30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

De duurzame gedachte

Respect voor de natuur staat centraal in de groene omgeving

van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Boek je

bij ons een bijeenkomst, dan draag je direct bij aan het

behoud van dit gebied. We bieden een hoogwaardige

kwaliteit die letterlijk volop ruimte geeft voor inspiratie,

rust en bezinning.

De duurzame gedachte is niet alleen doorgevoerd in de

bouw van het Park Paviljoen, maar is iets dat we continu

willen uitdragen. Het pand is zeer duurzaam gebouwd, we

doen aan social return, bieden faciliteiten voor elektrische

auto’s en zijn altijd bezig met hoe we ons duurzame, maatschappelijke

imago nog meer kunnen versterken.

Van een crostini met bospaddestoelen tot een pasteitje

met wildstoof uit eigen Park, of gewoon een lekkere “beter

leven” kroket met grove mosterd. De duurzame gedachte

wordt ook doorgevoerd in de hoogwaardige kwaliteit van

de horeca. We staan voor lekker eten en bieden daarin een

breed palet, van (wild)vlees, vis en vegetarisch tot koosjer

en halal.

We denken graag mee om een out-of-the box

bijeenkomst te organiseren, met aandacht

voor hoogwaardige kwaliteit voor een goede

prijs.

Kijk voor meer informatie op:

hogeveluwe.nl/zakelijkgenieten

PV - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE 2022 49

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!