30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

• energiek • inspirerend • motiverend • teambuilding

• energiek • inspirerend • motiverend • teambuilding

‘Het wereldberoemde

fenomeen • energiek uit • Nieuw-Zeeland’

inspirerend • motiverend • teambuilding

‘Het wereldberoemde

fenomeen uit Nieuw-Zeeland’

‘Het wereldberoemde

fenomeen uit Nieuw-Zeeland’

• energiek • inspirerend • motiverend • teambuilding

‘Het wereldberoemde

fenomeen uit Nieuw-Zeeland’

Zij maakt er

iets mooiers van!

KASTEELOVERNACHTINGEN.NL

Al sinds 2005 de grootste aanbieder van

overnachtingen in kastelen en landhuizen

in Europa.

Dé specialist voor bedrijfs- en groepsuitjes.

Jarenlange ervaring in (internationale)

evenementen en congressen.

Uw perfecte partner voor het vinden van de

juiste accommodatie voor uw event in een

kasteel of landhuis. Op maat gemaakt.

Mail uw uitgebreide brieving naar:

info@kasteelovernachtingen.nl

t.a.v. Anne

Beleef nu het

geluk van toen...

www.eendjesverhuurstellendam.nl

Scan de QR-code of ga naar

santas-excperience.nl/brochure-aanvragen/

Zie ook pagina 26 en 27

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!