30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ontdek onze bedrijfsreizen op maat!<br />

Heeft u iets te vieren met uw bedrijf? Een jubileum of beloning voor het personeel? Of zo maar?<br />

Graag verzorgen wij van Creativ-EventZ uw bedrijfs-, incentive- of jubileumreis naar een aantal grote<br />

steden in Europa waaronder bijvoorbeeld Krakau, Sevilla, Berlijn en Barcelona. Laat u door ons<br />

verrassen met een geweldig programma op maat voor uw team/organisatie.<br />

Wilt u een collega-bedrijf bezoeken in een andere Europese stad? Dan is dat voor ons geen probleem;<br />

wij hebben de contacten en brengen u graag in contact met de mensen.<br />

Wij leveren indien gewenst eigen Nederlandstalige reisleiders en/of -gidsen.<br />

✓ Advies bij het zoeken naar de juiste bestemming ✓ Programma op maat ✓ Inspectiereis<br />

Kom in contact met ons!<br />

Advies nodig of een offerte ontvangen?<br />

Ga naar onze website en vraag vrijblijvend een offerte aan!<br />

Creativ-EventZ B.V. | Alblasserdam | www.creativ-eventz.nl | info@creativ-eventz.nl<br />

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!