30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

‘Dat Victor Mids met ons samenwerkt zegt veel’

De populaire illusionist die wekelijks hoge kijkcijfers scoort met het televisieprogramma MIND-

F*CK werkt samen met Quizzzit. Victor verbindt zijn naam aan de gloednieuwe Victor Mids Magic

Quiz. Dit is een show waarin gewerkt wordt met de kracht van sterk beeldmateriaal en een presentator

die het publiek voortdurend betrekt bij het programma. Met exclusief voor de show geproduceerde

videopresentaties en quizvragen neemt Victor alle aanwezigen mee in zijn magische

wereld en leert het publiek, via interactieve experimenten, hoe het brein en de zintuigen werken.

De presentatie van de Victor Mids Magic Quiz ligt in handen van een collega-illusionist die persoonlijk

door Victor Mids is getraind en opgeleid. Uiteraard kan er ook voor Victor zelf gekozen

worden. Naast de videopresentaties, waarin ook andere bekende Nederlanders een rol spelen,

toont de presentator/illusionist in actieve samenwerking met het publiek aanvullende trucs

en illusies. Hij zal, wederom met Victor ‘op de achtergrond’, de zaal inzicht geven in achterliggende

neuropsychologische principes zoals afleiding, non-verbale communicatie en beïnvloeding

van het onderbewustzijn. Het publiek blijft verwonderd en soms zelfs verbijsterd achter.

‘Wij gaan niet voor ‘gewoon’ leuk, wij gaan voor mind blowing’

Hoe brengt Quizzzit al die mooie woorden in praktijk? Wij bieden bekende Nederlanders

als quizmaster aan, met oog voor hoogwaardige content en apparatuur én continue interactie

met het publiek. ‘Het publiek wordt altijd actief betrokken bij iedere quiz, door zelf vragen

aan te dragen of te bepalen hoe het verdere verloop van het event of de show zal zijn.

We vermijden een voortdurende herhaling van dezelfde insteek.’ Dat verklaart waarom de

quizzen van Quizzzit niet de goedkoopste, maar wel de meest unieke en indrukwekkende

zijn. ‘Dat is een keuze die we gemaakt hebben, met als resultaat

van onze professionaliteit en gedrevenheid quizzen die

er werkelijk prachtig uitzien en altijd soepel verlopen.’

Quizzzit gelooft in de perfecte match tussen drie elementen:

de juiste en hoge kwaliteit van de visuals,

de betrokken houding van de presentator én de

actieve rol van het publiek. Die drie maken

het verschil tussen standaard en bijzondere

quiz- en spelevents. Ze maken van gezelschapsspellen

een daverend succes.

Facts & Figures

• Is de grootste aanbieder van quizzen in

Nederland

• Verzorgde 750 shows voor zo’n 275.000

mensen in 2021

• Heeft een unieke samenwerking met Victor

Mids, Snowworld, Center Parcs

• Beschikt over een slim stand-alone systeem: internet

is niet nodig

• Is buiten Nederland ook actief zoals in Mexico, België,

Duitsland, Spanje en Frankrijk

• Biedt diverse evenementenlocaties en

abonnementsvormen aan

PV - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE 2022 63

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!