20.09.2022 Views

VVP SPECIAL Actief klantbeheer

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

80 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR<br />

<strong>VVP</strong>BIJNA<br />

JAARGANG 79 • EXTRA EDITIE • OKTOBER 2022<br />

De kracht<br />

van het<br />

collectief<br />

Special <strong>Actief</strong> Klantbeheer


COLOFON<br />

<strong>VVP</strong>, Kennis- en inspiratiemagazine<br />

voor financieel adviseurs<br />

Uitgave van <strong>VVP</strong> Nederland.<br />

Negenenzeventigste jaargang.<br />

nhoud<br />

uitgever en hoofdredacteur<br />

Willem Vreeswijk 06-10630149,<br />

willem@vvponline.nl<br />

(eind)redacteur<br />

Toon Berendsen 06-12907930,<br />

toon@vvponline.nl<br />

persberichten, reacties, ideeën<br />

redactie@vvponline.nl<br />

redactie-adres<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DK Utrecht<br />

4<br />

Rondetafel <strong>Actief</strong><br />

Klanthbeer Klant heeft<br />

veel meer te bieden<br />

12<br />

Stichting <strong>Actief</strong><br />

Klantbeheer<br />

Collectief stimuleren<br />

senior accountmanager/traffic<br />

Arjan Cornelisse, 06-10628564,<br />

arjan@vvponline.nl<br />

ABONNEMENTENSERVICE<br />

vvp@vvponline.nl<br />

website www.vvponline.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Deze special verschijnt in een oplage<br />

van 6.000 exemplaren en is tot stand<br />

gekomen in samenwerking met ABN<br />

Amro, a.s.r., Faster Forward, ING, Nationale<br />

Hypotheekbond, Nationale-Nederlanden,<br />

Nh1816 en Scildon en is tevens uitgebracht<br />

als e-zine<br />

26<br />

Robin van Beem<br />

Omvang dienstverlening<br />

tijdens looptijd<br />

32<br />

Michel Ligtlee<br />

In goede én slechte tijden<br />

NABESTELLINGEN<br />

Arjan Cornelisse, arjan@vvponline.nl<br />

COPYRIGHT<br />

<strong>VVP</strong> Nederland, 2022<br />

vormgeving/prepress<br />

Peter Beemsterboer, Beemsfoto<br />

druk<br />

Veldhuis Media BV, Raalte. Deze uitgave is<br />

gedrukt op FSC-papier<br />

ISSN: 1388-2724<br />

2 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022<br />

42<br />

Jack Vos<br />

Van (re)actief naar generatief<br />

46<br />

Remco van Os<br />

De basis van je<br />

onderneming


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

VOORWOORD<br />

Nu u of nooit<br />

16<br />

Chris de Bruin<br />

Zorgplicht versus zorgwil<br />

34<br />

Maurice van den Hemel<br />

Meer voor minder klanten<br />

48<br />

Mark Boskamp<br />

Hoe het ook kan...<br />

Weinig financieel dienstverleners zullen verkondigen dat actief<br />

<strong>klantbeheer</strong> er eigenlijk niet zoveel toe doet. Alleen, we<br />

hebben het zo druk met de waan van de dag, we zijn bezig<br />

de ‘Wft-zorgplicht’ zo goed mogelijk uit te voeren en wees<br />

nou eerlijk: wie kent er nu echt een goed verdienmodel<br />

voor nazorg waar klanten geen bezwaar tegen hebben?<br />

Het is eigen aan ondernemers om eerst laaghangend fruit te plukken en<br />

vervolgens te investeren in steeds een hoger trapje. En er vervolgens maar<br />

op te vertrouwen dat de problemen die zich aandienen ook wel weer worden<br />

opgelost. Begrijpelijk, maar kortzichtig. Niet alleen omdat je beter nu een<br />

paraplu kunt aanschaffen als vroeg of laat de buien losbarsten, maar vooral<br />

omdat een andere attitude helpt om ook in de toekomst een stevig bedrijfsfundament<br />

te hebben. Een verkoper van producten kun je inruilen voor een<br />

goedkopere (directe) aanbieder. Een vertrouwenspersoon die er voor de klant<br />

is gedurende de hele levenscyclus van financiële producten, is altijd goud<br />

waard, juist ook als het even tegenzit.<br />

Zeker, het gaat ook om uitstraling. Je kunt nog zo hard lopen voor een<br />

klant en hem of haar te allen tijde zo goed mogelijk terzijde staan, maar als<br />

deze maatschappelijke relevante beroepsgroep nog steeds wordt betiteld als<br />

‘tussenpersoon’, dan is en blijft het lastig om de waardering te krijgen die je<br />

als adviseur verdient. Het begint ermee om zelf uit te stralen dat je net zo belangrijk<br />

voor je klant bent als – bij wijze van spreken – de huisarts. Nog belangrijker<br />

is het helpen veranderen van de attitude in de eigen adviesmarkt.<br />

Spreek Kifid en een aantal aanbieders er eens concreet op aan dat ze nog<br />

steeds spreken van ‘tussenpersonen’. Je bent geen tussenschakel. Je bent adviseur.<br />

Ook als je geen producten van aanbieders verkoopt, kan je advies van<br />

grote waarde zijn voor een klant.<br />

Inzicht is één, de praktijk is vaak anders. Daarom is het zo belangrijk dat<br />

we als adviesmarkt gaan zorgen dat actief <strong>klantbeheer</strong> een ‘gewoon’ onderdeel<br />

wordt van de adviespraktijk. Alleen als collectief zijn we in staat dit voor<br />

elkaar te krijgen. Met onderzoek, met best practices, met opleidingen, met<br />

informatie-uitwisseling en met nieuwe tools. Vandaar dat <strong>VVP</strong> pal achter de<br />

doelen staat van de Stichting <strong>Actief</strong> Klantbeheer, voortgekomen uit de branchebrede<br />

initiatiefgroep <strong>Actief</strong> Klantbeheer.<br />

Vandaar ook dat deze editie – mede mogelijk gemaakt, door ABN AMRO,<br />

a.s.r., Faster Forward, ING, Nationale Hypotheekbond, Nationale-Nederlanden,<br />

Nh1816 en Scildon – volledig is gewijd aan het onderwerp <strong>Actief</strong> Klantbeheer.<br />

Met veel aandacht voor de doelen van de stichting en met veel tips, tools en<br />

best practices van collega-adviseurs.<br />

Veel inspiratie toegewenst! n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 3


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Rondetafelgesprek<br />

Klant heeft<br />

nog veel meer<br />

te bieden<br />

DE WAAN VAN DE DAG DRUKT ACTIEF KLANTBEHEER WEL EENS NAAR DE<br />

ACHTERGROND. ZEKER ALS KLANTEN IN DE RIJ STAAN VOOR HET AANVRAGEN<br />

OF AANPASSEN VAN EEN HYPOTHEEK. NU DE HYPOTHEEKMARKT WAT AFKOELT,<br />

KOMT ER MEER TIJD VRIJ OM BESTAANDE KLANTEN PROACTIEF TE BENADEREN.<br />

MAAR, ZO STELLEN DE TAFELGASTEN, NAZORG IS EEN CONTINU PROCES.<br />

HET MOET LETTERLIJK EN FIGUURLIJK IN HET SYSTEEM VAN DE FINANCIEEL<br />

ADVISEUR ZITTEN. EN WIE DAT GOED AANPAKT, BELOONT OOK ZICHZELF.<br />

TEKST MARTIN NEYT<br />

4 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Niet eerder ontvingen financieel adviseurs<br />

zoveel hypotheekaanvragen als<br />

vorig jaar. HDN registreerde 562.655<br />

stuks, een stijging van 5,1 procent ten<br />

opzichte van 2020. Vooral het ophogen<br />

en oversluiten van de hypotheek<br />

hadden een groot aandeel in de groei.<br />

Na een onstuimig begin van 2022, is de markt echter<br />

stilgevallen. De maand juli telde 28.819 hypotheekverzoeken,<br />

36 procent minder dan in dezelfde periode in<br />

2021. Nu staan de zomermaanden bekend om hun dip,<br />

maar dat is het laagste aantal in de afgelopen vier jaar.<br />

De deelnemers aan het rondetafelgesprek zagen<br />

hoe hypotheekadviseurs zich in coronatijd drie slagen<br />

in de rondte werkten. Logischerwijze verdween het bellen,<br />

mailen of appen van bestaande klanten bij deze<br />

beroepsgroep even naar de achtergrond, maar daarmee<br />

ging naar hun mening wel een kans verloren. “<strong>Actief</strong><br />

<strong>klantbeheer</strong> is altijd belangrijk, ook als het kantoren<br />

commercieel voor de wind gaat”, zegt Theo Krins (manager<br />

Sales Particulier bij Scildon). “Het hoort natuurlijk<br />

bij de zorgplicht van de adviseur, maar het is ook een<br />

mooi moment om de relatie met de klant te verstevigen.<br />

Als er geen binding ontstaat, gaat die klant gerust<br />

naar een ander toe. Daarnaast kan het een sterk onderdeel<br />

van de bedrijfsvoering zijn. Adviseurs kunnen er<br />

hun activiteiten mee uitbouwen.”<br />

Krins hoopt dat, nu de hypotheekdrukte wegebt,<br />

actief <strong>klantbeheer</strong> consistent wordt opgepakt. “In 2010<br />

zakte de hypotheekmarkt in en riep iedereen dat de<br />

klant centraal moest worden gesteld. Vanaf 2014 ging<br />

het weer crescendo met de hypotheken en daarmee<br />

vertrokken de goede voornemens enigszins. Die schommelingen<br />

dragen niet bij aan een positief imago van<br />

de sector. De klant moet altijd centraal staan en gelukkig<br />

staan veel adviseurs er ook zo in, maar nazorg moet<br />

veel meer in de dagelijkse processen worden ingebed.”<br />

GERICHT VRAGEN STELLEN<br />

Ook de andere gespreksdeelnemers zien graag dat actief<br />

<strong>klantbeheer</strong> vast onderdeel van de werkzaamheden<br />

wordt. Janwillem Swart (sr. commercieel manager<br />

Nh1816) stipt de haal- en brengplicht aan, ofwel actief<br />

informatie verzamelen en verstrekken. “De behoefte<br />

van de klant staat daarin centraal. Simpele administratieve<br />

taken zijn al aanleiding voor een goed gesprek.<br />

Wanneer een klant een mutatie doorgeeft, bijvoorbeeld<br />

bij een nieuwe auto, is dat een prima moment om door<br />

te vragen.”<br />

“Vanuit ons businessplatform kan een adviseur ook<br />

proactief vragen naar eventuele wijzigingen die het risicoprofiel<br />

van de klant veranderen. Anderzijds kunnen<br />

klanten bij relevante wijzigingen ook zelf contact opnemen<br />

met het intermediair via de verschillende kanalen.<br />

Ze moeten wat dat betreft een beetje worden opgevoed.”<br />

Nh1816 vraagt via een extern onderzoeksbureau verzekerden<br />

naar hun klanttevredenheid en de tevredenheid<br />

over het contact met de adviseur. De antwoorden<br />

zijn doorgaans bemoedigend. “Wij werken alleen met lokale<br />

financieel adviseurs samen, onze local hero’s, adviseurs<br />

die ook maatschappelijk bij hun lokale omgeving<br />

zijn betrokken. Zij kennen de klanten en willen hen uitermate<br />

goed van dienst zijn, want ze komen elkaar ook<br />

weer bij de bakker of voetbalvereniging tegen. Vraag jezelf<br />

af wanneer je voor het laatst echt contact hebt gehad<br />

met je klant. Door zichtbaar te zijn in je lokale omgeving<br />

via bijvoorbeeld sponsoring, kom je ook in contact<br />

met je klant. Door daarnaast gericht vragen te stellen,<br />

ontstaat er uiteindelijk een volledig klantbeeld.”<br />

Klanten melden zich vaak pas bij hun intermediair<br />

op het moment dat het life-event zich aandient, is de<br />

ervaring van Turhan Özgüner (directeur ING Intermediair).<br />

En dat zijn er nogal wat in een hypotheeklooptijd<br />

van dertig jaar. Adviseurs kunnen klanten volgens<br />

Özgüner veel beter ondersteunen, als ze eerder met elkaar<br />

aan tafel zitten. “Mijn tip is dan ook: zoek regelmatig<br />

contact met klanten en plan dit initiatief periodiek<br />

in. Daarnaast kunnen adviseurs hun data vaker actualiseren.<br />

De situatie van consumenten verandert nogal<br />

snel: mensen gaan samenwonen, trouwen, scheiden,<br />

wisselen van baan. Ook verduurzaming en beperking<br />

van energielasten staan tegenwoordig hoog op het prioriteitenlijstje<br />

van klanten. Adviseurs die actief <strong>klantbeheer</strong><br />

in het DNA van hun bedrijf opnemen, zijn daar allemaal<br />

op tijd bij. Zij onderscheiden zich van anderen.”<br />

PERSOONLIJKE COACH<br />

De focus ligt bij sommige hypotheekadviseurs nadrukkelijk<br />

op het financieren van de woning van de klant,<br />

reageert Mark Groenendijk (manager Intermediaire<br />

Distributie bij ABN AMRO). Bijkomende financiële bescherming<br />

komt later aan bod. Of soms helemaal niet.<br />

“Het is geen onwil, maar deze hypotheekadviseurs genieten<br />

puur van hun vakgebied. Verzekeringen vin-<br />

‘Als er geen binding<br />

ontstaat, gaat die<br />

klant gerust naar<br />

een ander toe’<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 5


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

xMark Groenendijk: ‘Bijdragen<br />

aan efficiency en tijdsbesparing.’<br />

den ze soms minder interessant, dus dan introduceren<br />

ze klanten bij een verzekeringscollega. Dat draagt dan<br />

weer niet bij aan een volledig klantbeeld. Ook al zijn er<br />

legio hypotheekadviseurs die wél meteen alles de revue<br />

laten passeren, van schadeverzekeringen en ORV<br />

tot duurzame woningaanpassing. Je biedt als adviseur<br />

meerwaarde door een klant tijdens de hele looptijd persoonlijk<br />

te adviseren en hem te helpen bij al zijn belangrijke<br />

life-events of veranderingen.”<br />

“Positioneer jezelf als persoonlijke coach en niet als<br />

sec hypotheek- of verzekeringsadviseur, oppert Krins.<br />

“Dat komt de relatie met de klant alleen maar ten goede.”<br />

PERSONEELSTEKORT<br />

Is het huidige personeelstekort een bepalende factor<br />

bij het goed kunnen uitvoeren van actief <strong>klantbeheer</strong>,<br />

vraagt een aantal tafelgasten zich af. Sommige financieel<br />

adviseurs verkopen nieuwe klanten al ‘nee’, omdat<br />

ze anders de door hen gewenste kwaliteit niet kunnen<br />

bieden. Het gebrek aan personeel is zeker een issue,<br />

stelt Groenendijk. “Het komt vaker voor dat intermediairs<br />

nieuwe klanten moeten laten lopen of doorverwijzen<br />

binnen het netwerk. Helaas zien we nog te weinig<br />

aanwas van jonge collega’s in de branche. Die instroom<br />

is hard nodig, niet alleen om het personeelstekort op te<br />

lossen, ook omdat jongeren anders naar de financiële<br />

dienstverlening kijken. Waar wij nog discussiëren over<br />

het aankaarten van duurzaamheid, is dat voor veel jongeren<br />

de basis in het adviesgesprek.”<br />

Er komt dus meer tijd vrij omdat de drukte op de hypotheekmarkt<br />

afneemt, maar tegelijkertijd ontbreekt<br />

het aan personeel om <strong>klantbeheer</strong> goed op te pakken.<br />

Welke speelruimte blijft er dan nog over? Swart vindt<br />

dat er buiten de geijkte kaders mag worden gedacht.<br />

“We hoeven niet alleen te kijken naar opleidingen die<br />

direct aansluiten bij de financiële sector. Jonge professionals<br />

met een diploma van bijvoorbeeld de Hogere<br />

Hotelschool weten wat klantgericht denken is. Met de<br />

juiste kennis is zo’n kracht een welkome aanvulling in<br />

het team.”<br />

De discussiepartners beschouwen segmentatie in<br />

de klantenportefeuille - het selecteren van de klanten<br />

die nazorg echt nodig hebben - en ondersteunende software<br />

als middelen om de efficiency te verhogen. En er<br />

moet, ondanks de krapte, toch een medewerker komen<br />

die zich proactief met het benaderen van bestaande<br />

klanten bezighouden. “Wij hebben nu zelf iemand benoemd<br />

die adviseurs wegwijs maakt in onze hulpmiddelen<br />

om <strong>klantbeheer</strong> efficiënter te maken”, zegt Groenendijk.<br />

“Het is een klein programma, maar intermediairs<br />

zijn wel blij met de ondersteuning. Als je resultaten<br />

wilt behalen, moet je er bewust mee bezig zijn.”<br />

MAKKELIJKER MAKEN<br />

ABN AMRO wil naar eigen zeggen de dienstverlening<br />

aan intermediairs verder verbeteren. Zo richtte de bank<br />

een platform op om klantsignalen met financieel adviseurs<br />

te delen, zodat zij klanten verder kunnen helpen<br />

bij belangrijke – financiële – beslissingen. Van aanbieders<br />

mag de nodige ondersteuning bij <strong>klantbeheer</strong> worden<br />

verwacht, geven de gespreksdeelnemers aan. “We<br />

gaan adviseurs niet vertellen hoe het allemaal moet,<br />

maar we kunnen wel bijdragen aan efficiency en tijdsbesparing.”<br />

Ook Scildon, Nh1816 en ING bieden speciale tools<br />

aan, zoals voor stapsgewijze nazorg. Klantinformatie<br />

en -wijzigingen worden actief gedeeld binnen mijnpolis-omgevingen<br />

en intermediairportalen. Özgüner: “We<br />

proberen het de adviseur en consument steeds makkelijker<br />

te maken, bijvoorbeeld door te blijven investeren<br />

in ons intermediairportaal. Maar ook door de recente<br />

uitbreiding in de ING-app, waarmee consumenten zelf<br />

hun data kunnen delen met hun adviseur.”<br />

Naast digitale ondersteuning, zetten relatie- en accountmanagers<br />

van verzekeraars en banken zich in<br />

6 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Theo Krins: ‘Positioneer jezelf<br />

als persoonlijke coach.’<br />

Turhan Özgüner: ‘Actualiseer<br />

als adviseur vaker je data.’<br />

voor het intermediair. Er worden best practices gedeeld<br />

en workshops georganiseerd. “Overal waar een vraag in<br />

het advies- en bemiddelingsproces ontstaat, bieden wij<br />

een format aan”, verduidelijkt Krins. “We zijn onlangs<br />

ook met een eenvoudige propositie voor beleggen,<br />

Scildon Easy B, aan de slag gegaan. Klanten beleggen op<br />

basis van een klantprofiel en de beleggingen zijn hoe<br />

dan ook duurzaam. Zo’n standaardproduct maakt het<br />

voor adviseurs overzichtelijker en makkelijker.”<br />

AVG GEEN STRUIKELBLOK<br />

Er is genoeg voorhanden om actief <strong>klantbeheer</strong> te<br />

stroomlijnen en veel financieel adviseurs maken daar<br />

volgens de discussianten al effectief gebruik van. Vormt<br />

de AVG nog een struikelblok bij het delen van persoonlijke<br />

informatie? Het is wel eens voorgekomen, dat een<br />

bank zich op de privacywetgeving beriep bij een informatieverzoek<br />

van een intermediair. De vertegenwoordigers<br />

van de banken aan tafel wijzen op toestemmingsverklaringen.<br />

“De AVG is leidend”, antwoordt Özgüner,<br />

“maar de klant zit aan het stuur. Als hij of zij toestemming<br />

geeft, kan de adviseur, snel, gemakkelijk en kosteloos<br />

de meest actuele klantdata opvragen. De AVG hoeft<br />

dus geen enkele belemmering te zijn voor zorgvuldig<br />

<strong>klantbeheer</strong>.”<br />

Groenendijk prijst de praktische werking van het<br />

toestemmingsformulier. “Je wilt niet bij elke wijziging,<br />

hoe gering ook, aan een klant vragen of er gegevens<br />

met de adviseur mogen worden gedeeld. Klanten kunnen<br />

zelf makkelijk digitaal toestemming aan- of uitvinken,<br />

dat werkt uitstekend.”<br />

De andere twee collega’s zien weinig belemmeringen<br />

in het delen van klantinformatie. Artikel 4:20 van<br />

de Wft laat volgens hen weinig twijfel bestaan over de<br />

informatieplicht van financieel dienstverleners, die gedurende<br />

de looptijd van een product wezenlijke wijzigingen<br />

en andere gegevens dienen te verstrekken. “Adviseurs<br />

beschikken in de basis over meer informatie<br />

van hun klanten dan wij”, voegt Swart toe. “Alleen bij<br />

informatie over schadedossiers, zoals rechtsbijstandszaken,<br />

levert het delen van data een probleem op. Dat ligt<br />

dan aan de aard van de gegevens.”<br />

Krins ziet alleen enige spanning aan pensioenzijde<br />

ontstaan. “Dan ben je een adviseur die de werkgever<br />

bijstaat. In dat geval is een volmacht nodig als de adviseur<br />

aanspreekpunt voor de deelnemers wil zijn.”<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 7


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Ook een dienstverleningsdocument is naar hun inzicht<br />

niet zaligmakend. Het is nodig in deze gejuridiseerde samenleving<br />

en het biedt klant en adviseur houvast, maar<br />

het beschrijft niet uitgebreid de relatie tussen beiden<br />

na afsluiten van een verzekering of het passeren van de<br />

woning. “Lezen klanten het dienstverleningsdocument<br />

wel zorgvuldig?”, vraagt Swart retorisch. “Misschien bekijken<br />

ze hun e-mail niet eens. Het moet ook niet gaan<br />

over het uitvoeren van een document, maar over het<br />

klantbelang. Ga je voor een lange-termijnrelatie met<br />

een klant, dan hoort daar periodiek contact bij. Laat zien<br />

dat je er bent en wat je voor mensen kunt betekenen.”<br />

Özgüner vindt de ‘adviseur om de hoek’ een nastrevenswaardige<br />

rol. Deze intermediair kent zijn of haar<br />

klanten goed door ze regelmatig te ‘raken’. “Zo dragen<br />

ze bij aan de financiële gezondheid van klanten en aan<br />

de continuïteit van hun kantoor. Klanten weten zich<br />

verzekerd van veel meer dan één keer de juiste keuze<br />

voor een hypotheek en hypotheekverstrekker. Randvoorwaarden<br />

zijn wel dat je gegevens opslaat in een<br />

goed werkend systeem en actief <strong>klantbeheer</strong> in de bedrijfsvoering<br />

en bedrijfsprocessen integreert.”<br />

Janwillem Swart: ‘Adviseurs<br />

moeten klanten ook een<br />

beetje opvoeden.’<br />

NAZORGPLICHT<br />

De wettelijke kaders (Wft) en jurisprudentie van Kifid<br />

ten aanzien van nazorg zijn naar inzicht van de discussiepartners<br />

duidelijk genoeg. Kifid gaat over het algemeen<br />

van een beperkte nazorgplicht uit. Zo hoeft een<br />

adviseur klanten niet tijdens de looptijd van een beleggingsverzekering<br />

op andere financiële producten te wijzen<br />

(uitspraak 2021-0007). Ook premiedalingen bij een<br />

ORV vallen niet onder de nazorgplicht (uitspraak 2021-<br />

0012).<br />

De juridische uitleg mag dan helder zijn, de praktische<br />

uitvoering is voor verbetering vatbaar, vindt de<br />

AFM. De waakhond riep financieel dienstverleners half<br />

december 2021 op om meer oog te hebben voor doorlopende<br />

ondersteuning na verkoop van een financieel<br />

product en publiceerde een aantal aanbevelingen voor<br />

<strong>klantbeheer</strong>. De wettelijke nazorgplicht is het minimale,<br />

melden de branchegenoten aan tafel. “Je kunt alles<br />

afvinken volgens de regels en dan voldoe je aan de<br />

wet”, zegt Groenendijk, “maar het betekent niet dat je<br />

klanten structureel de aandacht geeft die ze nodig hebben<br />

en verdienen.”<br />

VERDIENMODEL<br />

Het klinkt natuurlijk mooi, maak actief <strong>klantbeheer</strong><br />

letterlijk en figuurlijk onderdeel van je systeem, maar<br />

welk verdienmodel past daarbij? Moet een consument<br />

überhaupt betalen voor nazorg? “Nazorg staat los van<br />

het verdienmodel”, reageert Swart. “Adviseurs moeten<br />

sowieso hun toegevoegde waarde kunnen aantonen.<br />

Op particuliere schadeverzekeringen ontvangen adviseurs<br />

regulier provisie, een andere groep kiest voor serviceabonnementen.<br />

Op beide businessmodellen moet<br />

je klanten duidelijk maken waarvoor ze betalen.”<br />

Transparantie is een must, vinden de tafelgasten.<br />

Heldere afspraken met klanten over werkzaamheden,<br />

advies, vergoedingen en provisie, kunnen volgens hen<br />

misverstanden en onduidelijkheid voorkomen. Krins:<br />

“Kijk welke nazorg het beste bij een klant past en ga<br />

een overeenkomst aan. Niet elke klant zal dat nodig<br />

vinden, maar degenen die het nut onderschrijven, willen<br />

ervoor betalen. Maar ik zou niet puur in verdienmodellen<br />

denken. Klantbeheer hoort bij je professionaliteit<br />

als financiële coach en expert.”<br />

Wel of niet betalen moet niet het vertrekpunt zijn,<br />

besluit Özgüner. “Het vertrekpunt is de klant. Is het advies<br />

nog actueel of moet er iets aangepast worden? Een<br />

eerste inventarisatie is bij acquisitiegesprekken altijd<br />

vrij van kosten. Zodra er een adviestraject wordt opgestart,<br />

wordt er een fee in rekening gebracht. Een fee die<br />

consumenten graag willen voldoen, omdat ze de toegevoegde<br />

waarde ervaren. Voor een beheeradvies is dat<br />

niet anders.” n<br />

8 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


PARTNER IN KENNIS<br />

NATIONALE-NEDERLANDEN HEEFT DE AMBITIE DE BEST GE-<br />

WAARDEERDE INTERMEDIAIRE VERZEKERAAR VAN NEDERLAND<br />

TE WORDEN. HIERIN HEEFT NATIONALE-NEDERLANDEN DE AF-<br />

GELOPEN JAREN SAMEN MET ADVISEURS VEEL GEÏNVESTEERD,<br />

MET EEN MOOIE STIJGING VAN DE ADVISEURSTEVREDENHEID<br />

TOT GEVOLG. ARJAN NOLLEN, DIRECTEUR MARKETING & VER-<br />

KOOP, SCHADE INTERMEDIAIR: “KLANTEN VERWACHTEN ON-<br />

DERSTEUNING BIJ HUN BEDRIJFSCONTINUÏTEIT. DAAROM GAAN<br />

WIJ ZE HIER, SAMEN MET DE ADVISEUR, BETER BIJ HELPEN.<br />

Nationale-Nederlanden ondersteunt adviseurs bij de klantbediening<br />

“We gaan adviseurs<br />

nog beter helpen bij<br />

klantbediening”<br />

TEKST ONNO KRONENBERG<br />

ons streven de best gewaardeerde<br />

intermediaire verzekeraar<br />

van Nederland te worden, zijn we<br />

een paar jaar geleden een pad ingeslagen<br />

dat het begin was van “In een reis”, vertelt Arjan. “De afgelopen<br />

jaren hebben we de adviseur nadrukkelijk<br />

centraal gesteld door onze producten,<br />

diensten en systemen steeds verder<br />

te optimaliseren en digitaliseren. We<br />

hebben bijvoorbeeld fors geïnvesteerd<br />

in een moderne website voor adviseurs,<br />

adviseur.nn.nl. Hiermee kunnen adviseurs<br />

nog gemakkelijker en sneller online<br />

zaken met onze medewerkers doen en<br />

daardoor de klant nog beter bedienen.<br />

De resultaten van onze inspanningen<br />

zien we duidelijk terug in efficiëntere<br />

werkprocessen waardoor steeds snellere<br />

doorlooptijden en een continu toenemende<br />

adviseurstevredenheid ontstaan.”<br />

BEDRIJFSCONTINUÏTEIT<br />

De verbeteringen vonden tot nu toe<br />

vooral plaats in de instrumentele, transactiegerichte<br />

omgeving, aldus Arjan.<br />

“Denk daarbij aan de bekende verzekeringsprocessen,<br />

zoals offerteaanvragen,<br />

wijzigingen, verlengingen en schadeafhandelingen.<br />

Maar onze ambities reiken<br />

verder. Als leidende verzekeraar vinden<br />

wij dat een optimale klantbediening centraal<br />

moet staan. Hier kunnen we adviseurs<br />

nog beter bij helpen. Dit geven<br />

adviseurs ook aan in de klankbordsessies<br />

die we regelmatig met hen houden.<br />

Uitgangspunt hierbij is nadrukkelijk dat<br />

de adviseur aan het stuur blijft en dat<br />

Nationale-Nederlanden middelen biedt<br />

om de adviseur en de klant te ondersteunen.<br />

Samen met adviseurs hebben we<br />

dan ook tot in detail onderzocht hoe we<br />

op dit gebied nog meer waarde kunnen<br />

toevoegen voor de klant.”<br />

RELEVANTE NOTIFICATIES<br />

Ten eerste gaat Nationale-Nederlanden<br />

adviseurs helpen met relevante notificaties<br />

voor hun klanten. “Een adviseur<br />

ontvangt straks bijvoorbeeld een signaal<br />

zodra er een verplichte periodieke<br />

keuring van alarmsystemen, brandblussers<br />

of elektrotechnische installaties bij<br />

een klant moet plaatsvinden”, legt Arjan<br />

10 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


NATIONALE-NEDERLANDEN<br />

uit. Hij ziet de notificaties als een vanzelfsprekende<br />

stap. “In de markt zien we<br />

dat de adviseur de klant zoveel mogelijk<br />

ontzorgt. Niet alleen als er schade is,<br />

maar ook als er preventieve maatregelen<br />

moeten worden genomen. Want klanten<br />

verwachten duidelijk geïnformeerd<br />

te worden over eventuele verplichtingen<br />

die ze hebben bij hun verzekering, zoals<br />

een periodieke keuring. Door de notificaties<br />

op te volgen, blijft de klant aan alle<br />

voorwaarden voldoen om goed verzekerd<br />

te zijn bij een eventuele schade. Voor de<br />

adviseur betekent zo’n notificatie niet alleen<br />

extra service voor de klant, maar ook<br />

een mogelijkheid tot een extra contactmoment<br />

met de klant. En tot slot leidt<br />

een goede opvolging van de notificaties<br />

voor ons als verzekeraar tot een lagere<br />

schadelast. De klant loopt immers minder<br />

risico omdat er betere preventieve<br />

maatregelen worden genomen. Een winwin<br />

situatie dus voor iedereen.”<br />

Voor de notificaties beschikt Nationale-Nederlanden<br />

over een schat aan<br />

data en relevante informatie. “Daarnaast<br />

maken we gebruik van externe databronnen,<br />

bijvoorbeeld van keuringsinstanties<br />

waar bedrijven verplicht hun keuringen<br />

moeten melden”, aldus Arjan.<br />

BENCHMARKINFORMATIE<br />

Ten tweede gaat Nationale-Nederlanden<br />

adviseurs structureel inzage bieden in de<br />

performance van hun portefeuilles. Arjan:<br />

“We merken dat adviseurs graag willen<br />

weten hoe hun portefeuilles zich verhouden<br />

ten opzichte van de markt of de<br />

portefeuille van Nationale-Nederlanden.<br />

Daarom gaan we benchmarken op sectorniveau,<br />

zodat adviseurs bijvoorbeeld<br />

de gemiddelde schadefrequentie in de<br />

transportsector kunnen vergelijken met<br />

hun portefeuilles met transportbedrijven.<br />

Dit inzicht helpt zowel de adviseur<br />

als ons in het zichtbaar maken van eventuele<br />

knelpunten in hun portefeuilles.”<br />

NAADLOZE AANSLUITING<br />

De nieuwe tools worden zodanig ontwikkeld<br />

dat ze naadloos aansluiten op de bestaande<br />

werkprocessen van de adviseur.<br />

“Er hoeven geen aparte systemen voor<br />

Arjan Nollen:<br />

“De reis maken we<br />

nadrukkelijk samen<br />

met adviseurs.”<br />

te worden ontwikkeld”, aldus Arjan. “We<br />

gaan de tools integreren in en aanbieden<br />

op onze portal adviseur.nn.nl, waarmee<br />

adviseurs al bekend zijn. Als adviseurs<br />

straks voor een klant op de portal komen,<br />

dan krijgen ze een compleet overzicht<br />

van wat er voor die klant moet gebeuren.<br />

Dan gaat het dus niet alleen om de verlenging<br />

van een polis of de afhandeling<br />

van een schade. Ze ontvangen ook signalen<br />

als er inspecties of keuringen moeten<br />

plaatsvinden.”<br />

ZAKELIJK SCHADE ÉN INKOMEN<br />

COLLECTIEF<br />

Arjan onderstreept dat de komende vernieuwingen<br />

niet alleen plaatsvinden in<br />

het zakelijke schadebedrijf van Nationale-Nederlanden,<br />

maar ook bij het bedrijfsonderdeel<br />

Inkomen Collectief. “Dit<br />

betekent dat adviseurs straks in één geïntegreerde<br />

omgeving ook signalen ontvangen<br />

als hun klanten moeten voldoen<br />

aan wettelijke verplichtingen rondom<br />

bijvoorbeeld een risico-inventarisatie &<br />

-evaluatie, of loonopgaven moeten actualiseren<br />

die relevant zijn voor het berekenen<br />

van de premies van hun inkomensverzekeringen.”<br />

CO-CREATIE<br />

“De reis waarover ik zojuist sprak, maken<br />

we nadrukkelijk samen met de adviseurs”,<br />

zegt Arjan. “De slogan van onze<br />

huidige campagne, Samen bereik jij meer,<br />

zegt eigenlijk alles. Wij hebben namelijk<br />

een rotsvast vertrouwen in de toegevoegde<br />

waarde van het intermediair voor<br />

de klant. Sinds een paar jaar organiseren<br />

we door het hele land regelmatig samenspraaksessies<br />

met adviseurs. Daardoor<br />

kennen we de adviseurswereld als geen<br />

ander en weten we goed wat hun behoeftes<br />

zijn. Bovendien is “samen” geen<br />

holle frase. We trekken niet alleen samen<br />

op bij de uitvoering, maar denken ook<br />

in co-creatie na over nieuwe producten<br />

en diensten. Onze nieuwe ideeën komen<br />

dan ook voornamelijk voort uit suggesties<br />

die in de samenspraaksessies naar<br />

voren zijn gekomen.”<br />

PILOT<br />

De komende maanden gaat Nationale-<br />

Nederlanden de nieuwe functionaliteiten<br />

verder uitwerken. Arjan: “Begin volgend<br />

jaar gaat een pilot van start. Aansluitend<br />

volgt een grondige evaluatie,<br />

waarna we de verdere vervolgstappen<br />

bepalen.”<br />

DE DAAD BIJ HET WOORD<br />

Uiteindelijk doet Nationale-Nederlanden<br />

niet iets dat wereldschokkend is, vindt<br />

Arjan. “Wat we wél doen is goed luisteren<br />

naar adviseurs, de daad bij het woord<br />

voegen en hiermee de adviseur en klant<br />

nog centraler zetten. Dat doen we onder<br />

meer door adviseur.nn.nl continu te verbeteren<br />

en aan te passen aan de behoeftes<br />

van de adviseur. Zo positioneren we<br />

Nationale-Nederlanden als verzekeraar<br />

die niet alleen uitstekende producten en<br />

diensten biedt, maar ook partner is van<br />

de adviseur bij de bediening van de klant.<br />

En zo verwezenlijken wij stapje voor<br />

stapje onze ambitie om de best gewaardeerde<br />

intermediaire verzekeraar van<br />

Nederland te worden én te blijven.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 11


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Marieke van<br />

Zuien: ‘Zichtbare en<br />

meetbare verbetering<br />

in actief <strong>klantbeheer</strong>.”<br />

12 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

ALS HET GAAT OM DE INVULLING VAN WAT IN DE SECTOR AL<br />

GERUIME TIJD ‘ACTIEF KLANTBEHEER’ WORDT GENOEMD, DAN<br />

ZIJN WE HET VOORAL OVER ÉÉN DING EENS; ER WORDT VEEL<br />

OVER GESPROKEN, MAAR ERG CONCREET WORDT HET ALLEMAAL<br />

NOG NIET. HOOGSTE TIJD OM HIER GEZAMENLIJK VERANDERING<br />

IN AAN TE BRENGEN. “ACTIEF KLANTBEHEER MAG, NEE MOET,<br />

COLLECTIEF GESTIMULEERD WORDEN,” ALDUS MARIEKE VAN<br />

ZUIEN, VOORZITTER VAN DE STICHTING ACTIEF KLANTBEHEER.<br />

Nieuw stichtingsbestuur roept op tot<br />

branchebrede bijdrage aan langgekoesterd doel<br />

<strong>Actief</strong> <strong>klantbeheer</strong><br />

collectief stimuleren<br />

TEKST STICHTING ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Naar de verklaring dat actief <strong>klantbeheer</strong><br />

nog niet concreet is opgepakt,<br />

is het volgens de meeste sectorgenoten<br />

niet moeilijk gissen; we hebben de<br />

luxe gehad van een oververhitte hypotheekmarkt,<br />

waardoor het zo druk was<br />

dat het er nog niet echt van kwam in de afgelopen jaren.<br />

Van een gedegen invulling is dus nog onvoldoende<br />

sprake. Zowel als het gaat om het zorgvuldig begeleiden<br />

van individuele klanten, als het efficiënt inrichten<br />

van processen en data-uitwisseling, zodat de keten optimaal<br />

in dienst kan staan van het doel.<br />

‘Is actief <strong>klantbeheer</strong> een doel op zich?’. Het antwoord<br />

op deze fundamentele vraag is de basis waarop<br />

de Stichting <strong>Actief</strong> Klantbeheer (AKB) is opgericht. Het<br />

stichtingsbestuur, bestaande uit vertegenwoordigers<br />

van partijen die verschillende rollen in de keten hebben,<br />

gelooft dat een structurele klantrelatie, ook gedurende<br />

de levenscyclus van financiële producten, zorgt<br />

voor een financieel gezondere consument. Het actief in<br />

contact zijn en blijven met de klant heeft tot gevolg dat<br />

de klant zich meer ‘in control’ voelt over zijn of haar financiële<br />

situatie en keuzes, maar leidt ook tot een diepere<br />

vertrouwensrelatie met de adviseur en financieel<br />

dienstverlener. Daarmee wordt dan ook op duurzame<br />

wijze de dienstverlening, het verdienmodel en de zorgplicht<br />

van adviseurs en aanbieders geborgd.<br />

“Dit uitgangspunt wordt op grote schaal herkend en<br />

erkend in de branche”, zegt de voorzitter van de stichting,<br />

Marieke van Zuien, die op dagelijkse basis commercieel<br />

directeur is bij verzekeraar BNP Paribas Cardif.<br />

“Tegelijkertijd geven de vele betrokkenen in de keten<br />

aan dat er onvoldoende tijd, aandacht en faciliteiten<br />

beschikbaar zijn om op een waardevolle en structure-<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 13


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

‘Samen van actief <strong>klantbeheer</strong><br />

een volwaardige<br />

‘practice’ maken’<br />

le wijze invulling te geven aan dit doel. Dat gegeven is<br />

de reden achter de oprichting van de Stichting <strong>Actief</strong><br />

Klantbeheer. <strong>Actief</strong> <strong>klantbeheer</strong> mag, nee moet, collectief<br />

gestimuleerd worden.”<br />

BRANCHE-BREED EN IN CO-CREATIE<br />

Er is gekozen voor een onafhankelijke stichting, omdat<br />

de initiatiefnemers en andere betrokkenen ervan overtuigd<br />

zijn dat dit de meest effectieve manier is om de<br />

branche in zijn geheel actiever te maken op het gebied<br />

van <strong>klantbeheer</strong>. “Het doel is om in constructief collegiaal<br />

verband, over de gehele keten heen, gerichte stappen<br />

te zetten die bijdragen aan dit doel”, licht van Zuien<br />

toe. “Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk<br />

partijen aangesloten en actief betrokken zijn en doorlopend<br />

het gezamenlijk doel onder de aandacht brengen.<br />

Zij denken mee en zetten acties uit binnen hun eigen<br />

organisaties, maar streven er ook naar andere ketenpartners<br />

te betrekken bij de initiatieven. En gezamenlijk<br />

doen we dat naar het stakeholderveld in bredere<br />

zin. De Stichting heeft zijn doel bereikt als we binnen<br />

enkele jaren een zichtbare en meetbare verbetering<br />

zien in actief <strong>klantbeheer</strong>, die ingebed is in de dagelijkse<br />

praktijk van de gehele sector.”<br />

OVERKOEPELEND EN INDIVIDUEEL<br />

De activiteiten van de Stichting richten zich enerzijds<br />

op het in beweging krijgen van organisaties en individuele<br />

adviseurs, door daarvoor handvatten, inspiratie<br />

en tools te bieden. Maar de onafhankelijkheid van<br />

de Stichting maakt het ook mogelijk om obstakels die<br />

de realisatie van de doelen van Stichting AKB via branche-breed<br />

beleid en contact met stakeholders te adresseren<br />

en weg te nemen. Penningmeester van Stichting<br />

AKB Dylan Dresens geeft daarbij aan: “In mijn dagelijkse<br />

praktijk als directeur van serviceprovider FlexFront<br />

ervaar ik dat we nog grote slagen kunnen maken als<br />

we de keten als geheel beter voorzien van informatie<br />

over de klant, diens situatie en de status van de financiële<br />

producten gedurende hun looptijd. Onze eerste<br />

tests met het proactief benaderen van klanten namens<br />

intermediairs laten direct zien dat klanten dat waarderen<br />

en sterker nog, geactiveerd worden om hun situatie<br />

opnieuw te bekijken samen met hun adviseur. Zelfs<br />

zonder heel geavanceerde digitale tooling weten we al<br />

groepen klanten in beweging te krijgen. Ik ben ervan<br />

overtuigd dat er groot potentieel is om grote waarde te<br />

creëren voor klanten als we dat over de keten heen in<br />

samenwerking oppakken.”<br />

DE ‘KAMER’ VAN AKB<br />

Het bestuur van Stichting AKB richt zich op het uitzetten<br />

van de koers richting de doelen van de Stichting en<br />

kiest voor een aanpak middels ‘kamers’. In deze werkgroepen<br />

staat een deelthema centraal, dat bijdraagt aan<br />

de overkoepelende missie. Het is uitdrukkelijk de bedoeling<br />

dat alle partijen die zich aansluiten bij de Stichting<br />

een of meerdere collega’s op basis van hun expertise afvaardigen<br />

in een van de kamers. Het betreft de thema’s<br />

Faciliteren, Opleiden, Communicatie en Onderzoek.<br />

Van Zuien: “Dit geeft gelijk aan op welke wijze de<br />

Stichting vorm wil geven aan het inbedden van actief<br />

<strong>klantbeheer</strong> in de branche. Door het uitvoeren van onderzoek<br />

en het communiceren van de uitkomsten en<br />

lessen hiervan. Door advieskantoren, maar ook aanbieders<br />

te faciliteren met tips, handvatten, best practices en<br />

branche-breed beleid. Door middel van nieuwe opleidingen<br />

of het laten opnemen van actief <strong>klantbeheer</strong> in al<br />

bestaande opleidingen. En tot slot het actief communiceren<br />

van alle uitkomsten die de kamers realiseren.”<br />

“We hebben van de meeste van de eerder betrokken<br />

partijen al de bevestiging gekregen dat ze met veel<br />

energie mee gaan doen aan het invullen en uitdagen<br />

van de AKB-missie. Bovendien geven ze aan dat er in<br />

hun organisaties ook op beleidsniveau prioriteit gegeven<br />

wordt aan dit thema in de komende jaren. Reden<br />

temeer om met een groeiende groep betrokkenen nu<br />

aan de slag te gaan en ervoor te zorgen dat niets ons als<br />

branche nog in de weg staat om actief <strong>klantbeheer</strong> een<br />

volwaardige ‘practice’ te maken. n<br />

BESTUUR<br />

Het bestuur van Stichting <strong>Actief</strong> Klantbeheer<br />

wordt gevormd door:<br />

• Marieke van Zuien – Voorzitter (Commercieel<br />

Directeur BNP Paribas Cardif)<br />

• Igor Driessen – Secretaris (Manager Sales en Intermediaire<br />

Zaken Obvion)<br />

• Dylan Dresens – Penningmeester (Algemeen Directeur<br />

FlexFront)<br />

• Jos van Driesum – Algemeen bestuurslid (Commercial<br />

Lead Nationale Hypotheekbond)<br />

• Peter Wormskamp – Algemeen bestuurslid (Helder<br />

Beheerd)<br />

14 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


Bijna 80 jaar hét platform voor onafhankelijk adviseurs<br />

Word abonnee en profiteer mee!<br />

Speciaal<br />

aanbod voor<br />

adviseurs!<br />

Beste (door)startende adviseur,<br />

<strong>VVP</strong> is het enige platform in Nederland puur gericht op onafhankelijke financieel adviseurs. Missie van <strong>VVP</strong> is<br />

adviseurs praktisch ondersteunen in hun dagelijkse adviespraktijk, het onderstrepen van het maatschappelijk<br />

belang van onafhankelijk advies én de versterking van de trots op het eigen adviesvak. Dit doen we met<br />

relevante kennis, praktijkgerichte tools, inspiratie, het praktijkgerichte katern Ken je vak!, een dagelijkse<br />

nieuwsbrief, een kennissite, vakevents, etc, etc.<br />

Meerwaarde vakblad <strong>VVP</strong> voor (door)startende adviseurs:<br />

· Zes inspirerende en ondernemende bewaaredities met in elke editie het kenniskatern ‘Ken je vak!’ met<br />

onder meer de vertaling van Kifid-uitspraken naar de adviespraktijk en de rubriek Permanent Actueel<br />

· Exclusieve specials met verdieping op een adviesonderwerp<br />

· Netwerk- en kennisbijeenkomsten met korting voor abonnees, zoals de Events Inkomen, Bijzondere Risico’s,<br />

Duurzaamheid en Innovatie<br />

· De Advies Awards voor de meest klantgerichte advieskantoren van Nederland – www.adviesawards.nl<br />

· Dagelijkse e-mail nieuwsbrief<br />

· De kennissite www.vvponline.nl<br />

· Webinars<br />

· Het <strong>VVP</strong> Ondernemerspanel, de gratis vraagbaak voor abonnees van <strong>VVP</strong>. Zes vakexperts delen met u hun<br />

kennis en geven raad over uw eigen ondernemersvraagstukken.<br />

· De <strong>VVP</strong> Nieuws App verzamelt al het actuele verzekerings-, hypotheek- en ander financieel nieuws:<br />

www.vvpapp.nl<br />

Word nu abonnee<br />

Een jaarabonnement op <strong>VVP</strong> kost 56 euro. Een kleine investering die zich dubbel en dwars terugverdient.<br />

Meld je aan op www.vvponline.nl/abonneren en word lid van het meest complete platform voor<br />

onafhankelijk financieel adviseurs.


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Zorgplicht start<br />

waar zorgwil<br />

tekortschiet<br />

IN DE IDEALE WERELD VAN FINANCIËLE DIENSTVERLENING KOMT ZORGPLICHT<br />

NIET AAN DE ORDE. DE ZORGWIL IS DAN TOEREIKEND. EN NIET ALLEEN<br />

TOEREIKEND, DIE WIL ZOU DOORSLAGGEVEND ZIJN VOOR EEN PERFECTE<br />

RELATIE TUSSEN DIENSTVERLENER EN ZIJN KLANT.<br />

TEKST CHRIS DE BRUIN, BUREAU MR. DE BRUIN<br />

16 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Die wil om te zorgen, is dezelfde wil als<br />

die van een autodealer om een auto te<br />

verkopen, die van een advocaat om zijn<br />

cliënt in rechte bij te staan en die van de<br />

ene partner om te huwen met de andere.<br />

Voor de zekerheid vraagt in dat laatste<br />

geval de ambtenaar van dienst nog even expliciet<br />

of beiden willen, maar in alle voorbeelden die ik noem<br />

is de wil om met die ander een overeenkomst aan te<br />

gaan (jazeker collega’s: als je gaat trouwen sluit je juridisch<br />

gezien een overeenkomst!) een basisvereiste voor<br />

het kunnen bestaan van die overeenkomst. Zonder wil<br />

geen overeenkomst, zo bepaalt de wet.<br />

Wat je hiermee moet? Dat bepaal je zelf, maar misschien<br />

is het goed om er even bij stil te staan, dat je zelf<br />

degene bent die op enig moment die overeenkomst aan<br />

wil gaan met je klant. En dat het dan logisch is dat die<br />

overeenkomst zo goed mogelijk verloopt. Daar heb je<br />

geen toezichthouders, klachteninstituten of rechters bij<br />

nodig. Je doet er alles aan – nog steeds in de ideale wereld<br />

– om het je contractspartij zo goed mogelijk naar<br />

de zin te maken en die zo optimaal mogelijk te dienen.<br />

Helaas is de wereld niet ideaal, ook de financiële<br />

wereld niet, die laatste verre van zelfs. Door de jaren<br />

heen hebben de schandalen zich opgestapeld en werd<br />

het imago – voor zover ooit al aanwezig – steeds verder<br />

uitgehold. Omdat de zorgwil kennelijk heel vaak tekort<br />

schoot, ontstond de zorgplicht. Die zorgplicht is dus een<br />

minimumnorm, waar de financiële dienstverlener aan<br />

moet voldoen. Voor een echt goede band met de relatie<br />

(en dus een zo maximaal mogelijk resultaat) is nog<br />

steeds de zorgwil nodig. Het gat tussen zorgwil en zorgplicht<br />

is een van de redenen waarom klanten soms – op<br />

het oog onverwacht – bij je vertrekken.<br />

ZORGPLICHT IN DE WFT<br />

De adviseur heeft te maken met twee wettelijke zorgplichten.<br />

De eerste is een zeer overzichtelijke en betreft<br />

de publiekrechtelijk zorgplicht, die geregeld is in deel 4<br />

(Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen) van<br />

de Wft, en dan voornamelijk in de artikelen 4:20 tot en<br />

met 4:24a. Het is een beperkte opsomming van regels<br />

waar iedere adviseur zich aan heeft te houden. Kenmerkend<br />

voor deze bepalingen zijn de volgende punten:<br />

a) Het betreft algemene bepalingen, die altijd gelden<br />

ongeacht het concrete geval. Uitleg van gepleegd<br />

gedrag op basis van redelijkheid en billijkheid (zoals<br />

dat in het civiele recht soms kan), is hier niet van<br />

toepassing.<br />

b) Handhaving van de regels vindt plaats door de AFM.<br />

Tegen eventueel opgelegde sancties door de AFM,<br />

staat de gang naar de bestuursrechter open. De AFM<br />

kan niet naar willekeur handhaven, maar is bij haar<br />

taak gehouden aan de daarvoor geldende wettelijke<br />

regels, die erop neerkomen dat zij mag en kan optreden<br />

bij evidente misstanden.<br />

c) Consumenten kunnen niet via dit publieke recht<br />

schadevergoeding eisen. Daarvoor zullen ze naar de<br />

civiele rechter moeten.<br />

Inhoudelijk zullen de meeste bepalingen voor de collega’s<br />

bekend zijn. Artikel 4:20 lid 1 en lid 3 bepalen dat<br />

je de klant zowel voorafgaand aan het adviseren of bemiddelen,<br />

als daarna tijdens de looptijd, moet informeren<br />

over relevante zaken voor die klant. Let wel: informeren,<br />

niet adviseren (voor een uitgewerkte interpretatie<br />

van het verschil tussen informeren en adviseren<br />

verwijs ik je naar de publicatie hierover van de AFM,<br />

van december 2021). Het melden van algemene marktontwikkelingen,<br />

zoals premieverlagingen, valt niet onder<br />

de nazorgplicht.<br />

Dat informeren mag (blijkens lid 6), in gestandaardiseerde<br />

vorm. Een uniforme nieuwsbrief is dus voldoende.<br />

Die moet dan overigens wel kosteloos worden<br />

verstrekt en dus niet als onderdeel van een betaald nazorgabonnement.<br />

– De artikelen 4: 22a en 4:23 leveren de basis voor het<br />

bekende klantprofiel dat de adviseur moet opmaken<br />

van zijn klant alvorens een advies uit te brengen.<br />

– Artikel 4:24 bevat een waarschuwingsplicht voor<br />

de adviseur, als een product niet bij de klant past of<br />

als er door de klant te weinig informatie wordt verstrekt.<br />

– Artikel 4:24a is pas in 2014 in de wet gekomen en is<br />

de publiekrechtelijke variant van de civielrechtelijke<br />

bepaling in artikel 7:401 BW. Vastgelegd is nu dat<br />

de adviseur de belangen van de consument zorgvuldig<br />

moet dienen en alleen in het belang van de consument<br />

mag handelen.<br />

ZORGPLICHT IN BURGERLIJK WETBOEK<br />

De tweede zorgplicht is die uit het civiele (= burgerlijke)<br />

recht. Deze zorgplicht ziet veel meer op de individuele<br />

gevallen waarin een adviseur adviseert en/of bemiddelt<br />

‘De zorgplichtbepalingen<br />

in de Wft zijn duidelijk<br />

en zullen niet snel tot<br />

‘speelruimte’ leiden’<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 17


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

en waarbij de vraag aan de orde kan komen of hij dat<br />

heeft gedaan zoals het moet.<br />

In het burgerlijk wetboek is zo ongeveer niets geregeld<br />

over de zorgplicht. Het enige relevante artikel is<br />

7:401 BW, dat in algemene bewoordingen de verplichtingen<br />

voor een goed opdrachtnemer (dat is de financieel<br />

adviseur) bij een overeenkomst van opdracht regelt.<br />

De wetgever doet dat heel simpel met de volgende<br />

tekst:<br />

“De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de<br />

zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen”.<br />

Klaar ben je ermee als adviseur! Betekent dat ene zinnetje<br />

nu dat als je maar met de beste bedoelingen je<br />

klant bedient, jou nooit iets verweten kan worden?<br />

Nee, verre van dat. De vele conflicten die er hebben bestaan<br />

tussen adviseurs en hun cliënten, hebben geleid<br />

tot de volgende praktijk. De basis is de vaste beleidslijn<br />

van de Hoge Raad, die sinds haar uitspraak in 2003<br />

(ECLI:NL:HR:2003:AF0122) inhoudt:<br />

“Een assurantietussenpersoon dient tegenover zijn<br />

opdrachtgever de zorg te betrachten die van een redelijk<br />

bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot<br />

mag worden verwacht. Het is zijn taak te waken voor<br />

de belangen van de verzekeringnemers bij de tot zijn<br />

portefeuille behorende verzekeringen”.<br />

Kifid heeft deze norm overgenomen en nader ingevuld.<br />

In meerdere uitspraken van Kifid komt, met wat variaties<br />

daarin, de volgende tekst voor:<br />

“De inhoud van deze zorgplicht is in de rechtspraak<br />

ingevuld. Daaruit blijkt dat een adviseur tegenover<br />

zijn opdrachtgever (in dit geval de consument) de<br />

zorg moet betrachten die van een redelijk bekwaam<br />

en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht.<br />

Als uitgangspunt geldt dat van een redelijk<br />

bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden<br />

verwacht dat hij beschikt over de nodige deskundigheid<br />

en vakkennis, dat hij de financiële belangen<br />

van zijn cliënten naar beste weten en kunnen behartigt<br />

en dat hij zorgvuldigheid betracht in de advisering<br />

van zijn cliënten. De adviseur is daarbij gehouden<br />

informatie in te winnen bij de consument omtrent<br />

zijn kennis en ervaring, wensen, doelen, risicobereidheid<br />

en mogelijkheden teneinde zich ervan te<br />

verzekeren dat de door hem verstrekte adviezen aansluiten<br />

bij de wensen en mogelijkheden van de consument.<br />

Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend<br />

adviseur mag verder worden verwacht dat hij<br />

de consument zodanig informeert over de gevolgen<br />

van zijn keuze, dat de consument een weloverwogen<br />

beslissing kan nemen”.<br />

‘Zonder wil geen<br />

overeenkomst, zo<br />

bepaalt de wet’<br />

18 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

VERBAND TUSSEN TWEE ZORGPLICHTEN<br />

De twee hiervoor besproken zorgplichten bestaan geheel<br />

los van elkaar. Het is niet zo dat het overtreden<br />

van de ene zorgplicht, automatisch óók het overtreden<br />

van de andere betekent. Zo kan het voorkomen dat de<br />

AFM of de bestuursrechter tot het oordeel komt dat er<br />

sprake is van schending van een Wft-zorgplicht, zonder<br />

dat de civiele rechter tot een vaststelling van een schadevergoedingplicht<br />

komt (de zogeheten ‘Schutznorm’:<br />

de overtreden norm strekt niet tot bescherming van de<br />

schade die de klant heeft geleden). Andersom kan ook:<br />

je komt als adviseur bijvoorbeeld een afspraak met je<br />

klant niet na, dat kan leiden tot schadeplichtigheid, er<br />

hoeft echter geen Wft-norm geschonden te zijn.<br />

WAT SPREEK JE AF MET JE KLANT?<br />

Kun je afspraken maken met je klant, om problemen<br />

over de inhoud van de dienstverlening te voorkomen?<br />

Jazeker kan dat en wat mij betreft is dat ook zeer aan te<br />

raden. Daarbij spelen de volgende overwegingen:<br />

a) Realiseer je dat op het moment dat je een opdracht<br />

(of verzoek) van een klant aanneemt, er al sprake is<br />

van een overeenkomst tussen beide (namelijk een<br />

overeenkomst van opdracht, artikel 7:400 BW). Zelfs<br />

als dat helemaal niet zou zijn vastgelegd. Tip: leg je<br />

overeenkomsten altijd vast en hanteer bij voorkeur<br />

voorwaarden van dienstverlening. Denk niet dat dat<br />

afstotend werkt op klanten: ik werk er al twaalf jaar<br />

mee en heb er nog nooit een discussie over gehad.<br />

b) In een juridisch geschil zal de rechter (en ook Kifid)<br />

kijken naar wat er is overeengekomen tussen partijen.<br />

Is er een duidelijke afspraak, dan zal die in eerste<br />

instantie leidend zijn, tenzij er zaken in staan die de<br />

algemene vernietigbaarheid van een overeenkomst<br />

mogelijk maken (dwang, dwaling, bedrog).<br />

c) Die individueel gemaakte afspraken mogen geen<br />

dwingendrechtelijke bepalingen van de Wft terzijde<br />

stellen. Je mag dus bijvoorbeeld niet overeenkomen<br />

dat je tijdens de looptijd van het financieel product,<br />

geen enkele nazorg meer zult leveren, bijvoorbeeld<br />

omdat de klant daar niet voor wenst te betalen. Ook<br />

niet als jij en je klant het daar roerend over eens<br />

zijn. Dat mag niet, want artikel 4:20 lid 3 van de Wft<br />

schrijft voor dat je de daar genoemde basale nazorg<br />

wél moet leveren.<br />

d) Als je helemaal geen details van je dienstverlening<br />

vastlegt en er ontstaat een conflict, dan zal de rechter<br />

zelf gaan bepalen of je je hebt gedragen als een<br />

redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur.<br />

Wordt dat een lastige vraag, dan zal hij zo nodig een<br />

deskundige gaan inschakelen. En dan is het maar<br />

helemaal afwachten wat daaruit komt. Die situatie<br />

wil je als adviseur niet.<br />

Chris de Bruin: ‘Zorgwil<br />

is dezelfde wil als die<br />

van een autodealer om<br />

een auto te verkopen’<br />

TOT SLOT<br />

Samenvattend kom ik tot het volgende:<br />

a) De zorgplichtbepalingen in de Wft zijn duidelijk en<br />

zullen niet snel tot ‘speelruimte’ leiden. Het aantal<br />

formele maatregelen dat de AFM in 2020 en 2021<br />

heeft getroffen wegens overtreding van de Wft (en<br />

dat kunnen ook andere zaken zijn dan de artikelen<br />

in deel 4), blijft steken op ruim 40 per jaar. Kifid echter<br />

behandelde vele honderden zaken, deed ongeveer<br />

1.200 uitspraken, waarin in ongeveer 250 gevallen<br />

een financieel adviseur betrokken was. Daarnaast<br />

zijn er dan uiteraard nog de uitspraken van<br />

rechters.<br />

b) Het civiele recht laat veel meer ruimte voor ‘eigen<br />

invulling’ van de zorgplicht dan het publieke recht.<br />

Er zijn geen wettelijke bepalingen die de omvang<br />

van de civiele zorgplicht invullen. Je kunt dat een<br />

gemis noemen, maar het voordeel is dat de dienstverlening<br />

door adviseurs niet plaatsvindt binnen<br />

een strak en afgebakend kader, maar kan meebewegen<br />

met de ontwikkelingen in de markt. Dat vereist<br />

dan echter wel de voortdurende aandacht van de<br />

adviseur voor die steeds wijzigende inhoud van zijn<br />

zorgplicht. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 19


PARTNER IN KENNIS<br />

ZET EEN STREEP DOOR HET WOORD ‘BEHEER’ EN OMARM HET<br />

WOORD ‘CONTACT’. DAN IS KLANTBEHEER NIET LANGER IETS<br />

WAT MOET ALS VERPLICHTE NAZORG, MAAR IETS WAT JE WILT.<br />

OMDAT HET KANSEN BIEDT. EN ONDERNEMENDE ADVISEURS<br />

HOUDEN VAN KANSEN EN DIE BENUTTEN. BIJ NH1816 VERZE-<br />

KERINGEN HELPEN WIJ ADVISEURS DIE KANSEN BENUTTEN.<br />

ZET KLANTBEHEER ACTIEF IN EN DAT BEGINT, ZOALS WE DAT IN<br />

NOORD-HOLLAND ZEGGEN: GEWOON MET EEN PRAATJE.<br />

<strong>Actief</strong> klantenbeheer is geen verplichting maar een kans<br />

Leef je klant<br />

TEKST JANWILLEM SWART<br />

<strong>Actief</strong> klantenbeheer is geen<br />

verplichting maar een kans.<br />

Het houdt de band met je<br />

klant warm, versterkt de<br />

relatie en verlaagt drempels<br />

om contact op te nemen. En daarmee<br />

bedoel ik niet alleen de drempel van<br />

je kantoor. In de huidige tijdgeest besteden<br />

mensen hun tijd nu eenmaal veel<br />

online. Maar ook bij de supermarkt of<br />

langs de sportvelden komen lokale adviseurs<br />

hun klanten tegen. Ben daarom<br />

zichtbaar én benaderbaar.<br />

RESERVEER TIJD<br />

Tegelijkertijd lijkt de waan van de dag funest<br />

om de aandacht voor de klant naar<br />

een hoger niveau te tillen. De mail die<br />

volstroomt, tijdrovende administratieve<br />

processen, schademeldingen en de vele<br />

telefoontjes, kunnen de dag domineren.<br />

Maar, je kan het ook ombuigen. Enerzijds<br />

door tijd te reserveren of iemand verantwoordelijk<br />

te maken voor <strong>klantbeheer</strong>,<br />

anderzijds door het onderdeel van je processen<br />

te maken. Want als een klant belt<br />

voor een autowijziging, benut dan gelijk<br />

deze mogelijkheid om het pakket even<br />

na te lopen. Zonde als je dit zeldzame<br />

moment dat een klant bezig is met de<br />

verzekering, laat lopen.<br />

ZET SLIMME SYSTEMEN IN<br />

Een synoniem voor beheer is leiderschap.<br />

Ondernemende adviseurs hebben die<br />

leiderschap. Benut je leiderschap en zet<br />

die ook voor de persoonlijke contactmomenten<br />

met je klant in. Want laten we<br />

eerlijk zijn, je bent adviseur om mensen<br />

te helpen en omdat persoonlijk contact<br />

belangrijk voor je is. Niet omdat je<br />

houdt van administratieve rompslomp.<br />

Bij Nh1816 vinden we actief <strong>klantbeheer</strong><br />

heel belangrijk, daarom ondersteunen<br />

wij financieel adviseurs hier actief<br />

in door slimme systemen aan te bieden<br />

zoals Business Support, Nazorgscan, VerzekeringApp,<br />

Mijn-polissen en het Portaal<br />

waarin adviseurs in een paar klikken<br />

de verzekeringen en schademeldingen<br />

regelen. Door maximaal te digitaliseren<br />

ontstaat maximale tijd voor persoonlijk<br />

contact.<br />

DRAAGVLAK<br />

Maximale tijd die alle medewerkers in<br />

het kantoor kunnen inzetten voor de<br />

klant. Daarvoor is het noodzakelijk om<br />

draagvlak te creëren. Als het team de<br />

kansen van actief <strong>klantbeheer</strong> ziet en<br />

met name ook het plezier, want minder<br />

administratieve rompslomp en meer<br />

persoonlijk contact, ontstaat er draagvlak.<br />

Met als winst dat klanten bewust<br />

worden en je zelfs op de hoogte houden<br />

van wat er in hun levens gebeurt. Zoals<br />

kinderen die op kamers gaan, verbouwingsplannen,<br />

die laadpaal voor de deur<br />

of de overweging om van het gas af te<br />

gaan. Ik noem maar iets. Wat je geeft,<br />

krijg je terug. Als je tijd en aandacht aan<br />

je klanten besteedt, ook als zij het niet<br />

verwachten, kom je als adviseur tussen<br />

de oren van je klant en denkt hij ook<br />

sneller aan jou.<br />

20 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


NH1816<br />

Janwillem Swart: ‘Zonde als<br />

je het zeldzame moment<br />

laat lopen dat een klant<br />

bezig is met de verzekering.’<br />

LEEF JE IN<br />

Het klinkt misschien lichtzinnig en makkelijk,<br />

toch is er nog een hoop te winnen.<br />

In de branche zie ik dat <strong>klantbeheer</strong><br />

vaak wordt gezien als een verplichting.<br />

Er liggen dus kansen, vanuit Nh1816 helpen<br />

wij adviseurs die kansen te benutten<br />

zodat zij die lokale held zijn. Wij noemen<br />

deze adviseurs niet voor niets local<br />

hero’s. Door zich in te leven in hun klant,<br />

in hun omgeving en betrokken te zijn,<br />

kunnen lokale adviseurs het verschil maken<br />

ten opzichte van grotere partijen. De<br />

menselijkheid, betrokkenheid en hulpvaardigheid<br />

is wat telt en waar verzekeren<br />

in essentie voor bedoeld is.<br />

WERK MET CONTACTMIDDELENMIX<br />

Lokaal of niet, de wereld is vandaag de<br />

dag voor mensen groter. Daarbij is de onlinewereld<br />

grenzeloos. Dat maakt ook<br />

het aantal mogelijkheden om in contact<br />

te komen met de klant, groter. Naast binnenstappen,<br />

bellen en mailen, is social<br />

media een kansrijk kanaal om blijvend<br />

tussen de oren van je klant te komen. Instagram<br />

en TikTok bijvoorbeeld om jongeren<br />

te bereiken voor die brommerverzekering.<br />

En contacten worden ook langs<br />

de lijnen en op feestjes gelegd. Onderschat<br />

de waarde van je netwerk en het<br />

persoonlijke gesprek niet.<br />

WEES ZICHTBAAR<br />

Daarom is het belangrijk om zichtbaar<br />

te zijn. Online en offline. Formeel en informeel.<br />

Dus ook tijdens een evenement<br />

voor een goed doel bijvoorbeeld en bij<br />

verenigingen. Via onze tool Business<br />

Support helpen wij adviseurs zichtbaarder<br />

te zijn. Van social media berichten en<br />

mailingen tot promotiematerialen zoals<br />

een start- en finishboog voor een hardloopwedstrijd<br />

door het dorp of een goede<br />

doelen actie die de adviseur samen<br />

met ons steunt.<br />

ZET JE VOORDEUR OPEN<br />

<strong>Actief</strong> <strong>klantbeheer</strong> gaat over je klant leven,<br />

oprechte interesse tonen, in contact<br />

staan en hem helpen een gerust leven te<br />

leven omdat hij weet dat het goed geregeld<br />

is en wordt, als er toch iets misgaat.<br />

En ja, dan ontstaat er de ruimte voor de<br />

leuke dingen in het leven. Zoals het lokale<br />

evenement dat je als adviseur organiseert<br />

om samen met je klanten iets<br />

goeds te doen voor de lokale omgeving.<br />

Een herinnering die verbindt en de loyaliteit<br />

vergroot. Investeren in de binding<br />

met je klant én je zichtbaarheid, houdt<br />

de achterdeur dicht en zet de voordeur<br />

open. Een kans van actief <strong>klantbeheer</strong> die<br />

veel kantoren nog niet volop benutten.<br />

Dus ik zou zeggen: pak ‘m, kom in contact<br />

en weet ons te vinden als we je kunnen<br />

helpen. n<br />

Janwillem Swart is Sr Commercieel Manager<br />

bij Nh1816 Verzekeringen.<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 21


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Laatste woord<br />

over nazorg<br />

nog niet gezegd<br />

DE KIFID COMMISSIE VAN BEROEP DUIDDE DE REIKWIJDTE<br />

VAN DE NAZORG VOLGENS DE WFT. MAAR DAARMEE IS HET<br />

BEPAALD NOG NIET STIL GEWORDEN RONDOM HET THEMA.<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Het sloeg in als een bom toen de Geschillencommissie<br />

Kifid in 2019 oordeelde dat<br />

financieel adviseurs de nazorgplicht hebben<br />

om consumenten te informeren over<br />

premiedalingen ORV. Uiteindelijk werd de<br />

soep niet zo heet gegeten; de Kifid Commissie<br />

van Beroep vond in 2020 dat de nazorgplicht niet<br />

zo ver reikt. De Commissie van Beroep oordeelde dat<br />

“gedurende de looptijd van een verzekering de adviseur<br />

zijn klant moet informeren over eventuele wijzigingen<br />

in het product, zoals dat via de adviseur is afgesloten.<br />

Dus: de adviseur moet de consument informeren als bijvoorbeeld<br />

de premie voor zijn ORV zou wijzigen. De wettelijke<br />

nazorgplicht gaat niet zo ver dat een adviseur de<br />

consument moet informeren over algemene marktontwikkelingen<br />

zoals premiedalingen van ORV’s.”.<br />

22 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Een consument en een financieel adviseur kunnen over<br />

een dergelijke nazorgplicht wel afspraken maken. Nou<br />

zullen er weinig financieel dienstverleners zijn die in<br />

die afspraken nog afwijken van de interpretatie die de<br />

Commissie van Beroep aan het betreffende Wft artikel<br />

heeft gegeven. In menig Dienstverleningsdocument is<br />

de zin ‘Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde<br />

producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke)<br />

situatie passen’ ook niet meer vetgedrukt… Soms<br />

wordt überhaupt geen additionele nazorg meer geleverd:<br />

“Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen<br />

die wij al hebben, geen andere onderhoudsactiviteiten<br />

voor u verrichten nadat het contract is afgesloten.”<br />

AFM GEEFT GEEN DUIDELIJKHEID<br />

Is het nu helemaal rustig aan het nazorgfront? Nee. De<br />

AFM riep afgelopen december financiële ondernemingen<br />

op meer oog te hebben voor ‘doorlopende ondersteuning’<br />

na verkoop van een financieel product. Dus<br />

daar is volgens de toezichthouder nog iets te winnen.<br />

De AFM: “Veel wettelijke zorgplichten waaraan financiële<br />

ondernemingen zich moeten houden, zijn gericht<br />

op de fase tot en met het moment van het aangaan<br />

van een overeenkomst; te beginnen bij de ontwikkeling<br />

van producten en diensten en vervolgens de<br />

distributie en verkoop daarvan. Voor de fase daarna,<br />

na afsluiting van het product of de dienst en gedurende<br />

de looptijd, biedt de Wft minder specifieke normen<br />

over zorgvuldige dienstverlening. Aan de ene kant leidt<br />

dit tot vrijheid voor financiële ondernemingen om hun<br />

dienstverlening in de beheerfase naar eigen inzicht in<br />

te richten. Aan de andere kant merkt de AFM dat dit<br />

ook tot vragen leidt over wat in het belang van de klant<br />

van financiële ondernemingen in de beheerfase verwacht<br />

mag worden.”<br />

Dan zou je wat antwoorden verwachten, maar die<br />

geeft de AFM juist niet. “Hoe ver de zorgplicht in de<br />

praktijk reikt”, aldus de toezichthouder, “is steeds afhankelijk<br />

van de specifieke omstandigheden van het<br />

geval, zoals de aard van de relatie, de complexiteit van<br />

het product of dienst en de kennis en ervaring van de<br />

klant. De AFM vertrouwt erop dat financiële ondernemingen<br />

zich ervan vergewissen welke specifieke weten<br />

regelgeving op hen van toepassing is.”<br />

De toezichthouder beperkt zich tot het formuleren<br />

van drie wel heel erg algemene principes: “Formuleer je<br />

ambitie over klantzorg in de beheerfase en bepaal een<br />

aanpak. Maak duidelijk aan de klant wat hij mag verwachten<br />

en wat niet. Breng dit in de praktijk en toets,<br />

evalueer en verbeter je dienstverlening doorlopend.”<br />

Maar waar het om gaat, de AFM vindt dus kennelijk<br />

dat nazorg niet altijd even goed wordt ingevuld.<br />

‘De Consumentenbond<br />

beukt op<br />

serviceabonnementen’<br />

De toezichthouder zegt ook nog dat “de principes gaan<br />

over de vraag wat financiële ondernemingen meer<br />

kunnen doen dan het minimale van de wettelijke zorgplicht”.<br />

Dus je alleen aan de wet- en regelgeving houden,<br />

vindt de AFM eigenlijk niet genoeg. Maar dan<br />

moet die wet- en regelgeving natuurlijk om te beginnen<br />

duidelijk zijn – daar hadden ze zelfs bij Kifid moeite<br />

mee - en de praktijk is dus dat de financieel dienstverlener<br />

zijn kop in de strop steekt als hij uit zichzelf<br />

meer biedt dan de voorgeschreven nazorg. Dus geen<br />

wonder dat financieel dienstverleners juist voorzichtig<br />

zijn geworden.<br />

NONSENSDIENSTEN<br />

Ondertussen beukt de Consumentenbond ook nog<br />

eens op serviceabonnementen. De serviceabonnementen<br />

die veel hypotheekadviseurs bij het afsluiten van<br />

een hypotheek verkopen, stellen volgens de bond – dat<br />

zich baseert op onderzoek in samenwerking met Frits.<br />

com (voorheen Ikbenfrits) - niets voor: “Wat de adviseurs<br />

aanbieden, valt veelal al onder de wettelijke zorgplicht<br />

of zijn nonsensdiensten. Bijna alle abonnementen<br />

bevatten diensten als: beheer van de hypotheek,<br />

beantwoorden van vragen over het product of advies,<br />

gewijzigde klantgegevens verwerken of een nieuw rentevoorstel<br />

doen na afloop van de rentevaste periode.<br />

Maar deze diensten vallen onder de wettelijke zorgplicht<br />

van de tussenpersoon bij het afsluiten van een<br />

financieel product. Consumenten moeten die zaken dus<br />

sowieso krijgen, zónder aanvullend abonnement en<br />

zonder bijbetaling. Andere aangeboden diensten, zoals:<br />

24/7 bewaking van de hypotheek, toegang tot een veilige<br />

online omgeving en het aanmaken van een klantprofiel<br />

zijn ronduit gebakken lucht.”<br />

De Consumentenbond wil dat adviseurs “informatie<br />

op hun website zetten over de kosten en de inhoud<br />

van hun serviceabonnementen. Ook moeten ze daarbij<br />

vermelden waar consumenten recht op hebben zónder<br />

abonnement. Zo kunnen consumenten op een zelfgekozen<br />

moment zelf een afweging maken en aanbieders<br />

met elkaar vergelijken”. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 23


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Tip van André<br />

Feijs: ‘Maak<br />

iemand verantwoordelijk<br />

en<br />

begin gewoon.”<br />

24 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

“DE OPBRENGSTEN VAN ACTIEF KLANTBEHEER ZIJN HEEL DUIDELIJK: BE-<br />

TERE BEDRIJFSCONTINUÏTEIT, HOGERE KLANTTEVREDENHEID EN MEER<br />

DOORVERWIJZINGEN VAN BESTAANDE KLANTEN. HIERDOOR KRIJG JE KLAN-<br />

TEN DIE GOED BIJ JE KANTOOR PASSEN EN UITERAARD VOLDOE JE OP DEZE<br />

MANIER UITSTEKEND AAN DE INVULLING VAN JE ZORGPLICHT”, ALDUS AN-<br />

DRÉ FEIJS VAN ANDRÉ FEIJS FINANCIËLE PLANNERS UIT HEERLEN.<br />

Begin gewoon<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK<br />

Het kantoor telt zes medewerkers, waarvan<br />

drie adviseurs. De portefeuille bestaat<br />

voor zestig procent uit ondernemers en<br />

voor 40 procent uit particulieren. Feijs was<br />

meer dan tien jaar algemeen directeur<br />

van de Rabobank Landgraaf. In 2004 koos<br />

hij voor het zelfstandig adviesvak en in 2011 ging hij<br />

van start met zijn huidige kantoor. Feijs is onder meer<br />

wijnliefhebber en schrijft hier regelmatig blogs over.<br />

Wat verstaat Feijs onder actief <strong>klantbeheer</strong>? “Hieronder<br />

versta ik dat we als advieskantoor het initiatief<br />

nemen om op een heldere manier de klant bij tijds te<br />

informeren over voor hem belangrijke zaken en over relevante<br />

marktontwikkelingen.”<br />

Tijdens de kredietcrisis heeft Feijs een aantal portefeuilles<br />

overgenomen. “Ook dan zie je heel nadrukkelijk<br />

het belang van actief <strong>klantbeheer</strong> in. Het is namelijk<br />

goed voor de continuïteit van je onderneming. Wij zijn<br />

onder meer gespecialiseerd in hypotheken. Als nieuwe<br />

hypotheken minder aantrekkelijk worden, is de kans<br />

groot dat je dit goed gaat merken in je cijfers. Met actief<br />

<strong>klantbeheer</strong> ben je gewoon minder afhankelijk van<br />

de schommelingen in de markt. Bovendien wordt het<br />

enorm gewaardeerd door je klanten en omdat ze zo tevreden<br />

zijn, brengen ze ook weer nieuwe klanten aan.<br />

Het mooie is ook dat deze klanten naar je toe komen,<br />

juist omdat ze gehoord hebben dat er aandacht voor de<br />

klant is, ook na een advies en/of het afsluiten van een<br />

product. Zij passen dus direct al bij je kantoor.”<br />

Om actief <strong>klantbeheer</strong> goed te doen, heb je ook goede<br />

ondersteunende ict nodig. Feijs is van gestart gegaan<br />

met een eigen CRM-pakket. “Voordeel is dat je de inrichting<br />

zelf in de hand hebt. Wij weten precies welke signalen<br />

we willen hebben en waar we op moeten letten. Pas<br />

de laatste tijd, door onder meer corona en de veranderende<br />

maatschappelijke rol van financiële instellingen,<br />

zie je dat banken signalen actief naar ons doorsturen.<br />

Hun systemen zijn niet alleen beter op orde, maar ze<br />

communiceren ook beter met ons. Hoe eerder je op signalen<br />

kunt inspelen, hoe meer leed je kunt voorkomen.<br />

Overigens geldt dit nog niet voor alle banken. In de toekomst<br />

zou ik graag ook met meerdere banken goede afspraken<br />

willen maken over het doorgeven van signalen.<br />

Daarnaast beschikken we zoals gezegd over een eigen<br />

agenderingssysteem. Ten slotte versturen we nieuwsbrieven<br />

met relevante ontwikkelingen voor de klant.” n<br />

ANDRÉ FEIJS<br />

André Feijs Financiële Planners is een full service financieel<br />

adviesbureau gericht op hypotheken, pensioenen, vermogensen<br />

estateplanning, bedrijfsfinancieringen en assurantiën.<br />

Kenmerk van Feijs is inzicht bieden en duidelijke uitleg<br />

in begrijpelijke taal. Dat geldt ook voor mensen afkomstig uit<br />

een ander land of uit een andere cultuur (zoals bijvoorbeeld<br />

expats) of voor mensen met een ontwikkelingsstoornis (zoals<br />

bijvoorbeeld autisme).<br />

Om klanten volledig van dienst te zijn, werkt Feijs ook samen<br />

met andere professionals, zoals: makelaars, taxateurs,<br />

projectontwikkelaars, accountants, fiscalisten en notarissen.<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 25


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

ER IS DE LAATSTE JAREN VEEL GEZEGD EN GESCHREVEN OVER DE<br />

DIENSTVERLENING VAN BEMIDDELAARS TIJDENS DE LOOPTIJD VAN EEN<br />

FINANCIEEL PRODUCT. DENK ALLEEN AL AAN DE, VAAK HEFTIGE, REACTIES OP DE<br />

UITSPRAKEN VAN KIFID OVER HET WIJZEN VAN KLANTEN OP PREMIEDALINGEN<br />

BIJ ORV. EN DE DISCUSSIE OVER DE VRAAG OF JE WEL OF GEEN (EXTRA) GELD<br />

MAG VRAGEN AAN DE KLANT VOOR DIE DIENSTVERLENING. DAARBIJ VALT MIJ<br />

OP DAT ER TOCH VAAK MISVERSTANDEN BLIJKEN TE BESTAAN OVER DE VRAAG<br />

WAT DE ‘NAZORG’ VAN BEMIDDELAARS NU PRECIES INHOUDT EN WAT DAAROVER<br />

WETTELIJK GEREGELD IS. IN DEZE BIJDRAGE SCHETS IK DE JURIDISCHE KADERS.<br />

De omvang van<br />

de dienstverlening<br />

tijdens de looptijd<br />

TEKST ROBIN VAN BEEM | BEELD PETER BEEMSTERBOER<br />

Om te beginnen: ik weet niet hoe het<br />

met u zit. Maar ik moet bij de term<br />

‘nazorg’ altijd denken aan die boodschap<br />

die getoond wordt na een<br />

heftige TV-uitzending. U weet wel:<br />

“Heeft u behoefte aan nazorg? Bel<br />

Stichting Correlatie.” Of aan die verpleger naast het bed:<br />

“Gaat het weer een beetje, meneer Dröge?” In het kader<br />

van de dienstverlening van de financieel adviseur past<br />

die term niet goed. Want het gaat niet om nazorg in de<br />

zin dat er gekeken moet worden hoe het gegeven advies<br />

bevallen is, maar om doorlopende zorg voor de belangen<br />

van de klant. Adfiz maakt zich er daarom al langer<br />

hard voor dat deze term vermeden dient te worden en<br />

dat je het beter kunt hebben over “doorlopende dienstverlening”.<br />

Daar sluit ik mij graag bij aan. Het gaat zoals<br />

gezegd om de vraag wat je voor de klant doet tijdens<br />

de looptijd van de dienstverlening en hoe je reageert op<br />

veranderingen na het afsluiten. En niet zo zeer om (na)<br />

zorg ten aanzien van de al geleverde dienst.<br />

WEZENLIJKE WIJZIGINGEN<br />

De regels over de zorgplicht van de bemiddelaar, en dus<br />

ook over de doorlopende dienstverlening, zijn te vinden<br />

in het publiekrecht (de Wft) en in het civiel recht (de<br />

overeenkomst van opdracht met de klant).<br />

De Wft kent de nodige regels in het kader van de<br />

zorgplicht van de bemiddelaar. Met name tijdens het<br />

adviestraject. Zoals de verplichting om voldoende precontractuele<br />

informatie te verstrekken aan de klant, een<br />

klantprofiel op te stellen en een advies te geven voor het<br />

product dat het beste bij dat profiel past. Als het product<br />

26 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

eenmaal tot stand gekomen is, kent de Wft veel minder<br />

verplichtingen. Eigenlijk alleen de in artikel 4:20 Wft opgenomen<br />

plicht om de klant tijdens de looptijd te informeren<br />

over wezenlijke wijzigingen in de informatie die<br />

precontractueel aan de klant verstrekt is.<br />

Over welke informatie gaat het? Artikel 4:20 lid 1 Wft<br />

schrijft voor dat de bemiddelaar voorafgaand aan het adviseren<br />

over een product aan de klant informatie moet<br />

verstrekken voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor<br />

een adequate beoordeling van het product. Voor een<br />

complex product moet dus meer informatie verstrekt<br />

worden dan voor een eenvoudige schadeverzekering.<br />

Als er tijdens de looptijd iets in die verstrekte informatie<br />

wijzigt, moet de klant daarover volgens artikel 4:20 lid 3<br />

Wft geïnformeerd worden. Denk bij een schadeverzekering<br />

bijvoorbeeld aan wijzigingen in de polisvoorwaarden<br />

of de premie. Deze plicht tot informeren rust in beginsel<br />

op de aanbieder van het product. Maar als het product<br />

tot stand komt via een bemiddelaar, dan verschuift<br />

zij op grond van artikel 4:21 Wft naar de bemiddelaar.<br />

Robin van Beem: ‘Maak<br />

duidelijke afspraken met<br />

de klant over de doorlopende<br />

dienstverlening.’<br />

NIET VEEL OM HET LIJF<br />

Goed om op te merken is, dat het alleen gaat om een<br />

plicht tot informeren. Je hoeft dus niet iedere individuele<br />

klant te adviseren wat deze wijziging voor hem of<br />

haar betekent. Een bemiddelaar kan al aan de informatieplicht<br />

voldoen door een algemene mailing aan al zijn<br />

klanten te sturen. De verplichtingen uit de Wft ten aanzien<br />

van de doorlopende dienstverlening hebben dus<br />

niet veel om het lijf. En er zijn voldoende digitale tools<br />

beschikbaar om daarbij te ondersteunen.<br />

Bemiddelaars doen er wel goed aan om dit serieus<br />

op te pakken. Het is namelijk altijd beter om klachten te<br />

voorkomen dan om je ertegen te moeten verweren. De<br />

bemiddelaar kan het bovendien ook juist zien als een<br />

commercieel sterk contactmoment. Je laat de klant zien<br />

dat je aan hem denkt. En als de klant wil weten wat de<br />

wijzigingen voor zijn situatie betekenen, dan kan de<br />

klant daarvoor een nieuw (betaald) adviestraject ingaan.<br />

ONJUIST<br />

In de praktijk zie je dat Kifid nog wel eens probeert om<br />

ter bescherming van de klant de wettelijke bepaling op<br />

te rekken. Zo heeft de Geschillencommissie van Kifid in<br />

een aantal uitspraken over premiedalingen in de markt<br />

voor ORV’s geoordeeld dat sprake zou zijn van wezenlijke<br />

wijzigingen in de zin van artikel 4:20 Wft, waarover<br />

de klant geïnformeerd had moeten worden. Dat<br />

oordeel is natuurlijk onjuist. Het feit dat de premie van<br />

vergelijkbare producten bij andere aanbieders gedaald<br />

is, is slechts een algemene marktontwikkeling en niet<br />

een wijziging in de precontractuele informatie over het<br />

door de klant afgesloten product. Van dat product is de<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 27


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

premie immers juist niet gewijzigd. De Commissie van<br />

Beroep heeft dat inmiddels ook terecht bevestigd. Toch<br />

blijft het nog wel eens misgaan bij de Geschillencommissie.<br />

Zo heeft zij vorig jaar in een uitspraak (Geschillencommissie<br />

Financiële Dienstverlening nr. 2021-0741)<br />

geoordeeld dat een bemiddelaar de klant wel op grond<br />

van artikel 4:20 Wft had moeten wijzen op premiedalingen<br />

bij ORV’s. Want, aldus de Geschillencommissie, de<br />

betreffende klant had een ORV gesloten bij een aanbieder<br />

die maar een soort producten aanbood. Daarom zou<br />

hier volgens de Geschillencommissie wel sprake zijn<br />

van een wijziging in het door de klant afgesloten product.<br />

Ook die uitspraak is mijns inziens onjuist. Want in<br />

de premie van het door de klant afgesloten product was<br />

nu juist niets veranderd. Daaraan doet niet af dat hetzelfde<br />

product bij deze aanbieder inmiddels tegen een<br />

lagere premie verkrijgbaar zou zijn. Maar de uitspraak<br />

onderstreept wel dat de Geschillencommissie de grenzen<br />

van artikel 4:20 Wft nog steeds graag oprekt.<br />

VERPLICHT OVERBOEKEN<br />

Een interessante vraag is verder nog hoe lang de bemiddelaar<br />

gebonden is aan de publiekrechtelijke verplichtingen.<br />

Mijns inziens gelden die verplichtingen<br />

voor alle verzekeringen die tot de portefeuille van de<br />

bemiddelaar behoren zo lang die producten lopen. Omdat<br />

sprake is van publiekrecht, kun je deze verplichte<br />

dienstverlening niet contractueel uitsluiten. Kifid heeft<br />

daarom al eerder bepaald dat de bemiddelaar de klant<br />

moet blijven informeren over wezenlijke wijzigingen,<br />

ook als de klant zijn betaalde abonnement heeft opgezegd.<br />

De verplichting vervalt alleen als de verzekering<br />

niet meer tot de portefeuille behoort. Als de bemiddelaar<br />

de wettelijke zorgplicht niet onbetaald wil verzorgen,<br />

doet hij er daarom goed aan om in abonnementsvoorwaarden<br />

op te nemen dat de klant na opzegging<br />

van het abonnement verplicht is om zijn verzekeringen<br />

over te boeken naar een andere partij.<br />

‘Geschillencommissie rekt<br />

nog steeds graag grenzen<br />

op van artikel 4:20 Wft’<br />

OPEN NORM IN CIVIELRECHT<br />

De verdere omvang van de zorgplicht tijdens de looptijd<br />

van het product wordt bepaald door het civielrecht,<br />

te weten artikel 7:400 e.v. BW. Daarin is de open norm<br />

te vinden dat de opdrachtnemer zich als een goed opdrachtnemer<br />

dient te gedragen. U kent inmiddels wel<br />

de vaste inkleuring daarvan door de Hoge Raad: de bemiddelaar<br />

dient zich te gedragen als een redelijk bekwame<br />

en redelijk handelend vakgenoot betaamt. Het<br />

uitgangspunt daarbij is dat er contractsvrijheid is. Dus<br />

hangt het af van de afspraken die de bemiddelaar met<br />

de klant gemaakt heeft.<br />

Vaak is het zo dat er tussen klant en bemiddelaar<br />

geen schriftelijke afspraken zijn en dat er ook mondeling<br />

geen expliciete afspraken gemaakt zijn. Dat is zeker bij<br />

schadeverzekeringen op provisiebasis niet gebruikelijk.<br />

Dan zal een rechter aansluiting zoeken bij wat gebruikelijk<br />

is in de branche. Daartoe behoort volgens vaste jurisprudentie<br />

in elk geval dat de bemiddelaar tijdens de<br />

looptijd van een verzekering moet waken voor de belangen<br />

van de klant en dat hij de verzekeraar opmerkzaam<br />

moet maken van feiten die van invloed kunnen zijn op<br />

de dekking, zoals leegstand of verbouwing. Ook zal hij<br />

periodiek moeten beoordelen of de gekozen verzekeringen<br />

en de verzekerde bedragen nog aansluiten bij de<br />

wensen en doelstellingen van de klant. Maar het is dus<br />

mogelijk om meer of minder diensten af te spreken met<br />

de klant. Als er sprake is van rechtstreekse beloning, dan<br />

hanteren bemiddelaars meestal wel een schriftelijke opdracht<br />

tot dienstverlening, waarin ook de aard en omvang<br />

van de dienstverlening tijdens de looptijd van het<br />

product omschreven wordt. Dan zie je dat je dat heel verschillend<br />

kunt invullen. Bij pensioenen is de dienstverlening<br />

tijdens de looptijd doorgaans heel uitgebreid. Terwijl<br />

die dienstverlening bij hypotheken vaak beperkt is.<br />

NIET AUTOMATISCH<br />

Hoe zit het civielrechtelijk dan met die uitspraken over<br />

premiedaling bij ORV’s? De Commissie van Beroep van<br />

Kifid heeft bevestigd dat het civiele recht niet automatisch<br />

een plicht meebrengt om de klant te wijzen op algemene<br />

marktomstandigheden, zoals premiedalingen.<br />

Die plicht is er alleen als daarover afspraken zijn gemaakt<br />

met de klant. In de praktijk komen dergelijke afspraken<br />

wel voor. Er zijn kantoren die hun klant (in een<br />

OtD of in de voorwaarden van een abonnement) beloven<br />

dat zij altijd zullen zorgen voor de laagste premie. Of<br />

dat zij een jaarlijkse premiecheck uitvoeren om te zien<br />

of de klant kan besparen. Dergelijke beloftes moet de bemiddelaar<br />

uiteraard wel (aantoonbaar!) waarmaken.<br />

CONCLUSIE<br />

Wat is nu de slotsom van dit alles? Dat de publiekrechtelijke<br />

verplichtingen tijdens de looptijd beperkt zijn. En<br />

dat het hoe dan ook van belang is om duidelijke afspraken<br />

te maken met de klant over de doorlopende dienstverlening,<br />

zodat de klant precies weet wat hij wel en<br />

niet kan verwachten tijdens de looptijd. n<br />

28 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


PARTNER IN KENNIS<br />

DE WONING- EN HYPOTHEKENMARKT IS ALTIJD IN<br />

BEWEGING. DAN IS ER NIET ALTIJD VOLDOENDE TIJD VOOR<br />

ACTIEF KLANTBEHEER. DAT IS EEN GEMISTE KANS. WANT<br />

TIJDENS DE LOOPTIJD VAN EEN HYPOTHEEK GEBEURT<br />

ER VEEL IN EEN MENSENLEVEN. ALS ADVISEUR KEN<br />

JE JE KLANT HET BESTE EN WIL JE JE KLANT ZO GOED<br />

MOGELIJK BEGELEIDEN. DOOR VOORAF ADVIES TE GEVEN<br />

OVER LIFE EVENTS MAAK JE ÉCHT HET VERSCHIL VOOR<br />

KLANTEN, NU EN IN DE TOEKOMST. ACTIEF KLANTBEHEER<br />

IS HET FUNDAMENT VAN DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN<br />

ZOWEL KLANT ALS ADVISEUR.<br />

Het fundament van de<br />

financiële gezondheid van<br />

consument en adviseur<br />

TEKST HIDDE COEBERGH, DIRECTEUR WONEN ING<br />

Het belang van proactief <strong>klantbeheer</strong><br />

kan niet genoeg benadrukt<br />

worden. Niet omdat<br />

ik denk dat het intermediair<br />

hier geen rol ziet, maar omdat<br />

hier de afgelopen jaren in de oververhitte<br />

woning- en hypothekenmarkt,<br />

met een schaars aanbod op de arbeidsmarkt<br />

van nieuw talent, soms te weinig<br />

tijd voor was. Als het aantal nieuwe<br />

hypotheekaanvragen het aantal beschikbare<br />

arbeidsuren in een week structureel<br />

overschrijdt, dan is de bestaande klant<br />

die zichzelf niet meldt gauw vergeten.<br />

Dat is begrijpelijk maar niet goed voor de<br />

consument en voor een gezonde bedrijfsvoering<br />

op de langere termijn.<br />

DIT IS HÉT MOMENT<br />

Wat de hypotheekmarkt de rest van 2022<br />

en de komende jaren gaat doen, laat<br />

zich moeilijk voorspellen. De traditionele<br />

zomerdip lijkt wat dieper dan we historisch<br />

zien; een vorm van afkoeling in<br />

volume, omloopsnelheid en prijsontwikkeling<br />

lijkt meer voor de hand te liggen<br />

dan een terugkeer naar de hectiek van<br />

de periode van voor de zomer. Mocht er<br />

dus proactief beheerwerk zijn blijven liggen,<br />

dan is dit hét moment om dat waar<br />

dat noodzakelijk is te repareren en voor<br />

de toekomst te borgen. Een huis en een<br />

hypotheek zijn voor de lange termijn.<br />

Met dertig jaar heeft een hypotheek een<br />

looptijd die de consument eigenlijk niet<br />

kan overzien. De adviseur kan, en moet,<br />

daarbij helpen. De consument kijkt vooral<br />

uit naar mooie momenten als een<br />

huis kopen, baanzekerheid, samenwonen,<br />

trouwen, kinderen krijgen, een<br />

wereldreis en een goed pensioen. De<br />

adviseur weet wel beter. Hij kent de<br />

feiten en weet dat ‘life events’ bij het<br />

leven horen. Zo’n één op de drie relaties<br />

loopt op de klippen, baanzekerheid<br />

is een utopie, kinderen gaan studeren<br />

en dat kost geld, de kans op ziekte of<br />

vroegtijdig overlijden is reëel, pensioen<br />

is niet waardevast, woonwensen veranderen,<br />

keukens en badkamers vragen<br />

investeringen en verduurzaming is niet<br />

meer weg te denken.<br />

30 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


ING<br />

APK<br />

De adviseur weet hoe op deze events te<br />

anticiperen in het advies en te reageren<br />

als het moment daar is. De ambitie van<br />

adviseurs zou naar mijn beeld moeten<br />

zijn om met klanten in gesprek te gaan<br />

vóór zo’n life event zich voordoet. Vanuit<br />

de klant gebeurt dit echter niet zo snel.<br />

De klant meldt zich, áls de klant zich al<br />

meldt, als het event daar is. De adviseur<br />

zal dus met regelmaat proactief het contact<br />

moeten zoeken om te informeren of<br />

er zich iets gaat voordoen wat herijking<br />

of update van het advies vereist.<br />

In de dagelijkse praktijk kom ik steeds<br />

meer initiatieven op dit vlak tegen. Van<br />

eens per jaar of twee jaar een fysiek contactmoment<br />

tot e-mail vragenlijsten,<br />

WhatsApp-initiatieven, outbound gesprekjes<br />

en zelfs traditionele, vaak ludieke,<br />

mailings. De vorm is voor mij minder<br />

relevant, zolang er maar een periodieke<br />

APK is. De woordkeuze APK is hier geen<br />

toeval. De risico’s van een onvoldoende<br />

onderhouden auto zijn duidelijk; de overheid<br />

koos daarom voor een verplichte<br />

periodieke keuring. De risico’s van het<br />

niet periodiek onderhouden van de financiële<br />

situatie zijn eveneens groot; een<br />

wettelijke verplichting tot onderhoud is<br />

er niet. Hier ligt dus een grote rol en verantwoordelijkheid<br />

voor de adviseur.<br />

ADVIESKOSTEN<br />

Met proactief beheer draagt de adviseur<br />

bij aan de financiële gezondheid<br />

van klanten. En dat is goed, want zo zijn<br />

zij verzekerd van veel meer dan één keer<br />

de juiste keuze voor een hypotheek en<br />

hypotheekverstrekker. Ook is het structureel<br />

inrichten van actief beheer goed<br />

voor de continuïteit van de adviespraktijk<br />

van de adviseur: het bindt klanten en<br />

zorgt voor nieuwe klanten. De adviseur<br />

kan de toegevoegde waarde die tijdens<br />

de looptijd wordt geleverd meenemen in<br />

de advieskosten.<br />

Hierbij helpt het te realiseren dat ‘life<br />

events’ meer zijn dan de traditionele momenten<br />

als relatiebreuk, verbouwing en<br />

dat soort zaken. Denk aan de maatschappelijke<br />

aandacht voor het klimaat. Voor<br />

veel consumenten een reden om hun<br />

Hidde Coebergh: ‘De adviseur<br />

heeft een wereld te winnen.’<br />

woning te willen verduurzamen. Vaak<br />

weten mensen niet waar te beginnen en<br />

hoe dat te financieren. Denk aan de stijgende<br />

energielasten. Dit versterkt de behoefte<br />

aan verduurzaming en voedt de<br />

behoefte aan inzicht in de eigen financiële<br />

gezondheid. Dan zijn de hypotheek,<br />

de verzekeringen en het pensioen de<br />

belangrijkste gespreksonderwerpen<br />

waarbij advies van een specialist noodzaak<br />

is. Een adviseur die op deze ‘life<br />

events’ en onderwerpen toegevoegde<br />

waarde biedt maakt ambassadeurs<br />

van zijn of haar klanten. En die ambassadeurs<br />

brengen weer nieuwe klanten.<br />

Waar een huis en hypotheek voor de consument<br />

het fundament zijn voor de financiële<br />

gezondheid, zijn tevreden klanten<br />

dat voor een onafhankelijk adviseur.<br />

FUNDAMENT<br />

Ook als het gaat om actief beheer staat<br />

ING graag naast de professioneel onafhankelijk<br />

adviseur. Ten eerste door het<br />

bestendigen en blijvend uitbouwen van<br />

onze langjarige keuze voor het professioneel<br />

onafhankelijk intermediair als<br />

belangrijkste distributiepartner voor<br />

hypotheken. Hierbij is ING een marktpartij<br />

die er altijd was, is en blijft. Een<br />

geruststellende gedachte bij verlenging,<br />

verhoging of aanpassing van een hypotheek.<br />

ING biedt naast gemak in het<br />

aanvraagproces ook aanspreekpunten,<br />

oplossingen en processen gedurende<br />

de looptijd van een hypotheek. Met de<br />

klant aan het stuur – de AVG is leidend<br />

– vraagt een adviseur ná toestemming<br />

van de klant snel gemakkelijk en kosteloos<br />

de meest actuele klantdata op. Of<br />

de klant deelt via de app zijn gegevens<br />

met de adviseur.<br />

<strong>Actief</strong> <strong>klantbeheer</strong> als fundament<br />

van de financiële gezondheid van consument<br />

en adviseur; de adviseur heeft een<br />

wereld te winnen. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 31


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

RUIM ÉÉN JAAR GELEDEN HEBBEN DIVERSE MARKTPARTIJEN<br />

HET MANIFEST ACTIEF KLANTBEHEER ONDERTEKEND. HET DOEL<br />

VAN HET INITIATIEF EN HET MANIFEST IS DE RELATIE TUSSEN<br />

KLANT EN FINANCIEEL PROFESSIONAL TIJDENS DE LOOPTIJD<br />

VAN EEN FINANCIEEL PRODUCT, ZOALS BIJVOORBEELD EEN<br />

HYPOTHEEK, TE VERBETEREN. OF ZOALS IN HET MANIFEST<br />

GEFORMULEERD IS: HET BEVORDEREN VAN DE FINANCIËLE<br />

GEZONDHEID VAN CONSUMENTEN DOOR HET ACTIEF<br />

ONDERHOUDEN VAN DE RELATIE MET BESTAANDE KLANTEN.<br />

In goede maar ook<br />

in slechte tijden<br />

SAMENSTELLING MICHEL LIGTLEE, VERENIGING EIGEN HUIS<br />

Velen van ons hadden een jaar geleden<br />

niet kunnen vermoeden dat we nu op<br />

een kantelpunt in de woning- en hypotheekmarkt<br />

zouden zitten. Na jaren van<br />

forse prijsstijgingen van woningen en<br />

extreem lage hypotheekrentes zien we<br />

nu een afvlakking van de stijging van de huizenprijzen<br />

en een forse stijging van de hypotheekrente in de eerste<br />

helft van dit jaar. Het gevolg hiervan is het opdrogen<br />

van de oversluitmarkt en toenemende onzekerheid bij<br />

kopers. Uit de HDN-cijfers blijkt dan ook dat vrijwel alle<br />

klantprofielen in juli aanzienlijk minder hypotheekaanvragen<br />

gedaan hebben ten opzichte van juli vorig jaar.<br />

Niet verrassend is door de gestegen rente de grootste<br />

afname (maar liefst 72 procent) zichtbaar in de markt<br />

van de oversluiters. Voor adviseurs zal deze ontwikkeling<br />

betekenen dat zij de komende tijd op zoek moeten<br />

naar andere doelgroepen.<br />

Nazorg en aandacht voor bestaande klanten kan<br />

dan uitkomst bieden. Vanuit Vereniging Eigen Huis<br />

zien wij dat juist bestaande klanten nu wel wat extra<br />

aandacht kunnen gebruiken door de gestegen vaste<br />

lasten. Bij veel mensen is de energierekening fors gestegen<br />

en door de aanhoudend hoge inflatie zijn de<br />

overige vaste lasten ook fors toegenomen. Berichten<br />

in de media laten zien dat de gemiddelde energierekening<br />

zomaar kan verdrievoudigen en de boodschappen<br />

voor een gemiddeld gezin al 1.500 euro duurder zijn dan<br />

een jaar geleden. Ook ligt een forse naheffing van de<br />

energieleverancier nog op de loer als blijkt dat huidige<br />

maandbedrag te laag is.<br />

Door de gestegen energieprijzen zijn veel huiseigenaren<br />

op zoek naar mogelijkheden om te besparen op<br />

de energierekening en wordt onderzocht of de woning<br />

verduurzaamd kan worden. De financiering speelt hierbij<br />

een belangrijke rol. Mogelijk kunnen huiseigenaren<br />

gebruik maken van subsidies en aantrekkelijke financieringsoplossingen,<br />

zoals die worden aangeboden door<br />

het Warmtefonds. Als financieel adviseur kun je jouw<br />

klanten op weg helpen met de financiering van het<br />

verduurzamen van de woning om zo te besparen op de<br />

energierekening.<br />

32 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Michel Ligtlee:<br />

‘Benader je klant,<br />

neem de achterdocht<br />

weg en ga<br />

in gesprek.’<br />

VASTE LASTEN<br />

De grootste zorgen liggen echter bij de betaalbaarheid<br />

van de vaste lasten. Diverse instanties, waaronder het<br />

Nibud en de NVVK, verwachten dat veel mensen de komende<br />

periode met betalingsachterstanden te maken<br />

gaan krijgen. Wat betekent dat voor jouw klanten? Zijn<br />

zij nog wel in staat om hun vaste lasten te betalen en<br />

hoe kunnen zij ondersteund worden als er financiële<br />

problemen dreigen te ontstaan? Op dit gebied ligt ook<br />

een belangrijke link met het manifest. Het gaat om de<br />

financiële gezondheid van jouw klanten. Inmiddels weten<br />

wij wat financiële problemen en financiële stress<br />

met mensen kan doen. Het geeft niet alleen mentale<br />

problemen, maar kan uiteindelijk ook fysieke problemen<br />

opleveren. Ook weten wij uit de financiële crisis,<br />

dat mensen met financiële problemen vaak hun hoofd<br />

in het zand steken, te lang wachten om in actie te komen<br />

en vaak toch terughoudend zijn om contact op te<br />

nemen met de energieleverancier of de geldverstrekker.<br />

Je weet nooit welke acties deze vervolgens gaat ondernemen.<br />

Hierdoor nemen de problemen en achterstanden<br />

alleen maar toe.<br />

FINANCIËLE GEZONDHEID<br />

Juist als het gaat om de financiële gezondheid van<br />

jouw klanten, kun jij als financieel adviseur de komende<br />

tijd een belangrijke rol spelen. Benader bestaande<br />

klanten en kijk hoe jij hen kan helpen als er financiële<br />

problemen dreigen te ontstaan. Zorg ervoor dat mensen<br />

tijdig contact opnemen met betreffende instanties<br />

en help ook hier mensen op weg. Verwijzen naar<br />

de juiste instanties kan al een belangrijke stap zijn. Zo<br />

is Vereniging Eigen Huis samenwerkingspartner van<br />

de Nederlandse Schulphulproute (NSR), initiatiefnemer<br />

van Geldfit. Met de Geldfit-test krijgen mensen<br />

inzicht, vrijblijvend advies, tips en goede verwijzingen<br />

voor hulp.<br />

Ik begrijp ook dat je dan misschien denkt dat kost<br />

alleen maar tijd en geld en levert mij weinig op. Door<br />

een uitzondering in het provisieverbod is het mogelijk<br />

dat de geldverstrekker bepaalde kosten voor zijn rekening<br />

neemt. Deze uitzondering is nadrukkelijk bedoeld<br />

voor consumenten met (voorzienbare) financiële problemen<br />

waarvan verwacht mag worden dat zij niet of<br />

zeer beperkt in staat zijn om de kosten van advies te betalen.<br />

Maar het gaat uiteindelijk vooral om de langdurige<br />

relatie die je aangaat met jouw klant als een hypotheek<br />

met een looptijd van 30 jaar wordt afgesloten. Zo<br />

moet je er in goede, maar vooral ook in slechtere tijden<br />

voor jouw klant zijn. Zeker als je er in slechte tijden voor<br />

jouw klant bent, zal hij ongetwijfeld in betere tijden<br />

ook weer bij jou aankloppen.<br />

Kortom, benader je klant, neem de achterdocht weg<br />

en ga in gesprek! n<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 33


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

“NEEM MINDER KLANTEN IN BEHEER ZODAT JE DAADWERKELIJK AL JE<br />

KLANTEN KENT EN KAN BEDIENEN. RUIM TWINTIG JAAR TERUG, TOEN<br />

IK MIJN EERSTE ADVIESKANTOOR BEGON, HADDEN WE 2.000 KLANTEN<br />

IN DOSSIER. NU ZIJN DAT ER HONDERD. MAAR VOOR DEZE KLANTEN<br />

DOEN WE BIJNA ALLES EN HEBBEN WE ALLE TIJD. DAT IS EEN GROOT<br />

VERSCHIL, OOK VOOR ONS TEAM. WE ERVAREN VOLDOENING EN MEER<br />

BETEKENIS”, ALDUS MAURICE VAN DEN HEMEL, OPRICHTER VAN<br />

GEWOON LEKKER LEVEN UIT WEMELDINGE (ZEELAND).<br />

Doe meer voor<br />

minder klanten<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK<br />

<strong>klantbeheer</strong> is het tegenovergestelde<br />

van passief of reactief <strong>klantbeheer</strong>.<br />

Basis van actief <strong>klantbeheer</strong> is<br />

een goed systeem dat actief helpt om<br />

op regelmatige basis contact te hebben<br />

met de klant. Waarom? Omdat “<strong>Actief</strong><br />

dit logisch is. Natuurlijk moet je er zijn op belangrijke<br />

momenten voor de klant, maar ook als er ‘niks’ wijzigt<br />

in het leven van een klant wil je toch periodiek de positief<br />

kritische begeleider zijn of de klant nog wel zijn<br />

zelf gekozen juiste koers aan het varen is. Dat maakt<br />

het contact interessant en soms verrassend en dit is de<br />

reden dat ons vak zo mooi is. Daarbij hebben wij een<br />

concept ontwikkeld waarbij er automatisch ieder kwartaal<br />

contact is door middel van een ‘stoplichtmodel’<br />

dat aangeeft of het goed, redelijk of slecht gaat met de<br />

klant. Dit onderdeel is puur zakelijk/financieel en geeft<br />

inzichten om bijtijds in actie te komen. Daarnaast hebben<br />

we minimaal één keer per jaar persoonlijk contact<br />

met de klant om erachter te komen hoe het echt met<br />

hem of haar is.”<br />

Van den Hemel heeft actief <strong>klantbeheer</strong> vijftien jaar geleden<br />

omarmd op het moment dat hij een nieuw bedrijf<br />

neerzette. Ook is hij op dat moment overgestapt naar<br />

Salesforce. “Dit is een systeem dat nagenoeg alle processen<br />

automatiseert en dat ons als adviseurs helpt om<br />

bijtijds onze klanten te kunnen contacten. We hebben<br />

er heel veel werk van gemaakt om dit systeem eigen te<br />

maken, uiteraard in het volle besef dat een systeem uiteindelijk<br />

alleen maar een middel is om persoonlijk contacten<br />

tot stand te brengen.”<br />

BENEFITS<br />

“<strong>Actief</strong> <strong>klantbeheer</strong> heeft ons veel opgeleverd. We kunnen<br />

ons veel beter focussen op waar we goed in zijn: advies.<br />

We hebben meer grip op ons werk en ook meer inzicht in<br />

de vraagstukken van onze klanten. En het levert ons absoluut<br />

meer plezier en voldoening op. Ook merken we dat<br />

klanten actieve ondersteuning als bijzonder waardevol<br />

ervaren. Met actief <strong>klantbeheer</strong> geeft je klanten duidelijkheid,<br />

rust en focus. En, het levert rendabelere klanten op,<br />

ook al is dat het gevolg en was dat niet het doel.”<br />

34 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

“We beschikken momenteel over ongelofelijk veel data<br />

van onze klanten. Ik herinner me nog goed de uitspraak<br />

van Coolblue-eigenaar Pieter Zwart: ’Wij kunnen op<br />

basis van data voorspellen wat de klant de komende<br />

maand gaat aanschaffen. Hoe mooi is het als we de beschikbare<br />

data steeds beter kunnen inzetten om klanten<br />

te ondersteunen bij hun ‘gewoon lekker leven’. We<br />

willen ons concept schaalbaar maken om te kunnen<br />

groeien om op deze manier voor steeds meer mensen<br />

van waarde te kunnen zijn en tegelijkertijd het persoonlijke<br />

te behouden. Dit is de mooiste uitdaging in<br />

mijn twintigjarig ondernemerschap.”<br />

TIPS<br />

“Begin vandaag nog! Het geeft zoveel waardering en<br />

plezier... en uiteindelijk ook meer financiële waarde.<br />

Maar, verandering is lastig voor ons geprogrammeerde<br />

gedrag, dus laat je goed informeren en begeleiden. Er<br />

zijn velen die het wiel al hebben uitgevonden, dus stop<br />

daar geen tijd en energie in. Zorg dat je vooral (actief)<br />

met je klant bezig kan zijn.” n<br />

Maurice van den Hemel:<br />

‘Begin vandaag nog.’<br />

GEWOON LEKKER LEVEN<br />

Waarom hebben veel MKB-bedrijven het zwaar? Zowel financieel,<br />

fysiek als emotioneel? Waarom werken zo veel mensen<br />

zonder plezier en raakt de passie waarmee men ooit begon verloren?<br />

Maurice van den Hemel heeft na vele jaren ondernemen<br />

in de financiële advieswereld ontdekt wat de reden hiervan is<br />

en heeft daarbij een succesmethode ontwikkeld waarbij kwaliteit<br />

van leven voorop staat en financieel resultaat een logisch<br />

gevolg is. Een unieke combinatie van het creëren van een stevig<br />

(financieel) fundament met inzichten vanuit neurowetenschappen<br />

om de beste versie van jezelf en je bedrijf te kunnen<br />

zijn! Hij geeft presentaties, verzorgt trainingen en coacht ondernemers,<br />

zodat mensen en bedrijven kunnen floreren.<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 35


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

VEEL ADVISEURS WILLEN AAN DE SLAG MET ACTIEF<br />

KLANTBEHEER, ZODAT ZIJ OOK NA HET AFSLUITEN<br />

VAN EEN FINANCIEEL PRODUCT OP DE JUISTE<br />

MOMENTEN BIJ HUN KLANTEN IN DE LUCHT KOMEN.<br />

MAAR HOE ZORG JE ERVOOR DAT JE DE JUISTE<br />

KLANT OP HET JUISTE MOMENT BENADERT? HOE<br />

KRIJG JE ÜBERHAUPT OVERZICHT EN INZICHT IN JE<br />

PORTEFEUILLE? EN HOE MAAK JE EEN SUCCESVOL<br />

VERDIENMODEL VAN ACTIEF KLANTBEHEER?<br />

In zeven stappen<br />

aan de slag met<br />

actief <strong>klantbeheer</strong><br />

TEKST ADFIZ<br />

Dat zijn vragen die Adfiz als branchevereniging<br />

de laatste jaren steeds vaker<br />

krijgt gesteld. Om antwoorden te krijgen<br />

op deze vragen heeft Adfiz een aantal<br />

kantoren bij elkaar om tafel gezet waar<br />

actief <strong>klantbeheer</strong> integraal onderdeel is<br />

van de dienstverlening. We zijn op zoek gegaan naar de<br />

rode draad in de verhalen van deze verschillende kantoren.<br />

Welke stappen hebben zij gezet en welke obstakels<br />

zijn zij overkomen om te komen waar ze nu staan?<br />

Deze zoektocht heeft geresulteerd in een Checklist <strong>Actief</strong><br />

Klantbeer. Dit document is geen kant-en-klaar businessmodel,<br />

maar biedt wel een stappenplan om actief<br />

<strong>klantbeheer</strong> in te richten op een manier die bij jouw<br />

kantoor past.<br />

Stap 1: Vaststellen van je visie en ambitie<br />

Transacties zijn het resultaat van een goede relatie, in<br />

plaats van andersom. Geen adviseur zal deze stelling<br />

ontkennen, maar het is van belang om jouw visie op die<br />

goede relatie concreet te maken. Wie wil je zijn voor je<br />

klant en hoe wil je dat klanten jou zien? Het formuleren<br />

van een antwoord op deze vraag is cruciaal voor het<br />

vaststellen van hoe jij actief <strong>klantbeheer</strong> in gaat vullen<br />

én om je klanten ontvankelijk te maken voor jouw<br />

nieuwe vorm van dienstverlening. Formuleer naast<br />

deze visie een aantal concrete ambities en spreek elkaar<br />

hierop aan. Adviseurs die succesvol zijn in actief<br />

<strong>klantbeheer</strong> geven aan dat deze concrete ambities helpen<br />

om bij tegenslag niet terug te vallen in de transactie-mindset<br />

en door te gaan.<br />

Stap 2: Bepalen dienstenpakket<br />

Op het moment dat de visie en ambities helder zijn,<br />

kom je aan bij de daadwerkelijk inhoud van actief <strong>klantbeheer</strong>.<br />

Bij deze stap maak je het antwoord concreet op<br />

de vraag wat je voor je klant wilt betekenen. Hiervoor<br />

moet je in ieder geval vier zaken op orde hebben:<br />

36 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

1. Omschrijving van je dienstenpakket(ten)<br />

Doe dit samen met je medewerkers. Zij weten immers<br />

het beste wat na het afsluiten van een product<br />

belangrijk is én welke beloften jullie als advieskantoor<br />

waar kunnen maken. Elke belofte schept immers<br />

een verplichting.<br />

2. Rendabel verdienmodel<br />

Tegenover het leveren van extra dienstverlening<br />

aan de klant en op orde houden van de administratie<br />

mag een faire vergoeding staan. Probeer daarom<br />

een globale inschatting te maken van de gemiddelde<br />

kosten per klant die je maakt aan uren van je<br />

medewerkers, software en andere zaken die komen<br />

kijken bij actief <strong>klantbeheer</strong>. Het is niet te voorkomen<br />

dat deze kosteninschatting bij het starten met<br />

actief <strong>klantbeheer</strong> deels op aannames is gebaseerd.<br />

Het goede nieuws is overigens wel dat veel adviseurs<br />

ervaren dat het simpelweg tussentijds benaderen<br />

van klanten in veel gevallen leidt tot veel<br />

nieuwe adviesopdrachten, afgesloten producten en<br />

daarmee een hogere omzet.<br />

3. Documenten om afspraken met de klant vast te<br />

leggen<br />

Het is belangrijk om afspraken die je met je klant<br />

maakt ook vast te leggen. Zo weet je wat je over en<br />

weer (niet) van elkaar kunt verwachten. Adfiz heeft<br />

op de website diverse modellen van opdracht (met<br />

en zonder provisie) en een voorbeeld van een serviceabonnement<br />

staan.<br />

4. Een goede pitch zodat de klant je meerwaarde snel<br />

doorgrondt.<br />

Ondanks dat het provisieverbod inmiddels bijna<br />

tien jaar bestaat, hebben veel klanten nog steeds<br />

moeite om te betalen voor nazorg. Dat er aan die<br />

werkzaamheden een prijskaartje hangt, blijft iets<br />

lastigs om te bespreken. Daarom is het belangrijk<br />

om met zelfvertrouwen je actieve ondersteuning tijdens<br />

de looptijd te ‘verkopen’. Zorg dat je pitch goed<br />

in elkaar zit en oefen met je collega’s.<br />

Stap 4: Inrichten organisatie<br />

De klantbenadering moet naast uniform en consistent<br />

natuurlijk vooral efficiënt zijn. Je wilt je uren immers<br />

steken in advies, niet in de administratie. De praktijk<br />

wijst uit dat je in ieder geval aan de volgende zaken<br />

moet denken:<br />

1. Database op orde en afgestemd op je dienstenpakket<br />

Een bekend Engels uitspraak luidt: ‘garbage in, garbage<br />

out’. Om je klanten goed te kunnen segmenteren<br />

en bedienen is het van belang dat je database<br />

(bijvoorbeeld ANVA, DIAS of CCS) op orde is. Verkeerde<br />

invoer is natuurlijk nooit helemaal te voorkomen,<br />

maar zorg er met je collega’s voor dat structurele<br />

fouten – bijvoorbeeld na de overname van<br />

een portefeuille – eerst zijn aangepakt voordat je<br />

met actief <strong>klantbeheer</strong> aan de slag gaat.<br />

2. Inrichting ICT-systeem zodat je klanten ‘op tijd tegenkomt’<br />

door automatische signalen<br />

De afgelopen jaren is het eenvoudiger geworden om<br />

te bepalen welke klanten aandacht behoeven. Zo is<br />

er zowel voor (schade)verzekeringen als hypotheken<br />

software beschikbaar gekomen die aangeeft welke<br />

klanten mogelijk kunnen besparen of voor wie een<br />

dekkingsaanpassing van belang is. Adfiz heeft voor<br />

haar leden met een aantal van deze partijen ledenvoordelen<br />

afgesloten, zodat ze hier tegen lagere kosten<br />

gebruik van kunt maken. Meer info op Adfiz.nl/<br />

ledenvoordelen.<br />

3. Neem medewerkers doorlopend mee in de nieuwe<br />

manier van denken en werken<br />

De bij dit stappenplan betrokken adviseurs waren<br />

unaniem over de belangrijkste sleutel tot succes:<br />

neem je medewerkers doorlopend mee in de nieuwe<br />

manier van werken. Ook al heb je je kantoor tot op<br />

het laatste papieren A4-tje gedigitaliseerd: voor de<br />

klant blijven jouw medewerkers het visitekaartje van<br />

je kantoor. Zorg dat je je medewerkers meeneemt in<br />

de nieuwe werkwijze én hen ondersteunt om vol te<br />

houden. Bijvoorbeeld door een opleiding aan te bieden<br />

of een of meerdere dagen vrij te roosteren om<br />

zich volledig te focussen op actief <strong>klantbeheer</strong>.<br />

Stap 3: Kies je klantbenadering<br />

Houd actief <strong>klantbeheer</strong> beheersbaar door te kiezen<br />

voor een uniforme en consistente klantbenadering en<br />

vastlegging van de klantcontacten. Dit kan bijvoorbeeld<br />

door de klant een mail te sturen, een keer na te bellen<br />

en bij het uitblijven van een reactie expliciet richting<br />

de klant kenbaar te maken dat hij nu aan zet is en jij<br />

als adviseur de komende periode zelf geen actie meer<br />

onderneemt. Dan blijft het natuurlijk de vraag welke<br />

klantgroep je op welk moment benadert.<br />

‘Een eventuele verzwaring<br />

van de nazorgverplichtingen<br />

dient gepaard<br />

te gaan met een solide<br />

financiering hiervan’<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 37


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Stap 6: Leg vast<br />

Zorg ervoor dat afspraken met de klant over actief beheer<br />

worden vastgelegd. Zo weet de klant wat hij van jou<br />

kan verwachten en ook wat jij als adviseur van een klant<br />

verwacht. Daarbij is het ook van belang dat je je werkzaamheden<br />

voor de klant zelf goed vastlegt. Zo kun je altijd<br />

aantonen welke stappen je hebt gezet en voorkom je<br />

discussie achteraf. Daarnaast wordt het zo eenvoudiger<br />

om actief <strong>klantbeheer</strong> te evalueren en te verbeteren.<br />

Stap 7: Meet & evalueer<br />

Zoals ik hierboven al benoemde is dit stappenplan geen<br />

kant-en-klaar businessmodel. Wat voor de ene medewerker<br />

of klant prettig werkt, zal bij een collega of andere<br />

klant niet aanslaan. Daarom is het van belang om vanaf<br />

het eerste klantcontact de resultaten te meten en hierover<br />

binnen kantoor het gesprek aan te gaan en te blijven<br />

voeren. Advieskantoren die actief <strong>klantbeheer</strong> succesvol<br />

hebben geïmplementeerd hebben vrijwel altijd hun<br />

werkwijze over langere periode steeds weer bij moeten<br />

stellen. En last but not least: vier de successen met elkaar.<br />

Stap 5: Aan de slag<br />

Niet alles hoeft perfect te zijn voordat je begint. Het is<br />

een ontwikkelingstraject dat je al werkende regelmatig<br />

kunt en zult bijstellen. Start gewoon met de signalen<br />

vanuit je dienstenpakket in je agenda. Een paar tips:<br />

1. Wacht niet te lang met starten<br />

2. Begin met een kleine groep klanten<br />

3. Zorg voor een goede pitch met een duidelijke what’s<br />

in it for me voor de klant<br />

4. Maak onderscheid tussen nieuwe klanten, bestaande<br />

fee-klanten en bestaande provisie-klanten<br />

5. Goed plannen, zodat je beloften tijdig na kunt komen<br />

TOT SLOT<br />

In dit stappenplan is actief klantbeer vooral benaderd<br />

vanuit het principe ‘de klant centraal’. En dat is ook de<br />

belangrijkste motivatie van veel adviseurs. Tegelijkertijd<br />

biedt actief <strong>klantbeheer</strong> een aantal belangrijke andere<br />

voordelen die je met het stappenplan ook aanpakt.<br />

Hierbij denk ik met name aan de steeds sterkere nadruk<br />

op nazorg vanuit de AFM. In de lobby staat Adfiz er pal<br />

voor dat een eventuele verzwaring van de nazorgverplichtingen<br />

gepaard moet gaan met een solide financiering<br />

hiervan. Geen terugkeer naar het provisietijdperk,<br />

maar wel door onderhoud onderdeel te maken van de<br />

productprijs of advieskosten aftrekbaar te maken. Tegelijkertijd<br />

signaleren wij dat er verschillende aanbieders<br />

in de markt zijn die handig op de toegenomen aandacht<br />

voor <strong>klantbeheer</strong> inspelen en daarbij soms doelbewust<br />

de adviseur passeren. Nog afgezien van het feit<br />

dat wij ervan overtuigd zijn dat een klant zich het liefst<br />

laat informeren en adviseren door een adviseur met<br />

wie een persoonlijke band bestaat, blijf je aanbieders<br />

met actief <strong>klantbeheer</strong> altijd een stapje voor. n<br />

‘Stappenplan helpt om<br />

actief <strong>klantbeheer</strong> in te<br />

richten op een manier die<br />

bij jouw kantoor past.’<br />

KENNISPORTALEN<br />

Adfiz heeft ruim 20 kennisportalen ter beschikking<br />

gesteld en er zijn nog verschillende in ontwikkeling.<br />

De meeste content is ook voor niet-leden zichtbaar.<br />

Zie: www.adfiz.nl/ledenvoordelen/kennisportalen<br />

Meer informatie over het stappenplan <strong>Actief</strong><br />

Klantbeheer: www.adfiz.nl/dossiers/actief-<strong>klantbeheer</strong><br />

38 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


PARTNER IN KENNIS<br />

NIEUWE HYPOTHEEKKLANTEN KRIJGEN VAAK DE MEESTE<br />

AANDACHT, MAAR OOK NA HET PASSEREN VAN DE HYPOTHEEK<br />

ZIJN ER VEEL MOMENTEN WAAROP MENSEN ADVISERING NODIG<br />

HEBBEN. HET ACTIEF BENADEREN VAN KLANTEN VERGT<br />

ECHTER TIJD EN HET BLIJKT SOMS LASTIG OM HET JUISTE<br />

MOMENT TE BEPALEN. OM HET FINANCIEEL ADVISEURS<br />

GEMAKKELIJK TE MAKEN, DEELT ABN AMRO KLANTSIGNALEN<br />

VIA ZIJN INTERMEDIAIRSPORTAAL. EEN CLIENT OFFICER MAAKT<br />

ADVISEURS DESGEWENST WEGWIJS OP HET PLATFORM.<br />

ABN AMRO breidt service aan adviseurs verder uit<br />

Aan de slag met<br />

klantsignalen<br />

TEKST MARTIN NEYT<br />

Financieel adviseurs kunnen na<br />

klanttoestemming op het intermediairsportaal<br />

van ABN AMRO<br />

onder meer actuele klantinformatie<br />

inzien, hypotheekaanvragen<br />

en -wijzigingen indienen. Hierbij<br />

krijgen ze hulpmiddelen aangeboden om<br />

alle onderdelen van het hypotheektraject<br />

te stroomlijnen zoals een voorbespreekmodule<br />

en een track-&-trace-programma.<br />

Daar zijn inmiddels middelen voor<br />

na het sluiten van de hypotheek bijgekomen.<br />

Zo stuurt ABN AMRO klantsignalen<br />

over verduurzamen, verbouwen/verhuizen<br />

en overwaarde bij senioren rechtstreeks<br />

door naar intermediairs. Zij kunnen<br />

deze signalen gebruiken als aanknopingspunt<br />

voor een klantgesprek en een<br />

voorstel voor vervolgstappen om klanten<br />

tijdens de hele looptijd van hun hypotheek<br />

te helpen met hun (financiële) beslissingen.<br />

Adviseurs hoeven ook niet zelf een<br />

uitnodiging voor een klantgesprek op<br />

te stellen, want die wordt in het portaal<br />

aangereikt. “Wij maken het voor intermediairs<br />

zo makkelijk als mogelijk om<br />

ermee aan de slag te gaan”, zegt Mark<br />

Groenendijk, manager Intermediaire<br />

Distributie bij ABN AMRO. “We hebben<br />

bij de inrichting van het platform nadrukkelijk<br />

gekeken waar en hoe we adviseurs<br />

praktisch kunnen ondersteunen.<br />

<strong>Actief</strong> <strong>klantbeheer</strong> is een punt van aandacht.<br />

Tijdens de hypotheekdrukte van<br />

de afgelopen jaren schoot dat er wel<br />

eens bij in. Nieuwe klanten kregen de<br />

meeste aandacht en dat is ook begrijpelijk,<br />

maar daarmee laat je een lange-termijnrelatie<br />

met klanten liggen. Als mensen<br />

eenmaal in hun huis wonen en de<br />

hypotheek wat langer loopt, gebeurt er<br />

van alles waarbij financieel advies meer<br />

dan welkom is.”<br />

Inmiddels pakt zo’n twintig procent<br />

van de financieel adviseurs met wie ABN<br />

AMRO samenwerkt de klantsignalen serieus<br />

op. Zij geven op hun beurt aan dat<br />

ongeveer zestig procent van de benaderde<br />

klanten positief reageert. Gericht contact<br />

leggen met bestaande klanten heeft<br />

dus effect, stelt Groenendijk, alleen het<br />

aantal adviseurs dat ermee werkt, kan<br />

groeien. “We bekijken het positief, het<br />

betekent dat er een enorm potentieel te<br />

winnen valt. De komende tijd gaan we<br />

gesprekken met intermediairs aan. Het<br />

aantal klantsignalen, nu nog gericht op<br />

drie grote woonveranderingen, breiden<br />

we op termijn uit.”<br />

40 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


ABN AMRO<br />

VASTE MOMENTEN<br />

Nu de storm op de hypotheekmarkt wat<br />

is gaan liggen, ontstaat er ruimte om de<br />

band met klanten aan te halen. Dat kan<br />

uiteindelijk in meer werk en inkomsten<br />

resulteren. Wie het écht goed wil aanpakken,<br />

investeert structureel in actief<br />

<strong>klantbeheer</strong>, zo benadrukt Groenendijk.<br />

“Er zijn nu grote verschillen onder intermediairs<br />

waarneembaar. Het ene kantoor<br />

besteedt er nog geen aandacht aan,<br />

terwijl een ander minstens elk jaar of<br />

zelfs vaker met bestaande klanten communiceert.<br />

Een klantrelatie kan alleen<br />

groeien als je er regelmatig mee bezig<br />

bent. Laat het niet afhangen van willekeur<br />

maar plan klantcontact op vaste<br />

momenten in, bijvoorbeeld eens in de<br />

week. Als je <strong>klantbeheer</strong> ook nog integreert<br />

in je CRM-systeem, ben je helemaal<br />

goed bezig.”<br />

Een evenwichtige combinatie tussen<br />

digitalisering en persoonlijk contact<br />

levert adviseurs naar inzicht van Mark<br />

Groenendijk de beste resultaten op. Digitalisering<br />

om administratief werk te<br />

verlichten en data om gerichte activiteiten<br />

op af te stemmen, zodat er meer tijd<br />

overblijft voor rechtstreeks advies aan<br />

de klant. “De adviseur is dé contactpersoon<br />

voor financiële vragen van de klant.<br />

Die bijzondere positie biedt veel kansen.<br />

Daarnaast zijn financiële oplossingen<br />

zoals een hypotheek nog te complex om<br />

het complete traject online uit te voeren.<br />

Als alles standaard zou zijn, is het mogelijk,<br />

maar dat is vrijwel nooit het geval.<br />

Het gaat om je huis, om je leven en toekomst,<br />

dat regel je niet even online.”<br />

CLIENT OFFICERS<br />

Adviseurs die nog niet helemaal thuis zijn<br />

op de intermediaire site van ABN AMRO<br />

of er beter mee willen leren werken, kunnen<br />

sinds een aantal maanden de hulp<br />

inroepen van een client officer. Deze expert<br />

in klantrelaties legt, via beeldbellen<br />

of telefonisch, de fijne kneepjes van het<br />

systeem uit, bijvoorbeeld hoe je de klantsignalen<br />

in je routine kunt integreren en<br />

hoe rekentools en modules werken. Groenendijk:<br />

“Ook hier staat gemak voorop.<br />

Het is gewoon handig als adviseurs even<br />

Mark Groenendijk.<br />

contact kunnen opnemen over alle beschikbare<br />

hulpmiddelen. Uiteindelijk is<br />

het doel dat adviseurs mede met behulp<br />

van deze middelen het beste advies aan<br />

de klant kunnen presenteren. Het werkt<br />

goed, tot nu toe ontvangen we alleen<br />

maar positieve reacties.”<br />

Overigens is de client officer geen<br />

functie die zich beperkt tot grote organisaties.<br />

Iedereen met klantcontact, zoals<br />

binnendienstmedewerkers en natuurlijk<br />

intermediairs zelf, kunnen een verkorte<br />

opleiding tot client officer volgen. De<br />

‘CO’ is volgens Groendijk een ideaal persoon<br />

voor actief beheer binnen een bedrijf.<br />

“Client officers kennen de dagelijkse<br />

praktijk en weten hoe ze die moeten<br />

koppelen aan klantbeleving. Ze kunnen<br />

al vanaf het afsluiten van de hypotheek<br />

voor een klant aan de slag. Hoe bevalt<br />

het nieuwe huis, loopt alles goed met de<br />

verzekeringen, let u op de eerste belastingaangifte?<br />

Ook in het voortraject is de<br />

client officer al inzetbaar, bijvoorbeeld<br />

om klanten beter voorbereid op het eerste<br />

hypotheekgesprek te laten komen.”<br />

TOESTEMMINGSVERKLARINGEN<br />

Om klantgegevens te kunnen delen met<br />

intermediairs is toestemming noodzakelijk.<br />

De klant kan deze toestemming het<br />

snelste activeren door een ‘groen vinkje<br />

te zetten bij het betreffende advieskantoor<br />

in internetbankieren. Een andere optie<br />

is, dat adviseurs een toestemmingsverklaring<br />

uploaden in het intermediairsportaal<br />

en de klant vragen dit te ondertekenen.<br />

Binnenkort heeft ABN AMRO<br />

een derde alternatief voorhanden: de<br />

verklaring kan dan meteen met de hypotheekofferte<br />

meegestuurd worden.<br />

“Zonder toestemming kan een adviseur<br />

uiteraard niet actief sturen op klantwijzigingen,<br />

vandaar dat we dit zo snel en<br />

efficiënt mogelijk voor intermediairs willen<br />

regelen.”<br />

Naast uitbreidingen van bestaande<br />

diensten wil ABN AMRO volgens Groenendijk<br />

meer producten en diensten ontwikkelen<br />

die het werk van de financieel<br />

adviseur nog makkelijker en aangenamer<br />

maken. Ook op het gebied van verduurzaming<br />

wil de bank intermediairs helpen<br />

met leads om de klant op het juiste<br />

moment te kunnen benaderen. Verduurzaming<br />

staat meestal wel op de radar<br />

bij hypotheekadvies. “Veel intermediairs<br />

nemen dit al mee in hun adviesgesprek,<br />

maar de uiteindelijke uitvoering blijkt<br />

toch lastiger dan gedacht. Kijk bijvoorbeeld<br />

naar de wirwar van bedrijven die<br />

zonnepanelen en isolerende maatregelen<br />

installeren bij klanten. Wij willen het<br />

intermediair én de klant graag hierin ondersteunen<br />

om snel een goede keuze te<br />

kunnen maken.” n<br />

intermediair.abnamro.nl.clientofficer.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 41


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Van (re)actief<br />

naar generatief<br />

VEEL KANTOREN HANDELEN IN DE WAAN VAN DE DAG VOORNAMELIJK NOG REACTIEF. BIJ<br />

ACTIEF KLANTBEHEER VERWACHTEN WE NATUURLIJK MÉÉR DAAN DAT. HOE ‘ACTIEF’ WIL JE<br />

ZIJN? EN HOE PAK JE DAT OP EEN EFFECTIEVE MANIER AAN ZÓNDER MEER ADVISEURS AAN TE<br />

NEMEN? WELKE SLIMME AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) TECHNOLOGIE MOET JE DAN INZETTEN?<br />

TEKST JACK VOS – ONESURANCE.NL<br />

Het woord ‘klant’ is etymologisch ontleend<br />

aan het oud Nederlands ‘calant’ (vriend)<br />

en het Franse ‘chalant’ (zeer geïnteresseerd<br />

zijn). De tegenhanger daarvan is het<br />

welbekende ‘nonchalant’ (nalatig). Je klanten<br />

als vrienden behandelen, oprecht geïnteresseerd<br />

zijn en ze waar nodig ongevraagd advies<br />

geven, is een mooie ambitie. Zeker als je dat bedrijfsbreed<br />

op een actieve manier wilt doen. Volgens de cultuurladder<br />

van Parker& Hudson kennen we diverse stadia<br />

van hoe actief een bedrijf opereert:<br />

1. Pathologisch: We doen niets, zolang we maar niet<br />

betrapt worden (bijvoorbeeld door de toezichthouder).<br />

Het is abnormaal gedrag dat relaties schaadt.<br />

42 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

2. Reactief: We reageren op problemen, het zogenaamde<br />

brandjes blussen. Het is veelal gedrag op basis<br />

van een ad-hoc beleid.<br />

3. Calculatief: We beantwoorden binnenkomende<br />

(aan)vragen volgens een vast proces. Daarbij ligt<br />

bureaucratisch gedrag op de loer.<br />

4. Proactief: We proberen vragen te voorkomen, voordat<br />

ze gesteld worden. Heldere (kern)waarden zijn<br />

drivers voor gedrag en er is een sterke wil om continue<br />

te verbeteren.<br />

5. Generatief: We zijn ten opzichte van anderen vooruitstrevend,<br />

we genereren zelf(s) nieuwe vraag (vandaar<br />

generatief). We geven de klant niet waar hij<br />

om vraagt, maar waar hij behoefte aan heeft.<br />

Legendarisch is in dat verband de uitspraak van Henry<br />

Ford: “Als ik alleen had geluisterd naar waar klanten om<br />

vroegen, had ik ze snellere paarden moeten geven.” Als<br />

je brutaal eerlijk bent, in welk niveau zie je dan binnen<br />

je kantoor het meest gedrag? En wat is er nodig om een<br />

stap te maken? Op de site van Adfiz (www.adfiz.nl/dossiers/actief-<strong>klantbeheer</strong>)<br />

vind je een werkbaar stappenplan<br />

(zie ook pagina 36 tot en met 38 in deze uitgave).<br />

Bij het formuleren van een ambitie (stap 1 in het plan)<br />

zou het streven niveau 4 (proactief) of 5 (generatief)<br />

moeten zijn, met een minimum van niveau 3 (calculatief).<br />

Iedereen op de werkvloer kan globaal inschatten<br />

in welk niveau het team opereert. Spar daar met elkaar<br />

over, wat gaat goed, wat kan ambitieuzer?<br />

Met de meeste softwarepakketten kun je het calculatieve<br />

niveau voor een groot gedeelte inregelen. Je kunt<br />

segmenten maken en per segment een contactfrequentie<br />

bepalen, waarop de software op basis van ‘business<br />

INFORMEREN OF ADVISEREN?<br />

Ook de AFM beveelt aan om je “ambitie over klantzorg<br />

in de beheerfase te formuleren” en een aanpak<br />

te bepalen. Er is een pleidooi om verder te<br />

gaan dan de minimale zorgplicht. Lees het AFMdocument<br />

‘Interpretatie informeren en adviseren’<br />

eens door. Er is sprake van adviseren in de zin van<br />

de Wft bij een persoonlijke aanbeveling aan een<br />

(potentiële) klant, over een voor hem nieuw af te<br />

sluiten financieel product van een specifieke aanbieder.<br />

Er is sprake van informeren wanneer er<br />

niet voldaan is aan één van de genoemde criteria<br />

(zoals bij een aanbeveling op een bestaand product).<br />

Daarom is informeren goed op schaal toe te<br />

passen bij beheer, omdat daarvoor (nog) geen volledig<br />

adviestraject nodig is.<br />

rules’ (als…dan) een signaal geeft om de klant te bellen<br />

of een bezoek te brengen. Bijvoorbeeld voor bedrijven<br />

minimaal één keer per jaar, voor ZZP-ers een keer per<br />

twee jaar, voor de betere particulier een keer per drie<br />

jaar, etcetera. In sommige pakketten kun je een workflow<br />

inregelen, die op basis van het signaal automatisch<br />

een e-mail verstuurt, bijvoorbeeld met de vraag<br />

of een klant een onderhoudsgesprek wil. In de praktijk<br />

werkt dit niet lekker. De segmenten zijn te groot (en de<br />

boodschap en het proces dus te onpersoonlijk) en veel<br />

klanten die benaderd worden, zitten er niet op te wachten.<br />

Het is erg arbeidsintensief, terwijl de respons (en<br />

conversie) vaak laag is. Dit is niet rendabel en werkt ook<br />

demotiverend voor je medewerkers.<br />

INZET SLIMME TECHNOLOGIE<br />

Het stappenplan van Adfiz geeft aan dat je moet streven<br />

naar een uniforme en consistente klantbenadering,<br />

die rendabel genoeg is voor je kantoor en waarmee er<br />

‘Wie streeft naar een<br />

uniforme en consistente<br />

klantbenadering ontkomt<br />

niet aan de inzet van<br />

artificial intelligence’<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 43


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

vanuit de database automatisch signalen worden gegenereerd.<br />

Als je dit wilt doen zonder extra adviseurs in te<br />

zetten, voor tienduizenden klanten gelijk, die allemaal<br />

andere - vaak nog latente - behoeften hebben, ontkom je<br />

niet aan de inzet van artificial intelligence. De technologie<br />

- feitelijk een algoritme - personaliseert één op één,<br />

zodat je altijd relevant bent. En blijft, omdat het bijleert<br />

van elke interactie. Dit is nodig, omdat behoeften van<br />

klanten dagelijks kunnen veranderen. Het gaat er dus<br />

om de juiste klant, op het juiste moment, via het juiste<br />

kanaal, met de juiste boodschap te benaderen. Aan welke<br />

concrete toepassingen kunnen we dan denken?<br />

Voorkom dat waardevolle klanten vertrekken<br />

Deze module voorspelt de toekomstige waarde (Customer<br />

Lifetime Value CLV) die een klant op gaat leveren.<br />

Klanten met een hoge CLV hebben misschien nu<br />

nog een lage omzet, maar hebben veel potentie om<br />

voor jouw kantoor een goede, loyale klant te worden.<br />

Ze matchen, zonder dat de klanten het zelf weten, kennelijk<br />

goed met het advies- en productenaanbod van<br />

jouw kantoor. De CLV kan gecombineerd worden met<br />

een module die voorspelt welke klanten een hoge churn<br />

kans hebben (churn=royeren). Het resultaat is een lijst<br />

klanten met een hoge CLV én een hoge kans dat ze hun<br />

pakket gaan opzeggen. Je kunt hier proactief op inspelen<br />

en deze klanten door een adviseur laten benaderen.<br />

Omdat de techniek met duizenden datapunten tegelijk<br />

werkt, wordt de conversiekans als je deze klanten benadert<br />

soms wel met 40 procent verhoogd. Dat werkt<br />

natuurlijk motiverend voor je medewerkers. De klant<br />

is ook blij, want je kunt hem proactief helpen met een<br />

persoonlijk advies voor een volledig pakket.<br />

Beantwoord veel gestelde vragen proactief<br />

In de communicatie met de klant zijn er allerlei mogelijkheden.<br />

Een module die dynamic FAQ (=Frequently<br />

Asked Questions) heet, voorspelt welke specifieke<br />

vragen een bepaalde klant zal hebben binnen een bepaalde<br />

periode. Zo krijgt de klant, bijvoorbeeld in zijn<br />

portaal, of in een met liquid content samengestelde<br />

nieuwsbrief, alleen maar FAQ’s te zien die voor hem op<br />

dat moment relevant zijn. Dit is een begin van personalisatie<br />

(zie ook het artikel in <strong>VVP</strong> 2, april 2022). Onderzoek<br />

toont aan dat globaal driekwart van de klanten<br />

zo’n gepersonaliseerd aanbod verwacht van zijn financieel<br />

dienstverlener. Erger is dat driekwart gefrustreerd<br />

raakt als je dat niet biedt. Gevolg: klanten verliezen het<br />

vertrouwen in je bedrijf.<br />

Jack Vos: ‘Slimme technologie<br />

is ook rendabel voor volmachten<br />

en grotere intermediair.’<br />

Beveel best passende dekkingen of diensten aan<br />

Deze module kan per klant een aanbeveling doen voor<br />

een product of dienst, waar de klant op basis van dataanalyse<br />

op dat moment behoefte aan heeft, welke content<br />

de klant dus relevant vindt om te lezen en wat zijn<br />

voorkeursbenadering is: mail, mobile, website of misschien<br />

een bijsluiter bij de prolongatie. Dit klinkt misschien<br />

als toekomstmuziek, maar in retail wordt dit al<br />

jaren toegepast. Technisch noemt men dit contextual<br />

recommendations. Hoe ziet dat eruit? Mensen zoals u<br />

kiezen vaker voor een uitgebreide rechtsbijstandsdekking.<br />

Klik hier als u meer informatie wenst. Hier begint<br />

u dus met informeren en afhankelijk of het een aanpassing<br />

is van de dekking of een nieuw financieel product<br />

is, volgt er een adviestraject.<br />

RENDABEL<br />

Tot op heden was deze complexe technologie alleen beschikbaar<br />

(en betaalbaar) voor grote corporates. Daarom<br />

hebben een aantal softwarepartijen, waaronder InsuranceData,<br />

Building Blocks, Bug Business, WeGroup,<br />

hun handen ineengeslagen, zodat ook serviceproviders<br />

(en hun aangesloten kantoren), volmachten en het grotere<br />

intermediair dit rendabel in kunnen zetten.<br />

Tenslotte: het doel van inzet van artificial intelligence<br />

is niet om de mens te vervangen, maar om de<br />

kostbare tijd van de adviseur zo effectief mogelijk te gebruiken,<br />

zodat de juiste klant op het juiste moment persoonlijke<br />

aandacht krijgt. n<br />

44 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

“WIJ ZIJN JUIST GEGROEID DOOR KLANTBEHEER. KLANTBEHEER IS ALTIJD<br />

ACTIEF. HET IS DE BASIS VAN JE ONDERNEMING. WE HEBBEN NOG NOOIT LEADS<br />

HOEVEN KOPEN EN DOOR DE GROEI IN KLANTEN ZIJN WE GEGROEID MET<br />

ADVISEURS. ONZE KENNIS VAN DE MARKT IS GROTER DAN BIJ WIE DAN OOK<br />

DOORDAT WE EEN BROK ERVARING HEBBEN DIE JE VERDER NIET TEGENKOMT<br />

IN DE MARKT. MEER DAN VIJFTIG PROCENT VAN ONS KLANTEN IS ONDERNEMER<br />

EN ONS <strong>SPECIAL</strong>ISME IS HYPOTHEKEN. DAT KUNNEN WE GEWOON HEEL ERG<br />

GOED MET ALS MOTTO ‘ALS WIJ HET NIET KUNNEN REGELEN, DAN KAN HET<br />

NIET’. SCHEELT EEN BOEL TIJD VOOR DE KLANT”, ALDUS REMCO VAN OS VAN<br />

VOEP HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN UIT UTRECHT.<br />

Klantbeheer is<br />

de basis van je<br />

onderneming<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK<br />

Volgens Van Os is de term actief <strong>klantbeheer</strong><br />

dubbel. “Klantbeheer is altijd actief,<br />

je doet het wel of niet. Klantbeheer is de<br />

basis van je onderneming. Onbegrijpelijk<br />

als je dit niet doet. Als je een klant<br />

helpt met een financiële oplossing is hij<br />

blij en dankbaar, vervolgens is het zaak dat hij weet dat<br />

hij klant is. Dat kun je ‘top-of-mind’ doen door je merk te<br />

blijven laden door bijvoorbeeld regelmatig een nieuwsbrief<br />

te sturen, maar ook door gerichte informatie te delen<br />

over bijvoorbeeld aflossingsblij. Zaak is je data actueel<br />

te houden en dat vergt veel tijd en energie. Wij hebben<br />

een data-analist in dienst die continu bezig is de<br />

data te monitoren op actuele informatie. Is er afgelost?<br />

Is de rente verlengd? Een flinke klus om dat maandelijks<br />

actueel te houden. Ook is continue controle noodzakelijk<br />

of de klantgegevens nog kloppen. Met actuele informatie<br />

kan onze marketeer dan aan de slag met gerichte acties<br />

als renteverlenging, risicoklasse verlagen, energielabel<br />

korting, de hypotheekcheck, enzovoorts.”<br />

VOEP Hypotheken is direct vanaf de start in 2006<br />

aan de slag gegaan met actief <strong>klantbeheer</strong>. “Ik heb jarenlang<br />

gewerkt bij Aegon waar ik adviseurs juist het<br />

belang van <strong>klantbeheer</strong> uitlegde. Het zou dan wel erg<br />

onhandig zijn als ik er dan zelf geen werk van zou maken.<br />

Bovendien is het niet meer dan logisch om te doen.<br />

Een herhaalaankoop door een bestaande klant is namelijk<br />

tien keer zo makkelijk te bewerkstelligen dan het<br />

winnen van een nieuwe klant.”<br />

Bij VOEP Hypotheken zijn alle adviseurs verantwoordelijk<br />

voor hun eigen klanten en om de klantinformatie<br />

met hulp van de data-analist actueel te hou-<br />

46 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

den. “Het begint bij bewustwording bij de adviseurs. Zij<br />

zien al snel in dat actuele data tot succes leidt. Bij ons is<br />

het zeldzaam dat een klant niet terugkomt. Ook brengen<br />

bestaande klanten vaak nieuwe klanten aan. Klanten<br />

hoeven bij ons geen abonnement te sluiten. Een<br />

abonnement neemt hij maar op een leuk tijdschrift. Wij<br />

doen niet aan dit soort verdienmodellen. Als een klant<br />

terugkomt of zorgt voor referenties levert dat meer dan<br />

genoeg voor ons op.”<br />

“<strong>Actief</strong> <strong>klantbeheer</strong> betekent voor de klant dat hij op<br />

de hoogte wordt gehouden van actuele zaken en dat zijn<br />

lopende lening of verzekering verbeterd kan worden.<br />

Verder voldoen we meteen ook aan onze zorgplicht, wat<br />

ik maar een vreemd woord vindt. Je hebt geen plicht<br />

om voor een klant te zorgen, je moet het gewoon willen,<br />

omdat je ondernemer bent. Ons kantoor doet meer<br />

dan duizend hypotheken per jaar en slechts veertig procent<br />

hiervan zijn nieuwe klanten en zestig procent zijn<br />

bestaande klanten die terugkomen voor een aankoop,<br />

oversluiting, verbouwing of echtscheiding, Dat levert<br />

werk op, soms meer dan we aankunnen.”<br />

TOOLS EN TIPS<br />

Tot 2014 had VOEP Hypotheken nog niet de beschikking<br />

over goede tools. “We hebben toen het CRM-systeem<br />

van de Nationale Hypotheekbond omarmd en zijn gedisciplineerd<br />

alle data blijven invullen. Daar hebben<br />

we nu ongelofelijk veel profijt van. Sinds kort hebben<br />

we ook Elements van Faster Forward aangeschaft om<br />

ons advies en bemiddelingstraject te vereenvoudigen.<br />

De combinatie van Elements en de PortefeuilleSignalen<br />

van Nationale Hypotheekbond biedt ons dan alles in het<br />

advies-, bemiddel- en beheertraject. Door de klant toegang<br />

te geven tot de Digimap hebben we eenvoudig de<br />

stukken van hem beschikbaar voor bemiddeling. Deze<br />

Digimap moet steeds meer de basis worden voor verder<br />

beheer. Verder werken wij samen met Helder Beheerd.”<br />

Van Os wil de komende tijd verder aan de slag met<br />

de Digimap als basis van alle communicatie naar de<br />

VOEP HYPOTHEKEN<br />

Remco van Os ging in 2006 van start als eenmanszaak<br />

na zestien jaar werkzaam te zijn geweest in<br />

loondienst in verschillende salesfuncties bij Aegon,<br />

FairGo, De Hypotheekshop en Axent/ Aegon.<br />

Van Os en Partners (VOEP) is een voortzetting van<br />

HypotheekDesk Het Groene Hart, Patoir & Van der<br />

Vlugt en H&L Hypotheken in Woerden.<br />

Inmiddels is VOEP Hypotheken een van de<br />

grootste onafhankelijke intermediairs van Nederland.<br />

Er werken ruim twintig adviseurs.<br />

Remco van Os: ‘Ons<br />

kantoor is juist gegroeid<br />

door actief klantbheer.’<br />

klant. “De stap die maatschappijen moeten maken, is<br />

om via HDN gegevens van lopende hypotheken naar<br />

ons terug te sturen. Het is toch gek dat wij wel alle info<br />

via HDN in het aanvraagtraject naar de bank mogen<br />

sturen maar dat we na het passeren niets meer terugkrijgen.<br />

Wij hebben dus zelfs iemand in dienst moeten<br />

nemen om de data actueel te houden. Maatschappijen<br />

als Obvion, Nationale-Nederlanden, Aegon en Woonfonds<br />

hebben een goed extranet, waar we alles kunnen<br />

vinden. AAHG deelt wel info maar alleen met toestemming.<br />

Voor mij is het niet precies duidelijk waarom dit<br />

zo is. Iets met AVG horen we alleen. Er zijn uiteraard ook<br />

maatschappijen die helemaal geen extranet hebben en<br />

waar we alle info bij de klant zelf moeten zien te krijgen.<br />

Een omslachtige manier van werken. De mond vol<br />

hebben van actief <strong>klantbeheer</strong> maar zelf geen enkele<br />

support bieden, is niet meer van deze tijd. Een bank die<br />

dit als eerste gaat doen, snapt het pas echt.”<br />

De tip van Remco van Os aan collega-adviseurs: “Begin<br />

vandaag en stop er tijd en geld in. Niet doen is geen<br />

optie tenzij je geen visie hebt als ondernemer.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 47


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Marc Freedman: ‘Kies zelf je klanten.’<br />

Hoe het ook kan…<br />

REGELMATIG CONFRONTEER IK FINANCIEEL PLANNERS EN ADVISEURS MET DE TERM<br />

‘DUURZAAM FRUIT’, DE SCHIJNBARE PARADOX TUSSEN EEN ‘DUURZAAM VERDIENMODEL’<br />

EN ‘LAAGHANGEND FRUIT’. MET DAT LAATSTE BEDOEL IK DAN DE VERLEIDING<br />

OM HET LEEUWENDEEL VAN JE TIJD BEZIG TE ZIJN MET KORTE TERMIJN OMZET,<br />

ZOALS BIJVOORBEELD HYPOTHEKEN. GRAAG DEEL IK HIER HOE HET OOK KAN EN JE<br />

ONDERNEMINGSWAARDE EN BOVENAL EEN GOUDEN KLANTRELATIE KUNT BOUWEN.<br />

TEKST MARK BOSKAMP, DIRECTEUR DUKERS & BAELEMANS<br />

In de afgelopen decennia heb ik met honderden topadviseurs<br />

(ondernemers) intensief samengewerkt.<br />

Zo heb ik met hen veel interviews en brainstormsessies<br />

gedaan, studiereizen mogen organiseren en<br />

trainingen gegeven. Daarbij heb ik het voorrecht<br />

gehad om met de allerbesten nauw samen te werken.<br />

De meest succesvolle adviseurs hadden allemaal<br />

één ding gemeen: een zeer professioneel onderhoud<br />

van de klantrelatie en klanten die met veel plezier bereid<br />

waren om jaarlijks te betalen voor hun dienstverlening.<br />

Die dienstverlening noem ik <strong>Actief</strong> Klantbeheer.<br />

Bij die meest succesvolle adviseurs denk ik aan Alan<br />

Smith, Paul Armson, William van der Maas en last but<br />

not least Marc Freedman uit Peabody, Massachusetts,<br />

een voorstad van Boston. Graag wil ik zijn succes met<br />

je delen.<br />

48 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Marc heeft het financieel planningsbedrijf van zijn vader<br />

Barry overgenomen en naar grote hoogten getild.<br />

Het kantoor heeft zeven medewerkers die lokale families<br />

begeleiden in de totale ontzorging van hun leven<br />

op financieel vlak. Marc is een veelgevraagd spreker,<br />

auteur van wellicht een van de meest inspirerende boeken<br />

die ooit geschreven zijn over de praktijk van een advieskantoor<br />

met actief <strong>klantbeheer</strong> (Oversold and underserved,<br />

a Financial Planner’s Guidebook to Effectively<br />

Serving the Mass Affluent) en Marc heeft iedere zondag<br />

zijn eigen radioprogramma op 104.9 FM.<br />

Freedman Financial heeft zijn eigen Client Officer,<br />

Lisa, die hij met een knipoog maar bloedserieus zijn ‘Director<br />

of Lasting Impressions’ noemt. Het staat zelfs op<br />

haar visitekaartje. Freedman Financial heeft een actieve<br />

marketingkalender en organiseert veel klantseminars<br />

en periodiek een leuke avond met zijn topklanten, de<br />

klantenadviesraad. Uit een van die bijeenkomsten deel<br />

ik een indrukwekkende anekdote van Marc uit zijn boek.<br />

‘Werk aan je bedrijf,<br />

niet in je bedrijf’<br />

WAAROM DOE JE ZAKEN MET ONS?<br />

“Tijdens een van onze periodieke klantadviesraden stelde<br />

ik hen de kwetsbare vraag ‘waarom doen jullie zaken<br />

met ons?’. Direct kwam een reactie van Roger en Janet<br />

Waterstone die al jaren klant waren. Roger had zijn<br />

beleggingen en pensioen altijd zelf gemanaged. Zijn<br />

vrouw Janet was een fragiele en verlegen vrouw die<br />

altijd meekwam naar de meetings maar nooit iets zei.<br />

Roger (72 jaar) schraapte zijn keel en stond langzaam<br />

op terwijl hij Janet nog een keer aankeek. ‘Marc’, zei hij,<br />

‘de reden waarom we achttien jaar geleden Freedman<br />

Financial inschakelden is totaal anders dan de reden<br />

waarom we nu gebruik maken van jullie begeleiding.<br />

Toen ik mijn pensioenleeftijd bereikte wilde ik niet<br />

meer verantwoordelijk zijn voor alle financiële zaken<br />

en meer genieten van onze oude dag. Ik wilde niet meer<br />

bezig zijn met alle rompslomp. Jouw bedrijf gaf ons de<br />

veiligheid en vertrouwen om dat uit handen te geven.<br />

Dat hebben jullie ook gedaan, maar zoals ik al zei is de<br />

reden waarom we jullie nu nodig hebben anders dan<br />

Teamwork.<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 49


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

als in Roger. ‘Marc, dat is waarom we jouw begeleiding<br />

meer dan ooit nodig hebben! Janet wil het ook goed<br />

doen voor onze kinderen en kleinkinderen.’<br />

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt wel dat het me<br />

niet verbaast dat de topadviseurs en kantoren ook regelmatig<br />

gevraagd worden om op te treden als executeur<br />

testamentair voor klanten. Een begrijpelijk en<br />

prachtig compliment als je actief <strong>klantbeheer</strong> op goede<br />

wijze uitvoert. Een positionering als financieel vertrouwenspersoon<br />

die ik iedere financieel professional gun.<br />

Een positionering die er ook toe leidt dat – of je nou<br />

werkt met financieel planningsabonnementen, op uurbasis<br />

of op basis van ‘assets under management’ – een<br />

duurzaam verdienmodel hebt. Daarmee bouw je ook<br />

ondernemingswaarde op in plaats van alleen kortetermijninkomsten.<br />

Een duurzaam verdienmodel in plaats<br />

van alleen laaghangend fruit.<br />

Mark Boskamp:<br />

‘Succesvolle adviseurs<br />

hebben actief <strong>klantbeheer</strong><br />

op orde.’<br />

toen.’ Er viel een ongemakkelijke stilte in de zaal omdat<br />

emotie zich meester leek te maken van Roger. ‘Twee<br />

maanden geleden is kanker bij me ontdekt’. Hij keek Janet<br />

weer aan die zijn hand vastpakte. ‘Mijn dokter heeft<br />

me verteld dat ik nog hooguit twaalf maanden te leven<br />

heb en ik ben bang.’ De zaal was muisstil maar hij vervolgde<br />

met hernieuwde energie. ‘De reden dat we bij<br />

jullie willen, nee moeten blijven is dat toen ik dit verschrikkelijke<br />

nieuws met Janet besprak aan de keukentafel<br />

zij tegen me zei: ‘Wat je ook doet en regelt, zorg ervoor<br />

dat we bij Freedman Financial blijven. Waar moet<br />

ik anders naar toe als jij er niet meer bent?!’ Roger ging<br />

toen nog wat in op de zaken die wij voor ze hadden geregeld<br />

en herinnerde me aan het feit dat Janet nauwelijks<br />

sprak tijdens onze jaarlijkse reviews, maar de meetings<br />

bijwoonde, naderhand de inhoud altijd uitgebreid<br />

met Roger besprak en gerustgesteld was over de financiële<br />

zaken en dat ze blij was dat ze ons in de hand hadden<br />

genomen. Dat ze net zoveel vertrouwen had in ons<br />

Tot slot de belangrijkste lessen die ik heb geleerd van<br />

Marc Freedman en zijn bedrijf Freedman Financial:<br />

• Neem de tijd om te werken aan een ondernemingsplan.<br />

Ga de hei op en investeer kwaliteit-tijd om te<br />

werken aan je bedrijf in plaats van alleen in je bedrijf.<br />

• Beschrijf al je processen. Van de eerste ontmoeting,<br />

het eerste gesprek, de uitleg van hoe je met klanten<br />

wilt werken tot en met de onderhoudsgesprekken<br />

en klantevenementen. Zorg dat je lokaal gezien<br />

wordt als een leider op financieel gebied. Schrijf<br />

columns in lokale kranten, organiseer seminars en<br />

bied je aan als autoriteit bij de lokale media. Als financieel<br />

planner ben je inmiddels veel meer zichtbaar<br />

dan de traditionele banken in je lokale omgeving.<br />

• Werk aan een marketingplan.<br />

• Bekwaam je in <strong>Actief</strong> Klantbeheer door middel van<br />

de vele goede boeken die over dit onderwerp geschreven<br />

zijn en door trainingen te volgen.<br />

• Stel je eigen ‘Director of Lasting Impressions’ aan.<br />

Ook al ben je alleen, dan doe je het er gewoon bij.<br />

Ook op dit gebied zijn er initiatieven en trainingen.<br />

Zoals ook voor de Client Officer.<br />

• Formeer een klantenadviesraad met wie je periodiek<br />

samenkomt en naast een formele agenda ook<br />

leuke dingen doet. Zo gaat Freedman met haar topklanten<br />

regelmatig naar de Christmas Carol in New<br />

York en naar de Boston Red Sox in Fenway Park.<br />

• Mix met andere succesvolle adviseurs. In Nederland<br />

en daarbuiten.<br />

• Kies zelf je klanten! Je kan maar een beperkt aantal<br />

klanten bedienen die je bovendien regelmatig wilt<br />

ontmoeten. Laten het dan ook klanten zijn waarmee<br />

je een echte ‘klik’ hebt. n<br />

50 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


PARTNER IN KENNIS<br />

AH VERRAST KLANTEN MET GRATIS PRODUCTEN, UBER EATS<br />

GEEFT 30 PROCENT KORTING OP DE TWEEDE BESTELLING<br />

EN MET BOL.COM-SELECT ONTVANG JE <strong>SPECIAL</strong>E DEALS EN<br />

BETAAL JE NOOIT VERZENDKOSTEN. AL DEZE ORGANISATIES<br />

GEVEN HUN RELATIES EEN ‘WOW-GEVOEL’ DOOR ACTIEF KLANT-<br />

BEHEER DUS. 'HET PRINCIPE IS SIMPEL: BEN JE VAKER (POSI-<br />

TIEF) IN BEELD, DAN BLIJF JE TOP-OF-MIND.'<br />

Geef klanten een<br />

wow-gevoel<br />

TEKST ANDRÉ VAN NIEUWENHUIJZEN EN JEROEN OVERSTEEGEN<br />

Ook voor advieskantoren<br />

is actief <strong>klantbeheer</strong> belangrijk,<br />

al was het maar<br />

vanwege de wetgeving.<br />

Maar hoewel actief beheer<br />

steevast hoog scoort in de prioriteitenlijstjes,<br />

is het nog geen staande praktijk.<br />

Tijdens onze klantbezoeken blijkt<br />

een proactieve benadering van relaties<br />

nog (te) vaak een ondergeschoven kindje.<br />

‘Geen tijd’ en ‘geen noodzaak’ zijn veelgehoorde<br />

argumenten. Eerlijk is eerlijk:<br />

het inrichten van soepele werkprocessen<br />

heb je niet in tien minuten voor elkaar. Ze<br />

leveren ook niet á la minute bakken geld<br />

op. Toch, wie er pragmatisch mee aan de<br />

slag gaat, ervaart snel genoeg de voordelen<br />

van een toekomstbestendig business<br />

model. Die wil nooit meer anders.<br />

Juist nu het aantal hypotheekaanvragen<br />

terugloopt, plukken deze kantoren de<br />

vruchten van hun relatiemanagement.<br />

Voor anderen is er nu in ieder geval wat<br />

extra tijd hier serieus werk van te maken.<br />

WAT VERWACHT DE KLANT?<br />

Moderne consumenten zijn gewend aan<br />

controle. Zij bepalen - online - waar en<br />

wanneer ze hun aankopen verwachten.<br />

En als ze geen bijzondere band voelen<br />

met hun leverancier oriënteren ze zich al<br />

snel breder. Als financieel adviseur houd<br />

je daar dus maar beter rekening mee.<br />

Voordeel voor jou: met het juiste, proactieve<br />

<strong>klantbeheer</strong>, speel je in één moeite<br />

in op drie actuele trends.<br />

– Personalisatie<br />

Je klanten verwachten een passende<br />

boodschap. Stuur dus informatie die écht<br />

relevant is voor hun persoonlijke leef- en<br />

woonsituatie, en wensen. Gaan ze binnenkort<br />

verhuizen of op vakantie, loopt<br />

de rentevastperiode af of nadert het<br />

pensioen, kan de hypotheek alsnog voordeliger?<br />

Speel je daarop in, met een toegesneden<br />

boodschap, dan spring jij eruit<br />

in de dagelijkse stroom berichten. Je<br />

professionele aandacht en advies weten<br />

klanten te waarderen.<br />

– Toegevoegde waarde<br />

Met ‘alles voor een glimlach’ creëert<br />

Coolblue fans die meer zoeken dan een<br />

product alleen. Een positieve klantervaring<br />

draait om het toevoegen van waarde,<br />

in plaats van iets te verkopen. Het<br />

adviesgesprek biedt daartoe natuurlijk<br />

alle gelegenheid. Maar daarna? Wie goed<br />

kijkt naar alle verzamelde data in zijn systemen,<br />

kan hieruit waardevolle informatie<br />

putten en zijn klant ook later positief<br />

verrassen. Zo blijven je relaties tevreden<br />

over jouw dienstverlening, zonder<br />

dat je opdringerig overkomt.<br />

– Menselijk contact<br />

Vertrouwen en gunnen zijn in de adviesbranche<br />

sterk verbonden met degene die<br />

de dienstverlening vertegenwoordigt.<br />

Zorg dus in al je communicatie dat jouw<br />

local hero’s een gezicht of stem krijgen.<br />

Face-to-face, maar ook online, in e-mails<br />

en videogesprekken. Menselijk contact<br />

blijft essentieel. Onderzoek door Nh1816<br />

laat namelijk zien dat de klanttevredenheid<br />

wegebt wanneer diensten worden<br />

gecentraliseerd en de vaste aanspreekpersoon<br />

verdwijnt.<br />

CONCRETE VOORBEELDEN<br />

Wie serieus met actief beheer wil starten<br />

en wil weten wat hem te wachten staat,<br />

brengen we graag in contact met kanto-<br />

52 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


FASTER FORWARD / NATIONALE HYPOTHEEKBOND<br />

ren die hier al ruime ervaring mee hebben.<br />

We noemen enkele voorbeelden.<br />

• Advieskantoor M belt zijn relaties vóór<br />

het rentevoorstel van de bank op de<br />

mat valt, waarmee ze hun relaties helpen<br />

aan lagere maandlasten bij het aflopen<br />

van de rentevastperiode.<br />

• Dankzij een jaarlijkse digitale vragenlijst<br />

is adviseur Y altijd op de hoogte of<br />

het inkomen, de woon- en gezinssituatie<br />

of de hypotheek zijn veranderd bij<br />

zijn relaties.<br />

• Relaties van kantoor Z ontvangen een<br />

bericht in hun ‘mijn omgeving’ wanneer<br />

ze kunnen besparen op hun ORV<br />

of het interessant is om de hypotheek<br />

(duurzaam) over te sluiten.<br />

• Financieel adviseur P verhoogt zijn<br />

polisdichtheid door zijn hypotheekklanten<br />

zonder inboedelverzekering te<br />

informeren over de voordelen van het<br />

verzekeren van spullen in huis.<br />

• Klanten van advieskantoor X weten<br />

in aanloop naar hun pensioen precies<br />

waar ze aan toe zijn, omdat ze tien jaar<br />

voor de pensioenleeftijd al worden geïnformeerd<br />

over de betaalbaarheid van<br />

hun woning.<br />

MEER DAN EEN ZORGPLICHT<br />

<strong>Actief</strong> <strong>klantbeheer</strong> kost tijd en – een<br />

beetje – geld. Het moet dus ook wat opleveren.<br />

Nieuwe klanten vinden kost je<br />

vijf keer zo veel tijd, en bij bestaande relaties<br />

maak je 50 procent meer kans op<br />

een opdracht, zolang ze je kennen en tevreden<br />

zijn. In werk maken van nazorg,<br />

en meer dan dat, zien wij drie waardevolle<br />

voordelen.<br />

• Actuele klantdata<br />

Via regelmatig contact blijven je klantdata<br />

op orde. Dat zorgt voor scherpere<br />

signalen en betere klantselecties voor<br />

op maat gesneden communicatie.<br />

• Meer omzet<br />

Klanten worden loyaler. Ze denken<br />

meteen aan jou en komen terug voor<br />

aanvullend advies, het oversluiten van<br />

hun hypotheek of het afsluiten van extra<br />

verzekeringen.<br />

• Positieve mond-tot-mond reclame<br />

Het overtreffen van hun verwachtingen,<br />

maakt dat klanten hun positieve<br />

ervaringen delen binnen de familie en<br />

vriendenkring - betere reclame kun je<br />

je niet wensen.<br />

SOFTWARE IS JE BESTE VRIEND<br />

Geen tijd om dossiers van klanten door<br />

te spitten die je al jaren niet hebt gesproken?<br />

Geen zorgen. De juiste software<br />

werkt als een extra collega, voor een fractie<br />

van de kosten. Helemaal nu Faster<br />

Forward en de Nationale Hypotheekbond<br />

hun systemen naadloos hebben gekoppeld.<br />

Het resultaat is een online alles-inéén-combinatie<br />

voor hypotheek- en/of<br />

assurantieadviseurs.<br />

De integraties tussen onze oplossingen<br />

maakt actief <strong>klantbeheer</strong> een fluitje<br />

van een cent. Kansen en bedreigingen<br />

voor hypotheken en verzekeringen worden<br />

automatisch gemeld in de CRM-software<br />

‘Elements’. Vervolgens stelt de adviseur<br />

geselecteerde relaties met één klik<br />

op de hoogte via een e-mail of bericht in<br />

de mijn-omgeving. Deze weet zo dat zijn<br />

financiële situatie in goede handen is.<br />

Dankzij de samenwerking is de<br />

nieuwste adviessoftware van Hypotheekbond,<br />

Fastlane Advies, nu ook beschikbaar<br />

in de dagelijkse werkomgeving<br />

van Faster Forward.<br />

Ook wanneer er een advies moet komen<br />

voor het oversluiten van de hypotheek<br />

kan dit in no time. Met Fastlane<br />

Advies maakt een adviseur binnen een<br />

paar minuten een kraakhelder adviesrapport.<br />

Vanuit Elements regel je vervolgens<br />

zeer eenvoudig de hypotheek dankzij de<br />

HDN-verbinding met geldverstrekkers. n<br />

André van Nieuwenhuijzen is directeur<br />

van Faster Forward. Jeroen Oversteegen<br />

is directeur van de Nationale Hypotheekbond.<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 53


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

“ALS JE KORT OP DE BAL SPEELT, LOOPT<br />

DE KLANT NIET ONNODIG LANG RISICO;<br />

OF BLIJVEN ZIJN LASTEN NIET ONNODIG<br />

LANG TE HOOG. JE CREËERT VOORAL<br />

GOODWILL EN VERSTEVIGT DE RELATIE<br />

MET JE KLANT. DAT MES SNIJDT ALTIJD<br />

AAN MEERDERE KANTEN”, ALDUS MARTON<br />

OVERBEEKE VAN ADVIESKANTOOR<br />

OVERBEEKE, DAT ZOWEL IN 2020 ALS IN<br />

2021 DOOR DE JURY VAN DE <strong>VVP</strong> ADVIES<br />

AWARD WERD UITGEROEPEN TOT MEEST<br />

KLANTGERICHTE KANTOOR VAN DE<br />

PROVINCIE ZEELAND.<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK<br />

Marton Overbeeke:<br />

‘Keulen en Aken<br />

zijn ook niet op één<br />

dag gebouwd.”<br />

<strong>Actief</strong> <strong>klantbeheer</strong> is volgens Overbeeke<br />

dat je op de juiste momenten contact<br />

hebt met je klant om te toetsen of datgene<br />

wat je eerder met hem afgesproken<br />

hebt nog steeds past bij de situatie<br />

waar hij zich in bevindt. “Onze ervaring<br />

leert ons nu dat je bij een structurele aanpak kort op de<br />

bal kunt spelen wat zowel voor de klant als voor onszelf<br />

voordelen biedt.”<br />

Overbeeke is al langer bezig met actief <strong>klantbeheer</strong>.<br />

“In de afgelopen jaren hebben we verschillende manieren<br />

uitgetest, maar de aanpak die we nu voor een deel<br />

van onze klantenportefeuille hebben uitgerold is zo’n<br />

3,5 jaar actief. We waren overtuigd van de voordelen die<br />

het onze klanten en onszelf kon geven.”<br />

SUCCESFACTOREN<br />

“We hebben op basis van de eerdere ervaringen een<br />

raamwerk opgesteld welke mate van ondersteuning in<br />

54 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Kort op de bal<br />

onze optiek past bij welk type klant. Vervolgens hebben<br />

we de verschillende criteria in kaart gebracht. Dat zijn<br />

zowel ‘harde’ als ‘zachte’ criteria. Waar de ouderwetse<br />

segmentatie vaak alleen maar op basis van (provisie)<br />

omzet werd gedaan, kijken we voor ons raamwerk naar<br />

veel meer aspecten. Denk aan carrièreperspectief, ontwikkeling<br />

en potentieel van een onderneming, maar<br />

ook het gevoel dat een adviseur heeft bij een klant. We<br />

maken op die manier een evenwichtige verdeling tussen<br />

de inspanningen die we op het gebied van actief<br />

klantenbeheer moeten plegen en de kosten en de baten<br />

ervan. Uiteindelijk leidt dit tot een bepaalde indeling<br />

die we weer hard in ons CRM-systeem terug laten<br />

komen. Op die manier weten we zeker dat we niemand<br />

over het hoofd zien.”<br />

Belangrijkste tool om actief <strong>klantbeheer</strong> tot een succes<br />

te maken, is het CRM-systeem. “Dit kunnen we gelukkig<br />

deels op maat inrichten. Daarnaast laten we ons<br />

triggeren door verschillende andere specifieke adviesen<br />

signaleringssoftware.”<br />

Wat zijn de verdere stappen voor Overbeeke? “Ik zou<br />

simpelweg zeggen: het uitrollen over onze hele portefeuille.<br />

Maar dat zijn nog heel veel stappen… Concreet<br />

kijken we nu naar implementatie bij een bepaalde<br />

groep particuliere relaties waarbij we ons meer willen<br />

laten ondersteunen door intelligente software. Dat<br />

moet ertoe leiden dat alle aandacht ook echt naar de<br />

klant uit kan gaan en niet naar het proces.”<br />

TOOLS EN TIPS<br />

“Ik denk dat elke adviseur het belang van actief <strong>klantbeheer</strong><br />

wel zal onderkennen. Ik merk echter vaak dat de<br />

waan van de dag ons weerhoudt om dit soort stappen<br />

te zetten, zeker als je het gevoel hebt dat het roer in één<br />

keer om moet.”<br />

“Maak een plan en bedenk op welk onderdeel jij erg<br />

succesvol zou kunnen zijn. Bepaal vervolgens op welke<br />

doelgroep je het letterlijk zou willen uitproberen. Dat<br />

houdt het in het begin overzichtelijk en geeft je de mogelijkheid<br />

om bij te sturen. Schaal vervolgens op en realiseer<br />

je daarbij dat Keulen en Aken ook niet op één dag<br />

gebouwd zijn.” n<br />

OVERBEEKE<br />

Overbeeke is een ‘full-service’​financiële dienstverlener,<br />

ontstaan in 2003 uit een samengaan tussen<br />

de assurantiekantoren Overbeeke en Van Dijke die<br />

een lange geschiedenis kennen op het eiland Tholen.<br />

Inmiddels heeft Overbeeke drie vestigingen in<br />

de gemeente Tholen en West-Brabant en telt het<br />

bedrijf 24 medewerkers.<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 55


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Praktijktips<br />

<strong>Actief</strong> Klantbeheer<br />

FINANCIËLE PROFESSIONALS HELPEN BIJ HET INFORMEREN, INITIËREN,<br />

IMPLEMENTEREN EN UITVOEREN VAN ACTIEF KLANTBEHEER. DAT IS HET<br />

DOEL VAN EEN AANTAL MARKTPARTIJEN DAT OP 1 JULI 2021 HET MANIFEST<br />

ACTIEF KLANTBEHEER ONDERTEKENDE. HET STREVEN IS DAT IN 2025 ACTIEF<br />

KLANTBEHEER EEN LOGISCH ONDERDEEL IS VAN DE BEDRIJFSVOERING<br />

VAN FINANCIËLE DIENSTVERLENERS. HET AFGELOPEN JAAR HEEFT DE<br />

INITIATIEFGROEP FLINK AAN DE WEG GETIMMERD MET ONDER MEER NIEUWE<br />

OPLEIDINGEN, STORYTELLING, STAPPENPLANNEN, TOOLS, ONDERZOEK EN<br />

PRAKTIJKTIPS. EEN AANTAL PRAKTIJKTIPS VAN DE INITIATIEFNEMERS OP EEN RIJ.<br />

SAMENSTELLING WILLEM VREESWIJK<br />

56 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Botsen actief <strong>klantbeheer</strong> en privacy?<br />

“Kost het u ook zo veel moeite om<br />

uw klantdata actueel te houden?<br />

Veel adviseurs vinden het lastig<br />

een goede balans te vinden tussen<br />

het actualiseren van gegevens en<br />

het daarbij behorende privacy aspect.<br />

Maar ‘privacy’ kan met het in<br />

opmars zijnde actief <strong>klantbeheer</strong><br />

prima hand in hand gaan. <strong>Actief</strong><br />

<strong>klantbeheer</strong> is de nieuwe WOWfactor?”,<br />

aldus Igor Driessen van<br />

Obvion.<br />

e hoeven het niet onder<br />

“Wstoelen en banken te steken.<br />

Data delen is tegenwoordig<br />

niet meer weg te denken, maar ook<br />

privacy is een belangrijk onderwerp.<br />

Het delen van data tussen adviseur en geldverstrekker<br />

is een belangrijk onderdeel om actief <strong>klantbeheer</strong><br />

goed uit te voeren. Immers, zo houd je als adviseur beter<br />

overzicht en dat is in het belang van de klant. En we<br />

weten inmiddels ook dat die bereidheid om bepaalde<br />

data te delen met de adviseur er bij de klant ook steeds<br />

vaker is. In de markt is het vlammetje aangewakkerd<br />

als het gaat over actief <strong>klantbeheer</strong>. Een mooie stap. Nu<br />

moeten we met z’n allen ervoor zorgen dat het steeds<br />

beter gaat branden en dit thema binnen niet al te lange<br />

tijd een vanzelfsprekendheid is.<br />

Igor Driessen: ‘<strong>Actief</strong> <strong>klantbeheer</strong><br />

als nieuwe WOW-factor.’<br />

Juist doordat wij als geldverstrekkers<br />

onze data delen, stellen wij de<br />

adviseur in staat actief <strong>klantbeheer</strong><br />

een stuk beter uit te voeren. <strong>Actief</strong><br />

<strong>klantbeheer</strong> hoort bij Obvion en is<br />

echt een onderdeel van onze samenwerking<br />

met de adviseur. Wij omarmen<br />

zowel actief <strong>klantbeheer</strong> als<br />

ook de privacyregels die daar een rol<br />

bij spelen. Het doel vanuit de AVGregelgeving<br />

is het beschermen van<br />

de gegevens van klanten. Sinds jaar<br />

en dag delen wij bepaalde hypotheekdata<br />

via ons adviseursportaal<br />

met de adviseur. De adviseur kan dit<br />

inzetten om invulling te geven aan<br />

zijn zorgplicht. We hopen natuurlijk<br />

van harte dat onze adviseurs daar<br />

dan ook volop gebruik van maken. De data is er, doe er<br />

iets mee!<br />

Kunnen we dan concluderen dat privacy actief<br />

<strong>klantbeheer</strong> niet in de weg hoeft te staan? Dat durven<br />

wij wel te stellen. Natuurlijk binnen de gestelde<br />

kaders. Als je met elkaar goede afspraken maakt, is er<br />

heel veel mogelijk. Kijk breder dan alleen de woonwensen<br />

van de klant. Toon daadkracht en denk mee op relevante<br />

momenten. Dan maak je indruk als adviseur op<br />

je klant. En werk je ook aan een stukje loyaliteit vanuit<br />

de klant.” n<br />

“Als iets al drie jaar op je lijstje<br />

met goede voornemens staat, wat<br />

zegt dat dan? Uit eigen ervaring<br />

weet ik: dat werd geen super succes.<br />

Je vindt het wel belangrijk,<br />

maar tja… Ik ben benieuwd hoe jij<br />

als adviseur aan de slag ging met<br />

actief <strong>klantbeheer</strong>. Tenslotte scoort<br />

dit aandachtspunt al sinds 2019<br />

hoog in het Adfiz-onderzoek. Wat<br />

houdt je tegen om hier een goede<br />

gewoonte van te maken”, aldus Jos<br />

van Driesum van De Nationale Hypotheekbond.<br />

Ben jij relevant voor je klant?<br />

Jos van Driesum:<br />

‘Wat houd je tegen?’<br />

eker, het was druk met hypo-<br />

Goed advies<br />

“Ztheekaanvragen.<br />

vergt tijd, aandacht. Het is natuurlijk<br />

ook leuk, en lucratief. En toch… wie<br />

veel hypotheken regelt, is misschien<br />

nu succesvol, de adviseur die serieus<br />

werk maakt van actief beheer is<br />

waardevoller. Zowel voor zijn klanten<br />

als voor zijn kantoor. Weten wat<br />

er leeft bij de klant, tijdig inspelen op<br />

life events, op wijzigingen in de weten<br />

regelgeving, bespaarmogelijkheden.<br />

Van een up-to-date klantenportefeuille<br />

heb je jaren profijt, ook als<br />

je deze ooit te gelde wilt maken.<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 57


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Een solide fundament is daarbij een belangrijke, maar<br />

in feite eenvoudige stap. Gewoon een kwestie van het<br />

vastleggen van de relevante gegevens of het updaten<br />

hiervan bij bestaande relaties. Maak er een gewoonte<br />

van als afsluiting van elke hypotheekaanvraag. En start<br />

per vandaag met één klant per week te bellen. Dat kost<br />

weinig tijd, minder zelfs dan je bespaart met tools die je<br />

proces aan de voorkant efficiënter maken. Denk daarbij<br />

aan een slim CRM-systeem zoals Elements en de digitale<br />

aanlevering van klantdata, bijvoorbeeld via uwkluis.<br />

nl. En net als de witte jassen van WC-Eend adviseer<br />

ik uiteraard PortefeuilleSignalen als bron voor actief<br />

<strong>klantbeheer</strong>. What’s in a name, tenslotte?” n<br />

Het belang van ‘Ken je klant’<br />

“Geldverstrekkers zijn tegenwoordig<br />

erg actief als het gaat om het<br />

begrip ‘Know Your Customer’. Dit<br />

heeft alles te maken met de verantwoordelijkheid<br />

die de poortwachtersfunctie<br />

met zich meebrengt<br />

vanuit wet- en regelgeving.<br />

Door samen alert te zijn, voorkomen<br />

we misstanden. Dit is belangrijk<br />

voor zowel nieuwe als bestaande<br />

klanten”, aldus Mark Groenendijk<br />

van ABN Amro Hypotheken<br />

Groep<br />

en aantal tips wat je als fi-<br />

adviseur kunt doen:<br />

“Enancieel<br />

• Stel jezelf de vraag hoe de klant<br />

bij jou terecht is gekomen. Klanten<br />

die zijn doorverwezen en<br />

een connectie hebben met bekende relaties geven<br />

meer houvast dan klanten die plotseling voor de<br />

deur staan.<br />

• Wees alert bij de identificatie en verificatie van<br />

jouw klant. Kijk goed naar het identiteitsbewijs van<br />

de klant: is bijvoorbeeld de leeftijd van een klant in<br />

lijn met de geboortedatum?<br />

• Is het vermogen van de klant verklaarbaar en aantoonbaar?<br />

Probeer dit zo vroeg mogelijk in het proces<br />

vast te stellen om eventuele vragen van de geldverstrekker<br />

te kunnen beantwoorden.<br />

• Is het inkomen ten opzichte van leeftijd en opleiding<br />

logisch? Zijn er betrouwbare bewijsstukken?<br />

Denk aan een salarisspecificatie, werkgeversverklaringen,<br />

overschrijvingen op een bankrekening<br />

en.dergelijke. Leg ze naast elkaar en kijk of deze met<br />

elkaar kloppen.<br />

• Vraag bij twijfel altijd door. Zo weet je zeker dat je<br />

de juiste klanten adviseert en aanbrengt. Ook loop<br />

Mark Groenendijk:<br />

‘Know your Customer.’<br />

je als adviseur niet tegen verrassingen<br />

aan in een adviesgesprek<br />

of later in het proces.<br />

De wetgever verwacht dat je informatie<br />

over klanten up-to-date<br />

houdt. Ook bij jouw bestaande<br />

klanten zul je zo nu en dan controlevragen<br />

moeten stellen. Plotselinge<br />

en onverwachte ontwikkelingen<br />

in vermogen en inkomen rechtvaardigen<br />

dergelijke vragen ook<br />

bij deze groep. Klantbeheer houdt<br />

daarom niet op na het bepalen of<br />

een financieel product nog passend<br />

is of dat er voor je klant betere oplossingen<br />

zijn.<br />

Weten wie je klant is, draagt bij<br />

aan jouw advieskwaliteit. Hoe beter<br />

je je klant kent, hoe beter je ook kunt inspelen op de<br />

klantbehoefte. En als je te laat achter onregelmatigheden<br />

komt, heb je al veel uren aan zo’n klant besteed. Dat<br />

is zonde, want deze tijd had je beter aan andere klanten<br />

kunnen besteden. Ben jij actief met ‘Know Your Customer’<br />

bij jouw <strong>klantbeheer</strong>, dan loop je minder snel tegen<br />

een stroperig proces aan en zal de klant jouw dienstverlening<br />

ook beter waarderen.<br />

Geldverstrekkers monitoren zelf ook hun klanten<br />

en daarbij kunnen vragen ontstaan. Zo kan bijvoorbeeld<br />

een onverwachte aflossing op een hypotheek reden<br />

zijn voor extra vragen. Door goed aan klanten uit<br />

te leggen wanneer zij extra vragen kunnen verwachten,<br />

profileer je je als een professionele adviseur die<br />

weet waar hij mee bezig is.<br />

Daarom is er een opleiding beschikbaar over ‘Know<br />

Your Customer’. Een waardevolle uitbreiding van je vakkennis<br />

om je beeld verder te verbreden en een hulp bij<br />

het beheren van jouw klantportefeuille.” n<br />

58 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Klant gaat gewoon naar een andere adviseur<br />

“Als je geen band opbouwt met<br />

jouw klant gaat hij gewoon op<br />

zoek naar een nieuwe adviseur”,<br />

aldus Michel Ligtlee van Vereniging<br />

Eigen Huis.<br />

n deze tijd staan starters en<br />

“Idoorstomers niet meer in lange<br />

rijen voor de deur voor hypotheekadvies.<br />

De HDN-cijfers laten al enige<br />

tijd zien dat oversluiters en verbouwers<br />

de markt domineren en het<br />

aantal woningtransacties afneemt.<br />

Door de huidige krapte op de woningmarkt<br />

is het maar de vraag of<br />

deze trend op korte termijn omslaat.<br />

Maar hoe zorg je er voor dat huiseigenaren,<br />

waar jij de eerste hypotheek voor hebt geregeld,<br />

ook later weer terug komen voor het oversluiten<br />

van de hypotheek of het afsluiten van een aanvullende<br />

hypotheek? En hoe vermijd je dat de klant denkt: wie<br />

was mijn adviseur ook alweer? En waarom zou ik contact<br />

opnemen met mijn adviseur want ik heb na het<br />

afsluiten van de hypotheek nooit meer iets van hem<br />

of haar gehoord?’ Als je geen band opbouwt met jouw<br />

klant gaat hij gewoon op zoek naar een nieuwe adviseur.<br />

Bij Vereniging Eigen Huis vragen wij regelmatig<br />

hoe onze leden over bepaalde onderwerpen denken.<br />

Enige tijd geleden vroegen wij aan 1.100 huiseigenaren<br />

of zij tijdens de looptijd van hun hypotheek nog contact<br />

hebben gehad met hun adviseur. De uitkomsten<br />

stemden tot weinig vrolijkheid. Slechts iets meer dan<br />

Michel Ligtlee: ‘Nazorg<br />

moet standaard onderdeel zijn<br />

van dienstverlening.’<br />

de helft van de huiseigenaren heeft<br />

na het afsluiten van de hypotheek<br />

nog wel eens contact met zijn hypotheekadviseur.<br />

En als er contact is,<br />

gebeurt dat in bijna 80 procent van<br />

de gevallen pas als de klant zelf contact<br />

opneemt en om advies vraagt.<br />

Een deel van jouw klanten mist<br />

daardoor kansen om hun maandlasten<br />

te verlagen of de hypotheek<br />

te verbeteren of gaat gewoon naar<br />

een andere adviseur.<br />

Vereniging Eigen Huis wil dat<br />

hypotheekadviseurs hun klanten<br />

veel actiever informeren en adviseren<br />

over voor hen relevante veranderingen.<br />

Nog te veel adviseurs<br />

zijn uitsluitend gericht op het moment van afsluiten<br />

en niet op de vele jaren daarna. Vrijwel iedere huiseigenaar<br />

krijgt dan te maken met veranderingen in de<br />

persoonlijke situatie en met nieuwe omstandigheden,<br />

zoals rentewijzigingen of dalende verzekeringspremies.<br />

Daarom is Vereniging Eigen Huis blij met het initiatief<br />

actief <strong>klantbeheer</strong>. Nazorg moet een standaard onderdeel<br />

van de dienstverlening van een adviseur worden.<br />

Zorg er bij het afsluiten van de hypotheek al voor dat de<br />

klant weet wat jij voor hem gaat doen tijdens de looptijd<br />

van de hypotheek en neem periodiek contact op<br />

met de klant om te vragen of er wijzigingen in de persoonlijke/financiële<br />

situatie zijn. Zo zorg je er ook voor<br />

dat de klant weer terugkomt als hij een vraag heeft of<br />

zijn hypotheek wil aanpassen.” n<br />

Ga eens tegen je natuur in!<br />

“Mensen zijn lui. En dat is maar goed ook. Anders waren<br />

jij en ik er namelijk niet geweest. Op de prehistorische<br />

steppen was energiebesparing nodig om op gezette<br />

tijden te kunnen rennen als er plotseling gevaar<br />

dreigde. Luiheid zit ons dus in de genen. Veranderen<br />

kost energie en gaat in principe tegen onze natuur<br />

in. We veranderen alleen als dit echt nodig is”, aldus<br />

Mark Dukers van Dukers & Baelemans.<br />

a verschillende gesprekken te hebben gevoerd<br />

“Nover het thema <strong>Actief</strong> Klantbeheer heb ik het<br />

idee dat dit thema al een paar jaar in de markt zweeft,<br />

dat veel influencers in de sector aangeven dat je het als<br />

intermediair zou moeten omarmen, maar dat dat nog<br />

relatief weinig gebeurt. Zeker als we kijken naar de hypotheekmarkt<br />

dan is deze nu nog vooral transactiegedreven.<br />

Even kort door de bocht: je sluit een hypotheek<br />

voor je klant en voor deze eenmalige transactie ontvang<br />

je een vergoeding, klaar. Daar is natuurlijk helemaal<br />

niets mis mee. Waarom zou je als hypotheekadviseur nu<br />

gaan veranderen? De markt is goed, je kunt het werk nu<br />

al bijna niet aan en je komt tijd te kort. En dan zou ik je<br />

moeten gaan vertellen dat je nu met actief <strong>klantbeheer</strong><br />

aan de slag moet gaan? Juist dit bracht me op de ge-<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 59


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

dachte van de luiheid van de mens,<br />

want waarom zou je als adviseur<br />

veranderen, nu de zaken zo goed<br />

gaan en er geen acuut gevaar dreigt?<br />

Nu leven we gelukkig al lang<br />

niet meer in prehistorische tijden.<br />

We kunnen de toekomst – hoe ongewis<br />

ook – beter voorspellen als<br />

toen. Als we naar die toekomst kijken,<br />

is het goed te beseffen dat deze<br />

succesvolle tijden snel kunnen omslaan.<br />

De huizenmarkt is aan het<br />

opdrogen en de rente gaat omhoog.<br />

Daarom zou ik je willen uitnodigen<br />

om als adviseur eens tegen je<br />

menselijke natuur in te gaan. Om<br />

alvast na te gaan denken over andere verdienmodellen<br />

en hier alvast wat kleine stappen in te zetten. Radicaal<br />

Mark Dukers: ‘Ga eens tegen<br />

je menselijke natuur in.’<br />

omgooien hoeft nog niet. In termen<br />

van management goeroe Steven<br />

Covey: besteed tijd aan ‘belangrijk,<br />

maar niet urgent’. Ga alvast<br />

eens na hoe actief <strong>klantbeheer</strong> voor<br />

jou zo kunnen werken. Denk daarbij<br />

aan vragen als: ‘wat ga ik precies<br />

voor de klant doen en wat niet, wat<br />

vraag ik ervoor en hoe zorg ik ervoor<br />

dat het werkbaar is?’.<br />

“Het voordeel van nu is dat we<br />

meer inzicht hebben dan ooit tevoren.<br />

Dit vraagt van ons om soms<br />

tegen onze natuur in de gaan. Door<br />

nu alvast aandacht te besteden aan<br />

de toekomst hoef jij straks als het<br />

tegenzit niet plotseling halsoverkop een andere kant op<br />

te rennen. Veel succes.” n<br />

Maak er een gezond businessmodel van<br />

“Adviseurs zijn geen filantropische instellingen. <strong>Actief</strong><br />

<strong>klantbeheer</strong> kost een adviseur tijd en diezelfde<br />

tijd is zo hard nodig om klanten te helpen bij nieuwe<br />

hypotheekverstrekkingen. En daarvan weten we zeker<br />

dat het geld oplevert. Het is daarom niet zo gek<br />

dat voor veel adviseurs actief <strong>klantbeheer</strong> iets is wat<br />

ze wel zouden willen, maar niet aan toekomen. Maar<br />

er is wel degelijk een heel goed businessmodel te maken<br />

van actief <strong>klantbeheer</strong>”, aldus Dylan Dresens van<br />

FlexFront.<br />

e afgelopen jaren was er sprake van een goede<br />

“Dhypotheekmarkt, de klanten liepen vaak vanzelf<br />

naar binnen en de coronaperiode<br />

heeft ons geen windeieren gelegd.<br />

Het zou zomaar een reden zijn<br />

om niet te denken aan morgen en<br />

overmorgen. En niet terug te denken<br />

aan de mindere tijden. We roepen<br />

het al jaren; we zouden eigenlijk<br />

meer aan onze bestaande klanten<br />

moeten doen.<br />

Laten we dit moment pakken<br />

om van woorden naar daden te<br />

gaan. Waarom? Omdat onze klanten<br />

daar (latent) behoefte aan hebben<br />

en het gewoon bijdraagt aan<br />

een gezond business- en verdienmodel.<br />

Dylan Dresens: ‘Samen<br />

staan we sterk.’<br />

Het goed insteken van actief <strong>klantbeheer</strong> heeft voor u<br />

veel voordelen:<br />

• Het zorgt voor een nog betere relatie met uw klanten<br />

en verhoogt de kans dat ze weer bij u aankloppen als<br />

ze gaan verhuizen, verbouwen of verduurzamen.<br />

• Als u het echt goed doet, weet u dat ze willen verhuizen<br />

en neemt u zelf contact op.<br />

• Het zorgt voor omzet, omdat veel klanten ook in de<br />

jaren na hypotheekverstrekking behoefte hebben<br />

aan advies en daar ook voor willen betalen. Ze weten<br />

dit echter vaak zelf nog niet. U moet dus uw best<br />

doen deze behoefte aan te boren.<br />

• Juist in een slechtere hypotheekmarkt, die er zeker<br />

weer aan gaat komen, creëert u<br />

zo een meer continue instroom<br />

van klanten en dus omzet. Daar<br />

hoeft u overigens geen abonnementen<br />

voor in te voeren.<br />

• Een actief klantbestand en<br />

continue omzet uit bestaande<br />

klanten zorgt er voor dat uw<br />

klantenbestand en advieskantoor<br />

significant meer waard<br />

zijn.<br />

• En tot slot draagt dit bij aan het<br />

aantoonbaar invullen van uw<br />

zorgplicht en levert het tevreden<br />

klanten op. En dat maakt het<br />

werk er een stuk leuker op.<br />

60 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Leuk en aardig, maar ik kom er gewoonweg niet aan<br />

toe, hoor ik u denken. En het kost me heel veel tijd om<br />

een paar klanten bij mij weer aan tafel te krijgen. En<br />

daar komt samenwerken en het inzetten van expertises<br />

om de hoek kijken. Veel van de initiatiefnemers van het<br />

platform <strong>Actief</strong> Klantbeheer kunnen u ondersteunen<br />

bij het realiseren van een goed businessmodel. Door onder<br />

andere software, ondersteuning en training.<br />

Net als u is FlexFront momenteel ook nog erg afhankelijk<br />

van instroom van nieuwe hypotheekaanvragen. Wij<br />

weten ook hoe het in pak ‘m beet 2008 tot 2012 was, wij<br />

hadden het net als velen van u moeilijk. Wij geloven<br />

daarom dat ook voor ons actief <strong>klantbeheer</strong> een goed<br />

businessmodel zou zijn en kan zorgen voor omzet in<br />

mindere hypotheektijden. Wij hebben een dienstverlening<br />

ontwikkeld waarmee we u helpen continu in contact<br />

te blijven met uw klanten, uit uw naam klanten te<br />

benaderen als daar reden toe is en klanten die behoefte<br />

hebben aan advies bij u tafel te krijgen. U het advies, wij<br />

regelen alles, ontzorgen u en de klant. Samen staan we<br />

sterk en creëren we een voor beiden gezond verdienmodel,<br />

ook als het in hypothekenland wat minder gaat.” n<br />

Versla de varkenscyclus!<br />

“Je ziet het op dit moment gebeuren.<br />

Er zijn relatief veel nieuw toetredende<br />

financieel dienstverleners<br />

op de hypotheekmarkt. Oudwerknemers<br />

van banken die voor<br />

zichzelf beginnen. Of medewerkers<br />

van advieskantoren die uit loondienst<br />

treden en op eigen benen<br />

gaan staan. En dat op de top van de<br />

markt. Want er zijn zoveel kansen.<br />

Maar zijn die er wel?”, aldus Dirk<br />

van Haarlem van Helder Beheerd.<br />

en varkenscyclus is een ver-<br />

uit de economie.<br />

“Eschijnsel<br />

Het komt erop neer dat overschotten<br />

en tekorten van een bepaald product elkaar afwisselen.<br />

Het spel tussen vraag en aanbod en de daarmee<br />

gepaard gaande schommelende prijzen.<br />

Als de woning- en hypotheekmarkt gunstig is dan<br />

neemt het aantal hypotheekaanbieders en -adviseurs<br />

toe. Deze aanbieders en adviseurs richten zich massaal<br />

op de gestegen aankoop en oversluitvraag. In de tussentijd<br />

neemt het aanbod van woningen geleidelijk af.<br />

Of de oversluitmarkt droogt op. De reactieve vraag naar<br />

advies neemt weer af. En deze cyclus herhaalt zich om<br />

de zoveel jaren.<br />

De afgelopen maanden hebben alle partijen de hypotheekrente<br />

verhoogd. In combinatie met de gestegen<br />

huizenprijzen lijkt er wat meer rust te komen aan de<br />

‘gekte op de huizenmarkt’. Is het feest op de hypotheekmarkt<br />

daarmee ook voorbij? De huizen zijn immers al<br />

op. Oversluiten was nu het devies. Maar wat als dat ook<br />

ophoudt? Door de aanwas van adviseurs komt er nu een<br />

moment nabij waarbij er wellicht te veel adviseurs zijn.<br />

En dat na jaren van tekorten aan adviseurs. De vraag is<br />

Dirk van Haarlem: ‘Goed voor<br />

de klant, goed voor jou.’<br />

wat je kunt doen als de aanvraagstroom<br />

stagneert. Dit om te voorkomen<br />

dat je druk bent met het “poetsen<br />

van de kassa” zonder dat er<br />

klanten zijn.<br />

Naast dat het verstandig is om<br />

voor je bedrijf te bepalen of je efficiënt<br />

werkt (waar we overigens vanuit<br />

Helder Beheerd prima bij kunnen<br />

ondersteunen; maar dit terzijde),<br />

is een zeer goede mogelijkheid<br />

het benaderen van je oude ‘transacties’.<br />

Ik noem bewust de term ‘transacties’<br />

omdat het vaak na het sluiten<br />

van de hypotheek ijzingwekkend<br />

stil blijft in de relatie tussen<br />

adviseur en klant. En dat is zonde. Want als je een relatie<br />

hebt met iemand, dan blijf je in gesprek. Dan heb<br />

je het over de veranderingen in een mensenleven. En<br />

die veranderingen zijn er altijd. En bij iedereen. Denk<br />

aan samenwonen, trouwen, kinderen, werk, verandering<br />

van werk, oplossingen bij een situatie van arbeidsongeschiktheid,<br />

een nieuwe woning, ervoor zorgen dat<br />

je partner kan blijven wonen als jij komt te overlijden,<br />

wensen voor een verzorgde oude dag, echtscheiding,<br />

een nieuwe partner en ga zo maar door.<br />

Meer dan eens komt in onze praktijk de vraag op tafel:<br />

‘Maar hoe begin ik dan?’. En dan gaat het niet alleen<br />

om het inrichten van systemen of het verkrijgen van de<br />

juiste data. Er is vaak een schroom om die klant, na acht<br />

jaar radiostilte, weer eens te bellen…<br />

Wees gerust. Dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld<br />

te zijn. Het begint met oprechte interesse. Dat is<br />

een ‘must’ voor een goed gesprek. En dat kan heel simpel<br />

beginnen met de vraag ‘Hoe gaat het met u?’. Het is<br />

vervolgens aan de adviseur of de binnendienstmede-<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022 <strong>VVP</strong> | 61


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

werker om verder te gaan in de dialoog. Zoals al opgemerkt;<br />

onderwerpen genoeg.<br />

Onze ervaring is dat er tot in 25 procent van de gevallen<br />

sprake is van een adviesbehoefte waar ook nog eens<br />

een opdracht tot dienstverlening uit kan voortkomen. Gewoon<br />

door het gesprek aan te gaan. Zo eenvoudig is het.<br />

Jij kunt een winnaar zijn. Door met het grootste kapitaal<br />

dat een advieskantoor heeft aan de slag te gaan:<br />

de bestaande klant. Maak een klein en kort plan. Ga<br />

met je collega’s aan de slag om het goed in te richten.<br />

En dan blijft er nog maar één motto: JUST DO IT!<br />

Je zult zien. Het leidt tot mooie gesprekken, tevredener<br />

klanten, doorverwijzingen en een goed gevulde<br />

agenda met declarabele adviesgesprekken. Dat is goed<br />

voor de klant. En voor jou. Het maakt dat jouw kantoor<br />

de varkenscyclus verslaat!” n<br />

Misverstand Consumentenbond biedt kansen<br />

“Welke hulp heb je tussentijds nodig<br />

bij hypotheken met een rentevaste<br />

periode van 20 jaar?’ Met deze<br />

retorische vraag stelde de Consumentenbond<br />

de waarde van serviceabonnementen<br />

ter discussie bij de<br />

vergelijking van onderhoudspakketten<br />

van verschillende advieskantoren”,<br />

aldus Martin Holleman, tot 1<br />

juli 2022 verbonden aan Adfiz.<br />

aarbij werd het de klant<br />

“Doverzicht bieden van zijn<br />

financiële producten bij verschillende<br />

aanbieders wegzet als ‘gebakken<br />

lucht’. Net als veel adviseurs maakte ik mij in eerste<br />

instantie boos dat een organisatie die de belangen van<br />

consumenten zegt te dienen hen zo op het verkeerde<br />

been zet. Wees gerust: Adfiz is hier als branchevereniging<br />

ook zeker in gesprek met de Consumentenbond.<br />

Toch bieden deze kwalijke misverstanden ook kansen.<br />

In gesprekken met stakeholders vergelijk ik financieel<br />

advies tijdens de looptijd van de hypotheek vaak<br />

met een cv-ketel. Je kunt ervoor kiezen een cv-ketel<br />

eens per twintig jaar te laten vervangen en een monteur<br />

te laten komen op het moment dat het apparaat<br />

het onverwachts toch tussentijds begeeft. Het risico dat<br />

het goed misgaat, is namelijk heel erg klein, maar als<br />

het dan tóch misgaat kan dat verstrekkende gevolgen<br />

hebben; bijvoorbeeld bij een brand of koolmonoxidevergiftiging.<br />

Niet voor niets raadt de Consumentenbond<br />

consumenten dan ook ten zeerste aan om wél een onderhoudscontract<br />

af te sluiten voor een cv-ketel. Op zijn<br />

website vat de Consumentenbond het belang daarvan<br />

beknopt samen: ‘Met regelmatig onderhoud zorg je dat<br />

een cv-ketel veilig en zuinig blijft werken’.<br />

Dit is de sleutel naar het succesvol overtuigen van<br />

de consument(enbond) van het belang van actief <strong>klantbeheer</strong>.<br />

Het product waar het abonnement op ziet is<br />

Martin Holleman: ‘Zorg dat je klant<br />

er financieel warmpjes bij zit.’<br />

totaal verschillend, maar ook een financieel<br />

serviceabonnement biedt<br />

de klant gemoedsrust, veiligheid en<br />

in veel gevallen een mogelijke besparing.<br />

Bijvoorbeeld door een periodieke<br />

check van de financiële producten<br />

en persoonlijke situatie van<br />

de klant. En nee: acht van de tien<br />

keer zal zo’n periodieke check - net<br />

als bij het cv-ketel onderhoud - weinig<br />

verrassende resultaten opleveren.<br />

Maar we zijn er als adviseurs<br />

juist voor dat ene moment dat de<br />

periodieke check wel het verschil<br />

maakt. Door bijvoorbeeld die ene<br />

klant met een rentevaste periode van twintig jaar te adviseren<br />

om tussentijds over te sluiten en zo maandelijks<br />

te besparen. Of met één telefoontje of mailtje overzicht<br />

te bieden in de afgesloten verzekeringen zonder dat de<br />

klant bij drie of vier verschillende verzekeraars in hoeft<br />

te loggen.<br />

Als adviessector hoeven wij elkaar niet te overtuigen<br />

van het nut van actief <strong>klantbeheer</strong>. Ik spreek vanuit<br />

Adfiz veel adviseurs van wie de klanten met plezier<br />

een klein maandelijks bedrag betalen voor hun serviceabonnement.<br />

Omdat het voor rust en zekerheid zorgt,<br />

je altijd met je vragen bij de specialist terecht kunt en<br />

als mooie bijkomstigheid heeft dat het zichzelf vroeg of<br />

laat ook in harde euro’s terugverdient. Toch ben ik bang<br />

dat er ook genoeg consumenten zijn die – samen met<br />

de Consumentenbond - nog leven met de gedachte dat<br />

een serviceabonnement weggegooid geld is. Laten we<br />

als sector daarom nog eens kritisch naar de inhoud van<br />

serviceabonnementen kijken, maar vooral klant voor<br />

klant de vraag stellen of zij net zo’n veilig gevoel willen<br />

hebben bij hun financiën als bij hun cv-ketel. Want<br />

waar de cv-monteur ervoor zorgt dat klanten er letterlijk<br />

warmpjes bij zitten, zorg jij er als adviseur voor dat<br />

de klant er financieel warmpjes bij zit.” n<br />

62 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2022


<strong>VVP</strong> Advies<br />

Awards<br />

2022<br />

Onderstrepen van het maatschappelijk belang van het professionele<br />

adviesvak als geheel, het vergroten van de trots op het adviesvak<br />

zelf en die trots ook gezamenlijk uitstralen. Dat is ook in<br />

2022 de opzet van de <strong>VVP</strong> Advies Award.<br />

Elk jaar doet de jury een beroep op een groep marktexperts die<br />

de jury voorziet van een voorselectie van excellente advieskantoren.<br />

Dit jaar zijn 32 spotters op zoek gegaan naar de meest<br />

klantgerichte advieskantoren van Nederland. De spotters hebben<br />

voor de editie in 2022 maar liefst 150 kantoren met de A(advies)-factor<br />

aangedragen.<br />

De jury – bestaande uit voorzitter Richard Meinders (SVC Groep),<br />

Marieke van Zuien (BNP Paribas Cardif), Bob Klijn (Söderberg & Partners),<br />

Edwin Bosma (BHB Dullemond), Jack Vos (Building Blocks) en<br />

Robin van Beem (Polis Advocaten) – koos dit jaar niet voor provinciale<br />

voorronden, maar vroeg de spotters op zoek te gaan naar de pareltjes<br />

in de brede markt van financieel advies. Hiertoe heeft de jury<br />

zes categorieën in het leven geroepen: Particulier Advies, Zakelijk<br />

Advies, Hypotheek Advies, Pensioen Advies, Digitale Innovatie en<br />

Nichemarkt. Als aparte categorie is toegevoegd de Startersprijs.<br />

Na het bepalen van de genomineerden per categorie worden in juni<br />

de categoriewinnaars bekend gemaakt. Na de halve finale in september<br />

– waar zes advieskantoren aan mee zullen doen – vindt de<br />

landelijke finale plaats op 6 oktober in de professionele studio’s<br />

van First Impression onder leiding van dagvoorzitter Maureen du<br />

Toit. Het online publiek bepaald de winnaar. Vorig jaar werd er online<br />

meer dan 4600 unieke stemmen uitgebracht. Meer informatie:<br />

www.adviesawards.nl.<br />

EERDERE WINNAARS:<br />

2019: Robbe Financiële Raadgevers<br />

2020: Assurantiekantoor Keijzerwaard<br />

2021: Adviesgroep De Vogel<br />

De <strong>VVP</strong> Advies Award 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door: Allianz,<br />

AnsvarIdéa, Avéro Achmea, AEGON, ARAG, AS Support, DAS, Florius,<br />

De Goudse, Klaverblad, Lindenhaeghe, Movir, Nationale-Nederlanden,<br />

Nedasco, Nh1816, NNEK, Obvion, Scildon, SVC Groep, VKG, Voogd & Voogd


<strong>VVP</strong> is trots op alle<br />

organisaties die de <strong>VVP</strong> special<br />

‘<strong>Actief</strong> Klantbeheer’ mede<br />

mogelijk hebben gemaakt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!