30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hollywood Event Center, be part of a unique experience!

In april 2022 openden wij de deuren van Hollywood Event Center; een uniek concept in

Nederland. Met ruim 4000 m 2 aan leisure-activiteiten, horecagelegenheden en vergaderruimtes

is Hollywood Event Center de ideale locatie voor uw bedrijfsfeest, vergadering, productlancering,

evenement of andere (feestelijke) gelegenheid. Hollywood Event Center biedt

ruimte aan maximaal 1200 gasten.

110

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!