30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Een duurzaam cadeau geef je met

de Sustainable Fashion Gift Card

De SFGC is dé cadeaukaart voor duurzame mode en lifestyle

Met het geven van een duurzaam personeelsgeschenk kan je als bedrijf op een relatief gemakkelijke

manier veel betekenen voor je medewerkers én onze aarde. De vraag is alleen: wat is een duurzaam

cadeau? De SFGC legt het uit in drie stappen.

Stap 1: Producten ook écht gebruiken

Goedbedoelde cadeaus die achterin een kast

belanden en nooit worden gebruikt. Dat vinden

we bij de Sustainable Fashion Gift Card (SFGC)

zonde. Niet alleen de ontvanger had blijer geweest

met een ander cadeau, maar ook onze planeet.

Waardevolle grondstoffen die in het maken van een

product zijn gestoken, blijven in praktijk onbenut.

Dit willen we met onze cadeaukaart voorkomen

door mensen zelf hun favoriete cadeau uit te laten

zoeken En dit kan bij zo’n 100 duurzame bedrijven.

Een cadeau waar ze oprecht blij mee zijn of iets

wat ze gewoon erg goed kunnen gebruiken.

Stap 2: Kopen, maar ook lenen, ruilen en leasen

Er zijn natuurlijk vele cadeaukaarten waarmee

iedereen een favoriet cadeau kan uitzoeken.

Alleen de SFGC is de enige cadeaukaart

waarmee je niet alleen producten kunt kopen,

nieuwe of tweedehands, maar die je ook kunt

verzilveren bij innovatieve circulaire concepten,

zoals kleding, accessoires en andere lifestyle

producten lenen, ruilen of leasen. En belevenissen

in ons giftcard-aanbod, denk aan naai-, repair en

styling workshops, kunnen er mede voor zorgen

dat we meer waarde gaan hechten aan wat we

dragen en er zuiniger op zijn, zodat we langer met

kledingstukken of spullen doen.

Nanette Hogervorst

Oprichter Sustainable Fashion Gift Card

Stap 3: Verantwoord geproduceerd

De laatste, en bepaald geen gemakkelijke stap als

het gaat om duurzaam consumeren, is dat spullen

die je gebruikt verantwoord zijn geproduceerd.

Maar hoe beoordeel je dat? Als SFGC hebben

we het zware werk voor je gedaan. Alle bedrijven

die bij onze cadeaukaart zijn aangesloten zijn

gescreened op duurzaamheid en voldoen aan

onze eisen op gebied van mens, milieu en dier.

Op onze website lees je hoe we dit doen.

58

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!