30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Center Parcs heeft in Nederland 9 parken en er worden er 3 uitgelicht:

PARK ZANDVOORT

• Park en hotel gelegen tussen strand en duinen

• Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer (Haarlem & Amsterdam)

• Wandelen en fietsen in de nabijgelegen natuurgebieden en bollenvelden

DE EEMHOF

• Centraal gelegen en alles onder één dak

• Ruim aanbod aan activiteiten

• Bos- en waterrijke omgeving

LIMBURGSE PEEL

• Meerdere eventlocaties

• Uitgebreid activiteiten aanbod

• Makkelijk te combineren met een uitstapje

naar Toverland

CONTACT

Eén aanspreekpunt voor al jouw vragen

010 - 498 97 89

www.centerparcs.nl/pvmagazine

business.solutions@groupepvcp.com

PV - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE 2022 25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!