06.09.2022 Views

MiddelPunt 18 / 2022

Een uitgave van MiddelPunt Media https://middel.media/ Verschijningsfrequentie: MiddelPunt verschijnt 2-wekelijks Verschijningsgebied: MiddelPunt verschijnt GRATIS Huis aan Huis in Midden-Friesland: Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Broek, Dearsum, De Veenhoop, Eagum, Friens, Gersloot, Goëngahuizen, Goingarijp, Grou, Haskerdijken, Idaerd, Jirnsum, Luinjeberd, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Poppenwier, Raerd, Reduzum, Swichum, Snikzwaag, Sibrandabuorren, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tjalleberd, Warstiens, Warten, Wergea, Wirdum en Wytgaard. Acquisitie-verspreiding-administratie: MiddelPunt Media, 06-5128 3273 akke@middel.media Redactie-DTP-webbeheer: MiddelPunt Media 0566-202020 redactie@middel.media. Adresgegevens: MiddelPunt Media It Patroan 5, 8491 PK Akkrum 0566 202020 www.middel.media Kvk 01144219 BTW NL8203.63.133.B01 Aanleverdatum MiddelPunt 19 2022: uiterlijk 14 september naar redactie@middel.media Kijk voor de aanleverspecificaties op www.middel.media Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd, gekopieerd of op andere wijze worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. MiddelPunt is verkrijgbaar bij de volgende adressen: Akkrum: Bibliotheek, Poiesz Aldeboarn: Centerrr Grou: Beaken, Jumbo, HEMA Jirnsum: De 2 Gemeenten Reduzum: Slagerij Sixma Terherne: Supermarkt Feijen Wergea: Supermarkt Wergea Wergea: Slagerij Harmke Anema Wytgaard: Dorpswinkel Deelstra En bij diverse Horecagelegenheden Drukwerk: Drukkerij van der Eems Heerenveen Geen MiddelPunt of folders ontvangen? Mail naar akke@middel.media of stuur een whatsapp naar 06-51283273

Een uitgave van MiddelPunt Media
https://middel.media/

Verschijningsfrequentie:
MiddelPunt verschijnt 2-wekelijks

Verschijningsgebied:
MiddelPunt verschijnt GRATIS Huis aan
Huis in Midden-Friesland:
Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Broek, Dearsum, De Veenhoop, Eagum, Friens, Gersloot, Goëngahuizen, Goingarijp, Grou, Haskerdijken, Idaerd, Jirnsum, Luinjeberd, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Poppenwier, Raerd, Reduzum, Swichum, Snikzwaag, Sibrandabuorren, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tjalleberd, Warstiens, Warten, Wergea, Wirdum en Wytgaard.

Acquisitie-verspreiding-administratie:
MiddelPunt Media,
06-5128 3273
akke@middel.media

Redactie-DTP-webbeheer:
MiddelPunt Media
0566-202020
redactie@middel.media.

Adresgegevens:
MiddelPunt Media
It Patroan 5, 8491 PK Akkrum
0566 202020
www.middel.media
Kvk 01144219
BTW NL8203.63.133.B01

Aanleverdatum MiddelPunt 19 2022:
uiterlijk 14 september naar
redactie@middel.media
Kijk voor de aanleverspecificaties op www.middel.media

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd, gekopieerd of op andere wijze worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

MiddelPunt is verkrijgbaar bij de volgende adressen:
Akkrum: Bibliotheek, Poiesz
Aldeboarn: Centerrr
Grou: Beaken, Jumbo, HEMA
Jirnsum: De 2 Gemeenten
Reduzum: Slagerij Sixma
Terherne: Supermarkt Feijen
Wergea: Supermarkt Wergea
Wergea: Slagerij Harmke Anema
Wytgaard: Dorpswinkel Deelstra
En bij diverse Horecagelegenheden

Drukwerk:
Drukkerij van der Eems Heerenveen

Geen MiddelPunt of folders ontvangen?
Mail naar akke@middel.media of stuur
een whatsapp naar 06-51283273

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MEDIA

Huis aan Huis verspreid in het midden van Friesland in een oplage van 12.000 exemplaren

September 2022 | 14e jaargang | nr. 18

It Fryske Gea trotse eigenaar

van ‘t Kathûs en omliggend

‘fûgeltsjelân’

Met de handtekeningen van bestuurder Paul Mutsaers van Leppehiem

en directeur Henk de Vries van It Fryske Gea kwam vandaag de

authentieke stelp ’t Kathûs in Nes met ruim 40 hectare weidevogelland

in handen van It Fryske Gea. De Vries: ‘Wy binne tige wiis my dizze

oankeap. De grûn is troch generaasjes boeren goed ûnderhâlden

as fûgeltsjelân. It Fryske Gea sil it lân yn gearwurking mei nije

generaasjes boeren fierder ûntwikkelje foar de greidefûgels fan

Fryslân en goed soargje foar dit âlde boerelân. Wy binne no ek de

grutske eigner fan de prachtige stjelp ’t Kathûs. Hokker doel at de

pleats kryt witte wy noch net, dêr nimme wy mear tiid foar. Wy sille dêr

goed op passe, sa’n moai stee heart by It Fryske Gea!’

Kringloopwinkel Grou

organiseert veiling

GROU - Wegens groot succes organiseert Kringloopwinkel Grou

wederom een veiling van kunst, antiek en Curiosa. De veiling vindt

plaats op 24 september a.s. om 13.30 uur in de kringloopwinkel aan

De Muldyk 3 te Grou. De opbrengst van de veiling wordt besteed aan

de aanschaf van een AED.

www.middel.media

In 2020 overleed Ane Sjoerd

Peenstra. Hij was de laatste van

generaties boeren – eigenaren of

pachters - op ‘t Kathûs bij Nes en

liet zijn erfenis na aan Stichting

Leppehiem (Akkrum). Leppehiem

is blij met de verkoop aan It

Fryske Gea verwoordt Mutsaers:

‘Wij waren natuurlijk ontzettend

dankbaar voor deze prachtige

nalatenschap van de heer

Peenstra. Wij richten ons echter

op het verlenen van ouderenzorg.

Het goed onderhouden van een

boerderij met grond sluit daar

niet echt bij aan. Bij It Fryske Gea

is dat – in samenwerking met de

boeren - in goede handen.’

De stichting Leppehiem bood It

Fryske Gea de eerste kans tot

aankoop, een kans om niet te

laten lopen: De aankoop sluit

perfect aan bij het Aanvalsplan

Grutto en bij Stean foar it

Fean, de veenweidevisie van

It Fryske Gea. Naast behoud

van het weidevogelland in de

Soarremoarsterpolder, heeft

It Fryske Gea zich ook tot

doel gesteld de authentieke

stelpboerderij, die met de

landerijen ooit tot het klooster

van Nes heeft behoord, te

behouden.

Lees verder op pagina 3

Vooraf aan de veiling zijn er twee

gelegenheden voor bezichtiging

van de te veilen stukken.

Op vrijdag 23 september van

13.00 tot 17.00 uur en zaterdag

24 september van 10.00 tot

12.00 uur.

BIJVERDIENEN?

Kijk snel op pagina 2

www.unisgroup.nl/bijbaan

Twijnstra Administraties

degelijk, nuchter & betrokken

0566-620766 | www.twijnstra.com

Inschrijving voor deelname kan

vanaf een half uur voor de veiling.

Meer info over de veiling via

kringloopwinkelgrou@gmail.com

of tel. 0683298146.

(online) boekhouden

aangifte

jaarrekening

tussentijdse cijfers

Akkrum

www.hubo.nl/akkrum

t. 0566-651328 m. 06-55363926

Horren op maat

voor u gemeten en gemaakt


BIJVERDIENEN?

Na schooltijd of in het weekend?

Kom dan bij UNIS Group

werken in Grou!

vanaf

€11,-

per uur

www.unisgroup.nl/bijbaan

recruitment@unisgroup.com

Achterbergh Klokkenmaker

www.achterberghklokkenmaker.nl

achterbergh@planet.nl

Wagyu vlees

Natuurlijk uit Friesland

Rechtstreeks van onze boerderij

Wagyu vlees, een smaakvolle beleving

Telefoon 0566 650930

It Swee 8 Nes

Halen en brengen van uw klok.

Onderhoud en reparaties

van computers

Ook service aan huis

@c@ Computerservice

VERKOOP | ADVIES | AANLEG NETWERKEN | ONDERHOUD | REPARATIE

Doelhôf 4, Aldeboarn | 06-48 678 279

marten@acacomputers.nl | www.acacomputers.nl

Iedere vrijdag open van 10.00 tot 18.00 uur

Overige dagen op afspraak geopend.

info@denijepleats.nl | 0566 - 841964 | Burdinewei 8, Nes (Akkrum)

GEZOCHT

lieve, vrolijke, geduldige, sociale, creatieve

INVALKRACHT

Om ons te helpen bij de kinderopvang in

AKKRUM • ALDEBOARN • GROU • JIRNSUM

Lijkt het je leuk?

Om weer met kinderen te werken?

Heb je de vereiste diploma’s?

www.denijepleats.nl

BEL: Baukje Brugman 06 13 38 27 52

WWW.KINDEROPVANGFRIESLAND.NL

In the spotlight bij Kaphûs

voor

na

Lotte Broersma: “Ik kom graach by Kaphûs omdat de sfeer gemoedelik is, it is gesellich en ik bin altyd tevreden

mei it resultaat! En no wie ik ta oan in ‘zomerse, blonde’ look.”

Kaphûs, Haedstrjitte 24 Reduzum | 0566 60 21 96 | www.kaphus.nl | info@kaphus.nl

2 | MiddelPunt


Nieuwe commissie die partijen

met elkaar verbindt:

DenkTankTeam Actief Akkrum/Nes

AKKRUM/NES - Inwoners van Akkrum en Nes bruisen van ideeën om

mooie, verbindende, actieve evenementen te organiseren. Je weet precies

wat je wil gaan doen, met wie, waar en wanneer.

Maar waar kan je hiervoor terecht?

Hoe zit het met verzekeringen?

Waar moet je zijn om het financieel

rond te krijgen? Het wiel iedere keer

opnieuw uitvinden is niet nodig. Als

je een goed idee hebt, is er vanuit

VOAN budget beschikbaar.

Daar is nu een nieuwe commissie

vanuit de VOAN voor aangesteld:

DenkTankTeam Actief Akkrum/Nes.

Een kleine commissie waar plannen

binnen komen en die partijen met

elkaar verbindt.

Heb je een goed idee voor

een eenmalig of terugkerend

evenement, groot of klein, scan

de QR code en vul het formulier in.

Bij het invullen van het formulier

komen alle aspecten voor het

organiseren van het evenement

aan bod. Na het invullen van het

formulier zal de commissie contact

met je opnemen om het plan door

te nemen.

Dus stuur op die ideeën.

DenkTankTeam Actief Akkrum/Nes

is er klaar voor!

Vervolg van voorpagina

Samenwerking met boeren

It Fryske Gea werkt voor het

weidevogelbeheer vaker samen

met boeren in de omgeving.

De extensieve, biologische

of biologisch dynamische

bedrijfsvoering van boeren uit

Nes e.o. (via gebiedscoöperatie

It Lege Midden) is precies wat

dit weidevogelland nodig heeft.

It Fryske Gea verpacht de grond

daarom aan die boeren.

It Fryske Gea ziet mooie

kansen voor weidevogels op de

onaangeroerde, eeuwenoude

percelen. De grond tussen Nes

en Aldeboarn bestaat uit veen

met een laagje klei eroverheen en

is nooit onderdeel geweest van

ruilverkaveling. Dat in combinatie

met een hoge waterstand,

kruidenrijk grasland en zorgvuldig

weidevogelbeheer maakt de grond

populair bij grutto, kievit, tureluur

en andere weidevogels.

’t Kathûs

De boerderij ‘t Kathûs staat op een

erf van ongeveer een hectare. De

plek in het landschap is bijzonder,

zeker gezien de relaties met

het voormalige Klooster Nes. It

Fryske Gea wil de komende tijd

meer onderzoek doen naar de

cultuurhistorische waarden van het

omliggende landschap, het erf en

de boerderij zelf. De stelpboerderij

is zowel van binnen als van buiten

grotendeels in originele staat.

It Fryske Gea richt zich in de

komende jaren op het achterstallig

onderhoud van het pand en een

toekomstbestendige exploitatie

van het gebouw. Welke functie(s)

het gebouw krijgt is dus nog niet

vastgesteld, maar de originele

elementen van de typisch Friese

boerderij die bewaard zijn gebleven,

krijgen daarin zeker een plek.

Verankerd in beleid

De grond ligt buiten het Natuur

Netwerk Nederland, toch past

de aankoop goed bij It Fryske

Gea. Denk alleen maar aan de

doelstelling van het Aanvalsplan

Grutto van grote aaneengesloten

weidevogelgebieden. Ook valt

het mooi in het jaar van de

publiekscampagne ‘Geef de grutto

een thuis om groot te worden’

van It Fryske Gea. Daarnaast kan

de aankoop bijdragen aan het

behoud van veenbodems in het

veenweidegebied zoals beschreven

in Stean foar it Fean, de visie van It

Fryske Gea op veenweidegebied. De

aankoop van de stelpboerderij sluit

verder aan op een onderdeel van

de missie van It Fryske Gea voor

ontwikkeling, beheer en behoud

van cultuurhistorisch erfgoed in

Fryslân.

Ontvang MiddelPunt nu ook digitaal

Stuur een e-mail naar redactie@middel.media met het verzoek ‘MiddelPunt

Digitaal’ en u ontvangt de woensdag van uitgave als eerste de nieuwste editie

in uw mail.

&CO

Zoso

Angels

Maicazz

Tom Tailor

Dreamstar

Yest

Zizo

Enjoy

Elbsand

Red Button

Oozoo horloges

Ik zie je bij De Kletskous in Akkrum!

NIEUWE COLLECTIE

dekletskous.nl

Whatsapp 06-82765864

Tel. 0566-651801

Heechein 54 AKKRUM

Blijf nieuwsgierig en kom langs !

of shop snel op dekletskous.nl

KLETS

KOUS

MiddelPunt | 3


VOEL JE THUIS BIJ

HOTEL RESTAURANT GOERRES

Laat je verrassen en geniet van de ontspannen en gastvrije sfeer,

’t fijne eten gemaakt op basis van verse streekproducten en het mooie

all-year terras met comfy loungebanken direct aan het water.

VOOR AL JE BEHANG!

De laatste trends & nieuwste collecties

Behang is er in zoveel kleuren en soorten dat je bijna niet weet waar je

moet beginnen. Er wacht een uitgebreide keuze uit kleuren en stijlen

op je bij ons in de winkel in Heerenveen. We zijn op de hoogte van de

allernieuwste trends en hebben je heel veel te laten zien. Wij kennen

onze collecties en kunnen, mocht je daar behoefte aan hebben, je van

inspiratie voorzien met een interieuradvies aan huis.

Restaurant Goerres is dé plek voor een kop koffie met gebak, een

uitgebreide lunch of diner. En borrelen? Bestel dan onze heerlijke

borrelplank. Oh, en voor een feest, high wine/beer of arrangement

met een sloep ben je bij ons aan het juiste adres.

Kanadeeskestrjitte 45, 8491 BC Akkrum T 0566-651312

WWW.GOERRES.NL

4 | MiddelPunt


Familie Twijnstra komt naar

Akkrum voor rondleiding/reünie

Akkrum - Niet minder dan 18 nazaten van Stichter Ulbe Twijnstra van de

gelijknamige veevoederfabriek U.T. D kwamen dinsdag 16 augustus naar

Akkrum. De fabriek werd in 2002 gesloten en in 2004 afgebroken waarna

het voormalig terrein is ingevuld als bedrijventerrein.

Column

Akkrumer Bosk en

Beammen

Tekst en foto: Sake P. Roodbergen

Tongersdei 18 augustus klokslach acht oere kaam de optocht yn

Akkrum oan. 116 beammen yn 75 kisten fan elk oardel ton (1500

kilo). Beammen fan ferskate soarten mar allegearre leafbeammen

mei blêd.

Eén van de familieleden, Maarten

Seckel, had ruim een jaar geleden

een afspraak met voorzitter

Bart Dikkerboom van de Stifting

Akkrum Ald en Nij gemaakt om

naar Akkrum te komen en daar

hun familiereünie te houden en te

bekijken hoe het U.T.D terrein er

tegenwoordig bij staat. Er kwamen

zelfs nog nazaten uit Paraquay

(Zuid-Amerika).

Tjeerd Twijnstra, een zoon van

Ubbo Twijnstra welke vernoemd

is naar zijn opa Tjeerd, (de zoon

van Stichter Ulbe Twijnstra) Verder

waren er meerdere kleinkinderen en

achterkleinkinderen aanwezig op

deze jaarlijkse familiereünie. Een

rondje door Akkrum met veel U.T.D

verhalen en bezienswaardigheden

verteld door Bart Dikkerboom

samen met Theo Mast en Pier van

der Heide van de Stifting Akkrum

Ald en Nij.

De ‘reis’ begon in de

Kanadeeskestrjitte waar de

familie samen kwam. Vandaar

ging de wandeling eerst naar de

driesprong Buorren/Mounedyk,

(Fabriekssteeg) waar werd verteld

dat alle paard en wagens ooit

allemaal hierlangs gingen om de

handel in en uit te rijden. Daarna

werd er ook stilgestaan bij de

stoomoliefabriek aan de Leppedyk,

de oliemolen. Tevens werden ook

de rijksmonumenten Welgelegen,

Theekoepel, Coopersburg en

het Mausuleum met een bezoek

vereerd. Waarna het gezelschap

aan het begin (of het eind) van

de Ulbe Twijnstrawei stond en er

een passende groepsfoto werd

gemaakt.

Ook bij het woonhuis van

Ulbe Twijnstra ‘Flora’ aan de

Ljouwerterdyk werd stilgestaan.

Daar vandaan werd langs de gehele

Ulbe Twijnstrawei gelopen om zo

uiteindelijk uit te komen bij de

plek waar de U.T.D fabriek heeft

gestaan. Als eindpunt werd bij het

U.T.D monument stil gestaan. Na de

rondleiding van zo’n twee uur werd

bij Hotel Goerres een verfrissing

genuttigd en kon er door het

gezelschap tevreden worden terug

geblikt op het bezoek aan Akkrum,

back to the roots.

Als dank hiervoor kreeg de

Stichting Akkrum Ald en Nij een

boek en een oude penning, die

ter gelegenheid van pensionering

van Tjeerd Twijnstra in1956 is

uitgereikt. Deze krijgen een mooi

plekje in het archief.

It blêd dat it begjin is fan alle Libben. It blêd dat blêdgrienkerrels

befettet dy’t it fermogen hawwe fan de koalsoerassimilaasje: fan

koalsoergas út de loft, en wetter út de grûn wurdt yn dy kerrels en

mei help fan de enerzjy út sinneljocht sûkers makke (C6H12O6). Dy

sûker (glukoaze) is it basisfiedsel fan elk libben wêzen, ek de minsk.

Sûnder grien blêd gjin Libben op ús ierde. ‘It Bosk’ betsjut dus noch

al wat. Sneontejûn om sân oere hjitte Zwier Kroese, foarsitter fan

de Akkrumer Bosk-kommisje, wethâlder Gerrie Rozema fan de Gemeente

Heerenveen wolkom om it Bosk-barren yn Akkrum formeel

te iepenjen. De eftergrûn fan ‘Meet me in the Forest’ leit yn de winsk

fan mear fergriening, fan miljeu-bewust wurden. Nea earder hat de

needsaak fan omtinken om ús griene omjouwing sa twingjend west

as hjoed-de-dei. Wy moatte as minskdom oplossingen fine foar

grutte problemen lykas de klimaatkrisis en it ferlern gean fan bioferskaat

(‘biodiversiteit’), fier fuort, mar ek yn de eigen omjouwing.

As it programma ôfrûn is krijt trijekwart fan it Bosk in plakje yn

Akkrum sels, de oare beammen wurde ferdield oer doarpen yn de

Gemeente Heerenveen.

Yn 2021 ferskynde myn sânde natoergids Beammen. It liket suver

wol in opsetsje foar de Akkrumer manifestaasje fan no. De natoergids

hat in logysk plakje krigen yn dit gehiel. De gids wurdt by Liuwe

Brolsma te keap oanbean mei in bysûndere banderol fan ‘Meet me

in the Forest’. Op sneon 24 septimber is der yn it havengeboutsje in

sinjear-sesje troch de skriuwer. Ek eardere natoergidsen meie dêr

oanbean wurde. Folgje de webside Akkrum.net

Sporten in de zomer bij Switch!

Niet vastzitten aan een abonnement, maar toch

lekker sporten tijdens je vakantie?

check snel de website voor het laatste nieuws!

Telefoon: 0566-651890 - www.switch-akkrum.nl

MiddelPunt | 5


Tsjerkebuorren 11 Aldeboarn 0566 631761 www.kapperszaakfriesland.nl

Salon de boarn

Voor gezond haar en

prachtige krullen

Ben jij al klaar voor het zonnebrillenseizoen?

Bekijk onze nieuwste zonnebrillen

collectie in de winkel

Onze merken:

Serengeti

Esprit

Ray-Ban

Prego

onze diensten

webshop is live

als eerste in Friesland

Volg ons

• Glazenwassen

• Houtwerk reinigen

• Vloer onderhoud

• Interieur reinigen

Bestel nu uw glazenwasser of één

van onze andere diensten online op:

t. 0566-624965

ONZE DIENSTEN

• Dakgoten legen / reinigen

• Ballenbad reinigen

• Boten reinigen

• Wekelijks onderhoud

www.schoonmaakbedrijfblomke.nl

Timmer- en klusbedrijf

Willem Punt

PUNT

Oostergoostraat 140

9001 CP Grou

T 06 - 34021909

Telefoon: 06 -12345678 | www.klusbedrijfwillempunt.nl

www.klusbedrijfwillempunt.nl

w.punt@klusbedrijfwillempunt.nl

Leechein 2a, Akkrum | t. 0566-651912 | www.vanslootenopticiens.nl

AUTOSERVICE

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag 08:00 tot 17:30

Zaterdag 09:00 tot 12:30

‘s Avonds op afspraak.

Bordego 13, 8495 NS Aldeboarn

06-14529151

www.autoservicevanderwal.nl

VERHUUR/VERKOOP:

Onderhoud

& reparatie

Apk

Airco service

In- en verkoop

Wij renoveren uw keuken zodat

deze weer jaren mee kan

Uw AdBlue

leverancier

knipper

Steen-

Steigers en

ladders ASC group

Is uw keuken toe aan vernieuwing?

Ik kom graag langs voor advies op maat!

Ik geef graag persoonlijk advies en verzorg het proces

van begin tot eind: dat geldt voor het vervangen van

een keukenlade, keukendeurtje, greep of werkblad tot

en met het vakkundig installeren van inbouwapparatuur

zoals bijvoorbeeld een vaatwasser, oven of afzuigkap.

Bij mij kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen.

Ik bespreek graag de mogelijkheden voor uw keuken.

Daniël van der Meulen | 06 – 21 16 37 32 | danielvandermeulen@dekeukenvernieuwers.nl

www.dekeukenvernieuwers.nl

Lees het laatste nieuws op

www.middel.media

Huifaanhanger

tot 750 kg

TRANSPORT:

Enkelas aanhanger

bakwagen

- Walking Floors (schuifvloer)

voor losgestorte goederen

GMP+ gecertificeerd (diervoeders)

- Oplegger met schuifzeilen en

kooiaap / meeneemheftruck

voor pallets en Big bags

- Oplegger met laadklep

voor pallets

Kijk voor het volledige aanbod op:

WWW.ROERSMAVERHUUR.NL

Plateauwagen/autoambulance

tot 2700 kg

Naast transport en

verhuurservice :

- zomer- en winterstalling

boten

- verhuur ligplaatsen

- schilder loods

Singel 34, 9001 XP Grou, , tel: 06 - 523 188 82 of 06 - 526 912 20

p.roersma6@chello.nl, www.roersmaverhuur.nl

6 | MiddelPunt


Update nieuws van de

Utingeradielhal

AKKRUM - Na ons bericht voor de vakanties over de activiteiten en

mogelijkheden die we in en om de sporthal van plan waren en gaven, hebben

we nu te melden dat we voor het seizoen 2022/2023 de hal

weer hebben mogen vullen met de diverse aanmeldingen.

Behalve grote evenementen in

de sporthal hebben zich ook in

de blauwe zaal nieuwe huurders

aangemeld. Samen met de

bestaande huurders gaan we daar

een mooi gevuld schema op los laten.

Voor incidentele verhuur hebben

we natuurlijk nog wel wat ruimte in

de agenda. U kunt hiervoor contact

opnemen met Freddy Beimers

(06-36512295), die de reserveringen

Nieuws van GV Hercules

Een nieuw sportjaar is weer begonnen en we hebben er zin in! Komend seizoen

staat, als corona geen roet in het eten gooit, de grote uitvoering weer

op het programma. Noteer zaterdag 18 maart maar vast op de kalender,

want dan komen alle leden in actie.

Voor het organiseren van de uitvoering kunnen we nog wel een paar

enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Lijkt het je leuk om samen met het bestuur

met de voorbereidingen van deze dag aan de slag te gaan, dan zijn we

op zoek naar jou! Iedereen is welkom om te helpen, daarvoor hoef je geen

lid van de vereniging te zijn.

Streetdance

Streetdance Aldeboarn start dit seizoen

met een groep voor tieners die

op het Voortgezet Onderwijs zitten

(vanaf de 1e klas). Lijkt het je leuk

om hieraan mee te doen, dan ben

je welkom voor 2 proeflessen. Elke

dinsdag van 16.45-17.30 uur in de

gymzaal van de Boarne in Aldeboarn.

Natuurlijk zijn ook tieners uit

andere dorpen van harte welkom.

In Akkrum en Aldeboarn wordt

streetdance gegeven vanaf groep 3.

Neem een kijkje op de website voor

de lestijden en dagen.

Gymfit 55+

Vanaf 1 oktober tot en met april

bieden we gymfit aan voor 55+ers.

In Aldeboarn op woensdagmiddag

van 13.30-14.30 en in Akkrum op

donderdagavond van 19.15-20.15

uur. Lijkt het je leuk om mee te

doen, kom dan vanaf 1 oktober

behartigt voor de Utingeradielhal.

Op deze wijze hebben we als

Stichtingsbestuur weer een

stukje voldaan aan de vraag en

gaan volop verder met de andere

plannen (verbouw, aanbouw

MFC). De eerste aanmelding om

het stichtingsbestuur te komen

versterken hebben we ook al mogen

ontvangen. Heb je ook nog zin om

onze ploeg te komen versterken?

Dan ben je welkom!

Versterking bestuur

Het bestuur zoekt versterking om

mee te denken en te werken aan

deze nieuwe ontwikkelingen. Het

gaat om ruimte in de toekomst voor

sport, cultuur, activiteiten en de

sociale cohesie van Akkrum en Nes!

Dus meld je aan en doe mee aan de

toekomst van je dorp!!

langs en volg twee proeflessen om

te kijken of het wat voor je is.

Proeflessen

In de week van 12-16 september

organiseert Hercules open lessen.

Je bent welkom om een kijkje te

komen nemen en mee te doen. Ook

op andere momenten ben je welkom

om twee proeflessen te komen

volgen om te kijken of de sport bij

je past.

Acties

Gymnastiekvereniging Hercules

doet dit jaar ook mee met de

Rabo Clubsupport actie van de

Rabobank. Elk lid mag een aantal

stemmen uitbrengen en we zouden

het erg fijn vinden als één van die

stemmen naar Hercules kan gaan.

Stemmen kan via de app van de

Rabobank.

Eind september krijgen de leden

weer loten mee voor de Grote

Clubactie. Ook hiermee hopen we

weer een mooi bedrag op te halen

voor de clubkas. Het uiteindelijke

doel van beide acties is het aanschaffen

van een dansspiegel voor

streetdance Aldeboarn en het laag

houden van de contributie, zodat

iedereen kan blijven sporten.

24 uurs

Advertorial

Start 30e loopschool op maandag

3 oktober 2022

Grou - Dit jaar start Athleta weer met een zogenaamde loopschool.

De opzet is zo gekozen dat iedere volwassene er aan mee kan doen. Of je

nu jong of al wat ouder bent, al een sportieve carrière achter de rug hebt

of nog maar heel weinig aan sport gedaan hebt, hyperslank bent of al wat

overtollig vetweefsel hebt gekweekt, actief bewegen is en blijft goed voor

iedereen. Je zult verbaasd zijn hoe snel je conditie in korte tijd aanmerkelijk

verbetert en dat je daar door gek genoeg ook meer energie krijgt om

andere zaken aan te pakken. Velen hebben, om wat voor reden dan ook,

een aantal jaren niets aan extra bewegen gedaan en voelen zich daar toch

niet gelukkig bij. Dit is dan een kans om daar verandering in te brengen.

Sommigen zijn lange tijd door

blessures niet in staat geweest te

sporten en willen graag op een verantwoorde

manier weer beginnen.

Athleta probeert dit zo verantwoord

mogelijk te doen onder begeleiding

van bevoegde looptrainers.

Zij beginnen heel rustig en geven

voorlichting over bijkomende zaken

van lopen (opbouw, kleding, schoeisel,

blessurepreventie, schema´s

enzovoort). Voorop staat, dat alle

deelnemers plezier in de loopsport

krijgen, waarbij gezelligheid

natuurlijk ook een hele belangrijke

rol peelt. Het einddoel van de

loopschool is deelname aan de

vijf of eventueel de tien of veertien

kilometer van de Merenloop

2022. Dit jaar wordt de loopschool

gehouden op maandagavond om

19.15 uur. Henk van Vilsteren , zal

dit jaar de trainingen verzorgen. De

NIEUW: SLEUTELSERVICE

Extra sleutels nodig? Laat ze bijmaken.

Bel Bert: 06-51 11 32 74

Slotservice is onderdeel van

eerste training zal zijn op maandag

3 oktober, om 19.15 uur. We starten

op het parkeerterrein Tjallinga in

Grou, bij OSG en basisscholen.

Kosten € 70,- voor 20 trainingen,

inclusief startkaart Merenloop en

na de loopschool 1 maand gratis

mee trainen met de loopgroep.

Voor inlichtingen en opgave kan

men terecht bij Siemie Reinsma

e-mail:

siemiereinsma@wergea.com

Bel: 06 - 409 36 321 na 16.00 uur.

Dus trek de stoute (loop) schoenen

aan neem je vriend/vriendin, buurman/buurvrouw

mee op maandag

3 oktober 2022.

Damesvoetbal in Aldeboarn

ALDEBOARN - Tijdens de amateurvoetbalwedstrijden staan er een tal van

supporters langs de lijn. Onder die supporters bevinden zich vaak ook

vrouwen als in moeders, zussen, vriendinnen, tantes en oma's. In Aldeboarn

ontstond een aantal jaar geleden het idee om een clubje enthousiaste

vrouwelijke supporters te benaderen om samen ook eens een balletje

te trappen. En zo geschiedde.....

Elke maandagavond van 19:45 -

21:15 uur wordt er door een groepje

enthousiaste en sportieve dames

een balletje (en lolletje) getrapt.

De dames zijn gemotiveerd en fanatiek,

maar vinden het belangrijk

dat er ook veel plezier aan beleefd

wordt. Niet alle dames komen uit

Aldeboarn, maar ook uit omliggende

dorpen. Het damesteam is een

mooie aanwinst voor de club en het

dorp.

Meer dames zijn altijd welkom!

Hoe meer zielen hoe meer vreugd,

nietwaar?! Ben of ken jij ook zo’n

enthousiaste dame die graag

een balletje trapt of dit leuk lijkt?

Schroom dan niet en kom vrijblijvend

eens kijken of meetrainen.

Voor meer informatie kun je

contact opnemen met Linda

Dijkstra, t. 06-10327813

De Parse 9B, Akkrum | info@bert-renkema.nl | www.bert-renkema.nl

. V .

VANNO

O L D E B O O R N

MiddelPunt | 7


UITNODIGING

FEESTELIJKE BOEKPRESENTATIE

‘ELKE DAG DIERENDAG’

Meer dan 33 jaar heeft bistedokter Menno Wiersma lief en leed gedeeld met talloos veel dieren

en al hun baasjes. Allemaal beesten die door hun eigenaren aan hem werden toevertrouwd. De

afgelopen twintig jaar heeft deze dierenarts de lezers van regionale bladen en dorpskranten in

het hart van Fryslân deelgenoot gemaakt van zijn werkzaamheden en belevenissen middels

honderden columns, epistels en reportages. Zijn lang gekoesterde wens om de mooiste, aardigste

en leukste verhalen en anekdotes ooit eens te bundelen in een boek, is eindelijk in vervulling

gegaan. Op 4 oktober a.s. zal er een feestelijke boekpresentatie plaatsvinden in het partycentrum

van De 2 Gemeenten in Jirnsum. Een ieder die bij Menno op het spreekuur is geweest of anderszins

hem een warm hart toedraagt, is daarbij van harte welkom!

‘ELKE DAG DIERENDAG’

De titel van het boek is ontleend aan een column die

speciaal voor de Leeuwarder Courant door Menno was

geschreven. Was het immers niet (bijna) elke dag

dierendag bij Menno op de praktijk? Illustrator Frâns

Faber heeft het boekwerk van een aantal fantastische

tekeningen voorzien, eentje daarvan siert de cover.

Uitgeverij Louise heeft de uitdaging opgepakt om er

een prachtig boek van te maken.

OPGAVE IS GEWENST!

Om het feest in goede banen te leiden is het wenselijk

dat u zich opgeeft. Geef duidelijk aan met

hoeveel personen u van plan bent langs te komen.

Opgave kan via de mail: menno@bistedokter.nl

De aanvang is 20.00 uur in De 2 Gemeenten, inloop

vanaf 19.30 uur en u bent de gehele avond welkom.

Uiteraard zal het boek dan ook verkrijgbaar zijn.

Menno & Lia hopen op een vrolijk weerzien en

heten u allemaal hartelijk welkom. Heel graag

tot dinsdagavond 4 oktober!

KLEURPLAATWEDSTRIJD

bron Dick Jonker

De voorzijde van het boek is nog niet van

kleuren voorzien. Daarom dagen de uitgever,

de schrijver én de tekenaar de jeugd uit

het hart van Fryslân uit om de cover van

het boek een kleurrijk uiterlijk te geven.

Lever die ingekleurde pagina in bij Middelpunt

in Akkrum, bij Menno thuis in Reduzum

of op de Dierenartspraktijk in Grou,

dit vóór 4 oktober. De inzenders van de

mooiste drie kleurplaten worden beloond

met een leuke prijs!

8 | MiddelPunt


In te leveren bijbij Middelpunt in Akkrum, bij Menno thuis in Reduzum of op de Dierenartspraktijkin Grou, dit vóór 4 oktober.

NAAM:

ADRES:

TELEFOON:

LEEFTIJD:

MiddelPunt | 9


ZOEK JIJ WERK IN DE SCHOONMAAK

IN JOUW BUURT?

WWW.WERKENBIJNIVO.NL

TE KOOP VANAF DE BOERDERIJ AAN DE LEPPEDYK

Prachtig mals vlees van

échte Black Angus runderen!

LEVERING AAN PARTICULIER EN HORECA!

Familie Kerkhof | Leppedyk 56 Akkrum | www.fryskblackangus.nl

OP AFSPRAAK GEOPEND!

Wij zoeken bezorgers voor Terherne,

Tjalleberd, Luinjeberd en Jirnsum

Interesse? Stuur een mail naar akke@middel.media

1op1dieet.nl

The 1:1 Diet met

Chantal 06 372 315 59

Leeuwarderstraatweg 54,

Heerenveen

The 1:1 Diet met

Jantine 06 213 270 24

Korrie 06 521 111 31

Parklaan 7, Dokkum

Voor al uw onderhoud,

reparaties & APK

Wij houden het

graag transparant

De Parse 2, Akkrum

0566-651220

info@autoserviceakkrum.nl

www.autoserviceakkrum.nl

Als MKB-ondernemer op zoek naar

financiering en bedrijfskundig advies?

Onafhankelijk en nuchter advies voor bedrijfsfinancieringen

Directe toegang tot 45+ financieringspartijen

Advies voor ondernemers

Opdrachten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw bedrijf

Christina Draaisma

Aengwirderweg 138

8459 BR Luinjeberd

Telefoon 06 11 97 38 36

Email info@siljan-mkb.nl

www.siljan-mkb.nl

10 | MiddelPunt


Spikerspul is echt te gek!

AKKRUM - De laatste week van de zomervakantie was het weer zover, de

Spikerspulwike Akkrum/Nes! Maarliefst 130 kinderen hadden zich opgegeven

om drie dagen lang hutten te bouwen.

De woensdagochtend werd er

begonnen met de hutten te bouwen.

‘s Middags was er dit keer een

knikkerjacht door het dorp. Het doel

was om zoveel mogelijk knikkers te

verzamelen. Alle kinderen deden dan

ook ontzettend hun best. Na afloop

kregen de kinderen nog een heerlijk

ijsje. Een erg leuke eerste dag!

Op de donderdagochtend werd er

weer verder gebouwd aan de hutten.

Glijbanen werden er gemaakt,

mooie versieringen geverfd. Er

werden zelfs zonnepanelen op een

hut gemaakt en een hut met een

schommel erin. Deze dag was erg

warm. De kinderen werden bekoeld

met zo nu en dan een natte spons in

de nek. De middag was het tijd voor

Sport en spel. De kinderen konden

deze middag van alles doen, zoals

kaatsen, mastklimmen, slingeraap,

spijkerbroek hangen. En uiteraard

was ook dit jaar de populaire

buikschuif baan weer aanwezig. Ook

op deze dag hebben de kinderen zich

prima vermaakt.

De laatste dag werden de laatste

handelingen aan de hutten gedaan.

Prachtige hutten zijn er deze keer

weer gemaakt. Tijdens de lunch

lekker pannenkoeken eten in je

eigen hut. De vrijdagmiddag waren

er workshops. Dit keer wat andere

workshops dan vorige jaren. De

kinderen konden onder andere hun

eigen pylkjebuis maken, bellenblaas

XXl, armbandjes maken, bloemen

maken voor het Flowerpower festival.

Ook deze dag was zeker geslaagd! Tot

slot konden de kinderen aan iedereen

hun eigen gemaakte hut laten zien.

Het was weer een fantastische week!

Wij willen iedereen heel hartelijk

bedanken die ons geholpen heeft.

Volgend jaar is alweer de 9e editie

van de Spikerspulwike. Wij kijken er

nu alweer naar uit!!

GRSV dames en heren in prijzen bij

Maasrace Rotterdam

GROU - De roeiers van de GRSV zijn zaterdagochtend 3 september in alle

vroegte uit Grou vertrokken voor een lange rit naar Rotterdam waar de

Maasrace voor zowel het herenteam als het damesteam op het programma

stond. Een race van ca. 18 km lengte over de woelige Maas waar zeker de

stroming en golfslag zorgt voor de nodige uitdaging bij alle deelnemende

roeiploegen waarbij ook zeker de warmte nog een extra tegenstander is.

Het herenteam strande in eerste

instantie al voor we onze provincie

uit waren door panne met de bus,

gelukkig konden we vervangend

vervoer regelen en toch nog op tijd

in Rotterdam aankomen. De start is

een massastart, dit betekent dat alle

sloepen tegelijk van start gaan onder

de Erasmusbrug, wat veel hectiek

teweeg brengt. Met tegenstroom op

weg tot het keerpunt halverwege zo’n

beetje om dan met stroming mee al

behoorlijk vermoeid terug te racen

naar de finish waarbij de hitte zeker

in het tweede deel een rol ging spelen

en door de golfslag ook geen makkie.

Onderweg werd door de heren

verwoed strijd geleverd met Het

Ankertje , Sloepweesje en brandweer

Rotterdam onder leiding van onze

gast stuurman Roland van Malsen

werden bovengenoemde teams allen

kapot geroeid in het tweede deel

van de race , waarbij ook Rolands

stuurmanskunsten en inzicht In

stromingen etc. zeker een grote rol

hebben gespeeld.

Over de finish gekomen was het

afwachten wat de concurrentie

gedaan had en bleek dat het

herenteam wederom de sterkste

in hun klasse waren en met de

beker de lange rit naar Grou

konden beginnen, het damesteam

behaalde een tweede prijs in het

kuikenklassement wat natuurlijk

ook een prachtige prijs was om te

winnen.

Advertorial

Erfrechtspecialist Hilda Dijksma

begeleidt mensen met het opstellen

van (levens)testamenten bij u thuis

Onbekend maakt onbemind. Nu weten de meeste mensen wel wat een

testament is, maar niet wat er allemaal in kan worden beschreven.

Daarnaast hebben veel mensen de neiging om dergelijke zaken voor zich uit

te schuiven, met als gevolg dat het in sommige gevallen te laat is. Om dit

proces laagdrempelig te maken, begeleid ik (levens)testamenten bij u thuis.

Ongeacht de duur. Een gesprek duurt circa drie uur. Dat lijkt lang, maar

deze tijd is nodig om alles te bespreken en daarmee uw (levens)testament

zo compleet mogelijk te maken. Daarnaast moet het duidelijk zijn wat

voor effect het (levens)testament heeft en op welke wijze erfbelasting

kan worden bespaard. Bovendien kan een goed (levens)testament ook de

hoogte van de eigen bijdrage in de zorg beïnvloeden, zodat het vermogen

zoveel mogelijk bij de kinderen blijft. En dit alles in begrijpelijke taal.

Er vinden regelmatig wetswijzigingen plaats waardoor het voor veel mensen

onduidelijk is hoe de actuele wettelijke verdeling feitelijk werkt. Bij overlijden van

de ene partner kan ook bij minder vermogende mensen een situatie ontstaan dat

zij belasting moeten betalen, ondanks dat er weinig geld op de spaarrekening

staat. Dit gebeurt meestal wanneer het vermogen in de eigen woning zit waar je

niet zomaar aan kan komen. Volgens de huidige wetgeving wordt de langstlevende

partner weliswaar volledig eigenaar van alle eigendommen, maar er moet in veel

gevallen wel over de hoogte van de vordering van de kinderen erfbelasting worden

betaald. Ook al krijgen de kinderen dit niet direct in handen. En daar houden de

meeste mensen geen rekening mee.

Een goed (levens)testament blijft zeer persoonlijk en voorziet in een soepele afhandeling

van bijzondere situaties. Denk bijvoorbeeld aan (klein)kinderen met een

(verstandelijke) beperking, verslaving of andere problematiek. Misschien wilt u iets

nalaten voor uw kleinkinderen? De huidige toename van samengestelde gezinnen

vraagt weer om andere oplossingen. Moeten de stiefkinderen meedelen in de

erfenis? Heeft men zelf kinderen die gescheiden ouders zijn? Bij eerder overlijden

van eigen kind kan men in het testament voorkomen dat bewindvoering over de

nalatenschap van de minderjarige kleinkinderen bij de ex-partner van het overleden

kind terecht komt. Bent u zelf gescheiden en wilt u voorkomen dat uw nalatenschap

via uw kinderen bij uw ex-partner terecht komt? Wat zijn de (on)mogelijkheden van

onterving? En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken. Daarnaast zijn er

ook partners of alleenstaanden zonder kinderen die zich afvragen wat voor hen de

mogelijkheden zijn. Bij overlijden van de langstlevende partner of een alleenstaande

erft (zonder een testament) de familie van de langstlevende of alleenstaande. Is dit

niet gewenst, dan kunt u hiervoor een testament op laten maken.

Een goed levenstestament zorgt ervoor, dat bij wilsonbekwaamheid (denk bijvoorbeeld

aan dementie of comateuze toestand) de aangewezen gevolmachtigde

voor je mag handelen. Ook al is men gehuwd in gemeenschap van goederen, de

gezonde partner mag (zonder een levenstestament) dan niet het huis verkopen.

Beiden moeten wilsbekwaam zijn. Is dat niet het geval, dan dienen alle uitgaven te

worden verantwoord aan de kantonrechter. De kantonrechter bepaalt hoeveel geld

men mag besteden. Ook voor mensen die er alleen voor staan is het raadzaam

iemand te benoemen die dergelijke zaken voor u regelt. De voorwaarden bepaalt u

(net zoals in het testament) zelf. Een levenstestament is daardoor in veel gevallen

een “must”. Je koopt er simpelweg vrijheid mee.

Ik werk samen met verschillende notarissen verspreid door heel Noord

Nederland. Dit hele traject naar de notaris wordt door mij begeleid. Denk hierbij

aan een document in heldere taal vergezeld met tips en trucs, controle van uw

concept akten en als uw enige aanspreekpunt.

Het gesprek kan zowel in de Nederlandse als

Friese taal worden gevoerd.

06-1590 7115 | info@testamentrecht.nl

www.testamentrecht.nl

MiddelPunt | 11


Notaris Mr Mirjam Bos

gespecialiseerd in scheidings bemiddeling,

erfrecht en estate planning

AVONDOPENSTELLING

maandagavond

geopend tot 21.00 uur

VOOR PARTICULIER

GRATIS EN BEDRIJF! INLOOPSPREEKUUR

elke maandag

van 13.00 tot 14.00 uur

Stationsweg 1 Grou

(0566) 60 14 04

www.notarismirjam.nl

Samenlevingscontract

met testament

Partners die samenwonen en niet kiezen voor een

huwelijk of een geregistreerd partnerschap kunnen

een samenlevingscontract opstellen. Een huwelijk

of een geregistreerd partnerschap wordt gesloten

door een Buitengewoon Ambtenaar van de

Burgerlijke Stand in bijzijn van twee of meer getuigen,

terwijl een samenlevingscontract door een notaris

wordt opgesteld. In een samenlevingscontract

worden afspraken vastgelegd over de verdeling van

financiën, gezamenlijke en persoonlijke bezittingen,

pensioenrechten en het vererven van gezamenlijk

bezit. Door het aangaan van een huwelijk of een

geregistreerd partnerschap worden de partners op

grond van de wet elkaars erfgenaam. Partners met

een samenlevingscontract erven alleen elkaars

gezamenlijk bezit als dat in het contract is vastgelegd.

Zij zijn niet elkaars wettelijk erfgenaam.

In een samenlevingscontract kan een verblijvingsbeding

worden opgenomen. Dat houdt in dat

alle gemeenschappelijke bezittingen in geval

van overlijden van één van de partners door de

andere partner geërfd worden. Dat houdt ook in

dat gezamenlijke schulden door die partner geërfd

worden. Als het gezamenlijk bezit bestaat uit een

huis met een hypotheek, erft de partner niet alleen

het huis, maar ook de hypotheekschuld. Als het

huis eigendom is van één van de partners en het

de bedoeling is dat de andere partner dit huis erft,

kan dat alleen in een testament geregeld worden.

Als één van de partners met eigen geld een deel

van de koopsom of een verbouwing betaald heeft,

is er een testament nodig als het de wens is dat de

partner dit geld zal erven.

Een testament is ook van belang als de partners

samen een huis bezitten met een aflossingsvrije

hypotheek. Sinds 2012 moeten hypotheken in

30 jaar tijd afgelost worden om de betaalde rente

te mogen aftrekken van de inkomstenbelasting.

Aflossingsvrije hypotheken die eerder zijn afgesloten

vallen onder het overgangsrecht, waardoor

de rente van deze hypotheken nog steeds fiscaal

aftrekbaar is. Als na overlijden van één van de

partners, de andere partner op grond van het

verblijvingsbeding in het samenlevingscontract

de hypotheekschuld erft, is het overgangsrecht

niet van toepassing, waardoor de rente niet meer

aftrekbaar is. Dit kan voorkomen worden door in

een testament vast te leggen dat het huis met de

hypotheekschuld door de partner geërfd wordt of

de helft van de hypotheekschuld alsnog in 30 jaar

tijd af te lossen.

Partners met kinderen die een samenlevingscontract

hebben, zijn niet elkaars wettelijk erfgenaam.

De kinderen zijn erfgenaam en worden

door het verblijvingsbeding onterfd. Zij kunnen

daardoor metewen hun legitieme portie opeisen.

Door het opstellen van een langstlevende testament

kan dit worden voorkomen. Voor partners

met een samenlevingscontract zonder kinderen

geldt dat het gemeenschappelijk bezit naar de

familie van de langstlevende partner gaat en niet

naar de familie van de eerst overleden partner. In

een testament kan men dit anders regelen.

Samenvattend is een samenlevingscontract met

testament nodig als men privé-bezit aan de

partner wil nalaten, als er een aflossingsvrije

hypotheek is (afgesloten voor 2012), als er

kinderen zijn of als men wil voorkomen dat alleen

de familie van de langstlevende partner erft.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan

bent u van harte welkom op mijn kantoor. Een

afspraak bij u thuis kan natuurlijk ook. Voor het

digitaal opstellen van een samenlevingscontract

kunt u ook terecht in onze webshop op

notarismirjam.nl. Daar vindt u ook het kaartspel

“goed geregeld”, speciaal voor partners die

gaan samenwonen.

Voor particulier & bedrijf

- Garagedeuren en bedrijfsdeuren

- Slagbomen

- Diverse soorten hekaandrijving

- Verkoop - onderhoud - montage - keuren

Tel. 0515 - 443383

E-mail info@cobusson.nl

Showroom: Oedsmawei 8 in Grou

www.cobusson.nl

12 | MiddelPunt


Wederom nieuw Fries record bij

OFK Slingeraap Akkrum

AKKRUM - De 38e editie van het Open Fries Kampioenschap (OFK) Slingeraap

kon na 2 Coronajaren eindelijk plaatsvinden. Onder ideale omstandigheden

werd een mooi kampioenschap gehouden met wederom een nieuw

record bij de heren senioren.

Column

archivaria

Anne Anne Dykstra Dykstra Jan Eijzenga Jan Eijzenga

Anne Dykstra Jan Eijzenga

archivaria6@gmail.com

Foto: Rienk Miedema

Zoals gebruikelijk werd in de

Slingeraap-arena bij de Boorne

achter de oude Rabobank in zes

klassen om de titels gestreden:

dames/heren junioren, dames/

heren senioren en dames/heren

35+. Net zoals drie jaar geleden

was het weer schitterend weer

met temperaturen van rond de

tweeëntwintig graden. Ook hadden

we dit jaar deelnemers uit Oekraïne,

België en Duitsland. De tribunes

zaten overvol met het vele publiek

dat was toegestroomd.

Er werd gestart met de meisjes.

Omdat we drie jaar verder zijn,

waren veel junioren van 2019 nu

senior, en stond er een nieuwe

groep meisjes te trappelen om de

titel te pakken. Dit jaar was Alieke

Wijma de beste, met een afstand

van 23,49 meter (2 beste sprongen)

werd zij dit jaar Fries Kampioen

Slingeraap bij de meisjes. Ook bij

de jongens een nieuwe kampioen,

Tymen Bok wist met een afstand

van 27,15 meter beslag te leggen op

de eerste plaats.

Dit jaar hadden zich veel senioren

(17+) opgegeven, maar liefst 30

dames en 42 heren.

Zowel bij de dames als bij de heren

was genoeg deelname voor de

extra 35+ competitie.

Bij de dames 35+ wist Zanne

Schors te winnen. Bij de heren 35+

wist Andre de Jager zijn titel voor

de tweedekeer te prolongeren.

Zowel Zanne als Andre sprongen

een Fries record: Zanne 11,58

meter en Andre 14,60 meter.

Bij de dames deed de

juniorenkampioen van de vorige

editie mee, Alie Haanstra. Ze

kwam wel in de finale bij de dames

en eindige op de derde plaats.

De eerste plaats ging naar oudkampioen

(13 jaar geleden) Lydia de

Vin-van Woerden met een afstand

van 26,06. Maar 2 cm meer dan

nummer twee Freya de Vries.

Jochem van Kalsbeek begon bij

de heren senioren als huizenhoge

favoriet aan het kampioenschap na

zijn Fries record in 2019 en maakte

die status met titelprolongatie

helemaal waar. Gelijk bij de eerste

sprong ging Jochem bijna over zijn

record van 2019 heen. Maar hij had

geduchte concurrentie dit jaar, o.a.

van de juniorenkampioen van 2019,

Daan de Groot, die ook de finale

wist te behalen bij de senioren. In

de finalesprongen wist Jochem niet

de sprongen te maken over de 16

meter, mede door een terugstap na

de sprong, maar toch was hij met

31,52 meter weer de beste.

Hierna volgden nog de

kampioenssprongen om te

proberen een nieuw Fries record

te springen. Ook Jochem haalde

nog 1x uit en sprong een perfecte

sprong. Hij landde op een afstand

van 16,34 meter, een nieuw Fries

record!

We mogen weer terug kijken op

een spectaculaire avond bij het

Slingeraap in Akkrum en kijken nu

al weer uit naar volgend jaar.

Alweer een serenade

Te Haskerdijken, een uur van Heerenveen gelegen, heeft een

ongewone drukte plaats gehad, zooals daar zelden gebeurt. ‘t Was

een groote optocht met ketelmuziek, zóó luidruchtig, dat menig

kroningsfeest er niet tegen aan zal kunnen. De stoet groeide in

korten tijd tot honderden aan. Er werd halt gehouden bij de woning

van den veehouder M. H., om eene boodschap te brengen aan diens

inwonenden broeder J. H. Men verlangde van dezen óf trouwbelofte

aan een meisje, met wien hij omgang had gehad, óf toezegging van

een zeker bedrag als schadeloosstelling aan haar.

De gezochte liet zich echter niet vinden. De politie had bij de deur

post gevat en nadat een poos te vergeefs was gewacht, trok de

stoet onverrichterzake weer af. Men verklaarde de rekening echter

niet voor vereffend.

Ut Nieuwsblad van het Noorden fan 18-08-1898, fia delpher.nl.

‘Tsjettelmuzyk’ wie net spesjaal wat foar Haskerdiken. Yn in artikel

út it historische Woordenboek der Nederlandsche taal út 1925 stiet

bygelyks dit sitaat: ‘Het vereeren met ketelmuziek, … de gansch

onwelkome serenade met keten-, buizen- en pottengerammel,

hoorngetoeter, zweepgeklets, belgerinkel, dollemansgeschreeuw en

gehuil, waardoor de … volksmenigte van het platteland zich vaak op

ergernis wekkende personen wil wreken, … overspelers; krakeelende

en vechtende echtgenooten; mans, die hun vrouwen erg mishandelen;

verbrekers van bijna voltrokken huwelijken; bejaarde weduwnaars

of weduwen, die hertrouwen, enz., De Cock, in Volkskunde 12, 1.’ En

yn it Wurdboek fan de Fryske taal stiet by ‘tsjettelmuzyk’ dit sitaat:

Sûndige dêr in inkelden ien ris tsjin, den wier it doarp op ien ein en koe

it wêze, det de sûnder mei tsjettelmusyk thús brocht waerd. J. Botke,

dantumadiel, 249, [1932]. Spitigernôch har de wurdboekskriuwer

net even útlein wêr’t dan krekt tsjin sûndige waard. (Sjoch foar beide

wurdboeken: gtb.ivdnt.nl).

Werkzaamheden Sânsleatbrêge

Terherne

TERHERNE - Op maandag 29 augustus is aannemer Solidd uit Sumar in

opdracht van de provincie Fryslân gestart met werkzaamheden aan de

Sânsleatbrêge in Terherne. De brug is toe aan een opknapbeurt, voor een

veilig gebruik in de toekomst.

Het werk is opgedeeld in

verschillende fasen en afhankelijk

van de fase, kan dit enige hinder

opleveren. Naar verwachting zijn

de werkzaamheden in december

2022 afgerond. De renovatie

bestaat uit de verschillende

werkzaamheden: het verstevigen

van de stalen constructies

(beweegbaar brugdek, hameistijlen

en balansen), het vervangen van de

beweegbare delen, het aanpassen

van de elektronische installatie,

het aanpassen van de weg rondom

de brug en het herstellen van

betonschades. Daarnaast krijgen

hoofdrijbaan, het fietspad en het

voetpad elk een eigen slagboom

om zo de weg veiliger te maken.

Gedeputeerde Avine Fokkens-

Kelder: ,,De werkzaamheden

zorgen helaas voor wat overlast in

het dorp. Maar er komt een goede

brug voor terug waarmee Terherne

weer lange tijd vooruit kan.”

Afhankelijk van de periode en de

werkzaamheden, kunnen fietsers

en voetgangers gebruik maken

van de brug of een veerpont ter

plekke. Voor het wegverkeer is een

halve rijbaanafzetting van kracht of

geldt er een omleiding via Akkrum-

Heerenveen-Joure. Ook voor het

vaarverkeer gelden er tijdens deze

periode beperkingen.

Alle informatie is te vinden op

www.fryslan.frl/sansleatbrege

Meer informatie over het openbaar

vervoer in de verschillende fasen

vindt u op www.arriva.nl/halte

MiddelPunt | 13


Pitloze witte of rode druiven

bak 500 gram, Blauwe bessen

bakje 125 gram, Elstar appels zak 1 kilo

of Zespri Kiwi sungold schaal 3 stuks

Geldig t/m di 6 oktober 2020

Alle combinaties mogelijk

Heineken 24 x 30 cl,

Heineken 0.0 24 x 30 cl,

Amstel 24 x 30 cl of

Brand 24 x 30 cl

BIJ AANKOOP VAN

2 KRATTEN

BIJ AANKOOP VAN

Geen 18, geen alcohol

Geldig t/m di 86 september oktober 2020 2020

**

Pitloze Per stuk witte van of circa rode 500 druiven gram

bak 500 gram, Blauwe bessen

bakje a6,37 125 gram, - a8,00Elstar appels zak 1 kilo

of Zespri Kiwi sungold schaal 3 stuks

Geldig t/m di 6 oktober 2020

Alle soorten

2 multipacks of losse flessen

of blikken à 30-50 cl

Geen 18, geen alcohol

* 2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

Per Alle stuk soorten van circa 500 gram

Per 500 gram

a6,37 - a8,00

a5,25

Kiloprijs 9,50

2 multipacks of 2 blikken

of flessen à 23-50 cl

Geen 18, geen alcohol

Alle soorten

Per 500 gram

0

GOEDKOPER

TOTAALPRIJS HETZELFDE BOODSCHAPPENLIJSTJE

TOTAAL

85,08

TOTAAL

84,84 TOTAAL

Jumbo, Burgum, Markt 38

82,53

TOTAAL

85,40

TOTAAL

87,96

Jumbo, B

KIES & MIX FRUIT

KIES WAPENAER & MIX FRUIT STUKKEN

WAPENAER BEENHAM STUKKEN

4 29 4 99 3 VOOR

29

75

3 VOOR

4 99

BEENHAM

a5,25

4 99 4 75

Kiloprijs 9,50

OG JAN,

RIA

en

40%

GRIMBERGEN OF ALLE

ALCOHOLVRIJE BIEREN

2 multipacks of 2 blikken

of flessen à 23-50 cl

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPERELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

HEINEKEN, HEINEKEN 0.0,

AMSTEL OF BRAND*

2 e HALVE

PRIJS *

3 KRATTEN

KORTING

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

GROLSCH, HERTOG JAN,

BRAND OF BAVARIA

HERFSTBOCK

2 HALEN

1 BETALEN *

** Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen. kijk voor de deelnemende

biermerken in jouw winkel of op Jumbo.com/bieraanbieding.

GRIMBERGEN OF ALLE

ALCOHOLVRIJE BIEREN

2 e HALVE

PRIJS *

Jumbo, Burgum, Markt 38

Jumbo, Burgum, Markt 38

Jumbo, Burgum, Markt 38

2 e HALVE

PRIJS *

Wie is de

goedkoopste

van het Noorden?

Uit de Prijspeiler van de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden

blijkt dat Jumbo de goedkoopste supermarkt van het Noorden is.

Leeuwarder Courant, 20 augustus 2022

Geen 18, geen alcohol

k.

Jumbo, Burgum, Markt 38

14 | MiddelPunt


Advertorial

De Schoonheid van Imperfectie

De Duitse theoloog Martin Buber schreef: ’Met ieder mens is er iets nieuws

ter wereld gebracht dat er nog niet was, een eerste en enig iets.’ Laat

dat eens echt tot je doordringen, want daar ligt onze uniciteit. Wat een

uitdagende en spannende tekst! Ieder mens doet ertoe, ieders leven is

belangrijk. Uiteraard is die onbekendheid niet alleen spannend, maar

ook eng, en wat een verantwoordelijkheid om zo autonoom te zijn! Onze

uniciteit ligt niet klant-en-klaar te wachten, maar wordt pas zichtbaar

in onze daden. Je hebt een beetje lef nodig om je in het onbekende te

begeven en iets nieuws beginnen.

Column

Reisadviseur

Sigrid de Vries

The Travel Club Akkrum-Nes

sigrid@thetravelclub.nl

Vakantie!

Wij zeggen hier thuis wel eens als grap: wegens succes gesloten! Nu

moet ik bekennen dat het in de maand september echt even zo is. Het

was tot nu toe zo’n hectisch jaar dat ik echt even pas op de plaats ga

maken.

Afgelopen jaar hebben we samen, de cursisten van Kloeke Klodders en ik

besloten het werk dat er gemaakt is met trots te exposeren bij Proef de

Kunst, dé Kunstmanifestatie in Terherne. Op 22 & 23 oktober het gehele

weekend te bewonderen. Kom dus zeker even kijken! www.proefdekunst.nl

Het werkt, het loopt, het stroomt!

En daarom kom ik terug bij mijn oer-oproep:

Een oproep om samen met mij het leven moedig te vieren. Samen een mooi

avontuur aan te gaan met klodders die weloverwogen en kloek ten tonele

verschijnen. Ik heb velen van jullie zo zien groeien! In kijk op kleur,

compositie en kwaliteit, maar vooral ook in daadkracht & plezier gepaard

met een groeiend autonoom gedrag. Dat verder gaat dan de keuzes die

gemaakt worden als schilder. Ik zie levenskunstenaars ontstaan die zich

monter en flexibel bewegen door moeilijke tijden.

Dat is denk ik de kern van mijn schilderlessen: hoe leer je omgaan met de

dagelijksheid die soms onbuigzaam en lastig lijkt, maar door een andere

houding, visie of inzicht dragelijk of misschien zelfs feestelijk wordt…?

Daarom geef ik les. Omdat ik er in geloof dat iedereen een levenskunstenaar

is, die een eigen, volstrekt legitieme versie heeft om zichzelf uit

te drukken. Hoe fijn is het om gewoon plezier te maken met wat gekleurd

spul? Vanuit die luchtigheid, dat spel ontstaat er iets wat verder gaat dan je

ooit gedacht had, verwacht had… het brengt je verder. Je lacht, je bent vrij.

We beginnen in de 3e week van september al.

Dag in, dag uit “aan” staan, is voor een periode prima maar nu is het

even klaar en mogen wij zelf van onze welverdiende vakantie gaan

genieten.

Deel 1 zit er inmiddels op. We hebben een heerlijke cruise gemaakt

in de Middellandse Zee met een hele toffe route. In Genua aan boord,

vervolgens via Rome, Palermo en Ibiza naar Valencia om uiteindelijk na

een stop in Marseille weer terug te keren in Genua. Dit alles in een hele

comfortabele hut met balkon. Wel op één van de grootste schepen dus

de eerste aanblik was in de haven van Genua; wow wat een flatgebouw!

Aan boord was het druk, soms heel druk want vijfenzeventig procent

van de passagiers bestond uit Italianen. En die kunnen me toch lawaai

maken! Ook is het in deze periode heel normaal dat ze met tutta la

familia aan boord zijn. Dus opa en oma mee, de ouders en kinderen.

Gelukkig zijn er ook rustiger plekken aan boord en kun je in de speciale

restaurants relaxt genieten van het heerlijke eten en de lekkere

drankjes.

Het mooie van cruisen blijft toch wel dat je één keer je koffer uitpakt

en vervolgens toch bijna elke dag in een andere plaats bent. Je kunt

dan mee doen met de excursies of, zoals wij meestal doen, zelf de

bestemmingen ontdekken. Lijkt dit jullie ook wel wat, bel of mail me

gerust.

Deel 2 volgt binnenkort want deze cruise was eigenlijk een extraatje op

uitnodiging van de cruisemaatschappij. Dus het reisbureau neemt het

er nog even van en blijft tot aan eind september gesloten.

Daarna kan ik er vast weer fris en fruitig tegenaan en zie ik alle

aanvragen graag tegemoet!

20 sept Dinsdag ochtend 9.30-12.00 (6 x)

21 sept Woensdag ochtend 9.30-12.00 (12 x)

21 sept Woensdag middag 13.00-15.30 (12 x)

22 sept Donderdag ochtend 13.00-15.30 (12 x)

22 sept Donderdag middag 9.30-12.00 (6 x)

Kijk voor meer info en inschrijving op www.kloeke-klodders.nl/schilderles

Start nieuw bridgeseizoen in Grou

GROU - De vakanties zijn grotendeels voorbij en dus wordt het weer

tijd om andere activiteiten op te starten. De Bridgeclub Grou start

op 19 september a.s. met het nieuwe bridgeseizoen. We spelen op

maandagmiddag op onze toplocatie “Het Theehuis” in Grou en beginnen

om 13.30 uur.

Als er in Grou (en de verre omgeving)

mensen zijn die informatie zoeken of

mee willen bridgen dan kunnen die

terecht bij Melis Kleinhuis

(tel. 0566-623065) of via

bcgrou@gmail.com

Voor mensen die het bridgespel

willen leren, bestaat de mogelijkheid

om zich aan te melden voor een

beginnerscursus. Deze cursus wordt

in groepjes van 4 personen gegeven

in huiskamerverband.

Hebt u jaren niet gespeeld en wilt

eerst weer even lessen om kennis

op te halen dan kan dat ook.

Informatie/aanmeldingen voor

de cursussen via e-mail

bcgrou@gmail.com of

06-53938771.

mail@operit.nl www.operit.nl

06-28342952 Heerenveen

MiddelPunt | 15


EVENEMENTEN IN MIDDEN FRYSLÂN

Grouster Merke

8 T/M 11 SEPTEMBER IN GROU

Programma: fffgrou.nl

Skipkesilen

ZATERDAG 10 SEPTEMBER IN GROU

Meer info: www.kwvfrisia.nl

Voedselmarkt Lekker Lokaal!

GROU - Na het succes van 2021 organiseert de werkgroep Voedsel van

Grou2030 opnieuw de voedselmarkt Lekker Lokaal! op zondag 25 september

van 13.00 - 16.00 uur bij de biologische melkveehouderij van Jolanda

en Sybrand Bouma.

De droom van werkgroep Voedsel van Grou2030 is op biologische wijze en

in de directe omgeving van Grou geproduceerd voedsel, met korte lijnen

tussen producent en gebruiker. Met deze markt wil de werkgroep lokale

aanbieders en consumenten dichterbij elkaar brengen. Ruik, zie, proef en

beleef wat onze mooie omgeving te bieden heeft!

Kijk voor meer informatie op de website www.grou2030.nl/actualiteiten/

Frysk kampioenskip

einekoerflechtsjen

ZATERDAG 17 SEPTEMBER IN REDUZUM

Met kraampjes, een praamvaart, aalroken, demonstraties eendekoervlechten

en meer! Op het terrein van Ale de Jager in Reduzum.

Het Grouster Merke Zeilevenement

waar jong en oud samenkomen:

het Skipkesilen

Grou – Op zaterdagochtend 10 september tijdens de Grouster Merke worden

traditioneel de Skipkes weer te water gelaten. Het SKIPKESILEN dat al

sinds 1907 wordt gehouden is een van de mooiste tradities van Grou.

Workshop ymprovisaasje-teater

17 SEPTEMBER IN GROU

Aanmelden: info@kritegrou.nl

Open Atelier/ Expositie

Rens Hoekstra

17, 18, 24 EN 25 SEPTEMBER IN AKKRUM

Feansterdyk 27, Akkrum, van 11:00- 17:00 uur

Met schilderijen van Rens Hoekstra, informatie over haar les- en

workshopaanbod en ruimtelijk werk van Tineke Szarzynski.

Fietstocht 30 km

ZONDAG 18 SEPTEMBER | START AKKRUM

Lijkt het je leuk om samen met anderen per fiets de mooie omgeving

van Akkrum te verkennen? Op zondagmiddag 18 september

organiseren de Ferdivedaasje Froulju van Doarpskeamer Ed een

fietstocht van ongeveer 30 km. We vertrekken om 13:30 uur vanaf

de Doarpskeamer, Lange Miente 5. Deelname is € 5,00 per persoon,

inclusief fietspontje en versnaperingen onderweg.

Het is een hardzeilevenement voor de hele familie, want iedereen is van

harte welkom. Samen proberen zij te bewijzen dat je ook met een zelfgemaakt

zeilbootje, of pronkstuk die al jaren traditiegetrouw mee zeilt, veel

plezier kan hebben en heel hard kan zeilen! Met de Grouster Merke kan

je niet alleen winnen door als eerste over de finishlijn te komen, ook het

“mooist versierde Skipke” zal in de prijzen vallen, dus ga lekker knutselen

en versieren en kom zeilen!

Lijkt het jou ook leuk om mee te doen met je eigen Skipke dan kun je je

vanaf 27 augustus via het digitale inschrijfformulier op https://kwvfrisia.nl/

inschrijven-skipkesilen/ opgeven. Het ingevulde formulier moet wel vóór

8 september 18:00 binnen zijn.

Wil jij nou wel graag meedoen maar heb je geen Skipke? Stuur dan een

mailtje naar skipkesilen@kwvfrisia.nl. Voor vragen of informatie verwijzen

we je graag door onze website: www.kwvfrisia.nl

Theatervoorstelling Bingo

WOENSDAG 28 SEPTEMBER IN GROU

Gratis theatervoorstelling in Hotel Oostergoo in Grou.

28 september om 19.30 uur

Lekker Lokaal!

ZONDAG 25 SEPTEMBER IN GROU

www.grou2030.nl/actualiteiten/

Groot concert

8 OKTOBER IN AKKRUM

Groot Concert van muziekvereniging Harmonie op zaterdag

8 oktober om 20.00 uur in de Utingeradeelhal in Akkrum.

16 | MiddelPunt


Theatervoorstelling Bingo! gratis

te bezoeken in Hotel Oostergo

GROU - Een gratis theatervoorstelling over een relevant en actueel onderwerp:

op Hotel Oostergoo in Grou wordt op 28 september om 19.30 uur de

voorstelling Bingo! opgevoerd.

Open Atelier Rens Hoekstra

Tijdens Bingo! mag iedereen meedoen

aan het bekende gezelschapsspel.

De enthousiaste bingodame

Tine, gespeeld door Tamara Schoppert,

kaart ondertussen op humoristische,

eerlijke en mogelijk herkenbare

wijze problemen aan die zich

kunnen voordoen bij senioren.

Voorbeelden hiervan zijn verborgen

armoede en eenzaamheid. Het is de

reden dat Tine en haar moeder elkaar

de laatste jaren niet meer zien. Pas

na het overlijden van haar moeder,

ontdekt Tine de vele problemen die

zich ‘achter de voordeur’ afspeelden.

Een actueel onderwerp waar door

trots en schaamte nog vaak een

taboe op rust, maar wat tijdens de

voorstelling op een luchtige manier

toch bespreekbaar wordt gemaakt:

dat is het doel van Bingo!

Bingo! is een initiatief van de stichting

Platform Armoede en Schulden

(PAS) Fryslân. De stichting hoopt op

een zo breed mogelijk publiek om zo

bewustwording en herkenbaarheid te

creëren. Juist daarom is de toegang

gratis om het voor belangstellenden

zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Na afloop is er ruimte voor een nagesprek,

onder het genot van een kop

koffie of thee.

Reserveren? Dat kan hier:

pas.frl/theaterreeks-bingo

Workshop ymprovisaasje-teater by

de Krite yn Grou!

Krite Grou docht mei oan it programma ‘Mooie zomer in Leeuwarden’ fan

Kunstkade. Kunstkade hat mei ferskate oanbieders út de gemeente Ljouwert

in moai programma samensteld om eltsenien ynspireare en ferrasse

te litten, want it nije kulturele seizoen stiet wer foar de doar!

Maak kennis met de

expressionistische schilderijen

van Rens Hoekstra en haar les- en

workshopaanbod. Behalve haar

nieuwe doeken is ook ruimtelijk

werk te zien van Tineke Szarzynski.

Het eerste weekend maken

de schilderijen deel uit van de

kunstroute Heerenveen. Meer werk

van Rens is in beide weekenden

te zien in een solo- expositie in

de Loge van Oddfellows aan de

Herenwal 10 te Heerenveen.

Groot Concert van Muziekvereniging

Harmonie Akkrum

AKKRUM - Vanwege corona werd het twee keer uitgesteld, maar op 8

oktober om 20:00 uur a.s. is het zover: het Groot Concert van Muziekvereniging

Harmonie Akkrum vindt plaats in de Utingeradeelhal in Akkrum.

Bij dit concert treedt het

fanfareorkest van Muziekvereniging

Harmonie Akkrum op, maar geven

ook twee bekende Nederlandse

artiesten acte de présence. Stanley

Burleson, die op dit moment

schittert als geest in de musical

Aladdin, heeft in vele musicals

gespeeld en heeft een aantal

keren de John Kraaijkamp Musical

Award gewonnen. Lucretia van

der Vloot is zangeres en actrice.

Zo speelde zij onder meer in een

theatervoorstelling met Jenny

Arean, maar stond ook solo op de

planken. Ze maakte talrijke albums

en speelde o.a. in de film All Stars.

Ook het opstap- en het mixorkest

nemen deel aan dit bijzondere

concert.

De kaarten zijn inmiddels

verkrijgbaar bij Bakkerij Boonstra

of kunnen worden besteld via

secretariaat@harmonieakkrum.nl.

In de voorverkoop zijn de kaarten

€20,00 en aan de deur €25,00.

Wat organisearret Krite Grou: Workshop ymprovisaasje-teater

Wannear en foar wa: Sneon 17 september 2022

09:30 - 10:45 oere foar basisskoalbern yn groep 7&8

11:00 - 12:30 oere foar folwoeksenen

Wêr: Paviljoen Prikmar, Prinses Wilhelminastraat yn Grou

Dizze workshops wurde jûn troch

Sjoerd Blom út Ljouwert. Hy is professioneel

akteur en regisseur en

fynt it sels ek hearlik om te

ymprovissearjen op toaniel!

Ymprovisaasje teater is in foarm fan

teater wêrby de spilers it ferhaal,

de personages en de tekst op it

plak sels betinke, sûnder tarieding.

Krigest d’r enerzjy fan en kinst in

protte enerzjy d’r yn kwyt! En fansels

hast in protte wille mei inoar!

Foar sawol bern as folwoeksenen in

moaie moarn wêrfoar neat hoechst

ta te rieden en alles kin; misskien

spilest wol in astronaut of de doar

fan in bus. De workshops binne

hielendal fergees, dus it kostet

neat! Oanmelde kin o/m 15 septimber

fia in mail nei info@kritegrou.nl

Nijsgjirrich wurden?

Jou dy dan gau op en mail ús!

Oant sneon 17 septimber!

Lucretia van der Vloot

Stanley Burleson

- Feanrun 2022 afgelast -

De Feanrun van 11 september 2022 is helaas afgelast. Dat besluit de

stichting Feanrun als organisatie vanwege een tekort aan voorbereidingstijd

in combinatie met de hoeveelheid aan postcorona-evenementen.

Deelnemers die zich al hadden ingeschreven ontvangen hierover nog

persoonlijk bericht via e-mail. Het bestuur van stichting Feanrun hoopt

volgend jaar wel weer een spetterende Feanrun te organiseren.

MiddelPunt | 17


Column

In besloten kring

Er is een rouwkaart bij de post: een

oom van mijn man is overleden. Oom

George was de oudste broer van mijn

man’s vader, hij is bijna 100 geworden.

Zijn overlijden is niet onverwacht en toch valt de rouwkaart mijn man wat

rauw op het dak: de uitvaart is in hele kleine kring en er is ook geen verdere

gelegenheid om afscheid te nemen. Hij is er zelfs een beetje boos om: “Wie

zijn zij (de kinderen van oom Georges tweede vrouw) om te bepalen dat ik

geen afscheid mag nemen?”.

“Voor iedereen die een

passend afscheid wenst”

Als er één ding is veranderd na de corona-lockdowns, dan is het wel dat

families meer dan voorheen kiezen voor een uitvaart in besloten kring.

‘Besloten kring’ wil niet zeggen dat er maar weinig mensen worden

uitgenodigd. Soms is het inderdaad alleen de kring van de naaste familie

maar soms ook wel een groep van 80 of 100 mensen. Het gaat erom dat men

heel bewust een bepaalde groep uitnodigt en niet iedereen die dat misschien

zou willen, gelegenheid geeft om het afscheid bij te wonen.

Ik ervaar een afscheid in besloten kring vaak als een heel mooi en intiem

afscheid. Kinderen en kleinkinderen hoeven niet voor een grote groep het

woord te doen en dat geeft hen de ruimte zichzelf te zijn. Ze durven dingen te

zeggen en te doen die ze anders niet hadden gezegd of gedaan. Het is vaak

heel ontroerend om te zien en mee te maken. Kinderen, kleinkinderen en

goede vrienden hebben het gevoel dat ze echt goed afscheid hebben kunnen

nemen. En dat helpt hen om verder te kunnen gaan.

Maar daartegenover staat dus een (veel) grotere groep die geen gelegenheid

krijgt om afscheid te nemen: die moet het doen met een rouwkaart. Maar

die groep kan ook behoefte hebben om op één of andere manier afscheid te

nemen, stil te staan bij het overlijden. Zoals een columnist laatst in Trouw

schreef: “Gewoon met andere achterblijvers een uur in de aula of kerk zitten.

Een paar goede toespraken horen, stilstaan bij de overledene, nadenken

over je eigen sterfelijkheid en daarna het leven weer met beide handen

aanpakken”.

Mijn man zet de rouwkaart van oom George in een mooi hoekje, met een

kaarsje erbij. En een foto waarop oom George staat, samen met de broer van

mijn man en onze jongste zoon, ook allebei Georges.

Anne de Jong

De Draei 13, 8621 CZ Heeg | 0515-85 57 57 | info@bvuitvaartzorg.nl

Hebt u vragen of wilt u eens praten over uw wensen voor uw afscheid?

U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken.

Anne de Jong Uitvaartzorg, tel. 0566 – 602922, www.dejonguitvaartzorg.nl

www.bvuitvaartzorg.nl

06 - 50 70 38 86

dag en nacht bereikbaar

www.romyvanderwieluitvaartzorg.nl

18 | MiddelPunt


LEKKER ITE YN MIDDEN FRYSLÂN

Paviljoen Prikmar

www.paviljoenprikmar.nl

Grou

Maandspecial:

Zalm uit de oven met groenten en pesto roomsaus geserveerd met friet en salade.

Colofon

Oplage:

12.000 exemplaren

Bartele’s Diner

www.bartelesdiner.nl

Grou

Vos Catering

www.voscatering.nl

Grou

It Polderhûs

www.itpolderhus.nl

De Veenhoop

Pier’s Hiem

www.piershiem.nl

Nij Beets

Burgers, Ribs en Asian Classics

Geopend donderdag t/m zondag voor afhaal van 16.30 - 20.30 uur //

Bezorgen van: 17.00 - 20.30 uur. Telefoon 06-33009490

De pannen van Vos, te bestellen vanaf 2 personen, wisselende diners v.a. € 11,95 p.p.

(1 dag tevoren bestellen). Gekoeld geleverd, u bepaalt zelf wanneer u eet! De pan verwarmt

het diner in ca. 25 minuten. Weekendpartypan 50 st. saté, Happyhapjesbox, Smikkelplanken

zoet & hartig, heerlijk voor bij de borrel of hightea! Te bestellen op www.voscatering.nl.

Al 25 jaar uw optimale cateraar met feestelijke partijen, recepties, bruiloften,

bedrijfsopeningen. Ruime keuze in lunch, buffetten & BBQ’s.

Paling gevangen door Ale de Jager, heerlijk gebakken door Bonnie met gebakken

aardappeltjes, sla, compote en warme groente. Daarnaast diverse andere

vis- en vleessoorten op het menu. Kom gezellig aan in de Veenhoop.

Maandmenu: Romige mosterdsoep, Runderstoofpotje en Chocolade ijstruffel € 32,50

per menu. Onze zaal kunt u reserveren voor uw receptie, etentje, vergadering tot 50

personen. Kom vrijblijvend langs voor advies. Maandag en dinsdag gesloten. Geopend

woensdag tot en met vrijdag vanaf 17.00 uur. Zaterdag vanaf 16.00 uur. Zondag vanaf

12.00 uur. Keuken sluit om 20.30 uur. Bij mooi weer kunt u nazomeren op het terras.

Verschijningsfrequentie:

MiddelPunt verschijnt 2 wekelijks

Verschijningsgebied:

MiddelPunt verschijnt GRATIS Huis aan

Huis in Midden Friesland:

Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Broek,

Dearsum, De Veenhoop, Eagum, Friens,

Gersloot, Goëngahuizen, Goingarijp, Grou,

Haskerdijken, Idaerd, Jirnsum, Luinjeberd,

Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Poppenwier,

Raerd, Reduzum, Swichum, Snikzwaag,

Sibrandabuorren, Terherne, Terkaple,

Tersoal, Tjalleberd, Warstiens, Warten,

Wergea, Wirdum en Wytgaard.

Acquisitie-verspreiding-administratie:

Leeuwarden

Eetcafé de 2 Gemeenten

www.de2gemeenten.nl

Jirnsum

Wij zijn van dinsdag tot en met zondag geopend voor koffie, lunch, borrel & diner.

Bent u op zoek naar een geschikte locatie voor een vergadering, bijeenkomst of heeft u

iets te vieren? Wij hebben meerdere mogelijkheden voor grote en kleine groepen.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Kijk voor de actuele openingstijden op

www.de2gemeenten.nl of onze facebook of instagram.

Sneek

Midden

Friesland

Heerenveen

Drachten

Het Schippershuis

www.tschippershuis.nl

Terherne

La Ruota

Akkrum

De Oude Schouw

www.oudeschouw.nl

Oan Tafel

www.oantafel.nl

Wergea

Grand Café JAN!

www.grandcafejan.nl

Wergea

Vanaf september zijn wij weer vijf dagen geopend van donderdag t/m maandag.

Op zoek naar groepsruimte voor een vergadering, lunch of diner?

Informeer naar de mogelijkheden via onze website of 0566-745010.

Ook voor afhaal van verse pizza’s en pasta. Bij voorkeur uw bestelling telefonisch

doorgeven: 0566-652765. Menu op: www.la-ruota.nl

Rode en witte wijn van hoge restaurantkwaliteit voor € 7,65 per fles.

Bestellen via postbus@oudeschouw.nl. Alleen afhalen.

Een culinaire wereldreis bereid met lokale producten. Een suggestie voor u:

een avond heerlijk genieten van het speciaal door onze chefs samengestelde 8-gangen proefmenu,

met bijpassende wijnen, bieren of craft frisdranken. Klinkt goed of niet?

U bent welkom bij PROEF | LOKAAL Oan Tafel in Wergea! Open van donderdag t/m zondag voor

diner. NIEUW is de lunch op zaterdag en zondag van 12.00 – 17.00 uur.

Koffie | Lunch | Diner | Borrel | Cocktails

JAN! heeft een passie voor eten en is een tikkeltje eigenzinnig.

Onze gerechten zijn verrassend, origineel en kakelvers. Van eigen bodem en met een wereldse

twist. Kijk voor ons menu op www.grandcafejan.nl. Of check Facebook of Instagram.

Verjaardag, feestje, brunch, (bedrijfs)event, vergadering of catering? Ook dat kan bij JAN!

MiddelPunt Media,

06-5128 3273

akke@middel.media

Redactie-DTP-webbeheer:

MiddelPunt Media

0566-202020

redactie@middel.media.

Adresgegevens:

MiddelPunt Media

It Patroan 5, 8491 PK Akkrum

0566 202020

www.middel.media

Kvk 01144219

BTW NL8203.63.133.B01

Aanleverdatum MiddelPunt 19 2022:

uiterlijk 14 september naar

redactie@middel.media

kijk voor de aanleverspecificaties op

www.middel.media

Paviljoen Salt

www.paviljoensalt.nl

Terherne

Welkom bij paviljoen SALT. Wij zijn in de zomer elke dag geopend! Kijk op de website

voor de actuele openingstijden.

Heb je iets te vieren? Dan ben je bij SALT op het juiste adres! Je kunt bij ons terecht

voor een zakelijke lunch, bedrijfsborrel / event, familiegelegenheid.

Neem een kijkje op www.paviljoensalt.nl voor alle mogelijkheden!

Uw gerecht of horeca gelegenheid ook in Lekker Ite? Mail naar redactie@middel.media

10.000 flyers +

1/4 pagina advertentie in MiddelPunt

De flyer is full-colour, dubbelzijdig en op A5-formaat*

€ 150,-

Meer informatie of bestellen: redactie@middel.media

Excl. BTW en opmaak. Vraag naar de voorwaarden.

Ook voor de verspreiding van drukwerk kunt u bij MiddelPunt terecht!

Niets uit deze uitgave mag worden

gepubliceerd, gekopieerd of op andere

wijze worden vermenigvuldigd zonder

schriftelijke toestemming van de uitgever.

MiddelPunt is verkrijgbaar

bij de volgende adressen:

Akkrum: Bibliotheek, Poiesz

Aldeboarn: Centerrr

Grou: Beaken, Jumbo, HEMA

Jirnsum: De 2 Gemeenten

Reduzum: Kapsalon Kaphus

De Blauwe Tent

Terherne: Supermarkt Feijen

Warten: Bakkerij Boekema

Wergea: Supermarkt Wergea

Slagerij Harmke Anema

Wytgaard: Frederika’s Taarten

En diverse horeca gelegenheden.

Drukwerk:

Drukkerij van der Eems Heerenveen

Geen MiddelPunt ontvangen?

Mail naar akke@middel.media of stuur

een whatsapp naar 06-51283273

We zoeken bezorgers voor Terherne,

Tjalleberd, Luinjeberd en Jirnsum

MiddelPunt | 19


Heeft u plannen voor de realisatie

van een bedrijfspand met eventueel

een inpandige woning?

Ook dit kunnen wij voor u realiseren!

Neem voor meer informatie

gerust contact met ons op.

info@dijkstrabouw.nl

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

(Gevalideerd)

Taxatierapport

nodig?

0566-65 0070

info@wiebzandberg.nl

www.wiebzandberg.nl

Eastein 6, Aldeboarn

It Weidlân 34, Akkrum

Vanaf € 595,-

all in!

Wonen begint bij Wieb!

zet- en typfouten voorbehouden

20 | MiddelPunt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!