30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bekijk het gehele aanbod op www.11cideas.com

of neem rechtstreeks contact op met

Barry@11cideas.com / 06-28976572

Maak nu een afspraak in onze showroom!

11C Ideas, de inspiratiebron voor Volume-, Duurzame-, Fairtrade- & Bio-pakketten en natuurlijk onze Origineel Italiaans kerstpakketten.

Plan jouw bedrijfsuitje tussen de alpaca’s!

Een bezoekje aan de alpaca’s is het hele jaar leuk! Van mei tot en met augustus worden

jaarlijks vele veulens geboren en van september tot en met april zijn ze super wollig.

ALPACAWANDELING

Wij organiseren wandelingen met onze

alpaca’s door de bossen van natuurgebied

de Maashorst. Tijdens het

wandelen met de alpaca’s kom je echt

tot rust, we passen ons tempo namelijk

aan op de alpaca’s. Je leert de

verschillende karakters goed kennen en

je ‘eigen’ alpaca vergeet je nooit meer!

ALPACA MEET & GREET

Op onze boerderij wonen ruim 70 alpaca’s.

Alpaca’s zijn geen knuffeldieren, maar

wel heel vriendelijk.

Tijdens de meet & greet leer je ze beter

kennen. Daarna gaan we naar de weide

of bij slecht weer naar de stal, waar je

de alpaca’s uit de hand kunt laten eten.

HEERLIJKE HIGH TEA

In De Alpacabar kun je terecht voor

een heerlijke high tea. Daarnaast kun

je er ook heel lekker lunchen of gezellig

komen borrelen.

Nadat je voldaan bent

kun je rustig een kijkje nemen bij de

weides of in de stallen.

Je wordt tijdens de activiteiten altijd begeleid door één van onze enthousiaste collega’s die je leert wat er zo

speciaal is aan een alpaca. Uiteraard krijg je ook de gelegenheid om gave foto’s te maken met de alpaca’s.

PV - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE 2022 13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!