30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Beleef het

in het Tapijtmuseum:

Klaas Benninkstraat 2a - 8281 ZX Genemuiden

Info: www.tapijtmuseum.nl - 038 385 59 23 of 06 29 386 804 2207-05

Gratis mal vanaf 150 stuks!

10% korting voor PV’s

LEKKER PERSOONLIJK

Maatwerk chocolade

Chocoladeletters • Logorepen • Bonbons

Feesten & Vergaderen

Boerderijwinkel

Ambachtelijk ijs & zuivel

Spelen & terras

Evenementen & rondtours

Wij maken zelf onze mallen en verwerken uitsluitend hoogwaardige

chocolade van goede afkomst. Wij personaliseren de chocolade én de

verpakking. Kortom, geeft u wat lekkers? Maak het persoonlijk!

Van ontwerp naar chocolade tot en met de verzending verzorgd.

Meer weten?

Bekijk ook onze website:

E: welkom@veldzichthoeve.nl www.veldzichthoeve.nl

Logoreep.nl

Ambachtsweg 26

2964LG Groot-Ammers

T. 085 00 755 56

E. info@logoreep.nl

W. www.logoreep.nl

Stuur ons gerust een Appje!

PV - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE 2022 65

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!