30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Een teamuitje organiseren en op zoek naar een leuke

activiteit? Iets compleet ANDERS, stap dan met z’n

allen op de ElliptiGO!

Laat je verrassen door deze outdoor crosstrainer!

Kijk voor meer informatie op: Of bel met:

www.bike-anders.nl 06-20745637

RE-MEET

REstart Your

Company!

RE-BUILD

Een event waarop collega’s elkaar

herontmoeten. Een dag vol met

activiteiten en sociale momenten.

Een REboot voor je bedrijf en

zeker voor je werknemers.

REmeet

REtaste

REbuild

Op Scheveningen of eigen locatie mogelijk!

Geheel indoor of deels outdoor.

RestartYourCompany.nl

070 - 444 95 64

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!