30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BELEEF EEN (SPORT)EVENEMENT SAMEN

MET JOUW PERSONEELSVERENIGING!

Op zoek naar hét unieke personeelsuitje?

Van een avond feesten bij De Vrienden van

Amstel LIVE, een bezoek aan een wedstrijd

van het Nederlands elftal of de Oranje

Leeuwinnen, of een meerdaagse reis naar

de Formule 1, wij regelen het allemaal

zodat jullie onbezorgd van het bedrijfsuitje

kunnen genieten!

Zoover Sports & Events

Zoover Sports & Events is de officiële reispartner

van de KNVB, Official Travel Agent

van NOC*NSF/TeamNL, Official Partner

van wielerploeg Team DSM en de officiële

vervoerspartner van De Vrienden van

Amstel LIVE en Groots met een zachte G.

Wij bieden groepsarrangementen aan naar

verschillende evenementen in binnenen

buitenland en zorgen voor die onvergetelijke

ervaring!

Bestaat jullie reisgezelschap uit 30, 250

of 1000 personen? Niet is ons te gek! Wij

stellen geheel naar jullie wens en budget

een arrangement voor jullie samen.

Vraag direct een groepsarrangement aan

Bekijk onze website voor ons huidige aanbod

of geef jullie wensen aan ons door. Wij

sturen je een geheel vrijblijvende offerte.

K: www.zooversportsevents.nl

k: info@zooversportsevents.nl

m 085 08 68 300

Laat je inspireren!

Nederlands elftal

Team DSM

Formule 1

Oranje Leeuwinnen

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!