05.09.2022 Views

Industrial Automation 04 2022

Platform over productie- en procesautomatisering

Platform over productie- en procesautomatisering

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING

41 WWW.IA-ONLINE.BE

2022 2019 • september januari – februari - oktober

GEEF JE MACHINE OGEN

De kracht van

visietechnologie

DE SLIMME FABRIEK

Waar connectiviteit,

duurzaamheid en veiligheid

tot succes leiden

DE IDEALE

EVENWICHTSOEFENING

ABISS, tussen congres

en beurs


DIGITAL ENTERPRISE

Infinite

opportunities

from infinite data

Driving the digital transformation and Industry 4.0

with our holistic portfolio to meet the rapidly changing

market challenges.

Our Digital Enterprise seamlessly integrates automation

and software to uniquely combine the real and the

digital worlds. The comprehensive Digital Twin approach

enables the meaningful use of data for fast and confident

decisions.

www.siemens.be


WIJ MAKEN GEEN HONDERD PRODUCTEN.

WIJ MAKEN ÉÉN RADAR NIVEAUSENSOR

VOOR ALLES.

THE 6X ® . NU VERKRIJGBAAR.

Wat u ook wilt meten, welke frequentie u ook gebruikt - de VEGAPULS 6X kan

het aan. Vertel ons wat u nodig hebt en wij configureren onze nieuwste radarsensor

voor uw toepassing. Met de VEGAPULS 6X wordt “Welke radarsensor is de juiste?”

irrelevant ... en uw leven is zojuist een stuk eenvoudiger geworden.

VEGA. HOME OF VALUES.

www.vega.com/radar


Geniaal

eenvoudig.

VARIO-X is dé doorslaggevende stap naar de toekomst!

Met Vario-X is een tijdrovende installatie verleden tijd.

Flexibele productie, duurzaam en Industrie 4.0 – simpel

en eenvoudig met deze 100 % decentrale oplossing

zonder schakelkast.

Geniaal in al zijn eenvoud. Maatwerk. Toekomstbestendig

in ieder facet. Zo simpel is het.

BEKIJK HET NU! www.vario-x.com/be-nl


Voorwoord

Snijden in de energiefactuur

Als de energieprijzen nu al enkele maanden de krantenkoppen domineren, nemen ze de laatste weken een nog prominentere plaats

in. Het besef is immers doorgedrongen bij journalisten en politici dat niet enkel de betaalbaarheid voor de consument van tel is,

maar dat zelfs de bedrijven lijden en kreunen onder de niet aflatende stijgingen. Van de bakker om de hoek die zijn oven niet meer

durft aan te leggen, tot industriereuzen die hele productielijnen noodgedwongen moeten sluiten. Het kost gewoon te veel. Ook

daar gebeuren nu drama’s met een enorme maatschappelijke impact. Hoe minder jobs, hoe minder inkomen, hoe harder de inflatie

voelbaar zal zijn, hoe moeilijker de energierekening te betalen…

Hoe geraken we eruit? Iedereen zal in de eerste plaats voor eigen deur moeten vegen. Dat betekent vooreerst energie-efficiënter

worden. Er zit heus wel nog wat besparingspotentieel in uw productie dat u op korte termijn tot een win kan uitbouwen. Het licht

niet nodeloos laten branden, de verwarming een halve graad lager zetten, dat heeft iedereen intussen wel al gedaan. Maar hebt

u ook al uw persluchtverbruik onder de loep genomen? Wie over een groot leidingnetwerk beschikt, doet er goed aan met een

persluchtaudit op zoek te gaan naar mogelijke lekken. Ze winnen zich, met een minimum aan investeringen, meestal binnen de

kortste keren terug door het verschil op uw energiefactuur.

Wie op langere termijn wil kijken, zal niet om digitalisering heen kunnen. En daar zal de portefeuille wat breder voor opengetrokken

moeten worden, zelfs met een korte ROI. Hoe meer data uw productie genereert en hoe meer software u ter beschikking heeft om

daar de juiste analyses op los te laten, tot hoe meer inzichten u zal komen. Waar zitten de knelpunten in de productie? Wat zijn de

grootste verbruikers? Hoe kan het anders en beter? Fingerspitzengefühl is goed, cijfers zwart op wit zijn beter. Dat is de garantie die

digitalisering en datacaptatie kunnen bieden.

Maar aan sensoren alleen zal u niet genoeg hebben. Digitalisering draait om verbinden. De inzichten die u uit de productiedata

genereert, moeten dus ook worden teruggekoppeld naar uw productie. On-the-fly aanpassingen van de productie wanneer de zon

feller schijnt of de wind harder waait, ook dat is energie-efficiëntie voor wie inzet op hernieuwbare energie.

Wie wil ontdekken hoe digitalisering de weg kan banen naar een zuinig, duurzaam productieapparaat, moet zeker een bezoekje

brengen aan ABISS. Een netwerksummit op 6 oktober in Kortrijk Expo, die prat gaat op de inhoud die hij zijn bezoekers aanreikt.

Updates over alle nieuwe ontwikkelingen in de digitaliseringswereld, maar vooral ook veel ervaringen van andere bedrijven.

Waarmee worstelden zij waardoor ze aan het digitaliseren geslagen zijn? Welke valkuilen zijn ze tegengekomen op hun pad en welke

oplossingen hebben ze bedacht om daar rond te werken? Wat zijn de volgende stappen? En wat leveren al die inspanningen nu

concreet op? U hoort het uit eerste hand, wars van commerciële praatjes.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez

ia-online.be

| 5


Platform over productieen

procesautomatisering

ia-online.be

Jaargang 7 ● Nummer 4 2022

Verschijnt 5 x per jaar

Verantwoordelijke Uitgever

Louwers Mediagroep

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Eindredactie

Jan Devriese

Redactieteam

Valérie Couplez, Johan Debaere,

Piet Debisschop, Evi Husson

Bladmanager

Alexander Dewaele

a.dewaele@louwersmediagroep.be

Freddy Fierens

f.fierens@louwersmediagroep.be

8

12

Secretariaat

Riana Holley

Elke Kina

Advertenties

Een hoge resolutie PDF moet worden

aangeleverd via de AdPortal. Mocht u nog

geen uploadlink hebben ontvangen, stuur een

email naar traffic@louwersmediagroep.be

24

34

Abonnementsprijs

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW

ING

IBAN nr. BE33 3631 9320 5246

BIC: BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. vaktijdschrift Industrial Automation

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar: Hertsbergsestraat 4,

B-8020 Oostkamp

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van

de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht

van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

Doelgroep

Voor management, directies, engineers,

inkopers en operators in: productie- en

procesautomatisering, inclusief food processing

& packaging.

Vormgeving /Art-direction

+32 50 36 81 70

studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Pattyn, Veurne

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van

de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op

zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen

uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het

gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn

op deze informatie.

Nieuwe generatie industriële VPN-routers tilt IIoT cybersecurity naar hoger niveau 8

Nieuw innovatiecentrum voor de digitale transformatie van de industrie 12

Breng uw goederen betrouwbaar in beweging 16

De Pen, Europese onderzoeksprogramma’s gaan voorbij aan noden industrie 18

De perfecte robot voor iedere toepassing 20

Van ontwerp tot serieproductie 24

Ontdek hoe u het best kan digitaliseren 26

Hoe connectiviteit de basis legt voor de slimme fabriek 28

Volgende stappen in digitalisering werktuigmachines en drives 34

Meer papier uit minder grondstoffen 36

Visietechnologie omgezet in gebruiksvriendelijke oplossingen 38

Hoe machines duurzamer maken? 42

Voor elke klant de juiste aanpak 44

Risico op storingen beperken 46

Veilig genetwerkt 48

Pneumatica op haar duurzaamst 50


2019 • januari – februari

Inhoud

36

50

60

86

INDUSTRIAL AUTOMATION PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING IA-ONLINE.BE JAARGANG 7

4

2022 • september - oktober

41 WWW.IA-ONLINE.BE

Coverbeeld:

Bintz Technics

PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING

GEEF JE MACHINE OGEN

De kracht van

visietechnologie

DE SLIMME FABRIEK

Waar connectiviteit,

duurzaamheid en veiligheid

tot succes leiden

DE IDEALE

EVENWICHTSOEFENING

ABISS, tussen congres

en beurs

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

ia-online.be

De complete veiligheidsoplossing voor toegangsbeveiliging op palletmagazijnen van Leuze 54

Gecontroleerde materiaalstroom 56

Innovatieve ERP-software voor smart manufacturing 60

Cyberveilig automatiseren 62

Eerste roestvrijstalen industriële stootdemper met 150 mm slaglengte en draadmaat M64 65

Modbus gateways vereenvoudigen datacommunicatie in uiteenlopende toepassingen 66

Nieuw sleutelsysteem waarborgt veiligheid 68

Voor een perfecte afwerking 71

Decentraal automatiseringsplatform brengt devices in het veld zonder schakelkasten 72

Digitaal platform voor lineaire aandrijvingen nieuw orgelpunt in elektrificatie 74

Totaaloplossingen en -service in elektromotoren 78

Automatisatie en logistiek: een droomhuwelijk in volle ontwikkeling 80

Bent u al klaar voor de toekomst? 83

Versnellingsprogramma voor end-to-end digitalisering met zes Vlaamse productiebedrijven 86

Hoe vermijdt u dat uw lasrobot stilstaat? 90

Branchepartners 94


Tekst Johan Debaere | Beeld Bintz Technics

NIEUWE GENERATIE

INDUSTRIËLE VPN-ROUTERS

TILT IIOT CYBERSECURITY

NAAR HOGER NIVEAU

Cybersecurity moet serieus genomen worden. Uit een studie van Palo Alto Networks blijkt dat maar liefst 98% van

het IIoT-verkeer niet gecodeerd is en dat bijna 60% van de toestellen gevoelig is voor cyberaanvallen. Met de Ewon

Cosy+ van HMS Networks biedt Bintz Technics een nieuwe generatie industriële VPN-routers die IIoT cybersecurity

naar een hoger niveau tillen. Een state-of-the-art beveiliging van de hardware laat de gebruiker toe om vanop

afstand op een veilige manier industriële installaties in bedrijf te nemen en te programmeren, of zelfs problemen op

te lossen. De gevaren voor cyberaanvallen worden op die manier gevoelig verminderd.

8 | ia-online.be


Geconnecteerde apparaten zijn niet meer weg

te denken uit onze maatschappij. Als je ziet

hoeveel computers en IoT-apparaten, zoals

smartphones, smartwatches, camera’s, luidsprekers

en domoticasystemen,we vandaag

gebruiken, en dat vergelijkt met pakweg drie

jaar geleden, dan merk je het meteen. Dat

brengt met zich mee dat ook het belang van

beveiliging sterk toegenomen is.

“Terwijl de traditionele IT toch wel een zeker

niveau van maturiteit bereikt heeft, blijkt dat

door de snelle groei van het IoT het aantal

gevallen van verkeerde implementaties van de

beveiliging toeneemt. Bij IoT-apparaten moet

de beveiliging starten op het moment dat ze

ingeschakeld worden”, stelt sales engineer

Bram Baetens van Bintz Technics. “Het uitvoeren

van een vertrouwde en authentieke

code begint met het veilig opstarten van het

apparaat. ‘Secure Boot’ zorgt ervoor dat alleen

software die door de fabrikant gevalideerd is,

uitgevoerd kan worden. Zonder dat proces zou

men bijvoorbeeld een aangepast besturingssystemen

of gemanipuleerde software kunnen

laden als men tussen de verschillende opstartfasen

kan interfereren. De nieuwe Ewon Cosy+

industriële VPN router van HMS Networks biedt

een volledig veilige opstart-sequentie, waardoor

alleen programmacode uitgevoerd wordt

die door Ewon goedgekeurd is. De verificatieketen

bestaat uit public en private keys, gecombineerd

met een digitale handtekening. Pas als

deze elementen op elkaar aansluiten, wordt de

bootloader geladen. Als deze verificatieketen

om de ene of andere reden onderbroken wordt,

start het apparaat niet op.”

‘Secrets’, ‘vaults’ en ‘key ceremonies’ zijn belangrijke elementen in de keten om apparaten en installaties tegen

cyberaanvallen te beveiligen.

Al twintig jaar eerste keuze

HMS Network is marktleider in het leveren van

oplossingen voor de industriële informatie- en

communicatietechnologie (Industrial ICT) en ontwikkelt

onder meer producten onder de naam

Ewon ® , al twintig jaar de eerste keuze voor

industriële remote access oplossingen. Wereldwijd

zijn meer dan 400.000 toestellen via het

Talk2M cloudplatform verbonden, wat Ewon met

ruime voorsprong tot de nummer één in industriële

remote access connectiviteit maakt. Bintz

Technics is verantwoordelijk voor de verdeling

van de producten in België en Luxemburg. ❯

‘Deze innovatieve industriële VPN-routers wapenen

installaties beter tegen cyberaanvallen’

ia-online.be

| 9


Actiefoto Cosy+.indd 1 28/07/2022 14:21:52

“Met de Ewon Cosy+, de opvolger van de

succesvolle Ewon Cosy 131, introduceerde

HMS Networks een nieuwe generatie industriële

VPN-routers die IIoT cybersecurity naar

een hoger niveau tillen. Naast de prestaties

en het gebruiksgemak blinkt deze nieuwe

ontwikkeling vooral uit door een ultramoderne

beveiliging van de hardware. Deze router werd

conform ISO207001 richtlijnen ontworpen.

Dankzij een samenwerking met de cybersecurityspecialisten

van Nviso kan Ewon een oplossing

bieden, die getest werd volgens de strengste

IIoT-veiligheidsnormen,” licht Bram Baetens toe.

“De combinatie van het industriële cloudplatform

Talk2M met de Cosy+ en de geïntegreerde

beveiliging van de hardware laten

gebruikers toe vanop afstand op een veilige

manier industriële installaties in bedrijf te

nemen en te programmeren, of zelfs foutdiagnoses

uit te voeren. Zo wordt stilstand van

machines beperkt. Er wordt ook tijd en geld

gespaard omdat technici geen onnodige verplaatsingen

voor interventies moeten maken.

De productiviteit van de technici wordt dan

ook gevoelig verbeterd.”

‘Firmware updates moeten ondertekend worden,

vooraleer ze publiekelijk vrijgegeven en

geïnstalleerd worden’

“In de eerste plaats moeten de keys, nodig om

het apparaat te laten werken, tijdens de ontwikkelingsfase

aangemaakt worden. De keuze

van het type ‘key’ dat in het proces gebruikt

wordt, is afhankelijk van de gewenste cryptografische

eigenschappen van de key en de

grootte ervan. De creatie van zogenaamde

‘secrets’, waarvan de ‘keys’ deel uitmaken, kan

(uit veiligheidsoverwegingen) niet door een

mens gebeuren. De ‘secrets’ worden op een

centrale locatie aangemaakt en opgeslagen in

een elektronische ‘vault’”, geeft Baetens aan.

“Aangezien de ‘vault’ en ‘secrets’ die erin steken

zo gevoelig zijn, moeten we ervoor zorgen dat

er niet geknoeid kan worden met de configuratie

ervan en de toegang ertoe. We moeten ook

zeker zijn, dat de ‘secrets’ volgens de gekozen

specificaties gemaakt worden. Bovendien is het

De veiligheid van de producten ligt de specialisten

van Ewon nauw aan het hart. Daarom werd

in deze nieuwe Cosy+ een ‘Secure Element’

geïntegreerd, waardoor op het niveau van

de hardware een extra veiligheid toegevoegd

wordt. De zogenaamde ‘Hardware Root of

Trust’ is een fundamenteel onderdeel voor een

veilige opstartcyclus van het apparaat. Op die

manier is de installatie zeer goed gewapend

tegen cyberaanvallen.

‘Secrets’ en ‘vaults’

De stappen die Ewon zet, tonen nog maar eens

aan hoe belangrijk cybersecurity wel is voor

onze industrie en voor de maatschappij in het

algemeen. Cyberaanvallen kunnen bedrijven en

andere instanties dagen, zelfs weken volledig

lamleggen en dat kost bergen geld. Daarom

besteden we in deze reportage ook aandacht

aan geavanceerde concepten voor cyberbeveiliging:

‘secrets’, ‘vaults’ en ‘key ceremonies’.

Bij hardware-gebaseerde beveiliging wordt de

lat op het vlak van vertrouwelijkheid, authenticiteit

en integriteit nog hoger gelegd door het

gebruik van sleutels in de ‘Hardware Root of

Trust’, de ‘Secure Boot’ en de ‘Code Signing’

mechanismen. Daarbij moeten echter drie uitdagingen

aangepakt worden: de veilige creatie

van de ‘secrets’, een veilige opslag, toegang en

gebruik ervan, en de veilige provisionering op

de apparaten. Als er ‘secrets’ gelekt worden,

valt de volledige oplossing in het water.

Dankzij de Ewon Cosy+ met geïntegreerde beveiliging van de hardware zijn installaties beter gewapend tegen

cyberaanvallen.

10 | ia-online.be


cruciaal dat die ‘secrets’ op geen enkel ogenblik

voor de buitenwereld zichtbaar worden, vooraleer

ze in de ‘vault’ terechtkomen. Daar zorgt de

‘key ceremony’ voor.”

‘Key ceremonies’

De ‘key ceremony’ is het proces dat erop toeziet

dat alle modaliteiten van het genereren en

bewaren van de cryptografische elementen

geheim blijven. Enkel een reeks geselecteerde

actoren, zogenaamde ‘master keys’, hebben

samen de mogelijkheid om de ‘vault’ open te

maken en de inhoud ervan te wijzigen. Er is

altijd een minimum aantal ‘master keys’ nodig

om deze operaties uit te voeren. Eén individuele

actor kan niets aanpassen.

Het ‘key ceremony’ proces verloopt steeds volgens

een vastgelegd scenario en alle deelprocessen

worden gedocumenteerd. ‘Secrets’ worden

in de ‘vault’ bewaard en zijn voor niemand

bekend, zelfs niet voor de ‘master keys’. De

kleinste mismatch tijdens zo’n ‘key ceremony’

zorgt voor twijfel rond de vertrouwelijkheid en

integriteit van de ‘secrets’, waardoor het volledige

proces ongeldig is en alles van voren af

aan gestart moet worden.

Met de Ewon Cosy+ introduceerde HMS Networks een nieuwe generatie industriële

VPN-routers die IIoT cybersecurity naar een hoger niveau tillen.

De combinatie van het industriële cloudplatform Talk2M met de veilige Cosy+ laat gebruikers toe vanop

afstand op een veilige manier industriële installaties in bedrijf te nemen en te programmeren, of zelfs foutdiagnoses

uit te voeren.

“De toegang tot de ‘secrets’ staat onder een

strenge controle van de ‘vault’. Enkel geïdentificeerde

processen en toepassingen kunnen

tokens, paswoorden, certificaten en encryptiesleutels

opvragen. Elke firmware update die

voor de Ewon Cosy+ vrijgegeven wordt, wordt

aan dit veiligheidsmechanisme onderworpen,

vooraleer die vrijgegeven en geïnstalleerd

wordt. Het is van het grootste belang dat alle

firmware updates voor de Cosy+ eerst bij Ewon

ondertekend worden vooraleer ze publiekelijk

vrijgegeven worden, en dat ze door het apparaat

geverifieerd worden voordat ze geïnstalleerd

worden. Bij het ondertekenen wordt een

private sleutel gebruikt, die meestal één van de

‘secrets’ in de ‘vault’ is en bij niemand bekend

is, maar die wel toegankelijk is om deze actie

uit te voeren. Het apparaat zelf beschikt over de

publieke sleutel om de handtekening te bevestigen”,

stelt de sales engineer van Bintz Technics.

“De ‘secrets’ die tijdens de ontwikkelingsfase

gegenereerd worden, moeten tijdens de productie

in de apparaten geïmplementeerd worden

zonder de ‘chain of trust’ te breken. Dat gebeurt

gewoonlijk door speciale partners, die zorgen

voor de pre-provisionering van de ‘secrets’ op

beveiligde locaties in het apparaat. Ook hier

staat een ‘key ceremonie’ ervoor garant dat de

overdracht van de ‘secrets’ van één veilige ‘vault’

naar een andere gebeurt zonder dat ze ook

maar één moment zichtbaar zijn.” ■

ia-online.be

| 11


Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

Samen het potentieel voor

digitalisering ontgrendelen

Nieuw innovatiecentrum

voor de digitale

transformatie van

de industrie

‘Changing the culture – the living form of innovation’. Dit is het motto van

de Bremen Digital Hub Industry, die in juli officieel geopend is. Deze ruimte

waar ideeën en experimenten met een industriële focus samenkomen is

ontstaan in nauwe samenwerking tussen de landsregering van Bremen,

de Universiteit van Bremen, Lenze en encoway, een dochterbedrijf van

de automatiseringsspecialist uit Hamelen. In het technologiepark vlak bij

de universiteit werd er anderhalf jaar gebouwd aan een uniek, innovatief

ecosysteem, ontwikkeld voor het gebruik van digitale technologie,

uitwisseling van kennis en samenwerking. De hub, gesubsidieerd door de

deelstaat Bremen, is voornamelijk bedoeld om kmo’s te ondersteunen in

hun broodnodige digitale transformatie en te dienen als speeltuin voor het

uittesten van innovaties en nieuwe businessmodellen.

Kmo’s zien zich geconfronteerd met grote uitdagingen.

Ze moeten hun dagelijkse processen

succesvol beheren, maar intussen ook innovaties

ontwikkelen die hen in staat zullen stellen om de

concurrentiekracht van hun bedrijf veilig te stellen

in de toekomst. Digitalisering biedt hier een

enorm potentieel voor. De vraag is echter hoe

bedrijven snel kunnen overgaan tot een digitale

transformatie op een manier die waarde creëert,

zonder afdoende digitale expertise en met zeer

beperkte middelen. Het antwoord is: niet alleen.

“In onze technologisch en organisatorisch complexe

wereld, kunnen we alleen maar succesvol

zijn door samen te werken. Voor ons in Duitsland

en in Europa in het bijzonder is succes een kwestie

geworden van intelligente samenwerking”,

vat Lenze CEO Christian Wendler de belangrijkste

motivatie samen, om de schouders onder dit

project te zetten. “Onze missie bij Lenze is om

kmo’s op een kundige manier bij te staan in hun

digitale transformatie en hen een ecosysteem

aan te reiken voor deze waardevolle uitwisseling.

De digital Hub Industry (DHI) biedt uitstekende

omstandigheden en een uitzonderlijk creatieve

omgeving om dit te doen.”

Nieuwe digitale producten en

diensten

Het basisidee achter de DHI is een ruimte te

realiseren waar bedrijven en onderzoeksdomeinen

aan universiteiten en hogescholen

elkaar vinden. Enerzijds leveren bedrijven

zoals Lenze hun industriële knowhow en

dragen ze met hun eigen digitale uitdagingen

en problemen bij als interessante

topics voor onderzoek. Anderzijds profiteren

bedrijven van deze onderzoeksinspanningen

om ze te transformeren in nieuwe

digitale producten, diensten en businessmodellen.

In haar openingswoord benadrukte

Kristina Vogt, senator voor Economische

Zaken, Arbeid en Europa voor Bremen, het

belang van deze hub voor de regio: “Kmo’s

en start-ups in het bijzonder worden ondersteund

en versterkt op hun weg naar digitalisering

door een aanbod dat hun noden en

een praktische uitwerking voorop stelt. De

DHI draagt op die manier op een duurzame

manier bij tot de aantrekkingskracht van de

regio; hij zorgt voor nieuwe jobs en garandeert

bestaande.”

Kmo’s en start-ups in het bijzonder worden in de

Digital Hub Industry ondersteund en versterkt op

hun weg naar digitalisering door een aanbod dat

hun noden en een praktische uitwerking vooropstelt.

‘We zullen nog

aantrekkelijker worden

voor onze klanten als

een partner die kan

meedenken in uitgebreide

automatiserings- en

digitaliseringsoplossingen’

12 | ia-online.be


Open Innovation Lab

Het hart van het nieuwe NEOS gebouw

met zijn ongeveer 16.000 m² aan kantoren,

labo’s en ruimte voor events is een Open

In juli ging de Digital Hub Industry officieel open.

Innovation Lab. Dat bestaat uit coworking

plekken, diverse labo’s en een grote evenementenhal.

Hier kunnen gevestigde industriële

bedrijven samenwerken met elkaar,

met onderzoekers van de universiteiten

of start-ups en hun digitale talenten. In

tijden waar er een tekort is aan technisch

geschoold personeel, biedt de DHI het voordeel

van de nabijheid tot de Universiteit van

Bremen en zijn ervaren medewerkers, talenten

en innovators. Wendler: “Ik ben ervan

overtuigd dat digitalisering een enorm

potentieel biedt voor industriële bedrijven.

Tegelijk geloof ik dat de uitdagingen

die daarmee gepaard gaan, enkel opgelost

kunnen worden door samen te werken.

Daarom ben ik zo tevreden over de oprichting

van de DHI, die net dat doel voor ogen

heeft. Samen het potentieel voor digitalisering

ontgrendelen. We zullen nog aantrekkelijker

worden voor onze klanten als een

partner die kan meedenken in uitgebreide

automatiserings- en digitaliseringsoplossingen

langs de volledige waardeketen.” ■

ia-online.be

| 13


©kras99, ©ag visuell - Fotolia

Wij kunnen er voor zorgen dat mens en machine

veilig samen kunnen werken!

_ Safety in 58mm behuizing

_ SIL 3 gecertificeerd.

_ Beschikbaar in Profinet/Profisafe, Ethernet IP/CIP Safety

en binnenkort ook in Powerlink/Open Safety!

www.tr-electronic.nl

‘Induvido biedt oplossingen aan

van concept tot uitwerking.

Your partner toward 100% quality assurance with machine vision.

Dit omvat de technische

implementatie van

geautomatiseerde bewakingen van

uw productieprocessen met behulp

van beeldverwerking.

Dankzij onze vakkennis kunnen

wij u uitgebreid helpen bij

het integreren van machine

visie toepassingen in uw

bestaande of toekomstige

productiefaciliteiten.’

François Beuckelaersstraat 27, 1785 Merchtem T: +32499301906

M: info@induvido.be W: www.induvido.be

00033026001 - INDUVIDO.indd 1 11-07-2022 12:03


Tekst Valérie Couplez | Beeld ifm electronic

BRENG UW GOEDEREN

BETROUWBAAR IN BEWEGING

Logistiek draait helemaal rond het in beweging brengen van goederen en mensen. De sleutelwoorden in logistiek

vandaag zijn snelheid, flexibiliteit, efficiëntie, performantie, veiligheid, kwaliteit en monitoring. Met andere woorden,

goederen en componenten moeten zich snel en betrouwbaar een weg banen door het productieproces. Een kolfje

naar de hand van de slimme sensortechnologie van ifm electronic.

De nood aan automatisering in logistiek nam de voorbije jaren sterk toe. Een trend die ook nog niet zal gaan liggen.

16 | ia-online.be


De nood aan automatisering in logistiek nam

de voorbije jaren sterk toe. Een trend die ook

nog niet zal gaan liggen de komende tijd, want

wie oplossingen zoekt om de prestaties, kwaliteit

en veiligheid te verbeteren, de snelheid

of flexibiliteit te verhogen, foutenlast terug te

brengen en een constante monitoring te verzekeren,

kan niet om automatisering heen. ifm

bouwt al jaren aan een wijd gamma van producten

en oplossingen die specifiek voor deze

markt ontwikkeld zijn. Klassieke technologie,

maar ook innovatieve, van positiesensoren en

RFID-devices tot 1D-, over encoders, displays en

2D- of 3D-visiesystemen, tot conditiebewaking

door middel van trillingsmetingen, en zoveel meer.

Voor meer efficiëntie en kwaliteit

tegen minder kosten

Met zijn aanbod helpt ifm electronic u om

meerwaarde te creëren op drie domeinen.

Allereerst zal automatisering via slimme sensoren

de efficiëntie en de prestaties van hoe uw

goederen door uw productie bewegen verbeteren

en fouten reduceren. Hoe dat kan? Door de

toegevoegde waarde van digitale communicatie

via IO-Link. Helemaal, van de sensor in het

veld tot de bovenliggende IT-systemen, worden

uw processen en hun onderhoudsnoden nauwgezet

gemonitord en aangestuurd.

Ten tweede helpt ifm u de kwaliteit van uw producten

en het niveau van uw service verhogen.

De vijf jaar garantie die ifm verbindt aan zijn producten

bewijst dat u technologie in handen krijgt

die bijzonder robuust en betrouwbaar is om voor

een optimale flow te zorgen in uw processen.

Ten derde staat vandaag kostenbesparing hoog

op de agenda. Door de kwaliteit van de componenten

en ifm’s motto om dicht bij zijn klanten

te staan, krijgt u de beste oplossing op maat

van uw noden om uw processen betrouwbaar

te automatiseren.

Logistieke toepassingen

De technologie van ifm is wijdverspreid binnen

magazijnen in Europa en ver daarbuiten. Ze

bewijst onder meer haar toegevoegde waarde

bij AGV’s en AMR’s, waar ze instaat voor obstakelherkenning,

botsingsvermijding, lokalisatie en

navigatie. De nieuwe O3R camera’s zijn bijvoorbeeld

uniek in de markt met hun capaciteiten,

hun compacte behuizing en hun mogelijkheid

om meerdere camera’s te combineren.

Een tweede domein waarin ifm electronic uitblinkt

is 3D-metingen voor palletiseerprocessen.

De 3D-camera’s van ifm zorgen voor de juiste

technologie om accurate metingen van goederen

in welke vorm en formaat dan ook uit te voeren.

‘Met zijn aanbod helpt ifm electronic u om meerwaarde

te creëren in uw logistieke processen’

Ook in magazijnen neemt conditiebewaking

een steeds prominentere rol in. Met de technologie

van ifm kan u vroegtijdig het terugvallen

van de prestaties van bepaalde componenten

of abnormaal gedrag detecteren, zodat er geen

ongeplande stilstanden optreden. ■

Ontdek wat er allemaal

mogelijk is aan slimme

automatisering

Maar geen twee magazijnen zijn dezelfde.

Om u te helpen de bomen door het

logistieke bos te blijven zien, organiseert

ifm op 15 september een internationale

webinar. U krijgt tweemaal de kans (om

10 uur en om 15 uur) om alles te weten te

komen over onderstaande onderwerpen.

Een concreet toepassingsvoorbeeld zal

illustreren wat dat in de praktijk allemaal

voor meerwaarde kan opleveren. Scan de

QR-code om u vandaag nog in te schrijven.

• magazijnautomatisering, AGV’s en AMR’s

• identificatie, tracering en lokalisering

van goederen, pallets,

mobiele robots, shuttles…

• typische uitdagingen in verband met

poortcontrole en de oplossing van ifm

• beheer van gegevensoverdracht

en systeemintegraties

• mogelijkheden van RTLS en RFID

• RFID-producten en oplossingen

voor magazijnautomatisering

De technologie van ifm is wijdverspreid binnen magazijnen in Europa en ver daarbuiten.

ia-online.be

| 17


De Pen

18 | ia-online.be


De Pen

Karl Haeusgen

Voorzitter VDMA

EUROPESE ONDERZOEKSPROGRAMMA’S

GAAN VOORBIJ AAN NODEN INDUSTRIE

De Europese onderzoeksprogramma’s voor industriële bedrijven zijn een belangrijke bouwsteen

om Europa’s positie te verzekeren binnen een wereldwijde concurrentie. Maar de programma’s

komen vaak te laat en de drempels om te participeren blijven hoog. De VDMA roept op tot een

betere samenwerking tussen Europese autoriteiten en de industrie.

Minder en minder kmo’s melden zich aan voor deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s. VDMA heeft hier drie

oorzaken voor geïdentificeerd. In eerste instantie hebben de lage kansen op succes in vergelijking met de inspanning die

moet worden geleverd geleid tot veel frustratie. Ten tweede beantwoorden de programma’s te vaak alleen maar aan politieke

trends op korte termijn en leggen ze de belangrijke technologische noden van de industrie naast zich neer. Ten derde zit de

timing vaak niet goed. Onderwerpen die om dringende actie vragen, zien we vaak pas twee à drie jaar later vertaald worden

in onderzoeksprogramma’s.

Voor de sector van mechanische engineering en fabrieksengineering, die fungeert als een integrator van technologie en

oplossingen voor heel wat takken van de industrie, is de medewerking aan onderzoek dat heel Europa bestrijkt nochtans cruciaal.

Zeker tegen de achtergrond van de uitdagingen waar Europa en haar industrie vandaag voor staan – van klimaatverandering

en grondstoffenschaarste tot technologische suprematie en concurrentiekracht – hebben we meer dan ooit nood aan nieuwe,

innovatieve en duurzame oplossingen. Het is daarom bijzonder alarmerend dat steeds minder bedrijven interesse tonen in

Europese onderzoeksprogramma’s en dat de prioriteiten in call voor subsidies steeds minder relevant worden.

VDMA gelooft daarom dat een nieuwe aanpak nodig is. Boven alles moeten veel meer bedrijven hun weg vinden naar

de Europese onderzoeksprogramma’s door instrumenten die minder drempels kennen en sneller ageren. Bovendien

moeten de prioriteiten zich duidelijker toespitsen op de technologische state-of-the-art die bedrijven nodig hebben

om hun concurrentiekracht te boosten en een groene transitie te ondergaan. Bijkomend moeten er platformen en

partnerschappen ontstaan die de industrie, wetenschappers, investeerders en beleidsmakers samenbrengen die deze

transformatie kunnen ondersteunen.

VDMA roept de Europese beleidsmakers op om in gesprek te gaan met de industrie. We hebben immers heel wat te bieden:

de expertise in technologie en markten, maar ook de juiste interpretatie van onderzoeksresultaten. De industrie kan private

investeringen mobiliseren om de intensiteit van onderzoek en ontwikkeling nu eindelijk op te trekken tot 3% van het bruto

binnenlands product over heel Europa, een doel dat Europa al jaren niet bereikt. Nu is dan ook het moment om de krachten

te bundelen. ■

ia-online.be

| 19


Tekst Valérie Couplez | Beeld Beckhoff Automation

DE PERFECTE ROBOT VOOR

IEDERE TOEPASSING

Robots blijven oprukken in de industrie. Met ATRO presenteert Beckhoff een nieuw modulair en flexibel concept dat

voor eender welke toepassing de juiste robotkinematica samenstelt. Het stokpaardje is de interne doorstroom van

data, stroom en vloeistoffen. Dit is zodanig geïmplementeerd, dat alle assen eindeloos kunnen roteren.

Met ATRO kunnen gebruikers bijna elk robotontwerp

voor hun toepassing samenstellen uit

de meegeleverde modules: van een eenvoudige

éénassige roterende indexeringstafel en deltakinematica

tot meerassige seriële robots. Het

holistische perspectief van Beckhoff is cruciaal

voor een eenvoudige inbedrijfstelling en bediening:

enkel de directe integratie van het robotsysteem

in PC-gebaseerde besturing maakt een

optimale totaaloplossing voor de machine of

installatie mogelijk. Hierdoor vermindert het

aantal controllers dat nodig is, zelfs bij meerdere

robots, tot slechts één industriële PC.

ATRO kinematica bestaat uit actieve koppelingen

– de motormodules. Die zijn verkrijgbaar

in verschillende vormen: rechte modules in

I-vorm of schuine modules in L-vorm, die zijn

ontworpen in vijf verschillende vermogens. Elke

motormodule vormt een compleet aandrijfsysteem

voor één as van de robot. De voeding en

besturing zijn de enige externe componenten

die nodig zijn, waardoor een stuk minder

ruimte nodig is in de schakelkast.

Naast de actieve modules zijn er verbindingsmodules

zonder eigen aandrijving:

- basismodules als een basis inclusief de

mediatoevoer;

- linkmodules met I-, L- en Y-vorm voor de

realisatie van individuele robotconfiguraties;

- systeemmodules die gebruikt kunnen

worden om extra functies te integreren,

zoals een camera.

Voordelen van interne mediatoevoer

Alle modules zijn onderling verbonden via de

ATRO interface, die een stevige verbinding

garandeert en ook de interne toevoer doorlaat.

Data, stroom en vloeistoffen (perslucht,

vacuüm of water) worden zo door de binnenkant

van de modules in de ATRO kinematica

Met ATRO kan een robot aan een specifieke taak worden aangepast dankzij een willekeurig aantal assen.

Bovendien is ATRO vrij schaalbaar, modulair en gemakkelijk uitbreidbaar.

20 | ia-online.be


‘Dankzij de interne toevoer van stroom, data en media

kan iedere as eindeloos roteren’

geleid. Conventionele robotoplossingen, daarentegen,

leiden deze aan de buitenzijde en zijn

daardoor beperkt in rotatie en het gebruik van

de werkruimte. Deze beperking wordt volledig

geëlimineerd met de Beckhoff oplossing: iedere

as kan eindeloos roteren, met als gevolg een

betere cartesiaanse toegankelijkheid en korte

positioneringspaden. Bovendien worden storende

zaken, zoals slechte draaibewegingen

omwille van externe kabels, vermeden dankzij

externe mediatoevoer. Dankzij de ATRO

interface kan quasi ieder robotwerktuig, zoals

geavanceerde grijpsystemen, gemakkelijk geïntegreerd

worden.

Systeemintegratie zonder grenzen

Met ATRO biedt Beckhoff een zeer flexibel

robotsysteem dat alle essentiële machinefuncties

bezit dankzij de diepgaande integratie in

de TwinCAT automatiseringssoftware. Enkele

voorbeelden zijn beeldverwerking voor complexe

toepassingen (‘bin picking’), verbetering

van bewegingsprestaties dankzij machine learning

of directe cloudverbinding voor analyse en

onderhoud. Het gebruik van open interfaces en

universele normen maakt een plug-and-play

werking van de gecreëerde robotconfiguratie

en eenvoudige engineering mogelijk.

Deze verscheidenheid van functies geconcentreerd

in één enkele controller minimaliseert

de hardwarekosten, zorgt voor

maximale synchronisatie van alle componenten

en snellere datacommunicatie.

Daar hoort ook de directe combinatie met

intelligente transportoplossingen zoals XTS

en XPlanar bij. Bovendien kunnen andere

gebieden zoals communicatie, functionele

veiligheid en de applicatie zelf moeiteloos

gerealiseerd worden. Met ATRO levert Beckhoff

een uiterst krachtige totaaloplossing

met maximaal resultaat, en dat met een –

tot dusver onmogelijke – kleinere ecologische

voetafdruk. ■

Met ATRO biedt Beckhoff een zeer flexibel robotsysteem dat alle essentiële machinefuncties bezit dankzij de

diepgaande integratie in de TwinCAT automatiseringssoftware.

ia-online.be

| 21


ELECTRIC MOTORS ELECTRIC MOTORS

ELECTRIC MOTORS ELECTRIC MOTORS

ELECTRIC MOTORS ELECTRIC MOTORS

MARINE

MOTORS

MARINE

MOTORS

MARINE

MOTORS

MARINE

MOTORS

MARINE

The Quality The Quality you can you trust! can trust!

The Quality The Quality you can you trust! can trust!

The Quality The Quality you can you trust! can trust!

The Quality The Quality you can you trust! can trust!

The Quality The Quality you can you trust! can trust!

E

E

E

ATEX

ATEX

Zone1 MARINE

Zone2

Zone1 MOTORS MARINE

Zone2

MOTORS

Zone1 MARINE

Zone2

MOTORS

Zone1 MARINE

Zone2

MOTORS

Zone1 MARINE

Zone2

MOTORS

WIMES ATEX

Zone1

WIMES ATEX

FORCE INCREASED FORCE

Zone2

Zone21 COMPLIANT Zone21 BRAKE

Zone1

COMPLIANT VENTILATED BRAKE DEGREE VENTILATED OF

Zone22 MOTORS Zone22

FORCE

MOTORS

MOTORS FORCE

PROTECTION

INCREASED MOTORS

Zone21 COMPLIANT

ATEX

Zone21 BRAKE COMPLIANT VENTILATED BRAKE DEGREE VENTILATED OF

Zone22

WIMES

MOTORS Zone22 MOTORS WIMES

MOTORS

PROTECTION MOTORS

Zone1

FORCE INCREASED FORCE

Zone2

Zone21 WIMES

COMPLIANT ATEX Zone21 WIMES

BRAKE COMPLIANT VENTILATED BRAKE DEGREE VENTILATED OF

Zone22 MOTORS Zone22 Zone1 MOTORS

MOTORS

MOTORS

Van FORCE

Zone2 Houcke NV, Vlamingveld 32, BE- FORCE

PROTECTION

Van Houcke NV, Vlamingveld 32, BE- 8490 Jabbeke, Belgium8490 Jabbeke, INCREASED Belgium

Zone21 WIMES

COMPLIANT

ATEX Zone21 WIMES

BRAKE COMPLIANT VENTILATED BRAKE DEGREE VENTILATED OF

Zone22 Van Houcke NV, MOTORS Vlamingveld Zone22 Van

Zone1

Houcke 32, BE- NV, MOTORS 8490 Vlamingveld Jabbeke, 32, Belgium MOTORS BE- 8490 Jabbeke, PROTECTION Belgium MOTORS

FORCE INCREASED FORCE

www.mez-motors.com

Zone2

COMPLIANT

BRAKE COMPLIANT VENTILATED BRAKE DEGREE VENTILATED OF

ATEX

ATEX

ATEX

Zone21

Zone21

WIMES

WIMES

MARINE

INCREASED

DEGREE MOTORS OF

PROTECTION

INCREASED MARINE

DEGREE MOTORS OF

PROTECTION

INCREASED MARINE

DEGREE MOTORS OF

PROTECTION

INCREASED MARINE

DEGREE MOTORS OF

PROTECTION

INCREASED MARINE

DEGREE OF

MOTORS


CODESYS 3

MAXIMALE PRESTATIES BIJ

MINIMALE AFMETINGEN

The new IIoT controller from WAGO

WAGO CC100 - REF 751-9301

Meer info


Tekst Valérie Couplez | Beeld IndustrialFairs

De cirkel sluiten op netwerkevent D2M

VAN ONTWERP TOT

SERIEPRODUCTIE

Waar MNE-Prototyping al een eerste schuchtere

poging vormde om ontwerpen en maken

dichter bij elkaar te brengen, trekt opvolger

design to manufacturing (D2M) nu resoluut die

kaart. “Het moment was rijp om onze kaarten

duidelijk op tafel te leggen. De vorige combieditie

had de synergie tussen ontwerpen en

maken doen bovendrijven. Op 21 en 22 september

willen we nu voor alle bezoekers een

verbindende ervaring creëren. De maakindustrie

transformeert in ijltempo tot een interactief

en wendbaar ecosysteem. Hoe beter bedrijven

beide processen kunnen verweven in hun organisatie,

hoe meer stappen ze kunnen zetten in

kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid”, verduidelijkt

Karl d’Haveloose van organisatieteam

IndustrialFairs de strategische koerswijziging.

Alle stippen verbinden

Ervaring is misschien nog het sleutelwoord,

want D2M wil meer doen dan gewoon de

klassieke exposanten samenbrengen op de

beursvloer. Het moet een belevenis worden

voor iedereen die de Belgische maakindustrie

een warm hart toedraagt. D’Haveloose:

“D2M wil alle stippen verbinden om van ontwerp

en serieproductie één geïntegreerde

waardeketen te maken. Door enerzijds een

breed aanbod van potentiële partners langs

de volledige keten op de been te brengen,

verdeeld over onze tien technologieroutes.

We kijken daarbij verder dan de namen die

iedereen kent naar welke innovatieve mate-

24 | ia-online.be


ialen en technieken er de laatste jaren zijn

bijgekomen. Want digitalisering heeft wel

wat in gang gezet, ook in de metaalindustrie.

De klant van morgen wil zakendoen met

maakbedrijven die sterk online inzetten en

snelle designconfiguratie en ordering mogelijk

maken, met een korte time-to-market,

goed georganiseerde toeleveringsketens en

flexibele voorraden.”

Beleving op en rond de beursvloer

“Anderzijds willen we inzetten op beleving om

de bezoeker te triggeren”, gaat D’Haveloose

verder. “We willen ze net dat tikkeltje extra

bieden door exposanten alle mogelijkheden te

geven om demo’s te organiseren en zelf een

aantrekkelijk randprogramma samen te stellen.”

Een missie die nog volop aan de gang is, maar

de eerste geluiden zijn alvast veelbelovend.

Doorlopend zal men op de beurs Café 3D

(Flam 3 D) en de Innovation Exposition (Howest

Industrial Design Center) kunnen bezoeken.

Elke dag staan er bovendien de welbekende

Expert Classes op het programma die toepassingsgerichte,

specialistische kennis rond ontwerpen

en maken aanreiken aan bezoekers om

de volgende stappen in hun productie te zetten.

Het volledige programma is terug te vinden op

de website.

Avondevents

Ook voor wie pas later op de dag kan komen

aanschuiven, is er nog veel lekkers voorzien.

“Op woensdagavond nodigt Agoria uit voor

‘the brave new world of manufacturing’, een

captain’s debate waar experten en technologieleiders

bezoekers inspireren rond maken en

ondernemen in tijden van disruptie. Op donderdag

wordt het avondprogramma versterkt

door het event ‘Manufacturing 4.0: closing

the loop’. Een debat omtrent de nood aan

meer samenwerking en partnerschappen in het

nieuwe maken anno 2022.”

Praktische info

Waar? Kortrijk Xpo, hal 4

Wanneer? 21 en 22 september

Openingsuren? Telkens van 14 tot 21 uur.

Tickets? Gratis mits registratie via de website

Meer info? www.d2m.be

Café 3D: een blend van kennis,

contacten en neutraal advies in AM

Heb je vragen over de mogelijkheden of uitdagingen

bij 3D-printing? Kom op de koffie

en krijg een beter beeld op de wereld van AM.

Bezoekers van de D2M-beurs kunnen doorlopend

terecht op het Café 3D netwerk- en

infopunt. Als onafhankelijke netwerkorganisatie

voor 3D-printen helpt Flam 3 D bedrijven,

onderzoeksinstellingen of andere organisaties

op weg met hun 3D-uitdaging. Je vindt er

relevante kennis en contacten om helemaal

wegwijs te raken in de wereld van AM.

Op zoek naar neutraal en onafhankelijk advies?

De koffie staat klaar! ■

‘Hoe beter bedrijven ontwerpen en maken kunnen

verweven in hun organisatie, hoe meer stappen ze

kunnen zetten in kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid’

ia-online.be

| 25


Tekst Valérie Couplez | Beeld IndustrialFairs

ONTDEK HOE U HET BEST

KAN DIGITALISEREN

De ideale evenwichtsoefening tussen een congres en een beurs. Zo kan je ABISS misschien nog het beste omschrijven.

Op die netwerksummit worden bezoekers getrakteerd op inhoud van de bovenste plank. Geen commerciële praatjes,

maar praktische handvaten die leiden tot inzichten. Nieuwe ontwikkelingen in digitalisering? Beste practices in

digitale roadmaps van andere bedrijven? Het passeert allemaal de revue en bezoekers kunnen op de beursvloer de

geleerde lessen meteen koppelen aan de juiste partner(s). Een formule die aanslaat, want ABISS stevent af op een

recordeditie op 6 oktober in Kortrijk Xpo.

Met de coronaperikelen eindelijk wat meer op

de achtergrond, sluit ABISS weer aan bij de

groeicurve van 2019. Organisator Industrial-

Fairs denkt rond de kaap van 90 exposanten

te stranden en verhuist de beurs naar hal 3 van

Kortrijk Xpo. Logisch, zult u denken, want digitalisering

staat volop in de kijker. Zeker, maar

op elke beurs tonen bedrijven vandaag wel de

softwareoplossingen die ze in petto hebben

voor hun klanten. Wat het event echt onderscheidt

van klassieke beurzen zoals Indumation,

is de focus op de inhoud.

“Daar gaat het gros van onze inspanningen dan ook

naartoe”, zegt Sven Mollie, exhibition & content

manager voor ABISS. “Je hebt de experten uit kennisinstellingen,

die vertellen over de laatste nieuwe

ontwikkelingen, maar vooral ook bedrijven die hun

ervaringen komen delen. Die vertellen over de uitdagingen

die ze al zijn tegengekomen en de volgende

stappen die ze willen zetten in hun digitale

transitie. Die input is van goudwaarde voor elke

bezoeker.” Het volledige programma was bij het

ter perse gaan van het magazine nog niet bekend,

maar staat op de website van de beurs.

Vertaalslag van theorie en praktijk

Wie de bezoekers met al die inspiratie van de

Expert Classes dan kan helpen om zelf een digitaliseringstraject

op het getouw te zetten? Ook

daarvoor hoeven ze op ABISS niet ver te zoeken.

“De exposanten op de beursvloer helpen hen de

vertaalslag te maken van alles wat ze gehoord

hebben in de Expert Classes naar hun eigen

project en hun eigen digitale vraagstukken.

Dat is echt de kracht van ABISS: de combinatie

van theorie en praktijk”, beklemtoont Karl

26 | ia-online.be


‘Wat ABISS echt

onderscheidt van klassieke

beurzen zoals Indumation,

is de focus op de inhoud’

D’Haveloose, managing director IndustrialFairs.

Ook op dat vlak waakt de organisatie over de

inhoud. “Net om ons naast andere automatiseringsbeurzen

te profileren. Elke fabrikant uit

deze wereld beschikt vandaag wel over eigen

apps, cloudoplossingen of platformen. Daarvoor

hoeven ze niet naar ABISS te komen. Wel

voor toepassingen die ook openstaan voor

andere hardware. Waar de focus echt op digitalisering

van processen ligt. Dat is de speeltuin

van ABISS.”

Voor een duidelijk overzicht zijn de beursvloer en

de Expert Classes net als in de voorbije edities

opgedeeld in drie thema’s: Industry of Things,

Intelligence of Things en Security of Things.

Van inspiratie naar connectie

Een tweede speerpunt van de beurs is uiteraard

het netwerken. “Daarom houden we de

oppervlakte voor exposanten bewust beperkt.

Het show- en demogehalte ligt hier lager, de

inhoud staat centraal. Bezoekers krijgen alle

ruimte om inspiratie te vinden voor de digitale

uitdagingen waar ze voor staan. Maar we zien

dat ook onze exposanten aan het netwerken

slaan. Er zijn al verschillende projecten gerealiseerd

met oplossingen die zijn uitgewerkt

door verschillende partners samen die elkaar

hier vonden op onze beursvloer. Daar zijn we

toch trots op. Daarom willen we alles in één

compacte ruimte kunnen blijven aanbieden:

het netwerken, de catering, het congres en

de beurs. Die combinatie zorgt voor een ijzersterke

wisselwerking”, besluiten D’Haveloose

en Mollie. ■

Praktische info

Waar? Kortrijk Xpo

Wanneer? Donderdag 6 oktober

Openingsuren? Van 9 tot 17 uur

Meer info? www.abissummit.be

ia-online.be

| 27


Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

HOE CONNECTIVITEIT

DE BASIS LEGT VOOR

DE SLIMME FABRIEK

Industrie 4.0 heeft een revolutie ontketend in hoe we produceren en automatiseren. De wereld van geconnecteerde

sensoren en real-time data uit de productie laat bedrijven toe om hun efficiëntie, flexibiliteit en veiligheid drastisch

te verbeteren. Maar het creëren van een slimme, datagedreven fabriek is echter niet zonder uitdagingen. Hoe

groter de afhankelijkheid van digitale technologie, hoe groter ook de kwetsbaarheid van netwerken. Datastromen

worden complexer, moeilijker te beheersen en dit kan leiden tot vertraging en zelfs stilstanden. Bovendien moet

elke Industrie 4.0-oplossing die u kiest ook bestand zijn tegen de soms zware omstandigheden die gelden op

de werkvloer. Maar hoe kan u dan Industrie 4.0 technieken op een duurzame, veilige en vooral succesvolle

manier implementeren?

Alles, van het binnenkomen van het order tot monitoring en onderhoud vanop

afstand, vraagt om een digitale verbinding met een hub of een sturingsomgeving.

28 | ia-online.be


Bedrijven moeten daarom grondig nadenken over hoe data doorheen de productie stromen en hoe alle geconnecteerde machines en installaties gestructureerd

en verbonden moeten worden.

Connectiviteit is de belangrijkste horde op weg

naar een efficiënt draaiende slimme fabriek.

Alles, van het binnenkomen van het order

tot monitoring en onderhoud vanop afstand,

vraagt om een digitale verbinding met een hub

of een sturingsomgeving. Deze connectiviteit

is tegelijk cruciaal om functies zoals systeemcontrole,

alarmen, updates en cyberveiligheid

te garanderen. De introductie van al deze

systemen is echter enorm complex. Operatoren

moeten grote hoeveelheden data over firewalls

naar de juiste bestemming sturen op een cyberveilige

manier. Want zolang de rekenkracht van

een computer beperkt blijft, is het belangrijk

om datastromen van kritische installaties te

identificeren. Wat is er cruciaal, wat moet er

voorrang krijgen zodat commando’s en data

die sleutelinformatie bevatten niet te laat arriveren

en voor disruptie zorgen.

Hardware en software voor

netwerkbeheer

Bedrijven moeten daarom grondig nadenken

over hoe data doorheen de productie stromen

en hoe alle geconnecteerde machines en installaties

gestructureerd en verbonden moeten

worden om een goed werkende topologie

te realiseren. Om slim te netwerken en datastromen

betrouwbaar en responsief te houden,

moet connectiviteit gecontroleerd worden. Dit

kan alleen door hardware (zoals Ethernet schakelaars

en poorten die garant staan voor veilige

communicatie en eenvoudige netwerkprotocollen)

te combineren met uitgebreide software

voor netwerkbeheer. Voeg hier dan nog draadloze

technologie aan toe om vanop afstand

toegang te krijgen tot de productiedata op de

werkvloer. Voor een precieze controle van datastromen

kunnen operatoren gebruikmaken van

managed Ethernet switches om verschillende

systemen en technologieën op een veilige en

eenvoudig te controleren manier te verbinden.

Deze schakelaars dichten de kloof tussen ongelijksoortige

systemen en apparaten en houden

zich actief bezig met het optimaliseren van netwerkwerkverkeer

om te verzekeren dat de juiste

kritische datastromen prioriteit krijgen. Daarnaast

kunnen ze optreden wanneer er onbekend

dataverkeer langs de poorten wil passeren. ❯

‘Een component die faalt kan een hele productieband

tot stilstand brengen of erger nog, het leven van

de operatoren die in de buurt aan de slag zijn

in gevaar brengen

ia-online.be

| 29


Easy and secure Remote

Access to your machines

Testing Partner

Cosy+

Dé veiligste industriële router voor remote access.

Ewon is al 20 jaar de referentie op vlak van industriële VPN routers voor toegang op afstand

tot machines en installaties. Vandaag komt daar een nieuwe generatie routers bij, de Ewon Cosy+.

• 100% Cybersecure - Hardware root-of-trust dankzij de geïntegreerde security chip.

• Automatische firmware updates.

• Vertrouwd door meer dan 20.000 klanten over de hele wereld.


Zolang de rekenkracht van een computer beperkt blijft, is het belangrijk om datastromen van kritische installaties te identificeren.

Wat is er cruciaal, wat moet er voorrang krijgen?

Robuuste infrastructuur nodig

Maar in een industriële omgeving volstaan

die functionaliteiten niet. Apparaten moeten

immers ook robuust en veerkrachtig zijn,

zodat ze decennialang kunnen meegaan, met

een beperkt aantal onderhoudsbeurten en

soms onder zeer zware omstandigheden. Hier

loont het niet om de kantjes ervan af te lopen.

Een component die faalt kan een hele productieband

tot stilstand brengen of erger nog, het

leven van de operatoren die in de buurt aan de

slag zijn in gevaar brengen. In een productie

waar elke schakel van de ketting geconnecteerd

is, bestaat er een hoger risico op elektromagnetische

interferentie vanuit diverse

systemen en apparaten. Wie in het netwerk

constant data doorstuurt, creëert een omgeving

van elektromagnetisch achtergrondgeruis.

Het is misschien niet zichtbaar voor operatoren,

het kan wel de signaalsterkte verzwakken, het

verkeer van data vertragen, en tot vertragingen

en stilstanden leiden.

Oplossingen op lange termijn

Ondanks deze aanzienlijke uitdagingen, wordt

er nog vaak gekozen voor oplossingen van het

schap van verschillende producenten en leverancier.

Het zoeken van de beste deals is hier

vaak de drijfveer achter, maar het eindresultaat

wordt vaak duurder en meer disruptief.

Bijvoorbeeld wanneer deze componenten

incompatibel zijn en niet goed met elkaar

samenwerken ,of niet gebouwd zijn om aan de

hoogste temperaturen of elektromagnetische

velden te weerstaan. Uitval is dan geen

mogelijk heid maar een zekerheid. Wie over de

contracten voor de aankoop van nieuwe componenten

gaat, moet zich dan ook bewust

zijn van deze problematieken. Wie oplossing

zoekt, moet voor componenten gaan die het

best met zware industriële omstandig heden

kunnen omgaan. Ze houden er daarenboven

ook beter rekening mee dat hoe meer bewegende

onderdelen er zijn, hoe groter de kans

op falen is. ❯

Een tweede aandachtspunt is het omgevingsklimaat.

Temperaturen in een industriële setting

kunnen variëren van -40 °C tot 75 °C. Beide

uitersten van het spectrum eisen hun tol op de

fysieke paraatheid van toestellen en componenten,

tenzij daar voldoende aandacht naar gaat.

Producenten moeten beschikken over een plan en een infrastructuur die hen in staat steltlen om flexibel met

uitzonderlijke omstandigheden om te gaan, als ze zich aandienen.

ia-online.be

| 31


Presence sensing

safety devices

e hoo e o ucti iteit met e ma t a et

o lossin en an ockwell utomation

e o lo in en n oc well utom tion i n

bi uit te e c i t oor toe in en w rbi

e eili hei an het e soneel een io iteit is.

un inno tie e ro ucten en ien ten el en bi e

be c ermin n uw men en m c ine en et milieu

terwi l e u time wo t emaximalisee .

Ook het maximale uit uw machines halen?

www.routeco.com/nl-be

+32 14 394 340

info-be@routeco.com


‘Hoe meer IoT-apparaten worden toegevoegd, hoe meer

inzichten er kunnen worden gegenereerd door Industrie

4.0-systemen’

Continuïteit garanderen

Want hoe sterk operatoren zich ook inspannen

om hun fabrieken van stilstand te vrijwaren, ze

kunnen niet alles voorzien. De recente ervaringen

met covid-19 zijn daarvan het beste bewijs.

Producenten moeten dus beschikken over een

plan en een infrastructuur die hen in staat

stellen om flexibel met uitzonderlijke omstandigheden

om te gaan, als ze zich aandienen.

Just-in-time productie en industriële processen

vragen om continuïteit in service. De kosten

van stilstanden lopen gauw op. Daarom moet

een netwerktopologie zo opgebouwd zijn, dat

er maximale redundantie is en minimale interferentie.

Een mesh topologie, waar alle apparaten

met elkaar verbonden zijn in een complex

web, kan hier bijvoorbeeld voor zorgen. Alle

apparaten kunnen dan met elkaar communiceren

en dynamisch hun transmissiepaden

aanpassen als er een verschil in signaalsterkte

optreedt. Dit laat toe om geavanceerde technologie

toe te passen die het netwerk kan

herstellen als een of meer verbindingen afbreken.

Het netwerk kan dus blijven werken, los van

interferentie of positie.

Anticiperen op netwerkproblemen

Maar verschillende productieomgevingen

zorgen voor andere uitdagingen. In een fysiek

of bedraad netwerk brengen mesh netwerken

een verhoogd risico op een broadcast storm

met zich mee. Dit gebeurt wanneer er een

accumulatie optreedt van signalen en verkeer

op een industrieel computernetwerk. Een

broadcast storm die niet aangepakt wordt, zal

zodanig veel van het netwerk vergen tot het

punt dat er geen normaal verkeer meer door

kan. Deze interferentie kan worden vermeden

door packet forwarding, een feature aanwezig

in managed switches. Ze stellen operatoren

in staat om veilig meerdere apparaten in een

ring- of een mesh netwerk te gebruiken om

data langs verschillende paden te laten stromen

wanneer het standaardpad om een of andere

reden niet zou werken. Het resultaat is dus

een netwerk dat zichzelf kan herstellen en

zijn topologie intelligent kan aanpassen om te

verzekeren dat de taken uitgevoerd worden,

zelfs wanneer ingenieurs aan de slag zijn om

de problemen op te lossen.

Aandacht voor cyberveiligheid

Hoe meer IoT-apparaten worden toegevoegd,

hoe meer inzichten er kunnen worden gegenereerd

door Industrie 4.0-systemen. Maar

ook het risico op cyberaanvallen neemt op die

manier toe, omdat er meer mogelijke punten

voor indringing bijkomen. Waar cyberveiligheid

ingeburgerd is bij IT-netwerken, is er op dat vlak

nog veel werk aan de winkel bij OT-systemen

op de productievloer. Operatoren hebben dus

nood aan oplossingen die cyberbedreigingen

kunnen afschermen, zodat ze geen kritische

werkzaamheden kunnen bedreigen of gevoelige

data kunnen extraheren. Deze systemen moeten

ook makkelijk geïntegreerd kunnen worden in

de bestaande technologie-architectuur. Digitale

infrastructuur in fabrieken is te uitgebreid en te

duur om zomaar te vervangen door nieuwere,

veiligere systemen. Een adequate cyberverdediging

moet uit verschillende lagen bestaan, die

zowel de digitale IT-laag als de fysieke OT-laag

verbindt. Qua software kunnen mainstream

verdedigingssystemen zoals anti-virus oplossingen

bieden. Maar er is ook nood aan geautomatiseerde

alarmen, intelligentie om bedreigingen

te detecteren en analyseren, zodat er veilig kan

worden verder gewerkt.

Gecombineerde aanpak

In het OT-domein zou een geschikte oplossing

kunnen bestaan uit het verbinden van een

eenrichtingsverkeer gateway of een datadiode.

Dit is een hardware drempel die de kwetsbare

kanalen van een netwerk blokkeert en die onsite

door operatoren kan uitgeschakeld worden

indien nodig. Zo’n gateway controleert het

dataverkeer en de datastromen en zorgt tegelijk

voor de nodige ademruimte om kritische

processen te laten draaien. Een gecombineerde

aanpak van cyberveiligheid zorgt voor een

fabriek die in staat is om haar assets heel efficiënt

te isoleren van cyberdreigingen. Het is een

oplossing die processen en de integriteit van

de productie beschermt, en de veiligheid van

de medewerkers. Het industriële netwerk kan

veilig verbonden worden met IIoT zonder risico

op indringers. ■

Waar cyberveiligheid ingeburgerd is bij IT-netwerken, is er op dat vlak nog veel

werk aan de winkel bij OT-systemen op de productievloer.

Een netwerktopologie moet zo opgebouwd zijn, dat er maximale redundantie is en

minimale interferentie. Alle apparaten kunnen dan met elkaar communiceren en dynamisch

hun transmissiepaden aanpassen als er een verschil in signaalsterkte optreedt.

ia-online.be

| 33


Tekst Valérie Couplez | Beeld Siemens

Volgende stappen in digitalisering

werktuigmachines en drives

Op weg naar Industrie 4.0 zijn veel bedrijven er inmiddels in geslaagd om een transparante werkvloer te creëren.

Voor de meeste bedrijven is de heilige graal in automatisering nu het gedrag van hun machinepark te gaan

voorspellen. Gepokt en gemazeld in digitaliseringstrajecten, gaat het Motion Control Customer Services team van

Siemens onder leiding van Ronny Maes op zoek naar hoe bedrijven de volgende stappen in hun productie kunnen

zetten voor een hogere uptime, een betere productiviteit, en meer duurzaamheid.

‘Je moet je efficiëntie zodanig opdrijven,

dat er quasi geen uitval meer is. Dat is de enige

manier om hier te blijven produceren’

34 | ia-online.be


Hoe SKF de concurrentie een stap voor blijft

dankzij digitalisering

Ronny Maes: “Het gaat verder dan gewoon

data-analyse loslaten op je gegevens. Je moet

met een partner aan tafel zitten die weet

hoe hij met een sturing moet omgaan en

parameters kan terugkoppelen.”

SKF, met hoofdkwartier in Gotenburg (Zweden), mag zich de grootste lagerfabrikant ter wereld

noemen. Het bedrijf erkende digitalisering als de hefboom bij uitstek om zijn concurrentiekracht

te vergroten, en ging in zee met Siemens om werk te maken van een digitale transformatie.

Samen ontwikkelden ze een digitaliseringsroadmap, die nu stap voor stap wordt uitgerold. Dat

zorgt voor een betere connectiviteit en transparantie, maakt een verregaande traceerbaarheid

mogelijk en de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen op basis van Siemens technologie.

In een waar proces van co-creatie combineren SKF en Siemens voortdurend de echte en de

digitale wereld in de fabrieken van SKF om minder grondstoffen te gebruiken en de flexibiliteit,

kwaliteit en efficiëntie te verhogen. Het warm water hoefden ze echter niet uit te vinden.

Door een kijkje te nemen hoe de productie van elektromotoren bij Siemens in Bad Neustadt

gedigitaliseerd is, vond SKF heel wat inspiratie om in de eigen processen toe te passen.

De meeste bedrijven zijn al vergevorderd in het transparant

maken van hun processen op de werkvloer.

Het is nu zaak om voorspelbaarheid in te bouwen.

“Aan de hand van een zeer gestructureerde

aanpak in zeven stappen begeleiden we onze

klanten doorheen hun digitale transformatie,

gaande van consulting tot onderhoud.

We willen met een open blik kijken naar hoe

we klanten kunnen helpen om hun machines

te verbeteren. Dat doen we vanuit één centrale

vraag: waar wil je naartoe? Wij helpen

dan kijken hoe we dat kunnen invullen op een

behapbare manier, en dat voor de volledige

levenscyclus van een product of proces, onderhoud

incluis.” Het team van Maes krijgt sinds

covid meer projecten dan ooit voorgeschoteld

om zijn tanden in te zetten. “Toen lag de focus

op remote oplossingen. Nu wordt ook verder

gekeken. We willen nooit op onze lauweren

rusten, maar altijd out-of-the-box blijven vooruit

denken met onze klanten, zodat ze altijd

blijven verbeteren.”

Voorspellen en aanpassen

Dat de Belgische industrie wel oor heeft naar

digitaliseringstrajecten, heeft alles te maken

met de kostenstructuur die gepaard gaat met

hier produceren.

“Je moet je efficiëntie zodanig opdrijven, dat

er quasi geen uitval meer is. Dat is de enige

manier om hier te blijven produceren. De

meeste bedrijven zijn al vergevorderd in het

transparant maken van hun processen op de

werkvloer. Het is nu zaak om voorspelbaarheid

in te bouwen. Zodat je op voorhand weet wat

er zal gebeuren, jazeker, maar ook om systemen

te ontwikkelen die zich kunnen aanpassen

aan deze voorspellingen.”

Net daarin schuilt vaak de complexiteit van de

volgende generatie aan oplossingen. “Het gaat

verder dan gewoon data-analyse loslaten op je

gegevens. Je moet met een partner aan tafel

zitten die weet hoe hij met een sturing moet

omgaan en parameters kan terugkoppelen. Die

de brug kan slaan tussen wat er aan IT-kant

beschikbaar is en aan OT-kant nodig is, ook op

vlak van cyberveiligheid. Op dat vlak kunnen

we heel wat ervaring in de schaal leggen.”

Erkenning als Siemens Hub

Dat het team van Maes met deze strategie

duidelijk op het juiste spoor zit, blijkt uit de

recente erkenning als Siemens Hub. “Een

bekroning voor het hele team. We fungeren al

meer dan tien jaar als Center of Competence

voor het volledige portfolio van Motion Control

Customer Services. Dat we vanuit de hier opgebouwde

expertise heel wat succesvolle projecten

gerealiseerd hebben, is het hoofdkwartier

niet ontgaan. Als Hub zullen we nu proactief

naar de regio’s trekken met een concreet plan

van aanpak en ambitieuze doelstellingen. We

gaan mee met hun klanten aan tafel zitten

om te zien hoe we samen tot oplossingen

kunnen komen die hun productie in de juiste

richting sturen.”

Het team zal de komende maanden dan ook

extra versterking krijgen. “Dat zijn heus niet

alleen automatiseringsingenieurs meer. We

hebben mensen nodig die de behoeften van

klanten kunnen ontleden en daar een passende

architectuur tegenover zetten. We moet daarin

altijd slimmer worden en verder gaan.” ■

ia-online.be

| 35


Tekst en beeld VEGA

MEER PAPIER

UIT MINDER

GRONDSTOFFEN

‘Zelfs analoge meetinstrumenten hebben

meer intelligentie en digitale data aan

boord dan vandaag gebruikt wordt’

DS Smith gebruikt een groot aantal verschillende chemicaliën. Dankzij de sensoroplossing en software van VEGA gebeuren de bestellingen automatisch en beschikt het

bedrijf altijd over de juiste hoeveelheden.

Om een antwoord te bieden op de stijgende schaarste van grondstoffen,

moet de productie van papier efficiënter en dus duurzamer worden.

Digitalisering is een van de antwoorden op deze uitdaging. Daarvoor

moet je niet alleen innoveren, maar ook het volle potentieel uit bestaande

oplossingen halen. Niveau- en druksensoren bevatten bijvoorbeeld al meer

intelligentie dan velen vermoeden.

Papierproducenten streven al jaren naar meer

efficiëntie, onder meer door de toepassing van

meer gestroomlijnde processen. Digitalisering

kan dit proces op een geheel nieuw niveau

brengen. Er ligt een enorm potentieel voor

besparingen in bijna elke processtap, van de

silo met houtsnippers, over de droog cilinder,

tot afvalwaterbehandeling. Dieper inzicht in

processen leidt tot een preciezere planning en

minder verbruik van hout, water en energie.

Tegelijkertijd vermindert dan ook de nood aan

onderhoud, wat resulteert in meer uptime en

minder voorraad aan wisselstukken.

Net de data uit niveau- en drukmetingen

kunnen dienen om deze nieuwe koers uit te

stippelen. Zelfs klassieke analoge meetinstrumenten

met een 4…20 mA verbinding, die nog

De VEGAPULS Air ziet bij DS Smith betrouwbaar toe

op het niveau van de IBC tanks sinds 2020.

36 | ia-online.be


updates nodig, noch aanpassingen aan de

instellingen. De sensoren kunnen dan draadloos

bediend worden over afstanden van 25 tot 50 m,

afhankelijk van de transmissiekwaliteit.

steeds het breedst verspreid zijn in de industrie,

hebben heel wat meer intelligentie en digitale

data aan boord die vandaag amper gebruikt

wordt. Sinds 2016 kunnen VEGA sensoren

daarom uitgerust of geleverd worden met een

Bluetooth LE (Low Energy) draadloos display en

aanpassingsmodule om waardevolle data ter

beschikking te stellen. In papierproductie betekent

dit niet alleen een handige inbedrijfstelling, het

toont ook de gezondheid van de sensor en

uitgebreide diagnose-opties.

De rechtstreekse voordelen voor gebruikers zijn

onder meer de aanzienlijke vereenvoudiging

van hun werkzaamheden, vooral bij moeilijk

bereikbare meetpunten, tot het vermijden van

procesrisico’s die gepaard gaan met tijdrovende

en vaak gecompliceerde on-site procedures.

De sensor hoeft ook niet meer gereinigd te

worden. Monitoring, uitbating en het onderhoud

van installaties wordt zoveel veiliger en sneller.

Best practice bij DS Smith

Wanneer het om een occasionele meting gaat,

raadt VEGA de VEGAPULS Air radarsensoren

aan. Een van de eerste toepassingen in de

papierproductie vinden we bij het Nederlandse

bedrijf DS Smith De Hoop. De VEGAPULS Air

ziet er betrouwbaar toe op het niveau van hun

IBC tanks sinds 2020. Dat gebeurt zonder dat

de plastic container geopend of aangepast

moet worden om de sensor te installeren. Waar

de IBC’s ook staan en of ze nu gestapeld zijn,

de meetdata van het niveau van elke individuele

container wordt elke zes uur draadloos

doorgestuurd naar de cloud of via het mobiel

netwerk naar het controlecentrum of naar het

VEGA Inventory System.

DS Smith gebruikt een groot aantal verschillende

chemicaliën. Dankzij de sensoroplossing

en software van VEGA gebeuren de bestellingen

automatisch en beschikt het bedrijf altijd

over de juiste hoeveelheden, zonder dat er tijdrovende

visuele controles hoeven te gebeuren.

De oplossing was goedkoper, betrouwbaarder

en eenvoudiger dan verwacht.

Slim kan ook eenvoudig zijn

En wat ligt in het verschiet voor de papierindustrie?

IO-Link sensoren van VEGA blijken

optimale oplossingen. Deze zijn voorzien van

Sinds 2016 kunnen VEGA sensoren uitgerust of

geleverd worden met een Bluetooth LE (Low Energy)

draadloos display en aanpassingsmodule om waardevolle

data ter beschikking te stellen.

eenvoudige bedrading, digitale communicatie

met simultane monitoring, en features die bij

een sensorwissel alle parameters en instellingen

behouden. In de toekomst zal VEGA voor veeleisende

sensortaken tweedraads sensoren op

de markt brengen op basis van Ethernet met

een APL (advanced physical layer) die hen in

staat stelt om digitale protocollen zoals Profinet

of Ethernet/IP toe te passen. Met deze technologie

komt de digitalisering van alle processen,

van eenvoudig tot uiterst complex, binnen

handbereik in de zeer nabije toekomst.

Meer intelligentie hoeft daarom niet meer complexiteit

te betekenen. Integendeel. Met digitale

data en waarden op de juiste plaatsen, kan

papierproductie gemonitord, beheerd en geoptimaliseerd

worden op een eenvoudigere, meer

transparante en begrijpbare manier. Omdat het

besparen van grondstoffen en verlagen van

onderhoudskosten de bouwstenen van een meer

efficiënte papierproductie zijn, zullen niveau- en

druksensoren een sleutelrol spelen. Daarom

zorgen VEGA instrumenten voor een optimale

ondersteuning van de onderhoudsploeg, zodat

die zich ten volle kan concentreren op zijn kerntaak:

de meest efficiënte productie van de best

afgewerkte producten realiseren. ■

Draadloze sensoren dichten de kloof

Alle VEGA sensoren die sinds 2003 geproduceerd

worden, kunnen een snelle retrofit krijgen met

dit display. U hoeft enkel het deksel van de sensor

los te schroeven en het nieuwe display en aanpassingsmodule

in te pluggen. Geen software-

Monitoring, uitbating en het onderhoud van installaties worden zoveel veiliger en sneller

dankzij de Bluetooth verbinding.

ia-online.be

| 37


Tekst Valérie Couplez | Beeld Induvido

VISIETECHNOLOGIE OMGEZET

IN GEBRUIKSVRIENDELIJKE

OPLOSSINGEN

Machinevisie is ‘hot’. Wie zijn machine ogen kan geven, kan immers heel wat meerwaarde creëren op vlak van

kwaliteitscontrole en ‘right first time’ productie. De uitdaging zit echter in het integreren van die signalen in de

volledige automatisering van de machine of zelfs de productielijn. Vanuit die nood is Induvido ontstaan. Zaakvoerder

Kenny Dom stelt zijn expertise in het werk om machinebouwers en eindgebruikers alle ondersteuning te geven die

nodig is op vlak van visietechnologie. Sinds kort ook als preferred network solution partner voor Keyence.

Het vergt wel wat knowhow om tot een

perfect afgeregeld systeem voor machinevisie

te komen. Dat is waar Induvido van

meerwaarde kan zijn.

38 | ia-online.be


‘Alles wat je met je eigen ogen kan zien, daar kun

je een geautomatiseerde oplossing op basis van

visietechnologie tegenover zetten’

Induvido staat voor Industrial Vision Systems

Dom. Het toont meteen welke focus Kenny

Dom legt met zijn bedrijf. Met een bachelordiploma

in automatisering en een brede professionele

basis in mechatronica weet Dom

hoe productieomgevingen werken. Dat hij zijn

onderneming uit de grond stampte in volle

coronaperiode, toont ook dat hij uit het juiste

ondernemershout is gesneden. “De passie voor

machinevisie heb ik ‘on the job’ ontdekt. Het is

een duidelijke trend in machinebouw om meer

machinevisie te integreren. Om aan kwaliteitscontrole

te doen, voor meer traceerbaarheid te

zorgen, remote te kunnen kijken wat er misloopt…

Er zijn enorm veel mogelijkheden.”

Meer dan camera’s alleen

De technologie is dat vandaag ook. Machinevisie

omvat meer dan alleen camera’s. Het gaat

ook om barcodelezers, 2D- en 3D-capturing,

visiesensoren, hoogtemetingen… “Er zijn verschillende

technologische oplossingen mogelijk

om met behulp van machinevisie kwaliteitscontrolesystemen

te realiseren, hardware- en

softwarematig. Veel bedrijven hebben er zelf

al in geïnvesteerd, maar lopen dan tegen de

limieten aan om er in de praktijk een goedwerkende

oplossing van te maken. Het vergt wel

wat knowhow om tot een perfect afgeregeld

systeem te komen.”

Dat is waar Induvido van meerwaarde kan zijn.

Van het volledig uitwerken van het concept tot

en met de implementatie. “Maar ik ondersteun

en begeleid ook bedrijven om zelf de systemen

die ze staan hebben te leren afregelen en bedienen

en nieuwe programma’s te schrijven. Of ik

kijk samen met hen hoe we een bestaande

oplossing kunnen updaten. Als ik vertrek, moet

er een gebruiksvriendelijke oplossing staan.”

Juiste technologie kiezen

Knowhow en service voorop dus. Daar wil Indivudo

de komende jaren zijn reputatie verder

rond opbouwen. “Ik vertrek altijd vanuit de

noden van de klant: wat wil hij precies bereiken

met de integratie van visie. Eenmaal die scope

is afgedekt, begint het advies om tot de juiste

technologische keuzes te komen.”

Dat Indivudo gekozen heeft voor de technologie

van Keyence, heeft daar alles mee te maken.

“Ze staan voor kwalitatieve en robuuste oplossingen

met een gamma dat heel breed gaat.

Op die manier kunnen we echt gaan kijken wat

er voor elke specifieke situatie precies nodig

is. De juiste technologie en de juiste dimensionering

van de oplossing. Ik probeer de klant

daarbij niet alleen te wijzen op wat er vandaag

nodig is, maar ook hoe hij zijn productie in de

toekomst ziet evolueren om een future proof

visieoplossing te implementeren.”

Secuur en veilig werken

Induvido bestaat misschien nog niet zolang,

maar de lijst van mooie referenties groeit steeds

verder aan. “Er zijn nog weinig machines die

naar de eindgebruiker vertrekken zonder een

of andere vorm van visie in geïntegreerd. Alles

wat je met je eigen ogen kan zien, daar kun je

een geautomatiseerde oplossing op basis van

visietechnologie tegenover zetten. Door me

voortdurend bij te scholen rond dit onderwerp,

volg ik alle nieuwe ontwikkelingen op de voet,

zodat de klant ook alle innovaties mee krijgt.”

Zijn eigen ervaring bouwde Dom op in de

farma-industrie. “Een wereld waar er heel

strikte procedures gelden. Dat appreciëren

klanten ook in mijn manier van werken. Alles

gebeurt volgens de regels en veiligheidsvoorschriften.”


Keyence staat voor kwalitatieve en robuuste oplossingen

met een gamma dat heel breed gaat.

Er zijn nog weinig machines die naar de eindgebruiker

vertrekken zonder een of andere vorm

van visie in geïntegreerd.

ia-online.be

| 39


Prototyping + MNE wordt …

Design to Manufacturing

MACHINEERING

NETWORK

EVENT

Industrialfairs, organisator van 5 Belgische

technologiebeurzen, heeft samen met de powering

partners Agoria en Howest Industrial Design

Center, de handen in elkaar geslagen om de ‘nextstep’

van de netwerkbeurs Prototyping MNE

vorm te geven. Design to Manufacturing (D2M)

“connects all the dots” na de succesvol gecreëerde

synergie in 2020.

De wereld van het nieuwe maken

Het nieuwe maken anno 2022 vereist dat u als

productiebedrijf schakelt als één ‘agile’ organisatie

waar alle afdelingen en processen werken als één

ecosysteem. Snel inspelen op de nieuwe product- en

volumecriteria van uw klanten, kan alleen maar als

uw verschillende afdelingen en processen perfect

op elkaar afgestemd zijn. Concreet: afdelingen

zoals verkoop, design, engineering, productie,

logistiek en sales spelen real-time op elkaar in.

Kortrijk Xpo

21-22|09

2022

Design to Manufacturing (D2M) zal plaatsvinden op 21 & 22 september 2022

in Kortrijk Xpo (BE)

De volledige puzzel van industrieel

ontwerp tot maken

De nieuwe naam geeft alvast overduidelijk de

missie van de beurs voor de maakindustrie van

(over)morgen, in 1 duidelijke statement weer:

Design to Manufacturing (D2M), of het aanbod van

technologie, tools en oplossingen dat beantwoordt

aan de innovatieve noden van alle divisies van

het maakbedrijf om zo het groter geheel van de

wendbare en slimme maakorganisatie te vormen.

Industry 4.0, digitale transformatie, nieuwe en

hybride design- en productietechnologie zijn de

mainstream trends waar Design to Manufacturing

(D2M) een podium aan geeft. Met een honderdtal

exposanten, een uitgebreid programma aan Expert

Classes, debates, Café3D en een ‘innovation

exposition’, bieden we best-of-breed inzichten en

oplossingen voor elke competentie.

U vindt er technologiepartners & leveranciers voor:

• Engineering-en designtechnologie;

• materialen, componenten en industriële subcontractors;

• Machines, gereedschappen, robotisering en automatisering

voor conventionele, geavanceerde en additieve productie,

printen, assemblage, bewerking en verwerking van metaal,

kunststoffen, composiet;

• Software, tools, dashboards en I4.0 technologie voor

automatisering, digitalisering en monitoring van alle

productie en periferie;

• Diensten, competenties en oplossingen voor aan-en afvoer,

maintenance, asset management, supply chain, testing,

kwaliteit, planning etc.

21 & 22 september | Kortrijk Xpo

Bezoek www.D2M.be of scan de QR

code en ontdek alles over de beurs


Veiligheidstechniek voor de Machinebouw

www.euchner.be

MGB2

Modular

Multifunctional

Gate Box

Veiligheidssysteem met

vergrendeling

Modulair ontwerp, flexibel

combineerbaar

Busmodule met ProfiNet /

ProfiSafe

Tot 6 deuren op één

busmodule

Uitbreidingsmodule MCM

voor nog meer functies

Categorie 4 / PLe conform

ISO 13849-1

EUCHNER (BENELUX) BV I POSTBUS 119 I

NL-3350 AC PAPENDRECHT I +31 (0)78 615 47 66 I INFO@EUCHNER.BE


Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

HOE MACHINES

DUURZAMER MAKEN?

De tijd van producten kopen is voorbij. Bedrijven zoeken oplossingen die voor een meerwaarde in hun processen

kunnen zorgen. Oplossingen die vandaag bovenal digitaal moeten zijn en het etiket duurzaam dragen. Maar wat

houdt dat allemaal in voor machinebouwers? Hoe kunnen zij aan boord van deze sneltrein geraken? Een gesprek

met Marian Köller, segment manager material processing bij Lenze.

Het is geen lachertje om machinebouwer te zijn,

vandaag. De industrie ziet zich geconfronteerd

met enorme uitdagingen om digitaler en duurzamer

te worden. Een transitie die zich bovendien

moet voltrekken tegen een achtergrond

van geopolitieke problemen en een toevoerketen

die aan herdenken toe is. Köller: “Ondernemen

is koffiedik kijken, vandaag. Het is bijzonder

moeilijk in te schatten hoe de markt zal evolueren.

Microchips zijn een kritische component

geworden, dat weet iedereen, maar dat geldt

ook voor behuizingen, door de enorme prijsstijgingen

in bepaalde metalen. VDMA concludeert

uit verschillende enquêtes onder haar leden dat

de vraag de komende maanden zal dalen. Geen

bruuske implosie, maar eerder het wegvallen

van de overcapaciteit die er nu is.”

Terug naar de tekentafel

In tijden van onzekerheid is het goed om te

kunnen terugvallen op betrouwbare partners.

Lenze gaat daarom met zijn klanten aan tafel

zitten over hoe ze machines kunnen herontwerpen

om met deze moeilijke omstandigheden om

te gaan. “Verder verfijnen wat er is, is nu minder

aan de orde. Daar botsen bedrijven tegen de

limieten van de toevoerketen aan. Je wil nu

vooral compactere machines bouwen, zodat er

net minder materiaal of kritische componenten

nodig zijn. Wij zoeken dan samen met machinebouwers

naar andere technologieën die dezelfde

taken kunnen oplossen maar binnen minder

ruimte. Servo-assen, bijvoorbeeld, in plaats van

hydraulische. Innovatie dringt zich echt wel op.

Daar zetten we zelf ook hard op in om onze

automatiseringstechnologie beter te maken.”

Software is nu vaak de differentiator voor machinebouwers om net dat tikkeltje meer te kunnen en hun machines te optimaliseren.

Tegelijkertijd is digitalisering een enabler voor meer innovatie.

42 | ia-online.be


Software als differentiator en enabler

En wie vandaag innoveren zegt, zegt digitaliseren.

“We zien dat de ontwikkelingen op het vlak

van mechanica en elektronica al heel ver staan.

Dat is waar we vandaan komen en dat zal onze

basis blijven. Uiteraard blijven we daarin verder

evolueren, maar niet meer met zevenmijlslaarzen.

Software is nu vaak de differentiator voor

machinebouwers om net dat tikkeltje meer

te kunnen en hun machines te optimaliseren.

Tegelijkertijd is digitalisering een enabler voor

meer innovatie.” Daarmee zetten ze meteen ook

koers naar meer duurzame machines. “Waar

conventionele productielijnen enkel een aan- en

uitschakelaar hadden, kunnen ze nu efficiënter

gestuurd worden. Frequentieregelaars zijn daarvan

een mooi voorbeeld. Zonder slimme, digitale

technologie, zullen we niet de sprongen in duurzaamheid

kunnen zetten die nodig zijn om de

klimaatambities waar te maken.”

‘Wij helpen die intelligentie in de machines van

onze klanten te krijgen, zodat ze sneller kunnen

ingrijpen in processen’

Het is geen lachertje om machinebouwer te zijn, vandaag. De industrie ziet zich geconfronteerd met enorme

uitdagingen om digitaler en duurzamer te worden.

Verder gaan in flexibiliteit

en schaalbaarheid

Köller zoekt in zijn job actief naar nieuwe ontwikkelingen

in de markt die klanten kunnen

helpen om energie te recupereren of energieefficiënter

te worden. Hij ziet daarbij ook het

belang om kennis meer en meer digitaal te

gaan borgen. “Het vergt ervaring om rekening

te houden met alle specificaties waaraan

materialen onderhevig zijn tijdens de productie.

Ervaren rotten aan de machines hebben dat in

de vingers. Wij helpen die intelligentie in de

machines van onze klanten te krijgen, zodat ze

sneller kunnen ingrijpen in processen.”

Tijdens Hannover Messe werd al een tipje

van de sluier gelicht over wat Lenze achter

de schermen aan het voorbereiden is om

hierin verder te gaan. “Schaalbaarheid is cruciaal

om flexibel te kunnen inspelen op de

snel veranderende evoluties in de markt. We

zullen daarom een automatiseringsplatform

lanceren dat gebruikers in staat stelt om sneller

digitaal te worden, maar dan in een heel

(cyber)veilige omgeving. Zeker voor kleinere

machinebouwers is het belangrijk om machineveiligheid

en cyberveiligheid samen te brengen.

Dat is onze job als technologiepartner.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd. ■

Lenze gaat met zijn klanten aan tafel

zitten over hoe ze machines kunnen

herontwerpen om met deze moeilijke

omstandigheden om te gaan.

ia-online.be

| 43


Met dedicated software en

hardware, in combinatie met

de brainware van de eigen

mensen een wil Routeco

ecosystemen bij klanten

helpen opbouwen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Routeco

VOOR ELKE KLANT

DE JUISTE AANPAK

Elk bedrijf is anders. Wie zich rechtstreeks naar eindgebruikers wil richten met automatiserings- en digitaliseringsoplossingen,

moet dan ook van goeden huize zijn om telkens de juiste technologie voor te stellen. Met zijn ervaring

op het terrein en het sterke gamma van Rockwell Automation achter de hand, zet Routeco nu die stap. Een

dedicated sales team zal met dedicated service, hardware en software bedrijven helpen om ecosystemen binnen

hun productie op poten te zetten.

Routeco heeft sinds zijn oprichting hard

gewerkt. In the field, met tal van projecten die

bedrijven in staat stelden om stappen te zetten

in productiviteit, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid

op te drijven. Maar ook achter de

schermen. “We hebben een structuur proberen

neer te zetten om op verder te bouwen”, opent

country director James Jonckers. “Met een sterk

gamma. Rockwell Automation beschikt immers

over het breedste gamma aan automatiseringscomponenten

ter wereld. Met een sterk team

dat kennis en ervaring bundelt. En nu recent

ook met onze nieuwbouw in Turnhout, die ons

alle ruimte geeft om verder te groeien. Het is

nu tijd voor de volgende stap.”

Rechtstreeks eindgebruikers

benaderen

Het succes van de sterke tandem Routeco en

Rockwell Automation is dat ze door de breedte

van het gamma voor elke toepassing een passende

oplossing in huis hebben. Een troef die

ze in de verf willen zetten op de komende

editie van ABISS, waar ze zij aan zij zullen staan.

En een troef die ze nu ook rechtstreeks bij

eindgebruikers willen uitspelen met een specifieke

benadering en aanpak. “Eerst en vooral:

hiermee willen we de integratoren met wie we

nauw samenwerken, niet buitenspel zetten.

Integendeel. Maar we zien dat er problematieken

zijn waarvoor eindgebruikers geïntegreerde

oplossingen nodig hebben. Denk bijvoorbeeld

aan cybersecurity of aan onderhoudsprocessen,

die eigenlijk de volledige productie beslaan.

Met dedicated software en hardware, in combinatie

met de brainware van onze eigen mensen

willen we die ecosystemen bij klanten helpen

opbouwen.”

Verantwoorde ROI voor innovaties

Routeco heeft daarvoor een dedicated sales

team opgezet binnen de eigen rangen. “Wie

de volgende stappen in automatisering van zijn

productielijn wil zetten, heeft nood aan een duidelijke

architectuur in dit digitale tijdperk. Een

ecosysteem dat data tot de juiste punten kan

44 | ia-online.be


laten stromen. Het team zal samen met eindgebruikers

kijken welke pijnpunten er zijn en hoe

het die kan oplossen met aangepaste service,

producten en oplossingen. Dan is het aan de

integrator om het te bouwen. Hun rol is dus

zeker nog niet uitgespeeld”, verduidelijkt sales

manager Johny Vangeel. Dat het moment rijp

is om de volgende stappen in automatisering

te zetten, daarvan is niet alleen Routeco overtuigd.

“We zien dat ook Agoria erop hamert bij

zijn leden dat investeringen nodig zijn om hun

concurrentiepositie te handhaven. Digitaliseren

is heus geen voorrecht voor multinationals. Deze

oplossingen liggen ook binnen handbereik van

kmo’s die bereid zijn om te innoveren. Wij willen

met hen kijken hoe we daar een verantwoorde

ROI aan kunnen koppelen.”

Raad en daad, hardware en software

Een mooi voorbeeld daarvan is de Fiix CMMS

software die onderhoudsprocessen kan stroomlijnen.

“Uptime is alles. Excel-lijsten alleen

volstaan niet om alle waarschuwingen die de

productieapparatuur uitzendt tijdig en juist te

interpreteren. Wie stappen wil zetten van reactief

naar predictief onderhoud, kan niet om

software heen.” Fiix helpt bedrijven daarom

‘Wie de volgende stappen

in automatisering van

zijn productielijn wil

zetten, heeft nood aan een

duidelijke architectuur in

dit digitale tijdperk’

om al hun assets te beheren en in perfecte

conditie te houden met behulp van artificiële

intelligentie. “Maar dat is slechts één aspect.

We kunnen klanten ook helpen om de energiekost

per product te berekenen en duurzamer te

worden. Of hoe ze cyberveilig met IoT-toepassingen

kunnen omgaan. Of… We vertrekken

altijd vanuit waaraan de klant nu precies nood

heeft en staan hem bij met raad en daad en

met hard- en software”, besluit Vangeel. ■

Fiix helpt bedrijven om al hun assets te beheren

en in perfecte conditie te houden met behulp van

artificiële intelligentie.

Digitaliseren is heus geen voorrecht voor multinationals. Routeco kijkt hoe het daaraan een verantwoorde ROI kan koppelen voor zijn klanten.

ia-online.be

| 45


Tekst en Beeld LAPP

Risico op storingen beperken

LAPP positioneert zich steeds meer als aanbieder van totaaloplossingen. Dit omvat ook diensten.

Op de Hannover Messe presenteerde het bedrijf de nieuwe Health Check Service.

Met de Health Check service wordt uw gehele machinenetwerk

gescand op zwakke punten en fouten.

46 | ia-online.be


Goede dienstverlening wordt steeds belangrijker

in de internationale concurrentie. LAPP

biedt zijn klanten reeds meer dan 110 verschillende

diensten aan – van configuratoren tot

op maat gemaakte kabels of assemblages, en

van digitale selfservices op de website tot justin-time

leveringen. Nu breidt de wereldmarktleider

voor geïntegreerde oplossingen op het

gebied van kabel- en verbindingstechniek zijn

dienstenpakket strategisch uit.

"Als aanbieder van oplossingen willen we meer

als partners met onze klanten samenwerken.

Het gaat niet alleen om onze componenten,

maar om de toegevoegde waarde die wij

bieden om onze klanten werk en risico's in

hun processen uit handen te nemen", zegt

Dr. Patrick Olivan, senior manager business

development services bij LAPP.

Industriële machinenetwerken

robuuster maken

Hij en zijn team presenteerden de nieuwe

Health Check in het FutureLab van LAPP op de

afgelopen Hannover Messe. De nieuwe dienst

is bedoeld om klanten te helpen het risico op

storingen in hun industriële machines tot een

minimum te beperken. De reden: meer dan

50% van storingen is te wijten aan fysieke

connectiviteit. De oorzaken zijn vaak mechanische

en omgevingsbelasting, veroudering,

inferieure producten, verkeerde aarding of

slechte netwerkverbindingen. In dit domein

kan LAPP zijn expertise laten gelden. Met de

Health Check worden de zenuwbanen van de

machine, dat wil zeggen de PROFINET netwerken

en hun componenten, gecontroleerd en

wordt er vastgesteld of optimalisatie nodig is.

Dit maakt de systemen robuuster tegen fouten

en uitvaltijden.

Apparaten en visuele inspecties

Het LAPP team bestaat uit gecertificeerde

PROFINET engineers. Zij gebruiken verschillende

speciale apparaten voor de gezondheidscontrole,

waarmee het gehele machinenetwerk

kan worden gescand op zwakke punten en

fouten, bijvoorbeeld Atlas 2 van PROCENTEC of

de PN-Quicktester van LEADEC. LAPP heeft een

nauw partnerschap met deze twee bedrijven.

Indien nodig kan een beroep worden gedaan

op hun jarenlange ervaring. Daarnaast zijn er

visuele inspecties en checklists om de voor de

toepassing geschikte selectie van producten of

het ontwerp en de toestand te controleren.

"Zo controleren we de EMC, de mechanische

belasting, of er sluimerende fouten in het netwerk

sluimeren en of het aan de specifieke

eisen voldoet. Op die manier kunnen we

binnen een dag een industriële machine of

productielijn controleren, kritische punten vinden

en oplossingen voorstellen", legt Olivan uit.

Gedetailleerd rapport

Aan het eind ontvangt de klant een gedetailleerd

rapport over de netwerkcommunicatie

en -configuratie en over de diagnostische

berichten van het netwerk en de apparaten.

Ook inbegrepen in het dienstenpakket: een

kabel certificeringsrapport voor de afzonderlijk

geteste kabels, een EMC-checklist en een

bevinding van waar eventuele zwakke punten

zitten en hoe deze te optimaliseren.

Aan het eind ontvangt de klant een gedetailleerd rapport over de netwerkcommunicatie en -configuratie en

over de diagnostische berichten van het netwerk en de apparaten.

Het LAPP team bestaat uit gecertificeerde PROFINET engineers.

De doelgroep zijn de kleinere en middelgrote

machinebouwers of productie-exploitanten

die voor dergelijke gevallen niet over eigen

personeel beschikken. LAPP kan deze klanten

ondersteunen tijdens de inbedrijfstelling of ook

de gezondheidscontrole uitvoeren voor oudere

bestaande machines in productie.

Ervaring opdoen

In de proeffase is de nieuwe dienst nog gratis,

om zoveel mogelijk ervaring op te doen en het

aantrekkelijkste aanbod te kunnen samenstellen.

Op lange termijn zou de gezondheidscheck

beschikbaar kunnen worden als een extra

dienst in de portefeuille voor LAPP klanten.

Naast de netwerkcontrole heeft dit volgens

Olivan nog andere voordelen: "Wij zouden

bijvoorbeeld de garantie kunnen verlengen

voor klanten die zo'n controle door ons laten

uitvoeren. In plaats van de gebruikelijke twee

jaar, zouden wij dan vijf of meer jaar garantie

kunnen bieden." ■

ia-online.be

| 47


Tekst Valérie Couplez | Beeld Wieland Electric

Robuuste netwerkoplossingen voor een flexibele en betrouwbare data-uitwisseling

VEILIG GENETWERKT

Met wifi krijgen machines en componenten zoals PLC’s, aandrijfunits… mobiele en kabelvrije toegang tot het lokale netwerk.

Radiotechnologie wint aanzienlijk aan belang in de industrie, zowel in elektronische apparaten als in de wereld

van fabrieks- en machine-engineering in het algemeen. Of het nu gaat om toepassingen rond IoT, Machine to

Machine (M 2 M), authenticatie, traceerbaarheid, monitoring of sturing vanop afstand. Met wifi krijgen machines en

componenten zoals PLC’s, aandrijfunits… mobiele en kabelvrije toegang tot het lokale netwerk. De wienet Access

Points van Wieland Electric kunnen flexibel gebruikt worden als toegangspunt, bridge of client.

48 | ia-online.be


Met Wireless Local Area Networks (WLAN)

worden radiogolven aan hoge frequentie

gebruikt als transmissiemedium voor data en

communicatie. Een oplossing die dus volledig

draadloos werkt, wat van WLAN een flexibel

datacommunicatiesysteem maakt dat geïnstalleerd

kan worden als een uitbreiding op of ter

vervanging van bedrade LAN’s. WLAN biedt

normaal verbinding met het bredere netwerk

door middel van één toegangspunt. Dit geeft

gebruikers de mogelijkheid om te bewegen

binnenin een lokaal dekkingsgebied, terwijl ze

toch verbonden blijven met het netwerk.

(automatisch geleide voertuigen) kunnen dankzij

de wienet Access Points het programmeren en

het opvragen van de status in werking gebeuren.

Over Wieland Electric

Wieland Electric beschikt over een uitgebreid

portfolio aan oplossingen voor de machine-

bouw. De focus ligt op innoverende concepten

die de beschikbaarheid van uw machinepark

verbeteren: door gebruik van vereenvoudigde

installatietechnieken, gemakkelijk te configureren

stuursystemen en flexibele oplossingen voor

diagnose en maintenance. In België gebeurt de

verdeling door ATEM. ■

Eenvoudige en veilige integratie in

netwerken

De Access Points uit het wienet productportfolio

zorgen voor een eenvoudige en veilige

integratie van machines in het netwerk, met

een geïntegreerde of externe antenne. Ze stellen

allerlei toestellen in staat om een WLAN

verbinding te maken met het netwerk via een

Ethernet interface of verschillende WLAN/LAN

netwerken met elkaar te verbinden.

Deze verbinding wordt geconfigureerd door

middel van een webinterface die met een paswoord

beschermd is. De webinterface biedt

uitgebreide statistische gegevens over de activiteiten

van de betrokken Access Points, maar

ook over de signaalsterkte, en giet dat allemaal

in een gedetailleerd rapport.

De laatste toevoegingen aan het gamma

Access Points zijn tevens voorzien van een

nieuwe firmware, zodat u ook een VPN-connectie

kan managen.

Moeilijk bereikbare apparaten

monitoren en sturen

De wienet Access Points zijn geschikt voor de

uitbreiding van een Ethernet kabelnetwerk met

WLAN functionaliteit. Ze kunnen draadloze

netwerkapparaten integreren in een bestaande

WLAN. Verder kunnen ze netwerkverbindingen

vervangen die anders moeilijk te bedraden

zouden zijn met transparante WLAN bridges.

Uiteraard kunnen ze ook bestaande WLAN netwerken

verder uitbreiden.

Hun sterke troef is dat ze gebruikers in staat stellen

om ook apparaten op moeilijk bereikbare

plaatsen te kunnen monitoren en sturen. Typische

toepassingen zijn bijvoorbeeld kabelvrije

communicatie voor rolbrugtoepassingen, waar

de bereikbaarheid speelt. Eenvoudige programmeertaken

en onderhoudswerkzaamheden

kunnen dan vanop de begane grond gebeuren.

Bij automatische magazijnen gebeurt de monitoring

vanop een veilige afstand. En in AGV’s

De wienet Access Points zijn

geschikt voor de uitbreiding

van een Ethernet kabelnetwerk

met WLAN functionaliteit.

‘De Access Points uit het wienet productportfolio zorgen

voor een eenvoudige en veilige integratie van machines

in het netwerk’

De sterke troef van de wienet Access Points is dat ze gebruikers in staat stellen om ook apparaten op moeilijk

bereikbare plaatsen te kunnen monitoren en sturen.

ia-online.be

| 49


Het ontwerp van een machine legt het fundament voor de CO 2

-voetafdruk. Door gratis engineering tools ter beschikking te stellen kunnen klanten

een idee krijgen welke producten met welke CO 2

-emissies gepaard gaan.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Festo

PNEUMATICA OP

HAAR DUURZAAMST

Duurzaamheid moet het fundament van een concurrentiële Europese industrie worden. Want als we de ambitie

van koolstofneutraliteit hard willen maken, zal er een versnelling hoger geschakeld moeten worden. Tijdens zijn

jaarlijkse persconferentie plaatste Festo het thema dan ook helemaal bovenaan de agenda. Van de eigen producten

die een make-over kregen om ze meer duurzaam te maken, over Festo Energy Saving Services om bedrijven te

helpen energie besparen, tot de ontwikkeling van een bioreactor die efficiënt op grote schaal algen kan produceren

met behulp van fotosynthese. Het bedrijf kondigde ook aan dat het tegen begin 2023 koolstofneutraal zal zijn.

50 | ia-online.be


Automatisering zal een sleutelrol spelen in de

industriële transformatie richting klimaatbescherming,

efficiënt omspringen met grondstoffen,

duurzaamheid en de circulaire economie.

Festo wil ook zelf het goede voorbeeld geven

door zijn koolstofvoetafdruk drastisch kleiner

te maken de komende twee jaar.

“Daardoor zullen al onze productie- en logistieke

sites wereldwijd, net als de Duitse verkooplocaties

en het hoofdkwartier in Esslingen

CO 2

-neutraal zijn van het begin van 2023”, legt

CEO Oliver Jung uit.

Festo heeft voor zijn eigen duurzaamheidsstrategie

de Sustainable Development Goals van

de Verenigde Naties als ijkpunten gebruikt. Het

visualiseert zijn inspanningen in het zogeheten

Blue World concept. “Hiermee willen we

tonen hoe automatiseringstechnologie de aangroei

van de wereldbevolking enerzijds en de

bescherming van onze natuurlijke grondstoffen

en een klimaatneutrale productie anderzijds in

balans kan brengen”, legt Jung uit. Het doel

is om de industrie te helpen transformeren tot

een efficiënte en klimaatvriendelijke productie.

Partner voor klanten

“Onze klanten beschouwen ons als een partner

in hun eigen transitie. Samen met ons kunnen

ze de transformatie van de industrie vormgeven.

Innovaties zullen daarin een sleutelrol

spelen”, voegt Jung eraan doe.

Festo heeft wat dat betreft zijn adelbrieven

klaar. Digitale en intelligente pneumatica, automatiseringsplatformen

en concepten om energie

te besparen in pneumatica… Festo stelde

ook ’s werelds eerste pneumatische cobot voor

op de afgelopen Hannover Messe. Een pio-

Oliver Jung: “Al onze productie- en logistieke sites wereldwijd en het hoofdkwartier in Esslingen zullen CO 2

-

neutraal zijn van het begin van 2023.”

niersrol die het overigens wil blijven opnemen.

In 2021 vloeide 7% van de gerealiseerde omzet

terug naar onderzoek en ontwikkeling.

Om een antwoord te bieden op de uitdagingen

van vandaag en morgen in die transitie, kunnen

bedrijven rekenen op Festo Didactic. Trainingen

die leerinhoud en leeromgevingen aanbieden

om nieuwe vakken te leren, op basis van wat er

nodig is in de domeinen IT, artificiële intelligentie,

datawetenschap en duurzaamheid.

Duurzame producten

Koolstofneutraliteit begint met duurzame producten.

Festo’s ‘Stars in Automation’ zijn meer

dan 2.200 pneumatische en elektrische componenten

die tot het kerngamma van de Duitse

automatiseringsspecialist behoren. Machinebouwers

kunnen hiermee ongeveer 80% van

al hun toepassingen eenvoudig, snel (zelfs bij

grote hoeveelheden) en tegen een interessante

prijs bouwen. Het kenmerk bij uitstek van de

meest recente toevoegingen aan deze reeks

is duurzaamheid. Ze worden ontwikkeld om

gewicht, volume, energie, grondstoffen en

ruimte te besparen, de bouwstenen om tot

meer duurzame machines te komen.

Een mooi voorbeeld is de nieuwe ronde

DSNU-S cilinder, die dezelfde prestaties biedt

als de DSNU cilinder die zich al bewezen heeft,

maar die 35 mm korter is en een 40% nauwere

montage-interface heeft. Daarbij wordt nauw

samengewerkt tussen ontwikkelaars en productieplanners

om de cyclustijden terug

te dringen. ❯

Julia Bikidis: “We verwachten dat een digitaal productpaspoort de standaard zal

worden, de komende vijf à tien jaar.”

Onder Controlled Pneumatics verstaat Festo mechatronische pneumatische

systemen met innovatieve klep- en communicatietechnologie aan boord, zoals de

Festo Motion Terminal VTEM.

ia-online.be

| 51


Multi-protocol Servodrive CMMT-AS-MP

Overstappen naar de nieuwste generatie

servoaandrijvingen zonder risico of complexiteit

Deze multiprotocol servodrive kan zowel via Profinet, EtherCat, EthernetIP

en Modbus met uw PLC communiceren, en ondersteunt de motion- en

driveprofielen Profidrive & CiA402.

Besturingsarchitectuur

Intelligente software

Mechanisch

www.festo.be/CMMT

4847068_Q-FESTO-B_Adv197x130_IM_MultiProtocol-Servodrive_BLG_v1.indd 1 29-07-2022 11:38

Wij geloven in het standaardiseren

van processen, niet van mensen.

Wie kiest voor EPLAN kiest voor ruim 35 jaar ervaring in engineering.

Onze oplossingen stellen ondernemingen in staat om de waarde van

hun data op nieuwe manieren te ontsluiten. Processen, beslissingen

en ervaringen worden geautomatiseerd, zodat engineers weer kunnen

focussen op wat zij het beste doen: engineering.

De digitale transformatie is al begonnen, wacht dus niet tot morgen om

de toegevoegde waarde van EPLAN voor uw onderneming te ontdekken.

Meer weten?

www.eplan.be/ecosystem

EPL_B_Anz_197x130mm_090822_print.indd 1 09.08.22 12:45


Duurzame engineering

Maar hoe weet u nu of u de duurzame keuze

maakt om uw machine te bouwen? Het ontwerp

van een machine legt het fundament voor

de CO 2

-voetafdruk. Door gratis engineering

tools ter beschikking te stellen kunnen klanten

een idee krijgen welke producten met welke

CO 2

-emissies gepaard gaan. Daarnaast zet het

in op innovatieve oplossingen om die emissies

vervolgens naar beneden te brengen.

Julia Bikidis, project manager CO 2

reduction

voor het productportfolio bij Festo: “De focus

ligt altijd op hoe de klant onze producten

gebruikt. Maar we kijken ook naar hoeveel CO 2

er nodig was om ze te maken. We verwachten

dat een digitaal productpaspoort de standaard

zal worden, de komende vijf à tien jaar. Met

onze inspanningen in verband met digital twins

op basis van de administration shell proberen

we hierop te anticiperen en tot een koolstofneutraal

productportfolio te komen. De belangrijkste

ondersteuning hierin zal komen van de

technologische voordelen die Controlled Pneumatics

biedt”, beklemtoont Bikidis.

Controlled Pneumatics

Voor wie het nu hoort donderen in Keulen:

onder Controlled Pneumatics verstaat Festo

mechatronische pneumatische systemen met

innovatieve klep- en communicatietechnologie

aan boord. Op basis van de variabelen die

sensoren oppikken kan er digitale controle

uitgeoefend worden. Op die manier kunnen

gebruikers nog altijd genieten van de eenvoud

van standaardpneumatica om dingen in beweging

te brengen, maar krijgen ze tegelijk meer

controle voor meer betrouwbare, precieze en

efficiënte oplossingen.

Geautomatiseerde aangroei van biomassa

Algen zijn de kleine helden van het klimaat. Zelfs in hun natuurlijke staat zijn het extreem efficiënte

fotosynthesizers die tien keer meer CO 2

absorberen dan planten op het land. In bioreactoren uitgerust

met de nodige sensoren, sturingstechnologie en automatisering, kan de efficiëntie van algen nog

verder worden opgetrokken, tot honderd keer het niveau van landplanten. Dit toont hun unieke

potentieel om tot een klimaatneutrale circulaire economie te komen. Met het PhotoBionicCell

onderzoeksproject demonstreert Festo hoe een mogelijke benadering van industriële biologisering

er zou kunnen uitzien.

Het schoolvoorbeeld van Controlled Pneumatics

is de Festo Motion Terminal VTEM, waarmee

Festo de wereld van pneumatica digitaliseerde.

Festo brengt persluchttechnologie naar een

heel nieuw technologisch niveau, waar grondstoffen

besparen, energie-efficiëntie en duurzaamheid

de codewoorden zijn.

Op zoek naar persluchtlekken

Een goed idee, zeker gezien de huidige energieprijzen.

Dat het aanbod Festo Energy Saving

Services tegen deze achtergrond ook in de

kijker wordt gezet, hoeft dan ook niet te verwonderen.

Festo kiest voor een aanpak volgens

DIN EN ISO 11011 en gaat op een gestandaardiseerde

manier samen met zijn klanten op

zoek naar mogelijke besparingen in hoe perslucht

gebruikt wordt – wist u trouwens dat ook

artificiële intelligentie de weg naar energiewinst

kan tonen?

Festo gaat met zijn Energy Saving Services op een gestandaardiseerde manier op zoek naar mogelijke besparingen

in hoe perslucht gebruikt wordt.

De experten doorlopen vijf stappen. Tijdens

de eerste drie worden de productie, de voorbehandeling

en de distributie van perslucht

onder de loep genomen. Daarna richten ze

hun aandacht op de verbruikers: de pneumatische

toepassingen en systemen. In de

laatste stap wordt een monitoring systeem

voorgelegd om de energiestatus permanent

te monitoren. Festo AX Predictive Energy

maakt bijvoorbeeld een vingerafdruk van uw

productielijn en legt die voortdurend tegen

de huidige status. Met behulp van machine

learning en artificiële intelligentie kunnen

lekken op die manier automatisch gedetecteerd

worden. ■

ia-online.be

| 53


advertorial

Tekst en beeld Leuze

De complete veiligheidsoplossing

voor toegangsbeveiliging op

palletmagazijnen van Leuze

Palletmagazijnen met automatische herstart dragen bij tot een verhoogde systeemefficiëntie met een betrouwbare

toegangsbeveiliging. Een nieuwe veiligheidsoplossing met inductielussen, lichtscherm en bewaakte signaalvolgorde

voldoet aan de eisen van de herziene norm EN 415-4 en zorgt daarmee voor maximale veiligheid. Inductielussen in

het veiligheidssysteem maken onderscheid tussen vorkheftrucks en personen.

54 | ia-online.be


advertorial

Normatief kader: herziene EN 415-4

Fabrikanten en exploitanten van machines en

systemen moeten voldoen aan de wettelijke

voorschriften. Normen spelen ook een belangrijke

rol. Zij beschrijven eisen en bieden ondersteuning

bij het waarborgen van de veiligheid

aan machines en systemen. Deze zijn in Europa

echter niet wettelijk bindend. Voor fabrikanten

of exploitanten van machines of systemen

zijn vooral type C-normen van belang. Dit zijn

machine-specifieke veiligheidsnormen. Hiertoe

behoort EN 415-4 "Veiligheid van verpakkingsmachines

- Deel 4: Palletiseermachines

en depalletiseermachines en bijbehorende

uitrusting". De inhoud van de norm uit 1997

werd aanzienlijk herzien. In de komende versie

van de norm worden nieuwe eisen gesteld

aan fabrikanten en exploitanten. Dit heeft

ook gevolgen voor de toegangsbeveiliging van

palletmagazijnen met automatische herstart.

niet meer gegarandeerd voor de gegeven toepassing.

Een nieuw type van toegangsbeveiliging

voor een palletmagazijn heeft tot doel de

toegang van personen te verhinderen, maar

tegelijkertijd de toegang van pallets mogelijk te

maken met een vorkheftruck.

Naleving van de normen door

sequentiecontrole

Fabrikanten en exploitanten kunnen nu

gebruikmaken van een nieuwe oplossing, die

wordt beschreven in de toekomstige versie

van de norm EN 415-4. Deze komt overeen

met de huidige stand van de techniek. Twee

inductielussen worden ook gebruikt voor dit

type toegangsbeveiliging op palletmagazijnen.

Het verschil met traditionele concepten

is dat de beide inductielussen zich niet vóór

de gevarenzone bevinden. In plaats daarvan

bevindt één lus zich buiten de gevarenzone en

de tweede bevindt zich achter de inloopbeveiliging,

binnen de gevarenzone. De ESPE – de

opto-elektronische beveiligingsinrichting – blijft

op haar plaats. Zoals voorheen scheidt zij de

verkeers- en de gevarenzone. Daarnaast is er

ook een veiligheidssysteem dat toezicht houdt

op een gedefinieerde opeenvolging van signalen

en de automatische herstart initieert.

Gebruiksklaar systeem

Leuze biedt de beschreven veiligheidsoplossing

voor toegangsbeveiliging op palletmagazijnen

met automatische herstart aan als een compleet

pakket dat is getest en gevalideerd op

het gebied van veiligheid met de benodigde

componenten. ■

‘Het verschil met

traditionele concepten

is dat de beide

inductielussen zich niet

vóór de gevarenzone

bevinden’

Traditioneel concept met externe inductielussen

Tot nu toe werden veel materiaaloverslagstations

met automatische herstart als volgt beveiligd:

elektro sensitieve beschermingsuitrusting

(ESPE) beveiligde het toegangspunt – als de

ESPE (inloopbeveiliging / lichtscherm) onderbroken

wordt, worden de machine en transportband

gestopt. Om te voorkomen dat de

gestopte machine opnieuw moest worden

opgestart na het laden van een gang door

een bevoorradingsvoertuig, zoals een vorkheftruck,

werden twee inductielussen gebruikt als

muting-signalen. Deze bevonden zich in de

vloer vóór de inloopbeveiliging. Wanneer de

vorkheftruck over de inductielussen reed, werd

de inloopbeveiliging tijdelijk overbrugd.

www.leuze.com

Deze oplossing beantwoordt niet meer aan de

huidige stand van de veiligheidstechnologie:

Het systeem eindigt vaak in een evaluatielogica

met één kanaal; als gevolg daarvan is

de veiligheid onder bepaalde omstandigheden

ia-online.be

| 55


Tekst Thomas Rönitzsch, Bihl+Wiedemann | Beeld Bihl+Wiedemann

Zero Pressure Accumulation en AS-Interface

GECONTROLEERDE

MATERIAALSTROOM

Bihl+Wiedemann, de onderneming die als systeemaanbieder voor ASi-3 en ASi-5 een veelheid aan modules

voor rollermotoren, gelijkstroommotoren en frequentieomvormers van diverse fabrikanten en verschillende

vermogensklasse aanbiedt, breidt zijn toch al brede spectrum aan aandrijfoplossingen verder uit met zijn

ZPA-functionaliteit: dé oplossing voor stuwdrukvrije transporttechniek.

56 | ia-online.be


De ZPA-logica is een slimme en kostenbesparende

add-on voor de AS-Interface-topologie

die vaak in de transporttechniek wordt toegepast.

Deze logica is onafhankelijk van de

fabrikant, kan in applicaties met maar één aandrijfoplossing

of in gemengde systemen worden

geïmplementeerd, en is te combineren met de

ASi-5/ASi-3-gateways van Bihl+Wiedemann die

op dit moment voor een groot aantal gangbare

veldbussen leverbaar zijn.

Met de softwaresuites ASIMON360 en ASi

Control Tools360 – de laatste zonder geïntegreerde

Safety-functionaliteit – zijn configuratie

en parametrisering eenvoudig te realiseren.

Dankzij standaardinstellingen is de stuwdrukvrije

transporttechniek snel te implementeren,

zonder dat er speciale voorkennis, uitgebreide

programmeervaardigheden of een handleiding

nodig zijn. Via de gebruikersvriendelijke

grafische interface kunnen desgewenst aanvullende

instellingen worden aangebracht. En

omdat nieuwe functies via updates kunnen

worden geïntegreerd, is de ZPA-oplossing van

Bihl+Wiedemann ook nog eens uiterst toekomstbestendig.

inspanning of kosten voor PLC-programmering

en onafhankelijk van de aandrijfoplossingen

die in de installatie worden gebruikt.

Stuwdrukvrije transporttechniek houdt in dat de

stroom van transportobjecten tussen ontvangsten

afgiftepunten – inclusief accumulatiesecties

en bufferzones – wordt gecoördineerd en tegelijkertijd

botsingen tussen of druk op afzonderlijke

transportobjecten worden voorkomen. Het

accumulatiebeheer wordt gerealiseerd binnen

gedefinieerde zones van de transportlijn die

met elkaar communiceren. Een transportobject

wordt binnen een zone tegengehouden totdat

het volgende deel van de lijn door de logica

als ‘vrij’ wordt herkend. Wanneer er ophoping

tussen de transportobjecten optreedt, stuurt de

voorliggende zone een signaal dat ervoor zorgt

dat het transportobject wordt tegengehouden.

De objecten botsen dus niet ongecontroleerd

op elkaar, maar worden op afstand van elkaar

geplaatst. Zo blijven er altijd tussenruimtes

tussen de afzonderlijke transportobjecten.

Het hart van de oplossing is altijd een ASi-5/

ASi-3-gateway. Deze gateway fungeert enerzijds

als enige universele configuratie-interface

voor alle modellen van een stuwdrukvrij transporttraject,

en anderzijds als diagnose-interface

met uitgebreide diagnosemogelijkheden via

alle gangbare veldbussen naar OT, maar dankzij

OPC UA ook naar IT. ❯

Zonder inspanning of kosten

AS-Interface heeft zich ook gevestigd als een

internationaal gestandaardiseerd bedradingssysteem

in de moderne transport- en materiaalstroomtechniek.

De ZPA-oplossing van

Bihl+Wiedemann biedt hier de mogelijkheid

om een zelfstandige en van besturing onafhankelijke

stuwdrukvrije transporttechniek voor

verschillende transportgoederen zoals dozen,

bakken, IBC’s of pallets te configureren – zonder

Bihl+Wiedemann heeft een uitgebreid portfolio met ASi-3- en ASi-5-motormodules voor rollenbanen

met 24 VDC- of 48 VDC-voedingsspanning en voor draaistroommotoren met frequentieomvormers van

verschillende fabrikanten.

De ZPA-oplossing van Bihl+Wiedemann functioneert onafhankelijk van de oplossingen voor besturing en aandrijving die in de installatie worden gebruikt.

ia-online.be

| 57


Cyclisch schrijven:

snelheid, acceleratie en

parameters

Drive-oplossingen met ASi-5

Korte cyclustijden en hoge databandbreedte

Cyclisch lezen:

motorstroom en

gedetailleerde diagnose

www.bihl-wiedemann.com


Uitgebreide functionaliteit

Of het nu gaat om basisfuncties zoals snelheid,

start- en stophellingen of transportrichting, of

om uitgebreide functionaliteit zoals uitlooptijden,

bewakingstijden voor uitblijvende transportobjecten

of bloktransport: de stuwdrukvrije transporttechniek

van Bihl+Wiedemann biedt vele

mogelijkheden. En om het voor de gebruiker zo

eenvoudig mogelijk te houden, zijn er standaardinstellingen

vastgelegd, die overigens desgewenst

apart kunnen worden uitgebreid en aangepast.

Hardware selecteren, parameters instellen, functies

activeren, configuratie instellen en starten: de

oplossing is zo handig ingericht, dat stuwdrukvrij

transport snel en eenvoudig te realiseren is. Tegelijkertijd

is de oplossing dermate fijnmazig, dat

gebruikers hun ZPA-functionaliteit precies aan hun

eisen en wensen kunnen aanpassen. ■

‘De oplossing is tegelijk handig

ingericht voor snelheid en

eenvoud, én fijnmazig voor

aangepaste functionaliteit’

De ZPA-functionaliteit van Bihl+Wiedemann is zowel inzetbaar voor rollenbanen

(afb. onder) als voor gelijkstroommotoren en frequentieomvormers (afb. boven).

ZPA-oplossing van Bihl+Wiedemann voor stuwdrukvrije transporttechniek.

ia-online.be

| 59


Tekst Johan Debaere | Beeld ECI Software Solutions

Innovatieve ERP-software

voor smart manufacturing

Maakbedrijven moeten investeren in automatisering en digitalisering van

hun bedrijfsprocessen om tegen de sterke concurrentie gewapend te zijn.

Het komt erop aan én klantgericht én vlot en efficiënt te werken. ECI Software

Solutions verdeelt en implementeert al decennialang ERP-producten en

CAD/CAM-software specifiek voor kmo’s in de maakindustrie. Het ERPpakket

Ridder iQ biedt alle functionaliteiten om de continue afstemming

tussen R&D en engineering, aankoop, productie, assemblage en services

te managen. De gebruiker krijgt een real-time zicht op de voortgang van

offertes, bestellingen en service. Resultaat: kortere doorlooptijden, hoge

bezettingsgraden en hogere winstmarges.

‘Een ERP-pakket is een eerste stap, maar

ook een 3D CAD/CAM software is

belangrijk voor de automatisering

van de processen’

Dankzij ECI Gatewise kunnen bedrijven via één connectie samenwerken met alle

partners die op het platform aangesloten zijn.

60 | ia-online.be


Als gebruiker krijg je real-time informatie over resources, materiaalbehoeftes, capaciteit en planning,

gevisualiseerd op overzichtelijke dashboards.

Klanten worden steeds veeleisender en daarop

moeten bedrijven zich instellen. Eigenlijk moet

je als bedrijf vandaag twee keer zo snel keuzes

maken op basis van vier keer zoveel informatie.

Automatisering en digitalisering van de processen

helpt daarbij. ECI Software Solutions focust

op kleine en middelgrote productiebedrijven

en biedt hen geïntegreerde softwareoplossingen:

ERP-software, CAD/CAM-software,

Business Intelligence-oplossingen en mobiele

applicaties. De softwarespecialisten kennen

hun markt door en door en stemmen de

producten perfect op de noden af. Alle oplossingen

zijn gegroeid uit een vraag van een

klant uit een bepaalde sector, én ontwikkeld

in nauwe samenwerking met die branche.

Een pakket voor een bepaalde sector zal dan

ook nooit geschikt zijn voor andere bedrijven.

Ridder iQ

Ridder iQ is een softwareoplossing waarmee

maakbedrijven eenvoudig hun producten ontwerpen,

construeren en visualiseren, maar ook

werkdocumenten en stuklijsten maken en eventueel

direct de CNC-machines aansturen. Zo

worden de processen van begin tot einde geoptimaliseerd,

inclusief de aansturing van machines.

Dankzij het ERP-pakket Ridder iQ kunnen maakbedrijven

hun bedrijfsprocessen optimaliseren.

Dit ERP-pakket omvat zeven basisfunctionaliteiten:

een volledig CRM-systeem met integratie

naar Exchange en Outlook, calculatie en

stuklijsten, werkvoorbereiding, aankoop-, verkoop-

en voorraadadministratie, uren- en personeelsopvolging,

documentenbeheer en een

rapporteringssysteem voor de nodige analyses

van de processen. Als gebruiker krijg je dus

real-time informatie over resources, materiaalbehoeftes,

capaciteit en planning en kan je heel

eenvoudig alle informatie op overzichtelijke

dashboards visualiseren.

Daarnaast kunnen nog elf optionele modules

toegevoegd worden, waaronder oplossingen

voor productieplanning, projectmanagement

en -planning, locatiebeheer, service & onderhoud…

Daartoe behoren ook programma’s als

Knowledge Sync om elk aspect in uw proces

automatisch te monitoren en via alerts op mail of

smartphone in real-time op de hoogte te blijven,

of Tracebility om elk product altijd te kunnen

traceren en zo productiefouten sneller op te

sporen en foutieve leveringen te voorkomen.

Met PDA logistiek wordt het voorraadbeheer

nog verder geoptimaliseerd.

CAD/CAM-integratie,

Gatewise en Qlik Sense

De keuze voor een ERP-pakket is altijd een

eerste fase, maar om de processen verder te

automatiseren moeten bedrijven ook investeren

in softwareprogramma’s voor ontwerp,

productie en de aansturing van CNC-machines.

Zo levert ECI Software Solutions de CAD/CAMsoftware

van TopSolid, imos en Alphacam,

maar is ook de integratie mogelijk met oplossingen

van andere softwareontwikkelaars.

De combinatie met softwareprogramma’s voor ontwerp,

productie en de aansturing van CNC-machines

zorgt voor een verdere optimalisatie.

Er is echter meer, want het ERP-pakket kan ook

gekoppeld worden aan de Shop Floor Control,

een PDM-/PLM-software, het Gatewiseplatform

en Qlik Sense. Met Gatewise werkt

een bedrijf via één connectie samen met alle

partners die aangesloten zijn op het platform.

Zo wordt tussen deze bedrijven (afnemers en

leveranciers) informatie over bijvoorbeeld aankoop-

en verkooporders, orderbevestigingen,

levertijden en facturatie uitgewisseld. De softwareontwikkelaars

van ECI Software Solutions

zorgen ervoor dat maakbedrijven die een ERPsysteem

in gebruik nemen op het platform aangesloten

worden.

Qlik Sense biedt aanvullende functionaliteiten

bovenop de Business Intelligence tools, waardoor

bedrijven steeds krachtige analyses op

basis van de meest actuele informatie kunnen

maken. Deze oplossing dient om query’s uit

te voeren, analyses te maken, rapportages te

bekijken en door middel van dashboards door

de processen te navigeren. ■

ia-online.be

| 61


Tekst Valérie Couplez | Beeld WAGO

CYBERVEILIG

AUTOMATISEREN

Overal waar industriële installaties verbonden worden met het internet, is cybersecurity een prangend thema.

Wie zijn data veilig wil doorsturen, opslaan en verwerken, kan er niet om heen. Met de PFC100 en PFC200

controllers van WAGO is cyberveiligheid bijzonder toegankelijk, ook voor OT-specialisten. Bovendien maakt WAGO

met zijn Solution & Support team het verschil om voor elk bedrijf een cyberveilige oplossing op maat van de noden

samen te stellen.

‘Het solution & support team biedt

automatiseringsingenieurs alle mogelijke

ondersteuning om tot een cyberveilige

architectuur te komen’

De PFC 100 en 200 controllers maken

het gebruikers eenvoudig om tot

werkbare en tegelijk cyberveilige oplossingen

te komen.

WAGO heeft een manual geschreven rond cyberveiligheid

voor zijn PFC toestellen. Die vertelt gebruikers in klare taal

hoe ze alles veilig kunnen afsluiten.

62 | ia-online.be


Cyberveiligheid is intussen echt deel gaan uitmaken van het WAGO DNA. Alles wat er nodig is qua encrypties, bibliotheken, protocollen…

zit zo goed als altijd standaard aan boord van de hardware.

Wat cyberveiligheid betekent voor een kerncentrale

is niet hetzelfde als voor een doorsnee

machinebouwer.

“De noden zijn vandaag heel divers. Van bedrijven

die bewust offline blijven om alle mogelijke

cybergevaren te ontlopen, over bedrijven

die enkel maar gelogde data veilig tot in de

cloud willen krijgen, tot bedrijven die high-end

beveiliging zoeken voor hun interne processen”,

zegt Nick Buedts, die deel uitmaakt van

het solution & support team van WAGO. Een

‘one solution fits all’ bestaat dan ook niet in

deze wereld.

Dat sluit standaardisering echter niet uit.

“De BDEW whitepaper geldt als een belangrijke

referentie om cyberveilig te gaan automatiseren.

Deze richtlijnen zijn samengesteld voor de

energiesector, waar cyberveiligheid een belangrijke

prioriteit is. Ook de IEC 62443 wint steeds

meer aan gewicht als internationale standaard

voor cyberveiligheid bij sturingstechnologie.

Bij WAGO werken we al jaren op deze manier.”

Brug slaan tussen IT en OT

Zelfs met die handvaten blijft cyberveiligheid

echter een complexe materie. Buedts: “De komst

van IoT-toepassingen heeft de wereld van IT en

OT dicht bij elkaar gebracht. Automatiseringsingenieurs

weten niet altijd welke IT-beveiliging

er nodig is voor data. Maar omgekeerd is er ook

bij IT-specialisten soms te weinig kennis van de

gevoeligheid van besturingstechnologie om een

adequate beveiliging op te zetten.”

De rol van het solution & support team van

WAGO is die brug te slaan tussen beide werelden

met efficiënte oplossingen. “We kunnen

klanten daarin van a tot z ondersteunen. Voor

wie liever zelf aan de slag wil, hebben we een

manual rond cybersecurity geschreven voor

onze PFC toestellen. Die vertelt gebruikers in

klare taal hoe ze certificaten kunnen aanmaken,

hoe ze poortidentificatie moeten opstarten,

hoe standaardversleuteling werkt, en hoe

het gebruikersbeheer kan worden ingesteld…

Om alles zo veilig mogelijk af te sluiten.”

Hoe werk maken van

cyberveiligheid?

Maar hoe begin je daar nu aan? “Een moeilijke

vraag, met geen eenzijdig antwoord. Alles

hangt af van het doel dat je voor ogen hebt.

Beginnende bedrijven zou ik aanraden eerst

in kaart te brengen welke apparaten vandaag

allemaal op hun netwerk zitten. Dan is het zaak

na te gaan welke poorten er open zijn en of alle

gebruikersniveaus wel goed zijn afgeschermd

door de standaardpaswoorden te wijzigen”,

aldus Buedts.

WAGO helpt zijn klanten hierin door standaard

bij elke handeling in het webbased management

een pop-up te laten verschijnen om het

standaardpaswoord te wijzigen tot dit gebeurd

is. Alle communicatie is bovendien standaard

TLS versleuteld, ook voor het inladen van een

nieuw PLC-programma of het wijzigen van

een bestaand zijn credentials nodig. “Dit is de

basis, zelfs wanneer het een intern netwerk

betreft, om apparaten te beschermen tegen

onbevoegde gebruikers. Daarna is het een

kwestie van stelselmatig te kijken welke extra

stappen er nodig zijn om ook naar buiten toe

een veilige verbinding op te zetten.”

Cyberveiligheid van hardware

tot brainware

Dat begint vaak al met de keuze voor cyberveilige

producten. “Een mooi voorbeeld daarvan

zijn de PFC 100 en 200 controllers. Ze kunnen

ingezet worden als loT gateways die verzamelde

informatie cyberveilig naar een bovenliggend

niveau sturen. Ze maken het gebruikers

eenvoudig om tot werkbare en tegelijk cyberveilige

oplossingen te komen”, vat Buedts

samen. Een ander voorbeeld is de WAGO

Cloud die klanten kunnen gebruiken om een

weliswaar beveiligde, maar vooral gebruiksvriendelijke

verbinding op te zetten.

Cyberveiligheid is intussen echt deel gaan

uitmaken van het WAGO DNA. “Alles wat er

nodig is qua encrypties, bibliotheken, protocollen…

zit zo goed als altijd standaard aan

boord van de hardware. Het PSIRT team van

WAGO volgt bovendien alles op wat er nodig

is van patches en security features, om mogelijke

kwetsbaarheden meteen weg te werken,

zonder te moeten wachten op een jaarlijkse

update. En het solution & support team is de

hoeksteen in dit verhaal, om automatiseringsingenieurs

alle mogelijke ondersteuning te

bieden om tot een cyberveilige architectuur

te komen”, besluit Buedts. ■

ia-online.be

| 63


VEILIGHEID KANT EN KLAAR

Automatische reset na pallet afgifte

Safety at Leuze

www.leuze.com

Naamloos-4 1 11-07-2022 10:36


Tekst en beeld ACE Stoßdämpfer GmbH

Eerste roestvrijstalen

industriële stootdemper

met 150 mm slaglengte

en draadmaat M64

De Duitse dempingsspecialist ACE Stoßdämpfer GmbH heeft zijn

assortiment MAGNUM-dempers uitgebreid: het is de eerste keer dat het

bedrijf nu zelfinstellende industriële stootdempers in draadmaat M64 en

met een slaglengte van 150 mm in een roestvrijstalen uitvoering aanbiedt.

De hoofdcomponenten van de demper zijn bovendien geheel in Duitsland

ontwikkeld en geproduceerd.

Eerste roestvrijstalen industriële stootdemper met

150 mm slaglengte en draadmaat M64.

Hiermee is ACE erin geslaagd om de industriële

stootdemper Made in Germany, waarvan

de behuizing is gemaakt uit één stuk, in dit

grote formaat ook in roestvrijstaal op de markt

te brengen. Hiermee maakt de dempingsspecialist

zijn serie middelgrote industriële

stootdempers compleet.

‘Ook voldoen ze aan

de strenge regelgeving

op het gebied van

hygiëne in de medische

technologie en de

voedingsmiddelenindustrie’

De MAGNUM-serie van ACE geldt als referentieklasse

voor gemiddelde bouwgroottes in

de dempingstechniek. Doordat de behuizing

uit één stuk materiaal is gemaakt, zijn aan de

onderzijde geen afdichtingen nodig. Gezien de

complexiteit van de productie van de hydraulische

machineonderdelen, produceren andere

aanbieders op de markt hun roestvrijstalen

dempers in deze schroefdraadmaten enkel met

een slaglengte tot 50 mm.

Met de nieuwe MAGNUM-stootdemper in

XL-formaat met een slaglengte tot wel 150

mm krijgen engineers meer mogelijkheden:

de combinatie van een grotere behuizing met

de nieuwste afdichtingstechniek, een gehard

geleidingslager en een geïntegreerde vaste

aanslag verhoogt het dempingsvermogen en

de levensduur van deze stootdemper aanzienlijk.

Met een energieopname tot 5.650 Nm

en een effectief massabereik tot 63.700 kg

hebben gebruikers nu nog meer speelruimte

qua grootte van de demper en de maximale

benutting van de machines.

Kleine en industriële stootdempers van roestvrijstaal van ACE.

Zelfinstellende MAGNUM-dempers van ACE.

Met de roestvrijstalen uitvoeringen wordt ook

het aantal toepassingsmogelijkheden groter.

Zo zijn de roestvrijstalen stootdempers beter

bestand tegen invloeden van buitenaf, zoals

bijvoorbeeld zout water, dan conventionele

uitvoeringen. Ook voldoen ze aan de strenge

regelgeving op het gebied van hygiëne in de

medische technologie en de voedingsmiddelenindustrie.

De nieuwe demper is tevens

geschikt voor toepassingen waarbij de uitstraling

een rol speelt. ■

ia-online.be

| 65


Tekst Johan Debaere | Beeld Technolec/Moxa

Modbus gateways vereenvoudigen

datacommunicatie in

uiteenlopende toepassingen

De goede werking van een installatie hangt onder meer af van een vlotte communicatie tussen de componenten.

Om die communicatie te vereenvoudigen, is het vaak nodig om data van een protocol naar een ander te converteren.

De protocol gateways van Moxa, met hun robuust industrieel design, zijn ideale tools om dat op een betrouwbare

manier te realiseren. Zo werden de MGate MB3170 gateways gebruikt voor de conversie van Modbus RTU data

naar Modbus TPC data in datacenters, terwijl de MGate 5103 in papierfabrieken data van Modbus naar Profinet

omzet. In beide toepassingen hebben de producten van Moxa een positieve invloed op de energie-efficiëntie.

De Moxa protocol gateways worden ingezet voor Modbus-to-Profinet conversie, die operatoren moet toelaten om de schakelapparatuur in papierfabrieken te besturen en monitoren.

66 | ia-online.be


Van Modbus RT naar TCP

Een wereldwijd toonaangevend computertechnologiebedrijf

deed een beroep op een integrator

van energiemanagementsystemen (EMS)

om een oplossing te ontwikkelen waarmee de

energie-efficiëntie in de datacenters geoptimaliseerd

kon worden. Daarvoor moesten data in

verband met het energieverbruik en de temperatuur

van de stroomverdelingsunits (Power

Distribution Units – PDU) verzameld worden, zodat

de operatoren deze informatie konden gebruiken

om het energieverlies te beperken en de geschikte

stroomdistributiecondities te voorzien.

“De specialisten gebruikten MGate MB3170

Modbus gateways van Moxa om een vlotte

datacommunicatie tussen de PDU’s en het EMS

te creëren. Deze gateways zetten immers probleemloos

alle Modbus RTU data, verzameld

via de vermogensmeters en temperatuursensoren,

om in Modbus TCP data, die gemakkelijk

in het Ethernet-gebaseerd energiemanagementsysteem

geïntegreerd kunnen worden”,

vertelt Karel Mus, zaakvoerder van Technolec,

dat instaat voor de verdeling van de Moxaoplossingen

in België. “Bovendien zijn deze

protocol-gateways uiterst geschikt voor massaconfiguratie

door de IT-engineers en zorgt

Ethernet-cascading ervoor dat ze flexibel tussen

tientallen PDU’s in de datacenters ingezet

kunnen worden.”

Een systeemintegrator integreerde MGate MB3170 protocol-gateways van Moxa voor de vlotte

communicatie tussen de PDU’s en het energiemanagementsysteem (EMS).

‘De protocol gateways

vallen op door hun

robuust industrieel design’

MGate 5103 Modbus-to-Profinet gateways zorgen voor een vlotte communicatie tussen de

schakelapparatuur en de PLC’s. De complete configuratie gebeurt in slechts vier stappen.

Van Modbus naar Profinet

Bij een andere toepassing ondersteunde een

systeemintegrator een klant met de implementatie

van schakelapparatuur in papierfabrieken.

Om een stabiele stroomvoorziening te

garanderen, moeten de operatoren deze systemen

besturen en monitoren via een Profinetgebaseerde

PLC. De vermogensmeters in de

schakelapparatuur werken echter meestal

volgens het Modbus RTU protocol, omdat deze

oplossing goedkoper is dan Profinet-gebaseerde

vermogensmeters. De implementatie van een

gateway voor Modbus-to-Profinet conversie

was nodig om de communicatie van data

te vereenvoudigen.

De Modbus protocol gateways van Moxa worden ingezet voor een verbeterde energie-efficiëntie in datacenters.

“De MGate 5103 Modbus-to-Profinet gateways

van Moxa zorgen voor een vlotte communicatie

tussen de schakelapparatuur en de PLC’s.

Er is echter meer. Ze beschikken immers over

een seriële poort met 2 kV isolatiebescherming

en worden gekenmerkt door een standaard

klasse 3 elektromagnetische compatibiliteit

(EMC), die een stabiele werking in omgevingen

met een sterke elektromagnetische straling

garandeert”, legt Karel Mus uit. “Bovendien vereenvoudigen

de compacte protocol gateways

van Moxa de implementatie dankzij de

gebruiksvriendelijke web UI waarmee gebruikers

de configuratie in slechts vier stappen

kunnen voltooien.” ■

ia-online.be

| 67


Tekst Euchner - Evi Husson | Beeld Euchner

Nieuw sleutelsysteem

waarborgt veiligheid

Veiligheidstaken, zoals het waarborgen van toegangsbeperking, het veilig vergrendelen en starten van installaties

en de keuze van de bedrijfsmodus, spelen een belangrijke rol in moderne installaties. Deze taken zijn vaak complex,

maar het oplossen ervan kan eenvoudig zijn. Zo heeft Euchner een nieuw veilig sleutelsysteem op de markt gebracht:

de CKS2.

In de MGB2-omgeving wordt de submodule

via PROFINET/PROFIsafe of

EtherCAT/FSoE gekoppeld.

68 | ia-online.be


Veiligheid voor mensen, machines en producten

is het motto van familiebedrijf Euchner,

dat met Stefan Euchner inmiddels in de derde

generatie wordt geleid. Als specialist in industriële

veiligheidstechniek ontwikkelt en produceert

het bedrijf producten en oplossingen die

zijn afgestemd op de eisen van klanten uit een

breed scala van sectoren. Ook in de machinebouw

en industriële automatisering is veiligheid

cruciaal. Veiligheidstechniek is er niet alleen ter

bescherming van mensen en machines, maar

ook ter verbetering van productieprocessen. De

productgroepen Automation, Safety en Man-

Machine vloeien steeds meer in elkaar over in

moderne installaties, terwijl de taken vaak complexer

worden. Om de veiligheid te kunnen blijven

waarborgen, heeft Euchner met de CKS2

een nieuw sleutelsysteem op de markt gebracht.

In de versie MSM-CKS2 submodule kan het sleutelsysteem

ook naadloos worden geïntegreerd in de

MGB2 Modular.

CKS2

De CKS2 van Euchner is een nieuw, veilig

sleutelsysteem dat eenvoudig in het totale

besturingssysteem kan worden geïntegreerd

en voor de meest uiteenlopende toepassingen

kan worden gebruikt. De CKS2

is ook verkrijgbaar als submodule voor de

MGB2 Modular. Daardoor kunnen vele

nieuwe toepassingen voor dit deursluitsysteem

worden gerealiseerd.

Hooggecodeerde RFID-sleutels

Vaak moeten gevaarlijke machinebewegingen

veilig worden gestart of gestopt, onafhankelijk

van de bestaande beveiligingen. Als lock-outsysteem,

autorisatiesysteem of trapped keysysteem

is de CKS2 geschikt. Geïntegreerde

evaluatie-elektronica in het sleuteladapterstation

zorgt voor een compact systeem. Het

garandeert daarbij maximale veiligheid voor

de gebruikers door het gebruik van hooggecodeerde

RFID-sleutels.

Eén apparaat, veel functies

De nieuwe FlexFunction-functie is de sleutel tot

deze veelzijdigheid. Het gebruik is erg eenvoudig.

Gebruikers definiëren de toepassing voor het systeem

wanneer ze het voor de eerste keer instellen.

Vervolgens kiezen ze de juiste RFID-sleutel

om precies die apparaatfuncties te activeren die

ze nodig hebben. De parametertoewijzing vindt

plaats wanneer de sleutel voor de eerste keer

wordt ingeleerd. De sleuteladapter hoeft dan

nog maar één veiligheidsfunctie uit te voeren:

het veilig detecteren van de sleutel. Zodra de

sleutel als geldig wordt herkend, worden de veiligheidsuitgangen

ingeschakeld. Eén sleutel kan

ook worden toegewezen aan meerdere sleuteladapters

van verschillende installaties.

Verbinding met IO-Link

Een verbinding met IO-Link is ook mogelijk met

de passende Euchner-gateway. Deze kan uitgebreide

diagnose- en communicatiefuncties

bieden. Denk daarbij aan het identificeren van

de sleutel waarmee de installatie werd bediend.

Met deze veelzijdige toepassingsmogelijkheden

biedt het CKS2 FlexFunction-apparaat ook extra

voordelen op het gebied van magazijn en inkoop.

Het sleutelsysteem voor de MGB2-

omgeving

In de versie MSM-CKS2 submodule kan het

sleutelsysteem ook naadloos worden geïntegreerd

in de MGB2 Modular. Daardoor zijn er

nog meer toepassingsmogelijkheden voor het

deursluitsysteem van Euchner. Nieuwe oplossingen

worden geboden voor bijvoorbeeld volledig

geautomatiseerde logistieke systemen of

complete turnkey-installaties. De combinatie

waarborgt de efficiëntie van processen, creëert

flexibiliteit in toegangsrechten, verhoogt de veiligheid

van personeel en processen en creëert

transparantie en traceerbaarheid.

De CKS2 van Euchner is een nieuw, veilig sleutelsysteem

dat eenvoudig in het totale besturingssysteem

kan worden geïntegreerd en voor de meest

uiteenlopende toepassingen kan worden gebruikt.

‘De CKS2 is als

lock-outsysteem,

autorisatiesysteem of

trapped key-systeem

geschikt’

Modulaire ontwerp

Door extra veiligheidsmodules aan de MGB2 toe

te voegen, kunnen machinebouwers talrijke functies

toevoegen, waaronder veiligheidsvergrendeling,

ontsnappingsontgrendeling, start/stop,

noodstop, enzovoort. Het modulaire ontwerp

betekent ook dat de MGB2 de extra behoefte

aan een apart bedieningspaneel kan wegnemen.

Koppeling

In de MGB2-omgeving wordt de submodule

via PROFINET/PROFIsafe of EtherCAT/FSoE

gekoppeld. Geen ingewikkelde configuratie of

complex sleutelbeheer. Door het elektronische

werkingsprincipe kunnen gebruikers afzien van

sleuteluitwisselingsboxen en sleutelverdeelstations.

Toepassingen worden rechtstreeks in

het besturingssysteem gedefinieerd voor onbeperkte

flexibiliteit. ■

ia-online.be

| 69


Optimaliseer uw

automatisering

50 jaar ervaring - een toekomst vol innovatie

Ewellix ontwikkelt lineaire geleidings- en actuatortechnologieën voor

industriële automatisering. Onze ontwikkelaars en ervaren ingenieurs

ontwerpen flexibele oplossingen die de productiviteit, kwaliteit en veiligheid

verhogen en tegelijkertijd de operationele en onderhoudskosten

verlagen. Ewellix helpt uw bedrijf vooruit.

Presteer sneller, presteer beter, presteer veiliger.

Ewellix Benelux B.V.

Papendorpseweg 83 - 3528 BJ Utrecht

+31 (0)30 79 20 222

sales.benelux@ewellix.com

Wienet AP ETH

Wienet Access Point

Veelzijdige module voor de uitbreiding van uw bestaande connectiviteit

Din-rail clip voor

snelle montage

Reset knop

Beschermingsgraad: IP 20

ATEM NV

Bedrijvenpark De Veert 4

2830 Willebroek - België

Tel: +32 03 866 18 00 - info@atem.be

Power connector voor 24 VDC met

schroefklemmen

Scan the QR code or visit our

website for more information

about our Wienet Access Point

SMA poort voor externe of

interne antenne

LED Indicator: Status (groen)

/ Data (Geel)

Netwerk poorten: 1x of 3x

Uitzonderlijke prestaties

+ Meest veelzijdige acces point (VPN)

+ Meest compact

(D/B/H: 102 x 23 x 97 mm)

+ Meest energiezuinig (


Tekst Valérie Couplez | Beeld Straaltechniek

Voor een perfecte

afwerking

Oppervlaktekwaliteit is in veel industrieën een bepalende factor. Enerzijds

om producten of machines de juiste functionaliteit mee te geven, anderzijds

omdat ook de esthetische aanblik steeds belangrijker wordt. Dat maakt

Straaltechniek tot een graag geziene partner van machinebouwers.

Want met de straaloplossingen van dit bedrijf uit Aartselaar krijgt u de

oppervlaktekwaliteit optimaal. En om een feilloze werking te krijgen worden

ook steeds meer stappen gezet in het automatiseren van het straalproces.

Een betere monitoring wint aan belang. Door proceswaarden

te verzamelen, kan je zien wat er werkelijk

gebeurd is en traceren waar het niet helemaal

gelopen is zoals het moet.

Straaltechniek is al meer dan dertig jaar gespecialiseerd

in oppervlaktetechniek, met eigen

vestigingen in België, Nederland, Duitsland, het

Verenigd Koninkrijk, Zweden, Noorwegen, Slovenië

en Slovakije. Het bedrijf voorziet klanten

niet alleen van straalmiddelen, maar ook van

straalapparatuur op maat van hun behoefte.

Edwin Houweling, managing director Straaltechniek:

“Een efficiënte straaloplossing is

eigenlijk altijd een beetje maatwerk, al was het

maar om de parameters helemaal perfect te krijgen.

Samen met de klant kunnen we het proces

vaak verfijnen, zodat de kosten dalen.” Dankzij

het ruime aanbod aan technieken en straalmiddelen

in het portfolio kan ieder bij Straaltechniek

zijn gading vinden, van klein tot groot, van eenvoudig

tot complex, van manueel tot volautomatisch.

“We merken de laatste jaren wel een

tendens naar meer geautomatiseerd werken,

om toch een constante kwaliteit te garanderen.”

Naar meer data verzamelen

Een mooie oplossing om daaraan tegemoet

te komen, zonder voor een volledig geautomatiseerd

systeem te moeten kiezen, is de

straalkast met display. Houweling: “De operator

hoeft dan eigenlijk enkel nog het product

aan te duiden. De instellingen die nodig zijn

voor een perfect resultaat (straalmiddel, -druk,

-tijd, -snelheid…) zijn al voorgeprogrammeerd.

Een manier om de kwaliteit te verhogen. Een

tweede aanpak is een betere monitoring van

het proces. Door proceswaarden te verzamelen,

kan je zien wat er werkelijk gebeurd is

en traceren waar het niet helemaal gelopen

is zoals het moet. Een ideale basis om het

proces verder te optimaliseren, om de kosten

en de downtime te verlagen. Dit zijn ontwikkelingen

die in de luchtvaart al ingeburgerd

zijn, maar die we nu ook zien doorsijpelen

naar metaalbewerking.”

‘Samen met de klant

kunnen we het proces

vaak verfijnen, zodat de

kosten dalen’

Service gegarandeerd

Daarnaast gaat Straaltechniek prat op service,

onderhoud en aftersales. “We houden een

grote voorraad aan straalmiddelen en toebehoren

op voorraad in onze magazijnen. Op

die manier zijn klanten altijd binnen de kortste

keren weer aan de slag.” ■

Dankzij het ruime aanbod aan technieken en straalmiddelen

in het portfolio kan ieder bij Straaltechniek

zijn gading vinden, van klein tot groot, van eenvoudig

tot complex, van manueel tot volautomatisch.

ia-online.be

| 71


Het hart van Vario-X wordt gevormd door robuuste, waterdichte en stofdichte modules die voedingen, besturing, werkschakelaars,

veiligheidstechnologie en I/O-aansluitingen bevatten. Ze kunnen naast elkaar worden gemonteerd op een robuuste backplane.

Tekst Murrelektronik - Evi Husson | Beeld Murrelektronik

Decentraal automatiseringsplatform

brengt devices in het veld zonder

schakelkasten

Toenemende digitalisering, kortere ontwikkelingscycli, hogere klanteisen en een toenemend tekort aan geschoolde

arbeidskrachten. De wereld van de automatisering verandert in razend tempo. Murrelektronik heeft het antwoord

op deze vereisten en presenteert Vario-X, een modulair en flexibel automatiseringsplatform waarmee alle

automatiseringsfuncties voor de eerste keer volledig decentraal, zonder schakelkastarchitectuur kunnen worden

geïmplementeerd.

Vario-X brengt sensoren en actuatoren rechtstreeks

in de besturingsomgeving. Dit zorgt voor

een betrouwbaar spannings-, signaal- en databeheer

maar ook voor de integratie van decentrale

servoaandrijvingen. Het hart van Vario-X

wordt gevormd door robuuste, waterdichte en

stofdichte modules met IP65-classificatie die

voedingen, besturing, werkschakelaars, veiligheidstechnologie

en I/O-aansluitingen bevatten.

Ze kunnen naast elkaar worden gemonteerd

op een robuuste backplane. Eenmaal geassembleerd,

kan de Vario-X oplossing zonder verdere

bescherming worden bevestigd aan alle

gangbare montagesystemen.

40% snellere installatie

De installatie en bekabeling zijn plug-and-play

met standaard M12- en MQ15-connectoren.

Daardoor worden bedradingsfouten voorkomen

en is er een kortere montagetijd. Het

voorkomt ook dure en tijdrovende installatiewerkzaamheden

in de schakelkast, zoals het

monteren van componenten, het strippen,

labelen en aansluiten van losse aders. Wie het

modulaire concept voor de machinebesturing

wil uitbreiden, kan extra stations verspreiden

rond de machine en met elkaar verbinden.

72 | ia-online.be


De installatie en bekabeling zijn plug-and-play met standaard M12- en MQ15-connectoren.

Denk aan het toevoegen van een extra voeding

om lokale servomotoren te ondersteunen.

Evenzo is het mogelijk remote IO-modules

rechtstreeks aan te sluiten om signalen van sensoren

en actuatoren te verwerken zonder een

backplane of kast-I/O. Dit beperkt het aantal

varianten van besturingshardware en stroomlijnt

de kabelarchitectuur.

‘Het automatiseringsplatform

elimineert een

tijdrovende installatie’

De lucht uitschakelen in de productie

Vario-X bevordert de elektrificatie van productieprocessen

en biedt een efficiënter alternatief

voor pneumatiek. Met een efficiëntie van

slechts tien tot twintig procent wordt er te veel

energie verspild door het gebruik van perslucht

als energiebron, als gevolg van lekken in het

systeem en inefficiënte actuatoren. Het vervangen

van pneumatiek door elektronica – het

vervangen van een luchtcilinder door een servomotor

– levert voordelen op voor de betrokkenen.

De engineer kan de inefficiënte, slecht

stuurbare en relatief dure pneumatiek in zijn

machine terugdringen. De productieplanner

kan zich concentreren op één fysieke energiebron

– elektriciteit. En de werknemers kunnen

werken in een merkbaar stillere werkomgeving.

Digital twin voor planning,

installatie, gebruik en service

De met Vario-X geautomatiseerde installatie

heeft vanaf het begin een digital twin. Een

beweegbaar 1:1 beeld van de echte installatie.

Dat bevat alle functies en parameters van het

latere systeem voordat zelfs maar het eerste

mechanische onderdeel is besteld of geassembleerd.

Voor dit doel biedt Murrelektronik de

mogelijkheid om ontwerpdossiers van machine

en installatie in speciale software te creëren,

waarin latere bewegingen en processen

kunnen worden gesimuleerd. Op het virtuele

model wordt hetzelfde besturingsprogramma

uitgevoerd als op de echte machine. De installatie

kan direct in de daaropvolgende productiehal

worden ‘geplaatst’ met behulp van

augmented reality met een app op een mobiele

telefoon of tablet.

Vario-X is een modulair en uiterst flexibel automatiseringsplatform

waarmee alle automatiseringsfuncties

voor het eerst volledig decentraal zonder schakelkastarchitectuur

kunnen worden geïmplementeerd.

Eenvoud

"Met Vario-X bieden we het antwoord op de

prangende vragen en uitdagingen van productie-,

installatie- en installatieplanning in

de automatiseringstechniek", zegt Olaf Prein,

hoofd van de Global Business Unit Automation

bij Murrelektronik. “Het automatiseringsplatform

elimineert een tijdrovende installatie.

Instellingstijden en foutbronnen worden verleden

tijd. Service en uitvaltijden worden aangepast

aan de productiecycli door voorspellend

onderhoud. Klinkt complex, maar Murrelektronik

maakt het eenvoudig.”

Tijdens de WoTS van 27 t/m 30 september presenteert

Murrelektronik de Vario-X voor het

eerst in Nederland in een werkende machine

(Hal 11 stand E008) ■

ia-online.be

| 73


Tekst Piet Debisschop | Beeld Ewellix

Digitaal platform voor lineaire

aandrijvingen is nieuw orgelpunt

in de elektrificatie

Lineaire actuatoren vervangen in een versnelde vaart heel wat bestaande pneumatische en hydraulische

technologieën. Verrassend is dit niet, gelet op de haast ongelimiteerde veelzijdigheid die de lineaire technologie biedt.

Als toonaangevende innovator viseert Ewellix met zijn intelligente SmartX platform nu een nieuwe technologische

horizon. Speerpunten zijn een doorgedreven connectiviteit, flexibiliteit en sensorintegratie.

Dat lineaire actuatoren vandaag booming

business zijn, heeft alles te maken met de

alomvattende elektrificatie, waarbij de industrie

maximaal de traditionele pneumatiek en

hydrauliek wil vervangen door efficiëntere elektrische

actuatoren.

Zowel controle als sturing worden er immers

een stuk eleganter door, wat de integratie

binnen de 4.0 omgeving vergemakkelijkt. De

afwezigheid van lekkages en de algehele

onderhoudsvriendelijkheid van een zuiver elektrisch

proces, drukken bovendien verder de

Total Cost of Ownership.

AGV uitgerust met slimme lineaire actuatoren

Intelligent platform

Met SmartX lanceert Ewellix nu een intelligent

digitaal platform dat de basis zal vormen voor

een nieuwe en geavanceerde generatie lineaire

producten. SmartX werd ontwikkeld om ontwerpers

te helpen bewegings-, robot- en automatiseringssystemen

te ontwikkelen die met

hun verregaande intrinsieke intelligentie veel

meer connectiviteit en flexibiliteit bieden dan

met bestaande componenten mogelijk was.

Daardoor wordt het mogelijk om op machineniveau

de productiviteit, betrouwbaarheid,

veiligheid en functionaliteit te verbeteren en de

processen klaar te stomen voor het Smart Factory

en Industrie 4.0 gegeven.

Toepassingen in de mobile

machinery zijn legio

Slagkracht

De nieuwe generatie SmartX lineaire producten

beschikt over slimme, digitale, besturings-,

sensor- en communicatietechnologie die in

de behuizing van het product geïntegreerd

werd. Een enorme troef , vergeleken met de

traditionele lineaire producten die vaak de

externe aanbouw van zowel besturingsunits als

kracht- en ook positiesensoren vergen. In vele

74 | ia-online.be


Uitbreiding van cobot- en automatiseringssystemen met SmartX(EN

De lineaire actuator als hart van een servo pers

Een nieuwe CAHB-2xS lineaire actuator

gevallen zijn deze bovendien afkomstig van

verschillende leveranciers, wat conflicten kan

geven inzake compatibiliteit, functionaliteit

en onderhoud.

Het intelligente hart van elke lineaire SmartX

- actuator wordt gevormd door een speciale,

dubbele CPU controller. Deze werd naast de

geïntegreerde software, voorzien van elektronica

en interne en externe busverbindingen,

waardoor het programmeren, inregelen en

aanpassen van onder meer bedrijfsparameters

snel en eenvoudig kan blijven. Dit terwijl de

dubbele-CPU configuratie garant staat voor

100% redundantie.

De mogelijkheid om bijkomend veiligheids-,

meet- en controlefuncties in te bouwen, maakt

de technologie nog verder all-round, omdat

men zo de totale prestaties verder kan opdrijven.

‘Verregaande integratie werkt voor de machinebouwer

zowel inspirerend als drempelverlagend ’

Sensorintegratie

De SmartX productreeks vindt haar oorsprong

in de beproefde lineaire technologie van Ewellix,

die bekend staat om zijn robuuste constructie

en nauwkeurige fabricage. Het platform

biedt nu echter de mogelijkheid om gemakkelijk

een reeks bijkomende sensoren te integreren.

Zo voorziet Ewellix in SmartX producten

met inwendige digitale absoluut - positie sensoren.

In vergelijking met traditionele technieken

hoeven deze niet opnieuw gekalibreerd

te worden, wat een uiterst nauwkeurige en

constante plaatsbepaling oplevert. Ze vereenvoudigen

de installatie en maken softwarefuncties

zoals synchronisatie, virtuele eindposities,

tolerantie-eliminatie en kracht in combinatie

met positiebepaling mogelijk.

Andere sensor- en software-opties helpen ook

de veiligheid te verbeteren, garantieclaims uit

te sluiten, na te gaan hoe de unit in de tijd

gebruikt is, en uiterst nauwkeurige feedback te

geven in een wijde range van bewegings- en

automatiseringssystemen.

Toepassingsbereik

De verregaande integratie van technologie in

de lineaire actuatoren, werkt voor de machinebouwer

zowel drempelverlagend als inspirerend.

Met behulp van SmartX kunnen constructies

namelijk eenvoudiger, terwijl zowel de prestaties

als functionaliteiten van de component verbeterd

worden. Simultaan verlagen bovendien

de totale exploitatiekosten.

Dit maakt het SmartX platform en zijn lineaire

producten ideaal voor een breed scala

van toepassingen voor enerzijds de algemene

machinebouw, maar zeker ook voor alles wat

met mobile machinery te maken heeft, zoals

vorkliften, landbouwvoertuigen en uiteraard

ook AGV’s.

Recent werden met name een drietal nieuwe

SmartX oplossingen geïntroduceerd: de nieuwe

CAHB-2xS lineaire actuator en verbeterde versies

van de Liftkit en de Slidekit. Deze werden

ontworpen om de mogelijkheden van robots

en automatiseringssystemen uit te breiden. ■

ia-online.be

| 75


Heeft u een robuust en gezond

communicatienetwerk?

Met de Health Check Service van LAPP is uw communicatienetwerk klaar voor

de toekomst. Zorg voor een permanente netwerkstabiliteit en laat uw industrieel

netwerk door gecertificeerde LAPP-deskundigen evalueren. Met deze nieuwe

service van LAPP profiteert u van een uitgebreide weergave van uw diagnotische

gegevens. Neem gratis deel aan het proefproject van de Health Check Service

en ga naar www.lappbenelux.com/health-check-service


Tekst Valérie Couplez | Beeld MEZ Motoren

Totaaloplossingen en

-service in elektromotoren

Met de toevoeging van de frequentieregelaars

zit er voor het eerst een Chinees merk in de

portefeuille van Van Houcke. Maar dan wel

een die de kwaliteit en service kan garanderen

die het bedrijf en zijn klanten gewoon zijn.

De torenhoge energieprijzen maken investeringen in frequentieregelaars weer interessanter om het verbruik van

elektromotoren terug te dringen. Om zijn klanten volledig te kunnen ontzorgen op dat vlak, heeft Van Houcke

sinds twee jaar een lijn frequentieregelaars aan zijn aanbod toegevoegd. Recent kwam er ook een tweede lijn

elektromotoren van FCM bij. Er beweegt dus duidelijk iets in Jabbeke, wat begin volgend jaar bekrachtigd zal

worden met een nieuwe huisstijl.

78 | ia-online.be


Van Houcke ontstond al in 1950. Het familiebedrijf

legde zich oorspronkelijk toe op gereedschappen

en kleine machines. Geleidelijk aan

kreeg het aanbod uitbreiding met elektromotoren.

Centraal in dit verhaal staan de eenfasige

en driefasige motoren van MEZ, een Tsjechische

fabrikant die zich onderscheidt in de markt met

Europese kwaliteit voor een scherpe prijs. Zaakvoerder

Dielen De Rese: “Voor elke doelgroep

hebben we een aparte benadering, zodat ze de

service krijgen die ze nodig hebben. Met ons

magazijn kunnen we een grote stock garanderen

van motoren voor alle productieomgevingen,

ATEX-zones en marine toepassingen

incluis. Ook zorgen we nog voor klantspecifieke

aanpassingen, zodat ze een motor op

maat krijgen.”

Kwaliteit en service in

frequentieregelaars

De filosofie van Van Houcke en zijn zaakvoerder

is de keuze voor kwaliteit en service. Het mikt

daarbij altijd op Europese dealerships om die

twee elementen te kunnen waarborgen. “Met

de toevoeging van de frequentieregelaars zit er

voor het eerst een Chinees merk in de portefeuille.

Maar dan wel een die de kwaliteit en

service kan garanderen die wij en onze klanten

gewoon zijn. Ze werken met een vertegenwoordiging

in elk Europees land, zodat we bijvoorbeeld

qua voorraad makkelijk kunnen schakelen.

We houden eraan om frequentieregelaars aan

ons aanbod toe te voegen, omdat we onze klanten

totaaloplossingen willen bieden. Deze vertegenwoordiging

was dan ook een uitgelezen

opportuniteit om die volgende stap te zetten.

Op termijn willen we ook nog reductiekasten

aanbieden.” Van Houcke houdt frequentieregelaars

van 0,4 kW tot 110 kW op stock.

Tweede lijn elektromotoren

Daarnaast werd een tweede lijn elektromotoren

aan het gamma van Van Houcke toegevoegd.

“Dat heeft alles te maken met de lange levertermijnen

die we vandaag ondervinden in de

markt. Door een nieuwe vertegenwoordiging

op te nemen, bieden we klanten weer meer

mogelijkheden om binnen onze beschikbare

voorraad een passende oplossing te vinden.”

Van Houcke kwam uit bij FCM, driefasige elektromotoren

waarvan de volledige range tussen

0,18 kW en 55 kW (twee-, vier- en zespolig) op

voorraad ligt in Jabbeke. “De sterke troeven zijn

de wereldwijde aanwezigheid. We kunnen daardoor

putten uit de stock die in de buur landen

ligt, maar voor bedrijven die internationaal

opereren kunnen we een wereldwijde garantie

bieden. Daarnaast voelen we dezelfde aanpak

zoals wij die graag hanteren met korte communicatielijnen

en heel veel aandacht voor service.”

Centraal in het verhaal van Van Houcke staan de eenfasige en driefasige motoren van MEZ, een Tsjechische

fabrikant die zich onderscheidt in de markt met Europese kwaliteit voor een scherpe prijs.

Uptime klanten garanderen

Service is immers het stokpaardje van Van

Houcke. Het bedrijf garandeert 24/7 service op

al zijn producten, elektromotoren en frequentiesturingen

dus. “Dat is waarvoor we bekend

willen staan in de markt: service met kennis van

zaken”, bevestigt De Rese. “We proberen mee te

denken met onze klanten en er alles aan te doen

zodat ze, in geval van panne, altijd zo snel mogelijk

weer aan de slag zijn.” In 2023 zal overigens

een volledige rebranding volgen. “Daarmee

willen we onze ambitie voor de toekomst duidelijk

onderstrepen. We willen samen met onze

klanten verder groeien”, besluit De Rese. ■

‘Dat is waarvoor we bekend willen staan in de markt:

service met kennis van zaken’

Voor een tweede lijn elektromotoren kwam Van Houcke kwam uit bij FCM, driefasige elektromotoren waarvan

de volledige range tussen 0,18 kW en 55 kW (twee-, vier- en zespolig) op voorraad ligt in Jabbeke.

ia-online.be

| 79


Tekst Bavo Boutsen | Beeld Fabriek Logistiek, Future Logistics Hub

Twee nieuwe demonstratoren in Zeebrugge en Gent

Automatisatie en logistiek: een

droomhuwelijk in volle ontwikkeling

Het beheersen en aansturen van de logistieke supply chain is steeds meer een kwestie van automatisering. Hoewel

het omarmen van technologie rond interconnectiviteit, dataverwerking en AI zorgt voor een enorme waaier aan

nieuwe mogelijkheden, hinkt Vlaanderen voorlopig nog wat achterop in deze evolutie. Verschillende vooruitstrevende

initiatieven hopen daarom een inhaalbeweging in gang te kunnen zetten.

Fabriek Logistiek in Gent is een testcentrum voor nieuwe technologieën in een logistieke omgeving: 5G, AGV, HoloLens enzovoort...

Weinig sectoren ondervinden meer rechtstreekse

impact van technologie dan de logistieke

wereld. De veranderende noden en

verwachtingen zorgen hier dan ook voor een

grote vraag naar innovatie. De klimaatuitdaging

moet hierbij begrepen worden als een

enorme deeltjesversneller. Zo komt het verduurzamen

van transport en logistiek haast per

definitie neer op het inzetten van vernieuwde

technologieën en dataver werkingssystemen.

‘De omschakeling die vaak Logistiek 4.0 genoemd wordt,

creëert voor de bedrijfswereld enorme opportuniteiten’

80 | ia-online.be


De omschakeling die vaak “Logistiek 4.0”

genoemd wordt, creëert voor de bedrijfswereld

enorme opportuniteiten, maar kost ook handenvol

geld. Hierdoor is het implementeren van

automatisering in de praktijk vooral het werk

van de grote spelers. Dat is meteen ook een

reden waarom België als kmo-land duidelijk

nog achterophinkt ten opzichte van de buurlanden.

Om deze achterstand tegen te gaan en

de transitie naar een meer geautomatiseerde

logistieke sector te versnellen, lanceerde de

overheid recent verschillende initiatieven. Op

die manier hoopt men de economische slagkracht

van onze bedrijven in het e-commerce

tijdperk te kunnen versterken.

‘We vormen een laagdrempelig test- en

opleidingscentrum voor bedrijven die hun processen en

systemen binnen hun warehouse willen herbekijken’

Demonstratieruimte

Eén van deze initiatieven is Future Logistics

Hub in Zeebrugge, een product van POM

West-Vlaanderen. Dit is een digitale demonstratieruimte

waar zowel studenten, bedrijven

als overheidsinstellingen kennis en inspiratie

kunnen opdoen rond Logistiek 4.0. “Wij tonen

vooral wat de mogelijkheden zijn die verbonden

zijn aan het zogenaamde physical internet.

Dit zijn volledig verbonden en open netwerken

van logistieke diensten waarin fysieke objecten

worden verplaatst, opgeslagen, geleverd en

gebruikt”, verduidelijkt Barbara Peene, Program

Manager Physical Internet bij POM West-

Vlaanderen.

Concreet kunnen bezoekers in deze hub – die

in september 2021 werd geopend – terecht

voor uiteenzettingen rond vijf kernthema’s

van physical internet: automatisering, digitalisering,

collaborative shipping, value added

logistics/value added services en last mile logistics.

“Daarnaast bieden we ook een uitgebreide

game aan. Die laat geïnteresseerden interactief

kennis maken met synchromodaal transport.

Ook tonen we aan de hand van videomateriaal

een aantal beste praktijken van bedrijven

die deze principes al hebben geïmplementeerd.

Voor hen vormt onze hub dus een mooie

vitrine”, vult Peene aan.

Future Logistics biedt studenten, kennisinstellingen, bedrijven en overheden de mogelijkheid om inspiratie

op te doen rond Logistiek 4.0.

Laagdrempelig testcentrum

Een ander opvallend initiatief binnen deze context

is Fabriek Logistiek in Gent, dat onlangs de

deuren opende. “We vormen een laagdrempelig

test- en opleidingscentrum voor bedrijven

die de processen en systemen binnen hun warehouse

willen herbekijken. Concreet kunnen

bedrijven dus de locatie afhuren om er – met

hun eigen mensen – innovatieve technologieën

te komen testen”, vertelt Danny Vanrijkel, projectcoördinator

van de POM Oost-Vlaanderen,

de initiatiefnemer van dit testcentrum gelegen

op een steenworp van de Ghelamco Arena.

De aanwezige technologie wordt door 29

partners, allemaal spelers actief in logistiek,

automatisatie en innovatie, in bruikleen aangeboden

aan het testcentrum. “Het zijn zij

die, op basis van hun kennis over de markt,

proberen aan te voelen waar er vandaag

nood aan is. Op die manier ontstaat er een

natuurlijke impuls om steeds de nieuwste

technologieën voor te stellen. Voor onze

partners is dit een heel interessant platform

om potentiële nieuwe klanten aan te trekken”,

aldus Vanrijkel. “Fabriek Logistiek is

dus enkel een facilitator en heeft zelf geen

enkel commercieel motief, wat uniek is in

binnen- en buitenland.”

Beide recente initiatieven tonen aan dat zowel

overheid als technologieleveranciers zich

inspannen om de automatisering van de logistiek

in ons land op kruissnelheid te brengen.

“Ons doel is om, in het huidige tijdperk van

Logistiek 4.0, Vlaanderen als logistieke topregio

op de kaart te kunnen zetten”, besluit een

ambitieuze Vanrijkel. ■

ia-online.be

| 81


MEZ MOTOREN BELGIUM

Uw elektromotor

niet Uw kopen elektromotor

bij

VAN HOUCKE?

Dan heeft u het

niet kopen bij VAN HOUCKE?

Dan heeft u het

Mez Motoren

Belgium

Mez Motoren Belgium

Vlamingveld 32

8490 Jabbeke

050/25.04.90

mez@vanhoucke.be

Vlamingveld 32 8490 Jabbeke

050/25.04.90

mez@vanhoucke.be

www.mez-motors.com


FANUC wil voor zijn klanten een open huis zijn, waar interactie centraal staat.

Tekst Valérie Couplez | Beeld FANUC

BENT U AL KLAAR VOOR

DE TOEKOMST?

Fast forward. Onder dat motto stelde FANUC een week lang met trots zijn nieuwe gebouw voor aan het grote

publiek. Meer dan 400 kijklustigen tekenden present. Een moment om terug te blikken op 25 jaar FANUC Benelux,

maar vooral ook vooruit te kijken naar wat de toekomst zal brengen. Geen betere plek daarvoor dan het nieuwe

Inspiration Centre. Bezoekers kregen daar het vizier perfect op hoe robotisering en cobotisering er in hun eigen

productieomgeving kunnen uitzien. Want de mogelijkheden voor een slimme, efficiënte productie zijn bij FANUC

quasi eindeloos.

Op een boogscheut van de vertrouwde locatie

in Mechelen verscheen vorig jaar al de nieuwbouw

die FANUC liet bouwen. Een investering

die het bedrijf de nodige ademruimte moest

geven om zijn groei verder te zetten, maar die

tegelijk een nieuwe dimensie moest toevoegen.

“We zitten te midden van de vierde industriële

revolutie. Door de integratie van sensoriek,

visietechnieken, artificiële intelligentie en een

flinke dosis rekenkracht, hebben robots meer

capaciteit, functionaliteiten en toepassingsgebieden

gekregen”, zegt Paul Ribus, managing

director van FANUC Benelux. “Hier in ons Inspiration

Centre kunnen we klanten tonen welke

toegevoegde waarde het FANUC-portfolio

voor hen kan realiseren. Het is immers pas in

de toepassing dat de meerwaarde van robots

echt concreet wordt. ❯

83 | ia-online.be

ia-online.be

| 83


De enige SIL-gecertificeerde

Coriolis-massaflowmeter op de markt

met Bluetooth ® en/of communicatie via HART ®

OPTIMASS 6400 meet de massaflow en dichtheid van vloeistoffen,

gassen en vloeistoffen met ingesloten gas van 0-100%

• Hoge turndown ratio en meetnauwkeurigheid onder veeleisende condities,

zoals cryogene of hoge temperaturen van –200 tot +400 °C en drukken tot 200 bar

• Met de OPTICHECK- app kunt u on-site een inbedrijfstelling uitvoeren en uw

KROHNE instrumenten verifiëren en monitoren, ook in Ex Zone 1

• krohne.com/safety

Gratis OPTICHECK app, een KROHNE tool:

krohne.link/opticheck-mobile

KROHNE Belgium NV

Spuibeekstraat 5, 2800 Mechelen

www.krohne.be

products solutions services


specificaties kunnen afleveren. Maar ook in

de openheid van onze systemen, software

en accessoires om allerhande oplossingen te

integreren om er een echte toepassing van te

maken. Van visiesystemen, over motion control

tot verschillende grijpers. In ons Inspiration

Centre kunnen bezoekers echt ontdekken wat

voor hen het beste zal werken.”

“In ons nieuwe gebouw kunnen we tot leven brengen wat er allemaal mogelijk is”,

verduidelijkt managing director van FANUC Benelux Paul Ribus (rechts).

Maar FANUC is natuurlijk meer dan alleen maar

een robotspecialist. Metaalbewerkers doen

maar al te graag een beroep op de RoboCut

(draadvonken), RoboDrill (verticaal CNC-frezen,

-boren en -tappen) of RoboShot (spuitgieten).

Ook zij hebben een plekje gekregen in het

Inspiration Centre, gecombineerd met diverse

automatiseringsoplossingen. De producten die

erop gemaakt zijn tonen hoe echte precisie

er nu uitziet. Wat verderop alle uitleg over de

Industrial IoT solutions die FANUC in huis heeft

en het CNC & Motion gamma. “Vaak beseffen

klanten niet hoe breed en diep het portfolio

precies reikt. Dat we alles kunnen samenbrengen

in het Inspiration Centre, doet veel ogen

opengaan”, voegt Vander Hulst toe.

‘Wie langs de verschillende opstellingen struint, kan

niet anders dan begrijpen dat de mogelijkheden quasi

eindeloos zijn bij FANUC’

Dat duidelijk wordt hoe klanten kosten kunnen

besparen, de capaciteit opdrijven of een kwaliteitsinjectie

aan hun productie geven. We kunnen

tot leven brengen wat er allemaal mogelijk is.”

Inspiratie te over

Een jaar later is het tijd voor het officieel lintjeknippen.

Wie langs de verschillende opstellingen

struint, kan niet anders dan begrijpen

dat de mogelijkheden quasi eindeloos zijn bij

FANUC. Een LR Mate 200iD/7L met een geïntegreerde

FANUC 2D visieoplossing toont bijvoorbeeld

hoe eenvoudig het voor een robot

geworden is om objecten niet alleen te verplaatsen,

maar ze tegelijk aan een grondige

kwaliteitscontrole te onderwerpen. Wat verderop

is een M-710iC/50 aan de slag met de

FANUC Force Sensor. Slijpen, polijsten, assembleren…:

hij kan het allemaal door eenvoudig

(en autonoom) van gereedschap te veranderen.

In het midden van de kamer kwijt een SCARA

robot – die overigens een bijzonder populaire

toevoeging aan het gamma gebleken is – zich

van zijn taak. Een pick-and-place toepassing op

kleur die de producten van een circulaire transportband

haalt, aangedreven door een motion

oplossing van FANUC. En helemaal vooraan

springt de cobotfamilie meteen in het oog.

Stand-alone of aan de slag met de metaalbewerkingsmachines

FANUC. Stationair of mobiel.

“Ontdekken wat het beste zal werken”

Marketingcoordinator Annelies Vander Hulst:

“Onze sterkte schuilt niet alleen in de breedte

van ons portfolio, waarmee we voor elke

toepassing de robot met de meest geschikte

Service hoog in het vaandel

Wie tijdens het opendeurevent de pijltjes verder

volgde voorbij het Inspiration Centre, kwam

achtereenvolgens in de FANUC Academy en de

field labs voor CNC& Robomachines en Robot

& Cobot terecht. Vander Hulst: “We willen voor

onze klanten een open huis zijn, waar interactie

centraal staat. Klanten kunnen hier inspiratie

opdoen, maar we dragen ook service hoog in

het vaandel. Dat begint met uitgebreid testen

wat er mogelijk is met hun producten en onze

technologie. Maar dat loopt door met opleidingen

om zich verder te bekwamen, zowel voor

integratoren als voor eindklanten. En uiteraard

voorzien we in onderhoud en herstellingen. In

ons magazijn houden we alles op stock wat

nodig is om onze klanten snel weer aan het

werk te helpen.” Ook daar heeft robotisering

overigens haar intrede gedaan ter gelegenheid

van dit event. Een AMR met FANUC-cobot

brengt de nodige wisselstukken tot aan de

ingang. Inspiratie kan overal. ■

Fast forward. Onder dat motto stelde FANUC een week lang met trots zijn nieuwe gebouw voor aan het grote

publiek. Meer dan 400 kijklustigen tekenden present.

ia-online.be

| 85


Flanders Make is een strategisch

onderzoekscentrum voor de

maakindustrie én de industrie met

maakuitdagingen. Nu lanceert

het samen met zes bedrijven een

versnellingsprogramma voor end-to-end

digitalisering.

Tekst Johan Debaere | Beeld Flanders Make

Versnellingsprogramma voor

end-to-end digitalisering met

zes Vlaamse productiebedrijven

Onze maakbedrijven moeten investeren in automatisering en digitalisering om verder te groeien en de concurrentie

het hoofd te bieden. Strategisch onderzoekscentrum Flanders Make lanceerde recent een versnellingsprogramma

voor de end-to-end digitalisering van Vlaamse productiebedrijven. Het ondersteunt met Vandewiele, Picanol, Altas

Copco, CNH, Crop’s en Sabca zes bedrijven uit verschillende sectoren om hun productie in een periode van vijf jaar

volledig en duurzaam te digitaliseren. We spraken met CEO Dirk Torfs van Flanders Make over het project en de

voordelen voor onze bedrijven.

Wie is Flanders Make en wat zijn de

activiteiten?

“We zijn een strategisch onderzoekscentrum

voor de maakindustrie én de industrie met

maakuitdagingen. We stimuleren vanuit onze

vestigingen over heel Vlaanderen open innovatie

via hoogkwalitatief onderzoek. Kmo’s en

grote bedrijven kunnen ook met ons samenwerken

rond innovatie op maat. We ondersteunen

hen met haalbaarheidsstudies, bij

productontwerp en de verbetering van productieprocessen,

én geven advies over nieuwe

technologieën en de implementatie ervan. Tot

slot kan de maakindustrie gebruikmaken van

onze test- en validatie-infrastructuur.”

“Uiteindelijk willen we onze bijdrage leveren aan

industrieel gedreven, precompetitief technisch

onderzoek naar de voertuigen, machines en

fabrieken van de toekomst en richten we ons

op internationale innovatiesamenwerkingen en

participatie in Europese onderzoeksprojecten.

Daarvoor beschikken we over co-creatiecentra

in Lommel, Leuven en Kortrijk, de Droneport

Campus in Sint-Truiden, en twaalf core labo’s

aan vijf Vlaamse universiteiten (Leuven, Antwerpen,

Hasselt, Gent en Brussel). De drang

naar innovatie loopt als een rode draad door

alles wat we doen. In eerste instantie leidt dat

onderzoek tot concrete toepassingen voor

de bedrijven die aan het project deelnemen.

Dirk Torfs is de CEO van Flanders Make.

86 | ia-online.be


Finaal worden de resultaten ook met andere

bedrijven gedeeld, waardoor ook die een stap

verder kunnen zetten.”

Wat houdt dit nieuwe project in en

wat is jullie rol?

“We lanceerden, als onderdeel van de Vlaamse

bijdrage aan het Europese veerkrachtprogramma,

samen met zes Vlaamse topbedrijven

een versnellingsprogramma voor end-to-end

digitalisering. End-to-end digitalisering gaat

stappen verder dan zogenaamde eilandautomatisering,

waar meestal maar één aspect

in de productieketen aangepakt wordt. Hier

worden alle processen op elkaar afgestemd:

van productontwerp tot productiecontrole

voor de volledige keten van toeleverancier tot

klant. De komende vijf jaar zullen we als katalysator

van deze doortastende bedrijfstransformatie

functioneren. Daarmee ondersteunen

we ook de ambitie van de Vlaamse regering

om een innovatieleider onder de Europese

topregio’s te worden.”

“Deze digitale transformatie is nodig om de

competitiviteit van onze Vlaamse bedrijven te

versterken én om de duurzaamheidstransitie

te versnellen. Industrie 4.0 is zonder twijfel

de motor van deze transitie. In ons co-creatiecentrum

in Kortrijk creëren we demonstratieomgevingen,

die de basis zullen vormen voor

piloot-productielijnen bij de deelnemende

bedrijven zelf. Hieruit kunnen ze dan leren

om hun volledige productie versneld en duurzaam

te digitaliseren, waardoor ze een grote

mix van producten in lage volumes kunnen

maken, op maat van hun klanten. De resultaten

van deze leadbedrijven moeten dan

andere firma’s inspireren.”

Wie zijn de zes bedrijven en welke

voordelen biedt dit project voor hen?

“We waren op zoek naar partners die aan dit

project wilden meewerken en zelf eigenlijk al

investeringsplannen hadden. Zo kwamen we

uit bij zes topbedrijven: Vandewiele, Picanol,

Atlas Copco, CNH, Crop’s en Sabca. Vandewiele

is marktleider op het vlak van ontwerp en

productie van hoogtechnologische machines

en oplossingen voor de textielindustrie. Met

Picanol hebben we ook een gediversifieerde

industriële groep die actief is op het vlak van

machinebouw, landbouw, voeding, energie,

watermanagement, efficiënt (her)gebruik van

natuurlijke hulpbronnen en overige industriële

markten met focus op water. Atlas Copco is

een specialist in hoge- en lagedruk persluchtcompressoren,

stroomgroepen, bouwmateriaal,

maar ook in industriële gereedschappen en

assemblagesystemen. ❯

In dit project ondersteunt de cobot de operator met bepaalde taken. Een beamer geeft instructies op het

werkblad. Met deze opstelling kunnen nieuwe medewerkers opgeleid worden of kunnen mensen met een

handicap toch bepaalde taken uitvoeren.

‘Met dit project doen we kennis en knowhow op die voor

de brede industrie toepasbaar is’

Kmo’s en grote bedrijven kunnen met dit centrum samenwerken rond innovatie op maat. In deze toepassing:

de cobot met zijn digital twin.

ia-online.be

| 87


AUTOMATION

RVS-DEMPERS VOOR NOG

MEER TOEPASSINGEN

• Betere prestaties door

grotere slaglengte

• Meer keuze door

uitbreiding assortiment

• Tot 5.650 Nm

energieopname onder

extreme omstandigheden

• Hoogwaardige

uitstraling bij effectieve

massa’s tot 63.700 kg

HAL 1

STAND 1311

YOUR LOCAL

SALES CONTACT:

Uw partner voor machineen

arbeidsveiligheid

tec.nicum is de service afdeling binnen de

Schmersal Groep. Het biedt machinefabrikanten

en machinebouwers een product- en fabrikantonafhankelijk

advies.

Wij ondersteunen u bij het veilig ontwerpen van uw

machines en werkplekken! Het tec.nicum-team

ontwerpt en implementeert veiligheidsoplossingen

in alle levenscycli van uw machines.

NIEUW:

150 MM SLAG:

M64 IN RVS 316

Ons dienstenaanbod:

tec.nicum academy

Trainingen en seminars

tec.nicum consulting

Adviesdiensten

tec.nicum engineering

Planning en projectplanning

tec.nicum integration

Uitvoering en montage

ACE Stoßdämpfer GmbH · Langenfeld · Germany · www.ace-ace.nl

www.tecnicum.com

ad_tecnicum_95x267_nl.indd 1 14.09.21 11:23


Voor maaidorsers, balenpersen en hakselaars,

en voor tractoronderdelen kan men bij CNH

terecht. Crop’s is actief in het doen groeien,

produceren en verkopen van diepvriesfruit,

groenten en bereide maaltijden, terwijl Sabca,

tot slot, wereldwijd een sterke reputatie

opbouwde als producent van onderdelen voor

de luchtvaartsector.”

“Deze zes bedrijven zijn de acceleratoren.

We kozen daarbij bewust voor partners uit verschillende

sectoren, zodat op termijn de kennis

en knowhow voor de brede industrie toegepast

kan worden. De deelnemende bedrijven zullen

bovendien ook samenwerken met lokale en

Europese technologieontwikkelaars en -integratoren.

Door samen voluit op een dergelijke

vorm van digitalisering met een duurzaam

karakter in te zetten, kunnen we onze maakbedrijven

in Vlaanderen verankeren en ook

nieuwe productie opstarten. Samenwerking is

nu al cruciaal om voldoende snelheid te ontwikkelen

en dit zal in de toekomst nog belangrijker

worden. Hierdoor kunnen bedrijven veel

van elkaar leren en de technologieën kostenefficiënter

implementeren.”

“Er worden bovendien banden gecreëerd die ook

in de toekomst zeker nog tot samenwerkingen

zullen leiden. Dankzij de stap naar end-to-end

digitalisatie zullen de bedrijven gemakkelijker

nieuwe werkkrachten kunnen aanwerven en

de productiviteit verhogen om flexibeler op de

noden van de klanten te kunnen inspelen.”

Nog een slotvraag: wie investeert?

“De deelnemende bedrijven investeren samen

54 miljoen in dit programma. De Vlaamse overheid

doet daar nog eens 11 miljoen euro Veerkrachtmiddelen

bovenop. Zo komt het totale

budget op 65 miljoen euro, en dat toont toch

wel de torenhoge ambities die we met dit project

hebben, voor de deelnemende bedrijven en de

rest van de maakindustrie. Met de inspiratie uit dit

versnellingsprogramma kunnen andere productiebedrijven

in de toekomst immers ook gericht

investeringen doen om zelf de noodzakelijke digitaliseringsstappen

te kunnen zetten.” ■

VR en AR worden toegepast om operatoren op te leiden.

ia-online.be

| 89


Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

HOE VERMIJDT U DAT UW

LASROBOT STILSTAAT?

Krijgt u hoge volumes laswerk te verwerken onder druk van tijd en prijzen? Dan vormt een lasrobot vaak het

antwoord. Ze leveren binnen de kortste keren immers een enorm consistente kwaliteit af. Maar om te weten

hoe productief zo’n lasrobot nu precies is, moet gekeken worden hoelang en hoe vaak hij stilstaat. Elke seconde

stilstand zal tellen, zowel voor bedrijven met lange geautomatiseerde laslijnen als voor een kmo. Het verminderen

van stilstandtijd bij lasrobots begint met het kiezen van de juiste lastoorts.

90 | ia-online.be


Waarom staan lasrobots stil? Dat kan velerlei

oorzaken hebben, omdat de situatie verschilt

van bedrijf tot bedrijf. Elke lasrobotcel binnen

industriële productie vormt een onafhankelijk

systeem waar overal fouten kunnen optreden.

Drie gulden regels kunnen een positieve impact

hebben op de productiviteit van uw lasrobot.

Selecteer de juiste apparatuur voor uw lasrobot

(lastoorts, slijtagedelen zoals nozzles en contacttip,

kabelgeleiding…). Verderop gaan we

dieper in op de keuze voor een lastoorts. Zorg,

ten tweede, voor een goede programmering.

Hoe beter de robot geprogrammeerd is, hoe

langer ook de slijtagedelen zullen meegaan en

hoe minder kans op zware schade door een

botsing. Het robotprogramma is als het ware

de hartslag van uw lasproces, het zorgt ervoor

dat alles vlot en nauwkeurig verloopt. Voorzie,

ten derde, in preventief onderhoud, zodat alle

componenten ook in perfecte staat blijven.

‘Een lastoorts van een

lasrobot krijgt het

bijzonder zwaar te

verduren tijdens zijn

dagelijkse routine en

moet dan ook tegen

een stootje kunnen’

Lastoorts luchtgekoeld of

watergekoeld?

Van lasrobots wordt een hoge consistentie in

kwaliteit verwacht. Toch moeten ze die klus

zien te klaren onder zware omstandigheden.

Een lastoorts van een lasrobot krijgt het bijzonder

zwaar te verduren tijdens zijn dagelijkse

routine: hoge stroomsterkte, enorme warmteontwikkeling,

lasspatten en zelfs de kans op

een occasionele crash. De lastoorts moet dan

ook tegen een stootje kunnen, maar er zijn

bijzonder veel verschillen tussen lastoortsen in

de metaalmarkt.

Het verminderen van stilstandtijd bij lasrobots begint

met het kiezen van de juiste lastoorts.

Een eerste belangrijke parameter om wegwijs

te worden in de selectie is het vermogen

van de lasbron. Ligt dat onder 300 A, dan zal

een luchtgekoelde lastoorts volstaan, boven

300 A opteert men beter voor waterkoeling. ❯

ia-online.be

| 91


our best

technology

is human

Looking for genuine

and original

RENK parts?

Contact us at +31 (0)881 200 300 or mail us at

info@azhollinkgroup.com and we will be happy to assist.

A.Z. Hollink Benelux B.V.

Tweelingenlaan 63

7324 BK Apeldoorn

The Netherlands


Wanneer er veel warmte vrijkomt uit het

proces en er lange productiecycli zijn, dan moet

een lastoorts op een lasrobot actief gekoeld

worden om een duurzame werking van de

slijtageonderdelen te garanderen. Hoe minder

snel ze slijten, hoe minder snel ze vervangen

moeten worden en hoe minder vaak de robot

dus zal stilstaan.

Geen rechte lastoorts

De geometrie van de lastoorts moet dan weer

afgestemd zijn op de lastaak. Standaardlastoortsen

hebben buighoeken van 22°, 33° of

45°. Rechte lastoortsen zijn niet geschikt. Een

lasdraad heeft een natuurlijke vloei wanneer hij

door de lastoorts geleid wordt. Dit komt omdat

ze meestal op spoelen geleverd worden. Een

fenomeen dat pre-dressage wordt genoemd.

Hoe groter de pre-dressage, hoe meer gericht

de draad in de contacttip wordt gevoerd en hoe

kleiner het aantal draadcontactpunten in de

contacttip. Dat betekent een hogere stroomdichtheid

per punt en dus een sterkere verhitting.

Rechte lastoortsen maken het moeilijker

lassen met een grote pre-dressage. We spreken

dan over diameters van 900 tot 1.200 mm.

Dit kan wel opgelost worden met zogenaamde

draairichters, een langere contacttip of smallere

boringen in de contacttip.

Speciale geometrie

Bepaalde toepassingen vereisen een specifieke

geometrie van de lastoorts. Die moet er immers

over waken dat een goede toegankelijkheid tot

het werkstuk gegarandeerd blijft. Als de lasrobot

ongunstig moet opgesteld worden om het te

lassen product toch maar te kunnen bereiken,

dan kunnen de kabels gedraaid of geblokkeerd

komen te zitten. En dat heeft uiteraard zijn

impact op de levensduur.

Verwisselbare toortshalzen

Een verwisselbare lastoortsnek kan een goede

oplossing zijn voor een lasrobot. In geval

van onderhoud of storingen kunnen deze

eenvoudig en snel worden vervangen. Het

onderhoud kan dan buiten de lasrobotcel

gebeuren, zodat die kan blijven lassen. Met

behulp van een instelmaat moet de TCP dan

worden gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd,

zodat hij klaar is voor de volgende vervanging.

Dat kan manueel gebeuren door de

systeemoperator, of automatisch met behulp

van toortswisselsystemen. ■

De geometrie van de lastoorts moet afgestemd zijn op de lastaak. Standaardlastoortsen hebben buighoeken van 22°, 33° of 45°. Rechte lastoortsen zijn niet geschikt.

ia-online.be

| 93


PARTNER WORDEN

VAN INDUSTRIAL

AUTOMATION?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op ia-online.be

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op ia-online.be verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +32 50 36 81 70

• Ga naar ia-online.be/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

ia-online.be


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,

scan deze QR code met uw smartphone

ia-online.be/bedrijven

ACE STOSSDÄMPFER GMBH

Albert-Einstein-Str. 15

40764 LANGENFELD

T +32 11 96 07 36

E benelux@ace-int.eu

W www.ace-ace.nl

AUTOMATION24

Visverkopersstraat 13

1000 BRUSSEL

T +32 2 786 2928

E info@automation24.be

W www.automation24.be

BINTZ TECHNICS

Brixtonlaan 23

1930 ZAVENTEM

T +32 2 720 49 16

F +32 2 720 37 50

E info@bintz.be

W www.bintz.be

CONTROL & PROTECTION NV

Neerlandweg 25

2610 WILRIJK

T +32 3 829 03 35

F +32 3 830 20 56

E info@control-protection.be

W control-protection.be

ACTEMIUM / PROMATIC - B

Leon Bekaertlaan 24

9880 AALTER

T + 32 9 325 75 50

W www.actemium.be

A.Z. HOLLINK BENELUX

Tweelingenlaan 63 & 69

7324 BK Apeldoorn

T +31 881 200 300

F +31 881 200 399

E info@azhollinkgroup.com

W nl.azhollink.nl

B&R INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

Guldensporenpark 28

9820 MERELBEKE

T +32 9 232 50 01

F +32 9 232 40 07

E office.be@br-automation.com

W www.br-automation.com

COOLWORLD RENTALS BVBA

Adequat NV Business Center

Brusselsesteenweg 159

9090 MELLE

T +32 9 335 26 90

T. 0800 88900 (gratis)

E sales@coolworld-rentals.be

W www.coolworld-rentals.com

APEM BENELUX

Belgicastraat 7/1

1930 ZAVENTEM

T +32 2 725 05 00

E sales@apem.be

W www.apem.com

W www.idec-emea.com

BATENBURG

Leuvensesteenweg 613

1930 ZAVENTEM

T +32 2 253 31 20

E info@batenburgbelgie.be

W www.batenburg-mechatronica.be

CADCAMATIC NV

Ringaertstraat 5

8820 TORHOUT

T +32 50 28 86 85

E info@cadcamatic.be

W www.cadcamatic.be

DDD TECHNICS

Bettestraat 25

9190 STEKENE

T +32 3 283 83 11

E info@dddtechnics.be

W www.dddtechnics.be

APEX DYNAMICS BV

Churchillaan 101

5705 BK HELMOND

T +32 3 808 15 62

T +31 492 509 995

E sales@apexdyna.be

W www.apexdyna.be

BECKHOFF AUTOMATION BVBA

Klaverbladstraat 11.2/2

3560 LUMMEN

T +32 13 25 22 00

F +32 13 25 22 01

E info@beckhoff.be

W www.beckhoff.be

CATEC BV

Turfschipper 114

2292 JB WATERINGEN

T +31 174 272 330

E info@catec.nl

W www.catec.be

DELTA-TEMP

Lange Ambachtstraat 13

9860 Oosterzele

T +32 800 25 25 6

E info@delta-temp.com

W www.delta-temp.be

ARCADEL BVBA

Vierwegstraat 186

8800 ROESELARE

T +32 51 24 42 83

E info@arcadel.be

W www.arcadel.be

BIHL+WIEDEMANN GMBH

Floßwörthstraße 41

68199 MANNHEIM

T +49 6 21 33 99 60

E mail@bihl-wiedemann.de

W www.bihl-wiedemann.de/nl

CEBEO

Eugène Bekaertlaan 63

8790 WAREGEM

T +32 56 23 80 00

F +32 56 23 80 10

E info@cebeo.be

W www.cebeo.be

DOBIT PRODUCTS

Industrielaan 6

2250 OLEN

T +32 14 28 57 85

E info@dobit.com

W www.products.dobit.com

ia-online.be

| 95


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,

scan deze QR code met uw smartphone

ia-online.be/bedrijven

ECI SOFTWARE SOLUTIONS

Drukkerijstraat 11

9240 ZELE

T +32 52 57 88 44

E belgium-info@ecisolutions.com

W www.ecisolutions.com

EWELLIX BENELUX B.V.

Papendorpsesweg 83

3528 BJ UTRECHT

T +31 30 79 20 222

E sales.benelux@ewellix.com

W www.ewellix.com

HYLINE N.V.

Booiebos 27

9031 DRONGEN

T +32 9 244 78 18

E info@hyline.be

W www.hyline.be

INIMCO

Frankrijkstraat 11 K5

9140 TEMSE

T +32 78 35 35 51

E we@inimco.com

W inimco.com

ELSTO BOEKHOLT DRIVES & CONTROL

POSTBUS 56

2160 WOMMELGEM

T +32 3 355 1010

E belgium@elsto.eu

W www.boekholt.be

FESTO BELGIUM NV

Kolonel Bourgstraat 101

1030 SCHAARBEEK

T +32 2 702 32 11

F +32 2 702 32 09

E sales_be@festo.com

W www.festo.com

IFM ELECTRONIC

Zuiderlaan 91

1731 ZELLIK

T +32 2 481 02 20

E info.be@ifm.com

W www.ifm.com/be/nl

INRATO INTERNATIONAL

Johannes Postweg 4

8309 PE TOLLEBEEK

EPLAN SOFTWARE & SERVICES

Bosstraat 54

3560 LUMMEN

T +32 13 53 96 96

E sales@eplan.be

W www.eplan.be

GEFRAN BENELUX

ENA 23 zone 3, nr 3910

Lammerdries-Zuid 14A

IGE+XAO BELGIUM

Terhulpsesteenweg 181 bus 21

T +31 85 27 36 750

E info@inrato.com

2250 OLEN

1170 WATERMAAL-BOSVOORDE

T +32 14 24 81 81

T +32 2 219 09 59

IXON

E-T-A BENELUX S.A./N.V.

Guillaume Stassartlaan 109

1070 BRUSSEL

T +32 2 523 30 97

E info@e-t-a.be

W www.e-t-a.be

EQUANS

Simón Bolívarlaan 34

1000 BRUSSEL

T +32 2 370 31 11

W www.equans.be

F +32 14 24 81 80

E info@gefran.be

W www.gefran.be

HEIDENHAIN

Pamelse Klei 47

1760 ROOSDAAL

T +32 54 34 31 58

E sales@heidenhain.be

W www.heidenhain.be

E info-benelux@ige-xao.com

W www.ige-xao.com

IGUS BVBA

Jagersdreef 4A

2900 SCHOTEN

T +32 3 330 13 60

E info@igus.be

W www.igus.be

Zuster Bloemstraat 20

5835 DW BEUGEN

T +31 85 744 1105

E info@ixon.cloud

W www.ixon.cloud

W www.inrato.com

KLINGER BELGIUM NV

Everest Office Park,

HELMHOLZ BENELUX B.V.

INDUVIDO

Leuvensesteenweg 250A

EUCHNER

Visschersbuurt 23

3356 AE PAPENDRECHT

T +31 78 615 47 66

E info@euchner.be

W www.euchner.be

Elektraweg 5

3144 CB MAASSLUIS

T +31 85 40107-10

E info@helmholz-benelux.eu

W www.helmholz-benelux.eu

François Beuckelaersstraat 27

1785 MERCHTEM

T +32 499 30 19 06

E info@induvido.be

W www.induvido.be

1800 VILVOORDE

T +32 2 247 16 11

E info@klinger.be

W www.klinger.be

96 | ia-online.be


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,

scan deze QR code met uw smartphone

ia-online.be/bedrijven

KROHNE BELGIUM NV

MA-IT MY AUTOMATION

MURRELEKTRONIK BV

RDL ENGINEERING

Noordkustlaan 16

1702 GROOT-BIJGAARDEN

T +32 2 466 00 10

F +32 2 466 08 00

E krohnebelgium@krohne.com

Keulenstraat 21

7418 ET DEVENTER

T +31 85 130 25 26

E contact@my-automation.nl

W www.my-automation.nl

Noorderlaan 147-b9

2030 ANTWERPEN

T +32 3 808 68 81

E sales@murrelektronik.be

W www.murrelektronik.be

Ambachtenstraat 46

8870 IZEGEM

T +32 51 31 35 24

E info@rdl-engineering.com

W www.rdl-engineering.com

W www.krohne.be

NORD AANDRIJVINGEN

LAPP BENELUX

Van Dijklaan 16

5581 WG WAARLE

T +31 40 228 50 00

F +31 40 228 50 10

E sales.lappbenelux@lappgroup.com

W www.lappbenelux.lappgroup.com

MASTERCHIPS

Industrielaan 4

9320 EREMBODEGEM

T +32 56 22 36 73

E info@masterchips.eu

W www.masterchips.eu

Boutersemdreef 24

2240 ZANDHOVEN

T + 32 3 484 59 21

F + 32 3 484 59 24

E belgium@nord.com

W www.nord.be

PEPPERL+FUCHS NV

Metropoolstraat 11

RITTAL NV

Stokkelaar 8

9160 LOKEREN

T +32 9 353 91 11

F +32 9 355 68 62

E info@rittal.be

W www.rittal.be

2900 SCHOTEN

LENZE BVBA

Rijksweg 10c

2880 BORNEM

T +32 3 542 62 00

E sales.be@lenze.com

W www.lenze.com

MEZ MOTOREN

Vlamingveld 32

8490 JABBEKE

T +32 50 25 04 90

F +32 50 25 04 99

E mez@vanhoucke.be

W mezmotorenbelgium.be

T +32 3 644 25 00

E info@be.pepperl-fuchs.com

W www.pepperl-fuchs.be

PHOENIX MECANO NV

Karrewegstraat 124

9800 DEINZE

T +32 9 220 70 50

ROUTECO B.V.

Everdongenlaan 23

2300 TURNHOUT

T +32 14 39 43 40

E info-be@routeco.com

W www.routeco.com

F +32 9 220 72 50

E

info.pmb@pmk.be

LEUZE ELECTRONIC

De Regenboog 11

2800 MECHELEN

T +32 2 253 16 00

F +32 2 253 15 36

E info.BE@leuze.com

MGH MAINTENANCE & GEARS

HEYVAERT

Rittwegerlaan 2B

1830 MACHELEN

T +32 2 753 00 40

F +32 2 753 00 49

E info@MGH.be

W www.phoenix-mecano.be

PILZ BELGIUM CVBA

Poortakkerstraat 37/0201

9051 SINT-DENIJS-WESTREM

T +32 9 321 75 70

E info@pilz.be

SCHMERSAL BELGIUM NV/SA

Nieuwlandlaan 73,

Industriezone B413

3200 AARSCHOT

T +32 16 57 16 18

F +32 16 57 16 20

E info@schmersal.be

W www.leuze.be

W www.mgh.be

W

www.pilz.com

W www.schmersal.be

ia-online.be

| 97


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,

scan deze QR code met uw smartphone

ia-online.be/bedrijven

SCHNEIDER ELECTRIC NV/SA

STRAALTECHNIEK INTERNATIONAL

VEGA

WIELAND ELECTRIC - ATEM NV

Dieweg 3

Lovense Kanaaldijk 61

J. Tieboutstraat 67

Bedrijvenpark De Veert 4

1180 BRUSSEL

T +32 2 37 37 502

E customer-service.be@

schneider-electric.com

W www.se.com

5013 BJ TILBURG

T +31 162 74 80 10

E info@straaltechniek.net

W www.straaltechniek.net

1731 ZELLIK

T +32 2 466 05 05

F +32 2 466 88 91

E info.be@vega.com

W www.vega.be

2830 WILLEBROEK

T +32 3 866 18 00

F +32 3 866 18 28

E info@atem.be

W www.atem.be

SCHUNK INTEC N.V.

Industrielaan 4, Zuid III

9320 EREMBODEGEM

T +32 53 85 35 04

F +32 53 83 63 51

E info@be.schunk.com

W www.be.schunk.com

TECHNOLEC BVBA

Hoogkamerstraat 337 bus 2

9140 TEMSE

T +32 3 710 69 69

F +32 3 710 69 70

E info@technolec.be

W www.technolec.be

VINTIV

Neusenberg 1A

3583 BERINGEN

T +32 11 52 53 70

E info@vintiv.be

W www.vintiv.be

ZVS TECHNIEK

Langenakker 131

5731 KB MIERLO

T +31 492 66 51 76

F +31 492 66 63 79

E info@zvstechniek.nl

W www.zvstechniek.nl

SIEMENS

Guido Gezellestraat 123

1654 BEERSEL (HUIZINGEN)

T +32 2 536 21 11

F +32 2 536 24 92

E industrie.be@siemens.com

W www.siemens.com

TR-ELECTRONIC BENELUX

Dorpstraat 18C

5386 AM Geffen

T +31 73 844 96 00

E Rene.Verbruggen@tr-electronic.nl

W www.tr-electronic.nl

WAGO BELUX NV

Excelsiorlaan 11

1930 ZAVENTEM

T +32 2 717 90 90

F +32 2 717 90 99

E info-be@wago.com

W www.wago.be

Hier uw logo?

Bel of mail voor alle informatie over

een vermelding in Industrial Automation

met Alexander Dewaele

T +32 50 36 81 70

E

a.dewaele@louwersmediagroep.be

SIGMATEK

POWERED BY SIGMACONTROL

Bijdorp West 24

2992 LC BARENDRECHT

T +32 3 297 70 07

TURCK MULTIPROX nv

Lion d’Orweg 12

9300 AALST

T +32 53 76 65 66

WEG Benelux S.A.

Rue de l’Industrie 30 D

1400 NIVELLES

T + 32 67 88 84 20

F +32 67 84 17 48

E

office@sigmacontrol.eu

E

mail@multiprox.be

E

info-be@weg.net

W www.sigmacontrol.eu

W www.multiprox.be

W www.weg.net

98 | ia-online.be


The Easy Way to Convert

Modbus RTU to

Modbus TCP

Our MGate Modbus Gateways

configure, troubleshoot, and

convert quickly and easy

MGate MB3180 Series

MGate MB3170 Series

OR

- Get Your Gateways Ready in 60 Seconds

- One Tool for Serial and Ethernet Troubleshoong

- 10x Faster with Acve Polling Mechanism

www.moxa.com

Technolec bvba, Hoogkamerstraat 337-2, 9140 Temse, 03 710 69 69, sales@technolec.be, www.technolec.be


| FB11-14NL |

EtherCAT P reduceert

bekabelingskosten

Ultrasnelle communicatie en vermogen in één kabel

www.beckhoff.com/EtherCAT-P-Box

EtherCAT P integreert EtherCAT communicatie alsook systeem- en periferiespanning in een 4- aderige

standaard Ethernet kabel. Het I/O systeem voor EtherCAT P met IP 67 protectie omvat alle voordelen

van EtherCAT P: materiaal- en installatiekosten alsook de vereiste ruimte in kabelrupsen, kabelgoten

en schakelkasten zijn aanzienlijk verminderd. De compacte en robuuste I/O modules hebben een breed

signaalbrereik van standaard digitale I/Os tot complexe analoge meettechnologie. Meer dan 100 extra

componenten zijn beschikbaar voor EtherCAT P.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!