30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1. Rijksdag<br />

Toen het besluit werd genomen om de federale<br />

regering van Bonn naar Berlijn te verplaatsen,<br />

was het tijd om het Reichstag-gebouw uit haar<br />

lange jaren van sluimering op de Mauerstreifen<br />

te doen ontwaken. Het gebouw is sindsdien volledig<br />

gemoderniseerd en de huidige bezoekers<br />

van de Reichstag kunnen vanuit de glazen koepel<br />

van het gebouw naar buiten kijken om de<br />

drukte in de stad in vogelvlucht te bekijken. Ook<br />

is er een aantal overheidsgebouwen in de buurt<br />

van de Reichstag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan<br />

het Bundeskanzleramt (Bondskanselarij) en de<br />

Brandenburger Tor.<br />

2. Brandenburger Tor<br />

Zonder twijfel is de Bradenburger Tor de kenmerkende attractie van Berlijn. Gebouwd in 1791, was<br />

het slechts een van de vele oude stadspoorten rond de stad Berlijn, die toen nog een beheersbare<br />

omvang had. De decoratieve Pariser Platz werd aan de voet van de poort gelegd en is nu de thuisbasis<br />

van veel van de belangrijke gebouwen van de stad. Denk bijvoorbeeld aan het Hotel Adlon<br />

met haar rijke geschiedenis en de Akademie der Künste (Academie van de Kunsten).<br />

3. Berlijnse televisietoren (Fernsehturm)<br />

De Berlijnse televisietoren, die bij de lokale bevolking bekend staat als de Fernsehturm en direct<br />

herkenbaar is vanaf de verte, steekt op 368 meter hoogte uit de skyline en is daarmee het hoogste<br />

gebouw in Berlijn. Gebouwd in de jaren ‘60, kunnen bezoekers van de toren genieten van een<br />

uniek 360° panorama van de stad.<br />

Tip: Bezoek de TV-toren met de Berlin Welcome Card en bespaar tot 25 procent. Met de Berlin-<br />

WelcomeCard kunnen bezoekers van Berlijn gratis met alle openbaar vervoerdiensten reizen. Met<br />

meer dan 200 partners en uitstekende kortingen biedt de Berlin WelcomeCard u een compleet<br />

totaalpakket.<br />

4. Humboldt-forum<br />

Direct tegenover het Berlijnse Museumeiland is een nieuw kosmopolitisch forum voor cultuur,<br />

kunst en wetenschap geopend in het hart van de hoofdstad: het Humboldt Forum. Het is van ver<br />

zichtbaar en beslaat een oppervlakte van ongeveer 30.000 vierkante meter. De gereconstrueerde<br />

barokke paleisgevels schitteren in fel kweepeergeel. State-of-the-art interactieve tentoonstellingen<br />

wachten op u onder één dak en verdeeld over vijf verdiepingen.<br />

Kijk ook eens om de hoek van het Humboldt Forum; De Friedrichswerderkerk. Deze kerk is<br />

gebouwd door Schinkel en is nu een heel bijzonder museum met sculpturen van classicisme in de<br />

hoge neogotische kerkzaal.<br />

5. Gendarmenmarkt<br />

De Gendarmenmarkt is een van de mooiste pleinen van de stad, vlakbij de Friedrichstraße; de<br />

exclusieve winkelstraat van Berlijn in de centrale wijk Mitte. Drie van de meest indrukwekkende<br />

voorbeelden van architectuur in de hoofdstad zijn hier te vinden: het Concertgebouw ontworpen<br />

door Schinkel en de Duitse en Franse kathedralen (de Deutscher Dom en de Französischer Dom).<br />

<strong>PV</strong> - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE <strong>2022</strong> 51

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!