30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hoe ziet de catering/muziek er dan uit?

Partyservice Nederland is gespecialiseerd in het bieden

van catering. Ons aanbod is daarom ook behoorlijk breed.

Denk hierbij aan amuses en borrelgarnituren, hapjes

buffetten of thema meisjes met ventbakken waarin

verschillende hapjes zitten zoals sushi, kaviaar, oesters,

haring, kaas of hartige snacks. Het is ook mogelijk om

te kiezen uit lunch buffetten of uitgeserveerde lunches;

dit geldt ook voor diners. Daarnaast hebben wij ook de

mogelijkheid om landenbuffetten te faciliteren of barbecues

inclusief kok. Wat muziek en live entertainment betreft

hebben wij artiesten waarmee wij een nauwe samenwerking

hebben. Zangers, zangeressen, DJ’s maar ook

ballonartiesten of goochelaars.

Hebben jullie ook vaste klanten waarvoor jullie vaker een

personeelsuitje organiseren en zo ja; wie zijn dat?

Klanten die regelmatig personeelsuitjes of ander soort

evenementen afnemen bij ons zijn onder andere Evides,

Waterschap Hollandse Delta, de Jong-Grauss Transport,

Stedin, Eneco, Erasmus MC en Gemeente Rotterdam.

Voor deze organisaties hebben wij zowel evenementen op

locatie als evenementen op een van onze eigen locaties

georganiseerd.

Op welke (vaste) locaties bieden jullie evenementen aan?

Wij hebben onze eigen locaties waar evenementen

gefaciliteerd kunnen worden. Zoals eerder genoemd zijn

dit MPS Marlina, MPS Brandaris (De Beren Boot), MPS de

Ameland, MPS Gemini, MPS Gemini 2, MPS Parel van de

maas en de landlocaties restaurant KADE17 en Landhuis

de Oliphant.

Daarnaast is het voor ons mogelijk catering te faciliteren

in onder ander de Laurenskerk te Rotterdam, de Grote Kerk

in Goes, de Grote Kerk te Veere, EIC Mainport Rozenburg,

Courzand Heijplaat-Rotterdam, Hal 4 Rotterdam, LC Event

Center en Mauritshuis Willemstad.

Kunnen jullie ook een event organiseren bij de klant zelf?

Wij organiseren regelmatig ‘party out’ evenementen. Dit

zijn evenementen op de locatie van de klant zelf. Wij

faciliteren ook dan het hele evenement.

Jullie zijn dus volledig landelijk inzetbaar?

Wij zijn landelijk inzetbaar. We zoeken het zelfs wel eens

verder op bij onze zuiderburen.

Als men kiest voor Partyservice Nederland kun je dan

100% ontzorgd worden of moet je toch nog zelf zaken

organiseren?

Wanneer u kiest voor Partyservice Nederland wordt u

100% ontzorgd. Natuurlijk hebben wij uw input hier en

daar nodig voor essentiële informatie zoals bijvoorbeeld

de groepsgrootte. Maar wij denken actief mee met een

passend evenement en begeleiden u van begin tot eind. Na

contact te hebben gehad maken wij een voorstel die door

ons uitgewerkt wordt tot een onvergetelijk evenement!

Werken jullie met een vaste contactpersoon?

Partyservice Nederland heeft een ervaren sales team

waarbij elke collega zijn of haar specialiteit heeft. Het

contactpersoon waaraan u in het begin gekoppeld wordt,

zal dan ook het contactpersoon blijven. Bij grote evenementen

kunnen dit ook wel eens twee medewerkers van

ons sales team zijn.

In hoeverre heeft men nog eigen inbreng?

Wij bieden de mogelijkheid om de klant geheel te ontzorgen.

Maar wanneer er specifieke wensen zijn met betrekking

tot bijvoorbeeld artiesten, decoratie of catering is er altijd

ruimte voor eigen inbreng. Uiteraard denken wij graag mee

in de mogelijkheden.

Voor wat voor soort personeelsvereniging is Partyservice

Nederland geschikt?

Partyservice Nederland is geschikt voor personeelsverenigingen

die open staan voor een onvergetelijk feest

met heerlijk eten!

Kijk ook eens op www.partyservice.nl voor alle mogelijkheden.

PV - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE 2022 23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!