30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Met je personeelsvereniging

naar de

Turkse badplaats Side

In deze editie neem ik jou mee naar de

Turkse badplaats Side, dat je overigens

uitspreekt als Sie-dee. Side ligt ruim 3.200

kilometer vanaf ons hoofdkwartier in

Heerlen en is circa 3 en half uur vliegen.

Omdat juist die regio van Turkije zo’n

populaire bestemming is, zijn er vele

luchtvaartmaatschappijen die daarop

vliegen. Het dichtstbijzijnde vliegveld is

Antalya Airport en dat ligt op zo’n 60 kilometer

van Side af.

Het plaatsje Side telt buiten het seizoen (November tot

Maart) -wanneer de meeste hotels en resorts gesloten zijnzo’n

18.000 inwoners. In de maanden april t/m oktober zijn

het er significant meer. Er komt dan een ware exodus aan

toeristen naar het voormalige vissersdorp, dat in het Turks

overigens ‘dag van de zee’ betekent. Side heeft een groot

arsenaal aan hotels en resorts. Alleen op de populaire website

Bookings.com staan 265 hotels in Side vermeld. Dan zijn er

ook nog tal van resorts die exclusief geboekt zijn door de

touroperators.

We hadden een nachtvlucht met SunExpress; een volle

dochter van Lufthansa en Turkish Airlines. SunExpress is

een eenvoudige maatschappij met Antalya als thuisbasis.

We kwamen voor het krieken van de ochtend aan en hadden

geluk met de bustransfer. De bus deed 13 hotels aan, maar

wij waren de eerste. Na het inchecken bij Victory Resort

Hotel konden we gelijk ontbijten en werden we na ons

royale ontbijt naar de kamer gedirigeerd. De rest van de dag

hebben we wat uitgerust op het strand. Want strand heeft

Side in overvloede. In wezen is Side versterkt met oude

muren en ligt het op een kleine kaap met aan weerszijden

kilometerslange zandstranden.

Deze trip zijn we veel buiten het resort geweest; wij maakten

uitstapjes naar Side Antiek (de oude stad), Manavgat en

Antalya. Allemaal zeer de moeite waard.

Locatie: Antiek Side

28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!