30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FOOD EXPERIENCE

Bij een goed feestje, hoort goed eten. Dat

hoef je Dufais Catering & Events niet uit

te leggen. Uiteraard is het aanbod van de

gerechten aangepast op het thema van de

Santa’s Experience; mooie carpaccio, luxe zalm,

flammkuchen, kaasfondue en pulled pork. Deze

gerechtjes zijn af te halen bij de verschillende

kerstchalets. Op de tafels staan borrelplanken en

de desserts worden uitgedeeld. Het ontbreekt de

bezoekers dus aan niets.

JE WORDT THUISGEBRACHT

De kerstevents bij Santa’s Experience worden

volledig op maat samengesteld. Wil je een

bandje met livemuziek? Kerstelfjes bij de ingang?

Of een curlingbaan in de zaal? Het kan. Wie het

wil, kan zelfs worden thuisgebracht. “Uiteraard

biedt onze locatie voldoende parkeergelegenheid,

maar we bieden ook de optie om je op te halen

en weer thuis te brengen’’, besluit Martijn. “Dat

is toch helemaal geweldig? Dan heb je echt

nergens zelf omkijken naar.’’

Santa’s Experience is te boeken vanaf 6 december.

De ‘open avond’ worden georganiseerd op

donderdag 22 december.

Adres: Italiëlaan 4, Hazerswoude-Dorp

E-mai: info@santas-experience.nl

Telefoonnummer: 0172-211747

Bereikbaarheid:

Amsterdam - 50 minuten

Utrecht - 50 minuten

Rotterdam - 35 minuten

Den Haag - 35 minuten

Leiden - 25 minuten

Ga naar santas-experience.nl voor meer informatie.

Santa’s Experience is een idee van Dufais catering &

events

PV - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE 2022 27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!