12.09.2022 Views

CFF050622_ThePowerOfHair

Of je nu kapper bent of niet: iedereen kent vast dat moment dat je de salon uitloopt en het gevoel hebt dat je ‘on top of the world’ bent. Dat de wereld je toelacht en je barst van het zelfvertrouwen. Dat is wat goed haar met je kan doen. In het Wereldmuseum in Rotterdam is een hele tentoonstelling aan ‘hair power’ gewijd. Het gaat over de betekenis en de kracht van haar: niet alleen vanuit een westers perspectief, maar ook vanuit een multicultureel kader. Dat levert zinnige vragen op over de manier waarop mensen over de hele wereld met hun haar communiceren. Wat het zegt over je leeftijd of je positie in de samenleving. Welke rol het speelt in religie. En hoe je met haar een bepaalde identiteit kunt aannemen. Van dat laatste zijn kappers en haarstylisten zich natuurlijk uitermate bewust. De bekende Japanse wig en hair piece artist Tomihiro Kono - die ook een bijdrage voor de tentoonstelling Ha!r Power heeft gemaakt - bedenkt met zijn stukken unieke, creatieve personages. Ze worden gebruikt in modeshows en muziekvideo’s. “Met pruiken kun je elke identiteit aannemen”, vertelt Tomihiro in het thema van deze editie. Ook Joeri Rouffa, oud-winnaar van de Coiffure Award en internationaal editorial haarstylist, maakt voor toonaangevende modeglossy’s gebruik van de kracht van haar. Zijn kleurrijke en kunstzinnige creaties zijn niet ondergeschikt aan de mode, maar gaan er een dialoog mee aan. “Ik zoek steeds naar eigenheid”, legt hij in het thema uit. Misschien staat niet elke klant open voor een knalgele pony of voor big hair. Waar het om gaat, is dat haar wordt gezien als een manier om je van anderen te onderscheiden. Dat het - net als mode en make-up - je identiteit kan versterken. En dat dat op verschillende manieren kan: subtiel of ‘in your face’. De keuze is aan jou!

Of je nu kapper bent of niet: iedereen kent vast dat moment dat je de salon uitloopt en het gevoel hebt dat je ‘on top of the world’ bent. Dat de wereld je toelacht en je barst van het zelfvertrouwen. Dat is wat goed haar met je kan doen.

In het Wereldmuseum in Rotterdam is een hele tentoonstelling aan ‘hair power’ gewijd. Het gaat over de betekenis en de kracht van haar: niet alleen vanuit een westers perspectief, maar ook vanuit een multicultureel kader. Dat levert zinnige vragen op over de manier waarop mensen over de hele wereld met hun haar communiceren. Wat het zegt over je leeftijd of je positie in de samenleving. Welke rol het speelt in religie. En hoe je met haar een bepaalde identiteit kunt aannemen.

Van dat laatste zijn kappers en haarstylisten zich natuurlijk uitermate bewust. De bekende Japanse wig en hair piece artist Tomihiro Kono - die ook een bijdrage voor de tentoonstelling Ha!r Power heeft gemaakt - bedenkt met zijn stukken unieke, creatieve personages. Ze worden gebruikt in modeshows en muziekvideo’s. “Met pruiken kun je elke identiteit aannemen”, vertelt Tomihiro in het thema van deze editie.

Ook Joeri Rouffa, oud-winnaar van de Coiffure Award en internationaal editorial haarstylist, maakt voor toonaangevende modeglossy’s gebruik van de kracht van haar. Zijn kleurrijke en kunstzinnige creaties zijn niet ondergeschikt aan de mode, maar gaan er een dialoog mee aan. “Ik zoek steeds naar eigenheid”, legt hij in het thema uit.

Misschien staat niet elke klant open voor een knalgele pony of voor big hair. Waar het om gaat, is dat haar wordt gezien als een manier om je van anderen te onderscheiden. Dat het - net als mode en make-up - je identiteit kan versterken. En dat dat op verschillende manieren kan: subtiel of ‘in your face’. De keuze is aan jou!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

The<br />

POWER<br />

of HAIR<br />

oiFfuRE<br />

september 2022<br />

INTERVIEWS<br />

Joseph Klibansky<br />

Monique van Baal<br />

Joeri Rouffa<br />

Tomihiro Kono


september<br />

DEZE EDITIE<br />

12 Spotlight:<br />

Joseph Klibansky<br />

Contemporary artist Joseph<br />

Klibansky maakte het ontwerp<br />

voor een stylingrange van Keune<br />

Haircosmetics.<br />

36 Coiffure Award:<br />

nieuwe Avant Garde<br />

award winnaar<br />

Monique van Baal, eigenaar van<br />

Hairdesign d’Arcade in Zeist,<br />

ontving haar award half juli uit<br />

handen van de Coiffure Award<br />

organisatie. “Mijn doel was<br />

schoonheid als kunstvorm te<br />

laten zien.”<br />

Fotografie: Domen & Van de Velde | Concept: Ludovic Beckers voor L’ANZA<br />

23<br />

The Power of Hair<br />

EEN INTERVIEW MET EDITORIAL HAARSTYLIST JOERI ROUFFA, DIE EEN JAAR<br />

GELEDEN NAAR LOS ANGELES VERHUISDE OM DAAR ZIJN GELUK TE BEPROEVEN.<br />

EN EEN GESPREK MET DE BEKENDE WIG ARTIST TOMIHIRO KONO, WIENS WERK<br />

TERUG TE VINDEN IS IN MODEBLADEN, OP RODE LOPERS EN IN VIDEOCLIPS VAN<br />

POP- EN ROCKSTERREN.<br />

Coiffure september<br />

5


68<br />

inhoud<br />

BEHIND THE PROJECT: MYSA HAIR CLINIC<br />

23<br />

INTERVIEW JOERI ROUFFA<br />

36<br />

COIFFURE AWARD: MONIQUE VAN BAAL<br />

50<br />

TOPSTYLES<br />

FASHION<br />

20<br />

11 EDITORIAL<br />

13 UPDATE<br />

19 INDUSTRY TALKS<br />

30 BEHIND THE TREND:<br />

L’ANZA<br />

32 PRODUCTFILE:<br />

Fibre Clinix<br />

43 TOPSTYLES<br />

34<br />

BEHIND THE TREND:<br />

FRANCIS SCHROEMBGES<br />

en verder...<br />

58 BEHIND THE TREND:<br />

Schwarzkopf Professional<br />

60 BEHIND THE BRAND:<br />

Kérastase<br />

62 INTERIEUR<br />

71 PEOPLE<br />

72 REPORT: 100 JAAR KEUNE<br />

74 REPORT: RUN.WAY<br />

Coiffure september<br />

7


COIFFURE<br />

AWARD 2023<br />

Craft<br />

HET MEEST SPANNENDE & SPECTACULAIRE<br />

EVENT UIT DE BRANCHE!<br />

WIE ZULLEN OP 14 MEI 2023 DIE FELBEGEERDE COIFFURE AWARDS<br />

IN ONTVANGST NEMEN? WIJ DAGEN JE UIT OM EEN COLLECTIE TE<br />

MAKEN. TOON JOUW VAKMANSCHAP EN LAAT JE CREATIVITEIT ZIEN.<br />

DURF JIJ DE COMPETITIE AAN TE GAAN?<br />

DOE MEE EN CRAFT THE FUTURE! Inschrijven online via www.<br />

coiffureaward.nl. Na inschrijving ontvang je het reglement en<br />

promotiemateriaal voor de salon. Hiermee kan jij ook jouw klanten<br />

laten zien dat jij meedoet aan deze prestigieuze wedstrijd.<br />

VOOR MEER INFORMATIE BEL JE MET 0183 509468 OF MAIL<br />

ASKACADEMYNL@HENKEL.COM @COIFFUREAWARD


WWW.COIFFURE.NL<br />

eenenvijftigste jaargang<br />

nummer september 2022<br />

hoofdredacteur<br />

Anouk Oudkerk Pool | a.oudkerkpool@coiffuremedia.nl |<br />

tel. 088 64 406 34<br />

eindredacteur<br />

Maaike van der Westen<br />

uitgave van<br />

Coiffure Media<br />

media-adviseurs<br />

Rik Stuivenberg | Ronald Vedder<br />

medewerkers<br />

Marian Vleerlaag |Susanne Hellendoorn<br />

Caroline Westdijk | Aranka Klomp<br />

fotografen<br />

Alain Gil-Gonzalez | Caroline Westdijk<br />

media-order<br />

088 22 666 90| traffic@archermedia.nl<br />

Advertentieplaatsingen worden uitgevoerd<br />

overeenkomstig ‘De Regelen 2010 Stichting ROTA’<br />

uitgever<br />

Rik Stuivenberg<br />

Coiffure Exclusive Membership € 192,50 per jaar<br />

Coiffure Membership € 112,00 per jaar<br />

Prijzen zijn excl. btw, binnen Nederland en<br />

bij automatische incasso. Bij betaling via een factuur bedragen<br />

de administratiekosten € 2,95 excl. btw.<br />

WIJ GAAN ERVAN UIT DAT U HET BLAD ONTVANGT UIT HOOFDE VAN UW<br />

FUNCTIE. HIERDOOR WORDT UW ABONNEMENT STEEDS STILZWIJGEND<br />

MET EEN JAAR VERLENGD. OPZEGGING KAN TELEFONISCH, SCHRIFTELIJK<br />

OF PER MAIL PLAATSVINDEN 2 MAANDEN VOOR AFLOOP VAN DE<br />

ABONNEMENTSPERIODE. COIFFURE IS ONDERDEEL VAN<br />

VAKBLADEN.COM. VAKBLADEN.COM LEGT VAN ABONNEES GEGEVENS<br />

VAST VOOR DE UITVOERING VAN DE (ABONNEMENTS)OVEREENKOMST.<br />

DEZE GEGEVENS KUNNEN GEBRUIKT WORDEN OM U TE INFORMEREN OVER<br />

RELEVANTE DIENSTEN EN PRODUCTEN. INDIEN U OP DEZE INFORMATIE GEEN<br />

PRIJS STELT KUNT U MAILEN NAAR COIFFURE@MIJNTIJDSCHRIFT.COM.<br />

abonnementenadministratie<br />

088 22 666 17 (9.00 – 17.00 uur)<br />

coiffure@mijntijdschrift.com<br />

verschijningsfrequentie<br />

8 keer per jaar<br />

vormgeving<br />

Denise Wijsman<br />

drukwerk<br />

Veldhuis Media Raalte<br />

ISSN 0165-3679<br />

reproduktie<br />

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG<br />

WORDEN VERVEELVOUDIGD, OPGESLAGEN IN EEN GEAUTOMATISEERD<br />

GEGEVENSBESTAND OF OPENBAAR GEMAAKT, IN ENIGE VORM OF OP ENIGE<br />

WIJZE, HETZIJ ELEKTRONISCH, HETZIJ MECHANISCH, DOOR FOTOKOPIEËN,<br />

OPNAMEN OF ENIG ANDERE MANIER, ZONDER VOORAFGAANDE<br />

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER.<br />

100 jaar Keune<br />

The Power<br />

of Hair<br />

Of je nu kapper bent of niet: iedereen kent vast dat moment dat je<br />

de salon uitloopt en het gevoel hebt dat je ‘on top of the world’<br />

bent. Dat de wereld je toelacht en je barst van het zelfvertrouwen.<br />

Dat is wat goed haar met je kan doen.<br />

In het Wereldmuseum in Rotterdam is een hele tentoonstelling aan ‘hair<br />

power’ gewijd. Het gaat over de betekenis en de kracht van haar: niet alleen<br />

vanuit een westers perspectief, maar ook vanuit een multicultureel kader.<br />

Dat levert zinnige vragen op over de manier waarop mensen over de hele<br />

wereld met hun haar communiceren. Wat het zegt over je leeftijd of je<br />

positie in de samenleving. Welke rol het speelt in religie. En hoe je met haar<br />

een bepaalde identiteit kunt aannemen.<br />

Van dat laatste zijn kappers en haarstylisten zich natuurlijk uitermate<br />

bewust. De bekende Japanse wig en hair piece artist Tomihiro Kono - die<br />

ook een bijdrage voor de tentoonstelling Ha!r Power heeft gemaakt -<br />

bedenkt met zijn stukken unieke, creatieve personages. Ze worden gebruikt<br />

in modeshows en muziekvideo’s. “Met pruiken kun je elke identiteit<br />

aannemen”, vertelt Tomihiro in het thema van deze editie.<br />

Ook Joeri Rouffa, oud-winnaar van de Coiffure Award en internationaal<br />

editorial haarstylist, maakt voor toonaangevende modeglossy’s gebruik<br />

van de kracht van haar. Zijn kleurrijke en kunstzinnige creaties zijn niet<br />

ondergeschikt aan de mode, maar gaan er een dialoog mee aan. “Ik zoek<br />

steeds naar eigenheid”, legt hij in het thema uit.<br />

Misschien staat niet elke klant open voor een knalgele pony of voor big<br />

hair. Waar het om gaat, is dat haar wordt gezien als een manier om je<br />

van anderen te onderscheiden. Dat het - net als mode en make-up - je<br />

identiteit kan versterken. En dat dat op verschillende manieren kan:<br />

subtiel of ‘in your face’. De keuze is aan jou!<br />

Haar: Joeri Rouffa<br />

Haar: Monique van Baal<br />

Coiffure Media<br />

Harm Smeengekade 9, 8011 AK Zwolle<br />

Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier.<br />

Anouk Oudkerk Pool<br />

Haar: Dee Parker Attwood<br />

Fotografie: Andrew O'Toole<br />

Coiffure september<br />

11


“EEN KORSET<br />

OVER EEN<br />

TOP LEGT<br />

DE NADRUK<br />

OP DE TAILLE”<br />

Versace<br />

20 Coiffure september


fashion<br />

Tekst: Anouk Oudkerk Pool<br />

Fotografie: Alain Gil-Gonzalez<br />

All EYES on<br />

the WAIST<br />

DE NIEUWE GENERATIE KAN MAAR GEEN GENOEG<br />

KRIJGEN VAN DE JAREN NEGENTIG. Deze zomer liep elke<br />

tiener in een crop top, maar gelukkig zijn er voor de winter ook andere<br />

mogelijkheden om de nadruk op de taille te leggen zónder blote buik.<br />

Zo kozen verschillende designers op de catwalks voor EEN KORSET<br />

- nog zo’n item waar de Y2K generatie helemaal weg van is - OVER<br />

EEN TOP. Versace en Balmain accentueerden de taille op deze manier<br />

zonder alles meteen te onthullen. Verder waren er fraai gesneden<br />

colberts met slanke taille (Balmain) en broeken met een overdreven<br />

hoge waist (Dior). WIE HET TOCH NIET KAN LATEN OM<br />

HAAR BUIK TE SHOWEN: KORTE JASJES OF VESTJES ZIJN<br />

ER DEZE WINTER GENOEG. Zoals bij Loewe, die een iets te kort<br />

vestje met een chique, high waisted herenpantalon combineerde.<br />

Versace<br />

Loewe<br />

Dior<br />

Balmain<br />

Balmain<br />

Coiffure september<br />

21


INTERVIEW MET WIG ARTIST TOMIHIRO KONO:<br />

“MET HAARSTUKKEN<br />

CREËER IK DE PERSONAGES<br />

UIT MIJN VERBEELDING”<br />

ZIJN WERK IS TERUG TE VINDEN IN MODEBLADEN, OP RODE LOPERS, IN VIDEOCLIPS<br />

VAN POP- EN ROCKSTERREN én het siert de poster van de tentoonstelling Ha!r Power in het<br />

Wereldmuseum in Rotterdam. Aan Coiffure vertelt TOMIHIRO KONO, EEN TOONAANGEVENDE<br />

WIG EN HAIR PIECE ARTIST UIT JAPAN, waarom pruiken iets magisch hebben. “Het is een manier<br />

om me in alle vrijheid te kunnen uitdrukken.”<br />

Naam:<br />

Tomihiro Kono<br />

Leeftijd: geheim<br />

Typisch jij:<br />

“Ik hou ervan om<br />

alleen te zijn.”<br />

Dol op:<br />

“De natuur.”<br />

Favoriete haarproduct:<br />

“Spiky Hair Spray van Iriya<br />

Cosmetics.”<br />

Favoriete kleurtechniek:<br />

“Grafisch kleuren.”<br />

Bijzondere opdracht:<br />

“Voor W Magazine met Gigi<br />

Hadid, gefotografeerd door<br />

Mert Alas en Marcus Piggott.”<br />

Favoriete samenwerking:<br />

“Met Björk.”<br />

Favoriete manier om te<br />

ontspannen:<br />

“Een dutje doen.”<br />

Wat weten mensen<br />

niet over jou:<br />

“Ik ben eigenlijk niet zo<br />

sociaal.”<br />

VOORDAT WE INGAAN OP JE WERK VOOR<br />

DE TENTOONSTELLING, WILLEN WE<br />

JE GRAAG WAT BETER LEREN KENNEN.<br />

HOE BEN JE IN HET KAPPERSVAK<br />

TERECHTGEKOMEN?<br />

“Ik ben de oudste zoon in mijn familie. Mijn<br />

vader heeft een boerenbedrijf, hij verbouwt<br />

sinaasappels, en het was altijd mijn droom -<br />

en die van mijn familie - om het bedrijf over<br />

te nemen. Toen ik op de leeftijd kwam om<br />

een beroepskeuze te maken, bleek dat mijn<br />

interesse ergens anders lag. Als tiener vond<br />

ik kappers zo cool en getalenteerd, dat ik voor<br />

haarstyling heb gekozen.”<br />

WANNEER BEGON JE INTERESSE TE<br />

KRIJGEN VOOR HET MAKEN VAN PRUIKEN<br />

EN HAIR PIECES?<br />

“In 2016 of 2017 had ik aardig wat ervaring<br />

als session haarstylist opgedaan en ben ik<br />

me meer gaan verdiepen in het maken van<br />

pruiken. Het was een aspect dat ik altijd<br />

al interessant vond, maar nu voelde ik<br />

dat het tijd was om me er echt in te gaan<br />

specialiseren.”<br />

WAT MAAKT DIT ASPECT ZO<br />

FASCINEREND VOOR JOU?<br />

“Met pruiken en hair pieces kan ik anderen<br />

transformeren in unieke personages die ik<br />

zelf helemaal bedacht heb, dat maakt het<br />

voor mij zo bijzonder. Ik kan ook onwerkelijke<br />

personages bedenken die gebaseerd zijn op<br />

bestaande mensen.”<br />

KUN JE ZEGGEN DAT JE MET PRUIKEN EN<br />

HAARSTUKKEN NOG MEER CREATIEVE<br />

MOGELIJKHEDEN HEBT OM ANDEREN TE<br />

TRANSFORMEREN?<br />

“Haar is een ontzettend belangrijk onderdeel<br />

van het creëren van onze identiteit en<br />

sterk verbonden aan onze mentaliteit. We<br />

voelen ons zo anders als we van haarstijl<br />

veranderen. Met pruiken kun je elke identiteit<br />

aannemen zonder iets wezenlijks aan je eigen<br />

haar te veranderen. Het is een nieuw soort<br />

haaraccessoire dat je kunt dragen wanneer je<br />

wilt, vergelijkbaar met een hoed. Zelf draag ik<br />

mijn haarstukken niet, maar ik zie het wel als<br />

een manier om me in alle vrijheid te kunnen<br />

uitdrukken.”<br />

HOE HEB JE JE EIGEN STIJL ONTWIKKELD?<br />

“Die heb ik gaandeweg ontwikkeld, tijdens<br />

het maken van mijn creaties. Ik begon mijn<br />

eigen uitgeverij met mijn partner Sayaka, die<br />

fotograaf is. Zij doet ook het ontwerp van de<br />

boeken die ik uitgeef. Het vastleggen van mijn<br />

werk bleek erg belangrijk bij het ontwikkelen<br />

van mijn eigen stijl. Ik ben vooral bekend<br />

geworden met mijn ‘wave wigs’, waarmee ik<br />

een uniek personage creëer. Maar mensen<br />

“MET PRUIKEN KUN JE ELKE IDENTITEIT AANNEMEN”<br />

26 Coiffure september


thema<br />

Tekst: Anouk Oudkerk Pool<br />

Coiffure september<br />

27


Tentoonstelling Parijs<br />

kunnen mijn werk ook kennen van de rasterposter<br />

met kleurrijke pruiken.”<br />

JE WERK IS ERG KRACHTIG EN KLEURRIJK.<br />

WAAR HAAL JE JE INSPIRATIE VANDAAN VOOR<br />

NIEUWE PRUIKEN EN HAIR PIECES? EN HOE GA<br />

JE VERVOLGENS TE WERK?<br />

“Ik haal mijn inspiratie uit veel verschillende<br />

dingen, maar vooral uit de natuur, dieren en<br />

‘creatures’. Het werkproces ziet er als volgt uit:<br />

eerst maak ik een basis van stof. Daarna gebruik<br />

ik een speciale naald om het haar in de stof vast te<br />

knopen. Vervolgens kleur ik het haar, soms doe ik<br />

dat ook vóór het aanbrengen op het canvas. Daarna<br />

knip en stijl ik het in de gewenste vorm, totdat ik<br />

tevreden ben.”<br />

TOMIHIRO KONO OVER HA!R POWER:<br />

#DE EXPOSITIE<br />

“Het was altijd mijn droom om werk in een museum te exposeren, dus ik<br />

wilde graag de samenwerking aangaan. Bovendien heb ik mijn carrière<br />

en mijn naamsbekendheid aan het haar te danken.”<br />

#EIGEN WERK<br />

“In de tentoonstelling is een hair piece van mij te zien en mijn werk is<br />

gebruikt voor de aankondigingsposter. In de museumshop zijn tevens<br />

unieke hair pieces van mij te koop.”<br />

#MUST SEE<br />

“Het is een geweldige manier om allerlei aan haar gerelateerde stukken<br />

te zien, zeker als je - net als ik - een echte haarfanaat bent.”<br />

JAPANSE HAARSTYLISTEN - EN VOORAL<br />

COLORISTS - ZIJN EEN BELANGRIJKE BRON VAN<br />

INSPIRATIE VOOR KAPPERS IN EUROPA. HOE<br />

KOMT HET DAT JULLIE ZO INNOVATIEF ZIJN<br />

MET KLEUR?<br />

“Ik weet het niet, misschien komt het door manga<br />

en anime? Het is niet zo dat we er constant door<br />

geïnspireerd worden, maar het hoort bij onze<br />

cultuur en we komen er voortdurend mee in<br />

aanraking. Wellicht dat we er in het kleurgebruik<br />

bewust of onbewust naar refereren? Het verklaart<br />

misschien onze rijke verbeelding op het gebied van<br />

kleur.”<br />

WELKE TIP ZOU JE KAPPERS WILLEN<br />

MEEGEVEN DIE PRUIKEN MAKEN VOOR<br />

FOTOSHOOTS? WAAR MOET EEN GOEDE PRUIK<br />

AAN VOLDOEN?<br />

“Voor een editorial shoot is een ‘full wig’ niet altijd<br />

nodig, maar het moet er wel fotogeniek uitzien. Als<br />

je meer vaardigheden hebt, kun je het eindresultaat<br />

beter controleren en uitpakken met mohawks,<br />

toppers en spelen met kleur. Eigenlijk kun je dan<br />

alles maken wat je wilt. Gezichtslijnen zijn heel<br />

belangrijk bij hair pieces, en je moet het haar<br />

één voor één aan elkaar knopen voor het mooiste<br />

resultaat.”<br />

28 Coiffure september


REPAIR<br />

top drop repair concentrate<br />

instantly repairs and<br />

strengthens weak and brittle<br />

hair to reduce breakage,<br />

improve condition<br />

and add shine.<br />

TOP<br />

in-salon treatments for when<br />

your hair needs a healthy dose<br />

of good and proper, wham-bam,<br />

thank-you-ma’am hairapy. instant<br />

gratification coming right up.<br />

PLATINUM<br />

top drop platinum concentrate<br />

instantly neutralises brassy,<br />

yellow tones in colour-treated<br />

blonde hair to tone and<br />

refresh, improve condition<br />

and add shine.<br />

HYDRATE<br />

top drop hydrate concentrate<br />

instantly hydrates dry hair to<br />

reduce frizz, improve condition<br />

and add shine.<br />

Happy Campers BV<br />

W: www.happy-campers.nl / T: 085 2010 777 /I: happycampersnl<br />

F: happycampersbv / E: info@happy-campers.nl


Ludovic Beckers, Global Artistic Director L’ANZA<br />

“We zijn aan een<br />

renaissance begonnen”<br />

Hairstylist Ludovic Beckers van House of Artistry in het Belgische Maaseik slaat zijn<br />

vleugels als Global Artistic Director van L’ANZA wereldwijd uit. “We zetten L’ANZA op<br />

de kaart en zorgen ervoor dat iedereen de vibe en identiteit van het merk leert kennen.”<br />

JE BENT NU BIJNA EEN JAAR GLOBAL<br />

ARTISTIC DIRECTOR VAN L’ANZA. BEN JE<br />

INMIDDELS GEWEND?<br />

“Ja, wat een verrassing. Het is als in het diepe springen;<br />

ik wist niet waar ik terecht zou komen. Uiteraard<br />

had ik me goed voorbereid, maar de bedrijfscultuur<br />

en daadwerkelijke visie van L’ANZA heb ik pas leren<br />

kennen op het moment dat ik mensen in levenden lijve<br />

ontmoette en samen met hen aan projecten werkte. Ik<br />

ben erg tevreden met de keuze die ik heb gemaakt. Ik<br />

vloog voorheen op de vleugels van een groot concern,<br />

nu bén ik voor een deel zelf die vleugels. De L’ANZAfamilie<br />

heeft me omarmd in de ware zin van het woord.<br />

Ik krijg hier de kans om een uitermate goed product op<br />

de kaart te zetten. Dat zal niet van vandaag op morgen<br />

gaan, maar de kwaliteit en visie van L’ANZA gaan<br />

gestaag opgemerkt worden.”<br />

OP WELKE MANIEREN HEB JE HET MERK<br />

L’ANZA DE LAATSTE MAANDEN BETER OP<br />

DE KAART KUNNEN ZETTEN?<br />

“Ik heb vele gesprekken gevoerd met het<br />

internationale team. In eerste instantie hebben we de<br />

premièrecollectie Continuum onder leiding van het<br />

Europese team ontworpen. Die werd internationaal<br />

enorm gewaardeerd. De tweede collectie is nu ook klaar.<br />

Toch voelde ik dat er voor de toekomst nog iets anders<br />

moest gebeuren. Daarom stappen we in het najaar over<br />

naar een globaal idee. Niet meer in de vorm van een<br />

Naam: Ludovic Beckers<br />

Functie: Global Artistic Director L’ANZA<br />

Salon: House of Artistry in Maaseik (B)<br />

Favoriete L’ANZA-producten: “Voor mij is dat<br />

de combinatie van Taffy en Dry Texture Spray,<br />

maar ook de Smoother Straightening Balm en de<br />

nieuwe Curls-lijn zijn geweldig.”<br />

collectie, maar seizoensgerichte campagnes. We willen<br />

laten zien waar L’ANZA vandaan komt: Santa Monica.<br />

Dat doet dromen, toch? Onze volgende shoot zal dus in<br />

Santa Monica plaatsvinden. Daar kunnen we de vibe en<br />

identiteit van het merk nog beter naar voren brengen.<br />

De campagne zal door het voltallige team gemaakt<br />

worden.”<br />

JE TWEEDE COLLECTIE ZIET ER OOK<br />

HEEL GAAF UIT. WAT KUN JE EROVER<br />

VERTELLEN?<br />

“Die collectie is een overgang naar de volledig nieuwe<br />

visie van L’ANZA wereldwijd. Ik ben gevraagd om<br />

het multiculturele gevoel over te brengen; één van de<br />

waardes waar L’ANZA enorm rekening mee houdt.<br />

Kleur en textuur waren belangrijk in deze collectie.<br />

Uiteindelijk willen we laten voelen dat we aan een<br />

soort renaissance zijn begonnen. We hebben het<br />

scheermes gebruikt, gecombineerd met geraffineerde<br />

precisietechnieken. Ook met kleur spelen we veel…<br />

We gebruiken blendingtechnieken met stitching, maar<br />

passen tevens enkele contrasttechnieken toe.”<br />

HOE KUNNEN KAPPERS JOUW COLLECTIE<br />

DOORVERTALEN NAAR HUN SALONS?<br />

“Het is belangrijk dat L’ANZA-kappers onze educatie<br />

op de voet volgen. Enkel zo kun je de collecties - en dit<br />

is tevens onze unieke service - vertalen naar de salon.<br />

Een bedrijf als L’ANZA, en dan in het bijzonder de<br />

Benelux-distributeur Ministry of Beauty, steekt veel tijd<br />

en research in opleiding. Dat is werkelijk een enorme<br />

investering die enkel dient om klanten een hand te<br />

reiken. Maak daar gebruik van, want het is een ware<br />

openbaring!”<br />

WELKE TRENDS ZIE JIJ VOOR KOMEND<br />

NAJAAR?<br />

“Ik kan je beloven dat het najaar allesbehalve saai wordt.<br />

Sara Lismont, International Color Specialist L’ANZA,<br />

vertelde me dat kleurencombinaties zullen exploderen,<br />

zowel in kleding als in haren. Denk aan opvallende<br />

kleuren én kernkleuren. Hou alvast rekening met groen,<br />

geel, blauw, violet en parelwitte tinten.”<br />

Fotografie: Domen Vandevelde| Concept: Ludovic Beckers voor L’ANZA<br />

Color direction: Sara Lismont voor L’ANZA | Styling kleding: Julia Muller<br />

30 Coiffure september


ehind the trend<br />

“Ik kan je<br />

beloven dat<br />

het najaar<br />

allesbehalve<br />

saai wordt”<br />

Coiffure september<br />

31


Uitbreiding Fibre Clinix portfolio<br />

Match, mix &<br />

neutralise<br />

Een mix van geavanceerde technologie en volledige personalisering.<br />

Met die combi kun je klanten een professionele service én eersteklas<br />

ervaring bieden die gericht is op de verschillende haarbehoeften.<br />

Onlangs heeft Schwarzkopf Professional het assortiment van<br />

Fibre Clinix uitgebreid met Vibrancy. Het is nu aanpasbaar met<br />

neutralisatie om koele blondtinten te verbeteren en te behouden.<br />

“Fibre Clinix<br />

Vibrancy<br />

biedt op maat<br />

gemaakte<br />

neutralisatie”<br />

Het Fibre Clinix assortiment biedt de meest krachtige<br />

hersteltechnologie in verzorgingsproducten. Deze zijn<br />

volledig te personaliseren in de salon tot de dagelijkse<br />

routine thuis. De in-salon service richt zich op innerlijke en<br />

uiterlijke haarbeschadiging. De service reconstrueert het<br />

haaroppervlak en verbindt innerlijke haarverbindingen. Fibre<br />

Clinix transformeert de haarvezel als het ware terug naar de<br />

oorspronkelijke staat.<br />

Technologie<br />

De Fibre Clinix formules met Triple Bonding en C21<br />

Technologie bieden langdurige kleurresultaten. De Triple<br />

Bonding Technology dringt diep door in de cortex, brengt<br />

nieuwe verbindingen tot stand in het haar en verhoogt de<br />

elasticiteit en veerkracht. De C21 Technology zorgt voor<br />

volledige afdichting van haarporositeit door alle aanwezige<br />

C21-lipideketens in de haarschubben te herstellen. De<br />

klassieke Fibre Clinix in-salon service is nu aanpasbaar<br />

met neutralisatie voor koele blondines met de Purple en<br />

Blue Booster. Voor klanten die een snelle, meer subtiele<br />

neutralisatie nodig hebben, kies je de Vibrancy Purple<br />

Shampoo.<br />

Extra verzorging<br />

Met het thuisverzorgingsregime van Fibre Clinix kunnen<br />

klanten de resultaten tot het volgende salonbezoek<br />

behouden. Het effect van de in-salon neutralisatie voor<br />

koele blondines wordt hiermee verlengd. Alle gekleurde<br />

haren krijgen zo thuis dus extra verzorging en bescherming.<br />

Ook de Vibrancy Heat Protection Mist is ideaal om thuis<br />

te gebruiken voor klanten met gekleurd haar. De spray<br />

beschermt het haar tegen de hitte van stylingtools, laat het<br />

haar er glanzender uitzien, helpt haarbreuk en gespleten<br />

haarpunten te verminderen, verbetert de kleurlevendigheid<br />

en helpt de kleur in te sluiten tot 90 procent pigmentretentie.<br />

32 Coiffure september


productfile<br />

IN-SALON<br />

ASSORTIMENT<br />

• Vibrancy Purple Booster:<br />

voor lichtblond en<br />

opgelicht haar. Helpt<br />

ongewenste gele<br />

ondertonen in lichtblond en<br />

wit haar te neutraliseren.<br />

• Vibrancy Blue Booster:<br />

voor medium tot lichtblond<br />

haar. Helpt ongewenste<br />

oranje ondertonen in<br />

midden- tot lichtblond haar<br />

te neutraliseren.<br />

• Vibrancy Purple Shampoo:<br />

voor een snelle, meer<br />

subtiele neutralisatie.<br />

AT HOME<br />

ASSORTIMENT<br />

• Vibrancy Purple Shampoo:<br />

neutralisatie voor blond,<br />

opgelicht en wit haar;<br />

reinigt en verfrist op milde<br />

wijze; helpt onmiddellijk<br />

warme ondertonen te<br />

neutraliseren voor stralend<br />

koele blondtinten; creëert<br />

een gladde haartextuur,<br />

terwijl het de innerlijke<br />

haarverbindingen herstelt.<br />

• Vibrancy Heat<br />

Protection Mist: een<br />

haarverzorgingsproduct<br />

voor klanten met<br />

gekleurd haar, vooral voor<br />

klanten met gebleekt of<br />

opgelicht haar die extra<br />

verzorging en bescherming<br />

nodig hebben vóór de<br />

hittestyling om gezond<br />

uitziend, glanzend haar te<br />

garanderen.<br />

Coiffure september<br />

33


SERVICE<br />

COLLECTIE<br />

De collectie bevat drie nieuwe<br />

nuances van Koleston Perfect<br />

en vijf nieuwe nuances van<br />

Shinefinity. De nieuwe Service<br />

Collectie is toegespitst op<br />

iedere vrouw:<br />

- MIRROR LIGHTS van<br />

Koleston Perfect voor zachtere<br />

uitgroei.<br />

- SHADOW LIGHTS van<br />

Koleston Perfect en Shinefinity<br />

voor samengestelde precieze<br />

multitonen.<br />

- SHINEFINITY Color Glaze<br />

voor een ‘shine you can feel’.<br />

- GREY BLENDING van Color<br />

Touch voor een levendige<br />

grijsdekking.<br />

- TRANSFORMATIVE TONING<br />

van Color Touch voor intense<br />

vitaliteit en glans.<br />

34 Coiffure september


ehind the trend<br />

Signature Naturals collectie<br />

“Geef het zelfvertrouwen<br />

van je klanten een boost”<br />

Vrouwen die hun haar kleuren, willen vaak niet alleen een nieuwe look. Het is voor hen<br />

ook een manier om het zelfvertrouwen te vergroten. Om tegemoet te komen aan deze<br />

behoefte, lanceert Wella Professionals de Signature Naturals collectie. Ambassador Francis<br />

Schroembges: “Ik laat met de nieuwe collectie het hele kleurenspectrum van de natuur tot<br />

leven komen.”<br />

De Signature Naturals collectie bevat nuances,<br />

looks en tehnieken die haarstylisten in staat stelt<br />

om de gewone haarkleur van iedere vrouw te<br />

transformeren in de ‘signature natural’ waarmee<br />

zij gezien wil worden. “De nieuwe collectie is<br />

geïnspireerd op de kleuren uit de natuur. Daarbij<br />

denk ik niet alleen aan het natuurlijke gevoel<br />

van bruin, goud en blond. Ik laat juist het gehele<br />

kleurenspectrum van de natuur tot leven komen<br />

met het palet. De plaatsing en combinaties van<br />

kleuren maakt dat de natuurlijke tinten niet<br />

schreeuwend, maar juist sereen en sophisticated<br />

zijn”, aldus Francis Schroembges. “Als je denkt<br />

aan een natuurlijke overgang, gaat deze gepaard<br />

met diepte bij de aanzet en een schaduwoverloop<br />

van kleur naar de lengtes. De lengtes die lichter<br />

zijn, maken de kleur in zijn totaal interessant. Je<br />

kunt hier door middel van schakering en contrast<br />

de natuur als inspiratie nemen.”<br />

NEUTRALE KLEUREN<br />

Het palet van kleuren van de Signature Naturals<br />

collectie is geïnspireerd door de neutrale kleuren<br />

van de seizoenen, maar dan met een eigen twist.<br />

Denk hierbij aan sprekende nuances; van warm<br />

goudbruine accenten tot donker olijfkleurige<br />

ondertonen met hier en daar een vleugje smokey<br />

lavendel. Haarstylisten kunnen zelf bepalen of de<br />

natuurlijke haarkleur zowel iets donkerder als iets<br />

lichter wordt gemaakt. Op deze manier creëren<br />

ze de meest natuurlijk ogende transformatie,<br />

waarbij de gelaatskleur versterkt wordt.<br />

De kleuren die we dit najaar gaan zien, zijn<br />

volgens Francis ongelimiteerd. “Het kleurenpalet,<br />

dat we met Shinefinity en Koleston Perfect in<br />

huis hebben, geeft mij een creatieve vrijheid om<br />

dát te accentueren wat de boventoon mag voeren<br />

in mijn kleurcreatie. Zo kan ik bijvoorbeeld met<br />

pastels als peach, goud en parelmoer de blankere<br />

huidtint in de wintermaanden zachter laten ogen<br />

en de huid en ogen meer expressie geven.”<br />

Ze vertelt verder: “Het gebruik van<br />

kleurtechnieken mag mooi zijn door eenvoud,<br />

maar laat tegelijkertijd je professionaliteit in<br />

kleur zien. Een vlakverdeling in kleur waarin<br />

bijvoorbeeld de voor- of ponypartij de aandacht<br />

naar zich toetrekt, is iets wat we zeker vaker<br />

gaan zien. Daarin mag het karakter van de kleur<br />

botsen, maar niet met een groter kleurverschil<br />

dan twee tot drie tonen.”<br />

DESIGNER EN ARCHITECT<br />

Francis is heel blij met de nieuwe collectie.<br />

“Ik kan de nieuwe, koelere tonen van Koleston<br />

Perfect nu combineren met lichtere accenten<br />

en glossen met een Shinefinity. Denk aan koele<br />

en vintage, zachte rosétinten. Eigenlijk is alles<br />

mogelijk. Dat past helemaal bij mijn visie als<br />

kleurspecialist. Wij moeten kleuren kunnen<br />

combineren zoals een designer de verschillende<br />

texturen in fabrics combineert en zoals een<br />

architect precies weet hoe hij nuances in een<br />

ontwerp aanbrengt. Het canvas van haar dat<br />

de klant mij geeft, inclusief de uitstraling en<br />

de natuurlijke valling van het haar, vormen het<br />

uitgangspunt voor dat wat ik ga creëren.”<br />

Kijk voor meer informatie over Signature<br />

Naturals nieuwe nuances en technieken op<br />

www.wella.nl. Volg Wella op @wellaprobnl<br />

“Ik laat het gehele kleurenspectrum<br />

van de natuur tot leven komen”<br />

Coiffure september<br />

35


Haar: Monique van Baal | Fotografie: Ivo de Kok | Visagie: Niels Jansen | Styling: Bjorn van den Berg<br />

BIG SHOT<br />

WINNAAR<br />

In augustus ontving<br />

Monique van Baal voor<br />

dezelfde serie de Big Shot<br />

Award voor Avant-garde<br />

Collection International.<br />

“Dat was voor mij een hele<br />

eer. Dat je meedoet met de<br />

grootste haarstylisten van<br />

de wereld: dat vind ik echt<br />

heel leuk. Maar ook dat ik<br />

de prijs kreeg uit handen<br />

van Antoinette Beenders.<br />

Voor mij voelt dat echt als<br />

erkenning van mijn werk.”<br />

36 Coiffure september


Tekst: Anouk Oudkerk Pool<br />

Interview met Avant Garde award winnaar Monique van Baal:<br />

“IK WILDE SCHOONHEID<br />

CONSERVEREN IN IJS”<br />

ZE MOET ER NOG WEL AAN WENNEN: DE VOORMALIGE NUMMER TWEE IS NU<br />

NUMMER ÉÉN IN DE CATEGORIE AVANT GARDE. Monique van Baal, eigenaar van Hairdesign<br />

d’Arcade in Zeist, ontving haar award half juli uit handen van de Coiffure Award organisatie. “Ik vind het een<br />

hele eer, maar het voelt een beetje onwerkelijk.” GEPASSIONEERD VERTELT ZE OVER HOE ZE HAAR<br />

SPECTACULAIRE FROZEN COLLECTIE HEEFT OPGEBOUWD. “Mijn doel was schoonheid als<br />

kunstvorm te laten zien.”<br />

HOE BEN JE IN HET KAPPERSVAK<br />

TERECHTGEKOMEN. WAS HET<br />

IETS DAT JE ALTIJD AL WILDE?<br />

“Nee, ik wist lange tijd niet wat ik later<br />

wilde worden. Ik begon op het vwo en ben<br />

na een jaar havo gaan doen. Mijn nicht<br />

en tante waren kapster en het kappersvak<br />

lonkte, maar dat werd op school eigenlijk<br />

afgeraden. Mijn decaan zag me liever<br />

studeren. Ik ben een keer meegegaan als<br />

model en ik weet nog dat ik gegrepen<br />

werd door de geuren en de potjes met<br />

producten. Het werd dus toch een<br />

kappersopleiding en ik ben vrij jong het vak<br />

ingegaan.”<br />

JE DOET AL BEST LANG MEE<br />

AAN DE COIFFURE AWARD.<br />

WAAROM BEN JE DAT GAAN<br />

DOEN?<br />

“Na een jaar of twaalf in een salon te<br />

hebben gewerkt, wilde ik mezelf verder<br />

ontwikkelen. Ik heb een eigen salon<br />

geopend en ben een visagie-opleiding<br />

gaan doen. Dat vond zo leuk, dat ik ook<br />

het vervolg daarop ben gaan volgen.<br />

Daar hoorde fotoshoots bij en zo heb<br />

ik gaandeweg mijn eigen stijl en visie<br />

ontwikkeld. Het totaalbeeld is daarin voor<br />

mij heel belangrijk. Het haar moet echt bij<br />

iemand passen.””<br />

JE HEBT DE AFGELOPEN<br />

JAREN MEEGEDAAN<br />

IN VERSCHILLENDE<br />

CATEGORIEËN. WAT TREKT JOU<br />

ZO AAN AAN AVANT-GARDE?<br />

“Het out of the box kunnen werken. Ook<br />

in de andere categorieën kan ik mijn<br />

creativiteit kwijt, maar hierbij kan ik vrijer<br />

en kunstzinniger werken. Ik vind avantgarde<br />

prachtig, het is anders dan anders. Ik<br />

zie het als een kunstvorm, waarbij ik nog<br />

beter mijn liefde voor fashion, couture,<br />

kunst en haar met elkaar kan combineren.”<br />

HOE BEN JE OP HET IDEE VOOR<br />

JE WINNENDE COLLECTIE<br />

FROZEN GEKOMEN?<br />

“Door de coronapandemie kwam de<br />

samenleving echt tot stilstand, alles<br />

‘bevroor’ als het ware. Dat deed me denken<br />

aan het proces van bevriezen. De laagjes<br />

over het gras en de takken van bomen:<br />

de schoonheid van de natuur wordt<br />

geconserveerd in ijs. Ik wilde haarstyling en<br />

ijsvormen samenbrengen en schoonheid als<br />

kunstvorm laten zien.”<br />

MET WELKE MATERIALEN HEB<br />

JE GEWERKT?<br />

“Dat was een hele zoektocht en al snel<br />

kwam ik op epoxy uit. Een moeilijk en<br />

Coiffure september<br />

37


The Hair Project<br />

@HairProjectXpo<br />

@the.hair.project<br />

PROFESSIONEEL<br />

KAPPERSEVENT<br />

9 & 10 OKT/ OCT 2022<br />

KORTRIJK XPO (B)<br />

www.thehairproject.eu


tijdrovend materiaal: het bestaat uit<br />

twee componenten die op de millimeter<br />

nauwkeurig gemengd moeten worden.<br />

Vervolgens moet je het laten uitharden<br />

en het werk met mallen laag voor laag<br />

opbouwen. Ik heb weleens ’s nachts de<br />

wekker gezet om een nieuwe laag aan te<br />

brengen. Het mag niet te hard en niet te<br />

zacht zijn en voor sommige looks had ik<br />

zeven tot acht lagen nodig. Uiteindelijk<br />

heb ik zo drie looks gemaakt, maar het<br />

bleek te tijdrovend. Voor de vierde look<br />

heb ik met plastic gewerkt en de losse<br />

onderdelen - met stukjes epoxy - aan elkaar<br />

genaaid en gelijmd. Op deze manier kon<br />

ik het werk ook laten doorlopen in de<br />

styling, waardoor mode en haar nog meer<br />

samenkwamen.”<br />

NIEUWE WINNAAR<br />

IN DE CATEGORIE<br />

AVANT GARDE<br />

MONIQUE VAN BAAL HEEFT HALF<br />

JULI DE AVANT GARDE AWARD 2022<br />

OVERHANDIGD GEKREGEN. ZIJ<br />

IS DE NIEUWE WINNAAR IN DEZE<br />

CATEGORIE VAN DE COIFFURE<br />

AWARD, NADAT BOB JANSEN ZIJN<br />

COLLECTIE MOEST TERUGTREKKEN.<br />

Bob Jansen heeft zijn Avant Garde award<br />

begin juli teruggegeven, nadat bekend<br />

was geworden dat zijn foto’s te veel<br />

gelijkenis vertoonden met bestaand werk.<br />

De organisatie van de Coiffure Award<br />

hecht veel belang aan de integriteit van de<br />

competitie, die zorgvuldig wordt bewaakt.<br />

"We zijn blij dat Bob dat belang inziet.”<br />

DIE FOTO DOET DENKEN<br />

AAN HET WERK VAN<br />

MODEONTWERPER IRIS<br />

VAN HERPEN. IS ZIJ EEN<br />

INSPIRATIEBRON VOOR JOU?<br />

“Jazeker, ik vind de textuur en de vormen<br />

van haar werk geweldig! Zij heeft vroeger<br />

ook met water en transparante vormen<br />

gewerkt. Een andere inspiratiebron is<br />

Antoinette Beenders. Ik vind haar werk<br />

heel mooi, het haar blijft altijd natuurlijk.<br />

Tegelijkertijd is het fashion én stijlvol.<br />

Ook het werk van Sylvestre Finold vind ik<br />

interessant: hij doet heel mooie dingen met<br />

haar. Ik vind dat bij avant-garde heel vaak<br />

voor grote pruiken wordt gekozen, maar ik<br />

wilde het juist klein houden: iets doen wat<br />

heel fijn was, heel fragiel.”<br />

WAT IS JOUW TIP VOOR<br />

KAPPERS DIE WILLEN MEEDOEN<br />

AAN DE COIFFURE AWARD?<br />

“Oriënteer je breed: kijk niet alleen naar<br />

haar en wat daarin gebeurt, maar kijk<br />

verder, naar mode, naar kunst. Ik ga graag<br />

naar musea, overal zie ik wel wat in. Zoek<br />

het eens in andere dingen, durf anders te<br />

zijn en te doen. Ik heb na al die jaren van<br />

meedoen aan de Coiffure Award en niets<br />

winnen ook weleens gedacht: misschien<br />

moet ik ander werk maken, iets wat meer<br />

in de smaak van de jury valt. Maar gelukkig<br />

heb ik vastgehouden aan mijn eigen stijl<br />

en visie. Die komt recht uit mijn hart en<br />

uiteindelijk betaalt zich dat ook uit.”<br />

Coiffure september<br />

39


Haar: Dee Parker Attwood<br />

Colour: Dee Parker Attwood & Casey Ryman<br />

Fotografie: Andrew O'Toole<br />

Make-up: Kylie O'Toole<br />

Styling: Ella Murphy<br />

KINGby Dee Parker Attwood<br />

HAAR NIEUWE COLLECTIE MOEST NIET<br />

GAAN OVER HET VOLGEN OF CREËREN<br />

VAN TRENDS. CREATIEVE ZELFEXPRESSIE,<br />

DAAR DRAAIDE HET OM BIJ DEE PARKER<br />

ATTWOOD. “IK WILDE MEZELF UITDAGEN<br />

MET VAARDIGHEDEN DIE IK NOG MOEST<br />

LEREN OM MIJN VISIE TE KUNNEN<br />

UITDRAGEN. TIJDENS HET CREËREN WAS<br />

IK NIET BEZIG MET WAT ANDEREN VAN<br />

HET EINDRESULTAAT ZOUDEN VINDEN. IK<br />

VOLGDE MIJN EIGEN DROOM, ELK ASPECT<br />

VAN DE COLLECTIE HEB IK VAN TEVOREN<br />

UITGEDACHT. DAT GAF ME ONTZETTEND<br />

VEEL PLEZIER OP DE DAG VAN DE SHOOT.<br />

IK HEB MEZELF ECHT GEPUSHT.”<br />

44 Coiffure september


topstyles<br />

Coiffure september<br />

45


46 Coiffure september


topstyles<br />

Coiffure september<br />

47


48 Coiffure september


topstyles<br />

Coiffure september<br />

49


KOELE<br />

KLEUREN<br />

TBH beschikt over veel<br />

beige, bruine en aardse<br />

tonen en komt in oktober<br />

met een nieuwe serie<br />

zachte grijstinten. De<br />

cendré ash serie vult de<br />

wereld van koele kleuren<br />

aan. De multidimensionale<br />

afwerking van deze<br />

nieuwe tinten zorgt<br />

voor natuurlijk ogende<br />

eindresultaten, terwijl<br />

de warme onderliggende<br />

pigmenten worden<br />

gecompenseerd.<br />

Op 10 oktober zal Arjan<br />

een webinar geven<br />

over tbh - houdt het<br />

Schwarzkopf Professional<br />

Instagram account in de<br />

gaten!<br />

58 Coiffure september


ehind the trend<br />

TBH kleurt Essential Looks<br />

Zachte en rustige resultaten<br />

De ‘global image driver’, dat zijn de Essential Looks van Schwarzkopf<br />

Professional. Hairstylist Arjan Bevers is Global Color Ambassador en<br />

creëerde alle salonlooks voor de Essential Looks 2:2022 collectie. “Ik vind<br />

het geweldig om met de producten, kleuren en innovaties van Schwarzkopf<br />

Professional de nieuwste trends neer te mogen zetten.”<br />

Ruim anderhalf jaar geleden ging voor<br />

Arjan een grote droom in vervulling. Deel<br />

uitmaken van het Essential Looks team<br />

is voor de hairstylist uit Helmond echt<br />

‘next level’. “Ik heb nu aan drie collecties<br />

mee mogen werken en dat is heel gaaf.”<br />

Arjan werkt onder andere veel samen<br />

met Schwarzkopf Professional Global<br />

Ambassadors Tyler Johnston en Lesley<br />

Jennison. “Zij ademen echt Schwarzkopf.”<br />

Met Nick Irwin en Arjan Bevers waait er<br />

een frisse wind door het team. “Ik vind het<br />

heel bijzonder om samen een collectie te<br />

maken. Sowieso vind ik het een hele eer dat<br />

ik onderdeel van het team mag zijn. Een<br />

grote droom is werkelijkheid geworden”,<br />

aldus Arjan.<br />

HOME CORE<br />

De Essential Looks collectie voor het<br />

herfst/winterseizoen is deze maand<br />

gelanceerd. Arjan kan zijn ervaring als<br />

tophairstylist heel goed gebruiken om de<br />

salonlooks te creëren. “Ik weet wat fijn en<br />

prettig is om mee te werken. Daarnaast<br />

weet ik heel goed wat de consument<br />

wil en welke trends commercieel gezien<br />

vriendelijk zijn.”<br />

In de collectie laat het Schwarzkopf-team<br />

drie verschillende trends zien, waarvan<br />

Home Core er één is. Die collectie is<br />

met het kleurmerk TBH - true beautiful<br />

honest - gekleurd. Home Core staat voor<br />

comfortabel, thuis zijn, cocoonen, je haar<br />

in een makkelijke knot dragen en aardse<br />

tonen. “Allemaal steekwoorden die we<br />

nog beter begrijpen, omdat we tijdens<br />

de coronapandemie met z’n allen thuis<br />

hebben gezeten”, legt Arjan uit. “Veel<br />

mensen kleurden in die periode zelf hun<br />

haren, knipten hun pony of deden juist<br />

helemaal niets aan hun kapsel. Dat is onze<br />

inspiratiebron geweest.”<br />

NUANCES<br />

TBH past volgens Arjan enorm goed<br />

bij de trend. De multidimensionale<br />

permanente haarkleuring levert authentieke<br />

kleurresultaten op en benadert de<br />

natuurlijke haarkleur zo dicht mogelijk.<br />

Het accentueert als het ware de natuurlijke<br />

pieken en dalen van je haar. “TBH is heel<br />

speciaal en als kleuring totaal anders dan<br />

andere kleuringen. De haarkleuring geeft<br />

zachte en rustige resultaten.” Arjan legt<br />

uit: “Het mooiste van natuurlijk haar is dat<br />

het verschillende nuances heeft. Het eigen<br />

haar bestaat namelijk nooit uit één kleur.<br />

TBH respecteert dat. Je behoudt met dit<br />

kleurmerk dan ook de verschillende nuances<br />

in het haar.”<br />

TBH heeft volgens Arjan nog meer<br />

voordelen. “Met andere merken zet ik de<br />

contourlijn als laatste in met kleur, omdat ik<br />

niet wil dat het zo’n harde lijn wordt. TBH<br />

helpt je daar enorm bij. Het zorgt voor een<br />

natuurlijke look en dekt tegelijkertijd 100<br />

procent het grijze haar. Ik vind het echt een<br />

luxeproduct.” Daarnaast is TBH vegan en<br />

bevat het geen PTD/PPD. “Zoals bekend<br />

veroorzaken juist deze stofjes de meeste<br />

allergische reacties bij mensen. Hier heb je<br />

bij TBH dus geen last van.”<br />

EXPENSIVE LOOKING<br />

Voor Arjan is het duidelijk: “TBH is een van<br />

de mooiste producten die we hebben. Het is<br />

gebruiksvriendelijk en in één behandeling in<br />

het haar te zetten. Een toner is niet nodig.<br />

Het levert echt ‘expensive looking hair’ op.”<br />

Binnen TBH zijn overigens verschillende<br />

kleurservices ontwikkeld. “Eén daarvan is<br />

dat je kunt spelen met het soort ontwikkelaar<br />

dat je erbij gebruikt. Met de tone-softner<br />

kun je bijvoorbeeld een nóg zachter resultaat<br />

bereiken. Het haar ziet er daarmee zachter,<br />

glanzender en rijker uit.”<br />

ESSENTIAL<br />

LOOKS<br />

TEAM<br />

Arjan Bevers,<br />

eigenaar van<br />

Avanti Kappers<br />

in Helmond<br />

en tweevoudig<br />

Hairdresser of<br />

the Year, is Global<br />

Color Ambassador<br />

bij Schwarzkopf<br />

Professional.<br />

Hij maakt ook<br />

dit seizoen deel uit<br />

van het<br />

global Essential<br />

Looks team.<br />

Voor de Essential<br />

Looks 2:2022<br />

creëerde Arjan<br />

alle salonlooks.<br />

Coiffure september<br />

59


De nieuwe Fusio-Dose lijn van Kérastase<br />

Snelle haartransformaties<br />

Om nog beter aan de huidige behoeften van haarstylisten én klanten te kunnen beantwoorden,<br />

wordt de succesvolle Fusio-Dose service naar een volgend niveau gebracht. Vernieuwde<br />

haartechnologieën en krachtige huidverzorgingsingrediënten komen samen in de zes<br />

Concentrés en vijf Boosters van Kérastase. Berni Ottjes van Burny’s in Axel gebruikt<br />

Fusio-Dose al jaren en is er nog altijd enthousiast over.<br />

“Wij werken er in de salon al vanaf het begin mee. Ik denk al ruim tien jaar”, vertelt haarstylist Berni.<br />

“Fusio-Dose in het kort? Het is een one-shot salonverzorging, geschikt voor alle typen haar. Het mooie<br />

is dat je het product helemaal op de persoon, het haartype en de haarbehoefte kan afstemmen. Dat<br />

maakt het echt een topproduct om mee te werken en om aan te bieden aan onze klanten.”<br />

VERZORGINGSSHOT<br />

Fusio-Dose maak je als haarstylist in de salon klaar door een Concentré en een Booster te mixen. De<br />

behandeling kun je inzetten voor primaire en secundaire haarproblemen. “Er is maar één krachtig<br />

verzorgingsshot nodig om een flinke boost aan het haar te geven”, zegt Berni. De snelle, gemakkelijk<br />

aan te brengen infusie zet miljoenen actieve druppels onmiddellijk op het haar af voor een directe<br />

transformatie.<br />

CONCENTRÉ EN BOOSTERS<br />

Nadat de haarstylist de primaire haarbehoefte van de klant identificeert, kan hij met de zes<br />

Concentrés en vijf Boosters dertig combinaties maken, zodat elk haarprobleem aangepakt kan worden.<br />

De Concentré pakt droogheid, porositeit, een gebrek aan densiteit en andere basisproblemen aan. De<br />

Booster creëert een schoonheidseffect en realiseert de persoonlijke haarwens van de klant. Zo zorgt<br />

het onder meer voor extra glans en voeding. “Het mag dus duidelijk zijn dat we met Fusio-Dose op<br />

alle haarproblemen in kunnen spelen. Denk aan verzorging, kleurbehoud en versterking van het haar.<br />

De consument geniet tegelijkertijd optimaal van de behandeling die een aantal wasbeurten in het haar<br />

blijft zitten.”<br />

Niet alleen het resultaat telt, ook is Fusio-Dose heel gemakkelijk en snel in gebruik. “Je combineert de<br />

gekozen Concentré met Booster voor het gewenste resultaat en sprayt de verzorging op het haar. Met<br />

een warme handdoek over het haar laten we het product zo’n vijf minuten inwerken. Vaak voegen we<br />

daar een wasmassage - afgestemd op de behandeling - aan toe.”<br />

SKINIFICATION<br />

Aan de nieuwe Fusio-Dose zijn ingrediënten uit de skincare toegevoegd. “We noemen dat<br />

skinification”, legt Berni uit. Denk aan hyaluronzuur, niacinamide en collageen. Allemaal ingrediënten<br />

die zorgen voor herkenning bij de consument en die duidelijk op de vernieuwde verpakking staan.<br />

Berni: “Ik ben fan van Fusio-Dose. Het is snel in gebruik, op klantbehoefte te maken en er bestaat een<br />

goede link naar verkoop om thuis het haar ook optimaal te kunnen blijven verzorgen. En dat genereert<br />

weer extra omzet voor jou als kapper.”<br />

Ontdek meer<br />

over Fusio-Dose<br />

en vraag een<br />

testpakket aan. *<br />

* Algemene voorwaarden<br />

van toepassing.<br />

Geldig t/m 31 oktober.<br />

60 Coiffure september


ehind the brand<br />

DE VERPAKKING<br />

De verpakking is gemoderniseerd en gemaakt<br />

uit gerecycled materiaal. De kleurcodes op de<br />

verpakkingen verwijzen naar de Kérastase gamma’s<br />

en verzorgingsresultaten. De voordelen van elke<br />

Concentré en Booster zijn in één oogopslag te zien.<br />

Daarnaast zijn de verpakkingen duidelijk gelabeld met<br />

huidverzorgingsingrediënten.<br />

Coiffure september<br />

61


Inline levert interieur Mysa Hair Clinic<br />

Luxe & chique uitstraling<br />

De 29-jarige Ghizlane Mellouki werkte jarenlang als accountmanager, maar eigenlijk wist ze<br />

altijd al dat ze de switch naar een eigen haar- en hoofdhuidkliniek wilde maken. Daarmee zette<br />

ze namelijk het werk voort dat haar overgrootmoeder lang geleden in Marokko was begonnen.<br />

Een jaar geleden opende ze Mysa Hair Clinic in Almere. Interieurspecialist Inline hielp<br />

Ghizlane haar droomkliniek te verwezenlijken.<br />

Zo’n drie jaar geleden zegde ik mijn baan op om me volledig te richten op behandelingen voor<br />

haar- en hoofdhuidproblemen. Het recept dat ik hiervoor gebruik, komt uit mijn familie en is van generatie<br />

op generatie doorgegeven. Ik maak de haarolies en maskers zelf en help klanten uit heel Nederland, maar<br />

ook mensen uit het buitenland weten me te vinden. De eerste drie jaar hielp ik mijn klanten vanuit een<br />

ruimte in Almere Poort. Mijn ‘hokje’ was twintig vierkante meter groot. Ik groeide al snel volledig uit mijn<br />

jasje en koos ervoor om te verhuizen naar een groter pand in Almere Centrum. Ik vond een prachtige<br />

ruimte in de Zadelmakerstraat en heb nu maar liefst 190 vierkante meter tot mijn beschikking.<br />

Ik vond het een hele klus om zo’n groot pand helemaal naar mijn eigen wensen in te richten. Daarom<br />

ging ik op zoek naar een goede interieurspecialist. Ik bezocht een aantal bedrijven, maar bij Inline was<br />

het direct raak. Het bedrijf trok me heel erg aan; de sfeer, de uitstraling van het interieur en de service. Bij<br />

Inline namen ze echt de tijd om naar mijn wensen te luisteren. Ik voelde me serieus genomen en hoefde<br />

geen overhaaste beslissingen te nemen. Wat ik vooral heel fijn vond, is dat Inline meedenkt en met goed<br />

beargumenteerde adviezen en tips komt.<br />

Als haargroeispecialist wist ik precies wat ik wilde met mijn nieuwe kliniek: een luxe en chique uitstraling.<br />

Bij Inline wisten ze mijn wensen heel goed te vertalen naar de praktijk. Ik vind dat de interieurspecialist<br />

overigens zelf ook luxe en professionaliteit uitstraalt. Daarbij kon ik altijd met mijn vragen bij hen terecht<br />

en werd ik supervriendelijk te woord gestaan. Dat werkte voor mij heel prettig.<br />

Inline heeft me enorm geholpen en heeft alle zeilen bijgezet. Zo kon ik op tijd de deuren van mijn kliniek<br />

openen. Een jaar later ben ik nog elke dag blij met het resultaat. De bruine PVC-vloer in visgraatmotief<br />

komt prachtig uit de verf in de grote ruimte. Ik hou van een luxe uitstraling en daarom overheerst de<br />

kleur goud in de kliniek. Zo prijkt ons logo met gouden letters op een wand en is er een room divider met<br />

veel gouden accenten geplaatst. Deze zorgt voor meer privacy. Onze klanten komen niet alleen voor een<br />

behandeling van anderhalf uur, maar we maken er echt een belevenis van. We serveren goede koffie van<br />

versie bonen, schenken jus d’orange en geven een heerlijke hoofdhuidmassage. Daarnaast wordt lief en<br />

leed met elkaar gedeeld.<br />

Wij krijgen nog dagelijks veel complimenten over ons interieur. Mensen vinden het on-Nederlands, zo chic<br />

en luxe. Als ik in de toekomst nog een tweede filiaal mag openen, weet ik zeker dat ik weer voor Inline kies.<br />

Daar is geen twijfel over mogelijk. Het mooie is dat Inline, eigenlijk net als mijn eigen onderneming, een<br />

familiebedrijf is. Dat voel je aan alles. Ik ben ontzettend trots op wat ik heb bereikt. Ik ben van een klein<br />

‘hokje’ naar een pand van 190 vierkante meter gegaan! Samen met Inline heb ik mijn droom verwezenlijkt.<br />

Alles is daardoor op z’n plek gevallen. Ik ben echt heel erg gelukkig met het resultaat.<br />

68 Coiffure september


ehind the project<br />

Salon: Mysa Hair Clinic in Almere<br />

Eigenaar: Ghizlane Mellouki<br />

Opening: september 2021<br />

Oppervlakte: 190 m 2<br />

Werknemers: 3<br />

Aantal werkplekken: 6 behandelstoelen<br />

en 2 wasunits<br />

Coiffure september<br />

69


Tekst: Anouk Oudkerk Pool<br />

72 Coiffure september


eport<br />

100 jaar Keune Haircosmetics in RAI Amsterdam<br />

VERLEDEN EN<br />

TOEKOMST<br />

KOMEN SAMEN<br />

HET HONDERDJARIGE JUBILEUM VAN HET NEDERLANDSE HAARCOSMETICAMERK<br />

KEUNE werd groots gevierd in de Amsterdamse RAI met een terugblik op het verleden, spectaculaire<br />

shows en nieuwe initiatieven voor de toekomst.<br />

Vanuit de hele wereld waren ze overgevlogen: de kappers die met Keune Haircosmetics werken. Het oer-<br />

Nederlandse haarcosmeticamerk heeft inmiddels een bereik in meer dan 85 landen; van Indonesië tot<br />

Amerika. Elk land werd afzonderlijk welkom geheten bij de opening van de groots opgezette show in de<br />

RAI. Met led-armbanden, die oplichten in het donker, waren de verschillende nationaliteiten vanaf de tribunes goed<br />

te zien.<br />

Natuurlijk waren zowel Eelco Keune als zijn vader George Keune samen op het podium om het laatste nieuws<br />

rondom het bedrijf met het publiek te delen. Zo werd een dag voor het event duidelijk dat Keune het Predicaat<br />

Koninklijk heeft ontvangen. Het bedrijf viert dat onder meer met een nieuw haarserum in september, dat<br />

de toepasselijke naam The Royal Tribute heeft gekregen. Ook kondigde Keune een samenwerking aan met<br />

contemporary artist Joseph Klibansky, die tekende voor de verpakking van het serum en de gelimiteerde<br />

stylingrange.<br />

Daarna was het tijd voor de eerste show van de avond: Reflections by Ilham Mestour. Hierin blikte de Global<br />

Creative Director terug op de haarmode van de afgelopen eeuw, uiteraard met een twist. Het begon met een<br />

theatrale vertaling van de flapper girls, compleet met slaglegging bij dames én heren. Daarna kwamen de sixties<br />

voorbij in zoete, pastelkleurige ‘suikerspinnen’ en er waren bontjassen van gekleurd haar in vlinderachtige vormen.<br />

Bijzonder was de ode aan Mugler met platinablonde looks, waarbij één model een schuine hoed van haar droeg. Er<br />

leek bijna geen einde te komen aan de modellen en de verschillende tijdvakken. Het haar, de styling en de visagie,<br />

het zag er allemaal even spectaculair en verzorgd uit.<br />

De tweede show van de avond was van een heel ander kaliber. Hierin werd de vernieuwing getoond in avantgardistische<br />

cyberpunklooks. Daniel Yap, Creative Global Ambassador van Keune, zocht de grenzen op in haar,<br />

kleuringen, visagie en aankleding. Zijn motto: “Hair imitates art.” Kort opgeschoren haar werd ingekleurd met<br />

kunstzinnige patronen, dreads lichtten op in het donker en er waren veel mullets en split dyes in opvallende<br />

kleurencombinaties.<br />

Als afsluiting van de bijzondere avond werden de stoeltjes van de eerste drie rijen opgeklapt en was het tijd voor de<br />

afterparty met dj Aiscream. De catwalk werd het toneel van een dansende menigte en er werd geproost op het feit<br />

dat een Nederlands haarcosmeticabedrijf inmiddels is uitgegroeid tot een merk met internationale allure.<br />

Coiffure september<br />

73


eport<br />

Tekst: Anouk Oudkerk Pool<br />

From runway<br />

TO SALON<br />

VOOR HET EERST IN LANGE TIJD ORGANISEERDE<br />

KEVIN.MURPHY WEER EEN FASHION EVENT VOOR HAAR<br />

KLANTEN. Het merk pakte meteen goed uit met een runway show<br />

met maar liefst 45 modellen. Educator Anthony Evers: “WE WILLEN<br />

MET RUN.WAY INSPIREREN EN KAPPERS DE KANS GEVEN OM<br />

BACKSTAGE AAN EEN MODESHOW MEE TE WERKEN.”<br />

Er was intern best wat discussie aan vooraf gegaan, bekende Bastiaan van<br />

Lammeren, de nieuwe eigenaar van Bookies Hair Supplies en distributeur<br />

van KEVIN.MURPHY. Maar het moesten echt 45 modellen worden<br />

en een show van 60 minuten. Op de catwalk moesten immers de belangrijkste<br />

pijlers van het merk goed aan bod komen: duurzaamheid, modegevoeligheid en<br />

‘performance based’ haarproducten. Bastiaan: “We wilden laten zien hoe die drie<br />

elementen samen kunnen komen in verschillende looks, die je ook naar de salon<br />

kunt vertalen.”<br />

IDEAAL DECOR<br />

De show vond plaats in PLATFORM.ZERO in Rotterdam, de educatieruimte<br />

van het bedrijf. Het pand heeft twee geweldige ruimtes met boogvormige<br />

plafonds, die een ideaal decor vormden voor de show. Aan de monsterproductie<br />

werkte backstage een groot team onder leiding van educator Anthony Evers.<br />

Met hulp van de internationale SESSION.MASTER Massimo Morello en het<br />

Nederlands-Belgische team werden de 45 modellen klaargestoomd voor de show.<br />

Ze kregen daarbij hulp van een groep haarstylisten, die na een casting en een<br />

training voor het eerst backstage mochten meewerken.<br />

VAN NATUREL TOT GLAM<br />

In het eerste deel van de show stond de natuur centraal, een verwijzing naar<br />

de duurzame verpakkingen en ‘free-from’ ingrediëntenlijst van het merk. Dat<br />

resulteerde in naturel ogende dames- en herenlooks met veel textuur. Het haar<br />

was draagbaar, de kleuringen subtiel en in de fashion werden trendy bruintinten<br />

met elkaar gecombineerd.<br />

De styling van de show was sowieso sterk. Niet alleen werden op deze manier de<br />

verschillende blokken gemarkeerd, ook vormde de mode steeds een aanzet tot een<br />

breed palet aan looks. Zo werd er in het tweede deel flink uitgepakt met kleur en<br />

een krachtige, editorial styling. Modellen liepen zelfverzekerd over het podium en<br />

het haar was strak gestyled in grafische staarten en knotten en mooie updo’s met<br />

zachte vlechten.<br />

In het laatste deel van de catwalkshow stond glans centraal, refererend naar<br />

de verzorgende eigenschappen van de productlijnen. Het paste ook bij de<br />

nieuwe glossing van het merk, die in september gelanceerd wordt. De glans<br />

in de kleding kwam op verschillende manieren terug in het haar. Van strakke,<br />

hoogglans paardenstaarten en knotten tot een geweldige showstopper, waarbij<br />

een uitbundige rushesjurk op een prachtige manier samenkwam met een natte en<br />

droge, textured styling.<br />

74 Coiffure september


BIG, BOLD<br />

AND UNDER<br />

CONTROL.<br />

#ALLABOUTHAIR<br />

DEEP HYDRATION<br />

DEFINITION<br />

ACTIVATES COILS


NEW!<br />

LIVE YOUR TEXTURE<br />

Golven, krullen of kroeshaar? Geef de textuur en beweging in je haar een boost met de nieuwe Healing Curls van L’ANZA.<br />

Zeven professionele producten met zuivere formules voor hydratatie, veerkracht en glans. Verrijkt met ondermeer<br />

versterkende plantaardige proteïne en verzachtende vegan boters. De producten zijn onderling te mengen, dus mix &<br />

match en creëer je eigen Curltini – de ideale cocktail voor je persoonlijke curllook. Join the tribe: lanza.eu<br />

ZUIVERE & VEGAN FORMULES VOOR GEHYDRATEERDE KRULLEN<br />

C

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!