30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PV-Magazine op Festivak

Als het landelijke glossy inspiratiemagazine

over personeelsfeesten en bedrijfsuitjes voor alle

8.200 personeelsverenigingen in Nederland, mag

PV-Magazine uiteraard niet ontbreken op Festivak.

Met een eigen PV-Magazine plein is een goede

zichtbaarheid gegarandeerd, daarnaast wordt er

ook een seminar georganiseerd op donderdag

10 november van 11.45 tot 15.15 uur.

Meld je aan voor Festivak!

Bovenstaande is slechts een greep uit het uitgebreide

totaalaanbod dat Festivak te bieden heeft aan

de verschillende segmenten uit de evenementenindustrie.

Registreer je nu gratis via www.festivak.nl.

en laat je als eventprofessional 9 en 10 november

aanstaande onderdompelen in de wondere

wereld van evenementen om zowel je kennis als je

netwerk uit te breiden.

FESTIVAK 2022 VINDT PLAATS IN:

Brabanthallen

Diezekade 2

5222 AK ‘s- Hertogenbosch

9 november 11:00 - 19:00 uur

10 november 11:00 - 18:00 uur

www.festivak.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!