08.09.2022 Views

Binnendijks 2022 35-36

Binnendijks van 9 september 2022

Binnendijks van 9 september 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

70e JAARGANG BINNENDIJKS <strong>35</strong>/<strong>36</strong> 9 september <strong>2022</strong><br />

1952 - 70 jaar - <strong>2022</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 23 september <strong>2022</strong>. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 16 september <strong>2022</strong> vóór 12.00 uur!<br />

KIJKEN...<br />

KIJKEN...<br />

KIJKEN...<br />

(en allicht ook veel kopen)<br />

FOTO-IMPRESSIE ZONDAGMARKT<br />

Rabo Club Support <strong>2022</strong><br />

Stichting Open Dag Beemster<br />

De actie van de Rabo, om via hun leden, verenigingen en stichtingen te<br />

ondersteunen met hun stem is op 5 september van start gegaan en duurt nog tot<br />

en met 27 september. Als u nog niet gestemd heeft, doe het alsnog en laat uw<br />

stem en steun niet verloren gaan. Waarvoor onze dank!<br />

PETER LEEK VOORZITTER VAN STICHTING OPEN DAG BEEMSTER<br />

Open Monumentendag<br />

in de Beemster<br />

Op zaterdag 10 en zondag 11<br />

september zijn de nationale Open<br />

Monumentendagen. Zowel het<br />

Agrarisch Museum Westerhem als het<br />

Betje Wolff museum doen daar aan mee.<br />

Voor beide musea geldt dat de toegangsprijs,<br />

dankzij een bijdrage van de gemeente Purmerend,<br />

gratis is, maar het laten scannen van<br />

uw museumkaart gewenst is. De beide musea<br />

tonen hun vaste tentoonstelling. In het Agrarisch<br />

Museum Westerhem kunt u de wisseltentoonstelling<br />

‘Het geheim van de Beemster<br />

molens’ zien en in het Betje Wolff museum de<br />

wisseltentoonstelling ‘Dineren bij Betje’.<br />

Lezing in Westerhem<br />

Op zaterdag 10 september wordt om 14.00<br />

uur (toegang vanaf 13.45 uur) een 30 minuten<br />

durende gratis lezing gegeven door medewerkers<br />

van het Waterlands Archief over de restauratie<br />

van papier, wat van belang is voor het<br />

behoud van de vaak oude documenten. Deze<br />

lezing wordt eenmalig gegeven en er kunnen<br />

maximaal 50 bezoekers deelnemen. Tijdens de<br />

lezing is het museum gesloten.<br />

Tevens draait er in Westerhem op beide dagen<br />

een video van het Waterlands Archief over het<br />

digitaliseren van bouwvergunningen en de<br />

ontsluiting van het e-depot. Voor de bouwvergunning<br />

is een Beemster boerderij als voorbeeld<br />

gekozen.<br />

Gegevens van de musea<br />

De beide musea bevinden zich aan de Middenweg<br />

op de nummers 185a en 178 in Middenbeemster.<br />

Voor openingstijden, zie: www.<br />

historischgenootschapbeemster.nl bij het<br />

kopje FLITS NIEUWS op de startpagina.<br />

Andere activiteiten<br />

Op zondag (12.00 en 14.00 uur; start Keyserkerk)<br />

wordt een korte rondleiding gegeven<br />

over de Buurt. Opgave vooraf is niet nodig.<br />

Op beide dagen (13.00 – 17.00 uur) is de<br />

Keyserkerk (gratis) open en de toren te<br />

beklimmen. Er kunnen maximaal tien personen<br />

per blok van een uur naar boven. Voor<br />

de klim is een ticket vereist. Reserveren (volwassenen<br />

betalen vijf euro en kinderen t/m<br />

12 jaar drie euro) kan (bij voorkeur) via de<br />

site van www.visitbeemster.nl of tijdens dit<br />

weekend bij de Keyserkerk.<br />

Korenmolen de Nachtegaal (zaterdag), Beemster<br />

Arboretum (weekend), Fort Spijkerboor<br />

(zondag), Doopsgezinde Vermaning (zondag)<br />

en de tuin Jisperweg 142 (zondag van 10.00 –<br />

17.00 uur) zijn open.<br />

Bij (o.a.) het bezoekerscentrum zijn een<br />

wandel- en fietsroute aan te schaffen. Van<br />

respectievelijk 5 en 25 kilometer.<br />

Voor alle gegevens over deze dagen in Purmerend<br />

en de Beemster kijk op de website www.<br />

purmerend.nl en type in de zoekbalk open<br />

monumentendag in.<br />

Jisperweg 105a | Westbeemster | 06 53747887<br />

info@aannemersbedrijfwillemvaneck.nl


MUZIKANTEN GEZOCHT!<br />

Zoek je instrument op en speel met ons<br />

mee! Ensemble Waterland is een groep<br />

van 13 muzikanten en speelt om de<br />

twee weken op donderdagavond van<br />

20.00 tot 22.00 uur in Onder de Linden<br />

te Middenbeemster o.l.v. dirigent<br />

Huub Robeerts.<br />

Het repertoire is klassiek maar ook het lichtere<br />

genre komt aan bod. Wij gaan niet voor<br />

spetterende optredens maar voor het plezier<br />

in het samen muziek maken. Af en toe spelen<br />

we voor eigen publiek of doen mee aan b.v.<br />

de ensembledag in de Jisperkerk. De groep<br />

speelt al heel wat jaren samen en wordt langzaamaan<br />

kleiner, dus nieuwe leden zijn meer<br />

dan welkom. Gezien de samenstelling van<br />

de groep denken we aan de volgende instrumenten:<br />

blokfluit, klarinet, hobo, fagot, contrabas,<br />

cello, viool of gamba.<br />

Enthousiast? Stuur dan een mailtje naar<br />

hopfner@planet.nl of kom langs in Onder<br />

de Linden te Middenbeemster. Wij zijn daar<br />

vanaf 1 september <strong>2022</strong> om de twee weken.<br />

Doe met ons mee, samen muziek maken is<br />

geweldig leuk!<br />

Seizoen <strong>2022</strong>-2023 start<br />

zaterdag 17 september met<br />

een spetterende opening.<br />

Zo kan iedere liefhebber kennis maken met theater ‘Onder de Linden’, een heel intiem<br />

theatertje met een geweldig programma: meer weten: www.onderdelindenbeemster.nl<br />

Meer info en kaartjes kopen:<br />

WWW.ONDERDELINDENBEEMSTER.NL<br />

Middenweg 150 (Marktplein),<br />

Middenbeemster<br />

OVERGANGSRECHT AL EERDER<br />

GESPLITSTE WONINGEN<br />

EN KAMERVERHUUR<br />

Volgens de Huisvestingsverordening 2021 heb je in Purmerend niet alleen<br />

voor het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige<br />

woonruimten (kamerverhuur) en het verbouwen van een woonruimte naar<br />

meerdere woonruimten voor de verhuur (bouwkundige splitsing) een vergunning<br />

nodig, maar óók voor het omgezet houden en verbouwd houden.<br />

Eigenaren die hun woning hebben omgezet en verbouwd voor de verhuur<br />

op een moment dat er nog geen vergunning nodig was, zijn met de inwerkingtreding<br />

van de Huisvestingsverordening opeens in overtreding; zij<br />

hebben namelijk nu een vergunning nodig voor het omgezet houden en<br />

verbouwd houden van hun woonruimte. Dat is niet eerlijk en om die reden<br />

heeft de raad besloten overgangsrecht op te nemen in de huisvestingsverordening.<br />

Dat betekent dat deze eigenaren tot 1 oktober a.s. de kans krijgen<br />

de vergunning alsnog aan te vragen. De strenge regels van de Huisvestingsverordening<br />

gelden dan niet. Wel worden er aan de vergunning voor<br />

omzetting voorwaarden gesteld. Zo mag er op het moment dat de vergunning<br />

wordt aangevraagd geen overlast zijn en er mogen binnen één jaar na<br />

vergunningverlening niet meer dan vier kamers in het omgezette pand zijn.<br />

U vindt alle informatie over het aanvragen van de<br />

vergunning en de eisen waaraan u moet voldoen hier:<br />

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR664049/2<br />

De nieuwe najaarskleuren<br />

John van G zijn binnen<br />

Drogisterij Jonker Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Telefoon (0299) 68 17 25<br />

11.00-11.45 UUR, E 5,-<br />

‘EEN MUZIKALE REIS’<br />

MET JERITZA TONEY<br />

KINDERVOORSTELLING 4+<br />

13.00-14.00 UUR,E 5,-<br />

KOFFIECONCERT: ‘PETER TRIO’<br />

MARTA PEDREIRA (KLARINET), INES LOPEZ (CELLO)<br />

EN KATIE YAO (PIANO),<br />

15.30-16.30, E 5,-<br />

NADJA FILTZER<br />

‘MIJN ZWERVEND HART’<br />

VANAF 20.00 UUR, E 5,-<br />

EN ‘LAST BUT NOT LEAST’ SWINGEN WE DE AVOND DOOR MET<br />

GROOVING TIME<br />

BINNENDIJKS <strong>35</strong>/<strong>36</strong> 9 september <strong>2022</strong> 3<br />

Beweegkaravaan voor sporters<br />

met beperking in Zaanstreek-<br />

Waterland; Ben jij er ook bij?<br />

Beweegkaravaan voor sporters met beperking in Zaanstreek-Waterland;<br />

Ben jij er ook bij?<br />

Beweegkaravaan voor sporters met beperking in Zaanstreek-Waterland;<br />

Ben Vijf partijen jij er ook in Zaanstreek-Waterland bij?<br />

slaan tijdens de Nationale Sportweek in september Oecumenisch de Leerhuis Beemster<br />

handen Vijf ineen partijen organiseren in Zaanstreek-Waterland De Beweegkaravaan. slaan Programma Op drie locaties in Edam, Vanaf het najaar tot het voorjaar (‘winterseizoen’)<br />

de wordt in de Kapel het zogenaamde<br />

Vijf<br />

Middenbeemster<br />

partijen tijdens in de Zaanstreek-Waterland Nationale en Krommenie Sportweek wordt in september slaan<br />

een<br />

tijdens<br />

(sport)evenement Bij de Sportcentrum Nationale De georganiseerd<br />

Sportweek Kloek in Middenbeemster<br />

sport- kan Op je en op drie zaterdag beweegaanbod<br />

in september<br />

speciaal voor<br />

handen<br />

sporters de met<br />

ineen handen een<br />

en ineen beperking.<br />

organiseren en organiseren Op<br />

De<br />

locatie<br />

Beweegkaravaan. De Beweegkaravaan.<br />

Op en<br />

wordt het<br />

locaties 24 september in Edam,<br />

voor sporten aangepast Leerhuis georganiseerd. Eens in de veertien<br />

Middenbeemster<br />

sporten in de regio gepresenteerd<br />

drie Krommenie locaties in Edam, wordt<br />

en jij<br />

Middenbeemster<br />

met een en beperking. Krommenie Op wordt locatie een (sport) wordt het beren. sport- Tussen beweegaanbod 13:00 uur en 16:00 voor wordt aangepast er<br />

een<br />

kunt<br />

(sport)evenement<br />

meedoen met gratis<br />

als rolstoelhandbal georganiseerd<br />

clinics!<br />

en rolstoelbasketbal speciaal pro-<br />

voor dagen op donderdagochtend (van 09.45 tot<br />

sporters<br />

sporten<br />

Plezier<br />

11.00 uur) komen belangstellenden bij elkaar<br />

evenement<br />

in de regio<br />

georganiseerd<br />

gepresenteerd<br />

speciaal<br />

en<br />

voor<br />

jij kunt<br />

sporters<br />

met een beperking. Op locatie wordt het seerd. Adres: Insulindeweg 11, 1462 MJ Mid-<br />

meedoen met gratis clinics!<br />

Tijdens de clinics die worden gegeven staat samen naast bewegen deze twee sporten mét plezier nog meer voorop. georgani-<br />

Want om vanuit het oecumenisch gedachtengoed<br />

te discussiëren over de maatschappe-<br />

Plezier<br />

plezier hebben in bewegen is belangrijk. Op de dag zelf krijgen deelnemers ook informatie<br />

Tijdens<br />

over het sport- de<br />

reguliere<br />

clinics en beweegaanbod die<br />

aanbod,<br />

worden<br />

mogelijkheden<br />

gegeven voor aangepast staat<br />

van<br />

samen denbeemster<br />

Uniek<br />

bewegen<br />

Sporten<br />

mét<br />

Uitleen<br />

plezier<br />

en<br />

voorop.<br />

de financiële<br />

Want lijke betekenis van passages uit de bijbel. Al<br />

plezier<br />

mogelijkheden<br />

hebben sporten in om<br />

in de bewegen regio de drempel gepresenteerd is belangrijk.<br />

naar en bewegen jij Op kunt de<br />

te<br />

dag<br />

verlagen.<br />

zelf krijgen deelnemers ook informatie veertig jaar lang. Anneke Eeken uit Zuidoostbeemster<br />

is vanaf het begin actief betrokken<br />

over het meedoen reguliere met aanbod, gratis clinics! mogelijkheden van Aanmelden Uniek Sporten meer Uitleen informatie en de financiële<br />

mogelijkheden<br />

Programma<br />

om de drempel naar bewegen te Ben verlagen. jij ook bij? Meld je dan aan via deze bij dit initiatief. Aan haar het woord.<br />

Plezier<br />

pagina: https://jouw.teamsportservice.nl/<br />

Programma<br />

Bij Sportcentrum De Kloek in Middenbeemster kan je op zaterdag 24 september sporten “Na als ons huwelijk in 1957 zijn we aan het Zuiderpad<br />

komen wonen. Daar woon ik nu nog<br />

rolstoelhandbal Tijdens de en clinics rolstoelbasketbal die worden gegeven proberen. staat Tussen zaanstreek-waterland/aanmeldpaginabeweegkaravaan/.<br />

je op zaterdag<br />

13:00 uur en 16:00 wordt er naast deze<br />

twee<br />

Bij Sportcentrum<br />

sporten samen bewegen nog<br />

De<br />

meer<br />

Kloek mét georganiseerd. plezier in Middenbeemster voorop. Want Adres: plezier<br />

hebben en in bewegen rolstoelbasketbal is belangrijk. Op proberen. de dag Tussen je meer 13:00 informatie uur en of heb 16:00 je ergens wordt hulp er naast bij deze Grote Vaart maar ging, om niet meer zo lang<br />

kan<br />

Insulindeweg 11, 1462 Heb 24 je september<br />

MJ nog Middenbeemster<br />

vragen, sporten wil steeds. als Mijn man werkte als stuurman op de<br />

rolstoelhandbal<br />

twee<br />

Aanmelden<br />

sporten zelf krijgen<br />

en<br />

nog<br />

meer<br />

deelnemers meer<br />

informatie<br />

georganiseerd. ook informatie over Adres: het Insulindeweg nodig? Wij denken 11, graag 1462 met MJ je Middenbeemster<br />

mee. achtereen van huis te zijn, op kantoor werken<br />

Ben jij er ook bij? Meld je dan aan via deze pagina:<br />

reguliere aanbod, mogelijkheden van de Uniek Neem dan contact op met Melvin Smid via in Amsterdam. Zoals in die tijd te doen gebruikelijk,<br />

moest ik na het huwelijk mijn baan als<br />

Aanmelden<br />

https://jouw.teamsportservice.nl/zaanstreek-waterland/aanmeldpagina-beweegkaravaan/.<br />

Sporten en Uitleen meer en informatie de financiële mogelijkheden m.smid@spurd.nl.<br />

Ben<br />

Heb<br />

jij<br />

je<br />

er<br />

nog<br />

ook<br />

vragen,<br />

bij? Meld<br />

wil<br />

je<br />

je<br />

dan<br />

meer<br />

aan<br />

informatie<br />

via deze<br />

of<br />

pagina:<br />

heb je ergens hulp bij nodig? Wij denken graag<br />

met om de drempel naar bewegen te verlagen.<br />

https://jouw.teamsportservice.nl/zaanstreek-waterland/aanmeldpagina-beweegkaravaan/.<br />

je mee. Neem dan contact op met Melvin Smid via m.smid@spurd.nl.<br />

lerares op een huishoudschool opzeggen.<br />

Heb je nog vragen, wil je meer informatie of heb je ergens hulp bij nodig? Wij denken graag Ik ben van huis uit katholiek maar voel me<br />

met je mee. Neem dan contact op met Melvin Smid via m.smid@spurd.nl.<br />

sterk betrokken bij het oecumenische gedachtengoed.<br />

Toen in 1982 sprake was van de<br />

19 AUGUSTUS T/M 16 NOVEMBER <strong>2022</strong><br />

oprichting van een Leerschool in de Beemster,<br />

ben ik gelijk actief geworden. Omdat we<br />

Etude de la Plante<br />

vlakbij de Kapel wonen, de locatie waar de<br />

bijeenkomsten vanaf het begin plaats vinden,<br />

fungeerden mijn man en ik als gastmensen.<br />

Koffie zetten, zaal inrichten. Zorgen voor een<br />

gastvrije ambiance. Met hulp van anderen.<br />

Het Purmerends Museum toont<br />

dit najaar de invloed die Franse<br />

platenboeken met afbeeldingen<br />

van weelderige bloemen en planten<br />

hadden op het Purmerends jugendstil<br />

aardewerk rond 1900.<br />

Aan het einde van de 19e eeuw ontstaan in<br />

Purmerend de eerste fabrieken voor sieraardewerk.<br />

Al snel worden bloemen en planten<br />

onderwerp van de decoraties op het keramiek,<br />

waarbij Franse platenboeken als La<br />

Plante et ses Applications Ornementales<br />

(1896) en Etude de la Plante (1903) door kunstenaars<br />

worden gebruikt als inspiratiebron.<br />

In de tentoonstelling in het Purmerends<br />

Museum zijn enkele rijk geïllustreerde platen<br />

uit beide boeken te zien met daarbij keramiek<br />

uit de eigen collectie waarop vergelijkbare<br />

afbeeldingen van bloemen zijn gebruikt.<br />

De toegepaste decoraties vallen binnen de<br />

Nederlandse Jugendstil. Een stijl die ontstaat<br />

als reactie op de industrialisatie eind 19e<br />

eeuw, wanneer in korte tijd een onpersoonlijke<br />

industriële samenleving ontstaat. Een<br />

groep van vooral kunstenaars wil kunst en<br />

kunstnijverheid weer samenbrengen. Voorwerpen<br />

moeten niet alleen een goede vorm<br />

krijgen, maar ook een mooi uiterlijk, waardoor<br />

kunst voor iedereen toegankelijk wordt.<br />

Binnen dit gedachtegoed komt het bloemmotief<br />

centraal te staan. Omdat bloemen snel<br />

verwelken, worden zij in verband gebracht<br />

met vergankelijkheid en eindigheid. Maar<br />

bloemen dragen ook het zaad voor nieuw<br />

leven. Hiermee vertegenwoordigen ze de tijdgeest;<br />

aan de ene kant het gevoel van maatschappelijk<br />

en cultureel verval, aan de andere<br />

kant het geloof in spirituele verlichting en<br />

sociale vooruitgang.<br />

Behalve voor keramiek blijken de boeken<br />

La Plante et ses Applications Ornementales<br />

en Etude de la Plante ook van groot belang<br />

voor ontwerpers die bloemmotieven wilden<br />

gebruiken in stoffen, behang en sieraden.<br />

Oecumenisch Leerhuis Beemster<br />

LEZERSFOTO<br />

Vanaf het begin heb ik voor mezelf gedetailleerde<br />

aantekeningen bijgehouden. Waaronder<br />

interessante gedachtes uitgesproken<br />

tijdens de bijeenkomst. Zodat ik daar thuis op<br />

mijn gemak nog eens over kan mijmeren.<br />

Het Leerhuis Beemster, geïnitieerd door de<br />

Raad van Kerken in samenwerking met pastoor<br />

Bogaerts uit Purmerend, is vanaf het<br />

begin een succes. Mede omdat een soortgelijk<br />

initiatief in Purmerend met het vertrek van<br />

predikant Bert Kuipers ten einde kwam.<br />

Op dit moment zijn Jan Duin en Nico Schroevers<br />

de ‘gangmakers’. Zij maken een jaarplanning<br />

en leiden de bijeenkomsten. Procesmatig<br />

en inhoudelijk. Beginnend met een korte inleiding.<br />

Dit kan een gedicht zijn of een eerste<br />

actuele duiding van het onderwerp. Na het<br />

hardop lezen van de tekst door de aanwezigen,<br />

wordt met elkaar van gedachte gewisseld<br />

over wat de inhoud met ons doet. In<br />

relatie tot de actualiteit van het leven. Om zo<br />

meer inzicht te krijgen in de tekst. Deze bijeenkomsten<br />

van bezinning worden door de<br />

aanwezigen als zeer waardevol ervaren”.<br />

Belangstelling? Neem contact op met Jan of<br />

Nico. Zij kunnen u informeren over de bijeenkomsten<br />

in de Kapel in Zuidoostbeemster.<br />

GEERT<br />

(OP DE FOTO: ANNEKE BLADERT DOOR<br />

HAAR OMVANGRIJK PERSOONLIJK ARCHIEF)<br />

Jarenlange bloemenperkjes verzorgd door Beemster bewoners.<br />

De verschillende soorten zonnebloemen zijn een lust voor het oog tijdens het wandelen.<br />

DANIELLA


4 BINNENDIJKS <strong>35</strong>/<strong>36</strong> 9 september <strong>2022</strong> BINNENDIJKS <strong>35</strong>/<strong>36</strong> 9 september <strong>2022</strong> 5<br />

Komt dat zien en<br />

vooral komt dat horen!<br />

Bijeenkomst<br />

Longpunt Waterland<br />

Een middagje<br />

landbouwvakdag<br />

Goede belangstelling<br />

voor Open Dagen POM<br />

Opening van het<br />

Wilde Bijenpad in de<br />

Beemster Wereldtuin<br />

Zaterdag 24 september vindt, mede<br />

in het kader van Burendag <strong>2022</strong>, de<br />

opening plaats van het Wilde Bijenpad<br />

in de Beemster Wereldtuin.<br />

FOTO GEERT<br />

Zaterdag 17 september a.s. is het<br />

zover! Dan gaan de deuren van theater<br />

Onder de Linden in Middenbeemster<br />

weer open. En hopelijk blijven ze<br />

het hele seizoen wijd open want<br />

na twee Corona jaren, waarin veel<br />

voorstellingen verplaatst of zelfs<br />

afgelast moesten worden, hebben we<br />

weer zin in…… THEATER!<br />

Op 17 september is er voor elk wat wils. Onder<br />

de Linden is de hele dag open, iedereen is van<br />

harte welkom en neem vooral je vrienden en<br />

buren mee! Wie Onder de Linden nog niet<br />

kent kan voor slechts € 5,- per voorstelling<br />

komen kennismaken. En wie weet smaakt die<br />

kennismaking naar meer.<br />

Voor de kleintjes is er van 11.00 uur tot 11.45 uur<br />

een leuke kindervoorstelling. Het wordt “Een<br />

Muzikale Reis” met Jeritza Toney. Deze voorstelling<br />

is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.<br />

De entree is € 5,-. Om 13.00 ’s middags is er een<br />

klassiek koffieconcert. Voor de liefhebbers komt<br />

het “Peter Trio”, bestaande uit Marta Pedreira<br />

(klarinet), Ines Lopez (cello) en Katie Yao (piano).<br />

Ook hier is de entree slechts € 5,-.<br />

Onder de Linden heeft het hele seizoen een<br />

afwisselend programma, voor jong en oud,<br />

klassiek en modern, cabaret of pop… en zo<br />

ook op deze feestelijke opening.<br />

Van 15.30 uur begint de cabaret voorstelling.<br />

Nadja Filtzer speelt haar theatershow: “Mijn<br />

Zwervend Hart”. En inderdaad, ook dit kost u<br />

maar € 5,-.<br />

Tot slot, swingen we vanaf 20.00 uur de<br />

avond door met een geweldige coverband.<br />

Het is de band: “Grooving Time”. En u raadt<br />

het al, ook hier is de entree € 5,-!<br />

Voor meer info en het bestellen van kaarten<br />

kunt u terecht op de website: www.onderdelindenbeemster.nl<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden<br />

Middenweg 150<br />

Middenbeemster<br />

Op donderdag 22 september a.s.<br />

komen wij weer samen in het Wijkplein<br />

Where, Triton 73, Purmerend. Deze<br />

bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00<br />

uur. Deelname aan deze bijeenkomst<br />

is gratis. Gastspreker is Miriam Smit,<br />

huisarts. Zij zal spreken over Covid, het<br />

verhaal van de dokter en de praktijk,<br />

terugblik en vooruitblik.<br />

Longpunt Waterland is een maandelijkse<br />

ontmoetingsplaats voor mensen met een<br />

longaandoening. Hun mantelzorger(s) en/<br />

of zorgverlener(s) zijn eveneens van harte<br />

welkom en hierbij uitgenodigd. Elke vierde<br />

donderdag van de maand is er een bijeenkomst<br />

waarin speciale aandacht wordt<br />

gegeven aan een voor longpatiënten belangrijk<br />

onderwerp en waarover door een deskundige<br />

zal worden gesproken.<br />

Daarnaast is er bij een kopje koffie of thee tijd<br />

voor ontmoeting en lotgenotencontact.<br />

Wij willen graag weten met hoeveel personen<br />

wij zullen zijn en vragen u vriendelijk<br />

zich tijdig te willen aanmelden op één<br />

van deze telefoonnummers 06-28628670 of<br />

06-25130262 of op het volgende e-mailadres:<br />

waterland@longpunt.longfonds.nl.<br />

Het is zover,<br />

de peren zijn rijp en klaar<br />

om geplukt te worden!<br />

Op deze dag worden speciaal de inwoners<br />

van Westbeemster met hun (klein)kinderen<br />

uitgenodigd een kijkje te komen nemen in<br />

de tuin en deel te nemen aan deze activiteit.<br />

Het is de bedoeling dat de kinderen op vragen<br />

antwoorden zoeken in de tuin. Zo komen ze<br />

achter allerlei weetjes over de wilde bij en<br />

over het belang van deze bijen in de natuur en<br />

voor henzelf.<br />

De tuin is van 10.30 uur tot 13.00 uur open.<br />

Om 11.00 uur zal het pad officieel geopend<br />

worden door Evalien de Lange. De kinderen<br />

zullen ter gelegenheid van de opening<br />

een zakje zaad krijgen om in hun eigen tuin<br />

bloemen voor bijen te kunnen zaaien.<br />

Zie voor meer informatie:<br />

Fleur Dejong,<br />

coördinator de Beemster Wereldtuin<br />

welkom@debeemsterwereldtuin.nl<br />

www.debeemsterwereldtuin.nl<br />

www.facebook.com/de.beemster.wereldtuin<br />

Dit pad is tot stand gekomen door een subsidie<br />

van het Betrekken bij Groen Fonds van<br />

de provincie Noord-Holland.<br />

Kunstmarkt Petit Nekkerweg<br />

Op zondag 18 september wordt op<br />

Nekkerweg 77 in de Zuidoostbeemster<br />

KUNSTMARKT PETIT NEKKERWEG<br />

gehouden, van 10.30 uur tot 16.30 uur.<br />

Negen regionale kunstenaars laten op deze<br />

kleine kunstmarkt hun werk zien:<br />

Frank Hoogwijk, keramiek. (zie collage)<br />

Liesbeth Havik, schilderijen.<br />

Erica Dooijes, etsen en keramiek.<br />

Thea de Kock, schilderijen en sieraden.<br />

Yvonne Mol, foto’s.<br />

Anneke Beumer, foto’s.<br />

Linda Jonker, foto’s.<br />

Riet van Voorthuijsen, creatief handwerk.<br />

Gerard Ott, restaurator stoffeerder.<br />

Kom kijken wat voor een prachtige kunst in de<br />

buurt gemaakt wordt. En ook hoe het wordt<br />

gemaakt! De keramist en de restaurator laten<br />

in een diavoorstelling zien hoe hun werk tot<br />

stand komt. Onder het genot van een kop<br />

koffie of een glas fris kunt u een aantal van de<br />

regionale kunstenaars ontmoeten en genieten<br />

van wat ze te bieden hebben. En ziet u iets<br />

moois, dan kan het natuurlijk ook gekocht<br />

worden. Let op: er is geen pin aanwezig.<br />

HEEFT U BEEMSTERNIEUWS<br />

OF WILT U EENS ADVERTEREN?<br />

www.binnendijks.nu<br />

Themawandelingen voor 60+<br />

door Purmerend | Beemster<br />

Er is er elke derde dinsdag van de maand<br />

voor 60plussers een themawandeling<br />

door de gemeente. De routes zijn<br />

steeds ongeveer vijf kilometer.<br />

Dinsdag 20 september start de eerste<br />

themawandeling van het seizoen bij<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster. Elke<br />

maand is de wandeling in een andere<br />

wijk of dorp van Purmerend | Beemster.<br />

De wandelingen zijn bedoeld voor wie zelfstandig<br />

kan bewegen, dus zonder hulpmiddel.<br />

Tijdens de themawandelingen<br />

maken de 60plussers kennis met een deel<br />

van de gemeente. Ontmoeting met andere<br />

deelnemers in de groep en gezelligheid zijn<br />

belangrijke verbindende onderdelen van de<br />

wandelingen van ongeveer 1,5 uur. De deelnemers<br />

komen dinsdag 20 september tussen<br />

13.15 uur en 13.30 uur bij elkaar bij de ingang<br />

van het buurthuis aan het Middenpad in Zuidoostbeemster.<br />

Spurd adviseert de deelnemers<br />

voor tijdens de wandeling een flesje water<br />

mee te nemen. De groep gaat 13.30 uur lopen<br />

en is rond 15.00 uur terug bij het buurthuis.<br />

De gids van Spurd begeleidt onderweg tijdens<br />

een korte pauze een bij het thema passende<br />

beweegactiviteit. Daarbij gebruikt men klein<br />

spel- en oefenmateriaal. Het thema in september<br />

is ‘samen’, de verbinding tussen de<br />

wandelaars uit Purmerend | Beemster.<br />

aanmelden<br />

Meedoen kost per keer per persoon € 2,50,<br />

voor de start op locatie cash (bij voorkeur<br />

gepast) of per pin te betalen. Aanmelden<br />

kan tot en met de maandag voor de dag van<br />

de wandeling via info@spurd.nl of door<br />

maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur<br />

en 15.30 uur te bellen met 0299 418 100.<br />

maandelijks<br />

Tot de zomervakantie volgend jaar is er steeds<br />

de derde dinsdag van de maand een themawandeling,<br />

behalve in december. De themawandelingen<br />

zijn: 18 oktober Purmer-Noord,<br />

15 november Weidevenne, 17 januari Gors,<br />

21 februari Wheermolen, 21 maart Middenbeemster,<br />

18 april Purmer-Zuid, 16 mei centrum<br />

en tot slot 20 juni Overwhere.<br />

Zaterdag 17 en zondag 18 september<br />

organiseren wij het Perenplukweekend.<br />

Van ‘s ochtends 10.00 uur tot ‘s middag<br />

16.00 uur is iedereen welkom om peren<br />

te komen plukken.<br />

De peren zijn 100% natuur, zonder bestrijdingsmiddelen,<br />

kunstmest of wat dan ook.<br />

Dat proef je en dat zie je hier en daar ook. De<br />

peren smaken er niet minder om. De hoge<br />

temperaturen deze zomer hebben ervoor<br />

gezorgd dat er mooie suikers in de peren zijn<br />

ontwikkeld, door de droogte zijn de peren iets<br />

minder groot. Dit is wat de natuur ons deze<br />

zomer biedt.<br />

Hoe werkt het: je meld je bij de ingang in de<br />

tent, je pakt een emmer of kruiwagen en gaat<br />

lekker de boomgaard in om de peren, die jij<br />

mooi en lekker vindt, te plukken. Er hangen<br />

veel Conference peren, iets minder Doyenne du<br />

Comice peren. Beide lekkere handperen of voor<br />

in de taart. Her en der staat er een boom met<br />

Gieser Wildeman, de stoofpeer uit oma's tijd.<br />

Als je klaar bent met plukken, laat je de<br />

peren wegen bij de tent en rekent ze af voor<br />

2,50 euro per kilo. Er staan picknick banken<br />

en tafels in de boomgaard, dus neem gerust<br />

drinken en lekkers mee voor een gezellige<br />

familiepicknick en geniet van de Beemstergaard.<br />

Voor de kinderen is de bodemdierenspeurtocht<br />

uitgezet. Er staat een kijkkast met<br />

bijen, waar je alles kan zien en horen over hoe<br />

de bijen leven en er staat een trampoline. Wil<br />

je meer weten over de oogstaandelen en zelfoogst<br />

tuin voor seizoen 2023, dan zijn er rondleidingen.<br />

We willen het milieu zoveel mogelijk sparen ,<br />

dus neem zelf een tas of krat mee om de peren<br />

mee naar huis te nemen en kom als het enigszins<br />

kan lekker op de fiets.<br />

Ik behoor niet tot de doelgroep van<br />

de van woensdag 31 augustus tot en<br />

met vrijdag 2 september gehouden<br />

professionele vakbeurs voor<br />

akkerbouwers en veehouders.<br />

Op het domein van Maatschap Helder aan de<br />

Hobrederweg. Ik kom niet van de boerderij en<br />

ben geen bèta mens. Toch heb ik donderdagmiddag<br />

een aantal uren aangenaam doorgebracht<br />

op het terrein vol mechanisatie- en<br />

melktechnologie. Toegegeven, ik ben tijdens<br />

mijn bezoek ook een aantal keren door de stal<br />

gewandeld om weer een beetje te ‘aarden’.<br />

Wie niet beter weet, zou denken dat het vee<br />

binnen staat omdat er buiten geen ruimte<br />

meer voor ze is. Een enorm terrein was voor<br />

drie dagen omgetoverd tot expositieruimte.<br />

Eerlijk gezegd heb ik in de paar uur van mijn<br />

aangenaam verblijf ook meer gelet op de<br />

bezoekers dan op het aanbod. Dat zal wel niet<br />

de bedoeling van Nick (CMO expo) geweest<br />

zijn toen hij mij als vertegenwoordiger van de<br />

lokale pers een uitnodiging stuurde.<br />

Ik ben er kort na enen. De verkeersregelaars<br />

staan alweer paraat. Het publiek stroomt<br />

toe. Toch is dat door de omvang (nog) niet<br />

te merken op het terrein. Veel beurshouders<br />

zitten in hun aantrekkelijk ingerichte stand en<br />

scannen het publiek op potentiele klanten.<br />

De koffiekan onder handbereik. Mijn outfit<br />

zorgt er voor dat ik ongestoord door de ruimte<br />

kan meanderen. Ik kom boeren op leeftijd<br />

tegen die er met ‘moeders de vrouw’(een uitdrukking<br />

die ze ongetwijfeld zelf ook zouden<br />

gebruiken) een dagje uit van maken. Maar<br />

ook jong grut. Vaak nog in de opleiding. Jongens<br />

én meisjes. Veel spijkerbroeken met<br />

witte overhemden of juist donkere kleding.<br />

Met teksten. Er wordt met liefde gesproken<br />

over ‘vermogens’. In Watt en Euro. Deze beurs<br />

moet voor hen een luilekkerland zijn. Ik besef<br />

eens te meer dat ook deze bedrijfstak in een<br />

halve eeuw een enorme metamorfose heeft<br />

ondergaan. Met alle noodzakelijke vaardigheden<br />

en kennis die daarbij komt kijken.<br />

Een goodiebag heb ik niet nodig. Een kopje<br />

koffie (Agrifirm), een patatje (gekocht) en<br />

een overheerlijke versnapering (Visit Beemster)<br />

gaan zo naar binnen. Het enige tastbare<br />

waarmee ik thuis kom is een informatiemap<br />

van de Federatie van Particulier Grondbezit.<br />

Tenslotte heb ik ergens in het uiterste noordoosten<br />

van Groningen nog een lappie grond.<br />

Op weg naar mijn fiets dient de volgende<br />

doelgroep zich aan. Moeders met jonge kinderen.<br />

De school is uit. Ik hoor een jochie verrukt<br />

uitroepen: “Er staan ook allemaal nieuwe<br />

trekkers!”.<br />

GEERT


6 BINNENDIJKS <strong>35</strong>/<strong>36</strong> 9 september <strong>2022</strong> BINNENDIJKS <strong>35</strong>/<strong>36</strong> 9 september <strong>2022</strong> 7<br />

Journalist/historicus<br />

Ad van Liempt verzorgt<br />

lezing in De Purmaryn<br />

De Vereniging Historisch Purmerend<br />

(VHP) organiseert jaarlijks bij de start<br />

van het nieuwe seizoen in september<br />

een lezing. Dit keer is de bekende<br />

journalist/historicus Ad van Liempt te<br />

gast. Aanleiding is zijn nieuwste boek<br />

‘De roaring fifties. De vernieuwers van<br />

de jaren vijftig’.<br />

Daarin portretteert Van Liempt elf bekende<br />

en minder bekende Nederlanders aan wie we<br />

veel te danken hebben door hun vernieuwende<br />

en baanbrekende ideeën, kennis en gedrag.<br />

Zij drukten een grote stempel op de jaren ‘50<br />

en daarna. Dit corrigeert het beeld dat in deze<br />

jaren van wederopbouw verder niets belangwekkends<br />

gebeurde. Het tegendeel is juist<br />

waar. Zo bereidde minister Jo Cals met de<br />

Mammoetwet een radicale herinrichting van<br />

het onderwijs voor, waterstaatkundig ingenieur<br />

Johan van Veen was de ‘vader van de<br />

Deltawerken’, kwam Mary Zeldenrust-Noordanus<br />

van de NVSH op voor anticonceptie,<br />

speelde Remco Campert een vooraanstaande<br />

rol in de nieuwe literaire stroming De Vijftigers<br />

en dwong de Limburgse aannemer Egidius<br />

Joosten de invoering van het betaald voetbal<br />

Zaterdagmiddag<br />

inloop bij de VHP<br />

af bij de KNVB. Van Liempt is een begenadigd<br />

spreker en vertelt boeiend en meeslepend.<br />

Op verzoek van de VHP besteedt hij ook aandacht<br />

aan Purmerenders die zich in de jaren ’50<br />

wisten te onderscheiden.<br />

De lezing is op zaterdag 17 september <strong>2022</strong><br />

in de kleine zaal van De Purmaryn. Kaarten (€<br />

7,50) zijn verkrijgbaar via de website van theater<br />

De Pumaryn en de VHP.<br />

Eerste hulp aan ouders<br />

Informatieavond<br />

KansPlus Waterland, de belangen-vereniging<br />

voor mensen met een verstandelijke beperking,<br />

organiseert samen met MEE Amstel en<br />

Zaan een informatieavond voor ouders/ verzorgers<br />

van een (volwassen) kind met een verstandelijke<br />

beperking.<br />

Ondersteuning als je kind een<br />

verstandelijke beperking heeft<br />

Soms ben je het niet (helemaal) eens met<br />

de dingen die voor je kind met een verstandelijke<br />

beperking geregeld zijn. Dit kan te<br />

maken hebben met school, dagbesteding of<br />

wonen op een instelling. Wordt er goed naar<br />

je geluisterd? Wat kan je wel of niet eisen?<br />

Waar en waarbij kan je hulp en ondersteuning<br />

krijgen? Wil je weten hoe andere ouders dit<br />

aanpakken?<br />

Wanneer: woensdagavond<br />

21 september <strong>2022</strong><br />

Hoe laat: 19.30 tot 22.00 uur<br />

Waar: Buurthuis Zuidoost,<br />

Middenpad 2,<br />

Zuidoostbeemster (barzaal)<br />

Kosten: gratis<br />

Aanmelden: verplicht via<br />

nannie.kruissel@planet.nl<br />

Vragen: bel of app Nannie Kruissel<br />

06-21625449<br />

De Derde Helft van start<br />

in Purmerend<br />

LEZERSFOTO'S<br />

Een bekend fenomeen als er een overschot<br />

van courgettes is in Middenbeemster.<br />

DANIELLA ERNSTING<br />

PERSBERICHT – STICHTING LUCTUS<br />

Bijeenkomst Stichting Luctus op zondag 11 september <strong>2022</strong><br />

Verlies- en rouwbegeleiding<br />

Zondag 11 september <strong>2022</strong>, organiseert<br />

Stichting Luctus een bijeenkomst in<br />

Purmerend. Thema is: Hoe houd je de<br />

verbinding met je dierbaren? Na verlies<br />

van je baby tijdens de zwangerschap of<br />

na de bevalling.<br />

Spreker: Leonie Nuijen (rouwcoach bij<br />

Dunamis) toegepast psycholoog en ervaringsdeskundige<br />

Stichting Luctus biedt in een professionele setting<br />

verlies- en rouwbegeleiding, met ruimte<br />

voor samenzijn en groepsgesprekken. Onder<br />

ervaringsdeskundige begeleiding faciliteert<br />

Stichting Luctus bijeenkomsten waarin rouwbeleving<br />

centraal staat. Belangrijke elementen<br />

hierbij zijn erkenning en herkenning van lotgenoten<br />

in het verdriet en de pijn van het gemis<br />

van een dierbare, werk of ander verlies.<br />

De bijeenkomst start om 14.00 uur en duurt<br />

tot ca. 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur<br />

De locatie is : Clup Welzijn in “Heel Europa”,<br />

Genuahaven 48 in Purmerend (Ingang om de<br />

hoek aan waterkant zijde). Toegang is gratis,<br />

wel wordt er een bijdrage gevraagd voor de<br />

koffie en thee. Aanmelden is niet nodig.<br />

Meer informatie of aanmelden kan via<br />

info@stichtingluctus.nl<br />

Kluitjes<br />

Op woensdag 21 september is er Fancy Fair bij Kindcentrum Lourdes.<br />

Iedereen is welkom vanaf 12.00 uur tot ongeveer 14.00 uur bij school. Een<br />

leuke middag met verschillende activiteiten, een theater, lekkere hapjes en<br />

nog veel meer! Kom allemaal!<br />

Vaartocht door het<br />

Ilperveld: trekvogels op<br />

weg naar het zuiden<br />

De eerste woning vanaf de sluisbrug (gezien vanuit Purmerend) is ons VHP huis.<br />

Zaterdag 24 september a.s. is van<br />

13.00 uur tot 16.00 uur weer de<br />

maandelijkse inloopmiddag van de<br />

Vereniging Historisch Purmerend in<br />

de Kanaaldijk 10. Dit is de voormalige<br />

brugwachterswoning die u als eerste<br />

tegenkomt als u de sluisbrug overgaat.<br />

De VHP beschikt over een grote collectie<br />

foto’s en ansichtkaarten van oud Purmerend.<br />

Tijdens deze inloopmiddag kunnen weer<br />

foto’s en ansichtkaarten van oud Purmerend,<br />

tekeningen, prenten, schilderijen en objecten<br />

van Purmerendse bedrijven bekeken worden.<br />

U kunt ook nakijken hoe Purmerend door<br />

de jaren heen uitgebreid is. Van enkel spoor<br />

naar dubbelspoor en van één station naar 3<br />

stations. Ook oude jaargangen van ons verenigingsblad<br />

kunnen bekeken en gekocht<br />

worden. Voor verzamelaars zijn er oude<br />

ansichtkaarten te koop. Wie foto’s of objecten<br />

aan de vereniging beschikbaar wil stellen kan<br />

ook bij ons terecht.<br />

De toegang is gratis en iedereen is welkom<br />

om onder het genot van een kopje koffie of<br />

thee herinneringen op te halen of zo maar<br />

voor een gezellig praatje.<br />

Voor meer informatie mail: secretaris@vereniginghistorischpurmerend.nl<br />

Ook op onze<br />

website vindt u veel informatie: www.vereniginghistorischpurmerend.nl<br />

U bent van harte welkom.<br />

Op dinsdag 27 september zijn 55-plussers uit<br />

Purmerend en Beemster welkom bij sportvereniging<br />

SV Beemster om kennis te maken met<br />

De Derde Helft. Het doel is om van de sportkantine<br />

een levendige ontmoetingsplaats te<br />

maken. Niet alleen voor sport en spel, maar<br />

ook voor een kop koffie, een goed gesprek of<br />

een gezamenlijke activiteit. De Derde Helft<br />

is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds,<br />

Spurd en SV Beemster voor mensen die<br />

actief in het leven (willen blijven) staan.<br />

Een nieuwe ontmoetingsplek in<br />

kantine SV Beemster | De Derde Helft!<br />

Elke dinsdag is er op het veld van SV Beemster<br />

(Insulindeweg 11, Middenbeemster) van<br />

13.00 uur tot 14.00 uur GoldenSports en van<br />

13.30 uur tot 14.30 uur OldStars voetbal.<br />

Na afloop is de kantine geopend voor een<br />

kop koffie of thee en bord- en kaartspellen.<br />

Daarnaast zijn er elke laatste dinsdag van de<br />

maand extra activiteiten binnen De Derde<br />

Helft. Denk aan beweegspelen, een quiz, jeu<br />

de boules, wandelen, tafeltennis, darten en<br />

diverse workshops. Het gaat om sportieve<br />

en niet-sportieve activiteiten voor 55-plussers<br />

uit Purmerend en Beemster. SV Beemster<br />

werkt hiervoor samen met maatschappelijke<br />

partners zoals Spurd en het Ouderenfonds.<br />

Programma kick-off De Derde Helft |<br />

27 september<br />

Een pendelbus van Bert Jonk vervoert minder<br />

mobiele bezoekers op 27 september tussen<br />

13.30 en 14.15 uur gratis van de Keyserkerk<br />

in Middenbeemster naar SV Beemster. Deze<br />

pendelbus brengt bezoekers na afloop ook<br />

weer terug naar de opstapplaats. Voor de<br />

kick-off van De Derde Helft op dinsdag 27 september<br />

is aanmelden niet noodzakelijk, maar<br />

wel prettig. Aanmelden kan door een e-mail<br />

te sturen naar dederdehelft@svbeemster.nl.<br />

Programma De Derde Helft |<br />

dinsdag 27 september<br />

13.30 uur Start pendeldienst Keyserkerk<br />

14.30 uur Inloop met koffie en/of thee<br />

14.45 uur Opening<br />

15.15 uur Beemster in beweging<br />

16.00 uur Vrije keuze (bordspelen/praatje etc.)<br />

16.30 uur Afsluiting<br />

Voor wie is De Derde Helft?<br />

Binnen De Derde Helft organiseren clubs activiteiten<br />

in de sportkantine waaraan zowel leden<br />

als niet-leden deel kunnen nemen. Op deze<br />

manier vergroot de club de maatschappelijke<br />

waarde en wordt er saamhorigheid ervaren,<br />

zonder per se een sport uit te oefenen. Op deze<br />

manier hebben zowel de vereniging als de<br />

deelnemers profijt van De Derde Helft.<br />

Eén van de velen minibloementuintjes om bomen in het openbaar groen.<br />

DANIELLA ERNSTING<br />

Op de Zuiddijk in de Beemster staat dit rustbankje.<br />

Waar achter het uitbundige bijenlint een schilderachtig plaatje geeft. Betrokken Beemsterlingen<br />

Tiny Langveld en Rene Groot maakte dit voor wandelaars/fietsers.<br />

DANIELLA ERNSTING<br />

De zomer is bijna voorbij. In het<br />

Ilperveld is het nu een drukte van<br />

belang. Veel vogels staan op het punt<br />

om te vertrekken naar het zuiden.<br />

Vaar zondag 18 september mee met schipper<br />

en gids van Landschap Noord-Holland en<br />

geniet van de activiteiten in dit waterrijke<br />

gebied ten noorden van Amsterdam.<br />

Prachtige luchten en trekkende vogels<br />

De herfst kondigt zich aan. Je ziet het aan het<br />

veranderende licht, en natuurlijk aan het verkleuren<br />

van het blad aan bomen en planten.<br />

Veel vogels maken zich op om te vertrekken<br />

of zijn al onderweg naar het zuiden. In het<br />

waterrijke Ilperveld zie je ze druk bezig met<br />

eten zoeken. Zo vullen ze hun voorraad vet<br />

aan, broodnodige brandstof voor de aankomende<br />

lange tocht.<br />

Vanaf het water kun je genieten van deze<br />

doortrekkende vogels, het is een drukte van<br />

belang. Soms tref je ook exoten aan, dwaalgasten<br />

uit andere streken. De gids vertelt hier<br />

tijdens de vaartocht uitgebreid over. Het blijft<br />

een verrassing wat de natuur ons zal bieden,<br />

maar het is altijd genieten op het water met<br />

de prachtige luchten en mooie atmosfeer.<br />

Met de excursieboot kun je echt heel dicht bij<br />

de vogels komen. Maar heb je een verrekijker?<br />

Neem deze dan mee!<br />

Trek ook waterdichte schoenen of laarzen aan<br />

en warme (regen)kleding. Op het water kan<br />

het fris zijn, maar goed ingepakt is het volop<br />

genieten van het Ilperveld. Kinderen zijn van<br />

harte welkom. Op de boot is ook plek voor rolstoelen,<br />

neem van tevoren even contact op als<br />

je met een rolstoel mee wilt.<br />

Honden zijn in het Ilperveld niet toegestaan.<br />

Wanneer: Zondag 18 september van 13:30<br />

tot 15:30 uur.<br />

Waar: Verzamelen op de parkeerplaats<br />

Ilperveld, Kanaaldijk 32A, 1121<br />

NX Landsmeer.<br />

Zin om mee te gaan? Reserveer een plek aan<br />

boord op www.gaatumee.nl<br />

OVERIGE ARTIKELEN STAAN OOK<br />

OP WWW.BINNENDIJKS.NU


8 BINNENDIJKS <strong>35</strong>/<strong>36</strong> 9 september <strong>2022</strong> BINNENDIJKS <strong>35</strong>/<strong>36</strong> 9 september <strong>2022</strong> 9<br />

VOORAANKONDIGING:<br />

Nederlands meest complete<br />

kunst- & cultuurcursus in<br />

Zuidoostbeemster/Purmerend<br />

Jazz in het Museum |najaar <strong>2022</strong><br />

Zondag matinees in het Purmerends Museum<br />

Dit najaar komt het Purmerends Museum<br />

terug met de muzikale serie Jazz in<br />

het Museum. Gastheer Ruben Sloote,<br />

jazzliefhebber en organisator van<br />

muziekevenementen, nodigde weer<br />

verschillende musici uit om in het<br />

museum op te treden. De concerten zijn<br />

op zondag en duren ongeveer een uur.<br />

Foto: Els Broers<br />

Vedir en Pavlo dankbaar<br />

voor hun nieuwe ‘groene’<br />

baan bij de gemeente<br />

Kunst en Cultuurcursus:<br />

Van Tolstoj tot Van Gogh.<br />

Instituut Dante biedt vanaf 29 september op<br />

donderdagmiddag en -avond in het Buurthuis<br />

Zuidoostbeemster de breedst opgezette<br />

cursus Kunst en Cultuur van Nederland. Van<br />

Tolstoj tot Van Gogh is een 12 weken durende<br />

fascinerende ontdekkingsreis langs de interessantste<br />

Europese cultuuruitingen van de<br />

Nu of Nooit, Nick & Simon voor de<br />

laatste keer in P3 op zaterdag 12<br />

november. Ze treden niet alleen op,<br />

ook Jan Smit is van de partij! Samen<br />

verzorgen ze een exclusieve 2 uur<br />

durende show. Dit wordt een uniek<br />

afscheidsconcert waarbij beide acts<br />

live worden begeleid door de Marcel<br />

Fisser Band.<br />

tweede helft van de negentiende eeuw. De<br />

cursus is ook online te volgen.<br />

De cursus start in Buurhuis Zuidoostbeemster<br />

op donderdag 29 september om 13.30 uur ’s<br />

middags en 19.30 uur ’s avonds.<br />

Voor informatie, opgave en/of een folder: 06-<br />

5<strong>36</strong>49695 of surf naar www.instituutdante.nl<br />

Harry Velema<br />

Cypres <strong>36</strong> | Hoorn | 06-5<strong>36</strong>49695<br />

Nick & Simon<br />

voor de laatste<br />

keer in P3<br />

Het Volendamse zangduo Nick en Simon is niet<br />

meer weg te denken uit de Nederlandse hitlijsten<br />

met hits als Kijk Omhoog, Pak Maar M'n<br />

Hand en Rosanne. Na het najagen van de muzikale<br />

droom in het buitenland wat resulteerde in<br />

twee mooie documentaires Homeward bound<br />

over Simon en Garfunkel en Take a chance over<br />

ABBA hebben de twee besloten om te stoppen<br />

als muzikaal duo. Nick en Simon sluiten hun<br />

mooie jaren af met een reeks concerten. Ze<br />

treden op 12 november nog één keer op in P3.<br />

Dat doen ze niet alleen. Ook vriend Jan Smit<br />

treedt dan op in de poptempel van de marktstad.<br />

Daarmee is de cirkel rond, hij stond aan<br />

de wieg van het succes van Nick en Simon en is<br />

er in Purmerend natuurlijk ook bij het afscheid!<br />

Het concert op 12 november in P3 wil je niet<br />

missen, het is nu of nooit.<br />

Ticket en info: www.p3purmerend.nl<br />

Datum: zaterdag 12 november<br />

Aanvang: 21:30 uur<br />

Entree €44,20 (voorverkoop) en<br />

€46,70 (deurverkoop)<br />

18 SEPTEMBER – JACK JAZZBAND<br />

De drie musici van dit trio speelden al eerder<br />

in verschillende bezettingen met elkaar.<br />

Drummer Will van Toor en pianist Jack Kat<br />

spelen al bijna 50 jaar samen en kennen elkaar<br />

van het conserva-torium van Alkmaar. Bassist<br />

Onno de Jong studeerde onder andere bij Jacques<br />

Schols (trio Louis van Dijk) en was leider<br />

van verschillende jazz-formaties. Nu hebben<br />

deze drie muzikanten de krachten opnieuw gebundeld en werken aan een repertoire dat bestaat<br />

uit Jazz-standards met eigen arran-gementen, aangevuld met latin stukken en enkele popsongs<br />

in een jazzy stijl. Zangeres Renate Houtman eerder samen met Will en Jack. Ze studeerde aan het<br />

conservatorium van Alkmaar, waar ze les had van o.a. Margriet Eshuis en Lisa Boray.<br />

16 OKTOBER THE SOUL BONCKERS<br />

20 NOVEMBER THE MEN UNPLUGGED<br />

18 DECEMBER MARCEL KAPTEIJN & THE RAINDOGS<br />

Concerten Jazz in het Museum. Aanvang 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur Entree € 10,- per<br />

persoon, inclusief consumptie. Locatie Purmerends Museum, Kaasmarkt 20, Purmerend. Aanmelden<br />

verplicht via info@purmerendsmuseum.nl o.v.v. de datum van het concert. Er is een<br />

beperkt aantal plaatsen beschikbaar!<br />

Openhuis in Onder de Linden<br />

Op zondag 18 september a.s. houdt Jennifer<br />

Schot (1967, Zuidoostbeemster) openhuis in<br />

Onder de Linden, van 14.00 tot 17.00 uur. Je bent<br />

van harte welkom om haar nieuwste werk te<br />

bewonderen en naar haar verhalen te luisteren<br />

onder het genot van een hapje en drankje.<br />

Kenmerkend voor haar schilderijen zijn de<br />

losse toets en de gemengde materialen die<br />

ze gebruikt, zoals acrylverf met houtskool<br />

of inkt met pastelkrijt. Haar werk straalt een<br />

mediterrane sfeer uit. Jennifer: “Marokko<br />

is voor mij een grote inspiratiebron. Ik voel<br />

me verbonden met het land, de cultuur en<br />

de mensen. Ik heb de behoefte om daar<br />

expressie aan te geven door te schilderen.”<br />

Cultuur en B&B<br />

Pasgeleden zijn we zelfs gestart met ‘The<br />

Riad Project’. Dat project is ontstaan toen ik<br />

vorig jaar in Marokko een bijzonder huis heb<br />

kunnen kopen in de oude binnenstad van Fez.<br />

Het is mijn missie om dit huis op een duurzame<br />

manier om te toveren tot een authentieke<br />

Bed & Breakfast met een culturele<br />

functie. Een geweldig avontuur! De verbouwing<br />

is in volle gang en loopt ondanks taal- en<br />

cultuurverschillen boven verwachting goed.<br />

We zijn al een heel eind, maar hebben toch<br />

nog wat middelen nodig om onze droom werkelijkheid<br />

te laten worden. Ik heb daarom een<br />

crowdfunding gestart!<br />

We kunnen niet wachten om de gasten die<br />

ons hun vertrouwen geven binnenkort te ontvangen<br />

en in de watten te leggen.<br />

Kijk voor meer informatie op:<br />

www.crowdaboutnow.nl/riad Jennifer Schot<br />

exposeert t/m oktober in Onder de Linden.<br />

Vedir en Pavlo komen uit Oekraine en<br />

wonen op dit moment in het voormalig<br />

gemeentehuis in Middenbeemster.<br />

Beide heren zijn, net zoals in hun<br />

thuisland, zeer begaan met de natuur.<br />

Ze werken allebei sinds 1 augustus<br />

bij de gemeente Purmerend als<br />

groenmedewerkers. Hun eerste<br />

project was het groen rondom het<br />

voormalig gemeentehuis aanpakken<br />

en opknappen. Nu werken ze mee met<br />

het team in de verschillende wijken.<br />

Vedir vertelt: 'Toen we hier in Nederland aankwamen<br />

hadden we niks. We hebben alles<br />

wat we nodig hebben gekregen, iedereen is<br />

zo behulpzaam. Daarom willen we op deze<br />

manier graag iets terugdoen.' Pavlo vult hem<br />

aan: 'Als we in de wijk bezig zijn, begroeten<br />

mensen ons en proberen ze soms contact te<br />

maken. Nu vaak nog met handen en voeten,<br />

maar het gaat steeds beter. We krijgen iedere<br />

week Nederlandse en Engelse les.'<br />

Vedir vluchtte samen met zijn vrouw ongeveer<br />

drie maanden geleden uit Oekraine naar<br />

Nederland. Hij werkte als bouwkundige en<br />

hield zich vooral bezig met het vergoenen van<br />

projecten. Ze hebben het begin van de oorlog<br />

in eigen land meegemaakt. Vedir en zijn<br />

vrouw hebben vier volwassen kinderen. Zij<br />

zijn bij het uitbreken van de oorlog gevlucht<br />

naar Polen en Hongarije. Één kind is nog in<br />

LEZERSFOTO<br />

Oekraine. Het liefst willen ze weer samen zijn,<br />

maar wanneer dat kan is onduidelijk. Ook<br />

Pavlo vluchtte zo'n 3 maanden geleden weg<br />

van de oorlog samen met zijn vrouw en dochtertje<br />

van 5 jaar. Pavlo werkte in Oekraine als<br />

bosbeheerder en heeft, net als Vedir, veel affiniteit<br />

met de natuur. Ze zijn allebei dan ook<br />

blij met en dankbaar voor hun nieuwe baan.<br />

Ruud Ernst is groepsmanager bij de gemeente<br />

Purmerend en begeleidt Pavlo en Vedir tijdens<br />

hun werk. 'De mannen zijn hier via Werkom<br />

terecht gekomen.’ Vanuit Werkom wordt<br />

gekeken naar de mogelijkheden voor werk en<br />

welke ervaring zij hebben. ‘Op hun eerste dag<br />

heb ik een kort introductieprogramma voor<br />

ze verzorgd zodat ze hun werkplek en omgeving<br />

beter leerden kennen. En om met elkaar<br />

te communiceren gebruik ik een app op mijn<br />

telefoon. Ik spreek het in het Nederlands in<br />

en het wordt in het Oekraïens vertaald en uitgesproken.<br />

Het is bijzonder om te zien dat je<br />

ondanks de taalbarrière in zo'n korte tijd zo'n<br />

bijzondere band met elkaar kan opbouwen.<br />

Het zijn meer dan collega's. Voordat de<br />

werkdag begint, kijk ik eerst altijd even in hun<br />

ogen om te peilen hoe het met ze gaat. En op<br />

1 januari gaan we samen de nieuwjaarsduik<br />

doen.'<br />

Vlnr: Pavlo, Ruud en Vedir voor de<br />

opgeknapte tuin van het voormalig<br />

gemeentehuis in Middenbeemster<br />

Gehakkelde aurelia op vlinderstruik in de voortuin.<br />

KLAZINA UIT ZUIDOOSTBEEMSTER<br />

Er is nog een beperkt aantal<br />

kaarten. Wees er snel bij en<br />

bestel je kaarten nu het nog<br />

kan!<br />

Floraliaweekend<br />

Op 3 en 4 september werd op het vertrouwde adres aan de Middenweg 53 de ‘Floor’ gehouden.<br />

Met vertrouwde activiteiten. Naast de expositie en beoordeling van de ingeleverde planten,<br />

was er op zaterdagmiddag een clown die de aanwezigen versteld liet staan van haar goocheltrucs.<br />

Daarnaast wist ze in rap tempo voor alle kinderen een ballonnendier te maken. Na afloop<br />

was er ook nog eens limonade en koek. Het kon niet op, deze middag.<br />

GEERT<br />

HEEFT U BEEMSTERNIEUWS?<br />

STUUR DEZE NAAR REDACTIE@BINNENDIJKS.NU


Informatierubriek<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-<br />

427661, e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.<br />

buurthuiszuidoostbeemster.nl, facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Carla Bleesing uitvaartbegeleiding verzorgt en begeleidt uitvaarten<br />

op de haar zo kenmerkende wijze: persoonlijk, warm en liefdevol.<br />

Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij overlijden of voor<br />

een uitvaartwensengesprek met 06 1933 6162.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenarts Purmerend, moderne zorg voor uw huisdier. Consulten<br />

en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. 24 uur per dag<br />

voor spoedeisende zaken bereikbaar. Kleine huisdieren: Kraggeveenstraat<br />

5 Purmerend en voor Paarden: Middenweg 82 Middenbeemster.<br />

www.dierenartspurmerend.nl.<br />

Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker<br />

leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend.<br />

06.58878588 www.info@droom-kracht.nl<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige<br />

vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: 06 12444674<br />

www.shmpurmerend.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Uitslag van het steenwerpen<br />

tijdens de Westbeemsterkermis<br />

Teams:<br />

1. Kooij ondersteuningsteam - 170 punten<br />

2. De Keilers 2 - 161 punten<br />

3. Schermerhorn City - 160 punten<br />

Beste dame:<br />

Tini Hooijberg: 40 punten<br />

Beste heer:<br />

Jos Vlaar: 48 punten<br />

Er werd met 5 man per team en 15x p.p. gegooid. Met ruim 160 deelnemers was de<br />

eerste editie van het steenwerpen in de Westbeemster een enorm succes.<br />

We willen alle aanwezigen bedanken voor de fantastische avond!<br />

JESSE ORDEMAN<br />

Darten Buurthuis Zuidoostbeemster organiseert vrijdagavond 30<br />

september weer een dartavond voor alle leeftijden.<br />

Volgende dartavonden in <strong>2022</strong>: 28 oktober en 25 november. Inloop om 19.30 uur.<br />

Start om 20.00 uur. Toegang is vrij. Middenpad 2 – 1461 BW Zuidoostbeemster –<br />

www.buurthuiszuidoostbeemster.nl. Voldoende gratis parkeerplaatsen voor de deur!<br />

In Buurthuis Zuidoostbeemster wordt op dinsdag 20 september van 9.00 uur<br />

tot 12.00 uur het Repair Café gehouden.<br />

Bezoekers kunnen huishoudelijke apparaten met mankementen meenemen voor reparatie,<br />

variërend van naaimachines tot koffiezetapparaten enz. Maar heeft u een stoel<br />

waar een poot van los zit, dan kunnen de vrijwilligers deze ook repareren. Behalve dat<br />

uw spulletjes ter reparatie kunnen worden aangeboden is het ook een gezellige ochtend.<br />

Onder het genot van een gratis kopje koffie praat u bij met buurtgenoten.<br />

Adres: Middenpad 2, 1461 BW Zuidoostbeemster | www.buurthuiszuidoostbeemster.nl<br />

Gratis parkeren en bushalte (Buurtbus) voor de deur!<br />

WWW.BINNENDIJKS.NU<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462 ZG Middenbeemster,<br />

telefoon: 0299 621826, e-mail: info@visitbeemster.nl<br />

www.visitbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.<br />

0616116203, email: hle.appelo@ziggo.nl<br />

Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie<br />

Middenbeemster tel: 0299 690712<br />

Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina.<br />

Podologie Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure<br />

praktijk: Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: 0640743743<br />

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 49 69 59<br />

Tromp Garantiemakelaars, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster,<br />

tel. 0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 452 555.<br />

U kunt ook mailen naar; loketwmo@purmerend.nl.<br />

WonenPlus (RSWP) Beemster WonenPlus biedt praktische diensten<br />

en persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken,<br />

mensen met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend. Bereikbaar van<br />

maandag t/m vrijdag 0299-426<strong>36</strong>4.<br />

Zangvereniging Harmonie repeteert elke dinsdagavond van 20.00<br />

tot 22.00 uur in de Beemster Keyser/foyer. Zingen is gezond! Interesse?<br />

Bel met Carla Bleesing 06-37479301 of Anneke Goede 06-43461839.<br />

Kijk voor meer informatie op www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zang studio Daphne Beemster! mail: daphne.zing@gmail.com,<br />

tel:0629182001, www.zangstudiodaphne.com Laat je stem horen!<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

Sonnet<br />

HOE FILEFIETSTEN ZONDAG AL DIE MENSEN. -<br />

Langs heel de Middenweg klonk er muziek<br />

van schuur tot erf naar veler smaak en wensen.<br />

Ik fietste als vanzelf op de ritmiek.<br />

Nu zeg ik ronduit: mij ontgaan veel woorden –<br />

niet: “heart en love”, zacht klinkende of zuur.<br />

Voor dreunende hardrock sluit ik mijn oren,<br />

maar “Jij Bent Mooi Zoals Je Bent “ klonk puur.<br />

Tegen verdriet en pijn in moet je zingen,<br />

muziek geneest je als je bent gewond.<br />

Al zijn het altijd wel dezelfde dingen,<br />

sinds ik er, soms bij nacht, een lied voor vond,<br />

werden zij nieuw, - meer dan herinneringen.<br />

Hoe kleiner dingen vaak, hoe dieper grond.<br />

Jan Duin<br />

Kermisvissen Westbeemster<br />

Leeftijd 0-7 jaar<br />

1e Jens<br />

2e Jari<br />

3e Pien<br />

Grootste vis<br />

Colofon<br />

Leeftijd 8-13 jaar<br />

1e Chris<br />

2e Ilse<br />

3e Rick<br />

Ilse - 30cm<br />

Uitslag Middelwijck:<br />

uitslag 2 september<br />

1. Leny Ruijter 5534<br />

2. Janna Doets 5442<br />

3. Joop Mulder 5076<br />

laagste Jo Kalisvaart <strong>35</strong>91<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.<br />

ADVERTENTIES<br />

Peter Leek. 0299 - 690233 of 06 - 830 850 81<br />

e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens & Carolien van den Berg, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

www.Rodimedia.nl/contact/bezorgklacht<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0<strong>35</strong>6919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

OPLAGE: 5000 exemplaren<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Beemster Kerkdiensten<br />

ZONDAG 11 SEPTEMBER <strong>2022</strong><br />

DOOPSGEZINDE VERMANING<br />

09.45 uur Dienst met voorganger: Zr. C. Laros,<br />

Organist: D. Schuijtemaker<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER<br />

09.00 uur!! “Keyserkerk”<br />

Startontbijt, welkom aan tafel!<br />

JOANNES DE DOPER<br />

10.00 uur viering met voorganger Henk Versteeg met<br />

samenzang<br />

ZONDAG 18 SEPTEMBER <strong>2022</strong><br />

DOOPSGEZINDE VERMANING<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER<br />

10.00 uur “Keyserkerk” Doopduifjesdienst met<br />

Ds. Nico Schroevers, solozang van Femke Leek<br />

RK JOANNES DE DOPER<br />

Regioviering, zie de Nicolaaskerk<br />

NICOLAASKERK<br />

ZATERDAG 10 SEPTEMBER<br />

geen viering, Pastoor Marcelo heeft nog vakantie.<br />

ZONDAG 11 SEPTEMBER<br />

10.00 uur Eucharistieviering, voorganger<br />

Pastor Jan Duin, mmv. cantores<br />

15.00 uur Eucharistieviering voor, door en van de<br />

Filippijnse Geloofsgemeenschap<br />

ZATERDAG 17 SEPTEMBER<br />

GEEN viering , deze dag keert Pastoor Marcelo terug<br />

van vakantie<br />

ZONDAG 18 SEPTEMBER<br />

10.00 uur Eucharistieviering t.b.v. de gehele Parochie<br />

Polderland, zogenoemd een Regioviering, voorganger<br />

Pastoor Marcelo Salão Rocha mmv. alle koren.


dag & nacht bereikbaar: 0299 - 68 39 45<br />

Bel bij een overlijden of voor een kosteloze voorbespreking<br />

Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

pakket budget<br />

crematie dekker<br />

pakketprijs €1.995,-<br />

pakket all-in<br />

crematie dekker<br />

pakketprijs €3995,-<br />

www.uitvaartpurmerend.nl<br />

pakket crematorium<br />

purmerend<br />

pakketprijs €5200,-<br />

een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn<br />

kijk eens op www.binnendijks.nu<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon zaterdag 06- 4548 74 39.<br />

Overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com<br />

Trots!<br />

Op uw drukwerk.<br />

Al ruim 80 jaar leveren wij drukwerk in de<br />

regio. Daar zijn wij trots op. Waarom? Wij houden<br />

van papier en inkt. Maar vooral trots omdat wij<br />

uw vertrouwen kregen. Een productcatalogus,<br />

jubileumboek, verpakkingen én de <strong>Binnendijks</strong>.<br />

Nog altijd zeggen wij dan vol trots:<br />

“Hé, die hebben wij gedrukt!”<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!