30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het Hilversum van Brabant

In Udenhout ligt sinds september 2020 ons nieuwe

studiocomplex dat door de media als ‘het Hilversum

van Brabant’ is genoemd. Onze moderne

studio’s variëren van huiskamer-setting tot talkshow-setting,

maar beschikken daarnaast ook

over Virtual Greenscreen en Greenscreen techniek.

Zo geven we de juiste vorm aan jouw webcast,

talkshow, webinar of online entertainment

en realiseren we samen dat jouw event een succes

wordt. De supermoderne studio’s zijn voorzien

van de allernieuwste techniek, decor en features.

Kom gerust een keertje kijken in onze ruim opgezette

studio voor een rondleiding, want kijken is

overtuigen.

Fact and figures:

• State of the art studio’s

• Vijf studiosettings

• Verschillende studio’s zijn aan elkaar te

koppelen

• Decor kan in huisstijl(kleuren)

• Alle camera’s volledig in 4K en remote

bedienbaar

• Uniek zelfontwikkeld webinartool

• Twee keer 100m2

ontspannings/ontvangstruimte

• Aparte kleedkamer/visagieruimte

Voor meer info surf naar www.qbroadcasting.tv

mail naar info@qbroadcasting.tv of bel ons op

013-7440388

64

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!