30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Zet uw medewerkers

in het zonnetje

Medewerkers zijn het kloppende hart van een organisatie.

Daarom is is het juist van belang dat zij zij de de waardering

krijgen die zij zij verdienen. Bij Bij Landal Business Line

denken wij graag mee hoe u u uw medewerkers in in

het zonnetje kunt zetten. De mogelijkheden op op

de de parken van Landal GreenParks zijn eindeloos:

-- Boek een of of meerdere bungalows voor een bepaalde

periode speciaal voor uw medewerkers. Hier kunnen zij zij

om de de beurt genieten van een welverdiende vakantie.

-- Maak een groepsboeking. Zo Zo genieten uw medewerkers

samen met hun gezin van een vakantie. Wij zorgen ervoor

dat alle medewerkers bij bij elkaar op op het park zitten.

-- Verspreid actiecodes onder uw medewerkers zodat

zij zij met voordeel genieten van een heerlijke vakantie.

Kijk voor meer informatie over het organiseren van

een bedrijfsuitje op op landalbussinessline.nl

Buitengewoon zakendoen

20-00407 LBL_ PV PV Magazine advertentie 185 b b x x 133 h.indd 1 1 23-12-2020 15:28

EEN SPECTACULAIR

PERSONEELSUITJE

• LOSSE TICKETS

- Geef een dagje Walibi cadeau;

- Een dagje uit voor medewerkers

met kinderen.

Voordelig

tarief!

• EEN GEZAMENLIJK BEZOEK MET:

- Horeca arrangementen op maat;

- Overnachting in Walibi Village.

Neem voor meer informatie contact op via sales@walibiholland.nl

PV - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE 2022 53

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!