05.09.2022 Views

Industrial Automation 04 2022

Platform over productie- en procesautomatisering

Platform over productie- en procesautomatisering

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING<br />

41 WWW.IA-ONLINE.BE<br />

<strong>2022</strong> 2019 • september januari – februari - oktober<br />

GEEF JE MACHINE OGEN<br />

De kracht van<br />

visietechnologie<br />

DE SLIMME FABRIEK<br />

Waar connectiviteit,<br />

duurzaamheid en veiligheid<br />

tot succes leiden<br />

DE IDEALE<br />

EVENWICHTSOEFENING<br />

ABISS, tussen congres<br />

en beurs


DIGITAL ENTERPRISE<br />

Infinite<br />

opportunities<br />

from infinite data<br />

Driving the digital transformation and Industry 4.0<br />

with our holistic portfolio to meet the rapidly changing<br />

market challenges.<br />

Our Digital Enterprise seamlessly integrates automation<br />

and software to uniquely combine the real and the<br />

digital worlds. The comprehensive Digital Twin approach<br />

enables the meaningful use of data for fast and confident<br />

decisions.<br />

www.siemens.be


WIJ MAKEN GEEN HONDERD PRODUCTEN.<br />

WIJ MAKEN ÉÉN RADAR NIVEAUSENSOR<br />

VOOR ALLES.<br />

THE 6X ® . NU VERKRIJGBAAR.<br />

Wat u ook wilt meten, welke frequentie u ook gebruikt - de VEGAPULS 6X kan<br />

het aan. Vertel ons wat u nodig hebt en wij configureren onze nieuwste radarsensor<br />

voor uw toepassing. Met de VEGAPULS 6X wordt “Welke radarsensor is de juiste?”<br />

irrelevant ... en uw leven is zojuist een stuk eenvoudiger geworden.<br />

VEGA. HOME OF VALUES.<br />

www.vega.com/radar


Geniaal<br />

eenvoudig.<br />

VARIO-X is dé doorslaggevende stap naar de toekomst!<br />

Met Vario-X is een tijdrovende installatie verleden tijd.<br />

Flexibele productie, duurzaam en Industrie 4.0 – simpel<br />

en eenvoudig met deze 100 % decentrale oplossing<br />

zonder schakelkast.<br />

Geniaal in al zijn eenvoud. Maatwerk. Toekomstbestendig<br />

in ieder facet. Zo simpel is het.<br />

BEKIJK HET NU! www.vario-x.com/be-nl


Voorwoord<br />

Snijden in de energiefactuur<br />

Als de energieprijzen nu al enkele maanden de krantenkoppen domineren, nemen ze de laatste weken een nog prominentere plaats<br />

in. Het besef is immers doorgedrongen bij journalisten en politici dat niet enkel de betaalbaarheid voor de consument van tel is,<br />

maar dat zelfs de bedrijven lijden en kreunen onder de niet aflatende stijgingen. Van de bakker om de hoek die zijn oven niet meer<br />

durft aan te leggen, tot industriereuzen die hele productielijnen noodgedwongen moeten sluiten. Het kost gewoon te veel. Ook<br />

daar gebeuren nu drama’s met een enorme maatschappelijke impact. Hoe minder jobs, hoe minder inkomen, hoe harder de inflatie<br />

voelbaar zal zijn, hoe moeilijker de energierekening te betalen…<br />

Hoe geraken we eruit? Iedereen zal in de eerste plaats voor eigen deur moeten vegen. Dat betekent vooreerst energie-efficiënter<br />

worden. Er zit heus wel nog wat besparingspotentieel in uw productie dat u op korte termijn tot een win kan uitbouwen. Het licht<br />

niet nodeloos laten branden, de verwarming een halve graad lager zetten, dat heeft iedereen intussen wel al gedaan. Maar hebt<br />

u ook al uw persluchtverbruik onder de loep genomen? Wie over een groot leidingnetwerk beschikt, doet er goed aan met een<br />

persluchtaudit op zoek te gaan naar mogelijke lekken. Ze winnen zich, met een minimum aan investeringen, meestal binnen de<br />

kortste keren terug door het verschil op uw energiefactuur.<br />

Wie op langere termijn wil kijken, zal niet om digitalisering heen kunnen. En daar zal de portefeuille wat breder voor opengetrokken<br />

moeten worden, zelfs met een korte ROI. Hoe meer data uw productie genereert en hoe meer software u ter beschikking heeft om<br />

daar de juiste analyses op los te laten, tot hoe meer inzichten u zal komen. Waar zitten de knelpunten in de productie? Wat zijn de<br />

grootste verbruikers? Hoe kan het anders en beter? Fingerspitzengefühl is goed, cijfers zwart op wit zijn beter. Dat is de garantie die<br />

digitalisering en datacaptatie kunnen bieden.<br />

Maar aan sensoren alleen zal u niet genoeg hebben. Digitalisering draait om verbinden. De inzichten die u uit de productiedata<br />

genereert, moeten dus ook worden teruggekoppeld naar uw productie. On-the-fly aanpassingen van de productie wanneer de zon<br />

feller schijnt of de wind harder waait, ook dat is energie-efficiëntie voor wie inzet op hernieuwbare energie.<br />

Wie wil ontdekken hoe digitalisering de weg kan banen naar een zuinig, duurzaam productieapparaat, moet zeker een bezoekje<br />

brengen aan ABISS. Een netwerksummit op 6 oktober in Kortrijk Expo, die prat gaat op de inhoud die hij zijn bezoekers aanreikt.<br />

Updates over alle nieuwe ontwikkelingen in de digitaliseringswereld, maar vooral ook veel ervaringen van andere bedrijven.<br />

Waarmee worstelden zij waardoor ze aan het digitaliseren geslagen zijn? Welke valkuilen zijn ze tegengekomen op hun pad en welke<br />

oplossingen hebben ze bedacht om daar rond te werken? Wat zijn de volgende stappen? En wat leveren al die inspanningen nu<br />

concreet op? U hoort het uit eerste hand, wars van commerciële praatjes.<br />

Veel leesplezier!<br />

Valérie Couplez<br />

ia-online.be<br />

| 5


Platform over productieen<br />

procesautomatisering<br />

ia-online.be<br />

Jaargang 7 ● Nummer 4 <strong>2022</strong><br />

Verschijnt 5 x per jaar<br />

Verantwoordelijke Uitgever<br />

Louwers Mediagroep<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Jan Devriese<br />

Redactieteam<br />

Valérie Couplez, Johan Debaere,<br />

Piet Debisschop, Evi Husson<br />

Bladmanager<br />

Alexander Dewaele<br />

a.dewaele@louwersmediagroep.be<br />

Freddy Fierens<br />

f.fierens@louwersmediagroep.be<br />

8<br />

12<br />

Secretariaat<br />

Riana Holley<br />

Elke Kina<br />

Advertenties<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden<br />

aangeleverd via de AdPortal. Mocht u nog<br />

geen uploadlink hebben ontvangen, stuur een<br />

email naar traffic@louwersmediagroep.be<br />

24<br />

34<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

ING<br />

IBAN nr. BE33 3631 9320 5246<br />

BIC: BBRUBEBB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. vaktijdschrift <strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong><br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing naar: Hertsbergsestraat 4,<br />

B-8020 Oostkamp<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van<br />

de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht<br />

van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

Voor management, directies, engineers,<br />

inkopers en operators in: productie- en<br />

procesautomatisering, inclusief food processing<br />

& packaging.<br />

Vormgeving /Art-direction<br />

+32 50 36 81 70<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Pattyn, Veurne<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van<br />

de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op<br />

zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen<br />

uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid<br />

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen<br />

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het<br />

gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn<br />

op deze informatie.<br />

Nieuwe generatie industriële VPN-routers tilt IIoT cybersecurity naar hoger niveau 8<br />

Nieuw innovatiecentrum voor de digitale transformatie van de industrie 12<br />

Breng uw goederen betrouwbaar in beweging 16<br />

De Pen, Europese onderzoeksprogramma’s gaan voorbij aan noden industrie 18<br />

De perfecte robot voor iedere toepassing 20<br />

Van ontwerp tot serieproductie 24<br />

Ontdek hoe u het best kan digitaliseren 26<br />

Hoe connectiviteit de basis legt voor de slimme fabriek 28<br />

Volgende stappen in digitalisering werktuigmachines en drives 34<br />

Meer papier uit minder grondstoffen 36<br />

Visietechnologie omgezet in gebruiksvriendelijke oplossingen 38<br />

Hoe machines duurzamer maken? 42<br />

Voor elke klant de juiste aanpak 44<br />

Risico op storingen beperken 46<br />

Veilig genetwerkt 48<br />

Pneumatica op haar duurzaamst 50


2019 • januari – februari<br />

Inhoud<br />

36<br />

50<br />

60<br />

86<br />

INDUSTRIAL AUTOMATION PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING IA-ONLINE.BE JAARGANG 7<br />

4<br />

<strong>2022</strong> • september - oktober<br />

41 WWW.IA-ONLINE.BE<br />

Coverbeeld:<br />

Bintz Technics<br />

PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING<br />

GEEF JE MACHINE OGEN<br />

De kracht van<br />

visietechnologie<br />

DE SLIMME FABRIEK<br />

Waar connectiviteit,<br />

duurzaamheid en veiligheid<br />

tot succes leiden<br />

DE IDEALE<br />

EVENWICHTSOEFENING<br />

ABISS, tussen congres<br />

en beurs<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

ia-online.be<br />

De complete veiligheidsoplossing voor toegangsbeveiliging op palletmagazijnen van Leuze 54<br />

Gecontroleerde materiaalstroom 56<br />

Innovatieve ERP-software voor smart manufacturing 60<br />

Cyberveilig automatiseren 62<br />

Eerste roestvrijstalen industriële stootdemper met 150 mm slaglengte en draadmaat M64 65<br />

Modbus gateways vereenvoudigen datacommunicatie in uiteenlopende toepassingen 66<br />

Nieuw sleutelsysteem waarborgt veiligheid 68<br />

Voor een perfecte afwerking 71<br />

Decentraal automatiseringsplatform brengt devices in het veld zonder schakelkasten 72<br />

Digitaal platform voor lineaire aandrijvingen nieuw orgelpunt in elektrificatie 74<br />

Totaaloplossingen en -service in elektromotoren 78<br />

Automatisatie en logistiek: een droomhuwelijk in volle ontwikkeling 80<br />

Bent u al klaar voor de toekomst? 83<br />

Versnellingsprogramma voor end-to-end digitalisering met zes Vlaamse productiebedrijven 86<br />

Hoe vermijdt u dat uw lasrobot stilstaat? 90<br />

Branchepartners 94


Tekst Johan Debaere | Beeld Bintz Technics<br />

NIEUWE GENERATIE<br />

INDUSTRIËLE VPN-ROUTERS<br />

TILT IIOT CYBERSECURITY<br />

NAAR HOGER NIVEAU<br />

Cybersecurity moet serieus genomen worden. Uit een studie van Palo Alto Networks blijkt dat maar liefst 98% van<br />

het IIoT-verkeer niet gecodeerd is en dat bijna 60% van de toestellen gevoelig is voor cyberaanvallen. Met de Ewon<br />

Cosy+ van HMS Networks biedt Bintz Technics een nieuwe generatie industriële VPN-routers die IIoT cybersecurity<br />

naar een hoger niveau tillen. Een state-of-the-art beveiliging van de hardware laat de gebruiker toe om vanop<br />

afstand op een veilige manier industriële installaties in bedrijf te nemen en te programmeren, of zelfs problemen op<br />

te lossen. De gevaren voor cyberaanvallen worden op die manier gevoelig verminderd.<br />

8 | ia-online.be


Geconnecteerde apparaten zijn niet meer weg<br />

te denken uit onze maatschappij. Als je ziet<br />

hoeveel computers en IoT-apparaten, zoals<br />

smartphones, smartwatches, camera’s, luidsprekers<br />

en domoticasystemen,we vandaag<br />

gebruiken, en dat vergelijkt met pakweg drie<br />

jaar geleden, dan merk je het meteen. Dat<br />

brengt met zich mee dat ook het belang van<br />

beveiliging sterk toegenomen is.<br />

“Terwijl de traditionele IT toch wel een zeker<br />

niveau van maturiteit bereikt heeft, blijkt dat<br />

door de snelle groei van het IoT het aantal<br />

gevallen van verkeerde implementaties van de<br />

beveiliging toeneemt. Bij IoT-apparaten moet<br />

de beveiliging starten op het moment dat ze<br />

ingeschakeld worden”, stelt sales engineer<br />

Bram Baetens van Bintz Technics. “Het uitvoeren<br />

van een vertrouwde en authentieke<br />

code begint met het veilig opstarten van het<br />

apparaat. ‘Secure Boot’ zorgt ervoor dat alleen<br />

software die door de fabrikant gevalideerd is,<br />

uitgevoerd kan worden. Zonder dat proces zou<br />

men bijvoorbeeld een aangepast besturingssystemen<br />

of gemanipuleerde software kunnen<br />

laden als men tussen de verschillende opstartfasen<br />

kan interfereren. De nieuwe Ewon Cosy+<br />

industriële VPN router van HMS Networks biedt<br />

een volledig veilige opstart-sequentie, waardoor<br />

alleen programmacode uitgevoerd wordt<br />

die door Ewon goedgekeurd is. De verificatieketen<br />

bestaat uit public en private keys, gecombineerd<br />

met een digitale handtekening. Pas als<br />

deze elementen op elkaar aansluiten, wordt de<br />

bootloader geladen. Als deze verificatieketen<br />

om de ene of andere reden onderbroken wordt,<br />

start het apparaat niet op.”<br />

‘Secrets’, ‘vaults’ en ‘key ceremonies’ zijn belangrijke elementen in de keten om apparaten en installaties tegen<br />

cyberaanvallen te beveiligen.<br />

Al twintig jaar eerste keuze<br />

HMS Network is marktleider in het leveren van<br />

oplossingen voor de industriële informatie- en<br />

communicatietechnologie (<strong>Industrial</strong> ICT) en ontwikkelt<br />

onder meer producten onder de naam<br />

Ewon ® , al twintig jaar de eerste keuze voor<br />

industriële remote access oplossingen. Wereldwijd<br />

zijn meer dan 400.000 toestellen via het<br />

Talk2M cloudplatform verbonden, wat Ewon met<br />

ruime voorsprong tot de nummer één in industriële<br />

remote access connectiviteit maakt. Bintz<br />

Technics is verantwoordelijk voor de verdeling<br />

van de producten in België en Luxemburg. ❯<br />

‘Deze innovatieve industriële VPN-routers wapenen<br />

installaties beter tegen cyberaanvallen’<br />

ia-online.be<br />

| 9


Actiefoto Cosy+.indd 1 28/07/<strong>2022</strong> 14:21:52<br />

“Met de Ewon Cosy+, de opvolger van de<br />

succesvolle Ewon Cosy 131, introduceerde<br />

HMS Networks een nieuwe generatie industriële<br />

VPN-routers die IIoT cybersecurity naar<br />

een hoger niveau tillen. Naast de prestaties<br />

en het gebruiksgemak blinkt deze nieuwe<br />

ontwikkeling vooral uit door een ultramoderne<br />

beveiliging van de hardware. Deze router werd<br />

conform ISO207001 richtlijnen ontworpen.<br />

Dankzij een samenwerking met de cybersecurityspecialisten<br />

van Nviso kan Ewon een oplossing<br />

bieden, die getest werd volgens de strengste<br />

IIoT-veiligheidsnormen,” licht Bram Baetens toe.<br />

“De combinatie van het industriële cloudplatform<br />

Talk2M met de Cosy+ en de geïntegreerde<br />

beveiliging van de hardware laten<br />

gebruikers toe vanop afstand op een veilige<br />

manier industriële installaties in bedrijf te<br />

nemen en te programmeren, of zelfs foutdiagnoses<br />

uit te voeren. Zo wordt stilstand van<br />

machines beperkt. Er wordt ook tijd en geld<br />

gespaard omdat technici geen onnodige verplaatsingen<br />

voor interventies moeten maken.<br />

De productiviteit van de technici wordt dan<br />

ook gevoelig verbeterd.”<br />

‘Firmware updates moeten ondertekend worden,<br />

vooraleer ze publiekelijk vrijgegeven en<br />

geïnstalleerd worden’<br />

“In de eerste plaats moeten de keys, nodig om<br />

het apparaat te laten werken, tijdens de ontwikkelingsfase<br />

aangemaakt worden. De keuze<br />

van het type ‘key’ dat in het proces gebruikt<br />

wordt, is afhankelijk van de gewenste cryptografische<br />

eigenschappen van de key en de<br />

grootte ervan. De creatie van zogenaamde<br />

‘secrets’, waarvan de ‘keys’ deel uitmaken, kan<br />

(uit veiligheidsoverwegingen) niet door een<br />

mens gebeuren. De ‘secrets’ worden op een<br />

centrale locatie aangemaakt en opgeslagen in<br />

een elektronische ‘vault’”, geeft Baetens aan.<br />

“Aangezien de ‘vault’ en ‘secrets’ die erin steken<br />

zo gevoelig zijn, moeten we ervoor zorgen dat<br />

er niet geknoeid kan worden met de configuratie<br />

ervan en de toegang ertoe. We moeten ook<br />

zeker zijn, dat de ‘secrets’ volgens de gekozen<br />

specificaties gemaakt worden. Bovendien is het<br />

De veiligheid van de producten ligt de specialisten<br />

van Ewon nauw aan het hart. Daarom werd<br />

in deze nieuwe Cosy+ een ‘Secure Element’<br />

geïntegreerd, waardoor op het niveau van<br />

de hardware een extra veiligheid toegevoegd<br />

wordt. De zogenaamde ‘Hardware Root of<br />

Trust’ is een fundamenteel onderdeel voor een<br />

veilige opstartcyclus van het apparaat. Op die<br />

manier is de installatie zeer goed gewapend<br />

tegen cyberaanvallen.<br />

‘Secrets’ en ‘vaults’<br />

De stappen die Ewon zet, tonen nog maar eens<br />

aan hoe belangrijk cybersecurity wel is voor<br />

onze industrie en voor de maatschappij in het<br />

algemeen. Cyberaanvallen kunnen bedrijven en<br />

andere instanties dagen, zelfs weken volledig<br />

lamleggen en dat kost bergen geld. Daarom<br />

besteden we in deze reportage ook aandacht<br />

aan geavanceerde concepten voor cyberbeveiliging:<br />

‘secrets’, ‘vaults’ en ‘key ceremonies’.<br />

Bij hardware-gebaseerde beveiliging wordt de<br />

lat op het vlak van vertrouwelijkheid, authenticiteit<br />

en integriteit nog hoger gelegd door het<br />

gebruik van sleutels in de ‘Hardware Root of<br />

Trust’, de ‘Secure Boot’ en de ‘Code Signing’<br />

mechanismen. Daarbij moeten echter drie uitdagingen<br />

aangepakt worden: de veilige creatie<br />

van de ‘secrets’, een veilige opslag, toegang en<br />

gebruik ervan, en de veilige provisionering op<br />

de apparaten. Als er ‘secrets’ gelekt worden,<br />

valt de volledige oplossing in het water.<br />

Dankzij de Ewon Cosy+ met geïntegreerde beveiliging van de hardware zijn installaties beter gewapend tegen<br />

cyberaanvallen.<br />

10 | ia-online.be


cruciaal dat die ‘secrets’ op geen enkel ogenblik<br />

voor de buitenwereld zichtbaar worden, vooraleer<br />

ze in de ‘vault’ terechtkomen. Daar zorgt de<br />

‘key ceremony’ voor.”<br />

‘Key ceremonies’<br />

De ‘key ceremony’ is het proces dat erop toeziet<br />

dat alle modaliteiten van het genereren en<br />

bewaren van de cryptografische elementen<br />

geheim blijven. Enkel een reeks geselecteerde<br />

actoren, zogenaamde ‘master keys’, hebben<br />

samen de mogelijkheid om de ‘vault’ open te<br />

maken en de inhoud ervan te wijzigen. Er is<br />

altijd een minimum aantal ‘master keys’ nodig<br />

om deze operaties uit te voeren. Eén individuele<br />

actor kan niets aanpassen.<br />

Het ‘key ceremony’ proces verloopt steeds volgens<br />

een vastgelegd scenario en alle deelprocessen<br />

worden gedocumenteerd. ‘Secrets’ worden<br />

in de ‘vault’ bewaard en zijn voor niemand<br />

bekend, zelfs niet voor de ‘master keys’. De<br />

kleinste mismatch tijdens zo’n ‘key ceremony’<br />

zorgt voor twijfel rond de vertrouwelijkheid en<br />

integriteit van de ‘secrets’, waardoor het volledige<br />

proces ongeldig is en alles van voren af<br />

aan gestart moet worden.<br />

Met de Ewon Cosy+ introduceerde HMS Networks een nieuwe generatie industriële<br />

VPN-routers die IIoT cybersecurity naar een hoger niveau tillen.<br />

De combinatie van het industriële cloudplatform Talk2M met de veilige Cosy+ laat gebruikers toe vanop<br />

afstand op een veilige manier industriële installaties in bedrijf te nemen en te programmeren, of zelfs foutdiagnoses<br />

uit te voeren.<br />

“De toegang tot de ‘secrets’ staat onder een<br />

strenge controle van de ‘vault’. Enkel geïdentificeerde<br />

processen en toepassingen kunnen<br />

tokens, paswoorden, certificaten en encryptiesleutels<br />

opvragen. Elke firmware update die<br />

voor de Ewon Cosy+ vrijgegeven wordt, wordt<br />

aan dit veiligheidsmechanisme onderworpen,<br />

vooraleer die vrijgegeven en geïnstalleerd<br />

wordt. Het is van het grootste belang dat alle<br />

firmware updates voor de Cosy+ eerst bij Ewon<br />

ondertekend worden vooraleer ze publiekelijk<br />

vrijgegeven worden, en dat ze door het apparaat<br />

geverifieerd worden voordat ze geïnstalleerd<br />

worden. Bij het ondertekenen wordt een<br />

private sleutel gebruikt, die meestal één van de<br />

‘secrets’ in de ‘vault’ is en bij niemand bekend<br />

is, maar die wel toegankelijk is om deze actie<br />

uit te voeren. Het apparaat zelf beschikt over de<br />

publieke sleutel om de handtekening te bevestigen”,<br />

stelt de sales engineer van Bintz Technics.<br />

“De ‘secrets’ die tijdens de ontwikkelingsfase<br />

gegenereerd worden, moeten tijdens de productie<br />

in de apparaten geïmplementeerd worden<br />

zonder de ‘chain of trust’ te breken. Dat gebeurt<br />

gewoonlijk door speciale partners, die zorgen<br />

voor de pre-provisionering van de ‘secrets’ op<br />

beveiligde locaties in het apparaat. Ook hier<br />

staat een ‘key ceremonie’ ervoor garant dat de<br />

overdracht van de ‘secrets’ van één veilige ‘vault’<br />

naar een andere gebeurt zonder dat ze ook<br />

maar één moment zichtbaar zijn.” ■<br />

ia-online.be<br />

| 11


Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock<br />

Samen het potentieel voor<br />

digitalisering ontgrendelen<br />

Nieuw innovatiecentrum<br />

voor de digitale<br />

transformatie van<br />

de industrie<br />

‘Changing the culture – the living form of innovation’. Dit is het motto van<br />

de Bremen Digital Hub Industry, die in juli officieel geopend is. Deze ruimte<br />

waar ideeën en experimenten met een industriële focus samenkomen is<br />

ontstaan in nauwe samenwerking tussen de landsregering van Bremen,<br />

de Universiteit van Bremen, Lenze en encoway, een dochterbedrijf van<br />

de automatiseringsspecialist uit Hamelen. In het technologiepark vlak bij<br />

de universiteit werd er anderhalf jaar gebouwd aan een uniek, innovatief<br />

ecosysteem, ontwikkeld voor het gebruik van digitale technologie,<br />

uitwisseling van kennis en samenwerking. De hub, gesubsidieerd door de<br />

deelstaat Bremen, is voornamelijk bedoeld om kmo’s te ondersteunen in<br />

hun broodnodige digitale transformatie en te dienen als speeltuin voor het<br />

uittesten van innovaties en nieuwe businessmodellen.<br />

Kmo’s zien zich geconfronteerd met grote uitdagingen.<br />

Ze moeten hun dagelijkse processen<br />

succesvol beheren, maar intussen ook innovaties<br />

ontwikkelen die hen in staat zullen stellen om de<br />

concurrentiekracht van hun bedrijf veilig te stellen<br />

in de toekomst. Digitalisering biedt hier een<br />

enorm potentieel voor. De vraag is echter hoe<br />

bedrijven snel kunnen overgaan tot een digitale<br />

transformatie op een manier die waarde creëert,<br />

zonder afdoende digitale expertise en met zeer<br />

beperkte middelen. Het antwoord is: niet alleen.<br />

“In onze technologisch en organisatorisch complexe<br />

wereld, kunnen we alleen maar succesvol<br />

zijn door samen te werken. Voor ons in Duitsland<br />

en in Europa in het bijzonder is succes een kwestie<br />

geworden van intelligente samenwerking”,<br />

vat Lenze CEO Christian Wendler de belangrijkste<br />

motivatie samen, om de schouders onder dit<br />

project te zetten. “Onze missie bij Lenze is om<br />

kmo’s op een kundige manier bij te staan in hun<br />

digitale transformatie en hen een ecosysteem<br />

aan te reiken voor deze waardevolle uitwisseling.<br />

De digital Hub Industry (DHI) biedt uitstekende<br />

omstandigheden en een uitzonderlijk creatieve<br />

omgeving om dit te doen.”<br />

Nieuwe digitale producten en<br />

diensten<br />

Het basisidee achter de DHI is een ruimte te<br />

realiseren waar bedrijven en onderzoeksdomeinen<br />

aan universiteiten en hogescholen<br />

elkaar vinden. Enerzijds leveren bedrijven<br />

zoals Lenze hun industriële knowhow en<br />

dragen ze met hun eigen digitale uitdagingen<br />

en problemen bij als interessante<br />

topics voor onderzoek. Anderzijds profiteren<br />

bedrijven van deze onderzoeksinspanningen<br />

om ze te transformeren in nieuwe<br />

digitale producten, diensten en businessmodellen.<br />

In haar openingswoord benadrukte<br />

Kristina Vogt, senator voor Economische<br />

Zaken, Arbeid en Europa voor Bremen, het<br />

belang van deze hub voor de regio: “Kmo’s<br />

en start-ups in het bijzonder worden ondersteund<br />

en versterkt op hun weg naar digitalisering<br />

door een aanbod dat hun noden en<br />

een praktische uitwerking voorop stelt. De<br />

DHI draagt op die manier op een duurzame<br />

manier bij tot de aantrekkingskracht van de<br />

regio; hij zorgt voor nieuwe jobs en garandeert<br />

bestaande.”<br />

Kmo’s en start-ups in het bijzonder worden in de<br />

Digital Hub Industry ondersteund en versterkt op<br />

hun weg naar digitalisering door een aanbod dat<br />

hun noden en een praktische uitwerking vooropstelt.<br />

‘We zullen nog<br />

aantrekkelijker worden<br />

voor onze klanten als<br />

een partner die kan<br />

meedenken in uitgebreide<br />

automatiserings- en<br />

digitaliseringsoplossingen’<br />

12 | ia-online.be


Open Innovation Lab<br />

Het hart van het nieuwe NEOS gebouw<br />

met zijn ongeveer 16.000 m² aan kantoren,<br />

labo’s en ruimte voor events is een Open<br />

In juli ging de Digital Hub Industry officieel open.<br />

Innovation Lab. Dat bestaat uit coworking<br />

plekken, diverse labo’s en een grote evenementenhal.<br />

Hier kunnen gevestigde industriële<br />

bedrijven samenwerken met elkaar,<br />

met onderzoekers van de universiteiten<br />

of start-ups en hun digitale talenten. In<br />

tijden waar er een tekort is aan technisch<br />

geschoold personeel, biedt de DHI het voordeel<br />

van de nabijheid tot de Universiteit van<br />

Bremen en zijn ervaren medewerkers, talenten<br />

en innovators. Wendler: “Ik ben ervan<br />

overtuigd dat digitalisering een enorm<br />

potentieel biedt voor industriële bedrijven.<br />

Tegelijk geloof ik dat de uitdagingen<br />

die daarmee gepaard gaan, enkel opgelost<br />

kunnen worden door samen te werken.<br />

Daarom ben ik zo tevreden over de oprichting<br />

van de DHI, die net dat doel voor ogen<br />

heeft. Samen het potentieel voor digitalisering<br />

ontgrendelen. We zullen nog aantrekkelijker<br />

worden voor onze klanten als een<br />

partner die kan meedenken in uitgebreide<br />

automatiserings- en digitaliseringsoplossingen<br />

langs de volledige waardeketen.” ■<br />

ia-online.be<br />

| 13


©kras99, ©ag visuell - Fotolia<br />

Wij kunnen er voor zorgen dat mens en machine<br />

veilig samen kunnen werken!<br />

_ Safety in 58mm behuizing<br />

_ SIL 3 gecertificeerd.<br />

_ Beschikbaar in Profinet/Profisafe, Ethernet IP/CIP Safety<br />

en binnenkort ook in Powerlink/Open Safety!<br />

www.tr-electronic.nl<br />

‘Induvido biedt oplossingen aan<br />

van concept tot uitwerking.<br />

Your partner toward 100% quality assurance with machine vision.<br />

Dit omvat de technische<br />

implementatie van<br />

geautomatiseerde bewakingen van<br />

uw productieprocessen met behulp<br />

van beeldverwerking.<br />

Dankzij onze vakkennis kunnen<br />

wij u uitgebreid helpen bij<br />

het integreren van machine<br />

visie toepassingen in uw<br />

bestaande of toekomstige<br />

productiefaciliteiten.’<br />

François Beuckelaersstraat 27, 1785 Merchtem T: +32499301906<br />

M: info@induvido.be W: www.induvido.be<br />

00033026001 - INDUVIDO.indd 1 11-07-<strong>2022</strong> 12:03


Tekst Valérie Couplez | Beeld ifm electronic<br />

BRENG UW GOEDEREN<br />

BETROUWBAAR IN BEWEGING<br />

Logistiek draait helemaal rond het in beweging brengen van goederen en mensen. De sleutelwoorden in logistiek<br />

vandaag zijn snelheid, flexibiliteit, efficiëntie, performantie, veiligheid, kwaliteit en monitoring. Met andere woorden,<br />

goederen en componenten moeten zich snel en betrouwbaar een weg banen door het productieproces. Een kolfje<br />

naar de hand van de slimme sensortechnologie van ifm electronic.<br />

De nood aan automatisering in logistiek nam de voorbije jaren sterk toe. Een trend die ook nog niet zal gaan liggen.<br />

16 | ia-online.be


De nood aan automatisering in logistiek nam<br />

de voorbije jaren sterk toe. Een trend die ook<br />

nog niet zal gaan liggen de komende tijd, want<br />

wie oplossingen zoekt om de prestaties, kwaliteit<br />

en veiligheid te verbeteren, de snelheid<br />

of flexibiliteit te verhogen, foutenlast terug te<br />

brengen en een constante monitoring te verzekeren,<br />

kan niet om automatisering heen. ifm<br />

bouwt al jaren aan een wijd gamma van producten<br />

en oplossingen die specifiek voor deze<br />

markt ontwikkeld zijn. Klassieke technologie,<br />

maar ook innovatieve, van positiesensoren en<br />

RFID-devices tot 1D-, over encoders, displays en<br />

2D- of 3D-visiesystemen, tot conditiebewaking<br />

door middel van trillingsmetingen, en zoveel meer.<br />

Voor meer efficiëntie en kwaliteit<br />

tegen minder kosten<br />

Met zijn aanbod helpt ifm electronic u om<br />

meerwaarde te creëren op drie domeinen.<br />

Allereerst zal automatisering via slimme sensoren<br />

de efficiëntie en de prestaties van hoe uw<br />

goederen door uw productie bewegen verbeteren<br />

en fouten reduceren. Hoe dat kan? Door de<br />

toegevoegde waarde van digitale communicatie<br />

via IO-Link. Helemaal, van de sensor in het<br />

veld tot de bovenliggende IT-systemen, worden<br />

uw processen en hun onderhoudsnoden nauwgezet<br />

gemonitord en aangestuurd.<br />

Ten tweede helpt ifm u de kwaliteit van uw producten<br />

en het niveau van uw service verhogen.<br />

De vijf jaar garantie die ifm verbindt aan zijn producten<br />

bewijst dat u technologie in handen krijgt<br />

die bijzonder robuust en betrouwbaar is om voor<br />

een optimale flow te zorgen in uw processen.<br />

Ten derde staat vandaag kostenbesparing hoog<br />

op de agenda. Door de kwaliteit van de componenten<br />

en ifm’s motto om dicht bij zijn klanten<br />

te staan, krijgt u de beste oplossing op maat<br />

van uw noden om uw processen betrouwbaar<br />

te automatiseren.<br />

Logistieke toepassingen<br />

De technologie van ifm is wijdverspreid binnen<br />

magazijnen in Europa en ver daarbuiten. Ze<br />

bewijst onder meer haar toegevoegde waarde<br />

bij AGV’s en AMR’s, waar ze instaat voor obstakelherkenning,<br />

botsingsvermijding, lokalisatie en<br />

navigatie. De nieuwe O3R camera’s zijn bijvoorbeeld<br />

uniek in de markt met hun capaciteiten,<br />

hun compacte behuizing en hun mogelijkheid<br />

om meerdere camera’s te combineren.<br />

Een tweede domein waarin ifm electronic uitblinkt<br />

is 3D-metingen voor palletiseerprocessen.<br />

De 3D-camera’s van ifm zorgen voor de juiste<br />

technologie om accurate metingen van goederen<br />

in welke vorm en formaat dan ook uit te voeren.<br />

‘Met zijn aanbod helpt ifm electronic u om meerwaarde<br />

te creëren in uw logistieke processen’<br />

Ook in magazijnen neemt conditiebewaking<br />

een steeds prominentere rol in. Met de technologie<br />

van ifm kan u vroegtijdig het terugvallen<br />

van de prestaties van bepaalde componenten<br />

of abnormaal gedrag detecteren, zodat er geen<br />

ongeplande stilstanden optreden. ■<br />

Ontdek wat er allemaal<br />

mogelijk is aan slimme<br />

automatisering<br />

Maar geen twee magazijnen zijn dezelfde.<br />

Om u te helpen de bomen door het<br />

logistieke bos te blijven zien, organiseert<br />

ifm op 15 september een internationale<br />

webinar. U krijgt tweemaal de kans (om<br />

10 uur en om 15 uur) om alles te weten te<br />

komen over onderstaande onderwerpen.<br />

Een concreet toepassingsvoorbeeld zal<br />

illustreren wat dat in de praktijk allemaal<br />

voor meerwaarde kan opleveren. Scan de<br />

QR-code om u vandaag nog in te schrijven.<br />

• magazijnautomatisering, AGV’s en AMR’s<br />

• identificatie, tracering en lokalisering<br />

van goederen, pallets,<br />

mobiele robots, shuttles…<br />

• typische uitdagingen in verband met<br />

poortcontrole en de oplossing van ifm<br />

• beheer van gegevensoverdracht<br />

en systeemintegraties<br />

• mogelijkheden van RTLS en RFID<br />

• RFID-producten en oplossingen<br />

voor magazijnautomatisering<br />

De technologie van ifm is wijdverspreid binnen magazijnen in Europa en ver daarbuiten.<br />

ia-online.be<br />

| 17


De Pen<br />

18 | ia-online.be


De Pen<br />

Karl Haeusgen<br />

Voorzitter VDMA<br />

EUROPESE ONDERZOEKSPROGRAMMA’S<br />

GAAN VOORBIJ AAN NODEN INDUSTRIE<br />

De Europese onderzoeksprogramma’s voor industriële bedrijven zijn een belangrijke bouwsteen<br />

om Europa’s positie te verzekeren binnen een wereldwijde concurrentie. Maar de programma’s<br />

komen vaak te laat en de drempels om te participeren blijven hoog. De VDMA roept op tot een<br />

betere samenwerking tussen Europese autoriteiten en de industrie.<br />

Minder en minder kmo’s melden zich aan voor deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s. VDMA heeft hier drie<br />

oorzaken voor geïdentificeerd. In eerste instantie hebben de lage kansen op succes in vergelijking met de inspanning die<br />

moet worden geleverd geleid tot veel frustratie. Ten tweede beantwoorden de programma’s te vaak alleen maar aan politieke<br />

trends op korte termijn en leggen ze de belangrijke technologische noden van de industrie naast zich neer. Ten derde zit de<br />

timing vaak niet goed. Onderwerpen die om dringende actie vragen, zien we vaak pas twee à drie jaar later vertaald worden<br />

in onderzoeksprogramma’s.<br />

Voor de sector van mechanische engineering en fabrieksengineering, die fungeert als een integrator van technologie en<br />

oplossingen voor heel wat takken van de industrie, is de medewerking aan onderzoek dat heel Europa bestrijkt nochtans cruciaal.<br />

Zeker tegen de achtergrond van de uitdagingen waar Europa en haar industrie vandaag voor staan – van klimaatverandering<br />

en grondstoffenschaarste tot technologische suprematie en concurrentiekracht – hebben we meer dan ooit nood aan nieuwe,<br />

innovatieve en duurzame oplossingen. Het is daarom bijzonder alarmerend dat steeds minder bedrijven interesse tonen in<br />

Europese onderzoeksprogramma’s en dat de prioriteiten in call voor subsidies steeds minder relevant worden.<br />

VDMA gelooft daarom dat een nieuwe aanpak nodig is. Boven alles moeten veel meer bedrijven hun weg vinden naar<br />

de Europese onderzoeksprogramma’s door instrumenten die minder drempels kennen en sneller ageren. Bovendien<br />

moeten de prioriteiten zich duidelijker toespitsen op de technologische state-of-the-art die bedrijven nodig hebben<br />

om hun concurrentiekracht te boosten en een groene transitie te ondergaan. Bijkomend moeten er platformen en<br />

partnerschappen ontstaan die de industrie, wetenschappers, investeerders en beleidsmakers samenbrengen die deze<br />

transformatie kunnen ondersteunen.<br />

VDMA roept de Europese beleidsmakers op om in gesprek te gaan met de industrie. We hebben immers heel wat te bieden:<br />

de expertise in technologie en markten, maar ook de juiste interpretatie van onderzoeksresultaten. De industrie kan private<br />

investeringen mobiliseren om de intensiteit van onderzoek en ontwikkeling nu eindelijk op te trekken tot 3% van het bruto<br />

binnenlands product over heel Europa, een doel dat Europa al jaren niet bereikt. Nu is dan ook het moment om de krachten<br />

te bundelen. ■<br />

ia-online.be<br />

| 19


Tekst Valérie Couplez | Beeld Beckhoff <strong>Automation</strong><br />

DE PERFECTE ROBOT VOOR<br />

IEDERE TOEPASSING<br />

Robots blijven oprukken in de industrie. Met ATRO presenteert Beckhoff een nieuw modulair en flexibel concept dat<br />

voor eender welke toepassing de juiste robotkinematica samenstelt. Het stokpaardje is de interne doorstroom van<br />

data, stroom en vloeistoffen. Dit is zodanig geïmplementeerd, dat alle assen eindeloos kunnen roteren.<br />

Met ATRO kunnen gebruikers bijna elk robotontwerp<br />

voor hun toepassing samenstellen uit<br />

de meegeleverde modules: van een eenvoudige<br />

éénassige roterende indexeringstafel en deltakinematica<br />

tot meerassige seriële robots. Het<br />

holistische perspectief van Beckhoff is cruciaal<br />

voor een eenvoudige inbedrijfstelling en bediening:<br />

enkel de directe integratie van het robotsysteem<br />

in PC-gebaseerde besturing maakt een<br />

optimale totaaloplossing voor de machine of<br />

installatie mogelijk. Hierdoor vermindert het<br />

aantal controllers dat nodig is, zelfs bij meerdere<br />

robots, tot slechts één industriële PC.<br />

ATRO kinematica bestaat uit actieve koppelingen<br />

– de motormodules. Die zijn verkrijgbaar<br />

in verschillende vormen: rechte modules in<br />

I-vorm of schuine modules in L-vorm, die zijn<br />

ontworpen in vijf verschillende vermogens. Elke<br />

motormodule vormt een compleet aandrijfsysteem<br />

voor één as van de robot. De voeding en<br />

besturing zijn de enige externe componenten<br />

die nodig zijn, waardoor een stuk minder<br />

ruimte nodig is in de schakelkast.<br />

Naast de actieve modules zijn er verbindingsmodules<br />

zonder eigen aandrijving:<br />

- basismodules als een basis inclusief de<br />

mediatoevoer;<br />

- linkmodules met I-, L- en Y-vorm voor de<br />

realisatie van individuele robotconfiguraties;<br />

- systeemmodules die gebruikt kunnen<br />

worden om extra functies te integreren,<br />

zoals een camera.<br />

Voordelen van interne mediatoevoer<br />

Alle modules zijn onderling verbonden via de<br />

ATRO interface, die een stevige verbinding<br />

garandeert en ook de interne toevoer doorlaat.<br />

Data, stroom en vloeistoffen (perslucht,<br />

vacuüm of water) worden zo door de binnenkant<br />

van de modules in de ATRO kinematica<br />

Met ATRO kan een robot aan een specifieke taak worden aangepast dankzij een willekeurig aantal assen.<br />

Bovendien is ATRO vrij schaalbaar, modulair en gemakkelijk uitbreidbaar.<br />

20 | ia-online.be


‘Dankzij de interne toevoer van stroom, data en media<br />

kan iedere as eindeloos roteren’<br />

geleid. Conventionele robotoplossingen, daarentegen,<br />

leiden deze aan de buitenzijde en zijn<br />

daardoor beperkt in rotatie en het gebruik van<br />

de werkruimte. Deze beperking wordt volledig<br />

geëlimineerd met de Beckhoff oplossing: iedere<br />

as kan eindeloos roteren, met als gevolg een<br />

betere cartesiaanse toegankelijkheid en korte<br />

positioneringspaden. Bovendien worden storende<br />

zaken, zoals slechte draaibewegingen<br />

omwille van externe kabels, vermeden dankzij<br />

externe mediatoevoer. Dankzij de ATRO<br />

interface kan quasi ieder robotwerktuig, zoals<br />

geavanceerde grijpsystemen, gemakkelijk geïntegreerd<br />

worden.<br />

Systeemintegratie zonder grenzen<br />

Met ATRO biedt Beckhoff een zeer flexibel<br />

robotsysteem dat alle essentiële machinefuncties<br />

bezit dankzij de diepgaande integratie in<br />

de TwinCAT automatiseringssoftware. Enkele<br />

voorbeelden zijn beeldverwerking voor complexe<br />

toepassingen (‘bin picking’), verbetering<br />

van bewegingsprestaties dankzij machine learning<br />

of directe cloudverbinding voor analyse en<br />

onderhoud. Het gebruik van open interfaces en<br />

universele normen maakt een plug-and-play<br />

werking van de gecreëerde robotconfiguratie<br />

en eenvoudige engineering mogelijk.<br />

Deze verscheidenheid van functies geconcentreerd<br />

in één enkele controller minimaliseert<br />

de hardwarekosten, zorgt voor<br />

maximale synchronisatie van alle componenten<br />

en snellere datacommunicatie.<br />

Daar hoort ook de directe combinatie met<br />

intelligente transportoplossingen zoals XTS<br />

en XPlanar bij. Bovendien kunnen andere<br />

gebieden zoals communicatie, functionele<br />

veiligheid en de applicatie zelf moeiteloos<br />

gerealiseerd worden. Met ATRO levert Beckhoff<br />

een uiterst krachtige totaaloplossing<br />

met maximaal resultaat, en dat met een –<br />

tot dusver onmogelijke – kleinere ecologische<br />

voetafdruk. ■<br />

Met ATRO biedt Beckhoff een zeer flexibel robotsysteem dat alle essentiële machinefuncties bezit dankzij de<br />

diepgaande integratie in de TwinCAT automatiseringssoftware.<br />

ia-online.be<br />

| 21


ELECTRIC MOTORS ELECTRIC MOTORS<br />

ELECTRIC MOTORS ELECTRIC MOTORS<br />

ELECTRIC MOTORS ELECTRIC MOTORS<br />

MARINE<br />

MOTORS<br />

MARINE<br />

MOTORS<br />

MARINE<br />

MOTORS<br />

MARINE<br />

MOTORS<br />

MARINE<br />

The Quality The Quality you can you trust! can trust!<br />

The Quality The Quality you can you trust! can trust!<br />

The Quality The Quality you can you trust! can trust!<br />

The Quality The Quality you can you trust! can trust!<br />

The Quality The Quality you can you trust! can trust!<br />

E<br />

E<br />

E<br />

ATEX<br />

ATEX<br />

Zone1 MARINE<br />

Zone2<br />

Zone1 MOTORS MARINE<br />

Zone2<br />

MOTORS<br />

Zone1 MARINE<br />

Zone2<br />

MOTORS<br />

Zone1 MARINE<br />

Zone2<br />

MOTORS<br />

Zone1 MARINE<br />

Zone2<br />

MOTORS<br />

WIMES ATEX<br />

Zone1<br />

WIMES ATEX<br />

FORCE INCREASED FORCE<br />

Zone2<br />

Zone21 COMPLIANT Zone21 BRAKE<br />

Zone1<br />

COMPLIANT VENTILATED BRAKE DEGREE VENTILATED OF<br />

Zone22 MOTORS Zone22<br />

FORCE<br />

MOTORS<br />

MOTORS FORCE<br />

PROTECTION<br />

INCREASED MOTORS<br />

Zone21 COMPLIANT<br />

ATEX<br />

Zone21 BRAKE COMPLIANT VENTILATED BRAKE DEGREE VENTILATED OF<br />

Zone22<br />

WIMES<br />

MOTORS Zone22 MOTORS WIMES<br />

MOTORS<br />

PROTECTION MOTORS<br />

Zone1<br />

FORCE INCREASED FORCE<br />

Zone2<br />

Zone21 WIMES<br />

COMPLIANT ATEX Zone21 WIMES<br />

BRAKE COMPLIANT VENTILATED BRAKE DEGREE VENTILATED OF<br />

Zone22 MOTORS Zone22 Zone1 MOTORS<br />

MOTORS<br />

MOTORS<br />

Van FORCE<br />

Zone2 Houcke NV, Vlamingveld 32, BE- FORCE<br />

PROTECTION<br />

Van Houcke NV, Vlamingveld 32, BE- 8490 Jabbeke, Belgium8490 Jabbeke, INCREASED Belgium<br />

Zone21 WIMES<br />

COMPLIANT<br />

ATEX Zone21 WIMES<br />

BRAKE COMPLIANT VENTILATED BRAKE DEGREE VENTILATED OF<br />

Zone22 Van Houcke NV, MOTORS Vlamingveld Zone22 Van<br />

Zone1<br />

Houcke 32, BE- NV, MOTORS 8490 Vlamingveld Jabbeke, 32, Belgium MOTORS BE- 8490 Jabbeke, PROTECTION Belgium MOTORS<br />

FORCE INCREASED FORCE<br />

www.mez-motors.com<br />

Zone2<br />

COMPLIANT<br />

BRAKE COMPLIANT VENTILATED BRAKE DEGREE VENTILATED OF<br />

ATEX<br />

ATEX<br />

ATEX<br />

Zone21<br />

Zone21<br />

WIMES<br />

WIMES<br />

MARINE<br />

INCREASED<br />

DEGREE MOTORS OF<br />

PROTECTION<br />

INCREASED MARINE<br />

DEGREE MOTORS OF<br />

PROTECTION<br />

INCREASED MARINE<br />

DEGREE MOTORS OF<br />

PROTECTION<br />

INCREASED MARINE<br />

DEGREE MOTORS OF<br />

PROTECTION<br />

INCREASED MARINE<br />

DEGREE OF<br />

MOTORS


CODESYS 3<br />

MAXIMALE PRESTATIES BIJ<br />

MINIMALE AFMETINGEN<br />

The new IIoT controller from WAGO<br />

WAGO CC100 - REF 751-9301<br />

Meer info


Tekst Valérie Couplez | Beeld <strong>Industrial</strong>Fairs<br />

De cirkel sluiten op netwerkevent D2M<br />

VAN ONTWERP TOT<br />

SERIEPRODUCTIE<br />

Waar MNE-Prototyping al een eerste schuchtere<br />

poging vormde om ontwerpen en maken<br />

dichter bij elkaar te brengen, trekt opvolger<br />

design to manufacturing (D2M) nu resoluut die<br />

kaart. “Het moment was rijp om onze kaarten<br />

duidelijk op tafel te leggen. De vorige combieditie<br />

had de synergie tussen ontwerpen en<br />

maken doen bovendrijven. Op 21 en 22 september<br />

willen we nu voor alle bezoekers een<br />

verbindende ervaring creëren. De maakindustrie<br />

transformeert in ijltempo tot een interactief<br />

en wendbaar ecosysteem. Hoe beter bedrijven<br />

beide processen kunnen verweven in hun organisatie,<br />

hoe meer stappen ze kunnen zetten in<br />

kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid”, verduidelijkt<br />

Karl d’Haveloose van organisatieteam<br />

<strong>Industrial</strong>Fairs de strategische koerswijziging.<br />

Alle stippen verbinden<br />

Ervaring is misschien nog het sleutelwoord,<br />

want D2M wil meer doen dan gewoon de<br />

klassieke exposanten samenbrengen op de<br />

beursvloer. Het moet een belevenis worden<br />

voor iedereen die de Belgische maakindustrie<br />

een warm hart toedraagt. D’Haveloose:<br />

“D2M wil alle stippen verbinden om van ontwerp<br />

en serieproductie één geïntegreerde<br />

waardeketen te maken. Door enerzijds een<br />

breed aanbod van potentiële partners langs<br />

de volledige keten op de been te brengen,<br />

verdeeld over onze tien technologieroutes.<br />

We kijken daarbij verder dan de namen die<br />

iedereen kent naar welke innovatieve mate-<br />

24 | ia-online.be


ialen en technieken er de laatste jaren zijn<br />

bijgekomen. Want digitalisering heeft wel<br />

wat in gang gezet, ook in de metaalindustrie.<br />

De klant van morgen wil zakendoen met<br />

maakbedrijven die sterk online inzetten en<br />

snelle designconfiguratie en ordering mogelijk<br />

maken, met een korte time-to-market,<br />

goed georganiseerde toeleveringsketens en<br />

flexibele voorraden.”<br />

Beleving op en rond de beursvloer<br />

“Anderzijds willen we inzetten op beleving om<br />

de bezoeker te triggeren”, gaat D’Haveloose<br />

verder. “We willen ze net dat tikkeltje extra<br />

bieden door exposanten alle mogelijkheden te<br />

geven om demo’s te organiseren en zelf een<br />

aantrekkelijk randprogramma samen te stellen.”<br />

Een missie die nog volop aan de gang is, maar<br />

de eerste geluiden zijn alvast veelbelovend.<br />

Doorlopend zal men op de beurs Café 3D<br />

(Flam 3 D) en de Innovation Exposition (Howest<br />

<strong>Industrial</strong> Design Center) kunnen bezoeken.<br />

Elke dag staan er bovendien de welbekende<br />

Expert Classes op het programma die toepassingsgerichte,<br />

specialistische kennis rond ontwerpen<br />

en maken aanreiken aan bezoekers om<br />

de volgende stappen in hun productie te zetten.<br />

Het volledige programma is terug te vinden op<br />

de website.<br />

Avondevents<br />

Ook voor wie pas later op de dag kan komen<br />

aanschuiven, is er nog veel lekkers voorzien.<br />

“Op woensdagavond nodigt Agoria uit voor<br />

‘the brave new world of manufacturing’, een<br />

captain’s debate waar experten en technologieleiders<br />

bezoekers inspireren rond maken en<br />

ondernemen in tijden van disruptie. Op donderdag<br />

wordt het avondprogramma versterkt<br />

door het event ‘Manufacturing 4.0: closing<br />

the loop’. Een debat omtrent de nood aan<br />

meer samenwerking en partnerschappen in het<br />

nieuwe maken anno <strong>2022</strong>.”<br />

Praktische info<br />

Waar? Kortrijk Xpo, hal 4<br />

Wanneer? 21 en 22 september<br />

Openingsuren? Telkens van 14 tot 21 uur.<br />

Tickets? Gratis mits registratie via de website<br />

Meer info? www.d2m.be<br />

Café 3D: een blend van kennis,<br />

contacten en neutraal advies in AM<br />

Heb je vragen over de mogelijkheden of uitdagingen<br />

bij 3D-printing? Kom op de koffie<br />

en krijg een beter beeld op de wereld van AM.<br />

Bezoekers van de D2M-beurs kunnen doorlopend<br />

terecht op het Café 3D netwerk- en<br />

infopunt. Als onafhankelijke netwerkorganisatie<br />

voor 3D-printen helpt Flam 3 D bedrijven,<br />

onderzoeksinstellingen of andere organisaties<br />

op weg met hun 3D-uitdaging. Je vindt er<br />

relevante kennis en contacten om helemaal<br />

wegwijs te raken in de wereld van AM.<br />

Op zoek naar neutraal en onafhankelijk advies?<br />

De koffie staat klaar! ■<br />

‘Hoe beter bedrijven ontwerpen en maken kunnen<br />

verweven in hun organisatie, hoe meer stappen ze<br />

kunnen zetten in kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid’<br />

ia-online.be<br />

| 25


Tekst Valérie Couplez | Beeld <strong>Industrial</strong>Fairs<br />

ONTDEK HOE U HET BEST<br />

KAN DIGITALISEREN<br />

De ideale evenwichtsoefening tussen een congres en een beurs. Zo kan je ABISS misschien nog het beste omschrijven.<br />

Op die netwerksummit worden bezoekers getrakteerd op inhoud van de bovenste plank. Geen commerciële praatjes,<br />

maar praktische handvaten die leiden tot inzichten. Nieuwe ontwikkelingen in digitalisering? Beste practices in<br />

digitale roadmaps van andere bedrijven? Het passeert allemaal de revue en bezoekers kunnen op de beursvloer de<br />

geleerde lessen meteen koppelen aan de juiste partner(s). Een formule die aanslaat, want ABISS stevent af op een<br />

recordeditie op 6 oktober in Kortrijk Xpo.<br />

Met de coronaperikelen eindelijk wat meer op<br />

de achtergrond, sluit ABISS weer aan bij de<br />

groeicurve van 2019. Organisator <strong>Industrial</strong>-<br />

Fairs denkt rond de kaap van 90 exposanten<br />

te stranden en verhuist de beurs naar hal 3 van<br />

Kortrijk Xpo. Logisch, zult u denken, want digitalisering<br />

staat volop in de kijker. Zeker, maar<br />

op elke beurs tonen bedrijven vandaag wel de<br />

softwareoplossingen die ze in petto hebben<br />

voor hun klanten. Wat het event echt onderscheidt<br />

van klassieke beurzen zoals Indumation,<br />

is de focus op de inhoud.<br />

“Daar gaat het gros van onze inspanningen dan ook<br />

naartoe”, zegt Sven Mollie, exhibition & content<br />

manager voor ABISS. “Je hebt de experten uit kennisinstellingen,<br />

die vertellen over de laatste nieuwe<br />

ontwikkelingen, maar vooral ook bedrijven die hun<br />

ervaringen komen delen. Die vertellen over de uitdagingen<br />

die ze al zijn tegengekomen en de volgende<br />

stappen die ze willen zetten in hun digitale<br />

transitie. Die input is van goudwaarde voor elke<br />

bezoeker.” Het volledige programma was bij het<br />

ter perse gaan van het magazine nog niet bekend,<br />

maar staat op de website van de beurs.<br />

Vertaalslag van theorie en praktijk<br />

Wie de bezoekers met al die inspiratie van de<br />

Expert Classes dan kan helpen om zelf een digitaliseringstraject<br />

op het getouw te zetten? Ook<br />

daarvoor hoeven ze op ABISS niet ver te zoeken.<br />

“De exposanten op de beursvloer helpen hen de<br />

vertaalslag te maken van alles wat ze gehoord<br />

hebben in de Expert Classes naar hun eigen<br />

project en hun eigen digitale vraagstukken.<br />

Dat is echt de kracht van ABISS: de combinatie<br />

van theorie en praktijk”, beklemtoont Karl<br />

26 | ia-online.be


‘Wat ABISS echt<br />

onderscheidt van klassieke<br />

beurzen zoals Indumation,<br />

is de focus op de inhoud’<br />

D’Haveloose, managing director <strong>Industrial</strong>Fairs.<br />

Ook op dat vlak waakt de organisatie over de<br />

inhoud. “Net om ons naast andere automatiseringsbeurzen<br />

te profileren. Elke fabrikant uit<br />

deze wereld beschikt vandaag wel over eigen<br />

apps, cloudoplossingen of platformen. Daarvoor<br />

hoeven ze niet naar ABISS te komen. Wel<br />

voor toepassingen die ook openstaan voor<br />

andere hardware. Waar de focus echt op digitalisering<br />

van processen ligt. Dat is de speeltuin<br />

van ABISS.”<br />

Voor een duidelijk overzicht zijn de beursvloer en<br />

de Expert Classes net als in de voorbije edities<br />

opgedeeld in drie thema’s: Industry of Things,<br />

Intelligence of Things en Security of Things.<br />

Van inspiratie naar connectie<br />

Een tweede speerpunt van de beurs is uiteraard<br />

het netwerken. “Daarom houden we de<br />

oppervlakte voor exposanten bewust beperkt.<br />

Het show- en demogehalte ligt hier lager, de<br />

inhoud staat centraal. Bezoekers krijgen alle<br />

ruimte om inspiratie te vinden voor de digitale<br />

uitdagingen waar ze voor staan. Maar we zien<br />

dat ook onze exposanten aan het netwerken<br />

slaan. Er zijn al verschillende projecten gerealiseerd<br />

met oplossingen die zijn uitgewerkt<br />

door verschillende partners samen die elkaar<br />

hier vonden op onze beursvloer. Daar zijn we<br />

toch trots op. Daarom willen we alles in één<br />

compacte ruimte kunnen blijven aanbieden:<br />

het netwerken, de catering, het congres en<br />

de beurs. Die combinatie zorgt voor een ijzersterke<br />

wisselwerking”, besluiten D’Haveloose<br />

en Mollie. ■<br />

Praktische info<br />

Waar? Kortrijk Xpo<br />

Wanneer? Donderdag 6 oktober<br />

Openingsuren? Van 9 tot 17 uur<br />

Meer info? www.abissummit.be<br />

ia-online.be<br />

| 27


Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock<br />

HOE CONNECTIVITEIT<br />

DE BASIS LEGT VOOR<br />

DE SLIMME FABRIEK<br />

Industrie 4.0 heeft een revolutie ontketend in hoe we produceren en automatiseren. De wereld van geconnecteerde<br />

sensoren en real-time data uit de productie laat bedrijven toe om hun efficiëntie, flexibiliteit en veiligheid drastisch<br />

te verbeteren. Maar het creëren van een slimme, datagedreven fabriek is echter niet zonder uitdagingen. Hoe<br />

groter de afhankelijkheid van digitale technologie, hoe groter ook de kwetsbaarheid van netwerken. Datastromen<br />

worden complexer, moeilijker te beheersen en dit kan leiden tot vertraging en zelfs stilstanden. Bovendien moet<br />

elke Industrie 4.0-oplossing die u kiest ook bestand zijn tegen de soms zware omstandigheden die gelden op<br />

de werkvloer. Maar hoe kan u dan Industrie 4.0 technieken op een duurzame, veilige en vooral succesvolle<br />

manier implementeren?<br />

Alles, van het binnenkomen van het order tot monitoring en onderhoud vanop<br />

afstand, vraagt om een digitale verbinding met een hub of een sturingsomgeving.<br />

28 | ia-online.be


Bedrijven moeten daarom grondig nadenken over hoe data doorheen de productie stromen en hoe alle geconnecteerde machines en installaties gestructureerd<br />

en verbonden moeten worden.<br />

Connectiviteit is de belangrijkste horde op weg<br />

naar een efficiënt draaiende slimme fabriek.<br />

Alles, van het binnenkomen van het order<br />

tot monitoring en onderhoud vanop afstand,<br />

vraagt om een digitale verbinding met een hub<br />

of een sturingsomgeving. Deze connectiviteit<br />

is tegelijk cruciaal om functies zoals systeemcontrole,<br />

alarmen, updates en cyberveiligheid<br />

te garanderen. De introductie van al deze<br />

systemen is echter enorm complex. Operatoren<br />

moeten grote hoeveelheden data over firewalls<br />

naar de juiste bestemming sturen op een cyberveilige<br />

manier. Want zolang de rekenkracht van<br />

een computer beperkt blijft, is het belangrijk<br />

om datastromen van kritische installaties te<br />

identificeren. Wat is er cruciaal, wat moet er<br />

voorrang krijgen zodat commando’s en data<br />

die sleutelinformatie bevatten niet te laat arriveren<br />

en voor disruptie zorgen.<br />

Hardware en software voor<br />

netwerkbeheer<br />

Bedrijven moeten daarom grondig nadenken<br />

over hoe data doorheen de productie stromen<br />

en hoe alle geconnecteerde machines en installaties<br />

gestructureerd en verbonden moeten<br />

worden om een goed werkende topologie<br />

te realiseren. Om slim te netwerken en datastromen<br />

betrouwbaar en responsief te houden,<br />

moet connectiviteit gecontroleerd worden. Dit<br />

kan alleen door hardware (zoals Ethernet schakelaars<br />

en poorten die garant staan voor veilige<br />

communicatie en eenvoudige netwerkprotocollen)<br />

te combineren met uitgebreide software<br />

voor netwerkbeheer. Voeg hier dan nog draadloze<br />

technologie aan toe om vanop afstand<br />

toegang te krijgen tot de productiedata op de<br />

werkvloer. Voor een precieze controle van datastromen<br />

kunnen operatoren gebruikmaken van<br />

managed Ethernet switches om verschillende<br />

systemen en technologieën op een veilige en<br />

eenvoudig te controleren manier te verbinden.<br />

Deze schakelaars dichten de kloof tussen ongelijksoortige<br />

systemen en apparaten en houden<br />

zich actief bezig met het optimaliseren van netwerkwerkverkeer<br />

om te verzekeren dat de juiste<br />

kritische datastromen prioriteit krijgen. Daarnaast<br />

kunnen ze optreden wanneer er onbekend<br />

dataverkeer langs de poorten wil passeren. ❯<br />

‘Een component die faalt kan een hele productieband<br />

tot stilstand brengen of erger nog, het leven van<br />

de operatoren die in de buurt aan de slag zijn<br />

in gevaar brengen<br />

ia-online.be<br />

| 29


Easy and secure Remote<br />

Access to your machines<br />

Testing Partner<br />

Cosy+<br />

Dé veiligste industriële router voor remote access.<br />

Ewon is al 20 jaar de referentie op vlak van industriële VPN routers voor toegang op afstand<br />

tot machines en installaties. Vandaag komt daar een nieuwe generatie routers bij, de Ewon Cosy+.<br />

• 100% Cybersecure - Hardware root-of-trust dankzij de geïntegreerde security chip.<br />

• Automatische firmware updates.<br />

• Vertrouwd door meer dan 20.000 klanten over de hele wereld.


Zolang de rekenkracht van een computer beperkt blijft, is het belangrijk om datastromen van kritische installaties te identificeren.<br />

Wat is er cruciaal, wat moet er voorrang krijgen?<br />

Robuuste infrastructuur nodig<br />

Maar in een industriële omgeving volstaan<br />

die functionaliteiten niet. Apparaten moeten<br />

immers ook robuust en veerkrachtig zijn,<br />

zodat ze decennialang kunnen meegaan, met<br />

een beperkt aantal onderhoudsbeurten en<br />

soms onder zeer zware omstandigheden. Hier<br />

loont het niet om de kantjes ervan af te lopen.<br />

Een component die faalt kan een hele productieband<br />

tot stilstand brengen of erger nog, het<br />

leven van de operatoren die in de buurt aan de<br />

slag zijn in gevaar brengen. In een productie<br />

waar elke schakel van de ketting geconnecteerd<br />

is, bestaat er een hoger risico op elektromagnetische<br />

interferentie vanuit diverse<br />

systemen en apparaten. Wie in het netwerk<br />

constant data doorstuurt, creëert een omgeving<br />

van elektromagnetisch achtergrondgeruis.<br />

Het is misschien niet zichtbaar voor operatoren,<br />

het kan wel de signaalsterkte verzwakken, het<br />

verkeer van data vertragen, en tot vertragingen<br />

en stilstanden leiden.<br />

Oplossingen op lange termijn<br />

Ondanks deze aanzienlijke uitdagingen, wordt<br />

er nog vaak gekozen voor oplossingen van het<br />

schap van verschillende producenten en leverancier.<br />

Het zoeken van de beste deals is hier<br />

vaak de drijfveer achter, maar het eindresultaat<br />

wordt vaak duurder en meer disruptief.<br />

Bijvoorbeeld wanneer deze componenten<br />

incompatibel zijn en niet goed met elkaar<br />

samenwerken ,of niet gebouwd zijn om aan de<br />

hoogste temperaturen of elektromagnetische<br />

velden te weerstaan. Uitval is dan geen<br />

mogelijk heid maar een zekerheid. Wie over de<br />

contracten voor de aankoop van nieuwe componenten<br />

gaat, moet zich dan ook bewust<br />

zijn van deze problematieken. Wie oplossing<br />

zoekt, moet voor componenten gaan die het<br />

best met zware industriële omstandig heden<br />

kunnen omgaan. Ze houden er daarenboven<br />

ook beter rekening mee dat hoe meer bewegende<br />

onderdelen er zijn, hoe groter de kans<br />

op falen is. ❯<br />

Een tweede aandachtspunt is het omgevingsklimaat.<br />

Temperaturen in een industriële setting<br />

kunnen variëren van -40 °C tot 75 °C. Beide<br />

uitersten van het spectrum eisen hun tol op de<br />

fysieke paraatheid van toestellen en componenten,<br />

tenzij daar voldoende aandacht naar gaat.<br />

Producenten moeten beschikken over een plan en een infrastructuur die hen in staat steltlen om flexibel met<br />

uitzonderlijke omstandigheden om te gaan, als ze zich aandienen.<br />

ia-online.be<br />

| 31


Presence sensing<br />

safety devices<br />

e hoo e o ucti iteit met e ma t a et<br />

o lossin en an ockwell utomation<br />

e o lo in en n oc well utom tion i n<br />

bi uit te e c i t oor toe in en w rbi<br />

e eili hei an het e soneel een io iteit is.<br />

un inno tie e ro ucten en ien ten el en bi e<br />

be c ermin n uw men en m c ine en et milieu<br />

terwi l e u time wo t emaximalisee .<br />

Ook het maximale uit uw machines halen?<br />

www.routeco.com/nl-be<br />

+32 14 394 340<br />

info-be@routeco.com


‘Hoe meer IoT-apparaten worden toegevoegd, hoe meer<br />

inzichten er kunnen worden gegenereerd door Industrie<br />

4.0-systemen’<br />

Continuïteit garanderen<br />

Want hoe sterk operatoren zich ook inspannen<br />

om hun fabrieken van stilstand te vrijwaren, ze<br />

kunnen niet alles voorzien. De recente ervaringen<br />

met covid-19 zijn daarvan het beste bewijs.<br />

Producenten moeten dus beschikken over een<br />

plan en een infrastructuur die hen in staat<br />

stellen om flexibel met uitzonderlijke omstandigheden<br />

om te gaan, als ze zich aandienen.<br />

Just-in-time productie en industriële processen<br />

vragen om continuïteit in service. De kosten<br />

van stilstanden lopen gauw op. Daarom moet<br />

een netwerktopologie zo opgebouwd zijn, dat<br />

er maximale redundantie is en minimale interferentie.<br />

Een mesh topologie, waar alle apparaten<br />

met elkaar verbonden zijn in een complex<br />

web, kan hier bijvoorbeeld voor zorgen. Alle<br />

apparaten kunnen dan met elkaar communiceren<br />

en dynamisch hun transmissiepaden<br />

aanpassen als er een verschil in signaalsterkte<br />

optreedt. Dit laat toe om geavanceerde technologie<br />

toe te passen die het netwerk kan<br />

herstellen als een of meer verbindingen afbreken.<br />

Het netwerk kan dus blijven werken, los van<br />

interferentie of positie.<br />

Anticiperen op netwerkproblemen<br />

Maar verschillende productieomgevingen<br />

zorgen voor andere uitdagingen. In een fysiek<br />

of bedraad netwerk brengen mesh netwerken<br />

een verhoogd risico op een broadcast storm<br />

met zich mee. Dit gebeurt wanneer er een<br />

accumulatie optreedt van signalen en verkeer<br />

op een industrieel computernetwerk. Een<br />

broadcast storm die niet aangepakt wordt, zal<br />

zodanig veel van het netwerk vergen tot het<br />

punt dat er geen normaal verkeer meer door<br />

kan. Deze interferentie kan worden vermeden<br />

door packet forwarding, een feature aanwezig<br />

in managed switches. Ze stellen operatoren<br />

in staat om veilig meerdere apparaten in een<br />

ring- of een mesh netwerk te gebruiken om<br />

data langs verschillende paden te laten stromen<br />

wanneer het standaardpad om een of andere<br />

reden niet zou werken. Het resultaat is dus<br />

een netwerk dat zichzelf kan herstellen en<br />

zijn topologie intelligent kan aanpassen om te<br />

verzekeren dat de taken uitgevoerd worden,<br />

zelfs wanneer ingenieurs aan de slag zijn om<br />

de problemen op te lossen.<br />

Aandacht voor cyberveiligheid<br />

Hoe meer IoT-apparaten worden toegevoegd,<br />

hoe meer inzichten er kunnen worden gegenereerd<br />

door Industrie 4.0-systemen. Maar<br />

ook het risico op cyberaanvallen neemt op die<br />

manier toe, omdat er meer mogelijke punten<br />

voor indringing bijkomen. Waar cyberveiligheid<br />

ingeburgerd is bij IT-netwerken, is er op dat vlak<br />

nog veel werk aan de winkel bij OT-systemen<br />

op de productievloer. Operatoren hebben dus<br />

nood aan oplossingen die cyberbedreigingen<br />

kunnen afschermen, zodat ze geen kritische<br />

werkzaamheden kunnen bedreigen of gevoelige<br />

data kunnen extraheren. Deze systemen moeten<br />

ook makkelijk geïntegreerd kunnen worden in<br />

de bestaande technologie-architectuur. Digitale<br />

infrastructuur in fabrieken is te uitgebreid en te<br />

duur om zomaar te vervangen door nieuwere,<br />

veiligere systemen. Een adequate cyberverdediging<br />

moet uit verschillende lagen bestaan, die<br />

zowel de digitale IT-laag als de fysieke OT-laag<br />

verbindt. Qua software kunnen mainstream<br />

verdedigingssystemen zoals anti-virus oplossingen<br />

bieden. Maar er is ook nood aan geautomatiseerde<br />

alarmen, intelligentie om bedreigingen<br />

te detecteren en analyseren, zodat er veilig kan<br />

worden verder gewerkt.<br />

Gecombineerde aanpak<br />

In het OT-domein zou een geschikte oplossing<br />

kunnen bestaan uit het verbinden van een<br />

eenrichtingsverkeer gateway of een datadiode.<br />

Dit is een hardware drempel die de kwetsbare<br />

kanalen van een netwerk blokkeert en die onsite<br />

door operatoren kan uitgeschakeld worden<br />

indien nodig. Zo’n gateway controleert het<br />

dataverkeer en de datastromen en zorgt tegelijk<br />

voor de nodige ademruimte om kritische<br />

processen te laten draaien. Een gecombineerde<br />

aanpak van cyberveiligheid zorgt voor een<br />

fabriek die in staat is om haar assets heel efficiënt<br />

te isoleren van cyberdreigingen. Het is een<br />

oplossing die processen en de integriteit van<br />

de productie beschermt, en de veiligheid van<br />

de medewerkers. Het industriële netwerk kan<br />

veilig verbonden worden met IIoT zonder risico<br />

op indringers. ■<br />

Waar cyberveiligheid ingeburgerd is bij IT-netwerken, is er op dat vlak nog veel<br />

werk aan de winkel bij OT-systemen op de productievloer.<br />

Een netwerktopologie moet zo opgebouwd zijn, dat er maximale redundantie is en<br />

minimale interferentie. Alle apparaten kunnen dan met elkaar communiceren en dynamisch<br />

hun transmissiepaden aanpassen als er een verschil in signaalsterkte optreedt.<br />

ia-online.be<br />

| 33


Tekst Valérie Couplez | Beeld Siemens<br />

Volgende stappen in digitalisering<br />

werktuigmachines en drives<br />

Op weg naar Industrie 4.0 zijn veel bedrijven er inmiddels in geslaagd om een transparante werkvloer te creëren.<br />

Voor de meeste bedrijven is de heilige graal in automatisering nu het gedrag van hun machinepark te gaan<br />

voorspellen. Gepokt en gemazeld in digitaliseringstrajecten, gaat het Motion Control Customer Services team van<br />

Siemens onder leiding van Ronny Maes op zoek naar hoe bedrijven de volgende stappen in hun productie kunnen<br />

zetten voor een hogere uptime, een betere productiviteit, en meer duurzaamheid.<br />

‘Je moet je efficiëntie zodanig opdrijven,<br />

dat er quasi geen uitval meer is. Dat is de enige<br />

manier om hier te blijven produceren’<br />

34 | ia-online.be


Hoe SKF de concurrentie een stap voor blijft<br />

dankzij digitalisering<br />

Ronny Maes: “Het gaat verder dan gewoon<br />

data-analyse loslaten op je gegevens. Je moet<br />

met een partner aan tafel zitten die weet<br />

hoe hij met een sturing moet omgaan en<br />

parameters kan terugkoppelen.”<br />

SKF, met hoofdkwartier in Gotenburg (Zweden), mag zich de grootste lagerfabrikant ter wereld<br />

noemen. Het bedrijf erkende digitalisering als de hefboom bij uitstek om zijn concurrentiekracht<br />

te vergroten, en ging in zee met Siemens om werk te maken van een digitale transformatie.<br />

Samen ontwikkelden ze een digitaliseringsroadmap, die nu stap voor stap wordt uitgerold. Dat<br />

zorgt voor een betere connectiviteit en transparantie, maakt een verregaande traceerbaarheid<br />

mogelijk en de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen op basis van Siemens technologie.<br />

In een waar proces van co-creatie combineren SKF en Siemens voortdurend de echte en de<br />

digitale wereld in de fabrieken van SKF om minder grondstoffen te gebruiken en de flexibiliteit,<br />

kwaliteit en efficiëntie te verhogen. Het warm water hoefden ze echter niet uit te vinden.<br />

Door een kijkje te nemen hoe de productie van elektromotoren bij Siemens in Bad Neustadt<br />

gedigitaliseerd is, vond SKF heel wat inspiratie om in de eigen processen toe te passen.<br />

De meeste bedrijven zijn al vergevorderd in het transparant<br />

maken van hun processen op de werkvloer.<br />

Het is nu zaak om voorspelbaarheid in te bouwen.<br />

“Aan de hand van een zeer gestructureerde<br />

aanpak in zeven stappen begeleiden we onze<br />

klanten doorheen hun digitale transformatie,<br />

gaande van consulting tot onderhoud.<br />

We willen met een open blik kijken naar hoe<br />

we klanten kunnen helpen om hun machines<br />

te verbeteren. Dat doen we vanuit één centrale<br />

vraag: waar wil je naartoe? Wij helpen<br />

dan kijken hoe we dat kunnen invullen op een<br />

behapbare manier, en dat voor de volledige<br />

levenscyclus van een product of proces, onderhoud<br />

incluis.” Het team van Maes krijgt sinds<br />

covid meer projecten dan ooit voorgeschoteld<br />

om zijn tanden in te zetten. “Toen lag de focus<br />

op remote oplossingen. Nu wordt ook verder<br />

gekeken. We willen nooit op onze lauweren<br />

rusten, maar altijd out-of-the-box blijven vooruit<br />

denken met onze klanten, zodat ze altijd<br />

blijven verbeteren.”<br />

Voorspellen en aanpassen<br />

Dat de Belgische industrie wel oor heeft naar<br />

digitaliseringstrajecten, heeft alles te maken<br />

met de kostenstructuur die gepaard gaat met<br />

hier produceren.<br />

“Je moet je efficiëntie zodanig opdrijven, dat<br />

er quasi geen uitval meer is. Dat is de enige<br />

manier om hier te blijven produceren. De<br />

meeste bedrijven zijn al vergevorderd in het<br />

transparant maken van hun processen op de<br />

werkvloer. Het is nu zaak om voorspelbaarheid<br />

in te bouwen. Zodat je op voorhand weet wat<br />

er zal gebeuren, jazeker, maar ook om systemen<br />

te ontwikkelen die zich kunnen aanpassen<br />

aan deze voorspellingen.”<br />

Net daarin schuilt vaak de complexiteit van de<br />

volgende generatie aan oplossingen. “Het gaat<br />

verder dan gewoon data-analyse loslaten op je<br />

gegevens. Je moet met een partner aan tafel<br />

zitten die weet hoe hij met een sturing moet<br />

omgaan en parameters kan terugkoppelen. Die<br />

de brug kan slaan tussen wat er aan IT-kant<br />

beschikbaar is en aan OT-kant nodig is, ook op<br />

vlak van cyberveiligheid. Op dat vlak kunnen<br />

we heel wat ervaring in de schaal leggen.”<br />

Erkenning als Siemens Hub<br />

Dat het team van Maes met deze strategie<br />

duidelijk op het juiste spoor zit, blijkt uit de<br />

recente erkenning als Siemens Hub. “Een<br />

bekroning voor het hele team. We fungeren al<br />

meer dan tien jaar als Center of Competence<br />

voor het volledige portfolio van Motion Control<br />

Customer Services. Dat we vanuit de hier opgebouwde<br />

expertise heel wat succesvolle projecten<br />

gerealiseerd hebben, is het hoofdkwartier<br />

niet ontgaan. Als Hub zullen we nu proactief<br />

naar de regio’s trekken met een concreet plan<br />

van aanpak en ambitieuze doelstellingen. We<br />

gaan mee met hun klanten aan tafel zitten<br />

om te zien hoe we samen tot oplossingen<br />

kunnen komen die hun productie in de juiste<br />

richting sturen.”<br />

Het team zal de komende maanden dan ook<br />

extra versterking krijgen. “Dat zijn heus niet<br />

alleen automatiseringsingenieurs meer. We<br />

hebben mensen nodig die de behoeften van<br />

klanten kunnen ontleden en daar een passende<br />

architectuur tegenover zetten. We moet daarin<br />

altijd slimmer worden en verder gaan.” ■<br />

ia-online.be<br />

| 35


Tekst en beeld VEGA<br />

MEER PAPIER<br />

UIT MINDER<br />

GRONDSTOFFEN<br />

‘Zelfs analoge meetinstrumenten hebben<br />

meer intelligentie en digitale data aan<br />

boord dan vandaag gebruikt wordt’<br />

DS Smith gebruikt een groot aantal verschillende chemicaliën. Dankzij de sensoroplossing en software van VEGA gebeuren de bestellingen automatisch en beschikt het<br />

bedrijf altijd over de juiste hoeveelheden.<br />

Om een antwoord te bieden op de stijgende schaarste van grondstoffen,<br />

moet de productie van papier efficiënter en dus duurzamer worden.<br />

Digitalisering is een van de antwoorden op deze uitdaging. Daarvoor<br />

moet je niet alleen innoveren, maar ook het volle potentieel uit bestaande<br />

oplossingen halen. Niveau- en druksensoren bevatten bijvoorbeeld al meer<br />

intelligentie dan velen vermoeden.<br />

Papierproducenten streven al jaren naar meer<br />

efficiëntie, onder meer door de toepassing van<br />

meer gestroomlijnde processen. Digitalisering<br />

kan dit proces op een geheel nieuw niveau<br />

brengen. Er ligt een enorm potentieel voor<br />

besparingen in bijna elke processtap, van de<br />

silo met houtsnippers, over de droog cilinder,<br />

tot afvalwaterbehandeling. Dieper inzicht in<br />

processen leidt tot een preciezere planning en<br />

minder verbruik van hout, water en energie.<br />

Tegelijkertijd vermindert dan ook de nood aan<br />

onderhoud, wat resulteert in meer uptime en<br />

minder voorraad aan wisselstukken.<br />

Net de data uit niveau- en drukmetingen<br />

kunnen dienen om deze nieuwe koers uit te<br />

stippelen. Zelfs klassieke analoge meetinstrumenten<br />

met een 4…20 mA verbinding, die nog<br />

De VEGAPULS Air ziet bij DS Smith betrouwbaar toe<br />

op het niveau van de IBC tanks sinds 2020.<br />

36 | ia-online.be


updates nodig, noch aanpassingen aan de<br />

instellingen. De sensoren kunnen dan draadloos<br />

bediend worden over afstanden van 25 tot 50 m,<br />

afhankelijk van de transmissiekwaliteit.<br />

steeds het breedst verspreid zijn in de industrie,<br />

hebben heel wat meer intelligentie en digitale<br />

data aan boord die vandaag amper gebruikt<br />

wordt. Sinds 2016 kunnen VEGA sensoren<br />

daarom uitgerust of geleverd worden met een<br />

Bluetooth LE (Low Energy) draadloos display en<br />

aanpassingsmodule om waardevolle data ter<br />

beschikking te stellen. In papierproductie betekent<br />

dit niet alleen een handige inbedrijfstelling, het<br />

toont ook de gezondheid van de sensor en<br />

uitgebreide diagnose-opties.<br />

De rechtstreekse voordelen voor gebruikers zijn<br />

onder meer de aanzienlijke vereenvoudiging<br />

van hun werkzaamheden, vooral bij moeilijk<br />

bereikbare meetpunten, tot het vermijden van<br />

procesrisico’s die gepaard gaan met tijdrovende<br />

en vaak gecompliceerde on-site procedures.<br />

De sensor hoeft ook niet meer gereinigd te<br />

worden. Monitoring, uitbating en het onderhoud<br />

van installaties wordt zoveel veiliger en sneller.<br />

Best practice bij DS Smith<br />

Wanneer het om een occasionele meting gaat,<br />

raadt VEGA de VEGAPULS Air radarsensoren<br />

aan. Een van de eerste toepassingen in de<br />

papierproductie vinden we bij het Nederlandse<br />

bedrijf DS Smith De Hoop. De VEGAPULS Air<br />

ziet er betrouwbaar toe op het niveau van hun<br />

IBC tanks sinds 2020. Dat gebeurt zonder dat<br />

de plastic container geopend of aangepast<br />

moet worden om de sensor te installeren. Waar<br />

de IBC’s ook staan en of ze nu gestapeld zijn,<br />

de meetdata van het niveau van elke individuele<br />

container wordt elke zes uur draadloos<br />

doorgestuurd naar de cloud of via het mobiel<br />

netwerk naar het controlecentrum of naar het<br />

VEGA Inventory System.<br />

DS Smith gebruikt een groot aantal verschillende<br />

chemicaliën. Dankzij de sensoroplossing<br />

en software van VEGA gebeuren de bestellingen<br />

automatisch en beschikt het bedrijf altijd<br />

over de juiste hoeveelheden, zonder dat er tijdrovende<br />

visuele controles hoeven te gebeuren.<br />

De oplossing was goedkoper, betrouwbaarder<br />

en eenvoudiger dan verwacht.<br />

Slim kan ook eenvoudig zijn<br />

En wat ligt in het verschiet voor de papierindustrie?<br />

IO-Link sensoren van VEGA blijken<br />

optimale oplossingen. Deze zijn voorzien van<br />

Sinds 2016 kunnen VEGA sensoren uitgerust of<br />

geleverd worden met een Bluetooth LE (Low Energy)<br />

draadloos display en aanpassingsmodule om waardevolle<br />

data ter beschikking te stellen.<br />

eenvoudige bedrading, digitale communicatie<br />

met simultane monitoring, en features die bij<br />

een sensorwissel alle parameters en instellingen<br />

behouden. In de toekomst zal VEGA voor veeleisende<br />

sensortaken tweedraads sensoren op<br />

de markt brengen op basis van Ethernet met<br />

een APL (advanced physical layer) die hen in<br />

staat stelt om digitale protocollen zoals Profinet<br />

of Ethernet/IP toe te passen. Met deze technologie<br />

komt de digitalisering van alle processen,<br />

van eenvoudig tot uiterst complex, binnen<br />

handbereik in de zeer nabije toekomst.<br />

Meer intelligentie hoeft daarom niet meer complexiteit<br />

te betekenen. Integendeel. Met digitale<br />

data en waarden op de juiste plaatsen, kan<br />

papierproductie gemonitord, beheerd en geoptimaliseerd<br />

worden op een eenvoudigere, meer<br />

transparante en begrijpbare manier. Omdat het<br />

besparen van grondstoffen en verlagen van<br />

onderhoudskosten de bouwstenen van een meer<br />

efficiënte papierproductie zijn, zullen niveau- en<br />

druksensoren een sleutelrol spelen. Daarom<br />

zorgen VEGA instrumenten voor een optimale<br />

ondersteuning van de onderhoudsploeg, zodat<br />

die zich ten volle kan concentreren op zijn kerntaak:<br />

de meest efficiënte productie van de best<br />

afgewerkte producten realiseren. ■<br />

Draadloze sensoren dichten de kloof<br />

Alle VEGA sensoren die sinds 2003 geproduceerd<br />

worden, kunnen een snelle retrofit krijgen met<br />

dit display. U hoeft enkel het deksel van de sensor<br />

los te schroeven en het nieuwe display en aanpassingsmodule<br />

in te pluggen. Geen software-<br />

Monitoring, uitbating en het onderhoud van installaties worden zoveel veiliger en sneller<br />

dankzij de Bluetooth verbinding.<br />

ia-online.be<br />

| 37


Tekst Valérie Couplez | Beeld Induvido<br />

VISIETECHNOLOGIE OMGEZET<br />

IN GEBRUIKSVRIENDELIJKE<br />

OPLOSSINGEN<br />

Machinevisie is ‘hot’. Wie zijn machine ogen kan geven, kan immers heel wat meerwaarde creëren op vlak van<br />

kwaliteitscontrole en ‘right first time’ productie. De uitdaging zit echter in het integreren van die signalen in de<br />

volledige automatisering van de machine of zelfs de productielijn. Vanuit die nood is Induvido ontstaan. Zaakvoerder<br />

Kenny Dom stelt zijn expertise in het werk om machinebouwers en eindgebruikers alle ondersteuning te geven die<br />

nodig is op vlak van visietechnologie. Sinds kort ook als preferred network solution partner voor Keyence.<br />

Het vergt wel wat knowhow om tot een<br />

perfect afgeregeld systeem voor machinevisie<br />

te komen. Dat is waar Induvido van<br />

meerwaarde kan zijn.<br />

38 | ia-online.be


‘Alles wat je met je eigen ogen kan zien, daar kun<br />

je een geautomatiseerde oplossing op basis van<br />

visietechnologie tegenover zetten’<br />

Induvido staat voor <strong>Industrial</strong> Vision Systems<br />

Dom. Het toont meteen welke focus Kenny<br />

Dom legt met zijn bedrijf. Met een bachelordiploma<br />

in automatisering en een brede professionele<br />

basis in mechatronica weet Dom<br />

hoe productieomgevingen werken. Dat hij zijn<br />

onderneming uit de grond stampte in volle<br />

coronaperiode, toont ook dat hij uit het juiste<br />

ondernemershout is gesneden. “De passie voor<br />

machinevisie heb ik ‘on the job’ ontdekt. Het is<br />

een duidelijke trend in machinebouw om meer<br />

machinevisie te integreren. Om aan kwaliteitscontrole<br />

te doen, voor meer traceerbaarheid te<br />

zorgen, remote te kunnen kijken wat er misloopt…<br />

Er zijn enorm veel mogelijkheden.”<br />

Meer dan camera’s alleen<br />

De technologie is dat vandaag ook. Machinevisie<br />

omvat meer dan alleen camera’s. Het gaat<br />

ook om barcodelezers, 2D- en 3D-capturing,<br />

visiesensoren, hoogtemetingen… “Er zijn verschillende<br />

technologische oplossingen mogelijk<br />

om met behulp van machinevisie kwaliteitscontrolesystemen<br />

te realiseren, hardware- en<br />

softwarematig. Veel bedrijven hebben er zelf<br />

al in geïnvesteerd, maar lopen dan tegen de<br />

limieten aan om er in de praktijk een goedwerkende<br />

oplossing van te maken. Het vergt wel<br />

wat knowhow om tot een perfect afgeregeld<br />

systeem te komen.”<br />

Dat is waar Induvido van meerwaarde kan zijn.<br />

Van het volledig uitwerken van het concept tot<br />

en met de implementatie. “Maar ik ondersteun<br />

en begeleid ook bedrijven om zelf de systemen<br />

die ze staan hebben te leren afregelen en bedienen<br />

en nieuwe programma’s te schrijven. Of ik<br />

kijk samen met hen hoe we een bestaande<br />

oplossing kunnen updaten. Als ik vertrek, moet<br />

er een gebruiksvriendelijke oplossing staan.”<br />

Juiste technologie kiezen<br />

Knowhow en service voorop dus. Daar wil Indivudo<br />

de komende jaren zijn reputatie verder<br />

rond opbouwen. “Ik vertrek altijd vanuit de<br />

noden van de klant: wat wil hij precies bereiken<br />

met de integratie van visie. Eenmaal die scope<br />

is afgedekt, begint het advies om tot de juiste<br />

technologische keuzes te komen.”<br />

Dat Indivudo gekozen heeft voor de technologie<br />

van Keyence, heeft daar alles mee te maken.<br />

“Ze staan voor kwalitatieve en robuuste oplossingen<br />

met een gamma dat heel breed gaat.<br />

Op die manier kunnen we echt gaan kijken wat<br />

er voor elke specifieke situatie precies nodig<br />

is. De juiste technologie en de juiste dimensionering<br />

van de oplossing. Ik probeer de klant<br />

daarbij niet alleen te wijzen op wat er vandaag<br />

nodig is, maar ook hoe hij zijn productie in de<br />

toekomst ziet evolueren om een future proof<br />

visieoplossing te implementeren.”<br />

Secuur en veilig werken<br />

Induvido bestaat misschien nog niet zolang,<br />

maar de lijst van mooie referenties groeit steeds<br />

verder aan. “Er zijn nog weinig machines die<br />

naar de eindgebruiker vertrekken zonder een<br />

of andere vorm van visie in geïntegreerd. Alles<br />

wat je met je eigen ogen kan zien, daar kun je<br />

een geautomatiseerde oplossing op basis van<br />

visietechnologie tegenover zetten. Door me<br />

voortdurend bij te scholen rond dit onderwerp,<br />

volg ik alle nieuwe ontwikkelingen op de voet,<br />

zodat de klant ook alle innovaties mee krijgt.”<br />

Zijn eigen ervaring bouwde Dom op in de<br />

farma-industrie. “Een wereld waar er heel<br />

strikte procedures gelden. Dat appreciëren<br />

klanten ook in mijn manier van werken. Alles<br />

gebeurt volgens de regels en veiligheidsvoorschriften.”<br />

■<br />

Keyence staat voor kwalitatieve en robuuste oplossingen<br />

met een gamma dat heel breed gaat.<br />

Er zijn nog weinig machines die naar de eindgebruiker<br />

vertrekken zonder een of andere vorm<br />

van visie in geïntegreerd.<br />

ia-online.be<br />

| 39


Prototyping + MNE wordt …<br />

Design to Manufacturing<br />

MACHINEERING<br />

NETWORK<br />

EVENT<br />

<strong>Industrial</strong>fairs, organisator van 5 Belgische<br />

technologiebeurzen, heeft samen met de powering<br />

partners Agoria en Howest <strong>Industrial</strong> Design<br />

Center, de handen in elkaar geslagen om de ‘nextstep’<br />

van de netwerkbeurs Prototyping MNE<br />

vorm te geven. Design to Manufacturing (D2M)<br />

“connects all the dots” na de succesvol gecreëerde<br />

synergie in 2020.<br />

De wereld van het nieuwe maken<br />

Het nieuwe maken anno <strong>2022</strong> vereist dat u als<br />

productiebedrijf schakelt als één ‘agile’ organisatie<br />

waar alle afdelingen en processen werken als één<br />

ecosysteem. Snel inspelen op de nieuwe product- en<br />

volumecriteria van uw klanten, kan alleen maar als<br />

uw verschillende afdelingen en processen perfect<br />

op elkaar afgestemd zijn. Concreet: afdelingen<br />

zoals verkoop, design, engineering, productie,<br />

logistiek en sales spelen real-time op elkaar in.<br />

Kortrijk Xpo<br />

21-22|09<br />

<strong>2022</strong><br />

Design to Manufacturing (D2M) zal plaatsvinden op 21 & 22 september <strong>2022</strong><br />

in Kortrijk Xpo (BE)<br />

De volledige puzzel van industrieel<br />

ontwerp tot maken<br />

De nieuwe naam geeft alvast overduidelijk de<br />

missie van de beurs voor de maakindustrie van<br />

(over)morgen, in 1 duidelijke statement weer:<br />

Design to Manufacturing (D2M), of het aanbod van<br />

technologie, tools en oplossingen dat beantwoordt<br />

aan de innovatieve noden van alle divisies van<br />

het maakbedrijf om zo het groter geheel van de<br />

wendbare en slimme maakorganisatie te vormen.<br />

Industry 4.0, digitale transformatie, nieuwe en<br />

hybride design- en productietechnologie zijn de<br />

mainstream trends waar Design to Manufacturing<br />

(D2M) een podium aan geeft. Met een honderdtal<br />

exposanten, een uitgebreid programma aan Expert<br />

Classes, debates, Café3D en een ‘innovation<br />

exposition’, bieden we best-of-breed inzichten en<br />

oplossingen voor elke competentie.<br />

U vindt er technologiepartners & leveranciers voor:<br />

• Engineering-en designtechnologie;<br />

• materialen, componenten en industriële subcontractors;<br />

• Machines, gereedschappen, robotisering en automatisering<br />

voor conventionele, geavanceerde en additieve productie,<br />

printen, assemblage, bewerking en verwerking van metaal,<br />

kunststoffen, composiet;<br />

• Software, tools, dashboards en I4.0 technologie voor<br />

automatisering, digitalisering en monitoring van alle<br />

productie en periferie;<br />

• Diensten, competenties en oplossingen voor aan-en afvoer,<br />

maintenance, asset management, supply chain, testing,<br />

kwaliteit, planning etc.<br />

21 & 22 september | Kortrijk Xpo<br />

Bezoek www.D2M.be of scan de QR<br />

code en ontdek alles over de beurs


Veiligheidstechniek voor de Machinebouw<br />

www.euchner.be<br />

MGB2<br />

Modular<br />

Multifunctional<br />

Gate Box<br />

Veiligheidssysteem met<br />

vergrendeling<br />

Modulair ontwerp, flexibel<br />

combineerbaar<br />

Busmodule met ProfiNet /<br />

ProfiSafe<br />

Tot 6 deuren op één<br />

busmodule<br />

Uitbreidingsmodule MCM<br />

voor nog meer functies<br />

Categorie 4 / PLe conform<br />

ISO 13849-1<br />

EUCHNER (BENELUX) BV I POSTBUS 119 I<br />

NL-3350 AC PAPENDRECHT I +31 (0)78 615 47 66 I INFO@EUCHNER.BE


Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock<br />

HOE MACHINES<br />

DUURZAMER MAKEN?<br />

De tijd van producten kopen is voorbij. Bedrijven zoeken oplossingen die voor een meerwaarde in hun processen<br />

kunnen zorgen. Oplossingen die vandaag bovenal digitaal moeten zijn en het etiket duurzaam dragen. Maar wat<br />

houdt dat allemaal in voor machinebouwers? Hoe kunnen zij aan boord van deze sneltrein geraken? Een gesprek<br />

met Marian Köller, segment manager material processing bij Lenze.<br />

Het is geen lachertje om machinebouwer te zijn,<br />

vandaag. De industrie ziet zich geconfronteerd<br />

met enorme uitdagingen om digitaler en duurzamer<br />

te worden. Een transitie die zich bovendien<br />

moet voltrekken tegen een achtergrond<br />

van geopolitieke problemen en een toevoerketen<br />

die aan herdenken toe is. Köller: “Ondernemen<br />

is koffiedik kijken, vandaag. Het is bijzonder<br />

moeilijk in te schatten hoe de markt zal evolueren.<br />

Microchips zijn een kritische component<br />

geworden, dat weet iedereen, maar dat geldt<br />

ook voor behuizingen, door de enorme prijsstijgingen<br />

in bepaalde metalen. VDMA concludeert<br />

uit verschillende enquêtes onder haar leden dat<br />

de vraag de komende maanden zal dalen. Geen<br />

bruuske implosie, maar eerder het wegvallen<br />

van de overcapaciteit die er nu is.”<br />

Terug naar de tekentafel<br />

In tijden van onzekerheid is het goed om te<br />

kunnen terugvallen op betrouwbare partners.<br />

Lenze gaat daarom met zijn klanten aan tafel<br />

zitten over hoe ze machines kunnen herontwerpen<br />

om met deze moeilijke omstandigheden om<br />

te gaan. “Verder verfijnen wat er is, is nu minder<br />

aan de orde. Daar botsen bedrijven tegen de<br />

limieten van de toevoerketen aan. Je wil nu<br />

vooral compactere machines bouwen, zodat er<br />

net minder materiaal of kritische componenten<br />

nodig zijn. Wij zoeken dan samen met machinebouwers<br />

naar andere technologieën die dezelfde<br />

taken kunnen oplossen maar binnen minder<br />

ruimte. Servo-assen, bijvoorbeeld, in plaats van<br />

hydraulische. Innovatie dringt zich echt wel op.<br />

Daar zetten we zelf ook hard op in om onze<br />

automatiseringstechnologie beter te maken.”<br />

Software is nu vaak de differentiator voor machinebouwers om net dat tikkeltje meer te kunnen en hun machines te optimaliseren.<br />

Tegelijkertijd is digitalisering een enabler voor meer innovatie.<br />

42 | ia-online.be


Software als differentiator en enabler<br />

En wie vandaag innoveren zegt, zegt digitaliseren.<br />

“We zien dat de ontwikkelingen op het vlak<br />

van mechanica en elektronica al heel ver staan.<br />

Dat is waar we vandaan komen en dat zal onze<br />

basis blijven. Uiteraard blijven we daarin verder<br />

evolueren, maar niet meer met zevenmijlslaarzen.<br />

Software is nu vaak de differentiator voor<br />

machinebouwers om net dat tikkeltje meer<br />

te kunnen en hun machines te optimaliseren.<br />

Tegelijkertijd is digitalisering een enabler voor<br />

meer innovatie.” Daarmee zetten ze meteen ook<br />

koers naar meer duurzame machines. “Waar<br />

conventionele productielijnen enkel een aan- en<br />

uitschakelaar hadden, kunnen ze nu efficiënter<br />

gestuurd worden. Frequentieregelaars zijn daarvan<br />

een mooi voorbeeld. Zonder slimme, digitale<br />

technologie, zullen we niet de sprongen in duurzaamheid<br />

kunnen zetten die nodig zijn om de<br />

klimaatambities waar te maken.”<br />

‘Wij helpen die intelligentie in de machines van<br />

onze klanten te krijgen, zodat ze sneller kunnen<br />

ingrijpen in processen’<br />

Het is geen lachertje om machinebouwer te zijn, vandaag. De industrie ziet zich geconfronteerd met enorme<br />

uitdagingen om digitaler en duurzamer te worden.<br />

Verder gaan in flexibiliteit<br />

en schaalbaarheid<br />

Köller zoekt in zijn job actief naar nieuwe ontwikkelingen<br />

in de markt die klanten kunnen<br />

helpen om energie te recupereren of energieefficiënter<br />

te worden. Hij ziet daarbij ook het<br />

belang om kennis meer en meer digitaal te<br />

gaan borgen. “Het vergt ervaring om rekening<br />

te houden met alle specificaties waaraan<br />

materialen onderhevig zijn tijdens de productie.<br />

Ervaren rotten aan de machines hebben dat in<br />

de vingers. Wij helpen die intelligentie in de<br />

machines van onze klanten te krijgen, zodat ze<br />

sneller kunnen ingrijpen in processen.”<br />

Tijdens Hannover Messe werd al een tipje<br />

van de sluier gelicht over wat Lenze achter<br />

de schermen aan het voorbereiden is om<br />

hierin verder te gaan. “Schaalbaarheid is cruciaal<br />

om flexibel te kunnen inspelen op de<br />

snel veranderende evoluties in de markt. We<br />

zullen daarom een automatiseringsplatform<br />

lanceren dat gebruikers in staat stelt om sneller<br />

digitaal te worden, maar dan in een heel<br />

(cyber)veilige omgeving. Zeker voor kleinere<br />

machinebouwers is het belangrijk om machineveiligheid<br />

en cyberveiligheid samen te brengen.<br />

Dat is onze job als technologiepartner.”<br />

Wordt ongetwijfeld vervolgd. ■<br />

Lenze gaat met zijn klanten aan tafel<br />

zitten over hoe ze machines kunnen<br />

herontwerpen om met deze moeilijke<br />

omstandigheden om te gaan.<br />

ia-online.be<br />

| 43


Met dedicated software en<br />

hardware, in combinatie met<br />

de brainware van de eigen<br />

mensen een wil Routeco<br />

ecosystemen bij klanten<br />

helpen opbouwen.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld Routeco<br />

VOOR ELKE KLANT<br />

DE JUISTE AANPAK<br />

Elk bedrijf is anders. Wie zich rechtstreeks naar eindgebruikers wil richten met automatiserings- en digitaliseringsoplossingen,<br />

moet dan ook van goeden huize zijn om telkens de juiste technologie voor te stellen. Met zijn ervaring<br />

op het terrein en het sterke gamma van Rockwell <strong>Automation</strong> achter de hand, zet Routeco nu die stap. Een<br />

dedicated sales team zal met dedicated service, hardware en software bedrijven helpen om ecosystemen binnen<br />

hun productie op poten te zetten.<br />

Routeco heeft sinds zijn oprichting hard<br />

gewerkt. In the field, met tal van projecten die<br />

bedrijven in staat stelden om stappen te zetten<br />

in productiviteit, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid<br />

op te drijven. Maar ook achter de<br />

schermen. “We hebben een structuur proberen<br />

neer te zetten om op verder te bouwen”, opent<br />

country director James Jonckers. “Met een sterk<br />

gamma. Rockwell <strong>Automation</strong> beschikt immers<br />

over het breedste gamma aan automatiseringscomponenten<br />

ter wereld. Met een sterk team<br />

dat kennis en ervaring bundelt. En nu recent<br />

ook met onze nieuwbouw in Turnhout, die ons<br />

alle ruimte geeft om verder te groeien. Het is<br />

nu tijd voor de volgende stap.”<br />

Rechtstreeks eindgebruikers<br />

benaderen<br />

Het succes van de sterke tandem Routeco en<br />

Rockwell <strong>Automation</strong> is dat ze door de breedte<br />

van het gamma voor elke toepassing een passende<br />

oplossing in huis hebben. Een troef die<br />

ze in de verf willen zetten op de komende<br />

editie van ABISS, waar ze zij aan zij zullen staan.<br />

En een troef die ze nu ook rechtstreeks bij<br />

eindgebruikers willen uitspelen met een specifieke<br />

benadering en aanpak. “Eerst en vooral:<br />

hiermee willen we de integratoren met wie we<br />

nauw samenwerken, niet buitenspel zetten.<br />

Integendeel. Maar we zien dat er problematieken<br />

zijn waarvoor eindgebruikers geïntegreerde<br />

oplossingen nodig hebben. Denk bijvoorbeeld<br />

aan cybersecurity of aan onderhoudsprocessen,<br />

die eigenlijk de volledige productie beslaan.<br />

Met dedicated software en hardware, in combinatie<br />

met de brainware van onze eigen mensen<br />

willen we die ecosystemen bij klanten helpen<br />

opbouwen.”<br />

Verantwoorde ROI voor innovaties<br />

Routeco heeft daarvoor een dedicated sales<br />

team opgezet binnen de eigen rangen. “Wie<br />

de volgende stappen in automatisering van zijn<br />

productielijn wil zetten, heeft nood aan een duidelijke<br />

architectuur in dit digitale tijdperk. Een<br />

ecosysteem dat data tot de juiste punten kan<br />

44 | ia-online.be


laten stromen. Het team zal samen met eindgebruikers<br />

kijken welke pijnpunten er zijn en hoe<br />

het die kan oplossen met aangepaste service,<br />

producten en oplossingen. Dan is het aan de<br />

integrator om het te bouwen. Hun rol is dus<br />

zeker nog niet uitgespeeld”, verduidelijkt sales<br />

manager Johny Vangeel. Dat het moment rijp<br />

is om de volgende stappen in automatisering<br />

te zetten, daarvan is niet alleen Routeco overtuigd.<br />

“We zien dat ook Agoria erop hamert bij<br />

zijn leden dat investeringen nodig zijn om hun<br />

concurrentiepositie te handhaven. Digitaliseren<br />

is heus geen voorrecht voor multinationals. Deze<br />

oplossingen liggen ook binnen handbereik van<br />

kmo’s die bereid zijn om te innoveren. Wij willen<br />

met hen kijken hoe we daar een verantwoorde<br />

ROI aan kunnen koppelen.”<br />

Raad en daad, hardware en software<br />

Een mooi voorbeeld daarvan is de Fiix CMMS<br />

software die onderhoudsprocessen kan stroomlijnen.<br />

“Uptime is alles. Excel-lijsten alleen<br />

volstaan niet om alle waarschuwingen die de<br />

productieapparatuur uitzendt tijdig en juist te<br />

interpreteren. Wie stappen wil zetten van reactief<br />

naar predictief onderhoud, kan niet om<br />

software heen.” Fiix helpt bedrijven daarom<br />

‘Wie de volgende stappen<br />

in automatisering van<br />

zijn productielijn wil<br />

zetten, heeft nood aan een<br />

duidelijke architectuur in<br />

dit digitale tijdperk’<br />

om al hun assets te beheren en in perfecte<br />

conditie te houden met behulp van artificiële<br />

intelligentie. “Maar dat is slechts één aspect.<br />

We kunnen klanten ook helpen om de energiekost<br />

per product te berekenen en duurzamer te<br />

worden. Of hoe ze cyberveilig met IoT-toepassingen<br />

kunnen omgaan. Of… We vertrekken<br />

altijd vanuit waaraan de klant nu precies nood<br />

heeft en staan hem bij met raad en daad en<br />

met hard- en software”, besluit Vangeel. ■<br />

Fiix helpt bedrijven om al hun assets te beheren<br />

en in perfecte conditie te houden met behulp van<br />

artificiële intelligentie.<br />

Digitaliseren is heus geen voorrecht voor multinationals. Routeco kijkt hoe het daaraan een verantwoorde ROI kan koppelen voor zijn klanten.<br />

ia-online.be<br />

| 45


Tekst en Beeld LAPP<br />

Risico op storingen beperken<br />

LAPP positioneert zich steeds meer als aanbieder van totaaloplossingen. Dit omvat ook diensten.<br />

Op de Hannover Messe presenteerde het bedrijf de nieuwe Health Check Service.<br />

Met de Health Check service wordt uw gehele machinenetwerk<br />

gescand op zwakke punten en fouten.<br />

46 | ia-online.be


Goede dienstverlening wordt steeds belangrijker<br />

in de internationale concurrentie. LAPP<br />

biedt zijn klanten reeds meer dan 110 verschillende<br />

diensten aan – van configuratoren tot<br />

op maat gemaakte kabels of assemblages, en<br />

van digitale selfservices op de website tot justin-time<br />

leveringen. Nu breidt de wereldmarktleider<br />

voor geïntegreerde oplossingen op het<br />

gebied van kabel- en verbindingstechniek zijn<br />

dienstenpakket strategisch uit.<br />

"Als aanbieder van oplossingen willen we meer<br />

als partners met onze klanten samenwerken.<br />

Het gaat niet alleen om onze componenten,<br />

maar om de toegevoegde waarde die wij<br />

bieden om onze klanten werk en risico's in<br />

hun processen uit handen te nemen", zegt<br />

Dr. Patrick Olivan, senior manager business<br />

development services bij LAPP.<br />

Industriële machinenetwerken<br />

robuuster maken<br />

Hij en zijn team presenteerden de nieuwe<br />

Health Check in het FutureLab van LAPP op de<br />

afgelopen Hannover Messe. De nieuwe dienst<br />

is bedoeld om klanten te helpen het risico op<br />

storingen in hun industriële machines tot een<br />

minimum te beperken. De reden: meer dan<br />

50% van storingen is te wijten aan fysieke<br />

connectiviteit. De oorzaken zijn vaak mechanische<br />

en omgevingsbelasting, veroudering,<br />

inferieure producten, verkeerde aarding of<br />

slechte netwerkverbindingen. In dit domein<br />

kan LAPP zijn expertise laten gelden. Met de<br />

Health Check worden de zenuwbanen van de<br />

machine, dat wil zeggen de PROFINET netwerken<br />

en hun componenten, gecontroleerd en<br />

wordt er vastgesteld of optimalisatie nodig is.<br />

Dit maakt de systemen robuuster tegen fouten<br />

en uitvaltijden.<br />

Apparaten en visuele inspecties<br />

Het LAPP team bestaat uit gecertificeerde<br />

PROFINET engineers. Zij gebruiken verschillende<br />

speciale apparaten voor de gezondheidscontrole,<br />

waarmee het gehele machinenetwerk<br />

kan worden gescand op zwakke punten en<br />

fouten, bijvoorbeeld Atlas 2 van PROCENTEC of<br />

de PN-Quicktester van LEADEC. LAPP heeft een<br />

nauw partnerschap met deze twee bedrijven.<br />

Indien nodig kan een beroep worden gedaan<br />

op hun jarenlange ervaring. Daarnaast zijn er<br />

visuele inspecties en checklists om de voor de<br />

toepassing geschikte selectie van producten of<br />

het ontwerp en de toestand te controleren.<br />

"Zo controleren we de EMC, de mechanische<br />

belasting, of er sluimerende fouten in het netwerk<br />

sluimeren en of het aan de specifieke<br />

eisen voldoet. Op die manier kunnen we<br />

binnen een dag een industriële machine of<br />

productielijn controleren, kritische punten vinden<br />

en oplossingen voorstellen", legt Olivan uit.<br />

Gedetailleerd rapport<br />

Aan het eind ontvangt de klant een gedetailleerd<br />

rapport over de netwerkcommunicatie<br />

en -configuratie en over de diagnostische<br />

berichten van het netwerk en de apparaten.<br />

Ook inbegrepen in het dienstenpakket: een<br />

kabel certificeringsrapport voor de afzonderlijk<br />

geteste kabels, een EMC-checklist en een<br />

bevinding van waar eventuele zwakke punten<br />

zitten en hoe deze te optimaliseren.<br />

Aan het eind ontvangt de klant een gedetailleerd rapport over de netwerkcommunicatie en -configuratie en<br />

over de diagnostische berichten van het netwerk en de apparaten.<br />

Het LAPP team bestaat uit gecertificeerde PROFINET engineers.<br />

De doelgroep zijn de kleinere en middelgrote<br />

machinebouwers of productie-exploitanten<br />

die voor dergelijke gevallen niet over eigen<br />

personeel beschikken. LAPP kan deze klanten<br />

ondersteunen tijdens de inbedrijfstelling of ook<br />

de gezondheidscontrole uitvoeren voor oudere<br />

bestaande machines in productie.<br />

Ervaring opdoen<br />

In de proeffase is de nieuwe dienst nog gratis,<br />

om zoveel mogelijk ervaring op te doen en het<br />

aantrekkelijkste aanbod te kunnen samenstellen.<br />

Op lange termijn zou de gezondheidscheck<br />

beschikbaar kunnen worden als een extra<br />

dienst in de portefeuille voor LAPP klanten.<br />

Naast de netwerkcontrole heeft dit volgens<br />

Olivan nog andere voordelen: "Wij zouden<br />

bijvoorbeeld de garantie kunnen verlengen<br />

voor klanten die zo'n controle door ons laten<br />

uitvoeren. In plaats van de gebruikelijke twee<br />

jaar, zouden wij dan vijf of meer jaar garantie<br />

kunnen bieden." ■<br />

ia-online.be<br />

| 47


Tekst Valérie Couplez | Beeld Wieland Electric<br />

Robuuste netwerkoplossingen voor een flexibele en betrouwbare data-uitwisseling<br />

VEILIG GENETWERKT<br />

Met wifi krijgen machines en componenten zoals PLC’s, aandrijfunits… mobiele en kabelvrije toegang tot het lokale netwerk.<br />

Radiotechnologie wint aanzienlijk aan belang in de industrie, zowel in elektronische apparaten als in de wereld<br />

van fabrieks- en machine-engineering in het algemeen. Of het nu gaat om toepassingen rond IoT, Machine to<br />

Machine (M 2 M), authenticatie, traceerbaarheid, monitoring of sturing vanop afstand. Met wifi krijgen machines en<br />

componenten zoals PLC’s, aandrijfunits… mobiele en kabelvrije toegang tot het lokale netwerk. De wienet Access<br />

Points van Wieland Electric kunnen flexibel gebruikt worden als toegangspunt, bridge of client.<br />

48 | ia-online.be


Met Wireless Local Area Networks (WLAN)<br />

worden radiogolven aan hoge frequentie<br />

gebruikt als transmissiemedium voor data en<br />

communicatie. Een oplossing die dus volledig<br />

draadloos werkt, wat van WLAN een flexibel<br />

datacommunicatiesysteem maakt dat geïnstalleerd<br />

kan worden als een uitbreiding op of ter<br />

vervanging van bedrade LAN’s. WLAN biedt<br />

normaal verbinding met het bredere netwerk<br />

door middel van één toegangspunt. Dit geeft<br />

gebruikers de mogelijkheid om te bewegen<br />

binnenin een lokaal dekkingsgebied, terwijl ze<br />

toch verbonden blijven met het netwerk.<br />

(automatisch geleide voertuigen) kunnen dankzij<br />

de wienet Access Points het programmeren en<br />

het opvragen van de status in werking gebeuren.<br />

Over Wieland Electric<br />

Wieland Electric beschikt over een uitgebreid<br />

portfolio aan oplossingen voor de machine-<br />

bouw. De focus ligt op innoverende concepten<br />

die de beschikbaarheid van uw machinepark<br />

verbeteren: door gebruik van vereenvoudigde<br />

installatietechnieken, gemakkelijk te configureren<br />

stuursystemen en flexibele oplossingen voor<br />

diagnose en maintenance. In België gebeurt de<br />

verdeling door ATEM. ■<br />

Eenvoudige en veilige integratie in<br />

netwerken<br />

De Access Points uit het wienet productportfolio<br />

zorgen voor een eenvoudige en veilige<br />

integratie van machines in het netwerk, met<br />

een geïntegreerde of externe antenne. Ze stellen<br />

allerlei toestellen in staat om een WLAN<br />

verbinding te maken met het netwerk via een<br />

Ethernet interface of verschillende WLAN/LAN<br />

netwerken met elkaar te verbinden.<br />

Deze verbinding wordt geconfigureerd door<br />

middel van een webinterface die met een paswoord<br />

beschermd is. De webinterface biedt<br />

uitgebreide statistische gegevens over de activiteiten<br />

van de betrokken Access Points, maar<br />

ook over de signaalsterkte, en giet dat allemaal<br />

in een gedetailleerd rapport.<br />

De laatste toevoegingen aan het gamma<br />

Access Points zijn tevens voorzien van een<br />

nieuwe firmware, zodat u ook een VPN-connectie<br />

kan managen.<br />

Moeilijk bereikbare apparaten<br />

monitoren en sturen<br />

De wienet Access Points zijn geschikt voor de<br />

uitbreiding van een Ethernet kabelnetwerk met<br />

WLAN functionaliteit. Ze kunnen draadloze<br />

netwerkapparaten integreren in een bestaande<br />

WLAN. Verder kunnen ze netwerkverbindingen<br />

vervangen die anders moeilijk te bedraden<br />

zouden zijn met transparante WLAN bridges.<br />

Uiteraard kunnen ze ook bestaande WLAN netwerken<br />

verder uitbreiden.<br />

Hun sterke troef is dat ze gebruikers in staat stellen<br />

om ook apparaten op moeilijk bereikbare<br />

plaatsen te kunnen monitoren en sturen. Typische<br />

toepassingen zijn bijvoorbeeld kabelvrije<br />

communicatie voor rolbrugtoepassingen, waar<br />

de bereikbaarheid speelt. Eenvoudige programmeertaken<br />

en onderhoudswerkzaamheden<br />

kunnen dan vanop de begane grond gebeuren.<br />

Bij automatische magazijnen gebeurt de monitoring<br />

vanop een veilige afstand. En in AGV’s<br />

De wienet Access Points zijn<br />

geschikt voor de uitbreiding<br />

van een Ethernet kabelnetwerk<br />

met WLAN functionaliteit.<br />

‘De Access Points uit het wienet productportfolio zorgen<br />

voor een eenvoudige en veilige integratie van machines<br />

in het netwerk’<br />

De sterke troef van de wienet Access Points is dat ze gebruikers in staat stellen om ook apparaten op moeilijk<br />

bereikbare plaatsen te kunnen monitoren en sturen.<br />

ia-online.be<br />

| 49


Het ontwerp van een machine legt het fundament voor de CO 2<br />

-voetafdruk. Door gratis engineering tools ter beschikking te stellen kunnen klanten<br />

een idee krijgen welke producten met welke CO 2<br />

-emissies gepaard gaan.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld Festo<br />

PNEUMATICA OP<br />

HAAR DUURZAAMST<br />

Duurzaamheid moet het fundament van een concurrentiële Europese industrie worden. Want als we de ambitie<br />

van koolstofneutraliteit hard willen maken, zal er een versnelling hoger geschakeld moeten worden. Tijdens zijn<br />

jaarlijkse persconferentie plaatste Festo het thema dan ook helemaal bovenaan de agenda. Van de eigen producten<br />

die een make-over kregen om ze meer duurzaam te maken, over Festo Energy Saving Services om bedrijven te<br />

helpen energie besparen, tot de ontwikkeling van een bioreactor die efficiënt op grote schaal algen kan produceren<br />

met behulp van fotosynthese. Het bedrijf kondigde ook aan dat het tegen begin 2023 koolstofneutraal zal zijn.<br />

50 | ia-online.be


Automatisering zal een sleutelrol spelen in de<br />

industriële transformatie richting klimaatbescherming,<br />

efficiënt omspringen met grondstoffen,<br />

duurzaamheid en de circulaire economie.<br />

Festo wil ook zelf het goede voorbeeld geven<br />

door zijn koolstofvoetafdruk drastisch kleiner<br />

te maken de komende twee jaar.<br />

“Daardoor zullen al onze productie- en logistieke<br />

sites wereldwijd, net als de Duitse verkooplocaties<br />

en het hoofdkwartier in Esslingen<br />

CO 2<br />

-neutraal zijn van het begin van 2023”, legt<br />

CEO Oliver Jung uit.<br />

Festo heeft voor zijn eigen duurzaamheidsstrategie<br />

de Sustainable Development Goals van<br />

de Verenigde Naties als ijkpunten gebruikt. Het<br />

visualiseert zijn inspanningen in het zogeheten<br />

Blue World concept. “Hiermee willen we<br />

tonen hoe automatiseringstechnologie de aangroei<br />

van de wereldbevolking enerzijds en de<br />

bescherming van onze natuurlijke grondstoffen<br />

en een klimaatneutrale productie anderzijds in<br />

balans kan brengen”, legt Jung uit. Het doel<br />

is om de industrie te helpen transformeren tot<br />

een efficiënte en klimaatvriendelijke productie.<br />

Partner voor klanten<br />

“Onze klanten beschouwen ons als een partner<br />

in hun eigen transitie. Samen met ons kunnen<br />

ze de transformatie van de industrie vormgeven.<br />

Innovaties zullen daarin een sleutelrol<br />

spelen”, voegt Jung eraan doe.<br />

Festo heeft wat dat betreft zijn adelbrieven<br />

klaar. Digitale en intelligente pneumatica, automatiseringsplatformen<br />

en concepten om energie<br />

te besparen in pneumatica… Festo stelde<br />

ook ’s werelds eerste pneumatische cobot voor<br />

op de afgelopen Hannover Messe. Een pio-<br />

Oliver Jung: “Al onze productie- en logistieke sites wereldwijd en het hoofdkwartier in Esslingen zullen CO 2<br />

-<br />

neutraal zijn van het begin van 2023.”<br />

niersrol die het overigens wil blijven opnemen.<br />

In 2021 vloeide 7% van de gerealiseerde omzet<br />

terug naar onderzoek en ontwikkeling.<br />

Om een antwoord te bieden op de uitdagingen<br />

van vandaag en morgen in die transitie, kunnen<br />

bedrijven rekenen op Festo Didactic. Trainingen<br />

die leerinhoud en leeromgevingen aanbieden<br />

om nieuwe vakken te leren, op basis van wat er<br />

nodig is in de domeinen IT, artificiële intelligentie,<br />

datawetenschap en duurzaamheid.<br />

Duurzame producten<br />

Koolstofneutraliteit begint met duurzame producten.<br />

Festo’s ‘Stars in <strong>Automation</strong>’ zijn meer<br />

dan 2.200 pneumatische en elektrische componenten<br />

die tot het kerngamma van de Duitse<br />

automatiseringsspecialist behoren. Machinebouwers<br />

kunnen hiermee ongeveer 80% van<br />

al hun toepassingen eenvoudig, snel (zelfs bij<br />

grote hoeveelheden) en tegen een interessante<br />

prijs bouwen. Het kenmerk bij uitstek van de<br />

meest recente toevoegingen aan deze reeks<br />

is duurzaamheid. Ze worden ontwikkeld om<br />

gewicht, volume, energie, grondstoffen en<br />

ruimte te besparen, de bouwstenen om tot<br />

meer duurzame machines te komen.<br />

Een mooi voorbeeld is de nieuwe ronde<br />

DSNU-S cilinder, die dezelfde prestaties biedt<br />

als de DSNU cilinder die zich al bewezen heeft,<br />

maar die 35 mm korter is en een 40% nauwere<br />

montage-interface heeft. Daarbij wordt nauw<br />

samengewerkt tussen ontwikkelaars en productieplanners<br />

om de cyclustijden terug<br />

te dringen. ❯<br />

Julia Bikidis: “We verwachten dat een digitaal productpaspoort de standaard zal<br />

worden, de komende vijf à tien jaar.”<br />

Onder Controlled Pneumatics verstaat Festo mechatronische pneumatische<br />

systemen met innovatieve klep- en communicatietechnologie aan boord, zoals de<br />

Festo Motion Terminal VTEM.<br />

ia-online.be<br />

| 51


Multi-protocol Servodrive CMMT-AS-MP<br />

Overstappen naar de nieuwste generatie<br />

servoaandrijvingen zonder risico of complexiteit<br />

Deze multiprotocol servodrive kan zowel via Profinet, EtherCat, EthernetIP<br />

en Modbus met uw PLC communiceren, en ondersteunt de motion- en<br />

driveprofielen Profidrive & CiA402.<br />

Besturingsarchitectuur<br />

Intelligente software<br />

Mechanisch<br />

www.festo.be/CMMT<br />

4847068_Q-FESTO-B_Adv197x130_IM_MultiProtocol-Servodrive_BLG_v1.indd 1 29-07-<strong>2022</strong> 11:38<br />

Wij geloven in het standaardiseren<br />

van processen, niet van mensen.<br />

Wie kiest voor EPLAN kiest voor ruim 35 jaar ervaring in engineering.<br />

Onze oplossingen stellen ondernemingen in staat om de waarde van<br />

hun data op nieuwe manieren te ontsluiten. Processen, beslissingen<br />

en ervaringen worden geautomatiseerd, zodat engineers weer kunnen<br />

focussen op wat zij het beste doen: engineering.<br />

De digitale transformatie is al begonnen, wacht dus niet tot morgen om<br />

de toegevoegde waarde van EPLAN voor uw onderneming te ontdekken.<br />

Meer weten?<br />

www.eplan.be/ecosystem<br />

EPL_B_Anz_197x130mm_090822_print.indd 1 09.08.22 12:45


Duurzame engineering<br />

Maar hoe weet u nu of u de duurzame keuze<br />

maakt om uw machine te bouwen? Het ontwerp<br />

van een machine legt het fundament voor<br />

de CO 2<br />

-voetafdruk. Door gratis engineering<br />

tools ter beschikking te stellen kunnen klanten<br />

een idee krijgen welke producten met welke<br />

CO 2<br />

-emissies gepaard gaan. Daarnaast zet het<br />

in op innovatieve oplossingen om die emissies<br />

vervolgens naar beneden te brengen.<br />

Julia Bikidis, project manager CO 2<br />

reduction<br />

voor het productportfolio bij Festo: “De focus<br />

ligt altijd op hoe de klant onze producten<br />

gebruikt. Maar we kijken ook naar hoeveel CO 2<br />

er nodig was om ze te maken. We verwachten<br />

dat een digitaal productpaspoort de standaard<br />

zal worden, de komende vijf à tien jaar. Met<br />

onze inspanningen in verband met digital twins<br />

op basis van de administration shell proberen<br />

we hierop te anticiperen en tot een koolstofneutraal<br />

productportfolio te komen. De belangrijkste<br />

ondersteuning hierin zal komen van de<br />

technologische voordelen die Controlled Pneumatics<br />

biedt”, beklemtoont Bikidis.<br />

Controlled Pneumatics<br />

Voor wie het nu hoort donderen in Keulen:<br />

onder Controlled Pneumatics verstaat Festo<br />

mechatronische pneumatische systemen met<br />

innovatieve klep- en communicatietechnologie<br />

aan boord. Op basis van de variabelen die<br />

sensoren oppikken kan er digitale controle<br />

uitgeoefend worden. Op die manier kunnen<br />

gebruikers nog altijd genieten van de eenvoud<br />

van standaardpneumatica om dingen in beweging<br />

te brengen, maar krijgen ze tegelijk meer<br />

controle voor meer betrouwbare, precieze en<br />

efficiënte oplossingen.<br />

Geautomatiseerde aangroei van biomassa<br />

Algen zijn de kleine helden van het klimaat. Zelfs in hun natuurlijke staat zijn het extreem efficiënte<br />

fotosynthesizers die tien keer meer CO 2<br />

absorberen dan planten op het land. In bioreactoren uitgerust<br />

met de nodige sensoren, sturingstechnologie en automatisering, kan de efficiëntie van algen nog<br />

verder worden opgetrokken, tot honderd keer het niveau van landplanten. Dit toont hun unieke<br />

potentieel om tot een klimaatneutrale circulaire economie te komen. Met het PhotoBionicCell<br />

onderzoeksproject demonstreert Festo hoe een mogelijke benadering van industriële biologisering<br />

er zou kunnen uitzien.<br />

Het schoolvoorbeeld van Controlled Pneumatics<br />

is de Festo Motion Terminal VTEM, waarmee<br />

Festo de wereld van pneumatica digitaliseerde.<br />

Festo brengt persluchttechnologie naar een<br />

heel nieuw technologisch niveau, waar grondstoffen<br />

besparen, energie-efficiëntie en duurzaamheid<br />

de codewoorden zijn.<br />

Op zoek naar persluchtlekken<br />

Een goed idee, zeker gezien de huidige energieprijzen.<br />

Dat het aanbod Festo Energy Saving<br />

Services tegen deze achtergrond ook in de<br />

kijker wordt gezet, hoeft dan ook niet te verwonderen.<br />

Festo kiest voor een aanpak volgens<br />

DIN EN ISO 11011 en gaat op een gestandaardiseerde<br />

manier samen met zijn klanten op<br />

zoek naar mogelijke besparingen in hoe perslucht<br />

gebruikt wordt – wist u trouwens dat ook<br />

artificiële intelligentie de weg naar energiewinst<br />

kan tonen?<br />

Festo gaat met zijn Energy Saving Services op een gestandaardiseerde manier op zoek naar mogelijke besparingen<br />

in hoe perslucht gebruikt wordt.<br />

De experten doorlopen vijf stappen. Tijdens<br />

de eerste drie worden de productie, de voorbehandeling<br />

en de distributie van perslucht<br />

onder de loep genomen. Daarna richten ze<br />

hun aandacht op de verbruikers: de pneumatische<br />

toepassingen en systemen. In de<br />

laatste stap wordt een monitoring systeem<br />

voorgelegd om de energiestatus permanent<br />

te monitoren. Festo AX Predictive Energy<br />

maakt bijvoorbeeld een vingerafdruk van uw<br />

productielijn en legt die voortdurend tegen<br />

de huidige status. Met behulp van machine<br />

learning en artificiële intelligentie kunnen<br />

lekken op die manier automatisch gedetecteerd<br />

worden. ■<br />

ia-online.be<br />

| 53


advertorial<br />

Tekst en beeld Leuze<br />

De complete veiligheidsoplossing<br />

voor toegangsbeveiliging op<br />

palletmagazijnen van Leuze<br />

Palletmagazijnen met automatische herstart dragen bij tot een verhoogde systeemefficiëntie met een betrouwbare<br />

toegangsbeveiliging. Een nieuwe veiligheidsoplossing met inductielussen, lichtscherm en bewaakte signaalvolgorde<br />

voldoet aan de eisen van de herziene norm EN 415-4 en zorgt daarmee voor maximale veiligheid. Inductielussen in<br />

het veiligheidssysteem maken onderscheid tussen vorkheftrucks en personen.<br />

54 | ia-online.be


advertorial<br />

Normatief kader: herziene EN 415-4<br />

Fabrikanten en exploitanten van machines en<br />

systemen moeten voldoen aan de wettelijke<br />

voorschriften. Normen spelen ook een belangrijke<br />

rol. Zij beschrijven eisen en bieden ondersteuning<br />

bij het waarborgen van de veiligheid<br />

aan machines en systemen. Deze zijn in Europa<br />

echter niet wettelijk bindend. Voor fabrikanten<br />

of exploitanten van machines of systemen<br />

zijn vooral type C-normen van belang. Dit zijn<br />

machine-specifieke veiligheidsnormen. Hiertoe<br />

behoort EN 415-4 "Veiligheid van verpakkingsmachines<br />

- Deel 4: Palletiseermachines<br />

en depalletiseermachines en bijbehorende<br />

uitrusting". De inhoud van de norm uit 1997<br />

werd aanzienlijk herzien. In de komende versie<br />

van de norm worden nieuwe eisen gesteld<br />

aan fabrikanten en exploitanten. Dit heeft<br />

ook gevolgen voor de toegangsbeveiliging van<br />

palletmagazijnen met automatische herstart.<br />

niet meer gegarandeerd voor de gegeven toepassing.<br />

Een nieuw type van toegangsbeveiliging<br />

voor een palletmagazijn heeft tot doel de<br />

toegang van personen te verhinderen, maar<br />

tegelijkertijd de toegang van pallets mogelijk te<br />

maken met een vorkheftruck.<br />

Naleving van de normen door<br />

sequentiecontrole<br />

Fabrikanten en exploitanten kunnen nu<br />

gebruikmaken van een nieuwe oplossing, die<br />

wordt beschreven in de toekomstige versie<br />

van de norm EN 415-4. Deze komt overeen<br />

met de huidige stand van de techniek. Twee<br />

inductielussen worden ook gebruikt voor dit<br />

type toegangsbeveiliging op palletmagazijnen.<br />

Het verschil met traditionele concepten<br />

is dat de beide inductielussen zich niet vóór<br />

de gevarenzone bevinden. In plaats daarvan<br />

bevindt één lus zich buiten de gevarenzone en<br />

de tweede bevindt zich achter de inloopbeveiliging,<br />

binnen de gevarenzone. De ESPE – de<br />

opto-elektronische beveiligingsinrichting – blijft<br />

op haar plaats. Zoals voorheen scheidt zij de<br />

verkeers- en de gevarenzone. Daarnaast is er<br />

ook een veiligheidssysteem dat toezicht houdt<br />

op een gedefinieerde opeenvolging van signalen<br />

en de automatische herstart initieert.<br />

Gebruiksklaar systeem<br />

Leuze biedt de beschreven veiligheidsoplossing<br />

voor toegangsbeveiliging op palletmagazijnen<br />

met automatische herstart aan als een compleet<br />

pakket dat is getest en gevalideerd op<br />

het gebied van veiligheid met de benodigde<br />

componenten. ■<br />

‘Het verschil met<br />

traditionele concepten<br />

is dat de beide<br />

inductielussen zich niet<br />

vóór de gevarenzone<br />

bevinden’<br />

Traditioneel concept met externe inductielussen<br />

Tot nu toe werden veel materiaaloverslagstations<br />

met automatische herstart als volgt beveiligd:<br />

elektro sensitieve beschermingsuitrusting<br />

(ESPE) beveiligde het toegangspunt – als de<br />

ESPE (inloopbeveiliging / lichtscherm) onderbroken<br />

wordt, worden de machine en transportband<br />

gestopt. Om te voorkomen dat de<br />

gestopte machine opnieuw moest worden<br />

opgestart na het laden van een gang door<br />

een bevoorradingsvoertuig, zoals een vorkheftruck,<br />

werden twee inductielussen gebruikt als<br />

muting-signalen. Deze bevonden zich in de<br />

vloer vóór de inloopbeveiliging. Wanneer de<br />

vorkheftruck over de inductielussen reed, werd<br />

de inloopbeveiliging tijdelijk overbrugd.<br />

www.leuze.com<br />

Deze oplossing beantwoordt niet meer aan de<br />

huidige stand van de veiligheidstechnologie:<br />

Het systeem eindigt vaak in een evaluatielogica<br />

met één kanaal; als gevolg daarvan is<br />

de veiligheid onder bepaalde omstandigheden<br />

ia-online.be<br />

| 55


Tekst Thomas Rönitzsch, Bihl+Wiedemann | Beeld Bihl+Wiedemann<br />

Zero Pressure Accumulation en AS-Interface<br />

GECONTROLEERDE<br />

MATERIAALSTROOM<br />

Bihl+Wiedemann, de onderneming die als systeemaanbieder voor ASi-3 en ASi-5 een veelheid aan modules<br />

voor rollermotoren, gelijkstroommotoren en frequentieomvormers van diverse fabrikanten en verschillende<br />

vermogensklasse aanbiedt, breidt zijn toch al brede spectrum aan aandrijfoplossingen verder uit met zijn<br />

ZPA-functionaliteit: dé oplossing voor stuwdrukvrije transporttechniek.<br />

56 | ia-online.be


De ZPA-logica is een slimme en kostenbesparende<br />

add-on voor de AS-Interface-topologie<br />

die vaak in de transporttechniek wordt toegepast.<br />

Deze logica is onafhankelijk van de<br />

fabrikant, kan in applicaties met maar één aandrijfoplossing<br />

of in gemengde systemen worden<br />

geïmplementeerd, en is te combineren met de<br />

ASi-5/ASi-3-gateways van Bihl+Wiedemann die<br />

op dit moment voor een groot aantal gangbare<br />

veldbussen leverbaar zijn.<br />

Met de softwaresuites ASIMON360 en ASi<br />

Control Tools360 – de laatste zonder geïntegreerde<br />

Safety-functionaliteit – zijn configuratie<br />

en parametrisering eenvoudig te realiseren.<br />

Dankzij standaardinstellingen is de stuwdrukvrije<br />

transporttechniek snel te implementeren,<br />

zonder dat er speciale voorkennis, uitgebreide<br />

programmeervaardigheden of een handleiding<br />

nodig zijn. Via de gebruikersvriendelijke<br />

grafische interface kunnen desgewenst aanvullende<br />

instellingen worden aangebracht. En<br />

omdat nieuwe functies via updates kunnen<br />

worden geïntegreerd, is de ZPA-oplossing van<br />

Bihl+Wiedemann ook nog eens uiterst toekomstbestendig.<br />

inspanning of kosten voor PLC-programmering<br />

en onafhankelijk van de aandrijfoplossingen<br />

die in de installatie worden gebruikt.<br />

Stuwdrukvrije transporttechniek houdt in dat de<br />

stroom van transportobjecten tussen ontvangsten<br />

afgiftepunten – inclusief accumulatiesecties<br />

en bufferzones – wordt gecoördineerd en tegelijkertijd<br />

botsingen tussen of druk op afzonderlijke<br />

transportobjecten worden voorkomen. Het<br />

accumulatiebeheer wordt gerealiseerd binnen<br />

gedefinieerde zones van de transportlijn die<br />

met elkaar communiceren. Een transportobject<br />

wordt binnen een zone tegengehouden totdat<br />

het volgende deel van de lijn door de logica<br />

als ‘vrij’ wordt herkend. Wanneer er ophoping<br />

tussen de transportobjecten optreedt, stuurt de<br />

voorliggende zone een signaal dat ervoor zorgt<br />

dat het transportobject wordt tegengehouden.<br />

De objecten botsen dus niet ongecontroleerd<br />

op elkaar, maar worden op afstand van elkaar<br />

geplaatst. Zo blijven er altijd tussenruimtes<br />

tussen de afzonderlijke transportobjecten.<br />

Het hart van de oplossing is altijd een ASi-5/<br />

ASi-3-gateway. Deze gateway fungeert enerzijds<br />

als enige universele configuratie-interface<br />

voor alle modellen van een stuwdrukvrij transporttraject,<br />

en anderzijds als diagnose-interface<br />

met uitgebreide diagnosemogelijkheden via<br />

alle gangbare veldbussen naar OT, maar dankzij<br />

OPC UA ook naar IT. ❯<br />

Zonder inspanning of kosten<br />

AS-Interface heeft zich ook gevestigd als een<br />

internationaal gestandaardiseerd bedradingssysteem<br />

in de moderne transport- en materiaalstroomtechniek.<br />

De ZPA-oplossing van<br />

Bihl+Wiedemann biedt hier de mogelijkheid<br />

om een zelfstandige en van besturing onafhankelijke<br />

stuwdrukvrije transporttechniek voor<br />

verschillende transportgoederen zoals dozen,<br />

bakken, IBC’s of pallets te configureren – zonder<br />

Bihl+Wiedemann heeft een uitgebreid portfolio met ASi-3- en ASi-5-motormodules voor rollenbanen<br />

met 24 VDC- of 48 VDC-voedingsspanning en voor draaistroommotoren met frequentieomvormers van<br />

verschillende fabrikanten.<br />

De ZPA-oplossing van Bihl+Wiedemann functioneert onafhankelijk van de oplossingen voor besturing en aandrijving die in de installatie worden gebruikt.<br />

ia-online.be<br />

| 57


Cyclisch schrijven:<br />

snelheid, acceleratie en<br />

parameters<br />

Drive-oplossingen met ASi-5<br />

Korte cyclustijden en hoge databandbreedte<br />

Cyclisch lezen:<br />

motorstroom en<br />

gedetailleerde diagnose<br />

www.bihl-wiedemann.com


Uitgebreide functionaliteit<br />

Of het nu gaat om basisfuncties zoals snelheid,<br />

start- en stophellingen of transportrichting, of<br />

om uitgebreide functionaliteit zoals uitlooptijden,<br />

bewakingstijden voor uitblijvende transportobjecten<br />

of bloktransport: de stuwdrukvrije transporttechniek<br />

van Bihl+Wiedemann biedt vele<br />

mogelijkheden. En om het voor de gebruiker zo<br />

eenvoudig mogelijk te houden, zijn er standaardinstellingen<br />

vastgelegd, die overigens desgewenst<br />

apart kunnen worden uitgebreid en aangepast.<br />

Hardware selecteren, parameters instellen, functies<br />

activeren, configuratie instellen en starten: de<br />

oplossing is zo handig ingericht, dat stuwdrukvrij<br />

transport snel en eenvoudig te realiseren is. Tegelijkertijd<br />

is de oplossing dermate fijnmazig, dat<br />

gebruikers hun ZPA-functionaliteit precies aan hun<br />

eisen en wensen kunnen aanpassen. ■<br />

‘De oplossing is tegelijk handig<br />

ingericht voor snelheid en<br />

eenvoud, én fijnmazig voor<br />

aangepaste functionaliteit’<br />

De ZPA-functionaliteit van Bihl+Wiedemann is zowel inzetbaar voor rollenbanen<br />

(afb. onder) als voor gelijkstroommotoren en frequentieomvormers (afb. boven).<br />

ZPA-oplossing van Bihl+Wiedemann voor stuwdrukvrije transporttechniek.<br />

ia-online.be<br />

| 59


Tekst Johan Debaere | Beeld ECI Software Solutions<br />

Innovatieve ERP-software<br />

voor smart manufacturing<br />

Maakbedrijven moeten investeren in automatisering en digitalisering van<br />

hun bedrijfsprocessen om tegen de sterke concurrentie gewapend te zijn.<br />

Het komt erop aan én klantgericht én vlot en efficiënt te werken. ECI Software<br />

Solutions verdeelt en implementeert al decennialang ERP-producten en<br />

CAD/CAM-software specifiek voor kmo’s in de maakindustrie. Het ERPpakket<br />

Ridder iQ biedt alle functionaliteiten om de continue afstemming<br />

tussen R&D en engineering, aankoop, productie, assemblage en services<br />

te managen. De gebruiker krijgt een real-time zicht op de voortgang van<br />

offertes, bestellingen en service. Resultaat: kortere doorlooptijden, hoge<br />

bezettingsgraden en hogere winstmarges.<br />

‘Een ERP-pakket is een eerste stap, maar<br />

ook een 3D CAD/CAM software is<br />

belangrijk voor de automatisering<br />

van de processen’<br />

Dankzij ECI Gatewise kunnen bedrijven via één connectie samenwerken met alle<br />

partners die op het platform aangesloten zijn.<br />

60 | ia-online.be


Als gebruiker krijg je real-time informatie over resources, materiaalbehoeftes, capaciteit en planning,<br />

gevisualiseerd op overzichtelijke dashboards.<br />

Klanten worden steeds veeleisender en daarop<br />

moeten bedrijven zich instellen. Eigenlijk moet<br />

je als bedrijf vandaag twee keer zo snel keuzes<br />

maken op basis van vier keer zoveel informatie.<br />

Automatisering en digitalisering van de processen<br />

helpt daarbij. ECI Software Solutions focust<br />

op kleine en middelgrote productiebedrijven<br />

en biedt hen geïntegreerde softwareoplossingen:<br />

ERP-software, CAD/CAM-software,<br />

Business Intelligence-oplossingen en mobiele<br />

applicaties. De softwarespecialisten kennen<br />

hun markt door en door en stemmen de<br />

producten perfect op de noden af. Alle oplossingen<br />

zijn gegroeid uit een vraag van een<br />

klant uit een bepaalde sector, én ontwikkeld<br />

in nauwe samenwerking met die branche.<br />

Een pakket voor een bepaalde sector zal dan<br />

ook nooit geschikt zijn voor andere bedrijven.<br />

Ridder iQ<br />

Ridder iQ is een softwareoplossing waarmee<br />

maakbedrijven eenvoudig hun producten ontwerpen,<br />

construeren en visualiseren, maar ook<br />

werkdocumenten en stuklijsten maken en eventueel<br />

direct de CNC-machines aansturen. Zo<br />

worden de processen van begin tot einde geoptimaliseerd,<br />

inclusief de aansturing van machines.<br />

Dankzij het ERP-pakket Ridder iQ kunnen maakbedrijven<br />

hun bedrijfsprocessen optimaliseren.<br />

Dit ERP-pakket omvat zeven basisfunctionaliteiten:<br />

een volledig CRM-systeem met integratie<br />

naar Exchange en Outlook, calculatie en<br />

stuklijsten, werkvoorbereiding, aankoop-, verkoop-<br />

en voorraadadministratie, uren- en personeelsopvolging,<br />

documentenbeheer en een<br />

rapporteringssysteem voor de nodige analyses<br />

van de processen. Als gebruiker krijg je dus<br />

real-time informatie over resources, materiaalbehoeftes,<br />

capaciteit en planning en kan je heel<br />

eenvoudig alle informatie op overzichtelijke<br />

dashboards visualiseren.<br />

Daarnaast kunnen nog elf optionele modules<br />

toegevoegd worden, waaronder oplossingen<br />

voor productieplanning, projectmanagement<br />

en -planning, locatiebeheer, service & onderhoud…<br />

Daartoe behoren ook programma’s als<br />

Knowledge Sync om elk aspect in uw proces<br />

automatisch te monitoren en via alerts op mail of<br />

smartphone in real-time op de hoogte te blijven,<br />

of Tracebility om elk product altijd te kunnen<br />

traceren en zo productiefouten sneller op te<br />

sporen en foutieve leveringen te voorkomen.<br />

Met PDA logistiek wordt het voorraadbeheer<br />

nog verder geoptimaliseerd.<br />

CAD/CAM-integratie,<br />

Gatewise en Qlik Sense<br />

De keuze voor een ERP-pakket is altijd een<br />

eerste fase, maar om de processen verder te<br />

automatiseren moeten bedrijven ook investeren<br />

in softwareprogramma’s voor ontwerp,<br />

productie en de aansturing van CNC-machines.<br />

Zo levert ECI Software Solutions de CAD/CAMsoftware<br />

van TopSolid, imos en Alphacam,<br />

maar is ook de integratie mogelijk met oplossingen<br />

van andere softwareontwikkelaars.<br />

De combinatie met softwareprogramma’s voor ontwerp,<br />

productie en de aansturing van CNC-machines<br />

zorgt voor een verdere optimalisatie.<br />

Er is echter meer, want het ERP-pakket kan ook<br />

gekoppeld worden aan de Shop Floor Control,<br />

een PDM-/PLM-software, het Gatewiseplatform<br />

en Qlik Sense. Met Gatewise werkt<br />

een bedrijf via één connectie samen met alle<br />

partners die aangesloten zijn op het platform.<br />

Zo wordt tussen deze bedrijven (afnemers en<br />

leveranciers) informatie over bijvoorbeeld aankoop-<br />

en verkooporders, orderbevestigingen,<br />

levertijden en facturatie uitgewisseld. De softwareontwikkelaars<br />

van ECI Software Solutions<br />

zorgen ervoor dat maakbedrijven die een ERPsysteem<br />

in gebruik nemen op het platform aangesloten<br />

worden.<br />

Qlik Sense biedt aanvullende functionaliteiten<br />

bovenop de Business Intelligence tools, waardoor<br />

bedrijven steeds krachtige analyses op<br />

basis van de meest actuele informatie kunnen<br />

maken. Deze oplossing dient om query’s uit<br />

te voeren, analyses te maken, rapportages te<br />

bekijken en door middel van dashboards door<br />

de processen te navigeren. ■<br />

ia-online.be<br />

| 61


Tekst Valérie Couplez | Beeld WAGO<br />

CYBERVEILIG<br />

AUTOMATISEREN<br />

Overal waar industriële installaties verbonden worden met het internet, is cybersecurity een prangend thema.<br />

Wie zijn data veilig wil doorsturen, opslaan en verwerken, kan er niet om heen. Met de PFC100 en PFC200<br />

controllers van WAGO is cyberveiligheid bijzonder toegankelijk, ook voor OT-specialisten. Bovendien maakt WAGO<br />

met zijn Solution & Support team het verschil om voor elk bedrijf een cyberveilige oplossing op maat van de noden<br />

samen te stellen.<br />

‘Het solution & support team biedt<br />

automatiseringsingenieurs alle mogelijke<br />

ondersteuning om tot een cyberveilige<br />

architectuur te komen’<br />

De PFC 100 en 200 controllers maken<br />

het gebruikers eenvoudig om tot<br />

werkbare en tegelijk cyberveilige oplossingen<br />

te komen.<br />

WAGO heeft een manual geschreven rond cyberveiligheid<br />

voor zijn PFC toestellen. Die vertelt gebruikers in klare taal<br />

hoe ze alles veilig kunnen afsluiten.<br />

62 | ia-online.be


Cyberveiligheid is intussen echt deel gaan uitmaken van het WAGO DNA. Alles wat er nodig is qua encrypties, bibliotheken, protocollen…<br />

zit zo goed als altijd standaard aan boord van de hardware.<br />

Wat cyberveiligheid betekent voor een kerncentrale<br />

is niet hetzelfde als voor een doorsnee<br />

machinebouwer.<br />

“De noden zijn vandaag heel divers. Van bedrijven<br />

die bewust offline blijven om alle mogelijke<br />

cybergevaren te ontlopen, over bedrijven<br />

die enkel maar gelogde data veilig tot in de<br />

cloud willen krijgen, tot bedrijven die high-end<br />

beveiliging zoeken voor hun interne processen”,<br />

zegt Nick Buedts, die deel uitmaakt van<br />

het solution & support team van WAGO. Een<br />

‘one solution fits all’ bestaat dan ook niet in<br />

deze wereld.<br />

Dat sluit standaardisering echter niet uit.<br />

“De BDEW whitepaper geldt als een belangrijke<br />

referentie om cyberveilig te gaan automatiseren.<br />

Deze richtlijnen zijn samengesteld voor de<br />

energiesector, waar cyberveiligheid een belangrijke<br />

prioriteit is. Ook de IEC 62443 wint steeds<br />

meer aan gewicht als internationale standaard<br />

voor cyberveiligheid bij sturingstechnologie.<br />

Bij WAGO werken we al jaren op deze manier.”<br />

Brug slaan tussen IT en OT<br />

Zelfs met die handvaten blijft cyberveiligheid<br />

echter een complexe materie. Buedts: “De komst<br />

van IoT-toepassingen heeft de wereld van IT en<br />

OT dicht bij elkaar gebracht. Automatiseringsingenieurs<br />

weten niet altijd welke IT-beveiliging<br />

er nodig is voor data. Maar omgekeerd is er ook<br />

bij IT-specialisten soms te weinig kennis van de<br />

gevoeligheid van besturingstechnologie om een<br />

adequate beveiliging op te zetten.”<br />

De rol van het solution & support team van<br />

WAGO is die brug te slaan tussen beide werelden<br />

met efficiënte oplossingen. “We kunnen<br />

klanten daarin van a tot z ondersteunen. Voor<br />

wie liever zelf aan de slag wil, hebben we een<br />

manual rond cybersecurity geschreven voor<br />

onze PFC toestellen. Die vertelt gebruikers in<br />

klare taal hoe ze certificaten kunnen aanmaken,<br />

hoe ze poortidentificatie moeten opstarten,<br />

hoe standaardversleuteling werkt, en hoe<br />

het gebruikersbeheer kan worden ingesteld…<br />

Om alles zo veilig mogelijk af te sluiten.”<br />

Hoe werk maken van<br />

cyberveiligheid?<br />

Maar hoe begin je daar nu aan? “Een moeilijke<br />

vraag, met geen eenzijdig antwoord. Alles<br />

hangt af van het doel dat je voor ogen hebt.<br />

Beginnende bedrijven zou ik aanraden eerst<br />

in kaart te brengen welke apparaten vandaag<br />

allemaal op hun netwerk zitten. Dan is het zaak<br />

na te gaan welke poorten er open zijn en of alle<br />

gebruikersniveaus wel goed zijn afgeschermd<br />

door de standaardpaswoorden te wijzigen”,<br />

aldus Buedts.<br />

WAGO helpt zijn klanten hierin door standaard<br />

bij elke handeling in het webbased management<br />

een pop-up te laten verschijnen om het<br />

standaardpaswoord te wijzigen tot dit gebeurd<br />

is. Alle communicatie is bovendien standaard<br />

TLS versleuteld, ook voor het inladen van een<br />

nieuw PLC-programma of het wijzigen van<br />

een bestaand zijn credentials nodig. “Dit is de<br />

basis, zelfs wanneer het een intern netwerk<br />

betreft, om apparaten te beschermen tegen<br />

onbevoegde gebruikers. Daarna is het een<br />

kwestie van stelselmatig te kijken welke extra<br />

stappen er nodig zijn om ook naar buiten toe<br />

een veilige verbinding op te zetten.”<br />

Cyberveiligheid van hardware<br />

tot brainware<br />

Dat begint vaak al met de keuze voor cyberveilige<br />

producten. “Een mooi voorbeeld daarvan<br />

zijn de PFC 100 en 200 controllers. Ze kunnen<br />

ingezet worden als loT gateways die verzamelde<br />

informatie cyberveilig naar een bovenliggend<br />

niveau sturen. Ze maken het gebruikers<br />

eenvoudig om tot werkbare en tegelijk cyberveilige<br />

oplossingen te komen”, vat Buedts<br />

samen. Een ander voorbeeld is de WAGO<br />

Cloud die klanten kunnen gebruiken om een<br />

weliswaar beveiligde, maar vooral gebruiksvriendelijke<br />

verbinding op te zetten.<br />

Cyberveiligheid is intussen echt deel gaan<br />

uitmaken van het WAGO DNA. “Alles wat er<br />

nodig is qua encrypties, bibliotheken, protocollen…<br />

zit zo goed als altijd standaard aan<br />

boord van de hardware. Het PSIRT team van<br />

WAGO volgt bovendien alles op wat er nodig<br />

is van patches en security features, om mogelijke<br />

kwetsbaarheden meteen weg te werken,<br />

zonder te moeten wachten op een jaarlijkse<br />

update. En het solution & support team is de<br />

hoeksteen in dit verhaal, om automatiseringsingenieurs<br />

alle mogelijke ondersteuning te<br />

bieden om tot een cyberveilige architectuur<br />

te komen”, besluit Buedts. ■<br />

ia-online.be<br />

| 63


VEILIGHEID KANT EN KLAAR<br />

Automatische reset na pallet afgifte<br />

Safety at Leuze<br />

www.leuze.com<br />

Naamloos-4 1 11-07-<strong>2022</strong> 10:36


Tekst en beeld ACE Stoßdämpfer GmbH<br />

Eerste roestvrijstalen<br />

industriële stootdemper<br />

met 150 mm slaglengte<br />

en draadmaat M64<br />

De Duitse dempingsspecialist ACE Stoßdämpfer GmbH heeft zijn<br />

assortiment MAGNUM-dempers uitgebreid: het is de eerste keer dat het<br />

bedrijf nu zelfinstellende industriële stootdempers in draadmaat M64 en<br />

met een slaglengte van 150 mm in een roestvrijstalen uitvoering aanbiedt.<br />

De hoofdcomponenten van de demper zijn bovendien geheel in Duitsland<br />

ontwikkeld en geproduceerd.<br />

Eerste roestvrijstalen industriële stootdemper met<br />

150 mm slaglengte en draadmaat M64.<br />

Hiermee is ACE erin geslaagd om de industriële<br />

stootdemper Made in Germany, waarvan<br />

de behuizing is gemaakt uit één stuk, in dit<br />

grote formaat ook in roestvrijstaal op de markt<br />

te brengen. Hiermee maakt de dempingsspecialist<br />

zijn serie middelgrote industriële<br />

stootdempers compleet.<br />

‘Ook voldoen ze aan<br />

de strenge regelgeving<br />

op het gebied van<br />

hygiëne in de medische<br />

technologie en de<br />

voedingsmiddelenindustrie’<br />

De MAGNUM-serie van ACE geldt als referentieklasse<br />

voor gemiddelde bouwgroottes in<br />

de dempingstechniek. Doordat de behuizing<br />

uit één stuk materiaal is gemaakt, zijn aan de<br />

onderzijde geen afdichtingen nodig. Gezien de<br />

complexiteit van de productie van de hydraulische<br />

machineonderdelen, produceren andere<br />

aanbieders op de markt hun roestvrijstalen<br />

dempers in deze schroefdraadmaten enkel met<br />

een slaglengte tot 50 mm.<br />

Met de nieuwe MAGNUM-stootdemper in<br />

XL-formaat met een slaglengte tot wel 150<br />

mm krijgen engineers meer mogelijkheden:<br />

de combinatie van een grotere behuizing met<br />

de nieuwste afdichtingstechniek, een gehard<br />

geleidingslager en een geïntegreerde vaste<br />

aanslag verhoogt het dempingsvermogen en<br />

de levensduur van deze stootdemper aanzienlijk.<br />

Met een energieopname tot 5.650 Nm<br />

en een effectief massabereik tot 63.700 kg<br />

hebben gebruikers nu nog meer speelruimte<br />

qua grootte van de demper en de maximale<br />

benutting van de machines.<br />

Kleine en industriële stootdempers van roestvrijstaal van ACE.<br />

Zelfinstellende MAGNUM-dempers van ACE.<br />

Met de roestvrijstalen uitvoeringen wordt ook<br />

het aantal toepassingsmogelijkheden groter.<br />

Zo zijn de roestvrijstalen stootdempers beter<br />

bestand tegen invloeden van buitenaf, zoals<br />

bijvoorbeeld zout water, dan conventionele<br />

uitvoeringen. Ook voldoen ze aan de strenge<br />

regelgeving op het gebied van hygiëne in de<br />

medische technologie en de voedingsmiddelenindustrie.<br />

De nieuwe demper is tevens<br />

geschikt voor toepassingen waarbij de uitstraling<br />

een rol speelt. ■<br />

ia-online.be<br />

| 65


Tekst Johan Debaere | Beeld Technolec/Moxa<br />

Modbus gateways vereenvoudigen<br />

datacommunicatie in<br />

uiteenlopende toepassingen<br />

De goede werking van een installatie hangt onder meer af van een vlotte communicatie tussen de componenten.<br />

Om die communicatie te vereenvoudigen, is het vaak nodig om data van een protocol naar een ander te converteren.<br />

De protocol gateways van Moxa, met hun robuust industrieel design, zijn ideale tools om dat op een betrouwbare<br />

manier te realiseren. Zo werden de MGate MB3170 gateways gebruikt voor de conversie van Modbus RTU data<br />

naar Modbus TPC data in datacenters, terwijl de MGate 5103 in papierfabrieken data van Modbus naar Profinet<br />

omzet. In beide toepassingen hebben de producten van Moxa een positieve invloed op de energie-efficiëntie.<br />

De Moxa protocol gateways worden ingezet voor Modbus-to-Profinet conversie, die operatoren moet toelaten om de schakelapparatuur in papierfabrieken te besturen en monitoren.<br />

66 | ia-online.be


Van Modbus RT naar TCP<br />

Een wereldwijd toonaangevend computertechnologiebedrijf<br />

deed een beroep op een integrator<br />

van energiemanagementsystemen (EMS)<br />

om een oplossing te ontwikkelen waarmee de<br />

energie-efficiëntie in de datacenters geoptimaliseerd<br />

kon worden. Daarvoor moesten data in<br />

verband met het energieverbruik en de temperatuur<br />

van de stroomverdelingsunits (Power<br />

Distribution Units – PDU) verzameld worden, zodat<br />

de operatoren deze informatie konden gebruiken<br />

om het energieverlies te beperken en de geschikte<br />

stroomdistributiecondities te voorzien.<br />

“De specialisten gebruikten MGate MB3170<br />

Modbus gateways van Moxa om een vlotte<br />

datacommunicatie tussen de PDU’s en het EMS<br />

te creëren. Deze gateways zetten immers probleemloos<br />

alle Modbus RTU data, verzameld<br />

via de vermogensmeters en temperatuursensoren,<br />

om in Modbus TCP data, die gemakkelijk<br />

in het Ethernet-gebaseerd energiemanagementsysteem<br />

geïntegreerd kunnen worden”,<br />

vertelt Karel Mus, zaakvoerder van Technolec,<br />

dat instaat voor de verdeling van de Moxaoplossingen<br />

in België. “Bovendien zijn deze<br />

protocol-gateways uiterst geschikt voor massaconfiguratie<br />

door de IT-engineers en zorgt<br />

Ethernet-cascading ervoor dat ze flexibel tussen<br />

tientallen PDU’s in de datacenters ingezet<br />

kunnen worden.”<br />

Een systeemintegrator integreerde MGate MB3170 protocol-gateways van Moxa voor de vlotte<br />

communicatie tussen de PDU’s en het energiemanagementsysteem (EMS).<br />

‘De protocol gateways<br />

vallen op door hun<br />

robuust industrieel design’<br />

MGate 5103 Modbus-to-Profinet gateways zorgen voor een vlotte communicatie tussen de<br />

schakelapparatuur en de PLC’s. De complete configuratie gebeurt in slechts vier stappen.<br />

Van Modbus naar Profinet<br />

Bij een andere toepassing ondersteunde een<br />

systeemintegrator een klant met de implementatie<br />

van schakelapparatuur in papierfabrieken.<br />

Om een stabiele stroomvoorziening te<br />

garanderen, moeten de operatoren deze systemen<br />

besturen en monitoren via een Profinetgebaseerde<br />

PLC. De vermogensmeters in de<br />

schakelapparatuur werken echter meestal<br />

volgens het Modbus RTU protocol, omdat deze<br />

oplossing goedkoper is dan Profinet-gebaseerde<br />

vermogensmeters. De implementatie van een<br />

gateway voor Modbus-to-Profinet conversie<br />

was nodig om de communicatie van data<br />

te vereenvoudigen.<br />

De Modbus protocol gateways van Moxa worden ingezet voor een verbeterde energie-efficiëntie in datacenters.<br />

“De MGate 5103 Modbus-to-Profinet gateways<br />

van Moxa zorgen voor een vlotte communicatie<br />

tussen de schakelapparatuur en de PLC’s.<br />

Er is echter meer. Ze beschikken immers over<br />

een seriële poort met 2 kV isolatiebescherming<br />

en worden gekenmerkt door een standaard<br />

klasse 3 elektromagnetische compatibiliteit<br />

(EMC), die een stabiele werking in omgevingen<br />

met een sterke elektromagnetische straling<br />

garandeert”, legt Karel Mus uit. “Bovendien vereenvoudigen<br />

de compacte protocol gateways<br />

van Moxa de implementatie dankzij de<br />

gebruiksvriendelijke web UI waarmee gebruikers<br />

de configuratie in slechts vier stappen<br />

kunnen voltooien.” ■<br />

ia-online.be<br />

| 67


Tekst Euchner - Evi Husson | Beeld Euchner<br />

Nieuw sleutelsysteem<br />

waarborgt veiligheid<br />

Veiligheidstaken, zoals het waarborgen van toegangsbeperking, het veilig vergrendelen en starten van installaties<br />

en de keuze van de bedrijfsmodus, spelen een belangrijke rol in moderne installaties. Deze taken zijn vaak complex,<br />

maar het oplossen ervan kan eenvoudig zijn. Zo heeft Euchner een nieuw veilig sleutelsysteem op de markt gebracht:<br />

de CKS2.<br />

In de MGB2-omgeving wordt de submodule<br />

via PROFINET/PROFIsafe of<br />

EtherCAT/FSoE gekoppeld.<br />

68 | ia-online.be


Veiligheid voor mensen, machines en producten<br />

is het motto van familiebedrijf Euchner,<br />

dat met Stefan Euchner inmiddels in de derde<br />

generatie wordt geleid. Als specialist in industriële<br />

veiligheidstechniek ontwikkelt en produceert<br />

het bedrijf producten en oplossingen die<br />

zijn afgestemd op de eisen van klanten uit een<br />

breed scala van sectoren. Ook in de machinebouw<br />

en industriële automatisering is veiligheid<br />

cruciaal. Veiligheidstechniek is er niet alleen ter<br />

bescherming van mensen en machines, maar<br />

ook ter verbetering van productieprocessen. De<br />

productgroepen <strong>Automation</strong>, Safety en Man-<br />

Machine vloeien steeds meer in elkaar over in<br />

moderne installaties, terwijl de taken vaak complexer<br />

worden. Om de veiligheid te kunnen blijven<br />

waarborgen, heeft Euchner met de CKS2<br />

een nieuw sleutelsysteem op de markt gebracht.<br />

In de versie MSM-CKS2 submodule kan het sleutelsysteem<br />

ook naadloos worden geïntegreerd in de<br />

MGB2 Modular.<br />

CKS2<br />

De CKS2 van Euchner is een nieuw, veilig<br />

sleutelsysteem dat eenvoudig in het totale<br />

besturingssysteem kan worden geïntegreerd<br />

en voor de meest uiteenlopende toepassingen<br />

kan worden gebruikt. De CKS2<br />

is ook verkrijgbaar als submodule voor de<br />

MGB2 Modular. Daardoor kunnen vele<br />

nieuwe toepassingen voor dit deursluitsysteem<br />

worden gerealiseerd.<br />

Hooggecodeerde RFID-sleutels<br />

Vaak moeten gevaarlijke machinebewegingen<br />

veilig worden gestart of gestopt, onafhankelijk<br />

van de bestaande beveiligingen. Als lock-outsysteem,<br />

autorisatiesysteem of trapped keysysteem<br />

is de CKS2 geschikt. Geïntegreerde<br />

evaluatie-elektronica in het sleuteladapterstation<br />

zorgt voor een compact systeem. Het<br />

garandeert daarbij maximale veiligheid voor<br />

de gebruikers door het gebruik van hooggecodeerde<br />

RFID-sleutels.<br />

Eén apparaat, veel functies<br />

De nieuwe FlexFunction-functie is de sleutel tot<br />

deze veelzijdigheid. Het gebruik is erg eenvoudig.<br />

Gebruikers definiëren de toepassing voor het systeem<br />

wanneer ze het voor de eerste keer instellen.<br />

Vervolgens kiezen ze de juiste RFID-sleutel<br />

om precies die apparaatfuncties te activeren die<br />

ze nodig hebben. De parametertoewijzing vindt<br />

plaats wanneer de sleutel voor de eerste keer<br />

wordt ingeleerd. De sleuteladapter hoeft dan<br />

nog maar één veiligheidsfunctie uit te voeren:<br />

het veilig detecteren van de sleutel. Zodra de<br />

sleutel als geldig wordt herkend, worden de veiligheidsuitgangen<br />

ingeschakeld. Eén sleutel kan<br />

ook worden toegewezen aan meerdere sleuteladapters<br />

van verschillende installaties.<br />

Verbinding met IO-Link<br />

Een verbinding met IO-Link is ook mogelijk met<br />

de passende Euchner-gateway. Deze kan uitgebreide<br />

diagnose- en communicatiefuncties<br />

bieden. Denk daarbij aan het identificeren van<br />

de sleutel waarmee de installatie werd bediend.<br />

Met deze veelzijdige toepassingsmogelijkheden<br />

biedt het CKS2 FlexFunction-apparaat ook extra<br />

voordelen op het gebied van magazijn en inkoop.<br />

Het sleutelsysteem voor de MGB2-<br />

omgeving<br />

In de versie MSM-CKS2 submodule kan het<br />

sleutelsysteem ook naadloos worden geïntegreerd<br />

in de MGB2 Modular. Daardoor zijn er<br />

nog meer toepassingsmogelijkheden voor het<br />

deursluitsysteem van Euchner. Nieuwe oplossingen<br />

worden geboden voor bijvoorbeeld volledig<br />

geautomatiseerde logistieke systemen of<br />

complete turnkey-installaties. De combinatie<br />

waarborgt de efficiëntie van processen, creëert<br />

flexibiliteit in toegangsrechten, verhoogt de veiligheid<br />

van personeel en processen en creëert<br />

transparantie en traceerbaarheid.<br />

De CKS2 van Euchner is een nieuw, veilig sleutelsysteem<br />

dat eenvoudig in het totale besturingssysteem<br />

kan worden geïntegreerd en voor de meest<br />

uiteenlopende toepassingen kan worden gebruikt.<br />

‘De CKS2 is als<br />

lock-outsysteem,<br />

autorisatiesysteem of<br />

trapped key-systeem<br />

geschikt’<br />

Modulaire ontwerp<br />

Door extra veiligheidsmodules aan de MGB2 toe<br />

te voegen, kunnen machinebouwers talrijke functies<br />

toevoegen, waaronder veiligheidsvergrendeling,<br />

ontsnappingsontgrendeling, start/stop,<br />

noodstop, enzovoort. Het modulaire ontwerp<br />

betekent ook dat de MGB2 de extra behoefte<br />

aan een apart bedieningspaneel kan wegnemen.<br />

Koppeling<br />

In de MGB2-omgeving wordt de submodule<br />

via PROFINET/PROFIsafe of EtherCAT/FSoE<br />

gekoppeld. Geen ingewikkelde configuratie of<br />

complex sleutelbeheer. Door het elektronische<br />

werkingsprincipe kunnen gebruikers afzien van<br />

sleuteluitwisselingsboxen en sleutelverdeelstations.<br />

Toepassingen worden rechtstreeks in<br />

het besturingssysteem gedefinieerd voor onbeperkte<br />

flexibiliteit. ■<br />

ia-online.be<br />

| 69


Optimaliseer uw<br />

automatisering<br />

50 jaar ervaring - een toekomst vol innovatie<br />

Ewellix ontwikkelt lineaire geleidings- en actuatortechnologieën voor<br />

industriële automatisering. Onze ontwikkelaars en ervaren ingenieurs<br />

ontwerpen flexibele oplossingen die de productiviteit, kwaliteit en veiligheid<br />

verhogen en tegelijkertijd de operationele en onderhoudskosten<br />

verlagen. Ewellix helpt uw bedrijf vooruit.<br />

Presteer sneller, presteer beter, presteer veiliger.<br />

Ewellix Benelux B.V.<br />

Papendorpseweg 83 - 3528 BJ Utrecht<br />

+31 (0)30 79 20 222<br />

sales.benelux@ewellix.com<br />

Wienet AP ETH<br />

Wienet Access Point<br />

Veelzijdige module voor de uitbreiding van uw bestaande connectiviteit<br />

Din-rail clip voor<br />

snelle montage<br />

Reset knop<br />

Beschermingsgraad: IP 20<br />

ATEM NV<br />

Bedrijvenpark De Veert 4<br />

2830 Willebroek - België<br />

Tel: +32 03 866 18 00 - info@atem.be<br />

Power connector voor 24 VDC met<br />

schroefklemmen<br />

Scan the QR code or visit our<br />

website for more information<br />

about our Wienet Access Point<br />

SMA poort voor externe of<br />

interne antenne<br />

LED Indicator: Status (groen)<br />

/ Data (Geel)<br />

Netwerk poorten: 1x of 3x<br />

Uitzonderlijke prestaties<br />

+ Meest veelzijdige acces point (VPN)<br />

+ Meest compact<br />

(D/B/H: 102 x 23 x 97 mm)<br />

+ Meest energiezuinig (


Tekst Valérie Couplez | Beeld Straaltechniek<br />

Voor een perfecte<br />

afwerking<br />

Oppervlaktekwaliteit is in veel industrieën een bepalende factor. Enerzijds<br />

om producten of machines de juiste functionaliteit mee te geven, anderzijds<br />

omdat ook de esthetische aanblik steeds belangrijker wordt. Dat maakt<br />

Straaltechniek tot een graag geziene partner van machinebouwers.<br />

Want met de straaloplossingen van dit bedrijf uit Aartselaar krijgt u de<br />

oppervlaktekwaliteit optimaal. En om een feilloze werking te krijgen worden<br />

ook steeds meer stappen gezet in het automatiseren van het straalproces.<br />

Een betere monitoring wint aan belang. Door proceswaarden<br />

te verzamelen, kan je zien wat er werkelijk<br />

gebeurd is en traceren waar het niet helemaal<br />

gelopen is zoals het moet.<br />

Straaltechniek is al meer dan dertig jaar gespecialiseerd<br />

in oppervlaktetechniek, met eigen<br />

vestigingen in België, Nederland, Duitsland, het<br />

Verenigd Koninkrijk, Zweden, Noorwegen, Slovenië<br />

en Slovakije. Het bedrijf voorziet klanten<br />

niet alleen van straalmiddelen, maar ook van<br />

straalapparatuur op maat van hun behoefte.<br />

Edwin Houweling, managing director Straaltechniek:<br />

“Een efficiënte straaloplossing is<br />

eigenlijk altijd een beetje maatwerk, al was het<br />

maar om de parameters helemaal perfect te krijgen.<br />

Samen met de klant kunnen we het proces<br />

vaak verfijnen, zodat de kosten dalen.” Dankzij<br />

het ruime aanbod aan technieken en straalmiddelen<br />

in het portfolio kan ieder bij Straaltechniek<br />

zijn gading vinden, van klein tot groot, van eenvoudig<br />

tot complex, van manueel tot volautomatisch.<br />

“We merken de laatste jaren wel een<br />

tendens naar meer geautomatiseerd werken,<br />

om toch een constante kwaliteit te garanderen.”<br />

Naar meer data verzamelen<br />

Een mooie oplossing om daaraan tegemoet<br />

te komen, zonder voor een volledig geautomatiseerd<br />

systeem te moeten kiezen, is de<br />

straalkast met display. Houweling: “De operator<br />

hoeft dan eigenlijk enkel nog het product<br />

aan te duiden. De instellingen die nodig zijn<br />

voor een perfect resultaat (straalmiddel, -druk,<br />

-tijd, -snelheid…) zijn al voorgeprogrammeerd.<br />

Een manier om de kwaliteit te verhogen. Een<br />

tweede aanpak is een betere monitoring van<br />

het proces. Door proceswaarden te verzamelen,<br />

kan je zien wat er werkelijk gebeurd is<br />

en traceren waar het niet helemaal gelopen<br />

is zoals het moet. Een ideale basis om het<br />

proces verder te optimaliseren, om de kosten<br />

en de downtime te verlagen. Dit zijn ontwikkelingen<br />

die in de luchtvaart al ingeburgerd<br />

zijn, maar die we nu ook zien doorsijpelen<br />

naar metaalbewerking.”<br />

‘Samen met de klant<br />

kunnen we het proces<br />

vaak verfijnen, zodat de<br />

kosten dalen’<br />

Service gegarandeerd<br />

Daarnaast gaat Straaltechniek prat op service,<br />

onderhoud en aftersales. “We houden een<br />

grote voorraad aan straalmiddelen en toebehoren<br />

op voorraad in onze magazijnen. Op<br />

die manier zijn klanten altijd binnen de kortste<br />

keren weer aan de slag.” ■<br />

Dankzij het ruime aanbod aan technieken en straalmiddelen<br />

in het portfolio kan ieder bij Straaltechniek<br />

zijn gading vinden, van klein tot groot, van eenvoudig<br />

tot complex, van manueel tot volautomatisch.<br />

ia-online.be<br />

| 71


Het hart van Vario-X wordt gevormd door robuuste, waterdichte en stofdichte modules die voedingen, besturing, werkschakelaars,<br />

veiligheidstechnologie en I/O-aansluitingen bevatten. Ze kunnen naast elkaar worden gemonteerd op een robuuste backplane.<br />

Tekst Murrelektronik - Evi Husson | Beeld Murrelektronik<br />

Decentraal automatiseringsplatform<br />

brengt devices in het veld zonder<br />

schakelkasten<br />

Toenemende digitalisering, kortere ontwikkelingscycli, hogere klanteisen en een toenemend tekort aan geschoolde<br />

arbeidskrachten. De wereld van de automatisering verandert in razend tempo. Murrelektronik heeft het antwoord<br />

op deze vereisten en presenteert Vario-X, een modulair en flexibel automatiseringsplatform waarmee alle<br />

automatiseringsfuncties voor de eerste keer volledig decentraal, zonder schakelkastarchitectuur kunnen worden<br />

geïmplementeerd.<br />

Vario-X brengt sensoren en actuatoren rechtstreeks<br />

in de besturingsomgeving. Dit zorgt voor<br />

een betrouwbaar spannings-, signaal- en databeheer<br />

maar ook voor de integratie van decentrale<br />

servoaandrijvingen. Het hart van Vario-X<br />

wordt gevormd door robuuste, waterdichte en<br />

stofdichte modules met IP65-classificatie die<br />

voedingen, besturing, werkschakelaars, veiligheidstechnologie<br />

en I/O-aansluitingen bevatten.<br />

Ze kunnen naast elkaar worden gemonteerd<br />

op een robuuste backplane. Eenmaal geassembleerd,<br />

kan de Vario-X oplossing zonder verdere<br />

bescherming worden bevestigd aan alle<br />

gangbare montagesystemen.<br />

40% snellere installatie<br />

De installatie en bekabeling zijn plug-and-play<br />

met standaard M12- en MQ15-connectoren.<br />

Daardoor worden bedradingsfouten voorkomen<br />

en is er een kortere montagetijd. Het<br />

voorkomt ook dure en tijdrovende installatiewerkzaamheden<br />

in de schakelkast, zoals het<br />

monteren van componenten, het strippen,<br />

labelen en aansluiten van losse aders. Wie het<br />

modulaire concept voor de machinebesturing<br />

wil uitbreiden, kan extra stations verspreiden<br />

rond de machine en met elkaar verbinden.<br />

72 | ia-online.be


De installatie en bekabeling zijn plug-and-play met standaard M12- en MQ15-connectoren.<br />

Denk aan het toevoegen van een extra voeding<br />

om lokale servomotoren te ondersteunen.<br />

Evenzo is het mogelijk remote IO-modules<br />

rechtstreeks aan te sluiten om signalen van sensoren<br />

en actuatoren te verwerken zonder een<br />

backplane of kast-I/O. Dit beperkt het aantal<br />

varianten van besturingshardware en stroomlijnt<br />

de kabelarchitectuur.<br />

‘Het automatiseringsplatform<br />

elimineert een<br />

tijdrovende installatie’<br />

De lucht uitschakelen in de productie<br />

Vario-X bevordert de elektrificatie van productieprocessen<br />

en biedt een efficiënter alternatief<br />

voor pneumatiek. Met een efficiëntie van<br />

slechts tien tot twintig procent wordt er te veel<br />

energie verspild door het gebruik van perslucht<br />

als energiebron, als gevolg van lekken in het<br />

systeem en inefficiënte actuatoren. Het vervangen<br />

van pneumatiek door elektronica – het<br />

vervangen van een luchtcilinder door een servomotor<br />

– levert voordelen op voor de betrokkenen.<br />

De engineer kan de inefficiënte, slecht<br />

stuurbare en relatief dure pneumatiek in zijn<br />

machine terugdringen. De productieplanner<br />

kan zich concentreren op één fysieke energiebron<br />

– elektriciteit. En de werknemers kunnen<br />

werken in een merkbaar stillere werkomgeving.<br />

Digital twin voor planning,<br />

installatie, gebruik en service<br />

De met Vario-X geautomatiseerde installatie<br />

heeft vanaf het begin een digital twin. Een<br />

beweegbaar 1:1 beeld van de echte installatie.<br />

Dat bevat alle functies en parameters van het<br />

latere systeem voordat zelfs maar het eerste<br />

mechanische onderdeel is besteld of geassembleerd.<br />

Voor dit doel biedt Murrelektronik de<br />

mogelijkheid om ontwerpdossiers van machine<br />

en installatie in speciale software te creëren,<br />

waarin latere bewegingen en processen<br />

kunnen worden gesimuleerd. Op het virtuele<br />

model wordt hetzelfde besturingsprogramma<br />

uitgevoerd als op de echte machine. De installatie<br />

kan direct in de daaropvolgende productiehal<br />

worden ‘geplaatst’ met behulp van<br />

augmented reality met een app op een mobiele<br />

telefoon of tablet.<br />

Vario-X is een modulair en uiterst flexibel automatiseringsplatform<br />

waarmee alle automatiseringsfuncties<br />

voor het eerst volledig decentraal zonder schakelkastarchitectuur<br />

kunnen worden geïmplementeerd.<br />

Eenvoud<br />

"Met Vario-X bieden we het antwoord op de<br />

prangende vragen en uitdagingen van productie-,<br />

installatie- en installatieplanning in<br />

de automatiseringstechniek", zegt Olaf Prein,<br />

hoofd van de Global Business Unit <strong>Automation</strong><br />

bij Murrelektronik. “Het automatiseringsplatform<br />

elimineert een tijdrovende installatie.<br />

Instellingstijden en foutbronnen worden verleden<br />

tijd. Service en uitvaltijden worden aangepast<br />

aan de productiecycli door voorspellend<br />

onderhoud. Klinkt complex, maar Murrelektronik<br />

maakt het eenvoudig.”<br />

Tijdens de WoTS van 27 t/m 30 september presenteert<br />

Murrelektronik de Vario-X voor het<br />

eerst in Nederland in een werkende machine<br />

(Hal 11 stand E008) ■<br />

ia-online.be<br />

| 73


Tekst Piet Debisschop | Beeld Ewellix<br />

Digitaal platform voor lineaire<br />

aandrijvingen is nieuw orgelpunt<br />

in de elektrificatie<br />

Lineaire actuatoren vervangen in een versnelde vaart heel wat bestaande pneumatische en hydraulische<br />

technologieën. Verrassend is dit niet, gelet op de haast ongelimiteerde veelzijdigheid die de lineaire technologie biedt.<br />

Als toonaangevende innovator viseert Ewellix met zijn intelligente SmartX platform nu een nieuwe technologische<br />

horizon. Speerpunten zijn een doorgedreven connectiviteit, flexibiliteit en sensorintegratie.<br />

Dat lineaire actuatoren vandaag booming<br />

business zijn, heeft alles te maken met de<br />

alomvattende elektrificatie, waarbij de industrie<br />

maximaal de traditionele pneumatiek en<br />

hydrauliek wil vervangen door efficiëntere elektrische<br />

actuatoren.<br />

Zowel controle als sturing worden er immers<br />

een stuk eleganter door, wat de integratie<br />

binnen de 4.0 omgeving vergemakkelijkt. De<br />

afwezigheid van lekkages en de algehele<br />

onderhoudsvriendelijkheid van een zuiver elektrisch<br />

proces, drukken bovendien verder de<br />

Total Cost of Ownership.<br />

AGV uitgerust met slimme lineaire actuatoren<br />

Intelligent platform<br />

Met SmartX lanceert Ewellix nu een intelligent<br />

digitaal platform dat de basis zal vormen voor<br />

een nieuwe en geavanceerde generatie lineaire<br />

producten. SmartX werd ontwikkeld om ontwerpers<br />

te helpen bewegings-, robot- en automatiseringssystemen<br />

te ontwikkelen die met<br />

hun verregaande intrinsieke intelligentie veel<br />

meer connectiviteit en flexibiliteit bieden dan<br />

met bestaande componenten mogelijk was.<br />

Daardoor wordt het mogelijk om op machineniveau<br />

de productiviteit, betrouwbaarheid,<br />

veiligheid en functionaliteit te verbeteren en de<br />

processen klaar te stomen voor het Smart Factory<br />

en Industrie 4.0 gegeven.<br />

Toepassingen in de mobile<br />

machinery zijn legio<br />

Slagkracht<br />

De nieuwe generatie SmartX lineaire producten<br />

beschikt over slimme, digitale, besturings-,<br />

sensor- en communicatietechnologie die in<br />

de behuizing van het product geïntegreerd<br />

werd. Een enorme troef , vergeleken met de<br />

traditionele lineaire producten die vaak de<br />

externe aanbouw van zowel besturingsunits als<br />

kracht- en ook positiesensoren vergen. In vele<br />

74 | ia-online.be


Uitbreiding van cobot- en automatiseringssystemen met SmartX(EN<br />

De lineaire actuator als hart van een servo pers<br />

Een nieuwe CAHB-2xS lineaire actuator<br />

gevallen zijn deze bovendien afkomstig van<br />

verschillende leveranciers, wat conflicten kan<br />

geven inzake compatibiliteit, functionaliteit<br />

en onderhoud.<br />

Het intelligente hart van elke lineaire SmartX<br />

- actuator wordt gevormd door een speciale,<br />

dubbele CPU controller. Deze werd naast de<br />

geïntegreerde software, voorzien van elektronica<br />

en interne en externe busverbindingen,<br />

waardoor het programmeren, inregelen en<br />

aanpassen van onder meer bedrijfsparameters<br />

snel en eenvoudig kan blijven. Dit terwijl de<br />

dubbele-CPU configuratie garant staat voor<br />

100% redundantie.<br />

De mogelijkheid om bijkomend veiligheids-,<br />

meet- en controlefuncties in te bouwen, maakt<br />

de technologie nog verder all-round, omdat<br />

men zo de totale prestaties verder kan opdrijven.<br />

‘Verregaande integratie werkt voor de machinebouwer<br />

zowel inspirerend als drempelverlagend ’<br />

Sensorintegratie<br />

De SmartX productreeks vindt haar oorsprong<br />

in de beproefde lineaire technologie van Ewellix,<br />

die bekend staat om zijn robuuste constructie<br />

en nauwkeurige fabricage. Het platform<br />

biedt nu echter de mogelijkheid om gemakkelijk<br />

een reeks bijkomende sensoren te integreren.<br />

Zo voorziet Ewellix in SmartX producten<br />

met inwendige digitale absoluut - positie sensoren.<br />

In vergelijking met traditionele technieken<br />

hoeven deze niet opnieuw gekalibreerd<br />

te worden, wat een uiterst nauwkeurige en<br />

constante plaatsbepaling oplevert. Ze vereenvoudigen<br />

de installatie en maken softwarefuncties<br />

zoals synchronisatie, virtuele eindposities,<br />

tolerantie-eliminatie en kracht in combinatie<br />

met positiebepaling mogelijk.<br />

Andere sensor- en software-opties helpen ook<br />

de veiligheid te verbeteren, garantieclaims uit<br />

te sluiten, na te gaan hoe de unit in de tijd<br />

gebruikt is, en uiterst nauwkeurige feedback te<br />

geven in een wijde range van bewegings- en<br />

automatiseringssystemen.<br />

Toepassingsbereik<br />

De verregaande integratie van technologie in<br />

de lineaire actuatoren, werkt voor de machinebouwer<br />

zowel drempelverlagend als inspirerend.<br />

Met behulp van SmartX kunnen constructies<br />

namelijk eenvoudiger, terwijl zowel de prestaties<br />

als functionaliteiten van de component verbeterd<br />

worden. Simultaan verlagen bovendien<br />

de totale exploitatiekosten.<br />

Dit maakt het SmartX platform en zijn lineaire<br />

producten ideaal voor een breed scala<br />

van toepassingen voor enerzijds de algemene<br />

machinebouw, maar zeker ook voor alles wat<br />

met mobile machinery te maken heeft, zoals<br />

vorkliften, landbouwvoertuigen en uiteraard<br />

ook AGV’s.<br />

Recent werden met name een drietal nieuwe<br />

SmartX oplossingen geïntroduceerd: de nieuwe<br />

CAHB-2xS lineaire actuator en verbeterde versies<br />

van de Liftkit en de Slidekit. Deze werden<br />

ontworpen om de mogelijkheden van robots<br />

en automatiseringssystemen uit te breiden. ■<br />

ia-online.be<br />

| 75


Heeft u een robuust en gezond<br />

communicatienetwerk?<br />

Met de Health Check Service van LAPP is uw communicatienetwerk klaar voor<br />

de toekomst. Zorg voor een permanente netwerkstabiliteit en laat uw industrieel<br />

netwerk door gecertificeerde LAPP-deskundigen evalueren. Met deze nieuwe<br />

service van LAPP profiteert u van een uitgebreide weergave van uw diagnotische<br />

gegevens. Neem gratis deel aan het proefproject van de Health Check Service<br />

en ga naar www.lappbenelux.com/health-check-service


Tekst Valérie Couplez | Beeld MEZ Motoren<br />

Totaaloplossingen en<br />

-service in elektromotoren<br />

Met de toevoeging van de frequentieregelaars<br />

zit er voor het eerst een Chinees merk in de<br />

portefeuille van Van Houcke. Maar dan wel<br />

een die de kwaliteit en service kan garanderen<br />

die het bedrijf en zijn klanten gewoon zijn.<br />

De torenhoge energieprijzen maken investeringen in frequentieregelaars weer interessanter om het verbruik van<br />

elektromotoren terug te dringen. Om zijn klanten volledig te kunnen ontzorgen op dat vlak, heeft Van Houcke<br />

sinds twee jaar een lijn frequentieregelaars aan zijn aanbod toegevoegd. Recent kwam er ook een tweede lijn<br />

elektromotoren van FCM bij. Er beweegt dus duidelijk iets in Jabbeke, wat begin volgend jaar bekrachtigd zal<br />

worden met een nieuwe huisstijl.<br />

78 | ia-online.be


Van Houcke ontstond al in 1950. Het familiebedrijf<br />

legde zich oorspronkelijk toe op gereedschappen<br />

en kleine machines. Geleidelijk aan<br />

kreeg het aanbod uitbreiding met elektromotoren.<br />

Centraal in dit verhaal staan de eenfasige<br />

en driefasige motoren van MEZ, een Tsjechische<br />

fabrikant die zich onderscheidt in de markt met<br />

Europese kwaliteit voor een scherpe prijs. Zaakvoerder<br />

Dielen De Rese: “Voor elke doelgroep<br />

hebben we een aparte benadering, zodat ze de<br />

service krijgen die ze nodig hebben. Met ons<br />

magazijn kunnen we een grote stock garanderen<br />

van motoren voor alle productieomgevingen,<br />

ATEX-zones en marine toepassingen<br />

incluis. Ook zorgen we nog voor klantspecifieke<br />

aanpassingen, zodat ze een motor op<br />

maat krijgen.”<br />

Kwaliteit en service in<br />

frequentieregelaars<br />

De filosofie van Van Houcke en zijn zaakvoerder<br />

is de keuze voor kwaliteit en service. Het mikt<br />

daarbij altijd op Europese dealerships om die<br />

twee elementen te kunnen waarborgen. “Met<br />

de toevoeging van de frequentieregelaars zit er<br />

voor het eerst een Chinees merk in de portefeuille.<br />

Maar dan wel een die de kwaliteit en<br />

service kan garanderen die wij en onze klanten<br />

gewoon zijn. Ze werken met een vertegenwoordiging<br />

in elk Europees land, zodat we bijvoorbeeld<br />

qua voorraad makkelijk kunnen schakelen.<br />

We houden eraan om frequentieregelaars aan<br />

ons aanbod toe te voegen, omdat we onze klanten<br />

totaaloplossingen willen bieden. Deze vertegenwoordiging<br />

was dan ook een uitgelezen<br />

opportuniteit om die volgende stap te zetten.<br />

Op termijn willen we ook nog reductiekasten<br />

aanbieden.” Van Houcke houdt frequentieregelaars<br />

van 0,4 kW tot 110 kW op stock.<br />

Tweede lijn elektromotoren<br />

Daarnaast werd een tweede lijn elektromotoren<br />

aan het gamma van Van Houcke toegevoegd.<br />

“Dat heeft alles te maken met de lange levertermijnen<br />

die we vandaag ondervinden in de<br />

markt. Door een nieuwe vertegenwoordiging<br />

op te nemen, bieden we klanten weer meer<br />

mogelijkheden om binnen onze beschikbare<br />

voorraad een passende oplossing te vinden.”<br />

Van Houcke kwam uit bij FCM, driefasige elektromotoren<br />

waarvan de volledige range tussen<br />

0,18 kW en 55 kW (twee-, vier- en zespolig) op<br />

voorraad ligt in Jabbeke. “De sterke troeven zijn<br />

de wereldwijde aanwezigheid. We kunnen daardoor<br />

putten uit de stock die in de buur landen<br />

ligt, maar voor bedrijven die internationaal<br />

opereren kunnen we een wereldwijde garantie<br />

bieden. Daarnaast voelen we dezelfde aanpak<br />

zoals wij die graag hanteren met korte communicatielijnen<br />

en heel veel aandacht voor service.”<br />

Centraal in het verhaal van Van Houcke staan de eenfasige en driefasige motoren van MEZ, een Tsjechische<br />

fabrikant die zich onderscheidt in de markt met Europese kwaliteit voor een scherpe prijs.<br />

Uptime klanten garanderen<br />

Service is immers het stokpaardje van Van<br />

Houcke. Het bedrijf garandeert 24/7 service op<br />

al zijn producten, elektromotoren en frequentiesturingen<br />

dus. “Dat is waarvoor we bekend<br />

willen staan in de markt: service met kennis van<br />

zaken”, bevestigt De Rese. “We proberen mee te<br />

denken met onze klanten en er alles aan te doen<br />

zodat ze, in geval van panne, altijd zo snel mogelijk<br />

weer aan de slag zijn.” In 2023 zal overigens<br />

een volledige rebranding volgen. “Daarmee<br />

willen we onze ambitie voor de toekomst duidelijk<br />

onderstrepen. We willen samen met onze<br />

klanten verder groeien”, besluit De Rese. ■<br />

‘Dat is waarvoor we bekend willen staan in de markt:<br />

service met kennis van zaken’<br />

Voor een tweede lijn elektromotoren kwam Van Houcke kwam uit bij FCM, driefasige elektromotoren waarvan<br />

de volledige range tussen 0,18 kW en 55 kW (twee-, vier- en zespolig) op voorraad ligt in Jabbeke.<br />

ia-online.be<br />

| 79


Tekst Bavo Boutsen | Beeld Fabriek Logistiek, Future Logistics Hub<br />

Twee nieuwe demonstratoren in Zeebrugge en Gent<br />

Automatisatie en logistiek: een<br />

droomhuwelijk in volle ontwikkeling<br />

Het beheersen en aansturen van de logistieke supply chain is steeds meer een kwestie van automatisering. Hoewel<br />

het omarmen van technologie rond interconnectiviteit, dataverwerking en AI zorgt voor een enorme waaier aan<br />

nieuwe mogelijkheden, hinkt Vlaanderen voorlopig nog wat achterop in deze evolutie. Verschillende vooruitstrevende<br />

initiatieven hopen daarom een inhaalbeweging in gang te kunnen zetten.<br />

Fabriek Logistiek in Gent is een testcentrum voor nieuwe technologieën in een logistieke omgeving: 5G, AGV, HoloLens enzovoort...<br />

Weinig sectoren ondervinden meer rechtstreekse<br />

impact van technologie dan de logistieke<br />

wereld. De veranderende noden en<br />

verwachtingen zorgen hier dan ook voor een<br />

grote vraag naar innovatie. De klimaatuitdaging<br />

moet hierbij begrepen worden als een<br />

enorme deeltjesversneller. Zo komt het verduurzamen<br />

van transport en logistiek haast per<br />

definitie neer op het inzetten van vernieuwde<br />

technologieën en dataver werkingssystemen.<br />

‘De omschakeling die vaak Logistiek 4.0 genoemd wordt,<br />

creëert voor de bedrijfswereld enorme opportuniteiten’<br />

80 | ia-online.be


De omschakeling die vaak “Logistiek 4.0”<br />

genoemd wordt, creëert voor de bedrijfswereld<br />

enorme opportuniteiten, maar kost ook handenvol<br />

geld. Hierdoor is het implementeren van<br />

automatisering in de praktijk vooral het werk<br />

van de grote spelers. Dat is meteen ook een<br />

reden waarom België als kmo-land duidelijk<br />

nog achterophinkt ten opzichte van de buurlanden.<br />

Om deze achterstand tegen te gaan en<br />

de transitie naar een meer geautomatiseerde<br />

logistieke sector te versnellen, lanceerde de<br />

overheid recent verschillende initiatieven. Op<br />

die manier hoopt men de economische slagkracht<br />

van onze bedrijven in het e-commerce<br />

tijdperk te kunnen versterken.<br />

‘We vormen een laagdrempelig test- en<br />

opleidingscentrum voor bedrijven die hun processen en<br />

systemen binnen hun warehouse willen herbekijken’<br />

Demonstratieruimte<br />

Eén van deze initiatieven is Future Logistics<br />

Hub in Zeebrugge, een product van POM<br />

West-Vlaanderen. Dit is een digitale demonstratieruimte<br />

waar zowel studenten, bedrijven<br />

als overheidsinstellingen kennis en inspiratie<br />

kunnen opdoen rond Logistiek 4.0. “Wij tonen<br />

vooral wat de mogelijkheden zijn die verbonden<br />

zijn aan het zogenaamde physical internet.<br />

Dit zijn volledig verbonden en open netwerken<br />

van logistieke diensten waarin fysieke objecten<br />

worden verplaatst, opgeslagen, geleverd en<br />

gebruikt”, verduidelijkt Barbara Peene, Program<br />

Manager Physical Internet bij POM West-<br />

Vlaanderen.<br />

Concreet kunnen bezoekers in deze hub – die<br />

in september 2021 werd geopend – terecht<br />

voor uiteenzettingen rond vijf kernthema’s<br />

van physical internet: automatisering, digitalisering,<br />

collaborative shipping, value added<br />

logistics/value added services en last mile logistics.<br />

“Daarnaast bieden we ook een uitgebreide<br />

game aan. Die laat geïnteresseerden interactief<br />

kennis maken met synchromodaal transport.<br />

Ook tonen we aan de hand van videomateriaal<br />

een aantal beste praktijken van bedrijven<br />

die deze principes al hebben geïmplementeerd.<br />

Voor hen vormt onze hub dus een mooie<br />

vitrine”, vult Peene aan.<br />

Future Logistics biedt studenten, kennisinstellingen, bedrijven en overheden de mogelijkheid om inspiratie<br />

op te doen rond Logistiek 4.0.<br />

Laagdrempelig testcentrum<br />

Een ander opvallend initiatief binnen deze context<br />

is Fabriek Logistiek in Gent, dat onlangs de<br />

deuren opende. “We vormen een laagdrempelig<br />

test- en opleidingscentrum voor bedrijven<br />

die de processen en systemen binnen hun warehouse<br />

willen herbekijken. Concreet kunnen<br />

bedrijven dus de locatie afhuren om er – met<br />

hun eigen mensen – innovatieve technologieën<br />

te komen testen”, vertelt Danny Vanrijkel, projectcoördinator<br />

van de POM Oost-Vlaanderen,<br />

de initiatiefnemer van dit testcentrum gelegen<br />

op een steenworp van de Ghelamco Arena.<br />

De aanwezige technologie wordt door 29<br />

partners, allemaal spelers actief in logistiek,<br />

automatisatie en innovatie, in bruikleen aangeboden<br />

aan het testcentrum. “Het zijn zij<br />

die, op basis van hun kennis over de markt,<br />

proberen aan te voelen waar er vandaag<br />

nood aan is. Op die manier ontstaat er een<br />

natuurlijke impuls om steeds de nieuwste<br />

technologieën voor te stellen. Voor onze<br />

partners is dit een heel interessant platform<br />

om potentiële nieuwe klanten aan te trekken”,<br />

aldus Vanrijkel. “Fabriek Logistiek is<br />

dus enkel een facilitator en heeft zelf geen<br />

enkel commercieel motief, wat uniek is in<br />

binnen- en buitenland.”<br />

Beide recente initiatieven tonen aan dat zowel<br />

overheid als technologieleveranciers zich<br />

inspannen om de automatisering van de logistiek<br />

in ons land op kruissnelheid te brengen.<br />

“Ons doel is om, in het huidige tijdperk van<br />

Logistiek 4.0, Vlaanderen als logistieke topregio<br />

op de kaart te kunnen zetten”, besluit een<br />

ambitieuze Vanrijkel. ■<br />

ia-online.be<br />

| 81


MEZ MOTOREN BELGIUM<br />

Uw elektromotor<br />

niet Uw kopen elektromotor<br />

bij<br />

VAN HOUCKE?<br />

Dan heeft u het<br />

niet kopen bij VAN HOUCKE?<br />

Dan heeft u het<br />

Mez Motoren<br />

Belgium<br />

Mez Motoren Belgium<br />

Vlamingveld 32<br />

8490 Jabbeke<br />

050/25.<strong>04</strong>.90<br />

mez@vanhoucke.be<br />

Vlamingveld 32 8490 Jabbeke<br />

050/25.<strong>04</strong>.90<br />

mez@vanhoucke.be<br />

www.mez-motors.com


FANUC wil voor zijn klanten een open huis zijn, waar interactie centraal staat.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld FANUC<br />

BENT U AL KLAAR VOOR<br />

DE TOEKOMST?<br />

Fast forward. Onder dat motto stelde FANUC een week lang met trots zijn nieuwe gebouw voor aan het grote<br />

publiek. Meer dan 400 kijklustigen tekenden present. Een moment om terug te blikken op 25 jaar FANUC Benelux,<br />

maar vooral ook vooruit te kijken naar wat de toekomst zal brengen. Geen betere plek daarvoor dan het nieuwe<br />

Inspiration Centre. Bezoekers kregen daar het vizier perfect op hoe robotisering en cobotisering er in hun eigen<br />

productieomgeving kunnen uitzien. Want de mogelijkheden voor een slimme, efficiënte productie zijn bij FANUC<br />

quasi eindeloos.<br />

Op een boogscheut van de vertrouwde locatie<br />

in Mechelen verscheen vorig jaar al de nieuwbouw<br />

die FANUC liet bouwen. Een investering<br />

die het bedrijf de nodige ademruimte moest<br />

geven om zijn groei verder te zetten, maar die<br />

tegelijk een nieuwe dimensie moest toevoegen.<br />

“We zitten te midden van de vierde industriële<br />

revolutie. Door de integratie van sensoriek,<br />

visietechnieken, artificiële intelligentie en een<br />

flinke dosis rekenkracht, hebben robots meer<br />

capaciteit, functionaliteiten en toepassingsgebieden<br />

gekregen”, zegt Paul Ribus, managing<br />

director van FANUC Benelux. “Hier in ons Inspiration<br />

Centre kunnen we klanten tonen welke<br />

toegevoegde waarde het FANUC-portfolio<br />

voor hen kan realiseren. Het is immers pas in<br />

de toepassing dat de meerwaarde van robots<br />

echt concreet wordt. ❯<br />

83 | ia-online.be<br />

ia-online.be<br />

| 83


De enige SIL-gecertificeerde<br />

Coriolis-massaflowmeter op de markt<br />

met Bluetooth ® en/of communicatie via HART ®<br />

OPTIMASS 6400 meet de massaflow en dichtheid van vloeistoffen,<br />

gassen en vloeistoffen met ingesloten gas van 0-100%<br />

• Hoge turndown ratio en meetnauwkeurigheid onder veeleisende condities,<br />

zoals cryogene of hoge temperaturen van –200 tot +400 °C en drukken tot 200 bar<br />

• Met de OPTICHECK- app kunt u on-site een inbedrijfstelling uitvoeren en uw<br />

KROHNE instrumenten verifiëren en monitoren, ook in Ex Zone 1<br />

• krohne.com/safety<br />

Gratis OPTICHECK app, een KROHNE tool:<br />

krohne.link/opticheck-mobile<br />

KROHNE Belgium NV<br />

Spuibeekstraat 5, 2800 Mechelen<br />

www.krohne.be<br />

products solutions services


specificaties kunnen afleveren. Maar ook in<br />

de openheid van onze systemen, software<br />

en accessoires om allerhande oplossingen te<br />

integreren om er een echte toepassing van te<br />

maken. Van visiesystemen, over motion control<br />

tot verschillende grijpers. In ons Inspiration<br />

Centre kunnen bezoekers echt ontdekken wat<br />

voor hen het beste zal werken.”<br />

“In ons nieuwe gebouw kunnen we tot leven brengen wat er allemaal mogelijk is”,<br />

verduidelijkt managing director van FANUC Benelux Paul Ribus (rechts).<br />

Maar FANUC is natuurlijk meer dan alleen maar<br />

een robotspecialist. Metaalbewerkers doen<br />

maar al te graag een beroep op de RoboCut<br />

(draadvonken), RoboDrill (verticaal CNC-frezen,<br />

-boren en -tappen) of RoboShot (spuitgieten).<br />

Ook zij hebben een plekje gekregen in het<br />

Inspiration Centre, gecombineerd met diverse<br />

automatiseringsoplossingen. De producten die<br />

erop gemaakt zijn tonen hoe echte precisie<br />

er nu uitziet. Wat verderop alle uitleg over de<br />

<strong>Industrial</strong> IoT solutions die FANUC in huis heeft<br />

en het CNC & Motion gamma. “Vaak beseffen<br />

klanten niet hoe breed en diep het portfolio<br />

precies reikt. Dat we alles kunnen samenbrengen<br />

in het Inspiration Centre, doet veel ogen<br />

opengaan”, voegt Vander Hulst toe.<br />

‘Wie langs de verschillende opstellingen struint, kan<br />

niet anders dan begrijpen dat de mogelijkheden quasi<br />

eindeloos zijn bij FANUC’<br />

Dat duidelijk wordt hoe klanten kosten kunnen<br />

besparen, de capaciteit opdrijven of een kwaliteitsinjectie<br />

aan hun productie geven. We kunnen<br />

tot leven brengen wat er allemaal mogelijk is.”<br />

Inspiratie te over<br />

Een jaar later is het tijd voor het officieel lintjeknippen.<br />

Wie langs de verschillende opstellingen<br />

struint, kan niet anders dan begrijpen<br />

dat de mogelijkheden quasi eindeloos zijn bij<br />

FANUC. Een LR Mate 200iD/7L met een geïntegreerde<br />

FANUC 2D visieoplossing toont bijvoorbeeld<br />

hoe eenvoudig het voor een robot<br />

geworden is om objecten niet alleen te verplaatsen,<br />

maar ze tegelijk aan een grondige<br />

kwaliteitscontrole te onderwerpen. Wat verderop<br />

is een M-710iC/50 aan de slag met de<br />

FANUC Force Sensor. Slijpen, polijsten, assembleren…:<br />

hij kan het allemaal door eenvoudig<br />

(en autonoom) van gereedschap te veranderen.<br />

In het midden van de kamer kwijt een SCARA<br />

robot – die overigens een bijzonder populaire<br />

toevoeging aan het gamma gebleken is – zich<br />

van zijn taak. Een pick-and-place toepassing op<br />

kleur die de producten van een circulaire transportband<br />

haalt, aangedreven door een motion<br />

oplossing van FANUC. En helemaal vooraan<br />

springt de cobotfamilie meteen in het oog.<br />

Stand-alone of aan de slag met de metaalbewerkingsmachines<br />

FANUC. Stationair of mobiel.<br />

“Ontdekken wat het beste zal werken”<br />

Marketingcoordinator Annelies Vander Hulst:<br />

“Onze sterkte schuilt niet alleen in de breedte<br />

van ons portfolio, waarmee we voor elke<br />

toepassing de robot met de meest geschikte<br />

Service hoog in het vaandel<br />

Wie tijdens het opendeurevent de pijltjes verder<br />

volgde voorbij het Inspiration Centre, kwam<br />

achtereenvolgens in de FANUC Academy en de<br />

field labs voor CNC& Robomachines en Robot<br />

& Cobot terecht. Vander Hulst: “We willen voor<br />

onze klanten een open huis zijn, waar interactie<br />

centraal staat. Klanten kunnen hier inspiratie<br />

opdoen, maar we dragen ook service hoog in<br />

het vaandel. Dat begint met uitgebreid testen<br />

wat er mogelijk is met hun producten en onze<br />

technologie. Maar dat loopt door met opleidingen<br />

om zich verder te bekwamen, zowel voor<br />

integratoren als voor eindklanten. En uiteraard<br />

voorzien we in onderhoud en herstellingen. In<br />

ons magazijn houden we alles op stock wat<br />

nodig is om onze klanten snel weer aan het<br />

werk te helpen.” Ook daar heeft robotisering<br />

overigens haar intrede gedaan ter gelegenheid<br />

van dit event. Een AMR met FANUC-cobot<br />

brengt de nodige wisselstukken tot aan de<br />

ingang. Inspiratie kan overal. ■<br />

Fast forward. Onder dat motto stelde FANUC een week lang met trots zijn nieuwe gebouw voor aan het grote<br />

publiek. Meer dan 400 kijklustigen tekenden present.<br />

ia-online.be<br />

| 85


Flanders Make is een strategisch<br />

onderzoekscentrum voor de<br />

maakindustrie én de industrie met<br />

maakuitdagingen. Nu lanceert<br />

het samen met zes bedrijven een<br />

versnellingsprogramma voor end-to-end<br />

digitalisering.<br />

Tekst Johan Debaere | Beeld Flanders Make<br />

Versnellingsprogramma voor<br />

end-to-end digitalisering met<br />

zes Vlaamse productiebedrijven<br />

Onze maakbedrijven moeten investeren in automatisering en digitalisering om verder te groeien en de concurrentie<br />

het hoofd te bieden. Strategisch onderzoekscentrum Flanders Make lanceerde recent een versnellingsprogramma<br />

voor de end-to-end digitalisering van Vlaamse productiebedrijven. Het ondersteunt met Vandewiele, Picanol, Altas<br />

Copco, CNH, Crop’s en Sabca zes bedrijven uit verschillende sectoren om hun productie in een periode van vijf jaar<br />

volledig en duurzaam te digitaliseren. We spraken met CEO Dirk Torfs van Flanders Make over het project en de<br />

voordelen voor onze bedrijven.<br />

Wie is Flanders Make en wat zijn de<br />

activiteiten?<br />

“We zijn een strategisch onderzoekscentrum<br />

voor de maakindustrie én de industrie met<br />

maakuitdagingen. We stimuleren vanuit onze<br />

vestigingen over heel Vlaanderen open innovatie<br />

via hoogkwalitatief onderzoek. Kmo’s en<br />

grote bedrijven kunnen ook met ons samenwerken<br />

rond innovatie op maat. We ondersteunen<br />

hen met haalbaarheidsstudies, bij<br />

productontwerp en de verbetering van productieprocessen,<br />

én geven advies over nieuwe<br />

technologieën en de implementatie ervan. Tot<br />

slot kan de maakindustrie gebruikmaken van<br />

onze test- en validatie-infrastructuur.”<br />

“Uiteindelijk willen we onze bijdrage leveren aan<br />

industrieel gedreven, precompetitief technisch<br />

onderzoek naar de voertuigen, machines en<br />

fabrieken van de toekomst en richten we ons<br />

op internationale innovatiesamenwerkingen en<br />

participatie in Europese onderzoeksprojecten.<br />

Daarvoor beschikken we over co-creatiecentra<br />

in Lommel, Leuven en Kortrijk, de Droneport<br />

Campus in Sint-Truiden, en twaalf core labo’s<br />

aan vijf Vlaamse universiteiten (Leuven, Antwerpen,<br />

Hasselt, Gent en Brussel). De drang<br />

naar innovatie loopt als een rode draad door<br />

alles wat we doen. In eerste instantie leidt dat<br />

onderzoek tot concrete toepassingen voor<br />

de bedrijven die aan het project deelnemen.<br />

Dirk Torfs is de CEO van Flanders Make.<br />

86 | ia-online.be


Finaal worden de resultaten ook met andere<br />

bedrijven gedeeld, waardoor ook die een stap<br />

verder kunnen zetten.”<br />

Wat houdt dit nieuwe project in en<br />

wat is jullie rol?<br />

“We lanceerden, als onderdeel van de Vlaamse<br />

bijdrage aan het Europese veerkrachtprogramma,<br />

samen met zes Vlaamse topbedrijven<br />

een versnellingsprogramma voor end-to-end<br />

digitalisering. End-to-end digitalisering gaat<br />

stappen verder dan zogenaamde eilandautomatisering,<br />

waar meestal maar één aspect<br />

in de productieketen aangepakt wordt. Hier<br />

worden alle processen op elkaar afgestemd:<br />

van productontwerp tot productiecontrole<br />

voor de volledige keten van toeleverancier tot<br />

klant. De komende vijf jaar zullen we als katalysator<br />

van deze doortastende bedrijfstransformatie<br />

functioneren. Daarmee ondersteunen<br />

we ook de ambitie van de Vlaamse regering<br />

om een innovatieleider onder de Europese<br />

topregio’s te worden.”<br />

“Deze digitale transformatie is nodig om de<br />

competitiviteit van onze Vlaamse bedrijven te<br />

versterken én om de duurzaamheidstransitie<br />

te versnellen. Industrie 4.0 is zonder twijfel<br />

de motor van deze transitie. In ons co-creatiecentrum<br />

in Kortrijk creëren we demonstratieomgevingen,<br />

die de basis zullen vormen voor<br />

piloot-productielijnen bij de deelnemende<br />

bedrijven zelf. Hieruit kunnen ze dan leren<br />

om hun volledige productie versneld en duurzaam<br />

te digitaliseren, waardoor ze een grote<br />

mix van producten in lage volumes kunnen<br />

maken, op maat van hun klanten. De resultaten<br />

van deze leadbedrijven moeten dan<br />

andere firma’s inspireren.”<br />

Wie zijn de zes bedrijven en welke<br />

voordelen biedt dit project voor hen?<br />

“We waren op zoek naar partners die aan dit<br />

project wilden meewerken en zelf eigenlijk al<br />

investeringsplannen hadden. Zo kwamen we<br />

uit bij zes topbedrijven: Vandewiele, Picanol,<br />

Atlas Copco, CNH, Crop’s en Sabca. Vandewiele<br />

is marktleider op het vlak van ontwerp en<br />

productie van hoogtechnologische machines<br />

en oplossingen voor de textielindustrie. Met<br />

Picanol hebben we ook een gediversifieerde<br />

industriële groep die actief is op het vlak van<br />

machinebouw, landbouw, voeding, energie,<br />

watermanagement, efficiënt (her)gebruik van<br />

natuurlijke hulpbronnen en overige industriële<br />

markten met focus op water. Atlas Copco is<br />

een specialist in hoge- en lagedruk persluchtcompressoren,<br />

stroomgroepen, bouwmateriaal,<br />

maar ook in industriële gereedschappen en<br />

assemblagesystemen. ❯<br />

In dit project ondersteunt de cobot de operator met bepaalde taken. Een beamer geeft instructies op het<br />

werkblad. Met deze opstelling kunnen nieuwe medewerkers opgeleid worden of kunnen mensen met een<br />

handicap toch bepaalde taken uitvoeren.<br />

‘Met dit project doen we kennis en knowhow op die voor<br />

de brede industrie toepasbaar is’<br />

Kmo’s en grote bedrijven kunnen met dit centrum samenwerken rond innovatie op maat. In deze toepassing:<br />

de cobot met zijn digital twin.<br />

ia-online.be<br />

| 87


AUTOMATION<br />

RVS-DEMPERS VOOR NOG<br />

MEER TOEPASSINGEN<br />

• Betere prestaties door<br />

grotere slaglengte<br />

• Meer keuze door<br />

uitbreiding assortiment<br />

• Tot 5.650 Nm<br />

energieopname onder<br />

extreme omstandigheden<br />

• Hoogwaardige<br />

uitstraling bij effectieve<br />

massa’s tot 63.700 kg<br />

HAL 1<br />

STAND 1311<br />

YOUR LOCAL<br />

SALES CONTACT:<br />

Uw partner voor machineen<br />

arbeidsveiligheid<br />

tec.nicum is de service afdeling binnen de<br />

Schmersal Groep. Het biedt machinefabrikanten<br />

en machinebouwers een product- en fabrikantonafhankelijk<br />

advies.<br />

Wij ondersteunen u bij het veilig ontwerpen van uw<br />

machines en werkplekken! Het tec.nicum-team<br />

ontwerpt en implementeert veiligheidsoplossingen<br />

in alle levenscycli van uw machines.<br />

NIEUW:<br />

150 MM SLAG:<br />

M64 IN RVS 316<br />

Ons dienstenaanbod:<br />

tec.nicum academy<br />

Trainingen en seminars<br />

tec.nicum consulting<br />

Adviesdiensten<br />

tec.nicum engineering<br />

Planning en projectplanning<br />

tec.nicum integration<br />

Uitvoering en montage<br />

ACE Stoßdämpfer GmbH · Langenfeld · Germany · www.ace-ace.nl<br />

www.tecnicum.com<br />

ad_tecnicum_95x267_nl.indd 1 14.09.21 11:23


Voor maaidorsers, balenpersen en hakselaars,<br />

en voor tractoronderdelen kan men bij CNH<br />

terecht. Crop’s is actief in het doen groeien,<br />

produceren en verkopen van diepvriesfruit,<br />

groenten en bereide maaltijden, terwijl Sabca,<br />

tot slot, wereldwijd een sterke reputatie<br />

opbouwde als producent van onderdelen voor<br />

de luchtvaartsector.”<br />

“Deze zes bedrijven zijn de acceleratoren.<br />

We kozen daarbij bewust voor partners uit verschillende<br />

sectoren, zodat op termijn de kennis<br />

en knowhow voor de brede industrie toegepast<br />

kan worden. De deelnemende bedrijven zullen<br />

bovendien ook samenwerken met lokale en<br />

Europese technologieontwikkelaars en -integratoren.<br />

Door samen voluit op een dergelijke<br />

vorm van digitalisering met een duurzaam<br />

karakter in te zetten, kunnen we onze maakbedrijven<br />

in Vlaanderen verankeren en ook<br />

nieuwe productie opstarten. Samenwerking is<br />

nu al cruciaal om voldoende snelheid te ontwikkelen<br />

en dit zal in de toekomst nog belangrijker<br />

worden. Hierdoor kunnen bedrijven veel<br />

van elkaar leren en de technologieën kostenefficiënter<br />

implementeren.”<br />

“Er worden bovendien banden gecreëerd die ook<br />

in de toekomst zeker nog tot samenwerkingen<br />

zullen leiden. Dankzij de stap naar end-to-end<br />

digitalisatie zullen de bedrijven gemakkelijker<br />

nieuwe werkkrachten kunnen aanwerven en<br />

de productiviteit verhogen om flexibeler op de<br />

noden van de klanten te kunnen inspelen.”<br />

Nog een slotvraag: wie investeert?<br />

“De deelnemende bedrijven investeren samen<br />

54 miljoen in dit programma. De Vlaamse overheid<br />

doet daar nog eens 11 miljoen euro Veerkrachtmiddelen<br />

bovenop. Zo komt het totale<br />

budget op 65 miljoen euro, en dat toont toch<br />

wel de torenhoge ambities die we met dit project<br />

hebben, voor de deelnemende bedrijven en de<br />

rest van de maakindustrie. Met de inspiratie uit dit<br />

versnellingsprogramma kunnen andere productiebedrijven<br />

in de toekomst immers ook gericht<br />

investeringen doen om zelf de noodzakelijke digitaliseringsstappen<br />

te kunnen zetten.” ■<br />

VR en AR worden toegepast om operatoren op te leiden.<br />

ia-online.be<br />

| 89


Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock<br />

HOE VERMIJDT U DAT UW<br />

LASROBOT STILSTAAT?<br />

Krijgt u hoge volumes laswerk te verwerken onder druk van tijd en prijzen? Dan vormt een lasrobot vaak het<br />

antwoord. Ze leveren binnen de kortste keren immers een enorm consistente kwaliteit af. Maar om te weten<br />

hoe productief zo’n lasrobot nu precies is, moet gekeken worden hoelang en hoe vaak hij stilstaat. Elke seconde<br />

stilstand zal tellen, zowel voor bedrijven met lange geautomatiseerde laslijnen als voor een kmo. Het verminderen<br />

van stilstandtijd bij lasrobots begint met het kiezen van de juiste lastoorts.<br />

90 | ia-online.be


Waarom staan lasrobots stil? Dat kan velerlei<br />

oorzaken hebben, omdat de situatie verschilt<br />

van bedrijf tot bedrijf. Elke lasrobotcel binnen<br />

industriële productie vormt een onafhankelijk<br />

systeem waar overal fouten kunnen optreden.<br />

Drie gulden regels kunnen een positieve impact<br />

hebben op de productiviteit van uw lasrobot.<br />

Selecteer de juiste apparatuur voor uw lasrobot<br />

(lastoorts, slijtagedelen zoals nozzles en contacttip,<br />

kabelgeleiding…). Verderop gaan we<br />

dieper in op de keuze voor een lastoorts. Zorg,<br />

ten tweede, voor een goede programmering.<br />

Hoe beter de robot geprogrammeerd is, hoe<br />

langer ook de slijtagedelen zullen meegaan en<br />

hoe minder kans op zware schade door een<br />

botsing. Het robotprogramma is als het ware<br />

de hartslag van uw lasproces, het zorgt ervoor<br />

dat alles vlot en nauwkeurig verloopt. Voorzie,<br />

ten derde, in preventief onderhoud, zodat alle<br />

componenten ook in perfecte staat blijven.<br />

‘Een lastoorts van een<br />

lasrobot krijgt het<br />

bijzonder zwaar te<br />

verduren tijdens zijn<br />

dagelijkse routine en<br />

moet dan ook tegen<br />

een stootje kunnen’<br />

Lastoorts luchtgekoeld of<br />

watergekoeld?<br />

Van lasrobots wordt een hoge consistentie in<br />

kwaliteit verwacht. Toch moeten ze die klus<br />

zien te klaren onder zware omstandigheden.<br />

Een lastoorts van een lasrobot krijgt het bijzonder<br />

zwaar te verduren tijdens zijn dagelijkse<br />

routine: hoge stroomsterkte, enorme warmteontwikkeling,<br />

lasspatten en zelfs de kans op<br />

een occasionele crash. De lastoorts moet dan<br />

ook tegen een stootje kunnen, maar er zijn<br />

bijzonder veel verschillen tussen lastoortsen in<br />

de metaalmarkt.<br />

Het verminderen van stilstandtijd bij lasrobots begint<br />

met het kiezen van de juiste lastoorts.<br />

Een eerste belangrijke parameter om wegwijs<br />

te worden in de selectie is het vermogen<br />

van de lasbron. Ligt dat onder 300 A, dan zal<br />

een luchtgekoelde lastoorts volstaan, boven<br />

300 A opteert men beter voor waterkoeling. ❯<br />

ia-online.be<br />

| 91


our best<br />

technology<br />

is human<br />

Looking for genuine<br />

and original<br />

RENK parts?<br />

Contact us at +31 (0)881 200 300 or mail us at<br />

info@azhollinkgroup.com and we will be happy to assist.<br />

A.Z. Hollink Benelux B.V.<br />

Tweelingenlaan 63<br />

7324 BK Apeldoorn<br />

The Netherlands


Wanneer er veel warmte vrijkomt uit het<br />

proces en er lange productiecycli zijn, dan moet<br />

een lastoorts op een lasrobot actief gekoeld<br />

worden om een duurzame werking van de<br />

slijtageonderdelen te garanderen. Hoe minder<br />

snel ze slijten, hoe minder snel ze vervangen<br />

moeten worden en hoe minder vaak de robot<br />

dus zal stilstaan.<br />

Geen rechte lastoorts<br />

De geometrie van de lastoorts moet dan weer<br />

afgestemd zijn op de lastaak. Standaardlastoortsen<br />

hebben buighoeken van 22°, 33° of<br />

45°. Rechte lastoortsen zijn niet geschikt. Een<br />

lasdraad heeft een natuurlijke vloei wanneer hij<br />

door de lastoorts geleid wordt. Dit komt omdat<br />

ze meestal op spoelen geleverd worden. Een<br />

fenomeen dat pre-dressage wordt genoemd.<br />

Hoe groter de pre-dressage, hoe meer gericht<br />

de draad in de contacttip wordt gevoerd en hoe<br />

kleiner het aantal draadcontactpunten in de<br />

contacttip. Dat betekent een hogere stroomdichtheid<br />

per punt en dus een sterkere verhitting.<br />

Rechte lastoortsen maken het moeilijker<br />

lassen met een grote pre-dressage. We spreken<br />

dan over diameters van 900 tot 1.200 mm.<br />

Dit kan wel opgelost worden met zogenaamde<br />

draairichters, een langere contacttip of smallere<br />

boringen in de contacttip.<br />

Speciale geometrie<br />

Bepaalde toepassingen vereisen een specifieke<br />

geometrie van de lastoorts. Die moet er immers<br />

over waken dat een goede toegankelijkheid tot<br />

het werkstuk gegarandeerd blijft. Als de lasrobot<br />

ongunstig moet opgesteld worden om het te<br />

lassen product toch maar te kunnen bereiken,<br />

dan kunnen de kabels gedraaid of geblokkeerd<br />

komen te zitten. En dat heeft uiteraard zijn<br />

impact op de levensduur.<br />

Verwisselbare toortshalzen<br />

Een verwisselbare lastoortsnek kan een goede<br />

oplossing zijn voor een lasrobot. In geval<br />

van onderhoud of storingen kunnen deze<br />

eenvoudig en snel worden vervangen. Het<br />

onderhoud kan dan buiten de lasrobotcel<br />

gebeuren, zodat die kan blijven lassen. Met<br />

behulp van een instelmaat moet de TCP dan<br />

worden gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd,<br />

zodat hij klaar is voor de volgende vervanging.<br />

Dat kan manueel gebeuren door de<br />

systeemoperator, of automatisch met behulp<br />

van toortswisselsystemen. ■<br />

De geometrie van de lastoorts moet afgestemd zijn op de lastaak. Standaardlastoortsen hebben buighoeken van 22°, 33° of 45°. Rechte lastoortsen zijn niet geschikt.<br />

ia-online.be<br />

| 93


PARTNER WORDEN<br />

VAN INDUSTRIAL<br />

AUTOMATION?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op ia-online.be<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op ia-online.be verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +32 50 36 81 70<br />

• Ga naar ia-online.be/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

ia-online.be


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

ia-online.be/bedrijven<br />

ACE STOSSDÄMPFER GMBH<br />

Albert-Einstein-Str. 15<br />

40764 LANGENFELD<br />

T +32 11 96 07 36<br />

E benelux@ace-int.eu<br />

W www.ace-ace.nl<br />

AUTOMATION24<br />

Visverkopersstraat 13<br />

1000 BRUSSEL<br />

T +32 2 786 2928<br />

E info@automation24.be<br />

W www.automation24.be<br />

BINTZ TECHNICS<br />

Brixtonlaan 23<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 720 49 16<br />

F +32 2 720 37 50<br />

E info@bintz.be<br />

W www.bintz.be<br />

CONTROL & PROTECTION NV<br />

Neerlandweg 25<br />

2610 WILRIJK<br />

T +32 3 829 03 35<br />

F +32 3 830 20 56<br />

E info@control-protection.be<br />

W control-protection.be<br />

ACTEMIUM / PROMATIC - B<br />

Leon Bekaertlaan 24<br />

9880 AALTER<br />

T + 32 9 325 75 50<br />

W www.actemium.be<br />

A.Z. HOLLINK BENELUX<br />

Tweelingenlaan 63 & 69<br />

7324 BK Apeldoorn<br />

T +31 881 200 300<br />

F +31 881 200 399<br />

E info@azhollinkgroup.com<br />

W nl.azhollink.nl<br />

B&R INDUSTRIËLE AUTOMATISERING<br />

Guldensporenpark 28<br />

9820 MERELBEKE<br />

T +32 9 232 50 01<br />

F +32 9 232 40 07<br />

E office.be@br-automation.com<br />

W www.br-automation.com<br />

COOLWORLD RENTALS BVBA<br />

Adequat NV Business Center<br />

Brusselsesteenweg 159<br />

9090 MELLE<br />

T +32 9 335 26 90<br />

T. 0800 88900 (gratis)<br />

E sales@coolworld-rentals.be<br />

W www.coolworld-rentals.com<br />

APEM BENELUX<br />

Belgicastraat 7/1<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 725 05 00<br />

E sales@apem.be<br />

W www.apem.com<br />

W www.idec-emea.com<br />

BATENBURG<br />

Leuvensesteenweg 613<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 253 31 20<br />

E info@batenburgbelgie.be<br />

W www.batenburg-mechatronica.be<br />

CADCAMATIC NV<br />

Ringaertstraat 5<br />

8820 TORHOUT<br />

T +32 50 28 86 85<br />

E info@cadcamatic.be<br />

W www.cadcamatic.be<br />

DDD TECHNICS<br />

Bettestraat 25<br />

9190 STEKENE<br />

T +32 3 283 83 11<br />

E info@dddtechnics.be<br />

W www.dddtechnics.be<br />

APEX DYNAMICS BV<br />

Churchillaan 101<br />

5705 BK HELMOND<br />

T +32 3 808 15 62<br />

T +31 492 509 995<br />

E sales@apexdyna.be<br />

W www.apexdyna.be<br />

BECKHOFF AUTOMATION BVBA<br />

Klaverbladstraat 11.2/2<br />

3560 LUMMEN<br />

T +32 13 25 22 00<br />

F +32 13 25 22 01<br />

E info@beckhoff.be<br />

W www.beckhoff.be<br />

CATEC BV<br />

Turfschipper 114<br />

2292 JB WATERINGEN<br />

T +31 174 272 330<br />

E info@catec.nl<br />

W www.catec.be<br />

DELTA-TEMP<br />

Lange Ambachtstraat 13<br />

9860 Oosterzele<br />

T +32 800 25 25 6<br />

E info@delta-temp.com<br />

W www.delta-temp.be<br />

ARCADEL BVBA<br />

Vierwegstraat 186<br />

8800 ROESELARE<br />

T +32 51 24 42 83<br />

E info@arcadel.be<br />

W www.arcadel.be<br />

BIHL+WIEDEMANN GMBH<br />

Floßwörthstraße 41<br />

68199 MANNHEIM<br />

T +49 6 21 33 99 60<br />

E mail@bihl-wiedemann.de<br />

W www.bihl-wiedemann.de/nl<br />

CEBEO<br />

Eugène Bekaertlaan 63<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 56 23 80 00<br />

F +32 56 23 80 10<br />

E info@cebeo.be<br />

W www.cebeo.be<br />

DOBIT PRODUCTS<br />

Industrielaan 6<br />

2250 OLEN<br />

T +32 14 28 57 85<br />

E info@dobit.com<br />

W www.products.dobit.com<br />

ia-online.be<br />

| 95


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

ia-online.be/bedrijven<br />

ECI SOFTWARE SOLUTIONS<br />

Drukkerijstraat 11<br />

9240 ZELE<br />

T +32 52 57 88 44<br />

E belgium-info@ecisolutions.com<br />

W www.ecisolutions.com<br />

EWELLIX BENELUX B.V.<br />

Papendorpsesweg 83<br />

3528 BJ UTRECHT<br />

T +31 30 79 20 222<br />

E sales.benelux@ewellix.com<br />

W www.ewellix.com<br />

HYLINE N.V.<br />

Booiebos 27<br />

9031 DRONGEN<br />

T +32 9 244 78 18<br />

E info@hyline.be<br />

W www.hyline.be<br />

INIMCO<br />

Frankrijkstraat 11 K5<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 78 35 35 51<br />

E we@inimco.com<br />

W inimco.com<br />

ELSTO BOEKHOLT DRIVES & CONTROL<br />

POSTBUS 56<br />

2160 WOMMELGEM<br />

T +32 3 355 1010<br />

E belgium@elsto.eu<br />

W www.boekholt.be<br />

FESTO BELGIUM NV<br />

Kolonel Bourgstraat 101<br />

1030 SCHAARBEEK<br />

T +32 2 702 32 11<br />

F +32 2 702 32 09<br />

E sales_be@festo.com<br />

W www.festo.com<br />

IFM ELECTRONIC<br />

Zuiderlaan 91<br />

1731 ZELLIK<br />

T +32 2 481 02 20<br />

E info.be@ifm.com<br />

W www.ifm.com/be/nl<br />

INRATO INTERNATIONAL<br />

Johannes Postweg 4<br />

8309 PE TOLLEBEEK<br />

EPLAN SOFTWARE & SERVICES<br />

Bosstraat 54<br />

3560 LUMMEN<br />

T +32 13 53 96 96<br />

E sales@eplan.be<br />

W www.eplan.be<br />

GEFRAN BENELUX<br />

ENA 23 zone 3, nr 3910<br />

Lammerdries-Zuid 14A<br />

IGE+XAO BELGIUM<br />

Terhulpsesteenweg 181 bus 21<br />

T +31 85 27 36 750<br />

E info@inrato.com<br />

2250 OLEN<br />

1170 WATERMAAL-BOSVOORDE<br />

T +32 14 24 81 81<br />

T +32 2 219 09 59<br />

IXON<br />

E-T-A BENELUX S.A./N.V.<br />

Guillaume Stassartlaan 109<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 2 523 30 97<br />

E info@e-t-a.be<br />

W www.e-t-a.be<br />

EQUANS<br />

Simón Bolívarlaan 34<br />

1000 BRUSSEL<br />

T +32 2 370 31 11<br />

W www.equans.be<br />

F +32 14 24 81 80<br />

E info@gefran.be<br />

W www.gefran.be<br />

HEIDENHAIN<br />

Pamelse Klei 47<br />

1760 ROOSDAAL<br />

T +32 54 34 31 58<br />

E sales@heidenhain.be<br />

W www.heidenhain.be<br />

E info-benelux@ige-xao.com<br />

W www.ige-xao.com<br />

IGUS BVBA<br />

Jagersdreef 4A<br />

2900 SCHOTEN<br />

T +32 3 330 13 60<br />

E info@igus.be<br />

W www.igus.be<br />

Zuster Bloemstraat 20<br />

5835 DW BEUGEN<br />

T +31 85 744 1105<br />

E info@ixon.cloud<br />

W www.ixon.cloud<br />

W www.inrato.com<br />

KLINGER BELGIUM NV<br />

Everest Office Park,<br />

HELMHOLZ BENELUX B.V.<br />

INDUVIDO<br />

Leuvensesteenweg 250A<br />

EUCHNER<br />

Visschersbuurt 23<br />

3356 AE PAPENDRECHT<br />

T +31 78 615 47 66<br />

E info@euchner.be<br />

W www.euchner.be<br />

Elektraweg 5<br />

3144 CB MAASSLUIS<br />

T +31 85 40107-10<br />

E info@helmholz-benelux.eu<br />

W www.helmholz-benelux.eu<br />

François Beuckelaersstraat 27<br />

1785 MERCHTEM<br />

T +32 499 30 19 06<br />

E info@induvido.be<br />

W www.induvido.be<br />

1800 VILVOORDE<br />

T +32 2 247 16 11<br />

E info@klinger.be<br />

W www.klinger.be<br />

96 | ia-online.be


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

ia-online.be/bedrijven<br />

KROHNE BELGIUM NV<br />

MA-IT MY AUTOMATION<br />

MURRELEKTRONIK BV<br />

RDL ENGINEERING<br />

Noordkustlaan 16<br />

1702 GROOT-BIJGAARDEN<br />

T +32 2 466 00 10<br />

F +32 2 466 08 00<br />

E krohnebelgium@krohne.com<br />

Keulenstraat 21<br />

7418 ET DEVENTER<br />

T +31 85 130 25 26<br />

E contact@my-automation.nl<br />

W www.my-automation.nl<br />

Noorderlaan 147-b9<br />

2030 ANTWERPEN<br />

T +32 3 808 68 81<br />

E sales@murrelektronik.be<br />

W www.murrelektronik.be<br />

Ambachtenstraat 46<br />

8870 IZEGEM<br />

T +32 51 31 35 24<br />

E info@rdl-engineering.com<br />

W www.rdl-engineering.com<br />

W www.krohne.be<br />

NORD AANDRIJVINGEN<br />

LAPP BENELUX<br />

Van Dijklaan 16<br />

5581 WG WAARLE<br />

T +31 40 228 50 00<br />

F +31 40 228 50 10<br />

E sales.lappbenelux@lappgroup.com<br />

W www.lappbenelux.lappgroup.com<br />

MASTERCHIPS<br />

Industrielaan 4<br />

9320 EREMBODEGEM<br />

T +32 56 22 36 73<br />

E info@masterchips.eu<br />

W www.masterchips.eu<br />

Boutersemdreef 24<br />

2240 ZANDHOVEN<br />

T + 32 3 484 59 21<br />

F + 32 3 484 59 24<br />

E belgium@nord.com<br />

W www.nord.be<br />

PEPPERL+FUCHS NV<br />

Metropoolstraat 11<br />

RITTAL NV<br />

Stokkelaar 8<br />

9160 LOKEREN<br />

T +32 9 353 91 11<br />

F +32 9 355 68 62<br />

E info@rittal.be<br />

W www.rittal.be<br />

2900 SCHOTEN<br />

LENZE BVBA<br />

Rijksweg 10c<br />

2880 BORNEM<br />

T +32 3 542 62 00<br />

E sales.be@lenze.com<br />

W www.lenze.com<br />

MEZ MOTOREN<br />

Vlamingveld 32<br />

8490 JABBEKE<br />

T +32 50 25 <strong>04</strong> 90<br />

F +32 50 25 <strong>04</strong> 99<br />

E mez@vanhoucke.be<br />

W mezmotorenbelgium.be<br />

T +32 3 644 25 00<br />

E info@be.pepperl-fuchs.com<br />

W www.pepperl-fuchs.be<br />

PHOENIX MECANO NV<br />

Karrewegstraat 124<br />

9800 DEINZE<br />

T +32 9 220 70 50<br />

ROUTECO B.V.<br />

Everdongenlaan 23<br />

2300 TURNHOUT<br />

T +32 14 39 43 40<br />

E info-be@routeco.com<br />

W www.routeco.com<br />

F +32 9 220 72 50<br />

E<br />

info.pmb@pmk.be<br />

LEUZE ELECTRONIC<br />

De Regenboog 11<br />

2800 MECHELEN<br />

T +32 2 253 16 00<br />

F +32 2 253 15 36<br />

E info.BE@leuze.com<br />

MGH MAINTENANCE & GEARS<br />

HEYVAERT<br />

Rittwegerlaan 2B<br />

1830 MACHELEN<br />

T +32 2 753 00 40<br />

F +32 2 753 00 49<br />

E info@MGH.be<br />

W www.phoenix-mecano.be<br />

PILZ BELGIUM CVBA<br />

Poortakkerstraat 37/0201<br />

9051 SINT-DENIJS-WESTREM<br />

T +32 9 321 75 70<br />

E info@pilz.be<br />

SCHMERSAL BELGIUM NV/SA<br />

Nieuwlandlaan 73,<br />

Industriezone B413<br />

3200 AARSCHOT<br />

T +32 16 57 16 18<br />

F +32 16 57 16 20<br />

E info@schmersal.be<br />

W www.leuze.be<br />

W www.mgh.be<br />

W<br />

www.pilz.com<br />

W www.schmersal.be<br />

ia-online.be<br />

| 97


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

ia-online.be/bedrijven<br />

SCHNEIDER ELECTRIC NV/SA<br />

STRAALTECHNIEK INTERNATIONAL<br />

VEGA<br />

WIELAND ELECTRIC - ATEM NV<br />

Dieweg 3<br />

Lovense Kanaaldijk 61<br />

J. Tieboutstraat 67<br />

Bedrijvenpark De Veert 4<br />

1180 BRUSSEL<br />

T +32 2 37 37 502<br />

E customer-service.be@<br />

schneider-electric.com<br />

W www.se.com<br />

5013 BJ TILBURG<br />

T +31 162 74 80 10<br />

E info@straaltechniek.net<br />

W www.straaltechniek.net<br />

1731 ZELLIK<br />

T +32 2 466 05 05<br />

F +32 2 466 88 91<br />

E info.be@vega.com<br />

W www.vega.be<br />

2830 WILLEBROEK<br />

T +32 3 866 18 00<br />

F +32 3 866 18 28<br />

E info@atem.be<br />

W www.atem.be<br />

SCHUNK INTEC N.V.<br />

Industrielaan 4, Zuid III<br />

9320 EREMBODEGEM<br />

T +32 53 85 35 <strong>04</strong><br />

F +32 53 83 63 51<br />

E info@be.schunk.com<br />

W www.be.schunk.com<br />

TECHNOLEC BVBA<br />

Hoogkamerstraat 337 bus 2<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 3 710 69 69<br />

F +32 3 710 69 70<br />

E info@technolec.be<br />

W www.technolec.be<br />

VINTIV<br />

Neusenberg 1A<br />

3583 BERINGEN<br />

T +32 11 52 53 70<br />

E info@vintiv.be<br />

W www.vintiv.be<br />

ZVS TECHNIEK<br />

Langenakker 131<br />

5731 KB MIERLO<br />

T +31 492 66 51 76<br />

F +31 492 66 63 79<br />

E info@zvstechniek.nl<br />

W www.zvstechniek.nl<br />

SIEMENS<br />

Guido Gezellestraat 123<br />

1654 BEERSEL (HUIZINGEN)<br />

T +32 2 536 21 11<br />

F +32 2 536 24 92<br />

E industrie.be@siemens.com<br />

W www.siemens.com<br />

TR-ELECTRONIC BENELUX<br />

Dorpstraat 18C<br />

5386 AM Geffen<br />

T +31 73 844 96 00<br />

E Rene.Verbruggen@tr-electronic.nl<br />

W www.tr-electronic.nl<br />

WAGO BELUX NV<br />

Excelsiorlaan 11<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 717 90 90<br />

F +32 2 717 90 99<br />

E info-be@wago.com<br />

W www.wago.be<br />

Hier uw logo?<br />

Bel of mail voor alle informatie over<br />

een vermelding in <strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong><br />

met Alexander Dewaele<br />

T +32 50 36 81 70<br />

E<br />

a.dewaele@louwersmediagroep.be<br />

SIGMATEK<br />

POWERED BY SIGMACONTROL<br />

Bijdorp West 24<br />

2992 LC BARENDRECHT<br />

T +32 3 297 70 07<br />

TURCK MULTIPROX nv<br />

Lion d’Orweg 12<br />

9300 AALST<br />

T +32 53 76 65 66<br />

WEG Benelux S.A.<br />

Rue de l’Industrie 30 D<br />

1400 NIVELLES<br />

T + 32 67 88 84 20<br />

F +32 67 84 17 48<br />

E<br />

office@sigmacontrol.eu<br />

E<br />

mail@multiprox.be<br />

E<br />

info-be@weg.net<br />

W www.sigmacontrol.eu<br />

W www.multiprox.be<br />

W www.weg.net<br />

98 | ia-online.be


The Easy Way to Convert<br />

Modbus RTU to<br />

Modbus TCP<br />

Our MGate Modbus Gateways<br />

configure, troubleshoot, and<br />

convert quickly and easy<br />

MGate MB3180 Series<br />

MGate MB3170 Series<br />

OR<br />

- Get Your Gateways Ready in 60 Seconds<br />

- One Tool for Serial and Ethernet Troubleshoong<br />

- 10x Faster with Acve Polling Mechanism<br />

www.moxa.com<br />

Technolec bvba, Hoogkamerstraat 337-2, 9140 Temse, 03 710 69 69, sales@technolec.be, www.technolec.be


| FB11-14NL |<br />

EtherCAT P reduceert<br />

bekabelingskosten<br />

Ultrasnelle communicatie en vermogen in één kabel<br />

www.beckhoff.com/EtherCAT-P-Box<br />

EtherCAT P integreert EtherCAT communicatie alsook systeem- en periferiespanning in een 4- aderige<br />

standaard Ethernet kabel. Het I/O systeem voor EtherCAT P met IP 67 protectie omvat alle voordelen<br />

van EtherCAT P: materiaal- en installatiekosten alsook de vereiste ruimte in kabelrupsen, kabelgoten<br />

en schakelkasten zijn aanzienlijk verminderd. De compacte en robuuste I/O modules hebben een breed<br />

signaalbrereik van standaard digitale I/Os tot complexe analoge meettechnologie. Meer dan 100 extra<br />

componenten zijn beschikbaar voor EtherCAT P.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!