21.09.2022 Views

WEB Wijzer 2022 herfst drukker (1)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KATERN:

NUMMER 19 • HERFST 2022

INFORMEERT, INSPIREERT, AMUSEERT

In dit nummer o.a:

• Kwastendag 2022

• Nieuws van de Centrale

MedezeggenschapsRaad

• Gewoon thuis

Een blad voor en door cliënten


0 november 2022

COLOFON

VOORWOORD

Namens de

Redactie

Redactie Wijzer/Hartekreet

Huib van Belkom

Anthonie Caspers

Robert Giesberts

Heinie Hearn

Gerbrand Langenberg

Ellen Schepers

Desmond Stufkens

Anja de Waard

Erwin Zijtveld

Hans van Zuuk

Foto voorzijde

Gerbrand Langenberg

Illustratie achterzijde

Spreuk: Hans van Zuuk

Foto: Fan Jianhua

Vormgeving

Anton van der Vlis

Hopelijk heeft iedereen tijdens de zomermaanden genoeg energie

opgedaan om ertegenaan te kunnen. De problemen zijn niet gering.

Voor de meesten van ons zal het een hele klus worden om het de

komende maanden financieel te redden. Hopelijk komt de overheid

met gunstige maatregelen. Veel is ongewis. Niet opgeven en steun

vinden bij elkaar, wordt steeds belangrijker voor ons. Samen zullen

we er het beste van moeten maken.

De redactie heeft zich ingespannen het blad zo veel mogelijk voor

iedereen aansprekend te maken.

Waar staat Wij3.0 voor en hoe denkt Wij3.0 haar doelstellingen te

bereiken? Waar bestaat het werk uit dat de medewerkers doen?

Voelen de deelnemers zich gewaardeerd? Komen ze weer aan de

slag? Hoe zien zij hun toekomst? Wanneer je de Wijzer regelmatig

leest kom je hier meer over aan de weet.

Veel leesplezier!

Namens de redactie

Anthonie Caspers

Drukkerij

WIJ zijn MEO

in Alkmaar en Haarlem

https://wijzijnmeo.nl

Kopij winternummer

20 november 2022

Redactieadres

WIJ 3.0

Krommerijn 101

3582 CE Utrecht

tel: 030 292 6515

E-mail: Wijzer@wij30.nl

foto: Anthonie Caspers

/ HERFST 2022 / 2


4 10 14

INHOUD

Kopij van WIJ 3.0

Kopij van cliënten

2 Colofon

4 Suzan kwam aan het werk bij Portaal

via een IPS-traject bij WIJ 3.0

5 Actief worden vanuit de nachtopvang

8 Aandacht voor naaiatelier Naald & Draad

in wijkkrant Aanzet

Social Run: nattig maar ook prachtig

9 Nieuws van de Centrale

MedezeggenschapsRaad

2 Voorwoord

13 De kracht van de positieve psychologie

14 Gewoon thuis

16 Kwastendag 2022

17 Spreuken en Uitspraken

18 Wist je dat?

19 Puzzels en nawoord

10 Stapsport: goed voor lijf en geest

11 Samenwerking in Utrecht voor digitale inclusie

van mensen met kleine beurs

12 WIJ 3.0 jaarverslag 2021: aandacht voor

kwaliteit en waardevol werk

/ HERFST 2022 / 3


Suzan kwam aan het werk bij Portaal

via een IPS-traject bij WIJ 3.0

Suzan werkt al bijna 2 jaar bij woningcorporatie Portaal. Ze heeft er een baan voor

12 uur per week en zit daar helemaal op haar plek. De weg naar deze baan was niet

gemakkelijk. Samen met Anke van Eerd, trajectbegeleider en IPS-coach bij WIJ 3.0,

is ze uiteindelijk bij Portaal terecht gekomen.

Anke van Eerd over het succesvolle IPS-traject van

Suzan: “Trots dat het is gelukt en trots ook op het

doorzettingsvermogen van Susan. Want zij heeft

echt moeten knokken om dit te bereiken. Wat het

óók met mij doet is gesterkt worden in het idee:

het kan. Het kan wél. Iedereen past érgens op de

arbeidsmarkt.”

Suzan en Anke vertellen over hun IPS-traject in het

Hoofdzaak Werk-Journaal van Sterk door Werk. Dit

is een platform voor iedereen die op welke manier

dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/

of behoud van werk voor mensen met een psychische

kwetsbaarheid. Wil je het verhaal zelf zien en

horen? Ga dan naar https://www.youtube.com/

en zoek op Hoofdzaak Werk-Journaal.

/ HERFST 2022 / 4


Actief worden vanuit de nachtopvang

Dit jaar loopt er een project om mensen die de nachtopvang voor daklozen gebruiken

te stimuleren overdag zinvol bezig te zijn. ‘Activeren in de Nachtopvang’ heet het project.

WIJ 3.0 voert dit uit met de Tussenvoorziening op een locatie van het Leger des

Heils. Voor Utrechtse begrippen een best wel unieke samenwerking met een praktisch

doel. Het gaat om de Nachtopvang op de Biltstraat die afgelopen maart is geopend.

De Biltstraat is een van de 24-uursopvang locaties in Utrecht. Hoe ziet de activering er

hier uit en wat levert het (tot nu toe) op?

Op maandag, dinsdag en donderdag zijn activeringscoaches

van WIJ 3.0 (Sigrid van Vliet) en de

Tussenvoorziening (Marije Kruijt) aanwezig op de

locatie Biltstraat. Zij spreken daar de gebruikers van

de opvang aan en motiveren hen in actie te komen.

Dat doen ze tijdens de gezamenlijke maaltijden

en de inloopspreekuren. De woonbegeleiders van

het Leger helpen mee door de gebruikers van de

opvang te wijzen op de mogelijkheden om overdag

actief te zijn. Het doel is dat alle gebruikers van de

nachtopvang op hun eigen manier en in eigen tempo

weer structuur in de dag krijgen.

In de afgelopen maanden is dit gelukt. De één is

gaan werken bij het wijkonderhoudsteam van WIJ

3.0 en houdt de straten rond de Biltstraat schoon.

De ander had al een baan bij binnenkomst, maar

vond het prettig dat iemand meekeek (jobcoaching).

Gebruikers van de opvang worden geholpen

met het vinden van vrijwilligerswerk of bij het solliciteren

naar een baan.

Op maandag en donderdag is het Wijkonderhoudsteam

van WIJ 3.0 samen met de gebruikers van

de locatie Biltstraat begonnen met het rapen van

zwerfafval in de wijk. Dit is ook nuttig voor een positieve

kijk van de bewoners in de omgeving op de

opvangvoorziening.

De trend is na 6 maanden duidelijk positief: het is

voor een grote groep gebruikers van de opvang

steeds vanzelfsprekender dat werken, sporten of

leren nodig is voor hun herstel. Lees hier de ervaringen

van enkele betrokkenen.

Vliegen met vogels

M. zit al lange tijd in de opvang. In het verleden

zwierf hij overdag rond in de stad en vond hij het

niet altijd makkelijk om rust te vinden in de opvang.

Tijdens de eerste ontmoeting zag hij het niet zitten

om aan de slag te gaan. Hij had te veel aan zijn

hoofd en dacht dit niet te kunnen combineren met

werken. Elke week was er contact met een van

de activeringscoaches. In een van die gesprekken

vertelde M. dat hij vroeger veel in de bosbouw had

gewerkt en landmetingen had uitgevoerd. Buiten

zijn en bezig zijn met dieren maakte hem blij. De

activeringscoach wees M. op de Vogelopvang die

vrijwilligers zocht. Zijn reactie was voorzichtig, maar

positief. Met de coach ging M. kijken bij de opvang,

onder het mom: kijken kan geen kwaad. Al bij

het binnenstappen veranderde M.: rechte schouders,

helder geformuleerde vragen met kennis

over vogels en bomen. Tijdens de rondleiding en

het gesprek werd snel duidelijk dat M. zijn plekje

had gevonden. We spraken werkdagen af en een

rustige opbouw in uren. Korte tijd later zei M.: “Het

is superleuk, zullen we vragen of ik een extra dag

mag werken, alleen zaterdag en zondagochtend is

/ HERFST 2022 / 5


Opvang Biltstraat

zo weinig.” Inmiddels werkt M. 3 tot 4 dagen in de

opvang. Het werk ervaart M. als ‘vrijheid’. Hij drinkt

niet van tevoren en heeft iets om naar uit te kijken.

Stemmen in zijn hoofd, die hem parten spelen, zijn

minder als hij bij de dieren is. Bij de vraag wat hij

het leukste vindt, twijfelt M.: “Afscheid nemen van

een vogel is soms verdrietig, maar wel fijn voor de

vogel en wij hebben ons werk goed gedaan. Maar

stiekem is de pauze en koffiedrinken met de collega’s

ook wel heel leuk.”

Een zorg minder

Tijdens de eerste kennismaking met de coach geeft

G. duidelijk aan dat activeren niet voor hem bedoeld

is. Hij heeft alles goed op een rijtje en regelt

het zelf. Zijn uitkering is prima en zijn dagindeling

ook. Door enkele gemeenschappelijke interesses

hebben hij en de coach voldoende gespreksstof.

Deze contacten, ook geregeld tijdens kleine wandelingen

naar, bijvoorbeeld de supermarkt zorgen

voor een groeiend vertrouwen van G. in de coach.

Hij vertelt meer over waar hij vandaan komt en wat

voor werk hij deed. G. is druk bezig met zijn herstel

en bezoekt bijeenkomsten om niet terug te vallen.

Een tijdje dacht hij eraan om te gaan werken in de

zorg, maar omdat hij geen VOG (Verklaring Omtrent

Gedrag) aan kan vragen heeft hij dit idee laten varen.

Toch wil G. onderzoeken wat er wel mogelijk is.

Al binnen een paar dagen heeft G. een gesprek bij

Abrona. Daar zijn ze op zoek naar vrijwilligers en ze

bieden interne opleidingen aan. G. gaat aan de slag

als vrijwilliger op de gesloten afdeling voor ouderen.

Een plek waar je stevig in je schoenen moet

staan. Hij geniet enorm en denkt erover de opleiding

te doen. Maar eerst wil hij nog verder werken

aan zijn herstel.

Boekjes en zeepjes

J. komt binnen bij het inloopspreekuur: “Ik heb

gehoord dat ik hier aan activering moet doen, ik

kan alleen niet echt werken”. Hij laat weten dat hij

niet graag in een groep werkt, maar wel rustige

klusjes wil doen. Het moet wel gezellig zijn. J. heeft

het idee dat mensen last hebben van zijn ticks en

dat hij daarom niet meer kan werken. De coach

onderzoekt met J. waar zijn interesses liggen en ze

bezoeken samen de activiteitenmarkt bij de Sleep-

Inn. Hier praat hij met een activiteitenbegeleider de

WIJ 3.0-locatie WIJ a/d Werf. Hieruit volgt een kennismakingsgesprek

op deze locatie. Na een proefochtend

is J. heel enthousiast. Dezelfde week start

hij bij WIJ a/d Werf waar hij notitieboekjes maakt en

zeepjes inpakt. Iedere maandag en dinsdag vertrekt

J. met een grote glimlach naar zijn bezigheden.

Daarnaast kookt hij iedere maandagavond op De

Biltstraat en daar is hij ook zichtbaar op zijn plek.

Op andere dagen is hij ook in de keuken te vinden

en maakt hij gebruik van Sport-Inn van Sportcoalitie

/ HERFST 2022 / 6


Utrecht. Al deze activiteiten geven hem de structuur

waarnaar hij zocht.

Onderbreking

H. werkte als verkeersregelaar, maar nadat hij uit

zijn huis is gezet, stopte hij hiermee. Tijdens zijn

zwervend bestaan werkte hij soms nog als verkeersregelaar

in de weekenden bij evenementen.

H. zou in staat moeten zijn om te werken maar mist

de motivatie (of durf). Gesprekken over werk met

de coach houdt hij af. Hij beperkt zijn bezigheden

tot wat werk in de tuin van de opvangvoorziening.

Dit blijkt een ingang om te kijken of het onderhouden

van tuinen hem interesseert. De coach bespreekt

met hem diverse opties. Hieruit volgt een

afspraak bij WIJ 3.0-locatie Ghanaplein waar een

moestuin is en bij Binnenbos van het Leger des

Heils in Driebergen. Hij is zeer te spreken over de 2

dagen die hij daar zou kunnen werken. Op de dag

waarop hij zou beginnen, is hij zijn plek daar vanwege

wangedrag op de Biltstraat kwijt en daarom gaat

dit traject helaas niet door.

Soep

L. verkoopt al sinds jaar en dag de daklozenkrant.

Inmiddels speelt zijn leeftijd hem parten. L. vertelt

dat hij van koken houdt en graag soep maakt. Met

de coach bezoekt hij 50/50 Food. Bij 50/50 food

maken zij soep voor de medewerkers, deelnemers

en voor Herstart. L. ziet het zitten en gaat daarna

2 dagen per week werken bij 50/50 Food. Is het

mooi weer, dan verkoopt hij zijn krant op dinsdag,

bij slecht weer, werkt hij een extra dagje. Waar L. in

eerste instantie nauwelijks inkomsten had, verdient

hij nu gemiddeld 30 euro per week. Elke week legt

hij 2 euro apart om te sparen: “Dan kan ik op een

dag mijn zus bezoeken in Hongarije”.

Tekst: Marije Kruijt

/ HERFST 2022 / 7


Foto: Niels Spinhoven

Aandacht voor naaiatelier Naald & Draad in wijkkrant Aanzet

De Utrechtse wijkkrant Aanzet bezocht onlangs

ons naaiatelier Naald & Draad in Hoograven. Daar

vertelde werkbegeleider Suzanne de Zwart alles

over ons naaiatelier in kringloopwarenhuis De

Arm. Bewoners in Hoograven, Tolsteeg, Rotsoord

en Bokkenbuurt krijgen de Aanzet in hun brievenbus.

Suzanne is zelf opgeleid tot kleermaker en

biedt deelnemers de nodige begeleiding, met veel

plezier. In het artikel licht ze toe waarom Naald &

Draad bij De Arm een plek heeft gezocht en welke

activiteiten en projecten er zijn.

Nieuwsgierig? Het hele artikel op

pagina 2 van Aanzet kun je hier

vinden: https://aanzetnet.nl/

edities/aanzet-97-mei-juni-2022/

Social Run: nattig maar ook prachtig

WIJ 3.0 deed dit jaar met een enthousiast team mee

aan de Social Run. Het bijna 555 km tellend parcours

is tussen 16 en 18 september met de nodige

regen en zon volbracht. Citaat van een van de nauw

betrokkenen: “Tot nu toe gat het goed! Bij sommige

lopers begint de pijn toe te slaan. Het weer is tot

nu toe redelijk met vooral een aantal forse buien

in Zeeland. Maar daar staan heerlijke mosselen en

patat tegenover.” Het team liep dit jaar bijna 2.000

euro bij elkaar voor sociale doelen.

Foto: Bart Fagel

/ HERFST 2022 / 8


Nieuws van de Centrale MedezeggenschapsRaad

De Centrale MedezeggenschapsRaad heeft de afgelopen zomermaanden van gedachten

gewisseld over onder andere de samenstelling van de Raad van Toezicht, de omgang

met de uitkomsten van de Ervaringswijzer en de deelnemerswerving bij WIJ 3.0.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op heel WIJ

3.0 en de uitvoering en plannen van de bestuurder

van WIJ 3.0. De Centrale MedezeggenschapsRaad

(CMR) ziet de Raad van Toezicht als het ‘geweten’

van WIJ 3.0 als organisatie. In de Raad van Toezicht

zitten mensen met verschillende ervaringen en

kennis, zodat ze met elkaar kunnen toezien op

WIJ 3.0. Voor deze Raad zijn nieuwe leden gezocht.

De CMR heeft nagedacht over welke kennis en kunde

de Raad van Toezicht goed kan gebruiken.

Er zijn 4 mensen gevonden die graag in de Raad

van Toezicht willen. Eén van de voorgestelde leden

heeft een topbaan gehad, veel geld verdiend, is

ingestort en nu weer uit het dal gekomen. Hij is

ervaringsdeskundige. De CMR meent dat dit lid van

de Raad van Toezicht goed weet voor wie Wij 3.0 er

is, en over welke mensen/deelnemers het hier gaat.

De andere 3 voorgestelde leden, zijn oudere mensen

die carrière gemaakt hebben. Het lijkt erop dat

zij kennis hebben van het runnen van organisaties,

bedrijfsmatige zaken (huisvesting, personeel, verbeterprocessen)

en misschien beschikken ze over een

netwerk waar producten van de activiteiten van WIJ

3.0 kunnen worden afgenomen of waar banen voor

deelnemers te vinden zijn.

Ervaringswijzer, tevredenheid van de deelnemers

van WIJ 3.0

Inmiddels is duidelijk dat van de 800 deelnemers

van WIJ 3.0 ‘slechts’ 180 de enquête hebben ingevuld.

De meeste vragenformulieren zijn op papier

ingevuld. De CMR vindt het belangrijk als zoveel

mogelijk deelnemers meedoen aan de enquête.

Mede daarom zal de volgende enquête alleen op

papier worden gedaan.

Afgelopen maanden zouden de uitkomsten op elke

locatie met de deelnemers besproken moeten zijn.

De Centrale MedezeggenschapsRaad is erg benieuwd

wat er naar voren is gekomen. Binnenkort

hoort de CMR wat de bestuurder ermee gaat doen.

Werven van deelnemers voor WIJ 3.0

Er kunnen meer mensen meedoen aan de activiteiten

van WIJ 3.0. Om ervoor te zorgen dat mensen

dit weten, worden er werfplannen gemaakt. Als het

goed is, zijn de afgelopen maanden de ideeën om

deelnemers te werven op elke locatie met de deelnemers

besproken. Dit om ervoor te zorgen dat op

de juiste plekken flyers komen te liggen, de belangrijkste

mensen weten wat en waar WIJ 3.0 te bieden

heeft. Het doel is dat de juiste mensen, makkelijk

aan de juiste activiteit bij WIJ 3.0 kunnen meedoen.

De CMR is erg benieuwd naar de werfplannen per

locatie. Binnenkort horen we wat de bestuurder

ermee gaat doen.

De Centrale MedezeggenschapsRaad

De afgelopen weken is één deelnemer mee gaan

doen aan de CMR. De Raad telt nu dus 4 leden. Maar

we kunnen nog steeds versterking gebruiken. Meer

weten? Laat je informeren door leden van de CMR:

Kijk op: https://wij30.nl/over-wij-3-0/

centrale-medezeggenschapsraad/\

Of zoek contact met: Niki Schipper, bel 0621524181

of mail Niki.Schipper@Wij30.nl .

Niki is ondersteuner Centrale Medezeggenschaps-

Raad WIJ 3.0.

Wil je dat de CMR op jou locatie langskomt, neem

contact op en we kijken wat er mogelijk is.

Foto: Leon Dewiwje unsplash.com

Tekst: Niki Schipper

/ HERFST 2022 / 9


Stapsport: goed voor lijf en geest

Dit keer staat Annet - vrijwilligster bij Stapsports - in het spotlicht. Zij runt samen met

een collega de sportschool op de bovenste verdieping van WIJ 3.0-locatie de Stadsbrug.

Stapsports is voor iedereen, die wil werken aan een gezond lichaam én leven, en

die behoefte heeft aan een dagstructuur. Want: ”Sporten is niet alleen goed voor je lijf,

maar ook voor je geest!”

Annet is dagelijks in de sportschool te vinden, waar

zij de inschrijving van nieuwe deelnemers verzorgt,

hen (en hun begeleiders) bij het sporten begeleidt

en coacht, uitleg geeft over de apparaten, en zorgt

voor het onderhoud. Haar klantengroep is divers:

dak- en thuislozen, cliënten van instanties als Lister

en Altrecht, en vluchtelingen. Ook ‘gewone’ mensen

kunnen hier tegen een kleine vergoeding sporten

– alleen gebeurt dat niet veel.

Hoe ben je hier eigenlijk terechtgekomen?

“Zo’n 15 jaar geleden woonde ik samen met iemand,

die achteraf erg ziek bleek te zijn. Ik heb

hem verzorgd en verpleegd tot hij stierf. Omdat ik

niet officieel stond ingeschreven bij hem, moest ik

daar weg en werd ik dakloos. Na eerst een periode

antikraak te hebben gewoond, vond ik onderdak bij

de NoiZ (Nachtopvang in Zelfbeheer) tot ik na enkele

maanden een huis in Zuilen kreeg toegewezen.

Ik hield altijd al van sport(en), keek vaak naar wedstrijden

op de TV en tijdens mijn NoiZ-periode ben

ik hier in de Stadsbrug begonnen met sporten. Op

een gegeven moment werd ik benaderd om cliënten

vanuit De Wilg te coachen en van het een kwam

het ander.”

Wat trekt je aan in dit werk?

“Nou dat is wel duidelijk: ik ben een groot sportfanaat!

Daarnaast vind ik het heel positief, dat een

groep die min of meer buiten de boot valt, hier

terecht kan. Op deze manier werken ze niet alleen

aan hun conditie, maar krijgen ze ook een goed

gevoel over zichzelf.

Wat ik mooi vind, is dat verschillende organisaties

mij inmiddels kennen en vertrouwen. Zo heb ik

een groep van Atrecht weten binnen te halen die

hier wekelijke per bus en met begeleiding naartoe

komt.”

Wat zou je veranderen als je hier de baas

zou zijn?

“Ik zou vluchtelingen, die hier letterlijk en figuurlijk

de weg niet kennen, graag een heel pakket willen

aanbieden. Dus hen zowel op het gebied van sport,

wonen, werk en ondersteuning willen helpen. Nu

moeten ze dingen meestal zelf maar uitzoeken.

Weet je, ik oordeel niet over een iemand, die ik niet

ken en behandel daarom die persoon net zoals ik

zelf zou willen worden behandeld...”

Wie is jouw grote voorbeeld?

In eerste instantie blijft het antwoord uit. Ze vertelt

vaak als voorbeeld voor anderen te hebben

gediend vanwege haar doorzettingsvermogen en

positiviteit. Ineens laat zij de naam Sheila E vallen:

”Want dit muzikale talent in de band van Prince

was de eerste vrouw, die als percussionist wist op

te vallen en uit te blinken.”

Annet blijkt niet alleen van sporten, maar ook van

koken en muziek te houden. Voor bepaalde nummers

van Michael MacDonald, The Doobie Brothers

en Massada mag je haar zelfs midden in de nacht

wakker maken! Verder is zij met haar huidige vriend

regelmatig in zijn studio aan huis te vinden, waar

zij met haar zang en percussie zijn sessies ondersteunt.

Tekst: Liesbeth Rox

/ HERFST 2022 / 10


Samenwerking in Utrecht voor digitale

inclusie van mensen met kleine beurs

Acht Utrechtse organisaties hebben dit jaar de krachten gebundeld en zorgen samen

dat 300 Utrechters met een kleine beurs een laptop krijgen. Daarbij hoort een gratis

cursus Digitale vaardigheden van Digiwijs en een eigen ‘digimaatje’ die mensen een

tijdje op weg helpt. Het project ‘Digitale inclusie voor mensen met een kleine beurs’ is

een initiatief van De Tussenvoorziening in samenwerking met Moviera, De Armoedecoalitie,

Steunpunt GGZ Utrecht, Utrechtse Uitdaging, DOCK, Stichting Voedselbanken

Utrecht en WIJ 3.0 (Digiwijs 3.0).

De gemeente Utrecht ondersteunt

het project via de subsidieregeling

‘Versneld vernieuwen,

zorg dichtbij en op maat’.

Doel daarvan is om mensen digitaal

beter mee te kunnen laten

doen op allerlei vlakken en zo

kansengelijkheid te vergroten.

Cursussen van Digiwijs

Voor Digiwijs 3.0 is er een

belangrijke rol weggelegd in

het project. Zij zorgen voor de

cursussen Digitale vaardigheden

voor iedereen die een laptop krijgt. Want een eigen

laptop is handig, maar als je er niet mee overweg

kunt, heb je er nog niks aan. Speciaal voor anderstalige

cliënten is er ook een ’taalloos’ lesprogramma

ontwikkeld.

Bij Digiwijs 3.0 worden de ingezamelde laptops

ook opgeknapt. Dit gebeurt wekelijks door enkele

vrijwilligers. De laptops komen beschikbaar via het

project Opgelapt van de Utrechtse Uitdaging, een

vereniging van bedrijven in Utrecht. Er zijn al meer

dan 150 laptops opgeknapt.

Je netwerk vergroten

De laptops zijn bestemd voor cliënten van de Voedselbank,

de Tussenvoorziening, Moviera en Steunpunt

GGZ Utrecht. Er is een lotingschema zodat alle

deelnemers dezelfde kans op een laptop maken.

Met iedereen die in aanmerking wil komen voor een

laptop, voeren we een gesprek. Zo weten we of

cliënten behoefte hebben aan een training digitale

vaardigheden en wat ze daar dan willen leren.

Een opgeknapte laptop met bijbehorende cursus

zorgt ervoor dat mensen een groter sociaal netwerk

hebben, makkelijker contact maken en meer zelf

digitaal kunnen regelen.

Een man kon zijn tranen niet bedwingen: “Wat een

prachtig apparaat”. Vier jaar geleden was zijn vorige

laptop kapot gegaan en hij had het in de tussentijd

zonder moeten doen. Nu kon hij zijn tekeningen

weer delen met vrienden en familie en fatsoenlijk

zijn bankzaken regelen!

Op zoek naar vrijwilligers

Ben je handig met de computer, vind je het leuk om

een cursus te geven of een laptop op te knappen?

Je hoeft echt geen whizzkid te zijn voor deze leuke

vrijwilligersjobs. Een paar uur van je tijd en zin om

mensen iets te leren is voldoende.

Meld je aan bij Digiwijs 3.0 via 030-87815 35 of

via digiwijs@wij30.nl.

/ HERFST 2022 / 11


WIJ 3.0 jaarverslag 2021: aandacht

voor kwaliteit en waardevol werk

In 2021 bleef corona ons werk beïnvloeden, maar de meeste dienstverlening konden

we voortzetten. Door de beperking van groepsgrootte en vooral het afgelasten van

cursussen bij Digiwijs 3.0 moesten we wel cliënten en cursisten teleurstellen.

Het hele jaar hadden we veel aandacht voor scholing.

Een groot deel betrof trainingen in de methode

Sturen op Zelfsturing. Die biedt kaders voor de balans

tussen regie van

de cliënt en de rol van

onze begeleiding. Ook

via een nieuwe interne

campagne ‘Waardevol

Werk’ hebben we sterk

ingezet op kwaliteit.

nissen? Dat en meer lees je in de Jaarverslag 2021

Factsheet: https://wij30.nl/jaarverslagen/

jaarverslag2021/WIJ30-jaarverslag-2021.html

Markt

We verkregen gunningen

op werk in de

gemeenten van regio’s

Zuid Oost Utrecht,

Utrecht West en

Amersfoort (stad met

regiogemeenten). In

Utrecht (stad) breidde

de ouderenactiviteit

WIJ Plus uit naar 5 dagen.

Verder schreven

we ons samen met Altrecht

succesvol in bij

een aanbesteding van

UWV voor de uitvoering

van IPS-trajecten.

Kerncijfers

Al onze activiteiten binnen

Werk & Activering

hadden 2611 deelnemers

in 2021, Trajecten

& Coaching

669. Benieuwd naar

meer kerncijfers over

onze organisatie en

een overzicht van de

belangrijkste gebeurte-

/ HERFST 2022 / 12


De kracht van de

positieve psychologie

Column Geert Joosten

Vier jaar geleden kwam ik een flyer tegen over een

cursus positieve psychologie. Die sprak me aan en

ik heb me ingeschreven voor de cursus. Positieve

psychologie is een vrij nieuwe stroming in de psychologie

(het bestaat pas 30 jaar) en die houdt zich

bezig met hoe je je levenskwaliteit kunt verhogen.

Het gaat onder meer over zelfcompassie, over het

versterken van plezierige emoties, over het beter

leren omgaan met tegenslag en over het ontdekken

en gebruiken van je sterke kanten.

Na de cursus heb ik de stoute schoenen aangetrokken

en de trainster gevraagd of ik haar een keer

mocht assisteren bij het geven van de cursus. Dat

vond ze prima. Sinds een tijdje geef ik de cursus af

en toe alleen.

Wat me erg heeft geholpen is de aandacht voor het

hebben van compassie met jezelf. In het verleden

was ik vaak perfectionistisch en streng voor mezelf.

Maar nu leerde ik iets anders: elke keer als die

‘innerlijke criticus’ aan het woord is, kun je ook een

andere keuze maken en kiezen voor een ‘stem’ die

spreekt met compassie en vriendelijkheid. Door dit

bewust te doen en regelmatig te oefenen is het nu

veel meer een automatisme geworden. Ik heb geleerd

meer van mezelf te houden en ben daardoor

erg veranderd.

Aandacht hebben voor het versterken van plezierige

emoties heeft me ook geholpen. Dit kan onder

meer met dankbaarheid, verwondering, waardering

van kleine dingen en positieve herinneringen.

Door bewust stil te staan bij waar ik dankbaar voor

kan zijn (en dat kunnen ook heel kleine dingen

zijn) verbeterde mijn stemming. Maar ook door me

te verwonderen (over hoe er warm water uit de

douchekraan komt, over hoe een telefoon werkt,

over hoe de natuur groeit etc.), bijna als een kind,

verbeterde mijn stemming. Je mindset, de manier

waarop je naar het leven kijkt en hoe je met dingen

omgaat, heeft veel invloed op je beleving van het

leven heb ik gemerkt.

Ook het beter leren omgaan met tegenslag heeft

mij veel gebracht. Ik had al meer dan 15 jaar de

ziekte van Lyme, was gescheiden, zat in de WAO,

had geen betaald werk: het vroeg tijd en aandacht

om met deze tegenslagen constructief om te leren

gaan. Zo zocht ik meer gezonde afleiding, kreeg ik

meer waardering voor wat er nog wel in mijn leven

was, probeerde ik te leren van de tegenslag, en

probeerde ik het nu te accepteren zoals het nu was.

De ziekte van Lyme dwong me (omdat ik veel

minder dan vroeger kon) om aandacht te geven

aan kleine dingen: een kleine wandeling, een kop

koffie, een goed gesprek, en zo leerde ik meer dan

voorheen bewust genieten van kleine dingen. Een

les van de ziekte van Lyme waar ik de rest van mijn

leven profijt van zal hebben.

Ook mooi aan de positieve psychologie is de aandacht

voor je kwaliteiten, je sterke kanten: dat waar

je goed in bent en wat je energie geeft. Het ontdekken

en inzetten van mijn sterke kanten verbeterde

mijn levenskwaliteit. Zo kon ik mijn empathie

inzetten in het werk dat ik koos: het begeleiden van

ouderen en later ook het coachen van mensen. En

ook kun je een sterke kant bewust inzetten in een

moeilijke situatie. Door de ziekte van Lyme word

ik elke ochtend moe wakker en heb ik veel moeite

met opstaan maar door bewust mijn kwaliteit: discipline

in te zetten kan ik mezelf er toch toe zetten

om elke ochtend op tijd op te staan en daarmee

een dagritme aan te houden.

Al met al heeft de positieve psychologie me veel

gebracht. Een aanrader om je erin te verdiepen!

Tekst: Geert Joosten

Foto: Nathan Dumlao

/ HERFST 2022 / 13


Gewoon Thuis

Noodgedwongen helaas, niet vrijwillig. Hij was er het liefst tijdens de zomer op uit

getrokken, maar dat kon niet doorgaan. Hoe kwam dat? Anthonie Caspers vertelt

waarom hij niet op vakantie kon en wat hij in plaats daarvan deze zomer heeft gedaan.

foto: Anthonie Caspers

Ik doe graag zo veel mogelijk zelf, vandaar dat ik bij

het ophangen van een keukenkastje geen hulp had

in geroepen. Had ik eigenlijk wel moeten doen. Niet

lang nadat ik het kastje aan de haken in de muur

had bevestigd, kreeg ik pijn aan mijn rechter knie,

even later ook mijn rechterschouder. Op mijn rechterbeen

kon nauwelijks nog staan. Ook zat er bijna

geen kracht meer in mijn rechter arm. Dat werd dus

de fysio en einde vakantieplannen.

Thuis weer op krachten zien te komen, door oefeningen

te doen die mijn fysiotherapeute mij heeft

voorgeschreven. Ik leef te veel op de limiet. Herstel

gaat daarom langzaam. De eerste helft van september

ben ik in de Dame Zuilen met fitnessen begonnen.

Dit is voor mij vlak bij huis en het is betaalbaar.

De oefeningen zijn laagdrempelig en daarom

haalbaar. In het voorjaar van volgend jaar hoop ik

dat ik er op de fiets met mijn tent op uit kan trekken

om te kamperen. De voorbije zomer zat dat er voor

mij niet in.

Wat dan wel? Het viel niet mee. Pijn hebben is ver-

moeiend. Gelukkig voor mij is er op nog geen 200

meter loopafstand een kapel van de roze zusters.

Zij doen aan altijd durende aanbidding. Dit houdt in

dat er elk uur van de dag, ook in de nacht, een zuster

voor aanbidding in de kapel aanwezig is. Omdat

ze met te weinig zijn, krijgen ze hulp van andere

gelovigen. Ik doe dit al jaren, maar de afgelopen

maanden ben ik er

de waarde beter

van gaan inzien. Op

eigen kracht red

je het op gegeven

moment niet meer.

We hebben echt

Gods hulp nodig

om niet in somberheid

te vervallen.

De tweede week

van september ben

ik met een groep

medeparochianen

op bedevaart naar

Heiloo geweest. Optrekken

met andere

gelovigen doet me

goed. We hebben

veel samen gebeden. Ook heb ik me weer mooie

foto’s kunnen maken.

De maand juli was het zwaarst voor mij. Pas aan

het eind lukte het mij om echt de deur uit te gaan.

Met een lotgenote van de cliëntenbond ben ik in

het Springhavertheater naar de Franse speelfilm

‘Encore’ geweest. Als je de mogelijkheid hebt deze

film op een streamingsdienst, of anders, te bekijken,

dan zou ik dat zeker doen. Doordat ze een

blessure oploopt is de 26-jarige Élise niet meer

in staat op hoog niveau te dansen. Ze moet een

andere wending aan haar leven zien te geven, en

dat gaat haar lukken ook. Ze zal haar plaats vinden

in een modern dansgezelschap, dat meer down to

earth is dan het klassieke dansgezelschap waar ze

/ HERFST 2022 / 14


korte fietstochtjes te

ondernemen. Bij mij

vlak in de buurt heb

ik de wielrenners

die deelnamen aan

de Vuelta voorbij

zien zoeven, wat

een bijzondere ervaring

was.

foto: Anthonie Caspers foto: Anthonie Caspers

eerder toe behoorde. Er zit humor in de film. Positief

menselijke gevoelens worden erin aangesproken.

Ook filmisch zit de film knap in mekaar. Ik heb echt

genoten.

In augustus werd het leven wat normaler voor mij.

Ik ben een paar keer op museumbezoek geweest.

Best wel goed om de geest wat te verfrissen. In de

Botanische Tuinen op de Uithof heb ik van mooie

planten genoten. Ook ben ik gelukkig weer in staat

Een meevaller

voor mij is dat mij

eind augustus

vrijwilligerswerk bij

UtrechtDownUnder

werd aangeboden.

Tot eind september

ben ik suppoost

tijdens de tentoonstelling

Kunst Op Volle Grond in Tuincentrum Steck

aan de Gageldijk. Ik blijf in beweging.

Er valt genoeg te ondernemen.

Door Anthonie Caspers

Kunst op de volle grond

Plaats: Steck Gageldrijk 3 Utrecht

Te zien tot 2 oktober 2022

/ HERFST 2022 / 15


Kwastendag, biedt mooie kansen!

Hussein deed mee aan Kwastendag 2021 en heeft

nu een baan als schilder.

Je hebt zijn gezicht de afgelopen tijd vast weleens

gezien. Hussein was namelijk het ‘gezicht’ van

Kwastendag 2022 en staat op alle posters en flyers.

Zijn verhaal is ook treffend. Hij had altijd al interesse

in het schildersvak en ging dat vorig jaar onderzoeken

tijdens Kwastendag 2021. Hij volgde hierna het

leerwerktraject en is vervolgens met veel plezier

gaan werken voor SW Vastgoedverbetering. Kwastendag

2022 was op 15 september. Hopelijk zijn er

opnieuw bezoekers zoals Hussein voor wie dit een

opstap is naar betaald werk.

Kwastendag 2022 was zeer geslaagd

Met enkele foto’s bieden we je een korte impressie

van een zeer geslaagde editie van Kwastendag

2022. Op deze doe & leerdag maakten ook dit jaar

weer ruim twintig mensen kennis met het vak van

onderhoudsschilder. En aan het einde van de dag

werd een deel ervan verkozen om bij een van de

meewerkende bedrijven een interne opleiding te

doen. WIJ 3.0 zal deze deelnemers hierbij begeleiden.

Ze was ook betrokken bij de voorselectie en

organisatie van de Kwastendag.

Foto’s: Gerbrand Langenberg

/ HERFST 2022 / 16


Spreuken & Uitspraken

Door: Huib van

Belkom

“Jeanet, je bent verbaal heel sterk, maar

misschien zou je dat niet altijd als een wapen moeten inzetten.

Je kunt er ook mensen mee verbinden.”

- Bondscoach Andries Jonker in 2001 tegen voetbalster Jeanet van der Laan

(nu 42 jaar). Jeanet voetbalde destijds in het Nederlands team samen met speelsters

als Sarina Wiegman en Daphne Koster. Ze is nu Tweede Kamerlid namens D’66.

Van deze tip heeft Jeanet tot op de dag van vandaag profijt.

Bron: weekblad Voetbal International in 2022 (na de nieuwe aanstelling van Andries Jonker).

“Zo zacht als sneeuw kan vallen, zo landt soms ook een troostend woord.”

- Anoniem - Bron: Max Magazine (omroepblad).

“De leraar van de toekomst geeft les in de kunst van het leven.”

Bron: Loesje.

“Ik denk dat liedjes over verdriet geliefd zijn, omdat ze helpen bij het verwerken van pijn.”

- Evelien de Bruijn in haar radioprogramma ‘Lovesongs’.

Bron: ‘Eveliens Lovesongs’ op radio M Utrecht (van 22.00 tot 22.30 uur op 93,1 FM).

“Vroeger veroordeelde ik mensen. Nu ik Jezus ken, wil ik de mensen accepteren zoals ze zijn met

onvoorwaardelijke liefde.”

- Een Groningse heilsoldate van het Leger de Heils. Bron: ’Zie je zondag!’ (tv-programma).

“Bouw je geluk niet op het ongeluk van een ander.”

(“Als je een leuke man ontmoet, ga dan eerst na of hij verloofd of getrouwd is.

Als dat zo is, ga er dan met een grote boog omheen”).

- Advies van de moeder van de 100-jarige Yvonne Koster-van Schuylenburch

Bron: de Volkskrant (ook 100 jaar).

Vraag aan kloosterzuster Monica Raassen:

“Hoe kom je ertoe God te aanbidden?”

Haar antwoord: “Hoe word je verliefd?”

Bron: ‘Zin in morgen’, tv-programma

van KRO/NCRV.

/ HERFST 2022 / 17


Wist je dat:

...duizend liter drinkwater in Nederland de verbruiker in totaal ongeveer 2 euro kost?

...het water voor dat geld ook nog naar je huis wordt gebracht via de waterleiding?

...verspilling van water gelukkig duurder wordt?

...burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht speciaal klimaatgezant is geworden van het stedennetwerk

van de Verenigde Naties?

...dit verband houdt met de klimaattop in Sharm-el-Sheikh (Egypte) in november 2022?

...Mick Jagger, zanger van the Rolling Stones (78) al tijden geen drugs meer gebruikt?

...hij zichzelf 5, 6 dagen per week afbeult met fitness, pilates, yoga, kickboksen en ballet?

...ook de overige Rolling Stonesleden veel gezonder zijn gaan leven, inclusief gezond eten?

...hersenspecialist Erik Scherder een lange weg heeft afgelegd, van fysiotherapeut tot hoogleraar?

...hij vindt dat je jezelf moet blijven uitdagen?

...rust en ontspanning op zijn tijd ook niet weg zijn, volgens Huib?

...zelfs enige verveling op zijn tijd gezond voor je geest schijnt te zijn?

...de onlangs overleden koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk zelfs op hoge leeftijd kinderlijk

blij kon kijken?

. ...zij inspiratie haalde uit haar christelijk geloof?

Ingezonden door Huib van Belkum

/ HERFST 2022 / 18


Nawoord

Het zijn bijna steeds de medewerkers die

kopij aanleveren. Hier is niks verkeerds

mee. We zijn er zelfs erg dankbaar voor.

We zouden echter ook graag zien dat de

inbreng van de deelnemers groter wordt.

Volgens ons zal dit het blad alleen maar

ten goede komen. Schrijf eens op wat je

belangrijk vind. Hoe denk over de hedendaagse

maatschappelijke ontwikkelingen?

Wat zijn je ervaringen met Wij3.0? Wat heb

je zoal geleerd? Ben je weer op weg geholpen?

Wat zou beter kunnen? Wij zullen jullie

teksten graag plaatsen.

Veel schrijfplezier!

Namens de redactie

Anthonie Caspers

/ HERFST 2022 / 19


... tegen gas

BLISS-train

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!