30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

x-cube

BEN JE OP ZOEK NAAR DE LEUKSTE LOCATIE VOOR BEDRIJFSUITJES, FAMILIEFEESTEN, JUBILEA,

VERGADERINGEN EN KINDERFEESTJES? DAN BEN JE BIJ BASEMENT FUN & FOOD AAN HET GOEDE ADRES.

Maak je uitje compleet met een heerlijke BBQ, een

stuk Limburgse vlaai en een leuke activiteit.

Kom dan snel naar ons.

De wereld waarin je je begeeft als je de zaken van

Basement Fun & Food bezoekt, is een wereld van

actie en spanning. Het is hier industrieel en stoer

ingericht, een gezellige plek om je even te onttrekken

aan de waan van de dag. Deze verrassende bar ligt

bij Lasergame Kerkrade, Glowgolf en de X-Cube in de

Leisure Dome, drie activiteiten met ieder hun eigen

spanning en sensatie. Voor een dagje of een avondje

adrenaline én ontspanning, de perfecte combinatie en

geheel naar wens als uitje samen te stellen.

Wat ook een heerlijk ontspannen avondje is? Een

lekker hapje of drankje bij Basement Fun & Food,

heerlijk chillen. De activiteiten, de heerlijke burgers

zorgen een compleet avondje uit.

Het nieuwste lid van de Basement Fun & Food

familie is de De X-Cube. Dit is een unieke beleving

waarin jullie de uitdaging aangaan om meester

spionnen te worden. Beleef een nieuwe game

ervaring waarin jouw team de hoofdrol speelt.

X-Cube is een interactieve beleving van beeld, licht

en geluid.

De X-Cube bestaat uit een ruimte van 4 x 4 meter

114

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!