30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het roer om …..

Wat fijn om na een lange hete zomer weer aan de slag te

kunnen. Heeft u dat ook? Dat je, ondanks alle heerlijke

zomeravonden, ook weer blij wordt van de structuur van

werk, school, je je klanten weer spreekt, alle collega’s

weer aanwezig zijn en plannen weer concreet uitgevoerd

worden.

Ik zie absurde situaties momenteel. Denk bijvoorbeeld aan

winkels die de deur dicht houden omdat er geen personeel

meer is en horeca die bordjes ‘gereserveerd’ op tafels plaatsen.

En dan is geen klant altijd beter dan een ontevreden

klant, want ook de reviews worden gretig ingevuld

wanneer er even lekker ‘geklaagd’ kan worden. Ik krijg hier

altijd jeuk van; iedereen doet zijn/haar best. En feedback is

oké, maar afbranden is gemakkelijk.

Het is een nogal dubbele discussie vind ik persoonlijk.

Want de overheid neemt duizenden mensen in dienst en

blijft ze de gehele zomer doorbetalen omdat ze ‘standby’

moeten staan wanneer de teststraten weer open moeten.

Dit zijn potentiële medewerkers die ook weer in de horeca,

het MKB of bij productiebedrijven aan de slag hadden

gekund om de voortgang te garanderen. Gewoon werken

voor je geld want als je hard werkt kun je veel verdienen.

Dat is wel zo eerlijk lijkt met. En noodzakelijk, want de

kosten voor levensonderhoud stijgen ongekend door. Mijn

idee was dan ook om deze categorie door de overheid te

laten detacheren. Laat deze mensen door bijvoorbeeld de

horeca en het MKB ingehuurd worden voor 5 euro per uur.

Laat ze dus wel in dienst bij de overheid en wanneer de

pandemie toch weer losgaat dan moeten ze weer acuut

naar de teststraat.

Niet zo ingewikkeld lijkt me en voor iedereen een oplossing.

Want werken voor je geld geeft erkenning, voldoening en

zelfvertrouwen.

Er is een tendens gaande. Bewuster met je tijd omgaan,

doen waar je gelukkig van wordt en het nastreven van

meer vrijheid; een tendens die Corona teweeg heeft

gebracht. Bewuster leven, zelfsturend zijn in waar je je

tijd aan besteedt. Dit betekent veel personeelsverloop,

ontevredenheid en intensiever met medewerkers in

contact blijven om te weten wat er speelt. Niet enkel zakelijk

sturen, maar ook privé zaken opnemen in je persoonlijk

plan. Want tevreden medewerkers zijn de ruggengraat van

je bedrijf. Employee Branding; misschien wel het belangrijkste

proces in het huidige bedrijfsplan.

Maak het onderscheid! Ik heb het er dagelijks over met

ondernemers. Er zijn geweldige tools voor in de markt

die HR effectief ondersteunen, want ook hier loopt de

werkdruk op. Daarom wens ik jullie als bestuur van een

personeelsvereniging, people managers, HR, directie en

een ieder die dit leest ook veel plezier met het lezen van

PV-Magazine. Snuif de inspiratie op en maak mooie

herinneringen met je collega’s, medewerkers en relaties.

Want herinneringen zijn onuitwisbaar en uniek. En uw

medewerker ook …. toch?

100

Ik wens u alvast een fantastische nazomer en een prachtig

gekleurde herfst.

Annemarie Ruis

Inspireert, Initieert en Organiseert.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!