30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HET NATIONALE PARK DE HOGE VELUWE:

teamuitje, feest of heisessie met

de natuur als inspirerend decor

Een gloednieuwe, moderne locatie die natuur, architectuur én goed eten

samenbrengt. Het Park Paviljoen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe is

méér dan een dertien-in-een-dozijn uitjeslocatie! Omringd door 5.400 hectare

natuurgebied is er alle ruimte om even écht los te komen en op avontuur te

gaan. Geef lichaam en geest ruimte voor nieuwe prikkels en inzichten.

De Hoge Veluwe is een prachtige locatie voor een teamuitje, heisessie of een

vergadering midden in de mooiste natuur van Nederland.

46

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!