACO heeft altijd een passende oplossing: of het nou gaat om<br />

maatwerkspecials of om repetitief werk voor bijvoorbeeld de grote (sociale<br />

woningbouw) projecten.<br />

Naast de esthetische factor denkt WIPACO ook mee op het gebied van<br />

inbraakwerendheid en brandveiligheid.<br />

‘Waar het gevoel van<br />

thuiskomen begint’<br />

Welk model en welke kleur kies je en moeten er uitsparingen in komen voor de<br />

brievenbus of een spion? WIPACO denkt mee en adviseert.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

71


Aan de zonnige kant...<br />

SUNFLEX-harmonica deuren. Of het nu gaat om een opening over de hele breedte of om<br />

een comfortabele afsluiting als bescherming tegen de wind, de grote beglazing zorgt in elke<br />

positie voor het beste uitzicht. Dankzij de uitstekende thermische isolatie-eigenschappen<br />

(Uw tot 0,85 W/m2K).<br />

sunflex.nl<br />

Dach_gevelbouw-<strong>2022</strong>_nl_Falt-Systeme.indd 1 25.<strong>04</strong>.<strong>2022</strong> 15:26:02<br />

BEURS GEVEL <strong>2022</strong><br />

BEDANKT VOOR UW BEZOEK!<br />

We hadden een succesvolle beurs. Heeft u ons gemist? Hieronder vindt<br />

u de voordelen en unieke eigenschappen van onze aluminium deurpanelen.<br />

Mitchel Weekers<br />

WWW.WIPACO.NL | +31 (0)85 06 40 810<br />

WAAROM KIEZEN VOOR WIPACO?<br />

Robuuste materialen<br />

3 mm dikke aluminium buitenblad en 2<br />

mm omgezette binnenbladen. Dit geldt<br />

tevens voor insteekpanelen.<br />

Glas ondersteuning<br />

Zware triple beglazing wordt<br />

ondersteund door drukvaste materialen<br />

zodat het glas niet kan verzakken.<br />

Uitwisselbare beglazing + certificaat<br />

SKG** certificaat op panelen met<br />

uitwisselbare beglazing waardoor bij een<br />

kapotte ruit deze vervangen kan worden.<br />

Gecertificeerd<br />

Wipaco is gecertificeerd om deurpanelen<br />

uit te voeren in SKG**, SKG*** en voor<br />

Europese brandklasse B én A2.<br />

Uniek afwaterings concept<br />

Dit zorgt ervoor dat vocht dat onder de<br />

kroonband komt afgevoerd kan worden<br />

tegen ontstaan van condens in de ruit.<br />

100% geproduceerd in Nederland<br />

De productie van onze deurpanelen vindt<br />

volledig plaats in onze moderne<br />

productielocatie in Nederland


Oude kunststof kozijnen leveren waardevolle<br />

grondstoffen op voor de productie van nieuwe kozijnen.<br />

In het VKG Recyclesysteem wordt het kunststof<br />

fijngemaakt tot een schone PVC-korrel.<br />

Het circulaire kozijn.<br />

Tekst: VKG Keurmerk<br />

Beeld: VKG Keurmerk en Deceuninck<br />

Het circulaire kozijn<br />

We zijn op een punt dat de verantwoordelijkheid voor het afremmen van klimaatverandering heel breed opgepakt<br />

en gedragen moet worden. Binnen de keten van kunststof kozijnen zijn al flinke stappen gezet; branchevereniging<br />

VKG Keurmerk bundelt samen met partners en leden de krachten en neemt gezamenlijk verantwoordelijkheid.<br />

Een goed voorbeeld hiervan is het VKG Recyclesysteem voor het recyclen van oude kunststof kozijnen.<br />

Grondstoffen hebben een grote waarde.<br />

Naarmate we steeds meer producten ontwikkelen<br />

en luxe willen bewerkstelligen en<br />

behouden, raken grondstoffen op. Luxe<br />

is een groot goed, iets waar we blij van<br />

worden, maar dat moet ook gerealiseerd<br />

kunnen worden zonder aanspraak te blijven<br />

maken op uitputtelijke bronnen. Onze<br />

branche ziet kansen en creëert deze ook.<br />

Oude kunststof kozijnen leveren waardevolle<br />

grondstoffen op voor de productie van<br />

nieuwe kozijnen. Het VKG Recyclesysteem<br />

verwerkt nu ongeveer 75% van alle oude<br />

kunststof kozijnen. Natuurlijk streven we ernaar<br />

om hier 100% van te maken!<br />

Waardevol afval<br />

Oude kunststof kozijnen bevatten hoogwaardige<br />

materialen, zoals metaal, rubber en PVC.<br />

In het VKG Recyclesysteem wordt het kunststof<br />

fijngemaakt tot een schone PVC-korrel,<br />

dit vormt de basis voor nieuwe kozijnen. Het<br />

proces kan tot wel tien keer herhaald worden.<br />

Om deze mogelijkheid goed te benutten, is het<br />

belangrijk dat iedereen binnen de keten zich<br />

hiervan bewust is. Voor bouwers is het soms<br />

eenvoudig om een constructieve bijdrage te<br />

leveren. Zeker bij grote projecten is het heel<br />

toegankelijk om de gebruikte kozijnen te laten<br />

recyclen. Dit is te regelen door een recyclepartner<br />

van VKG een container op de bouwplaats<br />

te laten plaatsen. Hiermee komen de oude<br />

kozijnen in het VKG Recyclesysteem terecht.<br />

Een andere optie is oude kozijnen in te leveren<br />

bij een van de kozijnfabrikanten met<br />

VKG Keurmerk. Hiermee doe je een waardevolle<br />

bijdrage aan minder gebruik van nieuwe<br />

grondstoffen.<br />

Duurzame projecten<br />

Gelukkig komen er vanuit de bouwwereld<br />

steeds meer ambitieuze, duurzame projecten.<br />

Opdrachtgevers denken bewust na over<br />

duurzaamheid en circulariteit. Een mooi voorbeeld<br />

is een scholencomplex van de Aloysius<br />

Stichting in Eindhoven. De opdracht was om<br />

binnen een gesteld budget het maximale<br />

rendement op het gebied van duurzaamheid<br />

te behalen. Dit is gelukt, enerzijds vanwege<br />

de energieprestaties van de buitenschil en<br />

de opwekking van eigen energie via zonnepanelen.<br />

Anderzijds zijn er zeer duurzame<br />

keuzes gemaakt in bouwmaterialen, bijvoorbeeld<br />

in de toegepaste circulaire materialen<br />

waaronder kunststof kozijnen en donorstaal.<br />

VKG Keurmerk werd in de zoektocht naar de<br />

beste oplossingen voor de kozijnen betrokken<br />

en adviseerde de mogelijkheden voor<br />

circulaire kozijnen te onderzoeken. Deze<br />

werd gevonden bij Ploeg kozijnen die uiteindelijk<br />

30 volledig circulaire kozijnen plaatste.<br />

Een dergelijk project vraagt visie, overleg en<br />

samenwerking. Maar zoals de bedrijfsleider<br />

van Dura Vermeer Bouw Zuid, ontwikkelaar<br />

en hoofdaannemer, zegt: “Er zijn heel veel excuses<br />

om het niet te doen, maar door het wel<br />

te doen, kunnen we aantonen dat duurzaam<br />

en circulair bouwen heel goed mogelijk is.”<br />

De kracht van het collectief<br />

Met leden en partners denken we actief over<br />

mogelijkheden: hoe kunnen we het nog eenvoudiger<br />

maken voor aannemers, architecten,<br />

woningcorporaties en projectontwikkelaars?<br />

Hoe kunnen we van die 75%, 100% maken?<br />

Hoe kunnen we de keten zo circulair mogelijk<br />

maken, zodat alle bestaande materialen<br />

en grondstoffen tot aan het einde van hun<br />

levensduur gebruikt en hergebruikt worden?<br />

We willen het verschil maken. Hoe meer bedrijven,<br />

bureaus, organisaties, stichtingen<br />

en mensen zich aansluiten, des te beter.<br />

De mogelijkheden zijn eindeloos, maar vragen<br />

een brancheoverstijgende visie. VKG<br />

Keurmerk zoekt de samenwerking op met<br />

partners in de bouw en staat open voor een<br />

gesprek over duurzaamheid en circulariteit.<br />

Sluiten jullie aan? ❚<br />

Over VKG Keurmerk<br />

Het VKG Keurmerk is dé brancheorganisatie<br />

voor leveranciers en fabrikanten<br />

van kunststof kozijnen, ramen en<br />

deuren. Ons doel is de hele keten te<br />

versterken door strenge kwaliteitseisen,<br />

controle & transparantie en een<br />

duidelijke visie op duurzaamheid.<br />

Daarnaast waken we over goede en<br />

heldere voorwaarden voor afnemers,<br />

consumenten en zakelijke partijen.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

73


Tekst: Susan Peek Beeld: IGP Powder Coatings<br />

Kennis delen en gepatenteerde<br />

technologie toepassen om<br />

kwaliteit poedercoatings te borgen<br />

Dé koploper op het gebied van poedercoatings is IGP Powder Coatings. Deze Zwitserse fabrikant ontwikkelt<br />

hoogwaardige architecturale poedercoatings en past geavanceerde innovatieve technologieën toe om<br />

de kwaliteit van de poedercoatings te borgen. “Naast deze gepatenteerde technologieën is ook het delen<br />

van kennis van groot belang”, zegt Erwin Kleuters, algemeen directeur bij IGP Benelux BV.<br />

Om tot een goed eindresultaat te komen, zijn er<br />

een aantal factoren van belang. “Allereerst natuurlijk<br />

het product dat toegepast gaat worden.<br />

Maar met een goed product alleen, ben je er<br />

nog niet. Ook de ondergrond, (constructieve)<br />

vormgeving en de omgevingscondities van het<br />

te bewerken materiaal spelen een grote rol. En<br />

uiteraard heeft het applicatieproces enorm veel<br />

effect op het eindresultaat”, weet Kleuters.<br />

ZERO risk technologie<br />

IGP staat bekend om haar Zwitserse kwaliteit<br />

en om de briljante metallic, parelmoerachtige<br />

effecten en bijzondere structuren<br />

binnen haar producten. “Om klachten bij<br />

kleur- en effectverlopen te voorkomen,<br />

hebben we een ZERO risk systeem ontwikkeld<br />

aan de hand van een gepatenteerde<br />

technologie.” IGP-Effectives ® is een innovatief<br />

afwerkingsproces dat zekerheid<br />

inbouwt in het hele proces van aanbrengen<br />

van (effect)poedercoatings. In tegenstelling<br />

tot conventionele effectpoedercoatings<br />

hebben de applicatieparameters<br />

of installatieconfiguratie slechts een hele<br />

kleine invloed op het coatingresultaat.<br />

“Verwerkingsparameters en herstelmodus<br />

veroorzaken nagenoeg géén kleur- en<br />

effectverschillen waardoor er een uniform<br />

coatingresultaat ontstaat.”<br />

Optimaal applicatieproces<br />

Naast deze gepatenteerde technologie in de<br />

metallic producten zelf, heeft IGP specifieke<br />

effectverwerkingstechnieken ontwikkeld die<br />

applicateurs helpt bij het definiëren van geoptimaliseerde<br />

specifieke instellingen van<br />

de coatingsparameters. De verschillende<br />

effectpoedercoatings vragen elk om een<br />

IGP-Effectives ® overtuigt niet alléén door de visuele<br />

diepte van de effecten, maar ook door de uitstekende<br />

reinigbaarheid, robuustheid en mortelresistentie.<br />

IGP gaat met behulp van een roadshow (IGP On Tour) architecten, designers en façadebouwers bijpraten<br />

over het toepassen van o.a. metallics en bepaalde kleuren.<br />

74 GEVELBOUW.INFO


specifieke manier van verwerken. Om dat<br />

te vergemakkelijken, heeft IGP de diverse<br />

verwerkingsomstandigheden voor poedercoatings<br />

onderverdeeld in vijf klassen (van *<br />

tot *****). Hierdoor kan de applicateur direct<br />

de settings zien voor het juist verwerken van<br />

dat type product. Verder zijn er vier categorieën<br />

voor het productieproces opgesteld:<br />

Dry Blend, IGP Mica Bond, IGP Premium<br />

Bond en IGP-Effectives ® . Zeer gebruiksvriendelijk<br />

voor de applicateurs en hiermee<br />

kunnen risico’s tijdens het applicatieproces<br />

zoveel mogelijk verminderd worden.<br />

Door de Effectives ® -technologie is een<br />

volledige bonding van de effectpigmenten<br />

gewaarborgd, waardoor niet alléén<br />

het resultaat (kleur en effect) bijzonder<br />

stabiel wordt, maar zelfs nagenoeg 100%<br />

terugwinning van het overspray mogelijk<br />

is (zelfs zonder toevoegen van vers poeder).<br />

Dat betekent dus feitelijk géén materiaalverspilling<br />

én de hoogste efficiëntie.<br />

‘Unieke gepatenteerde technologie voor<br />

veilige en betrouwbare verwerking van<br />

effectcoatings’<br />

De Effectives ® -technologie maakt het applicatieproces<br />

zeer gebruiksvriendelijk en<br />

ecologisch verantwoord – voor de hoogste<br />

betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit.<br />

Voordelen voor<br />

gevelbouwer en architect<br />

“Dankzij de meest minimale invloed van applicatieparameters<br />

en faciliteiten, maakt de<br />

IGP-Effectives ® -technolgie effectpoedercoatings<br />

geschikt voor grootschalige projecten<br />

waarbij over het algemeen meerdere,<br />

verschillende metaalbouwers en coaters<br />

betrokken zijn. Het resulteert in wolkvrije,<br />

homogene effectoppervlakken, ook op<br />

complexe onderdelengeometrieën en grote<br />

onderdelendieptes. Er mag gecalculeerd<br />

worden met de hoogste materiaalefficiëntie<br />

en laagste (afval)restanten. IGP-Effectives ®<br />

overtuigt niet alléén door de visuele diepte<br />

van de effecten, maar ook door de uitstekende<br />

reinigbaarheid, robuustheid en mortelresistentie”,<br />

aldus Kleuters.<br />

IGP staat bekend om haar Zwitserse kwaliteit en om de briljante metallic,<br />

parelmoerachtige effecten en bijzondere structuren binnen haar producten.<br />

Kennis delen met een roadshow<br />

Kleuters constateert dat er veel verloop van<br />

kennis is in het veld. “Zowel aan de voorkant,<br />

waarbij normaliter al enigszins de risico’s<br />

worden getackeld, als bij de verwerkers zelf.<br />

Voor ons dé reden om die kennis terug de<br />

markt in te duwen. Dus gaan we met een<br />

roadshow -IGP On Tour- aan de voorkant<br />

praten met architecten, designers en façadebouwers<br />

over het toepassen van onder<br />

andere metallics en bepaalde kleuren, zodat<br />

ze dat mee kunnen nemen in de ontwikkeling<br />

van het design. Daarnaast gaan we met ons<br />

mobiele opleidingscentrum langs bij applicateurs<br />

(jobcoaters) om kennis te delen op het<br />

gebied van poedercoatings en de (applicatie)<br />

processen die daar bij horen. Daarbij komen<br />

ook de risico’s van de meetmethodieken<br />

tijdens het applicatieproces aan bod en geven<br />

we advies hoe dat te optimaliseren is.”<br />

Kleuters vertelt dat er twee trucks volledig<br />

omgebouwd zijn voor deze roadshow die<br />

in de eerste twee kwartalen van 2023 naar<br />

de Benelux komen. “Eén ervan is dus het<br />

mobiele opleidingscentrum zoals ik zojuist<br />

benoemde, de andere is voor de heatsensitive<br />

substrate markt. Daar gaat het om een<br />

compleet andere technologie en applicatie.<br />

Ook binnen die markt willen we onze kennis<br />

delen, de footprint verlagen en zorgen dat er<br />

efficiënter gewerkt wordt.”<br />

Ook gaat IGP met het mobiele opleidingscentrum langs bij applicateurs (jobcoaters) om kennis te delen op<br />

het gebied van poedercoatings en de (applicatie)processen die daar bij horen.<br />

Kleuters laat tot slot weten dat de IGP-<br />

Effectives ® uitgerold worden op de IGP-<br />

HWF super durables serie, maar dat deze<br />

technologie ook ontwikkeld wordt voor de<br />

DURA-XAL serie. “Deze mooie technologie<br />

is echt ons paradepaardje en biedt daarom<br />

ook binnen dit dure product meer zekerheid”,<br />

zegt Kleuters tot slot. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

75


Tekst en beeld: heroal<br />

Flexibel deursysteem<br />

voor moderne woningen<br />

en bedrijfspanden<br />

Moderne deursystemen passen perfect bij hedendaagse gebouwen. Ze kunnen worden gebruikt voor zeer<br />

uiteenlopende designs en op vele manieren worden verwerkt. Het huis- en objectdeursysteem heroal D72<br />

maakt imposante entrees mogelijk met hoogwaardige oppervlakken, geweldige prestaties en een flexibele<br />

vormgeving. heroal vindt het erg belangrijk dat de oplossingen esthetisch en goed doordacht zijn en daarnaast<br />

ook nog eens eenvoudig en efficiënt verwerkt kunnen worden.<br />

Flexibele bouwvormen en hoogwaardige oppervlakken<br />

Met het gecertificeerde deursysteem heroal D 72 zijn alle gangbare<br />

soorten openingen mogelijk, met inbegrip van vlucht- en reddingswegen<br />

conform DIN EN 179/1125, automatische deursystemen, deuren<br />

met vingerbescherming en individuele uitvoeringen. De uiterst waterbestendige<br />

heroal hwr-poedercoating maakt het zelfs mogelijk om<br />

het deursysteem te coaten in meer dan 500 RAL- en DB-kleuren met<br />

verschillende glansgraden, met een eloxal-optiek en in de exclusieve<br />

Les Couleurs ® Le Corbusier. Hierdoor ziet de entree er zeer indrukwekkend<br />

uit. De heroal SD geeft oppervlakken een indrukwekkende<br />

look als hout, roest of beton.<br />

Beste waarden in warmte-isolatie,<br />

geluidsisolatie en veiligheid<br />

In combinatie met het drainagesysteem heroal DS is het mogelijk om<br />

drempelloze afscheidingen te maken waarbij het oppervlaktewater<br />

betrouwbaar wordt afgevoerd. heroal zet nieuwe normen voor (geluids)isolatiewaarden,<br />

dichtingstechnologie met modulaire opbouw<br />

en een innovatieve geometrie met isolerende strips. Dat zorgt ervoor<br />

dat er minder warmte van binnen naar buiten gaat. heroal voldoet<br />

hierbij aan de vereisten van de gebouwenergiewet (GEG). heroal haalt<br />

daarmee de beste warmte-isolatiewaarden van Uf ≥ 0,96, een geluidsisolatie<br />

tot geluidsisolatieklasse 3 alsook een hoge, standaard<br />

inbraakwerendheid tot weerstandsklasse RC 3.<br />

Voor een procesveilige planning en verwerking kan het deursysteem heroal D 72<br />

flexibel worden gecombineerd met het vliesgevelsysteem heroal C 50 flexibel. De<br />

heroal systemen hebben dezelfde kleuren en kunnen eenvoudig worden toegepast.<br />

Hierdoor zien de gebouwschillen meruit alsof ze uit één mal zijn gegoten. © heroal<br />

‘Het is dé doordachte<br />

systeemoplossing voor alle<br />

inbouwsituaties en architecturen,<br />

zowel voor privéwoningen<br />

als voor gebouwen,<br />

nieuwbouw als renovatie'<br />

76 GEVELBOUW.INFO


+ Zowel als lengte, als<br />

maatwerk verkrijgbaar<br />

+ Ook met staalkabelgeleiding<br />

mogelijk<br />

Het beproefde huis- en objectdeursysteem heroal D 72 biedt flexibele oplossingen<br />

voor de moderne woon- en objectbouw. Vleugelprofiel heroal D 72 PF EM zorgt<br />

ervoor dat het heel snel en economisch kan worden verwerkt. © heroal<br />

Tijdbesparende en betrouwbare productie<br />

Sinds de invoering van het deursysteem heroal D 72 heeft heroal de<br />

beproefde allrounder voortdurend verder ontwikkeld en uitgebreid<br />

met nieuwe functies. Met het nieuwe vleugelprofiel heroal D 72 PF<br />

EM kun je bij de productie van de deur zowel werk als materiaal sparen<br />

dankzij de optimale constructie. Hierdoor worden doorlooptijden<br />

in de werkplaats met maximaal 20% verminderd. Het verwerkingsproces<br />

is daardoor niet alleen veel eenvoudiger maar ook heel efficiënt.<br />

heroal D 72 is zeer veelzijdig inzetbaar en voldoet aan alle<br />

hedendaagse eisen. Het is dé doordachte systeemoplossing voor alle<br />

inbouwsituaties en architecturen, zowel voor privéwoningen als voor<br />

gebouwen, nieuwbouw als renovatie. ❚<br />

+ Slanke geleiderails<br />

en volledig in te bouwen<br />

+ Grote oppervlakken<br />

in kleine kasten<br />

realiseerbaar<br />

heroal VS Z<br />

Zip-Screen systeem<br />

In combinatie met het hoogwaardige drainagesysteem DS zijn met het deursysteem<br />

heroal D 72 drempelloze entrees voor openbare en privéruimtes mogelijk. © heroal<br />

Rolluiken | Zonwering | Roldeuren | Ramen | Deuren<br />

Vliesgevels heroal.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

77


Tekst: Roel van Gils Beeld: Houthandel van Dam<br />

Duurzame gevelproducten<br />

uit snelgroeiende houtsoorten<br />

Houthandel van Dam houdt zich al jaren bezig met het thermisch modificeren van verschillende houtsoorten.<br />

Aan de hand van dit proces worden van nature minder duurzame, waaronder ook snelgroeiende<br />

houtsoorten, gemodificeerd tot hoogwaardig gekwalificeerde gevelproducten. Een gesprek met Simo<br />

Hartnack, gevelspecialist bij Houthandel van Dam in Bunnik, over de vele voordelen van de gevelproducten<br />

uit de Noirwood-familie.<br />

Het thermisch modificeren van hout is een<br />

specialisme waar Houthandel van Dam al<br />

ruim twintig jaar ervaring mee heeft. “Met<br />

name de laatste tien jaar ligt er een sterke<br />

focus op de gevel”, weet Hartnack. “Onze<br />

gemodificeerde houtsoorten uit de Noirwood-familie<br />

zijn namelijk bij uitstek geschikt<br />

voor toepassingen aan de gevel. De Noirfamilie<br />

bestaat momenteel uit een drietal<br />

varianten; Fraké Noir ® , Vingui Noir ® en Vuré<br />

Noir ® . Samen met onze internationale leveranciers<br />

blijven we echter continu bezig met<br />

het ontdekken en modificeren van ‘nieuwe’<br />

houtsoorten. Zo voorkomen we dat de focus<br />

te veel op één houtsoort komt te liggen, wat<br />

een positief effect heeft op de biodiversiteit<br />

in de bossen.”<br />

Waarde creëren<br />

Kwaliteit schrijft Houthandel van Dam met<br />

een hoofdletter. “We kiezen er bewust voor<br />

om alle houtproducten in eigen beheer te<br />

schaven. Elk stukje hout dat we in de markt<br />

zetten, voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen<br />

en de hoogst mogelijke duurzaamheidsklassen”,<br />

benadrukt Hartnack. “We<br />

leveren uitsluitend houtsoorten uit FSC of<br />

PEFC verantwoorde bossen. Voor Fraké<br />

hebben we daarmee in Nederland zelfs een<br />

unieke positie.” Sowieso is gemodificeerd<br />

Fraké een verhaal apart. “In de basis, op<br />

het moment dat het hout geoogst wordt in<br />

de bossen, is het een houtsoort met weinig<br />

economische waarde vanwege een lage<br />

duurzaamheidsklasse 5. Na het thermisch<br />

modificatieproces, waarbij een aanpassing in<br />

de celstructuur plaatsvindt, heeft het Fraké<br />

Noir ® de duurzaamheidsklasse 1 gekregen.<br />

Deze duurzaamheidsklasse bereiken we ook<br />

met Vingui Noir ® . Beide houtsoorten komen<br />

voort uit het LKTS-duurzaamheidsprogramma<br />

(Lesser Known Timber Species).” Het<br />

Kwaliteit schrijft Houthandel van Dam met een hoofdletter.<br />

78 GEVELBOUW.INFO


De gemodificeerde houtsoorten uit de Noirwood-familie zijn bij uitstek geschikt<br />

voor toepassingen aan de gevel.<br />

Na het thermisch modificatieproces, waarbij een aanpassing in de celstructuur<br />

plaatsvindt, heeft het Fraké Noir ® de duurzaamheidsklasse 1 gekregen.<br />

LKTS-programma richt zich op het commercieel<br />

interessant maken van minder bekende<br />

houtsoorten. Op deze manier profiteert de<br />

gehele keten van het modificatieproces, ook<br />

de lokale bevolking van het land waar het betreffende<br />

hout geoogst wordt.<br />

De levertijden van de verschillende houtsoorten<br />

zijn de afgelopen tijd sterk opgelopen.<br />

Hoe is dit bij Houthandel van Dam? “Als<br />

groothandel beschikken we gelukkig over<br />

grote voorraden. Fraké Noir ® en Vuré Noir ®<br />

hebben we als gevelproducten in negen verschillende<br />

profielen op voorraad liggen”, zegt<br />

Hartnack. “In een markt waar levertijden van<br />

vele weken eerder regel dan uitzondering<br />

zijn, is dat best bijzonder. Ook snelle leveringen<br />

zijn dus geen enkel probleem voor ons.”<br />

Uniek tot slot is ook de brandweerstand van<br />

het gemodificeerde hout uit de Noir-familie.<br />

“Hout is nu eenmaal een brandbaar materiaal,<br />

maar ‘onze’ Vingui Noir ® en Fraké Noir ®<br />

zijn getest in een open-gevelconstructie met<br />

als resultaat een brandklasse D. Samen met<br />

Leegwater Houtbereiding zijn we zelfs in<br />

staat om alle drie de Noir-gevelproducten te<br />

upgraden naar brandklasse B.” ❚<br />

‘Elk stukje hout dat we in de markt zetten, voldoet aan de hoogste<br />

kwaliteitseisen en de hoogst mogelijke duurzaamheidsklassen'<br />

Het thermisch modificeren van hout is een specialisme waar Houthandel van Dam al ruim twintig jaar ervaring mee heeft.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

79


NOIR ®<br />

gevelbekleding<br />

van thermisch<br />

gemodificeerd hout<br />

15 jaar<br />

Garantie<br />

Op alle Noir ® Thermodified<br />

Wood soorten is 15 jaar<br />

garantie van toepassing*<br />

noirwood.nl<br />

noirwood.nl<br />

NOIRWOOD – THERMODIFIED WOOD<br />

De houtsoorten uit de Noir familie, Fraké Noir ® , Vingui Noir ®<br />

en Vuré Noir ® , worden verwarmd tot een temperatuur van<br />

ruim 200°C. Vervolgens wordt het hout middels stoom<br />

langzaam in balans gebracht. Zo ontstaat een aanpassing<br />

in de celstructuur die zorgt voor een opwaardering van de<br />

natuurlijke duurzaamheidsklasse en een reducering van<br />

het krimp- en zwelgedrag. Het hout wordt vormvaster en<br />

is zo eenvoudig te verwerken. Kijk voor meer informatie en<br />

referentieprojecten op noirwood.nl<br />

Noirwood<br />

is een<br />

merk van:<br />

* Alleen geldig als er op de juiste manier is gemonteerd. Kijk op noirwood.nl voor de<br />

correcte verwerkingsvoorschriften en de garantieverklaring.


Duurzaam de toekomst<br />

in met erfgoed.<br />

Heritage ® , het uitgebreide gamma<br />

monumentale beglazingen van<br />

Sprimoglass, voldoet aan heel<br />

wat technische vereisten zoals o.a.<br />

thermische isolatie, akoestische isolatie<br />

en veiligheid. En dit met behoud van het<br />

authentieke karakter van ambachtelijk<br />

geproduceerd restauratieglas.<br />

De uitstraling van vroeger<br />

combineren met de technieken<br />

van morgen? We bespreken met<br />

u de mogelijkheden van ons<br />

monumentenglas voor uw<br />

volgend project. Met Vitruvio ®<br />

en Vectio hebben we twee<br />

soorten restauratieglas in<br />

huis die de authenticiteit en<br />

het uiterlijk benaderen dat het<br />

straatbeeld typeerde in lang<br />

vervlogen tijden.<br />

Met onze zusteronderneming<br />

SprimoInstall leveren we nog<br />

een extra dienst, want zij zorgt<br />

ervoor dat alles minutieus<br />

wordt geïnstalleerd.<br />

Route de Louveigné<br />

94-96, B-4140 Sprimont<br />

info@sprimoglass.com<br />

+32 (0)4 382 41 50<br />

Hellebeemden 10<br />

3500 Hasselt<br />

info@sprimoglass.com<br />

+32 (0)11 28 68 28<br />

#Curious?<br />

Scan de<br />

QR-code om<br />

onze website<br />

te bezoeken.


Tekst en beeld: Sprimoglass<br />

Restauratieglas:<br />

visueel authentiek versus<br />

hedendaags praktisch<br />

In een gebouw dat door en door geschiedenis uitademt, vormen de ramen de spiegels van het verleden.<br />

Met Vectio en Vitruvio herstellen we dat verleden in al zijn glorie over de verschillende tijdsperiodes heen.<br />

Ons werk begint reeds bij het kiezen van<br />

het juiste type glas. Hiervoor kijken we<br />

naar de volledige context van het gebouw,<br />

inclusief zijn toekomstige functie. Of naar<br />

het bestaande glas dat gedeeltelijk of<br />

volledig vervangen mag worden. Dit alles<br />

bepaalt welke glassoort of combinatie<br />

van verschillende glassoorten het meest<br />

aangewezen is.<br />

Dankzij een 100% eigen ontwikkeld en<br />

high-end proces geven we uw restauratieglas<br />

een ongeëvenaarde esthetiek en uitstraling<br />

mee. Van lichte vertekeningen en<br />

trekstrepen tot uitgesproken wemelingen,<br />

authentiek in hun tijdsgeest. Typerend voor<br />

de eerste generatie industrieel getrokken<br />

glas of mondgeblazen glas. Eindeloos authentiek<br />

met respect voor de traditie. Maar<br />

ook klaar om te verwerken volgens de vereisten<br />

van de 21e eeuw, zowel op vlak van<br />

isolatie als veiligheid. Om zo de cirkel met<br />

het heden weer rond te maken.<br />

Vectio<br />

Belgisch ingenieur en uitvinder Émile Fourcault<br />

ontwikkelde in 1914 het eerste vlakke<br />

vensterglas. Met een kam trok hij Fourcaultglas<br />

uit een bad met gesmolten glas.<br />

Deze techniek zorgde voor het typerende<br />

uiterlijk: trekstrepen in de lengterichting van<br />

het glas.<br />

Deze techniek verdween langzamerhand<br />

naar de achtergrond. Dit zeer typerende<br />

glas is vandaag nog amper verkrijgbaar.<br />

Vandaar de noodzaak aan industriële varianten<br />

die dit assortiment aanvullen. De<br />

industriële processen benaderen het uiterlijk<br />

van het oorspronkelijk getrokken glas.<br />

Maak zeker kennis met Vectio, ons eigen<br />

ontwikkeld industrieel restauratieglas.<br />

In een gebouw dat door en door geschiedenis uitademt, vormen de ramen de spiegels van het verleden.<br />

82 GEVELBOUW.INFO


Sprimoglass restauratieglas: klaar om te verwerken volgens de vereisten van de<br />

21e eeuw, zowel op vlak van isolatie als veiligheid.<br />

In een gebouw dat door en door geschiedenis uitademt, vormen de ramen de<br />

spiegels van het verleden.<br />

Vitruvio<br />

De grootste sterkte van Vitruvio? Die ligt volgens<br />

ons in het respect voor wat ooit was en<br />

voor wat vandaag is. Dat biedt een aantal onmiskenbare<br />

voordelen voor u als professional.<br />

Vitruvio heeft het uitzicht en de levendigheid<br />

van traditioneel mondgeblazen of gegoten<br />

glas. Die authenticiteit combineert ons restauratieglas<br />

met de visuele eisen van vandaag:<br />

een zeer heldere beglazing met een<br />

zeer neutraal uitzicht in reflectie en een optimaal<br />

doorzicht van binnen naar buiten. Vitruvio<br />

is beschikbaar in drie gradaties: met een<br />

lichte, gemiddelde en sterke vertekening vol-<br />

doet dit restauratieglas aan de verschillende<br />

stijlen doorheen de tijd.<br />

Alle hoofden snel bij elkaar<br />

Een project heeft de grootste kans op slagen als<br />

alle partijen in een vroeg stadium samen rond<br />

de tafel gaan zitten. Hier ijveren we voor bij de<br />

start van ieder nieuw project. Vakmanschap,<br />

teamwork en uitgebreid overleg vormen onze<br />

drie sleutels tot een succesvolle samenwerking.<br />

Alle expertise onder één dak<br />

Met Sprimoglass staat een partij aan uw<br />

zijde die uw project van begin tot eind in<br />

handen neemt. Met een glasheldere communicatie<br />

doorheen het hele traject. Dit<br />

doen we vanop twee locaties, in Luik en in<br />

Hasselt. Van advies over uitwerking tot de<br />

uiteindelijke plaatsing, ons team van specialisten<br />

brengt alles tot een goed eind. Zij<br />

beheersen alle uitvoeringen en technieken<br />

tot in de puntjes.<br />

Uitvoeringen en technieken<br />

Elke gekozen glassoort verwerken we tot<br />

de gewenste vorm. Mono, Safe of Iso, elke<br />

uitvoering heeft zijn eigen niveau van thermische<br />

isolatie en zijn unieke specificiteiten. ❚<br />

Sprimoglass restauratieglas: eindeloos authentiek met respect voor de traditie.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

83


Twee jaar geleden was het grootse project nog 500 m 2 , vandaag levert GECKO aan projecten van wel 7.000 m 2 .<br />

Tekst: Roel van Gils Beeld: GECKO<br />

Circulair en koudebrugvrij<br />

gevelmontagesysteem<br />

GECKO maakt al vele jaren goede sier met de unieke Gecko-beugels: ‘So Fast, So Simple, So Gecko’.<br />

Het gepatenteerde systeem maakt een razendsnelle en koudebrugvrije montage mogelijk van elk type<br />

gevelbekleding die geventileerd wordt geplaatst, met of zonder isolatie. Recent is het programma<br />

uitgebreid met nieuwe maatvoeringen, afgestemd op de ‘gewoontes’ in de Nederlandse en Franse markt.<br />

Door continu kennis te delen met architecten,<br />

ingenieurs en aannemers speelt GEC-<br />

KO een voortrekkersrol in de ontwikkeling<br />

van materialen die kwaliteitsvol, efficiënt en<br />

productief kunnen geplaatst worden. “Met<br />

onze Gecko-beugel hebben we een product<br />

ontwikkeld waarmee gevelbouwers een hoger<br />

rendement kunnen behalen, zonder aan<br />

kwaliteit en duurzaamheid in te boeten”, zegt<br />

geestelijk vader van de Gecko-beugel Tobias<br />

Broos-Godts. “Gekko's staan bekend om<br />

hun vermogen om tegen allerlei oppervlakken<br />

te klimmen, zelfs verticaal en ondersteboven.<br />

De Gecko-beugel is ontwikkeld<br />

volgens hetzelfde principe. De beugel is ontworpen<br />

om een zeer eenvoudige en snellere<br />

uitlijning te creëren voor een draagstructuur<br />

voor elk type gevelbekleding.”<br />

100% circulair<br />

Architecten zijn inmiddels wel bekend met<br />

de Gecko-beugel, merkt Tobias. “We krijgen<br />

steeds meer aanvragen, ook van grote onafhankelijke<br />

ingenieursbureaus. Twee jaar geleden<br />

was ons grootse project nog 500 m 2 , vandaag<br />

leveren we aan projecten van wel 7.000<br />

m 2 . Dat komt vooral omdat ons product zeer<br />

goed past in het circulaire thema van energie-<br />

84 GEVELBOUW.INFO


‘Het gepatenteerde systeem<br />

maakt een razendsnelle en<br />

koudebrugvrije montage mogelijk<br />

van elk type gevelbekleding die<br />

geventileerd wordt geplaatst,<br />

met of zonder isolatie’<br />

De Gecko-beugels hebben een serie brandtesten doorlopen met een zeer gunstig<br />

resultaat van Brandklasse B-S1-D0.<br />

loze bouw. De Gecko-beugel is vanaf dag één<br />

circulair, bestaat uit 100% gerecycled kunststof<br />

en zorgt ervoor dat thermische bruggen geminimaliseerd<br />

worden. We maken onderscheid in<br />

drie typen beugels; de Gecko BG210, BG90-H<br />

en de BG110. De BG210 is bedoeld voor de<br />

zachte isolatie toepassingen, terwijl de BG90-<br />

H en de BG110 zich uitstekend lenen voor horizontaal<br />

en verticaal uitlijnen tegen harde PIR/<br />

EPS-isolatiematerialen. In alle gevallen is een<br />

thermisch ononderbroken isolatieschil gegarandeerd.<br />

De uitgekiende montagemethode<br />

maakt dat één persoon een gevel perfect en<br />

snel kan uitlijnen met een zeer minimale tolerantie<br />

van slechts 1 millimeter.”<br />

Om het Gecko-systeem nog beter tot zijn recht<br />

te laten komen, heeft GECKO recent nieuwe<br />

maatvoeringen geïntroduceerd. “In plaats van<br />

het gevelsysteem te voorzien op een interval<br />

van telkens 89 mm breedte zijn de BG90-H en<br />

de BG110 ook leverbaar in bijkomende breedtes<br />

van 44 en 63 mm. Het assortiment van de<br />

BG110 is verder ook aangevuld met een maat<br />

van 140 mm voor verlijmde toepassingen van<br />

de gevelplaten. Daarmee kunnen we nóg beter<br />

inspelen op de vraag uit zowel de Nederlandse<br />

als de Franse markt. Ook hebben onze<br />

Gecko-beugels allemaal een serie brandtesten<br />

doorlopen met een zeer gunstig resultaat van<br />

Brandklasse B-S1-D0. Kortom, we zijn klaar<br />

voor de toekomst met ons circulair en koudebrugvrij<br />

gevelmontagesysteem.” GECKO<br />

levert de Gecko-beugels via vaste verdeelpunten<br />

in Nederland. Grote projecten kunnen<br />

eventueel rechtstreeks beleverd worden. ❚<br />

Om het Gecko-systeem nog beter tot zijn recht te laten komen, heeft GECKO<br />

recent nieuwe maatvoeringen geïntroduceerd.<br />

De Gecko-beugel is vanaf dag één circulair, bestaat uit 100% gerecycled<br />

kunststof en zorgt ervoor dat thermische bruggen geminimaliseerd worden.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

85


HOLIN<br />

BOUWPRODUCTEN<br />

Uw duurzame<br />

gevelspecialist<br />

www.tholin.nl


Renovatie Willemserf Rotterdam<br />

Naturally Performing Environments<br />

DAGLICHTOPLOSSINGEN ROOK-EN WARMTEAFVOER NATUURLIJKE VENTILATIE SERVICE EN ONDERHOUD<br />

Kingspan Light+Air Nederland • kla.nl.info@kingspan.com • www.kingspanlightandair.nl<br />

Linie 48, 5405 AN Uden • +31 (0)413 338 338


Tekst: Roel van Gils Beeld: Kingspan Light + Air<br />

Glazen waterval na 30 jaar<br />

eindelijk waterdicht<br />

Het kantoorgebouw Willemswerf aan de Boompjes in Rotterdam is in de jaren tachtig gebouwd op smalle<br />

strook langs de Nieuwe Maas. Het ontwerp van Wim Quist kenmerkt zich door een diagonale knik in de<br />

gevel ‘afgetopt’ met een hellend glazen dak van wel 60 meter lang. Dertig jaar na dato vond de huidige eigenaar<br />

het hoog tijd voor een grondige renovatie van het interieur. Aan Kingspan Light + Air de taak om de<br />

‘glazen waterval’ eindelijk van een nieuw (waterdicht) systeem te voorzien.<br />

Bescheiden is Willemswerf allerminst. Het<br />

gebouw is bijna 100 meter lang, 90 meter<br />

hoog en heeft een unieke vijfde gevel in de<br />

vorm van een glasdak. Michel Verwaal, commercieel<br />

directeur bij Kingspan Light + Air,<br />

is vrijwel zijn hele leven al werkzaam in de<br />

glasdaken en glasconstructies, en heeft in de<br />

jaren tachtig de calculatie gemaakt voor het<br />

hellend glazen dak van Willemswerf. “Helaas<br />

hebben we het destijds niet mogen bouwen”,<br />

zegt hij. “Het dak heeft overigens veel<br />

last gehad van lekkages... Daarom werd de<br />

grootscheepse renovatie aangegrepen om<br />

het dak waterdicht te maken.”<br />

De bestaande constructie van het glasdak was niet watervoerend genoeg en bestond uit verticale en<br />

horizontale regels, waar het water achter bleef staan.<br />

Drievoudig barrièresysteem<br />

Kingspan Light + Air werd in 2020 door<br />

hoofdaannemer JP van Eesteren benaderd<br />

om samen met geveladviseur IBS Consultants<br />

mee te denken over de renovatie<br />

van het hellend dak. “Het dak loopt in een<br />

trechtervorm zo’n 60 meter naar beneden,<br />

is boven 8 meter breed en beneden slechts<br />

1,5 meter. Tijdens een regenbui stroomt<br />

er dus vreselijk veel water over het dak,<br />

ook vanuit de gevel”, zo schetst Verwaal<br />

de situatie. “De bestaande constructie was<br />

niet watervoerend genoeg en bestond uit<br />

verticale en horizontale regels, waar het<br />

water achter bleef staan. Dat maakte de<br />

constructie nogal gevoelig voor lekkages.<br />

IBS Consultants heeft toen het voortouw<br />

genomen in het bedenken van een alternatieve<br />

constructie, het drievoudig barrièresysteem.<br />

De eerste barrière wordt gevormd<br />

door een extra brede lijst met aan<br />

weerszijden een dubbele rubberafdekking<br />

op het glas. Het glas is vervolgens rondom<br />

structureel afgekit en vormt zo een tweede<br />

barrière. Mocht er onverhoopt toch nog<br />

water in het systeem komen, wordt het<br />

per verdiepingsstrook links en rechts afgevoerd<br />

naar de goten, de derde barrière.”<br />

88 GEVELBOUW.INFO


Speciaal aangepast<br />

BA-profielsysteem<br />

Tot zover de theorie. Nu nog ‘even’ tot uitvoering<br />

brengen op grote hoogte, pal aan één<br />

van de belangrijkste verkeersaders van Rotterdam.<br />

“De inzet van een bouwkraan was<br />

niet mogelijk”, zegt Verwaal. “We hebben een<br />

methode bedacht waarbij we per verdieping<br />

een steiger van binnen naar buiten brachten,<br />

pas nadat er twee ruiten per verdieping door<br />

abseilers werden gedemonteerd. Vervolgens<br />

is het bestaande profielsysteem gedeeltelijk<br />

gedemonteerd, op details aangepast en<br />

voorzien van een speciaal aangepast Brakel<br />

BA-profielsysteem met nieuwe zonwerende<br />

beglazing. De methodiek is overigens op<br />

voorhand uitvoerig getest via een mock-up<br />

van op ware grootte.”<br />

Kingspan Light + Air is midden in de coronaperiode<br />

van maart tot november 2021 bezig<br />

geweest met de renovatie van het glasdak.<br />

“In Nederland mocht je wel doorbouwen,<br />

maar niet naar kantoor”, vertelt Verwaal.<br />

“Het hele gebouw stond nagenoeg leeg. Dat<br />

bracht voor ons wel wat voordelen met zich<br />

mee. Zo konden we de 399 ruiten op een<br />

relatief eenvoudige manier via de personenlift<br />

naar boven transporteren.”<br />

Dertig jaar na dato heeft Willemswerf een<br />

nieuw glasdak voorzien van het unieke drievoudig<br />

barrièresysteem. Zelfs Wim Quist,<br />

die dit jaar op 91-jarige leeftijd is overleden<br />

en nog nauw betrokken was bij de renovatie,<br />

heeft het eindresultaat nog kunnen bewonderen.<br />

Dergelijke renovatie- en transformatieprojecten<br />

zijn bij Kingspan Light +<br />

Air overigens aan de orde van de dag. “Er<br />

is een duidelijk trend gaande om bestaande<br />

glasdaken en -constructies weer naar de<br />

hedendaagse eisen te brengen”, merkt Verwaal.<br />

“Zo hebben we eerder al het glasdak<br />

boven het atrium van het Jan van der Ploeghuis<br />

in Rotterdam vervangen en zijn nu bezig<br />

met de Van Gendthallen in Amsterdam, goed<br />

voor ruim 9.000 m 2 aan glasconstructies.” ❚<br />

Kingspan Light + Air is midden in de coronaperiode van maart tot november 2021 bezig geweest met de<br />

renovatie van het glasdak.<br />

‘Dertig jaar na dato<br />

heeft Willemswerf<br />

een nieuw glasdak<br />

voorzien van het<br />

unieke drievoudig<br />

barrièresysteem'<br />

Dankzij een drievoudig barrièresysteem is de ‘glazen waterval’ eindelijk waterdicht.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

89


Tekst: Roel van Gils Beeld: Tholin Bouwproducten<br />

Duurzaam alternatief voor<br />

houten gevelbekleding<br />

Het nieuwe hoofdkantoor van diervoederproducent P.C. van Tuijl Kesteren is op zijn zachtst gezegd een<br />

markant gebouw. Glas en beton worden afgewisseld met natuurlijke materialen wat op het eerste gezicht<br />

een houten gevelbekleding lijkt. Niets is echter minder waar, zowel het gekromde overstek als de verticale<br />

gevelelementen zijn namelijk uitgevoerd in de Millboard Fascia plank, een duurzaam alternatief voor houten<br />

gevelplanken met een grotere ontwerpvrijheid.<br />

Het nieuwe hoofdkantoor van<br />

diervoederproducent P.C. van Tuijl Kesteren.<br />

90 GEVELBOUW.INFO


In het ontwerp van het nieuwe hoofdkantoor staat volgens verantwoordelijk<br />

architect Joep Durlinger van HUIBERS bureau voor architectuur<br />

de familiegeschiedenis van Van Tuijl centraal. “De familie stamt af van<br />

molenaarszonen en zijn nu groot geworden in het verwerken van veevoer.<br />

Het ontwerp is geïnspireerd op een graansilo, uitgevoerd als een<br />

ronde kern in het midden van het gebouw. Daaromheen hebben we<br />

als het ware een vitrine ontworpen van waaruit de bedrijvigheid goed<br />

zichtbaar is en met een viertal aparte entrees voor de diverse doelgroepen:<br />

bezoekers, weegportaal, personeel en chauffeurs. Dat alles is<br />

samengevoegd onder een grote, natuurlijke kap die mooi contrasteert<br />

met het fragiele van het glas en de robuustheid van het vele beton.”<br />

Wimbledon<br />

Al vanaf de eerste schetsen hadden we een gekromd dak voor ogen,<br />

vervolgt Durlinger. “We waren voornemens om het in hout uit te voeren<br />

en zijn een zoektocht gestart naar een partij die dit kon verwezenlijken.<br />

Die zoektocht leidde ons langs diverse houtleveranciers, maar de beoogde<br />

buiging van het hout bleek te expliciet en niet te realiseren in de<br />

gewenste houtsoorten. Op een gegeven moment raakten we in gesprek<br />

met Solotodo, een bedrijf dat nieuwe materialen bij architecten aan tafel<br />

brengt. Millboard was één van de producten die zij presenteerden en<br />

bleek een product dat mogelijk wél aan de eisen (voorgenomen kromming)<br />

kon voldoen. De uitstraling van de eerste sample sprak ons direct<br />

aan. Reden voor ons om in gesprek te gaan met Tholin Bouwproducten,<br />

importeur van Millboard. Al snel kwam het voorbeeld van het Wimbledon-stadion<br />

ter sprake waar Millboard ook gekromd is toegepast. Met<br />

dat beeld en de samples zijn we richting onze opdrachtgever gegaan en<br />

vanaf dat moment was Millboard het uitgangspunt.”<br />

Natuurlijke kleurnuance<br />

Millboard is volgens Bart Jannink van Tholin Bouwproducten ontwikkeld<br />

als een beter alternatief voor houten gevelbekleding en vlonderplanken,<br />

zonder duurzaamheid uit het oog te verliezen. “De natuurgetrouwe echtheid<br />

van de planken is echt bijzonder te noemen. De planken worden<br />

met de hand gekleurd en na-bewerkt. Hierdoor ontstaat een natuurlijke<br />

kleurnuance tussen de verschillende planken. Net als echt hout kunnen<br />

De planken worden met de hand gekleurd en na-bewerkt. Hierdoor ontstaat een<br />

natuurlijke kleurnuance tussen de verschillende planken.<br />

de planken gezaagd worden met een verstekzaag, handzaag of decoupeerzaag.”<br />

Durlinger vult aan: “Bijkomend voordeel van Millboard is bovendien<br />

dat het volgens garantie tot tien jaar kleurvast is en ook qua onderhoud<br />

veel ‘vriendelijker’ is dan reguliere houten latten. Gezien de vele<br />

vrachtwagenbewegingen langs het pand, hier absoluut een pré. Uiteindelijk<br />

hebben we ervoor gekozen om behalve het overstek ook stroken in<br />

de gevel in Millboard uit te voeren om het gebouw te laten aarden en een<br />

nog vriendelijker karakter mee te geven. Credits voor bouwbedrijf J.G.<br />

Timmer die de montage van Millboard tot in de puntjes heeft uitgevoerd.<br />

De lijnen van het overstek lopen naadloos over in de gevel.”<br />

HUIBERS bureau voor architectuur krijgt vele positieve reacties op<br />

het eindresultaat. “We laten Millboard inmiddels veelvuldig ‘vallen’ als<br />

zijnde een potentieel alternatief voor hout. Het is misschien duurder<br />

in aanschaf, maar in de meerjarenplanning wordt dat verschil gecompenseerd.”<br />

Millboard is ook ontzettend duurzaam en heeft een gecertificeerde<br />

lage CO 2<br />

footprint. “Het produceren van één plank van<br />

360 cm kost slechts evenveel energie als het zetten van twee koppen<br />

koffie. Voor Millboard wordt geen enkele boom gekapt. Een unieke<br />

eigenschap tot slot is de nagenoeg blinde mechanische bevestiging<br />

met ‘lost head fixing’. Dankzij een zelfsluitende toplaag is de schroef<br />

nauwelijks tot niet zichtbaar”, besluit Jannink. ❚<br />

De lijnen van het overstek lopen naadloos over in de gevel.<br />

‘De natuurgetrouwe echtheid<br />

van de planken is echt<br />

bijzonder te noemen'<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

91


Tekst: Claus den Dunnen Beeld: Celdex<br />

Van onsite naar offsite<br />

afdichtingsproducten<br />

Nederland kampt met een enorm woningtekort. De schatting is dat we in <strong>2022</strong> ongeveer 280.000 woningen<br />

tekortkomen. Prefab bouwen wordt gezien als één van de oplossingen van het woningtekort. Hierdoor kan er<br />

sneller en goedkoper gebouwd worden. Er is een duidelijke groei in prefab bouwinitiatieven te constateren.<br />

Van complete woningfabrieken voor permanente huisvesting, industriële concepten voor flexibele huisvesting<br />

tot serieuze opschaling van de productie van prefab bouwelementen. Ook in de hoogbouw wordt er steeds vaker<br />

gebruik gemaakt van prefab HSB- en betonelementen, waardoor er zonder steiger gebouwd kan worden.<br />

Een logische ontwikkeling. Naast snelheid<br />

en lagere kosten levert prefab bouwen<br />

nog veel meer voordelen op. Onder ideale<br />

omstandigheden in de fabriek kan een<br />

constante hoge bouwkwaliteit worden gewaarborgd.<br />

Terwijl de productie in de fabriek<br />

plaatsvindt, kan op de bouwplaats al<br />

met de fundering worden gestart. Ook zijn<br />

er minder vakkundige handjes op de bouwplaats<br />

nodig, worden faalkosten teruggedrongen<br />

en is bouwen in de fabriek veiliger.<br />

Zoals het onsite bouwen zich steeds vaker<br />

zal gaan verplaatsen naar offsite bouwproductie<br />

in de fabriek, verplaatst ook het<br />

afdichten van bouwelementen zich steeds<br />

meer naar de fabriek. Celdex zag de noodzaak<br />

van het prefab bouwen al enige tijd<br />

aankomen en heeft hiervoor future proof<br />

oplossingen en producten ontwikkeld.<br />

Celdex vindt de montage en uitvoering van de producten erg belangrijk. Dit vertaalt zich in een toolboxmeeting<br />

voorafgaand aan de montage in de fabriek en de montage van de bouwelementen op de bouwplaats.<br />

Nieuwe generatie ‘droge’<br />

afdichtingsproducten<br />

Als het om de afdichtingsproducten gaat<br />

voor wind- en regendichtheid blijkt in de<br />

praktijk prefab bouwen veelal niet samen te<br />

gaan met prefab afdichten. Complete gevelelementen,<br />

binnenspouwbladen en kozijnelementen<br />

worden wel geprefabriceerd,<br />

maar worden op de bouwplaats nog altijd<br />

met natte afdichtingsmaterialen zoals purschuimen,<br />

kitten en coatings afgedicht. Het<br />

doel van Celdex is om toepasbare afdichtingsproducten<br />

in het prefab proces te laten<br />

meelopen. Zo worden al diverse ‘droge’<br />

schuimbanden zoals Pre-Seal, Panelseal en<br />

Stelkozijnband prefab in de fabriek gemonteerd.<br />

Daarnaast kunnen op de bouwplaats<br />

grote voegen en doorvoeren tot wel 120<br />

mm droog en weersonafhankelijk afgedicht<br />

92 GEVELBOUW.INFO


worden met Airseal Strips & Manchetten.<br />

Dankzij de nieuwe producten kunnen toleranties<br />

nog eenvoudiger worden opgevangen,<br />

makkelijker worden gemonteerd en<br />

luchtdicht worden afgewerkt. Bovendien<br />

worden een uitstekende afdichting én isolatie<br />

in één product gecombineerd.<br />

Onder ideale omstandigheden in de fabriek kan een constante hoge bouwkwaliteit worden gewaarborgd.<br />

Sael4Prefab<br />

Advies, begeleiding en afdichtingsproducten<br />

voor prefab bouwen zijn door Celdex<br />

samengevat in een compleet nieuw afdichtingssysteem:<br />

Seal4Prefab. Seal4Prefab<br />

bestaat uit vier principes: een luchtdichting<br />

aan de binnenzijde, een isolerende middendichting,<br />

een slagregendichting aan<br />

de buitenzijde en is geschikt voor prefabricage.<br />

De producten die onderdeel zijn van<br />

Seal4Prefab zijn geschikt als afdichting van<br />

horizontale en verticale aansluitnaden van<br />

prefab bouwelementen.<br />

Het afdichtingssysteem biedt belangrijke<br />

voordelen. Het beschikt over een aantoonbare<br />

kwaliteit in duurzaamheid, lucht- en<br />

slagregendichtheid. Het is economisch<br />

aantrekkelijk vanwege de verwerking die<br />

tijdbesparend is en minder faalkosten<br />

geeft. Seal4Prefab is circulair, want de<br />

afdichtingsproducten zijn demontabel en<br />

herbruikbaar. Het zorgt voor de nodige<br />

snelheid tijdens de bouw: monteren en afdichten<br />

gaan in één handeling.<br />

Seal4Prefab bestaat uit vier principes: een luchtdichting aan de binnenzijde, een isolerende middendichting,<br />

een slagregendichting aan de buitenzijde en is geschikt voor prefabricage.<br />

Celdex vindt de montage en uitvoering van<br />

de producten erg belangrijk. Dit vertaalt zich<br />

in een toolboxmeeting voorafgaand aan<br />

de montage in de fabriek en de montage<br />

van de bouwelementen op de bouwplaats.<br />

Hierbij wordt de juiste werking van het product<br />

zorgvuldig uitgelegd en hoe kritische<br />

punten gecontroleerd moeten worden. Gedurende<br />

het project werkt Celdex met een<br />

kwaliteitsborgingsrapportage. Processen<br />

worden hierin zorgvuldig vastgelegd waardoor<br />

verbeterpunten meteen tijdens projecten<br />

kunnen worden bijgestuurd. ❚<br />

Gedurende het project werkt Celdex met een kwaliteitsborgingsrapportage. Processen worden hierin<br />

zorgvuldig vastgelegd waardoor verbeterpunten meteen tijdens projecten kunnen worden bijgestuurd.<br />

‘Het afdichten<br />

van bouwelementen<br />

verplaatst zich<br />

steeds meer naar<br />

de fabriek'<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

93


Tekst: Roel van Gils Beeld: Comhan Holland<br />

Bijzonder gevelontwerp<br />

voor duurzame uitbreiding<br />

Comhan Holland heeft fors geïnvesteerd in een duurzame uitbreiding van het bedrijf met een nieuw en energiezuinig<br />

hoogbouwmagazijn. Ook heeft de producerend aluminium groothandel een modern en duurzaam<br />

hoofdkantoor gebouwd dat een en al aluminium uitstraalt. De duurzame uitbreiding maakt namelijk indruk<br />

met een bijzonder gevelontwerp, heel toepasselijk uitgevoerd met aluminium profielen uit ‘eigen huis’.<br />

Met een uitpuilend magazijn en gebrek<br />

aan ruimte op kantoor zat Comhan Holland<br />

behoorlijk aan haar limiet. “We zijn<br />

de afgelopen jaren uit ons jasje gegroeid<br />

en om verder te kunnen doorgroeien, was<br />

uitbreiding noodzakelijk”, zegt Robert de<br />

Haan van Comhan. “We hadden bovendien<br />

al de ambitie om een groot gerobotiseerd<br />

magazijn te bouwen. Met het verwerven<br />

van een perceel aan de achterzijde van ons<br />

bestaande kantoor/magazijn, werd die ambitie<br />

realiteit. Hier hebben we een compleet<br />

nieuw hoogbouwmagazijn gerealiseerd van<br />

16 meter hoog en met een capaciteit van<br />

3.000 ton aan aluminium profielen.”<br />

'We hebben nu een veel bredere en diepere voorraad<br />

en kunnen onze klanten in de gevelbouw en daarbuiten<br />

nog beter van A tot Z ontzorgen'<br />

De duurzame uitbreiding van Comhan Holland maakt indruk met een bijzonder gevelontwerp, heel toepasselijk uitgevoerd met aluminium profielen uit ‘eigen huis’.<br />

94 GEVELBOUW.INFO


Horizontale en verticale lamellen<br />

Om het gerobotiseerde hoogbouwmagazijn,<br />

in de basis een enorme ‘blokkendoos’<br />

van sandwichpanelen, wat meer<br />

cachet te geven, zijn er verticale lamellen<br />

tussen de gevelelementen geplaatst.<br />

“Het zijn zwart geanodiseerde aluminium<br />

hoeklijnen van telkens 2 meter lang die<br />

in een specifiek patroon achter de sandwichpanelen<br />

verborgen zijn verankerd”,<br />

legt De Haan uit. “De verticale lamellen<br />

genereren een schaduwwerking op de<br />

gevel, zodat de gevel als het ware gaat leven<br />

en het magazijn minder massaal oogt<br />

in zijn omgeving. De lamellen hebben we<br />

uiteraard in eigen beheer laten persen<br />

en anodiseren, en in samenwerking met<br />

de aannemer ook zelf gemonteerd.” Ook<br />

de nieuwe gevel van het hoofdkantoor is<br />

uitgevoerd met aluminium lamellen, maar<br />

dan in horizontale opstelling.<br />

De verticale lamellen genereren een schaduwwerking op de gevel, zodat het magazijn minder massaal<br />

oogt in zijn omgeving.<br />

Rechthoekige kokers<br />

Het ontwerp van de nieuwe gevel voor het<br />

hoofdkantoor van Comhan is geïnspireerd<br />

op een gebouw in Oostenrijk. “De Oostenrijkse<br />

architect heeft het gevelontwerp<br />

voor ons kantoor in Uithoorn uitgewerkt”,<br />

zegt De Haan. “Het bestaat uit rechthoekige<br />

kokers die in drie verschillende<br />

aanzichtbreedtes (100, 200 en 300 mm)<br />

‘random’ zijn toegepast als horizontale lamellen.<br />

Het stramien is uitgelegd door de<br />

architect, wij hebben de lamellen dusdanig<br />

geëngineerd dat deze relatief eenvoudig te<br />

monteren waren op de stalen binten. De<br />

assemblage ervan hebben we uiteraard<br />

in eigen huis uitgevoerd. Elke koker is bevestigd<br />

aan drie uithouders met een vast<br />

punt in het midden en ‘flexibele’ nokken<br />

aan de uiteinden voor het krimpen en uitzetten<br />

van het aluminium. Het zijn namelijk<br />

serieuze lengtes met exemplaren tot wel<br />

7 meter. Met de voorzetgevel is ook een<br />

loopbrug rond het pand gecreëerd voor<br />

de glazenwassers; de lamellen fungeren<br />

daarbij als valbeveiliging.”<br />

Het nieuwe hoogbouwmagazijn heeft een capaciteit van 3.000 ton aan aluminium profielen.<br />

De uitbreiding van Comhan kwam als geroepen.<br />

“We hebben nu een veel bredere<br />

en diepere voorraad en kunnen onze klanten<br />

in de gevelbouw en daarbuiten nog<br />

beter van A tot Z ontzorgen: ondersteuning<br />

bij het profielontwerp, voorraadhouden,<br />

bewerken en just-in-time uitleveren.<br />

Een ijzersterk concept waar veel vraag<br />

naar is en dat een belangrijke bijdrage<br />

zal leveren aan het bereiken van onze<br />

groeiambities voor de komende jaren”,<br />

besluit De Haan. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

95


INDUSTRY 4.0 READY<br />

PROFIELBEWERKING<br />

VOOR IEDERE TOEPASSING<br />

VEELZIJDIG. FLEXIBEL. SNEL.<br />

Als S, XL<br />

en XXL-versie<br />

leverbaar<br />

De doorloopmachines van de modelreeks SBZ 628<br />

bieden de hoogste flexibiliteit in het bewerken en<br />

afkorten van aluminium profielen.<br />

• Tot maximaal 8 freesspindels voor het<br />

boren en frezen<br />

• Traploos verstelbare hoekinstelling<br />

• Zaagaggregaat voor het afkorten 45°-135° of<br />

22,5°-157,5° met uithoekfunctie<br />

• Combi-opspansysteem<br />

Ervaar het zelf! Neem vandaag nog contact met ons op!<br />

elumatec Benelux BV<br />

Hoogeveenenweg 2<strong>04</strong><br />

NL 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel<br />

T: +31 (0) 180 31.58.58 · @: sales.bx@elumatec.com<br />

www.elumatec.com


Luchtdicht<br />

Bouwen<br />

begint met<br />

Celdex<br />

Dé afdichtingsspecialist voor<br />

de prefab bouw & industrie.<br />

Laat je<br />

inspireren op<br />

celdex.nl<br />

UW ALUMINIUM PROFIEL ONTWIKKELEN MET COMHAN HOLLAND<br />

• Ruim 70 jaar ervaring in aluminium en extrusie: wij perfectioneren<br />

uw profi elontwerp voor een optimale extrudeerbaarheid<br />

• Groot netwerk<br />

extrusiepersen: altijd de juiste keuze voor uw profiel<br />

• Oppervlakte behandelingen mogelijk: zoals<br />

poedercoaten,<br />

anodiseren & sublimeren (houtlook)<br />

• 3D (CNC) profielbewerkingen<br />

op verzoek: vrijwel alles is mogelijk<br />

• Indien gewenst: uw profi elen bij ons op voorraad en op afroep<br />

uitgeleverd<br />

Meer informatie? www.comhan.com/klantprofielen


Tekst: Roel van Gils Beeld: TGM<br />

Parametrisch ontworpen<br />

gevel voor ASML Gebouw 3<br />

ASML heeft recent Gebouw 3 in gebruik genomen. De nieuwbouw is onderdeel van het omvangrijke Campus<br />

2.0-project, waarvoor ASML ruim een miljard euro investeert in nieuwe huisvesting om alle 15.000 medewerkers<br />

dichter bij elkaar te brengen. TGM werd ingeschakeld om een maakbare oplossing te ontwikkelen voor<br />

de parametrisch ontworpen gevel van Gebouw 3. Met de ‘award-winning’ methodiek wist de gevelbouwer<br />

het gebouw in een zeer kort tijdsbestek wind- en waterdicht te maken.<br />

Gebouw 3 bevindt zich direct naast de ASML-toren, het iconische<br />

hoofdgebouw van het Nederlandse hightechbedrijf. Het fungeert volgens<br />

de architect als een poortgebouw, zowel qua verschijningsvorm<br />

als qua functie. Met circa 28.500 m 2 BVO over negen bouwlagen biedt<br />

het gebouw een werkplek voor zo’n 2.400 medewerkers. “Hoofdaannemer<br />

Stam + de Koning heeft ons gevraagd om mee te denken over<br />

de invulling van de gevel”, zegt Leon van Osch, commercieel directeur<br />

bij TGM-NL B.V. “Er lagen heel wat uitdagingen qua maakbaarheid en<br />

doorlooptijd. Wij hebben onderzoek gedaan naar de diverse mogelijkheden<br />

voor de geveldichting en uiteindelijk met Stam + de Koning<br />

besloten om een elementengevel toe te passen.”<br />

1024 elementen<br />

De gevel van Gebouw 3 is grotendeels parametrisch ontworpen om<br />

de toetreding van zonlicht te minimaliseren, maar tegelijk daglicht zo<br />

diep mogelijk in het gebouw te laten vallen. “De zuidgevel is meer<br />

gesloten, terwijl de gevel aan de noordzijde juist meer ‘open’ is met<br />

in verhouding meer glas”, legt Ricky van Geldorp, projectmanager<br />

bij TGM-NL B.V, uit. “We hebben gekozen voor een relatief traditionele<br />

opbouw van de elementengevel, weliswaar in een behoorlijk<br />

formaat en oplopend tot wel 5,25 meter hoog bij 2,40 meter breed.<br />

In totaal zijn er maar liefst 1024 elementen verwerkt in het gebouw<br />

vanaf de eerste verdieping. Dat komt neer op bijna 9.700 m 2 .”<br />

In totaal zijn er maar liefst 1024 elementen verwerkt in het gebouw vanaf de eerste verdieping. Dat komt neer op bijna 9.700 m 2 .<br />

98 GEVELBOUW.INFO


Unieke hijsbok<br />

TGM ontwikkelde een unieke hijsbok om de forse elementen met<br />

een gewicht van 685 kilogram per stuk efficiënt vanaf het maaiveld<br />

uit de transportbok omhoog te hijsen en vervolgens direct te<br />

monteren. De hijsbok is zelfs beloond met een Best Practice van<br />

Bewuste Bouwers. “Met deze methodiek werden beschadigingen<br />

aan de elementen voorkomen door het in de hijsbok kantelen van<br />

het element, wat ook tot gevolg had dat de fysieke inspanningen<br />

van de monteurs beperkt werd. Door de toepassing van de juiste<br />

combisafe hekken op de verdiepingen, stelde het ons in staat veilig<br />

te werken tijdens de montage van de gevelelementen omdat<br />

we op deze manier de permanente valbeveiliging intact konden<br />

houden. Met deze twee manieren van werken konden we de<br />

doorlooptijd aanzienlijk verkorten”, weet Marcel Hendrikx, hoofduitvoerder<br />

bij TGM-NL B.V.<br />

Uitstekende samenwerking<br />

Behalve de elementengevel heeft TGM op de eerste bouwlagen ook<br />

nog 1.400 m 2 aan vliesgevels gerealiseerd. “Om het profielaanzicht<br />

zo slank mogelijk te houden, ondanks overspanningen tot wel 12<br />

meter, hebben we de aluminium vliesgevel op punten versterkt met<br />

stalen profielen”, zegt Hendrikx. Maar de grootste uitdaging zat hem<br />

volgens van Geldorp toch vooral in de korte doorlooptijd. “In eerste<br />

instantie ‘kregen’ we maar twaalf weken voor de geveldichting, maar<br />

dat is uiteindelijk in goed overleg opgerekt naar vijftien weken. Nog<br />

een hele uitdaging, gezien de omvang van het project, maar het is<br />

ons gelukt. Dat is hét grote succes van dit project. Met dank aan de<br />

uitstekende samenwerking met het team van Stam + de Koning.” ❚<br />

De gevel van Gebouw 3 is grotendeels parametrisch ontworpen om de<br />

toetreding van zonlicht te minimaliseren, maar tegelijk daglicht zo diep mogelijk in<br />

het gebouw te laten vallen.<br />

Gebouw 3 bevindt zich direct naast de ASML-toren, het iconische hoofdgebouw van het Nederlandse hightechbedrijf.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

99


ASML<br />

Gebouw 3<br />

TGM-NL B.V. heeft in opdracht van Stam + de Koning een maakbare oplossing ontwikkeld voor<br />

de parametrisch ontworpen gevel van ASML Gebouw 3. TGM wist het gebouw in een zeer kort<br />

tijdsbestek wind- en waterdicht te maken. Er lagen heel wat uitdagingen qua maakbaarheid en<br />

doorlooptijd. TGM heeft onderzoek gedaan naar de diverse mogelijkheden van het gevelconcept<br />

en uiteindelijk met Stam + de Koning besloten om een elementengevel toe te passen. TGM<br />

dankt het team waarmee het project gerealiseerd is voor het vertrouwen en de prettige<br />

samenwerking die wij hebben mogen ervaren.<br />

TGM<br />

Heesakkerweg 19 Asten +31 493 32 77 22 www.tgm.nl


BSP Siliconenprofielen,<br />

vorm- en stansdelen<br />

T<br />

Toepassingen voor de glasen<br />

gevelbouw<br />

- Individuele oplossingen<br />

- Ca. 5.500 bestaande tools<br />

- Internationale ervaring<br />

- Meer dan 30 jaar advisering en<br />

engineering van siliconenprofielen<br />

- Levering in lengtes en kaders<br />

- Korte levertijden<br />

Siliconenrubber eigenschappen<br />

- Hoge elastische waarden<br />

- Ozon- en UV bestendig<br />

- Extreem duurzaam t.o.v. CR en EPDM<br />

- Hoog en laag temperatuurbestendig<br />

- Vele kleuren mogelijk<br />

- Duurzame "bonding" met siliconen<br />

op glas, aluminium, staal, enz.<br />

Kom met ons in gesprek via +31(0)70 - 329 66 01<br />

of info@bloemsealants.com<br />

Bloem Sealants BV is sinds 1954 dé kennisbron van duurzame afdichtingen met<br />

elastische kitten, lijmen en siliconenprofielen voor de gevelbouw en glassector. Als<br />

service gericht familiebedrijf leveren wij gecertificeerde<br />

kwaliteitsproducten en hebben een degelijke staat van dienst.<br />

Onderbouwde adviezen aan de professionele gebruiker met een<br />

breed productaanbod voor de bouwsector in beweging, zijn kenmerk<br />

voor ons succes. Zie bloemsealants.com of scan de QR-code.


Op Security Essen kunnen bezoekers ook deelnemen aan een uitgebreid nevenprogramma met forums en themadagen.<br />

Tekst: Johan Debaere Beeld: Security Messe/Messe Essen<br />

Praktijkgerichte forums en themadagen rond actuele kernpunten<br />

Van cybercriminaliteit<br />

tot brandwerendheid<br />

Van 20 tot en met 23 september is de Messe Essen dé ontmoetingsplaats voor wie op zoek is naar innovatieve<br />

producten en oplossingen op het vlak van beveiligingstechnologie en -dienstverlening. Nu de maatregelen<br />

door COVID-19 afgenomen zijn, kunnen de organisatoren opnieuw een live editie van de internationale<br />

vakbeurs Security Essen voorstellen. Vaklui kunnen er de innovaties op de beursvloer ontdekken en tegelijk<br />

deelnemen aan een uitgebreid nevenprogramma. Tijdens verschillende forums gaan experts uit de branche<br />

dieper in op de actuele uitdagingen en oplossingen. Ook voor de toekomstige generatie én bezoekers uit de<br />

Benelux staan speciale themadagen op de agenda.<br />

Forums<br />

Security Essen is al meer dan 40 jaar de toonaangevende<br />

vakbeurs voor civiele veiligheid<br />

en op die manier ook hét evenement voor het<br />

uitwisselen van kennis. Op de nieuwe Digital-<br />

Networking-Security Conferentie, die in samenwerking<br />

met het magazine ‘kes’ gedurende<br />

de eerste twee beursdagen georganiseerd<br />

wordt, zullen experts presentaties geven rond<br />

actuele aandachtspunten, belangrijke links<br />

tussen bedrijfs- en IT-beveiliging, wettelijke<br />

voorschriften en voorbeelden uit de praktijk.<br />

102 GEVELBOUW.INFO


Tijdens verschillende seminaries gaan experts dieper in op actuele uitdagingen en oplossingen.<br />

De sprekers van in totaal 14 lezingen gaan<br />

dieper in op verschillende thema’s. De titel<br />

van het seminarie van auteur Thomas Köhler<br />

is duidelijk: ‘Tussen cybercriminaliteit en cyberoorlog<br />

– waarom is cybersecurity een belangrijk<br />

thema voor bedrijven en organisaties?’<br />

David Walkiewicz, directeur Test Research bij<br />

AV-TEST, spreekt over ‘DDOS-aanvallen via<br />

IoT-apparaten’ en Alex Wyllie, oprichter en<br />

CEO van IT-Seal, over het onderwerp ‘Next<br />

Level Security Awareness Training’.<br />

Dr. Holger Kaschner van de Duitse organisatie<br />

voor cyberbeveiliging (DCSO Deutsche<br />

Cyber-Sicherheitsorganisation) geeft deelnemers<br />

tips om kordaat en correct op te treden<br />

bij cyberaanvallen en Oliver Dehning, directeur<br />

van TeleTrusT AG Cloud Security, over<br />

het veilige gebruik van cloud-toepassingen.<br />

Tijdens het Security Experts Forum in hal 6<br />

presenteren en demonstreren exposanten<br />

dagelijks de nieuwste ontwikkelingen en<br />

informeren ze bezoekers op basis van hun<br />

ruime ervaring uit de praktijk. Preventie en<br />

bestrijding van brand staan dan weer centraal<br />

tijdens de 10 seminaries van het forum<br />

rond brandbeveiliging in samenwerking met<br />

het ‘Haus der Technik’ van Essen, dat op<br />

22 en 23 september doorgaat in hal 7. Dirk<br />

Aschenbrenner, gezaghebber van Brandweer<br />

Dortmund, geeft in zijn presentatie een<br />

overzicht van de nieuwe technologieën, innovatieve<br />

producten en de ontwikkelingen<br />

in R&D. Christian Liebezeit van m-c-quadrat<br />

focust in zijn lezing op het gebruik van drones<br />

voor brandbeveiliging.<br />

Themadagen<br />

Security Essen kan rekenen op de belangstelling<br />

en aanwezigheid van veel beslissingsnemers,<br />

maar ook meerdere politici zullen er<br />

zijn. Zo hebben Herbert Reul en Mona Neubaur,<br />

die deel uitmaken van de regering van<br />

staat Nordrhein-Westfalen, aangekondigd dat<br />

ze tijdens de tweede dag een bezoek aan de<br />

beurs zullen brengen. Samen met Security Essen<br />

wordt voor het eerst de Behörden- & CSO-<br />

Tag georganiseerd, een evenement voor de<br />

veiligheidsverantwoordelijke en Chief Security<br />

Officer van openbare instellingen. In samenwerking<br />

met het BDSW – Bundesverband der<br />

Sicherheitswirtschaft – gaat op 20 september<br />

de dag van de opleiding en bijscholing (Tag der<br />

Aus- und Weiterbildung) door, een event voor<br />

studenten, stagiairs en mensen die zich bijscholen<br />

in de branche van de beveiliging.<br />

De deelnemers kunnen er waardevolle contacten<br />

leggen en toekomstige werkgebieden<br />

ontdekken. Op 21 september kunnen bezoekers<br />

uit België, Nederland en Luxemburg<br />

tijdens een speciale Benelux-dag netwerken<br />

en deelnemen aan een vakgericht forum.<br />

Meer informatie rond de beurs en het nevenprogramma<br />

via: www.security-essen.de. ❚<br />

'Dit is al meer dan 40 jaar<br />

dé vakbeurs voor civiele veiligheid'<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

103


COMFORT<br />

OP HET<br />

HOOGSTE<br />

NIVEAU<br />

DESIGN UPDATE AA5110<br />

Uitgebreide toepassingsmogelijkheden<br />

en dus nog veelzijdiger mét uitstekende<br />

thermische eigenschappen en wind- en<br />

waterdichtheid.<br />

Ontdek de mogelijkheden op<br />

www.kawneer.nl en bouw mee<br />

tot op het hoogste niveau.


FLEXIBELE<br />

GLAZEN GEVELS<br />

BALKONS MET MEERWAARDE<br />

Effectieve geluidsisolatie en bescherming tegen weersinvloeden · verdiepingshoog<br />

of op een borstwering · compleet te openen · oplossing op maat<br />

solarlux.com


Tekst: Lieke van Zuilekom<br />

Beeld: SIEGENIA<br />

Mooie combinaties van functies én design<br />

Slimme toegang,<br />

comfortabel op afstand<br />

SIEGENIA bekijkt ruimtelijk comfort met een allround blik. Inspelend op trends als connectiviteit en mobiliteit,<br />

ontwikkelt het bedrijf elke dag nieuwe, slimme oplossingen. Ook als het om toegangscontrole gaat. Dankzij innovatieve<br />

Smart Home-functies kunnen bewoners én beheerders hun deuren nog centraler aansturen, vergrendelen<br />

en/of controleren. Bovendien kunnen de systemen eenvoudig op afstand of onderweg worden bediend.<br />

De bediening op afstand van het toegangscontrolesysteem<br />

vormt een krachtige<br />

aanvulling op de SIEGENIA Comfort<br />

App, vertelt Frank Dijkhof, technisch commercieel<br />

adviseur bij KFV, onderdeel van<br />

de SIEGENIA groep. “De app was al via<br />

het lokale WLAN-netwerk (wifi) te bedienen,<br />

maar dankzij de Smart Home toepassingen<br />

wordt nu ook bediening op afstand<br />

mogelijk. Je hoeft niet langer in het bereik<br />

van je eigen woning te zijn, om de Smart<br />

Home installaties te beheren.”<br />

De digitale toegangscontrolesystemen van SIEGENIA (keypad, vingerscanner en transponder) combineren slimme comfortfuncties met een elegant en strak design,<br />

een eenvoudige bediening en veilig toegangsbeheer.<br />

106 GEVELBOUW.INFO


Altijd en overal in control<br />

Bevoegde personen hebben op elk moment<br />

en vanaf elk plaats toegang tot hun<br />

gebouw(en), benadrukt hij. “Op hun smartphone<br />

of tablet kunnen zij bijvoorbeeld eenvoudig<br />

een pincode aanmaken, waarmee<br />

gasten toegang krijgen tot hun vakantiehuis.<br />

Maar ook een pincode waarmee bouw- of<br />

onderhoudspartijen binnen een bepaald<br />

tijdvak de woning kunnen betreden, zonder<br />

dat je hier als bewoner voor thuis hoeft<br />

te blijven. Of een pincode waarmee (thuis)<br />

zorgmedewerkers gemakkelijk naar binnen<br />

kunnen, indien bewoners zelf niet in staat<br />

zijn om naar de deur te lopen. En zo zijn er<br />

nog tal van mogelijkheden denkbaar. De<br />

pincodes kunnen op elk moment aangepast<br />

of ingetrokken worden. Bovendien kunnen<br />

beheerders/bewoners automatische pushberichten<br />

(terugmeldingen) ontvangen, zodra<br />

deuractiviteiten worden waargenomen.<br />

Hierdoor komen veiligheid en comfort perfect<br />

samen. Beheerders en bewoners blijven<br />

altijd en overal in control.”<br />

Elegant design,<br />

maximaal bedieningscomfort<br />

De digitale toegangscontrolesystemen<br />

van SIEGENIA (keypad, vingerscanner en<br />

transponder) combineren slimme comfortfuncties<br />

met een elegant en strak design,<br />

een eenvoudige bediening en veilig toegangsbeheer.<br />

“SIEGENIA ontwikkelde de<br />

keypad en vingerscanner in het bijzonder<br />

voor de Smart Home toepassingen in de<br />

particuliere woningbouw”, aldus Dijkhof.<br />

“Grote voordelen van de keypad en vingerscanner<br />

zijn de uitgebreide toegangsregistratie,<br />

een overzichtelijk gebruikersbeheer<br />

en een uitgekiende tijdcontrole. Ook is<br />

de kleur op de keypad/vingerscanner eenvoudig<br />

aan te passen, dankzij 10 kleuren<br />

LED’s. Hierdoor gaat de techniek naadloos<br />

op in de kleurstelling van de deur en/of de<br />

architectuur van het gebouw.” De transponder<br />

vormt een ideale oplossing voor<br />

met name zakelijke objecten.<br />

Dankzij innovatieve Smart Home-functies kunnen bewoners én beheerders hun deuren nog centraler<br />

aansturen, vergrendelen en/of controleren.<br />

Eenvoudige, efficiënte verwerking<br />

De digitale toegangscontrolesystemen<br />

gooien ook hoge ogen bij de verwerking en<br />

montage. “De toegangscontrolesystemen<br />

beschikken over identieke freesmaten.<br />

Bovendien kunnen zij eenvoudig en rechtstreeks<br />

aangesloten worden op het KFV<br />

motorslot, zonder dat aparte besturingseenheden<br />

nodig zijn”, aldus Dijkhof. “Een<br />

ongecompliceerde bedrading en unieke<br />

plug-and-play stekkerverbindingen garanderen<br />

een doeltreffende en foutloze montage.<br />

Naar wens kunnen eenvoudig netwerkkoppelingen<br />

voor Smart-Home-scenario’s<br />

gerealiseerd worden, zoals integratie van<br />

de voordeur in het alarmsysteem. Een I/Omodule<br />

maakt bovendien de aansturing<br />

van componenten van derden mogelijk.”<br />

Indien gewenst kunnen met de SIEGENIA<br />

Comfort App ook de SIEGENIA Smart Home<br />

raamaansturingen, hefschuiftechnieken, ventilatoren<br />

en sensoren comfortabel en intuïtief<br />

worden bediend. Zo wordt Smart wonen<br />

naar het allerhoogste niveau getild. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

107


Experts in<br />

fibre cement<br />

puro plus<br />

De natuurlijke vezelcementplaat<br />

Created by SVK, in line with nature<br />

Scan de code en kom meer te weten over Puro Plus gevelplaat<br />

www.svk.global


PARTNER WORDEN<br />

VAN GEVELBOUW?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op gevelbouw.info<br />

• Een gesponsorde positie met<br />

persoonlijke profielpagina op<br />

gevelbouw.info verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar gevelbouw.info/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

MELD JE<br />

GRATIS AAN<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

gevelbouw.info


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

W www.btckozijnen.nl<br />

DELFT PROFIELEN BV<br />

AGC NEDERLAND HOLDING B.V.<br />

J.S. de Jongplein 7a<br />

4001 WG TIEL<br />

T +31 344 67 97 <strong>04</strong><br />

E sales.nederland@eu.agc.com<br />

W www.agc-yourglass.com<br />

ALUK ALUMINIUM B.V.<br />

Esp 440<br />

5633 AJ EINDHOVEN<br />

T. +31 40 264 64 94<br />

E info@aluk.nl<br />

W www.aluk.nl<br />

BUILDING WRAP FOLIE TECHNIEK BV<br />

Kouwe Hoek 6, 2741 PX Waddinxveen<br />

T +31 85 066 89 28<br />

Havenweg 4<br />

5145 NJ WAALWIJK<br />

T +31 416 56 74 11<br />

E info@delftprofielen.nl<br />

W www.delftprofielen.nl<br />

E<br />

info@buildingwrap.nl<br />

W www.buildingwrap.nl<br />

DICTATOR PRODUCTIE BV<br />

Energieweg 11<br />

ALINEL NV<br />

Industriepark 14/106<br />

B-9031 DRONGEN<br />

T +32 9 250 03 06<br />

F +32 9 210 16 25<br />

E info@alinel.be<br />

W www.alinel.be<br />

BISOTON<br />

Curiestraat 4 - 6<br />

6716 AR EDE<br />

T +31 318 30 00 70<br />

E info@bisoton.nl<br />

W www.bisoton.nl<br />

Uitgebreide tekeningen<br />

en documenten volledig<br />

onder controle!<br />

www.cad-plan.com<br />

83<strong>04</strong> AJ EMMELOORD<br />

T +31 527 61 34 56<br />

F +31 527 69 84 20<br />

E info@dictator.nl<br />

W www.dictator.nl<br />

DUCO PROJECTS<br />

Bedrijvenlaan 2<br />

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS<br />

Waaslandlaan 15<br />

B - 9160 LOKEREN<br />

T +32 93 40 55 55<br />

F +32 93 48 57 92<br />

E info@aliplast.com<br />

W www.aliplast.com<br />

BOON EDAM NEDERLAND BV<br />

Ambachtstraat 4<br />

1135 GG EDAM<br />

Postbus 26<br />

1135 ZG EDAM<br />

T +31 299 38 08 08<br />

F +31 299 37 28 59<br />

E info@boonedam.nl<br />

W www.boonedam.nl<br />

CARLISLE CONSTRUCTION<br />

MATERIALS<br />

Industrieweg 16, 8263 AD KAMPEN<br />

T +31 38 339 33 33<br />

E info@ccm-europe.com<br />

W www.ccm-europe.com/nl/<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 66<br />

F +32 58 33 00 67E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

DUCO VENTILATION<br />

Handelsstraat 19<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 33<br />

F +32 58 33 00 44<br />

E info@duco.eu<br />

ALUCOL<br />

W www.duco.eu<br />

Soerendonck 3<br />

6086 BW NEER<br />

Postbus 4403<br />

6086 ZG NEER<br />

T +31 475 26 02 00<br />

E sales@alucol.nl<br />

W www.alucol.nl<br />

BOSTIK BV<br />

Denariusstraat 11<br />

4903 RC OOSTERHOUT<br />

T +31(0)1624 910 00<br />

E infonl@bostik.com<br />

W www.bostik.com/netherlands/nl/<br />

COMHAN HOLLAND BV<br />

Amsterdamseweg 27<br />

1422 AC Uithoorn<br />

T +31 297 51 36 36<br />

F +31 297 51 36 39<br />

E comhan@comhan.com<br />

W<br />

Copaco_Q.pdf<br />

www.comhan.com<br />

1 06-11-13 16:11<br />

ELUMATEC BENELUX BV<br />

Hoogeveenenweg 2<strong>04</strong><br />

2913 LV NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL<br />

T +31 180 315 858<br />

E Info.bx@elumatec.com<br />

W www.elumatec.com<br />

ALUFORM SYSTEM GMBH & CO KG<br />

R. Visscherstraat 8<br />

8913 HH LEEUWARDEN<br />

T +49 035 72 39 9-0<br />

E info@aluform.de<br />

W www.aluform.de<br />

BTC KOZIJNEN<br />

Helmondstraat 86<br />

6843 SH ARNHEM<br />

T +31 6 251 31 251<br />

E info@btckozijnen.nl<br />

W www.btckozijnen.nl<br />

COPACO SCREENWEAVERS<br />

Rijksweg 125, B-8531 BAVIKHOVE<br />

T +32 56 35 35 33<br />

F +32 56 35 80 48<br />

E info@copaco.be<br />

W www.copaco.be<br />

EUROFAST<br />

Jan Tooropstraat 16<br />

5753 DK DEURNE<br />

T +31 493 31 58 85<br />

E info@eurofastgroup.com<br />

W www.eurofastgroup.com<br />

110 GEVELBOUW.INFO


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

FAC<br />

Noel Schoorensstraat 19<br />

B-9810 ELKE-NAZARETH<br />

T +32 59 51 65 59<br />

E info@fac-belgium.eu<br />

W www.fac-belgium.eu<br />

HILTI NEDERLAND BV<br />

Leeuwenhoekstraat 4<br />

2652 XL BERKEL EN RODENRIJS<br />

Postbus 92<br />

2650 AB BERKEL EN RODENRIJS<br />

T +31 10 519 11 11<br />

F +31 10 519 11 99<br />

E hiltinl@Hilti.com<br />

W www.hilti.nl<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS<br />

NETHERLANDS BV<br />

Alcoalaan 1<br />

5151 RW DRUNEN<br />

Postbus 75<br />

5150 AB DRUNEN<br />

T +31 416 3 64 80<br />

E info.hbs.nl@hydro.com<br />

JAZO ZEVENAAR<br />

Handelsdwarsstraat 10<br />

6905 DJ ZEVENAAR<br />

Postbus 360<br />

6900 AJ ZEVENAAR<br />

T +31 316 59 29 11<br />

F +31 316 52 53 60<br />

E info@jazo.eu<br />

W www.jazo.nl<br />

W www.sapabuildingsystem.nl<br />

FAÇADE, ADVISEURS<br />

VOOR GEVELBOUW BV<br />

HUECK ALUMINIUM<br />

PROFIELTECHNIEK BENELUX BV<br />

Habraken 1199D<br />

I.S.D. BENELUX<br />

JORIS IDE NV<br />

Hille 174<br />

B-8750 ZWEVEZELE (BELGIË)<br />

T +32 51 61 07 77<br />

E info@joriside.be<br />

W www.joriside.com<br />

Citroenvlinderlaan 5<br />

5507 TB VELDHOVEN<br />

Het Zuiderkruis 33<br />

5641 CG EINDHOVEN<br />

T +31 40 251 34 00<br />

E gevel@facade.nl<br />

W www.facade.nl<br />

T +31 165 51 39 55<br />

F +31 165 51 31 11<br />

W www.hueck.nl<br />

HUNTER DOUGLAS<br />

ARCHITECTURAL PROJECTS<br />

5215 MV 's-HERTOGENBOSCH<br />

T +31 73 615 3 888<br />

E marketing@isdgroup.com<br />

W www.isdgroup.com<br />

KAWNEER NEDERLAND BV<br />

Archimedesstraat 9<br />

3846 CT HARDERWIJK<br />

Postbus 391<br />

3840 AJ HARDERWIJK<br />

T +31 341 46 46 11<br />

E kawneer.benelux@arconic.com<br />

W www.kawneer.nl<br />

GEVELPERSONEEL.NL<br />

Castellastraat 26<br />

6512 EX NIJMEGEN<br />

Postbus 73<br />

6500 AB NIJMEGEN<br />

T +31 24 2<strong>04</strong> 95 81<br />

E info@gevelpersoneel.nl<br />

W www.gevelpersoneel.nl<br />

GEZE BENELUX BV<br />

Steenoven 36<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 90 80<br />

F +31 40 262 90 85<br />

E benelux.nl@geze.com<br />

W www.gezebenelux.com<br />

Piekstraat 2<br />

3071 EL ROTTERDAM<br />

Postbus 5072<br />

3008 AW ROTTERDAM<br />

T +31 10 496 22 22<br />

F +31 10 423 78 90<br />

E info@hunterdouglas.nl<br />

W www.hunterdouglas.nl<br />

DE TECHNOLOGIE VOOR UW IDEEËN<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS<br />

NETHERLANDS BV<br />

Alcoalaan 1<br />

5151 RW DRUNEN<br />

Postbus 75<br />

5150 AB DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E info.hbs.nl@hydro.com<br />

W www.wicona.nl<br />

INTAL BV<br />

De Veken 103<br />

1716 KG OPMEER<br />

T +31 226 34 15 25<br />

E info@intal.nl<br />

W www.intal.nl<br />

J.M. VAN DELFT & ZN<br />

Christiaan Huygensweg 21<br />

5151 DM DRUNEN<br />

Postbus 232<br />

5150 AE DRUNEN<br />

T +31 416 37 49 25<br />

F +31 416 37 84 50<br />

E info@jmvandelft.nl<br />

W www.jmvandelft.nl<br />

KINGSPAN GEÏSOLEERDE PANELEN<br />

Lingewei 8<br />

40<strong>04</strong> LL TIEL<br />

Postbus 6565<br />

4000 HN TIEL<br />

T +31 344 67 52 50<br />

F +31 344 67 52 51<br />

E info@kingspanpanels.nl<br />

W www.kingspanpanels.nl<br />

www.kingspanbenchmark.nl<br />

KINGSPAN NV/SA<br />

Bouwelven 17<br />

B-2280 GROBBENDONK<br />

T +32 14 25 73 47<br />

W www.kingspanpanels.be<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

111


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

NETWERK VOOR METALEN DAKEN EN GEVELS<br />

Meer dan sandwichpanelen...<br />

KINGSPAN UNIDEK B.V.<br />

Scheiweg 26<br />

5421 XL GEMERT<br />

Postbus 101<br />

5420 AC GEMERT<br />

T +31 492 37 81 11<br />

E info@kingspan.nl<br />

W www.kingspan.nl<br />

MDG-NET<br />

Lissabonring 24<br />

5252 NT DRUNEN<br />

T +31 6 497 499 87<br />

E secretariaat@mdg-net.nl<br />

W www. mdg-net.nl<br />

PANELEN HOLLAND BV<br />

Venekoterweg 7<br />

8431 HG OOSTERWOLDE<br />

T +31 516 56 85 68<br />

F +31 516 56 85 61<br />

E info@panelenholland.nl<br />

W www.panelenholland.nl<br />

ROYMANS<br />

BEVESTIGINGSMATERIALEN BV<br />

Nobelstraat 13-A<br />

5051 DV GOIRLE<br />

Postbus 278<br />

5050 AG GOIRLE<br />

T +31 13 534 56 78<br />

E verkoop@roymans.nl<br />

W www.roymans.nl<br />

PROFIMAX<br />

KLOECKNER METALS<br />

ODS NEDERLAND<br />

Donk 6<br />

2991 LE BARENDRECHT<br />

Postbus 69<br />

2990 AB BARENDRECHT<br />

T +31 180 64 08 87<br />

F +31 180 64 03 25<br />

MERFORD SPECIAL DOORS BV<br />

Postbus 160<br />

4200 AD GORINCHEM<br />

T +31 183 67 50 20<br />

F +31 183 62 64 40<br />

E specialdoors@merford.com<br />

W www.merford.com<br />

De Grote Elst 54<br />

5246 JR ROSMALEN<br />

T +31 73 644 02 89<br />

F +31 73 644 57 89<br />

E info@profimax.nl<br />

W www.profimax.nll<br />

SCHÜCO NEDERLAND BV<br />

Clarissenhof 3A<br />

4133 AB VIANEN<br />

Postbus 1076<br />

3640 BB MIJDRECHT<br />

T +31 88 203 33 00<br />

E info@schueco.nl<br />

W www.schueco.nl<br />

E info@ods-geveltechniek.nl<br />

W www.ods-geveltechniek.nl<br />

PROFITY BV<br />

Ambachtstraat 7<br />

SIEGENIA-AUBI KG<br />

KNAUF B.V.<br />

Mesonweg 8 - 12<br />

MILIN PANELEN & PROFIELEN<br />

Brabanthaven 1<br />

3433 PJ NIEUWEGEIN<br />

T +31 30 606 92 20<br />

F +31 30 657 90 21<br />

7461 TP RIJSSEN<br />

T +31 548 53 93 29<br />

F +31 548 53 93 22<br />

E info@profity.nl<br />

W www.profity.nl<br />

Ramgatseweg 15<br />

4941 VN RAAMSDONKVEER<br />

T +31 85 486 10 80<br />

E info@siegenia.com<br />

W www.siegenia.com<br />

3542 AL UTRECHT<br />

T +31 30 247 33 11<br />

E info@knauf.nl<br />

E info@milin.nl<br />

W www.milin.nl<br />

W www.knauf.nl<br />

REYNAERS ALUMINIUM BV<br />

SKG-IKOB<br />

MANFRED J.C. NIEMANN<br />

NEDERLAND BV<br />

Baarnsche Dijk 19 a<br />

3741 LP BAARN<br />

T +31 35 303 32 80<br />

F +31 35 543 16 19<br />

ORGADATA BENELUX BV<br />

Zuiderplein 4<br />

8911 AJ LEEUWARDEN<br />

T +31 58 233 39 20<br />

F +31 58 213 85 30<br />

Maisdijk 7<br />

57<strong>04</strong> RM HELMOND<br />

Postbus 111<br />

5700 AC HELMOND<br />

T +31 492 56 10 20<br />

F +31 492 56 10 30<br />

Poppenbouwing 56<br />

4191 NZ GELDERMALSEN<br />

Postbus 202<br />

4190 CE GELDERMALSEN<br />

T +31 88 244 01 00<br />

T +31 88 244 01 01<br />

E info@niemet.nl<br />

E info@orgadata.nl<br />

E info@reynaers.nl<br />

E info.skgikob.nl<br />

W www.niemet.nl<br />

W www.orgadata.nl<br />

W www.reynaers.nl<br />

W www.skgikob.nl<br />

112 GEVELBOUW.INFO


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

SOENEN HENDRIK NV<br />

Gentseheerweg 63<br />

B-8870 Izegem<br />

T +32 (0) 51 31 28 80<br />

E sales@soenenhendrik.com<br />

W www.soenenhendrik.com<br />

Pepijn Carlier<br />

T +32 (0)473/61 58 78<br />

E pca@soenenhendrik.com<br />

SOLARLUX NEDERLAND<br />

Marie Curiestraat 2<br />

7442 DP NIJVERDAL<br />

T +31 548 63 13 23<br />

E info.nl@solarlux.com<br />

W www.solarlux.com<br />

SOMFY NEDERLAND BV<br />

SUNFLEX ALUMINIUM<br />

SYSTEME GMBH<br />

Im Ruttenberge 12<br />

D-57482 WENDEN-GERLINGEN<br />

T +49 2762 9253-0<br />

F +49 2762 9253-280<br />

E info@sunflex.de<br />

W www.sunflex.de<br />

SUNSHIELD<br />

UNIEKE LOUVERS<br />

SUNSHIELD UNIEKE LOUVERS<br />

Sterrekroos 35<br />

4941 VZ Raamsdonksveer<br />

T +31 162 - 571 493<br />

E info@sunshield.nl<br />

W www.sunshield.nl<br />

UNILIN INSULATION BV<br />

Postbus 3<br />

5060 AA OISTERWIJK<br />

T +31 13 523 13 13<br />

F +31 13 528 39 39<br />

E sabine.vaneersel@unilin.com<br />

W www.unilin.com<br />

VAN DER MEER<br />

OPPERVLAKTETECHNIEK BV<br />

Nieuw Zeelandweg 14<br />

1<strong>04</strong>5 AL AMSTERDAM<br />

T +31 20 447 02 45<br />

F +31 20 611 24 26<br />

E kantoor@meercoat.nl<br />

W www.meercoat.nl<br />

KVADRAT BV<br />

Sarphatistraat 18<br />

1018 GK Amsterdam<br />

W www.kvadrat.dk<br />

VEROSOL<br />

Kiefte 17<br />

7151 HZ Eibergen<br />

T +31 545 463 372<br />

W www.verosol.com<br />

VDR GEVEL BV<br />

t Veld 3R<br />

6666 MK HETEREN<br />

T +31 26 213 44 99<br />

E info@gevelreiniging.nl<br />

W www.gevelreiniging.nl<br />

Jacobus Arendlaan 1<br />

2132 LP HOOFDDORP<br />

Postbus 163<br />

2130 AD HOOFDDORP<br />

T +31 23 554 49 00<br />

F +31 23 562 42 53<br />

E projecten@somfy.nl<br />

W www.somfy.nl/projecten<br />

SOMFY BELUX<br />

Ikaroslaan 21<br />

B-1930 ZAVENTEM<br />

T +32 27 12 07 70<br />

E verkoop@somfy.be<br />

W www.somfy.be/projecten<br />

SVK NV<br />

Aerschotstraat 114<br />

BE-9100 SINT NIKLAAS<br />

T +32 3 760 49 00<br />

F +32 3 777 47 84<br />

E info@svk.be<br />

W www.svk.be<br />

VBH NEDERLAND BV<br />

Houtduifstraat 22<br />

4901 BP OOSTERHOUT<br />

Postbus 339<br />

4900 AH OOSTERHOUT<br />

T +31 162 48 34 00<br />

F +31 162 43 21 39<br />

E info@vbh-nl.com<br />

W www.vbh-nl.com / www.vbh24.nl<br />

VMRG<br />

Einsteinbaan 1<br />

Postbus 1496<br />

3430 BL Nieuwegein<br />

T +31 30 605 36 44<br />

F +31 30 605 32 60<br />

E info@vmrg.nl<br />

W www.vmrg.nl<br />

STACKDOOR PRODUCTS<br />

Nobelstraat 26<br />

3846 CG HARDERWIJK<br />

T +31 341 43 43 44<br />

E info@stackdoor.nl<br />

W www.stackdoor.nl<br />

TAPIR B.V.<br />

T +31 591 390059<br />

T +31 6 20971533<br />

E aevenhuis@tapir.nl<br />

W www.tapir.nl<br />

VERENIGING KUNSTSTOF<br />

GEVELELEMENTEN INDUSTRIE<br />

Einsteinbaan 1<br />

3439 NJ NIEUWEGEIN<br />

Postbus 1496<br />

3430 BL NIEUWEGEIN<br />

T +31 30 75 09 801<br />

E info@vkgkeurmerk.nl<br />

W www.vkgkeurmerk.nl<br />

ZETSUPPORT BV<br />

Thomas Edisonweg 66<br />

5151 DJ DRUNEN<br />

Postbus 211<br />

5150 AE DRUNEN<br />

T +31 416 38 12 06<br />

F +31 416 37 85 54<br />

E bedrijfsbureau@zetsupport.nl<br />

W www.zetsupport.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

113


DEM ALU<br />

ALU – PVC – HYBRIDE:<br />

ÉÉN MACHINE,<br />

EINDELOZE<br />

MOGELIJKHEDEN<br />

ONBEMAND<br />

PRODUCEREN<br />

VOLG ONS:<br />

SOENEN EUROPE - Gentseheerweg 63 I B-8870 Izegem Belgium I Tel. +32 (0) 51 31 28 80 I sales@soenenhendrik.com I www.soenenhendrik.com<br />

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND VOOR EEN DEMO: Pepijn Carlier: Tel. 32 (0) 473 61 58 78


Pilkington Nederland en PHYSEE<br />

maken uw gevel IoT-Ready!<br />

Met de slimme IoT-Ready gevel oplossing van PHYSEE, geleverd door Pilkington Nederland, kan uw kantoorgevel worden<br />

gekoppeld aan slimme gebouwbeheersystemen. Met de informatie over binnenkomende warmte en licht kan er tot wel<br />

30% op energie worden bespaard door de energiehuishouding hierop af te stemmen. Zo creëer je duurzamere en<br />

gezondere kantoren en helpt Pilkington Nederland uw #parisproof ambities te realiseren. Daarnaast levert deze<br />

slimme oplossing ook een positieve bijdrage aan onder andere de BREEAM en WELL beoordelingen.<br />

Door deze slimme IoT-Ready gevel oplossing van PHYSEE te combineren met onze Cradle to Cradler ® zilver certificering<br />

geven we verder vorm aan onze duurzaamheidsdoelstellingen en de ambitie om uw meest duurzame partner in<br />

glasoplossingen te zijn! Bent u benieuwd naar de mogelijkheden, neem dan contact met ons op.<br />

Pilkington Nederland B.V. | De Hoeveler 25 7547 SB Enschede<br />

Telefoon +31 (0)53 483 58 35 | E-mail: pilkington.nederland@nsg.com | www.pilkington.nl


GEGARANDEERDE<br />

KWALITEIT IN GEVELS<br />

WWW.VMRG.NL


SAMPLE


SAMPLE


SAMPLE


SAMPLE


SAMPLE


SAMPLE


SAMPLE


SAMPLE


SAMPLE


SAMPLE


SAMPLE


SAMPLE


SAMPLE


SAMPLE


SAMPLE


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

SAMPLE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!