30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

• energiek • inspirerend • motiverend • teambuilding<br />

• energiek • inspirerend • motiverend • teambuilding<br />

‘Het wereldberoemde<br />

fenomeen • energiek uit • Nieuw-Zeeland’<br />

inspirerend • motiverend • teambuilding<br />

‘Het wereldberoemde<br />

fenomeen uit Nieuw-Zeeland’<br />

‘Het wereldberoemde<br />

fenomeen uit Nieuw-Zeeland’<br />

• energiek • inspirerend • motiverend • teambuilding<br />

‘Het wereldberoemde<br />

fenomeen uit Nieuw-Zeeland’<br />

Zij maakt er<br />

iets mooiers van!<br />

KASTEELOVERNACHTINGEN.NL<br />

Al sinds 2005 de grootste aanbieder van<br />

overnachtingen in kastelen en landhuizen<br />

in Europa.<br />

Dé specialist voor bedrijfs- en groepsuitjes.<br />

Jarenlange ervaring in (internationale)<br />

evenementen en congressen.<br />

Uw perfecte partner voor het vinden van de<br />

juiste accommodatie voor uw event in een<br />

kasteel of landhuis. Op maat gemaakt.<br />

Mail uw uitgebreide brieving naar:<br />

info@kasteelovernachtingen.nl<br />

t.a.v. Anne<br />

Beleef nu het<br />

geluk van toen...<br />

www.eendjesverhuurstellendam.nl<br />

Scan de QR-code of ga naar<br />

santas-excperience.nl/brochure-aanvragen/<br />

Zie ook pagina 26 en 27<br />

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!