30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sinds 1983 organiseren wij de mooiste

events. Partyservice Nederland is de

totaal leverancier voor uw bedrijfsfeest.

Laat u verrassen door onze

mogelijkheden!

Een greep uit onze locaties:

· Landhuis de Oliphant

· Partyschip MPS de Ameland

· Partyschip MPS Marlina

· MPS Brandaris

· MPS Gemini & MPS Gemini 2

· MPS Parel van de Maas

· Restaurant KADE17

Zet Partyservice Nederland in voor:

· Bedrijfsfeesten

· Recepties

· Congressen en vergaderingen

· Outdoorevents

· Themafeesten

· Teambuildingsessies

Een feest op uw eigen locatie?

Van idee tot uitwerking inclusief

catering, tenten, service en

entertainment. Partyservice Nederland

regelt het voor u!

CE.NL

Bel 0187 - 642 090 of ga naar

partyservice.nl

PARTYSERVICE.NL

PV - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE 2022 33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!