29.09.2022 Views

Installatie & Bouw 2022-05

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

5

INSTALLATIE&BOUW

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

INSTALLATIE&BOUW

installatieenbouw.be

NUMMER 5 - 2022

oktober - november

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

INSTALLATIEENBOUW.BE

Digitalisering: ‘Enkel

software kopen volstaat niet’

Vier cruciale fases in het beheer

van brandveiligheidssystemen

Alles over de

INCLUSIEF HET VAKKATERN


ons testlabo zoekt

TECHNICI

(M|V)

BEN JIJ DE TECHNICUS

DIE WE ZOEKEN?

Beste technicus, heb jij zin om

te werken in een hoogwaardig en kwalitatief labo?

testen uit te voeren op huishoudelijke en andere toestellen?

deel uit te maken van een klein maar fijn team?

een (inter)nationaal netwerk uit te bouwen?

expert te worden in je vakgebied?

In het expertisecentrum van Gas.be (een organisatie van

Belgische transport- en distributienetbeheerders van gas)

zijn er nu plaatsen vrij.

Neem jij een van deze plaatsen in?

Surf snel naar www.gas.be/nl/nieuwsberichten/jobs-gasbe


U hoeft zich

niet ondersteboven te keren.

Makkelijk te installeren.

Hybride verwarmingssystemen van Buderus.

Combinatie van fossiele

en hernieuwbare energie.

Hybride verwarmingssystemen van Buderus

combineren het beste van twee werelden.

Deze plug & play-oplossingen combineren

fossiele brandstoffen - stookolie- of gasketels

- met hernieuwbare energie - bivalente luchtwaterwarmtepompen.

Deze verwarmingssystemen

zijn makkelijk te installeren en ideaal voor

renovatie. Ze kunnen de CO2-uitstoot aanzienlijk

verminderen en uw klanten kunnen tot 60%

besparen op hun energiefactuur.

Dankzij onze expertise helpt Buderus u bij de

installatie van deze hybride systemen.

Meer info op www.warmtepompen.buderus.be


We inspire at www.duco.eu


UITGAVE

5

VOORWOORD

De adem inhouden

Nog een dekentje bijnemen? Of toch toegeven en schoorvoetend de verwarming opzetten? Het is een tafereel dat zich de volgende maanden

wellicht in menig Vlaamse huiskamers zal voordoen, zeker nu de intrede van de herfst de thermometer het kwik al gevoelig naar omlaag

heeft gehaald. Het is de adem inhouden voor wat komen gaat. Duizelingwekkende gas-en elektriciteitsprijzen drukken ons met de neus op

de feiten en zetten ons – eindelijk? – ertoe aan om die energiefacturen eens in detail te bekijken. En om op zoek te gaan naar manieren om

erop te besparen.

In de kranten eisen getuigenissen van gezinnen die vrezen voor facturen van duizenden euro’s de aandacht op. De Vlaamse regering rolt al

vechtend over de straat over de juiste keuze op vlak van steun aan de burgers. Winkelketens zetten de verwarming niet groter dan 19 graden

en houden de deuren zoveel als mogelijk gesloten. Sportclubs verhogen de lidgelden, trainen enkel nog overdag en schaffen het douchen na

trainingen af. Gelukkig is het niet voor iedereen crisis: de toeristische dienst van de Canarische Eilanden heeft in Duitsland een reclamecampagne

gelanceerd, met de duidelijke boodschap: ‘Bespaar op gasrekening, breng je winter hier door’.

De energiecrisis heeft één grote gelijkenis met die vorige crisis die een ingrijpende impact had op ons leven, dat venijnig beestje dat corona

heette: er is geen ontsnappen aan. We hebben allemaal verwarming en elektriciteit nodig. Op het eerste zicht lijkt er één duidelijke winnaar

van de onzekere prijsevoluties: hernieuwbare energie. Geen energie die goedkoper is dan energie die je zelf opwekt. Toch vrezen Hilde Laga

(investeringsmaatschappij Gimv) en Geert Janssens (hoofdeconoom Etion) dat klimaatvriendelijke investeringen als eerste op de schop zullen

gaan als het water de bedrijven aan de lippen staan. “Hoe groot de verleiding ook is om klimaatdoelen of duurzaamheidsplannen op te

bergen en de focus te verleggen naar de economische overlevingsstrijd, die tegenstelling is vals. Alleen duurzame bedrijven zullen op termijn

overleven”, zeggen ze in een column in De Tijd. Ze breken een lans om net meer groen te investeren. “De huidige energieprijzen komen neer

op een virtuele koolstoftaks van enkele honderden euro’s per ton. Dat maakt energiebesparingen en investeringen in groene energie meer dan

ooit rendabel.”

Ook de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen vraagt aan de Vlaamse regering om grootschalige projecten die snel energie besparen

op poten te zetten en hernieuwbare energie verder uit te rollen. “Zo’n forse inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie vermindert

structureel de vraag naar olie en gas en kan de energiefactuur blijvend verlagen. Zeker in de huidige context vermijden ze dat geld wegstroomt

en laten ze het renderen. Het zijn no regret-maatregelen die sowieso nodig zijn voor de klimaat- en energiedoelen. Ze beschermen Vlaanderen

tegen de verwachte langdurige brandstofschaarste en bijhorende hoge prijzen”, klinkt het.

Gelukkig is de honger naar innovatie en verhoogde efficiëntie bij bedrijven in de installatiesector nog lang niet gestild. In heel wat artikels in

deze editie van Installatie & Bouw is de energiecrisis rechtstreeks of onrechtstreeks hét onderwerp van de dag. Tal van bedrijven proberen van

de nood een deugd te maken en uit te leggen hoe hun producten en oplossingen een troef kunnen zijn in het mantra ‘Beperk je energieverbruik

zo veel mogelijk’. Want, zoals Jo Devos van Viega verderop zegt: ‘Elke kWh die we verbruiken is een aanslag op zowel het budget als het milieu.’

Veel leesplezier!

Filip Van der Elst


INSTALLATIE&BOUW

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK,

HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

COLOFON

Jaargang 10 • nummer 5 • 2022

Verschijnt 6 x per jaar

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Filip Van der Elst

REDACTIETEAM

Valérie Couplez, Johan Debaere, Sara Dekesel,

Stephanie Demasure, Tom Rampelbergh, Philippe Selke,

Lieke van Zuilekom, Laureline Vansteenkiste

8

PROJECTMANAGEMENT

Mathieu Noppe

m.noppe@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via

de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben

ontvangen, stuur een email naar traffic@louwersmediagroep.be

SECRETARIAAT

Riana Holley

Elke Kina

ABONNEMENTSPRIJS

Abonnementsprijs

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW

ING: IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC: BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Installatie & Bouw

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken

voor verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Installateurs verwarming, elektriciteit, sanitair, klimatisatie

en luchtbehandeling, leden van de VCB

Vlaamse Confederatie Bouw, BVA Bond van Vlaamse

Architecten, CIB Vlaanderen de Confederatie van Immobiliënberoepen

van Vlaanderen, ORI Organisatie

van Raadgevende Ingenieurs, Engineering- en Consultancybureaus,

opdrachtgevers, projectontwikkelaars,

abonnees, betrokken ministeries en diensten, provinciale

en gemeentelijke overheden en betrokken federale,

Vlaamse en regionale organisaties, facilitymanagers

bedrijven met eigen onderhoudsploeg, fabrikanten,

invoerders en groothandelaars uit de sector.

VORMGEVING/ART DIRECTION

+32 50 36 81 70

studio@louwersmediagroep.be

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Zij aan-vaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Embuild inspireert met nieuwe hoofdzetel 8

De digitale transformatie in de bouwsector: een stapsgewijs proces 14

De weg naar duurzame gebouwen tonen 16

De Pen: Eric Piers, CEO Techlink 18

Luchtgroepen met ingebouwde warmtepomp: vijf unieke troeven 20

Team gedreven specialisten in de schaduw van de vakman 24

Brouwerij 2.0 in Brusselse kanaalzone 27

THEMA BRANDBEVEILIGING

27 43

Vier cruciale fases in het beheer van brandveiligheidssystemen 30

Brandvertragende deuren uitrusten met elektromagneten die gezien mogen worden 34

Totaaloplossing op maat voor brandcompartimentering 36

Brandveiligheid in Antwerps stadhuis gewaarborgd 39

Luchtbevochtiging: onmisbare partner in de strijd voor een gezond binnenklimaat 40

Vijfde editie vakbeurs belicht energietransitie en digitalisering 43

Grondplan 46

Snel en efficiënt afdichten met nieuw brandwerend isolatieschuim 48

Investeren in de toekomst 50

Biomethaan in de lift 52

Oplossingsgerichte partner voor HVAC en sanitair 54

Vraagsturing, het sleutelwoord voor een optimaal binnenklimaat 58

Een hybride verwarming voor een woning met radiatoren én vloerverwarming 60


INHOUD

52 70

88 94

137

Een krachtige spoeling om het verwarmingssysteem nieuw leven in te blazen 62

Sociale woningbouw met geothermie: een droomcombinatie 64

Warmtenetten, warmtepompen en waterstof als verwarming van de toekomst 67

Bouwen aan de toekomst op nieuwe bedrijfssite 70

‘Sluit warmtepomp niet bij voorbaat uit in renovatie’ 72

Propaan, de toegankelijke en betaalbare oplossing 75

Gebruiksgemak van de vakman staat voorop bij lichtgewicht railsysteem 78

Extra elastisch schuim voor raamtoepassingen 80

Stille opvoerinstallatie voor gebruik in woon- en bedrijfsgebouwen 82

Nieuwe drukverhogers voor watervoorziening 84

Textielkanalen schot in de roos in kunstgalerij 88

Rendement koel-en verwarmingsinstallatie geoptimaliseerd 90

Versterkte Europese verankering voor lokale residentiële groei 92

Tot dertig procent besparen op de sanitair warmwaterproductie 94

Een van de grootste projecten met hybride warmtepompen in de Benelux en Europa 97

Minimale stookkosten dankzij perfect hydraulisch evenwicht 102

Ook te vinden op de beurs 105

5

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

INSTALLATIEENBOUW.BE

INSTALLATIE&BOUW

NUMMER 5 - 2022

oktober - november

installatieenbouw.be

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

Digitalisering: ‘Enkel

software kopen volstaat niet’

Beeld: iStock

‘Elke KWh die we verbruiken is een

aanslag op het milieu en onze portefeuille’

Alles over de

INCLUSIEF HET VAKKATERN

VAKKATERN ELEKTROTECH 111

Veilige, duurzame en milieuvriendelijke werkkledij 137

Drukbehoudstations voor Canadees zero emissie warmtenet 140

Installatiepartners 142

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

installatieenbouw.be


Embuild transformeerde een bestaande

kantorencomplex tot een state-ofthe-art

hoofdzetel die intelligent

op het gebruik is afgestemd.

Welkom in de HUBB,

‘the House of Belgian Builders’

EMBUILD INSPIREERT MET

NIEUWE HOOFDZETEL

Met haar nieuwe uitvalsbasis aan Kunst-Wet in Brussel vervult Embuild met flair haar voorbeeldfunctie. Ze bouwde immers een bestaand

kantorencomplex om tot een state-of-the-art hoofdzetel die intelligent op het gebruik is afgestemd. Niettemin is het geen overdaad aan technologisch

vernuft geworden. ‘Smart’ wordt er immers gedefinieerd als een gezonde balans tussen baten en kosten, tussen technologie en

gezond verstand, tussen effectieve implementaties en dromen voor de toekomst.

Tekst en beeld WTCB

De laatste jaren ondergaat de bouwsector een

on gekende meta morfose. Technologie is de

motor voor de ont wikkeling en implemen tatie

van tal rijke nieuwe oplossingen, con cepten en

businessmodellen. Logischerwijze reflecteert deze

evolutie zich ook in de werking van de Embuild,

tot voor kort gekend onder de naam ‘Confederatie

Bouw’. “Wij moeten constant de vinger aan de

pols houden om onze 16.000 leden efficiënt

te informeren en in deze veranderingen bij te

staan”, vertelt Christophe Maes, voorzitter van

de vastgoed vennootschap die eigenaar van het

gebouw is en lid van het bouw comité van Embuild

dat de renovatie stuurde. “Een aantal jonge, frisse

krachten aan het personeelsbestand toevoegen,

is hierbij meer dan welkom. Helaas moesten

we met ongelijke wapens het strijdperk van de

‘war of talent’ betreden. Onze hoofdzetel in de

Lombardstraat was sterk gedateerd en dus weinig

aantrekkelijk voor nieuwe werknemers. Hetzelfde

gold voor onze werkprocessen die niet langer altijd

8 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Een groot deel van de installaties werd behouden, maar uitgebreid op het vlak van regelmogelijkheden.

even representatief waren voor de weg die Embuild

wenste in te slaan, maar waaraan we vasthingen

door de omgeving waarin we werkten. Het was

duidelijk dat we aan een upgrade toe waren.

Daarom hebben we Procos in 2018 de opdracht

gegeven om te onderzoeken welke stappen we

konden zetten. Uit de analyse bleek duidelijk

dat een verhuis de enige juiste keuze was. Zelfs

een grondige renovatie van de hoofdzetel had te

weinig zoden aan de dijk gebracht.”

Flexibiliteit voor de toekomst

In 2019 vond de toenmalige Confederatie

Bouw het perfecte gebouw: een relatief jong

kantoren complex op de hoek van de Kunstlaan

en de Jozef II-straat in Brussel. “Bedoeling was

om er een toekomst gericht hoofdkwartier te

creëren waar zowel bezoekers, leden als werknemers

een thuisgevoel zouden krijgen, maar

waarbij de omgeving ook zou bijdragen aan

de werkmotivatie en de efficiëntie van de

aanwezigen”, aldus Christophe Maes. “Hoewel

er in de conceptfase nog geen sprake was van

Covid-19, werd het gebouw geconcipieerd vanuit

het idee dat het flexibel op veranderingen moest

kunnen inspelen. Het belang hiervan is tijdens

de pandemie heel duidelijk geworden. Maar

ook veerkrachtig kunnen omgaan met eventuele

toekomstige wijzigingen in de organisatie is

een reden om vandaag voor een aanpasbare

‘Dit gebouw is afgestemd op de

noden van de gebruikers, de

bezoekers en de mensen die instaan

voor de facilitaire processen’

werkomgeving te kiezen. Kortom, Embuild

ambieerde een aanpasbare hoofdzetel waar

‘beleving’ een hoofdrol speelt. Dit alles natuurlijk

binnen een duurzaam kader waarbij ook erg

zuinig met energie wordt omgesprongen.”

Allemaal onder één dak

Met een benutbare oppervlakte van meer dan

7000 m² heeft het gebouw alles in huis om

een ontmoetingsplaats te worden voor bedrijven

die in bouw en gebouwenonderhoud actief zijn.

“In dit gebouw zijn verschillende gerelateerde

organisaties onder één dak gebundeld, want we

willen er echt ‘the place to be’ voor de bouwsector

in ons land van maken”, zegt Christophe Maes.

“Daarom kreeg het de naam de ‘HUBB’ mee,

voluit ‘the House of Belgian Builders’. De HUBB is

dus niet alleen het kantoor voor alle diensten van

Embuild, maar ook voor de Faba – de Federatie

van Algemene Bouwaannemers –, alsook voor het

Vakantiefonds Bouw en voor de FIEC – de Europese

Bouwfederatie – waarvan we deel uitmaken.

Daarnaast zullen de organisaties voor het beheer

van materialen en gronden in Vlaanderen,

Tracimat en Grondbank, er gehuisvest zijn. De

verschillende organisaties hebben naast gewone

werkplekken ook nood aan diverse modaliteiten

om te vergaderen en events te organiseren. Het

gelijkvloers en verdiepingen een, acht en negen

werden dan ook ingericht als business center

met kleine tot erg grote vergaderzalen. Op het

gelijkvloers is er onder meer een eventruimte

voor honderd personen. Op het achtste niveau

voorzagen we een grote break-out area voor

zowel personeel als bezoekers, en op verdieping

negen bevindt zich de ‘executive floor’ met

vergaderaccommodatie. Om dit alles te realiseren,

waren ingrijpende werken nodig. Ervoor was het

gebouw een traditioneel kantorencomplex, dat is

nu dus wel even anders.” ❯

INSTALLATIEENBOUW.BE | 9


Financieel gewikt en gewogen

Welke renovatiewerken zouden worden uitgevoerd

en welke elementen van het originele

kantoren complex behouden zouden blijven, was

een constante evenwichtsoefening. “Van meet

af aan hielden we in het achterhoofd dat we als

Embuild een voorbeeldrol te vervullen hebben.

Er ging dan ook bijzondere aandacht naar

energieperformantie en het zo circulair mogelijk

maken van het project”, aldus Christophe Maes.

“Toch werd elke investering financieel gewikt

en gewogen. Wij kunnen als ledenorganisatie

niet zomaar het geld over de balk gooien. Elke

euro moest goed worden besteed. Om ons te

begeleiden bij het in kaart brengen van de

mogelijkheden en het uitvoeren van een kostenbatenanalyse,

hebben we de hulp van Procos

ingeschakeld.” “Het resultaat van de vruchtbare

samen werking is een futureproof gebouw met

een gezonde balans tussen innovatief karakter,

kwaliteit en prijs”, verzekert Jos Duchamps,

managing director van Procos Group.

De medewerkers kunnen gebruik maken van landschapskantoren, maar ze

hebben ook concentratieruimtes en tal van vergaderzalen ter beschikking.

Investeringen op drie fronten

Behalve in een algemene opfrissing van de look &

feel van het gebouw, werden nog op twee andere

fronten broodnodige investeringen gedaan.

Een belangrijk deel ging naar de technische

gebouw installaties. “Met het financiële plaatje

in gedachten, werd beslist om de bestaande

verwarmings installatie op gas te behouden”, aldus

Christophe Maes. “Weliswaar kozen we ervoor om

ze in belangrijke mate uit te breiden en van flink

wat meer regelmogelijkheden te voorzien. Dit om

zowel het binnencomfort te verbeteren als het

gebruiksgemak van de installaties te verhogen.

Ook werd in een heel performant ventilatiesysteem

geïnvesteerd, werd gekozen voor de vernieuwing

van de verlichting naar led en werd het gebouwbeheersysteem

volledig vervangen.” Jos Duchamps

vult aan: “Het laatste luik waarin er resoluut voor

vernieuwing werd gekozen, betreft alles wat

met facility management te maken heeft. De

facilitaire processen waarmee een organisatie

dagelijks te maken heeft – van receptie over

catering tot het onderhoud van gebouwen –

hebben een belangrijke invloed op de efficiëntie

en de tevredenheid van zowel de medewerkers

als de bezoekers. Uit de behoeftebepaling die

in het begin van het project was uitgevoerd,

kwam duidelijk naar voor dat het belangrijk was

dit efficiënter te organiseren en te beheren. De

gekozen intelligente oplossingen voor technische

gebouwinstallaties en het facilitair beheer

TE ONTHOUDEN

Het is van groot belang om vandaag

veranderings gericht te bouwen, dit om

in de toe komst flexibel op veranderingen

(klima tologisch, maat schappelijk,

ge linkt aan de individuele organisatie)

te kunnen inspelen. Dit geldt

ook voor hoe technische installaties en

beheer systemen in gebouwen worden

geconcipieerd. - Technologie kan een

middel zijn om de duurzaam heid en

het welzijn van de gebruikers van een

gebouw te verhogen. Dit kan zich dan

ook vertalen in een betere score op

certificeringsmethodes zoals BREEAM en

WELL, wat het gebouw kan opwaarderen.

- Tijdens de bouw of de renovatie van

een project wordt best reeds zo concreet

mogelijk nagedacht over het latere

gebruik van het gebouw. Het is dus

aangewezen al rekening te houden met

de noden op het vlak van het beheer en

het onderhoud in exploitatiefase.

10 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De technische installaties werden volledig op punt gesteld voor de

ingebruikname van het gebouw.

‘De hoofdzetel is een mooi voorbeeld van

hoe gebouwen vandaag kunnen worden

ontworpen met de exploitatie ervan over de

hele levensduur indachtig’

laten toe om de beoogde graad van comfort en

‘experience’ te voorzien. Dat binnen het project

zowel de gebruikers als duurzaamheid centraal

stonden, blijkt ook uit het feit dat we voor het

gebouw een BREEAM Very Good en een WELL

‘Gold’ certificaat zullen behalen.”

SRI als indicator voor winsten

Om de mogelijkheden in kaart te brengen, maakte

Procos gebruik van de SRI (‘Smart Readiness

Indicator’). Hoewel de manier waarop een

eventuele SRI in een Belgisch wettelijk kader zal

worden berekend, nog niet vastligt, is het wel

al mogelijk om berekeningen te doen met de

generieke rekenmethode die in opdracht van de

Europese Commissie werd ontwikkeld. Ook deze

laat reeds toe om een evolutie in ‘smart readiness’

te zien door het doorvoeren van slimme ingrepen.

Het originele gebouw (voor aanvang van de

renovatiewerken) behaalde volgens de analyse van

Procos een score van 34%. “Onze berekeningen

wezen uit dat voor dit gebouw een score van

maximaal 77% binnen het bereik lag”, aldus Jos

Duchamps. “Uiteraard was de vernieuwing van

bepaalde technieken al een eerste belangrijke

stap richting een betere score. Het verbeteren van

de sturing van de technische gebouwinstallaties

in combinatie met de implementatie van een

gebouwbeheersysteem liet toe om de SRI naar

52% op te trekken. Door daar ook nog eens het

facilitymanagementsysteem – kortweg FMIS –

aan te koppelen, zou een score van 71% worden

gehaald. Door slechts bepaalde modules van het

FMIS aan het gebouwbeheersysteem te koppelen,

zou de score volgens onze berekeningen tussen de

52 en 71% liggen. Dit is momenteel nog niet het

geval, maar niets sluit uit dat dit in de toekomst

nog wordt voorzien.”

Slimme integraties

De huidige aanpak van facility management

in de nieuwe hoofdzetel van Embuild is al

door gedreven te noemen. Jos Duchamps: “Het

facilitaire departement dat voor het beheer en

het onderhoud van het gebouw verantwoordelijk

is, wordt vanuit Archibus – het centrale FMIS

dat Procos implementeerde – aangestuurd. Er

kunnen tal van flows worden gegenereerd om de

gebruikers diensten aan te bieden: catering, het

klaarzetten van vergaderzalen, het schoonmaken

van de zalen…” Jos Duchamps verduidelijkt met

een voorbeeld van een concrete implementatie.

“We ontwikkelden een flow waarbij het FMIS

aan de bezoekersregistratie is gekoppeld. Hierdoor

leidt het boeken van een vergader zaal

tot heel wat andere acties. Iemand maakt

via Outlook een meeting request aan. Na het

ingeven van enkele parameters – bijvoorbeeld

het aantal participanten – wordt automatisch een

vergaderzaal toegekend. Ook wordt de receptie

op de hoogte gebracht over welke bezoekers

op welk moment worden verwacht. Daarnaast

worden enkele facilitaire zaken opgestart:

catering bestellen, maar evengoed een ticket naar

het departement facility management sturen om

bepaald audiovisueel materiaal klaar te zetten, de

tafels te herschikken… ❯

INSTALLATIEENBOUW.BE | 11


In het business center zijn kleine tot erg

grote vergaderzalen, allemaal voorzien

met de meest moderne technologie.

Naast het facilitaire departement plukken de

dagelijkse gebruikers van het gebouw de vruchten

van de technologie. Zo zijn er schermen die de

bezoekers begeleiden naar de vergaderzaal waar

ze worden verwacht, maar evengoed worden de

metrotijden in real time getoond. Het wordt ook

mogelijk om de bezoekers een QR-code te geven

waarmee ze toegang tot het gebouw krijgen.

Technologie wordt enkel ingezet waar het voor

dit specifieke gebouw ook de beste keuze lijkt.

Daarom is deze hoofdzetel volgens mij een ‘smart

building in use’ in de ware zin van het woord. Het

is een gebouw dat is afgestemd op de noden van

de gebruikers, de bezoekers en de mensen die

instaan voor de facilitaire processen.”

Inspirerend voorbeeld

Het is duidelijk dat de toenmalige Confederatie

Bouw - nu Embuild - tijdens de renovatie (mede

dankzij de continue begeleiding door Procos) de

fundamenten van een slim gebouw heeft gelegd.

Nu de verhuis is afgerond, wordt de aanpak voor

het beheer en het onderhoud verder uitgewerkt. “In

dit kader maakt Procos momenteel een lastenboek

CASE STUDY’S

Het WTCB documenteert in het kader van de cluster 'Smart Buildings in Use’ en

de technologische dienstverlening 'C-Tech' enkele goede praktijkvoorbeelden en

geleerde lessen over ‘smart buildings’, om bouwprofessionelen te informeren over

de mogelijkheden ervan en hen te inspireren. Deze case study’s gaan in op de

technologische oplossingen, de wijze waarop deze een meerwaarde kunnen creëren en

de vragen die men zich kan of moet stellen bij het slimmer maken van gebouwen.

op”, vertelt Christophe Maes. “De aanpak van

deze activiteiten willen we immers eveneens

vernieuwen en optimaliseren. Het is onze ambitie

om de aanwezigen altijd een maximaal comfort te

garanderen zonder dat daar gigantische uitgaven

voor energie tegenover staan of het facilitaire

departement wordt overbelast.” “Het lastenboek

wordt perfect afgestemd op de systemen die we

in renovatiefase van het project hebben voorzien”,

vervolgt Jos Duchamps. “We wensen de sensoren

en de systemen in het gebouw optimaal te

benutten. Meten is weten. Met de data kunnen

Embuild en haar partners de nodige bijsturingen

doorvoeren om het gebouw verder af te stemmen

op de noden van de gebruikers en van de mensen

die zorgen voor het beheer en onderhoud ervan.

De hoofdzetel is een mooi voorbeeld van hoe

gebouwen vandaag kunnen worden ontworpen

met de exploitatie ervan over de hele levensduur

indachtig.” “Ik ben ervan overtuigd dat het gebouw

een waar uithangbord zal worden dat bezoekers

zeker zal inspireren”, besluit Christophe Maes. ❚

12 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Natuurlijke bron

van comfort

GEYSER SKY, een nieuw gamma omkeerbare warmtepompen

met natuurlijk koelmiddel R290.

Voorzien van scrollcompressoren met variabele snelheid en uitgebreide

werkingslimieten, is deze reeks uitermate geschikt voor residentiële,

licht-commerciële en KMO-toepassingen.

Dankzij het natuurlijke, niet-toxische koelmiddel propaan (R290) heeft de

GEYSER SKY geen invloed op de ozonlaag en is het aardopwarmingsvermogen

bijna nul.

Met zijn warmwaterproductie tot 78°C kan de GEYSER SKY probleemloos een

CV-installatie vervangen.

Minimaal milieueffect (GWP 3)

Lage koelmiddelvulling

3 bouwgrootten : 20, 25 en 31 kW

Beschikbaar in een versie met zeer laag geluidsniveau (SuperLowNoise SLN)

Geïntegreerde geavanceerde controle en mogelijkheid tot multi-unit management

De meest energiezuinige warmtepomp op de markt (klasse A++)

GEYSER SKY

Brusselsesteenweg 159 | B-9090 Melle | www.swegon.be | info@swegon.be | Tel. 09 324 21 55


De digitale

transformatie in

de bouwsector:

EEN STAPSGEWIJS PROCES

Bouwsoftwarespecialist Trimble onderscheidt zich met Trimble Connect, een open platform dat zowel voor kleine zelfstandigen als grote

internationale bedrijven zijn vruchten afwerpt. Het platform zet de verschillende partners aan tot samenwerking en neemt drempels voor een

efficiënte data-uitwisseling weg.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Trimble

Samenwerking en data-uitwisseling zijn cruciale

termen in de bouwsector, waarin de verantwoordelijk

heid voor een geslaagd project doorgaans

gedeeld is – daarom spreekt Trimble

van ‘connected construction’. En dat is niet zo

vanzelfsprekend, zegt Yves Vael, Sales Manager

bij Trimble: “Er zijn altijd verschillende partijen

betrokken bij een project. Het volstaat dan niet

om zomaar even de informatie en data ‘over het

muurtje’ te gooien en je er verder niets meer van

aan te trekken. Het is echter niet eenvoudig om

die samen werking vlot te laten verlopen, om

een gezamenlijke aanpak op poten te zetten

en te vermijden dat iedereen vanuit zijn eigen

hokje denkt.”

Datacultuur

Gelukkig biedt de digitalisering ook in de bouw

sleutels om de samenwerking te bevorderen. Op

dat vlak is er in de Belgische bouwsector nog

heel wat werk aan de winkel. “We zien dat BIM

en 3D-tekeningen wel aan belang en populariteit

winnen. Terzelfdertijd zie ik op werven nog altijd

véél mensen rondlopen met papieren plannetjes

en een fluostift”, gaat Vael verder. Het beeld dat

de werknemers op de werf niet klaar zouden zijn

voor een digitale werkwijze, is volgens hem echter

een misvatting. “Ik zie net het tegenovergestelde

– arbeiders die een leiding moeten leggen die met

hun eigen smartphone een foto nemen van een

papieren plan.”

Met Trimble Connect biedt Trimble een configuratietool dat bouwbedrijven toelaat om projecten

digitaal te beheren en de samenwerking met andere partners te vergemakkelijken.

Waar knelt het schoentje? In heel wat (bouw)

bedrijven is er nog geen ‘datacultuur’. Vael:

“Processen, mensen en technologie zijn drie

14 | INSTALLATIEENBOUW.BE


In heel wat (bouw)bedrijven is er nog geen ‘datacultuur’.

aspecten die alle drie van even groot belang zijn.

Enkel en alleen een softwarepakketten aankopen,

zal niet volstaan – dan investeer je enkel in

technologie, niet in de processen en de mensen.

De digitalisering moet worden geïntegreerd in

de werkwijze. Neem nu BIM: een 3D-model is

mooi, maar de meerwaarde ervan is beperkt als

mensen op de werf nog altijd met een papieren

plan rondlopen.”

‘Processen, mensen en technologie

zijn drie aspecten die alle drie van

even groot belang zijn’

De digitale transformatie is dan ook een

proces dat stap voor stap verloopt, zegt Vael:

“Digitalisering omhelst een bepaalde mindset.

Mensen veranderen heeft tijd nodig – je moet er

samen, in onderling vertrouwen, aan bouwen. In

kleine stapjes, zodat iedereen mee is. Dat gaat

met ups en downs.”

Open platform

Met Trimble Connect biedt Trimble een configuratie

tool dat bouw bedrijven toelaat om projecten

digitaal te beheren en de samen werking

met andere partners te verge makke lijken.

Transparante workflows geven de betrokken

partijen een heldere blik op de stand van zaken

van elk project. “Trimble Connect is flexibel

en overal inzetbaar, en is bovenal open: elke

partner behoudt zijn ‘eigenheid’ en je kan eenvoudig

verbinding maken met ERP-systemen of

platformen van andere bedrijven”, zegt Vael.

‘We zien dat BIM en 3D-tekeningen wel aan belang en populariteit winnen. Terzelfdertijd zie ik

op werven nog altijd véél mensen rondlopen met papieren plannetjes en een fluostift.’

Met Trimble Connect wil Trimble bedrijven op de

goede weg helpen in het digitaliseringsproces.

“Het is een journey die we samen met onze

klanten aangaan. We stippelen samen een traject

uit en integreren de digitale mindset stapsgewijs

in de werkwijze van de organisatie.“ ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 15


DE WEG NAAR DUURZAME GEBOUWEN TONEN

Een duurzame wereld is een elektrische en digitale wereld. Dat was de conclusie van de Innovation Summit die Schneider Electric op 14 en

15 september organiseerde in Brussel. De technologie is er vandaag om de ambitie van een koolstofneutrale maatschappij waar te maken.

Maar we benutten nog te weinig het potentieel aan besparing dat slimme apparaten in zich dragen. Schneider Electric liet zien hoe het beter

kan en moet en hoe het zelf het goede voorbeeld geeft.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Schneider Electric

Hans Smid: ‘Vandaag gaat er nog te veel energie

gewoon verloren in gebouwen. We moeten ook het

bestaande patrimonium energiezuiniger maken.’

Gebouwen zijn wereldwijd verantwoordelijk voor

40% van de totale CO 2

-uitstoot. “Met enkele

energie zuinige nieuwbouw projecten per jaar

zullen we er dus niet geraken. We moeten ook

het bestaande patrimonium aanpakken en

energiezuiniger maken. Vandaag gaat er nog te

veel energie gewoon verloren in gebouwen. We

weten dus waar te beginnen”, opent Hans Smid,

Vice-President Digital Energy voor Belgie en

Nederland bij Schneider Electric.” De sleutel tot

duurzame gebouwen ligt voor Schneider Electric

in veerkracht, hyper-efficiëntie en een benadering

die de gebruiker centraal zet. Luc Havaux, Leader

Digital Building & Business Development legt uit:

“Slechts een kwart van de totale kosten van een

gebouw zijn terug te brengen tot de constructie

ervan. 75% heeft te maken met de operationele

kosten. Maar om die zo laag mogelijk te houden,

moet je al van bij het design van je gebouw

nadenken over hoe alle technieken moeten

samenwerken. Samenwerken met alle verschillende

partijen wordt dus steeds belangrijker.”

Alles samenbrengen in één platform

Maar hoe realiseren we dan meer duurzaamheid?

Digitalisering is het middel bij uitstek om tot

meer energie-efficiëntie te komen. Havaux: “Door

alle technieken samen te brengen in een BMS

(building management system) leg je de basis.

Hiermee kan je data capteren van overal in het

gebouw en samenbrengen in één platform. De

volgende stap is die data te analyseren en om

te zetten in bruikbare inzichten die aanzetten tot

acties om tot verdere optimalisaties te komen.

Een continu proces dus, dat zich gedurende de

volledige levenscyclus van een gebouw blijft

voltrekken.” Vandaag worden BMS oplossingen

algemeen ingezet: denk aan kantoorcomplexen,

nutsgebouwen zoals ziekenhuizen, datacenters …

Toch zien we dezelfde principes stilaan doorsijpelen

naar de particuliere markt. Huizen zullen

ook hun energie slim moeten leren beheren in

functie van de noden van de gebruikers en de

beschikbaarheid van energie”, aldus Smid

Open ecosystemen

Schneider Electric koppelt zijn oplossingen voor

slimme, duurzame gebouwen in zijn EcoStruxure

ecosysteem. Een open architectuur. Smid: “De

uitdagingen waar we als maatschappij voor staan

kan niemand op zijn eentje tackelen. Openheid

zal daarom steeds belangrijker worden in de

toekomst. We geloven erin dat we tot netwerken

Gebouwen zijn wereldwijd verantwoordelijk

voor 40% van de totale CO2-uitstoot.

ZELF HET GOEDE VOOR-

BEELD GEVEN

Schneider Electric heeft zich

geëngageerd om al zijn gebouwen

net zero te krijgen tegen 2030. Een

streven dat moet werkelijkheid worden

door de eigen technologie op brede

schaal in te zetten. Het bewijs dat het

kan is het nieuwe vlaggenschip dat

Schneider Electric in Grenoble bouwde:

IntenCity. Het complex van 26.000 m²

moest de medewerkers die nu verspreid

zaten over dertien sites samenbrengen

in vier gebouwen en tegelijk de

koolstofvoetafdruk van de groep

helpen verlagen. Met een verbruik van

minder dan 37 kWh/m² (ter info, het

gemiddelde bedraagt vandaag ongeveer

tien keer zoveel) toont het hoe een

volledig elektrische en digitale visie de

milieu-uitdagingen waar we voorstaan

kan helpen oplossen. Want de 4.000 m²

zonnepanelen en de twee windturbines

zullen IntenCity energie-onafhankelijk

maken en ook nabijgelegen gebouwen

van hernieuwbare energie voorzien.

moeten komen waarin we elkaars kracht vinden.

Want de vragen zijn er. Ondanks alle problemen in

de wereld, informeren bedrijven bij ons hoe ze hun

gebouwen slimmer, energiezuiniger en minder

afhankelijk van olie en gas kunnen maken.”

Langsheen dat volledige traject wil Schneider

Electric zijn klanten ondersteunen. “Het hoeft

trouwens geen big bang te zijn”, voegt Havaux er

nog aan toe. We kunnen stap voor stap de puzzel

samenleggen om tot futureproof gebouwen te

komen over alle fases in de levenscyclus heen

(design – build – operate – maintain). Voor

bedrijven is het immers niet altijd even evident

om het volledige plaatje te zien en te weten wat

er functioneel nodig is om hun vooropgestelde

targets te halen. Daar proberen we hen in te

ondersteunen.” ❚

16 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Het bewijs dat net zero

gebouwen mogelijk zijn is

het nieuwe vlaggenschip

dat Schneider Electric in

Grenoble bouwde: IntenCity.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 17


De Pen

‘De beste manier

om de toekomst te

voorspellen, is hem

zelf te bouwen en

te installeren’

18 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De Pen

Eric Piers

CEO Techlink

INSTALLEER JIJ MORGEN MEE?

De klimaatuitdaging waar we nu voor staan luidt het einde van een tijdperk in, dit zorgt voor een enorme

impact op de energiesystemen en op onze installatiesector. De energietransitie kan niet slagen zonder

de bijdrage van de actoren uit ons Ecosysteem die op Install Day ruim vertegenwoordigd zullen zijn!

We mogen onze rol niet onderschatten, onze installaties zijn de motor van de maatschappij. Zij zorgen voor energie,

water en comfort in alle sectoren van residentiële woningen, restaurants, hotels, ziekenhuizen, sportstadia, …

in alles wat we doen privé, werkgerelateerd of bij ontspanning. Onze rol in de energietransitie is belangrijk en

de energietransitie zal niet slagen zonder de bijdrage van ons Ecosysteem. Samen zorgen we ervoor dat nieuwe

technologieën via onze multifunctionele installaties efficiënt worden omgezet in betaalbaar comfort. Techlink heeft

recent de krachten gebundeld met F.E.E. Dit maakt ons uniek in België. Onze kracht komt voort uit ons vermogen

om, binnen het Ecosysteem met de verschillende disciplines van onze leden, een allesomvattende rol op ons te

nemen: ontwerper, fabrikant, verdeler, installateur, onderhoudsbedrijf en toezichthouder op het gebied van energieen

afvalbeheer. Zoals we vaak zeggen: de beste manier om de toekomst te voorspellen, is hem zelf te bouwen en

te installeren!

Install Tomorrow

Om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan is samenwerking binnen én buiten onze sector noodzakelijk.

Alleen gaan we sneller. Maar samen gaan we verder.

In ons visiedocument op de toekomst van het Ecosysteem van multifunctionele installaties, genoemd ‘LINK2030’

(www.link2030.be), hebben we de technologische en maatschappelijke trends die voortvloeien uit de Green Deal

beschreven en worden de krijtlijnen voor de sector uiteengezet om zich zo goed mogelijk aan te passen aan de

komende marktopportuniteiten. De ‘war for talent’ is een van de vier topics die in LINK2030 werden gedefinieerd

om mee aan de slag te gaan, opdat we de energietransitie op het terrein waar kunnen maken. Techlink ziet het ook

als zijn taak om jongeren al zo vroeg mogelijk te prikkelen en warm te maken voor onze sector.

Op 14 oktober 2022 vindt de vijfde editie van Install Day plaats, in Brussels Kart Expo in Groot-Bijgaarden. Install

Day is ondertussen uitgegroeid tot een vaste afspraak voor HVAC- én elektro-installateurs uit België, waarbij de

bezoekers op een dag meer dan 225 standhouders (installateurs, fabrikanten en distributeurs) kunnen ontmoeten.

Het vormt daarbij dé gelegenheid om jonge professionals te enthousiasmeren en een positievere kijk te geven op

de vele mooie beroepen in onze sector.

Op Install Day lanceren we dan ook onze campagne ‘Install Tomorrow’.


INSTALLATIEENBOUW.BE | 19


Luchtgroepen met ingebouwde

warmtepomp: vijf unieke troeven

AirX wil het energieverbruik in gebouwen doen dalen met behulp van kwalitatieve luchtgroepen met energierecuperatie, dankzij het correct

afstellen van de volledige installatie. Een correcte inregeling in combinatie met een kwalitatieve luchtgroep is een uniek totaalconcept dat

zowel de installateur als de eindklant ten goede komt. De spin in het web is de gerenommeerde luchtgroep van IV Produkt met ingebouwde

warmtepomp, die tal van unieke troeven biedt.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld AirX

De inregeling en opmeting van de ventilatie systemen combineert AirX

met de verkoop van niet-residentiële luchtgroepen. AirX geeft advies op de

ontwerpplannen, stelt de geknipte lucht groep samen en selecteert daarbij de

modulaire luchtgroepen zelf. Na de installatie assisteren de experten van AirX

de installateur – indien nodig – bij de opstart en inregeling.

Dirk Merken, zaakvoerder en partner in AirX: “De investering in de

luchtgroep betaalt zich vanzelf terug dankzij de betrouwbare werking, het

sterk verhoogde thermisch rendement en het lage energieverbruik. Dankzij

gespecialiseerde software kunnen we de terugverdientijd heel gedetailleerd

berekenen.” Op die manier biedt AirX een realistisch antwoord op twee

enorme crisissen: de gezondheidscrisis van de voorbije jaren en de

energiecrisis, die nu volop woedt.

Maatwerk

De luchtgroepen zijn steevast van de hand van IV Produkt-luchtgroepen,

de Scandinavische marktleider op het gebied van modulaire luchtgroepen.

De sterkte van de firma zit hem in de nauwe focus, legt

Merken uit. “Ze produceren enkel en alleen luchtgroepen, geen ander

zijproduct zoals kleppen of roosters. Door zich alleen op luchtgroepen

te concentreren, en dat al bijna 50 jaar lang, slaagt IV Produkt erin de

kwaliteit te maximaliseren.” ❯

‘Alles is aangesloten, tot en met de druksensoren – plug-and-play in de meest letterlijke zin van het woord.’

20 | INSTALLATIEENBOUW.BE


AirX geeft advies op de

ontwerpplannen, stelt de geknipte

luchtgroep samen en selecteert daarbij

de modulaire luchtgroepen zelf.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 21


FIREFORUM

- Your fire safety forum -

Sharing Knowledge Raising Awareness Promoting Quality

CONGRES 2022

SCIENTIFIC TRACK (EN)

25 OCTOBER 2022

DISCUSSIONS

& INSIGHTS

+

WWW.FIREFORUM.BE

TWO APPLICABLE TRACKS (NL/FR)

& GUIDED TOUR @ GARE MARITIME WITH RECEPTION

Naamloos-6 1 26-09-2022 15:08

>> The Switch Company

Bintz Technics NV

Brixtonlaan 23 | B-1930 Zaventem

Tel. 02 720 49 16 | Fax 02 720 37 50

info@bintz.be | www.bintz.be


‘Elke luchtgroep wordt

samengesteld volgens de

noden van het project en de

wensen van de klant’

“Elke luchtgroep is maatwerk”, gaat Merken verder. AirX houdt dan ook vast

aan de filosofie van IV Produkt: “Ook bij ons wordt elke luchtgroep volledig

samengesteld volgens de noden van het project en de wensen van de klant.

Onze klemtoon ligt op begeleiding, niet op ‘verkoop van het schap’. Die

focus op specialisatie hebben we gemeenschappelijk met IV Produkt, en het

verklaart waarom de samenwerking zo vlot verloopt. We gaan beiden voor the

extra mile: enkel het beste is goed genoeg.”

Vijf voordelen

IV Produkt onderscheid zich van andere kwali tatieve merken op 5 gebieden.

Ingebouwde warmtepompen

Hier biedt IV Produkt de keuze tussen de ecocooler en de thermocooler.

Het verschil zit hem in de plaats van de condensor. Merken: “Bij de

thermocooler kunnen we garanderen dat er geen enkele ontdooicyclus is en

je dus geen extra batterijen of extra vermogen moet voorzien moest er een

ontdooiing plaatsvinden. Hierdoor hebben we een constante COP-waarde

van steeds meer dan 6. Bij de ecocooler leggen we de focus op het koelen

en de energierecuperatie van de koude. Deze unieke samenstelling is het

paradepaardje van IV Produkt.”

Topaansluiting tot ongeveer 7.000 m³/h

De luchtgroepen units kunnen worden geleverd met zijaansluitingen, maar

er is ook een hele reeks beschikbaar met topaansluiting tot ongeveer 7000

m³/h. Deze compacte, maar toch goed uitgeruste topunits winnen sterk aan

popu lariteit, zegt Merken. “Zo kan je in plaats van één grote unit op het dak

te plaatsen, elk verdiep voorzien van een topunit – en zo de verdiepingen

afzonderlijk ventileren en conditioneren. Dank zij de interne warmtepomp

kan je dan een continue toevoertemperatuur aanleveren zonder dat je

extra leidingen moet voorzien. Vooral in renovatietoepassingen is dit een

belangrijk voordeel.”

Sensoren en regeling

Dankzij de samenwerking tussen Siemens en IV Produkt, zijn de luchtgroepen

uitgerust met vele kwalitatieve sensoren en een eigen interne regeling,

volledig afgestemd op de noden van IV Produkt. De volledige communicatie

verloopt intern via Modubus en de luchtgroep kan worden uitgerust

met unieke functies zoals de energiewatch, zonecontrol, cloud service en

drukbalanscontrole.

Vooral die laatste functie is bijzonder nuttig, voegt Merken toe. “Via

druksensoren gaan wij continue de interne druk in de luchtgroep meten en

ervoor zorgen dat de verse luchtzijde continue in overdruk staat. De eventuele

minimale interne lekken zijn dan steeds van de verse luchtzijde naar de

afgezogen luchtzijde. Het gevolg: er kan nooit een lek zijn van extractie

naar pulsie. Dat is een erg belangrijke troef in tijden waarin gezondheid

belangrijker dan ooit is.”

Voorgemonteerd

De buitenunits worden geleverd met het dak, de dak kappen, de

registerkleppen en de regeling reeds volledig gemonteerd vanuit de fabriek.

“Alles is aangesloten, tot en met de druksensoren – plug-and-play in de meest

letterlijke zin van het woord”, aldus Merken. Hierdoor bespaart de installateur

op installatie-uren, neemt de kans op installatie fouten af en is een hoge

afwerkings graad gegarandeerd.

‘De unieke samenstelling met ingebouwde warmtepomp

is het paradepaardje van IV Produkt.’

Easy access

De luchtgroep kan in meerdere verschillende delen geleverd worden, die

eenvoudig opnieuw aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zo kan de luchtgroep

door deuren en via de lift tot in de technische ruimte gebracht worden. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 23


Team gedreven specialisten in

de schaduw van de vakman

Lecot is een naam die klinkt in de sector. Dat dankt het bedrijf aan zijn expertise en zijn brede assortiment. Toch hebben maar weinig

professionals zicht op wat Lecot allemaal voor hen kan betekenen. De missie om zichzelf beter bekend te maken als totaalpartner leidde, na

een strategische oefening, tot een vernieuwde branding, die de komende maanden volop uitgerold wordt.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Lecot

Klantgericht werken staat bij Lecot voorop.

“Onze ambitie is helder en straightforward: we

willen nog klantgerichter werken”, licht Kristof

De Nayer, marketingmanager bij Lecot, toe. “Eén

van de concrete actiepunten daarbij is om beter

te duiden bij onze doelgroep waar we voor staan.

Velen weten dat we er zijn, maar weinigen hebben

duidelijk zicht op wat we allemaal voor hen kunnen

betekenen. Dat is ook niet onlogisch. De voorbije

135 jaar is Lecot voortdurend gegroeid. Vandaag

bedienen we ruim 90.000 unieke klanten, van

zelfstandige schrijnwerkers met een klein atelier

tot industriële interieurbouwers met een hoge

output. We staan voor hen klaar met producten

zoals hamers, machines of scanningtools en

diensten zoals Lecot Fleet, connect, de plaatsing

van screens, projectbeheer en noem maar op.”

Nieuwe visuele identiteit

Om te benadrukken dat Lecot een schakel

is in de dagelijkse bedrijfsvoering van elke

professional, werkte het team nieuwe visuals uit.

Vier types klant – de interieurbouwer, techniekerinstallateur,

aannemer en raam- en deurfabrikant

– staan er stuk voor stuk afgebeeld met Lecot in

hun schaduw. Kristof: “We staan als één team

24 | INSTALLATIEENBOUW.BE


achter de vakman, als een onzichtbare partner.

Zo kunnen zij uit de schaduw treden en in de

spotlights staan. Door praktische bezorgdheden

en de materialenvoorraad uit hun handen te

nemen, houden zij die vrij om zich helemaal te

focussen op hun corebusiness.”

De uitrol van de nieuwe branding zal de komende

maanden overal opduiken. Deze look-and-feel en

de vernieuwde huisstijl vormen bovendien de

leidraad voor een opfrissing van alle bestaande

communicatiedragers. De brochures, website,

banners, … ondergaan de komende tijd dus

allemaal een metamorfose. Zo zet Lecot zijn

nieuwe merkidentiteit gefaseerd in de markt.

Lecot is er in elke stap van het

productieproces voor de vakman.

‘We staan als één team achter

de vakman, allen voor één’

Midden november trekt Lecot naar zijn klanten

en het verhaal van de nieuwe branding reist

mee. Van 14 tot en met 18 november vertrekt

het team op een cruiseschip naar vijf locaties.

Ze meren respectievelijk aan in Gent, Brussel,

Antwerpen, Hasselt en Luik. “Met Lecot On

Tour bevestigen we meteen ook onze tweede

belangrijke ambitie: zo dicht mogelijk bij de

klant staan. We hopen die week veel partners

terug te zien”, besluit Kristof. ❚

Een team van gedreven specialisten staat

als één man achter de professional.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 25


OPGELADEN VOOR EEN

ELEKTRISCHE TOEKOMST

ZONNE-ENERGIE

Produceer groene stroom voor zelfverbruik

ENERGIEOPSLAGSYSTEMEN

Stockeer flexibel elektriciteit voor later

LAADINFRA

Laad eenvoudig en slim

VENTILATIE

Ventileer voor een gezonde luchtkwaliteit

VERWARMING & KOELING

Breng duurzaam comfort in elke ruimte

www.rexel.be


De nieuwe brouwerij van BBP siert het nieuw stedelijk landschap in

het bloeiende Brusselse kanaalgebied met zijn kleurrijk dak.

Brouwerij 2.0 in

Brusselse kanaalzone

Brussels Beer Project (BBP), een ‘urban biermerk’ dat in 2013 het levenslicht zag, plukt de vruchten van een sterke samenwerking met de

plaatselijke gemeenschap en getuigt van een specifieke visie op het leven in onze hoofdstad: multicultureel, hedendaags, bruisend en levendig.

Behalve producent van lekkere biertjes zoals Delta IPA, Grosse Bertha en Babylone wil BBP ook een schoolvoorbeeld van maatschappelijk

verantwoord ondernemen zijn. Het nieuwe brouwerijgebouw langs het kanaal in Anderlecht weerspiegelt de duurzame en circulaire

bedrijfsfilosofie dankzij een doorgedreven synergie tussen het productieproces en het energiebeheer. Een uitdaging van formaat waar de

betrokken ingenieurs maar al te graag hun tanden inzetten.

Tekst Philippe Selke | Beeld Tom D’haenens

De nieuwe brouwerij van BBP is opgetrokken

aan het Biestebroekdok in de ‘Haven Zuid’-wijk.

Het gebouw, dat is ontworpen door OFFICE

Kersten Geers David Van Severen, siert het nieuw

stedelijk landschap in het bloeiende Brusselse

kanaalgebied met zijn kleurrijk dak, open indeling

en zichtbare brouwinstallaties.

Hoewel studiebureau Boydens Engineering al een

aantal brouwerijen op zijn naam heeft staan, was

de nieuwe vestiging van BBP een geval apart.

Nassim Jamali, Building Performance Consultant

bij Boydens Engineering: "Dit was een industrieel

project in het hart van Brussel, voor een klant die

niet gewend was aan projecten van deze omvang

– het is hun eerste grote brouwerijgebouw na hun

microbrouwerij in de Antoine Dansaertstraat. Wat

de technische kant betreft, moesten we bovendien

rekening houden met alle brouwtechnieken, die

niet tot ons takenpakket behoorden. Dit vergde

veel overleg tussen de brouwerij, de architect en

onze ingenieurs."

Energetische synergieën

Wat het technisch concept betreft, was de

voor naamste betrachting om een optimale

syner gie tussen de brouwerij zelf – lees: wat

ze produceert en de energie die daarbij vrijkomt

– en de gebouw-technieken tot stand te

brengen. Dit om een comfor tabel binnen klimaat

en maxi male benutting van de aanwezige grondstoffen

te garanderen. Alles begint met een

architectuur die erop gericht is om de energiebehoeften

tot een minimum te beperken: ›

INSTALLATIEENBOUW.BE | 27


W

A

R

M

T

E

P

O

M

P

E

N

S

O

L

U

T

I

O

S

I

N

E

Q

U

A

N

O

N

WPU

Geothermie

Het hoogst

mogelijk

rendement

Vincent

Lucht/water

Het technisch

hoogstandje

zonder buiten-unit

Ons gamma

warmtepompen

past in elk mogelijk

nieuwbouw of

renovatieproject

HP-S

Lucht/water

De split-unit

all-rounder

www.ithodaalderop.be


Het compacte, efficiënte volume is opgevat

als een ‘uitgepuurde industriële container’ die

een unieke inkijk biedt in het brouwproces.

Wat het technisch concept betreft,

was de voornaamste betrachting

om een optimale synergie tussen

opti male compactheid, een performante buitenschil

en een goed isolatiepeil om de thermische

verliezen te reduceren. De beglazing bevindt

zich in de noordelijk georiënteerde gevels, wat

het juiste evenwicht biedt tussen natuurlijke

lichtinval en beperking van het risico op oververhitting

in de zomer. Nassim Jamali: "In de

wedstrijdfase werd de oriëntatie van het project

om logistieke redenen omgedraaid, maar dit

was vanuit energetisch oogpunt niet zinvol.

Aanvankelijk onderschatte BBP het belang van

hernieuwbare energie in zijn brouwprocessen. We

zijn van een paar zonnepanelen naar bijna 120

gegaan (40 kW) en BBP overweegt zelfs om er in

een latere fase nog meer op het dak te plaatsen

(idealiter georiënteerd naar het zuiden)."

Koolstofneutraal gebouw

Het brouwproces genereert enorm veel warmte.

Nassim Jamali: "We recupereren al het warme

water dat voor het brouwen wordt gebruikt in

een buffertank, evenals de warmte die continu

door de koelinstallatie wordt geproduceerd, met

dank aan een warmtewisselaar. Het is dus niet

nodig om het gebouw bijkomend te klimatiseren,

aangezien we alle energie van het brouwproces

recupereren voor verwarming. Dit stelde ons in

staat om het gebouw koolstofneutraal te maken,

hoewel er oorspronkelijk een gascondensatieketel

voorzien was." Het gerecupereerde regenwater

wordt volledig benut voor sanitair en

‘Alle energie van het brouwproces wordt

gerecupereerd voor verwarming, wat

ons in staat stelde om het gebouw

koolstofneutraal te maken’

irrigatie. Het zou allicht mogelijk geweest zijn

om nog verder te gaan door het te integreren in

de passieve koeling van de brouwerijapparatuur,

maar dat viel buiten Boydens’ opdracht.

Duurzaam comfort

In een gebouw als dat van BBP moet ook

gedacht worden aan het thermisch comfort in de

productie ruimte, die tijdens het brouwen baadt in

een warme en vochtige atmosfeer. Het ventilatiesysteem

werd daarom over gedimensioneerd om

te allen tijde ‘free cooling’ te kunnen bieden.

Het werkt volgens vier verschillende modi,

waarbij het al dan niet aan de gang zijn van

een brouwproces wordt gecombineerd met de

winter-/zomerparameters. Nassim Jamali: "We

zijn erin geslaagd om deze enorme ventilatiegroep

(25.000 m³/h) te plaatsen, ondanks de

beperkingen qua omvang en hoogte."

De integratie van technologie in de architectuur

is even eens een opmerkelijk kenmerk

van het project. De technische installaties en

brouwerij technieken zijn grotendeels in het

zicht gelaten. Het hoeft geen verder betoog

dat dit de ingenieurs heel wat kop zorgen

heeft opgeleverd op het vlak van coördinatie

en opvolging, met het schuine dak als extra

moeilijk heid. Ander zijds moesten sommige

technieken koste wat kost verborgen blijven,

zoals de afzuigers voor het brand detectiesysteem.

Boydens Engineering was ook

verant woordelijk voor het ontwerp van de

kunst verlichting, die moest worden aangepast

aan de verschillende zones (kantoren,

degustatieruimte, productiehal ...).

De nieuwe brouwerij van BBP staat op het punt te

worden opgeleverd. Hoewel het nog even wachten

is op de eerste feedback over de werking van de

technieken, kunnen we er nu al genieten van een

lekker biertje, meer bepaald in de ‘Beer Garden’.

Of om het met de slogan van BBP te zeggen:

‘Leave the abbey, join the playgound’! ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 29


THEMA BRANDBEVEILIGING

VIER CRUCIALE FASES IN HET BEHEER

VAN BRANDVEILIGHEIDSSYSTEMEN

Brandveiligheidssystemen zijn niet meer weg te denken uit bedrijfsgebouwen. Toch wordt nog steeds louter aan conformiteit gedacht en te

weinig aan efficiënte brandbeveiliging op maat van het gebouw en de sector. FireForum vzw wil de aandacht vestigen op een goed beheer van

deze systemen. Vanaf het ontwerp tot de uitvoering en het gebruik. Senior Expert Fire Safety Bart Vanbever neemt ons mee richting een goed

beheer, doorheen vier ‘etappes’: het ontwerp, de realisatie, het gebruik en eventuele wijzigingen.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld FireForum

Om je gebouw doeltreffend te blijven

beschermen, is het soms nodig enkele

detectoren te verplaatsen, toe te

voegen of de RWA te herbekijken.

“Je zou ervan versteld staan hoe het beheer van de brandveiligheidssystemen

soms fout loopt binnen bedrijven”, begint Vanbever zijn verhaal. “We kennen

gevallen waar de systemen na een aantal maanden gewoon uitgeschakeld

worden. Nochtans is een goed beheer belangrijk om investeringen te

beschermen, recht streeks door de systemen goed te benutten en onrechtstreeks

als bescherming van de infra structuur, de mensen en de continuïteit

van de bedrijfsvoering.” Jaarlijks wordt naar schatting vier procent van de

industriële vestigingen gecon fronteerd met een brand. Die statistiek omvat

uiteraard ook heel wat kleine incidenten, maar toont de relevantie en het

belang van betrouwbare en goede brandveiligheid.

Noden detecteren en de juiste

oplossingen implementeren

Eens een gebouw in gebruik is, zijn er heel wat aandachtspunten. Toch

zitten de pijnpunten vaak nog veel vroeger in het proces. Hoe beter over

de brandbeveiliging wordt nagedacht en hoe vroeger in het ontwerp de

systemen geïntegreerd, hoe beter het resultaat. Zowel op budgettair vlak als

qua werking. Alles begint bij het in kaart brengen van de specifieke noden.

Vanbever: “Voor een unieke productiesite is continuïteit bijvoorbeeld een

grotere prioriteit dan voor een onderneming die op tien verschillende locaties

produceert. Data die enkel on-site opgeslagen wordt, moet beter beschermd

30 | INSTALLATIEENBOUW.BE


BRANDBEVEILIGING THEMA

FIREFORUM CONGRES DIEPT

THEMA VERDER UIT

In een slim gebouw sturen diverse systemen elkaar aan. Ook daarop

moeten we anticiperen bij de installatie van de brandbeveiliging.’

zijn dan gegevens waarvan off-site een back-up is. In de ontwerpfase draait

het dus in de eerste plaats om praktische vragen en bedrijfsspecifieke

scenario’s. Die prioriteitenlijst leidt, samen met een brandrisicoanalyse, tot

gerichte keuzes van systemen en producten.”

Nog te vaak staat in een lastenboek enkel conformiteit aan een bepaalde

norm vermeld als richtlijn, maar dat is onvoldoende, benadrukt Bart Vanbever.

“Zo kan je twee totaal verschillende wagens hebben die gehomologeerd

zijn, maar de ene is geschikt om offroad te rijden, terwijl de andere het best

dienstdoet binnen het stadscentrum. Conform de wegcode staat dus niet

noodzakelijk gelijk aan geschikt voor jouw specifieke noden. Brandveiligheid

vertoont hier veel paralellen mee.”

Het Fireforum Congres 2022 gaat door op 25 oktober en zoomt

verder in op het goede beheer van brandveiligheidssystemen. Met

een mix aan wetenschappelijke studies, specifieke toepassingen

en leerrijke netwerkmomenten is het een niet te missen afspraak

voor professionals uit de sector. Alle info en de inschrijflink vind

je via fireforum.be.

branddeuren van een ander compartiment sluiten. De brand verspreidt zich dan

naar andere compartimenten in het gebouw, ondanks de brandbeveiligingssystemen.

Om dergelijke fouten uit te sluiten, is een uitgebreide testing van

de installatie cruciaal. Bij de controle een keuringsinstelling aanspreken voor

alle systemen, in plaats van voor elk deelsysteem apart, kan al veel problemen

voor komen.” Ook tijdens het bouwproces is brand veiligheid een belangrijk

aandachtspunt. Een goede voorbereiding maakt het verschil. ❯

Het oog – en advies – van een specialist

Eens de juiste systemen geselecteerd, komt het erop aan ze ook correct te

installeren en in dienst te stellen. Daarbij is het aangeraden een specialist

ter zake onder de arm te nemen. Met FiSQ heeft FireForum zijn eigen

onafhankelijk kwaliteits certificaat. Een professional met FiSQ-erkenning legt

de nodige expertise aan de dag om de implementatie van brand beveiligingssystemen

vlot en correct te helpen verlopen. De groei in het segment smart

buildings en steeds complexere technologie maken de meerwaarde van een

expert stilaan onmisbaar.

“In een slim gebouw sturen diverse systemen elkaar aan. Wat met aspect A

gebeurt, zet bijvoorbeeld een interactie in gang met aspect B. Ook daarop

moeten we anticiperen bij de installatie van de brandbeveiliging”, legt

Vanbever uit. “Daar niet of onvoldoende op participeren, kan in de praktijk

grote gevolgen hebben. Denk aan voorbeelden zoals een compartiment dat

automatisch moet afsluiten als de branddetectie een signaal geeft, maar de

Hoe beter over de brandbeveiliging wordt nagedacht en hoe vroeger

in het ontwerp de systemen geïntegreerd, hoe beter het resultaat.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 31


PIONIER IN BRANDCOMPARTIMENTERING

Dumolinlaan 11a B-8510 Kortrijk | +32 56 70 50 32 | info@ignix.eu | ignix.eu


BRANDBEVEILIGING THEMA

Brandveiligheid tijdens het gebouwgebruik

Alles is opgeleverd, gecontroleerd en klaar voor gebruik? Dan ben je in orde.

Toch? “Ja, op voorwaarde dat je de goede werking controleert en bestendigt”,

benadrukt Bart Vanbever. “Met je auto is het ook zo. Als eigenaar van een

wagen ga je geregeld na of er geen problemen zijn aan de hand van het

verklikkerlampje. En zonder een regel matig onderhoud en een periodieke

keuring blijf je niet rond rijden op de open bare weg. Verificatie, onderhoud

en controle zijn even goed onmisbaar voor brand veiligheids systemen

in gebouwen.” Breekt, ondanks al je voor bereidingen en nauw gezette op­

‘Nog te vaak staat in een

lastenboek enkel conformiteit aan

een bepaalde norm vermeld als

richtlijn, maar dat is onvoldoende’

volging, toch brand uit? Dan ligt er het best een draai boek klaar voor tijdens

en na de brand. Van evacuatie en heldere verdeling van de rollen tot de crisiscommunicatie

en de herstelfase.

En dan is er nog één belangrijk advies dat Vanbever ons wil meegeven:

herbekijk je brand beheer systemen wanneer er wijzigingen gebeuren aan je

gebouw, de indeling van je ruimtes, producten die je stockeert of het gebouwgebruik.

“Om je gebouw doeltreffend te blijven beschermen, is het soms nodig

enkele detectoren te ver plaatsen, toe te voegen of de RWA te her bekijken. De

kans dat je ooit wijzigingen in je gebouw doet, is nu een maal groot. Een

gebouw leeft en de veiligheids systemen moeten dat dus ook doen. FireForum

staat steeds paraat om je de juiste weg te wijzen doorheen dit proces.” ❚

De groei in het segment smart buildings en steeds complexere technologie

maken de meerwaarde van een expert stilaan onmisbaar.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 33


THEMA BRANDBEVEILIGING

Brandvertragende deuren

uitrusten met elektromagneten

die gezien mogen worden

In publiek toegankelijke gebouwen moet een brandhaard van de andere compartimenten gescheiden kunnen worden. Daarvoor worden

zelfsluitende en brandvertragende deuren geïnstalleerd. Dergelijke deuren zijn uitgerust met elektromechanische vastzetinrichtingen op

basis van elektromagneten die ze in een normale situaties open houden. Bij brand onderbreekt de centrale sturing het signaal naar de

magneet, waardoor die sluit. Bintz Technics verdeelt de deurmagneten van Kendrion. Die zijn gemakkelijk te installeren en mogen ook nog

eens gezien worden.

Tekst Johan Debaere | Beeld Bintz Technics

In de praktijk worden twee grote types van elektro magnetische vastzetinrichtingen

toegepast. Zo kan men in de behuizing van deur drangers met

glijarm een vastzet inrichting inbouwen. Bij alarm of stroom uitval wordt de

vastzetting opgeheven en de deur door de deur dranger gesloten. Externe

rookmeld- of brandcentrales zorgen voor de aan sturing. Deze vastzetting

kan ook hand matig op geheven worden door gewoon aan de deur te trekken.

Deur drangers met glijarm kunnen ook met een geïntegreerde rookmelder

uitgerust worden.

De deurmagneet GTR048 uit de CQSTANDARD reeks is

leverbaar met een trekkracht van 200 N of 400 N.

CQSAFE met een hogere beschermingsgraad is beschikbaar in

uiteenlopende basistypes met een kleefkracht van 300 N tot 1372 N.

34 | INSTALLATIEENBOUW.BE


BRANDBEVEILIGING THEMA

“Deurdrangers kunnen ook gecombineerd worden met branddeurmagneten

voor het openhouden van brand deuren. Als de magneet onder

spanning staat, kleeft de ankerplaat op het deurblad tegen de magneet.

Als de voedings spanning bij brand wegvalt, verdwijnt het magnetisch

veld, wordt de magneet ontkoppeld en sluit de deurdranger de brand deur

volledig automatisch af. Met een druk knop kan het systeem ook manueel

ontgrendeld worden,” vertelt zaakvoerder Peter Baetens van Bintz Technics.

“We zijn verantwoordelijk voor de verdeling van het allesomvattend gamma

aan deur magneten van Kendrion op de Belgische markt. Deze van origine

Duitse firma, maar met hoofdzetel in Nederland, ontwikkelt, produceert en

verdeelt hoogwaardige elektromagnetische systemen en componenten voor

toepassingen in de industrie en de automobielsector.”

Hoogwaardig, efficiënt en gebruiksvriendelijk

Kendrion maakt al deurmagneten sinds het einde van de jaren ’60 van

vorige eeuw en staat bekend als één van de pioniers in dit segment.

Continue innovatie op het vlak van design en technologie zorgt ervoor dat

‘We bieden deurmagneten om

branddeuren in elke mogelijke

toepassing open te houden’

De deurmagneten van de HAHN CQSAFE serie zijn IP65.

Ze voldoen ook aan de norm EN1155 en EN14637.

de firma nog steeds één van de marktleiders is. De deurmagneten staan voor

kwaliteit, efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid. Alle elektromagneten van

Kendrion worden uitgerust met een Zener-vonkblusdiode en een ompoolbeveiliging.

Een verende stootpen overwint eventueel restmagnetisme,

dat tussen ankerplaat en elektro magneet ontstaat. In het verleden waren

de oplossingen van Kendrion vooral op de Duitse markt gericht, maar

met de HAHN CQ-LINE biedt de specialist ook een gamma branddeurmagneten

dat universeel ingezet kan worden. Dit assorti ment omvat

een kostengunstige standaard versie HAHN CQSTANDARD en de HAHN

CQSAFE met een hogere beschermingsgraad. Alle magneten binnen

het gamma van Kendrion zijn IP42, maar deze deurmagneten hebben

respectievelijk een IP54 en IP65 codering. Ze voldoen aan de norm

EN1155 en EN14637.

“CQSTANDARD omvat de GTR048 met een trekkracht van 200 N of

400 N en de GTR063 met een trekkracht van 850 N. Ze zijn beschikbaar

met spanningen van 24 V of 48 V DC en 230 V AC. CQSAFE met

spanning 24 V DC is leverbaar in de basistypes GTR042, GTR050,

GTR063 en GTR070. Ze hebben een kleefkracht van 300 N tot 1372 N,”

licht Baetens toe.

Deze elektromagneten worden op de muur of de vloer

achter de deur of op het plafond gemonteerd.

“Ze worden op de muur of de vloer achter de deur of op het plafond

gemonteerd. Dankzij de diverse types kunnen we voor bijna alle afstanden

en vereisten een gepaste oplossing bieden. Een ankerplaat, gemonteerd

op de deur, dient als tegenhanger. Er zijn standaardmodellen, flexibele

hoek instellingen en veergedempte uitvoeringen (voor zware deuren)

beschikbaar. Naast de flexibiliteit werd ook aandacht besteed aan het

installatiegemak. Zo wordt de behuizing van de GTR048 bijvoorbeeld

gewoon ingeklikt en kan de onderbrekingsknop op 3 plaatsen aangebracht

worden. De drie uitbreekplaatjes kunnen ook als kabelingang gebruikt

worden en de aansluitkabels worden langs de rubberen doorvoer aan de

zijkant ingebracht.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 35


THEMA BRANDBEVEILIGING

Totaaloplossing op maat voor

brandcompartimentering

Bij een brand in een gebouw is een snelle en adequate reactie essentieel om materiële en lichamelijke schade tot een minimum te

beperken. Een proactieve aanpak qua brandbeveiliging volgens de wettelijke normen maakt een nog groter verschil. Als specialist inzake

brandcompartimentering biedt Ignix een totaaloplossing voor ieder gebouw: van advies en studiewerk tot uitvoering en opvolging, ook na de

oplevering en tijdens de gebruiksfase.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld IGNIX

Het Ignix-kenniscentrum bedient vanuit Kortrijk klanten in de Benelux en Frankrijk.

Vanuit een gezonde ondernemersambitie en hun voorliefde voor een

nicheproduct namen Stijn Langeraert en Julien Esquenet in 2020 de familiebedrijven

BIO Benelux en Rimarbo over. Beide ondernemingen hadden

samen al een rijke geschiedenis op het vlak van brand compartimentering.

BIO Benelux als commerciële poot en Rimarbo als uitvoerende tak. Sinds kort

zijn de twee samengesmolten tot één entiteit: Ignix.

“Vanuit Ignix zetten we een duidelijke totaaloplossing voor passieve

brandbeveiliging in de markt. We ondersteunen onze klanten doorheen het

volledige traject tijdens de projectbouw en verzorgen ook het beheer na

oplevering”, legt zaakvoerder Stijn Langeraert uit. Passieve brandbeveiliging

omvat alle componenten om brand tegen te houden, zoals de afdichting van

technieken, omkasting, voegdichting, brand werende deuren, schilderwerk

Stijn Langeraert en Julien Esquenet staan sinds

2020 aan het roer van het huidige Ignix.

36 | INSTALLATIEENBOUW.BE


BRANDBEVEILIGING THEMA

Ignix zet als pionier in op digitalisering.

en fantesten. In tegenstelling tot actieve brandbeveiliging – sprinklers,

brandblusapparaten enzovoort – is de aanpak van Ignix proactief.

Van advies tot opvolging na oplevering

Ignix richt zich op de projectbouw, met hoofd aannemers en aannemers

technieken als hun voornaamste klanten, en is tegelijk ook actief na de

oplevering van een gebouw. Julien Esquenet: “In dat tweede geval houden

we contact met de eigenaars of gebouwbeheerders. Een gebouw is namelijk

geen constante. Je levert een nieuwbouw volledig veilig op en een paar

maanden later trekt iemand een nieuwe kabelgoot. Dan zit je mogelijk weer

met een risico op brandverspreiding. Daarom is de opvolging van een gebouw

essentieel eens het in gebruik is.”

Het bedrijf uit Kortrijk werpt zich dus op als totaalpartner. “We nemen

alles over van de klant, of het nu de aannemer, bouwheer of eigenaar is.

Van het advies tijdens ontwerp en het overleg met studiebureaus tot de

uitvoering, het opleveren van een as-builtdossier en de opvolging achteraf”,

gaat Stijn Langeraert verder. Ignix bekijkt het gebouw steeds in zijn geheel.

“Met onze totaaloplossingen brengen we het hele gebouw in kaart. Elke

opening in een ruimte voorzien we van een conforme oplossing – van de

elektriciteitsinfrastructuur tot de HVAC- en sanitaire technieken, inclusief

dragende muren, voegen en deuropeningen. Zo kan een brand makkelijk

ingeperkt worden tot een specifiek compartiment.”

Grondige marktexpertise

Het bedrijf is actief in de Benelux en Frankrijk. Ignix beschikt dus over een

grondige kennis van de lokale wetgeving. “Die is inderdaad niet volledig

identiek per land, ook al is die gebaseerd op algemene Europese richtlijnen.

Onze sterkte is net dat we alle factoren in rekening brengen om een

gebouw conform de wetgeving af te werken. Waar nodig geven we advies

over bouwtechnische alternatieven. Daarnaast hebben we een uitgebreide

kennis over de beschikbare producten op de Europese markt. Bovendien zijn

we actief betrokken bij de ontwikkeling van producten door fabrikanten en

werken we nauw samen met universiteiten, het WTCB en andere instanties”,

zegt Stijn Langeraert.

Met een kenniscentrum in Kortrijk, een goede mix van jonge en ervaren

medewerkers en eigen techniekers speelt Ignix kort op de bal. Hun

Een meervoudige doorvoer op werflocatie, afgewerkt met brandwerende mortel.

Een meervoudige doorvoer in SketchUp.

stokpaardjes zijn niet voor niets expertise, duurzaamheid en partnerships met

klanten. Ignix zet tegelijk sterk in op digitalisering. “Zowel voor producenten

als klanten streven we naar een zo digitaal mogelijke aanpak. We gebruiken

onder andere Aproplan van Letsbuild en geloven sterk in BIM-modellering

omdat het een efficiëntere samenwerking tussen alle betrokken partijen

mogelijk maakt.”

Hun professionele aanpak is merkbaar doorheen het hele bedrijf. “Ons motto

is ‘buzze geven en leute maken’. We verwachten van onze medewerkers dat

ze zelfstandig werken, op elkaar steunen om ideeën en oplossingen uit te

werken en onze klanten steeds een correcte service bieden. Alleen zo kunnen

we solide partnerships uitbouwen en hen volledig ontzorgen op het vlak

van brandveiligheid.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 37


BRANDBEVEILIGING THEMA

BRANDVEILIGHEID IN ANTWERPS

STADHUIS GEWAARBORGD

Het Antwerpse stadhuis voldoet vandaag aan de strengste eisen inzake brandpreventie. Daarvoor stond KBS Systems in, een

gespecialiseerd bedrijf uit Wilrijk. "Onze belangrijkste ingreep was de constructie van een verluchtingskoker in de trappenhal", vertelt

projectleider Jean-Paul Jans.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Mats Palinckx

De nieuwe verluchtingskoker in de trappenhal is opgebouwd uit witte Promat.

KBS Systems is een absolute pionier in brandpreventie.

"Die verluchtingskoker is opgebouwd uit witte Promat. We hebben hem

discreet aangebracht, zodat hij niet afsteekt tegen de historisch achtergrond.

De koker geeft uit op een dakraam, dat zich automatisch opent bij

rookontwikkeling. Verder stonden we er in voor de compartimentering en de

afwerking van de doorvoeren in de compartimentering. We hebben daarbij

zowel bestaande brandwerende wanden onder handen genomen als nieuwe

exemplaren geplaatst."

KBS was hiermee niet aan zijn proefstuk toe in een bekend Antwerps gebouw.

"We verzorgden eerder al de brandpreventie in het nieuwe gerechtshof,

in achttien van de 24 blokken op Nieuw Zuid en in het Mediahuis, het

hoofdkwartier van DPG Media", zegt bedrijfsleider Frank Tijtgat. Momenteel

werkt KBS mee het vluchtconcept van de Tijsmanstunnel uit en behandelt het

in de Schijnpoorttunnel de hoogspanningsleidingen van Elia.

Pionier in brandpreventie

Al in de jaren zeventig profileerde Control & Protection zich als erkend

installateur en leverancier van brandcompartimentering. Binnen die groep

werd KBS Systems in 1984 opgericht als installateur van het volledige gamma

brandwerende toepassingen. "Begin jaren tachtig stond de brandwetgeving

in ons land nog in de kinderschoenen. De eerste reglementeringen waren het

gevolg van enkele catastrofale branden die ons land de jaren en decennia

voordien hadden getroffen", aldus Tijtgat.

‘We hebben zowel bestaande

brandwerende wanden onder

handen genomen als nieuwe

exemplaren geplaatst’

"We behoren tot het selecte gezelschap van ondernemingen die in de

begin-jaren nog zelf moesten instaan voor het financieren, voorbereiden en

realiseren van officiële brandattesten. KBS Systems kon zo vanaf het prille

begin als een absolute pionier de evolutie van de brandwetgeving opvolgen

én correct toepassen. Dankzij opdrachten voor industrieel gerenommeerde

klanten en in residentiële gebouwen is KBS Systems intussen uitgegroeid

tot een installatie-bedrijf dat een totaalservice aanbiedt voor elke

brandcompartimentering, met garantie op de juiste brandweerstand. Zo

beschikken we over de nodige specialisten, vereiste veiligheidscertificaten

en kwaliteitsmanagementsystemen om ook in de nucleaire sector de

brandveiligheid te garanderen." ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 39


LUCHTBEVOCHTIGING: onmisbare partner

in de strijd voor een gezond binnenklimaat

‘Alleen maar ventileren volstaat niet om virusverspreiding tegen te gaan.’

Luchtvochtigheid in een gebouw is altijd al belangrijk geweest, maar omdat je een goede of slechte luchtvochtigheid niet met het blote oog kan

zien, werd het thema in het verleden wel eens onder de mat geveegd. Nieuwe maatschappelijke tendensen zoals het coronavirus, brengen

daar verandering in. Specialist ter zake DriSteem heeft voor elke situatie een oplossing, en kan beantwoorden aan uiteenlopende vereisten op

hygiënisch, duurzaam of economisch vlak.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld DriSteem

Luchtbevochtiging is vandaag een thema dat in

de bouwsector niet langer genegeerd kan worden.

Niet alleen drukte het coronavirus ons met de

neus op de feiten, de regels zijn ook veranderd: de

Codex Welzijn op het werk stipuleert immers dat

de luchtvochtigheidsgraad in een kantoorgebouw

tussen de 40 en de 60 procent moet liggen –

voorheen was dat nog 30 à 70 procent. Maar

luchtbevochtiging omhelst veel meer dan alleen

maar een toestel kopen of verkopen. Het is een

vakgebied dat een zekere specialisatie vergt, zegt

Marc Briers, zaakvoerder van DriSteem Belgium.

“We zetten dan ook heel hard in op dienstverlening

naar onze klanten toe. Zowel studiebureaus als

installateurs kunnen we ter dienste zijn met een

gerichte oplossing. We proberen om minstens één

keer per week een opleiding te voorzien.”

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is het

duidelijk dat indoor air quality belangrijk is,

maar toch is er nog werk aan de winkel op het

40 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Op hygiënisch vlak is stoom altijd de

meest efficiënte keuze, maar er zijn genoeg

alternatieven voorhanden die eveneens

het gewenste resultaat bereiken.’

vlak van kennisverspreiding. Marc Briers: “We

zien nog altijd dat de nadruk heel vaak ligt op

ventileren, zonder het over luchtbevochtiging te

hebben. Ventilatie is natuurlijk enorm belangrijk

om het CO 2

-peil onder controle te houden, maar

wat veel minder geweten is: als je veel ventileert

in een gebouw, droogt de binnenlucht sneller

uit en is het juist extra belangrijk om een goede

luchtbevochtiging te voorzien. Alleen maar

ventileren volstaat dus niet om virusverspreiding

tegen te gaan.”

‘De uitdaging is: hoe kunnen we de

luchtvochtigheid op een zo economisch

mogelijk manier verbeteren?’

Brede keuze

Ook nieuwe markttendensen hebben een grote

invloed, vervolgt Briers. “Nu de prijzen van gas en

elektriciteit de pan uit swingen, is de uitdaging

voor ons: hoe kunnen we de luchtvochtigheid in

een ruimte op een zo economisch mogelijk manier

verbeteren? Net daarom bieden we onze klanten

de keuze uit uiteenlopende technieken om de

lucht te bevochtigingen, van stoombevochtiging

tot adiabatische oplossingen. Ook andere

argumenten, zoals de wens om CO 2

-neutraal te

bevochtigen, spelen een rol. Op hygiënisch vlak is

stoom altijd de meest efficiënte keuze – stoom is

immers per definitie steriel – maar er zijn genoeg

alternatieven voorhanden die eveneens het

gewenste resultaat bereiken. Het DriSteem-gamma

biedt werkelijk op elk probleem een antwoord.”

Niet alleen de keuze van technologie of type

bevochtiger is van belang, ook talloze randfactoren

spelen een rol – denk maar aan de

waterkwaliteit in de regio in kwestie. Daarom

biedt DriSteem in regio’s met hard water ook

waterbehandeling mee aan in het pakket. Ook

dat wijst op de veelzijdigheid van DriSteem in zijn

streven om altijd en overal de luchtvochtigheid op

peil te houden.

Het team van DriSteem Belgium.

‘De ogen zijn opengegaan’

Marc Briers verwacht dat een gezond

binnenklimaat ook in de toekomst aan aandacht

zal winnen. En daar is luchtvochtigheid onlosmakelijk

mee verbonden. “Dankzij de CO 2

-meters

zijn de ogen opengegaan. De hoeveelheid

geventileerde lucht in een gebouw zal in de

toekomst alleen maar hoger liggen, met dank

aan normen die steeds strenger worden. De

luchtbevochtiging zal sowieso moeten volgen als

het écht menens is om de binnenluchkwaliteit op

peil te houden”, besluit Briers. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 41


LINK 2030

Toekomstvisie op het Ecosysteem van de

multifunctionele installaties

Meer weten over hoe de

energietransitie jouw werk

zal beïnvloeden?

Neem deel aan de

4 nieuwe webinars.

Schrijf je

nu hier in

20 september

20 oktober

24 november

15 december

17:00 uur

17:00 uur

17:00 uur

17:00 uur

-

-

-

-

Integrale

systemen en

duurzaam

ondernemen

De “war for

talent”

Het

veranderende

klantenprofiel

Out-of-the-box

business

models

www.link2030.be


230 standhouders

– installateurs, fabrikanten

en leveranciers – zijn er om

de vakman te inspireren.

‘ONE STOP’ EVENT VOOR DE SECTOR

VIJFDE EDITIE VAKBEURS BELICHT

ENERGIETRANSITIE EN DIGITALISERING

Standnummer

93

Op enkele jaren tijd is Install Day uitgegroeid tot hét vertrouwde netwerkevent voor de brede installatiesector. De beurs voelt intussen zo

vertrouwd aan, dat men zou durven vergeten dat het amper vijf jaar geleden is dat de installatiesector voor het eerst verzamelen blies in

Brussels Kart Expo. Voor deze verjaardagseditie houdt Install Day vast aan beproefde recepten, maar trekken de beursorganisatoren ook de

kaart van vernieuwing.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Install Day

Voor het eerst vindt Install Day niet plaats in

november, maar in oktober. Andere vernieuwing is

dat er deze editie geen tenten meer zijn, maar wel

een extra Hall D.

De moeilijke coronajaren liggen intussen achter

ons, maar met een energiecrisis en tegelijk

ook een energietransitie zijn er voldoende

uitdagingen waar installateurs het hoofd

aan moeten bieden. Install Day hoopt de

gemotiveerde vakman alvast op de weg te

helpen. “Install Day is een ‘one stop’ evenement.

Op één dag, in een makkelijk toegankelijke

locatie, kan de installateur alle nieuwe

producten, technieken, software, digitale tools,…

zien, voelen en uittesten. En dat volledig gratis.

Met meer dan 3.500 bezoekende installateurs

in 2021 is Install Day de ontmoetingsplaats

voor de sector bij uitstek geworden”, zegt Carole

Metzmacker, Marketing en Communication

Manager bij Techlink. ❯

INSTALLATIEENBOUW.BE | 43


Op enkele jaren tijd is Install Day uitgegroeid tot hét vertrouwde

netwerkevent voor de brede installatiesector.

Goed om weten: net zoals altijd zijn

hapjes en drank gratis te verkrijgen.

‘Op één dag kan de installateur alle

nieuwe producten, technieken,… zien,

voelen en uittesten’

230 standhouders – installateurs, fabrikanten en

leveranciers – zijn er om de vakman te inspireren.

Je kan productvoorstellingen bijwonen, evenals

interessante infosessies en seminaries, en je kan

uiteraard van de gelegenheid gebruik maken om

naar hartenlust te netwerken. Goed om weten: net

zoals altijd zijn hapjes en drank gratis te verkrijgen!

Trends

Enkele algemene en technische trends staan

centraal op deze vijfde Install Day. We lijsten

enkele belangrijke thema’s op:

Samen door de energietransitie

Bij haast alle stappen die nodig zijn om

gebouwen te verduur zamen, is een belangrijke rol

voor installateurs weggelegd. Meer hernieuwbare

energie, minder afval en verspilling van hulpbronnen,

hightech toepassingen, beheer van

data stromen, en slimme toepassingen zullen ervoor

zorgen dat de installaties van de toekomst

klimaat neutraal en circulair zijn, decentraal en

slim georganiseerd, en technologisch geavanceerd.

Samenwerking is essentieel in deze energietransitie,

zowel op kleine als grote schaal.

Digitalisering en monitoring

De voortschrijdende digitalisering biedt het grote

voor deel dat we het opwekken en verbruiken van

energie steeds beter kunnen meten en opvolgen.

De nieuwe techniek is slim: monitoren en

beheren kan op afstand, de gebruiker zit net als

de installateur aan de knoppen en de monteur

heeft zijn smartphone/tablet als nieuwste gereedschap.

Het bundelen en interpreteren van al die

informatiestromen is de uitdaging. De data van

al die monitoring vormen na verloop van tijd de

ideale basis om met een energiemanagementsysteem

te werken.

PRAKTISCHE INFO

WAAR: Brussels Kart Expo, Groot-

Bijgaarden

WANNEER: Vrijdag 14 oktober 2022,

van 9 tot 19 uur

TOEGANG: Gratis, mits inschrijving –

www.installday.be

Gezond binnenklimaat

Door de coronapandemie zijn zaken als binnenklimaat

en luchtkwaliteit hot issues geworden.

De ventilatie van schoolgebouwen krijgt nu de

aandacht die het al veel langer verdiend. Voor

woningen is het vraaggestuurd ventileren de

grootste trend. Belangrijk is dat ventilatie geen

apart onderdeel meer is van een gebouw: het is

een integraal onderdeel van gebouwtechniek

die verwarmt, koelt en lucht ververst. Bovendien

zijn temperatuur, CO 2

en vocht heel simpel te

meten. Deze data kan per ruimte verzameld en

geïnterpreteerd worden.

Ook aan innovaties in de PV-markt, de versnelde

groei van warmtepompen, de evoluties in de

F-gaswetgeving en het tekort aan mankracht

in de installatiesector wordt uitgebreid aandacht

besteed. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 45


Hall A

1

WEISHAUPT

2

CTC BENELUX

3

B.E.G.

LUXOMAT

4

TESTO

5

HONEYWELL

HOME-

RESIDEO

6

WALRAVEN

7

JUDO

WATER-

BEHANDELING

11

TEC7

15

HERSCHEL

21

EATON

30

THEMA

38

NIBE

44

NIBE

52

SAMSUNG BY

AMBRAVA

53

AVERO

HANDLING

54

HELIA

55

M&G GROUP

-BURGERHOUT

56

ALECO

57

GEBO

58

48

CLIMACON

35

OPDAMO

26

LINUM

GROUP

20

VASCO

43

GEP

WATER-

MANAGEMENT

8

GEWISS

9

REXEL

10

HIKOKI

POWER TOOLS

16

NXTPRO

17

H-VEN

22

EUROTIS

23

VECOLUX

31

ZEHNDER

32

VALECO WATER

QUALITY

33

OVENTROP

34

FISCHER

COBEMABEL

39

DELTA WATER

SOFTENERS

BELUX

40

WIHA

41

VISMA

BOUWSOFT

42

CARAT

13

REXEL

12

BORGH

14

METABO

45

PROFIXINGS

46

RF-

TECHNOLOGIES

47

VENTILINE

27

TRILEC

28

GEBERIT

29

EURO-INDEX

36

REHAU

37

STAGOBEL

ELECTRO

50

PLASTIBAC

49

ECO PROJECT

51

BEBAT

18 19

CARNOY/OMNITERM

WALLONIE

24

ANTARGAZ

25

NATHAN

GEOTHERMA

GRONDPLAN

INSTALLATIEENBOUW.BE

46 |


1 > 24 pers.

SEM.

1 > 24 pers.

SEM.

i

Hall D

Hall C

ENTRANCE

Hall B

82

WILO

73

SOUDAL

66

PANASONIC

120

VERCALO

113

VIEGA

104

UBBINK

121

GROHE

74

DAIKIN

75

MATAGNE

HODY

76

RBM

78

PHOENIX

CONTACT

79

GRUNDFOS

80

WAGO

83

BOSCH

84

MATAGNE

HODY

85

CALEFFI

90

FACQ

91

BSC (NUPI-

HUOT-GASTITE)

92

RIELLO

93

TECHLINK

97

FACQ

98

OPSINOX

94

RADSON

96

PROMAT

100

VIESSMANN

95

PV CYCLE

101

VIESSMANN

102

THE FITTING

COMPANY

99

ALIAXIS

86

DE DIETRICH

87

GAS.BE

88

WAVIN

114

COMAP-

FLAMCO

115

AALBERTS

INTEGRATED

PIPING SYSTEMS

116

HAGER

117

PIPELIFE

77

RENSON

VENTILATION

122

AQUALISA

123

IDEAL

STANDARD

124

IDEAL

STANDARD

125

VILLEROY

&BOCH

105

BWT

106

VANDER

ELST

107

BUDERUS

109

SERELEC

110 111

ENGELS-

THERMO COMFORT

108

ROCKWOOL

67

SPIT

PASLODE-ITW

CONSTRUCTION

68

TEMPOLEC

69

CLIMAWAYS

70

GRIFFON

71

WATERGENIUS

59

MYENERGI

60

ROTHENBERGER

61

ROTH

BENELUX

62

CINTROPUR

63

BULEX

64

TRAYCO

65

VTX

DISTRIBUTION

72

INDUSCABEL

81

TOPTECHNICS

89

AKTORE

VERGOKAN

103

RIDGID

112

SOLUCALC

126

SIEDLE

136

ITHO

DAALDEROP

135

JAGA

CLIMATE

DESIGNERS

134

HANSGROHE

133

INTER PIPE

TOOL

132

PRIMAGAZ

131

KSB

130

HANSA

129

DAB

PUMPS

128

VAN MARCKE

127

VAN MARCKE

138

DALEMANS

GAS

141

OKOFEN

137

HUAWEI

139

TECE

140

KESSEL

142

ARDEA

HARGSSNER

144

EVOTUBE

146

YSEBAERT

150

145

SFA

BENELUX

148

147

143

BENDER

149

INSTAMOBILE

212

GIACOMINI

152

GROUPE

ATLANTIC

153

GROUPE

ATLANTIC

154

VENTILAIR

GROUP

155

EPLUCON

156

STIEBEL

ELTRON

157

SANUTAL

158

WATTS

BENLUX

218

BAYWA R.E.

219

ALLIMEX

GREEN

POWER

220

LG

ELECTRONICS

221

CLIMAVENT

222

I-DRAIN/

DZIGNSTONE/

ASSENTI

223

PCM

INTERNATIONAL

224

BELIMO

225

BAILEY

ELECTRIC &

ELECTRONICS

217

BAYWA R.E.

151

ELECTRICEA

159

SCHELL

BELGIUM

160

BALS/

HENSEL

161

DELABIE

162

ECOTHERMIA

164

POUJOULAT

165

FIXCENTER

166

VALVULAS

ARCO

173

VAILLANT

174

VAILLANT

182

VAN

OIRSCHOT

183

SPIROTECH

189

VAN

OIRSCHOT

190

SPIROTECH

175

ELCO

HEATING

SOLUTIONS

167

BEGETUBE

176

BEGETUBE

168

REMEHA

177

REMEHA

169

STG

178

ALVERSYS

170

STG

179

STG

196

ATAG

197

HEAT-BOX

198

CEBEO

204

COMELIT

205

SAFETY

SCIENCE

206

SCHAKO

213

LINERGY

214

ESCOLIT

215

SCHNEIDER

ELECTRIC

199

CEBEO

207

LEDVANCE

180

EGEDA

172

BONFIX

181

FERNOX

188

KABELWERK

EUPEN

195

QBUS

163

DANFOSS

211

CARBOMAT

GROUP

216

CARBOMAT

GROUP

203

HENCO

118 119

DESCO

171

SINCLAIR

AIRCONDITIONING

/AFM

233

232

WTCB

231

WTCB

230

ALIA

229

EDORA

228

ODE

227

VOLTA

226

CONSTRUCTIV

184

TERRENDIS

185

THERMODUCT

191

CLIMATRIX

192

OBO

BETTERMANN

186

AIRSMART

187

NIKO

193

HELVAR

194

NIKO

200

SPELSBERG

208

ETHERMA

BENELUX

201

CAFCA

209

ROFIX

202

DUCO

VENTILATION

210

DUCO

VENTILATION

EXHIBITION LOUNGE

DETECTION

SERVICE TOOLS

BELGIUM

VETON

C-SCAN &

POWERSTATION

INSTALLATIEENBOUW.BE | 47


Standnummer

96

Snel en efficiënt afdichten met

nieuw brandwerend isolatieschuim

Voor correcte installatie

dient steeds pagina 4

van de handleiding en

het systeemoverzicht te

worden geraadpleegd.

48 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Met de introductie van PROMAFOAM ® –2C biedt Promat een brandwerend isolatieschuim waarmee het afdichten van kleine doorvoeringen

een stuk efficiënter en eenvoudiger verloopt. Het gebruik van PROMAFOAM ® -2C kan een aardige tijdsbesparing voor installateurs opleveren.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Promat

PROMAFOAM ® –2C is een 2-componenten isolatieschuim op basis van polyurethaan

en halogeenvrije brandvertragers. Dit brandwerend isolatie schuim is

geschikt voor toepassingen in wanden en vloeren en is speciaal ontwikkeld

voor het realiseren van afdichtingen rond kabels, brandbare en onbrandbare

leidingen en leidingen van split HVAC-systemen om de verspreiding van

brand, rook en hitte te voorkomen.

“PROMAFOAM ® –2C verrijkt ons bestaande gamma”, zegt Caroline Remels,

Product Manager bij Promat. “Elektriciens moeten vaak doorvoeringen met

kabels en leidingen, die zowel uit kunststof als metaal bestaan, afdichten.

Het betreft dan voornamelijk kleine openingen. Ook in het verleden hadden

we wel al producten in het gamma om dit soort afdichtingen te realiseren,

maar die waren vaak minder efficiënt en minder gebruiksvriendelijk dan

PROMAFOAM ® –2C, dat specifiek voor dit soort toepassingen is ontworpen.”

Snelheid is het sleutelwoord

“Snelheid is vandaag de dag het sleutelwoord op elke werf”, aldus Remels.

“Als we installateurs om feedback vragen, komt dat criterium vaak naar

boven: ze hebben nood aan producten die hen tijdswinst op de werf kunnen

opleveren. Dat aspect alleen al is voldoende om hen te overtuigen.”

Het gebruiksgemak is het grootste voordeel van PROMAFOAM ® –2C, vult

Melvin Van Borm aan, Development Engineer bij Promat. “PROMAFOAM ® –2C

maakt het afdichten van kleinere leidingen veel eenvoudiger. Bovendien is

het weggesneden schuim herbruikbaar. Als de installateur toch schuim over

heeft, kan hij dat gemakkelijk afsnijden en opnieuw gebruiken.” Dat komt

ook de duurzaamheid ten goede. “We spelen onze rol in het reduceren van de

afvalberg op de jobsite, een probleem dat steeds actueler wordt.”

De hoge aandacht voor duurzaamheid blijkt ook uit de lange gegarandeerde

levensduur van tien jaar. “Wat je installeert, moet lange tijd mee kunnen

gaan zonder in te boeten aan prestaties”, zegt Remels.

PROMAFOAM®–2C is een 2-componenten isolatieschuim op

basis van polyurethaan en halogeenvrije brandvertragers.

‘Installateurs zoeken producten

die hen tijdswinst op de werf

kunnen opleveren’

Het schuim kan op twee manieren worden aangebracht: met een manuele

of een elektrische cartridge. Van Borm: “Vooral de frequentie zal de keuze

beïnvloeden: wie PROMAFOAM ® –2C vaak wil gebruiken, doet er goed aan te

investeren in de elektrische oplossing.”

Brandprestaties tot twee uur

PROMAFOAM ® –2C is geratificeerd volgens EN 1366-3, de norm voor het

testen van doorvoeringen. “De brandprestaties variëren van EI60 tot EI120,

afhankelijk van de context en het type leiding dat door de doorvoering gaat”,

aldus Van Borm. In sommige situaties wordt de 2-componenten schuim ook

toegepast in combinatie met de PROMASTOP ® -TDW brandwerende wrap om

EI120, en dus een brandprestatie tot twee uur, te bekomen. De schuim is

met nog andere producten uit het Promat-gamma complementair, zoals de

PROMASTOP ® –FB brandwerende steen.

Het gebruiksgemak is het grootste voordeel van PROMAFOAM®–2C.

Op zijn website voorziet Promat alle nodige documentatie voor PROMAFOAM ® –

2C. Geïnteresseerde installateurs kunnen ook aansluiten bij de praktische

opleidingen die Promat-experts geven over het Fire Stopping-gamma van

de firma in zijn geheel. Elk kwartaal staat er minstens een sessie in het

Nederlands en het Frans op het programma. Uiteraard komt PROMAFOAM ® –

2C uitgebreid aan bod in de sessies. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 49


Standnummer

55

Specialist rookgasafvoer en ventilatie bouwt centrale fabriek

INVESTEREN IN DE TOEKOMST

M&G Group is een bedrijf in volle evolutie. Een nieuwe state-of-the-art productielocatie in Nederland is de volgende stap in de snelle uitbouw van

de pionier inzake rookgasafvoer en ventilatie. Een vernieuwde, heldere merkenstrategie moet de doelstellingen van de firma een bijkomend

duwtje in de rug geven.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld M&G Group

De nieuwe fabriek van M&G Group, in het

Nederlands Assen-Zuid, was geen overbodige

luxe. Tot nu zaten de verschillende afdelingen

van de firma verspreid over elf gebouwen in

Assen en Groningen. Voortaan zal M&G alle

diensten centraliseren in het nieuwbouwproject

van 39.000 m² gebouwd met respect voor de

omgeving en het milieu. “Het nieuwe gebouw zal

ons toelaten om productiever te werk te gaan. Het

productieproces moest logischer en efficiënter”,

zegt Luc Bal, Country Manager bij M&G Group.

We wilden vermijden dat mensen nog, zoals

voordien, verspreid zaten over tal van hokjes en

hoekjes. Dat was een gevolg van de organische

groei van de firma. De eerste gebouwen dateren

van rond de jaren 1950, nadien volgde er her en

der een aan-of bijbouwen.”

Merkenstrategie

De investeringen in infrastructuur gaan gepaard

met een opgefriste merkenstrategie. Bal licht

toe: “We communiceren vanaf nu onder één

naam: M&G Group. Dat heeft voor onze klanten

het voordeel van de duidelijkheid. Vroeger was

het voor (potentiële) klanten niet altijd duidelijk

welke productietak tot welk bedrijf hoorde.

Binnen de groep hebben we verschillende,

duidelijk afgelijnde merken: zo geniet Burgerhout

een sterke reputatie op vlak van rookgasafvoer

en ventilatie. Anjo is dan weer bekend voor

zijn oplossingen voor het dak, zoals plat-en

hellende dakontluchtingen of kabeldoorvoeren.

Die merknamen blijven behouden en worden

ingezet naargelang de doelgroep die we met een

welbepaalde oplossing voor ogen hebben.”

rijke rol weg gelegd. We beschikken over een uitgebreid

ventilatie gamma aan. Zo dragen we ons

steentje bij aan het creëren van gezonde binnenlucht

en het op een veilige manier afvoeren van

alles wat niet gezond is”, besluit Bal. “Dat is dan

ook onze visie: ‘A sustainable and comfortable

living environment for everyone.’” ❚

‘We communiceren vanaf nu onder één naam:

M&G Group. Dat heeft voor onze klanten

het voordeel van de duidelijkheid.’

Deze strategische keuzes zijn onlosmakelijk

verbonden met de visie van M&G Group op

de toekomst. “Met de nieuwe fabriek en onze

merkenstrategie zijn we klaar voor de komende

tien à vijftien jaar”, vervolgt Bal. Die toekomst

moet en zal ‘groen’ zijn, meent M&G Group: “Ook

wij hebben een belangrijke rol te spelen in de

energie transitie. Onze systemen zijn compatibel

met nieuwe energie bronnen die zich aandienen

op de markt – denk maar aan waterstof. Ook

al bestaat waterstof voor 99 procent uit waterdamp,

ook hier is een performante rookgasafvoer

essentieel.”

“Ook in het op peil brengen en houden van de

binnen lucht kwaliteit is M&G Group een belang-

50 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Met de nieuwe fabriek en onze

merkenstrategie zijn we klaar voor de

komende tien à vijftien jaar’

Voortaan zal M&G alle diensten centraliseren in

het nieuwbouwproject van 39.000 m², gebouwd

met respect voor de omgeving en het milieu.

‘Ook al bestaat waterstof voor 99 procent uit waterdamp,

ook hier is een performante rookgasafvoer essentieel.’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 51


Standnummer

87

Biomethaan

in de lift

Wanneer een landbouwer of een bedrijf vragen heeft over

biomethaan, zoekt hij vaak een onafhankelijke dienst of advies.

Door de stijgende energieprijzen en toenemende klimaatuitdagingen groeit de interesse voor groene gassen. Eén ervan is biomethaan,

geproduceerd uit reststoffen van landbouw die worden opgewaardeerd tot een circulaire energie. Dat bleek ook op de landbouwbeurs

Foire de Libramont.

Tekst Gas.be

Valbiom, de Waalse organisatie die innovatieve

toepassingen voor biomassa promoot, biedt

onder steuning voor deze vorm van groene

energie. Bertrand Auquière van Valbiom licht

toe: "Iedereen beseft dat we ons in een sterk

veranderd energieklimaat bevinden. Het is nu veel

interessanter om biogas te produceren ,omdat

de prijs van aardgas de laatste tijd fors gestegen

is. Wij voelen dat er ook politieke steun is en

een groot enthousiasme rond biomethanisatie.

Wanneer een landbouwer of een bedrijf vragen

heeft over biomethaan, zoekt hij vaak een

onafhankelijke dienst of advies. Wij zullen het

dossier bestuderen en de ondernemer helpen de

juiste keuzes te maken.”

De Waalse federatie voor landbouwers die

biomethaan produceren, FEBA, zorgt ervoor

dat de beschikbare technologische kennis en

regelgeving voor alle geïnteresseerden beschikbaar

is. "Meestal komt een project ontwikkelaar

naar FEBA of naar een organisatie als Valbiom

om de haalbaarheid te studeren en te begrijpen

hoe het werkt”, vertelt Julin Pozza van Feba.

“Vervolgens bezoekt hij de installaties van onze

leden, om in de praktijk te zien waar hij aan

begint. Op dat moment krijgt hij als lid van onze

52 | INSTALLATIEENBOUW.BE


helpt om het potentieel te bestuderen en concrete

projecten uit te werken. Jonathan Blondeel van

Walvert vertelt: "Wij willen middelgrote projecten

ontwikkelen op het niveau van een gemeente,

en zo deel uitmaken van de energietransitie.

Ons advies is: vraag steun, aarzel niet om uw

biomethanisatieproject op te starten. Er is genoeg

ruimte voor iedereen. Biomassa is voldoende

beschikbaar, maar wordt nog te weinig benut. "

Op de landbouwbeurs Foire de Libramont ging heel wat aandacht naar biomethaan.

federatie de steun van alle leden om zijn project

zo goed mogelijk uit te werken. Dat is belangrijk,

aangezien het minstens één tot twee jaar duurt

voor zo’n project gerealiseerd is."

Eerste tractor met CNG-motor

Producenten van landbouwvoertuigen spelen

in op de recente evoluties. Dat bleek ook op de

landbouw beurs Foire de Libramont. New Holland

stelde er de eerste tractor met een CNG-motor

voor. Jan De Graef van New Holland licht toe:

"New Holland zoekt al langere tijd naar gerichte

oplossingen. Dat heeft zelfs geleid tot de

ontwikkeling van een tractor op biomethaan. We

bieden ook systemen die klanten toelaten om zelf

biomethaan aan te maken. De juiste keuze, als

je weet dat energie-onafhankelijkheid vandaag

cruciaal is.”

Lokale samenwerkingen zijn essentieel om een

biomethaanproject te laten slagen. Walvert is een

kmo die landbouwers, overheden en bedrijven

‘Lokale samenwerkingen zijn essentieel om

een biomethaanproject te laten slagen’

KADER: Studie brengt

potentieel in kaart

Een nieuwe studie van het Gas for Climateconsortium

bevestigt het potentieel van de

biomethaan productie in de EU-lidstaten. Uit

de studie blijkt dat er in de EU-27 voldoende

duurzame grond stoffen beschik baar zijn om de

REPowerEU-doelstelling voor 2030 (35 bcm)

te halen. Volgens deze studie zou er tot 41 bcm

bio methaan in 2030 en 151 bcm in 2050

beschikbaar kunnen zijn. Dit is significant aangezien

het huidige (2020) gasverbruik in de EU

400 bcm bedraagt (waarvan 155 bcm uit Rusland

werd geïmporteerd).

Op die manier kan biomethaan een belangrijke

rol spelen bij de verwezenlijking van de broeikasgasreductiedoelstelling

van de EU voor 2030 en

het bereiken van een netto-nuluitstoot in 2050.

Bovendien kan biomethaan de Europese energiezekerheid

vergroten door de afhankelijkheid van

Russisch gas te verminderen en kan het de druk

op de energie kosten van huishoudens en bedrijven

gedeeltelijk verlichten. Om dit te bereiken is zowel

op korte als op lange termijn een aanzienlijke

schaalvergroting nodig. ❚

New Holland stelde de eerste tractor met een CNG-motor voor.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 53


Standnummer

158

OPLOSSINGSGERICHTE PARTNER

VOOR HVAC EN SANITAIR

Water vlot en veilig van de warmtebron naar het afgiftesysteem leiden, het klinkt soms evidenter dan het is. Watts heeft alles in het assortiment

om dit veilig te laten verlopen. De wereld verandert en dat heeft ook een impact op de vragen uit de sanitaire en HVAC-markt. Hoe Watts

daar pasklare antwoorden op biedt, toont de fabrikant graag tijdens Install Day 2022.

Tekst en beeld Watts

Als Amerikaans beursgenoteerd bedrijf met zijn

wortels bijna anderhalve eeuw terug, staat Watts

gekend voor zijn innovatieve karakter. Door zelf

in te staan voor de productie kan Watts steeds

kort op de bal spelen. “Dankzij heel wat HVACgerelateerde

acquisities in het verleden heeft Watts

vandaag een bijzonder breed assortiment”, zegt

marketingmanager Tom Sissau. “Na overnames

bleven de productiesites hun eigen specialiteit

behouden. We hebben dus locaties waar onder

meer terugstroombeveiliging, voorgeïsoleerde

leidingen, thermo- en manometers, en regelingen

worden gemaakt. Vanuit het centrale Benelux

magazijn in Wingene zijn de courante producten

direct uit voorraad leverbaar.”

Innovatie op de beursvloer

De markt verandert en Watts volgt op de voet.

Tijdens Install Day brengt het team dan ook een

handvol producten mee naar Brussel die nieuw

zijn of in de huidige, uitdagende tijden maximale

meerwaarde bieden. “Zo hebben we onder meer

een grote range van energiemeters, die actueler

zijn dan ooit door de hoge energieprijzen”, geeft

salesmanager Christophe Gabriels als voorbeeld.

“Naast energiemeters, hebben we oplossingen om

het gebruik van warm en koud sanitair water te

meten. Handig voor projecten met een centrale

ketel. Bovendien zijn de meters vanop afstand uit

te lezen en te loggen. Dat maakt het de beheerder

stukken eenvoudiger.”

Voor diezelfde toepassingen is er de warmteafleverset

HIU van Watts. Door elke aangesloten

wooneenheid uit te rusten met een warmteafleverset

spaar je individuele gastoevoeren

en rookafvoeren en een aparte plaatsing van

Microflex HP bevat twee extra wachtleidingen voor stroomtoevoer

en/of regeling van een monoblock warmtepomp.

verwarmingsketels uit. De HIU zorgt voor de

verdeling van de centraal opgewekte energie over

elk appartement, studentenkot, gezinswoning, …

Voorgeïsoleerde flexibele leidingen

voor duurzame technieken

Met Microflex HP stelt Watts zijn voorgeïsoleerde

flexibele leiding voor warmtepomptoepassingen

voor. Deze innovatie bevat twee extra wachtleidingen

voor stroomtoevoer en/of regeling van

een monoblock warmtepomp. Op die manier hoeft

slechts één buis te worden ingegraven. Het is

maar één van de tientallen uitvoeringen Microflexleidingen

die Watts op maat versnijdt, als extra

service en zonder snijkosten. Voor complexe

werven kunnen de buizen van diverse lengtes

genummerd worden, voor een eenvoudigere en

foutloze plaatsing op de werf.

54 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Watts TBE-EA combineert een EA-keerklep en

afsluiter met aftapkraan in één enkel toestel.

Met Solarflex heeft Watts daarnaast een specifieke

buis in het gamma om de verbinding te

maken tussen de thermische zonne panelen en de

zonne boiler. Naast de nieuwe generatie metaaldichtende

koppelingen maakt vooral de isolatie

van 19 millimeter het verschil met de concurrentie.

Solarflex is leverbaar in pakketten van 10, 15, 25,

50 of 100 meter.

Het belang van

terugstroombeveiliging in

Vlaanderen en Wallonië

Watts beschikt over het meest uitgebreide

assorti ment Belgaqua gekeurde keerkleppen en

beveiligingen. De nieuwste ontwikkeling is de

Watts TBE-EA, een EA-keerklep en afsluiter met

aftapkraan gecombineerd in één enkel toestel.

Compact en eenvoudig, want ook dankzij zijn korte

inbouwlengte is het toestel erg gemakkelijk te

installeren. Kortom voor de installateur betekent

dit een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing bij

elke installatie. Daarenboven is de volledige range

WTBE-EA conform de huidige drinkwaternormen

(EN1717) en integraal Belgaqua gekeurd, ook de

grote maten van DN32 tot DN50.

In Vlaanderen is er ter bescherming van het drinkwaternet

al langer een controle mechanisme op de

conforme plaatsing van terugstroombeveiligingen.

Met de CertIBEau-wetgeving heeft ook Wallonië

sinds vorig jaar zo een controlesysteem. Daarom

zetten we nu met name voor de Waalse markt hard

in op training”, geeft Tom Sissau nog mee. “Deze

installateurs hebben jarenlang geen controle

gehad op hun installaties en zijn dus mogelijk wat

expertise en finesse op dat vlak verloren. Onze

vertegenwoordiger in Wallonië is gecertificeerd

keurder en kan daarmee perfect opleiding en

advies geven. Daarnaast bieden we met het online

trainingsportaal ‘Watts Works’ korte trainingen

over de verschillende Watts productgamma’s aan.

Gratis registreren via training.watts.com volstaat.”

Je vindt Watts op Install Day op stand 158. ❚

Voor complexe werven

kunnen de buizen van

diverse lengtes genummerd

worden, voor een

eenvoudigere en foutloze

plaatsing op de werf.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 55


B.E.G. LUXOMAT ®

De nieuwe generatie DALI compacte aanwezigheidsmelders van B.E.G.

• Aanwezigheidsmelder met geïntegreerde

DALI-applicatiecontroller

• DALI-2 gecertificeerd product

• Meer montage flexibiliteit

• Nieuwe app functies

• Nieuwe logische functies

• Nieuwe installatie functies

DACO

beg-luxomat.com

B.E.G. LUXOMAT ® net

DALI-LINK

• Adresseerbaar multi-master Licht

Control Systeem

• Ondersteunt DALI en DALI-2

verlichting

DALI voeding

DALI Multi-sensor

DALI drukknopmodule

• Ideaal voor renovatieprojecten

PS-DALI-LINK-IB

Code 92846

PD4N-DALI-LINK

Code 93377

PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Code 92732

• Super platte multisensor

(PD11 DALI-LINK)

• Eenvoudige, intuïtieve bediening

• Gratis Bluetooth app met 2 functies:

- Scene controle voor eindklant

- Programmeertool voor

installateurs

DALI-LINK

beg-luxomat.com


Microflex ® HP

De all-in-one oplossing

voor warmtepompen

De nieuwe Microflex ® HP is de ultieme oplossing voor de installatie van monoblok warmtepompen. Dankzij

het intelligente ontwerp worden in dezelfde buitenmantel de leidingen voor de aanvoer en terugloop van

verwarming en/of koeling gecombineerd met twee wachtleidingen voor de stroom- en netwerkkabels. Het

resultaat is een complete en flexibele oplossing met hoogwaardige isolatie. Microflex ® HP is bovendien ook

geschikt voor het aansluiten van een garage, tuinhuis, buitensauna of wintertuin.

• Snelle en eenvoudige installatie door combinatie van

medium- en wachtleidingen in dezelfde buitenmantel

• Licht in gewicht door compact design

• Efficiënte installatie dankzij de kleine buigradius

• Slechts één muurdoorvoer nodig om buis en kabels in

het gebouw te brengen

• Veilige en eenvoudige geleiding en vervanging van de

bedrading

• Altijd de juiste toebehoren op de werf dankzij de

beschikbare aansluitsets

• Gratis op maat gesneden, dus ook geen afval

WATTS BENELUX

Beernemsteenweg 77A • 8750 Wingene • België

T: +32 51 65 87 08 • E: benelux@wattswater.com

www.wattswater.be


Standnummer

202/210

Vraagsturing, het sleutelwoord

voor een optimaal binnenklimaat

Benieuwd naar de laatste trends in ventilatie? Van de nieuwste mechanische ventilatiesystemen en luchtkanaalsystemen tot tips om

de installateur optimaal te ontzorgen. Op Install Day informeert en inspireert DUCO met innovatieve ventilatietechnieken om aan ieders

ventilatiebehoefte te voldoen. Daarbij biedt de ventilatiespecialist de keuze uit zowel C- als D-systemen.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld DUCO

Een optimaal binnenklimaat en tegelijkertijd een

groene toekomst tot stand brengen: dat is het

doel van DUCO. Daarbij zet DUCO in op zowel

C- als D-systemen voor ventilatie. Dirk Houpline,

Business Manager bij DUCO. “Hét sleutelwoord

daarbij is vraagsturing. Twee typische nadelen

van een C-systeem zijn immers het akoestische en

het energetische aspect.“ Zo garandeert slimme

DucoBox Focus dankzij intelligente metingen

op basis van CO 2

-en/of vocht dat enkel wordt

geventileerd waar en wanneer dit nodig is én

in de juiste hoeveelheid. Gepatenteerde interne

regelkleppen zorgen voor een zonale afvoer van

vervuilde en/of vochtige lucht.

ook geen CO 2

gemeten en toert het toestel terug

automatisch naar 10 procent debiet. Wanneer het

nodig is, kan de ventilatie opnieuw optoeren”,

zegt Houpline.

Ondersteuning voor de vakman

Installateurs krijgen de nodige ondersteuning

van de Start-Up Service: zo verkeren ze zich

met hulp van DUCO-experts van een perfecte

‘Dankzij intelligente metingen wordt enkel

geventileerd waar en wanneer dit nodig is

én in de juiste hoeveelheid’

2-zonesturing

Met maar liefst 4 nieuwe boxen breidt DUCO

haar gamma aan mechanische ventilatiesystemen

D verder uit. De nieuwe boxen onderscheiden

zich door slimme 2-zonesturing via een externe

klep waarbij de luchtstromen met een minimum

aan weerstand optimaal worden verdeeld tussen

de 2 zones op basis van vraagsturing. Hierbij

wordt enkel lucht toe- en afgevoerd waar en

wanneer dit werkelijk nodig is én in de juiste

hoeveelheid. Ruimtes die leeg zijn worden hierbij

niet (onnodig) geventileerd. Ruimten met een

hogere bezetting worden juist meer geventileerd.

De inregeling onder constante druk zorgt ervoor

dat de installateur niet constant op en af moet

lopen en zo dus veel tijd wint.

Een ventilatie-installatie moet te allen tijde

zo energetisch zuinig mogelijk draaien. Alle

innovaties in het vak evolueren dan ook in

die richting. “In plaats van de gebruikelijke

driestanden schakelaar zien we dat er steeds vaker

wordt geventileerd op basis van een CO 2

-meting.

Als er niemand aanwezig is in de ruimte, wordt er

De nieuwe boxen onderscheiden zich door slimme 2-zonesturing via een externe klep waarbij de luchtstromen

met een minimum aan weerstand optimaal worden verdeeld tussen de 2 zones op basis van vraagsturing.

58 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Hét sleutelwoord is vraagsturing.’

Een optimaal binnenklimaat en tegelijkertijd een groene toekomst tot stand brengen: dat is het doel van DUCO.

OP EN TOP BELGISCH

In volatiele economische en geopolitieke

tijden is het een troef om te kunnen

vertrouwen op een op en top Belgische

firma. “Onze productie is volledig in

België gevestigd, en we kopen onze

materialen uitsluitend in Europa. Goed

voor onze ecologische voetafdruk.

Bovendien is onze productie en levering

daardoor tijdens de coronacrisis nooit in

het gedrang gekomen – in tegenstelling

tot heel wat andere bedrijven. Ook nu,

tijdens de oorlog in Oekraïne, zorgen

we dat onze Belgische klanten op tijd

hun bestellingen ontvangen – België

blijft immers een prioriteitsmarkt.”

opstart en inregeling van het ventilatiesysteem.

Ook met gedetailleerde leg- en boorplannen

en een slimme Pricing Tool – die eenvoudig

offertes voor elke ventilatienood berekent

– geeft het de vakman een duwtje in de rug.

Ook het installatiegemak staat voorop, zegt

Houpline: “We weten dat de technische ruimtes

beperkt zijn – elke vierkante meter extra kost

dus handenvol geld. Daarom ontwikkelen we

compacte oplossingen, allemaal geïntegreerd

in één behuizing.”

Bovendien zijn de ventilatietoestellen van

DUCO eenvoudig aan te sluiten – zo kunnen

de sensoren draadloos verbonden worden –

en kunnen ze communiceren met domoticaoplossingen.

“En met de nieuwe Ventilation App,

die we volgend jaar lanceren, vergemakkelijken

we de indienststelling of inregeling voor

onze installateurs. Met deze applicatie zal de

installateur meteen foto’s van de installatie

kunnen uploaden naar de cloud en worden de

laatste parameters automatisch opgeslagen”,

aldus nog Houpline. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 59


Standnummer

69

Een hybride verwarming voor een woning

met radiatoren én vloerverwarming

Bij een woning uit 2007 werd een oude gaswandketel vervangen door een hybride verwarmingsinstallatie van het merk Solvis. Hybride

betekent in dit geval dat een gelaagde buffer (SolvisBen) met een ingebouwde gasbrander wordt gecombineerd met een lucht-water warmtepomp.

Installateur Valeer Timmers legt uit.

Tekst en beeld Climaways

Vroeger: te weinig warm water en pendelgedrag

In het verleden was de woning uitgerust met een gaswandketel met doorstroming,

met als gevolg: een beperkte warmwatervoorziening. Bovendien

was de ketel te ‘zwaar’ in verhouding met het verbruik van de woning. Dit

zorgde voor pendelgedrag. Na 12 jaar was het toestel dan ook versleten.

De opdracht: zo veel mogelijk gratis

hernieuwbare energie

“We hebben berekend wat de interessantste oplossing zou zijn, want de

klant heeft ook fotovoltaïsche panelen liggen,” vertelt Valeer. “Het is dus

belangrijk dat ze bij piekbelasting die gratis opgewekte stroom kunnen gaan

gebruiken.” De keuze viel op een SolvisBen buffervat, met vanbinnen een

kleine condenserende gasketel van 18 kW. Buiten werd een warmtepomp van

8 kw geplaatst.

‘Het water dat doorheen de

radiatoren heeft gestroomd

is nog warm genoeg om

te gebruiken voor de

vloerverwarming’

Een buffervat met gascondensatiebrander

De SolvisBen is voor een installateur makkelijk te openen. “Vanbinnen zie je

het buffervat met onderaan een gascondensatiebrander. Op het moment dat

het buiten koud is en je de warmtepomp uitzet, schakel je over op gas. De

brander gaat dan de bovenkant van het buffervat op temperatuur houden.”

Hoog debiet warm water

Het toestel is ook uitgerust met een warmwaterstation. Dat wil zeggen dat er

geen boiler op temperatuur moet gehouden worden en er dus ook geen risico

SolvisBen

60 | INSTALLATIEENBOUW.BE


is op legionellabesmetting. Het systeem is ook zo opgebouwd dat het heel

veel debiet warm water kan geven, meer dan bij een gewone doorstromer.

Dat verhoogt het comfort in de warmwatervoorziening.

Pompgroepen voor een maximaal rendement

Valeer plaatste ook twee pompgroepen. “Als er bij een renovatie radiatoren én

vloerverwarming aanwezig zijn in de woning, dan plaatsen we pompgroepen

om het maximale rendement te halen uit het systeem.” De pompgroep

zorgt ervoor dat er warmte naar de radiatoren worden gestuurd volgens een

bepaalde curve, binnen de uren dat de radiatoren aan staan en rekening

houdend met de buitentemperatuur.

Slimme sturing van retourwater

Het water dat doorheen de radiatoren heeft gestroomd (het retourwater)

is nog warm genoeg om te gebruiken voor de vloerverwarming. De tweede

pompgroep leidt dat water dus eerst naar de vloerverwarming en pas daarna

terug naar het buffervat. Tegen dat het water naar de SolvisBen gestuurd

wordt, is het koud, met een optimaal condensatie-effect tot gevolg. En dat is

een unieke toepassing.

De van oorsprong Duitse Solvis-producten worden in België exclusief verdeeld

door ClimaWays, specialist in duurzame verwarmingstechnieken. ❚

De keuze viel op een SolvisBen buffervat, met vanbinnen

een kleine condenserende gasketel van 18 kW.

Bij een woning uit 2007 werd een oude gaswandketel vervangen

door een hybride verwarmingsinstallatie van het merk Solvis.

De SolvisBen is voor een installateur makkelijk te openen.

SolvisBen buffervat

‘Als er bij een renovatie radiatoren én vloerverwarming

aanwezig zijn in de woning, dan plaatsen we pompgroepen

om het maximale rendement te halen uit het systeem.’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 61


SUBKOP

Standnummer

181

EEN KRACHTIGE SPOELING OM

HET VERWARMINGSSYSTEEM

NIEUW LEVEN IN TE BLAZEN

Fernox bouwde een sterke reputatie op bij de verwarmingsinstallateurs,

vooral vanwege zijn chemische producten voor de behandeling van

water in centrale verwarmingssystemen. Maar de specialist biedt ook

mechanische apparatuur om het werk efficiënter en gemakkelijker

te maken: Fernox Powerflow MKIII, een krachtige spoelmachine die

slib, kalk en vuil volledig verwijdert. HEM Chauffage, gevestigd in

Clavier bij Huy, maakt er al een jaar met plezier gebruik van.

Tekst Philippe Selke | Beeld Fernox

Menan Shabaz leidt het kleine familiebedrijf met zijn vader en kan rekenen

op twee arbeiders voor de installatie, de herstelling en het onderhoud van

verwarmingsinstallaties in de brede regio tussen Hoei, Marche-en-Famenne

en Luik. De firma is ook actief op het gebied van badkamerontwerp,

waterbehandeling en ventilatie.

HEM Chauffage is al lang vertrouwd met Fernox en installeert systematisch

een filter van het type Omega of TF1 bij de installatie van een gasketel.

Voordat het team de Fernox Powerflow MKIII spoelmachine kocht, had

het al producten van dezelfde fabrikant gebruikt om slib uit het circuit

te verwijderen.

Efficiënt spoelen van het hele systeem in één handeling

Wanneer de herfst aanbreekt en de verwarmings systemen weer op volle

toeren draaien, worden gebruikers soms geconfronteerd met een ketel die wel

draait, maar de radiatoren niet naar behoren opwarmt. Dit kan het gevolg zijn

van slib of roest in het systeem, maar ook van gedeeltelijk verstopte leidingen.

Een radiator die bovenaan warm is maar onderaan koud, wijst op een

afzetting die de werking van het systeem beïnvloedt. Een volledige spoeling

van het water in het hele circuit kan dan een oplossing bieden, gunstig voor

het comfort maar op termijn ook voor de verwarmingsfactuur.

Menan Shabaz: "Een week voor de eigenlijke spoeling giet ik een fles Fernox

Cleaner F3 in het systeem en vraag ik aan de klant de verwarming aan te

zetten om het product te laten werken. Dit zal alle vuil losmaken, zodat het

De Fernox Powerflow MKIII is een krachtige spoelmachine, die kan

worden uitgerust met een magneetfilter voor nog betere prestaties.

62 | INSTALLATIEENBOUW.BE


gemakkelijker kan worden weggespoeld. Een week later sluit ik de Powerflow

MKIII aan op de circulatiepomp, met behulp van een bij Fernox verkrijgbare

adapter. Deze krachtige pomp, met een voor- en retourstroom, filtert al het

water in het circuit.”

De duur van de operatie hangt af van de omvang van de installatie. De

verwarmingsmonteur gaat, met behulp van de kranen, op elke verdieping

radiator per radiator af. Het zwarte water wordt ontdaan van slib.

Gemoedsrust

Voordat HEM Chauffage de Powerflow MKIII aankocht, werkte het bedrijf

met een eenvoudige pomp, zonder magneetfilter. "Het resultaat kwam zelfs

niet in de buurt. Ik slaagde er niet in om meer dan 30 tot 40 procent van de

onzuiverheden op te vangen. Het voordeel van de filter (beschikbaar als optie)

bij het terugwinnen van slib is dat je de filter kan openen, schoonmaken en

aan de klant kan laten zien. Dit maakt het voor de klant gemakkelijker om te

zien dat de investering de moeite waard is. Elke klant die gemoedsrust wil,

zou het verwarmingssysteem moeten laten spoelen." ❚

Een volledige spoeling van het water in het verwarmingscircuit is goed

voor het comfort, maar op termijn ook voor de verwarmingsfactuur.

‘Elke klant die gemoedsrust wil,

zou het verwarmingssysteem

moeten laten spoelen’

Mena Shabaz: ‘Een week nadat ik een fles Cleaner F3 in het systeem heb

gegoten, sluit ik de Powerflow met een adapter aan op de circulatiepomp.’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 63


Standnummer

136

Sociale woningbouw met geothermie:

een droomcombinatie

Net buiten het centrum verrees een mooie, vooruitstrevende ecowijk: De Vloei. De wijk biedt een combinatie van vrijstaande eengezinswoningen,

halfopen bebouwingen en een aantal bescheiden appartementsgebouwen. De moderne, gevarieerde stijl en speelse uitstraling

sieren het ontwerp van Atelier M A+P. En er is nog een reden waarom het project in het oog springt: uit deze duurzame realisatie blijkt immers

nog maar eens de flexibiliteit en de eindeloze inzetbaarheid van geothermie – zélfs in sociale woningbouw.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Itho Daalderop

De moderne, gevarieerde stijl en speelse uitstraling

sieren het ontwerp van Atelier M A+P.

64 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Elk appartement is individueel uitgerust met een eigen warmtepomp.

De keuze voor geothermie laat aan de bewoners

toe om te besparen op energie – een voordeel,

voor een bevolkingsgroep die elke uitgespaarde

euro meestal goed kan gebruiken.

Op het eerste zicht lijkt sociale woningbouw

niet een ideale match met geothermische

warmtepompen. Fout, zegt Sam Van Gerwen,

Marketing Manager bij Itho Daalderop. De

appartementsgebouwen in De Vloei zijn allemaal

uitgerust met een geothermische warmtepomp.

“Betaalbaarheid is in dit soort projecten een

basisvoorwaarde, terwijl er over geothermie een

hardnekkig misverstand bestaat: dat het enkel

voor de rijken is weggelegd. Dit project weerlegt

dat foute denkbeeld.”

De keuze voor geothermie laat aan de bewoners

toe om te besparen op energie – een voordeel,

voor een bevolkingsgroep die elke uitgespaarde

euro meestal goed kan gebruiken. Van Gerwen:

“De energie-efficiëntie ligt nergens hoger dan bij

geothermie – een verschil van wel 175 procent

ten opzichte van een gaswandketel.” Ook tijdens

warme zomers bewijzen de warmtepompen hun

nut, want dankzij de mogelijkheid om passief

te koelen kunnen de bewoners gratis de hitte

verdrijven uit de woning.

Individuele warmtepomp

Elk appartement is individueel uitgerust met

een eigen warmtepomp. “We stappen af van het

idee van een collectieve warmtepomp voor het

hele gebouw”, gaat Van Gerwen verder. “Een

individuele warmtepomp per wooneenheid maakt

de afrekening een stuk eenvoudiger, en laat aan

de bewoners toe om zelf te kiezen wanneer ze

willen verwarmen of koelen.”

Een ander voordeel van de keuze om niet te

gaan voor een collectieve warmtepomp, heeft

te maken met de grondboring. “Als er geen

collectieve warmtepomp is, moet er veel minder

diep geboord worden en moeten er minder

lussen gelegd worden. Daarnaast is er bij een

collectieve warmtepomp nog al te vaak sprake

van overdimensionering. Onze keuze voor een

warmtepomp per wooneenheid laat ons toe om

heel precies te dimensioneren, op maat van elke

woning”, zegt Van Gerwen.

‘Een warmtepomp heeft

overal een plek’

Anno 2022, met een energiecrisis die wild om

zich heen slaat, is de relevantie van geothermie

alleen maar toegenomen, vindt Van Gerwen: “We

worden over spoeld met mensen die, vanwege de

hoge gasprijzen, van hun gasketel af willen. We

zeggen aan die mensen dat een warmte pomp

altijd een plek heeft, in elk type gebouw. Kan

je geen grond boringen doen? Kies dan voor

een lucht-waterwarmte pomp. Heb je geen plek

voor een splitunit? Kies dan voor een warmtepomp

zonder buiten unit, zoals onze recente

innovatie Vincent. En wil je een warmtepomp

combineren met een staps gewijs renovatie traject

van lange adem, dan kan je in eerste instantie

kiezen voor een hybride opstelling – dan hoef

je niet te wachten tot de woning is geïsoleerd

om al te kunnen genieten van de vele voordelen

van warmtepomp technologie en nu al je

gas consumptie sterk terug te dringen”, besluit

Van Gerwen. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 65


Uw installatie van A tot Z

bij één fabrikant!

MAGNETISCHE

FILTER R146C

ideaal voor de

warmtepompen !

Giacomini biedt een volledig pakket

voor verwarming en koeling:

systeem voor vloerverwarming

en vloerkoeling

monoblok lucht/water warmtepomp

sanitaire boiler

warmtepompboiler

verdelerset enz.

Uw voordelen:

Veiligheid

Volledige studie door de fabrikant

Dienst na verkoop

Compatibiliteit van alle onderdelen

Verkrijgbaar bij onze partner

groothandels

STUUR DE AANVRAAG VOOR UW STUDIE

NAAR: inscription@giacomini.be

Giacomini Benelux nv • Rue Provinciale 273 • B-1301 Bierges • T +32 (0)10 42 06 50 • F +32 (0)10 42 06 99 • info@giacomini.be • www.giacomini.be


Standnummer

212

Warmtenetten, warmtepompen en waterstof

als verwarming van de toekomst

Begin jaren ’50 startte de Italiaanse fabrikant Giacomini met de productie van messing componenten voor verwarmingsinstallaties. De

onderneming groeide uit tot een internationale marktspeler met een compleet gamma voor verwarming en sanitair warm water, van de

warmtepomp als opwekker over de leidingen en koppelingen tot het gehele vloerverwarmingssysteem. De werknemers van het bedrijf zijn

dan ook over de jaren heen geëvolueerd tot echte systeemdenkers.

Tekst Sara Dekesel | Beeld Giacomini

Verwarmingsinstallaties als systeem beschouwen,

concipiëren en uitvoeren, komt hun kwaliteit en

efficiëntie ten goede. Daarom levert Giacomini

niet alleen producten maar ondersteunt de

onderneming alle partijen in het bouwproces,

van de installateur over het studiebureau tot

de projectontwikkelaar, bij het ontwerp en de

uitvoering van verwarmingsoplossingen voor

kleine en grote projecten. Wim Gijbels, Sales

Manager Benelux van Giacomini, schenkt ons

een blik op de evolutie van het bedrijf waar hij al

10 jaar met hart en ziel voor werkt. ›

Giacomini heeft nu ook monoblok luchtwaterwarmtepompen

in het gamma.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 67


BETROUWBAAR

HULPVAARDIG

KENNIS & ADVIES

Het Lecot-team deelt graag vakkennis met bouwprofessionals, installateurs,

onderhoudsteams, … Ze doen dat op een betrouwbare, ongedwongen manier zoals

collega’s onder elkaar. Het volledige team staat klaar voor jou met raad en daad zodat

je zonder zorgen aan de slag kan. Ontdek onze producten, diensten en ondersteuning op

maat voor jou. Op die manier kan je de volle focus leggen op jouw projecten.

ALTIJD NABIJ | 72 VESTIGINGEN | 110.000 PRODUCTEN

ALLEN VOOR ÉÉN

Ontdek meer op lecot.be of in één van onze vestigingen


De gepatenteerde waterstofketel van

Giacomini werkt niet op verbranding

maar op het katalytisch principe.

Van messingfabrikant

tot systeempartner

“Waar we van oorsprong een fabrikant van

installatiecomponenten en appendages waren,

eerst in messing, daarna ook in kunststof, zijn

we geëvolueerd naar een producent van het

totaalpakket aan oplossingen voor verwarming

en warm water. We denken niet meer in producten,

maar in systemen. Veel van onze werknemers

werken al decennia in ons bedrijf, en bijgevolg

hebben ze daar ook de nodige knowhow voor”,

vertelt Wim Gijbels.

“Ons huidig productgamma omvat alle onderdelen

voor een goed functionerende verwarmingsinstallatie,

zowel opwekkers als verdeel- en afgiftesystemen.

Ook onze service omvat alles van a tot

z. We doen dimensioneringsberekeningen voor

alle componenten van de installatie, we leveren

materiaallijsten, aansluitschema’s en legplannen.”

Warmtepompen en warmtenetten

Giacomini heeft nu ook warmtepompen in het

gamma, omdat ze er sterk in geloven als een van

de drie verwarmingssystemen van de toekomst,

naast warmtenetten en waterstof. Wim licht toe:

“We bieden monobloc lucht-waterwarmtepompen

aan in vermogens van 4 tot 18 kilowatt. Dat is

het gemakkelijkste type voor de installateur om

te plaatsen, zonder koeltechnische handelingen.

Voor verwarming op warmtenetten, zowel op hoge

als op lage temperatuur, hebben we afleversets.

Ook daar passen we ons systeemdenken toe en

dimensioneren we alles: de stookplaats, leidingen,

buffervaten … We zijn bekommerd om de goede

werking van het hele systeem, niet alleen om de

producten die wij leveren.”

Pionier in verwarming op waterstof

In 2006 produceerde Giacomini, als allereerste

wereldwijd, een waterstofketel. “We hebben

daar toen heel het Olympisch dorp in Turijn mee

verwarmd. Daarna zijn de plannen zo’n 15 jaar

Giacomini is marktleider in afleversets

voor verwarming op warmtenetten op

hoge of lage temperatuur, al dan niet in

combinatie met prefab montageplaten.

Wim Gijbels, Sales Manager Benelux

bij Giacomini (rechts op de foto)

in de kast blijven liggen. Nu wordt het ineens

weer een hot topic, nu de gasprijzen de hoogte

inschieten en bij iedereen het besef groeit dat we

echt, zoals de Nederlanders al lang zeggen, ‘van

gas los’ moeten.”

De gepatenteerde waterstofketel van Giacomini

werkt niet op verbranding maar op het katalytisch

principe, waarbij geen NOX of stikstof vrijkomt.

“We geloven hard in de toekomst van waterstof

in de verwarmingssector. Niet elke woning kan

verwarmd worden met een warmtepomp of via een

warmtenet, we hebben nog een derde pijler nodig

om alle gebouwen klimaatneutraal te verwarmen.

Het voordeel van waterstofgas is dat je het kan

transporteren door de bestaande gasleidingen.

In Nederland zijn onze waterstofoplossingen al

welgekend. Samen met Hylife Innovations hebben

we er bijvoorbeeld een project lopen waar een

energiecentrale met onze waterstofketels een hele

wijk verwarmt”, sluit Gijbels met trots af. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 69


Standnummer

110/111

Bouwen aan de toekomst

op nieuwe bedrijfssite

Bijna een eeuw lang, welgeteld 95 jaar, was de Antwerpse Paardenmarkt

de thuishaven van het familiebedrijf Engels Group. Sterke groei

dwong de onderneming een ander verblijf te zoeken, met ruimte voor

expansie. De keuze viel op Malle als nieuwe uitvalsbasis. De groep

nam er dit jaar in mei de intrek in een ultramodern complex met

talrijke faciliteiten voor klanten en werknemers.

Tekst Sara Dekesel | Beeld Engels Group

Alles onder één dak

Het nieuwe bedrijfsterrein in Malle heeft een oppervlakte van 72.000

vierkante meter. Daar is de hele groep nu onder hetzelfde dak samengebracht,

heel anders dan op de versnipperde oude Antwerpse site. De drie

divisies van de groep, Engels Electro, Thermo Comfort en Engels Surfaces, zijn

nu samen ondergebracht in één groot complex met kantoren, een logistiek

distributiecentrum, een opleidingscentrum en een multi functionele toonzaal.

Thermo Comfort sales en after sales team

70 | INSTALLATIEENBOUW.BE


In mei nam de hele Engels Group zijn intrek in

een gloednieuw distributiecentrum in Malle.

“Voor de blijvende groei van onze onderneming was een nieuwe locatie

buiten het centrum van Antwerpen noodzakelijk. In Malle hebben we plaats

om aan onze toekomst te bouwen”, aldus Jan en Marc Engels, de derde

generatie bedrijfsleiders van Engels Group.

Service, transport en afhaling

“Onze klanten kunnen uiteraard nog altijd beroep doen op ons eigen

studiebureau en onze eigen technische dienst. Onze na-servicedienst telt

12 medewerkers waaronder koeltechniekers, die aan huis en in ons atelier

instaan voor de her stellingen”, vertelt Patrick Leenaerts, Sales Director bij

Thermo Comfort.

“Het logistiek proces gebeurt volledig in ons eigen beheer. Met onze twaalf

vrachtwagens kunnen we elk van onze klanten tot twee keer per week

beleveren, in heel België en Luxemburg. Eigen transport garandeert ons

snelheid, flexibiliteit, kwaliteit en een minimale foutmarge. Alle toestellen

worden voor verzending gescand om correcte leveringen te verzekeren.

Klanten kunnen hun bestellingen kortelings ook afhalen, op elk moment van

de dag. Er zijn drie afhaalboxen voorzien waar ze zelfs na de werkuren en in

het weekend materialen kunnen ophalen, met een persoonlijke code.”

Producten in de kijker

Een toonzaal van 2.500 vierkante meter en een auditorium voor 100 personen

zijn ‘under construction’ en worden in de eerste helft van 2023

geopend. Vrijwel alle toestellen in de showroom zullen functioneel werkend

Op het 72.000 m2 groot bedrijfsterrein is ruimte genoeg

voor ontspanningsfaciliteiten voor de werknemers.

aangesloten zijn, en klanten kunnen er terecht voor professioneel advies en

begeleiding. In het auditorium zijn ze welkom om up-to-date opleidingen

te volgen rond energiezuinige oplossingen zoals warmtepompen, flexibele

zonnepanelen, thuisbatterijen en de innovatieve E-Power die Thermo Comfort

sinds dit jaar verdeelt. Er zijn ook informatieve productvideo’s in de maak over

alle productreeksen die Thermo Comfort aanbiedt.

Great Place to Work

De nieuwe kantooromgeving is efficiënt en modern ingericht, met heel wat

mogelijkheid tot ontspanning voor de werknemers zoals een looppiste, een

petanquebaan, een golf oefenbaan en een fitnessruimte. “Dat heeft er zeker

ook toe bijgedragen dat we in augustus uitgeroepen zijn tot ‘Great Place to

Work’: een werkplek waar je de mensen waarvoor je werkt vertrouwt, trots

bent op wat je doet en het leuk vindt om met je collega’s samen te werken”,

verklaart Catherine Engels, Business Unit Manager van de Engels Surfaces.

Je vindt Engels Group op Install Day op stand nummer 110 en 111. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 71


Standnummer

1

DE ‘MEESTER VAN DE VLAM’ BREIDT ACTIETERREIN UIT

‘SLUIT WARMTEPOMP NIET BIJ

VOORBAAT UIT IN RENOVATIE’

Weishaupt maakte over de hele wereld naam en faam als fabrikant van branders en gas-en stookolieketels. Toch zet de firma minstens even

sterk in op warmtepompen, als onderdeel van een multi-technologische toekomst.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Weishaupt

De hele verwarmingswereld moet mee het pad richting duurzame oplossingen

inslaan. Ook Weishaupt, vanwege zijn jarenl ange expertise op vlak van

branders gekend als de toon aangevende fabrikant in de ontwikkeling van

verbrandings technologie, beseft dat er nood is aan milieu vriendelijke

verwarmings oplossingen en biedt dan ook een uitgebreid gamma warmtepompen

aan. “We krijgen veel vragen van klanten die willen overschakelen

naar warmtepomp technologie. Zeker nu de energieprijzen zo sterk gestegen

zijn”, zegt Bruno Dewilde, Techical Manager bij Weishaupt BeLUX.

Weishaupt doet veel meer dan alleen maar het verkopen van producten. In

samenwerking met studie bureaus bestudeert het ook de mogelijk heden en

haalbaar heid op technisch vlak, en of het afgifte systeem geschikt is om met

een warmte pomp te werken. Voor Weishaupt spreekt het dan ook voor zich

dat warmte pompen niet enkel weggelegd hoeven te zijn voor nieuwbouwwoningen.

“Als we een aanvraag krijgen om een warmtepomp te plaatsen

in een renovatieproject, bekijken we samen met het studiebureau of die

geplaatst kan worden, en welke begeleidende maatregelen nodig zijn”,

zegt Dewilde.

‘Het leven de klassieke

installateurs wordt steeds

complexer’

Niet bij voorbaat ‘neen’

Johan De Cuyper, Managing Director bij Weishaupt BeLUX, pikt in: “Het is

logisch dat er in nieuwbouw standaard gekeken wordt naar warmtepomp,

maar wat dan met de miljoenen verouderde gebouwen die er al staan?

Ook die bewoners zijn wanhopig op zoek naar een duurzame oplossing nu

de gasprijzen de pan uitswingen. Weishaupt heeft zich gespecialiseerd in

dat vraagstuk.”

Bruno Dewilde en Johan De Cuyper.

72 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Dit jaar nog werd de Weishaupt Bi-block lucht-waterwarmtepomp

beloond met de German Design Award.

Ook de installateur heeft hier een sleutelrol in te spelen, meent De Cuyper.

“Hij is en blijft de vertrouwenspersoon van de klant. Jammer genoeg hebben

nog niet alle installateurs voldoende ervaring met warmtepompen. We zien

nog al te vaak drempelvrees opduiken. Er wordt vaak te snel gezegd dat een

warmtepomp geen optie is, zeker in een bestaande woning. Wij pleiten er

toch voor om in dat geval het hele dossier even aan een nauwkeurige studie

te onderwerpen. Een warmtepomp in een renovatieproject is een complexe

kwestie die een gefundeerd antwoord vraagt. Daar kunnen we de installateur

in helpen én begeleiden.”

van elektriciteit, program meren én hydraulica. Daarom voorzien we de nodige

opleidingen en begeleiden we onze partner-installateurs ook in het veld. De

eerste installatie doen we doorgaans samen, zodat de installateur vertrouwen

krijgt in de producten”, besluit De Cuyper. ❚

Efficiënt, esthetisch en stil

Weishaupt streeft ernaar om het kwaliteitslabel de reputatie van zijn branders

door te trekken naar het gamma warmtepompen. En met succes, want dit jaar

nog werd de Weishaupt Bi-block lucht-waterwarmtepomp beloond met de

German Design Award. De SCOP’s van de Weishaupt-warmtepompen behoren

tot de beste van de markt – die van Bi-block benadert zelfs het rendement

van een geothermische warmtepomp. “Een unicum is dat we ook enkele

warmtepompen aanbieden die niet alleen maar op lage temperatuur werken.

Bij deze warmtepompen is een vertrektemperatuur van 65 °C mogelijk”,

voegt Dewilde toe.

Ook aan esthetische en akoestische aspecten is gedacht: om geluidsoverlast

tegen te gaan, zit de compressor bij de Bi-block-warmtepomp in de binnen- in

plaats van de buitenunit en is de ventilator extra groot ontworpen – zo zijn er

minder omwentelingen nodig.

Waterstof en hernieuwbare stookolie

Ook in de toekomst blijft Weishaupt verschillende technologieën naast

elkaar aanbieden. Een bewuste keuze, zegt Dewilde. “Er zijn niet alleen

warmtepompen, in de toekomst zullen waterstof en hernieuwbare stookolie

ook een belangrijke rol vervullen. In de transitiefase zullen hybride systemen

nodig zijn, waarbij een gascondensatieketel dienst doet als back-up

van de warmtepomp.”

In de tussentijd blijft Weishaupt de installateur onder steunen. “Het leven de

klassieke installateurs wordt steeds complexer: hij moet kaas gegeten hebben

De SCOP’s van de Weishaupt-warmtepompen behoren tot de beste van de markt.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 73


HEEFT JOUW KLANT

GEEN AARDGAS?

Propaangas van Antargaz

vormt de oplossing!

GECOMPENSEERD

Laat jouw klanten genieten van alle comfort van

gas dankzij propaangas in een tank boven of

onder de grond.

Meer info rond propaangas?

Ga naar www.antargaz.be of neem

contact met ons op per mail via

installateur.service@antargaz.com

of per telefoon 02 246 00 65.


Standnummer

24

PROPAAN, DE TOEGANKELIJKE EN

BETAALBARE OPLOSSING

‘Propaan is er voor iedereen en is een toegankelijke en betaalbare oplossing.’

De ambitie om klimaatneutraal te worden, plaatst ons met z’n allen voor grote uitdagingen. Het vergroenen van de verwarming blijft een

heikele kwestie, zeker voor wie zich geen ingrijpende renovatie & investering in een warmtepomp kan veroorloven. Hoe maken we werk van

een ambitieuze en tegelijk haalbare energietransitie? Energieleverancier Antargaz breekt een lans voor propaan, dat een goede oplossing kan

zijn voor wie zijn of haar woning nu nog verwarmt met een stookolietank.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Antargaz

“Voor wie vandaag de dag een nieuwbouwwoning wil plaatsen of zich aan

een ingrijpende renovatie waagt, zijn de opties op vlak van verwarming

beperkt”, zegt Kristof Laenen, Customer Experience Manager bij Antargaz. De

keuze voor stookolie wordt vanuit de overheid almaar meer ontmoedigd. Maar

wat met mensen die nu nog beschikken over een stookolietank? “Antargaz wil

deze mensen niet in de kou laten staan, en vooral: hen mee betrekken in de

belangrijke energietransitie. Als ze op een plek wonen waar geen aardgasleiding

ligt, is propaan een prima alternatief voor deze mensen – de CO 2

-

uitstoot van propaan ligt immers beduidend lager dan die van stookolie.”

Warmtepomp niet voor iedereen weggelegd

Daarmee speelt Antargaz in op een welgekend probleem in de verwarmingssector:

de warmtepomp wordt naar voren geschoven als duurzame optie,

maar de ingrijpende investeringen die de warmtepomp met zich meebrengt

zijn (nog) niet voor iedereen weggelegd. “Het is belangrijk om mee te geven

dat er wel degelijk een alternatief is voor wie die investering niet kan of wil

dragen. Propaan is er voor iedereen en is een toegankelijke en betaalbare

oplossing. Propaan levert zo een waardevolle bijdrage voor een gefaseerde

energietransitie”, aldus Laenen.

De keuze van propaan maakt het niet alleen mogelijk om stookolie

sneller uit te faseren – op zich al een stap in de richting van meer

duurzaamheid – op termijn biedt het perspectief van biopropaan nog meer

groene mogelijkheden. Biopropaan is een biogas dat gemaakt wordt van

biomassa, meer bepaald van hernieuwbare grondstoffen. Deze bestaan uit

hernieuwbare plantaardige oliën, afkomstig uit gecertificeerde plantages

en uit afval en reststoffen zoals bakoliën en dierlijke vetten. Laenen:

“Het is onze ambitie om fossiele brandstoffen plaats te laten maken voor

natuurlijke energiebronnen. We nemen onze verantwoordelijkheid, in de

nabije toekomst én vandaag de dag.” ›

INSTALLATIEENBOUW.BE | 75


OPTIMALE LUCHT-

EN VUILAFSCHEIDING

Bespaar

tot wel

13%*

SPIROVENT ® RV2

Haal gemakkelijk de lucht uit je verwarming

met de luchtafscheider van Spirotech!

• Nooit meer tussentijds handmatig ontluchten

• Radiatoren altijd helemaal warm aangetoond

door TNO en Kiwa GASTEC

• Binnen 2 tot 4 jaar terugverdiend

www.spirotech.nl

SPIROTRAP ® MB3

Bescherm je CV installatie met de magnetische

vuilafscheider van Spirotech!

• Bescherming van kostbare onderdelen

• Minder storingen en uitval

• 7,4% minder gasverbruik, aangetoond

door TNO en Kiwa GASTEC

• Binnen 2 tot 4 jaar terugverdiend

*wanneer zowel een RV2 als een MB3 geïnstalleerd

Maximising Performance for You


‘Gebruikers willen te allen tijde een beroep doen op systemen die futureproof zijn – en dan zit je sowieso goed met een propaangasinstallatie.’

‘Propaan levert een

waardevolle bijdrage

voor een gefaseerde

energietransitie’

Propaan is futureproof

Antargaz pleit voor een realistische, gefaseerde energietransitie. “Zo’n transitie

in de vorm van een ‘big bang’ is niet realistisch. Het is een proces dat gradueel

verloopt, in functie van de op dat moment beschikbare energiebronnen.

Gebruikers willen te allen tijde een beroep doen op systemen die futureproof

zijn – en dan zit je sowieso goed met een propaangasinstallatie. Een

propaangasinstallatie zal minstens tot 2050 zijn plaats blijven hebben in

het energielandschap”, zegt Laenen. “Belangrijk daarbij is de synergie tussen

propaan en hernieuwbare energiebronnen. Zo kunnen propaangastanks vlot

interageren met PV-installaties. Hand in hand met andere energiebronnen

zetten we een grote stap in de richting van een meer duurzame wereld.” ❚

Energieleverancier Antargaz breekt een lans voor propaan, dat een goede oplossing

kan zijn voor wie zijn of haar woning nu nog verwarmt met een stookolietank.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 77


SUBKOP

Standnummer

34

Gebruiksgemak van de vakman staat

voorop bij lichtgewicht railsysteem

Het fischer lichtgewicht railsysteem FLS is geschikt voor de snelle en efficiënte bevestiging van buizen, ventilatiekanalen en kabelgoten met

of zonder brandveiligheidseisen. Het uitgebreide modulaire systeem vereenvoudigt de montage van rails en consoles met optimaal op elkaar

afgestemde verbindingsstukken en voorgemonteerde constructie elementen. De focus van het FLS-gamma ligt op tijdwinst en gebruiksgemak

voor de installateur.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld fischer

Het montagerail systeem bestaat uit twee hoofd elementen: de montagerail

FLS en de railconsole ALK. Daarbij komen de verscheidene constructie

elementen; railschoor WS, railverbinder SV, de schuifmoer FSM Clix,

hamerkopbout FHS Clix en de voor gemonteerde montagehoeken. Dit

montage systeem sluit naadloos aan op de bij behorende pijpbeugels en

balkklemmen. Dank zij de voorgemonteerde componenten, zoals de hoekverbinder

MW clix met schuifmoer FSM clix M, kan er snel en eenvoudig

worden gemonteerd. Daarnaast behoort het slijpen van de montagerail

tot de verleden tijd door de unieke railknipper. Geen herrie, geen bramen,

geen zorgen!

Met het FLS-gamma wil fischer het werk van de installateur eenvoudiger maken.

78 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Werk eenvoudiger maken

Met het FLS-gamma wil fischer het werk van de installateur eenvoudiger

maken, zegt Frederic Castille, Business Development Manager bij fischer.

“Wie bij zijn keuze rekening houdt met installatie gemak en tijdwinst, zal

wellicht uitkomen bij FLS.” Die focus op een efficiënte installatie uit zich in

allerlei kleine en grote product eigenschappen van het FLS-gamma. “Een voorbeeld:

bij vele andere fabrikanten moet je het aan tal connectoren afstemmen

op het aantal voet platen – nodig om de rail te bevestigen aan muur, grond of

plafond. Bij FLS zitten de connectoren meteen op de voetplaat gemonteerd.

Daarmee bespaart de installateur heel wat tijd uit.”

Met FLS voorziet fischer een oplossing voor lichtere toepassingen. “FLS komt

uitstekend van pas voor de leidingen van ventilatiesystemen in kantoorgebouwen,

boven het vals plafond. Ook voor nutsleidingen in residentiële

toepassingen en in kleine kantoorgebouwen is FLS een uitstekende oplossing

– overal waar de belasting niet té groot is”, zegt Castille.

Vertandingen

De unieke vorm en vertanding geeft de hamerkopbout en schuifmoer een

bijzonder stabiel houvast. De vertanding aan de binnenkant van de rail is

een handige troef, zegt Castille: “Dankzij die vertandingen blijft bijvoorbeeld

een connector die je ertussen wil plaatsen altijd op dezelfde plaats hangen,

en dit zowel verticaal als horizontaal. De vakman kan de connector links

juist positioneren, en eenvoudigweg hetzelfde doen aan de rechterzijde – de

connector zal niet verschuiven, met dank aan de vertandingen. In dit lichtere

gamma is die vertanding bovendien uniek.”

Het aanbrengen van connectoren in de rails verloopt bijzonder eenvoudig,

dankzij een speciaal ingebouwde beveiliging. “Je moet de connector

inbrengen in de langsrichting en een kwartslag draaien. Op de connector zit

een stop, en zo voel je automatisch dat de connector niet verder kan en dat

hij juist gemonteerd is. Dat vermindert de foutenlast”, aldus nog Castille.

De ribben op alle vier hoeken garanderen de beste grip van de elementen

op de montagerail. Er zijn drie hoogten beschikbaar van de 31 mm brede

FLS montagerail en railconsole: 17 mm, 30 mm, 37 mm. De materiaaldikte

is 1 mm - 1,2 mm. “Dat is minder dan bij andere merken”, stelt Castille vast.

“We hebben gemerkt dat maximaal 1,2 mm ruimschoots voldoende is voor

het soort toepassingen waar deze lichtere rails voor gebruikt worden. Dat laat

ons toe om rails te ontwerpen die merkelijk lichter zijn in gebruik.” ❚

‘We hebben gemerkt dat

1,2 mm ruimschoots voldoende

is voor het soort toepassingen

waar deze lichtere rails voor

gebruikt worden’

Met FLS voorziet fischer een oplossing voor lichtere toepassingen.

‘Het aanbrengen van connectoren in de rails verloopt bijzonder eenvoudig.’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 79


Standnummer

73

Extra elastisch schuim

voor raamtoepassingen

Als Europa’s grootste onafhankelijke producent van mastieken, lijmen en PU-schuimen blijft

Soudal innoveren. Flexifoam X-tra Click & Fix is het recentste resultaat van die onstopbare

vernieuwingsdrang. Als specifieke ontwikkeling voor raamtoepassingen heeft dit elastisch

schuim heel wat praktische voordelen.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Soudal

Flexifoam X-tra Click & Fix is een nieuw innovatief

schuim. Voor een extra gebruiksvriendelijk karakter

en een optimale, snelle applicatie is Flexifoam

X-tra uitgerust met het gepatenteerde Click & Fix ® -

systeem. Met een kwartdraai zit de bus vast in de

pistooladapter. De eenvoudige uitspuitbaarheid

maakt meteen komaf met PU-schuim morsen.

PU-schuim met een plus

De X-tra in de naam van het nieuwe product hint

naar de verbeterde praktische eigenschappen. Zo

is het schuim extra flexibel en volgt het daarmee

nog beter de voegbewegingen. Dat draagt op

zijn beurt bij aan de isolerende eigenschappen,

die vele jaren behouden blijven, en aan de

luchtdichtheid en de energie-efficiëntie van het

gebouw. Nog meer extra’s: dit schuim heeft een

dertig procent hogere opbrengst in vergelijking

met standaard flexibele schuimen.

Soudal Window System

Deze nieuwkomer in het gamma maakt deel uit

van het Soudal Window System (SWS). Het is dus

speciaal ontwikkeld voor het professionele afdichtings

systeem voor ramen. Flexifoam X-tra kan

de voegbewegingen in twee richtingen opvangen,

zowel bij samen drukking (compressie) als bij uitrekking

(decompressie). Dat is meteen jouw garantie

voor een hoogwaardige thermische, akoestische en

duurzame afdichting, zonder koudebruggen. ❚

Het schuim is extra flexibel en volgt daarmee nog beter de voegbewegingen.

80 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Het product garandeert

een hoogwaardige

thermische, akoestische

en duurzame afdichting,

zonder koudebruggen’

Flexifoam X-tra Click & Fix is

het recentste resultaat van de

onstopbare vernieuwingsdrang

van Soudal.

Voor een extra gebruiksvriendelijk karakter

en een optimale, snelle applicatie

is Flexifoam X-tra uitgerust met het

gepatenteerde Click & Fix®-systeem.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 81


Standnummer

140

STILLE OPVOERINSTALLATIE

voor gebruik in woon- en bedrijfsgebouwen

Afwateringsspecialist KESSEL heeft zijn assortiment pomptechniek uitgebreid met een veelzijdige, vrij opstelbare opvoerinstallatie voor

fecaliënvrij afvalwater: de Aqualift S 100 / S 200.

Tekst en beeld Kessel

Bij de Aqualift S 100 / S 200 kan afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater

worden gekozen voor reservoirs van 100 of 200 liter, die beide door

normale kamerdeuren met een breedte van 80 cm passen. De stekkerklare

afwateringsoplossing kan dankzij het kleine installatieoppervlak ook achteraf

probleemloos in kleinere ruimtes, of in het geval van de Aqualift S 100 in al

bestaande pompputten (80 x 80 cm) worden geïnstalleerd. Daarmee is dit

systeem zowel voor de klassieke woningbouw als bedrijfspanden geschikt.

Dankzij de eenhandssluitingen kan onderhoud aan alle uitneembare delen

zoals het deksel, pompen, sondes en terugslagkleppen snel en eenvoudig

worden uitgevoerd.

Bij de Aqualift S 100 / S 200 kan afhankelijk van de hoeveelheid

afvalwater worden gekozen voor reservoirs van 100 of 200 liter, die beide

door normale kamerdeuren met een breedte van 80 cm passen.

Aqualift S 200 met een 1250W-pomp.

82 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Van mono- naar duo-installatie

Voor het efficiënt afwateren van gebouwen is de Aqualift S 100/ S 200,

afhankelijk van de variant, uitgerust met een of twee sterke pompen. De

pompen zijn geluidsgeïsoleerd gelagerd en werken daardoor zeer stil. Bij

beide types pomp wordt het grijswater met een efficiënte en betrouwbare

open waaier weggepompt. Er kan worden gekozen uit twee modellen: een

650W-pomp en een sterke 1250W-variant.

Afhankelijk van de eisen zijn oplossingen met geïntegreerde KESSELbesturingskast

Tronic en pneumatische niveaudetectie of alternatief met

vlotterschakelaar verkrijgbaar. De Tronic-variant biedt bovendien geïntegreerde

alarmmelding voor maximale betrouwbaarheid. Als de eisen veranderen, kan

de mono-installatie met één pomp op elk moment worden omgebouwd naar

een duo-installatie met twee pompen of zelfs een ander type pomp.

Voor het efficiënt afwateren van gebouwen is de Aqualift S 100/ S 200,

afhankelijk van de variant, uitgerust met een of twee sterke pompen.

Aqualift S 100 / S 200 achter vetafscheiders

De duovariant van de nieuwe KESSEL-opvoer installatie met twee pompen is

ideaal voor toepassingen waarbij het afwateren niet mag worden onder broken.

Dat geldt vooral bij het afwateren van vetafscheiders in bedrijfs omgevingen.

De in de installatie geïntegreerde horizontale toevoeraansluitingen zijn

hierbij een groot voordeel. Ze kunnen namelijk ook worden gebruikt voor

het volgens de normen nemen van monsters, waardoor een afzonderlijke

monstername voorziening kan vervallen. De grote onderhouds opening, die

ook zonder gereedschap met eenhands sluitingen kan worden geopend, biedt

hiervoor probleemloze toegang. ❚

‘De stekkerklare

afwateringsoplossing is zowel

voor de klassieke woningbouw

als bedrijfspanden geschikt’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 83


Standnummer

131

Nieuwe drukverhogers

voor watervoorziening

De nieuwe kant-en-klare drukverghogers van het KSB Delta Macro programma zijn ontworpen voor hoge debieten. Het maximaal toelaatbare

debiet per drukverhoger is 960 m 3 /h en de hoogste opvoerhoogte is 160 meter (standaard). De gebruiksklare eenheden werken

volautomatisch en zijn uitgerust met twee tot zes centrifugaalpompen met hoog rendement van het Movitec-type.

Tekst en beeld KSB

De gebruiksklare eenheden werken

volautomatisch en zijn uitgerust met

twee tot zes centrifugaalpompen

met hoog rendement.

84 | INSTALLATIEENBOUW.BE


KSB Delta Macro SVP kant-en-klare automatische ventilatoren

zijn ontworpen voor grote volumestromen in de bouwsector.

Met de Booster Command Pro+ micro processor gestuurde module kunnen de

pompen naar behoefte worden gestart en gestopt, hetzij in cascade (F-versie)

of met een frequentie regelaar per pomp (VC en SVP). LED's op het bedieningspaneel

geven de bedrijfs status van de booster aan. Een Modbus RTU interface

is standaard beschik baar voor aansluiting op externe communicatie. Voor het

melden van waar schuwingen of alar men aan een hoger management niveau

zijn stan daard twee potentiaal vrije contacten beschik baar op klemmen, naast

andere optionele signaleringsklemmen.

‘De aan de gebruiker geleverde

eenheid is volledig gebruiksklaar’

De SVP-uitvoering is uitgerust met energiezuinige IE5 reluctantie synchroonmotoren

van het type KSB SuPremE en de frequentieregelaar PumpDrive.

De F- en VC-varianten zijn uitgerust met IE3-motoren. De eerste pomp wordt

ingeschakeld als gevolg van de drukval in het watersysteem die optreedt

wanneer een verbruikerstation wordt geopend. Zolang de booster draait,

start en stopt de microprocessorbesturingsmodule de pompen naar behoefte.

Aangepast aan de behoeften

Wanneer geen water meer wordt afgenomen, worden alle pompen één voor

één uitgeschakeld in een vertragings curve, zodra de stopdruk is bereikt.

Op die manier wordt de werking van de pompen aangepast aan de werkelijke

behoeften. Elke pomp die gedurende 24 uur niet in bedrijf is geweest,

wordt door de micro processor besturings module ingeschakeld voor een

testcyclus. Bij water gebrek aan de aanzuig zijde wordt de booster auto matisch

uitgeschakeld om schade door droog lopen van de pompen te voorkomen.

Alle drukverhogers worden in de fabriek geassembleerd en getest alvorens

te worden verzonden. Dit betekent dat de aan de gebruiker geleverde

eenheid volledig gebruiks klaar is. Dit garan deert een snelle en een voudige

inbedrijfstelling door het onderhouds personeel. Afsluit kleppen voor en na

elke pomp maken het mogelijk ze te vervangen zonder het leidingwerk af

te tappen.

Alle onderdelen die met vloeistof in aanraking komen, zijn van roestvrij staal

of messing. De af dichtingen zijn gemaakt van EPDM, goedgekeurd voor

drinkwater, wat zorgt voor corrosie bestendig heid en een lange levens duur.

De druk verhogers en bevochtigde onder delen zijn goed gekeurd volgens de

Duitse federale milieu-instantie (UBA) en de drinkwater voorschriften DVGW,

ACS en WRAS. Bovendien hebben alle geïnstalleerde klep afsluiters en

terugslagkleppen een Duitse drinkwater vergunning volgens DVGW.

FlowManager applicatie

Een Bluetooth LE interface maakt het mogelijk de drukverhogers te verbinden

met de KSB Delta FlowManager applicatie. De toepassing toont de huidige

status van de pompen, de zuig- en persdrukken en de ingestelde parameters.

Bovendien biedt de toepassing de mogelijkheid om de blower rechtstreeks te

bedienen en de parameters te wijzigen. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 85


Naamloos-3 1 02-09-2022 15:00

Eindelijk

eindeloos

De eindeloos veelzijdige douchegoot

Linearis Infinity met RVS afdekking

Douchegoot

Linearis Infinity

Afdekking uit hoogwaardig RVS 316 en diverse kleuren

Totaalpakket, inclusief inbouwset

Voorgemonteerd dichtingsmanchet

De kleinste inbouwdiepte die er te krijgen is

(Linearis Infinity 60)

Inkortbaar naar wens en koppelbaar voor eindeloze

creativiteit

www.kessel-belgie.be


De 4 redenen die aantonen dat een warmtepomp van Viessmann

de beste keuze is voor u en uw klanten

Met de nieuwe generatie warmtepompen Vitocal 250-A zet Viessmann in op renovatie.

Duurzame, online verbonden en bijzonder makkelijk te installeren verwarmingstoestellen.

1/ Eenvoudig te installeren

De nieuwe warmtepompen Vitocal 250-A zijn

voorzien van een gepatenteerd hydraulisch

systeem. Ze werken betrouwbaar en met een

optimale efficiëntie tijdens hun hele levensduur.

Dankzij hun unieke ontwerp kunt u ze

snel installeren: de aansluiting van de binnenunit

op de buitenunit gaat bijzonder makkelijk.

U hoeft slechts vier aansluitingen te realiseren.

En ook de plaatsing van de binnenunit verloopt

bijzonder eenvoudig. Ze nemen immers veel

minder plaats in doordat ze tot 60 % kleiner zijn

dan vergelijkbare toestellen.

2/ Slim en online verbonden

Dankzij een geïntegreerde aansluiting kunnen

ze via de ViCare-app samen met de andere

aangesloten toestellen in de woning op afstand

worden bediend. Terwijl u als professioneel

verwarmingsinstallateur de installatie ook kunt

koppelen aan uw ViGuide-platform om eventuele

storingen onmiddellijk vast te stellen, snel

tussen te komen en bepaalde parameters op

afstand in te stellen.

3/ Klaar voor de toekomst

Bij de overgang van fossiele brandstoffen naar

duurzame alternatieven is voor de nieuwe

warmtepompen van Viessmann een belangrijke

rol weggelegd. In vergelijking met de traditionele

verwarmingstoestellen wordt er veel

minder CO 2

uitgestoten. En bovendien: wanneer

ze gecombineerd worden met zonnepanelen,

is de uitstoot van CO 2

nagenoeg

onbestaande.

4/ Al meer dan 40 jaar uw trouwe

partner voor warmtepompen

Als fabrikant van verwarmings- en koelsystemen

met meer dan 100 jaar ervaring zet

Viessmann de toon op internationaal niveau.

Bij ons vindt u een compleet aanbod van

vernieuwende en duurzame oplossingen voor

woningen, bedrijfsgebouwen, de industrie en

gemeenten.

Daarenboven kunt u rekenen op een uitgebreide

service met verzekerde technische

ondersteuning van lokale adviseurs en

servicepartners, aangepaste software en een

gebruiksvriendelijk online-informatiesysteem.

Nieuwe generatie warmtepompen

Vitocal 250-A

- Lucht/water-warmtepompen in monoblokuitvoering

- Voor de verwarming/koeling van ruimten en

de productie van sanitair warm water

- Aanvoertemperaturen tot 70 °C, waardoor

bestaande radiatoren behouden kunnen

blijven

- Gebruik van het koelgas R290

- Sober en elegant design

Het maakt niet uit of u een gevestigd installateur

van warmtepompen dan wel een

verwarmingsinstallateur bent. Viessmann

biedt zowel basis- als gevorderde opleidingen

aan waarmee u uw kwalificatie kunt

verzekeren. Zo bent u steeds op de hoogte

van de meest recente informatie en kunt u

uw klanten de beste service bieden.

Om u in te schrijven voor de opleidingen,

stuur een e-mail met uw contactgegevens

naar:

academy@viessmann.be

Partners for generations to come

www.viessmann.be

5

Jaar

Garantie*

* Voorwaarden op www.viessmann.be


Comfortabel binnenklimaat en geluidsarme werking

Standnummer

26

TEXTIELKANALEN SCHOT IN

DE ROOS IN KUNSTGALERIJ

Sinds april 2022 kan je in het historische stadhuis van Hasselt unieke kunstwerken bewonderen, onder de noemer Kunstuur Hasselt. Ook in

een kunstengalerij demonstreren de textielkanalen hun unieke kwaliteiten. Geen tocht, een geluidsarme werking en een eenvoudige montage

zijn slechts enkele van de troeven die van dit project een succesverhaal maakten.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Marc Sourbron

Kunstuur Hasselt stelt topwerken van Belgische

schilders tentoon. Bekende Vlamingen vertellen

verhalen bij de schilderijen. Samen met de unieke

belichting en de aangepaste muziek van Dirk

Brossé zorgt dat voor een uur betoverende kunst

in een unieke locatie, het historisch stadhuis in

het centrum van Hasselt.

Lucht verspreiden over de ruimte

Een uitgekiende oplossing op vlak van klimatisatie

drong zich op, die zowel het comfort van de

bezoekers moest bevorderen als garanderen dat

de werken in optimale staat zouden blijven. Een

‘De textielkanalen gaan volledig op in de ruimte,

omdat we de kleur ervan kunnen afstemmen

op de noden en wensen van de klant.’

kolfje naar de hand van installatiebedrijf Comcoo.

Bestuurder Frank Voortmans: “De grootste

uitdaging bestond erin een constante temperatuur

aan te houden en de ingeblazen lucht netjes te

verspreiden over de hele ruimte. Het historisch

stadhuis van Hasselt is een geklasseerd gebouw –

we konden dus niet zomaar even meerdere gaten

in het plafond boren en roosters plaatsen. Met

een minimale opening moesten we een maximale

luchtverdeling tot stand brengen.”

Om dat vraagstuk op te lossen, klopte Comcoo

aan bij Prihoda. Comcoo deed al vaker beroep

op de textielkanalen van Prihoda. Voor dit soort

toepassingen zijn ze uitstekend geschikt, vindt

ook Wesley Verlez, Product & Sales Manager bij

Prihoda. “In een kunstgalerij wensen bezoekers

niet alleen een comfortabel binnenklimaat, maar

ook een goede akoestiek. En op dat domein slagen

de textielkanalen met vlag en wimpel, want ze

zijn bijzonder geluidsarm, zelfs wanneer ze op hun

volle vermogen draaien. Een ander voordeel is dat

ze tochtvrij zijn – je wil immers niet dat bezoekers

koude of warme lucht in hun nek voelen terwijl ze

de kunstwerken bewonderen.”

Ook esthetische redenen speelden mee. “De

installatie mocht de ruimte uiteraard niet

lelijker maken, of de aandacht afleiden van de

kunstwerken aan de muur”, licht Voortmans toe.

“De textielkanalen gaan volledig op in de ruimte,

omdat we de kleur ervan kunnen afstemmen

op de noden en wensen van de klant”, voegt

Verlez toe.

Maatwerk

Prihoda laat zijn klanten niet aan hun lot over.

Ook in het geval van Kunstuur Hasselt leverde

TECHNISCHE DETAILS

• 4 ronde Prihoda kanalen met

Ø250 mm, microgeperforeerd. Samen

goed voor 43 meter kanaal

• Luchtdebiet 1200 m³/h

• Beschikbare statische druk 150 Pa

• Stof 100% polyester, Brandklasse B-s1

dO, machine-wasbaar, Prihoda Art,

eigen RAL kleurkeuze

het bedrijf maatwerk. “De vier kanalen zijn net

zo groot als nodig is om aan alle vereisten te

kunnen voldoen”, stelt Verlez. “Ze worden volledig

op maat ontworpen op basis van berekende

luchtstromen en de vereiste comfortgaranties.”

Die berekeningen leidden tot vier kanalen in twee

afzonderlijke ruimtes, twee kleine en twee grote

kanalen. Om er zeker van te zijn dat alles klopte,

deed Verlez persoonlijk de opmeting ter plaatse,

samen met de installateur.

“De samenwerking met Prihoda liep zoals altijd

gesmeerd, en dat was nodig. We hadden minder

dan drie maanden de tijd om de volledige

installatie af te ronden. Het was dus een grote

uitdaging om alle materialen tijdig geleverd

te zien, maar dankzij onze goede band met

Prihoda is dat gelukt”, zegt Voortmans. Net

voor de zomer werd de installatie in gebruik

genomen. En met succes, want de installatie

werkt naar behoren en er kwam nog geen

enkele klacht binnen over het klimaat in de

kunstzalen. “Het was de juiste oplossing op de

juiste plaats”, besluit Voortmans. ❚

88 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Het historische stadhuis van Hasselt, nu de thuishaven van Kunstuur Hasselt.

‘Met een minimale opening moesten we een maximale luchtverdeling tot stand brengen.’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 89


Standnummer

183/190

Vacuümontgassers, vlotterontluchters en vuilafscheiders bewijzen hun meerwaarde

RENDEMENT KOEL-EN

VERWARMINGSINSTALLATIE

GEOPTIMALISEERD

Tekst Spirotech | Beeld Almicheal Fraay

De in 1937 gebouwde 41 meter

hoge watertoren van Mijdrecht is

getransformeerd naar een werk- en

ontmoetingsruimtes met een industriële

inrichting, genaamd Kompastoren.

90 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Onze belangrijkste redenen om met Spirotech samen te werken zijn

de aanwezige kennis en ervaring op installatiegebied, de kwaliteit

van hun producten en de reactiesnelheid bij aanvragen.’

‘Omdat de Spirotech-producten van een hoge kwaliteit zijn en

jarenlang probleemloos functioneren, hoeven wij echter maar zelden

een beroep te doen op de serviceafdeling van Spirotech.’

‘Voor elk project leggen we het ontwerp en hydraulisch

schema voor, met de vraag of er oplossingen zijn om het

installatierendement te verbeteren’

HoffmanDME Techniek heeft alle installaties geadviseerd, ontworpen en

geïnstalleerd om van de watertoren van Mijdrecht een modern kantoor met

een industriële inrichting te maken. In overleg met Spirotech is het rendement

van de koel- en verwarmingsinstallatie geoptimaliseerd met SpiroVent

Superior S250 vacuümontgassers, SpiroTop vlotterontluchters en SpiroTrap

MB3 vuilafscheiders.

De in 1937 gebouwde 41 meter hoge watertoren van Mijdrecht is getransformeerd

naar een werk- en ontmoetingsruimtes met een industriële

inrichting, genaamd Kompastoren. Met behulp van een duurzame

koel- en verwarmingsinstallatie heeft installatiebedrijf HoffmanDME

Techniek voor alle ruimtes een comfortabele en zelf instelbare

werkomgeving gerealiseerd. “Dit is voor ons een uitdagend technisch

transformatieproject, waarvoor wij ook jarenlang het onderhoud gaan

verzorgen”, vertelt werkvoorbereider en projectbegeleider Christian

Verdoold. “Omdat installaties steeds belangrijker worden voor de werken

woonbeleving, zoekt HoffmanDME telkens de optimale balans tussen

comfort, investering en energieverbruik.”

Installatierendement verbeteren

Het rendement van verwarming- en koelinstallaties in woningen en

utiliteitsgebouwen neemt na verloop van tijd af door lucht en vuil in

het systeemwater, met als nadelige gevolgen een hoger energieverbruik

en grotere kans op storingen. Systeemonderdelen die met een betrekkelijk

laag temperatuurverschil werken, zoals warmtepompen, zijn daar extra

gevoelig voor. “Sinds wij zaken doen met Spirotech leggen wij voor elk

project het ontwerp en hydraulisch schema aan hen voor met de vraag

of er oplossingen zijn om het installatierendement te verbeteren”, vervolgt

Verdoold. “Dat heeft hier voor de Kompastoren geleid tot de toevoeging

van twee SpiroVent Superior S250 vacuümontgassers, vier SpiroTrap MB3

vuilafscheiders en zo’n twaalf SpiroTop vlotterontluchters. Deze oplossingen

helpen de huurders van kantoorruimtes jaarlijks zo’n 10 procent aan

energiekosten te besparen. Voor ons als installatie- en onderhoudsbedrijf

leveren de Spirotech-producten ook een belangrijk voordeel op, namelijk dat

de installatie minder storingsgevoeliger wordt.”

Kennis, kwaliteit en reactiesnelheid

“Onze belangrijkste redenen om met Spirotech samen te werken zijn de

aanwezige kennis en ervaring op installatiegebied, de kwaliteit van hun

producten en de reactiesnelheid bij aanvragen”, licht Verdoold toe. “Wij

hebben in het verleden ontluchters en vuilafscheiders van een andere

leverancier toegepast, maar die zijn niet zo robuust en jarenlang betrouwbaar

als de Spirotech- producten. De recent geïntroduceerde SpiroVent Superior

S250 vacuümontgasser is voor dit project een ideale oplossing vanwege zijn

compacte afmetingen. De beschikbare ruimten voor technische installaties

waren hier namelijk één van de ontwerpuitdagingen. Omdat Spirotech van

alle producten 3D-modellen voor gebruik in een Bouw Informatie Model

(BIM) als extra service ter beschikking stelt, kunnen wij onze projecten tot in

de kleinste details voorbereiden.”

Projectervaringen

“Bij dit project hebben de SpiroVent Superior S250 vacuümontgassers binnen

enkele weken vrijwel geruisloos alle opgeloste en vrijgekomen lucht uit

het systeemwater verwijderd”, vervolgt Verdoold. Gezien de voordelen van

ontluchting is tijdens een overleg met Spirotech het idee ontstaan om een

makkelijk verplaatsbare mobiele versie te maken, die wij als extra service

na elke projectoplevering enkele weken in de installatie kunnen hangen.

Daarmee kunnen wij dan het rendement van alle nieuw geleverde installaties

verhogen. Verder zijn de Spirotech producten eenvoudig te installeren

en lekken ze niet. Een voordeel van de SpiroTrap MB3 vuilafscheider is de

sterke magneet voor het effectief verwijderen van (magnetisch) vuil terwijl

de installatie in gebruik is. Tijdens projecten in uitvoering is de Spirotechaccountmanager

ons eerste aanspreekpunt, die zo nodig een servicecollega

inschakelt. Omdat de Spirotech-producten van een hoge kwaliteit zijn en

jarenlang probleemloos functioneren, hoeven wij echter maar zelden een

beroep te doen op de serviceafdeling van Spirotech.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 91


Standnummer

66

Versterkte Europese verankering

voor lokale residentiële groei

De vraag naar duurzame, ecologische alternatieven

voor traditionele verwarming blijft

toenemen. Met een goedgekeurd investeringsplan

op Europees vasteland zet Panasonic

de komende jaren verder in op de

lokale residentiële markt van lucht-water

warmtepompen (A2W). Op deze manier

wil het Japanse bedrijf zijn marktaandeel

versterken. Je ontdekt hun hoogwaardige

oplossingen tijdens Install Day op stand 66.

Tekst & Beeld Panasonic

Gedreven vanuit ecologische en economische

over wegingen, onder andere door de klimaatopwarming

en de aanhoudende energiecrisis,

is de vraag naar alternatieve milieuvriendelijke

verwarmings systemen op de Europese markt

groot. Fossiele brand stoffen als primaire bron

voor de verwarming van woningen worden

gereduceerd en zijn vanaf 2025 voor nieuwbouw

in België zelfs niet meer toegelaten. Om

op die toegenomen vraag in te spelen kondigde

Panasonic begin september een forse investering

in zijn Tsjechische fabriek aan. De komende drie

jaar zal de Japanse technologiereus naast de

binnenunits ook de productie van buitenunits

voor zijn lucht-waterwarmtepompen opschalen op

de productiesite in Pilzen. In totaal gaat het om

een bedrag van 145 miljoen euro.

Lokale productie voor lokale markt

Een lucht-waterwarmtepomp haalt warmte

uit de lucht en gebruikt die om een woning

te verwarmen. Dit systeem stoot minder CO 2

uit dan traditionele verwarming met fossiele

brandstoffen. In 2018 begon Panasonic met de

productie van A2W-binnenunits in zijn fabriek in

Pilzen, Tsjechië. Sindsdien speelt het bedrijf snel

in op de behoeften van de Europese markt en

Om klanten te tonen wat Panasonic in huis heeft, richtte het bedrijf een trainingscentrum op in Gent.

92 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘De productie

van buitenunits

in de

Tsjechische

fabriek start al

in 2023’

Panasonic zette in op een state-of-theart

trainingscentrum in Gent.

vermindert het tegelijkertijd verdere uitstoot door

lokaal te produceren voor de markt in Europa.

Door de investering kan Panasonic al in 2023

starten met de productie van buitenunits. Het

bedrijf streeft ernaar zijn jaarlijkse productiecapaciteit

te verhogen naar 500.000 units tot het

einde van het fiscale jaar in maart 2026.

Ook installateurs kunnen met hun eindklanten een kijkje komen nemen in Gent.

Unieke technologie

voor beter milieu

De Panasonic A2W-warmtepomp beschikt over

een unieke technologie waar mee ver warmingen

hun verwarmings capaciteit zelfs bij lage buitentemperaturen

behouden. Via een uitgebreide

verkoopstructuur in elk land bouwde het zijn

activiteiten verder uit. Panasonic streeft naar

verdere groei in de verwarmings-, koelingsen

ventilatiesector, één van de belangrijkste

activiteiten, en draagt tegelijkertijd wereldwijd

steentje bij aan het milieu. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 93


Standnummer

113

BUIS-IN-BUISTECHNIEK BIEDT DIVERSE VOORDELEN

TOT DERTIG PROCENT BESPAREN OP

DE SANITAIR WARMWATERPRODUCTIE

Energiebesparing is vandaag een brandend actueel thema, maar drinkwaterspecialist Viega zet al langer dan vandaag in op energie besparende

technieken voor drinkwaterinstallaties. Hét voorbeeld bij uitstek is de Smartloop-Inliner buis-in-buistechniek, die bij de productie van warm

water een besparing van dertig procent mogelijk maakt.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Viega

Om de best mogelijke installaties te realiseren

– ook op vlak van energiebesparing en

duurzaamheid – is het voor Viega essentieel om

rekening te houden met de total lifecycle cost.

94 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De Smartloop-Inliner is geschikt voor gebruik in stijgleidingen met sanitair

warmwater vanaf 28 mm, samen met de ​ persverbindingssystemen van Viega.

De Smartloop Inliner buis-in-buisretourleiding beheerst op een innovatieve

manier de temperatuur, met grote troeven voor de gebruikers en beheerders.

Zowel op ecologisch als economisch vlak vallen er grote winsten te boeken

in drinkwaterinstallaties. Dat zegt Jo Devos, Marketing Manager bij Viega

Belgium. “Het verbruik dat we jaarlijks besteden aan energie, is immens.

De toegenomen vraag naar energiezuinige oplossingen, in het licht van de

energiecrisis, maakt onze Smartloop-Inlinertechniek vandaag de dag extra

relevant. De techniek is nochtans niet nieuw, we bieden deze al jaren aan.”

De Smartloop Inliner buis-in-buisretourleiding beheerst op een innovatieve

manier de temperatuur, met grote troeven voor de gebruikers en beheerders.

De innovatie zit vooral in het integreren van de interne (polybuteen)

retourleiding in de sanitair warmwater stijgleiding. De Smartloop-Inliner is

geschikt voor gebruik in stijgleidingen met sanitair warmwater vanaf 28 mm,

samen met de ​persverbindingssystemen van Viega. Omdat het water veel

minder afkoelt, verbetert ook de energiehuishouding per etage. In gebouwen

met meerdere verdiepingen, kan men zo tot 30 procent warmteverlies

vermijden, en dus die energie besparen. “Vandaag de dag is elke kWh die

we verbruiken aan waterverwarming, een aanslag op zowel het budget

als het milieu. Beide aspecten zijn belangrijk, en dus zorgen we best voor

een zo duurzaam mogelijke installatie.” Viega verzorgt, indien gewenst, de

volledige berekening voor de klanten. Zo wordt op zwart op wit duidelijk

welke energiebesparing de Smartloop-Inlinertechniek mogelijk maakt.

Kosten op lange termijn

Om de best mogelijke installaties te realiseren – ook op vlak van energiebesparing

en duurzaamheid – is het voor Viega essentieel om rekening te

houden met de total lifecycle cost. Jo Devos: “Pas wanneer je de kosten op

lange termijn meerekent, wordt echt duidelijk welke voordelen het gebruik

van duurzame materialen met zich meebrengt. Zo kunnen gebouwbeheerders

incalculeren hoeveel tijd ze kunnen verliezen met het opsporen en herstellen

‘Elke kWh die we verbruiken

aan waterverwarming is

een aanslag op zowel het

budget als het milieu’

van lekken. Kiezen ze voor fittingen van Viega, dan kunnen ze op hun beide

oren slapen: wanneer de installateur een fitting vergeet te verpersen, dan

lekt die sowieso, tijdens de druktest. Dankzij de keuze voor Viega gaat de

foutenlast naar omlaag.”

Wanneer het over drinkwater gaat, zijn hygiënische vereisten nooit ver weg.

Ook op dat vlak biedt de Smartloop-Inlinertechniek ongekende voordelen.

“De techniek is een belangrijke troef in de strijd tegen legionella, omdat je

zo stagnatie vermijdt”, zegt Devos. “Er is een permanente circulatie van het

sanitair warmwater, en het water wordt constant op temperatuur gehouden. Het

voordeel is dat er maar één strang voor de warmwatercirculatie in het gebouw

aanwezig is, omdat de retourleiding in de toevoerleiding wordt voorzien.”

Toekomstverhaal

Op vlak van drinkwaterhygiëne blijft er nog een lange weg te gaan. Viega zet

zijn beste beentje voor om verandering te weeg te brengen. “Dit is voor ons

meer dan ooit een toekomstverhaal”, verduidelijkt Devos.

“Er zit nog altijd een groot verschil tussen wat de Best Beschikbare

Technieken (BBT) voorschrijven en wat er in de praktijk geïnstalleerd wordt.

Als fabrikant is het onze rol om onze kennis te delen en de sector zo goed

mogelijk te informeren. Ook in ons nieuwe seminariecentrum, dat in de loop

van volgend jaar de deuren opent in Duitsland, zullen thema’s als hygiëne

en energie-efficiëntie in drinkwaterinstallaties een belangrijke rol opeisen”,

besluit Devos. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 95


PrismaSeT S: Een kast tot

160A, maar net zo eenvoudig

te plaatsen als in woningen.

Nieuwe kasten voor kleine commerciële

of grote residentiële toepassingen

Gedurende de maanden oktober en november

verdubbelen wij de punten voor elke aankoop

van een PrismaSet S referentie.

Registreer je als Premier Partner en ontdek

deze en nog vele andere voordelen van

ons loyalititeitsprogramma op se.com/myschneider

se.com/be


Standnummer

168/177

Een van de grootste projecten

met hybride warmtepompen in

de Benelux en Europa

Het is een van de grootste projecten met hybride warmtepompen in

de Benelux en Europa. Bouwinvest verduurzaamde, verdeeld over elf

complexen in Diemen (NL), 567 huurwoningen en koos daarbij onder

meer voor in totaal 262 combinaties van de Remeha Elga Ace hybride

warmtepomp met de Tzerra Ace cv-ketel – voor de volledigheid,

de Elga Ace laat zich combineren met eender welke cv-ketel. Alle

woningen werden voorzien van een buitenunit op het dak en een

eTwist slimme thermostaat.

Tekst en beeld Remeha

Institutioneel belegger Bouwinvest bezit ongeveer 20.000 woningen in

Nederland. “Voor 2030 willen we de gehele portefeuille voorzien van

een A-label met een energieprestatiescore lager dan 130. Kijkend naar de

klimaatdoelstellingen van 2050 zetten we in op een gasvrije portefeuille

in 2045”, vertelt Emile van Doorn van Bouwinvest. In afwachting van een

toekomstige aansluiting op het gemeentelijke warmtenet viel voor het project

in Diemen de keuze op een tussen oplossing. Daar bij werden de woningen

voorzien van een hybride opstelling: een combinatie tussen een warmte pomp

en cv-ketel, waardoor het energie label steeg van B of C naar A. ❯

‘Niet alle bewoners wilden de

buitenunit in de tuin. We wijzigden

daarom ons plan en ontwierpen

een dakopstelling’

De woningen werden voorzien van een hybride opstelling: een combinatie tussen

een warmtepomp en cv-ketel, waardoor het energielabel steeg van B of C naar A.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 97


SmartControl 4.0

Drukbehoud / Expansie / Vacuüm Ontgassing

Bijvulling / Energiebesparing

DRISTEEM LUCHTBEVOCHTIGING

Voor een beter en gezonder binnenklimaat

Geen extra expansievat nodig

Systeemtemperaturen van -10°C

tot 100°C mogelijk

Ontslibbing van het systeem door middel van

deelstroom (afscheiding van zouten, mineralen

en zweefdeeltjes)

SmartControl touchscreen bediening

Nieuw! Vacuüm membraan

Reinigingsopening voor handmatige reiniging

van het reservoir

Vacuüm ontgassing van het bijvulwater

Max vulbeveiliging (per interval en hoeveelheid)

Lekkage bewaking

AIR-SEP® ION – compacte onthardingsunit

Onthardingscartridge bewaking

Systeemscheiding CA in toebehoren opgenomen

Toevoer en automatische bijvulling

van water-/glycolmengsels

Multifunctioneel apparaat – alles in een

compacte en plaats besparende unit

Energiebesparing en capaciteitsverhoging

door ontgast medium

Korex Benelux B.V.

T: +31 (0) 172 611719

E: info@korexbenelux.com

I: www.korexbenelux.com

• Gezonder en aangenamer

klimaat bij RV > 40 %

• Sterk verminderd risico op

verspreiding van bacteriën

en virussen

• Verlaagde afwezigheid

door ziekte

• Minder oogirritatie

• Geen risico op elektrostatisch

gerelateerde problemen

• Verhoogd rendement van

productieprocessen

• Betere bewaring van

vochtgevoelige materialen

Voor meer info :

DriSteem Belgium +32 11 666 880 info@dristeembelgium.be

Gasgestookt

Elektrisch

Een steriele omgeving vereist

STERIELE STOOMBEVOCHTIGING

TOT

146

UITSTEKEND

RENDEMENT

SUPERLAGE NOx-EMISSIE

LAUNCH 04/2021

KG/H

STOOM

IN

TOESTEL

ÉÉN

Installatie & Bouw_DSH Belgium_Full page ad.indd 1

3/30/2021 10:12:50 AM

Naamloos-3 1 12-09-2022 Naamloos-3 15:37

1 13-12-2021 16:51

Het is onze verantwoordelijkheid om na te

denken over morgen. Daarom hebben we

verwarmingssystemen ontwikkeld

voor generaties.

Verwarmingssatellieten

voor geïndividualiseerde

collectieve

verwarmingsinstallaties (GCV)

Gasmotorgedreven

warmtepompen

lucht-lucht en lucht-water.

Koelen en verwarmen.

Gasabsorbtiewarmtepompen

water en bodem-water /

lucht-water. Hoogste

verwarmingsrendement

ter wereld.

Gasabsorbtiewarmtepompen

lucht-water 18kW.

Huishoudelijke toepassing.

lees meer op: K18.be

Geniaal verwarmen

Het modulaire

verwarmingssysteem

voor alle energiebronnen

CoolingWays bvba • Uilenbaan 148 B • B 2160 Wommelgem • Tel. +32 3 218 77 50 • info@climaways.be • climaways.be


Luisteren naar bewoners

Hoe haal je 262 bewoners over tot vervanging van de huidige cv-ketel,

met alle verbouwingsperikelen van dien? Volgens projectmanager en

vastgoed adviseur Marc Compier gingen bewoners massaal overstag. “De

vrijblijvendheid van het project en het feit dat er geen huurverhoging

plaatsvond, overtuigde bewoners al snel. Als bewoners echt niet wilden,

hoefden ze geen medewerking te verlenen.” Op meerdere vlakken luisterden

de uitvoerende partijen naar de bewoners. Ook waar het de plaatsing van de

buitenunit betrof. Van Doorn: “Niet alle bewoners wilden de buitenunit in de

tuin. We wijzigden daarom ons plan en ontwierpen een dakopstelling.”

Meten is weten

Geluidsnormen, hellingshoeken, toegankelijkheid voor service; éven een

dakkap plaatsen, bleek geen optie bij dit project. Herman van Heusden

is mede-eigenaar van Bonarius Bedrijven en verantwoordelijk voor alle

technische installaties rond het project in Diemen. “De standaard kappen die

we in eerste instantie op het oog hadden, worden al langere tijd aangeboden

maar voldeden geen van allen aan onze wensen en eisen. Om die reden

ontwikkelden we, in nauwe samenwerking met Cox Geelen, zelf een zware,

massieve kap van een veel hogere kwaliteit.” Daarna volgde de volgende

uitdaging. “Door de kap aan de onderzijde schuin te maken, kun je ‘m op

een schuin dak monteren, maar ieder dak is anders. We moesten dus voor

ieder huizenblok de hellingshoek van het dak berekenen. Op basis daarvan

maakten we iedere dakkap op maat.”

“Bijkomend voordeel van al onze onderzoeken en het zelf ontwerpen van de

unitombouw”, begint Compier, “is dat we nu de meest optimale opstelling

hebben. De positie van de kap zorgt voor een optimale balans tussen

vormgeving en geluidsuitstraling. Daarnaast reduceert de kap ook nog het

waarneembare geluid.”

De geluiddempende omkasting van de buitenunit.

Bij de installatie van de hybride opstelling plaatsten we in alle woningen

ook een slimme thermostaat, de Remeha eTwist. Door middel van een app

bedienen ze altijd en overal zelf de warmtepomp of cv-ketel en krijgen ze

inzicht in hun energieverbruik.

Elga Ace is een compacte warmtepomp die voor de verwarming zorgt en een minimum aan

ats inneemt. De ketel warmt bij indien nodig of zorgt voor het sanitaire warm water.

Hybride

De Elga Ace is een compacte warmtepomp die voor de verwarming zorgt

en een minimum aan plaats inneemt. De ketel warmt bij indien nodig of

zorgt voor het sanitaire warm water. De Remeha Elga Ace reduceert het

gasverbruik met gemiddeld 60 tot 70 procent en levert daardoor een grote

bijdrage aan de CO 2

-reductie. Daarnaast is het ook de ideale oplossing voor

wie elektriciteit over heeft (door bijvoorbeeld een overschot aan opgewekte

energie met zonnepanelen) en zo goedkoper kan verwarmen. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 99


Creates opportunities

for a green roof

ThermoCooler HP

Een geïntegreerde omkeerbare warmtepomp

voor zowel het verwarmen van verse lucht als

voor comfortkoeling.

• Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur

• Geen ontdooicycli dankzij unieke positie

van de condensor

• Lage installatie- en bedrijfskosten

• Geen extra buitenunits nodig

• Bespaart vloerruimte

• Ook beschikbaar in units met topaansluiting

Bezoek onze website voor de video en meer info over de

Thermocooler HP www.airx.be/iv-produkt/


BLUE E+ S

COOLING UNITS

maximale energie-efficiëntie

Sustainability that works

Minimalisering van de CO₂ uitstoot – the Blue

way

Ontdek ‘s werelds meest efficiënte klimaatbeheersingsoplossingen en

slimme serviceconcepten, die de duurzaamheid van machines en systemen

garanderen.

De koeleenheden zijn ideaal voor gebruik in alle omgevingen en

industriesectoren en voorzien in elke behoefte en toepassing met

een reeks efficiënte oplossingen. De Blue e+ serie voor vermogens

tot 5.800 W is aangevuld met nieuwe Blue e+ S koelaggregaten voor de

vermogenscategorieën 300 - 1000 W.

• Een nieuw design, uitgebreide slimme functies zorgen voor

maximale beschikbaarheid van het systeem en verlagen uw

kosten.

• Dankzij de wereldwijd toonaangevende energie-efficiëntie kan

de CO2-voetafdruk van machines en installaties met gemiddeld

75% verminderd worden.

• Het aardopwarmingsvermogen is 56% lager door het gebruik

van het koelmiddel R 513A.

Het BLACK SPIRIT assortiment doet zijn intrede

in openbare ruimten. Niets ontbreekt aan dit

geheel van technologische voorzieningen:

BLACK BINOPTIC elektronische wastafelkraan

Totale hygiëne: geen manueel contact,

antibacteriële periodieke spoeling

90 % water- en energiebesparing

Specifiek ontwerp in mat chroom voor

publieke ruimten

BLACK BINOPTIC elektronische zeepverdeler

Totale hygiëne: geen manueel contact

Besparende doseerpomp

Voor vloeibare zeep of schuimzeep

HIGHFLOW handendroger met dubbele luchtstraal

Inwerkingstelling d.m.v. infrarood detectie

Ultrasnelle droogtijd: 10 tot 12 seconden

Maximale hygiëne: bacteriostatisch RVS 304

Meer informatie:

www.rittal.be

Rittal nv

Stokkelaar 8 - 9160 Lokeren

info@rittal.be - www.rittal.be

KASTSYSTEMEN

DELABIE, expert in sanitaire voorzieningen en kranen voor publieke

ruimten, stelt water- en energiebesparing voorop bij het ontwerpen van

hoogwaardige en verantwoorde productlijnen.

Meer informatie op delabiebenelux.com

I&B_95x267_0522.indd 1 10/05/2022 15:35:53


Standnummer

85

Minimale stookkosten dankzij

perfect hydraulisch evenwicht

Tussen Gent Sint-Pieters en de Korenmarkt prijkt een prachtig nieuw complex, residentie Beaux-Arts. Naast een woonzorgcentrum, wellness

en restaurant, huist het gebouw 18 assistentiewoningen en 18 appartementen. In deze wooneenheden verdelen afleversets de warmte die door

twee centrale gasketels wordt geproduceerd. Zo genieten alle bewoners energiezuinig van verwarming en warm water.

Tekst Sara Dekesel | Beeld Caleffi

Ronny Bockstaele, Technical Account Manager

bij Caleffi International, vertelt hoe hij

installateurs van A tot Z ondersteunt.

Voor Sani-Heating was het de vijfde keer dat ze distributiesets van Caleffi

plaatsten. De ondersteuning van offertefase tot hydraulische uitwerking, bij

de opstart en achteraf maken de fabrikant tot gewaardeerde partner van

het Zottegems installatiebedrijf. Ook in Beaux-Arts zorgden de twee partijen

samen voor een uitgekiend verwarmingssysteem in perfect hydraulisch

evenwicht. Ronny Bockstaele, Technical Account Manager bij Caleffi, licht

het project toe.

In de Gentse residentie Beaux-Arts worden 36 wooneenheden voorzien van verwarming en warm water met een combilussysteem en afleversets.

102 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De voorgeprogrammeerde afleversets in Beaux-Arts werkt met twee temperatuurkringen, voor vloerverwarming en een badkamerradiator.

Combilussysteem met 2 verwarmingstemperaturen

“Elk van de 36 wooneenheden is uitgerust met vloerverwarming, uiteraard

op lage temperatuur, en een badkamerradiator op hoge temperatuur. De

geplaatste afleversets SATK501 bevatten alle nodige componenten voor

de verwarming op twee temperaturen en de productie van sanitair warm

water met een combilussysteem”, legt Ronny uit. “De sets zijn uitgerust met

een elektronische regelaar. Die anticipeert met behulp van sensoren op de

ingestelde temperatuur. Wanneer ze bijna bereikt is, beperkt de regelaar

alvast de warmtetoevoer zodat het setpoint niet overschreden wordt, om

onnodig energieverbruik te vermijden.”

Individuele vraaggestuurde warmteafgifte

“De afleversets zijn voorgeprogrammeerd om beide temperatuurkringen

te sturen met een variabel debiet. Als er in een appartement geen vraag

is naar verwarming of warm water, wordt er geen warmte afgeleverd en

dus niets verbruikt. Een thermische appendage zorgt er wel voor dat de

warmwatertemperatuur niet onder de 60 graden duikt, zodat er altijd

voldoende warm water is”, vervolgt Ronny.

Céline Uyttersport van Sani-Heating vult aan: “Het energie- en waterverbruik

van elke wooneenheid wordt individueel gemeten en de verbruiksgegevens

worden automatisch doorgestuurd naar het gebouwbeheersysteem. Zo

betalen alle bewoners precies voor hun eigen verbruik, zonder dat iemand de

meterstanden moet aflezen.”

Appendages voor optimaal rendement

Naast een waterontkalker beschermen een lucht- en vuilafscheider van Caleffi

de centrale verwarmingsinstallatie. “Overal in België zit er kalk in het water.

Net als vuil en lucht in de leidingen zorgt zelfs een lage hoeveelheid kalk op

‘Ons streefdoel is altijd

een zo energievriendelijke

installatie te concipiëren’

termijn voor een hoger verbruik, slijtage en storingen”, aldus Ronny. “Ook

de waterzijdige inregeling is uiterst belangrijk voor het rendement. Daarom

is er in elke wooneenheid een drukverschilregelaar en een waterslagdemper

om het hydraulisch concept in evenwicht te houden. De waterslagdemper

neutraliseert drukpieken bij het sluiten van kranen. Uiteraard zit er ook een

veiligheidsgroep op de koudwateraansluiting, zoals verplicht door Belgaqua.”

Service van offerte tot nazorg

“Na de offerte-aanvraag ging ik met Sani-Heating ter plaatse kijken wat

de noden waren wat betreft het verwarmingsvermogen en het sanitair

warmwaterdebiet”, vertelt Ronny over het verloop van de samenwerking.

“Op basis daarvan hebben we de geschikte afleverset en de nodige

inregelappendages uit ons gamma gekozen. Zoals in elk project hebben

we bij de plaatsing de hydraulische aansluiting van de eerste vijf toestellen

gecontroleerd, om te verzekeren dat de volgende ook correct aangesloten

werden. Ook bij de opstart voerden we een controle uit op vijf toestellen,

op de werking, verwarmings- en warmwatertemperatuur. De hydraulische

inregeling moet verder niet meer gecontroleerd worden omdat ze dynamisch

is. Als er achteraf nog problemen zouden zijn die Sani-Heating niet zelf

opgelost krijgt, staat ons technisch team altijd voor hen klaar.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 103


Buitenunit

Binnenunit

Bi-block-warmtepompen

Betrouwbare ketelvervangers

• Fluisterstille (en dus buurvriendelijke) buitenunit

• Volledig uitgeruste binnenunit

• Hoge efficiëntie

(energie-efficiëntieklasse A +++ bij VT 35 °C)

• Intuïtieve regeling met kleurendisplay

Vraag snel advies!

Weishaupt n.v., Paepsemlaan 7 - 1070 Brussel - info@weishaupt.be, www.weishaupt.be


Standnummer

161

STIJLVOL ZWART SANITAIR

De indruk die bezoekers opdoen van een openbaar gebouw wordt

mee bepaald door de sfeer van de sanitaire ruimten. Daarom streven

ontwerpers ernaar om het gebruik van een sanitaire ruimte tot een

aangename ervaring te maken. En daar kan zwart sanitair het verschil

maken. De uitrusting moet immers niet alleen functioneel, maar ook

stijlvol zijn. Om die reden brengt DELABIE een hele reeks producten

uit in elegant en trendy zwart. Naast de gekende Black Binoptic

elektronische wastafelkranen, breidt DELABIE zijn assortiment uit met

accessoires in mat zwart en sanitaire rvs-toestellen in mat zwart Teflon ® .

www.delabiebenelux.com

Standnummer

0

Standnummer

154

VENTILAIR PRELAUNCH

Op Install Day organiseert Ventilair Group een exclusieve prelaunch. De

ventilatiespecialist nodigt jullie met veel trots uit op zijn stand, nummer

154, om de nieuwste WTW-units van de firma te ontdekken.

Standnummer

0

Uiteraard kan er slechts een tipje van de sluier worden opgelicht. Het

volstaat te zeggen dat het over een compleet nieuwe familie gaat van 3

ventilatie-units voor residentiële toepassingen tot 600 m 3 /h.

Kom de nieuwe reeks ontdekken op Install Day op 14 oktober, stand

154.

Standnummer

107

KWALITEIT VAN BUDERUS

Sinds de oprichting in 1731 staat Buderus synoniem voor de

ontwikkeling van hoogwaardige verwarmingsproducten. Of het

nu gaat om hernieuwbare, hybride of traditionele verwarming,

verwarmingssystemen van Buderus zijn van hoge kwaliteit, duurzaam

en modulair. Onze mensen zijn stuk voor stuk experts die met hun

uitgebreide vakkennis de beste oplossing voor uw verwarmingssysteem

helpen te vinden. Breng een bezoek aan de stand van Buderus in hal B,

stand 107. www.buderus.be.

Standnummer

0

INSTALLATIEENBOUW.BE | 105


BURGERHOUT

CONCENTRISCH

ROOKGASAFVOERSYSTEEM

TwinSafe is een uiterst veelzijdig, concentrisch

rookgasafvoersysteem voor HR-ketels. De buitenkant is

vervaardigd van gepoedercoat metaal. De binnenpijp is gemaakt

van PP met een HR EPDM afdichtring.

TwinSafe geeft geen vervuiling in de HR cv-ketel door de

kunststof binnenpijp. Met de uitzetting van de kunststof

binnenpijp hoeft u geen rekening te houden. De uitzetting

van de binnenpijp is namelijk fabrieksmatig in de constructie

geborgd. Met het TwinSafe concentrische rookgasafvoersysteem

van Burgerhout bent u langdurig verzekerd van een veilige

werking voor al uw nieuwbouw en renovatie projecten.

Voor meer informatie: burgerhout.com

VOORDELEN:

• EFFICIËNT: Concentrisch PP, simpel op maat gemaakt en

gemakkelijk te installeren.

• VEILIG: Gesloten systeem waardoor de rookgassen niet in

de leefruimte kunnen komen.

• SCHOON: Geen corrosie van aluminium door inwerking van

condens, dus geen vervuiling in de HR cv-ketel.

• DUURZAAM: Het hoogwaardige PP-materiaal is condens

bestendig en getest voor een lange levensduur. De binnenen

buitenpijp zijn eenvoudig te scheiden voor recycling.


Standnummer

29

360° SERVICE VOOR EURO

INDEX-MEETAPPARATUUR

Door ons brede aanbod in meetapparatuur en installatiecomponenten

kan EURO-INDEX van a tot z adviseren over de belangrijkste metingen

voor het indienststellen en de controle van technische installaties.

Ook voor het onderhoud en de kalibratie van uw meetinstrumenten

kan u op EURO-INDEX rekenen dankzij gecertificeerde technici en

een uitgebreid kalibratielaboratorium. Informeer u tijdens Install Day

op stand 29 over de kalibratiemogelijkheden van EURO-INDEXvoor

uw bedrijf.

Standnummer

192

Standnummer

7

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE IN

JUDO-WATERONTHARDERS

Ervaar het beste op de wateronthardingsmarkt met de JUDO i-soft

PRO. Naast het hoogwaardige ontwerp biedt de waterontharder nog

meer individueel instelbare parameters voor maximaal comfort in het

dagelijks gebruik - denk maar aan de aanpasbare waterscènes.

De ontharder is ontworpen voor optimale interactie tussen gebruiker

en systeem.

DE X-REEKS VAN OBO BETTERMANN

MAAKT INDRUK ONDER DE ZWAARSTE

OMSTANDIGHEDEN

Robuust, veelzijdig en getest in de praktijk. De X-reeks van OBO

Bettermann biedt een gamma aan aftakdozen en lege behuizingen

die zelfs de zwaarste belastingen aan kunnen. Door het gebruik van

speciale kunststoffen op basis van hoogwaardig polycarbonaat voldoet

de X-reeks aan de eisen van de hoogste slagvastheid van IK09.

Het materiaal van de X-reeks is Uv-bestendig, slagvast en halogeenvrij.

Daarbij hebben de aftakdozen een IP-waarde van 67 waardoor de X-reeks

zeer geschikt is voor zowel binnen als onbeschermd gebruik buitenshuis.

Hij biedt tevens optimale bescherming dankzij de lekdetectie. Bovendien

detecteert de i-soft PRO ook zelfstandig de verbruiksgewoonten en

stuurt hij deze bij.

De volgende stap naar kunstmatige intelligentie.

Overtuig uzelf van de hoge efficiëntie op het gebied van zout-, water- en

energieverbruik, voor 1 tot 3 wooneenheden

INSTALLATIEENBOUW.BE | 107


TF1 SIGMA

FILTERS

• Unieke combinatie van polymeer filterlichaam

met vernikkeld messing aansluitstuk

• 360 ° oriënteerbaar

• Dubbele filtratie, verwijdert magnetische en

niet magnetische vervuiling uit CV-water

GJAAR

I E

A R A N T

www.fernox-nl.be

Maat: 22 mm

Code: 62414

Maat: 3 /4”

Code: 62590

Maat: 1”

Code: 62591

www.caleffi.com

OPLOSSINGEN VOOR

WARMTEPOMPSYSTEMEN

NIEUW ! Magnetische vuilafscheider-filter

CALEFFI XF met een eXtra ‘easy clean’ Filter

voor een ongeëvenaarde systeemreiniging op

superieur niveau.

CALEFFI GUARANTEED.

cale2150274_dEXE_HEAT_PUMP_SOLUTIONS_197x130mm_NL_ADF_v4.indd 1 12/09/2022 10:39


Standnummer

132

FUTURIA PROPAAN OF HET

OUDE BIOPROPAAN ALS

NIEUWE ENERGIEBRON

Futuria Propaan is een duurzaam gas dat

wordt gemaakt van biomassa. Het wordt

geproduceerd uit 100 procent hernieuwbare

grondstoffen en verlaagt de CO 2

-uitstoot tot

wel 80 procent*, terwijl het volledig dezelfde

prestaties levert als klassiek propaan.

Momenteel is Futuria Propaan al beschikbaar in

gasflessen en voor professionele klanten zodat

we een maximale impact kunnen genereren

met de vandaag beschikbare volumes. De

ambitie van Primagaz is om tegen 2040 enkel

100 procent duurzame energie te leveren aan

zijn klanten.

Goed om te weten is dat je bestaande

installatie niet aangepast hoeft te worden

voor Futuria Propaan.

Standnummer

77

RENSON HEALTHBOX

Healthbox 3.0 van Renson zorgt op een slimme en volautomatische

manier voor gezonde lucht in huis. Deze geconnecteerde vraaggestuurde

ventilatie-unit is klaar voor alle ‘smart homes’, want die communiceert

voortaan zowel met jou als installateur als met de bewoner, elk via een

bijbehorende applicatie.

De installateurs-applicatie bij Healthbox 3.0 gidst je doorheen het

installatieproces. De configuratie en alle parameters zoals drukval,

ingesteld debiet, … worden gevisualiseerd. Ook het instellen en

bijstellen van de debieten gebeurt voortaan via de app. Healthbox

3.0 past zich meteen aan. En dat is niet alles, want daarnaast heb je

ook toegang tot de ‘My Lio’-webportal waarin je al je installaties kan

beheren, van voorbereiding tot opvolging. Via die portal krijg je in één

oogopslag een duidelijk overzicht van de status van je projecten en alle

administratie die daaraan vasthangt.

Healthbox 3.0 is makkelijk in te bouwen (want amper 20 cm hoog) en

is uitgerust met een nieuwe, extra energiezuinige en stille ventilator.

Met behulp van collectoren kunnen meer ruimtes (tot maximum 11)

geventileerd worden dan de beschikbare 7 aansluitingen op de

ventilatie-unit.

www.renson.eu

Bekijk hier de video: https://youtu.be/in-ZvsYQbbA

INSTALLATIEENBOUW.BE | 109


| MT11-02BD |

Multimedia- en besturingstechniek op één

platform: met PC-gebaseerde besturing

Verlichting

Audio

Video

Bedieningspanelen

Zonnewering

Multimediabeheer

Device management

HVAC

www.beckhoff.com/media-technology

Multimediatechniek opnieuw uitgevonden: als specialist voor pc-gebaseerde besturingssystemen

gebruikt Beckhoff een uitgebreid gamma van industriële automatiseringscomponenten om multimedia,

gebouwenautomatisering en entertainment concepten te implementeren en integreren. Met de modulaire

besturingstechniek TwinCAT en de Cloud- en IoT-verbinding worden alle technische systemen van

A/V-technologie tot gebouwenautomatisering, digital signage control, device management en condition

monitoring, op één platform gecombineerd. Voeg daar de maximale schaalbaarheid van alle onderdelen

en de ondersteuning van alle voorkomende communicatiestandaarden aan toe. Zo creëert Beckhoff de

basis voor nieuwe media en een architecturale beleving.

IoT


Nieuwe kasten voor een

flexibele installatie

Alle functionaliteit binnen

gebouw op één platform

De installateur, de nieuwe

energieconsultant

Efficiënte voeding voor

collectieve laadinfrastructuur


Profiset

HERFSTACTIE 2022

ASSORTIMENT SNELKLEMMEN (221 en 2273)

+ OFFICIELE FIFA WORLD CUP VOETBAL

REF. 887-1016

€ 146,-*

INHOUD

100 “COMPACT

UNIVERSELE” klemmen

3 x 0,14 ... 4 mm² (s)

3 x 0,2 ... 4 mm² (m, ma)

Ref. 221-413

50 “COMPACT

UNIVERSELE” klemmen

5 x 0,14 ... 4 mm² (s)

5 x 0,2 ... 4 mm² (m, ma)

Ref. 221-415

60 Inline connectors

0,2 ... 4 mm² (s, m)

0.2 ... 2.5 mm² (ma)

Ref. 221-2411

300 ”COMPACT“ klemmen

3 x 0,5 ... 2,5 mm² (m)

Ref. 2273-203

200 "COMPACT" klemmen

5 x 0,5 ... 2,5 mm² (m)

Ref. 2273-205

www.wago.com/profiset

Beschikbaar bij uw WAGO groothandel vanaf

3 oktober 2022 tot einde voorraad.

*Adviesprijs excl. BTW.

Drukfouten, fouten en wijzigingen voorbehouden.

WAGO is a registered trademark of WAGO Verwaltungsgesellschaft GmbH.


INHOUD

Professionele groothandel zet in op multi-energetische aanpak 114

Het einde van de (compact) fluorescentielamp nadert 116

Eenvoudig programmeerbare verlichting in Modemuseum Hasselt 118

Elektro-installaties krijgen kleur 120

Het beste van beide werelden 122

Flexibel voedingssysteem voor laadpalen blijkt schot in de roos 125

Oplossingen voor energie-efficiënte gebouwautomatisering 128

Techniek, beheer én ontwerpvrijheid komen samen in

nieuw intercomsysteem 130

Een sterk licht voor een sterk merk 132

Rittal behaalt nieuwe DNV-certificering voor VX25 Ri4Power-reeks 135

114

125

118 132

INSTALLATIEENBOUW.BE | 113


Standnummer

9/13

PROFESSIONELE GROOTHANDEL ZET IN

OP MULTI-ENERGETISCHE AANPAK

Dat de maatschappij in toenemende mate elektrificeert, is een feit. Ook de typische HVAC-sectoren ontsnappen er niet aan. Rexel verkondigt

op Install Day een tweeledige boodschap: enerzijds roept de professionele groothandel in elektrisch materiaal en oplossingen zijn vertrouwde

elektrotechnische vakman op om zijn vakterrein uit te breiden. Energie draait vandaag immers om veel meer dan alleen elektriciteit. Daarnaast

zoekt Rexel ook meer toenadering tot de traditionele HVAC-installateur.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Rexel

Om op de meest uiteenlopende vragen een passend antwoord te voorzien, heeft Rexel een specialistenteam samengesteld.

114 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Het onderscheid tussen de traditionele elektricien en de typische

verwarmingsinstallateur is voltooid verleden tijd.

De roep naar hernieuwbare energie en de verstrengde

EPB-normen zorgen voor een gestage

opmars van de warmtepomp, die dan ook nog

eens intelligent gestuurd moet worden. Ook de

snel stijgende energieprijzen spelen daar een

rol in. Om daar een passend antwoord op te

kunnen voorzien, is het noodzakelijk om barrières

te overstijgen. Anno 2022 vloeien de installatiedisciplines

steeds meer samen. Het onderscheid

tussen de traditionele elektricien en de typische

verwarmings installateur is voltooid verleden tijd.

Installateurs krijgen immers aan de lopende band

vragen van hun eindklanten over het verminderen

van hun energieverbruik. Die vragen kan je enkel

beantwoorden met een brede, geïntegreerde kijk

over de verschillende technieken heen.

Domotica, een troef in

de energiebesparing

Ervaringen met domotica geven elektriciens

weliswaar een streepje voor. Toepassingen als de

aan/uit-knop waren in het verleden vooral gericht

op luxe en comfort. Nu vormen ze een cruciaal

onderdeel van de energiebesparingsoefening. De

goedkoopste energie is immers de energie die je

niet verbruikt.

Rexel wil een brug helpen leggen van de

elektrotechnische wereld naar meer traditionele

HVAC-toepassingen. Om op de meest uiteenlopende

vragen een passend antwoord te voorzien,

heeft Rexel een specialistenteam samengesteld.

Die streven in elk project naar een systematische

oplossing, die meer omvat dan het aanbieden van

losse producten.

Ook voor ventilatie-oplossingen kan de installateur

bij Rexel terecht – de groothandel werkt met

bekende en gerenommeerde sector uit de markt –

evenals voor airconditioning, een toepassing

die aan belang wint in een huizenmarkt waar

oververhitting jaar na jaar een groter probleem

vormt. De achterliggende techniek is spek naar de

bek van de vakman, en hij kan desnoods beroep

doen op leveranciers voor indienststellingen

– vooral dan voor het aansluiten van de koeltechnische

leidingen.

Smart HVAC

De traditionele HVAC-installateur is net zo

welkom bij Rexel als de elektrotechnische

vakman, die er doorgaans al langer kind aan huis

is. De professionele groothandel begeleidt hen

in de richting van smart HVAC. Webinars rond

onder meer energiemanagement en domotica

bewijzen dat het menens is. Die bijscholing is

noodzakelijk voor iemand die vroeger alleen

maar een toestel moest kunnen installeren, zoals

een gasketel. De moderne installateur moet voor

zijn klanten meer dan ooit kunnen optreden

als energieconsultant. ❚

‘De installateur is vandaag in de eerste plaats

een energieconsultant voor zijn klanten’

Elektriciteit wint aan belang in alle sectoren,

waaronder de verwarming. De warmtepomp is

het bekendste voorbeeld, maar er zijn er nog. Zo

biedt Rexel de weinig gekende en misbegrepen

infraroodpanelen aan. Deze stralingspanelen

kunnen perfect dienst doen als bijvoorbeeld

bijverwarming in een badkamer of als aanvulling

op een warmtepomp, en kunnen bovendien

naadloos in het interieur verwerkt worden.

Rexel begeleidt de traditionele HVAC-installateur in de richting van smart HVAC.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 115


Standnummer

207

Veranderingen in RoHS-richtlijn en de alternatieven

HET EINDE VAN DE (COMPACT)

FLUORESCENTIELAMP NADERT

Het gebruik van kwik in verlichtingsproducten wordt verboden door de nieuwe RoHS- richtlijn.

Welke impact zal deze revisie van de Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de

Raad op de verlichtingsmarkt hebben?

Tekst en beeld LEDVANCE

Het gebruik van kwik in verlichtingsproducten

wordt verboden door de RoHS-richtlijn. De richtlijn

bevatte tot op heden vrijstellingen voor T5 en

T8 fluorescentie lampen, compact fluorescentielampen

met steeklamp voeten (CFLni), HPDlampen

en lampen voor speciale doel einden

(bijv. UV-C lampen). Deze vrij stellingen, zoals

gedefinieerd in bijlage III van de EU-richtlijn, zijn

in februari 2022 aangepast. De gevolgen hiervan

zijn als volgt:

• Een verbod op alle CFLni-lampen vanaf

25 februari 2023

• Een verbod op alle T5 en T8 fluorescentielampen

vanaf 25 augustus 2023

• Een verlenging van de vrijstelling voor HPDlampen

van 3 tot 5 jaar

• Een verlenging van de vrijstelling voor lampen

voor speciale doeleinden van 3 tot 5 jaar (o.a.

UV-C lampen)

In tegenstelling tot de SLR-verordening betekenen

de wijzigingen in de RoHS-richtlijn nu het einde

voor alle T5/T8 fluorescentielampen en compact

fluorescentielampen met steeklampvoeten binnen

de algemene verlichting. Dit zal een aanzienlijke

impact hebben op afnemers die deze producten

momenteel gebruiken. Het zal echter nog steeds

mogelijk zijn opgeslagen bestaande voorraad te

verkopen en te gebruiken.

Vertrouw op toekomstbestendige

alternatieve producten

LEDVANCE werkt voortdurend aan de verdere

ontwikkeling van innovatieve verlichtings technologieën

en biedt reeds een groot assorti ment

aan efficiënte alternatieven aan. Ledproducten

van LEDVANCE voldoen al ruimschoots aan de

huidige minimum vereisten. De huidige portfoliolijst

maakt de overstap naar een andere technologie

zo eenvoudig mogelijk. Daarnaast biedt

LEDVANCE als handige online tool de ‘LED

Tube Finder’, waar men gemakkelijk en snel de

geschikte ledbuis vindt.

De wijzigingen in de RoHS-richtlijn betekenen het einde voor alle T5/T8 fluorescentielampen

en compact fluorescentielampen met steeklampvoeten binnen de algemene verlichting.

116 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Als marktleider biedt LEDVANCE u een breed

scala aan toekomstgerichte oplossingen

van uitstekende merkkwaliteit.

Betrouwbare partner,

vandaag en morgen

Als marktleider biedt LEDVANCE u een breed scala

aan toekomst gerichte oplossingen van uit stekende

merk kwaliteit. Naast lampen en arma turen omvat

het uit gebreide LEDVANCE-port folio systemen voor

human centric lighting en licht management, als ook

elektronische componenten en slimme producten

voor in huis. Dit port folio, de pro fessio nele service

en een uitstekende prijs-prestatieverhouding

maken LEDVANCE tot betrouw bare partner voor

complexe verlichtings projecten. ❚

Overzicht van de geplande uitfaseringen.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 117


Standnummer

3

Modemuseum Hasselt deed beroep

op B.E.G. Belgium, omdat het

voor de verlichting van de diverse

ruimtes in het museum een DALIsysteem

per kamer wenste.

Eenvoudig programmeerbare

verlichting in Modemuseum Hasselt

De verlichting in een museum verdient de nodige aandacht. Hoe zorg je ervoor dat je exact de juiste hoeveelheid licht laat schijnen op de

kwetsbare stukken, niet te veel en niet te weinig? B.E.G. Belgium ging de uitdaging aan en voorzag Modemuseum Hasselt van een ingenieus

DALI-systeem per kamer.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld B.E.G. Belgium

In 1986 koos het Hasseltse stadsbestuur ervoor

om zich toeristisch te profileren als modestad.

Modemuseum Hasselt was het resultaat: een

eigentijds verankerd museum waar de klemtoon

ligt op westerse mode uit heden en verleden.

Naast klinkende internationale namen zoals

Lanvin, Chanel, Yves Saint Laurent en Versace,

plaatst de collectie ook hedendaagse ontwerpers

met Limburgse roots in de kijker, zoals Martin

Margiela en Raf Simons.

DALI-systeem per kamer

Modemuseum Hasselt deed beroep op B.E.G.

Belgium, omdat het voor de verlichting van de

diverse ruimtes in het museum een DALI-systeem

per kamer wenste. Deze moesten elk afzonderlijk

118 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Install Day

B.E.G. Belgium verwelkomt installateurs graag op

Install Day, op stand nr. 3. Het wordt een technische

stand, waarin systemen als DACO, DALI-LINK en KNX

de hoofdrol opeisen. B.E.G. presenteert er ook de

nieuwigheden PD2N & PD4N, in de uitvoeringen: BMS

DALI-2, DALI-LINK, DALI-SYS, DACO en KNX.

De voorkeur ging naar een eenvoudig

programmeerbaar systeem, dat in geval van

beursrotatie eenvoudig door technici van het

museum opnieuw kan worden geprogrammeerd.

Omdat het een modemuseum is, was het belangrijk

om een minimale en maximale LUX-waarde te hebben.

voorzien zijn van groepen, detectoren, oriëntatielicht,

soft start en scèneregelingen. De voorkeur

ging naar een eenvoudig programmeer baar

systeem, dat in geval van beursrotatie een voudig

door technici van het museum opnieuw kan

worden geprogrammeerd. De tentoon stellingen

in het museum zijn immers niet permanent. Elke

zes maanden is er een nieuwe expo en wijzigt de

opstelling in de kamers ingrijpend.

In alle kamers was wel stroomvoorziening aanwezig,

maar geen DALI. Aangezien het een

renovatie project betrof, was het niet mogelijk

om nieuwe bedrading aan te leggen. Daarom

implemen teerden de specialisten van B.E.G.

Belgium in elke kamer een aparte voeding.

Om alles zo modulair mogelijk te maken werden

de detectoren en drukknopmodules (PBM BLE)

op rails geplaatst. De drukknopmodule PBM BLE

is verwerkt in een aansluitdoos, zodat deze ook

Een moderator uit Parijs was aanwezig bij de programmering, en gaf

bij elk kledingstuk aan hoeveel LUX er precies was toegestaan.

eenvoudig te monteren is. Modemuseum Hasselt

wenste eveneens de branduren van de armaturen

te weten. B.E.G. kon dit bereiken door een DALI-

LINK relais met een urenteller te installeren.

Hoeveel LUX per kledingstuk?

Omdat het een modemuseum is, was het

belangrijk om een minimale en maximale LUXwaarde

te hebben. Dat was een uitdaging, omdat

de limiet al bereikt werd met de minimale LUXwaarde

van de armaturen. Een moderator uit

Parijs was aanwezig bij de programmering, en gaf

bij elk kledingstuk aan hoeveel LUX er precies was

toegestaan. Het maximale en minimale niveau

per lamp kan worden ingesteld met de DALI-LINK.

Dat is een unieke eigenschap, want bij andere

producenten kan dit alleen per groep.

B.E.G. spendeerde ook heel wat tijd aan het

geven van opleidingen. Onder meer technici van

de stad Hasselt, de installateur, mensen van

het studiebureau, de mede-aannemer en het

Modemuseum leerden van B.E.G.-experten alles

over de werking en bediening van het systeem. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 119


Standnummer

117

ELEKTRO-INSTALLATIES

KRIJGEN KLEUR

Voor het aanbod aan elektroleidingsystemen is Pipelife voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen en productverbeteringen om installaties

gemakkelijker, sneller en veiliger te maken. Om elektroleidingen gemakkelijker te herkennen en identificeren, lanceert Preflex, de elektrospecialist

binnen de Pipelife groep, voorbedrade buizen in zeven duidelijk herkenbare kleuren.

Tekst Pipelife | Beeld Pipelife

Met het Preflex-assortiment biedt Pipelife een

oplossing voor elke elektro-installatie, zowel

voor de residentiële markt als voor commerciële

of openbare gebouwen. Met een compleet

aanbod aan voorbedrade buizen, stijve buizen,

inbouwdozen en accessoires vinden elektroinstallateurs

in het aanbod van Preflex alles

wat ze nodig hebben om eender welk type

installatie met kwalitatieve producten af te

werken en daarbij te voldoen aan alle geldende

normen en kwaliteitseisen. Elektro-installaties

met Pipelife-producten verhogen bijvoorbeeld

de brandveiligheid in ziekenhuizen of woonzorgcentra,

maar dragen evengoed bij aan het

dagelijks wooncomfort van huiseigenaars.

Pipelife houdt de vinger aan de pols bij elektroinstallateurs.

Door in gesprek te gaan en werven

te bezoeken speelt de producent in op de noden

en wensen van vandaag met verbeterde producten

en innovatieve oplossingen. Ook de meest recente

productupdate van Preflex is te danken aan de

input van elektro-installateurs.

Voorbedrade buizen met een kleur maken het werk van een elektro-installateur een pak gemakkelijker.

Gemakkelijker, sneller en

veiliger installeren

Het onmiddellijk herkennen van producten is

voor installateurs een belangrijke troef die hun

werk vergemakkelijkt. In één oogopslag het

juiste product terugvinden in het magazijn of de

bestelwagen, bespaart een installateur een pak

waardevolle tijd. Om die reden worden de Preflexproducten

al jaren voorzien van verpakkingen met

kleurcodering. Maar hoe herken je die producten

120 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Je neemt de buis

in de juiste kleur,

checkt snel de

kabel, sluit hem aan

en klaar’

even gemakkelijk nadat ze geïnstalleerd zijn in

vloeren en wanden? Vanuit die vraag ontwikkelde

Preflex voorbedrade buizen in zeven verschillende

kleuren, één specifieke kleur voor elk kabeltype.

Met gekleurde voorbedrade buizen vermijd je

installatiefouten. Als een fout toch voorkomt,

leiden de kleuren ertoe dat de foutieve

bekabeling onmiddellijk opgemerkt wordt. Het

vernieuwde concept zal ook on site opleiding

van nieuw personeel vergemakkelijken. ‘Groen

is voor verlichting, rood is voor stopcontacten’

is nu eenmaal gemakkelijker te onthouden

dan ‘3G1,5 is voor verlichting en 3G2,5 is voor

stopcontacten’. Minder ervaren installateurs

kunnen zo sneller zelfstandig en foutloos werken

na een minimale producttraining.

In één oogopslag zie je waar welke kabel voor bedoeld is.

Pipelife is voortdurend op zoek naar nieuwe

oplossingen en productverbeteringen.

Productverbetering met

grote resultaten

De eerste feedback is bijzonder positief. Installateurs

zijn overtuigd van de voordelen van de

gekleurde buizen. Zij geloven vooral dat de nieuwe

producten hen zullen toelaten om foutloos te

werken en ook veel tijd te besparen op de werf,

vooral bij het aansluiten van de zekeringkast.

Geen gedoe meer om de juiste buis te vinden en

te controleren of ze de juiste kabel bevat. Je neemt

gewoon de buis in de juiste kleur, doet een snelle

check van de kabel, sluit hem aan en klaar.

De zeven kleurcodes zijn makkelijker te onthouden, met een

vlotter en veiliger installatieproces als resultaat.

Install Day

Je ontdekt alle nieuwigheden van Pipelife tijdens

Install Day op 14 oktober. Voor elektro ligt de

focus op de vernieuwde, kleurrijke Preflex-buizen.

Daarnaast ontdek je met Master 3 Plus een

compleet en innovatief binnenrioleringssysteem in

PP. Dat systeem is stiller, sterker en sneller en biedt

heel wat voordelen voor zowel de installateur als de

eindgebruiker. Je vindt Pipelife op stand 117. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 121


Standnummer

215

Hybride behuizing vergemakkelijkt distributie in commerciële gebouwen

HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN

De nieuwe PrismaSeT S kasten van Schneider Electric vergemakkelijken het werk van de installateur die de elektrische distributie in grote

residentiële en commerciële gebouwen moet voorzien. Met één referentie kan de installateur een volledig gemonteerde kast bestellen, met

een robuustheid van industrieel niveau en toch even gemakkelijk te installeren als de kleinste residentiële versies.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Schneider

‘Dankzij PrismaSet S krijgt de elektricien de mogelijkheid om een kast te kiezen die de robuustheid heeft op niveau

van onze industriële kasten, maar die toch geïsoleerd is zoals onze residentiële kasten.’

Het nieuwe aanbod voor elektriciens bestaat uit kasten, bekabelingsoplossingen

en eenvoudige selectietools tot 160A. Samen zorgen ze

ervoor dat de installatie van elektrische distributie in grote residentiële en

commerciële gebouwen gelijkwaardig wordt aan die in kleine, residentiële

toepassingen. Het product is geoptimaliseerd voor de commerciële markt.

“Het portfolio van Schneider Electric was tot nu toe toegespitst op residentiële

kasten (kunststof) enerzijds, en industriële kasten (metaal) anderzijds.

PrismaSeT S is de ideale middenweg tussen die twee uitersten. Dankzij

PrismaSet S krijgt de elektricien de mogelijkheid om een kast te kiezen die de

robuustheid heeft op niveau van onze industriële kasten, dankzij de volledig

122 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Het VDIS-systeem is een innovatie in de commerciële sector, met een focus op

ergonomie. Het stelt elektriciens in staat om de installatie en de verbinding

met de hoofdinkomer op een eenvoudigere manier uit te voeren. Er is minder

kabel nodig en het installeren zelf gaat sneller, ook dankzij de handige

laterale koker. De hoofdinkomer kan daar eenvoudig een plaats krijgen, wat

dan weer ruimte bespaart op de DIN-rail.

De grootte van de kast is ook een voordeel: Schneider biedt deze kast

aan vanaf vier rijen, maar gaat tot acht rijen en biedt zelfs versies mét

gemonteerde koker aan. “Dit biedt de klant de mogelijkheid om zowel in

grotere residentiële projecten (bijvoorbeeld met domotica) als in commerciële

projecten de juiste oplossing te kunnen kiezen”, vervolgt Valgaerts.

Het gamma verzekert een hoge flexibiliteit bij het uitvoeren van de installatie,

onder meer dankzij de bedrading met VDIS-systeem en laterale kabelgoten.

metalen behuizing, maar die toch volledig (Klasse 2) geïsoleerd is – zoals

onze residentiële kasten”, zegt Simon Valgaerts, Marketing Products Manager

Residential & Small Buildings bij Schneider Electric. “Bij commerciële projecten

wordt de installatietijd steeds beperkter. Dan is het natuurlijk handig dat de

kast volledig gemonteerd geleverd wordt, en dat is het geval bij PrismaSeT S.

De elektricien kan dus met één referentie de volledige kast bestellen.”

VDIS-systeem en laterale kabelgoten

Het gamma verzekert een hoge flexibiliteit bij het uitvoeren van de installatie,

onder meer dankzij de bedrading met VDIS-systeem en laterale kabelgoten.

Overal in de markt actief

Met deze unieke innovatie speelt Schneider Electric in op tendensen in de

sector, legt Valgaerts uit: “De moderne elektrotechnische installateur is niet

meer enkel gericht op één marktsegment maar is eigenlijk overal in de markt

actief. Hij komt zowel residentiële toepassingen als grotere commerciële

projecten tegen. Daarom willen we het voor hem zo gemakkelijk mogelijk

maken, zowel in offertefase als tijdens de installatie.”

PrismaSet S zal deel uitmaken van de Rapsody- en eDesign-software die door

Schneider Electric werd ontwikkeld om het ontwerpen van de installaties voor

elektriciens te vergemakkelijken.

Schneider Electric wil zo duurzaam mogelijk zijn. Daarom wordt PrismaSeT S

vervaardigd met gerecycleerde kunststof materialen voor onderdelen in de

achterkant van de behuizing. 70 procent van de verpakking is gemaakt

van gerecycleerd karton en er wordt geen plastic voor eenmalig gebruik

meer gebruikt. ❚

PrismaSeT S wordt vervaardigd met gerecycleerde kunststof materialen voor onderdelen in de achterkant van de behuizing.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 123


CLICK & FIX

MEER

OPBRENGST

X-TRA

ELASTISCH

ENERGIEZUINIG

LUCHTDICHT

THERMISCHE

ISOLATIE

AKOESTISCHE

ISOLATIE

LAGE

ONTVLAMBAARHEID

ALLE

SEIZOENEN

000642-ADVERT


ELEKTROTECH

Flexibel voedingssysteem voor

laadpalen blijkt schot in de roos

Sinds Wieland Electric het voedingssysteem voor laadpalen podis ® lanceerde, staat de telefoon niet stil. Nu de elektrische mobiliteit meer dan

ooit in de lift zit, hebben heel wat installateurs interesse in een efficiënt systeem om meerdere auto’s tegelijk op te laden.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Wieland Electric

Vanaf 2026 zullen alle bedrijfswagens in België elektrisch rijden. We moeten

ons met andere woorden nu al opmaken op een enorme boom van de

elektrische mobiliteit. De infrastructuur moet volgen, en dan is de eerste

vraag: waar blijven de laadpalen? Wieland Electric werkt actief mee aan de

massale uitrol van infrastructuur die daarvoor nodig is. Daarbij gelooft het

bedrijf in collectieve aansluitingen, bijvoorbeeld in parkeergarages.

Toekomstige uitbreidbaarheid

Het flexibele, gedecentraliseerde podis ® -powerbus systeem met vlakkabel

maakt de aansluiting van meerdere laadpalen op één kabel eenvoudig dan

ooit. Koen Notelaers, Sales Director Building Solutions BeLux bij Wieland

Electric: “Met podis ® vermijd je dat de installateur per laadpaal allemaal

aparte kabels moet trekken. Bovendien is het geen probleem om in de

toekomst, als de vraag toeneemt, extra laadpalen toe te voegen. Ook dan

hoeft de installateur geen nieuwe kabel te trekken, hij kan simpelweg een

aftakking op de bestaande vlakbandkabel monteren en moet zelfs niets

meer aanpassen aan de centrale elektriciteitskast. Die toekomstige uitbreidbaarheid

is een handige troef voor een gebouw waar nu nog maar enkele

mensen een elektrische wagen hebben – over een paar jaar liggen de kaarten

wellicht helemaal anders.” ❯

Flexibiliteit is de sleutel van het podis®-systeem.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 125


Ervaring...

www.serelec.be

...voor de

toekomst!

EA 36.22 MI.PUCK

astroklok • 100 geheugenplaatsen • 2 geschakelde uitgangen

2 stuuringangen • programmeren via app • bedienen via app

Advertentie_HugoMuller 197x113mm.indd 1 10/05/2021 16:02

Premium omkastingen voor buitenunits

esthetisch en duurzaam beschermend

Alixo, professional mounting accessories for HVAC/R installations. Made in Europe.

www.alixo.eu - Contact: info@linum.eu

21.165 I&B NL Alixo.indd 1 31/08/2022 14:49:48


ELEKTROTECH

Vanaf 2026 zullen alle bedrijfswagens in België elektrisch rijden. We moeten ons met

andere woorden nu al opmaken op een enorme boom van de elektrische mobiliteit.

Voor de installatie van podis® is geen

kabelgoot en draadgoot nodig.

Voor de installatie van podis ® is geen kabelgoot en draadgoot nodig. De

hele installatie kan gewoon aan de muur worden bevestigd. Door de isolatiedoorborende

contacten van de podis ® -componenten kunnen de aansluitmodules

snel en flexibel worden gepositioneerd, op een locatie naar keuze.

Bovendien is podis ® universeel inzetbaar, want het systeem is geschikt voor

elke laadpaal, ongeacht het merk of type.

Verspreid gebruik

Ook op vlak van vermogen is podis ® klaar voor de verwachte opkomst van

elektrische wagens. “Het is een misvatting om te denken dat je niet toekomt

met één kabel van 63 ampère. Zeker in een parkeergarage is het gebruik

per definitie verspreid. De auto’s laden niet allemaal tegelijkertijd op, en

ze moeten niet allemaal volledig volgeladen worden tot de bestuurder er

opnieuw mee wegrijdt. Het is een totaal verkeerde opvatting dat je 32 ampère

op elk ogenblik op elke laadpaal nodig hebt – dat is geen juiste manier om na

te denken over elektrische mobiliteit”, aldus Notelaers.

‘Het is eenvoudig om in

de toekomst, als de vraag

toeneemt, extra laadpalen

toe te voegen’

In een later stadium kan het systeem gekoppeld worden met software die voor

een efficiënte verdeling van de energie over de laadpalen zorgt. Notelaers: “Zo

kan het systeem rekening houden met de status van elke batterij: is die nog

voor 90 procent opgeladen, of slechts voor vijf procent? Het is ook mogelijk

om aan te duiden hoelang het voertuig ter plaatse blijft: een auto die na

een halfuur alweer weg moet kunnen rijden vraagt een vol vermogen, in

tegenstelling tot wanneer de werknemer een hele dag op kantoor verblijft.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 127


ELEKTROTECH

OPLOSSINGEN VOOR ENERGIE-EFFICIËNTE

GEBOUWAUTOMATISERING

Tijdens de afgelopen editie van Light + Building stelde Beckhoff Automation zijn oplossingen voor gebouwautomatisering voor over ver schillende

technische systemen heen. De focus lag op toekomstbestendige technologie voor duurzame en energie-efficiënte gebouwen. Dankzij de

PC-gebaseerde sturing is het immers mogelijk om alle functionaliteiten binnen een gebouw samen te brengen op één platform en consistent

aan te sturen door middel van TwinCAT automatiseringssoftware, IoT-functies en concepten voor intelligent energie monitoren incluis. Een

mooi voorbeeld is het nieuwe MX-System dat zich opwerpt als een compacte automatiseringsoplossing voor airco- en ventilatiesystemen waar

geen stuurkast voor nodig is.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Beckhoff Automation

Iedereen die bezig is met duurzaamheid, CO 2

-besparingen en maatschappelijke

verant woorde lijk heid moet zich dezelfde vraag stellen: Hoe kan ik voor

een aanzienlijke reductie zorgen in het wereldwijde energieverbruik? Het

antwoord is te zoeken in gebouwen. En het is niet louter een ecologisch

antwoord meer, het wordt ook steeds meer een economische kwestie. Enkel

gebouwen die geoptimaliseerd zijn in functie van hun energieverbruik

en die op een gepaste manier energie kunnen monitoren en meten en

hier autonoom op kunnen ingrijpen, zijn bestemd voor de toekomst. Door

alle technieken te verbinden in één systeem voor gebouwautomatisering,

zoals dat van Beckhoff met zijn PC-sturing, kunnen we de belofte van een

duurzame, energie-efficiënte constructie en gebruik waarmaken. Iedereen

in de waardeketen profiteert hiervan. Architecten genieten van maximale

creatieve vrijheid met optimale functionele efficiëntie. Planners kunnen een

meer betrouwbare planning opmaken met een gereduceerde complexiteit.

Systeem integratoren plukken de voordelen van de eenvoudigere engineering

Door alle technieken te verbinden in één systeem voor gebouwautomatisering,

zoals dat van Beckhoff met zijn PC-sturing, kunnen we de belofte van

een duurzame, energie-efficiënte constructie en gebruik waarmaken.

en de verbeterde proces betrouw baar heid. Gebruikers kunnen uitbatings- en

onder houds kosten tot een minimum reduceren. En investeerders, ten slotte,

krijgen de best mogelijke bescherming voor hun investering.

Dankzij de lancering van MX-System is de schakelkast overbodig geworden.

Alles configureren in plaats van programmeren

Maar wat kan er nu zoal met de TwinCAT soft ware voor gebouwautomatisering?

Een eerste voor beeld is de TF8050 oplossing voor ver lichting. Hoe

uitgebreider een systeem voor ver lichting wordt, hoe meer de voordelen

van de Beckhoff technologie zich zullen tonen. Zo zorgt het gebruik van

gedecen traliseerde bus koppelingen in de netwerk infrastructuur voor aanzienlijk

lagere eisen voor bekabeling. Alle functies voor verlichtingen

worden in één plat form ondersteund, zoals bediening van op afstand, het

importeren en exporteren van Excel data of eenvoudige maatregelen voor

128 | INSTALLATIEENBOUW.BE


ELEKTROTECH

onderhoud. De TF8050 oplossing omvat ook functies voor een Human

Centric Lighting concept en DALI-2 sensoren. Alles laat zich eenvoudig

configureren, zonder dat er programmeer skills voor nodig zijn. Beckhoff

beschikt daarnaast ook over een BACnet oplossing, een gestandaardiseerd,

fabrikanton afhankelijk communicatie protocol voor gebouw automatisering.

Dit vindt toepassing bij HVAC, lichtsturing, en veiligheids- en brand detectietechnologie.

De implementatie van dit protocol kan eenvoudig gebeuren met

Beckhoff industriële PC’s of embedded PC’s, met de volledige onder steuning

van alle diensten.

Klaar voor IoT

Met de definitieve doorbraak van digitalisering, zijn ook IoT-functies naar

gebouwautomatisering gekomen. Wie verbinding wil maken met de cloud,

kan dat eenvoudig binnen TwinCAT. De focus ligt niet zozeer op de pure

implementatie van protocollen (zoals TF6710), maar eerder op gerichte

communicatie met diensten in de cloud (zoals de Microsoft Azure IoT hub

‘Deze technologie maakt

het mogelijk om alle

functionaliteiten binnen een

gebouw samen te brengen

op één platform’

De implementatie van BACnet kan eenvoudig gebeuren met Beckhoff’s industriële

PC’s of embedded PC’s, met de volledige ondersteuning van alle diensten.

of Amazon Web Services IoT). Dit gebeurt in de achtergrond, zodat de

communicatie verbinding veel een voudiger en meer native te realiseren is

dan met een directe verbinding via het MQTT protocol. De gebruiker heeft

toegang tot deze functio naliteiten via PLC-functieblokken om een voudig

proces gegevens vanuit de TwinCAT runtime naar communicatie diensten in

de cloud te sturen of om gegevens van deze diensten te ontvangen.

Met de definitieve doorbraak van digitalisering, zijn ook IoTfuncties

naar gebouwautomatisering gekomen. Wie verbinding wil

maken met de cloud, kan dat eenvoudig binnen TwinCAT.

Compactere hardware voor meer flexibiliteit

Ook aan de hardwarekant beschikt Beckhoff over innovatieve technologie om

het leven makke lijker te maken. Dankzij de lancering van MX-System is de

schakelkast overbodig geworden. De combinatie van de basisplaat met de

functie modules kan alle taken en features van een schakel kast overnemen:

energie toevoer, beveiliging en verdeling van zekeringen, opwekking en

bewaking van hulp spanningen, volgorde controle met de in- en uitgangen,

besturing van motoren en actuatoren, net als het aansluitings niveau voor

de veld apparatuur. De gebruiker kan zelf de configuratie maken van IPC,

I/O, motion, relais- en systeem modules die het beste past voor zijn specifieke

toepassing. De certificatie van alle componenten op basis van inter nationale

standaarden maakt dat MX-System wereldwijd gestandaardiseerd kan

worden. Het is een oplossing die de inspanningen die nodig zijn voor het

plannen, assembleren, installeren en onderhouden van installaties enorm

vereenvoudigt. Bovendien is de volledige voet afdruk van het systeem kleiner,

terwijl er een grotere beschik baarheid en flexibiliteit gerealiseerd wordt. In

elke fase in de levenscyclus van een sturingssysteem, zorgt MX-System voor

enorme voordelen ten opzichte van klassieke schakelkasten. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 129


ELEKTROTECH

TECHNIEK, BEHEER ÉN ONTWERPVRIJHEID

komen samen in nieuw intercomsysteem

Intratone is gespecialiseerd in toegangscontrole en intercomsystemen, die continu worden doorontwikkeld op basis van nieuwe inzichten én

wensen uit de markt. Een mooie voorbeeld hiervan is Vendône; een nieuw intercomsysteem waarin actuele wensen in techniek, beheer en

uitstraling perfect samenkomen.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Intratone

Intratone staat voor intercomsystemen met realtime

updates, die eenvoudig op afstand beheerd

kunnen worden. “Met onze oplossingen gaan

gemak, veiligheid en betrouw baarheid hand

in hand”, vertelt Marketing Manager Benelux

Edwin van Reijsen. “De intercom systemen

zijn boven dien eenvoudig te installeren en

vergen slechts weinig tot geen onder houd.

In combinatie met een Europese productie,

lange levens duur en een opti maal gebruik

van het mobiele telefoon netwerk weten we

zowel gebouw eigenaren, gebouw beheerders

als bewoners te over tuigen. Nu én richting

de toe komst. Bij de innovatie, ontwikkeling

en verbetering van onze toegangs controle- en

intercom systemen kijken we altijd kritisch naar

wat de markt vraagt én nodig heeft. Welke

wensen zijn er in techniek, beheer en uitstraling?

Maar ook: is er sprake van veranderende woonbehoeften?

En wat betekent dit voor onze

toegangscontrole- en intercom systemen? Welke

uitdagingen spelen er?”

én een voudig sleutel beheer naar het hoogste

niveau worden getild. “Sleutels zijn het meest

precaire onderdeel van de toegangscontrole”,

aldus Van Reijsen. “Immers komt het regelmatig

voor dat bewoners sleutels verliezen, waardoor

de voordeur kwetsbaar wordt. En ook kapotte

sleutels en cilinders zijn aan de orde van de dag.

Om beheerders ook op dit vlak te ontzorgen en

‘Sleutels zijn het meest precaire onderdeel

van de toegangscontrole’

Volledig personaliseerbaar

Anno 2022 willen woningbouwverenigingen,

Verenigingen van Eigenaren, gebouwbeheerders

én bewoners hun intercom systemen nog meer

dan voorheen kunnen personaliseren, weet Van

Reijsen. “Bijvoor beeld door in de LCD-display

een logo of eigendoms etiket op te nemen. Maar

ook door de display nog meer onder deel te laten

worden van de esthetiek van het gebouw. Hier

spelen wij op in met een volledig personaliseerbaar

front waarop, naast een uitgebreid gamma

kleuren, ook een logo en/of foto naar keuze

geprojecteerd kan worden.”

Eenvoudig sleutelbeheer

Een belangrijke marktwens is bovendien een

systeem waar door je niet alleen spreekt, luistert

en gezien wordt, maar die tevens beschikt over

een Proximity-lezer zodat gemak, veilig heid

Proximity-badges maken een eenvoudige toegang én sleutelbeheer mogelijk.

130 | INSTALLATIEENBOUW.BE


ELEKTROTECH

tijd en kosten te besparen, maakt onze nieuwste

intercomoplossing gebruik van een Proximitybadge

die eenvoudig, op afstand en via de

beveiligde Intratone managementportal op

de desktop, tablet of smartphone uitgegeven,

ingetrokken en geautoriseerd kan worden.

Hierdoor blijven beheerders en bewoners volledig

in control. In het geval van verhuizingen hoeven

beheerders niet meer op locatie te komen voor

hun mutatiebeheer. Naar wens kan bovendien

(tijdelijke) toegang worden verleend aan

bijvoorbeeld thuiszorgmedewerkers. Maar ook

aan installateurs, schilders en andere onderhoudspartijen,

die op een vooraf bepaald moment

hun werkzaamheden komen uitvoeren. Een

welkome feature in het kader van thuiswerken

is dat bijvoorbeeld van 8.30 tot 17.00 uur de

bedrijfsnaam in de display kan worden getoond,

terwijl van 17.00 tot 9.00 uur de familienaam

zichtbaar is.”

Vendône front met

bedrijfslogo.

Hoogwaardig, stabiel en draadloos

Onderscheidend aan de systemen van Intratone

is het gebruik van het mobiele telefoonnetwerk.

Van Reijsen: “We plaatsen een zeer bestendig

intercomsysteem met simkaart op de gevel,

die in verbinding staat met het elektronische

sluitsysteem van de toegangsdeur. Hierdoor zijn

gebruikers niet langer afhankelijk van bedrading

of lokale draadloze wifi- of bluetooth-netwerken.

Het GSM-netwerk garandeert een hoogwaardige,

stabiele en draadloze verbinding van de intercom

naar de smartphone en vice versa. Dankzij

een wereldwijd bereik kunnen bewoners – ook

wanneer zij niet thuis zijn – hun bezoeker(s)

duidelijk te woord staan en/of de deur openen

voor de pakketbezorger. Via de Intratone App kan

naar wens ook video aan het systeem worden

gekoppeld. Ook is communicatie via een vaste

(land)lijn mogelijk. Een separate binnenpost is

dus niet meer nodig.”

Subtiele verwijzing naar

de Franse roots

Intratone is een merk van het beursgenoteerde

Cogelec en vindt haar oorsprong in Frankrijk.

Niet verwonderlijk dus dat de naam van de

nieuwste intercom subtiel verwijst naar de Franse

streek Vendée, waar nog altijd het hoofdkantoor

en de fabriek van Intratone gevestigd zijn.

“Vendône is half mei geïntroduceerd tijdens

ons partnerevent, waarin kennis werd gedeeld

en samen naar de toekomst van toegangscontrole

en intercomsystemen werd gekeken”,

aldus Van Reijsen. “Het intercomsysteem zal

vanaf nu ook via deze partners te bestellen

zijn. Omdat Vendône zowel in een inbouw- als

opbouw variant verkrijgbaar is, wordt voor

ieder gebouw en iedere situatie een passende

oplossing geboden.” ❚

Vendône front met een

foto van Amsterdam.

Anno 2022 willen woningbouwverenigingen, Verenigingen van Eigenaren, gebouwbeheerders

én bewoners hun intercomsystemen nog meer dan voorheen kunnen personaliseren.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 131


ELEKTROTECH

EEN STERK LICHT VOOR

EEN STERK MERK

Sterke merken staan nooit stil, ze blijven evolueren. Dat heeft ook het bekende automerk Mercedes-Benz goed begrepen. Enkele jaren geleden

werd de marketingaanpak grondig aangepast en werd de wereldberoemde driepuntige ster de hoofdrolspeler. Maar ook wat betreft de

verkoop- en servicepunten is een wereldwijde rebranding uitgerold.

Tekst Tom Rampelbergh | Beeld RZB, Linus Linter Fotografie | Berlin

MAR2020, zo heet de grote rebrandingoperatie

in de retailsector die door Mercedes-Benz werd

gelanceerd. Het automerk werkte samen met

GRAFT Architects in Berlijn aan dit concept. In

een uitgebreide catalogus staan tips, richtlijnen

en hulpmiddelen verzameld om de winkels en

servicepunten aan te pakken. Enkele kenmerken

van dit nieuwe concept: modulaire ‘touchpoints’,

naadloze overgangen tussen interieur en exterieur,

opvallende architectuur en een hoogwaardig

interieurontwerp. In het Duitse Bamberg werd

recent een mooi voorbeeld gerealiseerd: het Auto-

Scholz Experience Center. En wie Bamberg zegt, zegt

meteen ook RZB. De Duitse verlichtingsfabrikant is

in dit project de verlichtingspartner.

Een echte customer journey

Een speciale beleving vanop het moment

dat je binnenstapt tot je weer buitengaat.

Op een andere manier kan je een bezoek

aan het Experience Center niet omschrijven.

Want bij Mercedes-Benz gaat het niet langer

over een winkel of een verkooppunt, wel over

een Experience Center waar een hostess de

klanten onthaalt en de intrede in de wereld

van Mercedes-Benz in goede banen leidt. Een

gesprek gebeurt niet langer aan een tafeltje,

wel mobiel, situationeel en met flexibel gebruik

van multimedia en mobiele apparaten. “Een

dergelijke customer journey vereist dan ook

specifieke verlichting”, aldus Philippe Englebert

van RZB. “Het juiste licht op de juiste plaats

is voor de effectieve merk-enscenering en de

gewenste klantbeleving van groot belang.”

Binnen en buiten

Englebert: “We noemden al de opvallende architectuur

en de naadloze overgang tussen interieur

en exterieur als opvallende kenmerken. Het oversized

dak en de grote glas oppervlakken bewijzen

ook bij het Auto-Scholz Experience Center in

Bamberg deze strategie. Onze Ledona-inbouwspots

met IP65 dragen meer dan hun steentje

bij. Ze geven het dak lichtheid en een zwevend

karakter terwijl de optische voortzetting van de

spots (door de weer spiegeling in het glas, nvdr)

Auto-Scholz in Bamberg,

met opvallende architectuur

en verlichting van RZB.

132 | INSTALLATIEENBOUW.BE


ELEKTROTECH

Spreek niet langer over een winkel of een garage, wel

over een Mercedes-Benz Experience Center.

‘De verlichting

speelt een

cruciale rol’

een bijkomend gevoel van ruimte creëren.

Onze producten ondersteunen bovendien de

differentiatie van de verschillende modellen van

de merken Mercedes, AMG en smart die samen

onder één dak staan te pronken. De Rondosinbouwspots

geven de details van de voertuigen

optimaal weer. Hier worden namelijk koudwitte

lichtkleuren ingezet. In de aangrenzende ruimtes,

daar waar de klanten rustig met de werknemers

van het Experience Center kunnen praten,

gebruiken we warmwitte lichtkleuren.”

Op maat en aanpasbaar

Naast de talrijke inbouwspots die zowel binnen

als buiten voor de algemene verlichting zorgen,

creëerden de verlichtingsspecialisten van RZB

ook een scala individueel ontworpen verlichtingsoplossingen.

“Deze zetten we in bij de lades waar

de oppervlaktepatronen worden getoond”, legt

Englebert uit. “Wordt een lade opengetrokken,

dan gaat er automatisch licht branden. Bovendien

hielden we rekening met de talrijke events die

in het Experience Center worden georganiseerd,

gaande van specifieke klantevenementen tot de

presentatie van nieuwe wagens. Met aanpasbare

en dynamische lichtscenario’s liggen specifieke

verlichtingsscenario’s binnen handbereik.” ❚

RZB: ‘Onze verlichting zet alle wagens in het juiste licht en creëert een gezellige sfeer in de

ruimtes waar klanten in gesprek gaan met de werknemers van het Experience Center.’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 133


DuoSeal.

De waterdichte plug

voor natte ruimtes.

DuoSeal

De fischer DuoSeal is een 2-componenten

plug die het boorgat in natte ruimtes afdicht

zonder extra afdichtmiddel. De nylon plug is,

samen met de meegeleverde schroef, getest

door het test- en certificeringsinstituut

van de Säure Fliesner Vereinigung e. V..

De waterdichtheid werd bevestigd volgens

ETAG 022 en DIN 18534 tot en met de

waterblootstellingsklasse W3-I.

De DuoSeal in combinatie met de

meegeleverde schroef is dus geschikt voor

toepassingen in commerciële, particuliere

en openbare natte ruimtes die vaak worden

blootgesteld aan spatwater en tijdelijk

opgehoopt water. Hou rekening met de

nationale voorschriften voor het gebruik van

pluggen in natte ruimtes.

www.fischer.be


ELEKTROTECH

NIEUWE DNV-CERTIFICERING VOOR VX25 RI-

4POWER-REEKS

Stroomvoorziening moet veilig en snel zijn, zowel aan land als op volle zee. Door de toenemende vraag naar schepen groeit het aantal

orders bijna dagelijks, en de scheepsbouw vereist snelheid, veiligheid en standaardisering over de volledige waardeketen. Met de nieuwe

DNV-certificering voor de VX25 Ri4Power bewijst Rittal dat zijn laagspanningsschakelsysteem geschikt is voor maritieme toepassingen en

gebruikers toelaat om aan de eisen van de sector te voldoen.

Tekst en Beeld Rittal – Copywriter Evoke Jesse Huybrechts

Alles begint en eindigt met een veilige

stroomvoorziening, of het nu gaat om slimme

cabines op cruiseschepen of om verzekerde

voorziening voor offshore-installaties op volle

zee. Ook voordien, tijdens de bouw van het schip

op de scheepswerf bijvoorbeeld, zijn snelheid

en gecertificeerde veiligheid wat ertoe doet.

De eisen voor de industrie nemen voortdurend

toe omdat de vraag naar nieuwe schepen bijna

elke dag toeneemt, gedreven door het groeiende

aantal orders voor tankers en containerschepen.

Deze trend vraagt om efficiëntie over de gehele

waardeketen van de scheepsbouw. Dat is waar

Rittal kan helpen.

het ook als een kwaliteitslabel worden gezien

voor producten die in niet-maritieme industriële

toepassingen gebruikt worden.


Veilig, ook op volle zee

Met de nieuwe DNV-certificering voor het type

geteste VX25 Ri4Power schakel- en verdeelsysteem

bewijst Rittal dat zijn modulaire systeem, dat ook

het goedkeuringsproces voor klanttoepassingen

vereenvoudigt, geschikt is voor de wereldzeeën.

Bovendien zijn de gegevens vooraf beschikbaar

voor de scheepvaart.

Het VX25 Ri4Powersysteem biedt eveneens

bescherming tegen toevallige lichtboogvorming

(‘accidental arcflash’) en is gecertificeerd tot maar

liefst 3.840 ampère. Bovendien kunnen gebruikers

nu voldoen aan de vereisten van de scheepsbouwindustrie,

door middel van een systeemoplossing

op basis van de VX25 koppelbare kasten en met

gecoördineerde systeemaccessoires.

Wie of wat is de DNV?

Het DNV, gevestigd in Bærum (Noorwegen),

is een internationaal classificatiebureau en

dienstverlener op het gebied van technisch advies,

ingenieursservices, certificeringen en risicobeheer.

Het is het grootste scheepsclassificatiebureau

ter wereld. De DNV-GL certificering bevestigt

de ongevoeligheid van de seinapparatuur voor

trillingen, schokken en stoten. Daardoor kan

INSTALLATIEENBOUW.BE | 135


KLIK,

KLIK,

SELECT

Productkeuze was nog nooit zo eenvoudig.

Met KSB Select!

KSB Select is een handige online shopping interface voor iedereen die op zoek is

naar het juiste KSB product voor zijn behoeften.

KSB Select omvat het standaardprogramma van KSB producten en biedt u een

geconfigureerd, gebruiksklaar product waarin alle technische KSB knowhow is

verenigd. Alle productdocumentatie, zoals curven, technische gegevens, CAD- en

BIM-gegevens, kan ook worden gedownload.

Meer informatie www.ksb.com/nl-be/fullregistrierung


VEILIGE, DUURZAME EN

MILIEUVRIENDELIJKE WERKKLEDIJ

Investeringen in de ontwikkeling van nieuwe producten en geavanceerde technologieën zijn een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsfilosofie

van MEWA. De textieldienstverlener optimaliseert voortdurend zijn grondstofbesparende procestechnologieën en is daarmee de koploper in

de branche. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van textiel, zoals werkkleding en beschermende kleding. Om dat te bereiken, werkt MEWA

nauw samen met experts op vlak van onderzoek, onderwijs en praktijk.

Tekst en Beeld MEWA

Eigen ontwikkelingsafdeling

voor werkkleding en

beschermende kleding

Mechelen, mei 2022 - Bij MEWA ligt de

focus bij de ontwikkeling van textiel zoals

werkkleding en bedrijfs textiel altijd op kwaliteit

en duurzaamheid, want duur zaam werken is

de beste manier om grond stoffen te sparen. Er

worden uit sluitend hoog waardige materialen

gebruikt, die vol doen aan de eisen van de werk -

omgeving en aan de hoge eisen van industrieel

wassen. In de eigen ontwikkelings afdeling voor

werkkleding en bescher mende kleding worden

nieuwe collec ties ontworpen en wordt bestaande

kleding verder ont wikkeld in samen werking met

stoffen fabrikanten en onderzoeks instituten. De

veer kracht en de duurzaam heid van de werkkleding

worden getest tijdens intensieve testprocedures

in het eigen technisch centrum

en in gecertificeerde instituten. Het resultaat:

verbeterde en duur zame stoffen met nieuwe,

extra beschermende functies, zoals antistatische,

las- of chemische bescherming.

Geoptimaliseerde testprocedure

in het eigen technisch centrum

Voor de lancering van een nieuwe

werk kleding collectie wordt de stof eerst getest

in het technisch centrum van MEWA in het

Duitse Wiesbaden. ›

In het eigen technisch centrum worden de stoffen getest op scheurvastheid, kleurechtheid en slijtvastheid voordat de werkkleding vervaardigd wordt.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 137


BENELUX.LEDVANCE.COM

ZIT U BINNENKORT

IN HET DONKER?

WIJ HEBBEN DAAR DE

OPLOSSING VOOR.

Ontdek meer over

de SubstiTUBE

T8 PRO UO EM:

STAP NU OVER OP

EU-CONFORME LED BUIZEN!

Vanaf 25-08-2023 mogen fluorescentielampen

volgens de RoHS-richtlijn niet meer in de handel

worden gebracht in de EU. Stap daarom nu over

op OSRAM SubstiTUBE T8 PRO UO EM. Ze zijn

ontwikkeld voor veeleisende taken in de industrie,

magazijn en detailhandel en overtuigen met een

lichtstroom tot 4.100 lm, een levensduur tot 75.000 uur¹

en een zeer hoge schakelstabiliteit. Verdere highlights:

een efficiëntie tot 175 lm/W en lage flikkering volgens

EU 2019/2020.

Compleet armatuur nodig?

Combineer SubstiTUBE T8 met de

robuuste LEDVANCE DAMP PROOF

Housing (IK08/IP65).

2

LEDVANCE is licentiehouder van productmerk

OSRAM voor lampen in algemene verlichting

1

L70/B50

2

Kijk voor de precieze voorwaarden op www.benelux.ledvance.com/garantie


In het technisch centrum van MEWA wordt de kleding

getest op duurzaamheid en slijtvastheid.

Voor het vervaardigen van de nieuwe bedrijfskledingcollectie 'PEAK' worden

zo'n 75 procent duurzame en grondstofbesparende materialen gebruikt.

Trend naar degelijke en

duurzame werkkleding

Bij de keuze van werkkleding is duurzaamheid

steeds vaker een doorslaggevende factor voor

bedrijven en ondernemingen. Daarom bieden

gecertificeerde textieldienstverleners een milieuvriendelijke

en grondstof besparende verhuurservice

voor bedrijfsuitrusting. MEWA gaat nog

een stap verder en heeft onlangs haar eerste

collectie uit gerecycleerd materiaal ontwikkeld.

Peak is werkkleding met uitstekende functionele

eigenschappen en heeft de look van een

modieuze outdooroutfit. De polyestergarens

die ervoor gebruikt werden, zijn uitsluitend

gemaakt van gerecycleerde PET-waterflessen. Die

worden gecombineerd met biologisch katoen.

In totaal worden voor het vervaardigen van

MEWA PEAK ongeveer 75 procent duurzame en

grondstofbesparende materialen gebruikt.

Bij het testen wordt de stof ten minste 30 keer

gewassen, behandeld en vervolgens getest op

zaken als scheurvastheid, kleurechtheid en slijtage.

"De klant kan ervan op aan dat aan alle nodige

veiligheidsnormen wordt voldaan en dat ze

optimaal zijn afgestemd op de zorgprocessen.

Onze manier van werken voldoet aan de

specificaties van internationaal geldende ISOnormen",

verklaart Danny Vermeir, technisch

directeur MEWA Servibel.

De kwaliteit van de gerecycleerde materialen

vormt een grote uitdaging bij het aanbieden van

duurzame textieldiensten. Het gaat hier vooral

om sterkte, die cruciaal is voor werkkleding. "De

afgelopen jaren is de kwaliteit van gerecycleerd

polyester aanzienlijk verbeterd en is de bereidheid

om te investeren in de recyclingsector over het

algemeen toegenomen - ook in ons netwerk",

vervolgt Danny Vermeir. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 139


Drukbehoudstations

voor Canadees zero

emissie warmtenet

Na vier jaar van ontwikkeling en voorbereiding is de hoofdstad van Canada, Ottawa, klaar om versneld toe te werken naar een toekomst bestendig

en zero emissie warmtenet. Met het Energy Services Acquisition Program (ESAP) project wordt het bestaande district-energiesysteem, dat

80 parlements- en overheidsgebouwen (totale vloeroppervlakte: > 1.83 miljoen m 2 ) van warmte en 67 parlements- en overheidsgebouwen

(totale vloeroppervlakte: 1.73 miljoen m 2 ) van koude voorziet, flink gemoderniseerd.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld KOREX Benelux

Het oude stoomnet in het hoofdstedelijke gewest maakt als eerste in Noord-

Amerika plaats voor een elektrisch systeem voor koeling en lage temperatuur

warm water voor verwarming. Het nieuwe energiesysteem zal de uitstoot van

broeikasgassen flink verminderen, ozonafbrekende koelmiddelen uitfaseren

en de kosten verlagen om essentiële temperatuurbeheersing te leveren

aan de parlements- en overheidsgebouwen in het centrum van Ottawa. De

Ottawa-rivier zal helpen om het water te koelen dat gebruikt zal worden om

alle op het netwerk aangesloten gebouwen te koelen.

Voor de warmte- en koudelevering zijn zes power plants aangewezen: Cliff,

Tunney’s, NPB, NRC, RCMP en Confederation Hights. Belangrijk onderdeel van

het energiesysteem zijn de AIR-SEP ® drukbehoudstations van KOREX Benelux,

Begin mei zijn de AIR-SEP® drukbehoudstations opgeleverd en in een 40ft High Cube container vanuit de fabriek in Duitsland naar Canada verstuurd.

140 | INSTALLATIEENBOUW.BE


die zorgdragen voor het drukbehoud en de vacuümontgassing, expansie,

vuilopvang en bijvulling van de installaties. De drukbehoudstations bestaan

hiertoe uit een expansietank met instroomventiel, ontluchtingsventiel,

bijvulautomaat en drukbehoudpomp, die luchtbellen uit het leidingsysteem

elimineren. Hierdoor kan het installatiewater beter doorstromen, met als

resultaat een hoger rendement, minder storingen en een aanzienlijk langere

levensduur van de installaties.

Compacte en complete expansieautomaat

Het zaadje voor het project in Ottawa werd al in 2018 geplant, toen Mario

van Gorsel, directeur van KOREX Benelux tijdens de ISH beurs in Frankfurt

in contact kwam met een grote handelsonderneming in HVAC-apparatuur.

“We hebben een prettig gesprek gehad, maar op dat moment speelden geen

relevante projecten”, vertelt Van Gorsel. “Dat veranderde in 2020. Toen nam

de handelsonderneming opeens weer contact op. Men was op zoek naar een

compacte en complete expansieautomaat, die alle functies (drukbehoud,

vacuümontgassing, expansie, vuilopvang en bijvulling) volautomatisch en

geïntegreerd kon controleren én uitvoeren. De AIR-SEP ® maakt dit zonder

problemen mogelijk.”

Eerste fase

Als eerste fase van het ESAP-project wordt de RCMP power plant ingericht,

met een verwarmingsvermogen van 18 MW, een waterinhoud voor

verwarming van 550.000 liter, een druk van 2,5 Bar en een totale expansie

van 13.000 liter. “Begin mei hebben wij de AIR-SEP ® drukbehoudstations voor

dit deelproject opgeleverd en in een 40ft High Cube container vanuit onze

fabriek in Duitsland naar Canada verstuurd”, vertelt Van Gorsel. “Het gaat

hierbij om 6 cascade aangesloten AIR-SEP ® drukbehoudstations. De RCMP

power plant wordt aan de verwarmingszijde gekoppeld aan 4 AIR-SEP ® units,

met een waterinhoud voor expansie van 2.400 liter (totale inhoud: 9.600 liter).

Voor het drukbehoud aan de koelzijde zijn twee AIR-SEP ® units geleverd met

een waterinhoud voor expansie van gezamenlijk 4.800 liter. Ook hebben we

alvast 2 AIR-SEP ® units geleverd voor de power plant van Tunney’s.”

Afwijkende temperatuurtrajecten

Op dit moment is KOREX Benelux druk bezig met de engineering van

de AIR-SEP ® drukbehoudstations voor de Cliff power plant, die een

verwarmingsvermogen heeft van maar liefst 120 MW. “Leuk detail in het

ESAP-project is dat het temperatuurverschil tussen dag en nacht in Canada

vele malen groter is dan in de Benelux”, vertelt Van Gorsel. “In Nederland

hebben we maar twee keer per jaar een moment dat alle verwarming

tegelijkertijd uitgaat en weer aangaat (mei en oktober). In Canada gebeurt

dit echter twee keer per dag. Het is daar heel gebruikelijk dat overdag

gekoeld en ’s nachts verwarmd wordt. Waar in Nederland een aanvoer- en

retourtemperatuur van 80-70°C of 70-60°C voor verwarming gebruikelijk is,

is dit in Canada 90-70°C. En waar de koeling in Nederland 12–16°C is, wordt

in Canada gerekend met een temperatuur van 4-6°C. In onze engineering

houden we hier nadrukkelijk rekening mee, waardoor ook onze installaties in

Canada perfect zullen functioneren.” ❚

‘Leuk detail in het

ESAP-project is dat het

temperatuurverschil tussen

dag en nacht in Canada vele

malen groter is dan in de

Benelux’

De RCMP power plant wordt aan de verwarmingszijde gekoppeld aan 4 AIR-SEP® units, met een waterinhoud voor expansie van 2.400 liter (totale inhoud: 9.600 liter).

INSTALLATIEENBOUW.BE | 141


INSTALLATIE&BOUW

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

PARTNER WORDEN

VAN INSTALLATIE & BOUW?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op installatieenbouw.be

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op installatieenbouw.be

verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +32 50 36 81 70

• Ga naar installatieenbouw.be/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

installatieenbouw.be


Installatiepartners

Voor uitgebreide informatie over de

Installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.be/bedrijf

AIRX BVBA

Klein Dalenstraat 45D

3020 HERENT

T +32 498 53 76 48

E info@airx.be

W www.airx.be

BEGETUBE NV

Kontichsesteenweg 53/55

2630 AARTSELAAR

T + 32 3 870 71 40

F + 32 3 877 55 75

E info@begetube.com

W www.begetube.com

CLIMAWAYS BVBA

Uilenbaan 148b

2160 WOMMELGEM

T +32 3 218 77 50

E info@climaways.be

W www.climaways.be

ELTAKO SCHAKELMATERIAAL

Verdeeld door SERELEC NV

Gasmeterlaan 207

9000 GENT

T +32 9 223 24 29

F +32 9 225 46 79

E info@serelec.be

W www.eltako.be

A DIVISION OF

ANTARGAZ NV

De Kleetlaan 5A

1831 DIEGEM

T +32 2 246 00 00

E info@antargaz.com

W www.antargaz.be

BELIMO BELGIUM

Cokeriestraat 3A

1850 GRIMBERGEN

T +32 2 210 56 86

E info@belimo.be

W www.belimo.be

COOLWORLD RENTALS BVBA

Adequat NV Business Center

Brusselsesteenweg 159

9090 MELLE

T +32 9 335 26 90

T 0800 88900 (gratis)

E sales@coolworld-rentals.be

W www.coolworld-rentals.com

EQUANS BELUX

Boulevard Simón Bolívarlaan 34

1000 BRUSSEL

T +32 2 370 31 11

E info@equans.be

W www.equans.be

AQUADOMO

CATEC

Stropstraat 1

9000 GENT

T +32 9 240 03 91

E info@aquadomo.be

W www.aquadomo.be

Turfschipper 114

2292 JB Wateringen

T + 31 174 272 330

E info@catec.nl

W www.catec.be

DELABIE BENELUX

Bergensesteenweg 106 A, bus 5

1600 SINT-PIETERS-LEEUW

T +32 2 520 16 76

E info@delabiebenelux.com

W www.delabiebenelux.com

EURO-INDEX BV

Leuvensesteenweg 607

1930 ZAVENTEM

T +32 2 757 92 44

F +32 2 757 92 64

E verkoop@euro-index.be

W www.euro-index.be

BECKHOFF AUTOMATION BVBA

Klaverbladstraat 11.2/2

3560 LUMMEN

T +32 13 25 22 00

F +32 13 25 22 01

E info@beckhoff.be

W www.beckhoff.be

CEBEO

Eugène Bekaertlaan 63

8790 WAREGEM

T +32 56 23 80 00

F +32 56 23 80 10

E info@cebeo.be

W www.cebeo.be

DUCO PROJECTS

Handelsstraat 19

8630 VEURNE

T +32 58 33 00 33

E info@duco.be

W www.duco.eu

FACQ

Leuvensesteenweg 536

1930 ZAVENTEM

T +21 2 719 85 11

E info@facq.be

W www.facq.be

B.E.G BELGIUM

Generaal de Wittelaan 17 C

2800 MECHELEN

T +32 3 8878100

E luxomat@beg-belgium.be

W www.beg-luxomat.com/nl-be

COLT INTERNATIONAL NV

Zandvoortstraat 5

2800 MECHELEN

T +32 15 28 60 80

F +32 15 27 08 28

E info@be.coltgroup.com

W www.coltinfo.be

DRISTEEM BELGIUM

Grote Hellekensstraat 54b

3520 ZONHOVEN

T +32 11 66 68 80

E info@dristeembelgium.be

W www.dristeem.com

FERNOX

- Alpha Metals Belgium NV -

Hoge Mauw 1050

2370 ARENDONK

T +32 14 44 50 01

E belgium@fernox.com

W www.fernox.com

INSTALLATIEENBOUW.BE | 143


Installatiepartners

Voor uitgebreide informatie over de

Installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.be/bedrijf

FISCHER

Schaliënhoevedreef 20 D

2800 MECHELEN

T +32 152 8 47 00

E info@fischer.be

W www.fischer.be

HENCO INDUSTRIES NV

Toekomstlaan 27

2200 HERENTALS

T +32 14 28 56 60

E info@henco.be

W www.henco.be

LASERTOPO

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

F +32 53 62 17 97

E info@lasertopo.be

W www.lasertopo.be

PRIMAGAZ

Kanaalweg 87

3980 TESSENDERLO

T +32 13 61 82 00

E info@primagaz.be

W www.primagaz.be/nl-be

FLAMCO BELUX

PROMAT

Monnikenwerve 187/1

8000 BRUGGE

T +32 50 31 67 16

E info@flamco.be

W www.flamcogroup.com

INFORMAZOUT

Dauwstraat 12

1070 BRUSSEL

T +32 78 15 21 50

F +32 2 523 97 88

LEDVANCE

Z.1 Researchpark 310

1731 ZELLIK

T +32 (0)2 550 68 20

E benelux@ledvance.com

W www.benelux.ledvance.com

Bormstraat 24

2830 TISSELT

T +32 15 71 80 50

E techniek@etexgroup.com

W www.promat.com

E info@informazout.be

gas.be

GAS.BE

Masuiplein 15

1000 BRUSSEL

T +32 2 383 02 00

E info@gas.be

W www.gas.be

W www.informazout.be/nl

INTRATONE

Kuiperbergweg 40

1101 AG AMSTERDAM

LINUM EUROPE NV

Pieter Verhaeghestraat 20

8520 KUURNE

T +32 56 35 92 94

E info@linum.eu

W www.linum.eu

REMEHA NV

Koralenhoeve 10

2160 WOMMELGEM

T +32 3 286 85 50

F +32 3 354 54 30

E info@remeha.be

W www.remeha.be

T +32 50 30 301

W www.intratone.be

GIRA GIERSIEPEN GMBH & CO

Dahlienstraße 12

42477 Radevormwald

T +49 21 95 602 0

E info@gira.de

W www.gira.de

ITHO DAALDEROP BELGIUM BVBA

Brusselsesteenweg 498

1731 ZELLIK

T +32 2 20 796 30

E info@ithodaalderop.be

W www.ithodaalderop.be

M&G GROUP

Bleyveldstraat 11

3320 HOEGAARDEN

T +32 16 76 80 00

E info-be@mg-group.com

W www.burgerhout.be

RENSON® VENTILATION NV

Industriezone 2 Vijverdam

Maalbeekstraat 10

8790 WAREGEM

T +32 56 62 71 11

F +32 56 60 28 51

E info@renson.be

W www.renson.be

GRUNDFOS BELUX

Boomsesteenweg 81-83

2630 AARTSELAAR

T +32 3 870 73 00

F +32 3 870 73 01

KSB BELGIUM

Rue de l’Industrie 3

1301 WAVRE

T +32 10 435 211

E infoBE@KSB.com

PREFLEX

Elisabethlaan 153

9400 NINOVE

T +32 54 34 46 64

E info@preflex.com

REXEL

Zuiderlaan 91

1731 ZELLIK

T +32 2 482 48 48

E info@rexel.be

W www.grundfos.nl

W www.ksb.com/nl-be

W www.preflex.be

W www.rexel.be

144 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Installatiepartners

Voor uitgebreide informatie over de

Installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.be/bedrijf

RITTAL NV

Stokkelaar 8

9160 LOKEREN

T +32 9 353 91 11

F +32 9 355 68 62

SWEGON BELGIUM NV

Chaussée de Tirlemont 102

5030 GEMBLOUX

T +32 81 62 52 52

E info@swegon.be

W www.swegonbelux.be

VASCO GROUP NV

Kruishoefstraat 50

3650 DILSEN

T +32 89 79 04 11

F +32 89 79 05 00

W www.vasco-group.eu

VIESSMANN

Hermesstraat 14

1930 ZAVENTEM (Nossegem)

T +32 2 712 06 66

F +32 2 725 12 39

E info@viessmann.be

W www.viessmann.be

E info@rittal.be

W www.rittal.be

VENTILAIR GROUP

TESTO NV/SA

Pieter Verhaeghestraat 8

SIEDLE

Antwerpsestraat 20

2840 REET

T +32 3 880 56 00

Industrielaan 19

1740 TERNAT

T +32 2 582 03 61

F +32 2 582 62 13

E info@testo.be

W www.testo.com

8520 KUURNE

T +32 56 36 21 20

F +32 56 36 21 21

E be@ventilairgroup.com

W www.ventilairgroup.be

WAGO BELUX

Excelsiorlaan 11

1930 ZAVENTEM

T +32 2 717 90 90

E info-be@wago.com

W www.wago.com/be-nL

F +32 3 880 56 09

E info@siedle.be

VENTILINE NV

W www.siedle.be

Nijverheidslaan 1524

SPELSBERG

Tiensesteenweg 36

3000 LEUVEN

THERMOCOMFORT

Paardenmarkt 83

2000 ANTWERPEN

T +32 3 231 88 84

F +32 3 231 01 74

E info@thermocomfort.be

3660 OUDSBERGEN

T +32 89 50 40 02

F +32 89 41 49 43

E info@ventiline.be

W www.ventiline.be

WEISHAUPT

Paepsemlaan 7

1070 BRUSSEL

E info@weishaupt.be

W www.weishaupt.be

T +32 2 486 75 75

W www.engels.be

E sales@spelsberg.be

W www.spelsberg.be

SPIROTECH

Essenschotstraat 1

3980 TESSENDERLO

TROX BELGIUM NV

Paepsemlaan 18g

1070 BRUSSEL

T +32 2 522 07 80

F +32 2 520 21 78

VIEGA

Planet I business park

Tollaan 101 c

1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

T +32 2 551 55 10

F +32 2 503 14 33

WINTERWARM HEATING SOLUTIONS

Industrieweg 8

NL7100

WINTERSWIJK

T +32 483 59 01 11

T +32 800 78 888

E info@trox.be

E info@viega.be

E G.decuyper@winterwarm.com

W www.spirotech.be

W www.trox.be

W www.viega.be

W www.winterwarm.nl

INSTALLATIEENBOUW.BE | 145


IPX8 GECERTIFICEERD

WAGO

GELBOX

6 mm²

VERSIE

BESCHIKBAAR

SERIE 207

EENVOUDIGE BESCHERMING

TEGEN VOCHT

Condenswater, hevige neerslag, een krachtige waterstraal: als vocht elektriciteit ontmoet,

kan dit snel tot kortsluiting leiden. De WAGO Gelbox maakt uw laagspanningsinstallatie

snel en gemakkelijk waterdicht volgens IPX8. Deze box is kant-en-klaar, eenvoudig in

gebruik en onbeperkt houdbaar. De WAGO Gelbox 6 mm² versie is nu beschikbaar.

www.wago.com/gelbox


Duurzaamheid: met Mewa

verbeter je niet alleen je imago,

maar ook je eco-balans.

Mewa


PROMOTIES

op alle

KOPPELINGEN voor ALPEX

alle diameters

PERS- EN KLEMKOPPELINGEN

per aankoopschijf van €750 netto

een Bol.com waardebon van €25

op

®

[

met mantel

met isolatie

Flex met mantel

per aankoopschijf van €1000 netto

een Bol.com waardebon van €25

[

deze acties lopen van 01/10 tot 31/10/2022

BEGETUBE N.V.

Kontichsesteenweg 53 - 55 B-2630 Aartselaar

info@begetube.com - t + 32 3 870 71 40

(voorwaarden op www.begetube.com)

www.begetube.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!