30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Keuze uit 1000+ cadeaus

Voor mannen en vrouwen

Drie jaar geldig

Digitaal en fysiek

Snelle levering

Check op duurzaamheid

‘Wanneer je onze

giftcard cadeau

geeft, zeg je:

Ik zie jou én de

wereld om ons

heen.’

Nanette Hogervorst,

oprichter SFGC

The Knitwit Label. From sheep to shop and goat to garment

Ben je na dit verhaal benieuwd naar de

mogelijkheden om medewerkers een duurzaam

cadeau te geven? En wist je dat de SFGC ook

opties voor duurzame teamuitjes biedt?

Voor vragen, een geheel vrijblijvende afspraak

of bestelling, neem contact op met Nanette.

T: 0648610644 | Web: sfgc.nl

M: nanette@ow-ourworld.nl

PV - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE 2022 59

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!