30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Landal Beach Resort

Ooghduyne

De evenementen locatie van Noord-Holland

Voor al uw (teambuildings)evenementen,

bedrijfsfeesten en vergaderingen

Spectaculair uitzicht over het water vanaf het

terras, restaurant en de zalen

Strand op loopafstand

Scherpe prijzen

Ook mogelijk om uw verblijf te combineren met

bijv.: diverse teambuildingsactiviteiten, diner,

vergaderingen, creatieve workshops, blokarten

of feestavonden met overnacht(en). Wij regelen

alles voor u

Verschillende aankomstmogelijkheden en

overnachtingsmogelijkheden variërend van luxe

villa’s voor 22, 16 en 10 personen tot

appartementen voor 1 persoon (vanaf 1 nacht)

Voor meer informatie of een

vrijblijvende offerte, mail naar:

Sales@ooghduyne.com

108

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!